Marts vilkår for transportforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9909-1 Marts 2015. vilkår for transportforsikring"

Transkript

1 Marts 2015 vilkår for transportforsikring

2 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Transportforsikring Marts Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om jer. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-/CVR-nummer og jeres forsikringer. Hvis I ønsker at se disse oplysninger, kan I blot skrive til: Topdanmark Borupvang Ballerup Hvis I ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan I blot skrive til samme adresse. Vi skal informere jer om, at oplysninger om jeres kundeforhold bliver registreret centralt i Topdanmark. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Topdanmarks medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til jer, hvis vi har registreret jeres CPR-/CVR-nummer. Ordforklaring Ordforklaringen er en del af vilkårene. Ord og begreber markeret med en * er forklaret i Nogle forsikringer kan have yderligere ordforklaring.

3 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Transportforsikring Marts Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger Side Personoplysninger mv....2 Provision...2 NemKonto...2 Ordforklaring Transportforsikring For forsikringen gælder Hvad er omfattet? Leveringsbetingelser Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket? Forsendelser af køle-/frysevarer, herunder temperaturfølsomme varer Særligt om egne biler *: Forsikringen dækker ikke: Særlige undtagelser for transporter med egne biler *: Forsikringssum Erstatningsopgørelse Erstatningsudbetaling Fællesvilkår for transportforsikringer Hvem er sikret? Hvor dækkes? (geografisk* dækningsområde) Regulering Indeksregulering Opsigelse og ændring af forsikringen Hvis skaden sker Lovgivning Værneting Varer og værktøj i egne biler Forsikringen omfatter Forsikringen omfatter ikke varer m.m Tyverisikringsniveau A Tyverisikringsniveau B Tyverisikringsniveau C Tyverisikringsniveau D Kasser Aflåsning af trailer Værdigruppeskema for varer og værktøj i egne biler... 12

4 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Transportforsikring Marts Transportforsikring Transportforsikring for - egne varer - eget værktøj - egne instrumenter - egne reservedele - egne rejsekollektioner - køb og salg af varer - udstillingsgods og standmateriale For forsikringen gælder - Udvidede danske betingelser Danske strejke betingelser Krigsforsikringsbetingelser 2010 (excl. landtransporter) - Terrorismeklausul Undtagelse for atomforurening samt kemiske, biologiske, biokemiske eller elektromagnetiske våben Hvis der er eksportforsendelser, hvor der er krav om engelske forsikringsbetingelser, fx via remburs, vil følgende engelske betingelser gælde: - Institute Cargo Clauses (A) - Institute Replacement Clause - Institute Strikes Clauses (Cargo) - - Termination of Transit Clause (Terrorism) Institute War Clauses (Cargo) - Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Biochemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause for forsendelser forsikret på engelske betingelser gælder engelsk lov og retspraksis. De nævnte betingelser finder du i Tillæg til vilkår for Transportforsikring. Tillægget finder du på Danske betingelser: Engelske betingelser: E Hvad er omfattet? Forsikringstagerens egne og fremmede varer, eget værktøj, egne instrumenter, reservedele og rejsekollektioner, når de er under transport/ophold i egne biler. Transporter til og fra udlejning (udelukkende pr. egne biler) Varer under transport, som virksomheden køber eller sælger Returvarer* Varer til og fra forarbejdning * Varer til og fra reparation, opgradering, tilretning * o.lign., herunder rensning og farvning Prøve- og demonstrationsvarer * Varer, som bliver forsendt imellem forsikringstagerens egne adresser Varer, som bliver forsendt til emballering/ompakning og retur, eller direkte til egne kunder. forsikringen dækker ikke under ophold for emballering/ompakning Udstillingsgods og standmateriale under transport til og fra udstillinger. forsikringen dækker ikke under ophold på udstilling Rejsekollektioner som forsendes under forsendelsesdokument. forsikringen dækker ikke under ophold.

5 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Transportforsikring Marts Varer/udstyr, jf og , som forsikringstageren låner eller lejer, er tillige omfattet, dog på betingelse af: at forsikringstageren bærer risikoen at forsikringstageren har pligt til at erstatte eventuel skade at genstandene ikke er dækket af anden forsikring Leveringsbetingelser Forsikringen gælder uanset leveringsbetingelser. ved forsendelser, hvor forsikringstageren i henhold til handelsaftalen ikke har forsikringsrådigheden, gælder der en subsidiær forsikring * Hvad er ikke omfattet? Kørsel af fremmede varer og andet gods mod betaling eller anden modydelse Udenlandske skatter og afgifter forsikringen omfatter ikke forsendelser der er belagt med udenlandske skatter og/ eller afgifter Virksomhedens produktionsmaskiner/-udstyr og inventar Følgende varearter/genstande: - Antikviteter. - Cigaretter og tobaksvarer, vin og spiritus. - Flyttegods og personlige effekter. - Fotokopieringsmaskiner med en stykpris over kr. (2015). - Frimærker, filatelistiske. - Fyrværkeri. - Guld, sølv, platin og palladium samt anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 promille rent guld eller mere. Diamanter, ædelstene, ægte perler, kulturperler (ind- og uindfattede). Smykke- og juvelarbejder, hvor nævnte materialer indgår. - Levende dyr. - Lomme- og armbåndsure og bijouteri, hvis stykpris overstiger kr. (2015). - Malerier, skulpturer og andre kunstgenstande. - Marmor, granit o.lign. over 1 m2. - Modeller, herunder originalmodeller og prototyper. - Motordrevne køretøjer, påhængs- og sættevogne, påhængsredskaber samt både og lystfartøjer. - Musikinstrumenter og udstyr, herunder elektroniske musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr. - Møbler og møbeldele bortset fra usamlede møbler (knock-down møbler) i kartonner. - Mønter, numismatiske. - Pelse og pelsværk. - Rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer. - Tæpper med m2-pris over kr. (2015). - Varer lagret i beholder, tank, tønde eller lignende med et rumindhold på over liter. - Våben, ammunition og sprængstoffer Varer, der bliver afskibet på dæk. varer, der bliver sendt i lukkede containere, bliver dog betragtet som rumlast i forsikringsaftalens forstand, når rederiet i henhold til konossementet har ret til at anbringe containere såvel i rum som på dæk uden angivelse heraf i konossementet.

6 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Transportforsikring Marts Hvilke skader er dækket? Forsikringen dækker fysisk skade på og tab af de forsikrede genstande som følge af, at en ulykkelig hændelse rammer disse, jf. Udvidede danske betingelser 2010, når de er under transport Særligt for transporter i egne biler *: Forsikringen dækker tillige under på- og aflæsning, op-, hen- og nedbæring i direkte forbindelse med transporten under bilens henståen, ophold eller parkering Se i øvrigt Værdigruppeskema for varer og værktøj i egne biler * i Regler for tyverisikring bagerst i vilkårene Forsendelser af køle-/frysevarer, herunder temperaturfølsomme varer Hvis der er tale om forsendelser, som ikke bliver sendt under mekanisk køl/frys i kølerum/fryserum/frysecontainer, gælder der følgende indskrænkninger: Temperaturforandring dækkes alene som følge af: - ild eller eksplosion - skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring - væltning eller afsporing af landtransportmiddel - transportmidlets sammenstød - nedstyrtning af luftfartøj - losning af de forsikrede genstande i nødhavn Hvis der er tale om forsendelser, som bliver sendt under mekanisk køl/frys i kølerum/fryserum/frysecontainer gælder følgende betingelser: Danske køle-/frysebetingelser - Danske strejkebetingelser for køle-/frysetransporter - Terrorismeklausul Krigsforsikringsbetingelser 2010 (excl. landtransporter) - Undtagelse for atomforurening samt kemiske, biologiske, biokemiske eller elektromagnetiske våben Hvis der er eksportforsendelser, hvor der er krav om engelske forsikringsbetingelser, fx via remburs, vil følgende engelske betingelser gælde: - Institute Frozen Food Clauses (A) (Excluding Frozen Meat) - Institute Strikes Clauses (Frozen Food) (Excluding Frozen Meat) - Termination of Transit Clause (Terrorism) Institute War Clauses (Cargo) - Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Biochemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause Det er en betingelse for forsikringens dækning, at transportøren skriftligt er blevet gjort bekendt med varens beskaffenhed, herunder dennes transporttemperatur, og at transporttemperaturen anføres i fragtbrevet varen er forskriftsmæssigt nedkølet eller frosset, inden transporten bliver påbegyndt transportenheden er forsynet med registreringsanordninger, fx skriver, der med regelmæssige mellemrum registrerer den lufttemperatur, som varen bliver udsat for forsikringstageren for egne køretøjer holder det for temperaturen nødvendige anlæg og maskineri i god og driftssikker stand og overholder de af leverandøren givne brugsanvisninger samt de i lovgivningen fastsatte regler, og straks selv lader fejl og mangler, som kommer til forsikringstagerens kendskab, afhjælpe.

7 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Transportforsikring Marts Særligt om egne biler *: Tyveri bliver kun dækket ved voldeligt opbrud af lukket og aflåst bil. Se i øvrigt Værdigruppeskema for varer og værktøj i egne biler * i Regler for tyverisikring bagerst i vilkårene Endvidere dækker forsikringen mod ran* og røveri* Forsikringen dækker ikke: Ud over de i Udvidede danske betingelser 2010 paragraf 4, 5 og 6 anførte undtagelser dækker forsikringen ikke skade, tab eller omkostninger, som skyldes driftstab eller andet indirekte tab For brugte og/eller uemballerede genstande dækker forsikringen ikke ridser, skrammer og malingsskader samt skade, tab og/eller udgifter som følge af rust og/eller oxydering, medmindre det skyldes en hændelse omfattet af Begrænsede danske betingelser 2010, paragraf Særlige undtagelser for transporter med egne biler *: Forsikringen dækker ikke skade, tab eller omkostninger, som skyldes: at de forsikrede genstande bliver benyttet, betjent eller demonstreret at de forsikrede genstande bliver glemt eller forlagt ridser og skrammer samt slitage, gradvis forringelse eller dårlig vedligeholdelse kørselsuheld, hvor forsikringstageren eller anden fører med forsikringstagerens viden var beruset kørsel uden kørekort, medmindre det bliver godtgjort, at uheldet ikke skyldes mangel på kørefærdighed Forsikringssum Forsikringen dækker med indtil de summer, der står i forsikringsaftalen Ved forsendelse fra Danmark (eksportforsendelser) forpligter Topdanmark sig kun til under transitophold at forsikre den i forsikringsaftalen anførte forsikringssum*, i et og samme pakhus, på en og samme kaj, banegård eller anden lokalitet i Danmark Uden særlig aftale er omkostninger på bestemmelsesstedet ikke medforsikret, og tab, der opstår ved, at der på bestemmelsesstedet må betales efterbetalbar fragt, losningsudgifter, told mv. af beskadigede varer, er forsikringen uvedkommende Erstatningsopgørelse Forsikringen erstatter på basis af førsterisiko * Egne og fremmede varer, eget værktøj, egne instrumenter, maskiner, reservedele og rejsekollektioner bliver erstattet på basis af nyværdi* Ved tyveri fra egne biler * bliver erstatningen gjort op på følgende måde: Er betingelserne/kravene til værdigruppe eller tyverisikring/sikringsniveau ikke opfyldt, erstatter vi med 60 % af samtlige beløb, som ville blive udbetalt, hvis betingelserne/kravene er opfyldt Erstatning for varer kan ikke overstige de værdigrænser for hver enkelt varegruppe, der er nævnt i værdigruppeskemaet En eventuel selvrisiko* bliver fratrukket, når erstatningsberegningen har fundet sted Ved køb og salg af varer erstatter forsikringen som følger: Indgående handelsvarer bliver erstattet med fakturabeløbet med tillæg af 10 % til dækning af avance, fragt og forsikringspræmie.

8 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Transportforsikring Marts Udgående handelsvarer bliver erstattet med fakturabeløbet uden tillæg. Hvis der er tale om CIP eller CIF salg, lægges 10 % til, såfremt en evt. skadeudbetaling sker direkte til køber Til reparation, opgradering, tilretning o.lign.: forsikringen opgøres på grundlag af varens dagspris i urepareret, uopgraderet, utilrettet o.lign. stand. fra reparation, opgradering, tilretning o.lign.: forsikringen opgøres på grundlag af varens dagspris i repareret, opgraderet, tilrettet o.lign. stand For andre forsendelser end handelsvarer, herunder returvarer*, bliver erstatningen fastsat til dagsprisen på afsendelsesstedet på afsendelsesdagen, tillagt fragt, der skal betales uden hensyn til, om transporten bliver fuldført Erstatningsudbetaling Udbetaling af erstatning sker for partiel skade 14 dage efter, at erstatningsberegning foreligger og for totaltab som regel 2 måneder efter, at de fornødne bevisligheder er tilvejebragt Fællesvilkår for transportforsikringer, se også Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Hvem er sikret? Forsikringen dækker forsikringstageren som ejer af virksomheden Hvor dækkes? (geografisk* dækningsområde) Forsikringen dækker transporter, som afsendes til/fra/i det område, som står i forsikringsaftalen For forsendelser til/fra/i det tidligere Sovjetunionen, inkl. Baltikum, gælder tillige følgende: Det er en betingelse for forsikringsdækningen, at der skal være udstedt et fragtbrev, i henhold til hvilket speditør/transportør i Danmark har direkte hæftelse over for forsikringstageren for fejl og forsømmelser, der bliver begået under transporten, ligegyldigt af hvem. vedkommende speditør/transportør skal ikke kunne påberåbe sig blot at være transportformidler, men må acceptere at handle som Combined Transport Operator (CTO) med deraf følgende transportansvar (CMR / NSAB 2000) og ved skibsforsendelser under Combined Transport Bill of Lading (FBL) Regulering For forsikringen betales et årligt forskud på basis af virksomhedens seneste regnskabsmæssige nettoomsætning. Hvert år pr. hovedforfaldsdag bliver prisen reguleret efter den faktiske regnskabsmæssige nettoomsætning. Er prisen efter regulering større end forskuddet, skal det overskydende beløb betales til Topdanmark. Er den mindre, tilbagebetaler Topdanmark forskellen, jf. dog forsikringsaftalens bestemmelser om minimumspris.

9 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Transportforsikring Marts Indeksregulering Forsikringssummer, selvrisikobeløb og andre beløb, der er anført i forsikringsaftalen og vilkårene, bliver indeksreguleret hvert år pr. hovedforfald, medmindre der efter beløbet står, at det ikke bliver indeksreguleret Om reguleringsindeks se Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer punkt Opsigelse og ændring af forsikringen Ud over Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer punkt gælder tillige følgende: Strejke- eller krigsforsikringsdækningen kan Topdanmark til enhver tid særskilt opsige skriftligt med 48 timers varsel. Dette gælder for både danske og engelske forsikringsbetingelser Hvis skaden sker Ud over Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer punkt gælder, at: I tilfælde af, at en af forsikringen omfattet skade er indtruffet eller frygtes at være umiddelbart forestående, er forsikringstageren, dennes ansatte og andre, som handler på forsikringstagerens vegne, forpligtet til: at træffe alle rimelige foranstaltninger til at afværge eller begrænse skaden at træffe nødvendige foranstaltninger til sikring og gennemførelse af krav over for tredjemand, herunder transportører eller andre, i hvis varetægt de forsikrede genstande er eller har været overladt. Ud over erstatningsberettiget skade erstatter Topdanmark alle rimelige omkostninger ved udførelsen af disse pligter. Bliver disse pligter forsømt, kan Topdanmarks ansvar begrænses eller eventuelt helt bortfalde Ved skade konstateret i udlandet skal henvendelse om besigtigelse ske straks til nærmeste Lloyds agent. ved skade konstateret i Danmark påhviler det sikrede uden ophold at underrette Topdanmark Ved modtagelse af beskadigede varer fra: skib, skal der reklameres skriftligt straks ved godsets udlevering eller - hvis skaden ikke kunne konstateres ved udlevering - senest 3 dage herefter bil/bane/fly, skal der reklameres skriftligt straks ved godsets udlevering eller - hvis skaden ikke kunne konstateres ved udlevering - senest 7 dage herefter post, skal der reklameres skriftligt straks ved forsendelsens modtagelse. Skadekrav skal fremsendes skriftligt til Topdanmark bilagt fornøden dokumentation, herunder faktura, konnossement og/eller fragtbrev, told-, havne- og pakhuskvittering og evt. besigtigelsesrapport, kopi af reklamation over for transportøren samt police/certifikat, hvor sådant er udstedt. Det påhviler sikrede at give Topdanmark underretning, hver gang der bliver underskrevet havariindeståelse for havari grosse bidrag Lovgivning Udover Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer punkt gælder Dansk Søforsikrings Konvention af 2. april for transporter forsikret på engelske betingelser gælder engelsk lov og retspraksis Værneting Sø- og Handelsretten i København med Højesteret som appelinstans er værneting i alle tvistigheder (se dog Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer punkt Voldgift), der måtte opstå under denne forsikring.

10 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Transportforsikring Marts Varer og værktøj i egne biler Forsikringen omfatter Transportforsikringen omfatter varer og værktøj, der bliver opbevaret i et indregistreret køretøj eller i en lukket opbevaringsenhed. Opbevaringsenheden er lad, trailer, påhængsvogn, sættevogn eller kasse der monteres på lad, under lad eller på siden af køretøjet Varer og værktøj der hører til værdigruppe 1 er ikke omfattet af forsikringen Forsikringen omfatter ikke varer m.m i tagbokse, i vare- og bagagerum eller opbevaringsenhed, med plast- eller nylonstøbte ladoverdækninger, i vare- og bagagerum eller opbevaringsenhed, med overdækninger af lærred, plastfolie, stof, teltdug eller lignende, Tyverisikringsniveau A Varer og værktøj skal være opbevaret i et lukket og aflåst køretøj eller i opbevaringsenhed Nøgler og/eller kode til køretøjets tændingssystem og eventuelle alarmsystem må ikke efterlades i køretøjet Tyverisikringsniveau B Alle krav i tyverisikringsniveau A skal være overholdt Varer og værktøj må ikke være direkte synligt udefra Køretøjet har fabriksmonteret startspærre Tyverisikringsniveau C Alle krav i tyverisikringsniveau A og B skal være overholdt Køretøjet eller opbevaringsenheden skal være sikret med et elektronisk alarmsystem, der mindst omfatter åbningskontakter i døre, front- og bagklap, samt en bevægelsesdetektor, der overvåger alle varer og værktøjer. Alarmafgivelse skal mindst ske via sirene og blinkende lygter Alarmsystem skal være monteret på autoriseret værksted Tyverisikringsniveau D Alle krav i tyverisikringsniveau A, B og C skal være overholdt Uden for normal arbejdstid skal køretøjet eller opbevaringsenheden være parkeret i garage, i et aflåst indhegnet område eller umiddelbart udenfor den ansattes privatadresse Køretøjet eller opbevaringsenheden skal være monteret med et satellitsikringssystem, der er tilkoblet en døgnbemandet kontrolcentral. Både satellitsikringssystemet og kontrolcentralen skal være godkendt af Topdanmark Satellitsikringssystemet skal automatisk blive aktiveret, når tændingsnøglen bliver fjernet eller når opbevaringsenheden bliver parkeret. Der skal sendes en alarm til kontrolcentralen, hvis man forsøger at fjerne køretøjet eller opbevaringsenheden eller hvis der bliver afgivet alarm fra det elektroniske alarmsystem Satellitsikringssystem skal være monteret på autoriseret værksted.

11 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Transportforsikring Marts Kasser Kasser fastmonteret på køretøj skal opfylde følgende minimumskrav: Låg, sider og bund skal enten udføres i 2 mm jernplade, eller 22 mm krydsfinerplade. Der skal være 30 x 30 mm vinkeljernsramme langs alle kanter. Jernplader skal sammensvejses langs alle kanter med mindst 50 mm sømlængde og med en maksimal afstand på 100 mm. Krydsfinerplader skal fastboltes med bræddebolte med en maksimal afstand på 200 mm langs alle kanter. låg skal udføres som overfalset og med 4 stk. nokker af 10 mm rundjern i hængsel side. låget skal låses i to punkter, med to låseenheder, der er F&P godkendt i BLÅ klasse. Benyttes hængelåse, skal hængelåsebeslagene også udføres som Blå klasse. kassen skal boltes fast til køretøjets chassis eller karosseri med mindst 4 stk. gennemgående 10 mm bræddebolte. Møtrikker skal sikres med svejseklat, eller vende ind i kassen Aflåsning af trailer Lukkede trailere skal være lukket og aflåst Aflåsningen skal ske med låseenhed som er F&P-godkendt i mindst GRØN klasse. Anvendes der hængelåse skal både beslag og hængelås være F&P godkendt i mindst GRØN klasse.

12 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Transportforsikring Marts Værdigruppeskema for varer og værktøj i egne biler Beløbene er fastlagt for 2015 og indeksreguleres. Sikringsniveau Værdigrupper A B C D Værdigruppe 1 Antikviteter. Cigaretter og tobaksvarer, vin og spiritus. Flyttegods og personlige effekter. Fotokopieringsmaskiner med en stykpris over kr. Frimærker, filatelistiske. Fyrværkeri. Guld, sølv, platin og palladium samt anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 promille rent guld eller mere. Diamanter, ædelstene, ægte perler, kulturperler (ind- og uindfattede). Smykke- og juvelarbejder, hvor nævnte materialer indgår. Levende dyr, herunder fisk og skaldyr. Lomme- og armbåndsure og bijouteri, hvis stykpris overstiger kr. Malerier, skulpturer og andre kunstgenstande. Marmor, granit o.lign. over 1 m2. Modeller, herunder originalmodeller og prototyper. Motordrevne køretøjer, påhængs- og sættevogne, påhængsredskaber samt både og lystfartøjer. Musikinstrumenter og udstyr, herunder, elektroniske musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr. Møbler og møbeldele bortset fra usamlede møbler (knock-down møbler) i kartonner. Mønter, numismatiske. Pelse og pelsværk. Rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer. Tæpper med m2-pris over kr. Varer lagret i beholder, tank, tønde eller lignende med et rumindhold på over liter. Våben, ammunition og sprængstoffer. Må ikke findes Må ikke findes Må ikke findes Må ikke findes Værdigruppe 2 Beklædning (pelse og pelsværk hører til i værdigruppe 1). Bijouteri, guld- eller sølvbelagt, med stykværdi under kr. Briller, solbriller og brillestel. Cd er, dvd er samt elektroniske spil. Cykler, samt reservedele og udstyr til cykler. Edb-udstyr, herunder pc er, projektorer, fladskærme, programmel og andet teknisk udstyr, der indgår i computersystem. Elektroniske kontormaskiner Fodtøj. Foto- og filmudstyr. Hårde hvidevarer. Læder- og skindbeklædning. Mobiltelefoner samt elektronisk tilbehør til disse. Parfumerivarer. Satellitudstyr, herunder navigationsudstyr. Sportsudstyr. TV-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr som fx forstærkere, receivere, mp3-, dvd- og cd-udstyr samt paraboler. Ure med stykværdi under kr. Må ikke findes kr kr kr. Værdigruppe 3 El- og motordrevet håndværktøj samt motoriserede have og parkredskaber. Møbler, kun knock-down Skibs- og bådudstyr. (TV-, radio- og navigationsudstyr hører til værdigruppe 2). Tæpper med en m2-pris under kr kr kr kr kr. Værdigruppe 4 Varer som ikke er nævnt i værdigruppe 1 til kr kr kr kr Såfremt forsikringssummen for forsikringen er lavere end de beløb, der er anført ovenfor, vil forsikringssummen være gældende.

13 Topdanmark Forsikring A/S Borupvang Ballerup Telefon CVR-nr

Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Tyverisikringsniveauer og varegrupper Side 1 af 11 Sikringsniveau 10 eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog Sikringsniveau 20 side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i

Læs mere

6588-1 Marts 2015. tyverisikring

6588-1 Marts 2015. tyverisikring 6588-1 Marts 2015 Regler for tyverisikring Topdanmark Forsikring A/S Regler for Tyverisikring 6588-1 Marts 2015 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 501

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring,

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring, Vareforsikring - Begrænsede danske betingelser 2010 21.04.2010 skal gøre opmærksom på, at disse betingelser er vejledende. Der er således ikke noget til hinder for, at forsikringsselskabet og forsikringstageren

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk April 2005 rev. marts 2013 Sikring - Erhverv Indholdsfortegnelse (klikbar) Indledning 2 Reviderede varegrupper og sumgrænser

Læs mere

Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk April 2005 rev. februar 2012 Sikring - Erhverv Indholdsfortegnelse (klikbar) Indledning 2 Reviderede varegrupper og sumgrænser

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring

Vilkår for Maskinforsikring Vilkår for Maskinforsikring 9907-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005

Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005 Forsikringsbetingelser 655-02 Erhvervsforsikring, juli 2005 Indhold 100 Generelle betingelser 101 Betaling af præmie 102 Forsikringens varighed og opsigelse 103 Indeksregulering 104 Ændring af betingelser

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Fakta om Transportforsikring

Fakta om Transportforsikring Fakta om Transportforsikring At købe og sælge varer, der skal fragtes over en vis strækning, kræver både omtanke og ansvarlighed. Da den økonomiske risiko ikke nødvendigvis ligger hos den, der transporterer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 100 Generelle betingelser 101 Betaling af præmie 102 Forsikringens varighed og opsigelse 103 Indeksregulering 104 Ændring

Læs mere

Fakta om Transportforsikring

Fakta om Transportforsikring Fakta om Transportforsikring At købe og sælge varer, der skal fragtes over en vis strækning, kræver både omtanke og ansvarlighed. Da den økonomiske risiko ikke nødvendigvis ligger hos den, der transporterer,

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen.

DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen. DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen. Assistance Assistance DSV A/S er Danmarks største og blandt Europas førende transport- og logistikvirksomheder.

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Informationsmøde muligheder for forsikring Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Dagsorden Forsikring i genhusningshotel i en tom blok Beboer får eget indbo med under genhusningen,

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009. Erhverv }rlig pris 1.846 kr. 2009 Indeks

Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009. Erhverv }rlig pris 1.846 kr. 2009 Indeks Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009 Stenhusevej 12 Eskerod 8543 Hornslet Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: Erhverv }rlig pris

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Indholdsfortegnelse 1. Forsikrede genstande... 2 1.1 Hvilke genstande dækker forsikringen... 2 1.2 Hvilke genstande dækker forsikringen ikke... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen...

Læs mere

VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE

VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE VERSION 151001 VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE HOWENI INSTITUTE SIDE 1 1. Introduktion Denne vejledning er udarbejdet med fokus på indbrudssikring, tyverisikring og røverisikring af primært varevogne

Læs mere

GUIDE Køretøjssikring

GUIDE Køretøjssikring GUIDE Køretøjssikring VERSION 140701 HOWENI EUROSAFE GUIDE - KØRETØJSSIKIRNG VERSION 140701 SIDE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Opdateringer 1. Introduktion køretøjssikring 2. Sikringsstrategi

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring. Forsikringsvilkår TE-FV-01

TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring. Forsikringsvilkår TE-FV-01 TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring Forsikringsvilkår TE-FV-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækkes 2. Forsikringen omfatter 3. Fællesvilkår for Forhandler- og vækstedsforsikringen

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Særlige vilkår for kasko-forsikringen til lystfartøjer - premium - (tysk betegnelse: BB Wassersportfahrzeuge Premium 2015)

Særlige vilkår for kasko-forsikringen til lystfartøjer - premium - (tysk betegnelse: BB Wassersportfahrzeuge Premium 2015) Særlige vilkår for kasko-forsikringen til lystfartøjer - premium - (tysk betegnelse: BB Wassersportfahrzeuge Premium 2015) Formular 8068 (01) udgave fra den 01.11.2014 Indholdsfortegnelse 1 Forsikringens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Home and away Udvidet indbodækning under rejse 061213, 0097001048 AIG Europe Limited,

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Allan Bo Christensen. - født i 1966. Ansat i forsikringsbranchen siden 1984. Baltica. Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab. Forsikringshøjskolen

Allan Bo Christensen. - født i 1966. Ansat i forsikringsbranchen siden 1984. Baltica. Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab. Forsikringshøjskolen Allan Bo Christensen - født i 1966 Ansat i forsikringsbranchen siden 1984. Baltica Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab Forsikringshøjskolen Amaliegade 10 1256 Kbh. K Formål: At udbrede kendskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

6637-3 August 2014. Vilkår for campingvogne

6637-3 August 2014. Vilkår for campingvogne 6637-3 August 2014 Vilkår for campingvogne Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for ampingvogne 6637-3 August 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Vilkår for Tophjælp bil

Vilkår for Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-3 Januar 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket?

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

Vilkår for. Kraner og andet entreprenørmateriel. 4538-5 Januar 1994. I samarbejde med. Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark

Vilkår for. Kraner og andet entreprenørmateriel. 4538-5 Januar 1994. I samarbejde med. Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Vilkår for Kraner og andet entreprenørmateriel 4538-5 Januar 1994 I samarbejde med Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer der er

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

38.240 kr. Korttidsforsikring

38.240 kr. Korttidsforsikring Telefon A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej 5 9230 Svenstrup J Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401 Forsikringsbetingelser Veterankøretøjsforsikring Version 20-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere