Referat Integrationsrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Integrationsrådet"

Transkript

1 Referat Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 11. juni 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Sprogcenter Nordsjælland Bemærkninger: Medlemmer: Duygu Aydinoglu (Direkte valgt, fungerende formand) Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt, fungerende næstformand) Jamil Shiwani (Direkte valgt) Harun Avdal (Direkte valgt) Nedzad Ramadanovic (Direkte valgt) Feza (Collette) Feruzi (Direkte valgt) Carol Pimer Krogstrup (Direkte valgt) Begüm Cakmak (orlov) (Direkte valgt, formand) Khalid M. Bhatti (orlov) (Direkte valgt) Bo Andersen (Områdesekretariatet) Hanne Lohmann (Sprogcenter Nordsjælland) Belal A. Adwan (SSPK) Jørgen Busch Christensen (Helsingør Sports Union) Sven Larsen (Det Lokale Beskæftigelsesråd) Mette Hultgren (Ungdomsskolen Helsingør) Poul Erik Pedersen (Skolebestyrelserne) Jan Ryberg (Tilforordnet) Betina Svinggaard (Tilforordnet) Fraværende: Jamil Shiwani Harun Avdal Nedzad Ramadanovic Begüm Cakmak (orlov) Khalid M. Bhatti (orlov) Bo Andersen Belal A. Adwan Poul Erik Pedersen Betina Svinggaard Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Tema: Flygtningeindsatsen i Helsingør Kommune Ansøgning om tilskud til inklusionsprojekt i SIF Ansøgning fra River of Life Ansøgning fra Helsingør Ungdoms- og Kulturforening Meddelelser og eventuelt...12 Bilagsliste...13

2 Integrationsrådet Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Integrationsrådet

3 Integrationsrådet Mødedato Side Tema: Flygtningeindsatsen i Helsingør Kommune Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/11282 Integrationsrådet Indledning/Baggrund Integrationsrådet har i sin handlingsplan for 2013 ønsket at afholde 2-3 temamøder, hvor relevante politikere og medarbejdere sammen drøfter kommunens indsats. Det første emne Integrationsrådet sætter fokus på er kommunens flygtningemodtagelse. Formålet med mødet er at kigge hele vejen rundt om indsatsen og se om der er behov for justeringer, nye indsatser eller nye samarbejdsflader. Integrationsrådet har til mødet inviteret udvalgsformænd for Børne- og Ungeudvalget, Socialudvalget, Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget samt Idræts- og Sundhedsudvalget. Undervejs ser vi Sprogcenterets lokaler, hvor der også er aftenhold. Retsgrundlag Integrationsloven omhandler blandt andet boligplacering og integrationsprogram for flygtninge (kapitel 3 og 4). Sprogcenterets virke er omfattet af Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Relation til vision og tværgående politikker Emnet relaterer sig til medborgerskabspolitikkens intention om at understøtte et aktivt medborgerskab for alle borgere. Sagsfremstilling Helsingør Kommune modtager igen flygtninge - efter en årrække, hvor meget få flygtninge blev sendt til Helsingør efter tiden i asylcenter. Flygtningeindsatsen fordeler sig over en række forskellige centre og fagudvalg, og Integrationsrådet ønsker derfor at se hele vejen rundt om kommunens indsats og skabe et fælles overblik. Der vil være korte oplæg (5-10 min.) om følgende emner: 1. Kort intro, statistik mm. Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab 2. De første dage og boligplacering Center for Job og Arbejdsmarked Integrationsprogrammet 3. Mødet med den almindelige FrivilligNet for Flygtninge borger 4. Danskuddannelsen Sprogcenteret 5. Flygtningebørn i Folkeskolen Unge i de Internationale Ungdomsklasser Center for Dagtilbud og Skoler Oplæggene efterfølges af en fælles drøftelse af Helsingør Kommunes flygtningeindsats:

4 Integrationsrådet Mødedato Side 4 Hvor er de største udfordringer? Skal samarbejdet mellem center/institutioner styrkes? Er der områder hvor indsatsen skal styrkes/undersøges yderligere? Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab indstiller at flygtningeindsatsen drøftes med henblik på eventuelle anbefalinger til Byråd, fagudvalg eller centrene Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Jamil Shiwani, Harun Avdal, Nedzad Ramadanovic, Begüm Cakmak (orlov), Khalid M. Bhatti (orlov), Bo Andersen, Belal A. Adwan, Poul Erik Pedersen, Betina Svinggaard Integrationsrådet drøftede kommunens flygtningeindsats med gæsterne. Integrationsrådet vil undersøge om indsatsen kan styrkes på følgende punkter: 1. Ophold på hotel. Særligt unge flygtninge oplever at bo i mange måneder på hotel eller i anden midlertidig bolig, da der ikke kan tilbydes en bolig, de kan betale. Flygtningene kommer fra ophold på asylcenter og har brug for en permanet løsning for at kunne lægge alle kræfter i sprogindlæring og i etablering af netværk i lokalsamfundet. 2. Frivillige. Frivillige der laver aktiviteter sammen med flygtningene gør en afgørende forskel for de nye borgere. Frivilliggruppen FrivilligNet oplever også, at gamle flygtninge gerne vil være frivillige. FrivilligNet påpeger behovet for god dialog mellem frivillige og kommune, og foreslår et Multihus, som udgangspunkt for aktiviteter mellem frivillige og flygtninge/nydanskere. 3. Velkomst. Kan kommunen byde flygtninge velkommen fx gøre det muligt at deltage i velkomstarrangement på Kulturværftet? 4. Helbred. Ikke alle praktiserende læger er opmærksomme på regler omkring tolkning. Mange flygtninge er i forskellig grad traumatiserede. Netværk og kontakt med den almindelige borger er medvirkende til at skabe et normalt hverdagsliv. 5. Unge flygtninge. Bekymringer omkring økonomi, bolig, familien i hjemlandet mm går ud over de unges undervisningsparathed. Uledsagede flygtninge under 16 år bor hos plejefamilier, flygtninge over 16 år bor for sig selv. De unge over 16 år oplever, at deres økonomiske situation er meget forskellig fra de flygtninge der er i plejefamilier.

5 Integrationsrådet Mødedato Side 5

6 Integrationsrådet Mødedato Side Ansøgning om tilskud til inklusionsprojekt i SIF Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/11383 Integrationsrådet Integrationsrådet - Inklusionsprojekt.pdf Budget - inklusionsprojekt.pdf Fakta-ark SIF Fodbold.pdf Indledning/Baggrund Fodboldafdelingen i Snekkersten Idrætsforening (SIF) ansøger om tilskud på kr til fortsat udvikling af foreningens projekt: Inklusion er godt hvis man gør det rigtigt. Fodboldafdelingen i SIF har 750 medlemmer, hvoraf 200 er nydanske fodboldspillere. Foreningen ønsker at fastholde og inkludere flere nydanske spillere i klubben. Relation til vision og tværgående politikker Sagsfremstilling Fase 1 har haft fokus på at identificere en række unge fra boligområdet Nøjsomhed og give disse en fodboldtræneruddannelse hos SIF. Boligområdet ligger tæt på faciliteterne i Snekkersten og det har derfor været et ønske, at de unge i klubben udvikler sig til rollemodeller. Fase 2 har fokus på, at fodboldafdelingen får flere trænere med etnisk minoritetsbaggrund, som skal være med til at løse følgende opgaver: At fastholde de nuværende nydanske medlemmer i klubben. At rekruttere flere nydanske medlemmer. At medvirke til at løse de problemer, der opstår i blandt nydanske spillere under træning og kampe. At skabe kontakt til forældrene til nydanske spillere, således at disse i lighed med andre forældre involverer sig i foreningslivet Fodboldafdelingen ønsker at styrke både medlemstal og mangfoldighed. I fase 2 ansættes en projektleder. Budget Projektet har et budget på kr. Integrationsrådet søges om et ikke nærmere bestemt tilskud. Økonomi/Personaleforhold Projektet har et budget på kr. Integrationsrådet ansøges om støtte til projektet. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab indstiller, at Integrationsrådet behandler ansøgningen

7 Integrationsrådet Mødedato Side 7 Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Jamil Shiwani, Harun Avdal, Nedzad Ramadanovic, Begüm Cakmak (orlov), Khalid M. Bhatti (orlov), Bo Andersen, Belal A. Adwan, Poul Erik Pedersen, Betina Svinggaard Integrationsrådet ønsker at støtte inklusions-projektet med kr.

8 Integrationsrådet Mødedato Side Ansøgning fra River of Life Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/10726 Integrationsrådet Ansøgning til Integrationsrådet af Foreningen The River of Life.docx.pdf Indledning/Baggrund Foreningen og frikirken The River of Life arbejder for at fremme integration blandt andet for romaer. Foreningen har været aktiv siden Foreningen bygger på et kristent værdisæt, og har medlemmer fra Danmark, Brasilien, Ghana, Uganda, USA, Zimbabwe, en række øst-europæiske lande samt borgere med romabaggrund. Foreningen ansøger Integrationsrådet om kr. til at understøtte kvindekoret. Sagsfremstilling Formålet med koret Målgruppen er kvinder over 20 år, herunder kvinder med romabaggrund. Koraftenerne skaber et rum, hvor kvinder kan mødes med andre kvinder og have fællesskab med hinanden på tværs af kultur og alder. Koret er ligeledes med til at opbygge kvindernes selvværd og selvtillid som forudsætninger for et aktivt medborgerskab Koret ønsker fremover at optræde til arrangementer i Kommunen og på den måde, fremstå som rollemodeller for andre unge piger/kvinder. Formålet med filmaftner Målgruppen er alle familier, der er en del af River of Life og deres netværk. Målgruppen rummer blandt andet en række romafamilier fra Helsingør, Espergærde og Humlebæk. Der vises film om ægteskab, skilsmisse, misbrug, vold i ægteskabet, kriminalitet, håb og lignende emner én gang om måneden. Filmaftnerne følges op af dialog. Foreningens økonomi Foreningen drives af støtte/gaver fra medlemmerne. Disse gaver dækker husleje og drift. Foreningen mangler udstyr til de to aktiviteter. Budget for det ansøgte beløb: Mixer DKK 2 højtalere med stativer DKK 4 mikrofoner DKK 4 mikrofonstativer DKK 4 nodestativer DKK Digitalklaver DKK Projektor DKK I alt DKK Økonomi/Personaleforhold River of Life søger om kr.

9 Integrationsrådet Mødedato Side 9 Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab indstiller at integrationsrådet behandler ansøgningen Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Jamil Shiwani, Harun Avdal, Nedzad Ramadanovic, Begüm Cakmak (orlov), Khalid M. Bhatti (orlov), Bo Andersen, Belal A. Adwan, Poul Erik Pedersen, Betina Svinggaard Integrationsrådet ønsker at støtte foreningen og frikirken River of Life s arbejde med blandt andet romaer med kr.

10 Integrationsrådet Mødedato Side Ansøgning fra Helsingør Ungdoms- og Kulturforening Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/9593 Integrationsrådet RAMADAN MIDDAG ramadanmiddag_ansøgning_2013.pdf Indledning/Baggrund Helsingør Ungdoms- & Kulturforening (HUKF) /Helsingør Kulturhus søger tilskud til at dække udgifter i forbindelse med afholdelse af Ramadan-middag i starten af august måned. Det er tredje år foreningen søger Integrationsrådet om tilskud. Sagsfremstilling Formål I anledning af Ramadanen (fastemåneden), ønsker HUKF at arrangere en Ramadan-middag og invitere alle, der er interesserede. Formålet med arrangementet er dialog på tværs af religion og kultur og at fortælle om fasten i islam. Foreningen ønsker igen at få muslimer og ikke-muslimer til at sidde over for Hinanden. Foreningen tilstræber på denne måde, at borgere med forskellig baggrund og tro mødes. HUKFs budskab er, at islam er en fredelig religion, der ikke billiger terrorisme, radikalisering og ekstremisme. Der vil være foredrag på dansk om islam og ramadanen. Gæsterne HUKF har inviteret til ramadanfest i 2011 med ca. 250 gæster og i 2012 med ca. 280 gæster. Målet for 2013 er mindst 310 gæster. Foreningen påpeger, at gæsterne har været borgere med såvel dansk, tyrkisk, kurdisk, arabisk som pakistansk baggrund, diplomater fra den tyrkiske ambassade, folk fra foreninger og journalister fra forskellige medier. Tid, sted og økonomi Arrangementet vil igen blive afholdt på græsplanen ved Helsingør Kulturhuset, Egevænget 7 - i den 3. eller sidste uge i Ramadanen. Ramadanen falder i år fra ca. den 10. juli til 7. august. Foreningen lejer et telt der kan rumme over 300 mennesker. Hertil kommer borde, stole, transport og mad. Til at dække en del af udgifterne søger foreningen et tilskud på kr. Økonomi/Personaleforhold Foreningen søger et tilskud på i alt kr.

11 Integrationsrådet Mødedato Side 11 Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab indstiller at Integrationsrådet behandler ansøgningen Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Jamil Shiwani, Harun Avdal, Nedzad Ramadanovic, Begüm Cakmak (orlov), Khalid M. Bhatti (orlov), Bo Andersen, Belal A. Adwan, Poul Erik Pedersen, Betina Svinggaard Integrationsrådet ønsker ikke at støtte foreningens ramadan-middag i 2013, da foreningen to gange har opnået støtte fra Integrationsrådet.

12 Integrationsrådet Mødedato Side Meddelelser og eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Integrationsrådet

13 Integrationsrådet Mødedato Side 13 Bilagsliste 3. Ansøgning om tilskud til inklusionsprojekt i SIF 1. Integrationsrådet - Inklusionsprojekt.pdf (54953/13) 2. Budget - inklusionsprojekt.pdf (54960/13) 3. Fakta-ark SIF Fodbold.pdf (54961/13) 4. Ansøgning fra River of Life 1. Ansøgning til Integrationsrådet af Foreningen The River of Life.docx.pdf (54914/13) 5. Ansøgning fra Helsingør Ungdoms- og Kulturforening 1. RAMADAN MIDDAG ramadanmiddag_ansøgning_2013.pdf (47752/13)

14 Bilag: 3.1. Integrationsrådet - Inklusionsprojekt.pdf Udvalg: Integrationsrådet Mødedato: 11. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 54953/13

15 18. april 2013 Helsingør Kommune Stengade Helsingør Att. Integrationsrådet Ansøgning om tilskud fra Integrationsrådet til inklusions projekt i Snekkersten Idrætsforening Fodboldafdelingen i Snekkersten Idrætsforening skal hermed ansøge om tilskud på kr ,- til en fortsat udvikling af foreningens inklusions projekt: Inklusion er godt hvis man gør det rigtigt. Fodboldafdelingen i Snekkersten Idrætsforening har 750 medlemmer, hvoraf 200 er nydanske fodboldspillere, og vi ser det som en gevinst at fastholde og inkludere flere nydanske spillere i klubben. Fase 1 har haft fokus på at identificere en række unge fra boligområdet Nøjsomhed og give disse en fodboldtræneruddannelse hos Snekkersten Idrætsforening. Boligområdet er et blandt flere boligområder, som ligger tæt på faciliteterne i Snekkersten, og hvor flere nydanske børn og unge kommer fra, og det har derfor været et ønske at de unge udvikler sig til rollemodeller for andre unge. Fase 2 har fokus på at Snekkersten IF får flere trænere med etnisk minoritetsbaggrund, som skal være med til at løse følgende opgaver i fodboldafdelingen i Snekkersten IF: At fastholde de nuværende nydanske medlemmer i klubben. At rekruttere flere nydanske medlemmer. At medvirke til at løse de problemer som der opstår i blandt nydanske spillere under træning og i kamp. At skabe kontakt til forældrene til nydanske spillere, således at disse i lighed med andre forældre involverer sig i foreningen (transport til kampe, frugt og kage til kampe etc.) I et større perspektiv ønsker fodboldafdelingen i Snekkersten at blive en større forening med flere medlemmer, flere trænere og frivillige kombineret med en mangfoldighed, der gør, at foreningen får et bedre hold, et stærkere hold, en bedre enhed. Nydanske unge, har meget karikeret sagt, mere kant, dvs. karisma, selvtillid og udstråling. Danske unge

16 har, meget firkantet sagt, mere disciplin. En fusion af disse egenskaber skaber en bedre klub. I fase 2 ansættes en projektleder, som vil være omdrejningspunkt for fase 2 og de opgaver, som beskrevet. Det skal understreges at hele projektet er baseret på frivillig arbejdskraft fra fodboldafdelingen i Snekkersten IF Der vedhæftes budget og fakta-ark om fodboldafdelingen i Snekkersten IF Vi håber på en velvillig behandling af vor ansøgning og skulle der være spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte undertegnede på telefon eller På vegne af Snekkersten Idrætsforening, Michael Møllgaard Nielsen Fodboldformand

17 Bilag: 3.2. Budget - inklusionsprojekt.pdf Udvalg: Integrationsrådet Mødedato: 11. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 54960/13

18 Inklusionsprojekt Projektleder - honorar SIF-Ambassadør - honorarer Unge Street-agents m.v. - honorar Kørselsgodtgørelse og transportomk. - primært til SIFs udekampe Beklædning Uddannelse og kurser Deltagelse i arrangementer i nærmiljøet, f.eks. Multietnisk Festival m.v Egne Arrangementer m.v. i nærmiljøet, f.eks. i Multiparken Egne Arrangementer m.v. i SIF, f.eks. Streetturnering i Snekkersten Hallen Streetmaterialer, bolde m.v Roll-up's, Bannere m.v Info-materialer, flyers m.v Foredrag (honorar til foredragsholder + forplejning) Møder, IT og adm Lokal SIF-Støttefond (supplement til Fritidspasordning og DGI's Inklusions- fond m.v.) Projektomkostninger i alt (Første år)

19 Bilag: 3.3. Fakta-ark SIF Fodbold.pdf Udvalg: Integrationsrådet Mødedato: 11. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 54961/13

20 Fakta-ark: fodboldafdelingen i Snekkersten Idrætsforening. Med omkring 750 fodboldspillere og 170 frivillige ledere/hjælpere er fodboldafdelingen blandt de største fodboldklubber på Sjælland, og har i dette årtusinde oplevet en tredobling af sit medlemstal. I hele dette forløb har foreningen haft et særligt fokus på organisationsudvikling, uddannelse og kommunikation med ønsket om at sikre gode forhold for fodboldspillere af begge køn og i alle aldre med udgangspunkt i klubbens vision: SIF Fodbold et fælles, udfordrende og attraktivt fodboldmiljø. klubben er en yderst velfungerende og velorganiseret klub med mange medlemmer og frivillige ledere. klubben blev i 2012 kåret som Årets klub i DGI Nordsjælland. klubben har været god til at inkludere og arbejde med de temaer som har været oppe i tiden, og som bl.a. kommunen har initieret: o Fastholdelse af unge i idrætten, o Etablering af sundhedscenter i Snekkersten Idrætscenter, o Skabt gode rammer for og anerkendelse af det frivillige arbejde o Støttet op om og bidraget til UNICEF 2012 klubben har vist social ansvarlighed bl.a. i relation til inkludering af unge med anden etnisk baggrund og personer uden for arbejdsmarkedet, bl.a. o Idræt + integrationsprojektet omkring unge i Nøjsomheden bl.a. uddannelse af unge fodboldtrænere og rollemodeller. o Projekt Klubassistent, i samarbejde med Helsingør Kommune, med succes har arbejdet med jobtræning af langtidsledige i projekt Klubassistenter. klubben har hold repræsenteret i noget nær alle børne-, ungdoms- og seniorrækker, og dermed et idrætstilbud til alle i kommunen.

21 klubbens talentudvikling har netop sikret oprykning af klubbens U15 hold til 1. division (de 12 bedste hold øst for Storebælt!) og oprykning af U19 holdet til 2. division (bedste række for klubber uden for DBUs licenssystem). klubben har år efter år i eget regi afviklet en lang række sociale aktiviteter: fodboldskoler, fodboldture/rejser i ind- og udland, samt fodboldstævner på Snekkersten Idræts-center i samarbejde med DBU, DGI og i Kronborg Cup samarbejdet. klubben har et højt informationsniveau, med en meget udbygget hjemmeside med mere end 350 unikke besøg om dagen, dvs. ca besøgende om året, og hvor forældre, trænere, ledere, frivillige og spillere bliver klædt på til at agere i klubben. klubben har altid velvilligt stillet personer til rådighed i andre sammenhænge: Frank S. Jensen, næstformand i Helsingør Sports Union og medlem af Forenings- og Fritidsudvalget, samt Mogens Schuldt som har været drivkraften i Helsingør Kommunes Fodboldtalent Akademi etc. klubben har aktivt, konstruktivt og i en positiv tone samarbejdet med politikere, embedsmænd og andre samarbejdspartnere om udvikling af idrætstilbud og de lokale idrætsfaciliteter m.v. Fodboldafdelingen i Snekkersten Idrætsforening har udarbejdet et samfundsregnskab, som bl.a. viser at de 170 trænere og ledere årligt lægger timer til bl.a. ovennævnte arbejdsopgaver, hvilket svarer til 25,6 fuldtidsansatte og en samfundsværdi på kr. Med udgangspunkt i en timeløn på 150 kr., ville det svare til et årligt kontingent på kroner for de ca. 750 medlemmer i fodboldafdelingen.

22 Bilag: 4.1. Ansøgning til Integrationsrådet af Foreningen The River of Life.docx.pdf Udvalg: Integrationsrådet Mødedato: 11. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 54914/13

23 Helsingør, den 8. april 2013 Til Integrationsrådet, Helsingør Kommune Foreningen The RIver of Life ansøger hermed om støtte til Foreningens Kor og Film Aftener: Foreningen The River of Life arbejder for at fremme integration blandt etnisk danskere og nydanskere, bl.a. Romaere, i Helsingør Kommune. Foreningen har været aktiv siden Formålet med vores Kor: Målgruppe: Kvinder fra forskelige kulturer og nationaliteter i alderen fra 20 år og opefter med bl.a. Roma kvinder. En målgruppe der traditionelt set kommer fra et meget lukket og vanskeligt tilgængeligt samfund. Koraftenerne skaber et rum, hvor kvinder kan mødes med andre kvinder og have fællesskab med hinanden på tværs af kultur og alder. Koret er ligeledes med til at opbygge kvindernes selvværd og selvtillid. Mange af dem er meget generte og lukkede når de kommer, men efter et stykke tid, så tør de stå frem på en scene og synge for mange mennesker. Alene dét er et stort og værdifuldt skridt for disse kvinder. Selvtillid og selvværd er en forudsætning for at kunne træde i karakter og blive en aktiv medborger i Kommunen. Således er Koret med til at gøre disse kvinders liv større og rigere. Koret har ligeledes til hensigt at optræde til forskellige arrangementer i Kommunen og på den måde, fremstå som rollemodeller for andre unge piger/kvinder. Formålet med vores Film Aftener: Målgruppe: Alle familier der er en del af Foreningen og dets netværk, bl.a. en række Roma familier fra Helsingør, Espergærde og Humlebæk. Vi viser film der behandler dagligsdags situationer, som ægteskab, skilsmisse, misbrug, vold i ægteskabet, kriminalitet, håb og lignende emner. Den månedlige filmaften skaber et rum, der åbner op for dialog. Bagefter taler vi om filmen og sætter den i perspektiv til vores egne dagligdags oplevelser. Så det er en aften, hvor der åbnes op og udveksles på tværs af kulturer og nationaliteter. Blandt vores medlemmer er følgende lande/kulturer repræsenteret: Brasilien, Danmark, Ghana, Roma samfundet og en række øst-europæiske lande, Uganda, USA, Zimbabve med flere.

24 Foreningens økonomi: Er baseret på gaver fra medlemmer. Disse gaver dækker alene husleje og elektricitet, samt andre basis udgifter. Således mangler vi følgende udstyr til vores kor og til vores film aftener: 4 mikrofoner, 4 mikrofonstativer, 4 nodestativer, kabler, samt lydanlæg med højtaler og et klaver til akkompagnement. Samt en projektor der kan bruges både i forbindelse med Koret og til vores månedlige filmaften. Det ville være til stor opmuntring for de mennesker der er en del af overnævnte, hvis vi kunne opgradere Foreningens arbejde med ovennævnte udstyr. Om Foreningen The River of Life: Vores aktiviteter bygger på et kristent værdisæt. Et værdisæt som det danske samfund er bygget op omkring og som sætter rammerne for vores fælles dagligdag her i Danmark. Foreningen The River of Life har været aktiv I Helsingør Kommune både lokalt og nationalt siden 2002 igennem offentlige møder, eksempelvis på det gamle Helsingør Bibliotek, samt i nationale events, som for eksempel det årlige arrangement Bøn for Nationen i København, der arrangeres af Kirkernes Integrationstjeneste (KIT). Foreningens medlemmer samles tre gange om ugen; til kor, til Bibel studie og til vores søndags møde. Budget For Ansøgt Beløb: Mixer DKK 2 x Højtalere med stativer DKK 4 x mikrofoner DKK 4 x mikrofonstativer DKK 4 x nodestativer DKK Digitalklaver DKK Projektor DKK Ansøgning Ialt DKK Vi ser frem til at høre fra jer. Med venlig hilsen, Carol Krogstrup P.v.a. Foreningen The River of Life H.c. Ørstedsvej 6, 1. Sal 3000 Helsingør

25 Bilag: 5.1. RAMADAN MIDDAG ramadanmiddag_ansøgning_2013.pdf Udvalg: Integrationsrådet Mødedato: 11. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 47752/13

26 Att.: Helsingør Integrationsrådet Helsingør Ungdoms- & Kulturforening (HUKF) også kendt som Helsingør Kulturhus søger hermed tilskud til dækning af vores udgifter i forbindelse med afholdelse af Ramadanmiddag i starten af august måned. Vi har haft en stor succes med sidste års Ramadan-middag hvor vi har fået flere gode anmeldelser fra alle sider, så derfor har vi besluttet at gentage succesen i dette år i Ramadan måneden. Vi nåede desværre ikke vores mål sidste år (2012) som var 300 gæster, men vi har fået flere gæster end næstsidste år (2011). I 2011 havde vi over 250 gæster og sidste år over 280, dvs. en stigning på ca. 30 gæster. Igen i år forventer vi en lineær stigning af gæster, dvs. vi forventer at få over 310 gæster. Dette vil vi opnå bl.a. ved at reklamere på vores Facebook og hjemmeside. Ligesom sidste år vil vi også lave omtale både i Lokalavisen Nordsjælland og Helsingør Dagbladet. Vi var ikke gode til at sætte plakater op forskellige steder i Helsingør sidste år, men dette vil vi være bedre til i år så vi kan få flere gæster. Iblandt sidste års gæster var der både muslimer, kristne, danskere, tyrker, kurdere, arabere, pakistanere, diplomater fra den tyrkiske ambassade, folk fra forskellige foreninger og journalister fra forskellige medier, dvs. middagen var åbent for alle uanset farve, nationalitet, religion, køn og hvad ens baggrund er. Dette udvikling glæder os rigtig meget og vi er stolte af at være årsagen sammen med Integrationsrådet. Ligesom sidste år vil der være foredrag på dansk om Islam, muslimer og ramadan måned. Der vil også være mulighed for at spørge foredragsholderen om Islam og Ramadan måneden. Vi søger tilskud til at leje et telt der kan rumme over 310 mennesker, bord og stole opsætning samt transport af dette og udgifterne til madlavning osv. Udgifterne som vi søger tilskud til er i alt på: kr. Arrangementet vil blive holdt på græsplanen ved Helsingør Kulturhuset, Egevænget 7, 3000 Helsingør ligesom sidste år, i den 3. eller sidste uge i Ramadan måneden som i år går fra d. 10. juli og ca. 4 uger frem. Tlf: (+45) mail: web:

27 I anledning af muslimernes hellige måned Ramadanen (fastemåneden), vil vi på vegne af HUKF, arrangere en Ramadan-middag og invitere alle vores medborgere. Arrangementet skal være åbent for alle der er interesserede. Formålet med arrangementet er at der kommer dialog på tværs af religion og kultur, og vise samt fortælle de inviterede gæster, hvad Islam går ud på, og hvorfor muslimer faster under Ramadanen. Ligesom sidste år vil vi også i år prøve at få muslimer og ikke-muslimer sidde over for hinanden så de kommer i kantakt med hinanden. Pga. efterspørgsel har vi igen i år besluttet at arrangere sidde pladserne på den måde så familier (kone, mand og børn) kan sidde sammen, dvs. der vil være tre sidde sektioner, kvinder, mænd og blandet sektion, så gæsterne selv kan vælge hvor de vil sidde og hvem de vil sidde sammen med, på den måde prøver vi at lave et arrangement som er åbent for alle. Vi mener, at det er et vigtigt skridt i retning mod en effektiv integrationsproces, at danske borgere med forskellige kulturelle samt muslimske såvel som ikke-muslimske baggrund mødes og lærer om hinandens kulturelle og religiøse opfattelser og livsstile. Vi er af den opfattelse, at Ramadan-middagen vil skabe en kontakt mellem gæsterne og evt. udvide muslimske borgeres netværk til at inkludere også etniske danskere. Samtidig vil ikke-muslimske gæster få et korrekt indblik i Islam, idet der i medierne gennem en længere årrække har været negativ omtale af Islam og muslimer. Vi vil gerne ud med det budskab, at Islam er en fredelig religion, der ikke billiger terrorisme, radikalisering og ekstremisme. Vi mener, at en negativ omtale ikke bidrager særlig konstruktivt til integrations- og inklusionsprocessen. Inklusionen forudsætter, at muslimske borgere bliver mødt fordomsfrit og accepteret, og HUKF s invitation til en Ramadan-middag skal udelukkende betragtes som et forsøg på at bidrage til en større kontakt mellem borgerne. Kontakten mellem borgerne vil føre til en styrket tillid og loyalitet, der er afgørende for opretholdelsen af sammenhængskraften i det danske samfund. Vi synes at vi har fået et godt samarbejde sammen hvor vi f.eks. har arrangeret Uddannelsesbazar sammen og synes at vi skal fortsætte med at samarbejde og hjælpe hinanden. Med Venlig Hilsen Helsingør Ungdoms- & Kulturforening (HUKF) Dato: 13/ Kontaktperson: Mesut Harman Bestyrelsesmedlem Direkte tlf.: Tlf: (+45) mail: web:

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Begüm Cakmak (Direkte valgt, formand) Duygu

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 05. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 18.00 Medlemmer: Allan

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Blad nr. 120. Sct. Hans Kirke Mødested Ansvarlig. Afbud: Tage R.

Blad nr. 120. Sct. Hans Kirke Mødested Ansvarlig. Afbud: Tage R. Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 07.04.15 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard, Inge Kamp,

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT. Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon

Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT. Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT Dato d. 18. marts 2014 Tidspunkt 19.00 21.00 Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon Til stede Fraværende Bemærk Stella

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

ANSØGNING TIL KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

ANSØGNING TIL KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET ! ANSØGNING TIL KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Faisl Khaled Abed står med sin fodbold på asfaltbanen i Holtbjerg. Hans grønne dynevest uden på den sorte hættetrøje holder vinterkulden ude. Gennem de sidste

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune IDAN Idrættens største udfordringer III 4. september 2013 Om Høje-Taastrup Kommune 48.000 borgere en

Læs mere

Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner

Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner l Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner Træner du hjernen? - Inspirationsaftener og kurser for foreningsfolk! 1 5 spændende inspirationsaftener på tværs af kommunegrænsen

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Maryam Hosseinzadeh, Anita Sadegh, Ahmed Dualleh og Said El Naiiar.

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk!

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk! RANDERS HERRE HÅNDBOLD SOCIALT ANSVAR OG UDVIKLING GENNEM HÅNDBOLD Randers HH Business & EventClub - et anderledes erhvervsnetværk! Randers HH er byens elitesatsning på herresiden som alle håndboldklubberne

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat Integrationsrådet Mødedato: Torsdag den 19. februar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Integrationsprojekt i AGF

Integrationsprojekt i AGF Integrationsprojekt i AGF Projektleder Anne Kofoed Nannerup (uden billeder af pigerne og kvinderne) Præsentation Anne Kofoed Nannerup, 23 år Studerer til sygeplejerske i Aarhus Tidl. konkurrencesvømmer

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 29-02-2012 Onsdag 29.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 DBU og HUI søger om tilskud til afholdelse

Læs mere

Integrationsrådet Dagsorden

Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden 4. marts 2014 kl. 19.00 21.00. OBS Kantinen, Silkeborg Rådhus Afbud: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune.

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. LEDERAKADEMIET 2013-2014 Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. Lederakademiets deltagere vil efter akademiets afslutning modtage et

Læs mere

Præsenterer sponsorprospekt. Svebølle Boldklub & Idrætsforening 2. division

Præsenterer sponsorprospekt. Svebølle Boldklub & Idrætsforening 2. division Præsenterer sponsorprospekt Velkommen til Svebølle B&I Svebølle Boldklub og Idrætsforening blev stiftet i 1924 og holder til huse på Højvangen 10B i Svebølle. Her danner klubben ramme om et lille intimt

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv Præsentation for Pigeerfa-gruppen den 16. september 2014 Henriette Hansen, Ølstykke FC, helgesvej17@yahoo.dk Gift, 2 børn, arbejder på ScionDTU Træner ved et tilfælde da jeg var 16 år. Jeg vil dele mine

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Ordstyrer: Lisbeth Kjærulff

Ordstyrer: Lisbeth Kjærulff Referat af møde i Integrationsrådet 15. marts 2007. Ordstyrer: Lisbeth Kjærulff Tilstede: Jelena Rajovic, Ena Juhl, Nimer Shama, Helge Friis, Musse Sheikh Ahmed, Miasser Hawwa, Lisbeth Kjærulff, Susse

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Udarbejdet af Guide til fundraising Hvad gør man, hvis man har en god idé, men ingen penge? Det skal denne guide

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld

Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld L L91700 1.6 l0l014z 1. Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset, Gothersgade 20 7000 Fredericia Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld Vejle 28. august 2013 Kære Fredericia Kommune Her med sender

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Afbud: Per Ravn Pkt. Tekst Side 21 Godkendelse af referat fra møde den 6. juni 2013 1 22 Budget/regnskab 1 23 Unge

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 24. januar 2011 Mødested: Hansborg 3-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jesper Andreasen, Sahat Safari Fraværende: Wyssam Nouf, Mohammad

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen REFERAT Social- og Handicapcentret 07-11-2012 Referat fra møde i Udsatterådet den 6. november 2012 Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen Ikke fremmødte med

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR KRONBORG KNIGHTS

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR KRONBORG KNIGHTS 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Nyhedsbrev Hjemmeside Facebook Helsingør Dagblad Twitter liveopdatering fra kampe ligger på hjemmesiden

Læs mere