Referat Integrationsrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Integrationsrådet"

Transkript

1 Referat Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 11. juni 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Sprogcenter Nordsjælland Bemærkninger: Medlemmer: Duygu Aydinoglu (Direkte valgt, fungerende formand) Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt, fungerende næstformand) Jamil Shiwani (Direkte valgt) Harun Avdal (Direkte valgt) Nedzad Ramadanovic (Direkte valgt) Feza (Collette) Feruzi (Direkte valgt) Carol Pimer Krogstrup (Direkte valgt) Begüm Cakmak (orlov) (Direkte valgt, formand) Khalid M. Bhatti (orlov) (Direkte valgt) Bo Andersen (Områdesekretariatet) Hanne Lohmann (Sprogcenter Nordsjælland) Belal A. Adwan (SSPK) Jørgen Busch Christensen (Helsingør Sports Union) Sven Larsen (Det Lokale Beskæftigelsesråd) Mette Hultgren (Ungdomsskolen Helsingør) Poul Erik Pedersen (Skolebestyrelserne) Jan Ryberg (Tilforordnet) Betina Svinggaard (Tilforordnet) Fraværende: Jamil Shiwani Harun Avdal Nedzad Ramadanovic Begüm Cakmak (orlov) Khalid M. Bhatti (orlov) Bo Andersen Belal A. Adwan Poul Erik Pedersen Betina Svinggaard Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Tema: Flygtningeindsatsen i Helsingør Kommune Ansøgning om tilskud til inklusionsprojekt i SIF Ansøgning fra River of Life Ansøgning fra Helsingør Ungdoms- og Kulturforening Meddelelser og eventuelt...12 Bilagsliste...13

2 Integrationsrådet Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Integrationsrådet

3 Integrationsrådet Mødedato Side Tema: Flygtningeindsatsen i Helsingør Kommune Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/11282 Integrationsrådet Indledning/Baggrund Integrationsrådet har i sin handlingsplan for 2013 ønsket at afholde 2-3 temamøder, hvor relevante politikere og medarbejdere sammen drøfter kommunens indsats. Det første emne Integrationsrådet sætter fokus på er kommunens flygtningemodtagelse. Formålet med mødet er at kigge hele vejen rundt om indsatsen og se om der er behov for justeringer, nye indsatser eller nye samarbejdsflader. Integrationsrådet har til mødet inviteret udvalgsformænd for Børne- og Ungeudvalget, Socialudvalget, Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget samt Idræts- og Sundhedsudvalget. Undervejs ser vi Sprogcenterets lokaler, hvor der også er aftenhold. Retsgrundlag Integrationsloven omhandler blandt andet boligplacering og integrationsprogram for flygtninge (kapitel 3 og 4). Sprogcenterets virke er omfattet af Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Relation til vision og tværgående politikker Emnet relaterer sig til medborgerskabspolitikkens intention om at understøtte et aktivt medborgerskab for alle borgere. Sagsfremstilling Helsingør Kommune modtager igen flygtninge - efter en årrække, hvor meget få flygtninge blev sendt til Helsingør efter tiden i asylcenter. Flygtningeindsatsen fordeler sig over en række forskellige centre og fagudvalg, og Integrationsrådet ønsker derfor at se hele vejen rundt om kommunens indsats og skabe et fælles overblik. Der vil være korte oplæg (5-10 min.) om følgende emner: 1. Kort intro, statistik mm. Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab 2. De første dage og boligplacering Center for Job og Arbejdsmarked Integrationsprogrammet 3. Mødet med den almindelige FrivilligNet for Flygtninge borger 4. Danskuddannelsen Sprogcenteret 5. Flygtningebørn i Folkeskolen Unge i de Internationale Ungdomsklasser Center for Dagtilbud og Skoler Oplæggene efterfølges af en fælles drøftelse af Helsingør Kommunes flygtningeindsats:

4 Integrationsrådet Mødedato Side 4 Hvor er de største udfordringer? Skal samarbejdet mellem center/institutioner styrkes? Er der områder hvor indsatsen skal styrkes/undersøges yderligere? Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab indstiller at flygtningeindsatsen drøftes med henblik på eventuelle anbefalinger til Byråd, fagudvalg eller centrene Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Jamil Shiwani, Harun Avdal, Nedzad Ramadanovic, Begüm Cakmak (orlov), Khalid M. Bhatti (orlov), Bo Andersen, Belal A. Adwan, Poul Erik Pedersen, Betina Svinggaard Integrationsrådet drøftede kommunens flygtningeindsats med gæsterne. Integrationsrådet vil undersøge om indsatsen kan styrkes på følgende punkter: 1. Ophold på hotel. Særligt unge flygtninge oplever at bo i mange måneder på hotel eller i anden midlertidig bolig, da der ikke kan tilbydes en bolig, de kan betale. Flygtningene kommer fra ophold på asylcenter og har brug for en permanet løsning for at kunne lægge alle kræfter i sprogindlæring og i etablering af netværk i lokalsamfundet. 2. Frivillige. Frivillige der laver aktiviteter sammen med flygtningene gør en afgørende forskel for de nye borgere. Frivilliggruppen FrivilligNet oplever også, at gamle flygtninge gerne vil være frivillige. FrivilligNet påpeger behovet for god dialog mellem frivillige og kommune, og foreslår et Multihus, som udgangspunkt for aktiviteter mellem frivillige og flygtninge/nydanskere. 3. Velkomst. Kan kommunen byde flygtninge velkommen fx gøre det muligt at deltage i velkomstarrangement på Kulturværftet? 4. Helbred. Ikke alle praktiserende læger er opmærksomme på regler omkring tolkning. Mange flygtninge er i forskellig grad traumatiserede. Netværk og kontakt med den almindelige borger er medvirkende til at skabe et normalt hverdagsliv. 5. Unge flygtninge. Bekymringer omkring økonomi, bolig, familien i hjemlandet mm går ud over de unges undervisningsparathed. Uledsagede flygtninge under 16 år bor hos plejefamilier, flygtninge over 16 år bor for sig selv. De unge over 16 år oplever, at deres økonomiske situation er meget forskellig fra de flygtninge der er i plejefamilier.

5 Integrationsrådet Mødedato Side 5

6 Integrationsrådet Mødedato Side Ansøgning om tilskud til inklusionsprojekt i SIF Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/11383 Integrationsrådet Integrationsrådet - Inklusionsprojekt.pdf Budget - inklusionsprojekt.pdf Fakta-ark SIF Fodbold.pdf Indledning/Baggrund Fodboldafdelingen i Snekkersten Idrætsforening (SIF) ansøger om tilskud på kr til fortsat udvikling af foreningens projekt: Inklusion er godt hvis man gør det rigtigt. Fodboldafdelingen i SIF har 750 medlemmer, hvoraf 200 er nydanske fodboldspillere. Foreningen ønsker at fastholde og inkludere flere nydanske spillere i klubben. Relation til vision og tværgående politikker Sagsfremstilling Fase 1 har haft fokus på at identificere en række unge fra boligområdet Nøjsomhed og give disse en fodboldtræneruddannelse hos SIF. Boligområdet ligger tæt på faciliteterne i Snekkersten og det har derfor været et ønske, at de unge i klubben udvikler sig til rollemodeller. Fase 2 har fokus på, at fodboldafdelingen får flere trænere med etnisk minoritetsbaggrund, som skal være med til at løse følgende opgaver: At fastholde de nuværende nydanske medlemmer i klubben. At rekruttere flere nydanske medlemmer. At medvirke til at løse de problemer, der opstår i blandt nydanske spillere under træning og kampe. At skabe kontakt til forældrene til nydanske spillere, således at disse i lighed med andre forældre involverer sig i foreningslivet Fodboldafdelingen ønsker at styrke både medlemstal og mangfoldighed. I fase 2 ansættes en projektleder. Budget Projektet har et budget på kr. Integrationsrådet søges om et ikke nærmere bestemt tilskud. Økonomi/Personaleforhold Projektet har et budget på kr. Integrationsrådet ansøges om støtte til projektet. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab indstiller, at Integrationsrådet behandler ansøgningen

7 Integrationsrådet Mødedato Side 7 Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Jamil Shiwani, Harun Avdal, Nedzad Ramadanovic, Begüm Cakmak (orlov), Khalid M. Bhatti (orlov), Bo Andersen, Belal A. Adwan, Poul Erik Pedersen, Betina Svinggaard Integrationsrådet ønsker at støtte inklusions-projektet med kr.

8 Integrationsrådet Mødedato Side Ansøgning fra River of Life Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/10726 Integrationsrådet Ansøgning til Integrationsrådet af Foreningen The River of Life.docx.pdf Indledning/Baggrund Foreningen og frikirken The River of Life arbejder for at fremme integration blandt andet for romaer. Foreningen har været aktiv siden Foreningen bygger på et kristent værdisæt, og har medlemmer fra Danmark, Brasilien, Ghana, Uganda, USA, Zimbabwe, en række øst-europæiske lande samt borgere med romabaggrund. Foreningen ansøger Integrationsrådet om kr. til at understøtte kvindekoret. Sagsfremstilling Formålet med koret Målgruppen er kvinder over 20 år, herunder kvinder med romabaggrund. Koraftenerne skaber et rum, hvor kvinder kan mødes med andre kvinder og have fællesskab med hinanden på tværs af kultur og alder. Koret er ligeledes med til at opbygge kvindernes selvværd og selvtillid som forudsætninger for et aktivt medborgerskab Koret ønsker fremover at optræde til arrangementer i Kommunen og på den måde, fremstå som rollemodeller for andre unge piger/kvinder. Formålet med filmaftner Målgruppen er alle familier, der er en del af River of Life og deres netværk. Målgruppen rummer blandt andet en række romafamilier fra Helsingør, Espergærde og Humlebæk. Der vises film om ægteskab, skilsmisse, misbrug, vold i ægteskabet, kriminalitet, håb og lignende emner én gang om måneden. Filmaftnerne følges op af dialog. Foreningens økonomi Foreningen drives af støtte/gaver fra medlemmerne. Disse gaver dækker husleje og drift. Foreningen mangler udstyr til de to aktiviteter. Budget for det ansøgte beløb: Mixer DKK 2 højtalere med stativer DKK 4 mikrofoner DKK 4 mikrofonstativer DKK 4 nodestativer DKK Digitalklaver DKK Projektor DKK I alt DKK Økonomi/Personaleforhold River of Life søger om kr.

9 Integrationsrådet Mødedato Side 9 Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab indstiller at integrationsrådet behandler ansøgningen Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Jamil Shiwani, Harun Avdal, Nedzad Ramadanovic, Begüm Cakmak (orlov), Khalid M. Bhatti (orlov), Bo Andersen, Belal A. Adwan, Poul Erik Pedersen, Betina Svinggaard Integrationsrådet ønsker at støtte foreningen og frikirken River of Life s arbejde med blandt andet romaer med kr.

10 Integrationsrådet Mødedato Side Ansøgning fra Helsingør Ungdoms- og Kulturforening Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/9593 Integrationsrådet RAMADAN MIDDAG ramadanmiddag_ansøgning_2013.pdf Indledning/Baggrund Helsingør Ungdoms- & Kulturforening (HUKF) /Helsingør Kulturhus søger tilskud til at dække udgifter i forbindelse med afholdelse af Ramadan-middag i starten af august måned. Det er tredje år foreningen søger Integrationsrådet om tilskud. Sagsfremstilling Formål I anledning af Ramadanen (fastemåneden), ønsker HUKF at arrangere en Ramadan-middag og invitere alle, der er interesserede. Formålet med arrangementet er dialog på tværs af religion og kultur og at fortælle om fasten i islam. Foreningen ønsker igen at få muslimer og ikke-muslimer til at sidde over for Hinanden. Foreningen tilstræber på denne måde, at borgere med forskellig baggrund og tro mødes. HUKFs budskab er, at islam er en fredelig religion, der ikke billiger terrorisme, radikalisering og ekstremisme. Der vil være foredrag på dansk om islam og ramadanen. Gæsterne HUKF har inviteret til ramadanfest i 2011 med ca. 250 gæster og i 2012 med ca. 280 gæster. Målet for 2013 er mindst 310 gæster. Foreningen påpeger, at gæsterne har været borgere med såvel dansk, tyrkisk, kurdisk, arabisk som pakistansk baggrund, diplomater fra den tyrkiske ambassade, folk fra foreninger og journalister fra forskellige medier. Tid, sted og økonomi Arrangementet vil igen blive afholdt på græsplanen ved Helsingør Kulturhuset, Egevænget 7 - i den 3. eller sidste uge i Ramadanen. Ramadanen falder i år fra ca. den 10. juli til 7. august. Foreningen lejer et telt der kan rumme over 300 mennesker. Hertil kommer borde, stole, transport og mad. Til at dække en del af udgifterne søger foreningen et tilskud på kr. Økonomi/Personaleforhold Foreningen søger et tilskud på i alt kr.

11 Integrationsrådet Mødedato Side 11 Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab indstiller at Integrationsrådet behandler ansøgningen Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Jamil Shiwani, Harun Avdal, Nedzad Ramadanovic, Begüm Cakmak (orlov), Khalid M. Bhatti (orlov), Bo Andersen, Belal A. Adwan, Poul Erik Pedersen, Betina Svinggaard Integrationsrådet ønsker ikke at støtte foreningens ramadan-middag i 2013, da foreningen to gange har opnået støtte fra Integrationsrådet.

12 Integrationsrådet Mødedato Side Meddelelser og eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Integrationsrådet

13 Integrationsrådet Mødedato Side 13 Bilagsliste 3. Ansøgning om tilskud til inklusionsprojekt i SIF 1. Integrationsrådet - Inklusionsprojekt.pdf (54953/13) 2. Budget - inklusionsprojekt.pdf (54960/13) 3. Fakta-ark SIF Fodbold.pdf (54961/13) 4. Ansøgning fra River of Life 1. Ansøgning til Integrationsrådet af Foreningen The River of Life.docx.pdf (54914/13) 5. Ansøgning fra Helsingør Ungdoms- og Kulturforening 1. RAMADAN MIDDAG ramadanmiddag_ansøgning_2013.pdf (47752/13)

14 Bilag: 3.1. Integrationsrådet - Inklusionsprojekt.pdf Udvalg: Integrationsrådet Mødedato: 11. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 54953/13

15 18. april 2013 Helsingør Kommune Stengade Helsingør Att. Integrationsrådet Ansøgning om tilskud fra Integrationsrådet til inklusions projekt i Snekkersten Idrætsforening Fodboldafdelingen i Snekkersten Idrætsforening skal hermed ansøge om tilskud på kr ,- til en fortsat udvikling af foreningens inklusions projekt: Inklusion er godt hvis man gør det rigtigt. Fodboldafdelingen i Snekkersten Idrætsforening har 750 medlemmer, hvoraf 200 er nydanske fodboldspillere, og vi ser det som en gevinst at fastholde og inkludere flere nydanske spillere i klubben. Fase 1 har haft fokus på at identificere en række unge fra boligområdet Nøjsomhed og give disse en fodboldtræneruddannelse hos Snekkersten Idrætsforening. Boligområdet er et blandt flere boligområder, som ligger tæt på faciliteterne i Snekkersten, og hvor flere nydanske børn og unge kommer fra, og det har derfor været et ønske at de unge udvikler sig til rollemodeller for andre unge. Fase 2 har fokus på at Snekkersten IF får flere trænere med etnisk minoritetsbaggrund, som skal være med til at løse følgende opgaver i fodboldafdelingen i Snekkersten IF: At fastholde de nuværende nydanske medlemmer i klubben. At rekruttere flere nydanske medlemmer. At medvirke til at løse de problemer som der opstår i blandt nydanske spillere under træning og i kamp. At skabe kontakt til forældrene til nydanske spillere, således at disse i lighed med andre forældre involverer sig i foreningen (transport til kampe, frugt og kage til kampe etc.) I et større perspektiv ønsker fodboldafdelingen i Snekkersten at blive en større forening med flere medlemmer, flere trænere og frivillige kombineret med en mangfoldighed, der gør, at foreningen får et bedre hold, et stærkere hold, en bedre enhed. Nydanske unge, har meget karikeret sagt, mere kant, dvs. karisma, selvtillid og udstråling. Danske unge

16 har, meget firkantet sagt, mere disciplin. En fusion af disse egenskaber skaber en bedre klub. I fase 2 ansættes en projektleder, som vil være omdrejningspunkt for fase 2 og de opgaver, som beskrevet. Det skal understreges at hele projektet er baseret på frivillig arbejdskraft fra fodboldafdelingen i Snekkersten IF Der vedhæftes budget og fakta-ark om fodboldafdelingen i Snekkersten IF Vi håber på en velvillig behandling af vor ansøgning og skulle der være spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte undertegnede på telefon eller På vegne af Snekkersten Idrætsforening, Michael Møllgaard Nielsen Fodboldformand

17 Bilag: 3.2. Budget - inklusionsprojekt.pdf Udvalg: Integrationsrådet Mødedato: 11. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 54960/13

18 Inklusionsprojekt Projektleder - honorar SIF-Ambassadør - honorarer Unge Street-agents m.v. - honorar Kørselsgodtgørelse og transportomk. - primært til SIFs udekampe Beklædning Uddannelse og kurser Deltagelse i arrangementer i nærmiljøet, f.eks. Multietnisk Festival m.v Egne Arrangementer m.v. i nærmiljøet, f.eks. i Multiparken Egne Arrangementer m.v. i SIF, f.eks. Streetturnering i Snekkersten Hallen Streetmaterialer, bolde m.v Roll-up's, Bannere m.v Info-materialer, flyers m.v Foredrag (honorar til foredragsholder + forplejning) Møder, IT og adm Lokal SIF-Støttefond (supplement til Fritidspasordning og DGI's Inklusions- fond m.v.) Projektomkostninger i alt (Første år)

19 Bilag: 3.3. Fakta-ark SIF Fodbold.pdf Udvalg: Integrationsrådet Mødedato: 11. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 54961/13

20 Fakta-ark: fodboldafdelingen i Snekkersten Idrætsforening. Med omkring 750 fodboldspillere og 170 frivillige ledere/hjælpere er fodboldafdelingen blandt de største fodboldklubber på Sjælland, og har i dette årtusinde oplevet en tredobling af sit medlemstal. I hele dette forløb har foreningen haft et særligt fokus på organisationsudvikling, uddannelse og kommunikation med ønsket om at sikre gode forhold for fodboldspillere af begge køn og i alle aldre med udgangspunkt i klubbens vision: SIF Fodbold et fælles, udfordrende og attraktivt fodboldmiljø. klubben er en yderst velfungerende og velorganiseret klub med mange medlemmer og frivillige ledere. klubben blev i 2012 kåret som Årets klub i DGI Nordsjælland. klubben har været god til at inkludere og arbejde med de temaer som har været oppe i tiden, og som bl.a. kommunen har initieret: o Fastholdelse af unge i idrætten, o Etablering af sundhedscenter i Snekkersten Idrætscenter, o Skabt gode rammer for og anerkendelse af det frivillige arbejde o Støttet op om og bidraget til UNICEF 2012 klubben har vist social ansvarlighed bl.a. i relation til inkludering af unge med anden etnisk baggrund og personer uden for arbejdsmarkedet, bl.a. o Idræt + integrationsprojektet omkring unge i Nøjsomheden bl.a. uddannelse af unge fodboldtrænere og rollemodeller. o Projekt Klubassistent, i samarbejde med Helsingør Kommune, med succes har arbejdet med jobtræning af langtidsledige i projekt Klubassistenter. klubben har hold repræsenteret i noget nær alle børne-, ungdoms- og seniorrækker, og dermed et idrætstilbud til alle i kommunen.

21 klubbens talentudvikling har netop sikret oprykning af klubbens U15 hold til 1. division (de 12 bedste hold øst for Storebælt!) og oprykning af U19 holdet til 2. division (bedste række for klubber uden for DBUs licenssystem). klubben har år efter år i eget regi afviklet en lang række sociale aktiviteter: fodboldskoler, fodboldture/rejser i ind- og udland, samt fodboldstævner på Snekkersten Idræts-center i samarbejde med DBU, DGI og i Kronborg Cup samarbejdet. klubben har et højt informationsniveau, med en meget udbygget hjemmeside med mere end 350 unikke besøg om dagen, dvs. ca besøgende om året, og hvor forældre, trænere, ledere, frivillige og spillere bliver klædt på til at agere i klubben. klubben har altid velvilligt stillet personer til rådighed i andre sammenhænge: Frank S. Jensen, næstformand i Helsingør Sports Union og medlem af Forenings- og Fritidsudvalget, samt Mogens Schuldt som har været drivkraften i Helsingør Kommunes Fodboldtalent Akademi etc. klubben har aktivt, konstruktivt og i en positiv tone samarbejdet med politikere, embedsmænd og andre samarbejdspartnere om udvikling af idrætstilbud og de lokale idrætsfaciliteter m.v. Fodboldafdelingen i Snekkersten Idrætsforening har udarbejdet et samfundsregnskab, som bl.a. viser at de 170 trænere og ledere årligt lægger timer til bl.a. ovennævnte arbejdsopgaver, hvilket svarer til 25,6 fuldtidsansatte og en samfundsværdi på kr. Med udgangspunkt i en timeløn på 150 kr., ville det svare til et årligt kontingent på kroner for de ca. 750 medlemmer i fodboldafdelingen.

22 Bilag: 4.1. Ansøgning til Integrationsrådet af Foreningen The River of Life.docx.pdf Udvalg: Integrationsrådet Mødedato: 11. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 54914/13

23 Helsingør, den 8. april 2013 Til Integrationsrådet, Helsingør Kommune Foreningen The RIver of Life ansøger hermed om støtte til Foreningens Kor og Film Aftener: Foreningen The River of Life arbejder for at fremme integration blandt etnisk danskere og nydanskere, bl.a. Romaere, i Helsingør Kommune. Foreningen har været aktiv siden Formålet med vores Kor: Målgruppe: Kvinder fra forskelige kulturer og nationaliteter i alderen fra 20 år og opefter med bl.a. Roma kvinder. En målgruppe der traditionelt set kommer fra et meget lukket og vanskeligt tilgængeligt samfund. Koraftenerne skaber et rum, hvor kvinder kan mødes med andre kvinder og have fællesskab med hinanden på tværs af kultur og alder. Koret er ligeledes med til at opbygge kvindernes selvværd og selvtillid. Mange af dem er meget generte og lukkede når de kommer, men efter et stykke tid, så tør de stå frem på en scene og synge for mange mennesker. Alene dét er et stort og værdifuldt skridt for disse kvinder. Selvtillid og selvværd er en forudsætning for at kunne træde i karakter og blive en aktiv medborger i Kommunen. Således er Koret med til at gøre disse kvinders liv større og rigere. Koret har ligeledes til hensigt at optræde til forskellige arrangementer i Kommunen og på den måde, fremstå som rollemodeller for andre unge piger/kvinder. Formålet med vores Film Aftener: Målgruppe: Alle familier der er en del af Foreningen og dets netværk, bl.a. en række Roma familier fra Helsingør, Espergærde og Humlebæk. Vi viser film der behandler dagligsdags situationer, som ægteskab, skilsmisse, misbrug, vold i ægteskabet, kriminalitet, håb og lignende emner. Den månedlige filmaften skaber et rum, der åbner op for dialog. Bagefter taler vi om filmen og sætter den i perspektiv til vores egne dagligdags oplevelser. Så det er en aften, hvor der åbnes op og udveksles på tværs af kulturer og nationaliteter. Blandt vores medlemmer er følgende lande/kulturer repræsenteret: Brasilien, Danmark, Ghana, Roma samfundet og en række øst-europæiske lande, Uganda, USA, Zimbabve med flere.

24 Foreningens økonomi: Er baseret på gaver fra medlemmer. Disse gaver dækker alene husleje og elektricitet, samt andre basis udgifter. Således mangler vi følgende udstyr til vores kor og til vores film aftener: 4 mikrofoner, 4 mikrofonstativer, 4 nodestativer, kabler, samt lydanlæg med højtaler og et klaver til akkompagnement. Samt en projektor der kan bruges både i forbindelse med Koret og til vores månedlige filmaften. Det ville være til stor opmuntring for de mennesker der er en del af overnævnte, hvis vi kunne opgradere Foreningens arbejde med ovennævnte udstyr. Om Foreningen The River of Life: Vores aktiviteter bygger på et kristent værdisæt. Et værdisæt som det danske samfund er bygget op omkring og som sætter rammerne for vores fælles dagligdag her i Danmark. Foreningen The River of Life har været aktiv I Helsingør Kommune både lokalt og nationalt siden 2002 igennem offentlige møder, eksempelvis på det gamle Helsingør Bibliotek, samt i nationale events, som for eksempel det årlige arrangement Bøn for Nationen i København, der arrangeres af Kirkernes Integrationstjeneste (KIT). Foreningens medlemmer samles tre gange om ugen; til kor, til Bibel studie og til vores søndags møde. Budget For Ansøgt Beløb: Mixer DKK 2 x Højtalere med stativer DKK 4 x mikrofoner DKK 4 x mikrofonstativer DKK 4 x nodestativer DKK Digitalklaver DKK Projektor DKK Ansøgning Ialt DKK Vi ser frem til at høre fra jer. Med venlig hilsen, Carol Krogstrup P.v.a. Foreningen The River of Life H.c. Ørstedsvej 6, 1. Sal 3000 Helsingør

25 Bilag: 5.1. RAMADAN MIDDAG ramadanmiddag_ansøgning_2013.pdf Udvalg: Integrationsrådet Mødedato: 11. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 47752/13

26 Att.: Helsingør Integrationsrådet Helsingør Ungdoms- & Kulturforening (HUKF) også kendt som Helsingør Kulturhus søger hermed tilskud til dækning af vores udgifter i forbindelse med afholdelse af Ramadanmiddag i starten af august måned. Vi har haft en stor succes med sidste års Ramadan-middag hvor vi har fået flere gode anmeldelser fra alle sider, så derfor har vi besluttet at gentage succesen i dette år i Ramadan måneden. Vi nåede desværre ikke vores mål sidste år (2012) som var 300 gæster, men vi har fået flere gæster end næstsidste år (2011). I 2011 havde vi over 250 gæster og sidste år over 280, dvs. en stigning på ca. 30 gæster. Igen i år forventer vi en lineær stigning af gæster, dvs. vi forventer at få over 310 gæster. Dette vil vi opnå bl.a. ved at reklamere på vores Facebook og hjemmeside. Ligesom sidste år vil vi også lave omtale både i Lokalavisen Nordsjælland og Helsingør Dagbladet. Vi var ikke gode til at sætte plakater op forskellige steder i Helsingør sidste år, men dette vil vi være bedre til i år så vi kan få flere gæster. Iblandt sidste års gæster var der både muslimer, kristne, danskere, tyrker, kurdere, arabere, pakistanere, diplomater fra den tyrkiske ambassade, folk fra forskellige foreninger og journalister fra forskellige medier, dvs. middagen var åbent for alle uanset farve, nationalitet, religion, køn og hvad ens baggrund er. Dette udvikling glæder os rigtig meget og vi er stolte af at være årsagen sammen med Integrationsrådet. Ligesom sidste år vil der være foredrag på dansk om Islam, muslimer og ramadan måned. Der vil også være mulighed for at spørge foredragsholderen om Islam og Ramadan måneden. Vi søger tilskud til at leje et telt der kan rumme over 310 mennesker, bord og stole opsætning samt transport af dette og udgifterne til madlavning osv. Udgifterne som vi søger tilskud til er i alt på: kr. Arrangementet vil blive holdt på græsplanen ved Helsingør Kulturhuset, Egevænget 7, 3000 Helsingør ligesom sidste år, i den 3. eller sidste uge i Ramadan måneden som i år går fra d. 10. juli og ca. 4 uger frem. Tlf: (+45) mail: web:

27 I anledning af muslimernes hellige måned Ramadanen (fastemåneden), vil vi på vegne af HUKF, arrangere en Ramadan-middag og invitere alle vores medborgere. Arrangementet skal være åbent for alle der er interesserede. Formålet med arrangementet er at der kommer dialog på tværs af religion og kultur, og vise samt fortælle de inviterede gæster, hvad Islam går ud på, og hvorfor muslimer faster under Ramadanen. Ligesom sidste år vil vi også i år prøve at få muslimer og ikke-muslimer sidde over for hinanden så de kommer i kantakt med hinanden. Pga. efterspørgsel har vi igen i år besluttet at arrangere sidde pladserne på den måde så familier (kone, mand og børn) kan sidde sammen, dvs. der vil være tre sidde sektioner, kvinder, mænd og blandet sektion, så gæsterne selv kan vælge hvor de vil sidde og hvem de vil sidde sammen med, på den måde prøver vi at lave et arrangement som er åbent for alle. Vi mener, at det er et vigtigt skridt i retning mod en effektiv integrationsproces, at danske borgere med forskellige kulturelle samt muslimske såvel som ikke-muslimske baggrund mødes og lærer om hinandens kulturelle og religiøse opfattelser og livsstile. Vi er af den opfattelse, at Ramadan-middagen vil skabe en kontakt mellem gæsterne og evt. udvide muslimske borgeres netværk til at inkludere også etniske danskere. Samtidig vil ikke-muslimske gæster få et korrekt indblik i Islam, idet der i medierne gennem en længere årrække har været negativ omtale af Islam og muslimer. Vi vil gerne ud med det budskab, at Islam er en fredelig religion, der ikke billiger terrorisme, radikalisering og ekstremisme. Vi mener, at en negativ omtale ikke bidrager særlig konstruktivt til integrations- og inklusionsprocessen. Inklusionen forudsætter, at muslimske borgere bliver mødt fordomsfrit og accepteret, og HUKF s invitation til en Ramadan-middag skal udelukkende betragtes som et forsøg på at bidrage til en større kontakt mellem borgerne. Kontakten mellem borgerne vil føre til en styrket tillid og loyalitet, der er afgørende for opretholdelsen af sammenhængskraften i det danske samfund. Vi synes at vi har fået et godt samarbejde sammen hvor vi f.eks. har arrangeret Uddannelsesbazar sammen og synes at vi skal fortsætte med at samarbejde og hjælpe hinanden. Med Venlig Hilsen Helsingør Ungdoms- & Kulturforening (HUKF) Dato: 13/ Kontaktperson: Mesut Harman Bestyrelsesmedlem Direkte tlf.: Tlf: (+45) mail: web:

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup Foreningens formål: At være bindeled mellem fagforeningen og medlemmerne, og derved styrke sammenholdet. At oprette og deltage i fritidsaktiviteter af forskellig

Læs mere

Referat Idræts- og Fritidsforum

Referat Idræts- og Fritidsforum Referat Idræts- og Fritidsforum Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Stengade 72, Til gaden Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Folkeoplysningens

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

En del af hinandens verden

En del af hinandens verden SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND En del af hinandens verden tre frivillige forebyggelsestilbud til børn og unge Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse FORORD: En del af hinandens verden side 3 SIND UNGDOM:

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude

Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude Der er gået mange timer siden sidst. Tid og timer på banen, på cyklen i kajakken i bilen og i omklædningsrummet. Tid og timer til træning,

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Boligsocial helhedsplan 2014-2018

Boligsocial helhedsplan 2014-2018 Boligsocial helhedsplan 2014-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TRIGEPARKEN FAKTA OG BOLIGSOCIALE UDFORDRINGER... 4 1.1 Kort om Trigeparken... 4 1.2 Beboerne i Trigeparken... 5 1.3 Boligsociale udfordringer i

Læs mere

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Det Gode Naboskab Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 1.1 Problemkomplekset på Indre Nørrebro...1 1.1.1 Børn og unge er overladt til sig selv og hinanden...1

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Børne- og Uddannelsesudvalget, 27-04-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Home-Start Familiekontakt

Home-Start Familiekontakt Home-Start Familiekontakt Vær med i Folkebevægelsen mod Ensomhed og gør en indsats for at halvere antallet af ensomme inden 2020! Flere end 35 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab NIVÅ bibliotek og meget mere MEDBORGERCENTER Evaluering af Nivå Medborgercenter 2011-2012 Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab Lektiecafé og mobile fritidstilbud/fritidsmedarbejdere

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere