M/S SIMAC. Politikerdebat. jobmulighed Side 16. Side 4 Ny kunstforening. Nr. 34 Marts 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M/S SIMAC. Politikerdebat. jobmulighed Side 16. Side 4 Ny kunstforening. Nr. 34 Marts 2013"

Transkript

1 Nr. 34 Marts 2013 M/S SIMAC Side 4 Ny kunstforening Politikerdebat Side 6 på SIMAC Fra undren til jobmulighed Side 16 Svendborg International Maritime Academy

2 Svendborg International Maritime Academy SIMAC er Danmarks største maritime uddannelsescenter. Vi uddanner maskinmestre, skibsofficerer og skibsførere på professionsbachelorniveau. Leder Kære Medstuderende Indhold / 04 Kunst i SIMAC / 06 Politikerdebat på SIMAC / 10 Projektkontoret / 11 Årets gang i simulatorerne / 13 Tutorholdet 2013 Jesper Bernhardt Direktør Foråret er kommet til Svendborg, solen skinner og vinteren slipper langsomt sit tag. På SIMAC er semesteret godt i gang, og her på redaktionen er vi glade for at kunne præsentere det ny nummer af M/S SIMAC, hvor vi bl.a. bringer en reportage fra politikerdebat på SIMAC og kan præsentere en ny kunstforening til glæde for studerende og ansatte på SIMAC. / 14 En dag i land Universal Studios Singapore / 16 Fra undren til jobmulighed / 18 Konferencen Billige grønne færger / 19 Studiesalg / 20 Studentens kogebog / 22 Kort nyt Sidste år relancerede vi bladet med et nyt navn og nyt layout. Det er blevet rigtig godt modtaget, og det er vi Vækstplanen for Det Blå Danmark glade for. I år bygger vi videre på den nye struktur, og som et led i strategien vil bladet nu udkomme 2 gange hvert semester. Målet er, at vi fortsat kan sikre høj kvalitet og et spændende indhold. Jeg vil fortsat opfordre alle til at komme med inputs til bladet. Artikler i bladet belønnes med et Supergavekort på 300,- fra gavekortet.dk Jeg ønsker alle et rigtig godt semester og et dejligt forår. Vækstplanen for Det Blå Danmark er, som det er de fleste i den maritime verden bekendt, offentliggjort. Næste skridt har været at nedsætte arbejdsgrupper og udvalg, der skal se på, hvordan vækstplanens målsætninger kan nås. Når disse udvalg så har analyseret behovet og anbefalet initiativer til forbedringer og løsninger, ja så kan der gøres klar til at igangsætte forandringer i praksis. Og mens dette foregår, så går tiden. mestre og skibsførere. Og hvordan kan vi så vide det uden at nedsætte en arbejdsgruppe? Det kan vi, fordi vi gennem vores kontakt til Det Blå Danmark kan følge efterspørgslen i praksis. Jo, der mangler virkelig maskinmestre og skibsførere. Og der mangler også en lang række andre kompetencer i Det Blå Danmark. Det er faktisk ikke særlig indviklet: Væk med kvoterne! Maria Kristensen Redaktør 4 Her på SIMAC behøver vi ikke foretage yderligere undersøgelser eller overvejelser. Der ER mangel på maskin- Jesper Bernhardt Direktør M/S SIMAC: Redaktør: Maria Ansvarshavende: Jesper Layout og Tryk: Clausen Grafisk Artikler: Send meget gerne artikler, debatindlæg, information om arrangementer eller andet til Næste udgivelse: 15. maj 2013 Tidsfrist: Indhold, der skal med i næste udgivelse, skal være redaktionen i hænde senest 14 dage før næste udgivelse.

3 Af Maria Kristensen SIMAC får sin egen kunstforening På initiativ af underviser Klaus Rosholm Tørresø, der til dagligt har de studerende på grundforløbet på Frederiksøen under sine vinger, får SIMAC nu sin egen kunstforening, KUNST på SIMAC. Foreningen er et tilbud til studerende og ansatte på SIMAC, som har interesse i kunst og kultur. Det er Klaus Tørresøs personlige interesse for kunst, samt et ønske om at styrke den kreative tankegang og motivere både studerende og ansatte til at tænke kreativt i relation til de daglige udfordringer i uddannelsen, der har fået ham til at sætte projektet i søen. Den 27. februar blev der således afholdt stiftende generalforsamling i lokalerne på Frederiksøen, og allerede nu kan foreningen prale med at have opnået 26 medlemmer. På forsamlingen var der valg til bestyrelsen, og det blev Klaus Rosholm Tørresø, Erik Rasmussen og Andreas Peter Bøgebo, der blev valgt ind. De skal nu i gang med arbejdet, så SIMACs studerende og ansatte i fremtiden kan blive inspireret og udfordret af kunst og kultur i hverdagen. På både Erik Rasmussen, Andreas Bøgebo og Klaus Tørresø Frederiksøen, A.P. Møllersvej og Graaesvej vil SIMAC nu lægge vægge til udstillinger af spændende kunstnere, og foreningen håber udover udstillingerne at kunne tilbyde medlemmerne spændende kulturelle arrangementer, foredrag og udflugter med kunstnerisk indhold. Street Art bliver første udstiller Søren Bo Østerkjærhuus fra foreningen Street Art gæstede generalforsamlingen for at fortælle om Kunst fra Gaden, der er titlen på den første udstilling på SIMAC. Foreningen er udsprunget af et samarbejde mellem lokale graffiti-kunstnere og Svendborg kommune med det formål at etablere områder i Svendborg, hvor gadekunst er tilladt, og kunstnerne får mulighed for at udtrykke sig. Foreningens medlemmer arbejder også på lærred, og det er disse værker, der vil blive udstillet på SIMAC. Begrebet Street Art dækker over et bredt spektrum af kunstarbejde og formgivning, men i foreningen arbejdes der med graffiti som primær udtryksform. I denne genre breder kunstnerne sig fra klassisk graffiti med skrift og farver til mere abstrakte udtryk. Graffiti er en ung og moderne udtryksform, der nok vil tiltale mange af de studerende på skolen. Foreningen glæder sig til at udstille på SIMAC. Udlodning af kunstværker En del af foreningens formål er at indkøbe kunstværker til bortlodning blandt medlemmerne. Ved at tegne medlemskab af foreningen får man automatisk et lod i puljen. Ved den stiftende generalforsamling blev der således trukket lod om to værker skænket til foreningen i form at to stykker billedkunst på sten og på keramik. Vinder af stenen blev Margit Kock Pedersen og vinder af billede på keramik blev Susie Simonsen. I tråd med foreningens formål om at fremme kreativiteten blandt de studerende er kontingentet også lagt i et SU-venligt niveau, studerende betaler således 100 kr. pr. år og ansatte og støttemedlemmer betaler 150 kr. pr. år. Skulle man ønske at støtte foreningen yderligere og samtidig øge sine chancer i lodtrækningen, kan man købe ekstra lodder til samme pris som medlemskabet. M/S SIMAC ønsker foreningen tillykke med den gode start, og her på bladet glæder vi os til at følge foreningens udvikling og bringe nyt om udstillingerne. 4 M/S SIMAC nr. 34 M/S SIMAC nr. 34 5

4 Af Maria Kristensen Politikerdebat på SIMAC Onsdag den 20. februar lagde SIMAC lokaler til, da Søfartens Ledere inviterede til politisk debat om søfartens og Det Blå Danmarks fremtid. I panelet sad Benny Engelbrecht (S), Preben Bang Henriksen (V), Mike Legarth (C), Henning Hyllested (Ø) og Fritz Ganzhorn (SL). DIS, Maritim Kompetencefond og Pirateri var blandt emnerne på dagsorden. DIS Et emne, der i langt tid har været debatteret og diskuteret med stor iver blandt de søfarende, er den såkaldte DIS- og skattesag. Søfartens Ledere har i et forsøg på at opnå en permanent afklaring stævnet både rederier og den danske stat for brud på aftaler om skatteudligning og i sidste ende brud på grundloven. Sagen har principiel karakter men som følge af, at staten er stævnet i sagen, ville Benny Engelbrecht fra Socialdemokratiet ikke udtale sig om den konkrete sag. Med undtagelse af Henning Hyllested (Ø) var der dog bred enighed i panelet om, at man bør bevare DIS-ordningen og de særlige skatteordninger, som er medvirkende til, at Danmark og dansk søfart er internationalt konkurrencedygtig. Maritim kompetencefond Kort før jul lancerede Søfartens Ledere et udspil, der skal styrke uddannelsen af danske juniorofficerer samtidig med, at den økonomiske byrde der i øjeblikket hviler på nogle få rederier, i nogen udstrækning 6 M/S SIMAC nr. 34 M/S SIMAC nr. 34 7

5 fordeles på de mange tilknyttede virksomheder i Det Blå Danmark, der nyder godt af de kompetencer, som juniorofficererne tilfører erhvervet. Udspillet er blevet godt modtaget blandt både de studerende og de erhvervsdrivende, så der var stort fokus på, hvordan forslaget blev modtaget blandt de politiske partier. Over hele panelet fik forslaget en god modtagelse, men Henning Hyllested (Ø) udtrykte bekymring for, om en eventuel lønudligningsordning kan bruges til at presse lønnen ned. En bekymring der deles af Maritime Studerende Danmark og deres formand Eik Moen. Han opfordrede til, at man fokuserer på at løfte kompetencerne gennem bedre og mere specialiseret uddannelse. Jesper Bernhardt, direktør for SIMAC, opfordrede til at hæve optagelseskvoterne for at møde den store efterspørgsel, specielt på maskinmestre, som flere prognoser spår, at der vil blive mangel på i de kommende år. Også dette forslag blev positivt modtaget i panelet, og Benny Engelbrecht (S) lovede at forelægge sagen for minister Morten Østergaard. Pirateri hvad skal vi gøre? Det spørgsmål stillede Preben Bang Henriksen (V) til de mange deltagere, da debattens sidste emne, pirateri kom under behandling. Som så mange andre også må sande, så er det utrolig svært at komme op med en patentløsning, på et problem der optager rigtigt mange søfolk og deres pårørende. Gæsterne ved dagens debatmøde blev ved indgangen mødt af en gruppe demonstranter, der kæmper for at få danske piratgidsler hjem. De blev inviteret indenfor i varmen og deltog i den afsluttende debat. Der var enighed i panelet om, at de nuværende tiltag med operation Ocean Shield, bevæbnede vagter på skibene og en øget indsats med forebyggelse i risiko-lande, er den eneste forsvarlige løsning. Efter to timers spændende og indholdsrig debat rundede Fritz Ganzhorn af og takkede både politikere og deltagere for en god og konstruktiv diskussion med mange interessante indlæg. 8 M/S SIMAC nr. 34 M/S SIMAC nr. 34 9

6 projektkontoret Af Nana Høgsland Af Per Schamby Er der allerede gået et år siden jeg kom tilbage fra barsel? Tiden går hurtigt i godt selskab. I januar sidste år blev SIMACs Projektkontor igen fuldtalligt. Projektkontoret (eller Chefsekretariatet som det hed dengang) havde da i en periode været meget sparsomt bemandet. En overgang endda kun af Birgitte Pless. Susie Simonsen og undertegnede havde fået et par børn hver, og der havde været sygdom, så Birgitte måtte ene kvinde klare de vigtigste opgaver. Af samme årsag var Heidi Nissen blevet ansat i et vikariat. Da vi så pludselig sad der i januar fire mennesker så gik det hurtigt. Den måde vi blev brugt på i organisationen (spændende vidt og bredt) rimede ikke rigtig på Chefsekretariat, og vi blev til Projektkontoret. Projektkontoret har nu eksisteret i ét år. På dette ene år er det lykkedes at gå fra at være medarbejdere uden team med hver vores afgrænsede opgaveområde til at være et fastforankret team, der arbejder projektorienteret. Desuden har året budt på, at Heidi Nissen blev fastansat i foråret, og at Birgitte Pless (også officielt) blev teamleder i efteråret. Endelig blev vores projektassistent studerende Anders Krag ansat som ene hane i kurven, og der er ikke den opgave, han ikke har klaret. Vi har på det ene år formået at få skabt en afdeling, hvor store som små projekter løses tværgående sideløbende med den daglige drift på en meget effektiv måde. Ved i højere grad end tidligere at arbejde projektorienteret løses opgaverne hurtigere, og vi har en helt anden indsigt i hinandens arbejdsområder end tidligere. Dette gør også, at vi ved fravær bedre kan være hinandens afløsere. Birgitte er den centrale indgang for opgaver, og hun varetager koordineringen, så intet tabes på gulvet. Vi er nogle ret forskellige piger (her ville Birgitte nok nævne farver ) med forskellige idéer og arbejdsformer. Vi kan hele tiden blive bedre til at bruge hinandens kompetencer på tværs, men vi synes selv, vi er nået ret langt det sidste år. Fagområder, der varetages af Projektkontoret: HR Kommunikation og markedsføring Interne og eksterne arrangementer Kvalitet Internationalisering Ekstern virksomhed Projektkoordination Sagsbehandling for og servicering af direktionen Servicering af bestyrelsen m.fl. Strategisk udviklingsarbejde Husjurist Projektkontoret består af: Birgitte Pless teamleder og HR Manager Susie Simonsen Kvalitets- og internationaliseringskoordinator Heidi Kirk Nissen Udviklingskonsulent Nana Høgsland Kommunikations- og marketingkoordinator Årets gang i simulatorerne primært på A. P. Møllersvej Onsdag den 20. februar lagde SIMAC lokaler til, da Søfartens Ledere inviterede til politisk debat om søfartens og Det Blå Danmarks fremtid. I panelet sad Benny Engelbrecht (S), Preben Bang Henriksen (V), Mike Legarth (C), Henning Hyllested (Ø) og Fritz Ganzhorn (SL). DIS, Maritim Kompetencefond og Pirateri var blandt emnerne på dagsorden. Når SIMAC driver og benytter Full Mission Simulatorer, er det selvfølgeligt vigtigt, at disse i så stor udstrækning som muligt afspejler virkeligheden at de, i det omfang det er muligt, er opbygget og fungerer som et virkeligt skib. Selvfølgeligt med de begrænsninger og forenklinger, som det anvendte simulatorprogram indeholder, samt de bygnings- og udstyrsmæssige begrænsninger og muligheder der eksisterer. I 2012 har SIMAC investeret et betydeligt beløb i vedligehold og udbygninger af simulatorerne på A. P. Møllersvej. Vedligeholdet og udbygningen tager dels afsæt i den service og vedligeholdsaftale, vi har med simulatorleverandøren (Kongsberg Maritime Simulation) og dels de udstyrsmæssige, bygningsmæssige og indretningsmæssige forhold, der ligger i SIMACs regi, og som altså ligger udenfor serviceaftalen med simulatorleverandøren. Simulatorleverandøren har installeret nyeste tilgængelige version af den anvendte software i maskinrumssimulatorerne: MC90 (typisk motortanker med diverse ekstraudstyr) RTA (typisk mellemstort containerskib med et forenklet elektrisk system) M22 (typisk færge eller RO/RO skib med 2 hovedmaskiner samt 2 propellere og med et forenklet elektrisk system). Simulatorleverandøren har ligeledes installeret nyeste tilgængelige software på begge brosimulatorer, udskiftet et antal aktive netværkskomponenter (switche), udskiftet/monteret et antal net-kabler, foretaget diverse justeringer samt foretaget udskiftning af et antal traditionelle skærme (CRT) til LCD-skærme. Simulatorleverandøren har ligeledes installeret nyeste tilgængelige software på alle simulatorer på Graaesvej, udskiftet diverse hardware-paneler samt udskiftet et antal pc er, som var mistænkt for ikke at fungere korrekt, eller som var blevet for gamle. SIMAC har udbygget og forstærket EDB-netværket for simulatorerne på A. P. Møllersvej med det formål at opnå større stabilitet og driftssikkerhed. SIMAC har i Full Mission Maskinrumssimulator A investeret i at få styremaskinrummet og nødgeneratorrummet flyttet ud af maskinrummet. Dette er gjort ved at opstille/bygge et rum i henholdsvis gangen på 10 M/S SIMAC nr. 34 M/S SIMAC nr

7 øverste etage og i gangen på nederste etage samt installere telefon, pc, skærm og lydanlæg i hvert rum et rum til styremaskinen og et rum til nødgeneratoren. Det betyder, at kursister må forlade maskinrummet/ kontrolrummet for at løse opgaver i henholdsvis styremaskinrummet og i nødgeneratorrummet. SIMAC har ligeledes investeret i at modernisere alarmsystemet i begge Full Mission Maskinrumssimulatorer. Der er indkøbt et antal Light Columns, som er monteret og elektrisk forbundet til skibenes alarmsystemer samt til disses telefonsystemer, således at alarmer og telefonopkald adviseres for besætningen, uanset hvor denne måtte opholde sig. De installerede systemer overholder IMO-anbefalinger/ krav til sådanne systemer. SIMAC har indkøbt og installeret PA-anlæg (Public Address) i alle simulatorer på A. P. Møllervej. Dette anlæg kan konfigureres således, at brosimulator A og maskinrumssimulator A samt brosimulator B og maskinrumssimulator B enten kan køre hver for sig eller som ét skib, når simulatorerne drives i Combined Mode dvs. er sammenkoblede. Kursister på broen og maskinen såvel som instruktørerne kan med dette anlæg lave PAkald til resten af skibet. SIMAC har indkøbt og installeret nye højttalere i maskinrumssimulator B. Højttalerne er fornyet med det formål at opnå større driftssikkerhed. SIMAC har indkøbt og fået monteret støjdæmpning i kontrolrummet til maskinrumssimulator A. Dette for at mindske den akustiske efterklangstid i kontrolrummet og derved bedre muligheden for at kursisterne kan kommunikere så ubesværet som muligt. Støjdæmpningen vil potentielt også medvirke til at bedre arbejdsmiljøet for simulatorinstruktørerne. Det vil vi glæde os til vi ved i skrivende stund ikke, om den ønskede virkning er til stede, da der ikke endnu har været aktivitet i maskinrumssimulatoren siden monteringen. I 2013 forventer SIMAC at stille midler til rådighed, så den fortsatte udvikling og modernisering at simulatorerne kan fortsætte. Vores planer går på at forny den visuelle scene på bro A (nye projektorer m.m.), anskaffe en DPsimulator (Dynamic Positioning), udbygning af alarmsystemer plus en masse andre mindre investeringer. Vi forventer ligeledes, at simulatorleverandøren fortsat vil udvikle på den anvendte software til alle simulatorer. Efter den nuværende plan vil opdateret software blive installeret i sidste del af året. PA-mikrofon Et kik ind i nødgeneratorrummet Light Columns DON T PANIC Christian Martinen Tutorholdet Hvem er vi, og hvad gør vi? I dette semester er vi alt 12 tutorer. Holdet er bygget op således, at der er mindst en tutor til næsten hvert fag. Hvis du har problemer i et fag eller med en opgave eller aflevering, du ikke kan komme videre med, så husk DON T PANIC. Det er nemlig derfor, vi er der. Så du kan altid henvende dig til en af tutorerne, og så tager vi det derfra. Hvis tutoren oppe i tutorcafeen ikke ligefrem kender svaret, så finder han ud af det ved at kontakte en anden tutor, der er en kanbaredetpisfyr og kender svaret. Hvordan kan du kontakte os? Tutorerne kan kontaktes på en lang række forskellige måder. Der vil altid være to tutorer i tutorcafeen i kantinen mandag til torsdag fra kl til Jamen hvad hvis jeg har brug for hjælp uden for åbningstiderne? Så kan du kontakte tutorerne via mail eller evt. også via mobil. Hvis du på Sharenet kigger under tværgående funktioner og så Tutor, ligger der en kompetenceplan, så du ved, hvem der kan hjælpe dig i faget og en liste over tutorerne samt deres mobilnumre. 12 M/S SIMAC nr. 34 M/S SIMAC nr

8 Af Christian Nielsen Work hard, play hard en tur i Universal Studios Singapore En gang i mellem kan man godt trænge til et afbræk fra den lange hverdag om bord. Og hvis man er heldig, får man mulighed for at komme lidt væk fra det hele. Jeg har været så heldig at kunne gøre netop sådan et afbræk. D. 6. januar var seks besætningsmedlemmer fra Mærsk Seeker, der i øjeblikket ligger standby i Singaporestrædet, i land fra kl Vi havde valgt at få en stor oplevelse ud af vores ekskursion og tog i Universal Studios Singapore. Vi ankom til Universal Studios flotte indgang med den kendte globus og studiets navn roterende omkring. Humøret var lige så højt, som solen stod på himlen. Vi fandt hurtigt frem til billetlugerne, hvor der ingen kø var. På den anden side af indgangen blev vi budt velkommen af Marilyn Monroe, eller så god en looka-like de kunne finde. Folk flokkedes om hende for at få taget billeder med look-a-like en, der efter bedste evne poserede som den afdøde skuespiller. Da vi endelig fik set os omkring, blev vi budt velkommen af en 300 meter lang gade med souvenirbutikker, cafeer og meget andet. Det hele var meget flot lavet, og selv de falske butikker var fyldt med varer og udstillinger. For enden af vejen blev vi trukket mod højre af den enorme diner med amerikanske biler på parkeringspladsen. Det var som taget ud af 60 erne, hvilket blev understreget af de fire unge mænd, der løb op på den udendørs scene og brød ud i Beach Boys sang. Efter at have tanket milkshakes fortsatte vi op af Streets of New York mod parkens Sci-fi-område, og vi blev nødt til at prøve, den første forlystelse vi så. I en imponerende opvisning af rekvisitter brød flere figurer fra Transformers ud af væggen, og vi var øjeblikkeligt overbeviste om, at dér skulle vi ind. Vi fulgte den lange indgang, hvor vi fandt frem til en 25 minutter lang kø. Men ventetiden blev forkortet af en masse propagandafilm for den mission, vi skulle gennemføre, og med i filmene var de skuespillere, som var med i filmen Transformers. Det var generelt for hele parken, at de pågældende skuespillere også havde deltaget i at lave film til forlystelserne. Vi fik udleveret et par 3D-briller, satte os ind i vores vogn og blev kastet ud i en hæsblæsende aktion. Effekterne var utrolige, og i vores barnlige legehumør greb vi ud efter missiler, dukkede os for vragdele og gøs, da vi styrtede ned fra toppen af en skyskraber. Efter en vellykket mission gik vi videre mod de rigtige rutsjebaner denne gang med temaet Battlestar Galactica. Dem var der to af en til Good guys og en til Bad guys. Pudsigt nok var den for Bad guys væsentligt bedre end den anden, og den prøvede vi to gange i træk. Efter anden tur blev vi enige om, at maven nok havde brug for ro, og vi gik videre mod et egyptisk tema lavet over The Mummy. Der var også her en rutsjebane, som mest foregik i mørke, men den var desværre lidt en skuffelse. På vej ud af forlystelsen, som gik gennem souvenirbutikken, stod også her en look-a-like. Og denne gang måtte undertegnede lige se efter en ekstra gang, for her havde de fundet en, der virkelig lignede Brendan Fraser. Da filmen Waterworld i sin tid havde premiere, var den verdens dyreste film, og det var blandt andet atollerne de flydende landsbyer - der var årsag til de store udgifter. I Universal Studios har de en kopi stående i et udendørsteater, og efter ca. 30 minutters ventetid på plastikstolene gik showet i gang. Bænkene var opdelt i forskellige områder, der markerede, hvor man kunne forvente at blive våd. Showet var en scene fra filmen, hvor en atol blev angrebet, og til trods for den trange plads blev der både sejlet med jetski og en stor båd med maskingevær på boven. Med stunts, geværer og ild blev scenen fremført på ca. 20 minutter. Til stor glæde og jubel fra publikum får vores helt reddet pigen til sidst. Aktørerne kommer ind, bukker og vinker, og da klapsavlere har fortaget sig, trækker folk mod dørene. Nogle mere våde end andre. Efter en kort tur i Jurassic Park og endnu en våd forlystelse med flotte dinosaurer gik turen mod Far Far Away og Shreks verden. Her fik vi os en let frokost, inden vi gik ind i det enorme slot, som tårnede sig op mod himlen. Herinde så vi en 4D kortfilm, som desværre var lidt skuffende, men det kan jo ikke være lige godt det hele. Far Far Away er parkens mest hyggelige område, og vi stod lidt og beundrede det imponerende bygningsværk og nød stemningen. Dagens sidste forlystelse tog os med til Madagasker. Rammen om forlystelsen er et enormt skib, hvor vi i vores lille båd sejler ind gennem et hul i skroget og bliver taget med gennem filmens historie. Her udspiller flere af scenerne sig, og det hele er egentligt et glædeligt gensyn med den populære tegnefilm. Det hele afsluttes selvfølgelig med, at vi i højttalerne hører den velkendte sang, I like to move it, move it. Efter at have prøvet de forlystelser, vi ville, spist de corn dogs vi kunne og drukket alt det vand vi kunne, begiver vi os mod udgangen, hvilket passer perfekt med parkens lukketid. Herefter står den på aftensmad, og vi sætter kurs mod Litte India-kvarteret. Her finder vi en lille restaurant med indisk mad, og vi bestiller hver en ret. Midt på bordet står en drejeplade, som vi stiller vores retter på. Så kan vi alle prøve hinandens mad, og det var en perfekt afslutning på en særdeles vellykket ekskursion. Så kommer du til Singapore på din næste udmønstring og har en fridag i land, så kan Universal Studios klart anbefales. 14 M/S SIMAC nr. 34 M/S SIMAC nr

9 Af Anders Krag og Jesper Trolle Fra undren til jobmulighed Som afslutning på vores junioruddannelse skrev vi i foråret 2012 et bachelorprojekt med titlen Danmarks småfærger en fælles standard. Inden vi drog ud på vores 2. sejlpraktik havde vi begge gået og undret os over noget; hvorfor havde vi i Danmark ikke en standardiseret flåde, når det gjaldt de danske småfærger? Vi satte os derfor for, at dette skulle undersøges nærmere. For at skabe overblik over, hvad vi ville med projektet, lagde vi ud med en brainstorm over mulige emner, der var relateret til emnet danske småfærger. Derfra lagde vi vejen ved at snævre ind blandt de emner, der var kommet frem under brainstormen, og vi besluttede, at vi gerne ville have en teknisk vinkel på vores projekt. Vi ville gerne ende med at komme med et overordnet bud på, hvordan en standardfærge kunne se ud. Som tiden gik, og vores viden inden for området voksede, måtte vi indse, at vores projekt tog en drejning til et mere humanistisk projekt. Dette skete, da vi undervejs stødte på rapporten Mindre danske færger før, nu og i fremtiden, der i 1995 gav et bud på tre typer af færger, der kunne benyttes. Derfor blev vores nye fokus; hvordan ser billedet af færger så ud i dag, når der var afgivet bud på en fremtidig standard? Du kan også følge projektet på Facebook find os under Danmarks småfærger Ved systematisk analyse fandt vi frem til, at rapportens anbefalinger generelt ikke var fulgt. Derfra tog projektet igen en ny drejning, og vi besluttede at undersøge, hvorfor der ikke var sket den standardisering, som rapporten lagde op til. Arbejdet bestod nu i at undersøge, hvilke politiske beslutninger og aftaler, der lå bag de færger, der var konstrueret efter 1995, hvor erhvervet jo var klar til en standardisering. Vi fandt frem til, at emnet ikke fanger de fleste folketingspolitikeres interesse, da emnet ikke er af almen interesse for danskerne. Dette har også bevirket, at der flere gange er givet statslig støtte til nybygninger, uden ét eneste krav til standardisering. Vi kunne konkludere, at der ikke var sket noget på nationalt plan, hvad angik standardisering, og det var ganske få folketingspolitikere, der overhovedet havde en holdning til at optimere færgedriften til trods for, at rapporten fra 1995 havde hele setup et klart. Der skulle blot tages initiativ, men ingen folketingspolitikere formåede at gøre dette. Vores projekt satte igen fokus på området, og skabte debat mellem beslutningstagere og interessenter. Som en del af vidensindsamlingsprocessen havde vi kontakt til mange forskellige personer inden for branchen samt såvel lokale som nationale politikere. Da projektet var afleveret, besluttede vi i samråd med vores vejleder at sende projektet ud, inden det var bedømt for at se, om de kunne skabe den debat, vi ønskede. Derudover skrev vi en artikel til tidsskriftet Søfart i håb om, at de kunne løfte debatten. Efter vores eksamen fortsatte vi med at sende vores projekt ud til interesserede personer, samt vi valgte at sende det til alle medlemmer af folketingets transportudvalg. Vi fik megen positiv respons fra blandt andet Indenrigs- og økonomiminister, Margrethe Vestager, der ville tage vores projekt med ind i overvejelserne i den nye transportanalyse, der forventes afsluttet i år. Vi blev i december 2012 kontaktet af Henrik Riisgaard fra Aalborg Universitet, der fandt projektet interessant især den del af projektet hvor vi havde vores analysedel. Han forespurgte, om vi ville være interesseret i at holde et oplæg på en konference om færger, hvilket vi takkede ja til. Vi så dette som en mulighed for at netværke samt at arbejde videre med vores projekt, så det ikke bare endte med at være et hyldeprojekt. De kontakter, man får på en konference, kan lede til noget andet. I vores tilfælde har vi fået kontakt til en del forskellige folk inden for branchen og er, i forbindelse med konferencen, blevet forespurgt, om vi kunne tænkes os at udvide vores projekt med et analysearbejde for en konsulentvirksomhed. Så hvad der i 2011 startede som en undren, er i dag blevet til en jobmulighed for os begge i fremtiden. 16 M/S SIMAC nr. 34 M/S SIMAC nr

10 info Nationalt videnscenter. Fem fastansatte. Har base i Frederikshavn. Af Anders Krag og Jesper Trolle Konferencen Billige grønne færger Med udgangspunkt i vores bachelorprojekt Danmarks småfærger en fælles standard, blev vi inviteret til holde et oplæg på konferencen Billige grønne færger. Konferencen var arrangeret af MARCOD og MARKIS og havde hovedfokus på, hvordan fremtidens færgedrift kan gøres mere miljøvenlig. Skaren af deltagere var meget varieret og stor, da der var repræsentanter fra kommuner, myndigheder, klassifikationsselskaber, rådgivende ingeniørvirksomheder, konsulentvirksomheder, værfter, forskere fra universiteter, samt studerende fra forskellige institutioner. Konferencen spændte bredt i oplæg - lige fra nye materialer og konstruktion, nye midler til at producere fremdrift, samt til finansieringsmuligheder. Der blev sat fokus på den store vægtbesparelse, der kan opnås ved at anvende kulfiber i stedet for stål, hvorved den nødvendige maskinkraft kan reduceres betydeligt og derved opnå besparelser på brændstofforbruget. Dette kom også på tale, da konferencen satte kurs mod eldrift. Flere pilotprojekter rundt om i Skandinavien er for tiden sat i søen. Svenskerne og nordmændene har allerede mindre færger, der anvender el, og i Danmark er Scandlines ved at opgradere deres fire færger på ruten Rødby-Puttgarden til hybriddrift. Dette sker ved at udskifte en generator med en batteripakke, og denne Formål Indhente, udbrede og omsætte den nyeste viden inden for den maritime branche. Støtte maritime virksomheder. oplades under drift, hvorved det tilsikres, at generatorerne kører med jævn last. Danmark var også på vej til få mindre færger på hybriddrift, men merprisen for hybriddrift vandt ikke indpas i de slunkne pengekasser i kommunerne, der typisk driver de danske småfærger. Vi var inviteret som oplægsholdere af Henrik Riisgaard fra Aalborg Universitet til at fortælle om den nuværende samt fremtidige situation for danske småfærger og færgelejer. I selve oplægget kom vi ind på, hvordan billedet af færger, ruter, lejer og byggeår for færgerne ser ud i dag, samt der blev fortalt om omkostninger ved den måde, der drives færger på i dag. Afslutningsvis fremsatte vi vores bud på, hvor mange færger der inden for de næste 10 år bør udskiftes. Det at kunne bruge vores bachelorprojekt og opleve, at det rent faktisk ikke bare er en afslutning på junioruddannelsen, og det bliver brugt rundt omkring, gør, at de mange timer der blev lagt i projekt, nu giver en god tilbagebetaling. Selvom det kan være grænseoverskridende for mange, opfordrer vi alle vores medstuderende til at opsøge mulighederne med deres projekter for at skabe sig et netværk, der i fremtiden kan være en god investering. Du kan læse mere om konferencen på Tak for jeres opbakning! Siden jeg lancerede Studiesalg.dk i starten af december, har jeg mødt en rigtig stor opbakning fra Jer alle studerende såvel som SIMAC-organisationen i al almindelighed. Mere end 900 personer har i de forgangne måneder lagt vejen forbi siden, og over 400 bøger har skiftet hænder. Med den flyvende start I har givet Studiesalg.dk, ser jeg rigtig meget frem til næste semesterstart i august. Allerede nu har flere andre uddannelser vist interesse for at blive koblet på portalen, og Aarhus Maskinmesterskole henviser nu også sine studerende til den fra sit intranet. Det glæder mig meget at se den utroligt gode modtagelse. Det er ikke for sent Husk at du stadig kan finde et stort udvalg af brugte bøger til alle SIMACs uddannelser på Selvom det største bogræs er overstået, er der stadig mere end 500 bøger, der venter på ny ejer. Hvis du stadig har bøger til salg på portalen, så husk at forny dem en gang om måneden. Hver dag finder studerende fra andre skoler frem til jeres annoncer på Google, så det kan sagtens svare sig at blive ved at forny dem! I ønskes alle et rigtig godt semester! Med venlig hilsen Rasmus Christoffer Nielsen , 18 M/S SIMAC nr. 34 M/S SIMAC nr

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE September 2014 Successen fortsætter - flere Fars køkkenskoler På rekordtid oplevede vi at få 5 fyldte køkkenskoler, som er startet op i august og september. Det er dermed

Læs mere

N Y H E D S B R E V N R Onsdagsholdet

N Y H E D S B R E V N R Onsdagsholdet N Y H E D S B R E V N R. 8 2 0 1 4 Onsdagsholdet Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Lokalrådet for Tybjerg og omegn har lavet en spørgeskema undersøgelse som har ligget

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Afgangsprojekt - Kroppen udtrykt i kunsten Mira & Andreas Art & performance Flakkebjerg Efterskole Problemstilling og indledning Eksperimentere med at flyve. Kunsten

Læs mere

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen 110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Egetoft, Egtved. Torsdag formiddag klokken er lidt over halv 10 og foran Egetoft er der samlet efter hånden 110 mennesker, de har

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med?

Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med? STØTTET AF TILMELD DIG TIL COOL CAMP 2016 - EN CAMP FOR SØSKENDE TIL KRÆFTRAMTE Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med? Cool Camp er en camp for 20 søskende til kræftramte

Læs mere

Børnene opfordres til at henvende sig til en voksen, de har tillid til, hvis de mener, at andre (børn som voksne) ikke overholder aftalerne.

Børnene opfordres til at henvende sig til en voksen, de har tillid til, hvis de mener, at andre (børn som voksne) ikke overholder aftalerne. Fredagsnyt 26. august 2016 Kære alle Da eleverne gik på sommerferie, arbejde vi ansatte videre, dels med at afslutte skoleåret, men også for at se frem og få lavet noget at det, hverdagens travlhed ikke

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Nyhedsbrev 03. februar 2015

Nyhedsbrev 03. februar 2015 Nyhedsbrev 03. februar 2015 Trædrejning Nu er vi klar med undervisning i trædrejning. Indtil videre er der undervisning hver Tirsdag kl. 10.00 11.30 kl. 11.30 13.00 Torsdag kl. 10.00 11.30 kl. 11.30 13.00

Læs mere

ARENDSE NYT Januar 2017

ARENDSE NYT  Januar 2017 ARENDSE NYT Januar 2017 Indholdsfortegnelse Januar 2017 Forside Indholdsfortegnelse En lille jule hilsen Velkommen Sidste tanke Ny Fodterapeut Referat af Beboermøde Ann Jensen Konkurrence Vinder af konkurrencen

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Forårsprogram 2016 Arrangementer i foråret: MS kost og livsstil METAsundhed hvofor bliver vi syge? Ensomhed - et foredrag Stavgang ved Tangkrogen Årsmøde

Læs mere

Sommerlejr i Holstebro

Sommerlejr i Holstebro KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 3 Sommerlejr i Holstebro Ipod mangler se mere på side 5. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan LØRDAG 23.APRIL skrevet af Allan Tidligt op og med flyet til Melbourne. Vi lander midt på formiddagen og finder den gratis turist-sporvogn som bringer os frem til hotellet hvor vi efterlader bagagen og

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST Christiansminde Lørdag Regnvejr Luna kommer hjem fra 2 uger i Thailand og vi henter hende i lufthavnen ved halvottetiden. Hjemme hos Luna spiser vi morgenmad og snakker

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation. møde den 7. december kl Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI

Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation. møde den 7. december kl Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation møde den 7. december kl. 15.30-16.50 Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI Deltagere: Jens Vestgaard (cph), Jørgen Stilling (cph), Marianne

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Juni 2006 Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Nyt projekt om dokumentation af frivilligt socialt arbejde Nyt netværk for brugerorganisationer

Læs mere

10-En ting du ikke kan skjule.

10-En ting du ikke kan skjule. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 10-En ting du ikke kan skjule. Du vil sikkert give mig ret i at vi

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Endometriose Foreningen Beretning 2016

Endometriose Foreningen Beretning 2016 1 Endometriose Foreningen Beretning 2016 En pessimist ser forhindringer, mens en optimist ser muligheder i enhver forhindring, de måtte støde på. Så når vi i Endometriose Foreningens bestyrelse skal se

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

Optimisten KGGO. Nr. 2 - apr Kørestolsbrugere og Gangbesværede i Gråsten og omegn.

Optimisten KGGO. Nr. 2 - apr Kørestolsbrugere og Gangbesværede i Gråsten og omegn. Optimisten Nr. 2 - apr. 2017 www.kggo.nu KGGO Kørestolsbrugere og Gangbesværede i Gråsten og omegn. 1 Tur med KGGO Sensommervejret er akkurat som ønsket til en god udflugt. Kl. 11 køres samlet fra Ahlmannsparken

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd inviterer alle fiskere, deres pårørende og andre interesserede til åbningen af Projekt Hanstholm.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd inviterer alle fiskere, deres pårørende og andre interesserede til åbningen af Projekt Hanstholm. 26-02-2004 Tema om Projekt Hanstholm 3 MÅNEDER I ARBEJDSMILJØETS TEGN 15. marts inviterer Fiskeriets Arbejdsmiljøråd alle til åbningen af Projekt Hanstholm. Det kommer til at løbe over tre måneder. Den

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17.

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17. Hold Øje uge 10 Foråret arbejder lige så stille på at bryde igennem. Temperaturen er ikke helt forårsagtig (eller er den) men der er mere lys og dermed forår i luften Det kan mærkes på ungerne på den gode

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Lejrskoletur til Stadil 2016 Mandag:

Lejrskoletur til Stadil 2016 Mandag: Lejrskoletur til Stadil 2016 Mandag: Vi startede turen til Jylland tidligt mandag morgen med færgen til Århus. Derfra kørte vi til Randers Regnskov, som var første stop på årets lejrskoletur. I Randers

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Sammen er vi stærkere!

Sammen er vi stærkere! Sammen er vi stærkere! KlubDanmarks ambition er at skabe et stort netværk af uafhængige fitnesscentre og mindre fitnesskæder. Dagsorden Dl KlubDanmarks netværksmøde Kl. 09.30 10.00 Kl. 10.00 10.20 Kl.

Læs mere

Read all about it! Indhold. Inspiration. Gæt hvem-konkurrencen. Delte meninger om finanskrisens effekt på it-investeringerne i 2009

Read all about it! Indhold. Inspiration. Gæt hvem-konkurrencen. Delte meninger om finanskrisens effekt på it-investeringerne i 2009 Read all about it! Februar 2009 Her får du årets første nummer af: Read all about it! - nyhedsbrevet fra Advizor IT Denne gang er temaet It og finanskrise. It kan være den medicin, der hjælper os ud af

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder. En WOW-oplevelse. Woman 2013. Torsdag d. 29. august 2013. - og en saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv

Invitation. - kun for kvinder. En WOW-oplevelse. Woman 2013. Torsdag d. 29. august 2013. - og en saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv Invitation Woman 2013 Torsdag d. 29. august 2013 - kun for kvinder En WOW-oplevelse - og en saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv Energi, glæde, inspiration, power! Det er følelser, du ret sikkert

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

Brugerrådets beretning for

Brugerrådets beretning for Brugerrådets beretning for 2015 2016 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. Vi startede allerede for et år siden,

Læs mere

Referat af møde i Beboer Pa rørende Ra det den 2. marts 2015

Referat af møde i Beboer Pa rørende Ra det den 2. marts 2015 Referat af møde i Beboer Pa rørende Ra det den 2. marts 2015 Deltagere: Formand/pårørende, Lene Rasmussen Bestyrelse/pårørende, Sara Skelbæk Bestyrelse/beboer, Karen Marie Tøgersen Bestyrelse/beboer, Birte

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

[deadline mandag kl. 8.30]

[deadline mandag kl. 8.30] [deadline mandag kl. 8.30] TAK! På arbejdslørdagen d. 1. november blev der klippet og klistret, lavet søde og salte lækkerier, snedkereret og ikke mindst holdt vigtige møder om basarmad, salgsbod med mere.

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo ---

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo --- Deltagere: Michelle, Marianne R, Pernille, Michael og Ove Personale: Rita, Karen og Kurt Mandag den 26. juli. Dagen begyndte tidligt med bad og morgenmad. Kurt pakkede bussen medens der blev spist morgenmad.

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere