DOS BULLETIN UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER KORRESPONDANCER: GÖRAN BAUER S GRANT MØDER OG KURSER I DANMARK OG NORDEN...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOS BULLETIN UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 16 KORRESPONDANCER:... 17 GÖRAN BAUER S GRANT... 30 MØDER OG KURSER I DANMARK OG NORDEN..."

Transkript

1 DOS BULLETIN NR. 1 JANUAR ÅRGANG LEDER FORÅRSMØDET INDKALDELSE AF AF ABSTRACTS DE NYE REGLER FOR INDSENDELSE AF ABSTRACTS BESTYRELSEN INFORMERER DOS BULLETIN DOS FONDEN EFFORT TRAVELLING FELLOWSHIP REFERENCEPROGRAM MANUAL MSEC-PORTALEN UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER A-KURSUSLISTE KORRESPONDANCER: HOFTEARTROSKOPI I PITTSBURGH SIXTH ANNUAL INSALL SCOTT KELLY INSTITUTE SPORTS MEDICINE AND TOTAL KNEE SYMPOSIUM GÖRAN BAUER S GRANT MØDER OG KURSER I DANMARK OG NORDEN

2 DOS BESTYRELSE Formand Overlæge, dr.med. Erik Tøndevold Ortopædkirurgisk Klinik Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Næstformand Overlæge, dr.med. Søren Solgaard Ortopædkirurgisk afd. O Hillerød Sygehus, Helsevej Hillerød Kasserer Afdelingslæge Ph.D Klaus Hindsø Ortopædkirurgisk Klinik U Rigshospitalet, Blegdamsvej København Ø Redaktør 1. reservelæge Michael Nielsen Ortopædkirurgisk Klinik, Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Sekretær Overlæge, dr.med. Bjarne Møller-Madsen Ortopædkirurgisk afdeling E Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C Tlf Betingelser for optagelse i DOS Alle læger med dansk autorisation kan optages i Dansk Ortopædisk Selskab. Anmodning om indmeldelse skal ske skriftligt eller via DOS s hjemmeside anmodningen skal stiles til bestyrelsen og indsendes sammen med oplysninger om personlige data til sekretæren Bjarne Møller- Madsen. DOS-Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Ansvarshavende redaktør Michael Nielsen Web-page Redaktion og annoncer c/o Annette van Hauen HovedOrtoCentret, Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø DTP & Tryk Kandrup Bogtryk Århusgade 88, 2100 København Ø Tlf Fax DEADLINES FOR NÆSTE BULLETIN ANNONCER: Fredag den 16. januar 2004 TEKST: Fredag den 6. februar 2004

3 LEDER LEDER Glædelig jul og godt nytår. Årgang 2004 er nu startet; året hvor den nye målbeskrivelse og de nye hoveduddannelsesstillinger begynder. Det bliver spændende at følge hvordan hele denne omstrukturering kommer til at spænde af. Der kan ikke herske tvivl om at hvis de nødvendige ressourcer følger med de store og gode intentioner, så kommer det her til at blive et virkeligt løft for speciallægeuddannelsen. Hvordan fokuserede 14 dages ophold på en ny afdeling bliver (specielt hvor stort udbyttet bliver) og hvordan man lærer og producerer forskning over en 3 måneders periode med bl.a. forskningskursus det står stadigvæk hen i det uvisse. Men hvis vi gamle også tager vores ansvar så kan dette blive virkelig godt. Vi havde ved det forgangne årsmøde bl.a. et spændende symposium/en høring omhandlende referenceprogram om knæalloplastik. Mange gode ideer til det foreløbige produkt blev givet videre, men det skal dog pointeres at selvom dette ikke var en egentlig officiel høringsrunde så vil al videre referencehøring foregår på internettet. Man kan læse det foreløbige referenceprogram og vurdere status på : hvor man kan kommentere, foreslå, opmuntre, beklage sig og anbefale ændrede formuleringer pr. mail eller brev til gruppens medlemmer. Andetsteds i denne Bulletin kan man desuden se og læse den nye manual for referenceprogrammer. Man kan der få et indtryk af hvor lang vejen til et endeligt reference program er og hvor stort et arbejde medlemmerne yder når de producerer et sådant. 3

4 Acta Orthopaedica Scandinavica har givet et godt tilbud om 50% prisreduktion på supplementa til alle medlemmer af de ortopædkirurgiske selskaber i Norden og Holland. Da man mener at afhandlinger fra disse lande generelt har et så højt niveau at de fortjener et bredere publikum, har man besluttet at sænke prisen for at publicere Ph.D og disputats afhandlinger til ca. 60 Euro pr. Acta side (sv.t. mellem 3 og 4 alm. A4 skrift ark). Prisen er således blevet markant lavere og da supplementa sendes ud til alle 4700 Acta abonnenter så vil man virkelig få en stor læserskare. Man får desuden 400 eksemplarer selv til uddeling. Et ganske flot tilbud der gælder foreløbigt uden tidsbegrænsning. Næsten alle pladser som inspektor er besat. Planen fra Sundhedsstyrelsen er at der skal være mindst 5 ortopædkirurgiske inspektorer i hver af de 3 regioner. Inspektorordningen fungerer (når den er fuldt på plads ) med besøg hver 3 4 år på alle afdelinger omkring i landet så inspektorer skal forvente at skulle af sted 1 2 gange pr. år. Det at være inspektor kræver et åbent sind, interesse for uddannelse, kommunikative færdigheder samt mulighed for at tage et par dage ud fra hverdagens rutiner for at tage på besøg. Når man er blevet valgt som inspektor får man tildelt et 1 1 /2 dags kursus fra Sundhedsstyrelsen hvor man lærer systemet. Der er endnu 2 ubesatte pladser i Region Øst ellers er alle pladser optaget. DOS s nyopdaterede hjemmeside er blevet godt modtaget. Efter et stort arbejde fra den nye webmaster (= den gamle kasserer) har vi nu et moderniseret design med mange nye features bl.a. muligheden for at tilmelde sig selskabet direkte fra hjemmesiden og muligheden for at sende abstracts og indlæg til DOS Bulletin direkte fra siden. Faktisk bliver abstract reglerne nu lavet om: fra og med Forårsmødet 2004 skal man: Kun tilmelde og indsende abstracts via formularen på hjemmesiden Se: Regler for indsendelse af abstracts til DOS-møder på de følgende sider. 4

5 De gamle Bulletiner kan også findes på den nye hjemmeside og læses i pdf format inklusive alle de gamle accepterede abstracts. Som en virkelig fremtidssikring af hjemmesiden er opdateringen med billeder fra DOS-møderne samt ikke mindst billederne af bestyrelsen. Vi undskylder den forringede billedkvalitet. Billedmaterialet vil blive øget i fremtiden. Red. 5

6 DOS FORÅRSMØDET 2004 DOS Forårsmøde 2004 afholdes i Århus torsdag den 13. og fredag den 14. maj. I tilslutning hertil afholdes DOS generalforsamling Den ortopædkirurgiske afdeling på Århus Universitetshospital vil være vært. Der afholdes videnskabelige sessioner begge dage samt en posterkonkurrence. BEMÆRK! Nye regler for indkaldelse af Foredrag og Posters Der indkaldes hermed foredrag og posters til forårsmødet Der skal kun fremsendes abstracts på engelsk. For at lette indsendelsen af abstracts er proceduren ændret. Der skal ikke længere sendes både papir og elektroniske udgaver til sekretær og redaktør. Indsendelsen foregår elektronisk via DOS hjemmeside. Bestyrelsen kan vælge at afvise abstracts som ikke overholder de angivne formkrav (se følgende sider). Accepterede abstracts vil blive videresendt til Acta Orthopaedica Scandinavica. Abstracts kan tilmeldes på hjemmesiden frem til deadline: Mandag, den 23. Februar Der forventes i løbet af uge 12 udsendt meddelelse om de indsendte abstracts er antaget. Red. 6

7 De nye regler for indsendelse af: Abstracts til DOS møder Abstracts Skal forfattes efter de instruktioner der står på DOS s hjemmeside: under menuen Møder: 1. Som hovedregel accepteres kun arbejder, der ikke har været publiceret tidligere. I visse motiverede situationer kan denne regel dog fraviges. Såfremt dette er tilfældet, bedes du argumentere i kommentarfeltet. 1. Alle medforfattere skal have læst og accepteret fremsendelsen af abstractet. 2. Det er alene bestyrelsens afgørelse om det fremsendte abstract skal præsenteres som poster eller foredrag. Enkelte arbejder egner sig dog bedst til poster, hvilket kan angives i feltet "ønsket præsentation". 3. Selve teksten (ekskl. titel, forfatternavne og afdelinger) må ikke fylde mere end tegn og skal opdeles med følgende overskrifter, som begynder med STORE bogstaver på ny linie: 1. INTRODUCTION 2. MATERIAL AND METHODS 3. RESULTS 4. CONCLUSION 7

8 Såfremt der er plads på siden kan referencer, enkle figurer og tabeller inkluderes i overensstemmelse med formatspecifikation som i Acta Orthopaedica Scandinavica (se deres hjemmeside). Foredraget tilmeldes og sendes kun via DOS s hjemmeside Projektion og Posters Der vil ikke være mulighed for anvendelse af lysbilleder, kun enkeltprojektion fra PC (kun Microsoft Powerpoint 2000 el. tidl.) Projektorbilledtekst og posterteksterne skal være på engelsk. Posters skal holdes indenfor formatet 150 cm x 100 cm (højde x bredde). Overhead-projektor forefindes ikke. Såfremt de ovenfor beskrevne krav ikke er overholdt, kan bestyrelsen vælge at afvise abstract. Alle accepterede abstracts videresendes til Acta Orthopaedica Scandinavica. Red. 8

9 DOS Bulletin 2004 Bulletinen udkommer efter planen også i år 2004 med seks udgaver. Med henblik på at sikre at information til DOS medlemmer, herunder korrespondancer, anmeldelser, annonceringer af møder og andet når ud i tide, er der nedenfor angivet en liste over planlagte deadlines for indlæg i Bulletinen i år Listen er vejledende, idet justeringer kan forekomme. Der er indført en tidligere deadline for annoncer end for tekstsider, da produktionstiden for annoncer er længere end for tekstsider. Annonceringer af møder, kurser og kongresser regnes for tekstsider. På Bulletinens side 2 nederst vil næste og gældende deadline hver gang være trykt. Der kan ikke garanteres optagelse af større indlæg i visse numre. Som noget nyt er det nu muligt at sende mindre indlæg, kommentarer og informationer direkte via formularen på hjemmesiden. Det vil dog fortsat være nødvendigt at sende en mail hvis man har længere skrifter, lange mødereferater og store kursus programmer. Skal sendes til: Red Bulletin Deadline Deadline Udsendes No: Annoncer Tekst Uge: Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Deadline Deadline Forårsmøde Årsmøde Abstracts 23. februar august 2004 Svar Uge 12 Uge 37 abstracts 9

10 DOS Fonden Der indkaldes hermed motiverede ansøgninger til DOS Fonden s uddeling foråret DOS Fonden har til formål at fremme forskning og uddannelse inden for ortopædisk kirurgi ved ydelse af støtte til studieophold i udlandet eller andet der af bestyrelsen skønnes egnet hertil. Ansøgninger skal være modtaget inden den 23. februar Det skal pointeres at ansøgningen skal være bestyrelsen i hænde før planlagte aktivitet er afholdt. Ansøgning ledsaget af budget og curriculum vitae indsendes til selskabets formand. Såfremt der ikke vedlægges detaljeret budget og curriculum vitae, eller hvis andre formkrav ikke er overholdt vil ansøgningen ikke blive bedømt. Bestyrelsen 10

11 EFORT Travelling Fellowship DOS støtter deltagelse for en fase 3 læge i det EFORT Travelling Fellowship, som afholdes i efteråret Hvis det har interesse skal man sende en motiveret ansøgning til formanden for DOS Bestyrelsen. Sted og deadline annonceres senere. Bestyrelsen 11

12 Referenceprogrammer DOS bestyrelse har udarbejdet en plan for forløb af fremtidige referenceprogrammer. Arbejdsgang 1. Bestyrelsen beslutter, at der skal udarbejdes et referenceprogram i DOS regi og anmoder herefter et antal personer om at danne en styregruppe, der skal varetage udarbejdelsen af referenceprogrammet. Gruppen udpeger en gruppeformand og supplerer sig selv efter behov. Mindst et medlem skal være udpeget af DOS bestyrelse som observatør og kontaktperson mellem bestyrelsen og styregruppen. 2. Styregruppen etablerer et forfatterpanel, der udarbejder et udkast til referenceprogrammet. 3. Det annonceres i DOS Bulletinen og på DOS Hjemmeside, at det er besluttet at udarbejde et referenceprogram med angivelse af emnet, tidsplanen samt sammensætningen af styregruppen. 4. Ved årsmødet skitseres overordnede retningslinjer for referenceprogrammet af styregruppen - for eksempel ved afholdelse af et symposium med samme emne som referenceprogrammet. Dette arrangeres af gruppeformanden i samarbejde med DOS sekretær. 5. Umiddelbart efter symposiet fortsætter høringsprocessen, idet det foreløbige referenceprogram placeres på Internettet med link fra DOS Hjemmeside. Der skal være mulighed for at komme med kommentarer og forslag til rettelser enten skriftligt eller per til styregruppens formand. Referenceprogrammet redigeres løbende på Internettet, således at Selskabets medlemmer konstant kan følge med i processens forløb. 6. Alle kommentarer og forslag bør kunne læses på nettet, således at høringen får karakter af en diskussion. 12

13 7. Høringsprocessen fortsætter til slutningen af marts året efter, hvorefter indsigelsesfristen er udløbet. Forfatterpanelet og styregruppen foretager herefter den endelige redigering af referenceprogrammet. 8. I slutningen af april skal det færdigredigerede referenceprogram være tilgængeligt på Internettet, således at selskabets medlemmer har mulighed for at gennemlæse materialet inden generalforsamlingen. 9. Ved generalforsamlingen ved forårsmødet skal referenceprogrammet på dagsordenen med henblik på godkendelse. 10.Godkendelsen kan eventuelt være betinget af enkelte mindre ændringer, som Bestyrelsen bemyndiges til at godkende. 11.Referenceprogrammet offentliggøres på nettet og eventuelt også skriftligt - f.eks. i Ugeskrift for Læger eller på anden vis, såfremt det skønnes mere relevant. 12.Styregruppen opløses, når referenceprogrammet er godkendt og offentliggjort. Indhold 1. Styregruppen udarbejder en disposition og vælger forfatterpanel efter behov. 2. Ved udarbejdelsen af de enkelte manuskripter er det vigtigt, at alle udsagn baseret på referencer, vægtes (I, Ia, II, osv). 3. Alle kapitler bør afsluttes med anbefalinger, og det er vigtig at angive styrken af evidens, der ligger til grund for disse anbefalinger (A, B eller C). 13

14 Revision 1. Referenceprogrammet vedligeholdes på nettet, således at det tydeligt fremgår hvilke rettelser/revisioner der er indført hvornår. 2. Referenceprogrammet revideres, efter bestyrelsens beslutning, ved nedsættelse af et mindre udvalg hertil ca. hvert tredje år, eller tidligere, hvis der findes behov for dette. 3. Resultaterne af revision af referenceprogrammet godkendes af bestyrelsen og forelægges generalforsamlingen som et underpunkt på dagsordenen. 4. Såfremt der er behov for større revision af referenceprogrammet offentliggøres dette på DOS hjemmeside og i DOS Bulletinen, således at medlemmerne får mulighed for at komme med kommentarer og rettelsesforslag. Bestyrelsen 14

15 MseC-portalen Det store internationale professionelle hjemmeside samarbejde kører fortsat. Nye links bliver up-loaded regelmæssigt. Bl.a. kan man nu finde links til de fleste større og mellemstore ortopædkirurgiske tidskrifter. Der laves hver måned en : MUST READ LIST med links til full-text udgaver af månedens betydende artikler indenfor de forskellige interesseområder. Fra januar 2004 vil der også månedligt blive lagt en high profile forelæsning. En power-point præsentation med dias og indtalt engelsk tekst af en ledende ortopæd indenfor de forskellige subspecialer. Det er fortsat det enkelte medlem der via sin personlige tilmelding tager stilling om han eller hun ønsker at blive registreret på siden og få et password. Hvis dette skal være en succes - en side der kan bruges kræves det at mange (alle) tilmelder sig og bliver registreret Jeg ønsker at registrere på MseC-portalen: Sendes som eller snail mail NAVN: ARBEJDSSTED: Til: DOS-redaktør 1. reservelæge Michael Nielsen Ortopædkirurgisk Klinik, 2161 H:S Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø 15

16 A-Kursus listen 2004: Nr Emne Del-kursusleder Sted Tidspunkt 1 Endoproteser Kjeld Søballe, Århus Uge 3 Søren Overgaard Amtssygehus Man ons 2 Børneortopædi Kurt Simesen, Odense Uge 6 Niels Wisbech Man ons Pedersen 3 Columna Thomas Kiær RH Uge 18, Man ons 4 Infektions- Peter Holmberg Århus Uge 20, kursus Jørgensen Man ons 5 Håndkirurgi Henrik Schrøder Odense Uge 22, Man ons 6 Statistik mm. Jens Lauritsen Odense Uge 37 Man tors 7 Onkologi John Gregor RH Uge 39, Pedersen, Man tors Michael Mørk Petersen 8 Traume og Micael Haugegaard Glostrup Uge 41, patofysiologi Tirs tors 9 Frakturkurset Poul E. Jensen Gentofte Uge 45, Man ons 10 Idræts- Michael Krogsgaard Bispebjerg Uge 49, traumatologi Man tors 11 Færdigheds- Ebbe Stender Århus Uge 14 og 44 kursus Hansen Man - fre 16

17 KORRESPONDANCER Hofteartroskopi i Pittsburgh Vi besøgte Dr. Marc J. Philippon på University of Pittsburgh Medical Centre s Sports Clinic 26/4 4/5. Klinikken er verdenskendt. Udover at servicere byens fodboldholdhold, ishockeyhold og baseballhold, kommer idrætsfolk fra hele verden for at blive behandlet på klinikken. Chef er Freddie Fu, partnere er bl.a. Chris Harner, Pat MacMahon og Jim Bradley. Philippon har klinik tre uger i Pittsburgh og én uge i Miami hver måned. Han har foretaget ca hofteartroskopier og ca hoftealloplastikker. Tidligere foretog han revisionskirurgi og Ganz acetabulære osteotomier, men koncentrerer sig nu om hofteartroskopien. Udviklingen går hurtigt og nye procedurer implementeres hele tiden. To fellows, Hal David Martin og Anton Plakseychuk, er ansat dels til assistance og dels til biomekanisk forskning. Der arbejdes tæt sammen med fabrikanterne. Hver dag var en repræsentant fra Smith & Nephew på stuen. Der udvikles og testes nye instrumenter, ankre og suturer. Derudover er der et tæt samarbejde med private og offentlige virksomheder mht. udforskning og implementering af bruskallograft, stamcelleteknologi og labrumtransplantation. Vi overværede 12 hofteartroskopier. Tre gange om ugen artroskoperes fire patienter. De sidste to dage anvendes til research og ambulant virksomhed. Philippon har tilknyttet en fast stab af fysioterapeuter. Hofteartroskopiens indikationsområde omfatter fjernelse af mus, debridement, vurdering af brusk og bløddele, afrivning eller læsion af lig. teres, afrivning eller læsion af labrum, afrivning eller læsion af lig. transversum, forreste instabilitet, kontraktur af iliopsoassenen, internal snapping hip, evaluering af traumatisk luksation eller subluksation, vurdering af præartrose etc. Udredning omfatter grundig klinisk us. og annamnese, stående frog-leg og AP røntgenoptagelse og altid gadolinium-kontrast MR-artrogram, der 17

18 specielt egner sig til visualisering af teres- og labrumlæsioner. Hyppigst er der tale om anterior patologi med partiel læsion eller afrivning af forreste labrum, partiel afrivning af lig. teres forreste bånd, anterior psoas bursit eller kontraktur, og/eller forreste instabilitet. Prædisponerede synes især at være golfspillere, der afvikler svinget gennem en lille subluksation af højre hofte (højrehåndsspillere). Herved kan der opstå forreste labrumlæsion, en repetitiv overstrækning af forreste kapsel samt psoasbursit. En anterior labrumlæsion vil ofte vedligeholdes af en stram psoassene, der vedbliver at luksere læsionen fra sit sæde. Mange baseballkastere og -gribere kan ligeledes pådrage sig anteriore læsioner under ekstrem hyperekstension og udadrotation af hofte og hyperekstension af truncus. Patienten lejres på ryggen i ekstensionsleje. Ekstensionsbarrerne er af carbon, der tillader gennemlysning. Der anvendes udelukkende tre-chip kameraer. Der er en stor monitor på hver side af lejet, en 60 tommers fladskærm på endevæggen samt monitorer i dokumentationsreolen. Skopierne dokumenteres digitalt og pt. får en CD-rom med sig. Der lægges distraktion på opererede UE i neutral abduktion og maksimal indadrotation. Der lægges kontradistraktion på den anden UE. Lejet tippes 15 væk fra operatøren. Særlige skumstøvler beskytter fødderne under den kraftige distraktion. Under distraktionen vurderes med hvilken lethed dette lader sig gøre. Distraheres hofteleddet nemt, tyder det på at en labrumskade har kompromitteret vakuumfænomenet i hoften, dvs. at synovialvæskens overfladespænding mellem caput og acetabulums ledflade er brudt. Der anvendes kanyleret Seldinger-teknik til introduktion af kamera og instrumenter gennem to-tre portaler. Gennem disse portaler og under anvendelse af indadrotation, neutral abduktion og tiltning af lejet kan hele hofteleddet visualiseres og instrumenteres med fleksible instrumenter. Maksimal grænse for distraktion er to timer. Der anvendes næsten udelukkende 70 optikker. Mange procedurer tager de tilladte to timer. Er der behov for yderligere tid, tages distraktionen af i minutter og re-appliceres. Første procedure begynder Er der behov for psoastenotomi: ved forreste labrumlæsion, positiv Thomas test, svær psoasbursit eller internal snapping hip, tenotomeres den 18

19 senede del under direkte visualisering gennem anteriore portal. Tenotomi undgås i idrætsfolk med sprintafsæt. Er der full-thickness kondrale læsioner debrideres disse til fastsiddende brusk. Herefter foretages hyppigt Steadman procedure med mikrofrakturering. Er læsionen i caput, vil man snart påbegynde en serie med mini-caps, en art mikro-resurfacing-alloplastik. Man har udviklet apparatur, der nøjagtigt kan måle ledhovedets kurvatur. I læsionen indskrues en HA-coated titanium skrue uden hoved. I skruen er der en hun-morsetaper. I denne monteres en high-polish krom-kobolt knap med hanmorsetaper. Diameteren er varierende. Ved større læsioner overvejes allo-transplantation med opformeret hyalinbrusk. Partielle labrumlæsioner debrideres og sys. Afrivninger forankres på samme måde som Bankartlæsioner. I det hele taget betragter man labrum som hofteleddets menisk, med samme funktioner som denne: absorption af kræfter, komplettering af bærende anatomi, stabilitetsgivende, og fordelende ledvæske. Sammen med ligamentum transversum forsegler labrum kontaktfladen mellem caput og acetabulums ledflade cirkumferentielt mod ydre del af leddet. Herved retineres og fordeles ledvæsken i kontaktzonen til fordeling af load-forces. Desuden anser man labrum som særdeles værdifuld pga. det store antal noci- og proprioceptorer, man har fundet i den. Man mener at labrum er innerveret og vaskulariseret nogenlunde som menisken. Ligamentum teres betragtes som hofteleddets korsbånd, og vi så et par enkelte komplette afrivninger, og en del partielle afrivninger, altid i retning anteriort mod posteriort. Disse læsioner debrideres og sys. For anterior instabilitet gøres dels termoraphi: tre til fire vertikale brændinger i havelåge mønster, dels raphi af de to ben i lig. iliofemorale; den forreste op til 14 mm tykke forstærkning af ledkapslen. Før binding kontrolleres fodens udadrotation ved udløsning af traktionen. Man tilstræber en udadrotation på max. 45 (Fig.1). Der anvendes stærke, uresorberbare wire-suturer. Primært anvendes fleksible brænde-sonder, dels til debridement, men også til sondering (Fig. 2). Efterbehandling består som regel i anvendelse af en adducerende bandage om natten, dels i en hoftedonjoy med neutral abduktion samt krykkestokke om dagen. 19

20 Belastning aftales individuelt. Hjælper det? Feltet som sådan afventer opgørelser og publikationer, det må man indrømme. Udviklingen går så hurtigt og nye procedurer tages i brug ustandseligt. På den anden side må man sige at de tekniske vanskeligheder, der altid har været forbundet med hofteartroskopi, og dermed har afholdt mange fra proceduren, nu synes at være overvundne. Vi mente begge to at visualisering og instrumentering synes som i et knæled. I hvert tilfælde, når man er tilskuer! Det virker rimeligt at restaurere hofteleddets bløddele, nøjagtigt som i skuldre eller i knæ, hvis læsioner verificeres. Og midlerne findes nu. Steffen Jacobsen, Rigshospitalet. Søren Winge, Hvidovre Hospital. Fig. 1: Forreste kapsuloraphi. Fig. 2: Fleksibel monopolær electro-probe 20

21 Referat af Sixth Annual Insall Scott Kelly Institute Sports Medicine and Total Knee symposium september 2003, New York, USA Vi var 4 danske ortopædkirurger, der af firmaet Zimmer var inviteret til Insall Scott Kelly knæsymposium i New York. Det er 6. gang knæsymposiet afholdes og det foregår altid på Hotel Grand Hyatt midt på Manhattan i New York. Mødet er delt i 2, således at den første dag er helliget sportsmedicin, hvorefter de 2 sidste dage er omhandler aspekter omkring primær og revisions knæalloplastik. Der betales særskilt for hver del af kurset og da vi alle 4 er beskæftiget med alloplastikker, valgte vi at bruge mødets første dag på sightseeing i New York. Der var arrangeret et Zimmer symposium om minimal invasive surgery og mini incision surgery ved hhv. unikompartmental alloplastik og total knæalloplastik. Michael Kelly indledte med en historisk gennemgang af unikompartmentel alloplastik startende i 70'erne og sluttende i dag. Kelly gennemgik indikationerne for unikompartmental alloplastik, herunder de velkendte (non inflammatorisk medial artrose, god alignment, dvs. mindre end 10 graders varus og mindre en 15 grader valgusfejlstilling, intakt ACL, fleksionskontraktur under 10 grader og ingen tibiofemoral subluksation) og tilføjede, at han kun opererede patienter uden forreste knæsmerter tydende på patello-femoral involvering (hvilket ligeledes sikredes visuelt peroperativt), idet han fandt, at patienter med patellofemoral artrose overstigende grad 2-3 ikke var kandidater. Kelly anså unikompartmental alloplastik ligesom John Scott og citerede denne: unikompartmental alloplastik kan være den første protese for en ung og den sidste protese for en gammel patient. Kelly citerede proteseoverlevelser på 86% efter 7 år hos årige og på 98% efter 10 år hos ældre over 75 år. Kim Bertin gennemgik kirurgiske "pitfalls", som skulle undgås ved unikompartmental alloplastik. Ved patello-femoral artrose med full 21

22 thickness loss af brusk konverterede han peroperativt til total knæalloplastik. Bertin omtalte "rule of tens" (dvs. mindre end 10 grader varusfejlstilling, mindre end 10 grader valgusfejlstilling og mindre end 10 grader fleksionskontraktur), men mente, at der i stedet burde anvendes "rule of fives", idet han fandt, at ved mere end 5 graders fejlstilling i noget plan kunne der ikke opnås sufficient alignment uden "overstuffing" af mediale ledkammer førende til accelereret slitage af polyethylenen medialt samt accelereret artrose lateralt pga. vægtoverføring. Bertin gentog de velkendte kontraindikationer mod unikompartmental alloplastik. Udover ovennævnte også kondrokalcinose, idet han fandt, at ved en sådan brusklidelse ville de øvrige ledkamre hurtigt degenerere. Ville heller aldrig sætte en medial unikompartmental alloplastik i en patient, der tidligere havde fået foretaget lateral meniskektomi, idet han fandt, at laterale ledkammer hurtigt ville degenerere. Fravær af funktionel ACL-løshed betød mere for Bertin end om ACL faktuelt var tilstede peroperativt han lagde større vægt på anamnestiske og kliniske oplysninger om saggital instabilitet og havde opereret flere patienter uden ACL (men også uden funktionel løshed) med godt resultat. Bertin gennemgik også tekniske pitfalls, herunder for lille incision medførende for dårlig oversigt, malrotation af femurkomponenten, overstuffing af mediale kompartment og proteserelaterede pitfalls. Giles Scuderi øste af sine erfaringer med mini incisioner andragende cm ved totalknæ. Han kreerede et "mobile window" og anførte, at det radiografiske og kliniske udkomme var analogt med udkommet efter større incisioner, men at der ikke forelå langtids-opfølgninger heraf på nuværende tidspunkt. Scuderi havde noteret sig 1 dags reduktion i indlæggelsesvarigheden, som på hans klinik androg 4 1 /2 dag ved totalknæ. Scuderi anvendte kun miniincision ved: mindre en 10 grader varusfejlstilling, mindre end 15 grader valgusfejlstilling, mindre end 10 grader fleksionskontraktur, større end 90 grader ROM og ikke ved lavtstående patella, stor femur, muskuløs patient eller på anden måde vanskeligt knæ. Alfred Tria gennemgik sine 2 års erfaringer med mini incision ved totalknæ. Anvendte hudincision på 7-8 cm, medial parapatellar adgang gen- 22

23 nem kapslen, som proksimalt ikke involverede hverken muskler eller bløddele. Denne quadriceps-sparende teknik gjorde, at den suprapatellare reces forblev urørt, hvilket ifølge Tria gav betydeligt færre gener og hurtigere og bedre fleksion han havde observeret 10 grader større fleksion hos patienter, hvor denne teknik var anvendt sammenholdt med konventionel adgang inddragende quadricepssenen. Flere af foredragsholderne var gengangere fra Current Concepts in Joint Replacement og holdt nær-indentiske indlæg om knæalloplastik-relaterede emner, hvorfor jeg i nedenstående har valgt kun at referere vigtige/nyere forhold særligt interesserede henvises til tidligere referater fra Current Concepts bragt i DOS-bulletinen. I en session om unikompartmental alloplastik gennemgik Jean-Noel Argenson, en fransk professor, sine erfaringer med uniknæ. Han havde opereret 816 patienter med uniknæ i perioden og havde anvendt forskellige proteser, herunder Marmor 1 og 2, Oxford og Miller- Galante samt flere andre. Havde bl.a. opereret 160 patienter med Miller- Galante uniknæ og fundet 94% protese-overlevelse efter 10 år og tæt på normal kinematik bedømt ved røntgen og 3D computer behandling. Argenson anvendte mini incision og patienterne var indlagt i 3 dage, foretog øvelser i en uge (ingen fysioterapi overhovedet) og gik typisk med krykker i en uge. Amerikaneren John Repicci havde baseret på det svenske knæregister fra 1992 fundet, at patienter yngre end 65 år opereret med total knæalloplastik havde 400% større revisionsrisiko efter 10 år i forhold til patienter over 75 år. Argumenterede ud fra dette, at der var behov for en operation for de yngre (uniknæ) i stedet for total knæalloplastik. Repicci beskrev den isolerede mediale artrose som en extensor gap sygdom (anterior tibia, distale femur). Han anvendte mini incision og søgte at lade den suprapatellare reces urørt, idet han ved randomisering af 100 patienter til operation med incision involverende den suprapatellare reces eller ej havde fundet, at patienter opereret på "gammeldags" facon havde haft behov for 650 fysioterapi-sessioner mod 12 til de 50, som var opereret med den "nye" teknik. Repicci udskrev i øvrigt 70% af sine uniknæ patienter inden for 12 timer og 99% inden for 23 timer. 23

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

Knæalloplastikkirurgi. Christian Pedersen Klinikchef Ortopædkirurgien, Klinik Farsø

Knæalloplastikkirurgi. Christian Pedersen Klinikchef Ortopædkirurgien, Klinik Farsø Knæalloplastikkirurgi Christian Pedersen Klinikchef Ortopædkirurgien, Klinik Farsø Ortopædkirurgisk klinik, Farsø 32 stationære senge 4 operationsstuer 3 stuer med LAF 2500 operationer 393 THA i 2010 399

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 Radisson Blu Hotel, mødelokale Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD),

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

Beskrivelse fagområdet Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi

Beskrivelse fagområdet Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi Beskrivelse fagområdet Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi Indledning/baggrund Artroskopisk kirurgi og sportstraumatologi har gennemgået en kraftig udvikling de seneste 25 år, hvor behandlingstilbudene

Læs mere

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse Dagsorden Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse Københavns Massageuddannelse : Art. Genus Gennemgang af lårets muskulatur Udspring, hæfte og funktion Muskelfremkaldelse PAUSE Knæskader Praktisk

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet Fod-ankel kirurgi

Beskrivelse af fagområdet Fod-ankel kirurgi Beskrivelse af fagområdet Fod-ankel kirurgi Indledning/baggrund Fod-ankelkirurgi er én af de klassiske discipliner inden for ortopædkirurgien. Efter at have været glemt i flere decennier eller sat i baggrunden

Læs mere

Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer.

Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer. Beskrivelse af fagområdet Knæalloplastik Indledning/baggrund Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer. Alloplastikkirurgien som omhandler behandlingen af

Læs mere

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Baggrund Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer, afhængig

Læs mere

DOS Symposium National klinisk retningslinje for meniskpatologi De vigtigste konklusioner i hverdagen for speciallægen på sygehuset

DOS Symposium National klinisk retningslinje for meniskpatologi De vigtigste konklusioner i hverdagen for speciallægen på sygehuset DOS Symposium 28.10.2016 National klinisk retningslinje for meniskpatologi De vigtigste konklusioner i hverdagen for speciallægen på sygehuset Michael Krogsgaard Idrætskirurgisk Enhed M51 Bispebjerg-Frederiksberg

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Fredag d. 8. maj i forlængelse af NOF board Hotel Hilton Nordic, Reykjavik. Mødelokale E Referat Final Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Klaus Hindsø

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Nationale kliniske retningslinjer (NKR) - spot på implementering National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Baggrund for retningslinjen og betydningen set fra et ortopædkirurgisk perspektiv Søren Overgaard

Læs mere

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi Indledning/baggrund Det håndkirurgiske fagområde varetager diagnostik, behandling og forskning indenfor sygdomme på hånden, i håndleddet samt på underarmen.

Læs mere

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2005... 3 - INDKALDELSE AF ABSTRACTS... 4 - REGLER FOR INDSENDELSE AF ABSTRACTS... 5

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2005... 3 - INDKALDELSE AF ABSTRACTS... 4 - REGLER FOR INDSENDELSE AF ABSTRACTS... 5 DOS BULLETIN NR. 1 Januar 2005 34. ÅRGANG FORÅRSMØDET 2005.......................... 3 - INDKALDELSE AF ABSTRACTS.................. 4 - REGLER FOR INDSENDELSE AF ABSTRACTS........ 5 BESTYRELSEN INFORMERER.....................

Læs mere

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde.

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde. Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde. Afholdt den 1. september kl. 10.00 13.00 I IDA Mødecenter, København. Deltagere: Søren Solgaard, Jens Retpen, Henrik

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA Baggrund og formål Hofteartrose er en hyppig lidelse i Danmark, hvor

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00 Hotel Radisson Blu Scandinavia, mødelokale Directors Referat final Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:

Læs mere

Morten Schultz Larsen Odense University Hospital

Morten Schultz Larsen Odense University Hospital Morten Schultz Larsen Odense University Hospital Objectives Distale tibia Behandling og resultater - historisk Moderne behandlingsprincipper Resultater Proksimale tibia Moderne behandlingsprincipper Mekaniske

Læs mere

I tilfælde, hvor samme patient får bilateral operation under den samme seance, skal der udfyldes 2 separate registrering skema (en for hver side).

I tilfælde, hvor samme patient får bilateral operation under den samme seance, skal der udfyldes 2 separate registrering skema (en for hver side). Alma Becic Pedersen Side 1 09-07-2012 DATA DEFINITION FOR DANSK KORSBÅNDSREGISTER Inklusionskriterier Alle patienter som har fået korsbåndsoperation og flere-ligament operationer samt revision efter korsbåndsoperation,

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Uddannelsesplan for hoveduddannelsen Ortopædkirurgisk afdeling O, RHR. Navn: Stilling: Ansættelsesperiode: Uddannelsessteder: / Vejleder:

Uddannelsesplan for hoveduddannelsen Ortopædkirurgisk afdeling O, RHR. Navn: Stilling: Ansættelsesperiode: Uddannelsessteder: / Vejleder: Uddannelsesplan for hoveduddannelsen Ortopædkirurgisk afdeling O, RHR Navn: Stilling: Ansættelsesperiode: Uddannelsessteder: / Vejleder: Uddannelsesforløb indtil nu (angiv stilling, afdeling og antal måneder):

Læs mere

Mandag d. 22. september 2014, kl

Mandag d. 22. september 2014, kl DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Mandag d. 22. september 2014, kl. 9.30 14.30 Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C Patienthotellet: mødelokalet 6. sal nord Referat Deltagere

Læs mere

Akut idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 9.10.2014. Problemer i ankel og fod

Akut idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 9.10.2014. Problemer i ankel og fod Akut idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 9.10.2014 Problemer i ankel og fod Sygehistorie: 26-årig kvinde, vrikket om på anklen for 2 timer siden. Har ligget med is. Der er betydelig hævelse lateralt og medialt.

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for fedmekirurgi

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for fedmekirurgi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for fedmekirurgi Baggrund og formål Der har i Danmark været en kraftig udvikling i antallet af personer med svær overvægt i løbet af de

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Møde i Videnskabelig Udvalg DOS. Torsdag d. 21. januar 2016, kl. 09.00 12.00. Sinatur hotel Sixtus, Middelfart

Møde i Videnskabelig Udvalg DOS. Torsdag d. 21. januar 2016, kl. 09.00 12.00. Sinatur hotel Sixtus, Middelfart Møde i Videnskabelig Udvalg DOS Torsdag d. 21. januar 2016, kl. 09.00 12.00 Sinatur hotel Sixtus, Middelfart Deltagere: Thomas Jakobsen (TJ), Ole Rahbek (OR), Claus Varnum (CV), Maiken Stilling (MS) Afbud:

Læs mere

*Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi 47. bestyrelsesmøde 9.maj 2014 kl IDA mødecenter Kalvebod Brygge København

*Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi 47. bestyrelsesmøde 9.maj 2014 kl IDA mødecenter Kalvebod Brygge København *Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi 47. bestyrelsesmøde 9.maj 2014 kl. 9.30 12.30 IDA mødecenter Kalvebod Brygge København Til stede: Søren Solgaard, Jens Retpen, Snorre Steffensen, Stig

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Indledning/baggrund Definition Fagområdet hoftekirurgi dækker forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering og evt. palliation af patienter med medfødte,

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Genoptræning efter hofteartroskopi Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Formål Øget kendskab til femoro-acetabulær impingement Øget kendskab til hofteartroskopi

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Data definition for Dansk Knæalloplastik Register Side 1; 09-07-2012

Data definition for Dansk Knæalloplastik Register Side 1; 09-07-2012 Data definition for Dansk Knæalloplastik Register Side 1; 09-07-2012 DATA DEFINITION FOR DANSK KNÆLLOPLASTIK REGISTER Inklusionskriterier Alle patienter som har fået indsat en primær total knæalloplastik

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

Træning som behandling hvorfor, hvordan og hvor lidt er nok? TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER 2016 KL

Træning som behandling hvorfor, hvordan og hvor lidt er nok? TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER 2016 KL Forsknings og Udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland 2016 Hermed invitation til Forsknings- og Udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER

COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER En medicinsk teknologivurdering sammenfatning 2007 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2007; 7 (7) Medicinsk Teknologivurdering Computer-assisteret

Læs mere

Korte klinisk retningslinier

Korte klinisk retningslinier Korte klinisk retningslinier Claus Munk Jensen overlæge Formand for kvalitetsudvalget i DOS NKR / KKR NKR SST godkender 8 10 kliniske problemstillinger (PICO) Tværfagligt Tværsektorielt Frikøb af fag konsulent

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Fyraftensmøde d. 26. nov. 2015: Ambulant genoptræning til patienter med ACL-læsion

Fyraftensmøde d. 26. nov. 2015: Ambulant genoptræning til patienter med ACL-læsion Fyraftensmøde d. 26. nov. 2015: Ambulant genoptræning til patienter med ACL-læsion (RGK) Sundhedshus Nørrebro www.kk.dk Side 2 / Program: 17.00-17.20: Sandwich og velkomst v/ Centerchef Inge-Lis Gøthgen

Læs mere

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007. Overlæge Ortopædkirurgisk Afd. M Bispebjerg Hospital.

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Børn idræt og behandling Specielle forhold

Børn idræt og behandling Specielle forhold BØRNOG UNGE, IDRÆT OG SKADER Fredag den 9. maj, 2013 København Fysioterapi ved forskellige knæproblemer v. Peter Rheinlænder, Fysioterapeut Børn idræt og behandling Specielle forhold Motivation Forældres

Læs mere

Ankel fod ortoser (AFO)

Ankel fod ortoser (AFO) Ankel fod ortoser (AFO) Generelle informationer Ankel Fod ortoser (AFO) er et af de mest brugte hjælpemidler inden for ortopædien. Denne AFO guide er tænkt som et lille opslagsværk, der kan give et overblik

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen 15.02.2011 Hotel Sixtus

Andreas Balslev-Clausen 15.02.2011 Hotel Sixtus Referat bestyrelsesmøde i UDDU 20.01.2011 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Tre punkter blev tilføjet 6. Fremtidig mødestruktur mellem DOS og UDDU 12. UEMS /EBOT eksamen. Udvælgelse af eksaminatorer. 14.

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d 20. oktober 2015, kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d 20. oktober 2015, kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d 20. oktober 2015, kl. 17.00 Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, 2300 København S Mødelokale Directors Referat final Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk Søren Kold Aalborg Sygehus Mål Breddeøget fodledsgaffel: hvorfor? Præ-operativ diagnostik Stabil vs. ustabil fraktur SE II eller SE IV Syndesmose-ruptur:

Læs mere

Arne Lücke og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

Arne Lücke og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 12. 15. september 2016 Kursusleder: Arne Lücke og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 21. oktober 2014, kl. 17.00 21.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S Lokale: Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Emne: Dato for møde: Side. Dagsorden til møde i UDDU september 2015 25.09.15 1. Referent: Udfærdiget dato : Mødested

Emne: Dato for møde: Side. Dagsorden til møde i UDDU september 2015 25.09.15 1. Referent: Udfærdiget dato : Mødested Dagsorden til møde i UDDU september 2015 25.09.15 1 1.0 Formalia a. Valg af dirigent (10.00-10.01) Søren Kold b. Valg af referent (10.01-10.02) c. Godkendelse af dagsordenen (10.02-10.05) d. Godkendelse

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sarkomer. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark. Sarkomer. Sarkomer. Bløddelssarkomer. Bløddelssarkomer. Definition.

Sarkomer. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark. Sarkomer. Sarkomer. Bløddelssarkomer. Bløddelssarkomer. Definition. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark 23. Januar 2013 DRS Årsmøde Michael Mørk Petersen Professor, overlæge, dr.med. Ortopædkirurgisk Klinik Rigshospitalet Definition Sarkomer Sarkomer er

Læs mere

Appendix til artiklen Rehabilitering efter hofteartroskopi i Dansk Sportsmedicin nr. 2, 2012.

Appendix til artiklen Rehabilitering efter hofteartroskopi i Dansk Sportsmedicin nr. 2, 2012. Appendix til artiklen Rehabilitering efter hofteartroskopi i Dansk Sportsmedicin nr. 2, 2012. Af Henrik Hougs Kjær, fysioterapeut Fotos: Fotograf Vibeke Toft har taget billederne A+B, 19a-c, 21a+b, 22a+b,

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt med en enkelt tilføjelse under pkt. 17.

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt med en enkelt tilføjelse under pkt. 17. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE onsdag d. 18. januar 2017, kl 16.00 Sinatur Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart REFERAT Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Morten Schultz

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter Baggrund og formål Nakkesmerter er ifølge WHO nummer fire på listen over årsager

Læs mere

Skulderimpingement, udredning og behandling

Skulderimpingement, udredning og behandling Skulderimpingement, udredning og behandling Simon Døssing M.D. PhD Afdelingslæge Artroskopisk sek=on Hvh/ NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF PATIENTER MED UDVALGTE SKULDERLIDELSER

Læs mere

Sundhedshus Nørrebro -

Sundhedshus Nørrebro - Sundhedshus Nørrebro - Fyraftensmøde d. 24. nov. 2016 Operativ behandling og ambulant genoptræning til patienter med femoroacetabular impingement (FAI) www.kk.dk Side 2 / Program: 17.20-17.30: Velkomst

Læs mere

Det haltende barn - Radiologiske overvejelser

Det haltende barn - Radiologiske overvejelser Det haltende barn - Radiologiske overvejelser Lene Bak, overlæge, Radiologisk afdeling, Kolding Sygehus Michel Bach Hellfritzsch, overlæge, Radiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital Case 7-årig

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Per Kjaersgaard-Andersen

Per Kjaersgaard-Andersen Nationale Retningslinier for Hofte- og Knækirurgi (alloplastik og hofteartroskopi) i Danmark Per Kjærsgaard-Andersen Associate Professor Vejle Hospital University of Southern Denmark DENMARK Per Kjaersgaard-Andersen

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012 - et forsknings og udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland Det årlige forsknings- og udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland afholdes ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Styregruppen vil gerne informere om en række ændringer vedrørende DHR. Ændringer i styregruppen For Region Nordjylland erstattes Michael Ulrich Vinther

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan?

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB AO basale principper Middelfart, april, 2015 Learning outcomes Kende indikationer for implantatfjernelse

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -konservativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2006... 3 BESTYRELSEN INFORMERER... 6 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 15 KORRESPONDANCER:... 18

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2006... 3 BESTYRELSEN INFORMERER... 6 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 15 KORRESPONDANCER:... 18 DOS BULLETIN NR. 1 JANUAR 2006 35. ÅRGANG FORÅRSMØDET 2006.......................... 3 INDKALDELSE AF ABSTRACTS................... 3 REGLER FOR INDSENDELSE AF ABSTRACTS......... 4 BESTYRELSEN INFORMERER.....................

Læs mere

Rheumafoden. A-kursus i Fod og Ankel Kirurgi 2011 Inge Lunding Kjær

Rheumafoden. A-kursus i Fod og Ankel Kirurgi 2011 Inge Lunding Kjær Rheumafoden RA er en progredierende og led-destruerende lidelse, hvor de involverede led gradvist deformeres og stivner. Smerter, mens det sker og svær stivhed når det er sket. Epidemiologi Epidemiologi

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d 24. juni 2014, kl. 10.00 13.30

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d 24. juni 2014, kl. 10.00 13.30 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d 24. juni 2014, kl. 10.00 13.30 Sted: Gentofte Hospital, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup Kirurgisk afdeling, Ortopædkirurgisk afsnit, opgang 12,

Læs mere

Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser

Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser Zell eleven 2015 Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser Uffe Jørgensen. Professor, overlæge, dr.med. Ortopædkirurgisk afd. O Odense Universitetshospital Syddansk Universitet uj@quattroclinic.dk

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien.

Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien. Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien. Efter erhvervelse af bachelorgrad i medicin og kirurgi gennemføres et 1-årigt Internship med sædvanligvis 3-måneders rotationer i kirurgi, obstetrik/gynækologi,

Læs mere

Få hjælp fra professionelle kongresarrangører

Få hjælp fra professionelle kongresarrangører Få hjælp fra professionelle kongresarrangører Workshop om praktisk planlægning og afholdelse af kongresser PCO repræsentanter Helle Klestrup, Senior Project Manager, DIS Congress Service A/S Henrik Dyhr,

Læs mere

NEXT NYHEDSBREV #5 2016

NEXT NYHEDSBREV #5 2016 Page 1 of 5 View this email in your browser NEXT NYHEDSBREV #5 2016 Velkommen til det 5. nyhedsbrev fra NEXT National Experimental Therapy Partnership. ESMO 2016 I KØBENHAVN Kronprinsesse Mary, ESMO's

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

CP og ortopædkirurgi. Søren Harving

CP og ortopædkirurgi. Søren Harving Søren Harving 1 Planlagte emner Pes plano-valgus Normale CP Fodkapsler Operationer Achillessener Platfødder Femurrotationsforhold Normale CP Botox 2 Pes plano-valgus Rigid platfod Blød platfod 3 Pes plano-valgus

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2009... 3 BESTYRELSEN INFORMERER... 6 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 12 GÖRAN BAUER S GRANT 2009... 17

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2009... 3 BESTYRELSEN INFORMERER... 6 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 12 GÖRAN BAUER S GRANT 2009... 17 DOS BULLETIN NR. 1 JANUAR 2009 38. ÅRGANG FORÅRSMØDET 2009........................... 3 INDKALDELSE AF ABSTRACTS...................... 3 REGLER FOR INDSENDELSE AF ABSTRACTS............ 4 BESTYRELSEN INFORMERER......................

Læs mere

FORMANDSBERETNING SAKS 2013/ 2014:

FORMANDSBERETNING SAKS 2013/ 2014: FORMANDSBERETNING SAKS 2013/ 2014: Vi er nu 159 medlemmer. Der er i det forgangne år kommet 14 nye medlemmer. Da 6 har meldt sig ud, har vi således haft en netto tilvækst af 8 medlemmer siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen Patienthotellet Odense

Andreas Balslev-Clausen Patienthotellet Odense Referat af møde i UDDU 09.09.11 1/5 Dagsorden 1. Computer simulation i den ortopædkirurgiske uddannelse. Oplæg ved Claus Ol Hansen, SAKS 2. Diskussion om anvendelse af computer simulation 3. Godkendelse

Læs mere

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB...

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2004 33. ÅRGANG ÅRSMØDET 2004............................. 3 - INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS........ 4 - ABSTRACTS OG POSTERE.................... 5 - FOREDRAGSKONKURRENCE...................

Læs mere

NYT KORSBÅND PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - BOOKING@SKOERPING.

NYT KORSBÅND PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - BOOKING@SKOERPING. PATIENTINFORMATION NYT KORSBÅND PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - BOOKING@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET

Læs mere

How to place the pinns-temporær ekstern fiksation. Michael Brix, traumesektoren OUH. 1

How to place the pinns-temporær ekstern fiksation. Michael Brix, traumesektoren OUH. 1 How to place the pinns-temporær ekstern fiksation Michael Brix, traumesektoren OUH. 1 How to place the pinns Formål 1. Indikationer (hos hvem og hvornår) 2. Basisprincipper/biomekanik 3. Safe zones 4.

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSE, FAGOMRÅDER OG UDDANNELSESUDVALG. Torsdag d. 20. januar 2011 kl

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSE, FAGOMRÅDER OG UDDANNELSESUDVALG. Torsdag d. 20. januar 2011 kl DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB møde mellem BESTYRELSE, FAGOMRÅDER OG UDDANNELSESUDVALG Torsdag d. 20. januar 2011 kl. 13.00 15.00 Hotel Sixtus,

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere