Marts vilkår for transportforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9909-1 Marts 2015. vilkår for transportforsikring"

Transkript

1 Marts 2015 vilkår for transportforsikring

2 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Transportforsikring Marts Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om jer. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-/CVR-nummer og jeres forsikringer. Hvis I ønsker at se disse oplysninger, kan I blot skrive til: Topdanmark Borupvang Ballerup Hvis I ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan I blot skrive til samme adresse. Vi skal informere jer om, at oplysninger om jeres kundeforhold bliver registreret centralt i Topdanmark. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Topdanmarks medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til jer, hvis vi har registreret jeres CPR-/CVR-nummer. Ordforklaring Ordforklaringen er en del af vilkårene. Ord og begreber markeret med en * er forklaret i Nogle forsikringer kan have yderligere ordforklaring.

3 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Transportforsikring Marts Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger Side Personoplysninger mv....2 Provision...2 NemKonto...2 Ordforklaring Transportforsikring For forsikringen gælder Hvad er omfattet? Leveringsbetingelser Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket? Forsendelser af køle-/frysevarer, herunder temperaturfølsomme varer Særligt om egne biler *: Forsikringen dækker ikke: Særlige undtagelser for transporter med egne biler *: Forsikringssum Erstatningsopgørelse Erstatningsudbetaling Fællesvilkår for transportforsikringer Hvem er sikret? Hvor dækkes? (geografisk* dækningsområde) Regulering Indeksregulering Opsigelse og ændring af forsikringen Hvis skaden sker Lovgivning Værneting Varer og værktøj i egne biler Forsikringen omfatter Forsikringen omfatter ikke varer m.m Tyverisikringsniveau A Tyverisikringsniveau B Tyverisikringsniveau C Tyverisikringsniveau D Kasser Aflåsning af trailer Værdigruppeskema for varer og værktøj i egne biler... 12

4 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Transportforsikring Marts Transportforsikring Transportforsikring for - egne varer - eget værktøj - egne instrumenter - egne reservedele - egne rejsekollektioner - køb og salg af varer - udstillingsgods og standmateriale For forsikringen gælder - Udvidede danske betingelser Danske strejke betingelser Krigsforsikringsbetingelser 2010 (excl. landtransporter) - Terrorismeklausul Undtagelse for atomforurening samt kemiske, biologiske, biokemiske eller elektromagnetiske våben Hvis der er eksportforsendelser, hvor der er krav om engelske forsikringsbetingelser, fx via remburs, vil følgende engelske betingelser gælde: - Institute Cargo Clauses (A) - Institute Replacement Clause - Institute Strikes Clauses (Cargo) - - Termination of Transit Clause (Terrorism) Institute War Clauses (Cargo) - Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Biochemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause for forsendelser forsikret på engelske betingelser gælder engelsk lov og retspraksis. De nævnte betingelser finder du i Tillæg til vilkår for Transportforsikring. Tillægget finder du på Danske betingelser: Engelske betingelser: E Hvad er omfattet? Forsikringstagerens egne og fremmede varer, eget værktøj, egne instrumenter, reservedele og rejsekollektioner, når de er under transport/ophold i egne biler. Transporter til og fra udlejning (udelukkende pr. egne biler) Varer under transport, som virksomheden køber eller sælger Returvarer* Varer til og fra forarbejdning * Varer til og fra reparation, opgradering, tilretning * o.lign., herunder rensning og farvning Prøve- og demonstrationsvarer * Varer, som bliver forsendt imellem forsikringstagerens egne adresser Varer, som bliver forsendt til emballering/ompakning og retur, eller direkte til egne kunder. forsikringen dækker ikke under ophold for emballering/ompakning Udstillingsgods og standmateriale under transport til og fra udstillinger. forsikringen dækker ikke under ophold på udstilling Rejsekollektioner som forsendes under forsendelsesdokument. forsikringen dækker ikke under ophold.

5 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Transportforsikring Marts Varer/udstyr, jf og , som forsikringstageren låner eller lejer, er tillige omfattet, dog på betingelse af: at forsikringstageren bærer risikoen at forsikringstageren har pligt til at erstatte eventuel skade at genstandene ikke er dækket af anden forsikring Leveringsbetingelser Forsikringen gælder uanset leveringsbetingelser. ved forsendelser, hvor forsikringstageren i henhold til handelsaftalen ikke har forsikringsrådigheden, gælder der en subsidiær forsikring * Hvad er ikke omfattet? Kørsel af fremmede varer og andet gods mod betaling eller anden modydelse Udenlandske skatter og afgifter forsikringen omfatter ikke forsendelser der er belagt med udenlandske skatter og/ eller afgifter Virksomhedens produktionsmaskiner/-udstyr og inventar Følgende varearter/genstande: - Antikviteter. - Cigaretter og tobaksvarer, vin og spiritus. - Flyttegods og personlige effekter. - Fotokopieringsmaskiner med en stykpris over kr. (2015). - Frimærker, filatelistiske. - Fyrværkeri. - Guld, sølv, platin og palladium samt anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 promille rent guld eller mere. Diamanter, ædelstene, ægte perler, kulturperler (ind- og uindfattede). Smykke- og juvelarbejder, hvor nævnte materialer indgår. - Levende dyr. - Lomme- og armbåndsure og bijouteri, hvis stykpris overstiger kr. (2015). - Malerier, skulpturer og andre kunstgenstande. - Marmor, granit o.lign. over 1 m2. - Modeller, herunder originalmodeller og prototyper. - Motordrevne køretøjer, påhængs- og sættevogne, påhængsredskaber samt både og lystfartøjer. - Musikinstrumenter og udstyr, herunder elektroniske musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr. - Møbler og møbeldele bortset fra usamlede møbler (knock-down møbler) i kartonner. - Mønter, numismatiske. - Pelse og pelsværk. - Rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer. - Tæpper med m2-pris over kr. (2015). - Varer lagret i beholder, tank, tønde eller lignende med et rumindhold på over liter. - Våben, ammunition og sprængstoffer Varer, der bliver afskibet på dæk. varer, der bliver sendt i lukkede containere, bliver dog betragtet som rumlast i forsikringsaftalens forstand, når rederiet i henhold til konossementet har ret til at anbringe containere såvel i rum som på dæk uden angivelse heraf i konossementet.

6 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Transportforsikring Marts Hvilke skader er dækket? Forsikringen dækker fysisk skade på og tab af de forsikrede genstande som følge af, at en ulykkelig hændelse rammer disse, jf. Udvidede danske betingelser 2010, når de er under transport Særligt for transporter i egne biler *: Forsikringen dækker tillige under på- og aflæsning, op-, hen- og nedbæring i direkte forbindelse med transporten under bilens henståen, ophold eller parkering Se i øvrigt Værdigruppeskema for varer og værktøj i egne biler * i Regler for tyverisikring bagerst i vilkårene Forsendelser af køle-/frysevarer, herunder temperaturfølsomme varer Hvis der er tale om forsendelser, som ikke bliver sendt under mekanisk køl/frys i kølerum/fryserum/frysecontainer, gælder der følgende indskrænkninger: Temperaturforandring dækkes alene som følge af: - ild eller eksplosion - skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring - væltning eller afsporing af landtransportmiddel - transportmidlets sammenstød - nedstyrtning af luftfartøj - losning af de forsikrede genstande i nødhavn Hvis der er tale om forsendelser, som bliver sendt under mekanisk køl/frys i kølerum/fryserum/frysecontainer gælder følgende betingelser: Danske køle-/frysebetingelser - Danske strejkebetingelser for køle-/frysetransporter - Terrorismeklausul Krigsforsikringsbetingelser 2010 (excl. landtransporter) - Undtagelse for atomforurening samt kemiske, biologiske, biokemiske eller elektromagnetiske våben Hvis der er eksportforsendelser, hvor der er krav om engelske forsikringsbetingelser, fx via remburs, vil følgende engelske betingelser gælde: - Institute Frozen Food Clauses (A) (Excluding Frozen Meat) - Institute Strikes Clauses (Frozen Food) (Excluding Frozen Meat) - Termination of Transit Clause (Terrorism) Institute War Clauses (Cargo) - Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Biochemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause Det er en betingelse for forsikringens dækning, at transportøren skriftligt er blevet gjort bekendt med varens beskaffenhed, herunder dennes transporttemperatur, og at transporttemperaturen anføres i fragtbrevet varen er forskriftsmæssigt nedkølet eller frosset, inden transporten bliver påbegyndt transportenheden er forsynet med registreringsanordninger, fx skriver, der med regelmæssige mellemrum registrerer den lufttemperatur, som varen bliver udsat for forsikringstageren for egne køretøjer holder det for temperaturen nødvendige anlæg og maskineri i god og driftssikker stand og overholder de af leverandøren givne brugsanvisninger samt de i lovgivningen fastsatte regler, og straks selv lader fejl og mangler, som kommer til forsikringstagerens kendskab, afhjælpe.

7 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Transportforsikring Marts Særligt om egne biler *: Tyveri bliver kun dækket ved voldeligt opbrud af lukket og aflåst bil. Se i øvrigt Værdigruppeskema for varer og værktøj i egne biler * i Regler for tyverisikring bagerst i vilkårene Endvidere dækker forsikringen mod ran* og røveri* Forsikringen dækker ikke: Ud over de i Udvidede danske betingelser 2010 paragraf 4, 5 og 6 anførte undtagelser dækker forsikringen ikke skade, tab eller omkostninger, som skyldes driftstab eller andet indirekte tab For brugte og/eller uemballerede genstande dækker forsikringen ikke ridser, skrammer og malingsskader samt skade, tab og/eller udgifter som følge af rust og/eller oxydering, medmindre det skyldes en hændelse omfattet af Begrænsede danske betingelser 2010, paragraf Særlige undtagelser for transporter med egne biler *: Forsikringen dækker ikke skade, tab eller omkostninger, som skyldes: at de forsikrede genstande bliver benyttet, betjent eller demonstreret at de forsikrede genstande bliver glemt eller forlagt ridser og skrammer samt slitage, gradvis forringelse eller dårlig vedligeholdelse kørselsuheld, hvor forsikringstageren eller anden fører med forsikringstagerens viden var beruset kørsel uden kørekort, medmindre det bliver godtgjort, at uheldet ikke skyldes mangel på kørefærdighed Forsikringssum Forsikringen dækker med indtil de summer, der står i forsikringsaftalen Ved forsendelse fra Danmark (eksportforsendelser) forpligter Topdanmark sig kun til under transitophold at forsikre den i forsikringsaftalen anførte forsikringssum*, i et og samme pakhus, på en og samme kaj, banegård eller anden lokalitet i Danmark Uden særlig aftale er omkostninger på bestemmelsesstedet ikke medforsikret, og tab, der opstår ved, at der på bestemmelsesstedet må betales efterbetalbar fragt, losningsudgifter, told mv. af beskadigede varer, er forsikringen uvedkommende Erstatningsopgørelse Forsikringen erstatter på basis af førsterisiko * Egne og fremmede varer, eget værktøj, egne instrumenter, maskiner, reservedele og rejsekollektioner bliver erstattet på basis af nyværdi* Ved tyveri fra egne biler * bliver erstatningen gjort op på følgende måde: Er betingelserne/kravene til værdigruppe eller tyverisikring/sikringsniveau ikke opfyldt, erstatter vi med 60 % af samtlige beløb, som ville blive udbetalt, hvis betingelserne/kravene er opfyldt Erstatning for varer kan ikke overstige de værdigrænser for hver enkelt varegruppe, der er nævnt i værdigruppeskemaet En eventuel selvrisiko* bliver fratrukket, når erstatningsberegningen har fundet sted Ved køb og salg af varer erstatter forsikringen som følger: Indgående handelsvarer bliver erstattet med fakturabeløbet med tillæg af 10 % til dækning af avance, fragt og forsikringspræmie.

8 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Transportforsikring Marts Udgående handelsvarer bliver erstattet med fakturabeløbet uden tillæg. Hvis der er tale om CIP eller CIF salg, lægges 10 % til, såfremt en evt. skadeudbetaling sker direkte til køber Til reparation, opgradering, tilretning o.lign.: forsikringen opgøres på grundlag af varens dagspris i urepareret, uopgraderet, utilrettet o.lign. stand. fra reparation, opgradering, tilretning o.lign.: forsikringen opgøres på grundlag af varens dagspris i repareret, opgraderet, tilrettet o.lign. stand For andre forsendelser end handelsvarer, herunder returvarer*, bliver erstatningen fastsat til dagsprisen på afsendelsesstedet på afsendelsesdagen, tillagt fragt, der skal betales uden hensyn til, om transporten bliver fuldført Erstatningsudbetaling Udbetaling af erstatning sker for partiel skade 14 dage efter, at erstatningsberegning foreligger og for totaltab som regel 2 måneder efter, at de fornødne bevisligheder er tilvejebragt Fællesvilkår for transportforsikringer, se også Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Hvem er sikret? Forsikringen dækker forsikringstageren som ejer af virksomheden Hvor dækkes? (geografisk* dækningsområde) Forsikringen dækker transporter, som afsendes til/fra/i det område, som står i forsikringsaftalen For forsendelser til/fra/i det tidligere Sovjetunionen, inkl. Baltikum, gælder tillige følgende: Det er en betingelse for forsikringsdækningen, at der skal være udstedt et fragtbrev, i henhold til hvilket speditør/transportør i Danmark har direkte hæftelse over for forsikringstageren for fejl og forsømmelser, der bliver begået under transporten, ligegyldigt af hvem. vedkommende speditør/transportør skal ikke kunne påberåbe sig blot at være transportformidler, men må acceptere at handle som Combined Transport Operator (CTO) med deraf følgende transportansvar (CMR / NSAB 2000) og ved skibsforsendelser under Combined Transport Bill of Lading (FBL) Regulering For forsikringen betales et årligt forskud på basis af virksomhedens seneste regnskabsmæssige nettoomsætning. Hvert år pr. hovedforfaldsdag bliver prisen reguleret efter den faktiske regnskabsmæssige nettoomsætning. Er prisen efter regulering større end forskuddet, skal det overskydende beløb betales til Topdanmark. Er den mindre, tilbagebetaler Topdanmark forskellen, jf. dog forsikringsaftalens bestemmelser om minimumspris.

9 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Transportforsikring Marts Indeksregulering Forsikringssummer, selvrisikobeløb og andre beløb, der er anført i forsikringsaftalen og vilkårene, bliver indeksreguleret hvert år pr. hovedforfald, medmindre der efter beløbet står, at det ikke bliver indeksreguleret Om reguleringsindeks se Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer punkt Opsigelse og ændring af forsikringen Ud over Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer punkt gælder tillige følgende: Strejke- eller krigsforsikringsdækningen kan Topdanmark til enhver tid særskilt opsige skriftligt med 48 timers varsel. Dette gælder for både danske og engelske forsikringsbetingelser Hvis skaden sker Ud over Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer punkt gælder, at: I tilfælde af, at en af forsikringen omfattet skade er indtruffet eller frygtes at være umiddelbart forestående, er forsikringstageren, dennes ansatte og andre, som handler på forsikringstagerens vegne, forpligtet til: at træffe alle rimelige foranstaltninger til at afværge eller begrænse skaden at træffe nødvendige foranstaltninger til sikring og gennemførelse af krav over for tredjemand, herunder transportører eller andre, i hvis varetægt de forsikrede genstande er eller har været overladt. Ud over erstatningsberettiget skade erstatter Topdanmark alle rimelige omkostninger ved udførelsen af disse pligter. Bliver disse pligter forsømt, kan Topdanmarks ansvar begrænses eller eventuelt helt bortfalde Ved skade konstateret i udlandet skal henvendelse om besigtigelse ske straks til nærmeste Lloyds agent. ved skade konstateret i Danmark påhviler det sikrede uden ophold at underrette Topdanmark Ved modtagelse af beskadigede varer fra: skib, skal der reklameres skriftligt straks ved godsets udlevering eller - hvis skaden ikke kunne konstateres ved udlevering - senest 3 dage herefter bil/bane/fly, skal der reklameres skriftligt straks ved godsets udlevering eller - hvis skaden ikke kunne konstateres ved udlevering - senest 7 dage herefter post, skal der reklameres skriftligt straks ved forsendelsens modtagelse. Skadekrav skal fremsendes skriftligt til Topdanmark bilagt fornøden dokumentation, herunder faktura, konnossement og/eller fragtbrev, told-, havne- og pakhuskvittering og evt. besigtigelsesrapport, kopi af reklamation over for transportøren samt police/certifikat, hvor sådant er udstedt. Det påhviler sikrede at give Topdanmark underretning, hver gang der bliver underskrevet havariindeståelse for havari grosse bidrag Lovgivning Udover Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer punkt gælder Dansk Søforsikrings Konvention af 2. april for transporter forsikret på engelske betingelser gælder engelsk lov og retspraksis Værneting Sø- og Handelsretten i København med Højesteret som appelinstans er værneting i alle tvistigheder (se dog Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer punkt Voldgift), der måtte opstå under denne forsikring.

10 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Transportforsikring Marts Varer og værktøj i egne biler Forsikringen omfatter Transportforsikringen omfatter varer og værktøj, der bliver opbevaret i et indregistreret køretøj eller i en lukket opbevaringsenhed. Opbevaringsenheden er lad, trailer, påhængsvogn, sættevogn eller kasse der monteres på lad, under lad eller på siden af køretøjet Varer og værktøj der hører til værdigruppe 1 er ikke omfattet af forsikringen Forsikringen omfatter ikke varer m.m i tagbokse, i vare- og bagagerum eller opbevaringsenhed, med plast- eller nylonstøbte ladoverdækninger, i vare- og bagagerum eller opbevaringsenhed, med overdækninger af lærred, plastfolie, stof, teltdug eller lignende, Tyverisikringsniveau A Varer og værktøj skal være opbevaret i et lukket og aflåst køretøj eller i opbevaringsenhed Nøgler og/eller kode til køretøjets tændingssystem og eventuelle alarmsystem må ikke efterlades i køretøjet Tyverisikringsniveau B Alle krav i tyverisikringsniveau A skal være overholdt Varer og værktøj må ikke være direkte synligt udefra Køretøjet har fabriksmonteret startspærre Tyverisikringsniveau C Alle krav i tyverisikringsniveau A og B skal være overholdt Køretøjet eller opbevaringsenheden skal være sikret med et elektronisk alarmsystem, der mindst omfatter åbningskontakter i døre, front- og bagklap, samt en bevægelsesdetektor, der overvåger alle varer og værktøjer. Alarmafgivelse skal mindst ske via sirene og blinkende lygter Alarmsystem skal være monteret på autoriseret værksted Tyverisikringsniveau D Alle krav i tyverisikringsniveau A, B og C skal være overholdt Uden for normal arbejdstid skal køretøjet eller opbevaringsenheden være parkeret i garage, i et aflåst indhegnet område eller umiddelbart udenfor den ansattes privatadresse Køretøjet eller opbevaringsenheden skal være monteret med et satellitsikringssystem, der er tilkoblet en døgnbemandet kontrolcentral. Både satellitsikringssystemet og kontrolcentralen skal være godkendt af Topdanmark Satellitsikringssystemet skal automatisk blive aktiveret, når tændingsnøglen bliver fjernet eller når opbevaringsenheden bliver parkeret. Der skal sendes en alarm til kontrolcentralen, hvis man forsøger at fjerne køretøjet eller opbevaringsenheden eller hvis der bliver afgivet alarm fra det elektroniske alarmsystem Satellitsikringssystem skal være monteret på autoriseret værksted.

11 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Transportforsikring Marts Kasser Kasser fastmonteret på køretøj skal opfylde følgende minimumskrav: Låg, sider og bund skal enten udføres i 2 mm jernplade, eller 22 mm krydsfinerplade. Der skal være 30 x 30 mm vinkeljernsramme langs alle kanter. Jernplader skal sammensvejses langs alle kanter med mindst 50 mm sømlængde og med en maksimal afstand på 100 mm. Krydsfinerplader skal fastboltes med bræddebolte med en maksimal afstand på 200 mm langs alle kanter. låg skal udføres som overfalset og med 4 stk. nokker af 10 mm rundjern i hængsel side. låget skal låses i to punkter, med to låseenheder, der er F&P godkendt i BLÅ klasse. Benyttes hængelåse, skal hængelåsebeslagene også udføres som Blå klasse. kassen skal boltes fast til køretøjets chassis eller karosseri med mindst 4 stk. gennemgående 10 mm bræddebolte. Møtrikker skal sikres med svejseklat, eller vende ind i kassen Aflåsning af trailer Lukkede trailere skal være lukket og aflåst Aflåsningen skal ske med låseenhed som er F&P-godkendt i mindst GRØN klasse. Anvendes der hængelåse skal både beslag og hængelås være F&P godkendt i mindst GRØN klasse.

12 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Transportforsikring Marts Værdigruppeskema for varer og værktøj i egne biler Beløbene er fastlagt for 2015 og indeksreguleres. Sikringsniveau Værdigrupper A B C D Værdigruppe 1 Antikviteter. Cigaretter og tobaksvarer, vin og spiritus. Flyttegods og personlige effekter. Fotokopieringsmaskiner med en stykpris over kr. Frimærker, filatelistiske. Fyrværkeri. Guld, sølv, platin og palladium samt anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 promille rent guld eller mere. Diamanter, ædelstene, ægte perler, kulturperler (ind- og uindfattede). Smykke- og juvelarbejder, hvor nævnte materialer indgår. Levende dyr, herunder fisk og skaldyr. Lomme- og armbåndsure og bijouteri, hvis stykpris overstiger kr. Malerier, skulpturer og andre kunstgenstande. Marmor, granit o.lign. over 1 m2. Modeller, herunder originalmodeller og prototyper. Motordrevne køretøjer, påhængs- og sættevogne, påhængsredskaber samt både og lystfartøjer. Musikinstrumenter og udstyr, herunder, elektroniske musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr. Møbler og møbeldele bortset fra usamlede møbler (knock-down møbler) i kartonner. Mønter, numismatiske. Pelse og pelsværk. Rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer. Tæpper med m2-pris over kr. Varer lagret i beholder, tank, tønde eller lignende med et rumindhold på over liter. Våben, ammunition og sprængstoffer. Må ikke findes Må ikke findes Må ikke findes Må ikke findes Værdigruppe 2 Beklædning (pelse og pelsværk hører til i værdigruppe 1). Bijouteri, guld- eller sølvbelagt, med stykværdi under kr. Briller, solbriller og brillestel. Cd er, dvd er samt elektroniske spil. Cykler, samt reservedele og udstyr til cykler. Edb-udstyr, herunder pc er, projektorer, fladskærme, programmel og andet teknisk udstyr, der indgår i computersystem. Elektroniske kontormaskiner Fodtøj. Foto- og filmudstyr. Hårde hvidevarer. Læder- og skindbeklædning. Mobiltelefoner samt elektronisk tilbehør til disse. Parfumerivarer. Satellitudstyr, herunder navigationsudstyr. Sportsudstyr. TV-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr som fx forstærkere, receivere, mp3-, dvd- og cd-udstyr samt paraboler. Ure med stykværdi under kr. Må ikke findes kr kr kr. Værdigruppe 3 El- og motordrevet håndværktøj samt motoriserede have og parkredskaber. Møbler, kun knock-down Skibs- og bådudstyr. (TV-, radio- og navigationsudstyr hører til værdigruppe 2). Tæpper med en m2-pris under kr kr kr kr kr. Værdigruppe 4 Varer som ikke er nævnt i værdigruppe 1 til kr kr kr kr Såfremt forsikringssummen for forsikringen er lavere end de beløb, der er anført ovenfor, vil forsikringssummen være gældende.

13 Topdanmark Forsikring A/S Borupvang Ballerup Telefon CVR-nr

Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Tyverisikringsniveauer og varegrupper Side 1 af 11 Sikringsniveau 10 eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog Sikringsniveau 20 side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 12 Tyveri Forsikringen dækker direkte skade på det forsikrede løsøre, når skaden skyldes en af nedenstående begivenheder: 12.1 Indbrudstyveri 12.1.1 Forsikringen

Læs mere

6588-1 Marts 2015. tyverisikring

6588-1 Marts 2015. tyverisikring 6588-1 Marts 2015 Regler for tyverisikring Topdanmark Forsikring A/S Regler for Tyverisikring 6588-1 Marts 2015 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 501

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORT

Forsikringsbetingelser TRANSPORT Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Øvrige varer... 3 4. Geografisk dækningsomfang... 3 5. Unddragelse af forsikring... 3 6. Maksimale forsikringssummer...

Læs mere

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring,

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring, Vareforsikring - Begrænsede danske betingelser 2010 21.04.2010 skal gøre opmærksom på, at disse betingelser er vejledende. Der er således ikke noget til hinder for, at forsikringsselskabet og forsikringstageren

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære 9908-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Afsnit Indhold Side nr.

Afsnit Indhold Side nr. Udvidede Danske Betingelser Bilag nr. 02.10 lbnr. 01 Afsnit Indhold Side nr. 1.0 Forsikringens omfang... 1 2.0 Havari Grosse... 1 3.0 Forsikringen dækker særlige omkostninger... 1 4.0 Forsikringens undtagelser...

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 3 Varegruppeskema & sikringsniveauer

Sikringskatalog Kapitel 3 Varegruppeskema & sikringsniveauer Forsikring & Pension juni 2015 Sikringskatalog Kapitel 3 Varegruppeskema & sikringsniveauer Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

WILLIS WORDINGS TRANSPORT FORSIKRING

WILLIS WORDINGS TRANSPORT FORSIKRING Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Øvrige varer... 3 4. Geografisk dækningsomfang... 3 5. Unddragelse af forsikring... 3 6. Maksimale forsikringssummer...

Læs mere

Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk April 2005 rev. marts 2013 Sikring - Erhverv Indholdsfortegnelse (klikbar) Indledning 2 Reviderede varegrupper og sumgrænser

Læs mere

Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk April 2005 rev. februar 2012 Sikring - Erhverv Indholdsfortegnelse (klikbar) Indledning 2 Reviderede varegrupper og sumgrænser

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsøreindbrudstyveriforsikring. Betingelser nr. 400210

Forsikringsbetingelser for. Løsøreindbrudstyveriforsikring. Betingelser nr. 400210 Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

August Vilkår for Droneforsikring

August Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

F ORSIKRINGSBETINGELSER 41/3

F ORSIKRINGSBETINGELSER 41/3 Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR KOMBINERET ERHVERVSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed GRUNDDÆKNING 0500 Fællesbetingelser

Læs mere

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner Forsikringsbetingelser R335 13K Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Alm. betingelser for forsikring af

Læs mere

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01 TotalErhverv Byggepladsforsikring Forsikringsvilkår TE-CS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Forsikringssum og selvrisiko 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsøreindbrudstyveriforsikring. Betingelser nr. 400206

Forsikringsbetingelser for. Løsøreindbrudstyveriforsikring. Betingelser nr. 400206 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign.

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser af juni 2012 Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser R336 12J Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-13 Side 6 Udvidede Betingelser

Læs mere

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01 TotalErhverv Byggepladsforsikring Forsikringsvilkår TE-CS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Forsikringssum og selvrisiko 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

Vilkår for Droneforsikring

Vilkår for Droneforsikring DF20919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring DF20919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005

Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005 Forsikringsbetingelser 655-02 Erhvervsforsikring, juli 2005 Indhold 100 Generelle betingelser 101 Betaling af præmie 102 Forsikringens varighed og opsigelse 103 Indeksregulering 104 Ændring af betingelser

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring

Vilkår for Maskinforsikring Vilkår for Maskinforsikring 9907-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Danske Køle-/Fryse betingelser

Danske Køle-/Fryse betingelser Forsikringsbetingelser af juni 2012 Danske Køle-/Fryse betingelser Forsikringsbetingelser R33612D Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Danske Køle-/Frysebetingelser afsnit 15-18

Læs mere

Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 100 Generelle betingelser 101 Betaling af præmie 102 Forsikringens varighed og opsigelse 103 Indeksregulering 104 Ændring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Juni Vilkår for Netbankforsikring

Juni Vilkår for Netbankforsikring 9911-1 Juni 2013 Vilkår for Netbankforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Netbankforsikring 9911-1 Juni 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Fakta om Transportforsikring

Fakta om Transportforsikring Fakta om Transportforsikring At købe og sælge varer, der skal fragtes over en vis strækning, kræver både omtanke og ansvarlighed. Da den økonomiske risiko ikke nødvendigvis ligger hos den, der transporterer,

Læs mere

Fakta om Transportforsikring

Fakta om Transportforsikring Fakta om Transportforsikring At købe og sælge varer, der skal fragtes over en vis strækning, kræver både omtanke og ansvarlighed. Da den økonomiske risiko ikke nødvendigvis ligger hos den, der transporterer,

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring 9902-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sådan er tyveridækningen... 3 Minimumskrav til tyverisikring af bygninger, skurvogne, containere og køretøjer... 3 Anbefalinger til tyverisikring af virksomhedens lokaler

Læs mere

Danske køle-/fryse betingelser. Forsikringsbetingelser R335 13D

Danske køle-/fryse betingelser. Forsikringsbetingelser R335 13D Danske køle-/fryse betingelser Forsikringsbetingelser R335 13D Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Danske køle-/frysebetingelser afsnit 15-18 Side 6 3. Erstatningsregler

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Udvidede Danske Betingelser

Udvidede Danske Betingelser Forsikringsbetingelser af juni 2012 Udvidede Danske Betingelser Forsikringsbetingelser R33512C Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Udvidede Danske Betingelser afsnit 15-18 Side

Læs mere

DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen.

DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen. DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen. Assistance Assistance DSV A/S er Danmarks største og blandt Europas førende transport- og logistikvirksomheder.

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 2003 og jeres nye betingelser nr. 2501.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 2003 og jeres nye betingelser nr. 2501. Sammenligning Erhvervsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 2003 og jeres nye betingelser nr. 2501. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Sammenligning Erhvervsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Informationsmøde muligheder for forsikring Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Dagsorden Forsikring i genhusningshotel i en tom blok Beboer får eget indbo med under genhusningen,

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Juni Vilkår for Sygedriftstabsforsikring

Juni Vilkår for Sygedriftstabsforsikring 9918-2 Juni 2017 Vilkår for Sygedriftstabsforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Sygedriftstabsforsikring 9918-2 Juni 2017 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring

Læs mere

Udvidede betingelser. Forsikringsbetingelser R335 13J

Udvidede betingelser. Forsikringsbetingelser R335 13J Udvidede betingelser for værktøj, instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser R335 13J Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Udvidede betingelser for værktøj,

Læs mere

Transportforsikring. Forsikringsbetingelser

Transportforsikring. Forsikringsbetingelser Transportforsikring Forsikringsbetingelser 2017 Forsikringsbetingelser Transportforsikring 2 Indhold A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Øvrige varer... 3 4. Geografisk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Bygningerne på forsikringsstedet har hårdt tag.

Bygningerne på forsikringsstedet har hårdt tag. Generelt for forsikringen Forsikringssted Diverse Spejdergrupper Overalt I Danmark, 1 Virksomhedskategori Forudsætninger for forsikringen Selskabelig-/faglig forening Alle beløb gælder for 2014, og er

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 Low RisQ Forsikringsbetingelser 1. Sikrede bil 1.1 Sikrede bil er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede bil skal være indregistreret i Danmark, anvendes primært til

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Vilkår for Tophjælp vare- og

Vilkår for Tophjælp vare- og DF20004-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp vare- og lastbil - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil DF20004-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009. Erhverv }rlig pris 1.846 kr. 2009 Indeks

Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009. Erhverv }rlig pris 1.846 kr. 2009 Indeks Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009 Stenhusevej 12 Eskerod 8543 Hornslet Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: Erhverv }rlig pris

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere