AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den , kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 24.09.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1"

Transkript

1 AALBORG BYRÅD Mødet den , Boulevarden 13, Repræsentionslokale 1

2 1. Ny uddannelsesstregi i Aalborg Budgetprocedure Prioriteringskalog Prioriteringskalog energibesparende foranstaltninger Facilitetsudvikling - Tornhøjhallen Retningslinjer for ansøgninger til merielpuljen vedrørende foreningers indss i forbindelse med skolereformen Halfordeling 2014/ Hals forenede Sportsklubber søger lokaletilskud til nyoprettet motionsafdeling Ny forening - Nørresundby Krolfklub søger om godkendelse Ny forening - Nibe Fjord Badeklub søger om godkendelse Eventuelt Lukket

3 AALBORG BYRÅD Tid Mødet den , Sted Boulevarden 13, Repræsentionslokale 1 Fraværende Til stede Åben Punkt 1. Ny uddannelsesstregi i Aalborg Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller til s orientering og drøftelse - proces for ny uddannelsesstregi i Aalborg Sagsbeskrivelse Byrådet vedtog i 2012 Uddannelsesstregi Det er nu tid til forny denne stregi. Uddannelsesrådet ønsker inddrage relevante samarbejdspartnere i udarbejdelsen af stregien. Uddannelsesrådet har fastlagt visionen for den nye uddannelsesstregi: Aalborg skal være Danmarks bedste Uddannelsesby. Uddannelsesmiljøet skal være traktivt for de unge i studietiden og motivere de studerende til en erhvervskarriere i regionen efter endt uddannelse. I dialog med samarbejdspartnere forventes bud på mål, delmål og indssområder for uddannelsesstregien Helle Lundgreen, sekretær for Uddannelsesrådet i Aalborg, vil orientere yderligere på mødet. Møde den Side 1

4 Uddannelsesstregi Til orientering. Følgende medlemmer af udvalget deltager i et opsamlingsmøde omkring Ny Uddannelsesstregi i Aalborg: Formand Keld Jensen, Næstformand Anne Mie Olesen, John Epsen, Anders Flyvbjerg og Susan Roulund. Møde den Side 2

5 Punkt 2. Budgetprocedure Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller til s orientering og drøftelse. Sagsbeskrivelse På mødet orienteres om forventningerne til den kommende budgetprocedure herunder om Sundheds- og Kulturudvalgets behandling af budget 2015 den 13. august 2014, Byrådets og Magistrens budgetbehandling fra den 25. august til den 27. august 2014 og Byrådets 1. behandling af budgettet den 18. september Forligsdrøftelserne finder sted 25. september Byrådets 2. behandling finder sted 9. oktober Rådmand Mads Duedahl vil på mødet orientere yderligere om det forestående budgetarbejde. Til orientering. Møde den Side 3

6 Punkt 3. Prioriteringskalog Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller til s orientering og drøftelse - Prioriteringskalog Sagsbeskrivelse Foreninger og klubber i Aalborg Kommune har løbende ønsker om større eller mindre om- og tilbygninger. Mange af disse resulterer i ansøgninger til Fritidsområdet. Desuden kan Fritidsområdet pege på flere ønsker og projekter, som kan løse forskellige lokale mæssige problemer i foreningslivet. Da der kan være stor forskel på de enkelte projekters økonomi har man valgt opdele prioriteringskaloget i flg. 2 grupper: Gruppe 1: Projekter, hvis realisering skønnes ligge indenfor Prioriteringskalogets økonomiske rammer, og som indgår i Prioriteringskaloget med henblik på en årlig samlet vurdering og prioritering. Der er tale om projekter såvel af større som af mindre karakter. Gruppe 2: Øvrige større projekter der ikke forventes finansieret af rammen for s Prioriteringskalog. Prioriteringskaloget er et dynamisk kalog, og ovennævnte opdeling af projekter og ønsker er derfor fleksibel, således de projekter, hvor forudsætningerne ændrer sig kan flyttes mellem de 2 grupper eller helt udgå. har besluttet nedenstående 8 elementer skal indgå i vurderingen af hvilke projekter der skal tilgodeses ved uddeling af midler fra Prioriteringskaloget: Aktivitet: Er den nye facilitet med til skabe nye aktiviteter eller øge kvaliteten i allerede eksisterende aktiviteter? Kvantitet: Medfører den nye facilitet, flere bliver mere aktive med den pågældende aktivitet? Helhed: Hvilke faciliteter rummer lokalområdet i forvejen samt udnyttelsesgraden af disse? Børn/Unge: Møde den Side 4

7 Styrker faciliteten børn og unges mulighed for være aktive? Lokalområdet: Udviklingstendenser og opbakning? Energi: Projekter skal som udgangspunkt undergå en miljø-/enerigvurdering? Økonomi/Medfinansiering: Bidrager foreningen i væsentlig grad til finansieringen af projektet? Afledt drift: Står driftsomkostningerne i et rimeligt forhold til antallet af medlemmer i foreningen? Beslutningsproces: Vedrørende Prioriteringskaloget 2015 vil der blive besigtigelse af en række af de indkomne projekter på udvalgets møde den 22. oktober 2014 med start kl Dagen slutter med Folkeoplysningsudvalgsmøde kl , hvorefter der vil være en let aftensmad. Det endelige Prioriteringskalog 2015 forventes færdigt og udleveret inden s møde den 22. oktober Den endelige prioritering kan herefter forventes finde sted på møde den 26. november Program for besigtigelsesturen fremsendes sammen med dagsordenen til mødet den 22. oktober Fritidsområdet kan oplyse: fra og med 2013 blev der åbnet mulighed for aftenskoler, der bor i prive lokaler, kan søge tilskud til energitiltag. har forhåndsdisponeret midler af Prioriteringskalog Henholdsvis kr. til Vejgaard Boldspilklub og til Ulsted Hallen, under forudsætning af, prioriteringskalogets ramme for 2015 er uændret. det i forbindelse med den igangværende budgetproces er foreslået, flytte kr. fra rammen for Prioriteringskalog 2015 til ramme for Prioriteringskalog Således udgør den samlede ramme på nuværende tidspunkt for mio. kr. hvoraf kr. er reserveret til tilskud til energitiltag. Prioriteringskalog 2015 Fou-møde 24. september Til orientering. Møde den Side 5

8 Punkt 4. Prioriteringskalog energibesparende foranstaltninger Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, godkender der fra Prioriteringskalog 2014 s bevilling til energibesparende foranstaltninger bevilges kr. til i alt 8 projekter, der er klar til igangsættelse. der forhåndsreserveres kr. til 4 projekter, der er under projektering, og som ønskes gennemført inden vinteren Sagsbeskrivelse Af Prioriteringskalogets ramme i 2014 er der reserveret kr. til energitiltag, der kan reducere driftsudgifterne til lys, vand og varme i klubhuse mv. Restrammen for puljen andrager kr. Der blev i november 2013 bevilget kr. til Aalborg Atletik og Motion. På s møde den 26. februar 2014 blev der bevilget kr. til i alt 8 projekter, og på mødet den 25. juni 2014 blev der bevilget kr. til 8 projekter. For leve op til Fritidspolitik 2010 s indssområde; Miljø og rammer valgte i forbindelse med Prioriteringskalog 2011, reservere kr. til miljø/energitiltag. valgte i 2013 prioritere området yderligere, ved forhøje rammen til miljø/energitiltag fra kr. til kr. Forhøjelsen af rammen blev sikret ved overførsler fra lokaletilskudsbudgettet, idet foreninger/ aftenskoler i prive lokaler fik neds tilskuddet til energiudgifter med 5 procentpoint, og foreninger i kommunale lokaler fik hævet gebyret tilsvarende. Projekter, klar til igangsættelse, i alt kr. Vejgaard Boldklub: Lys-styring og armurer: kr. Vejgaard Boldklub: Optimering af fjernvarmeinstallion og radiortermoster: kr. Gug Boldklub: Lys-styring i omklædning: kr. Aalborg Vandskiklub: Energiforbedringer i forbindelse med renovering af hus: kr. DCH Kongerslev: Installion af varmepumpe: kr. Vodskov - Rærup Bådelaug: Isolering: kr. Aalborg Kajakklub: Isolering: kr. Aalborg Sportsdykkerklub: Isolering: kr. Møde den Side 6

9 Projekter under projektering, der helst skal afsluttes inden vinter forhåndsreservering max kr. Veteranjernbaneklubben Limfjorden: klublokaler ved Gl. Remise Hjulmagervej: varme og isolering: energikonsulent på sagen, forventer afklaring primo oktober Sulsted Idrætsforening: der planlægges fjernvarme fra Aalborg til Sulsted, såfremt det opnås tilstrækkelig tilslutning. Alle kommunale institutioner tilsluttes. Idrætsforeningen opvarmes pt. ved gas. Sulsted MC: samme som ovenfor Aalborg Sportsdykkerklub, Vestre Fjordvej 69: har elvarme, etablering af fjernvarme De enkelte projekter: Vejgaard Boldklub: Lys-styring og armurer: kr. Projektet omfter 4 dele med en samlet udgift på kr., og omfter opsætning af bevægelsessensorer i gangarealer ( kr.) og i omklædningsrum ( kr.), udskiftning af armurer i omklædningsrum ( kr.) samt udskiftning af pærer i P-plads belysning til energisparepærer (2.250 kr.) Efter energikonsulentens vurdering vil den samlede tilbagebetalingstid udgøre ca. 9. år. Projektet ønsket gennemført nu, i tidsmæssig sammenhæng med en nødvendig renovering af klubbens el-system (nedtagning af hovedtavle og opsætning af ny ( kr.), tilskud som vedligeholdelse over lokaletilskud). Vejgaard Boldklub: Varmeinstallion: kr. Energikonsulenten har anbefalet nye radiortermoster samt tiltag omkring fjernvarmeinstallionen: samlet pris ca kr., tilbagebetalingstid under 2 år. Gug Boldklub: Lys-styring og LED - rør: kr. Projektet omfter bevægelsessensorer i omklædningsrum (inkl. baderum og toiletter), toiletter ved hovedindgang, spillergang samt udskiftning af lysstofrør til LED lysrør - samlet pris ca kr. Energivurdering ikke færdiglavet, men tilbagebetalingstiden forventes lavere end de 9 år i Vejgaard Boldklub, da der ikke skal udskiftes armurer. Aalborg Vandskiklub: Energiforbedringer i forbindelse med renovering af hus: kr. Klubhuset på Søndergaardsvej 23, Voerbjerg, har på grund af en fejlkonstruktion i spærene ved byggeriet i begyndelsen af 1990 erne blevet mere og mere skævt, men foreningen har ikke tidligere haft midler til totalrenovere huset. En ingeniørrapport fra 2013 har beskrevet løsningen, og klubben er nu i gang med genopretningen. Det omfter dels opretning af tag og spær (pris kr. med tilskud over vedligeholdelsesbudgettet fra lokaletilskud), dels nye vinduer og døre (samlet udgift kr.) og dels udvendig maling af huset og anden vedligehold, udført af frivillig arbejdskraft. Den samlede vedligeholdelsesplan for 2014 ligger på kr. Af denne udgift vurderes ca kr. være merudgiften pga. energibesparende tiltag. Møde den Side 7

10 DCH Kongerslev: Opsætning af varmepumpe til erstning for el-varme: kr. Klubhuset opvarmes med 6 el-radiorer, der nedtages og ersttes af en luft til luft varmepumpe. Samlet pris kr., beregnet tilbagebetalingstid ifølge energikonsulent ca. 7 år. Isolering af lofter, vægge mv.: I forbindelse med renoveringer af tage, vægge eller gulve i klubhuse vil det være praktisk muligt udføre isoleringsarbejder, som normalt ikke vil være mulige. At forøge isoleringsmængden er et af den type projekter, energikonsulenterne altid anbefaler under overskriften besparelsesforslag ved renovering eller reparioner. Tilbagebetalingstiden vil ofte overstige 10 år, men der er typisk tale om projekter, der vil være væsentligt dyrere, hvis ikke de laves i sammenhæng med de andre renoveringsprojekter. Vodskov - Rærup Bådelaug: Isolering: kr. Vedligeholdelsesprojekt på kr. med udskiftning af vægbeklædning på gavl og én langside (træhus), og væsentlig andel eget arbejde. Anslået andel isolering: kr. Aalborg Kajakklub: Isolering: kr. Vedligeholdelsesprojekt med udskiftning af udvendig vægbeklædning på nordfacade (træhus), samlet projekt ca kr. Anslået andel isolering: kr. Aalborg Sportsdykkerklub: Isolering: kr. Vedligeholdelsesprojekt med delvis fornyelse af tag, samlet pris kr. Anslået andel isolering: kr. Fritidsområdet kan oplyse: såfremt ovenstående indstillinger følges, vil der være kr. tilbage i puljen. der på udvalgets decembermøde vil blive redegjort for de forhåndsreserverede projekter der ved større projekter normalt forlanges en energiberegning af kommunens Energirådgivningscenter, før prioriteringen af projekter foretages. tilskud til energirenoveringer i foreningernes prive lokaler beregnes med 69 %, der er tilskudsprocenten for foreningernes udgifter til energi. tilskud til energirenoveringer i kommunale klubhuse beregnes med 100 %. fritidsområdet i 2015 vil fremlægge en samlet afrapportering af effekten af bevilgede tilskud fra Energipuljen, idet der vurderes, der skal være mindst 2 års drift. Godkendt. Møde den Side 8

11 Punkt 5. Facilitetsudvikling - Tornhøjhallen Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, godkender der af puljen til Facilitetsudvikling bevilges kr. i 2014, kr. i 2015 og kr. i 2016 til sikre videreudvikling af aktivitetstilbuddene, optimering af udnyttelsesgraden samt sikring af forretningsmodellen i Tornhøj Idrætscenter - jf. nedenstående sagsfremstilling. Sagsbeskrivelse I 1999 blev der udarbejdet en Kultur og Fritidsplan for Aalborg Øst. Af denne plan fremgik det bl.a. de unge i ( klasse) ønskede et uformelt mødested, og foreningerne ikke havde f i de unge. På baggrund af ovennævnte blev der med byfornyelsesmidler, kommunal medfinansiering og tilskud fra fonde etableret et værested for unge, i tilknytning til Tornhøjhallen. Værestedet skulle understøtte et positivt socialt samvær mellem de unge samt berige og understøtte det eksisterende foreningsliv. Foreningerne skulle sikre bemandingen af værestedet. Efter få år blev det klart, foreningerne ikke kunne løfte opgaven vedr. bemanding af værestedet, hvilket medførte driftsmæssige udfordringer, både i forhold til foreningernes aktiviteter og i forhold til faciliteten som helhed. Årsagen var, Tornhøjhallen ofte blev et opholdssted for utilpassede unge. Ovennævnte store udfordring afstedkom i 2007, der blev igangs en meget grundig proces, med inddragelse af hele lokalområdet, med henblik på omdanne Tornhøjhallen til bydelens samlingspunkt. Med en bevilling på 6 mio. kr. fra, tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden på 2 mio. kr. samt lokal medfinansiering, blev Tornhøjhallen i 2011/12 omdannet til en moderne multifunktionel idrætsfacilitet, der er med til understøtte det nye idrætsbillede. Omdannelsen sikrer en større sammenhængskraft mellem de forskellige aktivitetsplforme, ude såvel som inde, større gæstfrihed, tryghed og åbenhed. Den traditionelle fordeling af et unikt klublokale til den enkelte forening, er blevet afløst af en facilitet med moderne fælles faciliteter. Samtidig med indvielsen af den nye Tornhøjhal, nu Tornhøj Idrætscenter, ansøgte den daværende forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, i samarbejde med Fritidsområdet, Socialministeriet om SATS-puljemidler til projekt Sundhedspilen. En ansøgning som ministeriet imødekom. Møde den Side 9

12 Som et led i projekt Sundhedspilen blev der i projektperioden ans en medarbejder til lave en særlig indss omkring mental sundhed i Tornhøjhallen. Indssen koordineres i projektperioden i samarbejde med Fritidsområdet og sker i tæt samarbejde med foreningerne. Medarbejderen arbejder med sociale aktiviteter omkring livet i hallen, rekrutterer frivillige til hjælpe, så flere grupper har mulighed for deltage i aktiviteter, understøtter etablering af nye netværk og bygger bro til de allerede etablerede netværk. Samtidig har medarbejderen haft en proaktiv rolle i forhold til rekruttering og formidling af relevante sundhedstilbud. Indssen har desuden sikret en væsentlig større og bedre udnyttelse af faciliteterne bl.a. gennem en bedre koordinering mellem alle brugergrupper og ved tage initiiv til helt nye aktiviteter. Dette har resulteret I, mange flere målgrupper har sin gang i Tornhøjhallen og hallen er blevet et sted, hvor der er fokus på fællesskab og tryghed. Der er ligeledes etableret en fælles paraplyorganision for de mange brugere, herunder skolen. En organision der, med medarbejderen som tovholder, skal sikre koordinering og videreudvikling af de igangste initiiver, samt tage initiiv til helt nye tiltag, der understøtter foreningslivet, sundhedsinitiiver og hallens drift. For understøtte ovennævnte og sikre størst mulig brugervenlighed og lokalt medansvar, er der ligeledes igangs en proces i forhold til et selvstændigt bookingsystem for Tornhøjhallen. Med medarbejderen som omdrejningspunkt, er der oparbejdet en mere social profil i og omkring hallen. Foreningerne tilkendegiver, de er mere åbne overfor byde rødderne indenfor. Medarbejderen har ligeledes i projektperioden formået understøtte foreningernes indtjeningsmuligheder og dermed muligheden for drive en bedre forening gennem afvikling af arrangementer, fokus på sund mad i caféen mv. Samlet set, vurderes det, ansættelsen af medarbejderen gennem projekt Sundhedspilen, udover det sundhedsmæssige, har haft følgende overordnede resulter for Tornhøj Idrætscenter: Øget belægning, flere/nye aktiviteter, flere brugergrupper, færre interessekonflikter, mindre administrion, ingen hærværk samt større socialt ansvar hos foreningerne. Ved afsætte i alt kr. fra puljen til Facilitetsudvikling, suppleret med medfinansiering fra Sundhed, vil det være muligt fastholde en medarbejder i Tornhøj Idrætscenter, i en ny projektperiode på 3 år. Medarbejderen kan sikre hallen forts kan være et facilitetsudviklingseksperimentarium med fokus på flere foreningsaktiviteter samt udvikle og afprøve nye driftsmodeller for en kommunal hal. Endvidere skal medarbejderen understøtte sundhedstiltag i lokalområdet, og udnytte de erfaringer der gennem de sidste år er opsamlet, i og omkring Tornhøjhallen. Disse erfaringer skal desuden anvendes til en mere målrettet sundhedsindss, i og omkring f.eks Skalborgaard hallen og Løvvangskolens hal. Møde den Side 10

13 Fritidsområdet kan oplyse: der i projektperioden skal arbejdes på optimere foreningernes mulighed for medfinansiering, gennem nye tiltag, med henblik på sikre en evt. permanent ansættelse, efter projektperiodens udløb. der fra puljen til Facilitetsudvikling i 2014 er bevilget tilskud til videreudvikling af facilitetsanalyseredskab, rumdelere til Klarup Hallen og Skalborggaard Hallen restrammen for puljen til Facilitetsudvikling for 2014 udgør kr. Godkendt. Møde den Side 11

14 Punkt 6. Retningslinjer for ansøgninger til merielpuljen vedrørende foreningers indss i forbindelse med skolereformen Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, drøfter og beslutter udvalget ud fra nedenstående sagsfremstilling drøfter og beslutter merielpuljens retningslinjer i forhold til foreningers merialeønsker i forbindelse med skolereformen. Sagsbeskrivelse Fritidsområdet har på det seneste modtaget en del ansøgninger til merielpuljen fra foreninger, som ønsker støtte til merialer, som de kan benytte i forbindelse med samarbejdet omkring skolereformen. Det kan eksempelvis være badmintonklubben, som ønsker et klassesæt af juniorketchere eller floorballklubben, som ønsker klassesæt af stave og bolde. De indkomne ansøgninger er svære imødekomme ud fra de nuværende retningslinjer, som bl.a. indbefter, der ikke ydes tilskud til almindeligt meriel. Derfor ønsker Fritidsområdet, drøfter snitfladen til folkeskolerne i forbindelse med samarbejdet med foreningslivet og en eventuel justering af retningslinjerne, så de kan tilgodese foreningernes ansøgninger. Betingelserne for tilskud fra merielpuljen er som følgende: Der kan gives støtte til særligt meriel, der knytter sig til foreningens aktiviteter. Det er en forudsætning, merialeudgiften er af en størrelsesorden, som ikke er overkommelig for den enkelte forening. Det forudsættes som hovedregel, foreningen selv er med til finansiere indkøbet. Der skal indhentes tilbud på merialerne. Der gives ikke tilskud til: Merialer, der allerede er anskaffet. Kontorudstyr herunder computere, projektorer og lignende. Almindeligt meriel til den enkelte udøver som f.eks. bolde, boksehandsker, musikinstrumenter. Fritidsområdet har været i dialog med Skoleforvaltningen omkring udfordringen. Skoleforvaltningen er indstillet på en eventuel fælles pulje til merialer. Ud fra en vurdering af de allerede indkomne ansøgninger, vurderes en sådan pulje til et samlet beløb på kr. Møde den Side 12

15 Fritidsområdet kan oplyse: rammen for merialepuljen udgør årligt kr. restrammen for merielpuljen 2014 pt. udgør kr. Bevillinger - Merielpuljen september 2014 Drøftedes. Fritidsområdet skal, i dialog med Skoleforvaltningen, afklare snitfalder i forhold til foreningernes samarbejde med skolerne omkring udmøntningen af den nye skolereform. På baggrund af denne dialog udarbejdes et forslag til retningslinjer for evt. tilskud til meriel, der skal bruges i forbindelse med foreningsaktiviteter afviklet i samarbejde med skoler. Møde den Side 13

16 Punkt 7. Halfordeling 2014/ Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til til orientering. Sagsbeskrivelse har udlagt kompetencen til anvise kommunale lokaler til Kultur-, Landdistrikter og Fritid. Fritidsområdet har nu afsluttet sæsonbookingen for den kommende sæson og har dermed færdiggjort bookingen af godt timer i haller og sale. Til den kommende sæson er der ikke foretaget de store forandringer i halfordelingen i forhold til sidste år. Der hvor der har været de største udfordringer er i Gigantium, som har udviklet sig til en særdeles traktiv facilitet. For få optimeret brugen af hallerne i Gigantium er nogle foreninger enten blevet beskåret i deres timeantal eller har fået flyttet deres træningstider. Fritidsområdet kan oplyse: fritidsområdet i forbindelse med kapacitetsanalysen i efteråret 2015 besøger 23 haller, hvor der i dialogen om brugen af hallerne kommer mange værdifulde oplysninger frem, som vil kunne bruges fremadrettet i forbindelse med halfordelingen og i forhold til s kommende proces omkring revision af Fritidspolitik det er fritidsområdets generelle oplevelse, brugere og haller stadig viser stor fleksibilitet og er meget løsningsorienteret i de problemstillinger, der har været undervejs. Den årlige turneringsfordeling i weekender, i samarbejde med Idrætsforbundene, har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. Til orientering. Møde den Side 14

17 Punkt 8. Hals forenede Sportsklubber søger lokaletilskud til nyoprettet motionsafdeling Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, indstiller til Sundhedsog Kulturudvalget lejemålet godkendes som tilskudsberettiget med 3/5 af huslejeudgiften. tilskud til øvrige driftsudgifter ydes til den samlede udgift. motionsafdelingen forventes i drift senest 1. juli 2015, og tilskud udbetales fra ibrugtagningsdoen. godkendelse af husleje er tidsbegrænset til 10 år, hvorefter lejer/hfs forventer lejekontrakten skal ophæves, og Fitness integreres som en del af Hals forenede Sportsklubber. fordelingen mellem foreningsandel og kommerciel andel af lejemålet for år 1 og 2 godkendes til 85 % / 15 %, og derefter genforhandles. godkendelsen er betinget af, den i sagsfremstillingen beskrevne konstruktion etableres. Sagsbeskrivelse Da arven efter Hanne Mortensen blev fordelt på det tidligere udvalg for Sundhed og Bæredygtig Udviklings møde 13. februar 2013, blev der givet en bevilling med en tilknyttet tidsfrist til Hals Forenede Sportsklubbers (HFS) projekt om etablering af et motionscenter. Specifikt ønskede HFS opføre et motionscenter på 500 m2 i to etager, i tilknytning til HFS eksisterende klubhus til et beløb på kr. ekskl. moms. HfS var i midlertidig ikke i stand til igangsætte ovennævnte projekt inden udløbet af den tidsfrist udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling havde fasts. Sundheds- og Kulturudvalget gav derfor, på deres møde den 25. juni 2014, en forlængelse af tidsfristen til 1. juni 2015, med henblik på gennemføre et projekt, der svarer til den økonomi som er til rådighed for projektgruppen. HFS har nu fundet den fulde finansiering på de kr. ekskl. moms. Finansieringen er, udover arvepengene på de 2. mio. kr., fundet via egne opsparede midler, fondsstøtte og et lån på 2. mio. kr. Byggeriet forventes opført af en Selvejende institution (S/I): Arbejdsgruppen bag projektet udarbejder i samarbejde med deres revisionsfirma vedtægter for den selvejende institution, og forventer, denne er etableret juridisk i løbet af september måned. Foreningen har indsendt følgende lokaletilskudsbudgetter for år ét efter ibrugtagning.: Møde den Side 15

18 Udgifter: Foreningens budget Forvaltningens indstilling Husleje (500 m2 af 360 kr., incl. moms) kr kr. Renovion kr kr. Forsikring kr kr. Varme kr kr. El kr kr. Vand kr kr. Rengøring kr. kr. kr. Rengøringsartikler kr kr. Lokaleudgifter i alt kr kr. Andel foreningsdel 85 % kr kr. Beregnet tilskud (74/69 %) kr kr. Fritidsområdet kan oplyse: HfS er en flergrenet idrætsforening, med 576 medlemmer ( ), en omsætning i 2013 på 1.2 mil. og egenkapital på 1.1 mil. kr. hvortil kommer værdi af klubhus mv. udover foreningsmedlemmer forventer arbejdsgruppen en kommerciel udlejning til andre brugere (bl.a. turister), og anslår på budgetbasis denne omsætning til ca. 15 %. foreningen kun søger lokaletilskud til foreningsbrugen. det er Sundheds- og Kulturudvalget der har kompetencen til nedsættelse af godkendt husleje. i henhold til Folkeoplysningslovens 26 stk. 1. kan kommunalbestyrelsen nedsætte tilskuddet, hvis driftsudgifterne for et lokale ikke står i rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets anvendelse i øvrigt. i henhold til Folkeoplysningslovens 26 stk. 2. kan kommunalbestyrelsen nedsætte tilskuddet, hvis driftsudgifterne ikke svarer til det normale niveau for et til formålet passende lokale der er oprettet fire foreningsbaserede motionscentre med kommunale lokaletilskud indenfor de seneste fem år, to i lokaler sammenbygget med foreningens klubhus, og to i selvstændige lejemål. disse råder over mellem 200 og 300 m2, og enten uden omklædningsrum eller med begrænsede omklædningsfaciliteter HfS Fitness afdeling ikke har søgt om tilskud til rengøring, men hvis/når de søger, vil tilskud ikke kunne afvises HfS i forvejen har et lokaletilskudsbudget til klubhuset (fodbold) på kr.(heraf kr. til rengøring), hvortil det kommunale tilskud udgør kr. det samlede årlige lokaletilskud til foreningen herefter vil udgøre kr. Møde den Side 16

19 Foreningsbaserede motionscentre i prive lokaler - sept 2014 Godkendt. Møde den Side 17

20 Punkt 9. Ny forening - Nørresundby Krolfklub søger om godkendelse Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, godkender foreningen Nørresundby Krolfklub, godkendes som en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i kegorien Idrætsforeninger Øvrige boldsport Sagsbeskrivelse Foreningen blev formelt stiftet 4. november Krolf er en blanding af kroket og golf. Det er foreningens formål, seniorer gennem krolf skal holde sig i god fysisk form og deltage aktivt i diverse stævner og arrangementer. Økonomi Der forventes ingen udgifter til aktivitetstilskud. Foreningen oplyser: foreningen har 8 medlemmer, der alle er over 25 år. kontingentssen er 500 kr. om året. Fritidsområdet kan oplyse: foreningen benytter de frie arealer ved fodboldbanerne på Åvej i Lindholm. foreningen tidligere har søgt om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18, men fik afslag, da foreningen blev vurderet til være folkeoplysende ud fra foreningens vedtægter. foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens krav. foreningen ikke vil gøre krav på lokaletilskud. der i kegorien Idrætsforeninger Øvrige boldsport er godkendt yderligere 1 forening, som også er en krolfklub. Godkendt. Møde den Side 18

21 Punkt 10. Ny forening - Nibe Fjord Badeklub søger om godkendelse Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, godkender foreningen godkendes som en forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i kegorien Idrætsforeninger svømmesport. Sagsbeskrivelse Siden indvielsen af Nibe Fjordbad har der været en stigende interesse for bade hele året rundt blandt brugerne af badet. Det har resulteret i stiftelsen af foreningen Nibe Fjord Badeklub, som har til formål varetage og fremme interessen for vinterbadning. Foreningen er i dag aktiv i Nibe Fjordbad og bruger de faciliteter der er der. Foreningen har et stort ønske om, etablere en sauna i tilknytning til det sted, hvor der bades om vinteren. Der er flere steder, hvor det kunne blive aktuelt på havneområdet. Økonomi Foreningen vil gerne søge prioriteringskaloget om tilskud til etablering af en sauna. Der må forventes en afledt drifts udgift på saunaen. Der må forventes en mindre udgift til aktivitetstilskud. Foreningen oplyser: foreningen har 12 medlemmer hvoraf 3 er under 25 år. kontingentssen er 300 kr./sæson. Fritidsområdet kan oplyse: foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens krav. der er godkendt 7 foreninger i kegorien idrætsforeninger - svømmesport. Godkendt. Møde den Side 19

22 Punkt 11. Eventuelt Orientering om tilskud bevilget af s formand i henhold til forretningsordenens 5: Merielpuljen 2014: Hals Ro- & Kajakklub / Hals Søtrop Ansøgning om tilskud til indkøb af crossoverkajakker Bevilget kr. inkl. moms Snorgaardens Rideklub Langholt Ansøgning om tilskud til indkøb af sprinkleranlæg Bevilget kr. inkl. moms Aalborg Cykle-Ring Ansøgning om tilskud til indkøb af lydanlæg Bevilget kr. inkl. moms Vodskov Skytteforening Ansøgning om tilskud til indkøb af pistoler/luftpistoler Bevilget kr. inkl. moms Vadum IF Gymnastik Ansøgning om tilskud til indkøb af musikanlæg Bevilget kr. inkl. moms Postens Skyttelaug Ansøgning om tilskud til indkøb af kompressor Bevilget kr. inkl. moms Hasseris Gymnastikforening Ansøgning om tilskud til indkøb af skumplint Møde den Side 20

23 Bevilget kr. inkl. moms Mou Idrætsforening Ansøgning om tilskud til indkøb af svømmeudstyr Bevilget kr. inkl. moms AKA puljen Susan Roulund orienterede om, det nuværende udvalg fortsætter frem til og der på baggrund af ny politik på området skal konstitueres et nyt AKA-udvalg primo Næste møde afholdes den 11. november Godthåbsgade 8A tidligere Firmaidræt Fritidsområdet gav en kort orientering om, Godthåbsgade 8A var overgået til fritidsområdets portefølje af klubhuse, med henblik på sikre bedre faciliteter for foreninger og aftenskoler i Nr. Sundby området. Study Aalborg Event Fritidsområdet orienterede om eventen var afviklet overordnet med succes og der er igangs en evalueringsproces med deltagelse af alle parter. Sparta Fritidsområdet orienterede om der har været afholdt møder med klubben og det forventes en endelig aftale falder på plads i oktober måned. Drøftedes. Møde den Side 21

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 22.10.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 22.10.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 22.10.2014, Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 1. Budget 2015.... 1 2. Prioriteringskatalog 2014 - energibesparende foranstaltninger.... 3 3. Ny forening - Klarup Fitness søger

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13,

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Sundheds- og Kulturudvalget Mødet den 09.11.2016 kl. 06.30-18.30 Boulevarden 13, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Studietur for Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 26.02.2014, kl. 15:00. Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 26.02.2014, kl. 15:00. Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 26.02.2014, Borgmesterens Forvaltning, Repræsentionslokale 1 1. Orientering om større projekter/initiiver som understøttes af..... 1 2. Vedtagelse af forretningsorden for - gældende

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13,

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Folkeoplysningsudvalget Mødet den 26.10.2016 kl. 12.00-18.45 Boulevarden 13, Indholdsfortegnelse Åben 1 Besigtigelsestur i den sydøstlige del af Aalborg Kommune 1 2

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 890 8 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. marts 00 via Magistraten Tlf. nr.: 890 800 Jour. nr.:

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 25.06.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 25.06.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 25.06.2014, Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 1. Budgetprocedure 2015.... 1 2. Prioriteringskatalog 2014- energibesparende foranstaltninger.... 3 3. Udviklingspuljen - ansøgning

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 1 Kl. 15.00 Information til politikerne

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Denne sag omhandler 2 grupper af ansøgninger, som behandles samlet i denne sag:

Denne sag omhandler 2 grupper af ansøgninger, som behandles samlet i denne sag: Nye lokaleudgifter 2016 Sagsnr.: 14/38760 Sagsansvarlig: Lene Grønbæk SAGSFREMSTILLING Reglerne om lokaletilskud til frivilligt, folkelysende foreningsarbejde fremgår dels af folkeoplysningsloven, dels

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Aalestrup Skytteforening - beregning af medlemstilskud. 3 002. Hvalpsund Boldklub - udvidelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103 Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en

Læs mere

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg 13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner Drift Kr. i 2015 - prisniveau 2015 2016 2017 2018 Litteratur- og Multimediefestival 90.000 90.000 90.000 90.000 Yderligere

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt Politikområde: Økonomiudvalget x Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse, Nyborgvej Overordnet beskrivelse Indtil 2004 var klubbane for Boldklubben Stjernen.

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Støtteforeningen Gymnastik- og Svømmeforeningens Hermes Byggefond (fonden) Steenwinkelsvej 19-21 1966 Frederiksberg C

Støtteforeningen Gymnastik- og Svømmeforeningens Hermes Byggefond (fonden) Steenwinkelsvej 19-21 1966 Frederiksberg C Aftaledokument mellem Hermes Byggefond, Frederiksberg Kommune og KommuneLeasing om overtagelse af Hermes- Hallen på Steenwinkelsvej 19-21, om overtagelse af ejerlejlighed i Den nye svømmehal og gymnastikhal

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 17:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Renoveringspulje februar 2014

Renoveringspulje februar 2014 Sag 14-2784 dk. 29875-14 Renoveringspulje februar 2014 nr. Foreningens navn Sagsid. Projekt Samlet pris 1 Ansager Jagtforening 14-2704 Værdi eget arbejde Tilskudsgrundlag Tilskud til udskiftning af dør

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009 Referat fra møde i onsdag den 18. marts 2009 Mødet startede kl. 19.00 og fandt sted ved Lejre Rideklub i rytterstuen på Ledreborg Alle 18, Lejre. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine Indholdsfortegnelse 001. Idrætsforeningen KVIK - ansøgning om lokaletilskud til trænningsophold 3 002. Vældgård

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 23.04.2014, kl. 15:00. Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 23.04.2014, kl. 15:00. Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 23.04.2014, Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1 1. Budgetprocedure 2015.... 1 2. Aftenskoler - fordeling af pulje til materiel 2014.... 3 3. Udviklingspuljen 2014

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution

3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution 04.04.00-P00-4-15 3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution Resumé Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget skal tage stilling til Højenehallen som selvejende institution, og

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler Gældende fra 1. januar 2012

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. juni 2010 Lokale: Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: 46903 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget drøftede 12. marts 2014 forskellige muligheder for at give øget støtte til foreningslivet.

Læs mere

Bilag Aftenskoleregnskaber m. forvaltningens bemærkninger (udsendes)

Bilag Aftenskoleregnskaber m. forvaltningens bemærkninger (udsendes) Meddelelser a) Brev fra Konkurrencestyrelsen b) Orientering om sager fra Kultur- og Fritidsudvalgets augustmøde c) Aftenskoleregnskaber 2001 Aftenskoleregnskaber m. forvaltningens bemærkninger (udsendes)

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den 09.12.2015 kl. 15.30 Aalborg Kongres-

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den 09.12.2015 kl. 15.30 Aalborg Kongres- Refer AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Folkeoplysningsudvalget Mødet den 09.12.2015 kl. 15.30 Aalborg Kongres- Indholdsfortegnelse Åben 1 Park og Nur orienterer om renovering og vedligeholdelse af udendørs

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 21. juni 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 19:00 Møde afsluttet: 19:35 Særlige forhold: Spisning kl. 18.30 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Sollentuna I og II,5. sal,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedato: 20. juni 2016 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 204, 2. sal Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Stig Andersen, Flemming Gjelstrup, Jens Peter Jensen, Jens Rasch, Per Svendsen ved afbud.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter:

Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter: Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter: Formål: Fordelingsreglerne for Sorø kommunes Idrætsfaciliteter skal sikre en gennemskuelig fordelingsproces med klare prioriteringer.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 11. juni 2015 Side: 21 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt Finn Jensen Henrik

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Forlængelse af areallejekontrakt mellem Dansk Firmaidrætsforbund og Aarhus Kommune

Forlængelse af areallejekontrakt mellem Dansk Firmaidrætsforbund og Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 9. marts 2017 Forlængelse af areallejekontrakt mellem Dansk Firmaidrætsforbund og Aarhus Kommune Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15.30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal Hjørring Rådhus

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet Hjørring Kommune Til Folkeoplysningsudvalget Plan og Udvikling Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Høring vedrørende mulige besparelser

Læs mere

Tillægsreferat. fra mødet den kl i THY HALLEN

Tillægsreferat. fra mødet den kl i THY HALLEN Tillægsreferat fra mødet den kl. 15.00 i THY HALLEN Medlemmer: Anne Marie Munk, Britta Gade, Eigil Boye, Heinz Hvid, Jens Vestergaard Jensen, Jens Yde, Jørgen Østerby Pedersen, Morten Bach Andersen, Steffen

Læs mere

Baggrund for gebyrmodel

Baggrund for gebyrmodel Notat vedr. Gebyrpolitik for folkeoplysende foreninger i kommunale klubhuse v.1.2 Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde d. 19. august 2009, at arbejde mod en sidestilling af foreninger der

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Idrætsområdet. 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2. Idrætsstrategi a. Gennemførte og igangsatte tiltag b. Handleplansforslag

Idrætsområdet. 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2. Idrætsstrategi a. Gennemførte og igangsatte tiltag b. Handleplansforslag Idrætsområdet 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2. Idrætsstrategi a. Gennemførte og igangsatte tiltag b. Handleplansforslag 2017 3. Effektmåling 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2015-2016 Idrætsprojekter

Læs mere

Redegørelse vedr. undersøgelse af klubhuse & hytter

Redegørelse vedr. undersøgelse af klubhuse & hytter Redegørelse vedr. undersøgelse af klubhuse & hytter - april 2015 1 Forord / Baggrund Efter aftale mellem Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Viborg Idrætsråd (VI) har idrætsrådet i sæsonen 2014/15 udarbejdet

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

Til rådmandsmødet 30. oktober Notat vedrørende status på analysen af Globus og Dialogmøde i Globus1. Status på Globus1 efteråret 2014

Til rådmandsmødet 30. oktober Notat vedrørende status på analysen af Globus og Dialogmøde i Globus1. Status på Globus1 efteråret 2014 Status på Globus1 efteråret 1. Resume I efteråret 2013 blev der udarbejdet en analyse af Globus1, hvor Kultur og Borgerservice var i dialog med væsentlige interessenter og brugere af Globus1. Analysen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 17. juni 2009 Kl. 18.30 i Mødelokale F 2 v/ hovedindgangen Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Jens Brogaard Jensen (V) Alice Linning Annelise Hansen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik *

2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik * Møde i tirsdag den 17. august 2004, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik * 3. s konference

Læs mere

Ønsker - til udvidelse/omplacering af drift - budget Drift. DGI Huset Nordkraft

Ønsker - til udvidelse/omplacering af drift - budget Drift. DGI Huset Nordkraft Ønsker - til udvidelse/omplacering af drift - budget -2020 Sundhed, Fritid, Landdistrikter [Sundhed] Driftsønske nr. 1 Drift DGI Huset Nordkraft 1.000 750 2019 500 2020 0 I alt 1.000 750 500 I forbindelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20.45 Afbud: Leif Pedersen, Karsten Boe, John

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 10 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært Møde Dato Tid Sted 25. oktober 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen uden afbud Indholdsfortegnelse 1. Samlet budget

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere