M/S SIMAC. Politikerdebat. jobmulighed Side 16. Side 4 Ny kunstforening. Nr. 34 Marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M/S SIMAC. Politikerdebat. jobmulighed Side 16. Side 4 Ny kunstforening. Nr. 34 Marts 2013"

Transkript

1 Nr. 34 Marts 2013 M/S SIMAC Side 4 Ny kunstforening Politikerdebat Side 6 på SIMAC Fra undren til jobmulighed Side 16 Svendborg International Maritime Academy

2 Svendborg International Maritime Academy SIMAC er Danmarks største maritime uddannelsescenter. Vi uddanner maskinmestre, skibsofficerer og skibsførere på professionsbachelorniveau. Leder Kære Medstuderende Indhold / 04 Kunst i SIMAC / 06 Politikerdebat på SIMAC / 10 Projektkontoret / 11 Årets gang i simulatorerne / 13 Tutorholdet 2013 Jesper Bernhardt Direktør Foråret er kommet til Svendborg, solen skinner og vinteren slipper langsomt sit tag. På SIMAC er semesteret godt i gang, og her på redaktionen er vi glade for at kunne præsentere det ny nummer af M/S SIMAC, hvor vi bl.a. bringer en reportage fra politikerdebat på SIMAC og kan præsentere en ny kunstforening til glæde for studerende og ansatte på SIMAC. / 14 En dag i land Universal Studios Singapore / 16 Fra undren til jobmulighed / 18 Konferencen Billige grønne færger / 19 Studiesalg / 20 Studentens kogebog / 22 Kort nyt Sidste år relancerede vi bladet med et nyt navn og nyt layout. Det er blevet rigtig godt modtaget, og det er vi Vækstplanen for Det Blå Danmark glade for. I år bygger vi videre på den nye struktur, og som et led i strategien vil bladet nu udkomme 2 gange hvert semester. Målet er, at vi fortsat kan sikre høj kvalitet og et spændende indhold. Jeg vil fortsat opfordre alle til at komme med inputs til bladet. Artikler i bladet belønnes med et Supergavekort på 300,- fra gavekortet.dk Jeg ønsker alle et rigtig godt semester og et dejligt forår. Vækstplanen for Det Blå Danmark er, som det er de fleste i den maritime verden bekendt, offentliggjort. Næste skridt har været at nedsætte arbejdsgrupper og udvalg, der skal se på, hvordan vækstplanens målsætninger kan nås. Når disse udvalg så har analyseret behovet og anbefalet initiativer til forbedringer og løsninger, ja så kan der gøres klar til at igangsætte forandringer i praksis. Og mens dette foregår, så går tiden. mestre og skibsførere. Og hvordan kan vi så vide det uden at nedsætte en arbejdsgruppe? Det kan vi, fordi vi gennem vores kontakt til Det Blå Danmark kan følge efterspørgslen i praksis. Jo, der mangler virkelig maskinmestre og skibsførere. Og der mangler også en lang række andre kompetencer i Det Blå Danmark. Det er faktisk ikke særlig indviklet: Væk med kvoterne! Maria Kristensen Redaktør 4 Her på SIMAC behøver vi ikke foretage yderligere undersøgelser eller overvejelser. Der ER mangel på maskin- Jesper Bernhardt Direktør M/S SIMAC: Redaktør: Maria Ansvarshavende: Jesper Layout og Tryk: Clausen Grafisk Artikler: Send meget gerne artikler, debatindlæg, information om arrangementer eller andet til Næste udgivelse: 15. maj 2013 Tidsfrist: Indhold, der skal med i næste udgivelse, skal være redaktionen i hænde senest 14 dage før næste udgivelse.

3 Af Maria Kristensen SIMAC får sin egen kunstforening På initiativ af underviser Klaus Rosholm Tørresø, der til dagligt har de studerende på grundforløbet på Frederiksøen under sine vinger, får SIMAC nu sin egen kunstforening, KUNST på SIMAC. Foreningen er et tilbud til studerende og ansatte på SIMAC, som har interesse i kunst og kultur. Det er Klaus Tørresøs personlige interesse for kunst, samt et ønske om at styrke den kreative tankegang og motivere både studerende og ansatte til at tænke kreativt i relation til de daglige udfordringer i uddannelsen, der har fået ham til at sætte projektet i søen. Den 27. februar blev der således afholdt stiftende generalforsamling i lokalerne på Frederiksøen, og allerede nu kan foreningen prale med at have opnået 26 medlemmer. På forsamlingen var der valg til bestyrelsen, og det blev Klaus Rosholm Tørresø, Erik Rasmussen og Andreas Peter Bøgebo, der blev valgt ind. De skal nu i gang med arbejdet, så SIMACs studerende og ansatte i fremtiden kan blive inspireret og udfordret af kunst og kultur i hverdagen. På både Erik Rasmussen, Andreas Bøgebo og Klaus Tørresø Frederiksøen, A.P. Møllersvej og Graaesvej vil SIMAC nu lægge vægge til udstillinger af spændende kunstnere, og foreningen håber udover udstillingerne at kunne tilbyde medlemmerne spændende kulturelle arrangementer, foredrag og udflugter med kunstnerisk indhold. Street Art bliver første udstiller Søren Bo Østerkjærhuus fra foreningen Street Art gæstede generalforsamlingen for at fortælle om Kunst fra Gaden, der er titlen på den første udstilling på SIMAC. Foreningen er udsprunget af et samarbejde mellem lokale graffiti-kunstnere og Svendborg kommune med det formål at etablere områder i Svendborg, hvor gadekunst er tilladt, og kunstnerne får mulighed for at udtrykke sig. Foreningens medlemmer arbejder også på lærred, og det er disse værker, der vil blive udstillet på SIMAC. Begrebet Street Art dækker over et bredt spektrum af kunstarbejde og formgivning, men i foreningen arbejdes der med graffiti som primær udtryksform. I denne genre breder kunstnerne sig fra klassisk graffiti med skrift og farver til mere abstrakte udtryk. Graffiti er en ung og moderne udtryksform, der nok vil tiltale mange af de studerende på skolen. Foreningen glæder sig til at udstille på SIMAC. Udlodning af kunstværker En del af foreningens formål er at indkøbe kunstværker til bortlodning blandt medlemmerne. Ved at tegne medlemskab af foreningen får man automatisk et lod i puljen. Ved den stiftende generalforsamling blev der således trukket lod om to værker skænket til foreningen i form at to stykker billedkunst på sten og på keramik. Vinder af stenen blev Margit Kock Pedersen og vinder af billede på keramik blev Susie Simonsen. I tråd med foreningens formål om at fremme kreativiteten blandt de studerende er kontingentet også lagt i et SU-venligt niveau, studerende betaler således 100 kr. pr. år og ansatte og støttemedlemmer betaler 150 kr. pr. år. Skulle man ønske at støtte foreningen yderligere og samtidig øge sine chancer i lodtrækningen, kan man købe ekstra lodder til samme pris som medlemskabet. M/S SIMAC ønsker foreningen tillykke med den gode start, og her på bladet glæder vi os til at følge foreningens udvikling og bringe nyt om udstillingerne. 4 M/S SIMAC nr. 34 M/S SIMAC nr. 34 5

4 Af Maria Kristensen Politikerdebat på SIMAC Onsdag den 20. februar lagde SIMAC lokaler til, da Søfartens Ledere inviterede til politisk debat om søfartens og Det Blå Danmarks fremtid. I panelet sad Benny Engelbrecht (S), Preben Bang Henriksen (V), Mike Legarth (C), Henning Hyllested (Ø) og Fritz Ganzhorn (SL). DIS, Maritim Kompetencefond og Pirateri var blandt emnerne på dagsorden. DIS Et emne, der i langt tid har været debatteret og diskuteret med stor iver blandt de søfarende, er den såkaldte DIS- og skattesag. Søfartens Ledere har i et forsøg på at opnå en permanent afklaring stævnet både rederier og den danske stat for brud på aftaler om skatteudligning og i sidste ende brud på grundloven. Sagen har principiel karakter men som følge af, at staten er stævnet i sagen, ville Benny Engelbrecht fra Socialdemokratiet ikke udtale sig om den konkrete sag. Med undtagelse af Henning Hyllested (Ø) var der dog bred enighed i panelet om, at man bør bevare DIS-ordningen og de særlige skatteordninger, som er medvirkende til, at Danmark og dansk søfart er internationalt konkurrencedygtig. Maritim kompetencefond Kort før jul lancerede Søfartens Ledere et udspil, der skal styrke uddannelsen af danske juniorofficerer samtidig med, at den økonomiske byrde der i øjeblikket hviler på nogle få rederier, i nogen udstrækning 6 M/S SIMAC nr. 34 M/S SIMAC nr. 34 7

5 fordeles på de mange tilknyttede virksomheder i Det Blå Danmark, der nyder godt af de kompetencer, som juniorofficererne tilfører erhvervet. Udspillet er blevet godt modtaget blandt både de studerende og de erhvervsdrivende, så der var stort fokus på, hvordan forslaget blev modtaget blandt de politiske partier. Over hele panelet fik forslaget en god modtagelse, men Henning Hyllested (Ø) udtrykte bekymring for, om en eventuel lønudligningsordning kan bruges til at presse lønnen ned. En bekymring der deles af Maritime Studerende Danmark og deres formand Eik Moen. Han opfordrede til, at man fokuserer på at løfte kompetencerne gennem bedre og mere specialiseret uddannelse. Jesper Bernhardt, direktør for SIMAC, opfordrede til at hæve optagelseskvoterne for at møde den store efterspørgsel, specielt på maskinmestre, som flere prognoser spår, at der vil blive mangel på i de kommende år. Også dette forslag blev positivt modtaget i panelet, og Benny Engelbrecht (S) lovede at forelægge sagen for minister Morten Østergaard. Pirateri hvad skal vi gøre? Det spørgsmål stillede Preben Bang Henriksen (V) til de mange deltagere, da debattens sidste emne, pirateri kom under behandling. Som så mange andre også må sande, så er det utrolig svært at komme op med en patentløsning, på et problem der optager rigtigt mange søfolk og deres pårørende. Gæsterne ved dagens debatmøde blev ved indgangen mødt af en gruppe demonstranter, der kæmper for at få danske piratgidsler hjem. De blev inviteret indenfor i varmen og deltog i den afsluttende debat. Der var enighed i panelet om, at de nuværende tiltag med operation Ocean Shield, bevæbnede vagter på skibene og en øget indsats med forebyggelse i risiko-lande, er den eneste forsvarlige løsning. Efter to timers spændende og indholdsrig debat rundede Fritz Ganzhorn af og takkede både politikere og deltagere for en god og konstruktiv diskussion med mange interessante indlæg. 8 M/S SIMAC nr. 34 M/S SIMAC nr. 34 9

6 projektkontoret Af Nana Høgsland Af Per Schamby Er der allerede gået et år siden jeg kom tilbage fra barsel? Tiden går hurtigt i godt selskab. I januar sidste år blev SIMACs Projektkontor igen fuldtalligt. Projektkontoret (eller Chefsekretariatet som det hed dengang) havde da i en periode været meget sparsomt bemandet. En overgang endda kun af Birgitte Pless. Susie Simonsen og undertegnede havde fået et par børn hver, og der havde været sygdom, så Birgitte måtte ene kvinde klare de vigtigste opgaver. Af samme årsag var Heidi Nissen blevet ansat i et vikariat. Da vi så pludselig sad der i januar fire mennesker så gik det hurtigt. Den måde vi blev brugt på i organisationen (spændende vidt og bredt) rimede ikke rigtig på Chefsekretariat, og vi blev til Projektkontoret. Projektkontoret har nu eksisteret i ét år. På dette ene år er det lykkedes at gå fra at være medarbejdere uden team med hver vores afgrænsede opgaveområde til at være et fastforankret team, der arbejder projektorienteret. Desuden har året budt på, at Heidi Nissen blev fastansat i foråret, og at Birgitte Pless (også officielt) blev teamleder i efteråret. Endelig blev vores projektassistent studerende Anders Krag ansat som ene hane i kurven, og der er ikke den opgave, han ikke har klaret. Vi har på det ene år formået at få skabt en afdeling, hvor store som små projekter løses tværgående sideløbende med den daglige drift på en meget effektiv måde. Ved i højere grad end tidligere at arbejde projektorienteret løses opgaverne hurtigere, og vi har en helt anden indsigt i hinandens arbejdsområder end tidligere. Dette gør også, at vi ved fravær bedre kan være hinandens afløsere. Birgitte er den centrale indgang for opgaver, og hun varetager koordineringen, så intet tabes på gulvet. Vi er nogle ret forskellige piger (her ville Birgitte nok nævne farver ) med forskellige idéer og arbejdsformer. Vi kan hele tiden blive bedre til at bruge hinandens kompetencer på tværs, men vi synes selv, vi er nået ret langt det sidste år. Fagområder, der varetages af Projektkontoret: HR Kommunikation og markedsføring Interne og eksterne arrangementer Kvalitet Internationalisering Ekstern virksomhed Projektkoordination Sagsbehandling for og servicering af direktionen Servicering af bestyrelsen m.fl. Strategisk udviklingsarbejde Husjurist Projektkontoret består af: Birgitte Pless teamleder og HR Manager Susie Simonsen Kvalitets- og internationaliseringskoordinator Heidi Kirk Nissen Udviklingskonsulent Nana Høgsland Kommunikations- og marketingkoordinator Årets gang i simulatorerne primært på A. P. Møllersvej Onsdag den 20. februar lagde SIMAC lokaler til, da Søfartens Ledere inviterede til politisk debat om søfartens og Det Blå Danmarks fremtid. I panelet sad Benny Engelbrecht (S), Preben Bang Henriksen (V), Mike Legarth (C), Henning Hyllested (Ø) og Fritz Ganzhorn (SL). DIS, Maritim Kompetencefond og Pirateri var blandt emnerne på dagsorden. Når SIMAC driver og benytter Full Mission Simulatorer, er det selvfølgeligt vigtigt, at disse i så stor udstrækning som muligt afspejler virkeligheden at de, i det omfang det er muligt, er opbygget og fungerer som et virkeligt skib. Selvfølgeligt med de begrænsninger og forenklinger, som det anvendte simulatorprogram indeholder, samt de bygnings- og udstyrsmæssige begrænsninger og muligheder der eksisterer. I 2012 har SIMAC investeret et betydeligt beløb i vedligehold og udbygninger af simulatorerne på A. P. Møllersvej. Vedligeholdet og udbygningen tager dels afsæt i den service og vedligeholdsaftale, vi har med simulatorleverandøren (Kongsberg Maritime Simulation) og dels de udstyrsmæssige, bygningsmæssige og indretningsmæssige forhold, der ligger i SIMACs regi, og som altså ligger udenfor serviceaftalen med simulatorleverandøren. Simulatorleverandøren har installeret nyeste tilgængelige version af den anvendte software i maskinrumssimulatorerne: MC90 (typisk motortanker med diverse ekstraudstyr) RTA (typisk mellemstort containerskib med et forenklet elektrisk system) M22 (typisk færge eller RO/RO skib med 2 hovedmaskiner samt 2 propellere og med et forenklet elektrisk system). Simulatorleverandøren har ligeledes installeret nyeste tilgængelige software på begge brosimulatorer, udskiftet et antal aktive netværkskomponenter (switche), udskiftet/monteret et antal net-kabler, foretaget diverse justeringer samt foretaget udskiftning af et antal traditionelle skærme (CRT) til LCD-skærme. Simulatorleverandøren har ligeledes installeret nyeste tilgængelige software på alle simulatorer på Graaesvej, udskiftet diverse hardware-paneler samt udskiftet et antal pc er, som var mistænkt for ikke at fungere korrekt, eller som var blevet for gamle. SIMAC har udbygget og forstærket EDB-netværket for simulatorerne på A. P. Møllersvej med det formål at opnå større stabilitet og driftssikkerhed. SIMAC har i Full Mission Maskinrumssimulator A investeret i at få styremaskinrummet og nødgeneratorrummet flyttet ud af maskinrummet. Dette er gjort ved at opstille/bygge et rum i henholdsvis gangen på 10 M/S SIMAC nr. 34 M/S SIMAC nr

7 øverste etage og i gangen på nederste etage samt installere telefon, pc, skærm og lydanlæg i hvert rum et rum til styremaskinen og et rum til nødgeneratoren. Det betyder, at kursister må forlade maskinrummet/ kontrolrummet for at løse opgaver i henholdsvis styremaskinrummet og i nødgeneratorrummet. SIMAC har ligeledes investeret i at modernisere alarmsystemet i begge Full Mission Maskinrumssimulatorer. Der er indkøbt et antal Light Columns, som er monteret og elektrisk forbundet til skibenes alarmsystemer samt til disses telefonsystemer, således at alarmer og telefonopkald adviseres for besætningen, uanset hvor denne måtte opholde sig. De installerede systemer overholder IMO-anbefalinger/ krav til sådanne systemer. SIMAC har indkøbt og installeret PA-anlæg (Public Address) i alle simulatorer på A. P. Møllervej. Dette anlæg kan konfigureres således, at brosimulator A og maskinrumssimulator A samt brosimulator B og maskinrumssimulator B enten kan køre hver for sig eller som ét skib, når simulatorerne drives i Combined Mode dvs. er sammenkoblede. Kursister på broen og maskinen såvel som instruktørerne kan med dette anlæg lave PAkald til resten af skibet. SIMAC har indkøbt og installeret nye højttalere i maskinrumssimulator B. Højttalerne er fornyet med det formål at opnå større driftssikkerhed. SIMAC har indkøbt og fået monteret støjdæmpning i kontrolrummet til maskinrumssimulator A. Dette for at mindske den akustiske efterklangstid i kontrolrummet og derved bedre muligheden for at kursisterne kan kommunikere så ubesværet som muligt. Støjdæmpningen vil potentielt også medvirke til at bedre arbejdsmiljøet for simulatorinstruktørerne. Det vil vi glæde os til vi ved i skrivende stund ikke, om den ønskede virkning er til stede, da der ikke endnu har været aktivitet i maskinrumssimulatoren siden monteringen. I 2013 forventer SIMAC at stille midler til rådighed, så den fortsatte udvikling og modernisering at simulatorerne kan fortsætte. Vores planer går på at forny den visuelle scene på bro A (nye projektorer m.m.), anskaffe en DPsimulator (Dynamic Positioning), udbygning af alarmsystemer plus en masse andre mindre investeringer. Vi forventer ligeledes, at simulatorleverandøren fortsat vil udvikle på den anvendte software til alle simulatorer. Efter den nuværende plan vil opdateret software blive installeret i sidste del af året. PA-mikrofon Et kik ind i nødgeneratorrummet Light Columns DON T PANIC Christian Martinen Tutorholdet Hvem er vi, og hvad gør vi? I dette semester er vi alt 12 tutorer. Holdet er bygget op således, at der er mindst en tutor til næsten hvert fag. Hvis du har problemer i et fag eller med en opgave eller aflevering, du ikke kan komme videre med, så husk DON T PANIC. Det er nemlig derfor, vi er der. Så du kan altid henvende dig til en af tutorerne, og så tager vi det derfra. Hvis tutoren oppe i tutorcafeen ikke ligefrem kender svaret, så finder han ud af det ved at kontakte en anden tutor, der er en kanbaredetpisfyr og kender svaret. Hvordan kan du kontakte os? Tutorerne kan kontaktes på en lang række forskellige måder. Der vil altid være to tutorer i tutorcafeen i kantinen mandag til torsdag fra kl til Jamen hvad hvis jeg har brug for hjælp uden for åbningstiderne? Så kan du kontakte tutorerne via mail eller evt. også via mobil. Hvis du på Sharenet kigger under tværgående funktioner og så Tutor, ligger der en kompetenceplan, så du ved, hvem der kan hjælpe dig i faget og en liste over tutorerne samt deres mobilnumre. 12 M/S SIMAC nr. 34 M/S SIMAC nr

8 Af Christian Nielsen Work hard, play hard en tur i Universal Studios Singapore En gang i mellem kan man godt trænge til et afbræk fra den lange hverdag om bord. Og hvis man er heldig, får man mulighed for at komme lidt væk fra det hele. Jeg har været så heldig at kunne gøre netop sådan et afbræk. D. 6. januar var seks besætningsmedlemmer fra Mærsk Seeker, der i øjeblikket ligger standby i Singaporestrædet, i land fra kl Vi havde valgt at få en stor oplevelse ud af vores ekskursion og tog i Universal Studios Singapore. Vi ankom til Universal Studios flotte indgang med den kendte globus og studiets navn roterende omkring. Humøret var lige så højt, som solen stod på himlen. Vi fandt hurtigt frem til billetlugerne, hvor der ingen kø var. På den anden side af indgangen blev vi budt velkommen af Marilyn Monroe, eller så god en looka-like de kunne finde. Folk flokkedes om hende for at få taget billeder med look-a-like en, der efter bedste evne poserede som den afdøde skuespiller. Da vi endelig fik set os omkring, blev vi budt velkommen af en 300 meter lang gade med souvenirbutikker, cafeer og meget andet. Det hele var meget flot lavet, og selv de falske butikker var fyldt med varer og udstillinger. For enden af vejen blev vi trukket mod højre af den enorme diner med amerikanske biler på parkeringspladsen. Det var som taget ud af 60 erne, hvilket blev understreget af de fire unge mænd, der løb op på den udendørs scene og brød ud i Beach Boys sang. Efter at have tanket milkshakes fortsatte vi op af Streets of New York mod parkens Sci-fi-område, og vi blev nødt til at prøve, den første forlystelse vi så. I en imponerende opvisning af rekvisitter brød flere figurer fra Transformers ud af væggen, og vi var øjeblikkeligt overbeviste om, at dér skulle vi ind. Vi fulgte den lange indgang, hvor vi fandt frem til en 25 minutter lang kø. Men ventetiden blev forkortet af en masse propagandafilm for den mission, vi skulle gennemføre, og med i filmene var de skuespillere, som var med i filmen Transformers. Det var generelt for hele parken, at de pågældende skuespillere også havde deltaget i at lave film til forlystelserne. Vi fik udleveret et par 3D-briller, satte os ind i vores vogn og blev kastet ud i en hæsblæsende aktion. Effekterne var utrolige, og i vores barnlige legehumør greb vi ud efter missiler, dukkede os for vragdele og gøs, da vi styrtede ned fra toppen af en skyskraber. Efter en vellykket mission gik vi videre mod de rigtige rutsjebaner denne gang med temaet Battlestar Galactica. Dem var der to af en til Good guys og en til Bad guys. Pudsigt nok var den for Bad guys væsentligt bedre end den anden, og den prøvede vi to gange i træk. Efter anden tur blev vi enige om, at maven nok havde brug for ro, og vi gik videre mod et egyptisk tema lavet over The Mummy. Der var også her en rutsjebane, som mest foregik i mørke, men den var desværre lidt en skuffelse. På vej ud af forlystelsen, som gik gennem souvenirbutikken, stod også her en look-a-like. Og denne gang måtte undertegnede lige se efter en ekstra gang, for her havde de fundet en, der virkelig lignede Brendan Fraser. Da filmen Waterworld i sin tid havde premiere, var den verdens dyreste film, og det var blandt andet atollerne de flydende landsbyer - der var årsag til de store udgifter. I Universal Studios har de en kopi stående i et udendørsteater, og efter ca. 30 minutters ventetid på plastikstolene gik showet i gang. Bænkene var opdelt i forskellige områder, der markerede, hvor man kunne forvente at blive våd. Showet var en scene fra filmen, hvor en atol blev angrebet, og til trods for den trange plads blev der både sejlet med jetski og en stor båd med maskingevær på boven. Med stunts, geværer og ild blev scenen fremført på ca. 20 minutter. Til stor glæde og jubel fra publikum får vores helt reddet pigen til sidst. Aktørerne kommer ind, bukker og vinker, og da klapsavlere har fortaget sig, trækker folk mod dørene. Nogle mere våde end andre. Efter en kort tur i Jurassic Park og endnu en våd forlystelse med flotte dinosaurer gik turen mod Far Far Away og Shreks verden. Her fik vi os en let frokost, inden vi gik ind i det enorme slot, som tårnede sig op mod himlen. Herinde så vi en 4D kortfilm, som desværre var lidt skuffende, men det kan jo ikke være lige godt det hele. Far Far Away er parkens mest hyggelige område, og vi stod lidt og beundrede det imponerende bygningsværk og nød stemningen. Dagens sidste forlystelse tog os med til Madagasker. Rammen om forlystelsen er et enormt skib, hvor vi i vores lille båd sejler ind gennem et hul i skroget og bliver taget med gennem filmens historie. Her udspiller flere af scenerne sig, og det hele er egentligt et glædeligt gensyn med den populære tegnefilm. Det hele afsluttes selvfølgelig med, at vi i højttalerne hører den velkendte sang, I like to move it, move it. Efter at have prøvet de forlystelser, vi ville, spist de corn dogs vi kunne og drukket alt det vand vi kunne, begiver vi os mod udgangen, hvilket passer perfekt med parkens lukketid. Herefter står den på aftensmad, og vi sætter kurs mod Litte India-kvarteret. Her finder vi en lille restaurant med indisk mad, og vi bestiller hver en ret. Midt på bordet står en drejeplade, som vi stiller vores retter på. Så kan vi alle prøve hinandens mad, og det var en perfekt afslutning på en særdeles vellykket ekskursion. Så kommer du til Singapore på din næste udmønstring og har en fridag i land, så kan Universal Studios klart anbefales. 14 M/S SIMAC nr. 34 M/S SIMAC nr

9 Af Anders Krag og Jesper Trolle Fra undren til jobmulighed Som afslutning på vores junioruddannelse skrev vi i foråret 2012 et bachelorprojekt med titlen Danmarks småfærger en fælles standard. Inden vi drog ud på vores 2. sejlpraktik havde vi begge gået og undret os over noget; hvorfor havde vi i Danmark ikke en standardiseret flåde, når det gjaldt de danske småfærger? Vi satte os derfor for, at dette skulle undersøges nærmere. For at skabe overblik over, hvad vi ville med projektet, lagde vi ud med en brainstorm over mulige emner, der var relateret til emnet danske småfærger. Derfra lagde vi vejen ved at snævre ind blandt de emner, der var kommet frem under brainstormen, og vi besluttede, at vi gerne ville have en teknisk vinkel på vores projekt. Vi ville gerne ende med at komme med et overordnet bud på, hvordan en standardfærge kunne se ud. Som tiden gik, og vores viden inden for området voksede, måtte vi indse, at vores projekt tog en drejning til et mere humanistisk projekt. Dette skete, da vi undervejs stødte på rapporten Mindre danske færger før, nu og i fremtiden, der i 1995 gav et bud på tre typer af færger, der kunne benyttes. Derfor blev vores nye fokus; hvordan ser billedet af færger så ud i dag, når der var afgivet bud på en fremtidig standard? Du kan også følge projektet på Facebook find os under Danmarks småfærger Ved systematisk analyse fandt vi frem til, at rapportens anbefalinger generelt ikke var fulgt. Derfra tog projektet igen en ny drejning, og vi besluttede at undersøge, hvorfor der ikke var sket den standardisering, som rapporten lagde op til. Arbejdet bestod nu i at undersøge, hvilke politiske beslutninger og aftaler, der lå bag de færger, der var konstrueret efter 1995, hvor erhvervet jo var klar til en standardisering. Vi fandt frem til, at emnet ikke fanger de fleste folketingspolitikeres interesse, da emnet ikke er af almen interesse for danskerne. Dette har også bevirket, at der flere gange er givet statslig støtte til nybygninger, uden ét eneste krav til standardisering. Vi kunne konkludere, at der ikke var sket noget på nationalt plan, hvad angik standardisering, og det var ganske få folketingspolitikere, der overhovedet havde en holdning til at optimere færgedriften til trods for, at rapporten fra 1995 havde hele setup et klart. Der skulle blot tages initiativ, men ingen folketingspolitikere formåede at gøre dette. Vores projekt satte igen fokus på området, og skabte debat mellem beslutningstagere og interessenter. Som en del af vidensindsamlingsprocessen havde vi kontakt til mange forskellige personer inden for branchen samt såvel lokale som nationale politikere. Da projektet var afleveret, besluttede vi i samråd med vores vejleder at sende projektet ud, inden det var bedømt for at se, om de kunne skabe den debat, vi ønskede. Derudover skrev vi en artikel til tidsskriftet Søfart i håb om, at de kunne løfte debatten. Efter vores eksamen fortsatte vi med at sende vores projekt ud til interesserede personer, samt vi valgte at sende det til alle medlemmer af folketingets transportudvalg. Vi fik megen positiv respons fra blandt andet Indenrigs- og økonomiminister, Margrethe Vestager, der ville tage vores projekt med ind i overvejelserne i den nye transportanalyse, der forventes afsluttet i år. Vi blev i december 2012 kontaktet af Henrik Riisgaard fra Aalborg Universitet, der fandt projektet interessant især den del af projektet hvor vi havde vores analysedel. Han forespurgte, om vi ville være interesseret i at holde et oplæg på en konference om færger, hvilket vi takkede ja til. Vi så dette som en mulighed for at netværke samt at arbejde videre med vores projekt, så det ikke bare endte med at være et hyldeprojekt. De kontakter, man får på en konference, kan lede til noget andet. I vores tilfælde har vi fået kontakt til en del forskellige folk inden for branchen og er, i forbindelse med konferencen, blevet forespurgt, om vi kunne tænkes os at udvide vores projekt med et analysearbejde for en konsulentvirksomhed. Så hvad der i 2011 startede som en undren, er i dag blevet til en jobmulighed for os begge i fremtiden. 16 M/S SIMAC nr. 34 M/S SIMAC nr

10 info Nationalt videnscenter. Fem fastansatte. Har base i Frederikshavn. Af Anders Krag og Jesper Trolle Konferencen Billige grønne færger Med udgangspunkt i vores bachelorprojekt Danmarks småfærger en fælles standard, blev vi inviteret til holde et oplæg på konferencen Billige grønne færger. Konferencen var arrangeret af MARCOD og MARKIS og havde hovedfokus på, hvordan fremtidens færgedrift kan gøres mere miljøvenlig. Skaren af deltagere var meget varieret og stor, da der var repræsentanter fra kommuner, myndigheder, klassifikationsselskaber, rådgivende ingeniørvirksomheder, konsulentvirksomheder, værfter, forskere fra universiteter, samt studerende fra forskellige institutioner. Konferencen spændte bredt i oplæg - lige fra nye materialer og konstruktion, nye midler til at producere fremdrift, samt til finansieringsmuligheder. Der blev sat fokus på den store vægtbesparelse, der kan opnås ved at anvende kulfiber i stedet for stål, hvorved den nødvendige maskinkraft kan reduceres betydeligt og derved opnå besparelser på brændstofforbruget. Dette kom også på tale, da konferencen satte kurs mod eldrift. Flere pilotprojekter rundt om i Skandinavien er for tiden sat i søen. Svenskerne og nordmændene har allerede mindre færger, der anvender el, og i Danmark er Scandlines ved at opgradere deres fire færger på ruten Rødby-Puttgarden til hybriddrift. Dette sker ved at udskifte en generator med en batteripakke, og denne Formål Indhente, udbrede og omsætte den nyeste viden inden for den maritime branche. Støtte maritime virksomheder. oplades under drift, hvorved det tilsikres, at generatorerne kører med jævn last. Danmark var også på vej til få mindre færger på hybriddrift, men merprisen for hybriddrift vandt ikke indpas i de slunkne pengekasser i kommunerne, der typisk driver de danske småfærger. Vi var inviteret som oplægsholdere af Henrik Riisgaard fra Aalborg Universitet til at fortælle om den nuværende samt fremtidige situation for danske småfærger og færgelejer. I selve oplægget kom vi ind på, hvordan billedet af færger, ruter, lejer og byggeår for færgerne ser ud i dag, samt der blev fortalt om omkostninger ved den måde, der drives færger på i dag. Afslutningsvis fremsatte vi vores bud på, hvor mange færger der inden for de næste 10 år bør udskiftes. Det at kunne bruge vores bachelorprojekt og opleve, at det rent faktisk ikke bare er en afslutning på junioruddannelsen, og det bliver brugt rundt omkring, gør, at de mange timer der blev lagt i projekt, nu giver en god tilbagebetaling. Selvom det kan være grænseoverskridende for mange, opfordrer vi alle vores medstuderende til at opsøge mulighederne med deres projekter for at skabe sig et netværk, der i fremtiden kan være en god investering. Du kan læse mere om konferencen på Tak for jeres opbakning! Siden jeg lancerede Studiesalg.dk i starten af december, har jeg mødt en rigtig stor opbakning fra Jer alle studerende såvel som SIMAC-organisationen i al almindelighed. Mere end 900 personer har i de forgangne måneder lagt vejen forbi siden, og over 400 bøger har skiftet hænder. Med den flyvende start I har givet Studiesalg.dk, ser jeg rigtig meget frem til næste semesterstart i august. Allerede nu har flere andre uddannelser vist interesse for at blive koblet på portalen, og Aarhus Maskinmesterskole henviser nu også sine studerende til den fra sit intranet. Det glæder mig meget at se den utroligt gode modtagelse. Det er ikke for sent Husk at du stadig kan finde et stort udvalg af brugte bøger til alle SIMACs uddannelser på Selvom det største bogræs er overstået, er der stadig mere end 500 bøger, der venter på ny ejer. Hvis du stadig har bøger til salg på portalen, så husk at forny dem en gang om måneden. Hver dag finder studerende fra andre skoler frem til jeres annoncer på Google, så det kan sagtens svare sig at blive ved at forny dem! I ønskes alle et rigtig godt semester! Med venlig hilsen Rasmus Christoffer Nielsen , 18 M/S SIMAC nr. 34 M/S SIMAC nr

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 29 27. februar 2012 Den maritime havarikommission s. 10 Kristian bor om bord s. 14 Den blå konference s. 22 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør Netværk,

Læs mere

M/S SIMAC SAFETY. ON BOARD Side 8 DAG. En uddannelse. Nr. 32 November 2012. Side 14 uden GRÆNSER

M/S SIMAC SAFETY. ON BOARD Side 8 DAG. En uddannelse. Nr. 32 November 2012. Side 14 uden GRÆNSER Nr. 32 November 2012 M/S SIMAC EVENT- DAG Side 4 på SIMAC SAFETY ON BOARD Side 8 En uddannelse Side 14 uden GRÆNSER Svendborg International Maritime Academy Nana Høgsland Kommunikations- og marketingkoordinator

Læs mere

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog 3. udgave Februar 2014 Studiehåndbog 20141 Indholdsfortegnelse SIMAC - et godt sted at studere... 4 Adresser... 5 Historie... 6 Mission... 6 Vision... 6 Værdigrundlag... 6 Organisationen Organisationsdiagram...

Læs mere

The Silver Edition s. Nye havnefaciliteter s. Den der smører godt, kører godt s. SIMAC NEWS The Silver Edition

The Silver Edition s. Nye havnefaciliteter s. Den der smører godt, kører godt s. SIMAC NEWS The Silver Edition Nummer 4 23. november 2007 Nummer 12 29. april 2009 Nummer 21 31. maj 2010 Nummer 13 15. juni 2009 Studentertilfredshedsundersøgelse Nummer 17 14. december 2009 Nummer 2 26. september 2007 SIMAC på øvelse

Læs mere

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18 Nummer 27 19. september 2011 TEMAER Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM El-installatør eller ej? s. 7 Firmaet Greensteam s. 18 Engelsk som fællessprog - fordele eller ulempe s. 22 Skoleblad for

Læs mere

StudieTaktik-dag s. 3. SIMAC - makeover s. 4-5. To nye redaktører på SIMAC NEWS s. 12. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

StudieTaktik-dag s. 3. SIMAC - makeover s. 4-5. To nye redaktører på SIMAC NEWS s. 12. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 8 10. september 2008 StudieTaktik-dag s. 3 SIMAC - makeover s. 4-5 To nye redaktører på SIMAC NEWS s. 12 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Vel k o m m e n Kær e Ne w s -læ s e r Af Torben

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

M/S SIMAC. Kick off. konference MSSM. Danmarks hurtigste bil Side 10. Side 16. Nr. 31 Oktober 2012. Side 20 2012

M/S SIMAC. Kick off. konference MSSM. Danmarks hurtigste bil Side 10. Side 16. Nr. 31 Oktober 2012. Side 20 2012 Nr. 31 Oktober 2012 M/S SIMAC MSSM Side 20 2012 Kick off Side 16 konference Danmarks hurtigste bil Side 10 Svendborg International Maritime Academy Leder Svendborg International Maritime Academy SIMAC

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

TEMA: 10 procent. Søfartens Ledere. Michael Meisel. Sådan tilpasser du din pension. flere pladser på maritime uddannelser

TEMA: 10 procent. Søfartens Ledere. Michael Meisel. Sådan tilpasser du din pension. flere pladser på maritime uddannelser PFA s nye pensionsordning Sådan tilpasser du din pension Søfartens Ledere nr. 3 2014 CEO Søren Thomsen, Esvagt: Dansk besætning er en god forretning Michael Meisel Gjorde linjehavne klar til Triple E Læs

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole juni 2007 Skolens vejledere Vejlederkontoret hjælper elever og virksomheder med både stort og småt i forbindelse med elevernes uddannelse Internationalisering

Læs mere

03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II

03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II ÅRSBERETNING 2013 03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II 16 Center Brønderslev får flere selvstændige

Læs mere

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager F E B R U A R 2 0 0 4 SKRÆPPE BLADET Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager N U M M E R 1 K O L O F O N ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand

Læs mere

JUNI 2009 20. ÅRGANG NR. 2

JUNI 2009 20. ÅRGANG NR. 2 JUNI 2009 20. ÅRGANG NR. 2 REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Bitten Hollænder Bram Næstformand: Rasmus Hachmann Kasserer: Pia Brix PR minister: Mike Pedersen Redaktør: Karina Skovgaard Så er det endelig

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen.

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen. ONSHORE: OPSAGT sådan kommer du videre Søfartens Ledere nr. 2 2015 Offshore oliebranchen i knæ TEMA: fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen Karriere-barriere: Alt for få praktikpladser

Læs mere

s astikeren KRÆVER FOKUS I CENTRUM BORGEREN INKLUSION BENZINAFTALE ER BARE OK BRUG REGLERNE OM MERUDGIFTER NR.6 DECEMBER 2014 ÅRGANG 64

s astikeren KRÆVER FOKUS I CENTRUM BORGEREN INKLUSION BENZINAFTALE ER BARE OK BRUG REGLERNE OM MERUDGIFTER NR.6 DECEMBER 2014 ÅRGANG 64 NR.6 DECEMBER 2014 ÅRGANG 64 s astikeren BORGEREN I CENTRUM BENZINAFTALE ER BARE OK INKLUSION KRÆVER FOKUS BRUG REGLERNE OM MERUDGIFTER www.spastikerforeningen.dk 2 Spastikeren 6/2014 Hjælp os med at gøre

Læs mere

PIRATKURVEN ER KNÆKKET

PIRATKURVEN ER KNÆKKET PIRATKURVEN ER KNÆKKET antallet AF KAPRINGER ER HALVERET Generalforsamling Indkaldelse og årsberetning Torm Gertrud Vi var om bord i Zhuhai Fuldt hus på SIMAC 42 er tilmeldt dualen Nr. 1 2012 LEDER Udsigt

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SIDE 7 SYSTEMET MÆND I FNUG REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med Gigt.

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

UDEN MIG SEJLER VI IKKE

UDEN MIG SEJLER VI IKKE Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd A GOOD SAFE WORKING LIFE NUMMER 2 Sommer 2014 4 Leading diversity: LEDELSE DER BYGGER BRO MELLEM FORSKELLIGHEDER Psykisk arbejdsmiljø: SÅDAN FÅR DU GANG I SNAKKEN 8-9

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører UDDANNELSER 2013 Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører Bladet Søfart Foreningen til Søfartens Fremme udgiver bladet Søfart. Det er det maritime Danmarks brancheblad og udkommer 43 gange om året.

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring Spektrum 05/2014 Årgang 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi Fra tobak til kunst Spektrum et helt nyt blad for DOF s medlemmer Brug

Læs mere

Tilbage på vækstsporet -mange initiativer sat i værk for at få hjulene igang igen ØEM S PERSONALEFORENINGER

Tilbage på vækstsporet -mange initiativer sat i værk for at få hjulene igang igen ØEM S PERSONALEFORENINGER Tilbage på vækstsporet -mange initiativer sat i værk for at få hjulene igang igen ØEM S PERSONALEFORENINGER Flødeboller, go-cart, kunst og dans skaber sammenhold VIRK.DK - Nu virker det MINISTEREN PÅ RUNDTUR

Læs mere