AUKTIONEN. KATALOG til. Tirsdag den 14. Marts 1916, Kl. 10 Form. og følgende Dag, Allégade 3 5, der afholdes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUKTIONEN. KATALOG til. Tirsdag den 14. Marts 1916, Kl. 10 Form. og følgende Dag, Allégade 3 5, der afholdes"

Transkript

1 KATALOG til AUKTIONEN der afholdes Tirsdag den 14. Marts 1916, Kl. 10 Form. og følgende Dag, Allégade 3 5, hvor der bortsælges en Del fortrinligt Løsøre, dels udlagt ved Eksekution, dels paa Clrur.d af Ophævelse af Hjemmet. Rekvirenter er Sagførerne Alexander Larsen og B. Bendixen, ta. fl. Af Kataloget fremhæves: I fortrinligt Egetræs Spisestuemøblement, 1 stort forgyldt Salonspejl m. Marmorkonsol og I do. mindre Louis 16. Stil, I do. do. Saionbord m. Marmorplade, I Broncetaffeluhr m. Marmorsokkel, I fransk Salonuhr, 2 Mah. Senge, I do. dobbelt Servante m. Marmoropsats. Dekorationsgerstande i Bronce- og Porcelæn. 1 opretst. Piano, 1 Dagligstuemøblement, Gulvtæpper og Gardiner, Krystal, Glas og Porcellæn, Sølv og Plet, I Porcellæns- og i gi. Fajance-Spisestel, Mah. Møbler i Ghr. 8. Stil, deriblandt 2 Piedestaler, I Sekretær og I Buffet samt Stole, Prisme-Lysekroner, I Marmorsøjle, 1 lille Bogsamling, Malerier og Skilderier af kendte Kunstnere m. m. m Eftersyn paa Auktionsstedet Søndag og Mandag fra 11 3, hvor autor. Taksator. Sognefoged N. Christiansen,.Adilsvej 4, Telf. Godth. 422, modtager Kommissioner. Fr. Jensens Tryk. Falkonerallé 58.

2 KONDITIONER. i. Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget orefindes, og er fra dette for Køberens Regning og Risiko i alle Maader. / 2- D et Købte skal afhentes Auktionsdag en. 3. Hvad der ikke afhentes til ovennævnte Tid, kan udenvidere Varsel stilles til ny Auktion lor første Købers Regning eller afhændes underhaanden, og er denne da. pligtig til skadesløst at tilsvare de derved foraarsagede Omkostninger og lab uden at have nogen Ret til det mulige Overskud. Pen, der køber ti! en anden, hæfter som Selvskyldner- Kautionist Ejendomsretten til det Solgte overgaar først til Køberen, naar Betaling finder Sted.. O. Betalingen, foruden Auktionsbudet 10 /0 af samme il Auktionsomkostninger, erlægges ved Hammerslaget, eller paa Anfordring til Undertegnede, dog kunne Inkassator person-. * en?.te vederhæftige Købere forvente 6 Ugers rentefri Kredit. Sikkerhed kan affordres de Bydende saavel under som efter Auktionen, til hvilkensomhelst'tid, og stilles sikkerhed ikke paa Anfordring, er det skyldige Beløb strax I or falden til Betaling. Sølv betales kontanl ved Hammerslaget. 6. Betales ikke til rette Tid, er Køberen pligtig at erlægge skadesløs Betaling og 6 «/0 Rente fra Auktionsdagen, hvorhos han skal være underkastet Retsforfølgning efter, Forordning af 25. Januar 1828 og Udpantningsloven af 29. Marts I ulægskonditioner forbeholdes. Frederiksberg, d. 9. Marts Carl Waagechristensen, cand. juris, Birkefuldmægtig. Auktions-Kontoret for Ind- og Udbetalingør Allégade 35, Beletagen (aabent Kl. 10 2) Tlf. Godth. 835' A - V i \ Paa Begæring af Sagfører Alexander Larsen. 1 1 Krystal Lysekrone 2 2 Stole med rund Ryg og rødt Pl'yds. 3 1 Messing Forsats med Kugler 4 i forgi. Pillespejl med Spejlkonsol og Marmorplade 5 1 Messing Standerlampe 6 i stor udhamret Urtepotte (Kobber) 7 i kinesisk Urtepotte -8 1 fransk Salonuhr med le (Louis XVI. Stili) 9 1 italiensk Lampe paa 'Marmorfod 10 1poleret Parfumeæske 11 4 smaa K/obbergeaistaude (nye) 12 2 L ronee Røgelseskar 4-1I'orcellæns Cigarbæger 14 1 Sten med 4 Græshoppe 15 1 lille Terrakotta Thepotte 46 1 Elfenbens Tændstiketui 4.7, 1 firkantet Skual med Stedm!:)derblom s#er '

3 4 18 j lille Askebæger 19 1 Kobber Urtepotte 20 I 'Sølv Overflødighedshorn 21 1 forgi. Salon bord med Marmorplade (Louie XVI. Stil) 2(2 1 s tort forgi. Salonspejl med Marmorplade (Louis XVI. Stil) 38 1 Marmorsøjle 24 i Bisquitfigur: Bryderen 25 1 Kali pastafigur 2 i Majolika Blomistersøjle 27 1 Kobber Urtepotte med 2 Hanke 28 i Broneefigur: en Dame rider et Æsel 29 2 blaa Glas med Sølv Belægning 30 1Stykke llav, 1 lille Mandolin 31 1 Askebæger (bøhmisk Glas) 32 1 Majolika Blomsterstativ, Il lille Kande 3fc 1 Metal Visitkortbakke s 31 j bøhmisk Blomsterglas 35 1 lille rund Blomstervase 36 1 dekoreret Bonbonniere med Laag (saksisk Forcellæn) 37 1 Blomstervase (B. & G.!) 38 i Bisquitfigur: Venus 39 1 do : Jason med det gyldne Skind 40 2 venetianske Glas (det ene defekt) 11 2 Elefanttænder 43 2 kinesiske Vaser 44 1 lille Kobberspand 45 1 lille Chloissøn V'ase 5 Nr rodt Glas 17 I,smaa kinesiske Porcellænsfigurer 48 i Kakkelovnsfigur 49 1 lille Majolika Vase 50 1 Broneefigur: Danserinde 51 1 do.: flerrefigiir 52! Romerglas, belagt med le 53 1 Broneefigur: Napøleonsfigur paa Marmorsokkel 54 1 lille Blomsterglas 55 1 Messing elektrisk Krone 56 i elektrisk Bordlampe 57 1 Stenkrus med Solvlaag 58 i Krus med Tin laag 59 i sort Marmortaffelulir med Broneefigur (io 2 Vregdekorationer; udstoppede Fug'«i Glas og Ramme 61 1 Keramik Kakkelovnsvase 62 1 Poreellæns Urtepotte med Amoriner (defekt) 63 1 blaa do. do. (engelsk) 61 1 dlo. Stenkande med Hank 65 3 Keramik Cremekøpper 6$ 2 do. do malede Kopper med Figurer (defekte) 68 1 haandmalet Porcelæns Jardiniere (saksisk Fore.) 69 ] TeirrakøttaSfigiur: Svømmieneni 70 1 do.: Lurblæseren 71 1 malet Kakkelovnsskærm 72, 1 Majolika Urtepotte

4 Egetræs Panelsofa med rodt Plyds /74 1 do. Buffet med Skabop.-ats og Udskæring 75 1 do. Dækketojsskab med do do. Spisebord med 5 Plader 77 G do. Stole med Læderbetræk 78 1 do. Bogskab 79 J Messing Stativ til Scngchimmel m. Gardin SO 1 BirM Mab. Senge med Fjedermadratser 82 2 Mah. Sengeskabe 83 l dobbelt Servante 84 5 Stk. farvet Glas til Toiletgarniture 85 1 Konsol med T)eit akottafigur (defekt*) 86 J hvidlakeret Pi Haspe]i med Marmorkonsol 87 1 gi. Fajance-Spisestel, best. af: 36 fctore fl. ^ Tallerkener, 13 sinaa do. do-, 13 store dybe do.. 1 Terrin, 1 Laagfad, 1 Saueieskaal,, 6 Fade 88 DO Krystal Rodvinsglas do. Rhinskvinsglas 90 1?) do do. 91 >5 do. Rødvinsglas (mindre) 92 9 do Portvinsglas 93 6 hoio Glas 94 2' PletBrødbakker 95 1 Etui med 4 Sølvsylteiøjsskeer med le Nikkel Flaskebakker Knive med hvide Skafter V 98 i 2 Solv Ivaffoskcei- med le i Etui? r. 99 (i do. Dessertskeer 100 o do. Deisaertgalller 101 1dobbelt Klædeskab ^ 2 1Værktøjsskab 103 I Trappestige 101. i Isskab Spisestel (B. & (4.) a i Gryde, 1 RullegasVlin >06 Mathilde Malling: Guvernorens Frue. Forste Konsulen (2 Bd.).07 Palle Rosenkrantz: Anna Boleyn (1 Bd.) 108 F ru Heiberg: Eli Liv fl Bd.) 109 Wéitemeyer. Verdenshistorie (2 Bd )»10 Davidsen: Københav neriiv i 11. tt'orehhammer: RomerfpTket (l.bd.) 112 Heegaard: Populær Astronomi (1 Bd.) i 13 Engelske Romaner (20 Bd.) 114 Den danske Stat (3 Bd.) i 15 Madsen: Billedkunst (1 Bd.) 116 Vort Hjem 117 Planteverdenen (ved Osten feid) 118 Vort Haandværk i Hjemmet 119 Sundhedslære (i Hefter). Bibelen (i Hefter) 120 W h v ie r e ll: Queeehy (2 Bd.') 1.21 Schwancnfliigel: Nyere Historie (2 Bd.) 123 Ben Hur (1 Bd.)

5 8 Nr i 2/1 Jahn: Danmarks Deltiagelis e i Tr ed)iv#elaarsj; ri gen (1 Bd.) 125 Marcel Ptrevost (7 Bd.) 126 Maupassant (3 Bd.j 1j 7 tioussayc (1 *ld.) 12 S Daudet (2 Bd.) 129 La i ontaine (2 Bd.) i 30 Paillcron (1 Bd.) Ml Bcaumarchais (2 Bd.') 1 12 ; 33 Feuiiiet (1 Bd1 ) Hugo (2 Bd.) 154 Dumas, uib. (3 Bd.)!35 Moliere (1 Bd.^ i.i,; T rods Lund: Norden ( Bd.) 1:17 1. Otleseri: Vor Historie (3 Bd ) 138 Sfehwerin: De store Opdagelser (1 Bd.),»m Wci ner: Ny bygger liv (1 Bd.) 110 Birket Smith: Leonora Ulfeldts lammeismi-i de <1 Bd.) i n Nordentoft: Vore Sygdomme (2 Bd.) 112 Carl Ewald: Eventyr, Hefier (113 Bd.) 113 Peter Hansen: Literaturhistorie (2 Bd.) 114 Knud Steffensen: Bakkehuset (1 Bd.) 145 Karl Laj sen (3 Bd ) 116 Turgenjew (3 Bd.) 147 Carl Ewald1: Grevinde Danner (2 Bd.) 118 Slchumacher: Lord Nelsons sidste Kærlighed i l Bd.) M9 I Sick: Helligt Æ gtes1lab (1 Bd.) Ni 150 Schandorfi (4 Bd.) l ' l Robert Hamerling: Aspasia (1 B d.) 162 Emmy Drachmann (J Bd.) 154 Amalie Skram (4 Bd.) 155 Oehlenschlåger: Tragiske Dramaer og Sam-,!ede Digte (1 2 Bd-) 156 Ussing (1 Bd.) 15(7 Praktisk Tegnekursus af Oscar Mathiesen fl Bd.) 158 Einar Christiansen: Mine Sange (1 Bd.) P R A G T V Æ Tv K E K : 159 Danm atk i Billeder (M. Gialschiott) (2 Bd.) 160 Palæstina (1 Bd.) 161 Chr. Riehardts Digte, ill. af J o n do riff 01 Bd.) 162 Prithjoffs Saga (1 Bd.) 16$ Fra, Krigsskuepladsen (2 'Bd.) a 1 Pakke Romaner b 1 ipakke do P ar Ride Lædergamasoher P ar Jernhaandvægte 167 Gymnastik Trapezringe og do. Tov Trægynge Støvlepaatrækkere, 1 Galoschehjælper (T*ræl Smø rrebrodsppr(tefeui^e Skruenøgle

6 Servantestativ K ak k el o vnsf o r sat s Kakkelo vmsskæi m Bnddingeform Ramme Blik kasse Skilderier a 3 Skilderier b 1 do.: Napoleon 179 i diverse JS oder 180 L oval Bronceurpotte Stk. Lam peskærm spapir Peir o1e umslampe (besk.), 1 Mesisingisteinpel,) 188' lille Jernrive 37 flade Champkgneglpis 18 slebne Børdhlomstørglas røde Glasskylleskaale 186 > slanke Rødvinsk araf fei runde do. (den ene med Ska ar), 1 rund dø. (Halsen af slebet) Portvinskaraffel med Hank, 1 do. uden do. 189 i. Likør-Flakion, 1 Konfektskaal sleben Glaskande ikrystad), Vandkaraffel Giasfrugtskaal paa Fød 1 Citronpresser 0)4 1 Kagefad Saltkar høje Blomsterglas Nr. Il G laspropper umage smaa Vinglas Knus' 200 S Ølglas 201 () høie Ølglas paa Fod 202 En.Mængde Prism er Champagnen ølere af Glas Tamger til Isstykker 2 ' Champagneaabner 200 Nogle elektriske Loitsampler med Pr^-mere 207 Kupler, 20c 1 kinesisk og 1 Majolika Askeba'g^r elektriske Pæ rer 210 i Stk. rødt Gardinplyds, 2 Gardinbøjler 211 l tyrkisk Pibe P a r Kastagnetter 213 l Oliventræs Fotograffetaiiiv l lille Kerajnikvase do i-16 1 Nikfcejjbak forgi. Gardinstænger. 2 andre do. 24$ 1 Trætejne, 1 T ræ hatteæske og Epdestjkr. til Barnebadekar Gardinstænger P ar Stovleudvidere L'^giitf jss.kib gamle L'ræsenierbakker Messing Bismer Nøddeknækkere

7 , Muffer til Lysestager 227 ; lille flad Plet Bakke 22fe i Mandshoved af Metal søm Knagerække Sølv Sardingaffel 231 do. Saltkar med Skeer i Etui 232 I do. Barneske og -gaffel i do do. Kageske og -kniv i do do. Spisefad med tilsvarende Ske i Etui Vinprop med Plet Beslag a 6 Sølv T h.eskeer 236. Det nittende Aårhundred«' (2 Bd.) 237 Sigurd Møller: Nordens Billod kunst 238 Just Bing: Litteraturhistorie 239 E. Madsen: Danmarks Hærvæsen 240 Dr. med. Levisøn: Menneskets Legeme 241 Karl Gjellerup: Romulus 242 Tvan Turgenjew: Sidste Digtninge gi. Bøger 244 rhoj Blomstervase Biomsteijardiniere 210, 1 Gibsfigur, 1 Vase a 1 Pakke Hefter Sælges Tirsdag Kl. W Krave, ægte Kænguruh 248 l Muffe, do. do. Nr i Sæt ægte grønt Sølvhare Krave, sibirisk Dog do., im. Bjørn Muffe, do. do Krave, ægte Murmel dø., ægte Bisam Muffe, ægte Landbjørn Krave, Lapin 257 Muffe do Krave, sibirisk Dog 2 J9 1 Muffe, do. do Krave, ægte Murmel do. im. Soløve do. im. Bjørn Sæt ægle gronl. Sølivhare 261, 1 Krave, imit. Bisan] Mufle, do. do Bamefiakke og -Hue Pakke Tøj 26H 1 Pakke do. C. Lassen Bogskab (('hr. VITI: Stil) 271 i Mah. Klædeskab do. Paaklædningsspe^l 273* 1 do. Spejl

8 Rørstole 14 a 1 Mah. Chatol med Overskab b 1 do. Chatol e 2 Malerier d 2 do. e 2 do. f 2 do. g 2 do. h 1 Sofa og 3 Lænestole Paa Begæring af Sagfører B. Bendixen Sofa med ljlydsbetræk Lænestole med do. r7? 4 Salonstole med do.' 27S 2 forgi. Stole Bogsk a b (N ø d d etræ s ) høj sort Ftagere Standerlampe med Silkeskærm 282 t lille Bord med 3 løse Klapper Nøddetræs Pilletepejle med lave Konsoller 284 i sort Søjle med FigtiT 2185) i K laver (Hbrnunig & Møl lier t- Fabrikat) 286 i Klaverbænk 287 i lille Skab paa Søjleben (m. forgi. Ornam.) 288 i Parisler M armoruhr med Figur 289 i Prismelysekrone (monteret til electri.sk) 290 i Oliemaleri i Ramme 291 i stort Lithografi: Vinterlandskab (i Ramme) Nr do : Madonna 293 4, I >i i 1oder i Ramme Oliemalerier i do. a 2 smaa Oliemalerier b 2 do. do Gulvtæppe, 3 Forliggere a 1 Gulvtæppe b 3 Forliggere fotografisk Gengivelse af Lyset (1 Kamme; Lithogiaii i ^-mal, forgi. do man betrukne Skamler lille firkantet Skammel med Læderbetræk rød Opsats af bøhmisk Krystal rundt Salonbord * 302 i forgi Amagerhylde Løbere lille Maleji i forgi. Ramme: Søstykke blaa store U rner med Laag BOS 2 Kandelabre forgi. Konsol, hvorpaa en Søjle med T ermometre, i Toppen den tyske <)rn Fag blaa Gardiner F ag røde do Fag blaa Portiere (Reps) Stiv. grønne do F ag blaa uldne dø Nøddetræs Spisebord Stpiæstuestole 3lo 1 Mah. Buffet

9 if; 316 i firkantet Spejl i Mali. Uamme 31.7 j Mah. Sekretær 318 i do. Selvskab med buet Dør Spillebord 320 L Etagere aflange Dyrebilleder i sort Ramme a 2 do. do japanesiske Platter 323 L rund Mah. Piedestal lille antik Kommode med Messingbeslag Skakbrædt med Tilbehør stor Poreellænsplatte med blaa Tegning smaa do. 328 l elektrisk Krone (omdannet Gaskrone1) Egetræs Regulatoruhr med Slagværk 330 L Billede af Hartmann (i Ramme) 331 smaa Billeder i Rammer 332 l lille rundt Bord med 3 Ben 333 o store Figurer (Neptun og Merkur) S34 2 Bøffelhorn CognScsanker (Reklame, af Poreellæ n 336 i forgi. Poreeliænsbrodbakke Bordklokker (Nikkel og Messing)) 33«1 sleben Osteklokke stor rød Præsenterbakke sort lakeret do aflange Bakker Kakkelovnsskærme af Jæ rn og 1 af Messing nye Bordknive med hv, Skafter Diverse Knive i 345 t stor For.'ka-rerkiiiv og Gaffel 546) 2 Dynebetræk, hvide med Knipling til stukne Tæpper Pudebetræk, hvide, med Knipling >48 17 Duge (sepr.) Servietter 3)0 (> Badiehaaudklæder P'rynd'seservietter La gener 3ol3 12 Pudevaar (fine, med Flæser) do.; glatte liaandklæder Lagener stribede ihqneis Dynebetræk Lærreds do- med Flæser store Servietter Bakkeisfi viettej Tæppe til Anretterbord do. til Buffet 363 Diverse Lyseduge 364 Bakkeservietter Tæpper med F ry miser 366 l Klædes Lysedug med Iris lysegrøn do...silke med Margueriter aflange Servietter i hvidte do. med Broderi og Fryndser Sløjfer til Stolerygge (gule) Mah. Senge \

10 r 18 Nr 372i 2 do. >s at bonde Stole S71 1 Servante med Marmoropsais 375 i d'obb. Mali. Klædeskab med Spejl Mah. Toiletmøbel Mah. malet Skrivebord med Ben 87S 1 Pendeliampe elektrisk Lampet 3)80 2 Siervanttjstel (det ene beskadiget) Siervantespande (2 ferede, 1 Porcelæn) 382i 1 Regulatoruhr 38'$ 2 Malmlysestager Vandkar'affer med Glas 38 i 1 elektrisk Ampel Haandkiædestativ Stativ med graameleret Marmorfad og 2 Kander (Porcellæn og le) Lærredslagener (grove,) do. Pudevaar (do.) fine Lærredspudevaar med Flæser do. Lærreds la gener nye Dowlag Lagener Lærreds Betræk med Overfald og Flæser hvide Fiqjuet do., stribede. med Blonder 3(95 6 Badehaiandklæder Haand kl æder. forskelligt Monster a 13 Duge i forskellig Størrelse (sepr.) store Servietter (Frvndses ervietter 19 N». 400 broderede Bakkeserviettcr Lærreds,servietter med Fi-yfmlser, hvid Lober med Broderi til Spisestuebordet 403 i Tæppe til Anretterbordel Konsolskab med Spejl lille Skab med Glasdør og grønt Fortræk (Servantespejl med Lampetter 407 i Sofa med Damaskesbetræk lille rundt Bord 109 i Ku rvestol med Betræk 410 i l-armet omdannet Krom 41(1 i firkantet Spejl i Ramme Jernseug med Madrats 113 L. o Dyner 114 O, Langpuder 415 -) smaa Hovedpuder 416 o stukne Vattæpper 417 ) blaa V atlæppc r Uldtæpper nye Spiralsenge S'k rivebordsstol med brnnjt, P^yds. 421 i Stol med brunt Damask og lav Ryg Fag ereame Gardiner creame Gardinkappe, ny. meget lang 421 o Fag hvide Gardiner Mah. Portiereistæuger 426' 5 Gardinstænger hvide Uldtæpper graablaa med blaa Bort

11 j. mørktærnet med Fryndser nye graa med sort Bort Hovedpuder in ed blaat Betræk andre Hovedpuder dobbelt, strikket Sengetæppe nyt Vaffeltæppe, dobbelt, uvadsket næsien nye enkelte Vaffeltæpper 43(6 1 'Sølv Kagjeske '*37 1 Potageske 43 S t Ragoutske Kompotskeer med riflede Skafter do. mer! lige Skafter og Knop Saueeskeer i 12; 12! Kafifefskeer med Englehoveder (PI(et) 4 IS 6 Toddyskeer PaaJægsgafler med Benskafter, 11)5 2 Osteknive Barnekniv og -Gaffel Sølvgafler, mrkt. A. W. A Pletgafler Seyvietbaand ule 2 Flet) Strøske Plet Spiseskeer Sølv Dessertskeer 45P 6 do. Spisesjkeer dø. Thcskeer med riflede Skafter 455 G do. dø. med glalte do. 456; 1 T'tiCjskebakke (Sølv?) Saltbægere med grønne Glas 21 Nr m 1 Sølv Sukkerskaal do. Flødekande med 2 Skeer Glas Sukkerska'al Sølv Bæger (Pokal) do, Kaffekande!,63 1 do. Thekande 464 > do. smaa Bægere 465 i Bakke med Indhold m 1 Amuietring Kæde med Hestesko 468 i gamle Monter 469 o Jubilæums 2 Kroner Sølv Uhrkæde Etui med div. Manicurerekvisiter Sølv Bælte Skraatbbakjsdaase 474 -< jl fofgl. Blyant, Guld med Topas lang Sølv Signet 476 O o Skeer 477 i lille Krus med rødt Glas 478 i gi. Spindeluhr i Guld Sølvplader med Kæde til Vinkaraffer Symaskine i Kasse Spisestel, Kbli. P., best. af: dybe og Tallerkener, 1 Terrin uden Lang. 2 Ragoutfade, 2 S'auoeskaalie, 2 aflange Fade meø F i skeriet, G do. do. uden do. og 5 Asé.ettrtr Thepotte Par Kopper

12 Ni randt, fladåi l1ad 495 Diverse flade Tallerkener 496/ 2 store Salatfade 497 i Mælkekander hvid Mælkekande store Krystalglas Rhinsk v i nsgin s, grøn 11 e 50*1 10 Portvinsgllas Li kør glas : m Forskellige Glas 501 Saltkar og Æggebægere Vaser med Billeder fra Køhmagergade hlaa Eniaillevase med Hank kinesisk Urne med Laag jmjarmio i frugtop saitse Blomsterglas med kruset Kant 540 I lille Vase med 2 forgi. Sidehanke Brevpresser med emeddede Blomster 512' 2 Blomsterpotter mindre do Syæske Kurve med Glas Æggebægere o Margarinebøtte Æ sker med Indhold 5i 8 8 forskellige -maa Figurer Smykkeskrin 20 i Jille Thermometer i Ankerform 2\ 1 Krisiusfigur -, 0 - J 1 Fignr: Jason med det gyldne Skind 2.3 Nr Poreiøf/liæns Blomsterknrv med IL i 524 L Bordtæppe 525. O Sofapuder 26 2 Trøstere 527 i Slumretæppe høje kinesiske Vaser langhalset kinesisk Vase, beskadi: kinesisk Urne med Laag lille Vase paa 3 Ben Figur paa sort Fod: Pscykei 533! o Metal Vaser med høje Hanke øg 5-34i 4 Kagefade af Por cel hen Kander af do. 536 Lil P ar Kopper Bisquitspand (Krystal, med Laag 538 i Ølkande af Glas Glas Su-vkeiskaal (Krystal) db. Skylleskaaie 541 O dø. Skaale 542 T> Blomsterglas >1-1 > Plet Vinkølere j 514. Nogle Kagetallerkener 545 i Plat-de-menage 546 > Vin karatfer 5(47 1 do. O 548 støre Krystalpokaler 549 4) Kras med Sølvlaag 5'JO 4 Lysestager Sv ingkedel (Kobber)

13 24 Nr. 552 i Messing Kagefad mod Hank 553 i Krummebakke med Bordt Plet Kagefade 555! Theglas i PJetfod.',,56 1 Plet Theskebakke Yisitkorlskaai med Blomster v katolsk Kristusfigur paa Kors 559 l Porcelljænssikaal (saksfek Piorc.) med i Hank og 1 Engel paa hver Side trekantet grøn Skaal med ophøjede violette Blomster 56* 1lyserød Sk aa] med Mesisingf orsiringer Skaal af Form som et Blad. med Hank, forestillende 1 Kat 563 t ho.il. hvidt Blomsterglas med blaa Opsats 564 Nogle Kurve ' G5 1 Etagej'e dobbelt Klædeskab, brunt målet j Messing Maskine med Bakke 568 1do. Kaffekande med Fyrfad kinesisk Etagere til at folde sammen doobelt, lyst malet Klædeskab l. Gryder ru n i Stegepande leret Kasserolle Træsleve Vadskiebrædt Tæppebanker Znikballie 25 Nr storre Krukker til Urtekramvaier mindre do. 580 I Køkkenbord 581 i Trappestige Gasovn 583 i Zink spand Kulkasser Kageform 586 L Porcellæns Saltkar Vridemaskjine Hakkebrædte gult, gennembrudt Rullegardin do. do. do bi edt, graat do. 592) Eu Del Rullegardiner 593f 5 Jernsxmge med Fjedeirmadratser Spir al senge Muh. Kommode 596 l Del Frotérstykker Bogsamling {sepr.)

14 26 Sælges Onsdag Kl Fingerring med 5 Brillanter og 18 Saphirer (11 Kar.) 012 i Halsismykke med Brillanter, indfattet i Piatin (14 Kar.) Markiring med Brillanter (14 Kar.) Ring med 5, Brillanter (14 Kar.) L Guld Slipsnaal med 1 Diamant (14 Ivar.) Ring in. 4 Diamanter og 3 Sapbirer (14 K ar.) Guldring in ed blaa Sten Halskæde med Sølvkugle 619 J dobbeltkps. Herre Gulduhr (18 K ar.), Halskæde, 1 lenaal Armbaand med 5 Brillanter opretst. Piano i Nøddetræs Kasse do do. i Mah. Kasee Vifte med Maleri 'i Malerier sælges Onsdag Kl. l'/s Nr. 627 C. \. Nielsen: Fj o ni land skab 628 Ubekendt: Ung Pige 629 Nyrup Larsen: Ræbild Bakker 630 E. V. Bogh: Gaajdparti 631 0& ar Sc butte: Portræt af cd ung Pige 6132 Rademaeher: Stra>ndmøllen 633 E. Sibert: Parti -fra Tyrol 634 W. Melby: Nat over Byen 635 E. V. Bøgh: Køge Havn 636 Bertha Green: Ung Pige 637 L. Hove: Landskab. Parti fra Lolland 638 C. Jorgensen: Hammershus 639 Osjcav Schutte 640 Albert Wang: Parti fra Ledlinge 641 Niels Christensen: Heste paa Marken 642 A. P. Madsen: En Ged 643 O. Hermansen: Roser 644 A. G jødesen: Strand ved Hornbæk 645 A. Høy: Skovparti 646' Samme- Landskab in ed Heste 647 Samme: Skov parti 648 Samme: Do. 649 Samme: Parti fra Dyrehaven 650 V Benlzoii: Parti fra Ladegaarden Peter Hansen. Parti fra Lyngby -6*26 Simony Jensen: I Klubben

15 28 Sælges Tirsdag Kl Mah. So vekamme v mobl ement, best. af: 2 Senge mecl F i ed ermsdratser, 1 Klædeskab m. Spe],dør, 1 Toiletmøbel, 1 Servante og 2 Natskabe med Marinor 652 i Mali. Spisestuemøblement, best. af: 1 Buffet, 1 Dækketøjssuab, 1 Spisebord, 1 Anretterbord og 8 Stole 658 Jnharmesien: Parti fra Guldborgsund j654 A. ijoesen: Kløften ved Farum 655 Joliannesen: Parti fra Bornholm 656 Samme: Optrækkende Uvejr Sognefoged N. Christiansen (Pant) Mah. Spillebord 658?Sovesofa 659 i Egetræs Her reskri vebord

16 Al.Flytning fra Auktionslokalet besøl ges af C Grønbæk. Falkionerallé Tlf. \ eeter 2419 u.

KATALOG. Auktionen paa Constantia. Bohatfe og JVIalemer. Dødsboerne. Tirsdag den 30. September 1913, Form. Kl. 11. over. tilhørende.

KATALOG. Auktionen paa Constantia. Bohatfe og JVIalemer. Dødsboerne. Tirsdag den 30. September 1913, Form. Kl. 11. over. tilhørende. KATALOG til Auktionen paa Constantia Tirsdag den 30. September 1913, Form. Kl. 11 over Bohatfe og JVIalemer tilhørende Dødsboerne efter fhv. Proprietær J. H. Holm, Grosserer F. M. Oppenheim og Prokurist

Læs mere

AUKTIONEN. KATALOG over. Tirsdag den 10. September Kl. 10 Formiddag, Johannevej 8,

AUKTIONEN. KATALOG over. Tirsdag den 10. September Kl. 10 Formiddag, Johannevej 8, KATALOG over AUKTIONEN der afholdes Tirsdag den 10. September Kl. 10 Formiddag, Johannevej 8, hvor der efter Begæring af Arvingen i Boet efter afdøde Enkefru Margrethe v. d. Hude bortsælges det Boet tilhørånde

Læs mere

AUKTIONEN, der afholdes

AUKTIONEN, der afholdes bhlo KATALOG til AUKTIONEN, der afholdes JVIandag d. 17. JMovbr. 1913, Kl. 10 Form., Allégade 35, hvor der paa Begæring af Frederiksberg Birks Skifteret bortsælges det Enkefru, Consulinde Johanne Unnas

Læs mere

Herskabeligt Indbo Glas, Porcelæn, Sølv, Plet, Smykker, Malerier, Bøger m. m.

Herskabeligt Indbo Glas, Porcelæn, Sølv, Plet, Smykker, Malerier, Bøger m. m. FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo Glas, Porcelæn, Sølv, Plet, Smykker, Malerier, Bøger m. m. tilh. Boet efter afd. H øjesteretssagfører V. F. Asmussen og som bortsælges ved Auktion O nsdagen den 17.

Læs mere

Herskabeligt Indbo, Krystal, Porcelæn, Sølv, Mahogni Møbler, persiske Tæpper, Piano, Kobberstik, Malerier m. m. NORGESMINDEVEJ N *: 25.

Herskabeligt Indbo, Krystal, Porcelæn, Sølv, Mahogni Møbler, persiske Tæpper, Piano, Kobberstik, Malerier m. m. NORGESMINDEVEJ N *: 25. FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo, Krystal, Porcelæn, Sølv, Mahogni Møbler, persiske Tæpper, Piano, Kobberstik, Malerier m. m. tilhørende G R E V E ESKILD SPARRE og som bortsælges ved Auktion O nsdagen

Læs mere

Auktionen. KATALOG til. Antikviteter, Broncer, Porcelæn, antikke Møbler, Galanterivarer. Torsdag den 29. April 1920, Form. Kl. 10

Auktionen. KATALOG til. Antikviteter, Broncer, Porcelæn, antikke Møbler, Galanterivarer. Torsdag den 29. April 1920, Form. Kl. 10 = AKTIESELSKABET % SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Torsdag den 29. April 1920, Form. Kl. 10 og følg. Hverdag paa Vesterbrogade 41 efter Begæring af Overretssagfører

Læs mere

KATALOG. Bohave m. v. tilhørende. Auktionen paa. Gentofte Hotel. Dødsboerne. Tirsdagen den 24. April 1917. til. Form. Kl.

KATALOG. Bohave m. v. tilhørende. Auktionen paa. Gentofte Hotel. Dødsboerne. Tirsdagen den 24. April 1917. til. Form. Kl. i KATALOG til Auktionen paa Gentofte Hotel Tirsdagen den 24. April 1917 Form. Kl. 11V2 orer Bohave m. v. tilhørende Dødsboerne efter Enkefru Jørgine Esche og Enkefru Emm y F. C. Hartmann, født Bu gel,

Læs mere

Udmærkede Møbler og Indbo. Onsdag den 10., Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes

Udmærkede Møbler og Indbo. Onsdag den 10., Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1016 OG 8701 ^smsacøp Udmærkede Møbler og Indbo. Onsdag den 10., Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes Nørregade 41, 1ste Sal, bortsolgt

Læs mere

M øbler m. m. som bortsælges ved off. Auktion

M øbler m. m. som bortsælges ved off. Auktion FORTEGNELSE over M øbler m. m. som bortsælges ved off. Auktion Tirsdagen den 28. Maj 1918 Formiddag Kl. 10 og følg. Dag i Niels Juelsgade Nr. 6 stuen - - Af Kataloget fremhæves: En stor Del udm. Møbler

Læs mere

AUKTIONEN, EB Fr. Jensens Bogtrykkeri, Falkoneralle 58. K A T A L O G. Fredag d. 2 8. Maj 1 9 1 5, Ratksacksvej 14, Kl. 11V2 Form..

AUKTIONEN, EB Fr. Jensens Bogtrykkeri, Falkoneralle 58. K A T A L O G. Fredag d. 2 8. Maj 1 9 1 5, Ratksacksvej 14, Kl. 11V2 Form.. K A T A L O G til AUKTIONEN, d er a f koldes Fredag d. 2 8. Maj 1 9 1 5, Kl. 11V2 Form.. Ratksacksvej 14, hvor der paa Begæring af O verretssagfører Jon Krabbe som executor testamenti bortsælges det afdøde

Læs mere

Møbler og Indbo. KATALOG NØRREGADE 41, 1. SAL, TIRSDAG DEN 9. DECEMBER 1913 RASMUS NIELSENS AUCTIONS FOR RETNING NØRREGADE 41 TELEFON 1016 OG 8701

Møbler og Indbo. KATALOG NØRREGADE 41, 1. SAL, TIRSDAG DEN 9. DECEMBER 1913 RASMUS NIELSENS AUCTIONS FOR RETNING NØRREGADE 41 TELEFON 1016 OG 8701 RASMUS NIELSENS AUCTIONS FOR RETNING NØRREGADE 41 TELEFON 1016 OG 8701 KATALOG TIL AUCTIONEN NØRREGADE 41, 1. SAL, TIRSDAG DEN 9. DECEMBER 1913 FORMIDDAG KL. 11 OG FØLGENDE DAG OVER Møbler og Indbo. Søndag

Læs mere

Fabrikant Emil Falck5 Dødsbo

Fabrikant Emil Falck5 Dødsbo KATALOG OVER DET Fabrikant Emil Falck5 Dødsbo TILHØRENDE IN D B O BESTAAENDE AF MØBLER, TÆPPER, LYSEKRONER, MALERIER, KUNSTSAGER, SØLV, GLAS, PORCELÆN, PLET m. m., SOM BORTSÆLGES VED OFFENTLIG AUKTION

Læs mere

MØBLER oo INDBO Befordringstøj

MØBLER oo INDBO Befordringstøj RASMUS NIELSENS AUCTION S FORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1016 OG 8701 ^ D C D C D C D C 3 C D C D C ) C g 3 C D C D C D C D C D C D C D C D C 3 C D C D KATALOG TIL AUCTIONEN NØRREGADE 41, lste SAL, FREDAG

Læs mere

KATALOG. F redagen den 14. Ju n i Form. Kl. 10s/4 og følgen d e D ag bortsælges ved A u k tio n paa

KATALOG. F redagen den 14. Ju n i Form. Kl. 10s/4 og følgen d e D ag bortsælges ved A u k tio n paa KATALOG 4 F redagen den 14. Ju n i Form. Kl. 10s/4 og følgen d e D ag bortsælges ved A u k tio n paa Nørregade Nr. 41 en Del gode ældre Møbler m. v. Af Kataloget fremhæves: 1 udmærket sort poleret Kabinetsmøblement,

Læs mere

Møbler, Indbo, Pianoer Flygel, Billard, Broderi, Manufaktur, Skotøj.

Møbler, Indbo, Pianoer Flygel, Billard, Broderi, Manufaktur, Skotøj. Møbler, Indbo, Pianoer Flygel, Billard, Broderi, Manufaktur, Skotøj. Mandag den 8. Marts Form. Kl. 11 sælges ifølge Rekvisition af Hr. Overretssagfører Otto Laage m. fl. ved Auktion, der afholdes Holbergsgade

Læs mere

AUKTION KATALOG KUNST- OG MØBELFORRETNINGS A/S L. F. FALKENBERGS UDSTILLINGSLOKALERNE VESTERBROGADE NR. 461

AUKTION KATALOG KUNST- OG MØBELFORRETNINGS A/S L. F. FALKENBERGS UDSTILLINGSLOKALERNE VESTERBROGADE NR. 461 KATALOG OVER A/S L. F. FALKENBERGS KUNST- OG MØBELFORRETNINGS AUKTION ONSDAG D. 20. OG TORSDAG D. 21. OKTBR. 1920 BEGGE DAGE KLOKKEN 12 PRÆCIS I UDSTILLINGSLOKALERNE VESTERBROGADE NR. 461 (INDGANG FRA

Læs mere

AUKTIONEN over. den russiske Udstilling paa den Baltiske Udstilling i Malmø 1914 KATALOG. Bernstorffsvej 19, Onsdag den 8. Decbr. 1920 Kl. 11 Form.

AUKTIONEN over. den russiske Udstilling paa den Baltiske Udstilling i Malmø 1914 KATALOG. Bernstorffsvej 19, Onsdag den 8. Decbr. 1920 Kl. 11 Form. KATALOG til AUKTIONEN over den russiske Udstilling paa den Baltiske Udstilling i Malmø 1914 afholdes Onsdag den 8. Decbr. 1920 Kl. 11 Form. og følgende Dage, Bernstorffsvej 19, hvor der bortsælges Malerier,

Læs mere

Møbler og Indbo, Nørregade 41, 1ste Sal. Befordringstøj. 24,700 Cigarer. Rasmus Nielsen, Nørregade 41. Telefon 1016 & 8701.

Møbler og Indbo, Nørregade 41, 1ste Sal. Befordringstøj. 24,700 Cigarer. Rasmus Nielsen, Nørregade 41. Telefon 1016 & 8701. RASMUS NIELSENS AUCTIONS FORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1016 OG 8701 «Jm a ac63d Torsdag den 20. Maj 1915, Form. Kl. 11, og følgende Dag sælges ved Auction paa Nørregade 41, 1ste Sal en Del Møbler og Indbo,

Læs mere

Indbo. Moderne og antike Møbler. Mandag den 12. April, Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes

Indbo. Moderne og antike Møbler. Mandag den 12. April, Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1016 OG 8701 Indbo. Moderne og antike Møbler. Mandag den 12. April, Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes paa Nørregade 41, 1ste Sal, bortsolgt

Læs mere

Auktionen. Krystal, Porcelæn, Sølv, antikke Møbler, Kunstsager, Lysekroner, Kobberstik m.m. KATALOG. Farvergade 6, stuen efter Begæring af

Auktionen. Krystal, Porcelæn, Sølv, antikke Møbler, Kunstsager, Lysekroner, Kobberstik m.m. KATALOG. Farvergade 6, stuen efter Begæring af ' AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Tirsdag d. 16. Oktober 1917, Form. Kl. 11 og flg. Dage i Farvergade 6, stuen efter Begæring af Højesteretssagfører

Læs mere

Herskabeligt Indbo Malerier

Herskabeligt Indbo Malerier FALKENBERGS AUKTIONER. Gamle Kongevej 27 og 29 ( D a ny Telefon 1282. T h e a te r). KATALOG ti/ Auktionen Tirsdagen den 20. Marts 1917 Formiddag Kl. Il og félgende Dage GI. Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater)

Læs mere

AUKTIONEN, KATALOG til. Allégade 35, Mandag den 2, Marts 1914, Kl. 10 Form., og følgende Dage,

AUKTIONEN, KATALOG til. Allégade 35, Mandag den 2, Marts 1914, Kl. 10 Form., og følgende Dage, KATALOG til AUKTIONEN, der afholdes Mandag den 2, Marts 1914, Kl. 10 Form., og følgende Dage, Allégade 35, hvor der sælges det Dødsboerne efter Enkefru Jensine Kirstine Bang. født Sørensen, Frøken Birgitte'Cecilie

Læs mere

KATALOG. Dødsbo-Bohave Malerier. Auktionen paa Constantia ved Charlottenlund. m. v. Fredag den 30. M a rts 1917. Form. Kl. 11 x/2. til.

KATALOG. Dødsbo-Bohave Malerier. Auktionen paa Constantia ved Charlottenlund. m. v. Fredag den 30. M a rts 1917. Form. Kl. 11 x/2. til. KATALOG til Auktionen paa Constantia ved Charlottenlund. Fredag den 30. M a rts 1917 Form. Kl. 11 x/2 over Dødsbo-Bohave Malerier m. v. Eftersyn: Auktionsdagens Formiddag. Betalingen erlægges til Birkefuldmægtig,

Læs mere

AUKTIONSKATALOG DANSK KUNSTHANDEL VINGAARDSTRÆDE 21 TIRSDAG D. 2 0. OG ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12. 6. Raoul Dufy: Rytterkomposition.

AUKTIONSKATALOG DANSK KUNSTHANDEL VINGAARDSTRÆDE 21 TIRSDAG D. 2 0. OG ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12. 6. Raoul Dufy: Rytterkomposition. es AUKTIONSKATALOG DANSK KUNSTHANDEL 6. Raoul Dufy: Rytterkomposition. VINGAARDSTRÆDE 21 TIRSDAG D. 2 0. OG ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12 es KUNSTAUKTION TIRSDAG D. 20. og ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12

Læs mere

KJØBENHAVN. William Sørups Bog- og Stentrykkeri. GI. Strand 30. 1895.

KJØBENHAVN. William Sørups Bog- og Stentrykkeri. GI. Strand 30. 1895. Fortegnelse over det Boet efter afd. cand. phil Fritz Wagner tilhørende Indbo, m. v., som bortsælges ved Auction i Niels Juelsgade 6, 1. Sal o. G., Onsdag d. 9. October og flg. Dage, Form(l. Kl. 11, og

Læs mere

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag Falkenbergs Auktioner Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en Del gode M fl b E RIE EFTERSYN. Mandag den 24. Juni Kl. 10 5.

Læs mere

Møbler og Indbo, Malerier m m.

Møbler og Indbo, Malerier m m. AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 i 1 KATALOG til Auktionen Torsdag d. 19. Juni 1919, Fm d. Kl. 10 og flg. Dage i Farvergade 6, Stuen over Møbler og Indbo, Malerier m m. Torsdag

Læs mere

Auktionen. Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn, Antikviteter, Indbo, Malerier mm. KATALOG tii. Farvergade 6, stuen. SAGFØRERNES AUKTIONER

Auktionen. Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn, Antikviteter, Indbo, Malerier mm. KATALOG tii. Farvergade 6, stuen. SAGFØRERNES AUKTIONER r AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG tii Auktionen Torsdag d. 2. Maj 1918, Form. Kl. 10 og følg. Dage i Farvergade 6, stuen. over Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn,

Læs mere

Indbo, j2 Pianoer, Manufaktur, 5 Gulduhre, Malerier, Kobberstik. Bogbindermaskiner, ca. 100 Pk. Skifersøm, ca 60 Jernafløbsrør til W. C.

Indbo, j2 Pianoer, Manufaktur, 5 Gulduhre, Malerier, Kobberstik. Bogbindermaskiner, ca. 100 Pk. Skifersøm, ca 60 Jernafløbsrør til W. C. Frivillig^otf Tvangsauktion over Indbo, j2 Pianoer, Manufaktur, 5 Gulduhre, Malerier, Kobberstik. Bogbindermaskiner, ca. 100 Pk. Skifersøm, ca 60 Jernafløbsrør til W. C. Mandag den 1. Februar Form. KL

Læs mere

f " Auktionen Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn, Dækketøj, Møbler, Malerier, Bøger m. m. KATALOG Farvergade 6, Stl,en SAGFØRERNES AUKTIONER

f  Auktionen Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn, Dækketøj, Møbler, Malerier, Bøger m. m. KATALOG Farvergade 6, Stl,en SAGFØRERNES AUKTIONER f " AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Mandag d. 1. Oktober 1917, Form. K!. U og flg. Dage i Farvergade 6, Stl,en over Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn,

Læs mere

KATALOG HERSKABELIGT INDBO GAMMEL MØNT 2 & 4. BRONCER - ORGLER - UHRE - GULVTÆPPER MALERIER m. m. I DAGENE 1.-3. SEPTEMBER 1920 OVER KL.

KATALOG HERSKABELIGT INDBO GAMMEL MØNT 2 & 4. BRONCER - ORGLER - UHRE - GULVTÆPPER MALERIER m. m. I DAGENE 1.-3. SEPTEMBER 1920 OVER KL. KATALOG OVER HERSKABELIGT INDBO BRONCER - ORGLER - UHRE - GULVTÆPPER MALERIER m. m. SOM SÆLGES VED OFFENTLIG AUKTION I DAGENE 1.-3. SEPTEMBER 1920 KL. 11*/, FRA GAMMEL MØNT 2 & 4 TELF. 9720-9774 EFTERSYN:

Læs mere

Indbo, Løsøre, Malerier, Bøger m. y.,

Indbo, Løsøre, Malerier, Bøger m. y., Hb'lo FORTEGNELSE over det Boet efter afdøde Enkefru L. Kuhi født Aagaard Indbo, Løsøre, Malerier, Bøger m. y., der bortsælges ved offentlig Auktion Tirsdag den 17. December 1901, Kl. 11, og følgende Dag

Læs mere

AUKTIONEN, KATALOG til. Allégade 35, Onsdag den 16, December 1914, Kl. 10 Form,, og følgende Dage

AUKTIONEN, KATALOG til. Allégade 35, Onsdag den 16, December 1914, Kl. 10 Form,, og følgende Dage KO KATALOG til AUKTIONEN, der afholdes Onsdag den 16, December 1914, Kl. 10 Form,, og følgende Dage Allégade 35, hvor der bortsælges en Del Løsøre, tilh. forskellige Boer og en Del Effekter, udlagte ved

Læs mere

MALERIER og TEGNINGER AF

MALERIER og TEGNINGER AF fotograflsamlingeii KiiiimiiuiiitiiiitiiiitmiMiiKiiiimiimimiiimiiMiiiMiiimimiimiiiMiiimimiiiniiiniimiimiiimiimiitjilmiiiuiimiimiiiMimiiimiiiiiiiimiiuiiimii siiiciiiiciiiiciiiicsiiiciiiiciiiiciiiicst FORTEGNELSE

Læs mere

Auktionskonditioner. Frederik WulfF, Overretssagfører, Nygade 7.

Auktionskonditioner. Frederik WulfF, Overretssagfører, Nygade 7. c. ~ r L d *, g rmm- j Vf fy V * ' ^ j C / t ø y. - 7, -3-Z f, k s * * ' * v if a-'} * / $ V- JJ */l /L*~~ y. L " I «V - ----------------------" A ' ' ',~v / ) / K a t a l o g > *>J U, 1 / J ^ / I -2 &

Læs mere

Rasmus Nielsen, Nørregade 41. Telefon 1016 & 8701. RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1 0 1 6 OG 8 7 0 1

Rasmus Nielsen, Nørregade 41. Telefon 1016 & 8701. RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1 0 1 6 OG 8 7 0 1 RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1 0 1 6 OG 8 7 0 1 Fredag den 29. Januar, Form, Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes Nørregade 41, 1ste Sal, bortsolgt en Del udmærkede Møbler,

Læs mere

FRANSK KUNST. Falkenbergs Auktioner. T elefon 1282. GI. Kongevej 27 * 29. Falkenbergs Au ktioner. Fredag den 3. Novbr. 1916 Kl.

FRANSK KUNST. Falkenbergs Auktioner. T elefon 1282. GI. Kongevej 27 * 29. Falkenbergs Au ktioner. Fredag den 3. Novbr. 1916 Kl. Falkenbergs Au ktioner Fredag den 3. Novbr. 1916 Kl. 12% Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27 * 29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling Malerier, udelukkende FRANSK KUNST EFTERSYN: Onsdag

Læs mere

Indbo, Møbler, Malerier, Fodtø], m. m.

Indbo, Møbler, Malerier, Fodtø], m. m. AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATA LOG til Auktionen Torsdag den 25. M aj 1916 Fmd. Kl. 10 og flg. Dag i Farvergade 6, stuen over Indbo, Møbler, Malerier, Fodtø], m. m.

Læs mere

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING AUKTION OVER KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING ONSDAG DEN 12. DECEMBER 1917 KL. 12% i OVENLYSSALEN, BREDGADE 3+ 30. A. DORPH:»Stænget ude. E F T E R S YN : Søndag d. g., M andag d. 10. og Tirsdag

Læs mere

MALERIER EFTERSYN: Tirsdag den 1. Maj Kl. 10-6. Onsdag den 2. Maj Kl. 10-6.

MALERIER EFTERSYN: Tirsdag den 1. Maj Kl. 10-6. Onsdag den 2. Maj Kl. 10-6. Falkenbergs Auktioner Torsdag den 3. Maj 1917 Kl. 12% Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en fortrinlig Samling MALERIER EFTERSYN: Tirsdag den 1. Maj Kl.

Læs mere

MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 21. Marts Kl. 10-6. Torsdag den 22. Marts Kl. 10-6.

MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 21. Marts Kl. 10-6. Torsdag den 22. Marts Kl. 10-6. Falkenbergs Auktioner Fredag den 23. Marts 1317 Kl. 12% Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27 $ 29 (Det ny Teater) bortsolgt en udmærket Samling MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 21. Marts

Læs mere

MØBLER BRONCER - FORARB. GULD OG SØLV - KOBBER TIN - PORCELLÆN - FAJANCER - MINIATURER ANTIKVITETER - UHRE m. m.

MØBLER BRONCER - FORARB. GULD OG SØLV - KOBBER TIN - PORCELLÆN - FAJANCER - MINIATURER ANTIKVITETER - UHRE m. m. KATALOG OVER ANTIKE OG MODERNE MØBLER BRONCER - FORARB. GULD OG SØLV - KOBBER TIN - PORCELLÆN - FAJANCER - MINIATURER ANTIKVITETER - UHRE m. m. SOM SÆLGES VED OFFENTLIG AUKTION FRA GAMMEL MØNT 2 & 4 TELF.

Læs mere

en Malerisamling og Bohave m. v. tilhørende

en Malerisamling og Bohave m. v. tilhørende I KATALOG til AUKTION paa Villaen Hellerupvej Nr. 86 i Hellerup Tirsdag den 25. Juni 1918, Form. Kl. II1/* over en Malerisamling og Bohave m. v. tilhørende Direktør Victor C. Lassen. Malerierne sælges

Læs mere

Møbler m. m. FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6, stuen o. o. Cjhr. H e e s E f t f., Fredagen d. 5. Februar 1915 Formd. Kl. 10, og følg.

Møbler m. m. FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6, stuen o. o. Cjhr. H e e s E f t f., Fredagen d. 5. Februar 1915 Formd. Kl. 10, og følg. FORTEGNELSE over Møbler m. m. som bortsælges ved Auktion Fredagen d. 5. Februar 1915 Formd. Kl. 10, og følg. Dag i Niels Juelsgade Nr. 6, stuen o. o. Af Kataloget fremhæves: Pretiosa. Uhre, Nips, 35 Bind

Læs mere

FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6 1-Sal -0. Vekselerer KOPPEL BERENDT og som bortsælges ved Auktion

FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6 1-Sal -0. Vekselerer KOPPEL BERENDT og som bortsælges ved Auktion FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo Glas, Krystal, Porcelæn, Sølv, Plet, Smykker, eleg. og udm. Møbler, Tæpper, Gardiner, Flygler, Billarder, Malerier, Kobberstik, Bøger m. m. tilh. forskeli. Auktionsrekvirenter

Læs mere

napoleonsbilleder, K A T A L O G en Sam ling A llé g a d e 3 5, M andag d. 1. O ktober 1917, øm- over som bortsælges ved A u k tio n

napoleonsbilleder, K A T A L O G en Sam ling A llé g a d e 3 5, M andag d. 1. O ktober 1917, øm- over som bortsælges ved A u k tio n K A T A L O G over en Sam ling napoleonsbilleder, som bortsælges ved A u k tio n A llé g a d e 3 5, M andag d. 1. O ktober 1917, K l. 1 E fterm iddag. øm- E fte rsy n J>aa A u k tio n sste d e t L ørdag

Læs mere

UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal.

UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal. UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal. CATALOG OVER EN SAMLING MALERIER AF MALERNE: MAGNUS BENGTSSON N. P. BOLT FOLMER BONNÉN CLEMMEN CLEMMENSEN KOFOD»JESPERSEN

Læs mere

Indbo, Møbler, Platter, Pretiosa m. m.

Indbo, Møbler, Platter, Pretiosa m. m. AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG Auktionen til Tirsdag den 14. December 1915 Fmd. Kl. og flg. Dage i Farvergade 6, stuen over Indbo, Møbler, Platter, Pretiosa m. m.

Læs mere

A u k t i o hen. Farvergade 6 over. KATALOG til. Selv, Plet, Glas, Porcelæn, Møbler, Indbo, Gulvtæpper m. m.

A u k t i o hen. Farvergade 6 over. KATALOG til. Selv, Plet, Glas, Porcelæn, Møbler, Indbo, Gulvtæpper m. m. AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til. A u k t i o hen *.s.. Fredag den 14. /VlaJ 1920,* Forhi. Kl. 10 og følg. Hverdage i Farvergade 6 over Selv, Plet, Glas, Porcelæn,

Læs mere

AUKTIONEN. K A T A L O G til. T irsd ag den 3 0 te J u m, Vodroffsf>lads N r. 2, 1. S., K l. 1 0 F o r m i d d a g,

AUKTIONEN. K A T A L O G til. T irsd ag den 3 0 te J u m, Vodroffsf>lads N r. 2, 1. S., K l. 1 0 F o r m i d d a g, (G K A T A L O G til AUKTIONEN J e r a f koldes T irsd ag den 3 0 te J u m, K l. 1 0 F o r m i d d a g, Vodroffsf>lads N r. 2, 1. S., H h v o r der J>aa G ru n d af B ortrejse sælges et om trent n y t,

Læs mere

KØBEMHÅVNS 26. MARTS 1919.

KØBEMHÅVNS 26. MARTS 1919. KØBEMHÅVNS 26. MARTS 1919. FORTEGNELSE OVER EN SAMLING ANTIKVITETER OG KUNSTGENSTANDE DER BORTSÆLGES VED AUKTION ONSDAG DEN 26. MARTS KL. 11 KØBENHAVNS NY KUNSTSAL VESTERVOLDOADE 11 STUEN TLF. BYEN 7876

Læs mere

KATALOG MALERI-AUKTION MANDAG U. 19. MARTS 1906 KL. 11 ADMIRALGADE 16

KATALOG MALERI-AUKTION MANDAG U. 19. MARTS 1906 KL. 11 ADMIRALGADE 16 KATALOG MALERI-AUKTION MANDAG U. 19. MARTS 1906 KL. 11 ADMIRALGADE 16 4776 AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Admiralgade 16 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Mandag d. 19. Marts 1906 Fonn. Kl. 11 paa

Læs mere

CATALOG. Auktion over Antiquiteter m. m.: Mandag d. 9. Februar 1920 og følgende Dag Form. Kl. 11: Ovenlyssalen Bredgade 34.

CATALOG. Auktion over Antiquiteter m. m.: Mandag d. 9. Februar 1920 og følgende Dag Form. Kl. 11: Ovenlyssalen Bredgade 34. CATALOG Auktion over Antiquiteter m. m.: Mandag d. 9. Februar 1920 og følgende Dag Form. Kl. 11: Ovenlyssalen Bredgade 34. FORTEGNELSE over Antiquiteter, Kunstsager m. m. der efter Begjæring af Hr. Ingeniør

Læs mere

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11.

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11. Privat Eftersyn i orsaag u. 710 r\». n o. > Wz, i. ^ STATENS kunsthistoriske FOTOGRAFI SAMLING. CATALOG over Malerier af Landskabsmaler C. F. Aagaard, h v i lk e b o r ts æ l g e s v e d A u e tio n p

Læs mere

FORTEGNELSE. over. dot Dødsboet efter Kammerherre, Lehnsbaron. Kl. 10 præcis i Boets Leilighed Amaliegade

FORTEGNELSE. over. dot Dødsboet efter Kammerherre, Lehnsbaron. Kl. 10 præcis i Boets Leilighed Amaliegade FORTEGNELSE over dot Dødsboet efter Kammerherre, Lehnsbaron Jnel-Rysensteen tilhørende Løsøre, der bortsælges Mandagen den 19«,p Mai 1884 Formiddag Kl. 10 præcis i Boets Leilighed Amaliegade Nr. 11, bestaaende

Læs mere

KATALOG. Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a.

KATALOG. Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a. KATALOG Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a. H}l± AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATA LOG til Auktionen lirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. l l ll

Læs mere

Freflapn den 7fle Marts førstk., Formiddag Kl. 11 og eventuelt følgende Dag,

Freflapn den 7fle Marts førstk., Formiddag Kl. 11 og eventuelt følgende Dag, Fortegnelse over antike Møbler, Malerier, gi. Kobberstik i antike Rammer, smukt Sølv og Flet m. m., som bortsælges ved offentlig Auktion, Freflapn den 7fle Marts førstk., Formiddag Kl. 11 og eventuelt

Læs mere

Maleri - Auktionen. Katalog. i flllégade 35. M andagen den 18. Jan u ar 191B Kl. 12. over

Maleri - Auktionen. Katalog. i flllégade 35. M andagen den 18. Jan u ar 191B Kl. 12. over Katalog / over Maleri - Auktionen i flllégade 35 M andagen den 18. Jan u ar 191B Kl. 12. Eftersyn paa Auktionsstedet Lørdag den 16. og Søndag den 17. Januar fra Kl. 11 4, K o m m i s s i o n e r modtages

Læs mere

Herskabeligt Indbo, Guld, Sølv, Smykker, Malerier m. m.

Herskabeligt Indbo, Guld, Sølv, Smykker, Malerier m. m. FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo, Guld, Sølv, Smykker, Malerier m. m. tilh. Boerne efter afd. Kontreadmiral C. F. Sc hel ler, Enkeprovstinde E. Krogh, Enkefru Sofie Gedalia, Salmeri Ponticelli m. Fl.

Læs mere

Auktionen KATALOG «> Farvergade 6, Indbo, Møbler, Sølv, Pretiosa. Plet, Glas, Porcelæn, Malerier, Platter m. m. SAGFØRERNES AUKTIONER

Auktionen KATALOG «> Farvergade 6, Indbo, Møbler, Sølv, Pretiosa. Plet, Glas, Porcelæn, Malerier, Platter m. m. SAGFØRERNES AUKTIONER AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 ' KATALOG «> Auktionen Fredag den 24. November 1916 Fm. Kl. 10 og flg. Dage i Farvergade 6, over Stuen Indbo, Møbler, Sølv, Pretiosa. Plet,

Læs mere

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER Fotografisamlingen FORTEGNELSE OVER INGEBORG SEIDELIN S EFTERLADTE MALERIER SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I OVENLYSSALEN BREDGADE 34 TIRSDAGEN DEN 2. MARTS Kl. 12 /2. MALERIERNE ER TIL EFTERSYN FREDAG DEN

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog over. 35, flllegade 35, Mandag d. 27. Januar 1919 Kl. 12

Maleri-Auktionen. Katalog over. 35, flllegade 35, Mandag d. 27. Januar 1919 Kl. 12 Katalog over Maleri-Auktionen 35, flllegade 35, Mandag d. 27. Januar 1919 Kl. 12 i Eftersyn paa Auktionsstedet Lørdag den 25. og Søndag den 26. Januar fra Kl. 11 4. Kommissioner modtages af aut. Taksator,

Læs mere

MflbERl-flUKTlONEN. ffvr KATA LO Q GL. KONGEVEJ 143 (INDGANG FRA AMICISVEJ) TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR 1911 KL. l l l 2 FORM.

MflbERl-flUKTlONEN. ffvr KATA LO Q GL. KONGEVEJ 143 (INDGANG FRA AMICISVEJ) TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR 1911 KL. l l l 2 FORM. ffvr KATA LO Q OVER MflbERl-flUKTlONEN PAA GL. KONGEVEJ 143 (INDGANG FRA AMICISVEJ) TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR 1911 KL. l l l 2 FORM. EFTERSYN PAA AUKTIONSSTEDET SØNDAG OG MANDAG FRA 11 4 KOMMISSIONER MODTAGES

Læs mere

Salg af Melancholia regi

Salg af Melancholia regi 1) 1 stk. beigefarvet 2 1/2 sofa i hør/bomuld i perfekt stand Mål: Længde 2 meter. Bredde 1 meter Nypris kr.: 7.000 - Sælges for kr.: 3.500 2) 2 stk. beigefarvet stole i hør/bomuld i perfekt stand Mål:

Læs mere

MALERIER. Gottlieb Bertelsen. Aalborg nye Auktionslokaler. Aalborg nye Auktionslokaler, Fredag den 15. Marts 1918 K l. 1 5. Telefoner 2981 & 3282.

MALERIER. Gottlieb Bertelsen. Aalborg nye Auktionslokaler. Aalborg nye Auktionslokaler, Fredag den 15. Marts 1918 K l. 1 5. Telefoner 2981 & 3282. Aalborg nye Auktionslokaler. Fredag den 15. Marts 1918 K l. 1 5 bliver ved Auktion, der afholdes i Aalborg nye Auktionslokaler, (Christiansgade 54) bortsolgt en udmærket Samling MALERIER. EFTERSYN: Tirsdag,

Læs mere

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG.

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. 6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. rø3 \A TA LO G / over af Maleren hvilke bortsælges ved Auktion, der afholdes Mandag den 20. Februar 1905, KL \\% i Udstillingsbygningen,

Læs mere

KATALOG OVER HERSKABELIGT INDBO FLYGLER - PIANOER - BRONCER - UHRE PLATTER = TÆPPER M. M. MALERIER TEGNINGER - KOBBERSTIK M. M. SOM SÆLGES I DAGENE

KATALOG OVER HERSKABELIGT INDBO FLYGLER - PIANOER - BRONCER - UHRE PLATTER = TÆPPER M. M. MALERIER TEGNINGER - KOBBERSTIK M. M. SOM SÆLGES I DAGENE KATALOG OVER HERSKABELIGT INDBO FLYGLER - PIANOER - BRONCER - UHRE PLATTER = TÆPPER M. M. MALERIER TEGNINGER - KOBBERSTIK M. M. SOM SÆLGES I DAGENE FRA D. 8. TIL 11. MARTS Kl. I I 1/, FRA GAMMEL MØNT 2

Læs mere

KATALOG AUKTIONEN. Rasmus Nielsen, Nørregade Nr. 41 Telefon 1016 TIRSDAG D. 3. APRIL FORM. KL 11 PRÆCIS P A A NØRREGADE 41

KATALOG AUKTIONEN. Rasmus Nielsen, Nørregade Nr. 41 Telefon 1016 TIRSDAG D. 3. APRIL FORM. KL 11 PRÆCIS P A A NØRREGADE 41 KATALOG AUKTIONEN TIRSDAG D. 3. APRIL FORM. KL 11 PRÆCIS P A A NØRREGADE 41 EFTERSYN: «-»«> Mandag d. 2. April Kl. 11 3 Betalingen erlægges til Undertegnede hvor Kataloger faas Rasmus Nielsen, Nørregade

Læs mere

Herskabeligt Indbo. FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6 KSal : Selv, Glas, Porcelæn, udm. Møbler, Gardiner, Tæpper, Antikviteter, Malerier, m. m.

Herskabeligt Indbo. FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6 KSal : Selv, Glas, Porcelæn, udm. Møbler, Gardiner, Tæpper, Antikviteter, Malerier, m. m. FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo Selv, Glas, Porcelæn, udm. Møbler, Gardiner, Tæpper, Antikviteter, Malerier, m. m. tilhørende Boet efter afd. Enkebaronesse J. B. Dirckink Holm feld samt ifl. Begæring

Læs mere

Elegant Indbo. Malerier

Elegant Indbo. Malerier falkenbergs a u k t i o n e r. Gamle Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater). Telefon 1282. KATALOG til Auktionen Torsdagen den 14. Juni 1917 Formiddag Kl. 11 og følgende Dage, GI. Kongevej 27 og 29 (Det ny

Læs mere

I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58)

I Skandinavisk Kunstudstilling (Vesterbrogade 58) S IP / N S T A U k T lo N. I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58) bortsælges Tirsdagen den 10de Marts 1896, Form. Kl. 11, en Samling Malerier af vore bedste Kunstnere. UDSTILLING: Søndag den

Læs mere

KATALOG MALERIER, PORCELLÆN SØLV, GLAS OG BRONCER STUDENTERFORENINGENS LILLE SAL TILHØRENDE ET DØDSBO FORM. KL. IIV2 SÆLGES VED AUKTION.

KATALOG MALERIER, PORCELLÆN SØLV, GLAS OG BRONCER STUDENTERFORENINGENS LILLE SAL TILHØRENDE ET DØDSBO FORM. KL. IIV2 SÆLGES VED AUKTION. Vilh. Hammershøj. KATALOG OVER MALERIER, PORCELLÆN SØLV, GLAS OG BRONCER TILHØRENDE ET DØDSBO SÆLGES VED AUKTION. ONSDAG DEN 18. FEBRUAR 1914 OG FØLGENDE DAG FORM. KL. IIV2 1 STUDENTERFORENINGENS LILLE

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Moderne Møbler og Indbo, og Befordringstøj. KATALOG TIL AUCTIONEN. Chr. 8. Møbler, NØRREGADE 41, 1. SAL, < 47/

Moderne Møbler og Indbo, og Befordringstøj. KATALOG TIL AUCTIONEN. Chr. 8. Møbler, NØRREGADE 41, 1. SAL, < 47/ < 47/ RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEFON 1016 OG 8701. C 3 C :c D C D C D C D C 3 C D C g D C D C D C 3 C D C D C 3 C g D C D C D C :C D KATALOG TIL AUCTIONEN NØRREGADE 41, 1. SAL,

Læs mere

MØBLER, KUNSTSAGER, ANTIKVITETER, PORCELÆN, SØLV, BØGER m. m. DER BORTSÆLGES EFTER BEGÆRING AF

MØBLER, KUNSTSAGER, ANTIKVITETER, PORCELÆN, SØLV, BØGER m. m. DER BORTSÆLGES EFTER BEGÆRING AF KATALOG OVER MØBLER, KUNSTSAGER, ANTIKVITETER, PORCELÆN, SØLV, BØGER m. m. DER BORTSÆLGES EFTER BEGÆRING AF OVERRETSSAGFØRER C. F. KUHN VED AUKTION, DER AFHOLDES TIRSDAG DEN 9. FEBRUAR 1915 FORM. KL. 11

Læs mere

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 UNG KUNST A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 * CATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER AF EBBA CARSTENSEN, CLEMMEN CLEMMENSEN, IMMANUEL IBSEN, JOH. JOHANNESEN,

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog over. i ffllégade Nr. 35. M andag d. 29. Septb 1913 K l. 12

Maleri-Auktionen. Katalog over. i ffllégade Nr. 35. M andag d. 29. Septb 1913 K l. 12 ----------------------------- Katalog over Maleri-Auktionen i ffllégade Nr. 35 M andag d. 29. Septb 1913 K l. 12 O O O Eftersyn paa Auktionsstedet Lørdag den 27. og Sandag den 28. Septbr. fra Kl. 11-4.

Læs mere

Auktionen. Malerier. Indbo, Møbler, Sølv, Pretiosa. Tirsdag den 26. Maj 1908 Form. Kl. 11 og ft g. Dag KATALOG SAGFØRERNES AUKTIONER

Auktionen. Malerier. Indbo, Møbler, Sølv, Pretiosa. Tirsdag den 26. Maj 1908 Form. Kl. 11 og ft g. Dag KATALOG SAGFØRERNES AUKTIONER AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Aim ir algade 16 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Tirsdag den 26. Maj 1908 Form. Kl. 11 og ft g. Dag i Rømersgade Nr. 9, 2 over det Frøken Marie Elisabeth Hassagers

Læs mere

A u k t i o n o v g p udmærket Indbo. En stor Del brugte Møbler m. m.

A u k t i o n o v g p udmærket Indbo. En stor Del brugte Møbler m. m. A u k t i o n o v g p udmærket Indbo. En stor Del brugte Møbler m. m. Onsdagen d. 30 Januar, Formiddag Kl. 11 og følgende Dag bliver ved Auktion, der afholdes paa Nørregade Nr. 41, bortsolgt paa Grund

Læs mere

Malerier, Kunstsager, Møbler.

Malerier, Kunstsager, Møbler. AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Admiralgade 16 Telefon 7352 KATALOG til A u k tio n e n Onsdag den 9. Oktober 1907 Form. Kl. 11 og jig. Dag efter Begæring af Overretssagfører G. Oppenhejm som executor

Læs mere

H ans P eter K ofoed MALERI-SALEN 1868-1908. Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte

H ans P eter K ofoed MALERI-SALEN 1868-1908. Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte H ans P eter K ofoed 1868-1908 Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte Studier og Malerier som efterladtes Hustru ~ t: lader bortsælge ved Auktion i :: :: MALERI-SALEN KØBMAGERGADE 13, J. SAL O. G. Ved

Læs mere

MALERIER EFTERSYN. Onsdag den 5. Februar Kl. 10 5. Torsdag den 6. Februar Kl. 10 5.

MALERIER EFTERSYN. Onsdag den 5. Februar Kl. 10 5. Torsdag den 6. Februar Kl. 10 5. Falkenbergs Auktioner Fredag den 7. Februar 1919 Kl. 12/4 Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27 s 29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling MALERIER EFTERSYN. Onsdag den 5. Februar Kl.

Læs mere

MALERIER. Gi. Kongevej 27*29. Falkenbergs Auktioner. T elefon Falkenhergs Auktioner. Fredag den 24. Marts 1916 Kl. 12 Middag

MALERIER. Gi. Kongevej 27*29. Falkenbergs Auktioner. T elefon Falkenhergs Auktioner. Fredag den 24. Marts 1916 Kl. 12 Middag Falkenhergs Auktioner Fredag den 24. Marts 1916 Kl. 12 Middag bliver ved Auktion, der afholdes Gi. Kongevej 27*29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 22. Marts Kl. 10 8 Torsdag

Læs mere

Auktionskatalog. auktion torsdag 21. april 2016. kl. 17.30. Blå Kors Genbrug, Industrivej 60,6760 Ribe. for. hos

Auktionskatalog. auktion torsdag 21. april 2016. kl. 17.30. Blå Kors Genbrug, Industrivej 60,6760 Ribe. for. hos Auktionskatalog for auktion torsdag 21. april 2016. kl. 17.30 hos Blå Kors Genbrug, Industrivej 60,6760 Ribe Det er med stor glæde at vi kan præsentere dette katalog. Tak for alle de flotte effekter vi

Læs mere

Herskabeligt Indbo, Gnid oe Sølv, elejante Møliler, Nips, lysekroner, Salon fliel, Pianoer, Malerier in. m., tilhørt. Fortegnelse.

Herskabeligt Indbo, Gnid oe Sølv, elejante Møliler, Nips, lysekroner, Salon fliel, Pianoer, Malerier in. m., tilhørt. Fortegnelse. Hfif Fortegnelse over Herskabeligt Indbo, Gnid oe Sølv, elejante Møliler, Nips, lysekroner, Salon fliel, Pianoer, Malerier in. m., tilhørt den russiske Militærattache Qeneralmajor Is. de Sirelms, samt

Læs mere

Herskabeligt Indbo, FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6 1Sal - - C hr. H e e s E ft f., Enkefru Amanda Salomonsen

Herskabeligt Indbo, FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6 1Sal - - C hr. H e e s E ft f., Enkefru Amanda Salomonsen FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo, Glas, Porcelæn, Mah. og Egetræs Møbler, Lysekroner, gi. Stueuhre, Antikviteter, Tæpper, Malerier, gi. Kobberstik ni. m. tilh. Boet efter afd. Enkefru Amanda Salomonsen

Læs mere

MALERIER EFTERSYN Onsdag den 28. August Kl. 10 5. Torsdag den 29. August Kl. 1 0-5.

MALERIER EFTERSYN Onsdag den 28. August Kl. 10 5. Torsdag den 29. August Kl. 1 0-5. Fal k enbergs Au ktioner Fredag den 30. August 1918 KL \2 % Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling MALERIER EFTERSYN Onsdag den 28. August Kl. 10

Læs mere

FRANSK KUNST. MALERIER at kendte, udstillende franske Kunstnere. Tirsdag den 2 0. Febr Kl. 12. Gammel Mønt 2 * 4 (Colosseum)

FRANSK KUNST. MALERIER at kendte, udstillende franske Kunstnere. Tirsdag den 2 0. Febr Kl. 12. Gammel Mønt 2 * 4 (Colosseum) FRANSK KUNST Tirsdag den 2 0. Febr. 1917 Kl. 12 bortsælges ved Auktion i Gammel Mønt 2 * 4 (Colosseum) en meget fin Samling MALERIER at kendte, udstillende franske Kunstnere Eftersyn Søndag den 18. Februar

Læs mere

'HANS V. HUMPEL KATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 21. MARTS KL. 1

'HANS V. HUMPEL KATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 21. MARTS KL. 1 f ; / y f. 1 V J, 6 ' C T 'HANS V. HUMPEL KATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 21. MARTS KL. 1 i HOTEL BR1STOLS ANNEX (OVER B.-T. CENTRALEN) (HJØRNET AP FREDER1KSBERGOADE

Læs mere

MALERIER. Gammel Mønt 2 &4. Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). (COLOSSEUM) TIRSDAG DEN 13 OKTOBER 1914 KL 1 2 '2

MALERIER. Gammel Mønt 2 &4. Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). (COLOSSEUM) TIRSDAG DEN 13 OKTOBER 1914 KL 1 2 '2 Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). Telefoner 9720, 9774. I TIRSDAG DEN 13 OKTOBER 1914 KL 1 2 '2 OG FØLGENDE DAGE KL 11«/* FORM. AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I Gammel Mønt 2 &4 (COLOSSEUM)

Læs mere

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkønbergs Auktioner Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes ØM.

Læs mere

SAGFØRERNES AUKTIONER 6 7352 KATALOG

SAGFØRERNES AUKTIONER 6 7352 KATALOG AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Fredag den 23. April 1920, Form. Kl. II og følg. Hverdage (Valgdagen undtagen) i Farvergade 6 over Sølv, Plet, Krystal,

Læs mere

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkenbergs Auktioner... i Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 5. November Kl. 10 5. Torsdag den

Læs mere

MflbERIC EFTERSYN. Onsdag den 11. April Kl. 10-6. Torsdag den 12. April Kl. 1 0 6.

MflbERIC EFTERSYN. Onsdag den 11. April Kl. 10-6. Torsdag den 12. April Kl. 1 0 6. Falkenbergs Auktioner Fredag den 13. April 1917 Kl. 12/4 Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en fortrinlig Samling MflbERIC EFTERSYN. Onsdag den 11. April

Læs mere

MALERIER EFTERSYN Onsdag den 2. Oktober Kl. 10 5. Torsdag den 3. Oktober Kl. 10 5.

MALERIER EFTERSYN Onsdag den 2. Oktober Kl. 10 5. Torsdag den 3. Oktober Kl. 10 5. Falkenbergs Auktioner Fredag den 4. Oktober 1918 Kl. 12 Ja Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27 * 29 (Det ny Teater) bortsolgt en udmærket Samling MALERIER EFTERSYN Onsdag den 2. Oktober

Læs mere

AUKTIONEN, KATALOG til. Allégade 35, Mandag den 16. November 1914, Kl. 10 Form., og følgen de D age. der afholdes

AUKTIONEN, KATALOG til. Allégade 35, Mandag den 16. November 1914, Kl. 10 Form., og følgen de D age. der afholdes KATALOG til AUKTIONEN, der afholdes Mandag den 16. November 1914, Kl. 10 Form., og følgen de D age Allégade 35, hvor der bortsælges det Dødsboet efter afd Frøken A. W. Thelle8en tilh. udm. Løsøre og en

Læs mere

Falkenbergs Auktioner

Falkenbergs Auktioner Falkenbergs Auktioner s Fredagen den 28^ Maj 1920 KL 1 Eftm. bliver ved Auktion, der afholdes (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Torsdag den 27. Maj Kl. 10 5. J1 nationer. T elefon

Læs mere