AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den , kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 24.09.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1"

Transkript

1 AALBORG BYRÅD Mødet den , Boulevarden 13, Repræsentionslokale 1

2 1. Ny uddannelsesstregi i Aalborg Budgetprocedure Prioriteringskalog Prioriteringskalog energibesparende foranstaltninger Facilitetsudvikling - Tornhøjhallen Retningslinjer for ansøgninger til merielpuljen vedrørende foreningers indss i forbindelse med skolereformen Halfordeling 2014/ Hals forenede Sportsklubber søger lokaletilskud til nyoprettet motionsafdeling Ny forening - Nørresundby Krolfklub søger om godkendelse Ny forening - Nibe Fjord Badeklub søger om godkendelse Eventuelt Lukket

3 AALBORG BYRÅD Tid Mødet den , Sted Boulevarden 13, Repræsentionslokale 1 Fraværende Til stede Åben Punkt 1. Ny uddannelsesstregi i Aalborg Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller til s orientering og drøftelse - proces for ny uddannelsesstregi i Aalborg Sagsbeskrivelse Byrådet vedtog i 2012 Uddannelsesstregi Det er nu tid til forny denne stregi. Uddannelsesrådet ønsker inddrage relevante samarbejdspartnere i udarbejdelsen af stregien. Uddannelsesrådet har fastlagt visionen for den nye uddannelsesstregi: Aalborg skal være Danmarks bedste Uddannelsesby. Uddannelsesmiljøet skal være traktivt for de unge i studietiden og motivere de studerende til en erhvervskarriere i regionen efter endt uddannelse. I dialog med samarbejdspartnere forventes bud på mål, delmål og indssområder for uddannelsesstregien Helle Lundgreen, sekretær for Uddannelsesrådet i Aalborg, vil orientere yderligere på mødet. Møde den Side 1

4 Uddannelsesstregi Til orientering. Følgende medlemmer af udvalget deltager i et opsamlingsmøde omkring Ny Uddannelsesstregi i Aalborg: Formand Keld Jensen, Næstformand Anne Mie Olesen, John Epsen, Anders Flyvbjerg og Susan Roulund. Møde den Side 2

5 Punkt 2. Budgetprocedure Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller til s orientering og drøftelse. Sagsbeskrivelse På mødet orienteres om forventningerne til den kommende budgetprocedure herunder om Sundheds- og Kulturudvalgets behandling af budget 2015 den 13. august 2014, Byrådets og Magistrens budgetbehandling fra den 25. august til den 27. august 2014 og Byrådets 1. behandling af budgettet den 18. september Forligsdrøftelserne finder sted 25. september Byrådets 2. behandling finder sted 9. oktober Rådmand Mads Duedahl vil på mødet orientere yderligere om det forestående budgetarbejde. Til orientering. Møde den Side 3

6 Punkt 3. Prioriteringskalog Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller til s orientering og drøftelse - Prioriteringskalog Sagsbeskrivelse Foreninger og klubber i Aalborg Kommune har løbende ønsker om større eller mindre om- og tilbygninger. Mange af disse resulterer i ansøgninger til Fritidsområdet. Desuden kan Fritidsområdet pege på flere ønsker og projekter, som kan løse forskellige lokale mæssige problemer i foreningslivet. Da der kan være stor forskel på de enkelte projekters økonomi har man valgt opdele prioriteringskaloget i flg. 2 grupper: Gruppe 1: Projekter, hvis realisering skønnes ligge indenfor Prioriteringskalogets økonomiske rammer, og som indgår i Prioriteringskaloget med henblik på en årlig samlet vurdering og prioritering. Der er tale om projekter såvel af større som af mindre karakter. Gruppe 2: Øvrige større projekter der ikke forventes finansieret af rammen for s Prioriteringskalog. Prioriteringskaloget er et dynamisk kalog, og ovennævnte opdeling af projekter og ønsker er derfor fleksibel, således de projekter, hvor forudsætningerne ændrer sig kan flyttes mellem de 2 grupper eller helt udgå. har besluttet nedenstående 8 elementer skal indgå i vurderingen af hvilke projekter der skal tilgodeses ved uddeling af midler fra Prioriteringskaloget: Aktivitet: Er den nye facilitet med til skabe nye aktiviteter eller øge kvaliteten i allerede eksisterende aktiviteter? Kvantitet: Medfører den nye facilitet, flere bliver mere aktive med den pågældende aktivitet? Helhed: Hvilke faciliteter rummer lokalområdet i forvejen samt udnyttelsesgraden af disse? Børn/Unge: Møde den Side 4

7 Styrker faciliteten børn og unges mulighed for være aktive? Lokalområdet: Udviklingstendenser og opbakning? Energi: Projekter skal som udgangspunkt undergå en miljø-/enerigvurdering? Økonomi/Medfinansiering: Bidrager foreningen i væsentlig grad til finansieringen af projektet? Afledt drift: Står driftsomkostningerne i et rimeligt forhold til antallet af medlemmer i foreningen? Beslutningsproces: Vedrørende Prioriteringskaloget 2015 vil der blive besigtigelse af en række af de indkomne projekter på udvalgets møde den 22. oktober 2014 med start kl Dagen slutter med Folkeoplysningsudvalgsmøde kl , hvorefter der vil være en let aftensmad. Det endelige Prioriteringskalog 2015 forventes færdigt og udleveret inden s møde den 22. oktober Den endelige prioritering kan herefter forventes finde sted på møde den 26. november Program for besigtigelsesturen fremsendes sammen med dagsordenen til mødet den 22. oktober Fritidsområdet kan oplyse: fra og med 2013 blev der åbnet mulighed for aftenskoler, der bor i prive lokaler, kan søge tilskud til energitiltag. har forhåndsdisponeret midler af Prioriteringskalog Henholdsvis kr. til Vejgaard Boldspilklub og til Ulsted Hallen, under forudsætning af, prioriteringskalogets ramme for 2015 er uændret. det i forbindelse med den igangværende budgetproces er foreslået, flytte kr. fra rammen for Prioriteringskalog 2015 til ramme for Prioriteringskalog Således udgør den samlede ramme på nuværende tidspunkt for mio. kr. hvoraf kr. er reserveret til tilskud til energitiltag. Prioriteringskalog 2015 Fou-møde 24. september Til orientering. Møde den Side 5

8 Punkt 4. Prioriteringskalog energibesparende foranstaltninger Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, godkender der fra Prioriteringskalog 2014 s bevilling til energibesparende foranstaltninger bevilges kr. til i alt 8 projekter, der er klar til igangsættelse. der forhåndsreserveres kr. til 4 projekter, der er under projektering, og som ønskes gennemført inden vinteren Sagsbeskrivelse Af Prioriteringskalogets ramme i 2014 er der reserveret kr. til energitiltag, der kan reducere driftsudgifterne til lys, vand og varme i klubhuse mv. Restrammen for puljen andrager kr. Der blev i november 2013 bevilget kr. til Aalborg Atletik og Motion. På s møde den 26. februar 2014 blev der bevilget kr. til i alt 8 projekter, og på mødet den 25. juni 2014 blev der bevilget kr. til 8 projekter. For leve op til Fritidspolitik 2010 s indssområde; Miljø og rammer valgte i forbindelse med Prioriteringskalog 2011, reservere kr. til miljø/energitiltag. valgte i 2013 prioritere området yderligere, ved forhøje rammen til miljø/energitiltag fra kr. til kr. Forhøjelsen af rammen blev sikret ved overførsler fra lokaletilskudsbudgettet, idet foreninger/ aftenskoler i prive lokaler fik neds tilskuddet til energiudgifter med 5 procentpoint, og foreninger i kommunale lokaler fik hævet gebyret tilsvarende. Projekter, klar til igangsættelse, i alt kr. Vejgaard Boldklub: Lys-styring og armurer: kr. Vejgaard Boldklub: Optimering af fjernvarmeinstallion og radiortermoster: kr. Gug Boldklub: Lys-styring i omklædning: kr. Aalborg Vandskiklub: Energiforbedringer i forbindelse med renovering af hus: kr. DCH Kongerslev: Installion af varmepumpe: kr. Vodskov - Rærup Bådelaug: Isolering: kr. Aalborg Kajakklub: Isolering: kr. Aalborg Sportsdykkerklub: Isolering: kr. Møde den Side 6

9 Projekter under projektering, der helst skal afsluttes inden vinter forhåndsreservering max kr. Veteranjernbaneklubben Limfjorden: klublokaler ved Gl. Remise Hjulmagervej: varme og isolering: energikonsulent på sagen, forventer afklaring primo oktober Sulsted Idrætsforening: der planlægges fjernvarme fra Aalborg til Sulsted, såfremt det opnås tilstrækkelig tilslutning. Alle kommunale institutioner tilsluttes. Idrætsforeningen opvarmes pt. ved gas. Sulsted MC: samme som ovenfor Aalborg Sportsdykkerklub, Vestre Fjordvej 69: har elvarme, etablering af fjernvarme De enkelte projekter: Vejgaard Boldklub: Lys-styring og armurer: kr. Projektet omfter 4 dele med en samlet udgift på kr., og omfter opsætning af bevægelsessensorer i gangarealer ( kr.) og i omklædningsrum ( kr.), udskiftning af armurer i omklædningsrum ( kr.) samt udskiftning af pærer i P-plads belysning til energisparepærer (2.250 kr.) Efter energikonsulentens vurdering vil den samlede tilbagebetalingstid udgøre ca. 9. år. Projektet ønsket gennemført nu, i tidsmæssig sammenhæng med en nødvendig renovering af klubbens el-system (nedtagning af hovedtavle og opsætning af ny ( kr.), tilskud som vedligeholdelse over lokaletilskud). Vejgaard Boldklub: Varmeinstallion: kr. Energikonsulenten har anbefalet nye radiortermoster samt tiltag omkring fjernvarmeinstallionen: samlet pris ca kr., tilbagebetalingstid under 2 år. Gug Boldklub: Lys-styring og LED - rør: kr. Projektet omfter bevægelsessensorer i omklædningsrum (inkl. baderum og toiletter), toiletter ved hovedindgang, spillergang samt udskiftning af lysstofrør til LED lysrør - samlet pris ca kr. Energivurdering ikke færdiglavet, men tilbagebetalingstiden forventes lavere end de 9 år i Vejgaard Boldklub, da der ikke skal udskiftes armurer. Aalborg Vandskiklub: Energiforbedringer i forbindelse med renovering af hus: kr. Klubhuset på Søndergaardsvej 23, Voerbjerg, har på grund af en fejlkonstruktion i spærene ved byggeriet i begyndelsen af 1990 erne blevet mere og mere skævt, men foreningen har ikke tidligere haft midler til totalrenovere huset. En ingeniørrapport fra 2013 har beskrevet løsningen, og klubben er nu i gang med genopretningen. Det omfter dels opretning af tag og spær (pris kr. med tilskud over vedligeholdelsesbudgettet fra lokaletilskud), dels nye vinduer og døre (samlet udgift kr.) og dels udvendig maling af huset og anden vedligehold, udført af frivillig arbejdskraft. Den samlede vedligeholdelsesplan for 2014 ligger på kr. Af denne udgift vurderes ca kr. være merudgiften pga. energibesparende tiltag. Møde den Side 7

10 DCH Kongerslev: Opsætning af varmepumpe til erstning for el-varme: kr. Klubhuset opvarmes med 6 el-radiorer, der nedtages og ersttes af en luft til luft varmepumpe. Samlet pris kr., beregnet tilbagebetalingstid ifølge energikonsulent ca. 7 år. Isolering af lofter, vægge mv.: I forbindelse med renoveringer af tage, vægge eller gulve i klubhuse vil det være praktisk muligt udføre isoleringsarbejder, som normalt ikke vil være mulige. At forøge isoleringsmængden er et af den type projekter, energikonsulenterne altid anbefaler under overskriften besparelsesforslag ved renovering eller reparioner. Tilbagebetalingstiden vil ofte overstige 10 år, men der er typisk tale om projekter, der vil være væsentligt dyrere, hvis ikke de laves i sammenhæng med de andre renoveringsprojekter. Vodskov - Rærup Bådelaug: Isolering: kr. Vedligeholdelsesprojekt på kr. med udskiftning af vægbeklædning på gavl og én langside (træhus), og væsentlig andel eget arbejde. Anslået andel isolering: kr. Aalborg Kajakklub: Isolering: kr. Vedligeholdelsesprojekt med udskiftning af udvendig vægbeklædning på nordfacade (træhus), samlet projekt ca kr. Anslået andel isolering: kr. Aalborg Sportsdykkerklub: Isolering: kr. Vedligeholdelsesprojekt med delvis fornyelse af tag, samlet pris kr. Anslået andel isolering: kr. Fritidsområdet kan oplyse: såfremt ovenstående indstillinger følges, vil der være kr. tilbage i puljen. der på udvalgets decembermøde vil blive redegjort for de forhåndsreserverede projekter der ved større projekter normalt forlanges en energiberegning af kommunens Energirådgivningscenter, før prioriteringen af projekter foretages. tilskud til energirenoveringer i foreningernes prive lokaler beregnes med 69 %, der er tilskudsprocenten for foreningernes udgifter til energi. tilskud til energirenoveringer i kommunale klubhuse beregnes med 100 %. fritidsområdet i 2015 vil fremlægge en samlet afrapportering af effekten af bevilgede tilskud fra Energipuljen, idet der vurderes, der skal være mindst 2 års drift. Godkendt. Møde den Side 8

11 Punkt 5. Facilitetsudvikling - Tornhøjhallen Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, godkender der af puljen til Facilitetsudvikling bevilges kr. i 2014, kr. i 2015 og kr. i 2016 til sikre videreudvikling af aktivitetstilbuddene, optimering af udnyttelsesgraden samt sikring af forretningsmodellen i Tornhøj Idrætscenter - jf. nedenstående sagsfremstilling. Sagsbeskrivelse I 1999 blev der udarbejdet en Kultur og Fritidsplan for Aalborg Øst. Af denne plan fremgik det bl.a. de unge i ( klasse) ønskede et uformelt mødested, og foreningerne ikke havde f i de unge. På baggrund af ovennævnte blev der med byfornyelsesmidler, kommunal medfinansiering og tilskud fra fonde etableret et værested for unge, i tilknytning til Tornhøjhallen. Værestedet skulle understøtte et positivt socialt samvær mellem de unge samt berige og understøtte det eksisterende foreningsliv. Foreningerne skulle sikre bemandingen af værestedet. Efter få år blev det klart, foreningerne ikke kunne løfte opgaven vedr. bemanding af værestedet, hvilket medførte driftsmæssige udfordringer, både i forhold til foreningernes aktiviteter og i forhold til faciliteten som helhed. Årsagen var, Tornhøjhallen ofte blev et opholdssted for utilpassede unge. Ovennævnte store udfordring afstedkom i 2007, der blev igangs en meget grundig proces, med inddragelse af hele lokalområdet, med henblik på omdanne Tornhøjhallen til bydelens samlingspunkt. Med en bevilling på 6 mio. kr. fra, tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden på 2 mio. kr. samt lokal medfinansiering, blev Tornhøjhallen i 2011/12 omdannet til en moderne multifunktionel idrætsfacilitet, der er med til understøtte det nye idrætsbillede. Omdannelsen sikrer en større sammenhængskraft mellem de forskellige aktivitetsplforme, ude såvel som inde, større gæstfrihed, tryghed og åbenhed. Den traditionelle fordeling af et unikt klublokale til den enkelte forening, er blevet afløst af en facilitet med moderne fælles faciliteter. Samtidig med indvielsen af den nye Tornhøjhal, nu Tornhøj Idrætscenter, ansøgte den daværende forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, i samarbejde med Fritidsområdet, Socialministeriet om SATS-puljemidler til projekt Sundhedspilen. En ansøgning som ministeriet imødekom. Møde den Side 9

12 Som et led i projekt Sundhedspilen blev der i projektperioden ans en medarbejder til lave en særlig indss omkring mental sundhed i Tornhøjhallen. Indssen koordineres i projektperioden i samarbejde med Fritidsområdet og sker i tæt samarbejde med foreningerne. Medarbejderen arbejder med sociale aktiviteter omkring livet i hallen, rekrutterer frivillige til hjælpe, så flere grupper har mulighed for deltage i aktiviteter, understøtter etablering af nye netværk og bygger bro til de allerede etablerede netværk. Samtidig har medarbejderen haft en proaktiv rolle i forhold til rekruttering og formidling af relevante sundhedstilbud. Indssen har desuden sikret en væsentlig større og bedre udnyttelse af faciliteterne bl.a. gennem en bedre koordinering mellem alle brugergrupper og ved tage initiiv til helt nye aktiviteter. Dette har resulteret I, mange flere målgrupper har sin gang i Tornhøjhallen og hallen er blevet et sted, hvor der er fokus på fællesskab og tryghed. Der er ligeledes etableret en fælles paraplyorganision for de mange brugere, herunder skolen. En organision der, med medarbejderen som tovholder, skal sikre koordinering og videreudvikling af de igangste initiiver, samt tage initiiv til helt nye tiltag, der understøtter foreningslivet, sundhedsinitiiver og hallens drift. For understøtte ovennævnte og sikre størst mulig brugervenlighed og lokalt medansvar, er der ligeledes igangs en proces i forhold til et selvstændigt bookingsystem for Tornhøjhallen. Med medarbejderen som omdrejningspunkt, er der oparbejdet en mere social profil i og omkring hallen. Foreningerne tilkendegiver, de er mere åbne overfor byde rødderne indenfor. Medarbejderen har ligeledes i projektperioden formået understøtte foreningernes indtjeningsmuligheder og dermed muligheden for drive en bedre forening gennem afvikling af arrangementer, fokus på sund mad i caféen mv. Samlet set, vurderes det, ansættelsen af medarbejderen gennem projekt Sundhedspilen, udover det sundhedsmæssige, har haft følgende overordnede resulter for Tornhøj Idrætscenter: Øget belægning, flere/nye aktiviteter, flere brugergrupper, færre interessekonflikter, mindre administrion, ingen hærværk samt større socialt ansvar hos foreningerne. Ved afsætte i alt kr. fra puljen til Facilitetsudvikling, suppleret med medfinansiering fra Sundhed, vil det være muligt fastholde en medarbejder i Tornhøj Idrætscenter, i en ny projektperiode på 3 år. Medarbejderen kan sikre hallen forts kan være et facilitetsudviklingseksperimentarium med fokus på flere foreningsaktiviteter samt udvikle og afprøve nye driftsmodeller for en kommunal hal. Endvidere skal medarbejderen understøtte sundhedstiltag i lokalområdet, og udnytte de erfaringer der gennem de sidste år er opsamlet, i og omkring Tornhøjhallen. Disse erfaringer skal desuden anvendes til en mere målrettet sundhedsindss, i og omkring f.eks Skalborgaard hallen og Løvvangskolens hal. Møde den Side 10

13 Fritidsområdet kan oplyse: der i projektperioden skal arbejdes på optimere foreningernes mulighed for medfinansiering, gennem nye tiltag, med henblik på sikre en evt. permanent ansættelse, efter projektperiodens udløb. der fra puljen til Facilitetsudvikling i 2014 er bevilget tilskud til videreudvikling af facilitetsanalyseredskab, rumdelere til Klarup Hallen og Skalborggaard Hallen restrammen for puljen til Facilitetsudvikling for 2014 udgør kr. Godkendt. Møde den Side 11

14 Punkt 6. Retningslinjer for ansøgninger til merielpuljen vedrørende foreningers indss i forbindelse med skolereformen Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, drøfter og beslutter udvalget ud fra nedenstående sagsfremstilling drøfter og beslutter merielpuljens retningslinjer i forhold til foreningers merialeønsker i forbindelse med skolereformen. Sagsbeskrivelse Fritidsområdet har på det seneste modtaget en del ansøgninger til merielpuljen fra foreninger, som ønsker støtte til merialer, som de kan benytte i forbindelse med samarbejdet omkring skolereformen. Det kan eksempelvis være badmintonklubben, som ønsker et klassesæt af juniorketchere eller floorballklubben, som ønsker klassesæt af stave og bolde. De indkomne ansøgninger er svære imødekomme ud fra de nuværende retningslinjer, som bl.a. indbefter, der ikke ydes tilskud til almindeligt meriel. Derfor ønsker Fritidsområdet, drøfter snitfladen til folkeskolerne i forbindelse med samarbejdet med foreningslivet og en eventuel justering af retningslinjerne, så de kan tilgodese foreningernes ansøgninger. Betingelserne for tilskud fra merielpuljen er som følgende: Der kan gives støtte til særligt meriel, der knytter sig til foreningens aktiviteter. Det er en forudsætning, merialeudgiften er af en størrelsesorden, som ikke er overkommelig for den enkelte forening. Det forudsættes som hovedregel, foreningen selv er med til finansiere indkøbet. Der skal indhentes tilbud på merialerne. Der gives ikke tilskud til: Merialer, der allerede er anskaffet. Kontorudstyr herunder computere, projektorer og lignende. Almindeligt meriel til den enkelte udøver som f.eks. bolde, boksehandsker, musikinstrumenter. Fritidsområdet har været i dialog med Skoleforvaltningen omkring udfordringen. Skoleforvaltningen er indstillet på en eventuel fælles pulje til merialer. Ud fra en vurdering af de allerede indkomne ansøgninger, vurderes en sådan pulje til et samlet beløb på kr. Møde den Side 12

15 Fritidsområdet kan oplyse: rammen for merialepuljen udgør årligt kr. restrammen for merielpuljen 2014 pt. udgør kr. Bevillinger - Merielpuljen september 2014 Drøftedes. Fritidsområdet skal, i dialog med Skoleforvaltningen, afklare snitfalder i forhold til foreningernes samarbejde med skolerne omkring udmøntningen af den nye skolereform. På baggrund af denne dialog udarbejdes et forslag til retningslinjer for evt. tilskud til meriel, der skal bruges i forbindelse med foreningsaktiviteter afviklet i samarbejde med skoler. Møde den Side 13

16 Punkt 7. Halfordeling 2014/ Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til til orientering. Sagsbeskrivelse har udlagt kompetencen til anvise kommunale lokaler til Kultur-, Landdistrikter og Fritid. Fritidsområdet har nu afsluttet sæsonbookingen for den kommende sæson og har dermed færdiggjort bookingen af godt timer i haller og sale. Til den kommende sæson er der ikke foretaget de store forandringer i halfordelingen i forhold til sidste år. Der hvor der har været de største udfordringer er i Gigantium, som har udviklet sig til en særdeles traktiv facilitet. For få optimeret brugen af hallerne i Gigantium er nogle foreninger enten blevet beskåret i deres timeantal eller har fået flyttet deres træningstider. Fritidsområdet kan oplyse: fritidsområdet i forbindelse med kapacitetsanalysen i efteråret 2015 besøger 23 haller, hvor der i dialogen om brugen af hallerne kommer mange værdifulde oplysninger frem, som vil kunne bruges fremadrettet i forbindelse med halfordelingen og i forhold til s kommende proces omkring revision af Fritidspolitik det er fritidsområdets generelle oplevelse, brugere og haller stadig viser stor fleksibilitet og er meget løsningsorienteret i de problemstillinger, der har været undervejs. Den årlige turneringsfordeling i weekender, i samarbejde med Idrætsforbundene, har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. Til orientering. Møde den Side 14

17 Punkt 8. Hals forenede Sportsklubber søger lokaletilskud til nyoprettet motionsafdeling Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, indstiller til Sundhedsog Kulturudvalget lejemålet godkendes som tilskudsberettiget med 3/5 af huslejeudgiften. tilskud til øvrige driftsudgifter ydes til den samlede udgift. motionsafdelingen forventes i drift senest 1. juli 2015, og tilskud udbetales fra ibrugtagningsdoen. godkendelse af husleje er tidsbegrænset til 10 år, hvorefter lejer/hfs forventer lejekontrakten skal ophæves, og Fitness integreres som en del af Hals forenede Sportsklubber. fordelingen mellem foreningsandel og kommerciel andel af lejemålet for år 1 og 2 godkendes til 85 % / 15 %, og derefter genforhandles. godkendelsen er betinget af, den i sagsfremstillingen beskrevne konstruktion etableres. Sagsbeskrivelse Da arven efter Hanne Mortensen blev fordelt på det tidligere udvalg for Sundhed og Bæredygtig Udviklings møde 13. februar 2013, blev der givet en bevilling med en tilknyttet tidsfrist til Hals Forenede Sportsklubbers (HFS) projekt om etablering af et motionscenter. Specifikt ønskede HFS opføre et motionscenter på 500 m2 i to etager, i tilknytning til HFS eksisterende klubhus til et beløb på kr. ekskl. moms. HfS var i midlertidig ikke i stand til igangsætte ovennævnte projekt inden udløbet af den tidsfrist udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling havde fasts. Sundheds- og Kulturudvalget gav derfor, på deres møde den 25. juni 2014, en forlængelse af tidsfristen til 1. juni 2015, med henblik på gennemføre et projekt, der svarer til den økonomi som er til rådighed for projektgruppen. HFS har nu fundet den fulde finansiering på de kr. ekskl. moms. Finansieringen er, udover arvepengene på de 2. mio. kr., fundet via egne opsparede midler, fondsstøtte og et lån på 2. mio. kr. Byggeriet forventes opført af en Selvejende institution (S/I): Arbejdsgruppen bag projektet udarbejder i samarbejde med deres revisionsfirma vedtægter for den selvejende institution, og forventer, denne er etableret juridisk i løbet af september måned. Foreningen har indsendt følgende lokaletilskudsbudgetter for år ét efter ibrugtagning.: Møde den Side 15

18 Udgifter: Foreningens budget Forvaltningens indstilling Husleje (500 m2 af 360 kr., incl. moms) kr kr. Renovion kr kr. Forsikring kr kr. Varme kr kr. El kr kr. Vand kr kr. Rengøring kr. kr. kr. Rengøringsartikler kr kr. Lokaleudgifter i alt kr kr. Andel foreningsdel 85 % kr kr. Beregnet tilskud (74/69 %) kr kr. Fritidsområdet kan oplyse: HfS er en flergrenet idrætsforening, med 576 medlemmer ( ), en omsætning i 2013 på 1.2 mil. og egenkapital på 1.1 mil. kr. hvortil kommer værdi af klubhus mv. udover foreningsmedlemmer forventer arbejdsgruppen en kommerciel udlejning til andre brugere (bl.a. turister), og anslår på budgetbasis denne omsætning til ca. 15 %. foreningen kun søger lokaletilskud til foreningsbrugen. det er Sundheds- og Kulturudvalget der har kompetencen til nedsættelse af godkendt husleje. i henhold til Folkeoplysningslovens 26 stk. 1. kan kommunalbestyrelsen nedsætte tilskuddet, hvis driftsudgifterne for et lokale ikke står i rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets anvendelse i øvrigt. i henhold til Folkeoplysningslovens 26 stk. 2. kan kommunalbestyrelsen nedsætte tilskuddet, hvis driftsudgifterne ikke svarer til det normale niveau for et til formålet passende lokale der er oprettet fire foreningsbaserede motionscentre med kommunale lokaletilskud indenfor de seneste fem år, to i lokaler sammenbygget med foreningens klubhus, og to i selvstændige lejemål. disse råder over mellem 200 og 300 m2, og enten uden omklædningsrum eller med begrænsede omklædningsfaciliteter HfS Fitness afdeling ikke har søgt om tilskud til rengøring, men hvis/når de søger, vil tilskud ikke kunne afvises HfS i forvejen har et lokaletilskudsbudget til klubhuset (fodbold) på kr.(heraf kr. til rengøring), hvortil det kommunale tilskud udgør kr. det samlede årlige lokaletilskud til foreningen herefter vil udgøre kr. Møde den Side 16

19 Foreningsbaserede motionscentre i prive lokaler - sept 2014 Godkendt. Møde den Side 17

20 Punkt 9. Ny forening - Nørresundby Krolfklub søger om godkendelse Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, godkender foreningen Nørresundby Krolfklub, godkendes som en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i kegorien Idrætsforeninger Øvrige boldsport Sagsbeskrivelse Foreningen blev formelt stiftet 4. november Krolf er en blanding af kroket og golf. Det er foreningens formål, seniorer gennem krolf skal holde sig i god fysisk form og deltage aktivt i diverse stævner og arrangementer. Økonomi Der forventes ingen udgifter til aktivitetstilskud. Foreningen oplyser: foreningen har 8 medlemmer, der alle er over 25 år. kontingentssen er 500 kr. om året. Fritidsområdet kan oplyse: foreningen benytter de frie arealer ved fodboldbanerne på Åvej i Lindholm. foreningen tidligere har søgt om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18, men fik afslag, da foreningen blev vurderet til være folkeoplysende ud fra foreningens vedtægter. foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens krav. foreningen ikke vil gøre krav på lokaletilskud. der i kegorien Idrætsforeninger Øvrige boldsport er godkendt yderligere 1 forening, som også er en krolfklub. Godkendt. Møde den Side 18

21 Punkt 10. Ny forening - Nibe Fjord Badeklub søger om godkendelse Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, godkender foreningen godkendes som en forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i kegorien Idrætsforeninger svømmesport. Sagsbeskrivelse Siden indvielsen af Nibe Fjordbad har der været en stigende interesse for bade hele året rundt blandt brugerne af badet. Det har resulteret i stiftelsen af foreningen Nibe Fjord Badeklub, som har til formål varetage og fremme interessen for vinterbadning. Foreningen er i dag aktiv i Nibe Fjordbad og bruger de faciliteter der er der. Foreningen har et stort ønske om, etablere en sauna i tilknytning til det sted, hvor der bades om vinteren. Der er flere steder, hvor det kunne blive aktuelt på havneområdet. Økonomi Foreningen vil gerne søge prioriteringskaloget om tilskud til etablering af en sauna. Der må forventes en afledt drifts udgift på saunaen. Der må forventes en mindre udgift til aktivitetstilskud. Foreningen oplyser: foreningen har 12 medlemmer hvoraf 3 er under 25 år. kontingentssen er 300 kr./sæson. Fritidsområdet kan oplyse: foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens krav. der er godkendt 7 foreninger i kegorien idrætsforeninger - svømmesport. Godkendt. Møde den Side 19

22 Punkt 11. Eventuelt Orientering om tilskud bevilget af s formand i henhold til forretningsordenens 5: Merielpuljen 2014: Hals Ro- & Kajakklub / Hals Søtrop Ansøgning om tilskud til indkøb af crossoverkajakker Bevilget kr. inkl. moms Snorgaardens Rideklub Langholt Ansøgning om tilskud til indkøb af sprinkleranlæg Bevilget kr. inkl. moms Aalborg Cykle-Ring Ansøgning om tilskud til indkøb af lydanlæg Bevilget kr. inkl. moms Vodskov Skytteforening Ansøgning om tilskud til indkøb af pistoler/luftpistoler Bevilget kr. inkl. moms Vadum IF Gymnastik Ansøgning om tilskud til indkøb af musikanlæg Bevilget kr. inkl. moms Postens Skyttelaug Ansøgning om tilskud til indkøb af kompressor Bevilget kr. inkl. moms Hasseris Gymnastikforening Ansøgning om tilskud til indkøb af skumplint Møde den Side 20

23 Bevilget kr. inkl. moms Mou Idrætsforening Ansøgning om tilskud til indkøb af svømmeudstyr Bevilget kr. inkl. moms AKA puljen Susan Roulund orienterede om, det nuværende udvalg fortsætter frem til og der på baggrund af ny politik på området skal konstitueres et nyt AKA-udvalg primo Næste møde afholdes den 11. november Godthåbsgade 8A tidligere Firmaidræt Fritidsområdet gav en kort orientering om, Godthåbsgade 8A var overgået til fritidsområdets portefølje af klubhuse, med henblik på sikre bedre faciliteter for foreninger og aftenskoler i Nr. Sundby området. Study Aalborg Event Fritidsområdet orienterede om eventen var afviklet overordnet med succes og der er igangs en evalueringsproces med deltagelse af alle parter. Sparta Fritidsområdet orienterede om der har været afholdt møder med klubben og det forventes en endelig aftale falder på plads i oktober måned. Drøftedes. Møde den Side 21

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 26.02.2014, kl. 15:00. Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 26.02.2014, kl. 15:00. Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 26.02.2014, Borgmesterens Forvaltning, Repræsentionslokale 1 1. Orientering om større projekter/initiiver som understøttes af..... 1 2. Vedtagelse af forretningsorden for - gældende

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 25.06.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 25.06.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 25.06.2014, Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 1. Budgetprocedure 2015.... 1 2. Prioriteringskatalog 2014- energibesparende foranstaltninger.... 3 3. Udviklingspuljen - ansøgning

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 23.04.2014, kl. 15:00. Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 23.04.2014, kl. 15:00. Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 23.04.2014, Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1 1. Budgetprocedure 2015.... 1 2. Aftenskoler - fordeling af pulje til materiel 2014.... 3 3. Udviklingspuljen 2014

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Redegørelse vedr. undersøgelse af klubhuse & hytter

Redegørelse vedr. undersøgelse af klubhuse & hytter Redegørelse vedr. undersøgelse af klubhuse & hytter - april 2015 1 Forord / Baggrund Efter aftale mellem Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Viborg Idrætsråd (VI) har idrætsrådet i sæsonen 2014/15 udarbejdet

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 26.03.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 26.03.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 26.03.2014, kl. 15:00 Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 1. Orientering om større projekter/initiativer som understøttes af.... 1 2. Revision af tilskud til aftenskoler efter

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Ansøgninger til pulje til Samlingssteder 2013 Acadre 12/32144

Ansøgninger til pulje til Samlingssteder 2013 Acadre 12/32144 ANSØGER Ansøgninger til pulje til Samlingssteder 2013 Acadre 12/32144 PROJEKT Moms reg. Søgt tilskud fra andre Samlede udgifter til projektet Ja Nej m. moms u. moms Værdi af egen arbejdskraft 100 kr. pr.time

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Anlægsmidler 2010-2012

Anlægsmidler 2010-2012 Anlægsmidler - Ansøger Beskrivelse Bevilliget Aktivitetsforeningen Rødder og Vinger Indkøb af trailer kr 20.000,00 Boldklubben Bangsbo Freja udskiftning af gasfyr kr 30.000,00 Boldklubben Bangsbo Freja

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 Overtagelse Velkommen af til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 1. Aktiviteter siden Borgermødet 26. november 2015 2. Status på overtagelsen

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 24. juni 2010 Tid 16:30 Sted Maskinhallen NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen, Pia Karlsen, Steen Klarup, Jens Porsborg,

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Program Program: 16.00-16.45 Velkomst ved fritidschef Morten Menné, samt orientering fra Fritidsafdelingen 16.45-17.00 Oplæg ved Annette Krogh fra Sundhedsforvaltningen om at gøre brug af foreninger til

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer) Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Søren Egede Schulz 1. juli 2013 Sagsnr.: 22-1704ss-ses/jkr LEJEKONTRAKT Mellem DSI Klubhuset

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9 9 Nivå Gymnastikforening Version 1.0 22/7/2015 Beskrivelse af løsningen Nivå Gymnastikforening ønsker at optage lejemål af en industrihal på Møllevej 9 i Nivå og ombygge den til gymnastikhal. Nivå Gymnastikforening

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 18-11-2009 Mødested: Bispen, lokale 12, 1. sal Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Børge Koch, Bent Steenberg, Birgit Sørensen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Gunner Henriksen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2. Åbent møde

Referat. Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2. Åbent møde Refer tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Inger Christensen (A) formand René Almind - næstformand Brian Lund Madsen (A) Marianna Hesselholt (V) Tom Nielsen (A)

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 22-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Kulturskolerne Duntzfelts Allé 8, 2 sal, 2900 Hellerup Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER Medlemstilskud Der afsættes hvert år en pulje til medlemstilskud til børn og unge 0-24 år. Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Nyt om kultur og fritid - maj 2014

Nyt om kultur og fritid - maj 2014 Nyt om kultur og fritid - maj 2014 Indhold i overskrifter, læs nyhederne i fuld længde nedenfor: Sæsonbooking 2014/2015 husk at søge træningstider hurtigst muligt på nettet Hør om tilskud til foreninger:

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Indstilling. Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15.5.2009 Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

Budgetforslag 2014-16. Side 1

Budgetforslag 2014-16. Side 1 Hovedoversigt budget 2014 2013 2014 2015 2016 INDTÆGTER Regnskab Budget Overslag Overslag Note Kontingenter -304.383-305.000 1010-1050 Kommunale tilskud -103.630-147.000 1100-1121 Gæsteroere (gebyrer)

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 4. september 2014. Kl. 14.00-1800 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt Beslutning

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 4. september 2014. Kl. 14.00-1800 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt Beslutning Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 4. september 2014. Kl. 14.00-1800 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Kjeld Pedersen deltog i punkterne 1-9. Mødepunkt 1 Sag: Budget og regnskab 2015 (1080) Fastsættelse

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne LYNE HALLEN KLOSTERVEJ 3 6880 TARM Tlf. 7525 0383 www.lynehallen.dk hallen@lyne.dk Indhold Beskrivelse af projektet... 2 Formålet med projektet...

Læs mere

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik over, hvilke revisionsregler der

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere