FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL NR ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2015 - NR. 2-47. ÅRGANG"

Transkript

1 STANDERHEJSNING Besøg GS på FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL NR ÅRGANG

2 tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten tlf HUSK! Deadline d. 24. august 2015 Har du ideer, har du stof, vil du være med til at lave et sjovere blad - så send dine bidrag til bladets redaktion, via mail eller med almindelig post.. Jo før jo bedre! Klubhus Ulsnæs, Gråsten Formand Lars Chresten Møller Højmark 29, Rinkenæs,6300 Gråsten / Kasserer Bent Brüning Mølmark 11, 6310 Broager Sekretær Bent Rasmussen Egernvej 6, 6300 Gråsten Broudvalg Ole Rieck Sletmarken 12, 6310 Broager / Sejladsudvalg Stig Nissen Sletmarken 49, 6310 Broager / Juniorudvalg Henrik Markussen Havnevej 19, 6320 Egernsund Pladsudvalg Egon Rerup Ahlmannsvej 35, 6300 Gråsten / Klubhusudvalg Frede Nielsen (Smudi) Pileløkke 20, 6310 Broager Haludvalg Arni Helgason Højtoften1, Felsted, 6200 Aabenraa Programudvalg Bernhard Jessen Stensigmosevej 6, 6310 Broager Festudvalg Henrik Kjær Møllegade 11, 6310 Broager Suppleant Peter Øland Nalmadebro 28, Gråsten / Havnemester Frede Schmidt Teglparken 52, 6320 Egernsund / Webmaster Lasse Køjner Vårhøjvej 20, Rinkenæs,, 6300 Gråsten Klubmåler Peter Moisen Skovgade, 6320 Egernsund Redaktør Ulla Frank Rerup Ahlmannsvej 35, 6300 Gråsten /

3 Kom ind til en Blå time og få overblik over dine muligheder Jernbanesti Sønderborg SØSPORT og FISKERIARTIKLER Erik Brag Sundgade Sønderborg. Tlf. /fax Gråsten Boghandel Ulsnæscentret 6300 Gråsten Telefon Fax BHJ - globale muligheder Ingredienser i verdensklasse BHJ er den førende internationale leverandør af ingredienser og kødråvarer til fødevare-, dyrefoder- og farmaci-industrien. Over 90% af omsætningen skabes på verdensplan, med 14 datterselskaber og 60 distributører fordelt over hele verden. Se mere på bhj.com - when you are looking for real value BHJ A/S Ulsnæs 33 DK-6300 Gråsten 3

4 Alles, was ein Segler braucht. Schriftart Avenir LT Std 1 Schriftschnitt Medium Dunkelblau Pantone 648 Gold Pantone 872 BERATUNG wird bei uns groß geschrieben. Flensburger Yacht-Service Am Industriehafen 4 D Flensburg Tel. +49 (0) Fax +49 (0) mo - fr sa Ihr Repräsentant für: FYs K-24 Ihr kompetenter Yachtausrüster von A - Z: All-Wetter-Bekleidung Bootsfarben, -lacke und Malerzubehör Beschläge und Blöcke Epoxy Reparaturspachtel Motorenzubehör Neoprenanzüge und Ölzeug Reparatur-Rundum-Service Rettungswesten Rigg- und Drahtarbeiten Schuhe, Gummi- und Seestiefel Sommer- und Winterlager Tauwerk und Spleißarbeiten Zeisinge Wir freuen uns auf Ihren Besuch 4

5 Formandens side Tak for en veloverstået generalforsamling og tak for opbakningen bag bestyrelsens arbejde i det forløbne år. Bestyrelsen gør en stor indsats for at finde den bedste vej frem for klubben dvs. den vej, der på bedste måde tilgodeser vores vedtægter og regelsæt, vort sammenhold og ikke mindst klubbens sunde udvikling med nye tiltag og fornyelser. Lad os her og nu sammen lægge vores forestående suspension fra Dansk Sejlunion på glemmehylden og i stedet glæde os til alle de gode oplevelser, der venter på os på vandet og her i klubben. Jeg skal love jer alle, at vi nok skal komme videre med vores ungdomsarbejde og andet, der er relateret til Dansk Sejlunion, selv om det måske ender med, at Dansk Sejlunion ikke vil (eller må for Danmarks Idræts Forbund) tale med os et stykke tid. Vi skal videre med vores udviklingsplan, og med det udarbejdede skitseforslag på en bølgebryder i hånden har vi nu igangsat den såkaldte fundraising, hvor vi skal finde frem til eventuelle disponible midler fra fonde, der kan finansiere en del (det hele nok tvivlsomt) af vores udviklingsplan. Klubbens medieudvalg skal i gang med at skrue en ny hjemmeside sammen. Denne skal skabe muligheden for en bedre og hurtigere nyhedsformidling i klubben. Medieudvalgets opgave er ligeledes at arbejde hen mod en digital udgave af Fanglinen, således at klubben om et til to år kan spare den væsentlige omkostning til trykning af bladet. Vi afliver ikke en papirudgave af Fanglinen, da denne fortsat vil kunne afhentes i klubhuset, dog i en printet udgave. Vi har igen i år alle meget at glæde os til. For blot at nævne noget af det så fortsætter vores ungdomsarbejde og vores kapsejllads som hidtil og som om intet er hændt. Seniorsejlerne kan bl.a. glæde sig til pinseturen til Mjels, til mandetur etc. Vi alle kan glæde os til en havnefest i august. Og endelig er der vores egne private sommertogter til nær og fjern. Med ønske for jer alle om en rigtig god sejlsæson Lars Chresten Møller 5

6 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 23. februar 2015 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat fra møde d. 5. januar 2015 Referatet godkendt. 2. Siden sidst og indgået post v. Lars Modtaget indbydelse til kursus i FLID Vild med vand og i DS Konflikthåndtering. Lars har svaret på en klubundersøgelse udsendt af DS. Indbydelse til møde i Lillebælt Sydkreds den 4. februar Stig og Henrik M. deltog. Modtaget mail den 4. februar fra Dansk Sejlunion med varsel om klubbens suspension af DS den 19. marts. Indkaldelse til generalforsamling i Lillebælt Sydkreds den 12. marts. Indkaldelse til generalforsamling i FLID den 25. marts. Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Sejlunion den 21. marts i Horsens. Brev fra DS vedr. kortlægning af fritidsaktiviteter på havet. Mail fra Gråsten Samvirkende Idrætsforeninger (GSI) med indbydelse til repræsentantskabsmøde den 24. marts og Sportens Dag i april Bent R. deltager. Mail fra Kommunen med opfordring om tilmelding til Aktiv Sommer. 3. Økonomi v. Bent B. Gennemgang af regnskab-2014 og budget-2015 for GS Regnskab og udkast til budget blev godkendt. 4. Medlemskartotek mm. og tildeling til udvalg v. Bent R Til kartoteket var der følgende ændringer: Udmeldelse: Aktiv A: Poul Nielsen, Gråsten Passiv: Flemming Gormsbøl, Broager 5. Kort orientering fra udvalgene ved udvalgsformændene Hver udvalgsformand (plads, hal, fest, program, junior, sejlads, klubhus, medie, bro) forbereder 6 8 linjer highlights fra udvalget til generalforsamlingens formandsberetning for 2014(gerne med en enkelt øjeåbner til 2015) Egon: Intet nyt fra pladsudvalget. Jørgen: Intet nyt fra haludvalget. Henrik K.: Standerhejsning udsættes til den 11. april pga. påsken. Poul Erik: De sidste arrangementer fra vinterprogrammet er: Foredrag om Jutlandia, Jordomsejling hos SYC og Stumpemarked det hele er slået op på hjemmesiden. Henrik M.: Juniorafdelingen har fået 2 nyuddannede Baneledere, 3 medlemmer har deltaget i DS klubkonference i november. Vinterprogrammet har bl.a. budt på tur i skøjtehal, juniorweekend til Damp 2000 med efterfølgende overnatning i klubhuset. Stig: Sejladsudvalget er så småt startet på planlægningen af den kommende sæson og har drøftet de måske ekstra udfordringer, der måtte komme. Smudi: Der er solgt en gammel tavle.

7 Du er altid velkommen til et besøg Adventure Medie - se indhold på hjemmesiden 7

8 Frank: Intet nyt fra medieudvalget. Ole: Vi har modtaget et beløb fra Fiskenæs Bådlaug for leje af mastekran. Der gøres overvejelser omkring ramslagets fremtid og hvordan vi kommer af med det. Der ansøges om tilskud hos Codan til køb af hjertestarter. Ulla: Deadline til næste udgave af Fanglinen er den 7. april. 6. Forberedelse af generalforsamlingen den 18. marts Endelig dagsorden v. Lars Afvikling og traktement info til Frede Bestyrelsesforslag til videre forløb efter DS-varsling af eksklusion af GS fra DS oplæg fra Lars Bestyrelsesforslag til behandling af forslag fra medlemmer fremsat på generalforsamlingen i 2014 oplæg fra Lars Bestyrelsesforslag til 2015-aktiviteter i GS-udviklingsplan oplæg fra Lars Bestyrelsesforslag til Fanglinens overgang til nyhedsformidling på GS-hjemmeside oplæg fra Frank Der er holdt et Skype-møde omkring fundraisingen til udviklingsprojektet og oplægget fra vores rådgiver fra FLID blev gennemgået. Frank gennemgik de elementer, en ny hjemmeside skal bestå af. Vi foreslår, at Fanglinen først udfases med udgangen af 2015 samtidig med, at den nye hjemmeside opbygges og testes. 7. Eventuelt Ok fra bestyrelsen at juniorafdelingen investerer i en ny projektor til ca. kr ,00 Bent Rasmussen Dagsordenen blev gennemgået og vi fik derved konstateret, at klubhusudvalgsformanden (Smudi) er på valg på ulige årstal og dermed på valg i år. Desuden blev forslagene fremsat på generalforsamlingen i 2014 endnu en gang nøje gennemgået. Bestyrelsens holdning til forslagene fremlægges på den kommende generalforsamling. 8

9 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I GRÅSTEN SEJLKLUB den 18. marts 2015 Kl bød formanden velkommen til ca. 80 fremmødte og gik straks over til dagsordenen: 1. Valg af dirigent Hans Chr. Sibbesen blev foreslået og valgt. Dirigenten kunne fastslå, at generalforsamlingen var lovligt varslet iht. vedtægterne og dermed beslutningsdygtig. 2. Valg af referent Bent Rasmussen blev foreslået og valgt. 3. Beretning Lars Møller aflagde beretning om årets begivenheder i klubben og herunder fortalte han om eksklusionssagen og DS suspensionsvarsel, som var udsat til den 1. maj. Hans Peter Novrup omtalte DS nye folder omkring konfliktbehandling og pointerede ligeledes, at vedtægtsændringer fra 2012 endnu ikke var opdateret på hjemmesiden. Lars beklagede dette og lovede, at der ville blive rettet op på det snarest muligt. Inge Kryhlmand fremførte, at det var bestyrelsen og ikke Henrik Holona, der har skylden for at eksklusionssagen er kommet dertil, hvor den er nu, hvortil Lars svarede, at bestyrelsen udelukkende har handlet i overensstemmelse med beslutninger truffet på generalforsamlingen. 4. Forelæggelse af regnskab og budget Bent Brüning gennemgik regnskabet for 2014 og budget for 2015 efterfulgt af følgende kommentarer. Hans Peter N. forslog, at havnemesterens løn skulle øges til kr afgøres af bestyrelsen. Tage Møller fik oplyst, at stigningen til rep. og vedligeholdelse vedr. klubhuset i bud-gettet skyldtes en større planlagt reparation. Inge K. efterlyste en forklaring på de store underskud i festudvalget, hvilket Henrik K. besvarede med, at det var for at trække flere medlemmer til arrangementerne, når egenbetalingen var beskeden og desuden udgjorde udgiften kun et lille beløb pr. deltager. Jan Petersen efterlyste uddybning ved mastekranen, hvilket Lars kunne fortælle er med i udviklingsprojektet. Herefter kunne regnskab og budget godkendes. 5. Fastsættelse af kontingent og indskud Bestyrelsen foreslog fortsættelse af kontingent og indskud på nuværende niveau, hvilket blev godkendt. Tage M. spurgte dog ind til en even- 9

10 tuel kontingentstigning, hvilket Bent B. mente ikke var relevant på nuværende tidspunkt og måske ville skræmme medlemmer væk. 6. Fastsættelse af diverse priser og gebyrer Her foreslog bestyrelsen ligeledes uændrede priser for det kommende år, hvilket kunne godkendes. 7. Forslag til vedtægtsændringer 7.1 Forslag fra bestyrelsen: 18 Salutkanonen udgår af vedtægterne. Nuværende 19 rykker frem som 18. Lars begrundede forslaget med, at vi ikke længere har de fornødne tilladelser til at affyre kanonen. Datoerne for standerhejsning og strygning besluttes fremover i festudvalget. Hans Peter N. havde stillet forslag om faste datoer, hvilket han begrundede. Lars M. pointerede dog, at forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. januar for at kunne blive behandlet på generalforsamlingen. I dette tilfælde mente Hans Peter, at det var ok at komme med et ændringsforslag til et allerede fremsat forslag til vedtægtsændringer. Dirigenten fandt det dog ikke i orden og afviste Hans Peters forslag. Det af bestyrelsen fremsatte forslag blev vedtaget. 7.2 Forslag fra Inge Kryhlmand (fra 2014): 4E Rettigheder kan kun arves mellem ægtefæller foreslås ændret til: Rettigheder kan kun arves mellem ægtefæller og samlevere. Inge K. motiverede forslag. Forslaget blev vedtaget. 7.3 Forslag fra Inge Kryhlmand (fra 2014): 5,4 Bestyrelsen tildeles omkostningsgodtgørelse svarende til kontingent fore-slås slettet. Lars M. mente, at godtgørelsen ikke var urimelig ift. de faktiske udgifter og det var et stort administrativt bøvl, hvis der skulle opgøres udgifter til telefon, papir m.v. Inge K. mente, at ikke alle bestyrelsesmedlemmer bruger for 975 kr. Hans Peter N. bad Inge K. trække forslaget, hvilket hun indvilligede i. 8. Indkomne forslag 8.1 Indstilling efter behandling af forslag fra Hans Peter Novrup og Inge Kryhlmand fremsat på generalforsamlingen i 2014 (fra bestyrelsen). Bilag 8.1 Ad forslag 1 (HPN): Lars fortalte, at forslagene fra 2014 har været til behandling i udvalgene i bestyrelsen. Ramslaget er taget ud af drift og vil blive solgt til skrot. Ad forslag 2 (HPN): Lars fremlagde bestyrelsens synspunkt. Bjarne B. kommenterede forslaget og pointerede, at der aboslut var behov for reparationer på broerne og udskiftning af pæle. Ad forslag 1 (IK): Lars gennemgik forslaget der bliver i dag ikke opkrævet ekstra for strøm. Kontrakterne vil blive tilrettet. Ok fra Inge til dette. Ad forslag 2 (IK): Bimålere bliver brugt reglementerne tilpasses. Ad forslag 3 (IK): Kontrakter ligger allerede på hjemmesiden. Ad forslag 4 (IK): De allerede udarbejdede ventelister vil fremover blive lagt på hjemmesiden. 10

11 Ad forslag 5.1 (IK): Der betales gebyr og ikke depositum ved indmeldelse. Modsat hal- og broplads er der ingen vedligeholdelse ved en udendørs vinterplads derfor intet depositum. Og likviditet er ikke et umiddelbart problem. Ok til svar fra Inge K. Ad forslag 5.2 (IK): Det er iht. brandmyndighederne ikke tilladt at benytte hallen til parkeringsplads og desuden skal hallen fyldes med bådvogne. Ad forslag 5.3 (IK): Klubhuset ville lide under manglende opvarmning hele vinteren og desuden er der ugentlige aktiviteter af juniorafdelingen foruden div. møder og vinterarrangementer. Ad forslag 5.4 (IK): Arealet til vinterplads-er udnyttes allerede fuldtud. Ad forslag 5.5 (IK):Taksten for udeblivelse fra arbejdspligt på de nuværende 500 kr. blev diskuteret og til sidst besluttet at være på et rimeligt niveau. Ad forslag 5.6 (IK): Bestyrelsen tager forslaget med i fremtidige overvejelser af takstreguleringer. Inge tilkendegav, at hun var tilfreds med bestyrelsens kommentarer til de fremsatte forslag. 8.2 Handlingsplan for Fanglinens overgang til nyhedsformidling på GShjemmeside (fra bestyrelsen) Frank fortalte om de udfordringer, der er med indsamling af stof og trykning af den nuværende Fanglinen. Med en aktiv og dynamisk hjemmeside vil vi få en mere tidsvarende nyhedsformid-ling. Nyheder, fotos og videoer kan hurtigt lægges på. Der kan oprettes et forum, hvor medlemmer kan debattere forskellige emner. Der er i dag en betydelige udgift til trykning af Fanglinen. Hvis generalforsamlingen godkender ændringen, vil bladet udfases i løbet at et års tid samtidig med, at den nye hjemmeside vil være klar. Der blev efterlyst muligheden for også fremover at kunne printe Fanglinen fra nettet. Desuden blev der forespurgt om tidsplanen, hvor svaret var, at det nok ville tage ca. 1½ år inden, ændringen var helt gennemført. Forslaget blev vedtaget. 8.3 Status og 2015-handling i Udviklingsplan for Gråsten Sejlklub (fra bestyrelsen) Lars gennemgik skitseforslaget til bølgebryder samt de øvrige delprojekter til en samlet pris af i alt ca. 10 mio. kr. Der er i samarbejde med FLID udpeget en person, der skal søge om midler fra fonde m.m. En samlet oversigt over økonomien følger senere. Kaj Funder ville vide om bølgebryderen som beskrevet kunne modstå en vinter med megen is, hvortil Lars svarede, at vi stoler på de professionelle rådgivere. Bestyrelsen fik accept til at arbejde videre med udviklingsprojektet. 9. Valg til bestyrelsen og suppleant Bestyrelsesposter: Kasserer: Bent Brüning (modtager genvalg) Genvalgt Sejladsudvalgsformand: Stig Nissen (modtager genvalg) Genvalgt Broudvalgsformand: Ole Rieck (modtager genvalg) Genvalgt Klubhusudvalgsformand: Frede Nielsen (modtager genvalg) Genvalgt 11

12 Juniorudvalgsformand: Henrik Markussen (modtager genvalg) Genvalgt Suppleant: Peter Øland (modtager genvalg) Genvalgt EKSTRAORDINÆRT: Haludvalgsformand: Jørgen Sommer (afgår) Àrni Helgason blev valgt Programudvalgsformand: Poul Erik Petersen (afgår) Bernhard Jessen blev valgt 10. Valg af revisor og revisorsuppleant Revisor: Hans Peter Novrup (modtager genvalg) Genvalgt Revisorsuppleant: Ikke besat Tage Møller blev valgtt 11. Eventuelt Hans Jørgen Laustsen syntes, at vi bør mindes de afdøde medlemmer samt markere runde fødselsdage. Lars Møller kunne se et problem i, at nogle måske vil blive glemt men lovede at tage det op i bestyrelsen. Til slut takkede formanden dirigenten for veludført arbejde og rettede også en tak til den øvrige bestyrelse for det gode samarbejde samt en stor tak til havnemester Frede Schmidt. Desuden bød han de 2 nye medlemmer af bestyrelsen velkommen. Generalforsamlingen afsluttet kl Bent Rasmussen Referent 30. marts 2015 Hans Chr. Sibbesen Dirigent REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Fraværende: Henrik M., Sig, Bernhard og Frank (Lasse Køjner mødt som afløser for Frank) 1. Konstituering Der var genvalg af forretningsudvalget, der således fortsat udgøres af formand Lars Møller, kasserer Bent Brüning og broudvalgsformand Ole Rieck. 2. Opsamling fra generalforsamlingen (referat, forslag, vedtægtsændring, eksklusionssag) Det blev besluttet at hæve havnemesterens løn til kr pr. måned eller kr årligt. Der er afholdt dialogmøde med deltagelse af Henrik Holona, Michael Cholewa og Lars Møller desværre uden resultat, så status er fortsat uændret. Vi afventer herefter udspil fra DS efter 1. maj. Der er kommet mange positive tilkendegivelser på den udsendte pressemeddelelse. 3. Fastsættelse af mødedatoer for den kommende bestyrelsesperiode Følgende datoer blev fastlagt til bestyrelsesmøder: 4. maj, 24. august, 5. oktober, 9. november, 7. december (start kl ), 4. januar samt 22. februar Generalforsamlingen afholdes onsdag den 16. marts

13 4. Opgaver for det kommende år kort fra udvalg og funktioner Affaldspladsen ændres, så der bliver mere lukket ind til containerne. Der er flere aftagere til ramslaget. Deadline til næste Fanglinen er udsat til den 13. april. Der planlægges afholdelse af medlemsorienteringsmøde sidst i maj. Til kartoteket var der følgende ændringer: Indmeldelse: Aktiv A: Annette Weiss, Gråsten (festudvalg) Junior: Annabelle Rinkovski, Egernsund Udmeldelse: Aktiv A: Thomas Hjorth, Vojens Rasmus Westermann, Broager Werner Burmeister, Esbjerg Morten Torp, Nybøl Passiv: Junior: Ebbe Novrup, Sønderborg Kenneth Frederiksen, Gråsten Emma Christensen, Gråsten Frederik Andersen, Gråsten Ændring: Aktiv - passiv: Reimer Paulsen, Egernsund 5. Indstilling af ny medieudvalgsformand (hjælpefunktion) Lasse Køjner tager over efter Frank, der ønsker at stoppe som ansvarlig for medieudvalget. Lasse kontakter Frank omkring det praktiske ifm. overdragelsen. Hjemmeside og Fanglinen skal opdateres med ændringerne i bestyrelsen og hjælpefunktionen. 6. Udviklingsplan igangsættelse af fundraising Der kommer nyt oplæg fra vores fundraiser efter, at Lars har haft kontakt til ham. 7. Pressemeddelelse om generalforsamling, standerhejsning m.m. i Gråsten Sejlklub Bent R. sender pressemeddelelse til JydskeVestkysten og Gråsten Avis omkring ændringer i bestyrelsen og den forestående standerhejsning. 8. Eventuelt Vi besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Lars (formand), Bent R. (sekretær) samt yderligere et medlem til opdatering af vores vedtægter. Lars tager aktion omkring dette. Bent Rasmussen Malermester Klaus Blaske Nielsen Sundsnæs 6C, 6300 Gråsten Teleon Åben , fredag lørdag 9-13 Ved aflevering af denne annonce, gives 15% rabat på alle Hempels produkter Gælder i hele 2014 og kun mod aflevering af annoncen 13

14 01/04/15 Bro B 2015 Ebbe Horsted Shipman 28, SKIPPY Kenneth Jessen L23, SYLFIDE Lasse Køjner L23, NAIMA Hans Jørgen Vaarbjerg Bianca 27, FRU VAARBJERG Anker Hansen IFMarieholm, Simon Andersen Draco 24, TRIXIE Wille Lahrmann Elvstrøm 25, VIKI Lorenz Schmidt Bianca 28, CHER Jørn Skovsen Mayland 20, OLIVIA Ledig Ledig Fini Dyrgaard Granada 23, OVER GEVIND Johannes Juhl Saga 27, LOREENA Torben Jørgensen Euro 25, ASLAK Bruce Wakelin Drabant 22, PEGASUS Henning Norup Sagitta 20, SUSSI Carsten Novrup LM 23, CINDY Trond Kjeller John Theodor Jensen 217 Nordborg 26, JAKOB Saga 27, ANNETTE 247 Leif Matthiesen 215 Christian Eskildsen Àrni Helgason 218 Passat 26, MELIAN II Winga 25, Pedro Donky, BIBBI 214 Frede Nielsen Boy Lindholm Frank Jessen Scampi 30, NIELSEN II HR 312, Kings Cruiser 33, MARTINIQUE 213 Per Holt Jessen Hans Jørgen Laustsen Grinde, NANNY Ledig Bavaria 36, CARPE DIEM 212 Bjarne Brudvig-Hansen Dorte Melgaard Petersen Jørgen Sommer Danboat 28, GULINN Granada 31, SIX PACK HR Rasmus 35, NANOK 211 Frank Gløe Tonny Sandau Jens Hohwü HR 26, FRIVAGT LM30, CHARISMA Grand Soleil 343, MY FLY 210 Henning Janke Markussen Peter Terp Drabant 27, JANKE Ledig Capalina 36, BALASIN 209 Børge Bach-Hansen Michael Byllemos Egon Rerup Maxi 84, FRU HANSEN Bianca 320, MIRO Jeanneau 35, QUEEN 208 Bent Brüning Niels Goosmann Tage Møller Drabant 27, MILLE Bianca 320, M'HONEY Scanmar 33, LA BELLE 207 Henrik Markussen Jens Klepper First 305, CIEL Ledig X-79, nn 206 Peter Øland Hans Kristian Madsen Johan Falkenberg Rasmussen Scampi 30, FRIGG Seamaster 815, ILAHEE Nordborg 33, PASSAT 205 Bjørn Bach-Hansen Bent Rasmussen Rode 30, AMALIE Ledig Dufour 34 Performance, ZOOM-OUT 204 Bent Junk Poul Fribo Verner Seidel Bavaria spec., JU-LU X-99, X-DREAM 34' motorbåd, ATHENE 203 Finn Hjorth Bjørn Vestergaard Bernhard P. Kluge Granada 32, ANNE Bavaria 30, SANTANA Bianca 36, LE PETIT 202 Bernhard Jessen Nicki Lundstrøm Holm Lars Møller Beneteau 39.3, VOLARE Elan 31/33, CAPELLA Jeanneau 35, LANETTE 201 Peter Wettengel Jens Lorenzen Jan Peter Grigat Espace 1100, MONIC Elvstrøm 32, RISK IT Xp 33, CALIXTUS 14

15 201 Peter Wettengel Jens Lorenzen Jan Peter Grigat Espace 1100, MONIC Elvstrøm 32, RISK IT Xp 33, CALIXTUS Bro A Knud Paulsen Ledig BB 10-METER, PELIKANEN Kaj Hansen Bent Asmussen Nordborg 30, SOMMERFUGL Bavaria 37, RITA Jan Petersen Henrik Kjær Ledig Ledig Blue Dane 32, BLUE MOON Michael Møgelgaard 140 Dufour 385, ANNE-MI III Ledig Ledig Van de stadt 36', PELINORE 147 Lars Gormsbøl Helge Lumbye Sørensen Svend Anders Olesen 139 Granada 28, LIFE STYLE, Ledig Halberg Rassey 29, FUNNY GIRL 148 Kaj Nissen Søren Vogelius Jesper Bundgaard Nielsen Annette Hansen 138 Danboat 29, INA Skilsø 23, SYLVIA Spækhugger, SLUF LM 81, JAMA 149 Ole Rosenvind Rieck Jetta Højgaard Finn Hjermov 137 Impala 36, FREJA Ledig BK 2000, denlille Monsun 31, HAVLIV 150 Ernst Thiessen Lars Frank Rerup Frede Schmidt 136 Motorbåd, Campion 595 Allante, XXXX XXXX Ledig Junker 26, INGE BIRGIT 151 Lars Bønløkke GS Finn Goldberg Jørgen Rye 135 Comfortina 35, LA VITA Kegnæs, MADS Maxi 77, SKIBET Jasmin 25, FRIGG 152 Knud Erik Zahn Palle Hinrichsen Herman Eggert Henrik Andersen 134 Athena 34, ILIOS Tern 425, XXXX XXXX Banner 28, JOHANNE Acent 26, KALAMAHE 153 Preben Calender Christensen GS Tim Schwennesen Stig Rosenbeck 133 Naver 27, TAI LI Kegnæs, ONKEL ANDERS Risør 27, BRUMBASSEN Parant 25, MELA 154 Hans Peter Novrup GS Esben Nowak Hans Pontoppidan 132 X332, X-TRA DEJLE Kegnæs, ANDERSINE Tresfjord 29, JACIDA Drage, MARINA 155 Thomas Cullberg Gunnar Høj Johnny Nielsen Bent L. Holm 131 Maxi 84, TEMA Rode 32, FIRE LADY Fjord 271, Luna 26, DORTE III 156 Stig K. Nissen GS Frede Jessen Per Rosenberg 130 Dufour 365, GS-Jolle, JUBAS LM 27 Spec., SAUNA Bianca 27, PANDA 157 Inge Kryhlmand GS Benny Christensen Dan Filtenborg 129 Carat 34, LOLA II Tresfjord 28, NANNA RJ 85, NO NAME GS-Jolle, SYDBANK 158 Bent Pedersen 127 Rolf Knapp Janne von Hacht 128 Nimbus 2600, FREYA Jollenkreuzer, LOVIS Comfortina 32, CARPE DIEM 159 Hans Mortensen Bruce Roberts, CHATRINE 160 Rene Andersen Ammerglass 32, FRUENS VILJE 161 Jes Knutzen Fjord 24, NIL 15

16 Fakta omkring Gråsten Sejlklubs eksklusionssag marts 2015 Gråsten Sejlklub er varslet suspension fra Dansk Sejlunion, såfremt Gråsten Sejlklub ikke lader et tidligere ekskluderet medlem genindtræde i sejlklubben. Suspensionen vil antageligt hen over forsommeren føre til, at Gråsten Sejlklub bliver ekskluderet fra Dansk Sejlunion, dvs. smidt ud. Til trods for, at Gråsten Sejlklub i kraft af sit medlemskab af Dansk Sejlunion er underlagt en top-down bestemt adfærdspligt, vil Gråsten Sejlklub ikke lade det ekskluderede medlem genindtræde i sejlklubben. Gråsten Sejlklub har et sæt vedtægter godkendt af Dansk Sejlunion, der retfærdiggør en lokal beslutning på klubbens generalforsamling om- og gennemførelse af eksklusionssager som i den aktuelle. Der er sket et utal af fejl i denne sag fra Dansk Sejlunions side. Nogle af fejlene er erkendt, og der er bl.a. udgivet en folder i gennemførelse af eksklusionssager, oprettet kurser i konflikthåndtering etc.. Alt sammen rigtig fint, men for sent for Gråsten Sejlklub, der har måttet lægge skuldre til en fra Dansk Sejlunions side meget uprofessionelt håndteret sag. Gråsten Sejlklub i relation til det ekskluderede medlem/nn Mere end 9 ud af 10 klubmedlemmer ønsker ikke NN s tilstedeværelse i Gråsten Sejlklub pga. dårlig opførsel, trusler og tilsidesættelse af regler (afgjort på generalforsamlingen 2013). NN er blevet tilbudt bådplads i nabohavn til samme pris som i Gråsten Sejlklub, men NN ønsker ikke at tage imod dette tilbud. NN har som seniorsejler ikke et tvingende behov for tilknytning til Dansk Sejlunion gennem et medlemskab i Gråsten Sejlklub (har bl.a. ikke brug for juniorafdelingen i Gråsten Sejlklub). Hvis NN ønsker medlemskab af Dansk Sejlunion, kan NN søge det som individualist. I modsætning til f.eks. at være medlem af en fagforening og herigennem at opnå rettigheder af livsbasal karakter, er der intet af nogen art for NN i et medlemskab af Gråsten Sejlklub i forhold til et medlemskab af en anden sejlklub. I en sejlklub handler det alene om fællesskab for interessen og om det sociale element. NN kan opnå fællesskab for interessen i andre sejlklubber, og det er vanskeligt at se det sociale tilgodeset fremadrettet i Gråsten Sejlklub, hvor NN er uønsket pga. sin opførsel. Gråsten Sejlklub har prøvet alt i forhold til NN, herunder dialogmøder med NN. Dette for at få NN til at forstå og acceptere, at godt nok har instanserne Dansk Sejlunion og Danmarks Idræts Forbund givet NN medhold via en kendelse, men at dette ikke løser det reelle problem omkring NN s tilstedeværelse i Gråsten Sejlklub. Gråsten Sejlklub har på dialogmøderne stillet NN spørgsmålet, om det er NN s intention og hensigt i kraft af sin fastholdenhed om at genindtræde i 16

17 Gråsten Sejlklub, at ødelægge det Dansk Sejlunion-relaterede sejlsportsliv for børn og ungdom i Gråsten. Desværre ingen synlig reaktion og forståelse for, hvad denne sag reelt handler om og i værste fald kan føre til. Systeminstanserne (Danmarks Idræts Forbund og Dansk Sejlunion) har uden tøven givet NN udløserknappen til den katastrofe, der nu er ved at udspille sig. Og hvad har systemet tænkt sig, når det vil sende NN tilbage til Gråsten Sejlklub med en accept i hånden på, at det er helt legalt at opføre sig dårligt og true sig frem. Og dette til en Gråsten Sejlklub, der tidligere har meddelt NN, at NN er uønsket netop pga. sin opførsel. Gråsten Sejlklub i relation til Dansk Sejlunion Gråsten Sejlklub har fra begyndelse af i denne sag rådspurgt sig i Dansk Sejlunion omkring en nødvendig medlemseksklusion og søgt rådgivning om proces og handling. Dansk Sejlunion har her alene præciseret vigtigheden af, at vedtægterne formelt bliver fulgt, således at der ikke kan påtales fodfejl i processen. Dette taget til efterretning og efterlevelse har Gråsten Sejlklub efterfølgende handlet ud fra den opfattelse, at have Dansk Sejlunions fulde opbakning til at gennemføre eksklusionen. Noget helt andet skulle imidlertid vise sig. Dansk Sejlunion-sekretariatets rådgivning til Gråsten Sejlklub var ikke i overensstemmelse med Dansk Sejlunions eget organ det såkaldte ordensudvalg i Dansk Sejlunion. Dette udvalg har domstolslignende beføjelser, hvorfor det derfor også må forventes, at de enkelte sager, herunder Gråsten Sejlklubs sag, bliver efterforsket med tilstrækkelig grundighed, inden der træffes afgørelser. Gråsten Sejlklub vil her undlade at redegøre for detaljerne i ordensudvalgets efterforskning, men her blot betegne den som kaotisk, ustruktureret og ringe. Gråsten Sejlklub sidder nu tilbage med den konstatering, at Gråsten Sejlklubs tillid til Dansk Sejlunion som den, der skal støtte op omkring Gråsten Sejlklubs eksistens og træde hjælpende til som livredder, fuldstændig er forsvundet. I sejlerens billede har Dansk Sejlunion trukket Gråsten Sejlklub hen til kajkanten og herefter skubbet Gråsten Sejlklub i vandet. Livredderen (der også burde være Dansk Sejlunion) træder ikke til ikke engang med en redningskrans, og overlader Gråsten Sejlklub helt til sig selv og sin egen redning. Gråsten Sejlklub i relation til Danmarks Idræts Forbund Vort samfund tilstræber, at idrætten i Danmark skal udvikles lokalt og på basis af frivillighed. Dette udsagn er ikke ukendt i vores politiske verden. Hvordan når samfundet i mål med dette udsagn, når idrætsforeningernes rettigheder er topstyret og når muligheden for egenbestemmelse ude i den enkelte klub (som oplevet i Gråsten Sejlklub) ikke eksisterer? Gråsten Sejlklub den 26. marts 2015 På bestyrelsens vegne Lars Chresten Møller Formand 17

18 INFO-AFTEN FOR NYE MEDLEMMER OG ØVRIGE INTERESSEREDE TIRSDAG DEN 26. MAJ 2015 KL I KLUBHUSET Leder du efter en god sejlklub i Gråsten-området, er du nyt medlem i klubben, eller har du bare glemt, hvad det vil sige at være medlem af Gråsten Sejlklub, så mød op. Her vil udvalgsformænd og øvrig bestyrelse være til stede og fortælle om årets gang i sejlklubben og gennemgå klubbens virk somhedsplaner, procedurer og regler. Tilmelding til Lars Chresten Møller på tlf eller i mail til senest tirsdag den 19. maj Da dette er en oplagt mulighed for at få det store overblik over klubbens virke og funktion, håber vi på stort fremmøde. Vel mødt den 26. maj - alle er velkommen. Hilsen fra bestyrelsen 18 12

19 URINSTEN Det skulle være godt, en gang imellem, med et stykke toiletpapir gennem toilettet, for at rense systemet! Så skete det bare, toiletpapiret (en lille cigar ) ville ikke ud, toilettet var stoppet der var ingen afgang, men der kunne dog pumpes vand ind i toilettet. Jeg prøvede at puste luft igennem toilettet, men det boblede bare tilbage toiletafgangen måtte altså være stoppet. Der var ingen anden udvej, end at skille toilettes pumpesystem ad, indtil afgangsslangen. Efter en del år på den position, så pumpesystemet udmærket ud. Der var ikke plads til et rensebånd eller vandslange op i afgangsslangen! Hvad så? - afgangsslangen føltes hård og ubøjelig, - med en finger i slangen kunne jeg mærke - noget sand/grus! skulle det bores eller mejsles ud? skulle hele afgangsslangen ud?.nej. Med hovedet af en stor skruetrækker senere en hammer, bankede jeg nu løs på afgangsslangen, der kom en masse sand/ grus ud af afgangsslangen, og efter endnu nogen banken også en lille cigar eller pissoir-skod bestående af hårdt presset toiletpapir. Jeg bankede nu hele vejen indtil skroggennemføringen. Da jeg ikke kunne få mere sand/grus ud af afgangsslangen ved toiletter, satte jeg et stykke vandslange i afgangsslangen og pustede indtil jeg kunne høre, at der kom luftbobler op langs den udvendige side af båden nu var der gennemgang i afgangsslangen til det fri!. Et rengjort og smurt toilet-pumpesystem blev nu samlet og toilettet var funktionsdygtig igen. Inde i båden havde jeg banket 1,5 kg urinsten ud, på bunden under båden, kunne jeg se, der lå lige så meget, - altså ca. 3 kg urinsten i alt. Hvad kan vi så lære af dette?. Det kunne være en god ide, med års mellemrum, at give afgangsslangen nogle tæsk, så man får løsnet og bortskaffet evt. urinsten, specielt når systemet har nogle år på bagen. Måske skyller man ikke nok!. Se foto af 1,5 kg urinsten med den lille cigar og 2 kronen. X-tra DEJLE Hans Peter Novrup 13 19

20 Svanemærket Vi er medspiller, når miljøhensynet vægtes! Du behøver ikke sejle verden rundt for at finde det rigtige trykkeri... IHLE grafisk produktion, Broager er Svanemærket. Den nordiske miljømærkning betyder at miljøhensyn for naturen og for de mennesker der skal arbejde med tryksagen IHLE er helt i top. IHLE Grafisk Produktion Grafisk Produktion Storegade Broager Storegade 23 DK Broager Tlf Fax Tlf.: Uforpligtende tilbud gives! 820

LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2014 - NR. 2-46. ÅRGANG

LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2014 - NR. 2-46. ÅRGANG Juniorstander Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2014 - NR. 2-46. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten info@godthaandvaerk.dk

Læs mere

LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2013 - NR. 2-45. ÅRGANG

LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2013 - NR. 2-45. ÅRGANG "Af sted med en ladning Flensburger rum" Besøg på Schiffartsmuseum i Flensborg Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2013 - NR. 2-45. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller

Læs mere

FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - MAJ 2012 - NR. 2-44. ÅRGANG

FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - MAJ 2012 - NR. 2-44. ÅRGANG Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk STANDERHEJSNINGEN FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - MAJ 2012 - NR. 2-44. ÅRGANG HUSK! tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten info@godthaandvaerk.dk

Læs mere

Kapsejlads med spejlinger. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk. Mød os på Facebook FANG LINEN. GRÅSTEN SEJLKLUB - december 2015 - NR. 4-47.

Kapsejlads med spejlinger. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk. Mød os på Facebook FANG LINEN. GRÅSTEN SEJLKLUB - december 2015 - NR. 4-47. Kapsejlads med spejlinger Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - december 2015 - NR. 4-47. ÅRGANG Mød os på Facebook HUSK! tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs

Læs mere

FANG LINEN. Formanden modtager den gode Hensigt ved standerstrygningen 2014. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk

FANG LINEN. Formanden modtager den gode Hensigt ved standerstrygningen 2014. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk Formanden modtager den gode Hensigt ved standerstrygningen 2014 Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - DECEMBER 2014 - NR. 4-46. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen

Læs mere

LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - FEBRUAR 2014 - NR. 1-46. ÅRGANG

LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - FEBRUAR 2014 - NR. 1-46. ÅRGANG Bodil Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - FEBRUAR 2014 - NR. 1-46. ÅRGANG HUSK! tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten info@godthaandvaerk.dk

Læs mere

PINSETUREN 2012 TIL MJELSVIG. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - SEPTEMBER 2012 - NR. 3-44. ÅRGANG

PINSETUREN 2012 TIL MJELSVIG. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - SEPTEMBER 2012 - NR. 3-44. ÅRGANG Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk PINSETUREN 2012 TIL MJELSVIG FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - SEPTEMBER 2012 - NR. 3-44. ÅRGANG HUSK! tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægter for Gråsten Sejlklub

Vedtægter for Gråsten Sejlklub 1 Navn og hjemsted 1. Gråsten Sejlklub, der er stiftet i 1929, er hjemmehørende i Sønderborg Kommune. 2. Klubnavnet Gråsten Sejlklub forkortes i al almindelighed til G.S. (GS). 2 Formål, stander og emblem

Læs mere

Fra generalforsamlingen 2011. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2011 - NR. 2-43. ÅRGANG

Fra generalforsamlingen 2011. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2011 - NR. 2-43. ÅRGANG Fra generalforsamlingen 2011 Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2011 - NR. 2-43. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten info@godthaandvaerk.dk

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Hvem kan sejle foruden båd? Mød os på Facebook. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN. GRÅSTEN SEJLKLUB - September 2015 - NR. 3-47.

Hvem kan sejle foruden båd? Mød os på Facebook. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN. GRÅSTEN SEJLKLUB - September 2015 - NR. 3-47. Hvem kan sejle foruden båd? Mød os på Facebook Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - September 2015 - NR. 3-47. ÅRGANG HUSK! tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10

Læs mere

Klubmesterskab 2012 i juniorafdelingen. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - NOVEMBER 2012 - NR. 4-44.

Klubmesterskab 2012 i juniorafdelingen. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - NOVEMBER 2012 - NR. 4-44. Klubmesterskab 2012 i juniorafdelingen Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - NOVEMBER 2012 - NR. 4-44. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300

Læs mere

FANG LINEN. Vintertræning for optimistjoller i GS. MØD OP og støt din klub ved generalforsamlingen den 20.3 2013

FANG LINEN. Vintertræning for optimistjoller i GS. MØD OP og støt din klub ved generalforsamlingen den 20.3 2013 Årsregnskabet for Gråsten Sejlklub vil blive tilgængeligt på hjemmesiden fra 1. marts 2013. Vintertræning for optimistjoller i GS Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk MØD OP og støt din klub ved generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - OKTOBER 2013 - NR. 3-45. ÅRGANG

LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - OKTOBER 2013 - NR. 3-45. ÅRGANG Ved Brændstoft/Flensborg Fjord. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - OKTOBER 2013 - NR. 3-45. ÅRGANG HUSK! tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 Dagsorden og referat: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Bestyrelsen foreslår

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Generalforsamling TCO 2014

Generalforsamling TCO 2014 Referat af Tennis Club Odenses Generalforsamling onsdag d.26.marts k.19.30 OB Fodbold, Atriumgården/L easy Lounge, Sdr.Boulevard 172 Dagsorden 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog valg af John Christensen,

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - NOVEMBER 2011 - NR. 4-43. ÅRGANG

FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - NOVEMBER 2011 - NR. 4-43. ÅRGANG Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk KLUBMESTERSKAB FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - NOVEMBER 2011 - NR. 4-43. ÅRGANG HUSK! tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten info@godthaandvaerk.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - DECEMBER 2013 - NR. 4-45. ÅRGANG

LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - DECEMBER 2013 - NR. 4-45. ÅRGANG Storm i Gråsten Foto: Tonny Sandau Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - DECEMBER 2013 - NR. 4-45. ÅRGANG HUSK! tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre.

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. Referat fra Generalforsamlingen 2008 Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 36 fremmødte udover bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Otto Østergaard blev valg med applaus. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ KØBENHAVN S, 26. marts 2017

Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ KØBENHAVN S, 26. marts 2017 Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ 20 2300 KØBENHAVN S, 26. marts 2017 Generalforsamlingen startede kl. 10:20. Der var 53 medlemmer repræsenteret 1. Valg

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser.

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser. \ VEDTÆGTER FOR BISSERUP SEJLKLUB Gældende fra 03. marts 2013 1. Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er BISSERUP SEJLKLUB Dens hjemsted er Bisserup Havn, Slagelse kommune. 2. Klubbens formål: Klubbens

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Ad 1. Valg af dirigent Valgt er Irene Lorenzen Ad. 2 Valg af referent. Valgt er Frans Bach afholdt lørdag den 4. oktober 2014 i Nyborg Hallen

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - SEPTEMBER 2014 - NR. 3-46. ÅRGANG

LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - SEPTEMBER 2014 - NR. 3-46. ÅRGANG Kredssommerlejr for juniorsejlere Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - SEPTEMBER 2014 - NR. 3-46. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere