AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den , kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 24.09.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1"

Transkript

1 AALBORG BYRÅD Mødet den , Boulevarden 13, Repræsentionslokale 1

2 1. Ny uddannelsesstregi i Aalborg Budgetprocedure Prioriteringskalog Prioriteringskalog energibesparende foranstaltninger Facilitetsudvikling - Tornhøjhallen Retningslinjer for ansøgninger til merielpuljen vedrørende foreningers indss i forbindelse med skolereformen Halfordeling 2014/ Hals forenede Sportsklubber søger lokaletilskud til nyoprettet motionsafdeling Ny forening - Nørresundby Krolfklub søger om godkendelse Ny forening - Nibe Fjord Badeklub søger om godkendelse Eventuelt Lukket

3 AALBORG BYRÅD Tid Mødet den , Sted Boulevarden 13, Repræsentionslokale 1 Fraværende Til stede Åben Punkt 1. Ny uddannelsesstregi i Aalborg Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller til s orientering og drøftelse - proces for ny uddannelsesstregi i Aalborg Sagsbeskrivelse Byrådet vedtog i 2012 Uddannelsesstregi Det er nu tid til forny denne stregi. Uddannelsesrådet ønsker inddrage relevante samarbejdspartnere i udarbejdelsen af stregien. Uddannelsesrådet har fastlagt visionen for den nye uddannelsesstregi: Aalborg skal være Danmarks bedste Uddannelsesby. Uddannelsesmiljøet skal være traktivt for de unge i studietiden og motivere de studerende til en erhvervskarriere i regionen efter endt uddannelse. I dialog med samarbejdspartnere forventes bud på mål, delmål og indssområder for uddannelsesstregien Helle Lundgreen, sekretær for Uddannelsesrådet i Aalborg, vil orientere yderligere på mødet. Møde den Side 1

4 Uddannelsesstregi Til orientering. Følgende medlemmer af udvalget deltager i et opsamlingsmøde omkring Ny Uddannelsesstregi i Aalborg: Formand Keld Jensen, Næstformand Anne Mie Olesen, John Epsen, Anders Flyvbjerg og Susan Roulund. Møde den Side 2

5 Punkt 2. Budgetprocedure Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller til s orientering og drøftelse. Sagsbeskrivelse På mødet orienteres om forventningerne til den kommende budgetprocedure herunder om Sundheds- og Kulturudvalgets behandling af budget 2015 den 13. august 2014, Byrådets og Magistrens budgetbehandling fra den 25. august til den 27. august 2014 og Byrådets 1. behandling af budgettet den 18. september Forligsdrøftelserne finder sted 25. september Byrådets 2. behandling finder sted 9. oktober Rådmand Mads Duedahl vil på mødet orientere yderligere om det forestående budgetarbejde. Til orientering. Møde den Side 3

6 Punkt 3. Prioriteringskalog Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller til s orientering og drøftelse - Prioriteringskalog Sagsbeskrivelse Foreninger og klubber i Aalborg Kommune har løbende ønsker om større eller mindre om- og tilbygninger. Mange af disse resulterer i ansøgninger til Fritidsområdet. Desuden kan Fritidsområdet pege på flere ønsker og projekter, som kan løse forskellige lokale mæssige problemer i foreningslivet. Da der kan være stor forskel på de enkelte projekters økonomi har man valgt opdele prioriteringskaloget i flg. 2 grupper: Gruppe 1: Projekter, hvis realisering skønnes ligge indenfor Prioriteringskalogets økonomiske rammer, og som indgår i Prioriteringskaloget med henblik på en årlig samlet vurdering og prioritering. Der er tale om projekter såvel af større som af mindre karakter. Gruppe 2: Øvrige større projekter der ikke forventes finansieret af rammen for s Prioriteringskalog. Prioriteringskaloget er et dynamisk kalog, og ovennævnte opdeling af projekter og ønsker er derfor fleksibel, således de projekter, hvor forudsætningerne ændrer sig kan flyttes mellem de 2 grupper eller helt udgå. har besluttet nedenstående 8 elementer skal indgå i vurderingen af hvilke projekter der skal tilgodeses ved uddeling af midler fra Prioriteringskaloget: Aktivitet: Er den nye facilitet med til skabe nye aktiviteter eller øge kvaliteten i allerede eksisterende aktiviteter? Kvantitet: Medfører den nye facilitet, flere bliver mere aktive med den pågældende aktivitet? Helhed: Hvilke faciliteter rummer lokalområdet i forvejen samt udnyttelsesgraden af disse? Børn/Unge: Møde den Side 4

7 Styrker faciliteten børn og unges mulighed for være aktive? Lokalområdet: Udviklingstendenser og opbakning? Energi: Projekter skal som udgangspunkt undergå en miljø-/enerigvurdering? Økonomi/Medfinansiering: Bidrager foreningen i væsentlig grad til finansieringen af projektet? Afledt drift: Står driftsomkostningerne i et rimeligt forhold til antallet af medlemmer i foreningen? Beslutningsproces: Vedrørende Prioriteringskaloget 2015 vil der blive besigtigelse af en række af de indkomne projekter på udvalgets møde den 22. oktober 2014 med start kl Dagen slutter med Folkeoplysningsudvalgsmøde kl , hvorefter der vil være en let aftensmad. Det endelige Prioriteringskalog 2015 forventes færdigt og udleveret inden s møde den 22. oktober Den endelige prioritering kan herefter forventes finde sted på møde den 26. november Program for besigtigelsesturen fremsendes sammen med dagsordenen til mødet den 22. oktober Fritidsområdet kan oplyse: fra og med 2013 blev der åbnet mulighed for aftenskoler, der bor i prive lokaler, kan søge tilskud til energitiltag. har forhåndsdisponeret midler af Prioriteringskalog Henholdsvis kr. til Vejgaard Boldspilklub og til Ulsted Hallen, under forudsætning af, prioriteringskalogets ramme for 2015 er uændret. det i forbindelse med den igangværende budgetproces er foreslået, flytte kr. fra rammen for Prioriteringskalog 2015 til ramme for Prioriteringskalog Således udgør den samlede ramme på nuværende tidspunkt for mio. kr. hvoraf kr. er reserveret til tilskud til energitiltag. Prioriteringskalog 2015 Fou-møde 24. september Til orientering. Møde den Side 5

8 Punkt 4. Prioriteringskalog energibesparende foranstaltninger Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, godkender der fra Prioriteringskalog 2014 s bevilling til energibesparende foranstaltninger bevilges kr. til i alt 8 projekter, der er klar til igangsættelse. der forhåndsreserveres kr. til 4 projekter, der er under projektering, og som ønskes gennemført inden vinteren Sagsbeskrivelse Af Prioriteringskalogets ramme i 2014 er der reserveret kr. til energitiltag, der kan reducere driftsudgifterne til lys, vand og varme i klubhuse mv. Restrammen for puljen andrager kr. Der blev i november 2013 bevilget kr. til Aalborg Atletik og Motion. På s møde den 26. februar 2014 blev der bevilget kr. til i alt 8 projekter, og på mødet den 25. juni 2014 blev der bevilget kr. til 8 projekter. For leve op til Fritidspolitik 2010 s indssområde; Miljø og rammer valgte i forbindelse med Prioriteringskalog 2011, reservere kr. til miljø/energitiltag. valgte i 2013 prioritere området yderligere, ved forhøje rammen til miljø/energitiltag fra kr. til kr. Forhøjelsen af rammen blev sikret ved overførsler fra lokaletilskudsbudgettet, idet foreninger/ aftenskoler i prive lokaler fik neds tilskuddet til energiudgifter med 5 procentpoint, og foreninger i kommunale lokaler fik hævet gebyret tilsvarende. Projekter, klar til igangsættelse, i alt kr. Vejgaard Boldklub: Lys-styring og armurer: kr. Vejgaard Boldklub: Optimering af fjernvarmeinstallion og radiortermoster: kr. Gug Boldklub: Lys-styring i omklædning: kr. Aalborg Vandskiklub: Energiforbedringer i forbindelse med renovering af hus: kr. DCH Kongerslev: Installion af varmepumpe: kr. Vodskov - Rærup Bådelaug: Isolering: kr. Aalborg Kajakklub: Isolering: kr. Aalborg Sportsdykkerklub: Isolering: kr. Møde den Side 6

9 Projekter under projektering, der helst skal afsluttes inden vinter forhåndsreservering max kr. Veteranjernbaneklubben Limfjorden: klublokaler ved Gl. Remise Hjulmagervej: varme og isolering: energikonsulent på sagen, forventer afklaring primo oktober Sulsted Idrætsforening: der planlægges fjernvarme fra Aalborg til Sulsted, såfremt det opnås tilstrækkelig tilslutning. Alle kommunale institutioner tilsluttes. Idrætsforeningen opvarmes pt. ved gas. Sulsted MC: samme som ovenfor Aalborg Sportsdykkerklub, Vestre Fjordvej 69: har elvarme, etablering af fjernvarme De enkelte projekter: Vejgaard Boldklub: Lys-styring og armurer: kr. Projektet omfter 4 dele med en samlet udgift på kr., og omfter opsætning af bevægelsessensorer i gangarealer ( kr.) og i omklædningsrum ( kr.), udskiftning af armurer i omklædningsrum ( kr.) samt udskiftning af pærer i P-plads belysning til energisparepærer (2.250 kr.) Efter energikonsulentens vurdering vil den samlede tilbagebetalingstid udgøre ca. 9. år. Projektet ønsket gennemført nu, i tidsmæssig sammenhæng med en nødvendig renovering af klubbens el-system (nedtagning af hovedtavle og opsætning af ny ( kr.), tilskud som vedligeholdelse over lokaletilskud). Vejgaard Boldklub: Varmeinstallion: kr. Energikonsulenten har anbefalet nye radiortermoster samt tiltag omkring fjernvarmeinstallionen: samlet pris ca kr., tilbagebetalingstid under 2 år. Gug Boldklub: Lys-styring og LED - rør: kr. Projektet omfter bevægelsessensorer i omklædningsrum (inkl. baderum og toiletter), toiletter ved hovedindgang, spillergang samt udskiftning af lysstofrør til LED lysrør - samlet pris ca kr. Energivurdering ikke færdiglavet, men tilbagebetalingstiden forventes lavere end de 9 år i Vejgaard Boldklub, da der ikke skal udskiftes armurer. Aalborg Vandskiklub: Energiforbedringer i forbindelse med renovering af hus: kr. Klubhuset på Søndergaardsvej 23, Voerbjerg, har på grund af en fejlkonstruktion i spærene ved byggeriet i begyndelsen af 1990 erne blevet mere og mere skævt, men foreningen har ikke tidligere haft midler til totalrenovere huset. En ingeniørrapport fra 2013 har beskrevet løsningen, og klubben er nu i gang med genopretningen. Det omfter dels opretning af tag og spær (pris kr. med tilskud over vedligeholdelsesbudgettet fra lokaletilskud), dels nye vinduer og døre (samlet udgift kr.) og dels udvendig maling af huset og anden vedligehold, udført af frivillig arbejdskraft. Den samlede vedligeholdelsesplan for 2014 ligger på kr. Af denne udgift vurderes ca kr. være merudgiften pga. energibesparende tiltag. Møde den Side 7

10 DCH Kongerslev: Opsætning af varmepumpe til erstning for el-varme: kr. Klubhuset opvarmes med 6 el-radiorer, der nedtages og ersttes af en luft til luft varmepumpe. Samlet pris kr., beregnet tilbagebetalingstid ifølge energikonsulent ca. 7 år. Isolering af lofter, vægge mv.: I forbindelse med renoveringer af tage, vægge eller gulve i klubhuse vil det være praktisk muligt udføre isoleringsarbejder, som normalt ikke vil være mulige. At forøge isoleringsmængden er et af den type projekter, energikonsulenterne altid anbefaler under overskriften besparelsesforslag ved renovering eller reparioner. Tilbagebetalingstiden vil ofte overstige 10 år, men der er typisk tale om projekter, der vil være væsentligt dyrere, hvis ikke de laves i sammenhæng med de andre renoveringsprojekter. Vodskov - Rærup Bådelaug: Isolering: kr. Vedligeholdelsesprojekt på kr. med udskiftning af vægbeklædning på gavl og én langside (træhus), og væsentlig andel eget arbejde. Anslået andel isolering: kr. Aalborg Kajakklub: Isolering: kr. Vedligeholdelsesprojekt med udskiftning af udvendig vægbeklædning på nordfacade (træhus), samlet projekt ca kr. Anslået andel isolering: kr. Aalborg Sportsdykkerklub: Isolering: kr. Vedligeholdelsesprojekt med delvis fornyelse af tag, samlet pris kr. Anslået andel isolering: kr. Fritidsområdet kan oplyse: såfremt ovenstående indstillinger følges, vil der være kr. tilbage i puljen. der på udvalgets decembermøde vil blive redegjort for de forhåndsreserverede projekter der ved større projekter normalt forlanges en energiberegning af kommunens Energirådgivningscenter, før prioriteringen af projekter foretages. tilskud til energirenoveringer i foreningernes prive lokaler beregnes med 69 %, der er tilskudsprocenten for foreningernes udgifter til energi. tilskud til energirenoveringer i kommunale klubhuse beregnes med 100 %. fritidsområdet i 2015 vil fremlægge en samlet afrapportering af effekten af bevilgede tilskud fra Energipuljen, idet der vurderes, der skal være mindst 2 års drift. Godkendt. Møde den Side 8

11 Punkt 5. Facilitetsudvikling - Tornhøjhallen Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, godkender der af puljen til Facilitetsudvikling bevilges kr. i 2014, kr. i 2015 og kr. i 2016 til sikre videreudvikling af aktivitetstilbuddene, optimering af udnyttelsesgraden samt sikring af forretningsmodellen i Tornhøj Idrætscenter - jf. nedenstående sagsfremstilling. Sagsbeskrivelse I 1999 blev der udarbejdet en Kultur og Fritidsplan for Aalborg Øst. Af denne plan fremgik det bl.a. de unge i ( klasse) ønskede et uformelt mødested, og foreningerne ikke havde f i de unge. På baggrund af ovennævnte blev der med byfornyelsesmidler, kommunal medfinansiering og tilskud fra fonde etableret et værested for unge, i tilknytning til Tornhøjhallen. Værestedet skulle understøtte et positivt socialt samvær mellem de unge samt berige og understøtte det eksisterende foreningsliv. Foreningerne skulle sikre bemandingen af værestedet. Efter få år blev det klart, foreningerne ikke kunne løfte opgaven vedr. bemanding af værestedet, hvilket medførte driftsmæssige udfordringer, både i forhold til foreningernes aktiviteter og i forhold til faciliteten som helhed. Årsagen var, Tornhøjhallen ofte blev et opholdssted for utilpassede unge. Ovennævnte store udfordring afstedkom i 2007, der blev igangs en meget grundig proces, med inddragelse af hele lokalområdet, med henblik på omdanne Tornhøjhallen til bydelens samlingspunkt. Med en bevilling på 6 mio. kr. fra, tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden på 2 mio. kr. samt lokal medfinansiering, blev Tornhøjhallen i 2011/12 omdannet til en moderne multifunktionel idrætsfacilitet, der er med til understøtte det nye idrætsbillede. Omdannelsen sikrer en større sammenhængskraft mellem de forskellige aktivitetsplforme, ude såvel som inde, større gæstfrihed, tryghed og åbenhed. Den traditionelle fordeling af et unikt klublokale til den enkelte forening, er blevet afløst af en facilitet med moderne fælles faciliteter. Samtidig med indvielsen af den nye Tornhøjhal, nu Tornhøj Idrætscenter, ansøgte den daværende forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, i samarbejde med Fritidsområdet, Socialministeriet om SATS-puljemidler til projekt Sundhedspilen. En ansøgning som ministeriet imødekom. Møde den Side 9

12 Som et led i projekt Sundhedspilen blev der i projektperioden ans en medarbejder til lave en særlig indss omkring mental sundhed i Tornhøjhallen. Indssen koordineres i projektperioden i samarbejde med Fritidsområdet og sker i tæt samarbejde med foreningerne. Medarbejderen arbejder med sociale aktiviteter omkring livet i hallen, rekrutterer frivillige til hjælpe, så flere grupper har mulighed for deltage i aktiviteter, understøtter etablering af nye netværk og bygger bro til de allerede etablerede netværk. Samtidig har medarbejderen haft en proaktiv rolle i forhold til rekruttering og formidling af relevante sundhedstilbud. Indssen har desuden sikret en væsentlig større og bedre udnyttelse af faciliteterne bl.a. gennem en bedre koordinering mellem alle brugergrupper og ved tage initiiv til helt nye aktiviteter. Dette har resulteret I, mange flere målgrupper har sin gang i Tornhøjhallen og hallen er blevet et sted, hvor der er fokus på fællesskab og tryghed. Der er ligeledes etableret en fælles paraplyorganision for de mange brugere, herunder skolen. En organision der, med medarbejderen som tovholder, skal sikre koordinering og videreudvikling af de igangste initiiver, samt tage initiiv til helt nye tiltag, der understøtter foreningslivet, sundhedsinitiiver og hallens drift. For understøtte ovennævnte og sikre størst mulig brugervenlighed og lokalt medansvar, er der ligeledes igangs en proces i forhold til et selvstændigt bookingsystem for Tornhøjhallen. Med medarbejderen som omdrejningspunkt, er der oparbejdet en mere social profil i og omkring hallen. Foreningerne tilkendegiver, de er mere åbne overfor byde rødderne indenfor. Medarbejderen har ligeledes i projektperioden formået understøtte foreningernes indtjeningsmuligheder og dermed muligheden for drive en bedre forening gennem afvikling af arrangementer, fokus på sund mad i caféen mv. Samlet set, vurderes det, ansættelsen af medarbejderen gennem projekt Sundhedspilen, udover det sundhedsmæssige, har haft følgende overordnede resulter for Tornhøj Idrætscenter: Øget belægning, flere/nye aktiviteter, flere brugergrupper, færre interessekonflikter, mindre administrion, ingen hærværk samt større socialt ansvar hos foreningerne. Ved afsætte i alt kr. fra puljen til Facilitetsudvikling, suppleret med medfinansiering fra Sundhed, vil det være muligt fastholde en medarbejder i Tornhøj Idrætscenter, i en ny projektperiode på 3 år. Medarbejderen kan sikre hallen forts kan være et facilitetsudviklingseksperimentarium med fokus på flere foreningsaktiviteter samt udvikle og afprøve nye driftsmodeller for en kommunal hal. Endvidere skal medarbejderen understøtte sundhedstiltag i lokalområdet, og udnytte de erfaringer der gennem de sidste år er opsamlet, i og omkring Tornhøjhallen. Disse erfaringer skal desuden anvendes til en mere målrettet sundhedsindss, i og omkring f.eks Skalborgaard hallen og Løvvangskolens hal. Møde den Side 10

13 Fritidsområdet kan oplyse: der i projektperioden skal arbejdes på optimere foreningernes mulighed for medfinansiering, gennem nye tiltag, med henblik på sikre en evt. permanent ansættelse, efter projektperiodens udløb. der fra puljen til Facilitetsudvikling i 2014 er bevilget tilskud til videreudvikling af facilitetsanalyseredskab, rumdelere til Klarup Hallen og Skalborggaard Hallen restrammen for puljen til Facilitetsudvikling for 2014 udgør kr. Godkendt. Møde den Side 11

14 Punkt 6. Retningslinjer for ansøgninger til merielpuljen vedrørende foreningers indss i forbindelse med skolereformen Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, drøfter og beslutter udvalget ud fra nedenstående sagsfremstilling drøfter og beslutter merielpuljens retningslinjer i forhold til foreningers merialeønsker i forbindelse med skolereformen. Sagsbeskrivelse Fritidsområdet har på det seneste modtaget en del ansøgninger til merielpuljen fra foreninger, som ønsker støtte til merialer, som de kan benytte i forbindelse med samarbejdet omkring skolereformen. Det kan eksempelvis være badmintonklubben, som ønsker et klassesæt af juniorketchere eller floorballklubben, som ønsker klassesæt af stave og bolde. De indkomne ansøgninger er svære imødekomme ud fra de nuværende retningslinjer, som bl.a. indbefter, der ikke ydes tilskud til almindeligt meriel. Derfor ønsker Fritidsområdet, drøfter snitfladen til folkeskolerne i forbindelse med samarbejdet med foreningslivet og en eventuel justering af retningslinjerne, så de kan tilgodese foreningernes ansøgninger. Betingelserne for tilskud fra merielpuljen er som følgende: Der kan gives støtte til særligt meriel, der knytter sig til foreningens aktiviteter. Det er en forudsætning, merialeudgiften er af en størrelsesorden, som ikke er overkommelig for den enkelte forening. Det forudsættes som hovedregel, foreningen selv er med til finansiere indkøbet. Der skal indhentes tilbud på merialerne. Der gives ikke tilskud til: Merialer, der allerede er anskaffet. Kontorudstyr herunder computere, projektorer og lignende. Almindeligt meriel til den enkelte udøver som f.eks. bolde, boksehandsker, musikinstrumenter. Fritidsområdet har været i dialog med Skoleforvaltningen omkring udfordringen. Skoleforvaltningen er indstillet på en eventuel fælles pulje til merialer. Ud fra en vurdering af de allerede indkomne ansøgninger, vurderes en sådan pulje til et samlet beløb på kr. Møde den Side 12

15 Fritidsområdet kan oplyse: rammen for merialepuljen udgør årligt kr. restrammen for merielpuljen 2014 pt. udgør kr. Bevillinger - Merielpuljen september 2014 Drøftedes. Fritidsområdet skal, i dialog med Skoleforvaltningen, afklare snitfalder i forhold til foreningernes samarbejde med skolerne omkring udmøntningen af den nye skolereform. På baggrund af denne dialog udarbejdes et forslag til retningslinjer for evt. tilskud til meriel, der skal bruges i forbindelse med foreningsaktiviteter afviklet i samarbejde med skoler. Møde den Side 13

16 Punkt 7. Halfordeling 2014/ Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til til orientering. Sagsbeskrivelse har udlagt kompetencen til anvise kommunale lokaler til Kultur-, Landdistrikter og Fritid. Fritidsområdet har nu afsluttet sæsonbookingen for den kommende sæson og har dermed færdiggjort bookingen af godt timer i haller og sale. Til den kommende sæson er der ikke foretaget de store forandringer i halfordelingen i forhold til sidste år. Der hvor der har været de største udfordringer er i Gigantium, som har udviklet sig til en særdeles traktiv facilitet. For få optimeret brugen af hallerne i Gigantium er nogle foreninger enten blevet beskåret i deres timeantal eller har fået flyttet deres træningstider. Fritidsområdet kan oplyse: fritidsområdet i forbindelse med kapacitetsanalysen i efteråret 2015 besøger 23 haller, hvor der i dialogen om brugen af hallerne kommer mange værdifulde oplysninger frem, som vil kunne bruges fremadrettet i forbindelse med halfordelingen og i forhold til s kommende proces omkring revision af Fritidspolitik det er fritidsområdets generelle oplevelse, brugere og haller stadig viser stor fleksibilitet og er meget løsningsorienteret i de problemstillinger, der har været undervejs. Den årlige turneringsfordeling i weekender, i samarbejde med Idrætsforbundene, har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. Til orientering. Møde den Side 14

17 Punkt 8. Hals forenede Sportsklubber søger lokaletilskud til nyoprettet motionsafdeling Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, indstiller til Sundhedsog Kulturudvalget lejemålet godkendes som tilskudsberettiget med 3/5 af huslejeudgiften. tilskud til øvrige driftsudgifter ydes til den samlede udgift. motionsafdelingen forventes i drift senest 1. juli 2015, og tilskud udbetales fra ibrugtagningsdoen. godkendelse af husleje er tidsbegrænset til 10 år, hvorefter lejer/hfs forventer lejekontrakten skal ophæves, og Fitness integreres som en del af Hals forenede Sportsklubber. fordelingen mellem foreningsandel og kommerciel andel af lejemålet for år 1 og 2 godkendes til 85 % / 15 %, og derefter genforhandles. godkendelsen er betinget af, den i sagsfremstillingen beskrevne konstruktion etableres. Sagsbeskrivelse Da arven efter Hanne Mortensen blev fordelt på det tidligere udvalg for Sundhed og Bæredygtig Udviklings møde 13. februar 2013, blev der givet en bevilling med en tilknyttet tidsfrist til Hals Forenede Sportsklubbers (HFS) projekt om etablering af et motionscenter. Specifikt ønskede HFS opføre et motionscenter på 500 m2 i to etager, i tilknytning til HFS eksisterende klubhus til et beløb på kr. ekskl. moms. HfS var i midlertidig ikke i stand til igangsætte ovennævnte projekt inden udløbet af den tidsfrist udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling havde fasts. Sundheds- og Kulturudvalget gav derfor, på deres møde den 25. juni 2014, en forlængelse af tidsfristen til 1. juni 2015, med henblik på gennemføre et projekt, der svarer til den økonomi som er til rådighed for projektgruppen. HFS har nu fundet den fulde finansiering på de kr. ekskl. moms. Finansieringen er, udover arvepengene på de 2. mio. kr., fundet via egne opsparede midler, fondsstøtte og et lån på 2. mio. kr. Byggeriet forventes opført af en Selvejende institution (S/I): Arbejdsgruppen bag projektet udarbejder i samarbejde med deres revisionsfirma vedtægter for den selvejende institution, og forventer, denne er etableret juridisk i løbet af september måned. Foreningen har indsendt følgende lokaletilskudsbudgetter for år ét efter ibrugtagning.: Møde den Side 15

18 Udgifter: Foreningens budget Forvaltningens indstilling Husleje (500 m2 af 360 kr., incl. moms) kr kr. Renovion kr kr. Forsikring kr kr. Varme kr kr. El kr kr. Vand kr kr. Rengøring kr. kr. kr. Rengøringsartikler kr kr. Lokaleudgifter i alt kr kr. Andel foreningsdel 85 % kr kr. Beregnet tilskud (74/69 %) kr kr. Fritidsområdet kan oplyse: HfS er en flergrenet idrætsforening, med 576 medlemmer ( ), en omsætning i 2013 på 1.2 mil. og egenkapital på 1.1 mil. kr. hvortil kommer værdi af klubhus mv. udover foreningsmedlemmer forventer arbejdsgruppen en kommerciel udlejning til andre brugere (bl.a. turister), og anslår på budgetbasis denne omsætning til ca. 15 %. foreningen kun søger lokaletilskud til foreningsbrugen. det er Sundheds- og Kulturudvalget der har kompetencen til nedsættelse af godkendt husleje. i henhold til Folkeoplysningslovens 26 stk. 1. kan kommunalbestyrelsen nedsætte tilskuddet, hvis driftsudgifterne for et lokale ikke står i rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets anvendelse i øvrigt. i henhold til Folkeoplysningslovens 26 stk. 2. kan kommunalbestyrelsen nedsætte tilskuddet, hvis driftsudgifterne ikke svarer til det normale niveau for et til formålet passende lokale der er oprettet fire foreningsbaserede motionscentre med kommunale lokaletilskud indenfor de seneste fem år, to i lokaler sammenbygget med foreningens klubhus, og to i selvstændige lejemål. disse råder over mellem 200 og 300 m2, og enten uden omklædningsrum eller med begrænsede omklædningsfaciliteter HfS Fitness afdeling ikke har søgt om tilskud til rengøring, men hvis/når de søger, vil tilskud ikke kunne afvises HfS i forvejen har et lokaletilskudsbudget til klubhuset (fodbold) på kr.(heraf kr. til rengøring), hvortil det kommunale tilskud udgør kr. det samlede årlige lokaletilskud til foreningen herefter vil udgøre kr. Møde den Side 16

19 Foreningsbaserede motionscentre i prive lokaler - sept 2014 Godkendt. Møde den Side 17

20 Punkt 9. Ny forening - Nørresundby Krolfklub søger om godkendelse Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, godkender foreningen Nørresundby Krolfklub, godkendes som en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i kegorien Idrætsforeninger Øvrige boldsport Sagsbeskrivelse Foreningen blev formelt stiftet 4. november Krolf er en blanding af kroket og golf. Det er foreningens formål, seniorer gennem krolf skal holde sig i god fysisk form og deltage aktivt i diverse stævner og arrangementer. Økonomi Der forventes ingen udgifter til aktivitetstilskud. Foreningen oplyser: foreningen har 8 medlemmer, der alle er over 25 år. kontingentssen er 500 kr. om året. Fritidsområdet kan oplyse: foreningen benytter de frie arealer ved fodboldbanerne på Åvej i Lindholm. foreningen tidligere har søgt om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18, men fik afslag, da foreningen blev vurderet til være folkeoplysende ud fra foreningens vedtægter. foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens krav. foreningen ikke vil gøre krav på lokaletilskud. der i kegorien Idrætsforeninger Øvrige boldsport er godkendt yderligere 1 forening, som også er en krolfklub. Godkendt. Møde den Side 18

21 Punkt 10. Ny forening - Nibe Fjord Badeklub søger om godkendelse Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, godkender foreningen godkendes som en forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i kegorien Idrætsforeninger svømmesport. Sagsbeskrivelse Siden indvielsen af Nibe Fjordbad har der været en stigende interesse for bade hele året rundt blandt brugerne af badet. Det har resulteret i stiftelsen af foreningen Nibe Fjord Badeklub, som har til formål varetage og fremme interessen for vinterbadning. Foreningen er i dag aktiv i Nibe Fjordbad og bruger de faciliteter der er der. Foreningen har et stort ønske om, etablere en sauna i tilknytning til det sted, hvor der bades om vinteren. Der er flere steder, hvor det kunne blive aktuelt på havneområdet. Økonomi Foreningen vil gerne søge prioriteringskaloget om tilskud til etablering af en sauna. Der må forventes en afledt drifts udgift på saunaen. Der må forventes en mindre udgift til aktivitetstilskud. Foreningen oplyser: foreningen har 12 medlemmer hvoraf 3 er under 25 år. kontingentssen er 300 kr./sæson. Fritidsområdet kan oplyse: foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens krav. der er godkendt 7 foreninger i kegorien idrætsforeninger - svømmesport. Godkendt. Møde den Side 19

22 Punkt 11. Eventuelt Orientering om tilskud bevilget af s formand i henhold til forretningsordenens 5: Merielpuljen 2014: Hals Ro- & Kajakklub / Hals Søtrop Ansøgning om tilskud til indkøb af crossoverkajakker Bevilget kr. inkl. moms Snorgaardens Rideklub Langholt Ansøgning om tilskud til indkøb af sprinkleranlæg Bevilget kr. inkl. moms Aalborg Cykle-Ring Ansøgning om tilskud til indkøb af lydanlæg Bevilget kr. inkl. moms Vodskov Skytteforening Ansøgning om tilskud til indkøb af pistoler/luftpistoler Bevilget kr. inkl. moms Vadum IF Gymnastik Ansøgning om tilskud til indkøb af musikanlæg Bevilget kr. inkl. moms Postens Skyttelaug Ansøgning om tilskud til indkøb af kompressor Bevilget kr. inkl. moms Hasseris Gymnastikforening Ansøgning om tilskud til indkøb af skumplint Møde den Side 20

23 Bevilget kr. inkl. moms Mou Idrætsforening Ansøgning om tilskud til indkøb af svømmeudstyr Bevilget kr. inkl. moms AKA puljen Susan Roulund orienterede om, det nuværende udvalg fortsætter frem til og der på baggrund af ny politik på området skal konstitueres et nyt AKA-udvalg primo Næste møde afholdes den 11. november Godthåbsgade 8A tidligere Firmaidræt Fritidsområdet gav en kort orientering om, Godthåbsgade 8A var overgået til fritidsområdets portefølje af klubhuse, med henblik på sikre bedre faciliteter for foreninger og aftenskoler i Nr. Sundby området. Study Aalborg Event Fritidsområdet orienterede om eventen var afviklet overordnet med succes og der er igangs en evalueringsproces med deltagelse af alle parter. Sparta Fritidsområdet orienterede om der har været afholdt møder med klubben og det forventes en endelig aftale falder på plads i oktober måned. Drøftedes. Møde den Side 21

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 26.02.2014, kl. 15:00. Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 26.02.2014, kl. 15:00. Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 26.02.2014, Borgmesterens Forvaltning, Repræsentionslokale 1 1. Orientering om større projekter/initiiver som understøttes af..... 1 2. Vedtagelse af forretningsorden for - gældende

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 1. Orientering fra formanden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Refer Do 09. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, 1. sal, Præstø Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer mandag den 22. juni 2009, kl. 18:00 i s mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove E.

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2013-2016 Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 4.02 Fritid Kultur & Fritid Hallerne - kan rammen reduceres? - Flg. 3 forslag til besvarelse. Alle 3 forslag

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere