TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. juni 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Ansættelse af studentermedhjælper i Ejendomscentret Justering af pladskapacitet på SFO-området Tårnbyhuse, opførelse af 18 tagboliger, skema B Decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - Revision af årsregnskab Ansættelse af social- og sundhedshjælperelever pr LUKKET SAG Ansøgt afsked - LUKKET SAG Fratrædelsesaftale - LUKKET SAG Frikøbsaftale - LUKKET SAG Opsigelse - LUKKET SAG Konstituering i Handicap og Psykiatricentret - LUKKET SAG Uddannelsesorlov - LUKKET SAG Retssag mod Tårnby Kommune - LUKKET SAG Forlængelse af aftale - LUKKET SAG Udlejning af ejendomme - LUKKET SAG...21 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/25176 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/25176 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 3. Ansættelse af studentermedhjælper i Ejendomscentret Åben sag Sagsnr.: 16/13977 Sagsansvarlig: asa.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ I budget 2016 er der et servicemål under Teknik- og Miljøudvalgets område materielgården og veje, om at registrere og optimere placering af alle færdselsskilte på de kommunale veje. Teknisk Forvaltning anbefaler i denne forbindelse, at der ansættes en studentermedhjælper til at registrere skiltene. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På baggrund af større, ikke forudsete opgaver, som Teknisk Forvaltning skal udføre i 2016 (fx udskiftning af vejbelysning og omdannelse af rundkørsel til signalreguleret kryds), bliver det svært at opnå resultat for servicemålet for 2016 med registrering og optimering af færdselsskilte på de kommunale veje. Teknisk Forvaltning indstiller derfor, at der ansættes en studentermedhjælper for at registrere færdselsskilte. Teknisk Forvaltning vil herefter optimere placering af forbudstavler, advarselstavler og vigepligtstavler. Ansættelsesperioden kan være i ugerne ØKONOMI Ansættelsen vil være i 6 uger af 37 timer, dvs. 222 timer i alt. Studentermedhjælperens timeløn er i henhold til overenskomst kr. 121,- kr. Det vil medføre en samlet udgift for Teknisk Forvaltning på kr ,- Beløbet kan finansieres af Teknisk Forvaltnings driftsbudget (Bistand til projektering). PÅTEGNING Den 23. maj 2016 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger, da der er tale om en udgiftsneutral midlertidig ansættelse. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det over for Økonomiudvalget anbefales, 1. at der ansættes en studentermedhjælper i 6 uger i perioden uge på de anførte vilkår /BGR 4

6 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Sagen sendes frem til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 5

7 4. Justering af pladskapacitet på SFO-området Åben sag Sagsnr.: 16/14677 Sagsansvarlig: lpe.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2016 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO til midlertidige opnormeringer for perioden UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget har tidligere behandlet forslag til justering af pladskapaciteten på SFOområdet. Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at der i lighed med sidste år er behov for yderligere justeringer, herunder primært opnormeringer for at sikre alle børn plads i SFO. ØKONOMI SFO Skolefritidsordninger Kr. I alt Kr. Dagplejen Dagplejen Kr. I alt Kr. I alt 0 Kr. PÅTEGNING Den 2. juni 2016 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at den midlertidige opnormering svarer til 1 fuldtidsstilling. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 6

8 1. At der i 2016 på baggrund af midlertidige justeringer imødekommes udgiftsneutrale tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitution og klubber samt SFO, som angivet i de uddybende bemærkninger, 2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til efterretning. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat - afledte driftsudgifter i forb. med diverse oprettelse af pladser /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 5. Tårnbyhuse, opførelse af 18 tagboliger, skema B Åben sag Sagsnr.: 15/23203 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Tårnbyhuse har i forbindelse med projekt vedr. opførelse af 18 nye boliger fremsendt skema B til godkendelse i kommunen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunen godkendte den skema A med en anskaffelsessum på kr. Anskaffelsessummen udgør samme beløb i henhold til skema B. Der er ingen ændringer i projektet i øvrigt, herunder antal boliger. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 115. ØKONOMI Den kommunale grundkapital er uændret i forhold til skema A, nemlig kr. På budget 2016 er der afsat kr. til grundkapital for Kastruphuse. Der er allerede anvendt kr. til projektet vedr. opførelse af 6 familieboliger. Der er kr. tilbage på budgettet. Der mangler således kr. Der søges derfor om bevilling til grundkapital på kr. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, 1. at godkende skema B, opførelse af 18 boliger i Kastruphuse, med en anskaffelsessum på kr. jse 2. at godkende en tillægsbevilling til budget 2016 på kr. til kontonummer til betaling af grundkapital. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben mat fra Tårnbyhuse, mm /16 8

10 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 9

11 6. Decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - Revision af årsregnskab 2014 Åben sag Sagsnr.: 16/16056 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er der modtaget decisionsskrivelse af vedrørende revision af Tårnby Kommunes sociale regnskaber for 2014 på områder med statsrefusion, på Beskæftigelsesministeriets områder. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bemærkninger til revisionsberetningen vedrørende Ledelsestilsyn Afstemninger It-forhold Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering anmoder revisionen om opfølgning på områderne i forbindelse med beretning for regnskab Ankestyrelsen forudsætter, at kommunen har rettet de fundne fejl, og at revisor har påset, at der er sket refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor det har været påkrævet. Decisionsskrivelsen har været til udtalelse i forvaltningerne og udtalelserne er vedlagt som bilag. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bemærkninger meddelt i brev af tages til efterretning, og 2. at udtalelser fra Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen og Økonomisk Forvaltning tages til efterretning. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering /16 10

12 - STAR.pdf 2 Åben Økonomisk Forvaltning, Kmb.Sekr. udtalelse vedr. dicissionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedr. revisionsb for Åben Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens notat vedr. decisionsskrivelse fra STAR / /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 11

13 7. Ansættelse af social- og sundhedshjælperelever pr LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/2965 Sagsansvarlig: mbv.of Fraværende: Afbud: 12

14 8. Ansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/50 Sagsansvarlig: MHY.OF Fraværende: Afbud: 13

15 9. Fratrædelsesaftale - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/762 Sagsansvarlig: wje.of Fraværende: Afbud: 14

16 10. Frikøbsaftale - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 01/45 Sagsansvarlig: MHY.OF Fraværende: Afbud: 15

17 11. Opsigelse - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 07/3829 Sagsansvarlig: msk.of Fraværende: Afbud: 16

18 12. Konstituering i Handicap og Psykiatricentret - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 11/4551 Sagsansvarlig: TPE.OF Fraværende: Afbud: 17

19 13. Uddannelsesorlov - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/659 Sagsansvarlig: rle.of Fraværende: Afbud: 18

20 14. Retssag mod Tårnby Kommune - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/11470 Sagsansvarlig: yvk.of Fraværende: Afbud: 19

21 15. Forlængelse af aftale - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/15882 Sagsansvarlig: lel.of Fraværende: Afbud: 20

22 16. Udlejning af ejendomme - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/37503 Sagsansvarlig: cni.of Fraværende: Afbud: 21

23 Bilagsoversigt 4. Justering af pladskapacitet på SFO-området 1. Notat - afledte driftsudgifter i forb. med diverse oprettelse af pladser (147493/16) 5. Tårnbyhuse, opførelse af 18 tagboliger, skema B 1. mat fra Tårnbyhuse, mm (150399/16) 6. Decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - Revision af årsregnskab Decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - STAR.pdf (153264/16) 2. Økonomisk Forvaltning, Kmb.Sekr. udtalelse vedr. dicissionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedr. revisionsb for (154032/16) 3. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens notat vedr. decisionsskrivelse fra STAR (155041/16) 22

24 Bilag: 4.1. Notat - afledte driftsudgifter i forb. med diverse oprettelse af pladser Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 15. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

25 Børne- og Kulturforvaltningen Daginstitutionsafdelingen Netto-driftsudgifter for udvidelser i perioden Oprettelse af pladser: Distrikt Skottegården: SFO Skottegården (228 børn) 34 midlertidige SFO-pladser pr (26 uger) Løn 72,83 t/ugtl. x 170 kr. x 26 = kr. Budgetramme = kr. Forældrebetaling = kr. I alt = kr. Distrikt Kastrupgård : SFO Gl. Kirkevej (120 børn) - 30 midlertidige SFO-pladser pr (26 uger) Løn 64,57 t/ugtl. x 170 kr. x 26 = kr. Budgetramme = kr. Forældrebetaling = kr. I alt = kr. Distrikt Skelgården: SFO Skelgården (134 børn) 7 midlertidige SFO-pladser pr (26 uger) Løn 15,05 t/ugtl. x 170 kr. x 26 = kr. Budgetramme = kr. Forældrebetaling = kr. I alt = kr. SFO Strandgården (55 børn) - 18 midlertidige SFO-pladser pr (26 uger) Løn 38,52 t/ugtl. x 170 kr. x 26 = kr. Budgetramme = kr. Forældrebetaling = kr. I alt = kr. SFO Kongelundsvej (45 børn) 6 midlertidige SFO-pladser pr (26 uger) Løn 12,9 t/ugtl. x 170 kr. x 26 = kr. Budgetramme = kr. Forældrebetaling = kr. I alt = kr. Oprettelse af pladser i alt = kr. Side 1

26 Børne- og Kulturforvaltningen Daginstitutionsafdelingen Nednormering af pladser: Distrikt Korsvejen: SFO Allegården (80 børn) 20 midlertidige SFO-pladser pr (26 uger) Løn 43 t/ugtl. x 170 kr. x 26 = kr. Budgetramme = kr. Forældrebetaling = kr. I alt = kr. Nednormering af pladser i alt = kr. Difference: kr. finansieres via dagplejens lønbudget pga. ledige stillinger. Side 2

27 Bilag: 5.1. mat fra Tårnbyhuse, mm Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 15. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

28

29

30

31

32

33 Bilag: 6.1. Decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - STAR.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 15. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

34 Tårnby Kommune Att.: Kommunalbestyrelsen Amager Landevej Kastrup Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2014 på områder med statsrefusion for Tårnby Kommune Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået revisionsberetningen og har alene taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets sagsområder. Dato: 21/12/2015 J. Nr.:15/05943/4/ral For god ordens skyld bemærkes, at denne decisionsskrivelse ikke afskærer Beskæftigelsesministeriet fra på et senere tidspunkt at undersøge yderligere forhold vedrørende regnskabsåret 2014, herunder kræve berigtigelse af eventuel uberettiget modtaget refusion vedrørende Resultat af gennemgangen på ministeriets område Revisor har ikke forbehold på Beskæftigelsesministeriets område. Ministeriet har noteret sig, at revisor har videreført revisionsbemærkningen om manglende mulighed for kontrol af ydelser som varetages på området fra regnskabsåret Ministeriet finder det tilfredsstillende, at kommunen har oplyst, at kontrollen bliver udført, når lovhjemlen til at få registrantlister fra Udbetaling Danmark er gennemført. Ministeriet bemærker, at der med lov nr. 523 af 29. april 2015 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love er indført hjemmel til, at Udbetaling Danmark kan videregive registrantlister til kommunen til brug for kommunens interne kontrol af betalingsforpligtelsen til Udbetaling Danmark. Hjemlen til at Udbetaling Danmark kan videregive registrantlister gælder også i forhold til personer, der har modtaget ydelser og tilskud hos Udbetaling Danmark i 2013 og Ministeriet beder revisor følge op på forholdet i næste årsberetning. Ministeriet vurderer desuden, at det er utilfredsstillende, at der for 3. gang er bemærkning på ministeriets område vedrørende ledelsestilsynet. Ministeriet har noteret sig, at kommunen i løbet af 2014 har implementeret et nyt ledelsestilsyn. Ministeriet forventer, at det vil være med til at rette op på forholdet og resultatet vil fremgår af næste års beretning. Ministeriet beder revisor følge op på forholdet i næste årsberetning.

35 Ministeriet vurderer tillige, at det er utilfredsstillende, at der er revisionsbemærkning på fleksjobområdet. Det fremgår af beretningen af samtlige aktive sager nu er gennemgået og rettet op samt den nødvendige berigtigelse foretaget. Ministeriet går ud fra, at de initiativer, som kommunen har iværksat, vil forbedre sagsbehandlingen på området, og at resultatet vil fremgå af næste års beretning. Ministeriet beder revisor følge op på forholdet i næste årsberetning. Ministeriet vurderer også, at det er utilfredsstillende, at der for 2. gang er revisionsbemærkning vedrørende kvaliteten af statusafstemninger på ministeriets område. Ministeriet har noteret sig, at kommunen har iværksat en række tiltag for at sikre og styrke kvaliteten fremadrettet. Ministeriet forventer, at disse tiltag vil medvirke til, at der bliver rettet op på forholdene og resultatet vil fremgår af næste års beretning. Ministeriet beder revisor følge op på forholdet i næste årsberetning. Ministeriet finder det endeligt utilfredsstillende, at der er revisionsbemærkninger vedrørende systemafstemninger vedrørende KMD-Aktiv og boligindskudslån. Vedrørende KMD-aktiv har ministeriet noteret sig, at der foreligger en række uklare differencer, som skyldes, at snitfladen mellem kommunens fagsystem og økonomisystem ikke har været opsat korrekt. Kommunen har oplyst, at forholdet fremadrettet vil blive undersøgt og korrigeret. Ministeriet skal bede revisor følge op på forholdet i næste årsberetning. Vedrørende beboerindskudslån er der ikke foretaget afstemning af beboerindskudslån for Kommunen har oplyst, at system leverandøren ikke har kunnet levere den nødvendige dokumentation, og afstemningerne vil blive foretaget så snart der forligger dokumentation. Revisor bedes følge op på forholdet i næste års beretning. It-forhold Det fremgår af beretningen at på tidspunktet for revisionens afslutning havde kommunen alene modtaget revisorerklæringer for KMD Dagpenge og KMD-aktiv. Det har derfor ikke været muligt at påse, at regnskabsbekendtgørelsens krav er opfyldt for de øvrige it-systemer. Ministeriet skal bede revisor følge op på og redegøre for forholdet i næste års beretning. Afstemninger Beskæftigelsesministeriet vurderer, at det er utilfredsstillende, at der igen er manglende afstemninger på ministeriets område. Ministeriet forventer, at afstemningerne nu er foretaget, og at dette fremgår af næste års beretning. Revisor bedes redegøre for forholdet i næste års beretning. Opfølgning på tidligere beretninger Der er ikke uafklarede forhold vedrørende revisionen for Der er dog flere områder, hvor det fremgår af beretningen, at der fortsat er revisionsbemærkninger. Særlige gennemgange Temarevision 2015 Revision af tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud Ministeriet noterer sig, at overordnet set administreres er områderne generelt set i overensstemmelse med gældende regler. Revisor anbefaler dog, at procedurerene 2

36 omkring udfyldelse af blanketter i forbindelse med etableringen af virksomhedspraktik og løntilskud indskærpes. Det fremgår, at forvaltningen har oplyst, at der fremadrettet er ekstra fokus på korrektdokumentation i forbindelse med ledelsestilsynet. *** Beskæftigelsesministeriet går ud fra, at kommunen har rettet samtlige fundne fejl, og at revisor har påset, at der er sket udbetalings- og refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor dette har været påkrævet. Ministeriet understreger, at det er en forudsætning for at få udbetalt statsrefusion, at sagerne er behandlet korrekt. Det er kommunalbestyrelsen ansvar, at kommunen overholder lovgivningen, og at der er den fornødne kvalitet i sagsbehandlingen. Lovgrundlag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har på Beskæftigelsesministeriets vegne gennemgået de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud på ministeriets område, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 552 af 28. april 2015 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Undervisningsministeriets ressortområder (aktuelt gældende bekendtgørelse). Klagevejledning Hvis Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har truffet afgørelse om, at der skal ske refusionsmæssig berigtigelse, kan kommunalbestyrelsen klage til Beskæftigelsesministeriet. Klagen skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Njalsgade 72 A, 2300 København S. Styrelsen sender klagen til Beskæftigelsesministeriet sammen med sagen og eventuelle bemærkninger. *** Dette brev er sendt elektronisk til kommunen, kommunens revisionsfirma og Statsforvaltningen. Venlig hilsen Rasmus Alting Tilsyn og Kontrol tlf.:

37 Bilag: 6.2. Økonomisk Forvaltning, Kmb.Sekr. udtalelse vedr. dicissionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedr. revisionsb for Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 15. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

38 TÅRNBY KOMMUNE NOTAT DATO: SAGS NR.: 16/16056 DOK. NR.: /16 SAGSBEH.: Mette Kim VEDRØRENDE: Kommunalbestyrelsens Sekretariat udtalelse vedr. decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedr. revisionsberetning for I forbindelse med decisionsskrivelse vedrørende Tårnby Kommunens revisionsberetning for regnskabet 2014, kan Kommunalbestyrelsens Sekretariat oplyse følgende: Revisionsbemærkning om Boligindskudslån Systemleverandøren, KMD har leveret den nødvendige dokumentation, og afstemningen af boligindskudslån for 2014 er afsluttet. IT-forhold I forbindelse med Revisionsberetning for 2014 er det påpeget, at der mangler revisionserklæring for KMD boliglån. Det samme gjorde sig glædende vedrørende Der har været en dialog med KMD om levering af en revisionserklæring for KMD boliglån. Konklusionen fra KMD s side, at arten af de økonomiske transaktioner der er i Boliglånsystemet er omfattet af den generelle erklæring og kræver således ikke en særskilt revisorerklæring. KMD oplyser, at hvis revisionen fortsat mener at en særskilt revisionserklæring er påkrævet, kan der tages kontakt til KMD. Dette er meddelt til revisionen. Yvette Kovács Sekretariatsleder / Mette Kim Assistent 1

39 Bilag: 6.3. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens notat vedr. decisionsskrivelse fra STAR Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 15. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

40 TÅRNBY KOMMUNE DATO: SAGS NR.: 16/16056 DOK. NR.: /16 SAGSBEH.: Maj-Britt Rasmussen VEDRØRENDE: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens udtalelse vedr. Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse I forbindelse med STARs decisionsskrivelse vedrørende Tårnby Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014, har Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet følgende bemærkninger. Følgende bemærkninger besvarer decisionsskrivelsens fulde tekst, om end nogle dele er oprettet og afsluttet. Manglende kontrol af ydelser som varetages af Udbetaling Danmark Revisionen konstaterede, at Tårnby Kommune mangler mulighed for at kontrollere ydelser, der varetages af Udbetaling Danmark. Den 29. april 2015 blev vedtaget Lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, hvorfor det i fremtiden vil være muligt at udføre den ønskede kontrol. Registrantlisterne vedrørende boligsikring og boligydelse er modtaget og findes i systemet Doc2Archive. På grund af voldsomt arbejdspres med at sikre kongruens mellem KMD Aktiv og økonomisystemet (KMD OPUS) er registrantlisterne fra Udbetaling Danmark endnu ikke kontrolleret, men bliver det ifm. halvårsregnskab Ledelsestilsyn I beretningen for 2014 konstaterede revisionen: På baggrund af vores revision af enkeltsager (udtaget fra ledelsestilsynet) blev det konstateret, at ledelsestilsyn for 2014 er forbedret. Det har betydet, at ledelsestilsynet for 2014 afdækkede de udfordringer, som gennemgangen af sagsbehandlingen udviste. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har i 2014 implementeret en tæt opfølgning på ledelsestilsyn, bl.a. vha. eksternt udarbejdede skemaer og rapporter, der anvendes systematisk for at sikre kvalitet og hyppighed af ledelsestilsynet. Punktet betragtes ift. revision som afsluttet. Fleksjob Samtlige fleksjobsager er gennemgået, berigtiget og området indgår som en del af det almindelige ledelsestilsyn. Punktet betragtes ift. revision som afsluttet. Kvalitet i statusafstemninger I beretningen for 2014 konstaterede revisionen: I forbindelse med vores revision af 2014 er det konstateret, at kommunen har forbedret kvaliteten på området for statusafstemninger væsentligt, og der er udarbejdet specifikationer for væsentlige konti på det statsrefusionsbelagte område. Der er indført ny arbejdsgang og forankring af en række afstemninger på beskæftigelsesområdet. Dette har betydet en højere kvalitet i statusafstemningerne og konti er afstemt i forbindelse med regnskab Systemafstemninger KMD Aktiv I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2014 konstaterede revisionen en række uafklarede differencer mellem kommunens fagsystem (KMD Aktiv) og nye økonomisystem (KMD OPUS). Den manglende kongruens mellem systemerne skyldes overgangen til nyt økonomisystem i løbet af Alle fejl i snitfladen er på nuværende tidspunkt rettet. IT I beretningen for 2015 har revisor modtaget alle relevante IT-erklæringer fra Arbejdsmarkedsog Sundhedsforvaltningen. NOTAT Mikkel Flatau Sekretariatschef / Thomas Fich Faglig Koordinator 1

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f5d2c3cd-bc

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f5d2c3cd-bc file:///c:/adlib%20express/work/20160209t132121.036/20160209t132121.692/f5d2c3cd-bc93-4... Page 1 of 2 09-02-2016 From: Postkasse Jobcenter Sekretariatet Sent: 22-12-2015 06:55:21 To: John Andersen; Jesper

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. december 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde Langeland Kommune Fredensvej 1 Rådhuset 5900 Rudkøbing Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Langeland Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 16. september

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Københavns Kommune. 3. juni 2016

Københavns Kommune. 3. juni 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 29. august

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2014

Arbejdsmarkedsudvalget 2014 Referat Dato: Tirsdag den 04. februar 2014 Mødetidspunkt: 17:15 Møde afsluttet: 19:03 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. august 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser 2. Revisionsbemærkninger til årsregnskabet 2.1 Generelle bemærkninger Revisionen har ikke givet anledning til generelle

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret Faxe Kommune 2015 Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion eller tilskud fra

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune Allerød Kommune Byrådet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Landemærket 11 DK-1119 København K Tlf. +45 38 10 60 11 Fax +45 33 91 56 54 adir@adir.dk www.penst.dk www.adir.dk Decisionsskrivelse vedrørende beretning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. februar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014 19. februar 2016 J.nr. 2015-0064-12404 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 27.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fredericia Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Ballerup Kommune 2015

Ballerup Kommune 2015 Ballerup Kommune 2015 Center for Børn og Ungerådgivning Det specialiserede børneområde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 02. februar 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 02. februar 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 16 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 02. februar 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila Sortland

Læs mere