Marts vilkår for transportforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9909-1 Marts 2015. vilkår for transportforsikring"

Transkript

1 Marts 2015 vilkår for transportforsikring

2 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Transportforsikring Marts Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om jer. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-/CVR-nummer og jeres forsikringer. Hvis I ønsker at se disse oplysninger, kan I blot skrive til: Topdanmark Borupvang Ballerup Hvis I ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan I blot skrive til samme adresse. Vi skal informere jer om, at oplysninger om jeres kundeforhold bliver registreret centralt i Topdanmark. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Topdanmarks medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til jer, hvis vi har registreret jeres CPR-/CVR-nummer. Ordforklaring Ordforklaringen er en del af vilkårene. Ord og begreber markeret med en * er forklaret i Nogle forsikringer kan have yderligere ordforklaring.

3 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Transportforsikring Marts Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger Side Personoplysninger mv....2 Provision...2 NemKonto...2 Ordforklaring Transportforsikring For forsikringen gælder Hvad er omfattet? Leveringsbetingelser Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket? Forsendelser af køle-/frysevarer, herunder temperaturfølsomme varer Særligt om egne biler *: Forsikringen dækker ikke: Særlige undtagelser for transporter med egne biler *: Forsikringssum Erstatningsopgørelse Erstatningsudbetaling Fællesvilkår for transportforsikringer Hvem er sikret? Hvor dækkes? (geografisk* dækningsområde) Regulering Indeksregulering Opsigelse og ændring af forsikringen Hvis skaden sker Lovgivning Værneting Varer og værktøj i egne biler Forsikringen omfatter Forsikringen omfatter ikke varer m.m Tyverisikringsniveau A Tyverisikringsniveau B Tyverisikringsniveau C Tyverisikringsniveau D Kasser Aflåsning af trailer Værdigruppeskema for varer og værktøj i egne biler... 12

4 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Transportforsikring Marts Transportforsikring Transportforsikring for - egne varer - eget værktøj - egne instrumenter - egne reservedele - egne rejsekollektioner - køb og salg af varer - udstillingsgods og standmateriale For forsikringen gælder - Udvidede danske betingelser Danske strejke betingelser Krigsforsikringsbetingelser 2010 (excl. landtransporter) - Terrorismeklausul Undtagelse for atomforurening samt kemiske, biologiske, biokemiske eller elektromagnetiske våben Hvis der er eksportforsendelser, hvor der er krav om engelske forsikringsbetingelser, fx via remburs, vil følgende engelske betingelser gælde: - Institute Cargo Clauses (A) - Institute Replacement Clause - Institute Strikes Clauses (Cargo) - - Termination of Transit Clause (Terrorism) Institute War Clauses (Cargo) - Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Biochemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause for forsendelser forsikret på engelske betingelser gælder engelsk lov og retspraksis. De nævnte betingelser finder du i Tillæg til vilkår for Transportforsikring. Tillægget finder du på Danske betingelser: Engelske betingelser: E Hvad er omfattet? Forsikringstagerens egne og fremmede varer, eget værktøj, egne instrumenter, reservedele og rejsekollektioner, når de er under transport/ophold i egne biler. Transporter til og fra udlejning (udelukkende pr. egne biler) Varer under transport, som virksomheden køber eller sælger Returvarer* Varer til og fra forarbejdning * Varer til og fra reparation, opgradering, tilretning * o.lign., herunder rensning og farvning Prøve- og demonstrationsvarer * Varer, som bliver forsendt imellem forsikringstagerens egne adresser Varer, som bliver forsendt til emballering/ompakning og retur, eller direkte til egne kunder. forsikringen dækker ikke under ophold for emballering/ompakning Udstillingsgods og standmateriale under transport til og fra udstillinger. forsikringen dækker ikke under ophold på udstilling Rejsekollektioner som forsendes under forsendelsesdokument. forsikringen dækker ikke under ophold.

5 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Transportforsikring Marts Varer/udstyr, jf og , som forsikringstageren låner eller lejer, er tillige omfattet, dog på betingelse af: at forsikringstageren bærer risikoen at forsikringstageren har pligt til at erstatte eventuel skade at genstandene ikke er dækket af anden forsikring Leveringsbetingelser Forsikringen gælder uanset leveringsbetingelser. ved forsendelser, hvor forsikringstageren i henhold til handelsaftalen ikke har forsikringsrådigheden, gælder der en subsidiær forsikring * Hvad er ikke omfattet? Kørsel af fremmede varer og andet gods mod betaling eller anden modydelse Udenlandske skatter og afgifter forsikringen omfatter ikke forsendelser der er belagt med udenlandske skatter og/ eller afgifter Virksomhedens produktionsmaskiner/-udstyr og inventar Følgende varearter/genstande: - Antikviteter. - Cigaretter og tobaksvarer, vin og spiritus. - Flyttegods og personlige effekter. - Fotokopieringsmaskiner med en stykpris over kr. (2015). - Frimærker, filatelistiske. - Fyrværkeri. - Guld, sølv, platin og palladium samt anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 promille rent guld eller mere. Diamanter, ædelstene, ægte perler, kulturperler (ind- og uindfattede). Smykke- og juvelarbejder, hvor nævnte materialer indgår. - Levende dyr. - Lomme- og armbåndsure og bijouteri, hvis stykpris overstiger kr. (2015). - Malerier, skulpturer og andre kunstgenstande. - Marmor, granit o.lign. over 1 m2. - Modeller, herunder originalmodeller og prototyper. - Motordrevne køretøjer, påhængs- og sættevogne, påhængsredskaber samt både og lystfartøjer. - Musikinstrumenter og udstyr, herunder elektroniske musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr. - Møbler og møbeldele bortset fra usamlede møbler (knock-down møbler) i kartonner. - Mønter, numismatiske. - Pelse og pelsværk. - Rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer. - Tæpper med m2-pris over kr. (2015). - Varer lagret i beholder, tank, tønde eller lignende med et rumindhold på over liter. - Våben, ammunition og sprængstoffer Varer, der bliver afskibet på dæk. varer, der bliver sendt i lukkede containere, bliver dog betragtet som rumlast i forsikringsaftalens forstand, når rederiet i henhold til konossementet har ret til at anbringe containere såvel i rum som på dæk uden angivelse heraf i konossementet.

6 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Transportforsikring Marts Hvilke skader er dækket? Forsikringen dækker fysisk skade på og tab af de forsikrede genstande som følge af, at en ulykkelig hændelse rammer disse, jf. Udvidede danske betingelser 2010, når de er under transport Særligt for transporter i egne biler *: Forsikringen dækker tillige under på- og aflæsning, op-, hen- og nedbæring i direkte forbindelse med transporten under bilens henståen, ophold eller parkering Se i øvrigt Værdigruppeskema for varer og værktøj i egne biler * i Regler for tyverisikring bagerst i vilkårene Forsendelser af køle-/frysevarer, herunder temperaturfølsomme varer Hvis der er tale om forsendelser, som ikke bliver sendt under mekanisk køl/frys i kølerum/fryserum/frysecontainer, gælder der følgende indskrænkninger: Temperaturforandring dækkes alene som følge af: - ild eller eksplosion - skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring - væltning eller afsporing af landtransportmiddel - transportmidlets sammenstød - nedstyrtning af luftfartøj - losning af de forsikrede genstande i nødhavn Hvis der er tale om forsendelser, som bliver sendt under mekanisk køl/frys i kølerum/fryserum/frysecontainer gælder følgende betingelser: Danske køle-/frysebetingelser - Danske strejkebetingelser for køle-/frysetransporter - Terrorismeklausul Krigsforsikringsbetingelser 2010 (excl. landtransporter) - Undtagelse for atomforurening samt kemiske, biologiske, biokemiske eller elektromagnetiske våben Hvis der er eksportforsendelser, hvor der er krav om engelske forsikringsbetingelser, fx via remburs, vil følgende engelske betingelser gælde: - Institute Frozen Food Clauses (A) (Excluding Frozen Meat) - Institute Strikes Clauses (Frozen Food) (Excluding Frozen Meat) - Termination of Transit Clause (Terrorism) Institute War Clauses (Cargo) - Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Biochemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause Det er en betingelse for forsikringens dækning, at transportøren skriftligt er blevet gjort bekendt med varens beskaffenhed, herunder dennes transporttemperatur, og at transporttemperaturen anføres i fragtbrevet varen er forskriftsmæssigt nedkølet eller frosset, inden transporten bliver påbegyndt transportenheden er forsynet med registreringsanordninger, fx skriver, der med regelmæssige mellemrum registrerer den lufttemperatur, som varen bliver udsat for forsikringstageren for egne køretøjer holder det for temperaturen nødvendige anlæg og maskineri i god og driftssikker stand og overholder de af leverandøren givne brugsanvisninger samt de i lovgivningen fastsatte regler, og straks selv lader fejl og mangler, som kommer til forsikringstagerens kendskab, afhjælpe.

7 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Transportforsikring Marts Særligt om egne biler *: Tyveri bliver kun dækket ved voldeligt opbrud af lukket og aflåst bil. Se i øvrigt Værdigruppeskema for varer og værktøj i egne biler * i Regler for tyverisikring bagerst i vilkårene Endvidere dækker forsikringen mod ran* og røveri* Forsikringen dækker ikke: Ud over de i Udvidede danske betingelser 2010 paragraf 4, 5 og 6 anførte undtagelser dækker forsikringen ikke skade, tab eller omkostninger, som skyldes driftstab eller andet indirekte tab For brugte og/eller uemballerede genstande dækker forsikringen ikke ridser, skrammer og malingsskader samt skade, tab og/eller udgifter som følge af rust og/eller oxydering, medmindre det skyldes en hændelse omfattet af Begrænsede danske betingelser 2010, paragraf Særlige undtagelser for transporter med egne biler *: Forsikringen dækker ikke skade, tab eller omkostninger, som skyldes: at de forsikrede genstande bliver benyttet, betjent eller demonstreret at de forsikrede genstande bliver glemt eller forlagt ridser og skrammer samt slitage, gradvis forringelse eller dårlig vedligeholdelse kørselsuheld, hvor forsikringstageren eller anden fører med forsikringstagerens viden var beruset kørsel uden kørekort, medmindre det bliver godtgjort, at uheldet ikke skyldes mangel på kørefærdighed Forsikringssum Forsikringen dækker med indtil de summer, der står i forsikringsaftalen Ved forsendelse fra Danmark (eksportforsendelser) forpligter Topdanmark sig kun til under transitophold at forsikre den i forsikringsaftalen anførte forsikringssum*, i et og samme pakhus, på en og samme kaj, banegård eller anden lokalitet i Danmark Uden særlig aftale er omkostninger på bestemmelsesstedet ikke medforsikret, og tab, der opstår ved, at der på bestemmelsesstedet må betales efterbetalbar fragt, losningsudgifter, told mv. af beskadigede varer, er forsikringen uvedkommende Erstatningsopgørelse Forsikringen erstatter på basis af førsterisiko * Egne og fremmede varer, eget værktøj, egne instrumenter, maskiner, reservedele og rejsekollektioner bliver erstattet på basis af nyværdi* Ved tyveri fra egne biler * bliver erstatningen gjort op på følgende måde: Er betingelserne/kravene til værdigruppe eller tyverisikring/sikringsniveau ikke opfyldt, erstatter vi med 60 % af samtlige beløb, som ville blive udbetalt, hvis betingelserne/kravene er opfyldt Erstatning for varer kan ikke overstige de værdigrænser for hver enkelt varegruppe, der er nævnt i værdigruppeskemaet En eventuel selvrisiko* bliver fratrukket, når erstatningsberegningen har fundet sted Ved køb og salg af varer erstatter forsikringen som følger: Indgående handelsvarer bliver erstattet med fakturabeløbet med tillæg af 10 % til dækning af avance, fragt og forsikringspræmie.

8 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Transportforsikring Marts Udgående handelsvarer bliver erstattet med fakturabeløbet uden tillæg. Hvis der er tale om CIP eller CIF salg, lægges 10 % til, såfremt en evt. skadeudbetaling sker direkte til køber Til reparation, opgradering, tilretning o.lign.: forsikringen opgøres på grundlag af varens dagspris i urepareret, uopgraderet, utilrettet o.lign. stand. fra reparation, opgradering, tilretning o.lign.: forsikringen opgøres på grundlag af varens dagspris i repareret, opgraderet, tilrettet o.lign. stand For andre forsendelser end handelsvarer, herunder returvarer*, bliver erstatningen fastsat til dagsprisen på afsendelsesstedet på afsendelsesdagen, tillagt fragt, der skal betales uden hensyn til, om transporten bliver fuldført Erstatningsudbetaling Udbetaling af erstatning sker for partiel skade 14 dage efter, at erstatningsberegning foreligger og for totaltab som regel 2 måneder efter, at de fornødne bevisligheder er tilvejebragt Fællesvilkår for transportforsikringer, se også Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Hvem er sikret? Forsikringen dækker forsikringstageren som ejer af virksomheden Hvor dækkes? (geografisk* dækningsområde) Forsikringen dækker transporter, som afsendes til/fra/i det område, som står i forsikringsaftalen For forsendelser til/fra/i det tidligere Sovjetunionen, inkl. Baltikum, gælder tillige følgende: Det er en betingelse for forsikringsdækningen, at der skal være udstedt et fragtbrev, i henhold til hvilket speditør/transportør i Danmark har direkte hæftelse over for forsikringstageren for fejl og forsømmelser, der bliver begået under transporten, ligegyldigt af hvem. vedkommende speditør/transportør skal ikke kunne påberåbe sig blot at være transportformidler, men må acceptere at handle som Combined Transport Operator (CTO) med deraf følgende transportansvar (CMR / NSAB 2000) og ved skibsforsendelser under Combined Transport Bill of Lading (FBL) Regulering For forsikringen betales et årligt forskud på basis af virksomhedens seneste regnskabsmæssige nettoomsætning. Hvert år pr. hovedforfaldsdag bliver prisen reguleret efter den faktiske regnskabsmæssige nettoomsætning. Er prisen efter regulering større end forskuddet, skal det overskydende beløb betales til Topdanmark. Er den mindre, tilbagebetaler Topdanmark forskellen, jf. dog forsikringsaftalens bestemmelser om minimumspris.

9 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Transportforsikring Marts Indeksregulering Forsikringssummer, selvrisikobeløb og andre beløb, der er anført i forsikringsaftalen og vilkårene, bliver indeksreguleret hvert år pr. hovedforfald, medmindre der efter beløbet står, at det ikke bliver indeksreguleret Om reguleringsindeks se Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer punkt Opsigelse og ændring af forsikringen Ud over Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer punkt gælder tillige følgende: Strejke- eller krigsforsikringsdækningen kan Topdanmark til enhver tid særskilt opsige skriftligt med 48 timers varsel. Dette gælder for både danske og engelske forsikringsbetingelser Hvis skaden sker Ud over Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer punkt gælder, at: I tilfælde af, at en af forsikringen omfattet skade er indtruffet eller frygtes at være umiddelbart forestående, er forsikringstageren, dennes ansatte og andre, som handler på forsikringstagerens vegne, forpligtet til: at træffe alle rimelige foranstaltninger til at afværge eller begrænse skaden at træffe nødvendige foranstaltninger til sikring og gennemførelse af krav over for tredjemand, herunder transportører eller andre, i hvis varetægt de forsikrede genstande er eller har været overladt. Ud over erstatningsberettiget skade erstatter Topdanmark alle rimelige omkostninger ved udførelsen af disse pligter. Bliver disse pligter forsømt, kan Topdanmarks ansvar begrænses eller eventuelt helt bortfalde Ved skade konstateret i udlandet skal henvendelse om besigtigelse ske straks til nærmeste Lloyds agent. ved skade konstateret i Danmark påhviler det sikrede uden ophold at underrette Topdanmark Ved modtagelse af beskadigede varer fra: skib, skal der reklameres skriftligt straks ved godsets udlevering eller - hvis skaden ikke kunne konstateres ved udlevering - senest 3 dage herefter bil/bane/fly, skal der reklameres skriftligt straks ved godsets udlevering eller - hvis skaden ikke kunne konstateres ved udlevering - senest 7 dage herefter post, skal der reklameres skriftligt straks ved forsendelsens modtagelse. Skadekrav skal fremsendes skriftligt til Topdanmark bilagt fornøden dokumentation, herunder faktura, konnossement og/eller fragtbrev, told-, havne- og pakhuskvittering og evt. besigtigelsesrapport, kopi af reklamation over for transportøren samt police/certifikat, hvor sådant er udstedt. Det påhviler sikrede at give Topdanmark underretning, hver gang der bliver underskrevet havariindeståelse for havari grosse bidrag Lovgivning Udover Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer punkt gælder Dansk Søforsikrings Konvention af 2. april for transporter forsikret på engelske betingelser gælder engelsk lov og retspraksis Værneting Sø- og Handelsretten i København med Højesteret som appelinstans er værneting i alle tvistigheder (se dog Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer punkt Voldgift), der måtte opstå under denne forsikring.

10 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Transportforsikring Marts Varer og værktøj i egne biler Forsikringen omfatter Transportforsikringen omfatter varer og værktøj, der bliver opbevaret i et indregistreret køretøj eller i en lukket opbevaringsenhed. Opbevaringsenheden er lad, trailer, påhængsvogn, sættevogn eller kasse der monteres på lad, under lad eller på siden af køretøjet Varer og værktøj der hører til værdigruppe 1 er ikke omfattet af forsikringen Forsikringen omfatter ikke varer m.m i tagbokse, i vare- og bagagerum eller opbevaringsenhed, med plast- eller nylonstøbte ladoverdækninger, i vare- og bagagerum eller opbevaringsenhed, med overdækninger af lærred, plastfolie, stof, teltdug eller lignende, Tyverisikringsniveau A Varer og værktøj skal være opbevaret i et lukket og aflåst køretøj eller i opbevaringsenhed Nøgler og/eller kode til køretøjets tændingssystem og eventuelle alarmsystem må ikke efterlades i køretøjet Tyverisikringsniveau B Alle krav i tyverisikringsniveau A skal være overholdt Varer og værktøj må ikke være direkte synligt udefra Køretøjet har fabriksmonteret startspærre Tyverisikringsniveau C Alle krav i tyverisikringsniveau A og B skal være overholdt Køretøjet eller opbevaringsenheden skal være sikret med et elektronisk alarmsystem, der mindst omfatter åbningskontakter i døre, front- og bagklap, samt en bevægelsesdetektor, der overvåger alle varer og værktøjer. Alarmafgivelse skal mindst ske via sirene og blinkende lygter Alarmsystem skal være monteret på autoriseret værksted Tyverisikringsniveau D Alle krav i tyverisikringsniveau A, B og C skal være overholdt Uden for normal arbejdstid skal køretøjet eller opbevaringsenheden være parkeret i garage, i et aflåst indhegnet område eller umiddelbart udenfor den ansattes privatadresse Køretøjet eller opbevaringsenheden skal være monteret med et satellitsikringssystem, der er tilkoblet en døgnbemandet kontrolcentral. Både satellitsikringssystemet og kontrolcentralen skal være godkendt af Topdanmark Satellitsikringssystemet skal automatisk blive aktiveret, når tændingsnøglen bliver fjernet eller når opbevaringsenheden bliver parkeret. Der skal sendes en alarm til kontrolcentralen, hvis man forsøger at fjerne køretøjet eller opbevaringsenheden eller hvis der bliver afgivet alarm fra det elektroniske alarmsystem Satellitsikringssystem skal være monteret på autoriseret værksted.

11 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Transportforsikring Marts Kasser Kasser fastmonteret på køretøj skal opfylde følgende minimumskrav: Låg, sider og bund skal enten udføres i 2 mm jernplade, eller 22 mm krydsfinerplade. Der skal være 30 x 30 mm vinkeljernsramme langs alle kanter. Jernplader skal sammensvejses langs alle kanter med mindst 50 mm sømlængde og med en maksimal afstand på 100 mm. Krydsfinerplader skal fastboltes med bræddebolte med en maksimal afstand på 200 mm langs alle kanter. låg skal udføres som overfalset og med 4 stk. nokker af 10 mm rundjern i hængsel side. låget skal låses i to punkter, med to låseenheder, der er F&P godkendt i BLÅ klasse. Benyttes hængelåse, skal hængelåsebeslagene også udføres som Blå klasse. kassen skal boltes fast til køretøjets chassis eller karosseri med mindst 4 stk. gennemgående 10 mm bræddebolte. Møtrikker skal sikres med svejseklat, eller vende ind i kassen Aflåsning af trailer Lukkede trailere skal være lukket og aflåst Aflåsningen skal ske med låseenhed som er F&P-godkendt i mindst GRØN klasse. Anvendes der hængelåse skal både beslag og hængelås være F&P godkendt i mindst GRØN klasse.

12 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Transportforsikring Marts Værdigruppeskema for varer og værktøj i egne biler Beløbene er fastlagt for 2015 og indeksreguleres. Sikringsniveau Værdigrupper A B C D Værdigruppe 1 Antikviteter. Cigaretter og tobaksvarer, vin og spiritus. Flyttegods og personlige effekter. Fotokopieringsmaskiner med en stykpris over kr. Frimærker, filatelistiske. Fyrværkeri. Guld, sølv, platin og palladium samt anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 promille rent guld eller mere. Diamanter, ædelstene, ægte perler, kulturperler (ind- og uindfattede). Smykke- og juvelarbejder, hvor nævnte materialer indgår. Levende dyr, herunder fisk og skaldyr. Lomme- og armbåndsure og bijouteri, hvis stykpris overstiger kr. Malerier, skulpturer og andre kunstgenstande. Marmor, granit o.lign. over 1 m2. Modeller, herunder originalmodeller og prototyper. Motordrevne køretøjer, påhængs- og sættevogne, påhængsredskaber samt både og lystfartøjer. Musikinstrumenter og udstyr, herunder, elektroniske musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr. Møbler og møbeldele bortset fra usamlede møbler (knock-down møbler) i kartonner. Mønter, numismatiske. Pelse og pelsværk. Rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer. Tæpper med m2-pris over kr. Varer lagret i beholder, tank, tønde eller lignende med et rumindhold på over liter. Våben, ammunition og sprængstoffer. Må ikke findes Må ikke findes Må ikke findes Må ikke findes Værdigruppe 2 Beklædning (pelse og pelsværk hører til i værdigruppe 1). Bijouteri, guld- eller sølvbelagt, med stykværdi under kr. Briller, solbriller og brillestel. Cd er, dvd er samt elektroniske spil. Cykler, samt reservedele og udstyr til cykler. Edb-udstyr, herunder pc er, projektorer, fladskærme, programmel og andet teknisk udstyr, der indgår i computersystem. Elektroniske kontormaskiner Fodtøj. Foto- og filmudstyr. Hårde hvidevarer. Læder- og skindbeklædning. Mobiltelefoner samt elektronisk tilbehør til disse. Parfumerivarer. Satellitudstyr, herunder navigationsudstyr. Sportsudstyr. TV-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr som fx forstærkere, receivere, mp3-, dvd- og cd-udstyr samt paraboler. Ure med stykværdi under kr. Må ikke findes kr kr kr. Værdigruppe 3 El- og motordrevet håndværktøj samt motoriserede have og parkredskaber. Møbler, kun knock-down Skibs- og bådudstyr. (TV-, radio- og navigationsudstyr hører til værdigruppe 2). Tæpper med en m2-pris under kr kr kr kr kr. Værdigruppe 4 Varer som ikke er nævnt i værdigruppe 1 til kr kr kr kr Såfremt forsikringssummen for forsikringen er lavere end de beløb, der er anført ovenfor, vil forsikringssummen være gældende.

13 Topdanmark Forsikring A/S Borupvang Ballerup Telefon CVR-nr

6588-1 Juni 2011. tyverisikring

6588-1 Juni 2011. tyverisikring 6588-1 Juni 2011 Regler for tyverisikring Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed

Læs mere

Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005

Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005 Forsikringsbetingelser 655-02 Erhvervsforsikring, juli 2005 Indhold 100 Generelle betingelser 101 Betaling af præmie 102 Forsikringens varighed og opsigelse 103 Indeksregulering 104 Ændring af betingelser

Læs mere

6588-1 Marts 2015. tyverisikring

6588-1 Marts 2015. tyverisikring 6588-1 Marts 2015 Regler for tyverisikring Topdanmark Forsikring A/S Regler for Tyverisikring 6588-1 Marts 2015 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 501

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0105-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring... 6 Varegrupper

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Indholdsfortegnelse 1. Forsikrede genstande... 2 1.1 Hvilke genstande dækker forsikringen... 2 1.2 Hvilke genstande dækker forsikringen ikke... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Gjensidige Forsikring Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47

Læs mere

Vilkår for Vare-, lastbiler og trækkere Fragtføreransvar Syge- og retshjælp i vognmandsvirksomhed

Vilkår for Vare-, lastbiler og trækkere Fragtføreransvar Syge- og retshjælp i vognmandsvirksomhed Vilkår for Vare-, lastbiler og trækkere Fragtføreransvar Syge- og retshjælp i vognmandsvirksomhed 6666-2 Juni 2010 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.3 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv Fotocollage bestående af 6 billeder i stil med TotalPrivat Dækningsskema for

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring

Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring 9905-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Alka Campingvognsforsikring

Alka Campingvognsforsikring Alka Campingvognsforsikring Forsikringsbetingelser Nr. CA-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014

Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014 Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014 Lidt om First bådforsikring Med mindre andet fremgår af policen, består bådforsikringen af: En kaskoforsikring, der dækker skade på båden

Læs mere

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Indboforsikring Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 vilkår for Personbiler bil uden bonustab Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

Påhængskøretøjsforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Påhængskøretøjsforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Påhængskøretøjsforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

Alka Familieforsikring

Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring Forsikrings betingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring Forsikringsvilkår for Familie basisforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

6740-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil elite

6740-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil elite 6740-1 Maj 2015 Vilkår for Personbiler il elite Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Personbiler il elite 6740-1 Maj 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til

Læs mere

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten. FORSIKRINGSBETINGELSER INDBOFORSIKRING Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.firstmarine.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk.

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil elite

Vilkår for Personbiler Bil elite Vilkår for Personbiler Bil elite 6600-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere