LM 2014 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LM 2014 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM"

Transkript

1 LM APRIL BORNHOLM 2014 MAJ JUNI

2 FRA AFDELINGEN Bibelglæde Interview med Jørn Bech, Svaneke Luthersk Mission ønsker at gøre 2014 til Bibelglædens år! Vi ønsker, at mange flere skal få eller genopdage en glæde ved at læse i Bibelen. Sådan kan man læse på hjemmesiden Også på Bornholm er der lokale initiativer for at fremme og sprede bibelglæde. Et af dem er en udgivelse af et hæfte skrevet af afdelingssekretær Hakon Christensen med titlen Bibelglæde - en livsstil som smitter. Hvordan er spørgsmålene i hæftet? De er tænkt som en hjælp til at komme tættere på Bibelens indhold, så vi kan reflektere over det. Der er også forslag om nogle minutters stilhed, så der bliver mulighed for at meditere over ordene og lade Jesus tale til os for derefter at dele tanker og spørgsmål med hinanden. Nogle spørgsmål går tæt på vores eget liv med Jesus, men jeg tror, det er vigtigt, at vi er åbne og ærlige over for hinanden, så vi får talt om vores forhold til Jesus. Hvordan kan man erfare bibelglæde, hvis man synes, det er svært at læse i Bibelen? Her kan hæftet være med til at få plan i sin bibellæsning. Det handler også om, at vi gennem bibellæsningen erfarer, at vi møder Jesus, som vi elsker. Hvordan får man fat i hæftet? Man kan henvende sig til bestyrelsen i den lokale LM-kreds eller til mig på tlf eller på adressen: Hæftet er gratis. Hvordan kan hæftet anvendes? Det kan bruges både i grupper, til samtalemøder, med en læsemakker eller enkeltvis. Vi ønsker, at hæftet skal være en hjælp til at erfare Bibelens store værdi. Vi håber, at det kan være en måde at vække nysgerrigheden for, hvad Bibelen indeholder. Men vi ønsker også, at det kan betyde opdagelse af noget nyt i gammelt kendt stof. Hvad er dit ønske for projektet? Jeg ønsker, at bibelglæden må vokse ved, at vi får sat fokus på bibellæsningen. Mit håb er også, at der bliver skabt ringe i vandet, så glæden må sprede sig videre til andre - fra vore hjerter til hænder og fødder. Det er også mit håb, at vi får åbnet øjnene for Bibelens skatte, så vi tør bruge tekster fra Bibelen, når vi holder andagt. Og endelig at fordybelse i Bibelen må sætte sig spor i vore samtaler. For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. (Lukas 6,45).

3 FRA AFDELINGEN Bibelglæde tur/ retur V/ afdelingssekretær Hakon Christensen, Hillerød Den 23. juni til 2. juli arrangerer LM Bornholm sammen med Ordet og Israel et Senior-Discipel-Kursus i Israel. I skrivende stund er der stadig ledige pladser - velkommen! Temaet for kurset er Bibelglæde. Det meste af kurset vil foregå ud fra Ordet og Israels nybyggede hus ved bredden af Genesaret Sø. Huset hedder meget apropos Det Danske Hus - et center for bibelglæde. Stedet, hvor det skete Med kurset ønsker vi at skabe rammerne for at udforske Bibelens fantastiske verden midt i det Israel, som Gud har valgt til åbenbaringsscene for sine mægtige aktioner til frelse for hele verden. Folket, landet, naturen, kulturen - er nemlig en fantastisk platform til at skabe dybde i mødet med Guds ord og krydre dette møde med de 'aha'- oplevelser, der gør os til begejstrede bibelbrugere. Det behøver man selvfølgelig ikke at rejse til Israel for at blive, men jeg vover påstanden med et glimt i øjet: Det skader ikke! opleves det måske ligefrem som modsætninger. Det er svært at få overblik, og følelserne lader sig ikke engagere voldsomt. Glæden kan ofte være til at overse. Da har vi brug for at huske på, at bibelglædens fundament er, at Gud har talt, og han taler stadig. Han vil os noget, og det ord, han taler til os i Den hellige Skrift, har samme livskraft i sig i dag som på skabelsens morgen, og som dengang Lazarus blev kaldt ud af graven. Her er virkelig en kilde at øse af til dyb og varig glæde. Fokus i 2014 I LM sætter vi i 2014 på forskellig vis fokus på Bibelglæde. Discipelkurset i Israel et eksempel på dette. Tag en snak om det ved køkkenbordet eller i bibelkredsen. Det er for godt til at lade være. Bibelglæde Nu kan Bibelglæde være en vanskelig størrelse at få fat om. Det er ikke altid vi oplever, at de to ord "bibel" og "glæde" passer sammen. Nogen gange Læs mere på - eller

4 RUNDT PÅ ØEN Den nye sangbog Nu er det ganske vist: Du står snart med Sange og Salmer i hånden! Sådan skrev forlagsleder Vibeke Sode Hjorth til LM s bogsælgere i januar måned. Hun slutter brevet af sådan: Vi er rigtig glade for og stolte af resultatet, og vi glæder os sammen med jer til at tage alle udgaver i brug og øge lovprisningen til Guds ære. Det må vel siges, at udgivelsen er historisk. Erfaringerne fra udgivelserne af Fællessang 1, 2 og 3 viste, at man på trods af forskellige sangtraditioner i de kirkelige organisationer alligevel har så meget fælles gods, at man har kunnet enes om fælles udgivelser af sangbøger. Resultatet nu er sangbogen Sange og Salmer. Hvordan komme i gang? En rundspørge til kredsformændene på øen viser, at der er overvejelser om, hvordan man kommer godt i gang med at bruge den nye udgivelse. I Rønne har der i nogle år været afholdt fællesmøder med IM, LM og ELM. Niels Chresten Andersen nævner, at det vil være naturligt at bruge disse fællesmøder til at synge lidt mere sammen, så alle bliver mere fortrolige med den nye fælles sangbog. Jens Otto Kjøller-Hansen oplyser, at den kom i brug straks ved mødeweekenden d marts i Aakirkeby. Mødelederne opfordres til at vælge lidt flere fællessange end normalt, hvilket også skete ved disse møder. Mødet d.11. maj vil blive med en kortere prædiken og tid til mere fællessang. Der er også planlagt to fælles arrangementer med IM og ELM, hvor man sammen kan lære den nye sangbog at kende. Jørn Bech fra Svaneke understreger, at det altid giver et løft, når man er mange, der synger sammen. Her overvejer man at invitere andre kredse til et møde, hvor man tager hul på den nye sangbog - gerne ved et besøg af LM s musikkonsulent til efteråret. En spændende sangbog Personligt synes jeg, at der er mange spændende ting i den nye sangbog, siger musikkonsulent Lars Frederiksen. Især glæder han sig over, at Stuart Townend er repræsenteret med 15 sange, som mange er kommet til at holde af. Men der er stadig mange af de gamle kendte sange og salmer med - for manges vedkommende i en fornyet sprogdragt. Sange og Salmer er hovedsangbogen, mens Fællessang stadig vil være supplementet. Nye melodier og tekster Udfordringen bliver at lære de nye melodier. Lars Frederiksen opfordrer til at bruge de nye sange som månedens sang. Som en hjælp til det, vil der om nogle måneder blive udgivet en indspilning af de nye melodier. Endelig vil Lars gerne stille sig til rådighed med besøg ved særlige sangaftener. Hvis kredsene kan koordinere det lidt, vil det nok kunne lade sig gøre.

5 RUNDT PÅ ØEN Peterskolen drømmer - men det er ikke, fordi man er faldet i søvn. Det skyldes snarere, at Peterskolen er sprællevende, så der er overskud til at have store drømme. Større behov for lokaler Elevtallet på Peterskolen har aldrig været større, og i takt med at kravene til undervisningen stiger, er behovet for større og flere undervisningslokaler også steget. Indtil nu har skolen kunnet leje sig til idrætsfaciliteter, men ønsket om egen hal har skolen længe haft. Nu vil man gerne virkeliggøre drømmen - ikke bare i forhold til idrætsundervisningen, men man har også et ønske om en bygning, der kan bruges til mere. Derfor drømmer man om en hal på ca. 480 m 2 og andre undervisningslokaler på i alt 800 m 2. Status nu Lige nu er skolen i gang med at få tilbud ind - både fra kreditforeninger og håndværkere. Der er også sendt en del ansøgninger til forskellige fonde, og der samles stadig penge ind. Pt. er der indkommet gaver og lånetilsagn på ca. 1 mio. kr. Inden spaden kan sættes i jorden, skal finansieringen være på plads, fortæller forretningsfører Helene Andersen. Inddragelse af elever og forældre Der tales meget om byggeriet på Peterskolen. Til skolens morgensamlinger er det med i morgenbønnen, at Gud vil give flere syn for Peterskolens arbejde, så pengene kan komme ind. D. 3. maj inviteres til sponsorløb, og der er flere indsamlingsaktiviteter på tegnebrættet. Der skal fortsat bedes og arbejdes for dette spændende projekt.

6 RUNDT PÅ ØEN Sommer i Rønne V/ Niels Chresten Andersen Sommerferietiden kan være en udfordring for de fleste kredse, når det gælder mødeplanlægning. Samtidig indbyder årstiden til anderledes og udendørs arrangementer med et program for både store og små. Sankt Hans I Rønne har vi en tradition med et større Skt. Hans arrangement den 23. juni, som de sidste mange år er afholdt hos Gerd og Jørgen Hansen på Brandsgård i Knudsker. Den store have og udenoms arealerne er dejligt store og rummer plads til både et stort bål og to store teltpavilloner. Fremmødet er på omkring 100 personer og ofte med familier, vi ikke ser så ofte til vores almindelige møder. Alle medbringer selv mad til at lægge på de klargjorte griller. Der er god tid til leg og hygge, inden vi samles i teltet til sang og en længere familievenlig andagt. Efter kaffen tændes det store bål, hvor der igen synges helt frem til mørkets sene frembrud. Møder i juli I juli måned har vi erstattet søndagsmøderne med et par grillaftener, der holdes tirsdag aften. Selv om fremmødet kan variere, så er der som oftest en ganske god tilslutning med helt op til omkring 40 deltagere, små som store. Grillerne fra Skt. Hans arrangementet er gjort klar til mødestart kl , og senere i programmet rykker vi indendørs til sang og andagt. Også i år er der planlagt Skt. Hans arrangement den 23. juni på Brandsgård og to grillaftener henholdsvis tirsdag 8. juli og tirsdag 22. juli Rejse sammen Sommeren i år byder endvidere på en helt ekstra aktivitet. For fjerde gang arrangeres der en fælles rejse, denne gang til Norge den 27. juli 3. august og med pt. ca. 50 tilmeldte i alderen fra 1½ -76 år. Den seneste rejse gik til Polen i 2011 med mere end 60 deltagere. Sommerferietiden er en udfordring, en dejlig mulighed for anderledes og fællesskabsstyrkende arrangementer for alle aldre.

7 RUNDT PÅ ØEN Sankt Hans i Nexø og Lobbæk Midsommerfest - Johannes Døberens fødselsdag. Sankt Hans markeres i flere LM-kredse her på øen. Peter Westh Jensen fortæller fra Nexø. Som Nexø-bo er det en fryd at tage cyklen en sådan midsommeraften og køre op til Bodilsker ud til Britta og Poul I Skoven mens korn - og majsmarker står i fuldt flor, og solen stadig står højt på himlen, selv om klokken er syv aften. Hvis man kan, så kommer man hvad enten man er syv måneder eller syvoghalvfjerds år. For her mødes man til festlig hygge. Først til snobrød med pølser ved en række små, sirligt opbyggede bål ude på det græsklædte spor bag havehækken ved maskinlængen. Folk har selv taget pølser med (brun eller rød afhængig af politisk observans), og Britta har sørget for dejen til snobrødet. Senere spiller børnene bold i haven, mens de voksne tager sig en pølse til. Før aftenens højdepunkt ved bålet samler Britta os i sine stuer og på terrassen til kaffe, kage og andagt. Klokken er tit hen ad ti, før vi samles ved markvejen for enden af haven. Poul har vanen tro sat en heks i toppen af det kæmpe bål. Mens vi står på behørig afstand af det varme bål, synger vi midsommervisen og andre gode sange mikset med heksehyl (Pouls gamle deo er) og nysgerrige køers brøl i indhegningen. Så Sankt Hans for en Nexø LM er er identisk med fest hos Schow I Skoven! Sådan har vi gjort - i hvert fald de sidste 49 år i træk. Vi taler ikke meget om Johannes Døbers fødsel, men vi taler meget med hinanden og hygger os unge og gamle og det er vel heller ikke så ring endda. Heller ikke i Lobbæk har man tænkt så meget over, at det er Johannes Døbers fødselsdag. Bendt Jensen fortæller, at det er en gammel tradition tilbage fra 70- erne, at LM-erne mødes Sankt Hans. I mange år var det sammen med forældre og børn fra børnearbejdet. Senere er det blevet et socialt arrangement, hvor vennerne fra Pusterummet og Seniortræf også er med. I de første år var det en samling omkring et stort bål i Lobbæk by med sang, andagt/båltale. Senere er det blevet til arrangementer i forskellige hjem med grillmad, leg og aktiviteter og derefter samling omkring et stort bål med sang og vidnesbyrd. Bendt Jensen fortsætter: I de senere år har vi også prøvet at køre til bål arrangeret af borgerforeninger i Lobbæk og Vestermarie. Vi fejrer Sankt Hans som en anledning til at være sammen under lidt mere frie former med hygge og aktiviteter og samtidig som en anledning til at dele det kristne evangelium gennem sang og vidnesbyrd.

8 Ø-KALENDEREN April 29/3-1/4 Hakon Christensen på Bornholm 01. Grundkursus for nadverforvaltere 09. Ø-koret øver i Aakirkeby Påskelejre (LM-Kids) 21. Musik-/påskegudstjeneste i Kirken på Klippen kl i Østermarie v. Bendt Jensen. Fællesspisning 23. Ø-koret øver i Aakirkeby Sanglejr for 4. til 6. klasse. Søndag koncert kl Gudstjeneste i Kirken på Klippen kl i Østermarie v. Birger Reuss Schmidt Maj Hakon Christensen på Bornholm 08. Repræsentantskabsmøde 11. Gudstjeneste i Kirken på Klippen i Nexø kl v. Leo Poulsen Hakon Christensen på Bornholm 14. Ø-koret øver i Aakirkeby Seniorlejr 25. Gudstjeneste i Kirken på Klippen kl i Østermarie v. Thorkild Holm 29. IMA-stævne kl i Rønne, Taler: Missionskonsulent Reidar Poulsen /6. LMU-Lejr Juni 07. Fællesmøde for ELSB (Evangelisk Luthersk Samråd på Bornholm) v. Carsten Hjorth Pedersen i Rønne Idrætshal kl Tema: Giv Gud ære! 08. Morgenandagt kl på Kildepladsen i Svaneke v. Carsten Hjorth Pedersen 09. LUMI-Radios pinse- og vennestævne i Aakirkeby. Carsten Hjorth Pedersen taler 11. Ø-koret øver i Aakirkeby 11. Afdelingsstyrelsesmøde Stand på Folkemødet Hakon Christensen på Bornholm 18. Alsang på Svaneke Havn kl. 20. By Grace medvirker 22. Gudstjeneste i Kirken på Klippen kl i Østermarie v. Filip Oehlenschläger /7 Senior-Dicipel-Kursus, Israel Rettelse Der er angivet forkert telefonnummer til Lars-Jep Elleby i Mostrups adressebog. Det rigtige nummer er: Rådgivning og terapisamtaler på Bornholm v/ Ellen Esmarch Pedersen Mobil: Hjemmeside:

9 ADRESSER Formand: Jørn Bech Årsdalevej 61, 3740 Svaneke T E Afdelingssekretær: Hakon Christensen Jespervej 64, 3400 Hillerød T E Trykning af lokale LM-programmer Jens Ove Holm, Rømeregårdsvej 44, 3700 Rønne T E Husk: Der trykkes kun én gang månedligt. Stof afleveres senest d. 10. i hver måned. Kasserer: Thorkil Sonne Lund Engløkken 1 B, 3730 Nexø T E Bank: Giro: Missionskonsulent: Helmer Olsen Østerled 18, 3700 Rønne T Udlån af projektor E Tilhørerrepræsentant: Niels C. Andersen Svanekevej 77, 3700 Rønne T E LMU: Lasse Westh Jensen Gl. Postvej 33 C, 3730 Nexø - T E LM Kids: Helene Andersen Svanekevej 77, 3700 Rønne - T E LM-lejren: Strandvejen 16, Pedersker, 3720 Aakirkeby, T Udlejning v/ Helmer Olsen, T E - H LUMI Radio: Henning Kiilerich Jernbanegade 23, 3720 Aakirkeby T E Sdr. Hammer 55, Nexø Tlf Daglige ledere Merete & Vilmer Riis Tlf / Åben: ma-fr og lø Modtager (og afhenter) gerne brugte effekter også dødsboer. Se Luthersk Mission Danmark Formand Henrik P. Jensen E Generalsekretær Jens Ole Christensen E Sekretariat: Industrivænget 40, 3400 Hillerød T E H Giro Bank LMU & LM-Kids H H

10 LUMI RADIO APRIL Tirsdag d Lidt af hvert Over en åben bibel (se 28.3) Fredag d. 4. Indefra LUMI-magasinet Mandag d Små ord om store ord Fokus på Israel Ønskeprogram Tirsdag d Musik i april LUMI-magasinet (se 4.4) Fredag d Lidt af hvert (se 1.4) (Hebr 11,8-16) Mandag d Musik i april (se 8.4) Små ord om langfredag (fra 2013) Små ord om store ord (se 7.4) Fokus på Israel (se 7.4) Tirsdag d Musikmosaik Over en åben bibel (se 11.4) Fredag d. 18. Boghylden Gæstebogen Søndag d. 20. (Påskedag) Mødetransmission Genuds. fra Mandag d. 21. (2. påskedag) Påskens sange Ønskeprogram Tirsdag d Bibelens bjerge (1) Gæstebogen (se 18.4) Fredag d Kvinder i Bibelen (1) (Hebr 11,17-22) Mandag d Musikmosaik (se 15.4.) Bibelens bjerge (se 22.4.) Påskens sange (se 21.4.) Tirsdag d Kvinder i Bibelen (se 25.4.) Over en åben bibel (se 25.4.) MAJ Fredag d. 2. Udefra LUMI-magasinet Mandag d Små ord om store ord Fokus på Israel Ønskeprogram Ring med dit musikønske Tirsdag d Musik i maj LUMI-magasinet (se 2.5) Fredag d Musik i maj (se 6.5) (Hebr 11,23-27) Mandag d Fra bibelkursus (se 24.2.) Små ord om store ord (se 5.5) Fokus på Israel (se 5.5) Tirsdag d Bibelens bjerge (2) Over en åben bibel. (se 9.5) Fredag d. 16. (St. bededag) Boghylden Kvinder i Bibelen (2) Søndag d Mødetransmission Genuds. fra Mandag d Musikmosaik Bevidste fædre Ønskeprogram Tirsdag d Forårssange Kvinder i Bibelen (se 16.5) Fredag d Bibelens bjerge (se 13.5) (Hebr 11,28-31) Mandag d Aftensange Fra bibelkursus (se 10.3.) Tirsdag d Musikmosaik (se 19.5) Over en åben bibel (se 23.5) Fredag d. 30. Indefra LUMI-magasinet JUNI Mandag d Små ord om store ord Fokus på Israel Ønskeprogram

11 LUMI RADIO Tirsdag d Musik i juni LUMI-magasinet (se 31.5) Fredag d Lidt af hvert (Hebr 12,1-3) Mandag d. 9. (2. pinsedag) Pinsens sange Små ord om store ord (se 2.6) Fokus på Israel (se 2.6) Tirsdag d Lidt af hvert (se 6.6) Over en åben bibel (se 6.6) Fredag d. 13. Boghylden Gæstebogen Søndag d Mødetransmission Genuds. fra Mandag d Fra pinsestævnet Ønskeprogram Ring med dit musikønske Tirsdag d Kvinder i Bibelen (3) Gæstebogen (se 13.6) Fredag d Bibelens bjerge (Hebr 12,4-11) Mandag d Musikgæsten Tidspresset Musik i juni (se 3.6) Bibelens bjerge (se 20.6) Tirsdag d Musikmosaik Over en åben bibel (se 20.6) Fredag d. 27. Udefra LUMI-magasinet Mandag d Musikmosaik (se 24.6) Misundelse Fra pinsestævnet (se 16.6) JULI Tirsdag d Musikgæsten (se 23.6) LUMI-magasinet (se 27.6) Fredag d Musik i juli (Hebr 12,12-17) Pinsestævne. I år inviterer vi til LUMI-radios 24. pinseog vennestævne - Det er godt med gode traditioner! Vi glæder os til et gensyn med mange venner af LUMI-radio ved stævnet, som i år afholdes i LMs hus, Østergade 5, Aakirkeby, mandag d. 9. juni kl Her vil Carsten Hjorth Pedersen, Hillerød, prædike. Carsten, som er daglig leder på Kristent Pædagogisk Institut, har ofte prædiket og medvirket ved møder på Bornholm. På programmet står også Sang ved Lovsangsbrødrene, for som ved pinsestævnet i 2011 får vi besøg af et norsk kor fra området nord for Stavanger. Det var den gang Randaberg Mannskor, og her i 2014 har Lovsangsbrødrene valgt at lave en korrejse i pinsen med Bornholm som mål. Koret medvirker ved en gudstjeneste i Ny kirke, og vi får så også glæde af deres sang. Koret skriver: vi synger evangeliet om Jesus med glede og begeistring. Det er de sentrale, evangeliske sangene, der forkynningen av Jesus Kristus som Herre og frelser som står i sentrum. Turleder er som i 2011 Klaus Muff. Programmer. I LUMI-radios beretning til afdelingsmødet blev nævnt problemer med at få en ny vært til Ønskeprogrammet. Den gode nyhed er, at Mogens Keseler nu på skift med Helle Munk afløser Anne-Marie Frederiksen. Det er altså en af dem, der formidler din hilsen eller musikønske i Ønskeprogrammet 1. og 3. mandag i måneden! Vi glæder os også over, at Jørgen Trihøj efter en lang sygeperiode igen er i gang med Små ord om store ord. Bønnesvar. Vi ser disse gode nyheder som svar på bøn - og vi takker for, at vore lyttere også beder for denne del af LMs arbejde.

12 TIL EFTERTANKE Guds veje V/ Kirsten Poulsen, Østerlars For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje og mine planer over jeres planer. siger Herren (Esajas 55,9). Bibelen fortæller, at Gud kom til Abraham og gav ham et fantastisk løfte. Hvis han adlød ham, ville Gud velsigne alle jordens folk gennem ham og hans efterkommere. Men for at dette kunne ske, måtte Abraham bryde op. Forlad dit land og din slægt og din Fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Gud kaldte Abraham til at forlade alt det velkendte og fortrolige hans venner, størstedelen af sin familie og alt, hvad han mente betød sikkerhed, velstand og fred og drage ud i ødemarken uden at vide hvorhen. Han blev bedt om for Guds skyld at opgive næsten alle de jordiske ting, som mennesker sætter deres lid til. Og det gjorde han. Han drog af sted uden at vide, hvor han kom hen. Kaldet indeholdt et håb om at få efterkommere, og stik imod alle forventninger fik Abraham en søn. Han havde nu alt, hvad han kunne ønske sig. Men så bad Gud ham om at give afkald på det. Undervejs har han haft mange spørgsmål til Gud sin Far og måske gået i rette med ham. Svaret kunne have været: Mine veje og planer er højt over jeres. Jesus er kommet Da Johannes Døber hørte om Kristi gerninger, sendte han sine disciple til Jesus for at spørge: Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Ja, jeg er kommet, svarer Jesus, og velsignede er de, som ikke vender mig ryggen ikke forarges på mig. Men hvorfor blev Johs. ikke befriet fra fangehullet? Fordi Guds veje og planer er højt over vore. Luthersk Mission (LM) er en evanglisk-luthersk forening, hvis formål er at forkynde Bibelens budskab, så mennesker kommer til tro på Jesus som Guds søn og verdens frelser. LM på Bornholm arbejder ud fra ti missionshuse fordelt ud over øen. Redaktion: Peter Krak Tlf: / Forsidefoto: Birger Bendtsen Se i øvrigt B. Bendtsens netsite på: Oplag: 500 eks. Tryk: Print24

BORNHOLM AUGUST SEPTEMBER

BORNHOLM AUGUST SEPTEMBER LM JULI BORNHOLM 2013 AUGUST SEPTEMBER FRA AFDELINGEN Forbøn og salvning V/ Afdelingssekretær Hakon Christensen, Hillerød Afdelingsstyrelsen er glade for at kunne fortælle, at Jakob Houler, Hasle og Leo

Læs mere

LM 2012 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM

LM 2012 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM LM APRIL BORNHOLM 2012 MAJ JUNI FRA AFDELINGEN Nye prædikanter v/ Hakon Christensen Afdelingsstyrelsen har kaldet Filip Oehlenschläger, Rønne og Peter Techow, Rønne som prædikanter i afdelingen. Bedeemne:

Læs mere

LM 2014 JULI AUGUST SEPTEMBER BORNHOLM

LM 2014 JULI AUGUST SEPTEMBER BORNHOLM LM BORNHOLM 2014 JULI AUGUST SEPTEMBER FRA AFDELINGEN Almindingsmøder før i tiden V/ Birger Pedersen, Rønne Sådan begyndte det Det var nok præsten og vækkelsesprædikanten Peter Chr. Trandberg, der indledte

Læs mere

LM 2013 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM

LM 2013 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM LM JANUAR BORNHOLM 2013 FEBRUAR MARTS FRA AFDELINGEN Evangelisk Luthersk Samråd på Bornholm v/ afdelingsformand Jørn Bech, Svaneke Der er etableret et Evangelisk Luthersk Samråd på Bornholm (ELSB). Samrådet

Læs mere

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER LM OKTOBER BORNHOLM 2011 NOVEMBER DECEMBER FRA AFDELINGEN Ny struktur Ny hjemmeside V/ afdelingsformand Jørn Bech Den 19. august vedtoges de nye vedtægter for LM-Bornholm ved et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

LM 2011 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM

LM 2011 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM LM APRIL BORNHOLM 2011 MAJ JUNI LMU BORNHOLM Nyt fra LMU V/ Jeppe S. Rasmussen Fællesskab Vi er en god flok trofaste unge, som samles i Nexø, Åkirkeby og Årsballe. Der er en meget skæv spredning af medlemmer,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Økonomi. Fællesmøder. September. Oktober. LM Græsteds hjemmeside. Mødeleder Frants Otto Hjorth. Prædiken fra internettet Mødeleder Lene Mathiesen

Økonomi. Fællesmøder. September. Oktober. LM Græsteds hjemmeside. Mødeleder Frants Otto Hjorth. Prædiken fra internettet Mødeleder Lene Mathiesen Fællesmøder Økonomi 11 Da det er blevet sværere at aflevere penge (både kontanter og checks) i en bank, og jeg ikke ønsker at ligge inde med for mange penge ad gangen, vil jeg godt opfordre til, at man

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: jf Ekspedition:

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza Fællesmøder Økonomi 11 Da det er blevet sværere at aflevere penge (både kontanter og checks) i en bank, og jeg ikke ønsker at ligge inde med for mange penge ad gangen, vil jeg godt opfordre til, at man

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: il Ekspedition:

Læs mere

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores missionshuse rundt om i regionen. Her er jeres forslag

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2013 Vi tror på en levende Gud. En Gud som kender os, fordi Han har skabt os - men som ikke stopper ved det! Han ønsker, at vi skal lære sandheden

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

LUMI nyt. 1/jan.-marts 2007. 25. årgang

LUMI nyt. 1/jan.-marts 2007. 25. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 1/jan.-marts 2007 25. årgang Andagt Frygt ikke, for jeg er med dig Andagt ved Inge-Lise Schmidt Esajas 41.10 Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud.

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

- et tilbud til alle forældre...

- et tilbud til alle forældre... - et tilbud til alle forældre... S E P T E M B E R 2 0 1 1 P R O G R A M E S B J E R G SØNDAG 04. SEPTEMBER KL. 11:00 - GUDSTJENESTE taler: Frank Ahlmann LØRDAG 10. SEPTEMBER KL. 14:30+19:00 - ÅRSKONFERENCE

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

LUMI nyt. 3/juli-sept. 2007. 25. årgang

LUMI nyt. 3/juli-sept. 2007. 25. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 3/juli-sept. 2007 25. årgang Andagt At leve Herren nær er min lykke! Af David, salmernes bog Andagt ved Hans Henrik Junker At Søge lykken er ikke noget forbeholdt vor generation,

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00

Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00 2015 LM s kredsbestyrelse, Haderslev Formand Kim Jensen tlf. 74 53 34 07 24 24 73 10 Næstformand Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00 Sekretær Else Wiwe tlf. 25 78 62 67 Medlem David Jensen tlf. 23 45 47 24

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG!

BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG! 30 BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG! AF BIRGER PEDERSEN Budskab fra Naadens Rige hed det blad, som nu under navnet Budskabet har nået sin 150. årgang. Jubilæet giver anledning til et tilbageblik på

Læs mere

LUMI nyt. 1/aug.-okt. 2015. 33. årgang

LUMI nyt. 1/aug.-okt. 2015. 33. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 1/aug.-okt. 2015 33. årgang Andagt Fordi du har set mig, tror du; salige er de, som ikke har set og dog tror (Johs. 20, 29) Andagt ved Hans Erik Nissen For en umiddelbar betragtning

Læs mere

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen 62 Slip kontrollen - lovsangsaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 6 62 Slip kontrollen Introduktion til denne Temaaften Fokusset denne aften vil være på Guds storhed Gennem lovsang vil vi prise ham fordi han

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten

Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten Forfulgt 2011 Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten Forfulgt 2011 - Åbne Døres dag Den 5. november 2011 På Åbne Døres inspirationsdag

Læs mere

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard.

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard. Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2014 I efteråret 2014 har vi to møder om Guds lov med Ebbe Kaas fra Brændstrup, tirsdag d. 2. september og tirsdag d. 28. oktober. Begge mandage inden

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere