M/S SIMAC. Politikerdebat. jobmulighed Side 16. Side 4 Ny kunstforening. Nr. 34 Marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M/S SIMAC. Politikerdebat. jobmulighed Side 16. Side 4 Ny kunstforening. Nr. 34 Marts 2013"

Transkript

1 Nr. 34 Marts 2013 M/S SIMAC Side 4 Ny kunstforening Politikerdebat Side 6 på SIMAC Fra undren til jobmulighed Side 16 Svendborg International Maritime Academy

2 Svendborg International Maritime Academy SIMAC er Danmarks største maritime uddannelsescenter. Vi uddanner maskinmestre, skibsofficerer og skibsførere på professionsbachelorniveau. Leder Kære Medstuderende Indhold / 04 Kunst i SIMAC / 06 Politikerdebat på SIMAC / 10 Projektkontoret / 11 Årets gang i simulatorerne / 13 Tutorholdet 2013 Jesper Bernhardt Direktør Foråret er kommet til Svendborg, solen skinner og vinteren slipper langsomt sit tag. På SIMAC er semesteret godt i gang, og her på redaktionen er vi glade for at kunne præsentere det ny nummer af M/S SIMAC, hvor vi bl.a. bringer en reportage fra politikerdebat på SIMAC og kan præsentere en ny kunstforening til glæde for studerende og ansatte på SIMAC. / 14 En dag i land Universal Studios Singapore / 16 Fra undren til jobmulighed / 18 Konferencen Billige grønne færger / 19 Studiesalg / 20 Studentens kogebog / 22 Kort nyt Sidste år relancerede vi bladet med et nyt navn og nyt layout. Det er blevet rigtig godt modtaget, og det er vi Vækstplanen for Det Blå Danmark glade for. I år bygger vi videre på den nye struktur, og som et led i strategien vil bladet nu udkomme 2 gange hvert semester. Målet er, at vi fortsat kan sikre høj kvalitet og et spændende indhold. Jeg vil fortsat opfordre alle til at komme med inputs til bladet. Artikler i bladet belønnes med et Supergavekort på 300,- fra gavekortet.dk Jeg ønsker alle et rigtig godt semester og et dejligt forår. Vækstplanen for Det Blå Danmark er, som det er de fleste i den maritime verden bekendt, offentliggjort. Næste skridt har været at nedsætte arbejdsgrupper og udvalg, der skal se på, hvordan vækstplanens målsætninger kan nås. Når disse udvalg så har analyseret behovet og anbefalet initiativer til forbedringer og løsninger, ja så kan der gøres klar til at igangsætte forandringer i praksis. Og mens dette foregår, så går tiden. mestre og skibsførere. Og hvordan kan vi så vide det uden at nedsætte en arbejdsgruppe? Det kan vi, fordi vi gennem vores kontakt til Det Blå Danmark kan følge efterspørgslen i praksis. Jo, der mangler virkelig maskinmestre og skibsførere. Og der mangler også en lang række andre kompetencer i Det Blå Danmark. Det er faktisk ikke særlig indviklet: Væk med kvoterne! Maria Kristensen Redaktør 4 Her på SIMAC behøver vi ikke foretage yderligere undersøgelser eller overvejelser. Der ER mangel på maskin- Jesper Bernhardt Direktør M/S SIMAC: Redaktør: Maria Ansvarshavende: Jesper Layout og Tryk: Clausen Grafisk Artikler: Send meget gerne artikler, debatindlæg, information om arrangementer eller andet til Næste udgivelse: 15. maj 2013 Tidsfrist: Indhold, der skal med i næste udgivelse, skal være redaktionen i hænde senest 14 dage før næste udgivelse.

3 Af Maria Kristensen SIMAC får sin egen kunstforening På initiativ af underviser Klaus Rosholm Tørresø, der til dagligt har de studerende på grundforløbet på Frederiksøen under sine vinger, får SIMAC nu sin egen kunstforening, KUNST på SIMAC. Foreningen er et tilbud til studerende og ansatte på SIMAC, som har interesse i kunst og kultur. Det er Klaus Tørresøs personlige interesse for kunst, samt et ønske om at styrke den kreative tankegang og motivere både studerende og ansatte til at tænke kreativt i relation til de daglige udfordringer i uddannelsen, der har fået ham til at sætte projektet i søen. Den 27. februar blev der således afholdt stiftende generalforsamling i lokalerne på Frederiksøen, og allerede nu kan foreningen prale med at have opnået 26 medlemmer. På forsamlingen var der valg til bestyrelsen, og det blev Klaus Rosholm Tørresø, Erik Rasmussen og Andreas Peter Bøgebo, der blev valgt ind. De skal nu i gang med arbejdet, så SIMACs studerende og ansatte i fremtiden kan blive inspireret og udfordret af kunst og kultur i hverdagen. På både Erik Rasmussen, Andreas Bøgebo og Klaus Tørresø Frederiksøen, A.P. Møllersvej og Graaesvej vil SIMAC nu lægge vægge til udstillinger af spændende kunstnere, og foreningen håber udover udstillingerne at kunne tilbyde medlemmerne spændende kulturelle arrangementer, foredrag og udflugter med kunstnerisk indhold. Street Art bliver første udstiller Søren Bo Østerkjærhuus fra foreningen Street Art gæstede generalforsamlingen for at fortælle om Kunst fra Gaden, der er titlen på den første udstilling på SIMAC. Foreningen er udsprunget af et samarbejde mellem lokale graffiti-kunstnere og Svendborg kommune med det formål at etablere områder i Svendborg, hvor gadekunst er tilladt, og kunstnerne får mulighed for at udtrykke sig. Foreningens medlemmer arbejder også på lærred, og det er disse værker, der vil blive udstillet på SIMAC. Begrebet Street Art dækker over et bredt spektrum af kunstarbejde og formgivning, men i foreningen arbejdes der med graffiti som primær udtryksform. I denne genre breder kunstnerne sig fra klassisk graffiti med skrift og farver til mere abstrakte udtryk. Graffiti er en ung og moderne udtryksform, der nok vil tiltale mange af de studerende på skolen. Foreningen glæder sig til at udstille på SIMAC. Udlodning af kunstværker En del af foreningens formål er at indkøbe kunstværker til bortlodning blandt medlemmerne. Ved at tegne medlemskab af foreningen får man automatisk et lod i puljen. Ved den stiftende generalforsamling blev der således trukket lod om to værker skænket til foreningen i form at to stykker billedkunst på sten og på keramik. Vinder af stenen blev Margit Kock Pedersen og vinder af billede på keramik blev Susie Simonsen. I tråd med foreningens formål om at fremme kreativiteten blandt de studerende er kontingentet også lagt i et SU-venligt niveau, studerende betaler således 100 kr. pr. år og ansatte og støttemedlemmer betaler 150 kr. pr. år. Skulle man ønske at støtte foreningen yderligere og samtidig øge sine chancer i lodtrækningen, kan man købe ekstra lodder til samme pris som medlemskabet. M/S SIMAC ønsker foreningen tillykke med den gode start, og her på bladet glæder vi os til at følge foreningens udvikling og bringe nyt om udstillingerne. 4 M/S SIMAC nr. 34 M/S SIMAC nr. 34 5

4 Af Maria Kristensen Politikerdebat på SIMAC Onsdag den 20. februar lagde SIMAC lokaler til, da Søfartens Ledere inviterede til politisk debat om søfartens og Det Blå Danmarks fremtid. I panelet sad Benny Engelbrecht (S), Preben Bang Henriksen (V), Mike Legarth (C), Henning Hyllested (Ø) og Fritz Ganzhorn (SL). DIS, Maritim Kompetencefond og Pirateri var blandt emnerne på dagsorden. DIS Et emne, der i langt tid har været debatteret og diskuteret med stor iver blandt de søfarende, er den såkaldte DIS- og skattesag. Søfartens Ledere har i et forsøg på at opnå en permanent afklaring stævnet både rederier og den danske stat for brud på aftaler om skatteudligning og i sidste ende brud på grundloven. Sagen har principiel karakter men som følge af, at staten er stævnet i sagen, ville Benny Engelbrecht fra Socialdemokratiet ikke udtale sig om den konkrete sag. Med undtagelse af Henning Hyllested (Ø) var der dog bred enighed i panelet om, at man bør bevare DIS-ordningen og de særlige skatteordninger, som er medvirkende til, at Danmark og dansk søfart er internationalt konkurrencedygtig. Maritim kompetencefond Kort før jul lancerede Søfartens Ledere et udspil, der skal styrke uddannelsen af danske juniorofficerer samtidig med, at den økonomiske byrde der i øjeblikket hviler på nogle få rederier, i nogen udstrækning 6 M/S SIMAC nr. 34 M/S SIMAC nr. 34 7

5 fordeles på de mange tilknyttede virksomheder i Det Blå Danmark, der nyder godt af de kompetencer, som juniorofficererne tilfører erhvervet. Udspillet er blevet godt modtaget blandt både de studerende og de erhvervsdrivende, så der var stort fokus på, hvordan forslaget blev modtaget blandt de politiske partier. Over hele panelet fik forslaget en god modtagelse, men Henning Hyllested (Ø) udtrykte bekymring for, om en eventuel lønudligningsordning kan bruges til at presse lønnen ned. En bekymring der deles af Maritime Studerende Danmark og deres formand Eik Moen. Han opfordrede til, at man fokuserer på at løfte kompetencerne gennem bedre og mere specialiseret uddannelse. Jesper Bernhardt, direktør for SIMAC, opfordrede til at hæve optagelseskvoterne for at møde den store efterspørgsel, specielt på maskinmestre, som flere prognoser spår, at der vil blive mangel på i de kommende år. Også dette forslag blev positivt modtaget i panelet, og Benny Engelbrecht (S) lovede at forelægge sagen for minister Morten Østergaard. Pirateri hvad skal vi gøre? Det spørgsmål stillede Preben Bang Henriksen (V) til de mange deltagere, da debattens sidste emne, pirateri kom under behandling. Som så mange andre også må sande, så er det utrolig svært at komme op med en patentløsning, på et problem der optager rigtigt mange søfolk og deres pårørende. Gæsterne ved dagens debatmøde blev ved indgangen mødt af en gruppe demonstranter, der kæmper for at få danske piratgidsler hjem. De blev inviteret indenfor i varmen og deltog i den afsluttende debat. Der var enighed i panelet om, at de nuværende tiltag med operation Ocean Shield, bevæbnede vagter på skibene og en øget indsats med forebyggelse i risiko-lande, er den eneste forsvarlige løsning. Efter to timers spændende og indholdsrig debat rundede Fritz Ganzhorn af og takkede både politikere og deltagere for en god og konstruktiv diskussion med mange interessante indlæg. 8 M/S SIMAC nr. 34 M/S SIMAC nr. 34 9

6 projektkontoret Af Nana Høgsland Af Per Schamby Er der allerede gået et år siden jeg kom tilbage fra barsel? Tiden går hurtigt i godt selskab. I januar sidste år blev SIMACs Projektkontor igen fuldtalligt. Projektkontoret (eller Chefsekretariatet som det hed dengang) havde da i en periode været meget sparsomt bemandet. En overgang endda kun af Birgitte Pless. Susie Simonsen og undertegnede havde fået et par børn hver, og der havde været sygdom, så Birgitte måtte ene kvinde klare de vigtigste opgaver. Af samme årsag var Heidi Nissen blevet ansat i et vikariat. Da vi så pludselig sad der i januar fire mennesker så gik det hurtigt. Den måde vi blev brugt på i organisationen (spændende vidt og bredt) rimede ikke rigtig på Chefsekretariat, og vi blev til Projektkontoret. Projektkontoret har nu eksisteret i ét år. På dette ene år er det lykkedes at gå fra at være medarbejdere uden team med hver vores afgrænsede opgaveområde til at være et fastforankret team, der arbejder projektorienteret. Desuden har året budt på, at Heidi Nissen blev fastansat i foråret, og at Birgitte Pless (også officielt) blev teamleder i efteråret. Endelig blev vores projektassistent studerende Anders Krag ansat som ene hane i kurven, og der er ikke den opgave, han ikke har klaret. Vi har på det ene år formået at få skabt en afdeling, hvor store som små projekter løses tværgående sideløbende med den daglige drift på en meget effektiv måde. Ved i højere grad end tidligere at arbejde projektorienteret løses opgaverne hurtigere, og vi har en helt anden indsigt i hinandens arbejdsområder end tidligere. Dette gør også, at vi ved fravær bedre kan være hinandens afløsere. Birgitte er den centrale indgang for opgaver, og hun varetager koordineringen, så intet tabes på gulvet. Vi er nogle ret forskellige piger (her ville Birgitte nok nævne farver ) med forskellige idéer og arbejdsformer. Vi kan hele tiden blive bedre til at bruge hinandens kompetencer på tværs, men vi synes selv, vi er nået ret langt det sidste år. Fagområder, der varetages af Projektkontoret: HR Kommunikation og markedsføring Interne og eksterne arrangementer Kvalitet Internationalisering Ekstern virksomhed Projektkoordination Sagsbehandling for og servicering af direktionen Servicering af bestyrelsen m.fl. Strategisk udviklingsarbejde Husjurist Projektkontoret består af: Birgitte Pless teamleder og HR Manager Susie Simonsen Kvalitets- og internationaliseringskoordinator Heidi Kirk Nissen Udviklingskonsulent Nana Høgsland Kommunikations- og marketingkoordinator Årets gang i simulatorerne primært på A. P. Møllersvej Onsdag den 20. februar lagde SIMAC lokaler til, da Søfartens Ledere inviterede til politisk debat om søfartens og Det Blå Danmarks fremtid. I panelet sad Benny Engelbrecht (S), Preben Bang Henriksen (V), Mike Legarth (C), Henning Hyllested (Ø) og Fritz Ganzhorn (SL). DIS, Maritim Kompetencefond og Pirateri var blandt emnerne på dagsorden. Når SIMAC driver og benytter Full Mission Simulatorer, er det selvfølgeligt vigtigt, at disse i så stor udstrækning som muligt afspejler virkeligheden at de, i det omfang det er muligt, er opbygget og fungerer som et virkeligt skib. Selvfølgeligt med de begrænsninger og forenklinger, som det anvendte simulatorprogram indeholder, samt de bygnings- og udstyrsmæssige begrænsninger og muligheder der eksisterer. I 2012 har SIMAC investeret et betydeligt beløb i vedligehold og udbygninger af simulatorerne på A. P. Møllersvej. Vedligeholdet og udbygningen tager dels afsæt i den service og vedligeholdsaftale, vi har med simulatorleverandøren (Kongsberg Maritime Simulation) og dels de udstyrsmæssige, bygningsmæssige og indretningsmæssige forhold, der ligger i SIMACs regi, og som altså ligger udenfor serviceaftalen med simulatorleverandøren. Simulatorleverandøren har installeret nyeste tilgængelige version af den anvendte software i maskinrumssimulatorerne: MC90 (typisk motortanker med diverse ekstraudstyr) RTA (typisk mellemstort containerskib med et forenklet elektrisk system) M22 (typisk færge eller RO/RO skib med 2 hovedmaskiner samt 2 propellere og med et forenklet elektrisk system). Simulatorleverandøren har ligeledes installeret nyeste tilgængelige software på begge brosimulatorer, udskiftet et antal aktive netværkskomponenter (switche), udskiftet/monteret et antal net-kabler, foretaget diverse justeringer samt foretaget udskiftning af et antal traditionelle skærme (CRT) til LCD-skærme. Simulatorleverandøren har ligeledes installeret nyeste tilgængelige software på alle simulatorer på Graaesvej, udskiftet diverse hardware-paneler samt udskiftet et antal pc er, som var mistænkt for ikke at fungere korrekt, eller som var blevet for gamle. SIMAC har udbygget og forstærket EDB-netværket for simulatorerne på A. P. Møllersvej med det formål at opnå større stabilitet og driftssikkerhed. SIMAC har i Full Mission Maskinrumssimulator A investeret i at få styremaskinrummet og nødgeneratorrummet flyttet ud af maskinrummet. Dette er gjort ved at opstille/bygge et rum i henholdsvis gangen på 10 M/S SIMAC nr. 34 M/S SIMAC nr

7 øverste etage og i gangen på nederste etage samt installere telefon, pc, skærm og lydanlæg i hvert rum et rum til styremaskinen og et rum til nødgeneratoren. Det betyder, at kursister må forlade maskinrummet/ kontrolrummet for at løse opgaver i henholdsvis styremaskinrummet og i nødgeneratorrummet. SIMAC har ligeledes investeret i at modernisere alarmsystemet i begge Full Mission Maskinrumssimulatorer. Der er indkøbt et antal Light Columns, som er monteret og elektrisk forbundet til skibenes alarmsystemer samt til disses telefonsystemer, således at alarmer og telefonopkald adviseres for besætningen, uanset hvor denne måtte opholde sig. De installerede systemer overholder IMO-anbefalinger/ krav til sådanne systemer. SIMAC har indkøbt og installeret PA-anlæg (Public Address) i alle simulatorer på A. P. Møllervej. Dette anlæg kan konfigureres således, at brosimulator A og maskinrumssimulator A samt brosimulator B og maskinrumssimulator B enten kan køre hver for sig eller som ét skib, når simulatorerne drives i Combined Mode dvs. er sammenkoblede. Kursister på broen og maskinen såvel som instruktørerne kan med dette anlæg lave PAkald til resten af skibet. SIMAC har indkøbt og installeret nye højttalere i maskinrumssimulator B. Højttalerne er fornyet med det formål at opnå større driftssikkerhed. SIMAC har indkøbt og fået monteret støjdæmpning i kontrolrummet til maskinrumssimulator A. Dette for at mindske den akustiske efterklangstid i kontrolrummet og derved bedre muligheden for at kursisterne kan kommunikere så ubesværet som muligt. Støjdæmpningen vil potentielt også medvirke til at bedre arbejdsmiljøet for simulatorinstruktørerne. Det vil vi glæde os til vi ved i skrivende stund ikke, om den ønskede virkning er til stede, da der ikke endnu har været aktivitet i maskinrumssimulatoren siden monteringen. I 2013 forventer SIMAC at stille midler til rådighed, så den fortsatte udvikling og modernisering at simulatorerne kan fortsætte. Vores planer går på at forny den visuelle scene på bro A (nye projektorer m.m.), anskaffe en DPsimulator (Dynamic Positioning), udbygning af alarmsystemer plus en masse andre mindre investeringer. Vi forventer ligeledes, at simulatorleverandøren fortsat vil udvikle på den anvendte software til alle simulatorer. Efter den nuværende plan vil opdateret software blive installeret i sidste del af året. PA-mikrofon Et kik ind i nødgeneratorrummet Light Columns DON T PANIC Christian Martinen Tutorholdet Hvem er vi, og hvad gør vi? I dette semester er vi alt 12 tutorer. Holdet er bygget op således, at der er mindst en tutor til næsten hvert fag. Hvis du har problemer i et fag eller med en opgave eller aflevering, du ikke kan komme videre med, så husk DON T PANIC. Det er nemlig derfor, vi er der. Så du kan altid henvende dig til en af tutorerne, og så tager vi det derfra. Hvis tutoren oppe i tutorcafeen ikke ligefrem kender svaret, så finder han ud af det ved at kontakte en anden tutor, der er en kanbaredetpisfyr og kender svaret. Hvordan kan du kontakte os? Tutorerne kan kontaktes på en lang række forskellige måder. Der vil altid være to tutorer i tutorcafeen i kantinen mandag til torsdag fra kl til Jamen hvad hvis jeg har brug for hjælp uden for åbningstiderne? Så kan du kontakte tutorerne via mail eller evt. også via mobil. Hvis du på Sharenet kigger under tværgående funktioner og så Tutor, ligger der en kompetenceplan, så du ved, hvem der kan hjælpe dig i faget og en liste over tutorerne samt deres mobilnumre. 12 M/S SIMAC nr. 34 M/S SIMAC nr

8 Af Christian Nielsen Work hard, play hard en tur i Universal Studios Singapore En gang i mellem kan man godt trænge til et afbræk fra den lange hverdag om bord. Og hvis man er heldig, får man mulighed for at komme lidt væk fra det hele. Jeg har været så heldig at kunne gøre netop sådan et afbræk. D. 6. januar var seks besætningsmedlemmer fra Mærsk Seeker, der i øjeblikket ligger standby i Singaporestrædet, i land fra kl Vi havde valgt at få en stor oplevelse ud af vores ekskursion og tog i Universal Studios Singapore. Vi ankom til Universal Studios flotte indgang med den kendte globus og studiets navn roterende omkring. Humøret var lige så højt, som solen stod på himlen. Vi fandt hurtigt frem til billetlugerne, hvor der ingen kø var. På den anden side af indgangen blev vi budt velkommen af Marilyn Monroe, eller så god en looka-like de kunne finde. Folk flokkedes om hende for at få taget billeder med look-a-like en, der efter bedste evne poserede som den afdøde skuespiller. Da vi endelig fik set os omkring, blev vi budt velkommen af en 300 meter lang gade med souvenirbutikker, cafeer og meget andet. Det hele var meget flot lavet, og selv de falske butikker var fyldt med varer og udstillinger. For enden af vejen blev vi trukket mod højre af den enorme diner med amerikanske biler på parkeringspladsen. Det var som taget ud af 60 erne, hvilket blev understreget af de fire unge mænd, der løb op på den udendørs scene og brød ud i Beach Boys sang. Efter at have tanket milkshakes fortsatte vi op af Streets of New York mod parkens Sci-fi-område, og vi blev nødt til at prøve, den første forlystelse vi så. I en imponerende opvisning af rekvisitter brød flere figurer fra Transformers ud af væggen, og vi var øjeblikkeligt overbeviste om, at dér skulle vi ind. Vi fulgte den lange indgang, hvor vi fandt frem til en 25 minutter lang kø. Men ventetiden blev forkortet af en masse propagandafilm for den mission, vi skulle gennemføre, og med i filmene var de skuespillere, som var med i filmen Transformers. Det var generelt for hele parken, at de pågældende skuespillere også havde deltaget i at lave film til forlystelserne. Vi fik udleveret et par 3D-briller, satte os ind i vores vogn og blev kastet ud i en hæsblæsende aktion. Effekterne var utrolige, og i vores barnlige legehumør greb vi ud efter missiler, dukkede os for vragdele og gøs, da vi styrtede ned fra toppen af en skyskraber. Efter en vellykket mission gik vi videre mod de rigtige rutsjebaner denne gang med temaet Battlestar Galactica. Dem var der to af en til Good guys og en til Bad guys. Pudsigt nok var den for Bad guys væsentligt bedre end den anden, og den prøvede vi to gange i træk. Efter anden tur blev vi enige om, at maven nok havde brug for ro, og vi gik videre mod et egyptisk tema lavet over The Mummy. Der var også her en rutsjebane, som mest foregik i mørke, men den var desværre lidt en skuffelse. På vej ud af forlystelsen, som gik gennem souvenirbutikken, stod også her en look-a-like. Og denne gang måtte undertegnede lige se efter en ekstra gang, for her havde de fundet en, der virkelig lignede Brendan Fraser. Da filmen Waterworld i sin tid havde premiere, var den verdens dyreste film, og det var blandt andet atollerne de flydende landsbyer - der var årsag til de store udgifter. I Universal Studios har de en kopi stående i et udendørsteater, og efter ca. 30 minutters ventetid på plastikstolene gik showet i gang. Bænkene var opdelt i forskellige områder, der markerede, hvor man kunne forvente at blive våd. Showet var en scene fra filmen, hvor en atol blev angrebet, og til trods for den trange plads blev der både sejlet med jetski og en stor båd med maskingevær på boven. Med stunts, geværer og ild blev scenen fremført på ca. 20 minutter. Til stor glæde og jubel fra publikum får vores helt reddet pigen til sidst. Aktørerne kommer ind, bukker og vinker, og da klapsavlere har fortaget sig, trækker folk mod dørene. Nogle mere våde end andre. Efter en kort tur i Jurassic Park og endnu en våd forlystelse med flotte dinosaurer gik turen mod Far Far Away og Shreks verden. Her fik vi os en let frokost, inden vi gik ind i det enorme slot, som tårnede sig op mod himlen. Herinde så vi en 4D kortfilm, som desværre var lidt skuffende, men det kan jo ikke være lige godt det hele. Far Far Away er parkens mest hyggelige område, og vi stod lidt og beundrede det imponerende bygningsværk og nød stemningen. Dagens sidste forlystelse tog os med til Madagasker. Rammen om forlystelsen er et enormt skib, hvor vi i vores lille båd sejler ind gennem et hul i skroget og bliver taget med gennem filmens historie. Her udspiller flere af scenerne sig, og det hele er egentligt et glædeligt gensyn med den populære tegnefilm. Det hele afsluttes selvfølgelig med, at vi i højttalerne hører den velkendte sang, I like to move it, move it. Efter at have prøvet de forlystelser, vi ville, spist de corn dogs vi kunne og drukket alt det vand vi kunne, begiver vi os mod udgangen, hvilket passer perfekt med parkens lukketid. Herefter står den på aftensmad, og vi sætter kurs mod Litte India-kvarteret. Her finder vi en lille restaurant med indisk mad, og vi bestiller hver en ret. Midt på bordet står en drejeplade, som vi stiller vores retter på. Så kan vi alle prøve hinandens mad, og det var en perfekt afslutning på en særdeles vellykket ekskursion. Så kommer du til Singapore på din næste udmønstring og har en fridag i land, så kan Universal Studios klart anbefales. 14 M/S SIMAC nr. 34 M/S SIMAC nr

9 Af Anders Krag og Jesper Trolle Fra undren til jobmulighed Som afslutning på vores junioruddannelse skrev vi i foråret 2012 et bachelorprojekt med titlen Danmarks småfærger en fælles standard. Inden vi drog ud på vores 2. sejlpraktik havde vi begge gået og undret os over noget; hvorfor havde vi i Danmark ikke en standardiseret flåde, når det gjaldt de danske småfærger? Vi satte os derfor for, at dette skulle undersøges nærmere. For at skabe overblik over, hvad vi ville med projektet, lagde vi ud med en brainstorm over mulige emner, der var relateret til emnet danske småfærger. Derfra lagde vi vejen ved at snævre ind blandt de emner, der var kommet frem under brainstormen, og vi besluttede, at vi gerne ville have en teknisk vinkel på vores projekt. Vi ville gerne ende med at komme med et overordnet bud på, hvordan en standardfærge kunne se ud. Som tiden gik, og vores viden inden for området voksede, måtte vi indse, at vores projekt tog en drejning til et mere humanistisk projekt. Dette skete, da vi undervejs stødte på rapporten Mindre danske færger før, nu og i fremtiden, der i 1995 gav et bud på tre typer af færger, der kunne benyttes. Derfor blev vores nye fokus; hvordan ser billedet af færger så ud i dag, når der var afgivet bud på en fremtidig standard? Du kan også følge projektet på Facebook find os under Danmarks småfærger Ved systematisk analyse fandt vi frem til, at rapportens anbefalinger generelt ikke var fulgt. Derfra tog projektet igen en ny drejning, og vi besluttede at undersøge, hvorfor der ikke var sket den standardisering, som rapporten lagde op til. Arbejdet bestod nu i at undersøge, hvilke politiske beslutninger og aftaler, der lå bag de færger, der var konstrueret efter 1995, hvor erhvervet jo var klar til en standardisering. Vi fandt frem til, at emnet ikke fanger de fleste folketingspolitikeres interesse, da emnet ikke er af almen interesse for danskerne. Dette har også bevirket, at der flere gange er givet statslig støtte til nybygninger, uden ét eneste krav til standardisering. Vi kunne konkludere, at der ikke var sket noget på nationalt plan, hvad angik standardisering, og det var ganske få folketingspolitikere, der overhovedet havde en holdning til at optimere færgedriften til trods for, at rapporten fra 1995 havde hele setup et klart. Der skulle blot tages initiativ, men ingen folketingspolitikere formåede at gøre dette. Vores projekt satte igen fokus på området, og skabte debat mellem beslutningstagere og interessenter. Som en del af vidensindsamlingsprocessen havde vi kontakt til mange forskellige personer inden for branchen samt såvel lokale som nationale politikere. Da projektet var afleveret, besluttede vi i samråd med vores vejleder at sende projektet ud, inden det var bedømt for at se, om de kunne skabe den debat, vi ønskede. Derudover skrev vi en artikel til tidsskriftet Søfart i håb om, at de kunne løfte debatten. Efter vores eksamen fortsatte vi med at sende vores projekt ud til interesserede personer, samt vi valgte at sende det til alle medlemmer af folketingets transportudvalg. Vi fik megen positiv respons fra blandt andet Indenrigs- og økonomiminister, Margrethe Vestager, der ville tage vores projekt med ind i overvejelserne i den nye transportanalyse, der forventes afsluttet i år. Vi blev i december 2012 kontaktet af Henrik Riisgaard fra Aalborg Universitet, der fandt projektet interessant især den del af projektet hvor vi havde vores analysedel. Han forespurgte, om vi ville være interesseret i at holde et oplæg på en konference om færger, hvilket vi takkede ja til. Vi så dette som en mulighed for at netværke samt at arbejde videre med vores projekt, så det ikke bare endte med at være et hyldeprojekt. De kontakter, man får på en konference, kan lede til noget andet. I vores tilfælde har vi fået kontakt til en del forskellige folk inden for branchen og er, i forbindelse med konferencen, blevet forespurgt, om vi kunne tænkes os at udvide vores projekt med et analysearbejde for en konsulentvirksomhed. Så hvad der i 2011 startede som en undren, er i dag blevet til en jobmulighed for os begge i fremtiden. 16 M/S SIMAC nr. 34 M/S SIMAC nr

10 info Nationalt videnscenter. Fem fastansatte. Har base i Frederikshavn. Af Anders Krag og Jesper Trolle Konferencen Billige grønne færger Med udgangspunkt i vores bachelorprojekt Danmarks småfærger en fælles standard, blev vi inviteret til holde et oplæg på konferencen Billige grønne færger. Konferencen var arrangeret af MARCOD og MARKIS og havde hovedfokus på, hvordan fremtidens færgedrift kan gøres mere miljøvenlig. Skaren af deltagere var meget varieret og stor, da der var repræsentanter fra kommuner, myndigheder, klassifikationsselskaber, rådgivende ingeniørvirksomheder, konsulentvirksomheder, værfter, forskere fra universiteter, samt studerende fra forskellige institutioner. Konferencen spændte bredt i oplæg - lige fra nye materialer og konstruktion, nye midler til at producere fremdrift, samt til finansieringsmuligheder. Der blev sat fokus på den store vægtbesparelse, der kan opnås ved at anvende kulfiber i stedet for stål, hvorved den nødvendige maskinkraft kan reduceres betydeligt og derved opnå besparelser på brændstofforbruget. Dette kom også på tale, da konferencen satte kurs mod eldrift. Flere pilotprojekter rundt om i Skandinavien er for tiden sat i søen. Svenskerne og nordmændene har allerede mindre færger, der anvender el, og i Danmark er Scandlines ved at opgradere deres fire færger på ruten Rødby-Puttgarden til hybriddrift. Dette sker ved at udskifte en generator med en batteripakke, og denne Formål Indhente, udbrede og omsætte den nyeste viden inden for den maritime branche. Støtte maritime virksomheder. oplades under drift, hvorved det tilsikres, at generatorerne kører med jævn last. Danmark var også på vej til få mindre færger på hybriddrift, men merprisen for hybriddrift vandt ikke indpas i de slunkne pengekasser i kommunerne, der typisk driver de danske småfærger. Vi var inviteret som oplægsholdere af Henrik Riisgaard fra Aalborg Universitet til at fortælle om den nuværende samt fremtidige situation for danske småfærger og færgelejer. I selve oplægget kom vi ind på, hvordan billedet af færger, ruter, lejer og byggeår for færgerne ser ud i dag, samt der blev fortalt om omkostninger ved den måde, der drives færger på i dag. Afslutningsvis fremsatte vi vores bud på, hvor mange færger der inden for de næste 10 år bør udskiftes. Det at kunne bruge vores bachelorprojekt og opleve, at det rent faktisk ikke bare er en afslutning på junioruddannelsen, og det bliver brugt rundt omkring, gør, at de mange timer der blev lagt i projekt, nu giver en god tilbagebetaling. Selvom det kan være grænseoverskridende for mange, opfordrer vi alle vores medstuderende til at opsøge mulighederne med deres projekter for at skabe sig et netværk, der i fremtiden kan være en god investering. Du kan læse mere om konferencen på Tak for jeres opbakning! Siden jeg lancerede Studiesalg.dk i starten af december, har jeg mødt en rigtig stor opbakning fra Jer alle studerende såvel som SIMAC-organisationen i al almindelighed. Mere end 900 personer har i de forgangne måneder lagt vejen forbi siden, og over 400 bøger har skiftet hænder. Med den flyvende start I har givet Studiesalg.dk, ser jeg rigtig meget frem til næste semesterstart i august. Allerede nu har flere andre uddannelser vist interesse for at blive koblet på portalen, og Aarhus Maskinmesterskole henviser nu også sine studerende til den fra sit intranet. Det glæder mig meget at se den utroligt gode modtagelse. Det er ikke for sent Husk at du stadig kan finde et stort udvalg af brugte bøger til alle SIMACs uddannelser på Selvom det største bogræs er overstået, er der stadig mere end 500 bøger, der venter på ny ejer. Hvis du stadig har bøger til salg på portalen, så husk at forny dem en gang om måneden. Hver dag finder studerende fra andre skoler frem til jeres annoncer på Google, så det kan sagtens svare sig at blive ved at forny dem! I ønskes alle et rigtig godt semester! Med venlig hilsen Rasmus Christoffer Nielsen , 18 M/S SIMAC nr. 34 M/S SIMAC nr

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune Blå Flag program 2015 Ud i det blå med Sønderborg Kommune Aktivitetskalender Juni Juli August On 1 Aktiv sommer Lø 1 Undervandsjagt + Spis din kyst To 2 Aktiv sommer Sø 2 Snorkelsafari Fr 3 Aktiv sommer

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Fuglsang 10.10.13. Uge 43

Fuglsang 10.10.13. Uge 43 Fuglsang 10.10.13 Uge 43 Mandag 21/10 Evaluering af undervisningen elev til lærer begynder Tirsdag 22/10 10.00 Finalestævne i drengefodbold 19.00-21.30 Forældremøde for 1a, 1b, 1c og 1d Onsdag 23/10 19.00-21.30

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib Juniormaskinmester på verdens største containerskib 26-årige Peter Christensen er juniormaskinmester på Mary Maersk, som er en del af Maersk Lines Triple-E-flåde af verdens største containerskibe. De næste

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Efterårsprogram 2015 I dette efterår bl.a.: Frokost på Restaurant Egå Marina Stavgang for mennesker med Sclerose Foredrag om akupunktur Regionsmøde

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Malerejse Færøerne. 24. 30. juni. Kære kunstinteresserede - kære venner

Malerejse Færøerne. 24. 30. juni. Kære kunstinteresserede - kære venner Malerejse Færøerne 2012 24. 30. juni Kære kunstinteresserede - kære venner Er du frisk - tag en hurtig beslutning og tag med til Færøerne. Vi gentager nemlig de sidste års succes og arrangerer en 7-dages

Læs mere

Studietur til Medical Services

Studietur til Medical Services 2014 Studietur til Medical Services Anders Vikke Falck 1. Indledning Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed,

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

Jobsnuseren 2013-2014. - et kursus for 7. klasser i Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Ungdomsskole

Jobsnuseren 2013-2014. - et kursus for 7. klasser i Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Ungdomsskole Jobsnuseren - et kursus for 7. klasser i Gladsaxe Kommune 2013-2014 Gladsaxe Ungdomsskole Velkommen til Hvad er Jobsnuseren? Som en del af din uddannelsesvejledning kan du sammen med dine klassekammerater,

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Nyt om Sølandslejren i 2015 Sø 15

Nyt om Sølandslejren i 2015 Sø 15 Til Søsprøjt redaktionen go 1. maj: Nyt om Sølandslejren i 2015 Sø 15 Kære Søledere Som nogen af jer måske ved, blev der på Søledermødet i Svendborg i marts, valg tre til at stå i spidsen for Sø 15. Det

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Viljen til at ville lykkes!

Viljen til at ville lykkes! Viljen til at ville lykkes! VELKOMMEN Først og fremmest velkommen på IKA Ringsted uanset om du er elev eller forældre. Vi vil med dette lille hæfte forsøge at give et indblik i IKA livet samt give svar

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum.

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. TRE GODE GRUNDE I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. Vi spurgte: Vi vil gerne høre, om du herunder i tråden vil nævne de tre

Læs mere

Børnekonferencen 2013

Børnekonferencen 2013 Børnekonferencen 2013 Lisbeth Zornig Andersen Per Larsen Anne-Dorte Hestbæk Morten Ejrnæs Per Schultz Jørgensen Lene Kamm Lola Jensen Karen Hækkerup Benny Andersen Velkommen til Børnekonferencen 2013 Den

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling CC95 Herfølge

Generalforsamling CC95 Herfølge Generalforsamling CC95 Herfølge Mandag d.28/2 2013 kl.19:30 hos OMRON Formanden bød alle velkommen. Referat Året har været et begivenhedsrigt et af salgsen på både godt og ondt. Under forårets til Stokkebjerg

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

KURSER PÅ MADAKADEMIET 2014

KURSER PÅ MADAKADEMIET 2014 KURSER PÅ MADAKADEMIET 2014 Mad Events Byliv Rejse Lige midt i København ligger Danmarks nye højskole: Suhrs Madakademiet. Her får du masser af hands-on i køkkenerne, møder nogle af byens bedste kokke

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING Introduktion Er det egentlig præcist at tale om produktion når temaet er spiludvikling? For produktion dufter jo af faste procedurer, kendte milepæle, og definerede krav

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Pkt. 93. Forslag om at Sisse Andersen og Rene Lorentzen deltager i mødet. Pkt. 94. Godkendelse af referat fra mødet den 8.

Pkt. 93. Forslag om at Sisse Andersen og Rene Lorentzen deltager i mødet. Pkt. 94. Godkendelse af referat fra mødet den 8. Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Torsdag den 29. marts 2012 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Der servers lidt godt til ganen i forbindelse med mødet.

Læs mere

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Farver i en grå tid En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Vi kender ikke fremtiden, og derfor må vi lære vores børn at kæmpe med det ukendte og at klare sig i hvilket som helst miljø i hele spektret

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Valgfag for 7.-9. klasse

Valgfag for 7.-9. klasse Baggesenskolen Beskrivelse af skolens valgfag Valgfag for 7.-9. klasse Boldspil Event Engelsk Fashion, Art & Design Fransk Få dit 12-tal i matematik Hjemkundskab med fokus på sund kost og motion Outdoor

Læs mere

MARITIMUS 2008 MARITIMUS. Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri MARITIMUS, 2008

MARITIMUS 2008 MARITIMUS. Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri MARITIMUS, 2008 Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri, 2008 Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri 2008 SYDFYNS NAVLE Frederiksøen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Teater Nordkrafts PR-afd. Copyright Teater

Læs mere

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør,

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør, Installation af verdens første automatiserede sterilcentral v/poul Fuglsang, adm.direktør, Hvem er Gibotech? Vi er en 26 år gammel virksomhed på ca. 25 mand beliggende i Højby syd for Odense kun ca. 1

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

Standardløsninger. er sjældent værdiskabende. Grundlaget for det hele. s. 32-37 TEMA

Standardløsninger. er sjældent værdiskabende. Grundlaget for det hele. s. 32-37 TEMA TEMA: PAPIR tekst: CARINA KRÚNUFJALL MILLING (ckm@ga.dk) foto: HYLDAGER FOTOGRAFI TEMA Grundlaget for det hele s. 32-37 Jo, man kan trykke på mange ting, men for de fleste er det fortsat papir, der er

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1

Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1 Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1 Alle skibe har kraner som skal kontrolleres årligt og re-certificeret hvert 5 år. Kraner er ikke underlagt

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere