Referat Integrationsrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Integrationsrådet"

Transkript

1 Referat Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 11. juni 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Sprogcenter Nordsjælland Bemærkninger: Medlemmer: Duygu Aydinoglu (Direkte valgt, fungerende formand) Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt, fungerende næstformand) Jamil Shiwani (Direkte valgt) Harun Avdal (Direkte valgt) Nedzad Ramadanovic (Direkte valgt) Feza (Collette) Feruzi (Direkte valgt) Carol Pimer Krogstrup (Direkte valgt) Begüm Cakmak (orlov) (Direkte valgt, formand) Khalid M. Bhatti (orlov) (Direkte valgt) Bo Andersen (Områdesekretariatet) Hanne Lohmann (Sprogcenter Nordsjælland) Belal A. Adwan (SSPK) Jørgen Busch Christensen (Helsingør Sports Union) Sven Larsen (Det Lokale Beskæftigelsesråd) Mette Hultgren (Ungdomsskolen Helsingør) Poul Erik Pedersen (Skolebestyrelserne) Jan Ryberg (Tilforordnet) Betina Svinggaard (Tilforordnet) Fraværende: Jamil Shiwani Harun Avdal Nedzad Ramadanovic Begüm Cakmak (orlov) Khalid M. Bhatti (orlov) Bo Andersen Belal A. Adwan Poul Erik Pedersen Betina Svinggaard Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Tema: Flygtningeindsatsen i Helsingør Kommune Ansøgning om tilskud til inklusionsprojekt i SIF Ansøgning fra River of Life Ansøgning fra Helsingør Ungdoms- og Kulturforening Meddelelser og eventuelt...12 Bilagsliste...13

2 Integrationsrådet Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Integrationsrådet

3 Integrationsrådet Mødedato Side Tema: Flygtningeindsatsen i Helsingør Kommune Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/11282 Integrationsrådet Indledning/Baggrund Integrationsrådet har i sin handlingsplan for 2013 ønsket at afholde 2-3 temamøder, hvor relevante politikere og medarbejdere sammen drøfter kommunens indsats. Det første emne Integrationsrådet sætter fokus på er kommunens flygtningemodtagelse. Formålet med mødet er at kigge hele vejen rundt om indsatsen og se om der er behov for justeringer, nye indsatser eller nye samarbejdsflader. Integrationsrådet har til mødet inviteret udvalgsformænd for Børne- og Ungeudvalget, Socialudvalget, Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget samt Idræts- og Sundhedsudvalget. Undervejs ser vi Sprogcenterets lokaler, hvor der også er aftenhold. Retsgrundlag Integrationsloven omhandler blandt andet boligplacering og integrationsprogram for flygtninge (kapitel 3 og 4). Sprogcenterets virke er omfattet af Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Relation til vision og tværgående politikker Emnet relaterer sig til medborgerskabspolitikkens intention om at understøtte et aktivt medborgerskab for alle borgere. Sagsfremstilling Helsingør Kommune modtager igen flygtninge - efter en årrække, hvor meget få flygtninge blev sendt til Helsingør efter tiden i asylcenter. Flygtningeindsatsen fordeler sig over en række forskellige centre og fagudvalg, og Integrationsrådet ønsker derfor at se hele vejen rundt om kommunens indsats og skabe et fælles overblik. Der vil være korte oplæg (5-10 min.) om følgende emner: 1. Kort intro, statistik mm. Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab 2. De første dage og boligplacering Center for Job og Arbejdsmarked Integrationsprogrammet 3. Mødet med den almindelige FrivilligNet for Flygtninge borger 4. Danskuddannelsen Sprogcenteret 5. Flygtningebørn i Folkeskolen Unge i de Internationale Ungdomsklasser Center for Dagtilbud og Skoler Oplæggene efterfølges af en fælles drøftelse af Helsingør Kommunes flygtningeindsats:

4 Integrationsrådet Mødedato Side 4 Hvor er de største udfordringer? Skal samarbejdet mellem center/institutioner styrkes? Er der områder hvor indsatsen skal styrkes/undersøges yderligere? Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab indstiller at flygtningeindsatsen drøftes med henblik på eventuelle anbefalinger til Byråd, fagudvalg eller centrene Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Jamil Shiwani, Harun Avdal, Nedzad Ramadanovic, Begüm Cakmak (orlov), Khalid M. Bhatti (orlov), Bo Andersen, Belal A. Adwan, Poul Erik Pedersen, Betina Svinggaard Integrationsrådet drøftede kommunens flygtningeindsats med gæsterne. Integrationsrådet vil undersøge om indsatsen kan styrkes på følgende punkter: 1. Ophold på hotel. Særligt unge flygtninge oplever at bo i mange måneder på hotel eller i anden midlertidig bolig, da der ikke kan tilbydes en bolig, de kan betale. Flygtningene kommer fra ophold på asylcenter og har brug for en permanet løsning for at kunne lægge alle kræfter i sprogindlæring og i etablering af netværk i lokalsamfundet. 2. Frivillige. Frivillige der laver aktiviteter sammen med flygtningene gør en afgørende forskel for de nye borgere. Frivilliggruppen FrivilligNet oplever også, at gamle flygtninge gerne vil være frivillige. FrivilligNet påpeger behovet for god dialog mellem frivillige og kommune, og foreslår et Multihus, som udgangspunkt for aktiviteter mellem frivillige og flygtninge/nydanskere. 3. Velkomst. Kan kommunen byde flygtninge velkommen fx gøre det muligt at deltage i velkomstarrangement på Kulturværftet? 4. Helbred. Ikke alle praktiserende læger er opmærksomme på regler omkring tolkning. Mange flygtninge er i forskellig grad traumatiserede. Netværk og kontakt med den almindelige borger er medvirkende til at skabe et normalt hverdagsliv. 5. Unge flygtninge. Bekymringer omkring økonomi, bolig, familien i hjemlandet mm går ud over de unges undervisningsparathed. Uledsagede flygtninge under 16 år bor hos plejefamilier, flygtninge over 16 år bor for sig selv. De unge over 16 år oplever, at deres økonomiske situation er meget forskellig fra de flygtninge der er i plejefamilier.

5 Integrationsrådet Mødedato Side 5

6 Integrationsrådet Mødedato Side Ansøgning om tilskud til inklusionsprojekt i SIF Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/11383 Integrationsrådet Integrationsrådet - Inklusionsprojekt.pdf Budget - inklusionsprojekt.pdf Fakta-ark SIF Fodbold.pdf Indledning/Baggrund Fodboldafdelingen i Snekkersten Idrætsforening (SIF) ansøger om tilskud på kr til fortsat udvikling af foreningens projekt: Inklusion er godt hvis man gør det rigtigt. Fodboldafdelingen i SIF har 750 medlemmer, hvoraf 200 er nydanske fodboldspillere. Foreningen ønsker at fastholde og inkludere flere nydanske spillere i klubben. Relation til vision og tværgående politikker Sagsfremstilling Fase 1 har haft fokus på at identificere en række unge fra boligområdet Nøjsomhed og give disse en fodboldtræneruddannelse hos SIF. Boligområdet ligger tæt på faciliteterne i Snekkersten og det har derfor været et ønske, at de unge i klubben udvikler sig til rollemodeller. Fase 2 har fokus på, at fodboldafdelingen får flere trænere med etnisk minoritetsbaggrund, som skal være med til at løse følgende opgaver: At fastholde de nuværende nydanske medlemmer i klubben. At rekruttere flere nydanske medlemmer. At medvirke til at løse de problemer, der opstår i blandt nydanske spillere under træning og kampe. At skabe kontakt til forældrene til nydanske spillere, således at disse i lighed med andre forældre involverer sig i foreningslivet Fodboldafdelingen ønsker at styrke både medlemstal og mangfoldighed. I fase 2 ansættes en projektleder. Budget Projektet har et budget på kr. Integrationsrådet søges om et ikke nærmere bestemt tilskud. Økonomi/Personaleforhold Projektet har et budget på kr. Integrationsrådet ansøges om støtte til projektet. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab indstiller, at Integrationsrådet behandler ansøgningen

7 Integrationsrådet Mødedato Side 7 Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Jamil Shiwani, Harun Avdal, Nedzad Ramadanovic, Begüm Cakmak (orlov), Khalid M. Bhatti (orlov), Bo Andersen, Belal A. Adwan, Poul Erik Pedersen, Betina Svinggaard Integrationsrådet ønsker at støtte inklusions-projektet med kr.

8 Integrationsrådet Mødedato Side Ansøgning fra River of Life Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/10726 Integrationsrådet Ansøgning til Integrationsrådet af Foreningen The River of Life.docx.pdf Indledning/Baggrund Foreningen og frikirken The River of Life arbejder for at fremme integration blandt andet for romaer. Foreningen har været aktiv siden Foreningen bygger på et kristent værdisæt, og har medlemmer fra Danmark, Brasilien, Ghana, Uganda, USA, Zimbabwe, en række øst-europæiske lande samt borgere med romabaggrund. Foreningen ansøger Integrationsrådet om kr. til at understøtte kvindekoret. Sagsfremstilling Formålet med koret Målgruppen er kvinder over 20 år, herunder kvinder med romabaggrund. Koraftenerne skaber et rum, hvor kvinder kan mødes med andre kvinder og have fællesskab med hinanden på tværs af kultur og alder. Koret er ligeledes med til at opbygge kvindernes selvværd og selvtillid som forudsætninger for et aktivt medborgerskab Koret ønsker fremover at optræde til arrangementer i Kommunen og på den måde, fremstå som rollemodeller for andre unge piger/kvinder. Formålet med filmaftner Målgruppen er alle familier, der er en del af River of Life og deres netværk. Målgruppen rummer blandt andet en række romafamilier fra Helsingør, Espergærde og Humlebæk. Der vises film om ægteskab, skilsmisse, misbrug, vold i ægteskabet, kriminalitet, håb og lignende emner én gang om måneden. Filmaftnerne følges op af dialog. Foreningens økonomi Foreningen drives af støtte/gaver fra medlemmerne. Disse gaver dækker husleje og drift. Foreningen mangler udstyr til de to aktiviteter. Budget for det ansøgte beløb: Mixer DKK 2 højtalere med stativer DKK 4 mikrofoner DKK 4 mikrofonstativer DKK 4 nodestativer DKK Digitalklaver DKK Projektor DKK I alt DKK Økonomi/Personaleforhold River of Life søger om kr.

9 Integrationsrådet Mødedato Side 9 Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab indstiller at integrationsrådet behandler ansøgningen Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Jamil Shiwani, Harun Avdal, Nedzad Ramadanovic, Begüm Cakmak (orlov), Khalid M. Bhatti (orlov), Bo Andersen, Belal A. Adwan, Poul Erik Pedersen, Betina Svinggaard Integrationsrådet ønsker at støtte foreningen og frikirken River of Life s arbejde med blandt andet romaer med kr.

10 Integrationsrådet Mødedato Side Ansøgning fra Helsingør Ungdoms- og Kulturforening Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/9593 Integrationsrådet RAMADAN MIDDAG ramadanmiddag_ansøgning_2013.pdf Indledning/Baggrund Helsingør Ungdoms- & Kulturforening (HUKF) /Helsingør Kulturhus søger tilskud til at dække udgifter i forbindelse med afholdelse af Ramadan-middag i starten af august måned. Det er tredje år foreningen søger Integrationsrådet om tilskud. Sagsfremstilling Formål I anledning af Ramadanen (fastemåneden), ønsker HUKF at arrangere en Ramadan-middag og invitere alle, der er interesserede. Formålet med arrangementet er dialog på tværs af religion og kultur og at fortælle om fasten i islam. Foreningen ønsker igen at få muslimer og ikke-muslimer til at sidde over for Hinanden. Foreningen tilstræber på denne måde, at borgere med forskellig baggrund og tro mødes. HUKFs budskab er, at islam er en fredelig religion, der ikke billiger terrorisme, radikalisering og ekstremisme. Der vil være foredrag på dansk om islam og ramadanen. Gæsterne HUKF har inviteret til ramadanfest i 2011 med ca. 250 gæster og i 2012 med ca. 280 gæster. Målet for 2013 er mindst 310 gæster. Foreningen påpeger, at gæsterne har været borgere med såvel dansk, tyrkisk, kurdisk, arabisk som pakistansk baggrund, diplomater fra den tyrkiske ambassade, folk fra foreninger og journalister fra forskellige medier. Tid, sted og økonomi Arrangementet vil igen blive afholdt på græsplanen ved Helsingør Kulturhuset, Egevænget 7 - i den 3. eller sidste uge i Ramadanen. Ramadanen falder i år fra ca. den 10. juli til 7. august. Foreningen lejer et telt der kan rumme over 300 mennesker. Hertil kommer borde, stole, transport og mad. Til at dække en del af udgifterne søger foreningen et tilskud på kr. Økonomi/Personaleforhold Foreningen søger et tilskud på i alt kr.

11 Integrationsrådet Mødedato Side 11 Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab indstiller at Integrationsrådet behandler ansøgningen Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Jamil Shiwani, Harun Avdal, Nedzad Ramadanovic, Begüm Cakmak (orlov), Khalid M. Bhatti (orlov), Bo Andersen, Belal A. Adwan, Poul Erik Pedersen, Betina Svinggaard Integrationsrådet ønsker ikke at støtte foreningens ramadan-middag i 2013, da foreningen to gange har opnået støtte fra Integrationsrådet.

12 Integrationsrådet Mødedato Side Meddelelser og eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Integrationsrådet

13 Integrationsrådet Mødedato Side 13 Bilagsliste 3. Ansøgning om tilskud til inklusionsprojekt i SIF 1. Integrationsrådet - Inklusionsprojekt.pdf (54953/13) 2. Budget - inklusionsprojekt.pdf (54960/13) 3. Fakta-ark SIF Fodbold.pdf (54961/13) 4. Ansøgning fra River of Life 1. Ansøgning til Integrationsrådet af Foreningen The River of Life.docx.pdf (54914/13) 5. Ansøgning fra Helsingør Ungdoms- og Kulturforening 1. RAMADAN MIDDAG ramadanmiddag_ansøgning_2013.pdf (47752/13)

14 Bilag: 3.1. Integrationsrådet - Inklusionsprojekt.pdf Udvalg: Integrationsrådet Mødedato: 11. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 54953/13

15 18. april 2013 Helsingør Kommune Stengade Helsingør Att. Integrationsrådet Ansøgning om tilskud fra Integrationsrådet til inklusions projekt i Snekkersten Idrætsforening Fodboldafdelingen i Snekkersten Idrætsforening skal hermed ansøge om tilskud på kr ,- til en fortsat udvikling af foreningens inklusions projekt: Inklusion er godt hvis man gør det rigtigt. Fodboldafdelingen i Snekkersten Idrætsforening har 750 medlemmer, hvoraf 200 er nydanske fodboldspillere, og vi ser det som en gevinst at fastholde og inkludere flere nydanske spillere i klubben. Fase 1 har haft fokus på at identificere en række unge fra boligområdet Nøjsomhed og give disse en fodboldtræneruddannelse hos Snekkersten Idrætsforening. Boligområdet er et blandt flere boligområder, som ligger tæt på faciliteterne i Snekkersten, og hvor flere nydanske børn og unge kommer fra, og det har derfor været et ønske at de unge udvikler sig til rollemodeller for andre unge. Fase 2 har fokus på at Snekkersten IF får flere trænere med etnisk minoritetsbaggrund, som skal være med til at løse følgende opgaver i fodboldafdelingen i Snekkersten IF: At fastholde de nuværende nydanske medlemmer i klubben. At rekruttere flere nydanske medlemmer. At medvirke til at løse de problemer som der opstår i blandt nydanske spillere under træning og i kamp. At skabe kontakt til forældrene til nydanske spillere, således at disse i lighed med andre forældre involverer sig i foreningen (transport til kampe, frugt og kage til kampe etc.) I et større perspektiv ønsker fodboldafdelingen i Snekkersten at blive en større forening med flere medlemmer, flere trænere og frivillige kombineret med en mangfoldighed, der gør, at foreningen får et bedre hold, et stærkere hold, en bedre enhed. Nydanske unge, har meget karikeret sagt, mere kant, dvs. karisma, selvtillid og udstråling. Danske unge

16 har, meget firkantet sagt, mere disciplin. En fusion af disse egenskaber skaber en bedre klub. I fase 2 ansættes en projektleder, som vil være omdrejningspunkt for fase 2 og de opgaver, som beskrevet. Det skal understreges at hele projektet er baseret på frivillig arbejdskraft fra fodboldafdelingen i Snekkersten IF Der vedhæftes budget og fakta-ark om fodboldafdelingen i Snekkersten IF Vi håber på en velvillig behandling af vor ansøgning og skulle der være spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte undertegnede på telefon eller På vegne af Snekkersten Idrætsforening, Michael Møllgaard Nielsen Fodboldformand

17 Bilag: 3.2. Budget - inklusionsprojekt.pdf Udvalg: Integrationsrådet Mødedato: 11. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 54960/13

18 Inklusionsprojekt Projektleder - honorar SIF-Ambassadør - honorarer Unge Street-agents m.v. - honorar Kørselsgodtgørelse og transportomk. - primært til SIFs udekampe Beklædning Uddannelse og kurser Deltagelse i arrangementer i nærmiljøet, f.eks. Multietnisk Festival m.v Egne Arrangementer m.v. i nærmiljøet, f.eks. i Multiparken Egne Arrangementer m.v. i SIF, f.eks. Streetturnering i Snekkersten Hallen Streetmaterialer, bolde m.v Roll-up's, Bannere m.v Info-materialer, flyers m.v Foredrag (honorar til foredragsholder + forplejning) Møder, IT og adm Lokal SIF-Støttefond (supplement til Fritidspasordning og DGI's Inklusions- fond m.v.) Projektomkostninger i alt (Første år)

19 Bilag: 3.3. Fakta-ark SIF Fodbold.pdf Udvalg: Integrationsrådet Mødedato: 11. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 54961/13

20 Fakta-ark: fodboldafdelingen i Snekkersten Idrætsforening. Med omkring 750 fodboldspillere og 170 frivillige ledere/hjælpere er fodboldafdelingen blandt de største fodboldklubber på Sjælland, og har i dette årtusinde oplevet en tredobling af sit medlemstal. I hele dette forløb har foreningen haft et særligt fokus på organisationsudvikling, uddannelse og kommunikation med ønsket om at sikre gode forhold for fodboldspillere af begge køn og i alle aldre med udgangspunkt i klubbens vision: SIF Fodbold et fælles, udfordrende og attraktivt fodboldmiljø. klubben er en yderst velfungerende og velorganiseret klub med mange medlemmer og frivillige ledere. klubben blev i 2012 kåret som Årets klub i DGI Nordsjælland. klubben har været god til at inkludere og arbejde med de temaer som har været oppe i tiden, og som bl.a. kommunen har initieret: o Fastholdelse af unge i idrætten, o Etablering af sundhedscenter i Snekkersten Idrætscenter, o Skabt gode rammer for og anerkendelse af det frivillige arbejde o Støttet op om og bidraget til UNICEF 2012 klubben har vist social ansvarlighed bl.a. i relation til inkludering af unge med anden etnisk baggrund og personer uden for arbejdsmarkedet, bl.a. o Idræt + integrationsprojektet omkring unge i Nøjsomheden bl.a. uddannelse af unge fodboldtrænere og rollemodeller. o Projekt Klubassistent, i samarbejde med Helsingør Kommune, med succes har arbejdet med jobtræning af langtidsledige i projekt Klubassistenter. klubben har hold repræsenteret i noget nær alle børne-, ungdoms- og seniorrækker, og dermed et idrætstilbud til alle i kommunen.

21 klubbens talentudvikling har netop sikret oprykning af klubbens U15 hold til 1. division (de 12 bedste hold øst for Storebælt!) og oprykning af U19 holdet til 2. division (bedste række for klubber uden for DBUs licenssystem). klubben har år efter år i eget regi afviklet en lang række sociale aktiviteter: fodboldskoler, fodboldture/rejser i ind- og udland, samt fodboldstævner på Snekkersten Idræts-center i samarbejde med DBU, DGI og i Kronborg Cup samarbejdet. klubben har et højt informationsniveau, med en meget udbygget hjemmeside med mere end 350 unikke besøg om dagen, dvs. ca besøgende om året, og hvor forældre, trænere, ledere, frivillige og spillere bliver klædt på til at agere i klubben. klubben har altid velvilligt stillet personer til rådighed i andre sammenhænge: Frank S. Jensen, næstformand i Helsingør Sports Union og medlem af Forenings- og Fritidsudvalget, samt Mogens Schuldt som har været drivkraften i Helsingør Kommunes Fodboldtalent Akademi etc. klubben har aktivt, konstruktivt og i en positiv tone samarbejdet med politikere, embedsmænd og andre samarbejdspartnere om udvikling af idrætstilbud og de lokale idrætsfaciliteter m.v. Fodboldafdelingen i Snekkersten Idrætsforening har udarbejdet et samfundsregnskab, som bl.a. viser at de 170 trænere og ledere årligt lægger timer til bl.a. ovennævnte arbejdsopgaver, hvilket svarer til 25,6 fuldtidsansatte og en samfundsværdi på kr. Med udgangspunkt i en timeløn på 150 kr., ville det svare til et årligt kontingent på kroner for de ca. 750 medlemmer i fodboldafdelingen.

22 Bilag: 4.1. Ansøgning til Integrationsrådet af Foreningen The River of Life.docx.pdf Udvalg: Integrationsrådet Mødedato: 11. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 54914/13

23 Helsingør, den 8. april 2013 Til Integrationsrådet, Helsingør Kommune Foreningen The RIver of Life ansøger hermed om støtte til Foreningens Kor og Film Aftener: Foreningen The River of Life arbejder for at fremme integration blandt etnisk danskere og nydanskere, bl.a. Romaere, i Helsingør Kommune. Foreningen har været aktiv siden Formålet med vores Kor: Målgruppe: Kvinder fra forskelige kulturer og nationaliteter i alderen fra 20 år og opefter med bl.a. Roma kvinder. En målgruppe der traditionelt set kommer fra et meget lukket og vanskeligt tilgængeligt samfund. Koraftenerne skaber et rum, hvor kvinder kan mødes med andre kvinder og have fællesskab med hinanden på tværs af kultur og alder. Koret er ligeledes med til at opbygge kvindernes selvværd og selvtillid. Mange af dem er meget generte og lukkede når de kommer, men efter et stykke tid, så tør de stå frem på en scene og synge for mange mennesker. Alene dét er et stort og værdifuldt skridt for disse kvinder. Selvtillid og selvværd er en forudsætning for at kunne træde i karakter og blive en aktiv medborger i Kommunen. Således er Koret med til at gøre disse kvinders liv større og rigere. Koret har ligeledes til hensigt at optræde til forskellige arrangementer i Kommunen og på den måde, fremstå som rollemodeller for andre unge piger/kvinder. Formålet med vores Film Aftener: Målgruppe: Alle familier der er en del af Foreningen og dets netværk, bl.a. en række Roma familier fra Helsingør, Espergærde og Humlebæk. Vi viser film der behandler dagligsdags situationer, som ægteskab, skilsmisse, misbrug, vold i ægteskabet, kriminalitet, håb og lignende emner. Den månedlige filmaften skaber et rum, der åbner op for dialog. Bagefter taler vi om filmen og sætter den i perspektiv til vores egne dagligdags oplevelser. Så det er en aften, hvor der åbnes op og udveksles på tværs af kulturer og nationaliteter. Blandt vores medlemmer er følgende lande/kulturer repræsenteret: Brasilien, Danmark, Ghana, Roma samfundet og en række øst-europæiske lande, Uganda, USA, Zimbabve med flere.

24 Foreningens økonomi: Er baseret på gaver fra medlemmer. Disse gaver dækker alene husleje og elektricitet, samt andre basis udgifter. Således mangler vi følgende udstyr til vores kor og til vores film aftener: 4 mikrofoner, 4 mikrofonstativer, 4 nodestativer, kabler, samt lydanlæg med højtaler og et klaver til akkompagnement. Samt en projektor der kan bruges både i forbindelse med Koret og til vores månedlige filmaften. Det ville være til stor opmuntring for de mennesker der er en del af overnævnte, hvis vi kunne opgradere Foreningens arbejde med ovennævnte udstyr. Om Foreningen The River of Life: Vores aktiviteter bygger på et kristent værdisæt. Et værdisæt som det danske samfund er bygget op omkring og som sætter rammerne for vores fælles dagligdag her i Danmark. Foreningen The River of Life har været aktiv I Helsingør Kommune både lokalt og nationalt siden 2002 igennem offentlige møder, eksempelvis på det gamle Helsingør Bibliotek, samt i nationale events, som for eksempel det årlige arrangement Bøn for Nationen i København, der arrangeres af Kirkernes Integrationstjeneste (KIT). Foreningens medlemmer samles tre gange om ugen; til kor, til Bibel studie og til vores søndags møde. Budget For Ansøgt Beløb: Mixer DKK 2 x Højtalere med stativer DKK 4 x mikrofoner DKK 4 x mikrofonstativer DKK 4 x nodestativer DKK Digitalklaver DKK Projektor DKK Ansøgning Ialt DKK Vi ser frem til at høre fra jer. Med venlig hilsen, Carol Krogstrup P.v.a. Foreningen The River of Life H.c. Ørstedsvej 6, 1. Sal 3000 Helsingør

25 Bilag: 5.1. RAMADAN MIDDAG ramadanmiddag_ansøgning_2013.pdf Udvalg: Integrationsrådet Mødedato: 11. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 47752/13

26 Att.: Helsingør Integrationsrådet Helsingør Ungdoms- & Kulturforening (HUKF) også kendt som Helsingør Kulturhus søger hermed tilskud til dækning af vores udgifter i forbindelse med afholdelse af Ramadanmiddag i starten af august måned. Vi har haft en stor succes med sidste års Ramadan-middag hvor vi har fået flere gode anmeldelser fra alle sider, så derfor har vi besluttet at gentage succesen i dette år i Ramadan måneden. Vi nåede desværre ikke vores mål sidste år (2012) som var 300 gæster, men vi har fået flere gæster end næstsidste år (2011). I 2011 havde vi over 250 gæster og sidste år over 280, dvs. en stigning på ca. 30 gæster. Igen i år forventer vi en lineær stigning af gæster, dvs. vi forventer at få over 310 gæster. Dette vil vi opnå bl.a. ved at reklamere på vores Facebook og hjemmeside. Ligesom sidste år vil vi også lave omtale både i Lokalavisen Nordsjælland og Helsingør Dagbladet. Vi var ikke gode til at sætte plakater op forskellige steder i Helsingør sidste år, men dette vil vi være bedre til i år så vi kan få flere gæster. Iblandt sidste års gæster var der både muslimer, kristne, danskere, tyrker, kurdere, arabere, pakistanere, diplomater fra den tyrkiske ambassade, folk fra forskellige foreninger og journalister fra forskellige medier, dvs. middagen var åbent for alle uanset farve, nationalitet, religion, køn og hvad ens baggrund er. Dette udvikling glæder os rigtig meget og vi er stolte af at være årsagen sammen med Integrationsrådet. Ligesom sidste år vil der være foredrag på dansk om Islam, muslimer og ramadan måned. Der vil også være mulighed for at spørge foredragsholderen om Islam og Ramadan måneden. Vi søger tilskud til at leje et telt der kan rumme over 310 mennesker, bord og stole opsætning samt transport af dette og udgifterne til madlavning osv. Udgifterne som vi søger tilskud til er i alt på: kr. Arrangementet vil blive holdt på græsplanen ved Helsingør Kulturhuset, Egevænget 7, 3000 Helsingør ligesom sidste år, i den 3. eller sidste uge i Ramadan måneden som i år går fra d. 10. juli og ca. 4 uger frem. Tlf: (+45) mail: web:

27 I anledning af muslimernes hellige måned Ramadanen (fastemåneden), vil vi på vegne af HUKF, arrangere en Ramadan-middag og invitere alle vores medborgere. Arrangementet skal være åbent for alle der er interesserede. Formålet med arrangementet er at der kommer dialog på tværs af religion og kultur, og vise samt fortælle de inviterede gæster, hvad Islam går ud på, og hvorfor muslimer faster under Ramadanen. Ligesom sidste år vil vi også i år prøve at få muslimer og ikke-muslimer sidde over for hinanden så de kommer i kantakt med hinanden. Pga. efterspørgsel har vi igen i år besluttet at arrangere sidde pladserne på den måde så familier (kone, mand og børn) kan sidde sammen, dvs. der vil være tre sidde sektioner, kvinder, mænd og blandet sektion, så gæsterne selv kan vælge hvor de vil sidde og hvem de vil sidde sammen med, på den måde prøver vi at lave et arrangement som er åbent for alle. Vi mener, at det er et vigtigt skridt i retning mod en effektiv integrationsproces, at danske borgere med forskellige kulturelle samt muslimske såvel som ikke-muslimske baggrund mødes og lærer om hinandens kulturelle og religiøse opfattelser og livsstile. Vi er af den opfattelse, at Ramadan-middagen vil skabe en kontakt mellem gæsterne og evt. udvide muslimske borgeres netværk til at inkludere også etniske danskere. Samtidig vil ikke-muslimske gæster få et korrekt indblik i Islam, idet der i medierne gennem en længere årrække har været negativ omtale af Islam og muslimer. Vi vil gerne ud med det budskab, at Islam er en fredelig religion, der ikke billiger terrorisme, radikalisering og ekstremisme. Vi mener, at en negativ omtale ikke bidrager særlig konstruktivt til integrations- og inklusionsprocessen. Inklusionen forudsætter, at muslimske borgere bliver mødt fordomsfrit og accepteret, og HUKF s invitation til en Ramadan-middag skal udelukkende betragtes som et forsøg på at bidrage til en større kontakt mellem borgerne. Kontakten mellem borgerne vil føre til en styrket tillid og loyalitet, der er afgørende for opretholdelsen af sammenhængskraften i det danske samfund. Vi synes at vi har fået et godt samarbejde sammen hvor vi f.eks. har arrangeret Uddannelsesbazar sammen og synes at vi skal fortsætte med at samarbejde og hjælpe hinanden. Med Venlig Hilsen Helsingør Ungdoms- & Kulturforening (HUKF) Dato: 13/ Kontaktperson: Mesut Harman Bestyrelsesmedlem Direkte tlf.: Tlf: (+45) mail: web:

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Tirsdag den 11. juni 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Sprogcenter Nordsjælland Bemærkninger: Medlemmer: Duygu Aydinoglu (Direkte valgt, fungerende formand) Tawfik

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Torsdag den 04. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: SSPK, Rønnebær Alle 170 Bemærkninger: BEMÆRK: Kl. 17: Besøg ved Klub Olivens sommerfest. Mødes ved P-plads,

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Torsdag den 28. april 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Snekkersten Idrætsanlæg, mødelokale Bemærkninger: OBS: Mødet holdes i Snekkersten Idrætscenter, Agnetevej 1 Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 31. maj 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Torsdag den 22. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Begüm

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Bemærkninger: Det Røde Værelse, Rådhuset Mødet holdes på Rådhuset, Stengade 59. Ring til Kit hvis døren

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 20. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Villa Fem Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte valgt

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Onsdag den 28. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Torsdag den 02. februar 2017 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gaden Bemærkninger: Medlemmer: Begüm Cakmak (Direkte valgt - orlov) Deltagere: Tawfik J. Tawfik

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 20. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Helsingør Gymnasium Mødet holdes på Helsingør Gymnasium - gå

Læs mere

Rekruttering af nye frivillige ledere Tirsdag, den 12. marts Snekkersten Idrætscenter

Rekruttering af nye frivillige ledere Tirsdag, den 12. marts Snekkersten Idrætscenter Rekruttering af nye frivillige ledere Tirsdag, den 12. marts 2013 - Snekkersten Idrætscenter Rekrutterings- og Fastholdelsespolitik Målgruppe Alle ledere, trænere, hjælpere, spillere, samt forældre, børn,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og : Mandag den 05. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 16:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger:

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Referat : Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Hans Henrik Schmidt (Helsingør Idrætsanlæg) Jesper Hviid (Helsingør Golf

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Torsdag den 28. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gaden Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 13. december 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72, Til gaden Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 21. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Abildtræet Bemærkninger: Mødested: Fritidsklubben Abiltræet, Abildgaardsvej 45C Medlemmer:

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat : Onsdag den 05. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Formand) Sven Larsen (DA) Peder Skou (DA)

Læs mere

Integration via Foreningslivet

Integration via Foreningslivet Integration via Foreningslivet Flere flygtninge og indvandrere ind i foreningslivet i Hjørring Kommune. Integration via foreningslivet Hjørring Kommunes Integrationsråd og Folkeoplysningsudvalg inviterede

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

Referat Udsatterådet. Mødedato: Tirsdag den 13. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30. Bemærkninger:

Referat Udsatterådet. Mødedato: Tirsdag den 13. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30. Bemærkninger: Referat : Tirsdag den 13. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Lotte Kragelund Marianne Kierkegaard Anette Lauritsen Bente

Læs mere

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen)

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Mødedato: Mandag den 31. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Pyramiden, Prøvestenen, Birkedalsvej 27 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Dagsorden for Integrationsrådets møde den kl. 18:30 i Center for Dansk og Integration

Dagsorden for Integrationsrådets møde den kl. 18:30 i Center for Dansk og Integration Dagsorden for Integrationsrådets møde den 06.10.2014 kl. 18:30 i Center for Dansk og Integration Afbud: Punkter på åben dagsorden 44. Godkendelse af dagsorden... 2 45. Referat fra sidste møde... 3 46.

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet)

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi

Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi 01.06.2016. Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi Forord Siden 2012 har Frederikssund Kommune, i lighed med mange af landets øvrige kommuner, modtaget et stadigt stigende antal flygtninge.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-04-2015 16:00 Medborgerhuset, sal D Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjarkesvej 2, 3450 Allerød Tlf: 48 10 01 00 E-mail: kommunen@alleroed.dk Telefax: 48 14 02 08 Sagsbeh. mies Lok.nr. 178 Dato: 10. november 2009 NOTAT Allerød Integrationspolitik

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65

Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65 Referat : Mandag den 20. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Bemærkninger: Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Integrationsrådet. Beslutningsprotokol

Integrationsrådet. Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol Dato: 29. oktober 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen

Læs mere

Referat. Integrationsrådet Den 18. januar 2011 kl. 17:00 Mødested: Farum Rådhus, Rådhustorvet 2, Byrådssalen Møde nr. 1

Referat. Integrationsrådet Den 18. januar 2011 kl. 17:00 Mødested: Farum Rådhus, Rådhustorvet 2, Byrådssalen Møde nr. 1 Referat Integrationsrådet 2011 Den 18. januar 2011 kl. 17:00 Mødested: Farum Rådhus, Rådhustorvet 2, Byrådssalen Møde nr. 1 Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 2 Punkter til efterretning... 3 0. Oplæg

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose 1 Integrationschef Birgitte Vinsten, Odense Kommune Mail: bmvc@odense.dk, mobil 23629501 Indsatser

Læs mere

Integrationspolitik (udkast)

Integrationspolitik (udkast) Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Byrådssekretariat Sagsnr. 71104 Brevid. 2158097 Ref. IPJ Dir. tlf. 4631 8007 ingapj@roskilde.dk 11. august 2015 Integrationspolitik (udkast) Integrationspolitikken tager

Læs mere

Integrationsrådets beretning 2014

Integrationsrådets beretning 2014 Beretning 2014 Integrationsrådets beretning 2014 FORORD I slutningen af 2013 sagde vi farvel til gamle medlemmer, og i starten af 2014 sagde vi velkommen til nye. Mange medlemmer er fortsat, og andre har

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat : Onsdag den 26. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Prøvestenen, Pyramiden Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Formand) Peder Skou (DA) Harald Kortland

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Da der kun var 3 fremmødte medlemmer af Integrationsrådet, blev det vedtaget kun at behandle de første 2 punkter på dagsordenen.

Da der kun var 3 fremmødte medlemmer af Integrationsrådet, blev det vedtaget kun at behandle de første 2 punkter på dagsordenen. Dagsorden Dato: 26-05-2016 18:00:00 Udvalg: Integrationsrådet Sted: Mødelokale 4, Bakkedraget 1, 8362 Hørning 1 Godkendelse af dagsorden - Da der kun var 3 fremmødte medlemmer af Integrationsrådet, blev

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat Integrationsrådet : Torsdag den 11. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Katolske Kirke Bemærkninger: Vi mødes allerede kl 17! Julefrokost kl. ca. 18.30. Medlemmer:

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG HANDS-ON TOUR HÅNDBOG FORORD Danske produktionsvirksomheder har brug for dygtige faglærte. Men erhvervsuddannelserne, som skal uddanne de dygtige industriteknikere, plastmagere, tekniske designere og

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

VEJLEDNING TIL DGI S STØTTEORDNING FORENINGSLIV FOR ALLE:

VEJLEDNING TIL DGI S STØTTEORDNING FORENINGSLIV FOR ALLE: VEJLEDNING TIL DGI S STØTTEORDNING FORENINGSLIV FOR ALLE: TIL BØRN OG UNGE AF VANSKELIGT STILLEDE FORÆLDRE PULJEN OG DENS FORMÅL DGI administrerer midler fra Grundfos og Socialstyrelsen med det formål,

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Verdens kvinder i Danmark

Verdens kvinder i Danmark Verdens kvinder i Danmark Hvem er vi? Vi er en forening, som består af kvinder fra Kazakhstan, Rusland, Ukraine, Aserbajdsjan, Usbekistan, Hviderusland, Kaukasus, Cuba, USA, Brasilien, Salvador, Bosnien.

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget 2014-2017 : Torsdag den 07. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Helsingør Kommune har fået meddelt en kvote på 172 flygtninge for 2016. Kvoten for 2015 var 134. Det er fortsat et fokusområde at skabe løbende overblik

Læs mere

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier VISION OG STRATEGI For modtagelse af nye flygtninge og deres familier MODTAGELSESPERIODEN INTEGRATIONS- INDSATSEN TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE CIVILSAMFUNDET OG FÆLLESSKABER 2 VISION & STRATEGI FORMÅL Vi anser

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle 2007 1. Puljernes formål 2007 er europæisk år for lige muligheder for alle. Målet med året er at øge kendskabet

Læs mere

Til træning og kampe søges følgende: 4 bolde, 6 overtrækstrøjer, 6 kegler og 12 drikkedunke med holder. Holdene træner ca. 2 gang om ugen.

Til træning og kampe søges følgende: 4 bolde, 6 overtrækstrøjer, 6 kegler og 12 drikkedunke med holder. Holdene træner ca. 2 gang om ugen. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre ATT: Kultur og fritidsudvalget Ansøgning om økonomisk støtte til foreningsaktiviteter Foreningen ansøger hermed udvalget om økonomisk støtte til dele af foreningens

Læs mere

- med målrettet rådgivning og vejledning til trænere og ledere i klubberne

- med målrettet rådgivning og vejledning til trænere og ledere i klubberne Fodbold for alle Inklusion gennem Fodbold - med målrettet rådgivning og vejledning til trænere og ledere i klubberne 1 Fodbold for alle Inklusion gennem Fodbold - med målrettet rådgivning og vejledning

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Frederikssund Kommunes integrationsstrategi

Frederikssund Kommunes integrationsstrategi 08.06.2016. Frederikssund Kommunes integrationsstrategi Forord Siden 2012 har Frederikssund Kommune, i lighed med mange af landets øvrige kommuner, modtaget et stadigt stigende antal flygtninge. At flytte

Læs mere

Referat. Integrationsrådet Den 17. januar 2012 kl. 17:00 Mødested: Farum Rådhus, Rådhusets torvet 2, 3520 Farum, mødelokale 14 Møde nr.

Referat. Integrationsrådet Den 17. januar 2012 kl. 17:00 Mødested: Farum Rådhus, Rådhusets torvet 2, 3520 Farum, mødelokale 14 Møde nr. Referat Integrationsrådet 2012 Den 17. januar 2012 kl. 17:00 Mødested: Farum Rådhus, Rådhusets torvet 2, 3520 Farum, mødelokale 14 Møde nr. 1 Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 2 Punkter til efterretning...

Læs mere

Referat af møde i integrationsrådet 3. februar , Kanalstræde 2, mødecentret

Referat af møde i integrationsrådet 3. februar , Kanalstræde 2, mødecentret Referat af møde i integrationsrådet 3. februar 2016 19-21, Kanalstræde 2, mødecentret Til stede: Christel, Jean, Christina, Susanne, Mahad, Erdogan, Ann-Katrine, Ann-Cherie, Hristina, Gitte (referent)

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS Styrket integrationssamarbejde mellem frivillige, foreninger og kommuner Af Michael Karlsen Fuldmægtig i Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Indhold 1: Den frivillige illi

Læs mere

Referat af Integrationsrådets møde den kl. 18:30 i Center for Dansk og Integration

Referat af Integrationsrådets møde den kl. 18:30 i Center for Dansk og Integration Referat af Integrationsrådets møde den 06.10.2014 kl. 18:30 i Center for Dansk og Integration Tilstedeværende: Anna Papiewska (. ) Dorte Corydon (. ) Jan Rasmussen (. ) Jens Elender Nielsen (. ) Jørn Rasmussen

Læs mere

Idrættens medborgerhus Ansøger

Idrættens medborgerhus Ansøger Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Idrættens medborgerhus Ansøger Forening Boldklubben

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Flygtningeindsatsen. Aalborg Kommune

Flygtningeindsatsen. Aalborg Kommune Flygtningeindsatsen Aalborg Kommune Antal flygtninge Nul-kommune fra 2003-2013 Fra 1. juli 2014 til 1. september 2016 har Aalborg Kommune modtaget ca. 820 flygtninge. Heraf ca. 170 børn (0-17 år) Herudover

Læs mere

- Projektbeskrivelse

- Projektbeskrivelse - Projektbeskrivelse Baggrund og formål X-Mændene er en gruppe af unge voksne mænd bosiddende i og omkring Urbanplanen på Amager. Gruppen består af seks ildsjæle der arbejder for et socialt godt lokalsamfund.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Årsberetning. Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat. Godkendt i Integrationsrådet den

Årsberetning. Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat. Godkendt i Integrationsrådet den Årsberetning 2011 Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat Godkendt i Integrationsrådet den 8.02.2012 Indhold Sammenfatning... 3 Aktiviteter... 3 Møder... 3 Deltagelse i andre mødefora... 4

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Referat. Integrationsrådet

Referat. Integrationsrådet kl. 18:00 Side 50 af 59 Referat Den, kl. 18:00 holdt ordinært møde i Multietnisk Kulturhus, Lille Madsegade 32, Rønne. Mødet slut kl. 19,25 Fraværende med anmeldt forfald: Fraværende uden anmeldt forfald:

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 29. januar 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

Til Socialudvalget. Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Til Socialudvalget. Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Til Socialudvalget Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge Side 1 af 5 Baggrund Byrådet drøftede den 15. april 2015 en indstilling fra MSB vedr. Velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus.

Læs mere

Halsnæs Kommunes integrationsstrategi. Oktober Som forelagt til politisk behandling

Halsnæs Kommunes integrationsstrategi. Oktober Som forelagt til politisk behandling Halsnæs Kommunes integrationsstrategi Oktober 2016 Som forelagt til politisk behandling Indhold Introduktion... 3 Halsnæs Kommunes integrationsstrategi... 3 1 Bolig til den nytilkomne... 4 Overordnede

Læs mere