DOS BULLETIN UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER KORRESPONDANCER: GÖRAN BAUER S GRANT MØDER OG KURSER I DANMARK OG NORDEN...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOS BULLETIN UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 16 KORRESPONDANCER:... 17 GÖRAN BAUER S GRANT... 30 MØDER OG KURSER I DANMARK OG NORDEN..."

Transkript

1 DOS BULLETIN NR. 1 JANUAR ÅRGANG LEDER FORÅRSMØDET INDKALDELSE AF AF ABSTRACTS DE NYE REGLER FOR INDSENDELSE AF ABSTRACTS BESTYRELSEN INFORMERER DOS BULLETIN DOS FONDEN EFFORT TRAVELLING FELLOWSHIP REFERENCEPROGRAM MANUAL MSEC-PORTALEN UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER A-KURSUSLISTE KORRESPONDANCER: HOFTEARTROSKOPI I PITTSBURGH SIXTH ANNUAL INSALL SCOTT KELLY INSTITUTE SPORTS MEDICINE AND TOTAL KNEE SYMPOSIUM GÖRAN BAUER S GRANT MØDER OG KURSER I DANMARK OG NORDEN

2 DOS BESTYRELSE Formand Overlæge, dr.med. Erik Tøndevold Ortopædkirurgisk Klinik Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Næstformand Overlæge, dr.med. Søren Solgaard Ortopædkirurgisk afd. O Hillerød Sygehus, Helsevej Hillerød Kasserer Afdelingslæge Ph.D Klaus Hindsø Ortopædkirurgisk Klinik U Rigshospitalet, Blegdamsvej København Ø Redaktør 1. reservelæge Michael Nielsen Ortopædkirurgisk Klinik, Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Sekretær Overlæge, dr.med. Bjarne Møller-Madsen Ortopædkirurgisk afdeling E Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C Tlf Betingelser for optagelse i DOS Alle læger med dansk autorisation kan optages i Dansk Ortopædisk Selskab. Anmodning om indmeldelse skal ske skriftligt eller via DOS s hjemmeside anmodningen skal stiles til bestyrelsen og indsendes sammen med oplysninger om personlige data til sekretæren Bjarne Møller- Madsen. DOS-Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Ansvarshavende redaktør Michael Nielsen Web-page Redaktion og annoncer c/o Annette van Hauen HovedOrtoCentret, Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø DTP & Tryk Kandrup Bogtryk Århusgade 88, 2100 København Ø Tlf Fax DEADLINES FOR NÆSTE BULLETIN ANNONCER: Fredag den 16. januar 2004 TEKST: Fredag den 6. februar 2004

3 LEDER LEDER Glædelig jul og godt nytår. Årgang 2004 er nu startet; året hvor den nye målbeskrivelse og de nye hoveduddannelsesstillinger begynder. Det bliver spændende at følge hvordan hele denne omstrukturering kommer til at spænde af. Der kan ikke herske tvivl om at hvis de nødvendige ressourcer følger med de store og gode intentioner, så kommer det her til at blive et virkeligt løft for speciallægeuddannelsen. Hvordan fokuserede 14 dages ophold på en ny afdeling bliver (specielt hvor stort udbyttet bliver) og hvordan man lærer og producerer forskning over en 3 måneders periode med bl.a. forskningskursus det står stadigvæk hen i det uvisse. Men hvis vi gamle også tager vores ansvar så kan dette blive virkelig godt. Vi havde ved det forgangne årsmøde bl.a. et spændende symposium/en høring omhandlende referenceprogram om knæalloplastik. Mange gode ideer til det foreløbige produkt blev givet videre, men det skal dog pointeres at selvom dette ikke var en egentlig officiel høringsrunde så vil al videre referencehøring foregår på internettet. Man kan læse det foreløbige referenceprogram og vurdere status på : hvor man kan kommentere, foreslå, opmuntre, beklage sig og anbefale ændrede formuleringer pr. mail eller brev til gruppens medlemmer. Andetsteds i denne Bulletin kan man desuden se og læse den nye manual for referenceprogrammer. Man kan der få et indtryk af hvor lang vejen til et endeligt reference program er og hvor stort et arbejde medlemmerne yder når de producerer et sådant. 3

4 Acta Orthopaedica Scandinavica har givet et godt tilbud om 50% prisreduktion på supplementa til alle medlemmer af de ortopædkirurgiske selskaber i Norden og Holland. Da man mener at afhandlinger fra disse lande generelt har et så højt niveau at de fortjener et bredere publikum, har man besluttet at sænke prisen for at publicere Ph.D og disputats afhandlinger til ca. 60 Euro pr. Acta side (sv.t. mellem 3 og 4 alm. A4 skrift ark). Prisen er således blevet markant lavere og da supplementa sendes ud til alle 4700 Acta abonnenter så vil man virkelig få en stor læserskare. Man får desuden 400 eksemplarer selv til uddeling. Et ganske flot tilbud der gælder foreløbigt uden tidsbegrænsning. Næsten alle pladser som inspektor er besat. Planen fra Sundhedsstyrelsen er at der skal være mindst 5 ortopædkirurgiske inspektorer i hver af de 3 regioner. Inspektorordningen fungerer (når den er fuldt på plads ) med besøg hver 3 4 år på alle afdelinger omkring i landet så inspektorer skal forvente at skulle af sted 1 2 gange pr. år. Det at være inspektor kræver et åbent sind, interesse for uddannelse, kommunikative færdigheder samt mulighed for at tage et par dage ud fra hverdagens rutiner for at tage på besøg. Når man er blevet valgt som inspektor får man tildelt et 1 1 /2 dags kursus fra Sundhedsstyrelsen hvor man lærer systemet. Der er endnu 2 ubesatte pladser i Region Øst ellers er alle pladser optaget. DOS s nyopdaterede hjemmeside er blevet godt modtaget. Efter et stort arbejde fra den nye webmaster (= den gamle kasserer) har vi nu et moderniseret design med mange nye features bl.a. muligheden for at tilmelde sig selskabet direkte fra hjemmesiden og muligheden for at sende abstracts og indlæg til DOS Bulletin direkte fra siden. Faktisk bliver abstract reglerne nu lavet om: fra og med Forårsmødet 2004 skal man: Kun tilmelde og indsende abstracts via formularen på hjemmesiden Se: Regler for indsendelse af abstracts til DOS-møder på de følgende sider. 4

5 De gamle Bulletiner kan også findes på den nye hjemmeside og læses i pdf format inklusive alle de gamle accepterede abstracts. Som en virkelig fremtidssikring af hjemmesiden er opdateringen med billeder fra DOS-møderne samt ikke mindst billederne af bestyrelsen. Vi undskylder den forringede billedkvalitet. Billedmaterialet vil blive øget i fremtiden. Red. 5

6 DOS FORÅRSMØDET 2004 DOS Forårsmøde 2004 afholdes i Århus torsdag den 13. og fredag den 14. maj. I tilslutning hertil afholdes DOS generalforsamling Den ortopædkirurgiske afdeling på Århus Universitetshospital vil være vært. Der afholdes videnskabelige sessioner begge dage samt en posterkonkurrence. BEMÆRK! Nye regler for indkaldelse af Foredrag og Posters Der indkaldes hermed foredrag og posters til forårsmødet Der skal kun fremsendes abstracts på engelsk. For at lette indsendelsen af abstracts er proceduren ændret. Der skal ikke længere sendes både papir og elektroniske udgaver til sekretær og redaktør. Indsendelsen foregår elektronisk via DOS hjemmeside. Bestyrelsen kan vælge at afvise abstracts som ikke overholder de angivne formkrav (se følgende sider). Accepterede abstracts vil blive videresendt til Acta Orthopaedica Scandinavica. Abstracts kan tilmeldes på hjemmesiden frem til deadline: Mandag, den 23. Februar Der forventes i løbet af uge 12 udsendt meddelelse om de indsendte abstracts er antaget. Red. 6

7 De nye regler for indsendelse af: Abstracts til DOS møder Abstracts Skal forfattes efter de instruktioner der står på DOS s hjemmeside: under menuen Møder: 1. Som hovedregel accepteres kun arbejder, der ikke har været publiceret tidligere. I visse motiverede situationer kan denne regel dog fraviges. Såfremt dette er tilfældet, bedes du argumentere i kommentarfeltet. 1. Alle medforfattere skal have læst og accepteret fremsendelsen af abstractet. 2. Det er alene bestyrelsens afgørelse om det fremsendte abstract skal præsenteres som poster eller foredrag. Enkelte arbejder egner sig dog bedst til poster, hvilket kan angives i feltet "ønsket præsentation". 3. Selve teksten (ekskl. titel, forfatternavne og afdelinger) må ikke fylde mere end tegn og skal opdeles med følgende overskrifter, som begynder med STORE bogstaver på ny linie: 1. INTRODUCTION 2. MATERIAL AND METHODS 3. RESULTS 4. CONCLUSION 7

8 Såfremt der er plads på siden kan referencer, enkle figurer og tabeller inkluderes i overensstemmelse med formatspecifikation som i Acta Orthopaedica Scandinavica (se deres hjemmeside). Foredraget tilmeldes og sendes kun via DOS s hjemmeside Projektion og Posters Der vil ikke være mulighed for anvendelse af lysbilleder, kun enkeltprojektion fra PC (kun Microsoft Powerpoint 2000 el. tidl.) Projektorbilledtekst og posterteksterne skal være på engelsk. Posters skal holdes indenfor formatet 150 cm x 100 cm (højde x bredde). Overhead-projektor forefindes ikke. Såfremt de ovenfor beskrevne krav ikke er overholdt, kan bestyrelsen vælge at afvise abstract. Alle accepterede abstracts videresendes til Acta Orthopaedica Scandinavica. Red. 8

9 DOS Bulletin 2004 Bulletinen udkommer efter planen også i år 2004 med seks udgaver. Med henblik på at sikre at information til DOS medlemmer, herunder korrespondancer, anmeldelser, annonceringer af møder og andet når ud i tide, er der nedenfor angivet en liste over planlagte deadlines for indlæg i Bulletinen i år Listen er vejledende, idet justeringer kan forekomme. Der er indført en tidligere deadline for annoncer end for tekstsider, da produktionstiden for annoncer er længere end for tekstsider. Annonceringer af møder, kurser og kongresser regnes for tekstsider. På Bulletinens side 2 nederst vil næste og gældende deadline hver gang være trykt. Der kan ikke garanteres optagelse af større indlæg i visse numre. Som noget nyt er det nu muligt at sende mindre indlæg, kommentarer og informationer direkte via formularen på hjemmesiden. Det vil dog fortsat være nødvendigt at sende en mail hvis man har længere skrifter, lange mødereferater og store kursus programmer. Skal sendes til: Red Bulletin Deadline Deadline Udsendes No: Annoncer Tekst Uge: Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Deadline Deadline Forårsmøde Årsmøde Abstracts 23. februar august 2004 Svar Uge 12 Uge 37 abstracts 9

10 DOS Fonden Der indkaldes hermed motiverede ansøgninger til DOS Fonden s uddeling foråret DOS Fonden har til formål at fremme forskning og uddannelse inden for ortopædisk kirurgi ved ydelse af støtte til studieophold i udlandet eller andet der af bestyrelsen skønnes egnet hertil. Ansøgninger skal være modtaget inden den 23. februar Det skal pointeres at ansøgningen skal være bestyrelsen i hænde før planlagte aktivitet er afholdt. Ansøgning ledsaget af budget og curriculum vitae indsendes til selskabets formand. Såfremt der ikke vedlægges detaljeret budget og curriculum vitae, eller hvis andre formkrav ikke er overholdt vil ansøgningen ikke blive bedømt. Bestyrelsen 10

11 EFORT Travelling Fellowship DOS støtter deltagelse for en fase 3 læge i det EFORT Travelling Fellowship, som afholdes i efteråret Hvis det har interesse skal man sende en motiveret ansøgning til formanden for DOS Bestyrelsen. Sted og deadline annonceres senere. Bestyrelsen 11

12 Referenceprogrammer DOS bestyrelse har udarbejdet en plan for forløb af fremtidige referenceprogrammer. Arbejdsgang 1. Bestyrelsen beslutter, at der skal udarbejdes et referenceprogram i DOS regi og anmoder herefter et antal personer om at danne en styregruppe, der skal varetage udarbejdelsen af referenceprogrammet. Gruppen udpeger en gruppeformand og supplerer sig selv efter behov. Mindst et medlem skal være udpeget af DOS bestyrelse som observatør og kontaktperson mellem bestyrelsen og styregruppen. 2. Styregruppen etablerer et forfatterpanel, der udarbejder et udkast til referenceprogrammet. 3. Det annonceres i DOS Bulletinen og på DOS Hjemmeside, at det er besluttet at udarbejde et referenceprogram med angivelse af emnet, tidsplanen samt sammensætningen af styregruppen. 4. Ved årsmødet skitseres overordnede retningslinjer for referenceprogrammet af styregruppen - for eksempel ved afholdelse af et symposium med samme emne som referenceprogrammet. Dette arrangeres af gruppeformanden i samarbejde med DOS sekretær. 5. Umiddelbart efter symposiet fortsætter høringsprocessen, idet det foreløbige referenceprogram placeres på Internettet med link fra DOS Hjemmeside. Der skal være mulighed for at komme med kommentarer og forslag til rettelser enten skriftligt eller per til styregruppens formand. Referenceprogrammet redigeres løbende på Internettet, således at Selskabets medlemmer konstant kan følge med i processens forløb. 6. Alle kommentarer og forslag bør kunne læses på nettet, således at høringen får karakter af en diskussion. 12

13 7. Høringsprocessen fortsætter til slutningen af marts året efter, hvorefter indsigelsesfristen er udløbet. Forfatterpanelet og styregruppen foretager herefter den endelige redigering af referenceprogrammet. 8. I slutningen af april skal det færdigredigerede referenceprogram være tilgængeligt på Internettet, således at selskabets medlemmer har mulighed for at gennemlæse materialet inden generalforsamlingen. 9. Ved generalforsamlingen ved forårsmødet skal referenceprogrammet på dagsordenen med henblik på godkendelse. 10.Godkendelsen kan eventuelt være betinget af enkelte mindre ændringer, som Bestyrelsen bemyndiges til at godkende. 11.Referenceprogrammet offentliggøres på nettet og eventuelt også skriftligt - f.eks. i Ugeskrift for Læger eller på anden vis, såfremt det skønnes mere relevant. 12.Styregruppen opløses, når referenceprogrammet er godkendt og offentliggjort. Indhold 1. Styregruppen udarbejder en disposition og vælger forfatterpanel efter behov. 2. Ved udarbejdelsen af de enkelte manuskripter er det vigtigt, at alle udsagn baseret på referencer, vægtes (I, Ia, II, osv). 3. Alle kapitler bør afsluttes med anbefalinger, og det er vigtig at angive styrken af evidens, der ligger til grund for disse anbefalinger (A, B eller C). 13

14 Revision 1. Referenceprogrammet vedligeholdes på nettet, således at det tydeligt fremgår hvilke rettelser/revisioner der er indført hvornår. 2. Referenceprogrammet revideres, efter bestyrelsens beslutning, ved nedsættelse af et mindre udvalg hertil ca. hvert tredje år, eller tidligere, hvis der findes behov for dette. 3. Resultaterne af revision af referenceprogrammet godkendes af bestyrelsen og forelægges generalforsamlingen som et underpunkt på dagsordenen. 4. Såfremt der er behov for større revision af referenceprogrammet offentliggøres dette på DOS hjemmeside og i DOS Bulletinen, således at medlemmerne får mulighed for at komme med kommentarer og rettelsesforslag. Bestyrelsen 14

15 MseC-portalen Det store internationale professionelle hjemmeside samarbejde kører fortsat. Nye links bliver up-loaded regelmæssigt. Bl.a. kan man nu finde links til de fleste større og mellemstore ortopædkirurgiske tidskrifter. Der laves hver måned en : MUST READ LIST med links til full-text udgaver af månedens betydende artikler indenfor de forskellige interesseområder. Fra januar 2004 vil der også månedligt blive lagt en high profile forelæsning. En power-point præsentation med dias og indtalt engelsk tekst af en ledende ortopæd indenfor de forskellige subspecialer. Det er fortsat det enkelte medlem der via sin personlige tilmelding tager stilling om han eller hun ønsker at blive registreret på siden og få et password. Hvis dette skal være en succes - en side der kan bruges kræves det at mange (alle) tilmelder sig og bliver registreret Jeg ønsker at registrere på MseC-portalen: Sendes som eller snail mail NAVN: ARBEJDSSTED: Til: DOS-redaktør 1. reservelæge Michael Nielsen Ortopædkirurgisk Klinik, 2161 H:S Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø 15

16 A-Kursus listen 2004: Nr Emne Del-kursusleder Sted Tidspunkt 1 Endoproteser Kjeld Søballe, Århus Uge 3 Søren Overgaard Amtssygehus Man ons 2 Børneortopædi Kurt Simesen, Odense Uge 6 Niels Wisbech Man ons Pedersen 3 Columna Thomas Kiær RH Uge 18, Man ons 4 Infektions- Peter Holmberg Århus Uge 20, kursus Jørgensen Man ons 5 Håndkirurgi Henrik Schrøder Odense Uge 22, Man ons 6 Statistik mm. Jens Lauritsen Odense Uge 37 Man tors 7 Onkologi John Gregor RH Uge 39, Pedersen, Man tors Michael Mørk Petersen 8 Traume og Micael Haugegaard Glostrup Uge 41, patofysiologi Tirs tors 9 Frakturkurset Poul E. Jensen Gentofte Uge 45, Man ons 10 Idræts- Michael Krogsgaard Bispebjerg Uge 49, traumatologi Man tors 11 Færdigheds- Ebbe Stender Århus Uge 14 og 44 kursus Hansen Man - fre 16

17 KORRESPONDANCER Hofteartroskopi i Pittsburgh Vi besøgte Dr. Marc J. Philippon på University of Pittsburgh Medical Centre s Sports Clinic 26/4 4/5. Klinikken er verdenskendt. Udover at servicere byens fodboldholdhold, ishockeyhold og baseballhold, kommer idrætsfolk fra hele verden for at blive behandlet på klinikken. Chef er Freddie Fu, partnere er bl.a. Chris Harner, Pat MacMahon og Jim Bradley. Philippon har klinik tre uger i Pittsburgh og én uge i Miami hver måned. Han har foretaget ca hofteartroskopier og ca hoftealloplastikker. Tidligere foretog han revisionskirurgi og Ganz acetabulære osteotomier, men koncentrerer sig nu om hofteartroskopien. Udviklingen går hurtigt og nye procedurer implementeres hele tiden. To fellows, Hal David Martin og Anton Plakseychuk, er ansat dels til assistance og dels til biomekanisk forskning. Der arbejdes tæt sammen med fabrikanterne. Hver dag var en repræsentant fra Smith & Nephew på stuen. Der udvikles og testes nye instrumenter, ankre og suturer. Derudover er der et tæt samarbejde med private og offentlige virksomheder mht. udforskning og implementering af bruskallograft, stamcelleteknologi og labrumtransplantation. Vi overværede 12 hofteartroskopier. Tre gange om ugen artroskoperes fire patienter. De sidste to dage anvendes til research og ambulant virksomhed. Philippon har tilknyttet en fast stab af fysioterapeuter. Hofteartroskopiens indikationsområde omfatter fjernelse af mus, debridement, vurdering af brusk og bløddele, afrivning eller læsion af lig. teres, afrivning eller læsion af labrum, afrivning eller læsion af lig. transversum, forreste instabilitet, kontraktur af iliopsoassenen, internal snapping hip, evaluering af traumatisk luksation eller subluksation, vurdering af præartrose etc. Udredning omfatter grundig klinisk us. og annamnese, stående frog-leg og AP røntgenoptagelse og altid gadolinium-kontrast MR-artrogram, der 17

18 specielt egner sig til visualisering af teres- og labrumlæsioner. Hyppigst er der tale om anterior patologi med partiel læsion eller afrivning af forreste labrum, partiel afrivning af lig. teres forreste bånd, anterior psoas bursit eller kontraktur, og/eller forreste instabilitet. Prædisponerede synes især at være golfspillere, der afvikler svinget gennem en lille subluksation af højre hofte (højrehåndsspillere). Herved kan der opstå forreste labrumlæsion, en repetitiv overstrækning af forreste kapsel samt psoasbursit. En anterior labrumlæsion vil ofte vedligeholdes af en stram psoassene, der vedbliver at luksere læsionen fra sit sæde. Mange baseballkastere og -gribere kan ligeledes pådrage sig anteriore læsioner under ekstrem hyperekstension og udadrotation af hofte og hyperekstension af truncus. Patienten lejres på ryggen i ekstensionsleje. Ekstensionsbarrerne er af carbon, der tillader gennemlysning. Der anvendes udelukkende tre-chip kameraer. Der er en stor monitor på hver side af lejet, en 60 tommers fladskærm på endevæggen samt monitorer i dokumentationsreolen. Skopierne dokumenteres digitalt og pt. får en CD-rom med sig. Der lægges distraktion på opererede UE i neutral abduktion og maksimal indadrotation. Der lægges kontradistraktion på den anden UE. Lejet tippes 15 væk fra operatøren. Særlige skumstøvler beskytter fødderne under den kraftige distraktion. Under distraktionen vurderes med hvilken lethed dette lader sig gøre. Distraheres hofteleddet nemt, tyder det på at en labrumskade har kompromitteret vakuumfænomenet i hoften, dvs. at synovialvæskens overfladespænding mellem caput og acetabulums ledflade er brudt. Der anvendes kanyleret Seldinger-teknik til introduktion af kamera og instrumenter gennem to-tre portaler. Gennem disse portaler og under anvendelse af indadrotation, neutral abduktion og tiltning af lejet kan hele hofteleddet visualiseres og instrumenteres med fleksible instrumenter. Maksimal grænse for distraktion er to timer. Der anvendes næsten udelukkende 70 optikker. Mange procedurer tager de tilladte to timer. Er der behov for yderligere tid, tages distraktionen af i minutter og re-appliceres. Første procedure begynder Er der behov for psoastenotomi: ved forreste labrumlæsion, positiv Thomas test, svær psoasbursit eller internal snapping hip, tenotomeres den 18

19 senede del under direkte visualisering gennem anteriore portal. Tenotomi undgås i idrætsfolk med sprintafsæt. Er der full-thickness kondrale læsioner debrideres disse til fastsiddende brusk. Herefter foretages hyppigt Steadman procedure med mikrofrakturering. Er læsionen i caput, vil man snart påbegynde en serie med mini-caps, en art mikro-resurfacing-alloplastik. Man har udviklet apparatur, der nøjagtigt kan måle ledhovedets kurvatur. I læsionen indskrues en HA-coated titanium skrue uden hoved. I skruen er der en hun-morsetaper. I denne monteres en high-polish krom-kobolt knap med hanmorsetaper. Diameteren er varierende. Ved større læsioner overvejes allo-transplantation med opformeret hyalinbrusk. Partielle labrumlæsioner debrideres og sys. Afrivninger forankres på samme måde som Bankartlæsioner. I det hele taget betragter man labrum som hofteleddets menisk, med samme funktioner som denne: absorption af kræfter, komplettering af bærende anatomi, stabilitetsgivende, og fordelende ledvæske. Sammen med ligamentum transversum forsegler labrum kontaktfladen mellem caput og acetabulums ledflade cirkumferentielt mod ydre del af leddet. Herved retineres og fordeles ledvæsken i kontaktzonen til fordeling af load-forces. Desuden anser man labrum som særdeles værdifuld pga. det store antal noci- og proprioceptorer, man har fundet i den. Man mener at labrum er innerveret og vaskulariseret nogenlunde som menisken. Ligamentum teres betragtes som hofteleddets korsbånd, og vi så et par enkelte komplette afrivninger, og en del partielle afrivninger, altid i retning anteriort mod posteriort. Disse læsioner debrideres og sys. For anterior instabilitet gøres dels termoraphi: tre til fire vertikale brændinger i havelåge mønster, dels raphi af de to ben i lig. iliofemorale; den forreste op til 14 mm tykke forstærkning af ledkapslen. Før binding kontrolleres fodens udadrotation ved udløsning af traktionen. Man tilstræber en udadrotation på max. 45 (Fig.1). Der anvendes stærke, uresorberbare wire-suturer. Primært anvendes fleksible brænde-sonder, dels til debridement, men også til sondering (Fig. 2). Efterbehandling består som regel i anvendelse af en adducerende bandage om natten, dels i en hoftedonjoy med neutral abduktion samt krykkestokke om dagen. 19

20 Belastning aftales individuelt. Hjælper det? Feltet som sådan afventer opgørelser og publikationer, det må man indrømme. Udviklingen går så hurtigt og nye procedurer tages i brug ustandseligt. På den anden side må man sige at de tekniske vanskeligheder, der altid har været forbundet med hofteartroskopi, og dermed har afholdt mange fra proceduren, nu synes at være overvundne. Vi mente begge to at visualisering og instrumentering synes som i et knæled. I hvert tilfælde, når man er tilskuer! Det virker rimeligt at restaurere hofteleddets bløddele, nøjagtigt som i skuldre eller i knæ, hvis læsioner verificeres. Og midlerne findes nu. Steffen Jacobsen, Rigshospitalet. Søren Winge, Hvidovre Hospital. Fig. 1: Forreste kapsuloraphi. Fig. 2: Fleksibel monopolær electro-probe 20

21 Referat af Sixth Annual Insall Scott Kelly Institute Sports Medicine and Total Knee symposium september 2003, New York, USA Vi var 4 danske ortopædkirurger, der af firmaet Zimmer var inviteret til Insall Scott Kelly knæsymposium i New York. Det er 6. gang knæsymposiet afholdes og det foregår altid på Hotel Grand Hyatt midt på Manhattan i New York. Mødet er delt i 2, således at den første dag er helliget sportsmedicin, hvorefter de 2 sidste dage er omhandler aspekter omkring primær og revisions knæalloplastik. Der betales særskilt for hver del af kurset og da vi alle 4 er beskæftiget med alloplastikker, valgte vi at bruge mødets første dag på sightseeing i New York. Der var arrangeret et Zimmer symposium om minimal invasive surgery og mini incision surgery ved hhv. unikompartmental alloplastik og total knæalloplastik. Michael Kelly indledte med en historisk gennemgang af unikompartmentel alloplastik startende i 70'erne og sluttende i dag. Kelly gennemgik indikationerne for unikompartmental alloplastik, herunder de velkendte (non inflammatorisk medial artrose, god alignment, dvs. mindre end 10 graders varus og mindre en 15 grader valgusfejlstilling, intakt ACL, fleksionskontraktur under 10 grader og ingen tibiofemoral subluksation) og tilføjede, at han kun opererede patienter uden forreste knæsmerter tydende på patello-femoral involvering (hvilket ligeledes sikredes visuelt peroperativt), idet han fandt, at patienter med patellofemoral artrose overstigende grad 2-3 ikke var kandidater. Kelly anså unikompartmental alloplastik ligesom John Scott og citerede denne: unikompartmental alloplastik kan være den første protese for en ung og den sidste protese for en gammel patient. Kelly citerede proteseoverlevelser på 86% efter 7 år hos årige og på 98% efter 10 år hos ældre over 75 år. Kim Bertin gennemgik kirurgiske "pitfalls", som skulle undgås ved unikompartmental alloplastik. Ved patello-femoral artrose med full 21

22 thickness loss af brusk konverterede han peroperativt til total knæalloplastik. Bertin omtalte "rule of tens" (dvs. mindre end 10 grader varusfejlstilling, mindre end 10 grader valgusfejlstilling og mindre end 10 grader fleksionskontraktur), men mente, at der i stedet burde anvendes "rule of fives", idet han fandt, at ved mere end 5 graders fejlstilling i noget plan kunne der ikke opnås sufficient alignment uden "overstuffing" af mediale ledkammer førende til accelereret slitage af polyethylenen medialt samt accelereret artrose lateralt pga. vægtoverføring. Bertin gentog de velkendte kontraindikationer mod unikompartmental alloplastik. Udover ovennævnte også kondrokalcinose, idet han fandt, at ved en sådan brusklidelse ville de øvrige ledkamre hurtigt degenerere. Ville heller aldrig sætte en medial unikompartmental alloplastik i en patient, der tidligere havde fået foretaget lateral meniskektomi, idet han fandt, at laterale ledkammer hurtigt ville degenerere. Fravær af funktionel ACL-løshed betød mere for Bertin end om ACL faktuelt var tilstede peroperativt han lagde større vægt på anamnestiske og kliniske oplysninger om saggital instabilitet og havde opereret flere patienter uden ACL (men også uden funktionel løshed) med godt resultat. Bertin gennemgik også tekniske pitfalls, herunder for lille incision medførende for dårlig oversigt, malrotation af femurkomponenten, overstuffing af mediale kompartment og proteserelaterede pitfalls. Giles Scuderi øste af sine erfaringer med mini incisioner andragende cm ved totalknæ. Han kreerede et "mobile window" og anførte, at det radiografiske og kliniske udkomme var analogt med udkommet efter større incisioner, men at der ikke forelå langtids-opfølgninger heraf på nuværende tidspunkt. Scuderi havde noteret sig 1 dags reduktion i indlæggelsesvarigheden, som på hans klinik androg 4 1 /2 dag ved totalknæ. Scuderi anvendte kun miniincision ved: mindre en 10 grader varusfejlstilling, mindre end 15 grader valgusfejlstilling, mindre end 10 grader fleksionskontraktur, større end 90 grader ROM og ikke ved lavtstående patella, stor femur, muskuløs patient eller på anden måde vanskeligt knæ. Alfred Tria gennemgik sine 2 års erfaringer med mini incision ved totalknæ. Anvendte hudincision på 7-8 cm, medial parapatellar adgang gen- 22

23 nem kapslen, som proksimalt ikke involverede hverken muskler eller bløddele. Denne quadriceps-sparende teknik gjorde, at den suprapatellare reces forblev urørt, hvilket ifølge Tria gav betydeligt færre gener og hurtigere og bedre fleksion han havde observeret 10 grader større fleksion hos patienter, hvor denne teknik var anvendt sammenholdt med konventionel adgang inddragende quadricepssenen. Flere af foredragsholderne var gengangere fra Current Concepts in Joint Replacement og holdt nær-indentiske indlæg om knæalloplastik-relaterede emner, hvorfor jeg i nedenstående har valgt kun at referere vigtige/nyere forhold særligt interesserede henvises til tidligere referater fra Current Concepts bragt i DOS-bulletinen. I en session om unikompartmental alloplastik gennemgik Jean-Noel Argenson, en fransk professor, sine erfaringer med uniknæ. Han havde opereret 816 patienter med uniknæ i perioden og havde anvendt forskellige proteser, herunder Marmor 1 og 2, Oxford og Miller- Galante samt flere andre. Havde bl.a. opereret 160 patienter med Miller- Galante uniknæ og fundet 94% protese-overlevelse efter 10 år og tæt på normal kinematik bedømt ved røntgen og 3D computer behandling. Argenson anvendte mini incision og patienterne var indlagt i 3 dage, foretog øvelser i en uge (ingen fysioterapi overhovedet) og gik typisk med krykker i en uge. Amerikaneren John Repicci havde baseret på det svenske knæregister fra 1992 fundet, at patienter yngre end 65 år opereret med total knæalloplastik havde 400% større revisionsrisiko efter 10 år i forhold til patienter over 75 år. Argumenterede ud fra dette, at der var behov for en operation for de yngre (uniknæ) i stedet for total knæalloplastik. Repicci beskrev den isolerede mediale artrose som en extensor gap sygdom (anterior tibia, distale femur). Han anvendte mini incision og søgte at lade den suprapatellare reces urørt, idet han ved randomisering af 100 patienter til operation med incision involverende den suprapatellare reces eller ej havde fundet, at patienter opereret på "gammeldags" facon havde haft behov for 650 fysioterapi-sessioner mod 12 til de 50, som var opereret med den "nye" teknik. Repicci udskrev i øvrigt 70% af sine uniknæ patienter inden for 12 timer og 99% inden for 23 timer. 23

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse Dagsorden Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse Københavns Massageuddannelse : Art. Genus Gennemgang af lårets muskulatur Udspring, hæfte og funktion Muskelfremkaldelse PAUSE Knæskader Praktisk

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Indledning/baggrund Definition Fagområdet hoftekirurgi dækker forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering og evt. palliation af patienter med medfødte,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2006... 3 BESTYRELSEN INFORMERER... 6 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 15 KORRESPONDANCER:... 18

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2006... 3 BESTYRELSEN INFORMERER... 6 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 15 KORRESPONDANCER:... 18 DOS BULLETIN NR. 1 JANUAR 2006 35. ÅRGANG FORÅRSMØDET 2006.......................... 3 INDKALDELSE AF ABSTRACTS................... 3 REGLER FOR INDSENDELSE AF ABSTRACTS......... 4 BESTYRELSEN INFORMERER.....................

Læs mere

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Genoptræning efter hofteartroskopi Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Formål Øget kendskab til femoro-acetabulær impingement Øget kendskab til hofteartroskopi

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser

Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser Zell eleven 2015 Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser Uffe Jørgensen. Professor, overlæge, dr.med. Ortopædkirurgisk afd. O Odense Universitetshospital Syddansk Universitet uj@quattroclinic.dk

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 21. oktober 2014, kl. 17.00 21.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S Lokale: Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2009... 3 BESTYRELSEN INFORMERER... 6 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 12 GÖRAN BAUER S GRANT 2009... 17

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2009... 3 BESTYRELSEN INFORMERER... 6 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 12 GÖRAN BAUER S GRANT 2009... 17 DOS BULLETIN NR. 1 JANUAR 2009 38. ÅRGANG FORÅRSMØDET 2009........................... 3 INDKALDELSE AF ABSTRACTS...................... 3 REGLER FOR INDSENDELSE AF ABSTRACTS............ 4 BESTYRELSEN INFORMERER......................

Læs mere

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade ACL rekonstruktion Patientinformation Forreste korsbåndsskade En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark, hvoraf ca. 3.000

Læs mere

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013:

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: Vi er 149 medlemmer i år, igen en stigning på 5 siden sidste generalforsamling Efter generalforsamlingen oktober 2011 konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand:

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk Søren Kold Aalborg Sygehus Mål Breddeøget fodledsgaffel: hvorfor? Præ-operativ diagnostik Stabil vs. ustabil fraktur SE II eller SE IV Syndesmose-ruptur:

Læs mere

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader Sportsmedicin Region Midt Patient information vedr. forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark,

Læs mere

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB...

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2004 33. ÅRGANG ÅRSMØDET 2004............................. 3 - INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS........ 4 - ABSTRACTS OG POSTERE.................... 5 - FOREDRAGSKONKURRENCE...................

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Per Kjaersgaard-Andersen

Per Kjaersgaard-Andersen Nationale Retningslinier for Hofte- og Knækirurgi (alloplastik og hofteartroskopi) i Danmark Per Kjærsgaard-Andersen Associate Professor Vejle Hospital University of Southern Denmark DENMARK Per Kjaersgaard-Andersen

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Del I Generelle aspekter ved behandling af ortopædkirurgiske patienter... 17

Del I Generelle aspekter ved behandling af ortopædkirurgiske patienter... 17 5 Indhold Forord... 11 Redaktører... 13 Forfattere... 14 Del I Generelle aspekter ved behandling af ortopædkirurgiske patienter... 17 1 Om fagene... 19 Om ortopædkirurgien... 19 Om fysioterapi... 21 Om

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 26. august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3. sal tv,. mødelokale 2. Kl. 08.00 16.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 26. august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3. sal tv,. mødelokale 2. Kl. 08.00 16. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Onsdag d 26 august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3 sal tv, mødelokale 2 Kl 0800 1600 Til stede:

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan?

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB AO basale principper Middelfart, april, 2015 Learning outcomes Kende indikationer for implantatfjernelse

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter)

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter) Patientvejledning Meniskskade fiksering af løs menisk (Ved syning eller med stifter) Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse.

Læs mere

En samling af de bragte månedens muskel

En samling af de bragte månedens muskel En samling af de bragte månedens muskel "" er et nyt indlæg i vores nyhedsbrev. En af læserne af nyhedsbrevet kontaktede os med en spændende idé. Hun havde siddet og talt med nogle af hendes veninder og

Læs mere

SYGDOMME FODEN OG ANKLENS ANATOMI

SYGDOMME FODEN OG ANKLENS ANATOMI SYGDOMME FODEN OG ANKLENS ANATOMI Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk FODENS ANATOMI Foden består af 26 knogler. 1 hælben (calcaneus), 1 rulleben

Læs mere

Trokantært marvsøm. Carsten Fladmose Madsen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afdeling Odense Universitetshospital September 2013

Trokantært marvsøm. Carsten Fladmose Madsen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afdeling Odense Universitetshospital September 2013 Carsten Fladmose Madsen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afdeling Odense Universitetshospital September 2013 Bruger I det? Hvad bruger I det til? Kan I bruge det? Er det svært at bruge? Er der problemer

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ Patientvejledning HemiCAP Miniprotese i knæ Beskadigelse af brusken i knæet sker typisk i forbindelse med udøvelse af sport eller ved ekstreme fysiske belastninger af knæet under arbejde. Oftest opstår

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015

Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015 Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015 Tilstede: Ulrik Branner (UB), Frank Farsø (FF), Illja Bann (IB), Annie Primdahl (AP), Lonnie Froberg (LF), Michael

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Program. Hoften Anatomi og massagecases. Hofteleddet

Program. Hoften Anatomi og massagecases. Hofteleddet Program Hoften Anatomi og massagecases Københavns Massageuddannelse Knogler Led Muskler Røde flag og kontraindikationer Cases og massagegreb Os coxae Crista iliaca Spina iliaca posterior superior Spina

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik 90% af manglende og fejldiagnoser Klinisk og radiologisk diagnostik Diagnose Alder, køn Anamnese Henvisning Anatomisk lokalisation Anamnese Klinisk undersøgelse Klinisk undersøgelse Konklusion?? What to

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 7. 10. september 2015 Kursusleder: John Gelineck og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Referat til bestyrelsesmøde nr. 296, tirsdag d. 10.01.13, kl. 13.30, telefonmøde. Deltagere: Svend Ellermann-Eriksen (SEE), Mette Damkjær Bartels (MDB), Helga Schumacher (HS), Jørgen Engberg (JE), Inge

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER Håndled Skulderled Albueled Nakke smerter Ryg smerter Hofte og lyske Træthedsbrud Forreste knæsmerter Løberknæ Knæskalssene Skinneben Achillessene

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE Til stede: T. Agner, R.Gniadecki, M. Heidenheim, Peter H. Andersen, Sanne Buus og observatør for DDO S. Vissing. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Leder Velkommen til YODA s tredje foreningsår! Med DOS-kongressen fik vi skudt det nye foreningsår godt i gang. Det var fedt at se så mange af jer under kongressen og til

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi Patientvejledning Meniskskade Knæartroskopi Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse. Uden menisken ville knoglebrusken

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen.

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen. Den smertende storetåknyst Hvad er en knyst? En knyst er et fremspring på en underliggende knogle. Årsagen til at knyster giver smerter er at bløddelsvævene udsættes for et tryk mellem knogle og fodtøj.

Læs mere

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Brud på anklen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Generel vejledning Det er blevet konstateret, at du har et brud i dit ankelled, som kræver operation. Formålet

Læs mere

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

DISTALE RADIUSFRAKTURER

DISTALE RADIUSFRAKTURER DISTALE RADIUSFRAKTURER Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Morten Schultz Larsen FORMÅL Fraktur Klassifikation Diagnose Behandling NKR Funktionsniveau Operativ teknik Komplikationer og hvordan

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Patientinformation -om hoftebrud og hofteprotese

Patientinformation -om hoftebrud og hofteprotese Patientinformation -om hoftebrud og hofteprotese Regionshospitalet Randers/Grenaa Ortopædkirurgisk afdeling Denne pjece er en orientering om, hvad du kan og må med en kunstig hofte indsat efter hoftebrud.

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer 2. korrektur Hoftebrud Opereret med søm og skruer Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Patientinformation Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

Level 2 Advanced Knæ og hofte

Level 2 Advanced Knæ og hofte Level 2 Advanced Knæ og hofte Udarbejdet af: Morten Skjoldager, Kjetil Nord-Varhaug og Marius Fredriksen Siden sidst Patient-typer Hvad lykkes I med? Reliabilitet for Ultralydsscanning? Tlbagemelding fra

Læs mere

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2002... 3

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2002... 3 DOS BULLETIN NR. 5 SEPTEMBER 2002 31. ÅRGANG ÅRSMØDET 2002............................. 3 - FOREDRAGSKONKURRENCE................... 4 - POSTERKONKURRENCE...................... 4 - TILMELDING TIL ÅRSMØDET...................

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse Ved forvridning af knæleddet ses hyppigst beskadigelse af indvendige sideledbånd. Beskadigelsen kan være ledsaget af meniskskade eller læsion af øvrige ledbånd eller korsbånd. Skaden vil dog ofte være

Læs mere

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner 20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner Symptomer Pain out of proportion Pressure (palpable painfull tenderness) Pain on passive stretch Paraesthesia Paresis Pulses present

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Principper for ekstern fiksering

Principper for ekstern fiksering Principper for ekstern fiksering Indikationer og kliniske applikationer Anders Jordy, Traumesektoren, Kolding Sygehus Disposition Ordbog Opbygning Biomekanik Koniske vs. Lige pinde Indikation Final kirurgi

Læs mere

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit)

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) HÅNDEN Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) Tenosynovit lokaliseret til 1. dorsale kulisse som indeholder abductor pollicis longus og extensor pollicis brevis senerne. Lidelsen er hyppigst

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

KONFERENCE INDBYDELSE T I L 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG. Key Speaker Dr. Jeremy Lewis PhD., MSc., UK.

KONFERENCE INDBYDELSE T I L 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG. Key Speaker Dr. Jeremy Lewis PhD., MSc., UK. IMDT 2014 INDBYDELSE T I L KONFERENCE 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG Fra discus-model til muskuloskeletal diagnose og differential diagnostik Internationale skulder-opdateringer fra Jeremy

Læs mere

Arm- og skulderortoser. www.camp.dk

Arm- og skulderortoser. www.camp.dk www.camp.dk Albue-/hælbeskytter Heelbo Elastisk strømpe med trykaflastende udtagelig geléplade. Beskytter huden på albuen og forebygger tryksår. Art. nr. Farve Størrelse Mål Pakke 53600 Gul Small 15-20

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere