Referat for generalforsamling 19 marts 2015 kl I Frøbjerg Samlingshus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for generalforsamling 19 marts 2015 kl 18.30 I Frøbjerg Samlingshus"

Transkript

1 1. Valg af dirigent og referent. Hovedbestyrelsen foreslår Stig Holdgaard som dirigent, vedtaget. Lovlig indvarsel af generalforsamling. Referent Tine Jørgensen. 2. Hovedbestyrelsen og styregruppernes beretninger. Formandens beretning: Økonomi: sidste år blev det fortalt ved generalforsamlingen, at Anne Andersen er vores nye bogholder. Anne er uddannet revisor, og har eget firma. Det har været et turbulent år, og en kæmpe udfordring for alle at finde den effektive, gennemskuelige og styrbare løsning. Conventus blev sendt i luften. Opgaven omkring økonomien er stor, der er derfor nedsat en økonomigruppe som består af Nanna, Poul Erik og Inga. Nanna er ansvarlig for samlingshusets og FMUs bilag. Poul Erik og Inga har ansvaret for sommerspillet. De enkelte grupper kan følge deres egne regnskaber i Conventus. Budgetlægningsfasen skal der ses på ved et af de næstkommene hovedbestyrelsesmøder. Anne deltager. Anne kører selv regnskabet i et andet system, hvor ingen andre har adgang. 30. forestilling i 2015, det har været svært at finde de kræfter der skal til at gøre noget ud af at markere dette jubilæum, så fejringen er indtil videre skrinlagt. På visionsmødet er der ytret bekymring om valget af styregrupperne. Der har været talt om at lægge valgene på generalforsamlingen, men sommerspillet er i gang med årets forestilling på det tidspunkt, derfor er tidspunktet dårligt for dem. HB kigger nærmere på det i det kommende år. Carsten Hansen, Minister for by bolig og landdistrikter, borgmester Søren Steen Andersen, m.fl. blev inviteret til en aften i Frøbjerg, hvor de hørte om den lokale historie, og efterfølgende var inviteret op og se Frøbjerg Festspil og Bavnehøjen. Der var rundvisning hvor vores faciliteter og rottereden kunne ses, og efterfølgende gik selskabet i spisehuset, hvor der blev serveret lækker natmad og der blev fortalt om Festspillets historie. Sommerspillet havde et samarbejde med Tobaksgården i Assens vedrørende salg af billetter. Tobaksgården solgte ca billetter. Det gav udfordringer for vores frivillige i billetsalget, som derved fik mindre at lave i telefontiden, de følte derfor de gik forgæves på arbejde. Vi er en forening, som skal bevare vores store gruppe af frivillige. Vi valgte at stoppe vores samarbejde med Tobaksgården i udgangen af august. I efteråret havde Elisabeth flere møder med bestyrelsen fra FMU. Det blev besluttet at starte en proces med at få FMU lagt ind under festspillet. Der blev søgt om at få FF godkendt som folkeoplysende forening, for dermed at kunne bevare tilskud fra folkeoplysningsudvalget til børne/ungdomsarbejdet i FF. FF blev godkendt, under forudsætning af nogle vedtægtsændringer, som behandles senere på generalforsamlingen. En snak med de aktive i Frøbjerg Festspil, giver lyd af at Hovedbestyrelsen er blevet usynlig i den nye organisation. Den gamle bestyrelse var meget synlige, men også på vej til at slide sig selv op, arbejdspresset skulle lettes. Synligheden er nu på styregrupperne. Hovedbestyrelsen træder til hvis der er udfordringer af økonomisk eller juridisk karakter. 1

2 Hovedbestyrelsen har besluttet, at der lægges 10 HB møder i året, heraf 1 heldagsmøde, hvor der kan arbejdes lidt dybere ned i tingene. I Støtteforeningen har der ingen aktivitet været i året. Midlerne fra støtteforeningen kan kun benyttes til Børne - og ungdoms aktiviteter. Det er en fornøjelse at færdes i Frøbjerg Festspil, der er altid fuld aktivitet i huset, på højen og andre steder hvor vi færdes. Beretning fra Carl korets leder, 2015 er et spændende år. Koret kan blive i Frøbjerg, aktuelt er koret i Frejas Sal, og de befinder sig godt der. Tilgangen af nye medlemmer er stor, 26 medlemmer, der er plads til flere. Af aktiviteter kan nævnes en julekoncert i Kerte kirke med solister, kor og musik. Koret har underholdt i samlingshuset den 22. februar til åbent hus arrangement og til en nytårskur. Det sociale i koret bliver der lagt vægt stor på. Beretning fra Morten sommerspillets styregruppe: vi har haft Matador på programmet, en stor forestilling, med solgte billetter, vejret godt i august, men dog en dag med voldsom regn. Tak til alle aktive, ingen nævnt, ingen glemt. Noget nyt er prøvet for vores skuespillere, der blev opsat en skurvogn bag scenen, hvor der kunne indtages lidt mad. Skurvogne til omklædning var en succes. En forårsfest med fint fremmøde blev en succes der skal gentages. En afslutningsfest også med fint fremmøde. Matador blev optaget på film, en filmaften blev i den forbindelse holdt, og dvd kunne købes. Byens bedste horehus har solgt fint med billetter, status er det samme som sidste år samme tid. Beretning fra Henning Borgersen, Samlingshuset; Huset er lejet ud til privatfester 48 gange heraf 1 begravelse. 251 gange er huset brugt i 2014, til gymnastik, banko, danseskole, m.m.. Køkkenet har fået ny ovn, komfur, og service der kan nu bespise 400 mennesker. Bevillinger fra Assens kommune og fra Frøbjerg festspil har gjort disse indkøb mulige. Til sommer kan de frivillige købe mad via samlingshuset, og maden til spisehuset til sommer, laves og leveres af samlingshusets kok og køkkenpersonale. Nye borde til huset er bestilt. Bankospillet har bevilget penge hertil. Der bliver lavet et loppemarked til oktober. Der arbejdes på ansøgninger til kommunen på handicaptoiletter, det koster at lave dette. Nye medlemmer i gruppen, Nanna, Inga og Keld. Gitte FMU beretter: 2014 blev startet med Vi maler byen rød med Isabel som instr. Vellykket forestilling billetter solgt, med overskud. Musicalskolen i huset med 60 glade og dygtige elever. En summercamp med succes og overskud. Efter sommerferien blev der afholdt audition, til Blues Brothers. Kort inde i prøveforløbet blev samarbejdet for svært internt mellem de kunstneriske og ledende kræfter i ungdomsteateret. Man måtte aflyse Ungdomsteaterforestillingen, hvilket var til stor sorg for alle. Der blev lavet et brag af et juleshow. Isabel sagde op ved udgangen af Økonomisk er 2014 det bedste år i FMU med overskud på FMU er nedlagt som forening, og lægges pr 1. april under Frøbjerg Festspil. Nanna, Michelle, Petur og Tenna er nu i styregruppen. Der er mange udfordringer, fra næste sæson, der mangler instruktører og hænder, så der tages imod al den hjælp der tilbydes. Beretninger taget til efterretning. 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 2

3 Årsregnskab 2014 fremlægges. Resultat Revideret regnskab enstemmigt godkendt. 4. Indkomne forslag herunder kontingentfastsættelse. Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter. 2 Formålsparagraf Foreningens formål er at opføre friluftsspil på Frøbjerg Bavnehøj og/eller deltage i og igangsætte andre kulturelle aktiviteter på Frøbjerg Bavnehøj og i Assens kommune. at opføre friluftsspil på Frøbjerg Bavnehøj og/eller deltage i og igangsætte andre kulturelle aktiviteter på Frøbjerg Bavnehøj og i Assens kommune. at gennemføre undervisning af personer i alderen 6 23 år i musicalfag som eks dans, sang og drama at opføre en årlig ungdomsteaterforestilling med unge i alderen år 3 stk. 1 Medlemmer Som medlemmer af foreningen kan optages enkeltpersoner, foreninger og institutioner mv. Som medlemmer kan optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål 4 Generalforsamlings dagsordenens pkt 9: Valg af revisor Valg af 2 bilagskontrollanter Indkomne forslag enstemmigt vedtaget. 3

4 Hovedbestyrelsen foreslår at den nuværende aldersopdeling for kontingent satser ændres fra: Børn og unge under 18 år : 75,- Pensionister : 75,- kr. Voksne : 150,- kr. til: Børn og unge under 25 år : 75,- Pensionister : 75,- kr. Voksne over 25 år: 150,- kr. Aldersopdeling for kontingent satser, enstemmigt vedtaget. 5. Forelæggelse af årets budget til godkendelse. Budget 2015 fremlægges. Budget 2015 enstemmigt godkendt. 6. Debat om, og ideer til, foreningens kommende aktiviteter. Morten Pedersen fra Styregruppen for Sommerspillet, en musikfestival er ikke opgivet helt, måske det kan blive til noget i 2016 eller 2017? En danseforening i Odense har meldt sig som arbejdsforening ved Tinderbox, det udløser fribillet til Tinderbox, man kommer som samlet forening. En drøm om en workshop i FMU i skuespil og drama er til stede. Måske en voksen fra Festspillet vil være med til at bakke op om dette? Bent Andersen nævner at det er vigtigt at vores aktiviteter er for vores medlemmer, de skal føle sig velkomne og værdsat. Er der ideer til hvad man kan byde ind med? Måske Vestfyns Teaterforening? Kan et samarbejde med Vestfyns Teaterforening og Tobaksgården komme på tale? Et samarbejde med Tobaksgården er allerede en realitet, men skal være mere synlig. Som medlem af Tobaksgården ydes der rabat til Frøbjerg Festspil. Et medlemskort på APP vil være smart. Årets sommerspil foregår i Amerika, måske der kan laves en workshop med linedance eller squaredance? Huset er lejet ud til et sådan arrangement allerede. Mange aktiviteter går ud på at skaffe medlemmer, har man nogen ide om hvordan det er gået med antallet af medlemmer siden girokortet forsvandt i foreningen? I Conventus er tallene for 2014 og 2015 stort set ens. Sidste år 7 børn i år 1 barn, pensionister er det samme antal. Nogle er gode til at ringe eller skrive hvis der er behov for et girokort. Girokortet kommer ikke tilbage, der er for meget administrativt arbejde forbundet hermed. Girokortene har kun påført kontonummer til forsamlingshuset, så det går ikke at sende dem ud. I stedet kan man møde op ved generalforsamlingen og betale. En bankoverførsel er også mulig, flere er blevet skrevet til via mail med påmindelse. Der er usikkerhed omkring brugen af Conventus, der foreslås et link direkte til Conventus. Bent svarer, at dette ikke er muligt. Der er tænkt meget over løsninger på dette. Online betaling er altid opdateret, der er ingen gamle oplysninger. Alle medlemmer skal registreres med fødselsdato. Girokortet er dødt. Kontant betaling ved fremmøde ved generalforsamling er mulig. Der arbejdes på en løsning hvor man betaler for et år af gangen, ligegyldigt hvornår man melder sig ind. 4

5 Vi prøver at være imødekomne overfor evt. henvendelser fra folk som oplever udfordringer forbundet med registrering af medlemskab. 7. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen. Der vælges 4 5 bestyrelsesmedlemmer til hovedbestyrelsen, 2-3 personer afgår i ulige år - 2 personer i lige år. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen: Rikke Lassen er på valg. Modtager genvalg. Valgt. Morten Rasmussen er på valg. Modtager ikke genvalg. Knud Møller foreslås. Knud er ikke til stede ved generalforsamlingen. Knud Møller er inspektør for ungdomsskolen i Middelfart. Valgt. Elisabeth Spangsbøg er på valg. Modtager genvalg. Valgt. 8. Valg af 1 suppleant til hovedbestyrelsen (hvert år). Kirsten Hornbak er på valg. Modtager genvalg. Valgt. 9. Valg af revisor. (Bilagskontrollanter) 2 bilagskontrollanter vælges, Trine Hauge og Finn Brunse er valgt. 10. Eventuelt. Forslag om projektor til at hænge i loftet i salen. Jakker med Frøbjerg Festspils logo er blevet præsenteret, det er sorte softshell jakker. De enkelte styregrupper ytrer ønske om eget logo på jakken. Jakken koster 300 kr. i egenbetaling. Eget navn koster 50 kr. Uddeling af Willemoes prisen; den uddeles til en person som tør, vil og kan, kæmper og går foran med et godt eksempel. Prisen gives til Elisabeth Spangsbøg. Dirigent Stig Holdgaard stopper som dirigent efter 30 år som dirigent på Frøbjerg Festspils generalforsamlinger. Søren Lindegaard træder til fra

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Agenda for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Generalforsamlingsbladet

Generalforsamlingsbladet Generalforsamlingsbladet 18. februar 2015 Medlemmer af Fredericia Tegnsprogsforening indkaldes til ordinær generalforsamling Lørdag den 21. marts 2015 kl. 13:00 Som noget nyt i år arrangerer vi fælles

Læs mere

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014

Referat fra Lysets generalforsamling, 29. oktober 2014 Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014 1. Valg af op til 2 dirigenter 2. Vedtagelse af dagsorden 3. Valg af referent 4. Godkendelse af referat 5. Formandens beretning 6. Kassereren aflægger

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Herlev Folkedanserforening

Herlev Folkedanserforening Referat af Herlev Folkedanserforenings generalforsamling mandag den 5. maj 2014 kl. 20.00 1. Valg af dirigent Tom Kristensen foreslået og valgt med akklamation. Tom konstaterede, at forsamlingen var lovligt

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere