Regnskabets time. forsikringsjunglen nogle er bedre end andre. konkurrenceklausuler. far ikke vild i. nye regler for VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabets time. forsikringsjunglen nogle er bedre end andre. konkurrenceklausuler. far ikke vild i. nye regler for VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI"

Transkript

1 1. KVARTAL 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej Hillerød Tlf Regnskabets time vis du indgår i et selskabs øverste ledelse, har du ansvaret for, H at årsrapporten bliver indberettet til Erhvervsstyrelsen senest fem måneder efter regnskabsårets udløb. Hvis fristen overskrides, sender Erhvervsstyrelsen en rykker til selskabets digitale postkasse. Brevet indeholder en otte dages og en fire ugers frist. Disse frister skal du tage alvorligt! En overskridelse af otte dages fristen medfører afgifter til den øverste ledelse, og overskrides fire ugers fristen kan selskabet blive tvangsopløst. Tvangsopløsning af selskabet Hvis Erhvervsstyrelsen ikke har modtaget årsrapporten fire uger efter rykkerbrevets datering, kan styrelsen uden videre sende selskabet til tvangsopløsning i skifteretten. Hvis du ønsker, at selskabet skal overleve, kan du anmode om en genoptagelse, men vær opmærksom på, at en række frister og betingelser skal opfyldes i forbindelse med genoptagelsen. freelance-økonomi Mange specialister vælger livet som freelancer. Den største udfordring er at skabe et grundlag for en reel forretning og få en omsætning, der sikrer en god levevej. Freelanceren skal koncentrere sig om det, som freelanceren er bedst til og trække på andre specialister, hvor det er nødvendigt. læs side 4-5 Afgift til øverste ledelse Hvis Erhvervsstyrelsen modtager din årsrapport senere end otte dage efter rykkerbrevets datering, skal du og de øvrige medlemmer af den øverste ledelse hver betale en afgift på mellem 500 og kroner afhængigt af, hvor sent årsrapporten indberettes. Det er i praksis næsten umuligt at slippe for disse afgifter, uanset hvad årsagen er, til at årsrapporten er indberettet for sent. den øverste ledelse Hvis dit selskab har både en bestyrelse og en direktion, er det bestyrelsen, der udgør den øverste ledelse. Hvis dit selskab kun har en direktion, er det direktionen, der udgør den øverste ledelse. Majbritt Lund, freelancer: TIDEN er min egen, når jeg er freelancer. Det er en knap ressource, som jeg dels bruger til at løfte mine opgaver, dels til at videreudvikle min virksomhed og mit brand. Arbejdstiden er mit vigtigste aktiv, og den skal bruges rigtigt. 3 nye regler for konkurrenceklausuler 6 7 far ikke vild i personalegoder forsikringsjunglen nogle er bedre end andre

2 nyt og nyttigt Tænker du på at omdanne din virksomhed? hvis du har en personlig virksomhed med kalenderårsregnskab, og ønsker du at omdanne virksomheden til et selskab, skal det ske senest den 30. juni Derfor er det vigtigt, at du kontakter din revisor i god tid, så relevante dokumenter kan gøres klar til omdannelsen. Husk at tjekke din digitale postkasse siden den 1. november 2013 har det været et krav, at virksomheder skal have en digital postkasse. Den digitale postkasse benyttes til post fra det offentlige og til sikker kommunikation med det offentlige. Vær derfor opmærksom på, at der ofte kan være vigtig post fra Erhvervsstyrelsen og SKAT. Husk derfor regelmæssigt at tjekke din digitale postkasse. Som en hjælp til at huske dette, kan du bede om at modtage en sms eller en , når der er ny post. Frist for acontoskat er den 21. marts ejer du et selskab, skal du være opmærksom på, at sidste frist for indbetaling af 1. rate af den ordinære acontoskat for indkomståret 2016 er mandag den 21. marts Ønsker du at indbetale frivillig acontoskat ud over den, som SKAT har fastsat, skal du huske at indberette beløbet først. Det skal du gøre via TastSelv Erhverv. Hvis du ikke indberetter først, risikerer du, at SKAT sender pengene retur. Bøde, hvis nummerpladen ikke er skruet fast mange nummerplader bliver stjålet, fordi de er for løst monteret. Fra den 15. november 2015 er der krav om, at alle biler, herunder varebiler og personbiler, skal have fastmonterede nummerplader med skruer eller bolte. Det koster kroner i bøde, hvis nummerpladen ikke er fastmonteret, så det er en god ide at få det gjort. Dyrere at sende post portoen er steget igen. At sende et almindeligt brev med en vægt på op til 50 gram koster nu 19 kroner mod en pris på 10 kroner sidste år. Et økonomibrev stiger fra syv til otte kroner. Hvis du anvender Nets til at udsende indbetalingskort til dine kunder, er disse priser også ændret. Et standard indbetalingskort med en forsendelsestid på syv til otte dage koster nu 6,87 kroner, mens det koster 7,65 kroner for et indbetalingskort, der skal udsendes inden for tre til seks dage. Sender du via e-boks, er prisen i stedet to kroner. DIN REVISOR INFORMERER udgiver FSR danske revisorer Kronprinsessegade 8 DK København K redaktion Jan Wie, cand.comm. (redaktør) Niklas Tullberg Hoff, registreret revisor, cand.merc.aud. og fagkonsulent Kim Larsen, statsautoriseret revisor, fagdirektør Nikolaj Kure Jensen, statsautoriseret revisor, partner Mads Grønnegaard, cand. jur., skattekonsulent Sara Sayk, registreret revisor, cand.merc.aud. og chefkonsulent Jan Brødsgaard, cand.merc.aud., fagkonsulent Henrik Carmel, cand.scient.adm., fagkonsulent Robert Fosbo registreret revisor, cand.merc.aud chefkonsulent design og layout Mattias Wohlert foto Morten Melhede tryk arcorounborg oplag din revisor informerer udkommer fem gange årligt i ca eksemplarer. issn Redaktionen er afsluttet den 10. februar Artiklerne i din revisor informerer er formuleret i generelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. Informationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Eftertryk er ikke tilladt. fsr danske revisorer 2 DIN REVISOR INFORMERER

3 virksomhedsøkonomi Konkurrenceklausuler må kun gælde 12 måneder Med virkning fra den 1. januar 2016 gælder nye regler for ansættelsesklausuler. Reglerne har indflydelse på aftaler, som omfatter konkurrenceklausuler, kundeklausuler og jobklausuler. Konkurrence- og kundeklausuler Konkurrence- og kundeklausuler indgået før den 1. januar 2016 kan opretholdes og reguleres efter de tidligere regler. Er aftalen indgået efter den 1. januar 2016, må den ansatte ikke være forpligtet af klausuler i mere end 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet. En kombineret konkurrence- og kundeklausul må højst gælde seks måneder. Betingelsen for konkurrenceklausuler er, at der skal være tale om ansatte med helt særligt betroede stillinger. For kundeklausuler gælder, at det skal vedrøre kunder, som den ansatte har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 12 måneder, og at arbejdsgiveren skal udlevere en liste over disse kunder ved ophør af ansættelse. Det er desuden en fælles betingelse for begge klausultyper, at den tidligere ansatte bliver økonomisk kompenseret for den periode, som klausulen dækker. Jobklausuler Fra den 1. januar 2016 vil det være i strid med ansættelsesklausulloven at opstille jobklausuler i ansættelseskontrakter. Dog vil det fortsat være muligt at indgå en jobklausul i forbindelse med virksomhedsoverdragelser under visse betingelser. Jobklausuler, som er indgået før den 1. januar 2016, kan opretholdes indtil udgangen af klausuler En konkurrenceklausul er en aftale, som forhindrer en tidligere medarbejder i at arbejde i eller drive en konkurrerende virksomhed i en periode efter ansættelsesforholdets ophør. En kundeklausul er en aftale, som forhindrer en tidligere medarbejder i at blive ansat hos eller have erhvervsmæssig kontakt med den tidligere virksomheds kunder og udvalgte forretningsforbindelser. En jobklausul er en aftale, som arbejdsgiveren indgår med en eller flere andre virksomheder med henblik på at hindre eller begrænse den ansattes muligheder for at opnå ansættelse hos en anden virksomhed. 1. KVARTAL

4 skat Indberet din skat korrekt En nylig undersøgelse fra SKAT viser, at hver anden virksomhed har fejl i skatten. SKAT har opstillet en liste over de mest udbredte fejl, og den liste kan være en god tjekliste, når du skal sikre dig, at du angiver de korrekte beløb. Her er nogle af de hyppigste fejl: Virksomheden glemmer at medtage alle indtægter i regnskabet Private udgifter er trukket fra i virksomhedens regnskab Fejl i skattemæssige afskrivninger Udgifter mangler dokumentation og kan derfor ikke trækkes fra Fejl i opgørelse over tab på debitorer Manglende eller forkert opgørelse over fri telefon, fri bil eller øvrige private andele af virksomhedens udgifter. Hvornår er dine udgifter fradragsberettigede?... udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Sådan lyder teksten, når du skal afgøre, hvilke udgifter du kan trække fra. Som hovedregel kan de udgifter, som du afholder for at tjene penge i virksomheden, trækkes fra. Du skal altså for hver udgift vurdere, om udgiften er afholdt i virksomhedens interesse. Har udgiften ikke forbindelse til din virksomheds drift, kan du ikke trække den fra. Eksempelvis kan du ikke fradrage udgifter til et kursus i kampsport, hvis du er frisør. Private udgifter kan du heller ikke trække fra. Når SKAT kontrollerer udgifter, er det op til dig at bevise, at udgiften er fradragsberettiget. Hav derfor altid tydelig og omfattende dokumentation for dine udgifter. Hvis du er i tvivl om dine udgifter har privat karakter, kan du kontakte din revisor. Freelanceren skal også stå tidligt op Freelanceren har altid noget at tage fat på: Kundeopgaver, salg, administration og innovation. Derfor kan det som freelancer være en god ide selv at trække på eksperter, når eksempelvis hjemmesiden skal have et nyt design, og momsregnskabet skal være færdigt. Derved kan du bruge tiden på det, som du er bedst til. nden for de seneste år er virksomhedernes brug af freelancere vok- I set både inden for de traditionelle områder såsom it-udvikling og kommunikation, men også nye områder vinder indpas. Mange virksomheder lægger opgaver ud af huset og anvender i den forbindelse freelancere, der har særlige kompetencer inden for et område. Freelancere kommer ofte i kontakt med kunderne via tidligere samarbejde, opsøgende salg eller gennem netværk. Det stigende antal freelancere understøttes af de muligheder, som internettet tilbyder, hvor freelancerne kan møde virksomheder, der har brug for en specialist eller en ekstra hånd. Økonomien er den største udfordring Den største udfordring er naturligvis at skabe grundlag for en reel forretning, så du kan få en omsætning, der kan sikre dig en god levevej. Dernæst handler det om at få styr på økonomien. I nogle perioder fakturerer du måske mindre end i andre, så du skal have en buffer. Hvis din forretning skal hænge sammen, er du nødt til at beregne dig en væsentlig højere timeløn, end hvis du var ansat i et lønmodtagerjob. Den højere sats skal betale dine omkostninger, pension, ferie, forsikringer, efteruddannelse, administration og it. De fakturerede beløb skal også betale for den tid, du skal bruge til at sælge og præsentere 4 DIN REVISOR INFORMERER

5 virksomhedsøkonomi dig og dine ydelser, samt for perioder, hvor du af den ene eller den anden grund ikke kan fakturere noget og eksempelvis bruger din tid på produktudvikling. Overvej at aftale et fast honorar for ydelsen i stedet for timebetaling. Så er det dig selv, der får gevinsten af øget effektivitet. Penge mindst tre-fire måneder frem Michael Svendsen er journalist af uddannelse og har i over 10 år drevet virksomheden Ord med mere, der primært beskæftiger sig med referencehistorier, nyhedsbreve, kommunikationsrådgivning og videoproduktion for IT- og industrivirksomheder. Michael Svendsen prioriterede tidligt at bruge tid på at udvikle forretningen og løse opgaver for kunderne, hvorimod bogføring, skat og momsregnskab blev overladt til en revisor. Jeg udsteder selv fakturaer, holder øje med banken og sørger for, at der altid er fakturerede opgaver eller penge på kontoen til mindst 3-4 måneder frem. Men ligesom jeg gerne samarbejde med andre om at få løst opgaver, de er bedre end mig til at håndtere, såsom eksempelvis decideret pressearbejde, så er bogholderi, regnskab og skat i bedre hænder hos en specialist. Det sparer tid og giver en tryghed for, at der er styr på det formelle, siger Michael Svendsen. Du er en virksomhed Majbritt Lund har i en årrække arbejdet som freelance tekstforfatter og tilbyder eksempelvis at skrive tekster til hjemmesider eller udvikle koncepter for nyhedsbreve. Hun skriver også bøger med råd til iværksættere, og disse kan downloades fra hendes hjemmeside. Jeg definerer mig selv som en virksomhed med et brand, der skal udvikles og markedsføres, fortæller Majbritt Lund, der hele tiden søger at udvikle sin forretning ved at tilbyde ydelser, der er anderledes, end hvad andre tilbyder. Det kan eksempelvis være nye koncepter eller særlige rådgivningsforløb. Når du er selvstændig, er det ikke nok, at du bare passer dit faglige arbejde. Du må også eksperimentere med ting, der udvikler din virksomhed, siger Majbritt Lund og fortsætter: Når jeg får en ide, tænker jeg over, hvordan den kan udvikles til en forretning. Det kan jeg gøre, fordi tiden er min egen, og jeg ikke skal stå til ansvar for en chef. Majbritt Lund har også valgt at outsource økonomien: Hvis jeg skulle lave mit regnskab selv, ville jeg blive drænet for ressourcer og måske snyde mig selv for nogle fradrag. Arbejdstid er den vigtigste ressource, og den skal bruges rigtigt. 11 gode råd, hvis du overvejer at begynde som freelancer: Vær opmærksom på, at du som freelancer selv står til ansvar for kunden. Differentier din ydelse, da konkurrencen i markedet kan være stor. Fremstå professionel og som en virksomhed. Du er her også i morgen, og ikke kun indtil du får et godt jobtilbud. Spar lidt op, før du går i gang. Det er ærgerligt at mangle kroner til en professionel hjemmeside. Lav et budget. Du kan have mange udgifter, og indtægterne kan svinge. Fakturer med det samme og sørg for at få pengene hjem. Lav dine kundeaftaler med udgangspunkt i en gennemarbejdet standardkontrakt. Brug andre professionelle, når du har brug for hjælp, og vær kritisk, når folk beder dig om at lave noget gratis. Brug tiden på at sælge og levere dine ydelser og ikke på alt det uden om. Få hjælp til it, administration, regnskab, skat og moms, hvis du ikke selv er fortrolig med dette. Brug overskydende tid på at udvikle koncepter og afprøve ideer. Overvej, om det måske er en fordel at anskaffe et selskab. Det begrænser dit ansvar og sikrer en adskillelse mellem din privatøkonomi og selskabets. Er du reelt selvstændig? SKAT interesserer sig for, om du reelt er selvstændig, når du arbejder som freelancer. Det er ikke muligt at skifte status fra lønmodtager til selvstændig ved at fortsætte i den eksisterende jobfunktion og så blot fakturere arbejdsgiveren i stedet for at få løn udbetalt. Hvis du ikke er reelt selvstændig, kan du ikke få fradrag for dine driftsomkostninger, og din arbejdsgiver kan risikere at blive mødt med et krav om at skulle indbetale A-skat på dine vegne. Hvis du eksempelvis arbejder som lønmodtager for en håndværksmester og fortsætter i den samme funktion, vil du ikke blive betragtet som selvstændig, blot fordi du får et CVR-nummer og bliver momsregistreret. Nogle af de forhold, som kan indikere, at du ikke vil blive betragtet som reelt selvstændig, er, hvis du eksempelvis har fast arbejdstid, er under andres instruks, får løn per time, får betalt alle omkostninger og har opsigelsesvarsel. Hvis du kun har en enkelt kunde, indikerer det også, at du ikke er selvstændig. Det samme gælder, hvis du har forbud mod at udføre arbejde for andre end den ene kunde. Hvis du omvendt har mere end én kunde, hvis du udfører arbejdet fra egne lokaler, hvis du selv afholder dine omkostninger og først får betaling, når arbejdet er udført som aftalt og dermed har en reel risiko, kan det være forhold, der indikerer, at du i SKATs vurdering kan betragtes som reelt selvstændig. 1. KVARTAL

6 forsikring Hvilke forsikringer har du brug for? Din virksomhed har brug for forsikringer, der dækker skader på virksomhedens driftsmidler og medarbejdere. Desuden har virksomheden også brug for forsikringer, der dækker skader forvoldt mod andre. SELVOM din virksomhed kun ligger inde med et lille lager og en enkelt computer, dækker dine private forsikringer ikke disse. Alle erhvervsdrivende skal med andre ord vurdere behovet for relevante forsikringer og tegne de nødvendige. En løsøreforsikring dækker de driftsmidler, du typisk bruger på et kontor. Det kan være computere, kopimaskiner, skærme, projektorer, kunst, møbler og eventuelle forbedringer på lokalerne. Løsøreforsikringen dækker eksempelvis mod tyveri og hærværk. Du kan desuden købe en forsikring, der dækker, hvis din virksomhed i en periode får et driftstab, fordi der er sket skader, der forhindrer virksomheden i at producere normalt. Det er derudover efterhånden blevet almindeligt at tegne en forsikring, der dækker tab som følge af indbrud i netbank, identitetstyveri eller anden it-kriminalitet. Driftsmidler og ejendomme Ud over løsøre ejer mange virksomheder desuden større driftsmidler såsom biler eller maskiner. Hvis virksomheden har lånt til anskaffelsen af disse, vil det ofte være et krav fra en eventuel panthavers side, at de større driftsmidler er forsikret. Det samme gælder, hvis driftsmidlerne er leasede. Det er i øvrigt lovpligtigt at ansvarsforsikre biler. Ejer virksomheden en ejendom, vil kreditgiveren ofte kræve, at ejendommen er forsikret. Hvis bilen bliver totalskadet, eller ejendommen brænder ned, udbetaler forsikringsselskabet erstatning til registrerede panthavere, og hvis erstatningen er større end lånene, får virksomheden resten udbetalt. Dine medarbejdere Det er lovpligtigt at tegne arbejdsskadeforsikring for virksomhedens medarbejdere, og det gælder også ved korte ansættelsesforhold. En arbejdsskadeforsikring dækker personskader på dine medarbejdere, og ofte kan du som ejerleder også blive dækket af denne forsikring. Hvis du ejer og driver din virksomhed i selskabsform, kan du blive dækket, som var du ansat. Du kan derudover vælge at tegne en ulykkesforsikring for dine medarbejdere. Tegner du en heltidsulykkesforsikring, som også dækker medarbejderen i fritiden, skal medarbejderen ikke beskattes af præmiens værdi, når blot summen højst udgør kroner per medarbejder. Hvis du har ansatte, der er dækket af en overenskomst, skal der indbetales til en arbejdsmarkedspensionsordning. Sådanne ordninger dækker ofte med et engangsbeløb til de efterladte, hvis din medarbejder dør. Har du elever, er der særlige krav om, at de skal være dækket af personforsikringer også. Er I flere om at drive virksomheden sammen, kan I overveje at tegne en nøglepersonforsikring. Erhvervsansvarsforsikring Med en erhvervsansvarsforsikring forsikrer du dig mod skader, som du eller dine medarbejdere forvolder mod andre og deres ting i forbindelse med udført arbejde. I nogle brancher er det lovpligtigt, at virksomheden tegner en ansvarsforsikring, så skader på kunder eller på tredjemand er dækket. I mange liberale erhverv gælder eksempelvis et krav om, at udøveren tegner en professionel ansvarsforsikring. Overvej desuden, om du har brug for en produktansvarsforsikring, der dækker fejl og mangler ved produkter eller materialer, din virksomhed leverer til dine kunder. Risikostyring Brug de nødvendige ressourcer på at undersøge dit forsikringsbehov og sørg for at få dine forsikringer tilpasset virksomheden. Vær særligt opmærksom på forsikringsbetingelserne, og om du er over- eller underforsikret. Tænk også over, hvad du kan gøre for at sænke risikoen for, at der opstår skader. Hvis du tager bestemte forholdsregler, kan du nogle gange opnå at skulle betale en lavere præmie. Skader rammer som bekendt normalt kun de andre, men når skaden kommer, er der oveni besværet og ærgrelsen samtidig en risiko for, at prisen for forsikringen bliver sat op. 6 DIN REVISOR INFORMERER

7 personalegoder Personalegoder er gode, især hvis de er skattefrie Reglerne for beskatning af personalegoder opfattes af mange som lidt af en jungle. Nogle er usikre på reglerne for beskatning af fri avis; andre kender ikke reglerne for beskatning, når arbejdsgiveren betaler et bredbåndsabonnement i hjemmet. Nedenstående tabel viser beskatningsreglerne for et udvalg af personalegoder. Personalegode Beskatning Indberetning Kørselsgodtgørelse, når du kører i egen bil for firmaet. Sats i 2016: 3,63 kroner per kilometer. Fri computer. Herunder tablets, Ipad og lignende. Derudover softwaretilbehør og printer. Bredbånd. Din arbejdsgiver betaler for internetforbindelse i dit hjem. Togkort til og fra arbejde. Fri parkeringsplads ved arbejdsstedet. Fri avis. Din arbejdsgiver betaler avisabonnement, og avisen leveres til din bopælsadresse. Skattefrit, hvis I overholder reglerne om kørselsregnskab, og arbejdsgiver fører kontrol over dit kørselsregnskab. NB! Der må ikke ske lønreduktion ved udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse. Skattefrit, hvis du har et arbejdsmæssigt behov for computer. NB! Der må ikke ske lønreduktion som betaling for fri computer. Skattefrit, hvis du via internettet kan komme på din arbejdsgivers netværk og arbejde hjemmefra. Hvis du ikke har adgang til arbejdsgivers netværk, beskattes bredbånd som fri telefon med kroner årligt. Skattefrit. Normalt er udgifter til transport til og fra arbejde noget, du selv skal betale, men hvis arbejdsgiver forærer dig et togkort til strækningen, skal du ikke beskattes af værdien. Hvis du får togkort, kan du ikke samtidig foretage befordringsfradrag. Skattefrit, uanset om arbejdsgiver ejer eller lejer parkeringsplads, eller du får refusion af parkeringsafgift. Skattefrit, hvis dit arbejde begrunder, at du har behov for avis, og værdien sammen med andre personalegoder ligger under bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder, som i 2016 udgør kroner årligt. Hvis den samlede værdi af personalegoderne overstiger kroner, er hele beløbet skattepligtigt. Arbejdsgiver skal indberette beløbet til SKAT sammen med din løn. Arbejdsgiver indberetter ikke noget, hvis det skønnes, at computeren er skattefri. Arbejdsgiver indberetter ikke noget, hvis det skønnes, at bredbånd er skattefrit. Arbejdsgiver indberetter, at der er ydet frikort til offentlig transport uden angivelse af værdi. Arbejdsgiver indberetter ikke fri parkeringsplads. Arbejdsgiver skal ikke indberette, hvis avis er skattefri. Fri telefon. Beskattes med en fast værdi på kroner i Arbejdsgiver indeholder A-skat hver måned. Hvis din arbejdsgiver betaler en parkeringsbøde eller en fartbøde. Udbetaling af godtgørelse, når du er på rejse for arbejdsgiver. Du beskattes i alle tilfælde af bøden, selvom kørsel sker i firmaets tjeneste. Skattefrit, hvis beløbene ligger inden for Skatterådets satser per døgn: Logi: 205 kroner. Kost: 477 kroner. NB! Der må ikke ske lønreduktion ved udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse. Arbejdsgiver skal indeholde og indberette beløbet som A-indkomst. Arbejdsgiver har dog fradrag for beløbet som en lønomkostning. Arbejdsgiver indberetter skattefri rejsegodtgørelse til SKAT. 1. KVARTAL

8 Nordstensvej Hillerød Nordstensvej Hillerød Tlf Tlf VIGTIGE DATOER marts 2016 april 2016 maj 2016 juni Halvårsmoms (små), kvartalsmoms (mellem) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små+mellem), indberetning af e-indkomst (små+mellem) 15. Lønsumsafgift (måned) 21. B-skat + AM-bidrag selvstændige, aconto-skat (selskaber) 29. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (store) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 11. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små+mellem), indberetning af e-indkomst (små+mellem) 15. Lønsumsafgift (kvartal + måned) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige 25. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (små+mellem+store) 29. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 1. Selvangivelse, lønmodtagere 2. Gaveanmeldelse 9. ATP og Feriekonto (timelønnede) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små+mellem), indberetning af e-indkomst (små+mellem) 15. Etableringskonto, Iværksætterordningen 17. Lønsumsafgift (måned) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige 25. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (store) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 1. Kvartalsmoms (mellem) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små+mellem), indberetning af e-indkomst (små+mellem) 15. Lønsumsafgift (måned) 27. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) GODT AT VIDE dagpenge 2016 Max. per dag: kr. sygedagpenge 2016 Max. per uge: kr. Yderligere oplysninger: diskontoen 6. juli ,00 pct. 1. juni ,25 pct. 9. december ,75 pct. 4. november ,00 pct. 8. juli ,25 pct. 8. april ,00 pct. 15. januar ,75 pct. 28. august ,00 pct. 14. august ,10 pct. 8. juni ,20 pct. Yderligere oplysninger: Befordringsfradrag km: kr km: ,99 kr. Over 120 km: ,00 kr. kørselsgodtgørelse 2016 Egen bil eller motorcykel pr. km Indtil km ,63 kr. Over km ,99 kr. Egen cykel eller knallert pr. km....0,52 kr. rejsegodtgørelse 2016 Logi efter regning eller pr. døgn kr. Fortæring pr. døgn kr. Tilsluttende døgn pr. time ,88 kr. Fri morgenmad ,55 kr. Fri frokost ,10 kr. Fri middag ,10 kr. 25 pct. godtgørelse ,25 kr. straksafskrivning 2016 Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver kr. nettoprisindeks Januar 2016: ,5 December 2015: ,8 November 2015: ,9 Oktober 2015: ,2 September 2015: ,2 August 2015: ,0 Juli 2015: ,3 Juni 2015: ,3 Maj 2015: ,3 April 2015: ,3 Marts 2015: ,2 Februar 2015: ,8 Bemærk: Fra og med indeks for januar 2016 er indeksreferenceperioden (basisåret) 2015=100. Yderligere oplysninger: Riv ud og gem

Medarbejderaktier får måske en renæssance

Medarbejderaktier får måske en renæssance 2. KVARTAL 2016 REVISIONSFIRMAET BENDT STENDAHL VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Medarbejderaktier får måske en renæssance Fra 1. juli 2016 er det igen muligt at tegne individuelle medarbejderaktier på særlige

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Medarbejderaktier får

Medarbejderaktier får 2. 1. KVARTAL 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Medarbejderaktier får måske Regnskabets en renæssance time Fra 1. juli 2016 er det igen muligt at tegne individuelle medarbejderaktier vis du på indgår særlige

Læs mere

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever.

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever. Iværksætterguide Forretningsplan Når du går i gang med at overveje mulighederne for at starte egen virksomhed, er der en masse spørgsmål, som du gerne må forholde dig til. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet

Læs mere

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor En ny bekendtgørelse fra Skatteministeriet betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende som udgangspunkt skal indsende selvangivelsen

Læs mere

Pas på kontanterne. grænsen for topskat. gardér dig. årsregnskaberne. ændrede krav til mod det uventede. stiger 8.100 kroner

Pas på kontanterne. grænsen for topskat. gardér dig. årsregnskaberne. ændrede krav til mod det uventede. stiger 8.100 kroner FEBRUAR 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Pas på kontanterne Som erhvervsdrivende skal du være forsigtig med både

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

Er din virksomhed fremtidssikret?

Er din virksomhed fremtidssikret? SÆRNUMMER OKTOBER 2015 Revisionsfirmaet Mogens Møller Nielsen Registreret revisor Cand. merc. VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er din virksomhed fremtidssikret? denne særudgave af DIN RE- VISOR INFORMERER sætter

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om bl.a.: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Nu skal du registrere din virksomheds reelle ejere

Nu skal du registrere din virksomheds reelle ejere SÆRNUMMER, JANUAR 2013 2. kvartal 2017 værdifuld viden om økonomi 2 adgang til digital frynsegoder postkasse 3 hvad er skattefrit? 7 skatteregler for deltagelse i motionsløb virksomhed på tværs af grænser

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

Foden under eget bord selvstændige og dagpengesystemet

Foden under eget bord selvstændige og dagpengesystemet Foden under eget bord selvstændige og dagpengesystemet 1 MA er også for selvstændige Magistrenes Arbejdsløshedskasse er en a-kasse for både lønmodtagere og selvstændige. Det betyder, at du kan beholde

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

GUIDE. Skat og moms for frivillige og

GUIDE. Skat og moms for frivillige og GUIDE Skat og moms for frivillige og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og moms for frivillige og foreninger............................................. 3 Foreninger og moms..............................................................

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 99/05-4662-00005 Den Spørgsmål 32, 33, 34, 35,

Skatteministeriet J.nr. 99/05-4662-00005 Den Spørgsmål 32, 33, 34, 35, Kommunaludvalget SAU alm. del - Offentlig Skatteministeriet J.nr. 99/05-4662-00005 Den Spørgsmål 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 og 39 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 32,

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten.

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten. LEGATER Skattemæssigt er der 3 muligheder i relation til skat af legater: Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Udgangspunktet er tillige,

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

Du skal registrere dit selskabs reelle ejere

Du skal registrere dit selskabs reelle ejere 3. KVARTAL 2016 Hjørringvej 442-9750 Østervrå Tlf. 96 89 21 00 - Fax 96 89 21 01 www.nordlandrevision.dk VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du skal registrere dit selskabs reelle ejere Siden 2015 har selskaber

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet.

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet. Fyraftensmøde Aktionærlån Forbudt i henhold til selskabsloven Ejeren skal ikke kunne drage nytte af selskabets økonomi privat når ejeren omvendt ikke ønsker at hæfte overfor selskabets kreditorer i konkurs

Læs mere

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen.

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen. - 1 Købers hæftelse for sælgers skattesnyd Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen fremsatte den 25. april 2012 et lovforslag, der blandt andet har til formål at bekæmpe sort arbejde.

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt

dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt Forsikringsguide 2015 Kære tillidsvalgte Kære tillidsvalgte Du er hver dag med til at hjælpe dine kolleger,

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

ABAF NYT 18/2011 november 2011. Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private

ABAF NYT 18/2011 november 2011. Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private ABAF NYT 18/2011 november 2011 Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private HUSK AT SØGE OM REFUSION FRA DA-BARSEL DER ER PENGE AT HENTE En undersøgelse viser, at mange virksomheder

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst.

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst. Valgfri goder Som medarbejder på individuel kontrakt kan du til- og fravælge prissatte goder beskrevet i dette bilag, afhængig af hvad der passer ind i din individuelle situation. Ved valg af et gode fratrækkes

Læs mere

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældrene ansætter en børnepasser, skal de overholde lovgivning, bl.a. om skat, ATP, forsikring, feriegodtgørelse mv. Vejledningen her

Læs mere

Årstemamøde 2013 LønService

Årstemamøde 2013 LønService Årstemamøde 2013 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Spørgsmål Tilføjelser er skrevet med blåt 2 Årsafslutningen sker ad to omgange.. Vi lukker fra og med 30. dec.

Læs mere

Idrætsklubber, frivillige og skat

Idrætsklubber, frivillige og skat - 1 Idrætsklubber, frivillige og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene i idrætsklubber og -foreninger har de senere år påkaldt sig interesse i flere henseender. SKAT har

Læs mere

PENGE OG ØKONOMI. Dette kapitel sætter fokus på renter, opsparing og lån.

PENGE OG ØKONOMI. Dette kapitel sætter fokus på renter, opsparing og lån. INTRO Dette kapitel sætter fokus på renter, opsparing og lån. Kapitlets første opslag har løn og skat som omdrejningspunkt, og eleverne opfordres bl.a. til at undersøge opbygningen af deres egne eller

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Specialkonsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER 2016 DINE RETTIGHEDER OPSIGELSESVARSLER I FUNKTIONÆRLOVEN HAR DU VÆRET ANSAT: ER DER ET VARSEL PÅ: OPSIGELSE SKAL SENEST GIVES VED: Under 6 måneder 1 måned

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT.

Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT. SELVANGIVELSEN 2006 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT. 1. LØNMODTAGERE Du vil, som de fleste andre lønmodtagere, i løbet af marts og april måned 2006

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2016 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Skattekonsulent Bjarne Sall Hansen, Deloitte Momskonsulent Asger Laustsen, Deloitte November 2007 Privatbenyttelsesafgift Tillæg til vægtafgiften

Læs mere

Håndværkerfradraget genindført

Håndværkerfradraget genindført 4. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Håndværkerfradraget genindført Håndværkerfradraget blev i løbet af sommeren 2015 genindført. Reglerne for 2015 er helt de samme, som vi kendte dem fra 2014. Der

Læs mere

Sådan vælger du den rette bil

Sådan vælger du den rette bil Når du skal finde dig en bil der passer til dit og familiens kørselsbehov, er det en god ide at starte din research hjemmefra. Her kan du sammenligne bilernes kvalifikationer og prisniveau online for at

Læs mere

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1660746 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatterådets

Læs mere

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0. SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0. SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0 SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Muligheder for selvstændig

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

medarbejderobligationer

medarbejderobligationer medarbejderobligationer Vil du fastholde og tiltrække de rigtige medarbejdere? giv dem et attraktivt personalegode med medarbejderobligationer. Spar dine medarbejdere for skat. alle virksomheder kan være

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A.

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A. Den 19. december 2008 blev der i sag nr. 3/2007 SKAT [skattecenter] mod registreret revisor A. afsagt sålydende KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor

Læs mere

Årsopgørelsen 2015. Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse. Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva

Årsopgørelsen 2015. Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse. Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva Årsopgørelsen 2015 Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva Årsopgørelsen for 2015 er ved at være klar, og for de fleste

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Information til ledige med selvstændig virksomhed

Information til ledige med selvstændig virksomhed Indhold 1. Forord 2. Hvad er selvstændig virksomhed? 3. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse 4. Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse 5. Kombinationsforsikring Forord Mange oplever på et

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Overvej om du har råd til at flytte. Hvad koster en bolig? Læg et budget inden du flytter

Overvej om du har råd til at flytte. Hvad koster en bolig? Læg et budget inden du flytter Overvej om du har råd til at flytte Første skridt mod livet som udeboende er at gøre sig en række nødvendige økonomiske overvejelser, da det kan blive en bekostelig affære at flytte ud. For at være bedst

Læs mere

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Skatteudvalget (SU), Revisionsteknisk Udvalg (REVU), Regnskabsteknisk Udvalg (REGU) og sekretariatet.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Skatteudvalget (SU), Revisionsteknisk Udvalg (REVU), Regnskabsteknisk Udvalg (REGU) og sekretariatet. Ulovlige lån til hovedaktionærer Arbejdsgruppen En tværgående arbejdsgruppe under FSR danske revisorer har drøftet nogle af de regnskabs- og revisionsmæssige udfordringer, der følger af de ændrede skatteregler

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Få en god pension med PKAprivat. Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige

Få en god pension med PKAprivat. Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige Få en god pension med PKAprivat Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige Dine fordele i PKA En af Danmarks bedste renter - 4,8 pct. i 2016 Meget lave omkostninger Du kan samle dine pensioner

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 Temanummer 2006 RevisorInformerer Efterløn og pension Optimer din pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Du skal betale boligstøtte tilbage, fordi indkomsten sidste år har været højere, end du har oplyst.

Du skal betale boligstøtte tilbage, fordi indkomsten sidste år har været højere, end du har oplyst. Side 1 af 5 Tilbagebetaling af boligstøtte Du har fået et brev fra Udbetaling Danmark, hvis du skal betale boligstøtte tilbage. Her på siden kan du læse mere om, hvorfor du skal betale boligstøtte tilbage,

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 4. september 2014 Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT har d. 13. august 2014 fremsendt ovennævnte udkast til FSR-danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Læs mere