FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL NR ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2015 - NR. 2-47. ÅRGANG"

Transkript

1 STANDERHEJSNING Besøg GS på FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL NR ÅRGANG

2 tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten tlf HUSK! Deadline d. 24. august 2015 Har du ideer, har du stof, vil du være med til at lave et sjovere blad - så send dine bidrag til bladets redaktion, via mail eller med almindelig post.. Jo før jo bedre! Klubhus Ulsnæs, Gråsten Formand Lars Chresten Møller Højmark 29, Rinkenæs,6300 Gråsten / Kasserer Bent Brüning Mølmark 11, 6310 Broager Sekretær Bent Rasmussen Egernvej 6, 6300 Gråsten Broudvalg Ole Rieck Sletmarken 12, 6310 Broager / Sejladsudvalg Stig Nissen Sletmarken 49, 6310 Broager / Juniorudvalg Henrik Markussen Havnevej 19, 6320 Egernsund Pladsudvalg Egon Rerup Ahlmannsvej 35, 6300 Gråsten / Klubhusudvalg Frede Nielsen (Smudi) Pileløkke 20, 6310 Broager Haludvalg Arni Helgason Højtoften1, Felsted, 6200 Aabenraa Programudvalg Bernhard Jessen Stensigmosevej 6, 6310 Broager Festudvalg Henrik Kjær Møllegade 11, 6310 Broager Suppleant Peter Øland Nalmadebro 28, Gråsten / Havnemester Frede Schmidt Teglparken 52, 6320 Egernsund / Webmaster Lasse Køjner Vårhøjvej 20, Rinkenæs,, 6300 Gråsten Klubmåler Peter Moisen Skovgade, 6320 Egernsund Redaktør Ulla Frank Rerup Ahlmannsvej 35, 6300 Gråsten /

3 Kom ind til en Blå time og få overblik over dine muligheder Jernbanesti Sønderborg SØSPORT og FISKERIARTIKLER Erik Brag Sundgade Sønderborg. Tlf. /fax Gråsten Boghandel Ulsnæscentret 6300 Gråsten Telefon Fax BHJ - globale muligheder Ingredienser i verdensklasse BHJ er den førende internationale leverandør af ingredienser og kødråvarer til fødevare-, dyrefoder- og farmaci-industrien. Over 90% af omsætningen skabes på verdensplan, med 14 datterselskaber og 60 distributører fordelt over hele verden. Se mere på bhj.com - when you are looking for real value BHJ A/S Ulsnæs 33 DK-6300 Gråsten 3

4 Alles, was ein Segler braucht. Schriftart Avenir LT Std 1 Schriftschnitt Medium Dunkelblau Pantone 648 Gold Pantone 872 BERATUNG wird bei uns groß geschrieben. Flensburger Yacht-Service Am Industriehafen 4 D Flensburg Tel. +49 (0) Fax +49 (0) mo - fr sa Ihr Repräsentant für: FYs K-24 Ihr kompetenter Yachtausrüster von A - Z: All-Wetter-Bekleidung Bootsfarben, -lacke und Malerzubehör Beschläge und Blöcke Epoxy Reparaturspachtel Motorenzubehör Neoprenanzüge und Ölzeug Reparatur-Rundum-Service Rettungswesten Rigg- und Drahtarbeiten Schuhe, Gummi- und Seestiefel Sommer- und Winterlager Tauwerk und Spleißarbeiten Zeisinge Wir freuen uns auf Ihren Besuch 4

5 Formandens side Tak for en veloverstået generalforsamling og tak for opbakningen bag bestyrelsens arbejde i det forløbne år. Bestyrelsen gør en stor indsats for at finde den bedste vej frem for klubben dvs. den vej, der på bedste måde tilgodeser vores vedtægter og regelsæt, vort sammenhold og ikke mindst klubbens sunde udvikling med nye tiltag og fornyelser. Lad os her og nu sammen lægge vores forestående suspension fra Dansk Sejlunion på glemmehylden og i stedet glæde os til alle de gode oplevelser, der venter på os på vandet og her i klubben. Jeg skal love jer alle, at vi nok skal komme videre med vores ungdomsarbejde og andet, der er relateret til Dansk Sejlunion, selv om det måske ender med, at Dansk Sejlunion ikke vil (eller må for Danmarks Idræts Forbund) tale med os et stykke tid. Vi skal videre med vores udviklingsplan, og med det udarbejdede skitseforslag på en bølgebryder i hånden har vi nu igangsat den såkaldte fundraising, hvor vi skal finde frem til eventuelle disponible midler fra fonde, der kan finansiere en del (det hele nok tvivlsomt) af vores udviklingsplan. Klubbens medieudvalg skal i gang med at skrue en ny hjemmeside sammen. Denne skal skabe muligheden for en bedre og hurtigere nyhedsformidling i klubben. Medieudvalgets opgave er ligeledes at arbejde hen mod en digital udgave af Fanglinen, således at klubben om et til to år kan spare den væsentlige omkostning til trykning af bladet. Vi afliver ikke en papirudgave af Fanglinen, da denne fortsat vil kunne afhentes i klubhuset, dog i en printet udgave. Vi har igen i år alle meget at glæde os til. For blot at nævne noget af det så fortsætter vores ungdomsarbejde og vores kapsejllads som hidtil og som om intet er hændt. Seniorsejlerne kan bl.a. glæde sig til pinseturen til Mjels, til mandetur etc. Vi alle kan glæde os til en havnefest i august. Og endelig er der vores egne private sommertogter til nær og fjern. Med ønske for jer alle om en rigtig god sejlsæson Lars Chresten Møller 5

6 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 23. februar 2015 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat fra møde d. 5. januar 2015 Referatet godkendt. 2. Siden sidst og indgået post v. Lars Modtaget indbydelse til kursus i FLID Vild med vand og i DS Konflikthåndtering. Lars har svaret på en klubundersøgelse udsendt af DS. Indbydelse til møde i Lillebælt Sydkreds den 4. februar Stig og Henrik M. deltog. Modtaget mail den 4. februar fra Dansk Sejlunion med varsel om klubbens suspension af DS den 19. marts. Indkaldelse til generalforsamling i Lillebælt Sydkreds den 12. marts. Indkaldelse til generalforsamling i FLID den 25. marts. Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Sejlunion den 21. marts i Horsens. Brev fra DS vedr. kortlægning af fritidsaktiviteter på havet. Mail fra Gråsten Samvirkende Idrætsforeninger (GSI) med indbydelse til repræsentantskabsmøde den 24. marts og Sportens Dag i april Bent R. deltager. Mail fra Kommunen med opfordring om tilmelding til Aktiv Sommer. 3. Økonomi v. Bent B. Gennemgang af regnskab-2014 og budget-2015 for GS Regnskab og udkast til budget blev godkendt. 4. Medlemskartotek mm. og tildeling til udvalg v. Bent R Til kartoteket var der følgende ændringer: Udmeldelse: Aktiv A: Poul Nielsen, Gråsten Passiv: Flemming Gormsbøl, Broager 5. Kort orientering fra udvalgene ved udvalgsformændene Hver udvalgsformand (plads, hal, fest, program, junior, sejlads, klubhus, medie, bro) forbereder 6 8 linjer highlights fra udvalget til generalforsamlingens formandsberetning for 2014(gerne med en enkelt øjeåbner til 2015) Egon: Intet nyt fra pladsudvalget. Jørgen: Intet nyt fra haludvalget. Henrik K.: Standerhejsning udsættes til den 11. april pga. påsken. Poul Erik: De sidste arrangementer fra vinterprogrammet er: Foredrag om Jutlandia, Jordomsejling hos SYC og Stumpemarked det hele er slået op på hjemmesiden. Henrik M.: Juniorafdelingen har fået 2 nyuddannede Baneledere, 3 medlemmer har deltaget i DS klubkonference i november. Vinterprogrammet har bl.a. budt på tur i skøjtehal, juniorweekend til Damp 2000 med efterfølgende overnatning i klubhuset. Stig: Sejladsudvalget er så småt startet på planlægningen af den kommende sæson og har drøftet de måske ekstra udfordringer, der måtte komme. Smudi: Der er solgt en gammel tavle.

7 Du er altid velkommen til et besøg Adventure Medie - se indhold på hjemmesiden 7

8 Frank: Intet nyt fra medieudvalget. Ole: Vi har modtaget et beløb fra Fiskenæs Bådlaug for leje af mastekran. Der gøres overvejelser omkring ramslagets fremtid og hvordan vi kommer af med det. Der ansøges om tilskud hos Codan til køb af hjertestarter. Ulla: Deadline til næste udgave af Fanglinen er den 7. april. 6. Forberedelse af generalforsamlingen den 18. marts Endelig dagsorden v. Lars Afvikling og traktement info til Frede Bestyrelsesforslag til videre forløb efter DS-varsling af eksklusion af GS fra DS oplæg fra Lars Bestyrelsesforslag til behandling af forslag fra medlemmer fremsat på generalforsamlingen i 2014 oplæg fra Lars Bestyrelsesforslag til 2015-aktiviteter i GS-udviklingsplan oplæg fra Lars Bestyrelsesforslag til Fanglinens overgang til nyhedsformidling på GS-hjemmeside oplæg fra Frank Der er holdt et Skype-møde omkring fundraisingen til udviklingsprojektet og oplægget fra vores rådgiver fra FLID blev gennemgået. Frank gennemgik de elementer, en ny hjemmeside skal bestå af. Vi foreslår, at Fanglinen først udfases med udgangen af 2015 samtidig med, at den nye hjemmeside opbygges og testes. 7. Eventuelt Ok fra bestyrelsen at juniorafdelingen investerer i en ny projektor til ca. kr ,00 Bent Rasmussen Dagsordenen blev gennemgået og vi fik derved konstateret, at klubhusudvalgsformanden (Smudi) er på valg på ulige årstal og dermed på valg i år. Desuden blev forslagene fremsat på generalforsamlingen i 2014 endnu en gang nøje gennemgået. Bestyrelsens holdning til forslagene fremlægges på den kommende generalforsamling. 8

9 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I GRÅSTEN SEJLKLUB den 18. marts 2015 Kl bød formanden velkommen til ca. 80 fremmødte og gik straks over til dagsordenen: 1. Valg af dirigent Hans Chr. Sibbesen blev foreslået og valgt. Dirigenten kunne fastslå, at generalforsamlingen var lovligt varslet iht. vedtægterne og dermed beslutningsdygtig. 2. Valg af referent Bent Rasmussen blev foreslået og valgt. 3. Beretning Lars Møller aflagde beretning om årets begivenheder i klubben og herunder fortalte han om eksklusionssagen og DS suspensionsvarsel, som var udsat til den 1. maj. Hans Peter Novrup omtalte DS nye folder omkring konfliktbehandling og pointerede ligeledes, at vedtægtsændringer fra 2012 endnu ikke var opdateret på hjemmesiden. Lars beklagede dette og lovede, at der ville blive rettet op på det snarest muligt. Inge Kryhlmand fremførte, at det var bestyrelsen og ikke Henrik Holona, der har skylden for at eksklusionssagen er kommet dertil, hvor den er nu, hvortil Lars svarede, at bestyrelsen udelukkende har handlet i overensstemmelse med beslutninger truffet på generalforsamlingen. 4. Forelæggelse af regnskab og budget Bent Brüning gennemgik regnskabet for 2014 og budget for 2015 efterfulgt af følgende kommentarer. Hans Peter N. forslog, at havnemesterens løn skulle øges til kr afgøres af bestyrelsen. Tage Møller fik oplyst, at stigningen til rep. og vedligeholdelse vedr. klubhuset i bud-gettet skyldtes en større planlagt reparation. Inge K. efterlyste en forklaring på de store underskud i festudvalget, hvilket Henrik K. besvarede med, at det var for at trække flere medlemmer til arrangementerne, når egenbetalingen var beskeden og desuden udgjorde udgiften kun et lille beløb pr. deltager. Jan Petersen efterlyste uddybning ved mastekranen, hvilket Lars kunne fortælle er med i udviklingsprojektet. Herefter kunne regnskab og budget godkendes. 5. Fastsættelse af kontingent og indskud Bestyrelsen foreslog fortsættelse af kontingent og indskud på nuværende niveau, hvilket blev godkendt. Tage M. spurgte dog ind til en even- 9

10 tuel kontingentstigning, hvilket Bent B. mente ikke var relevant på nuværende tidspunkt og måske ville skræmme medlemmer væk. 6. Fastsættelse af diverse priser og gebyrer Her foreslog bestyrelsen ligeledes uændrede priser for det kommende år, hvilket kunne godkendes. 7. Forslag til vedtægtsændringer 7.1 Forslag fra bestyrelsen: 18 Salutkanonen udgår af vedtægterne. Nuværende 19 rykker frem som 18. Lars begrundede forslaget med, at vi ikke længere har de fornødne tilladelser til at affyre kanonen. Datoerne for standerhejsning og strygning besluttes fremover i festudvalget. Hans Peter N. havde stillet forslag om faste datoer, hvilket han begrundede. Lars M. pointerede dog, at forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. januar for at kunne blive behandlet på generalforsamlingen. I dette tilfælde mente Hans Peter, at det var ok at komme med et ændringsforslag til et allerede fremsat forslag til vedtægtsændringer. Dirigenten fandt det dog ikke i orden og afviste Hans Peters forslag. Det af bestyrelsen fremsatte forslag blev vedtaget. 7.2 Forslag fra Inge Kryhlmand (fra 2014): 4E Rettigheder kan kun arves mellem ægtefæller foreslås ændret til: Rettigheder kan kun arves mellem ægtefæller og samlevere. Inge K. motiverede forslag. Forslaget blev vedtaget. 7.3 Forslag fra Inge Kryhlmand (fra 2014): 5,4 Bestyrelsen tildeles omkostningsgodtgørelse svarende til kontingent fore-slås slettet. Lars M. mente, at godtgørelsen ikke var urimelig ift. de faktiske udgifter og det var et stort administrativt bøvl, hvis der skulle opgøres udgifter til telefon, papir m.v. Inge K. mente, at ikke alle bestyrelsesmedlemmer bruger for 975 kr. Hans Peter N. bad Inge K. trække forslaget, hvilket hun indvilligede i. 8. Indkomne forslag 8.1 Indstilling efter behandling af forslag fra Hans Peter Novrup og Inge Kryhlmand fremsat på generalforsamlingen i 2014 (fra bestyrelsen). Bilag 8.1 Ad forslag 1 (HPN): Lars fortalte, at forslagene fra 2014 har været til behandling i udvalgene i bestyrelsen. Ramslaget er taget ud af drift og vil blive solgt til skrot. Ad forslag 2 (HPN): Lars fremlagde bestyrelsens synspunkt. Bjarne B. kommenterede forslaget og pointerede, at der aboslut var behov for reparationer på broerne og udskiftning af pæle. Ad forslag 1 (IK): Lars gennemgik forslaget der bliver i dag ikke opkrævet ekstra for strøm. Kontrakterne vil blive tilrettet. Ok fra Inge til dette. Ad forslag 2 (IK): Bimålere bliver brugt reglementerne tilpasses. Ad forslag 3 (IK): Kontrakter ligger allerede på hjemmesiden. Ad forslag 4 (IK): De allerede udarbejdede ventelister vil fremover blive lagt på hjemmesiden. 10

11 Ad forslag 5.1 (IK): Der betales gebyr og ikke depositum ved indmeldelse. Modsat hal- og broplads er der ingen vedligeholdelse ved en udendørs vinterplads derfor intet depositum. Og likviditet er ikke et umiddelbart problem. Ok til svar fra Inge K. Ad forslag 5.2 (IK): Det er iht. brandmyndighederne ikke tilladt at benytte hallen til parkeringsplads og desuden skal hallen fyldes med bådvogne. Ad forslag 5.3 (IK): Klubhuset ville lide under manglende opvarmning hele vinteren og desuden er der ugentlige aktiviteter af juniorafdelingen foruden div. møder og vinterarrangementer. Ad forslag 5.4 (IK): Arealet til vinterplads-er udnyttes allerede fuldtud. Ad forslag 5.5 (IK):Taksten for udeblivelse fra arbejdspligt på de nuværende 500 kr. blev diskuteret og til sidst besluttet at være på et rimeligt niveau. Ad forslag 5.6 (IK): Bestyrelsen tager forslaget med i fremtidige overvejelser af takstreguleringer. Inge tilkendegav, at hun var tilfreds med bestyrelsens kommentarer til de fremsatte forslag. 8.2 Handlingsplan for Fanglinens overgang til nyhedsformidling på GShjemmeside (fra bestyrelsen) Frank fortalte om de udfordringer, der er med indsamling af stof og trykning af den nuværende Fanglinen. Med en aktiv og dynamisk hjemmeside vil vi få en mere tidsvarende nyhedsformid-ling. Nyheder, fotos og videoer kan hurtigt lægges på. Der kan oprettes et forum, hvor medlemmer kan debattere forskellige emner. Der er i dag en betydelige udgift til trykning af Fanglinen. Hvis generalforsamlingen godkender ændringen, vil bladet udfases i løbet at et års tid samtidig med, at den nye hjemmeside vil være klar. Der blev efterlyst muligheden for også fremover at kunne printe Fanglinen fra nettet. Desuden blev der forespurgt om tidsplanen, hvor svaret var, at det nok ville tage ca. 1½ år inden, ændringen var helt gennemført. Forslaget blev vedtaget. 8.3 Status og 2015-handling i Udviklingsplan for Gråsten Sejlklub (fra bestyrelsen) Lars gennemgik skitseforslaget til bølgebryder samt de øvrige delprojekter til en samlet pris af i alt ca. 10 mio. kr. Der er i samarbejde med FLID udpeget en person, der skal søge om midler fra fonde m.m. En samlet oversigt over økonomien følger senere. Kaj Funder ville vide om bølgebryderen som beskrevet kunne modstå en vinter med megen is, hvortil Lars svarede, at vi stoler på de professionelle rådgivere. Bestyrelsen fik accept til at arbejde videre med udviklingsprojektet. 9. Valg til bestyrelsen og suppleant Bestyrelsesposter: Kasserer: Bent Brüning (modtager genvalg) Genvalgt Sejladsudvalgsformand: Stig Nissen (modtager genvalg) Genvalgt Broudvalgsformand: Ole Rieck (modtager genvalg) Genvalgt Klubhusudvalgsformand: Frede Nielsen (modtager genvalg) Genvalgt 11

12 Juniorudvalgsformand: Henrik Markussen (modtager genvalg) Genvalgt Suppleant: Peter Øland (modtager genvalg) Genvalgt EKSTRAORDINÆRT: Haludvalgsformand: Jørgen Sommer (afgår) Àrni Helgason blev valgt Programudvalgsformand: Poul Erik Petersen (afgår) Bernhard Jessen blev valgt 10. Valg af revisor og revisorsuppleant Revisor: Hans Peter Novrup (modtager genvalg) Genvalgt Revisorsuppleant: Ikke besat Tage Møller blev valgtt 11. Eventuelt Hans Jørgen Laustsen syntes, at vi bør mindes de afdøde medlemmer samt markere runde fødselsdage. Lars Møller kunne se et problem i, at nogle måske vil blive glemt men lovede at tage det op i bestyrelsen. Til slut takkede formanden dirigenten for veludført arbejde og rettede også en tak til den øvrige bestyrelse for det gode samarbejde samt en stor tak til havnemester Frede Schmidt. Desuden bød han de 2 nye medlemmer af bestyrelsen velkommen. Generalforsamlingen afsluttet kl Bent Rasmussen Referent 30. marts 2015 Hans Chr. Sibbesen Dirigent REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Fraværende: Henrik M., Sig, Bernhard og Frank (Lasse Køjner mødt som afløser for Frank) 1. Konstituering Der var genvalg af forretningsudvalget, der således fortsat udgøres af formand Lars Møller, kasserer Bent Brüning og broudvalgsformand Ole Rieck. 2. Opsamling fra generalforsamlingen (referat, forslag, vedtægtsændring, eksklusionssag) Det blev besluttet at hæve havnemesterens løn til kr pr. måned eller kr årligt. Der er afholdt dialogmøde med deltagelse af Henrik Holona, Michael Cholewa og Lars Møller desværre uden resultat, så status er fortsat uændret. Vi afventer herefter udspil fra DS efter 1. maj. Der er kommet mange positive tilkendegivelser på den udsendte pressemeddelelse. 3. Fastsættelse af mødedatoer for den kommende bestyrelsesperiode Følgende datoer blev fastlagt til bestyrelsesmøder: 4. maj, 24. august, 5. oktober, 9. november, 7. december (start kl ), 4. januar samt 22. februar Generalforsamlingen afholdes onsdag den 16. marts

13 4. Opgaver for det kommende år kort fra udvalg og funktioner Affaldspladsen ændres, så der bliver mere lukket ind til containerne. Der er flere aftagere til ramslaget. Deadline til næste Fanglinen er udsat til den 13. april. Der planlægges afholdelse af medlemsorienteringsmøde sidst i maj. Til kartoteket var der følgende ændringer: Indmeldelse: Aktiv A: Annette Weiss, Gråsten (festudvalg) Junior: Annabelle Rinkovski, Egernsund Udmeldelse: Aktiv A: Thomas Hjorth, Vojens Rasmus Westermann, Broager Werner Burmeister, Esbjerg Morten Torp, Nybøl Passiv: Junior: Ebbe Novrup, Sønderborg Kenneth Frederiksen, Gråsten Emma Christensen, Gråsten Frederik Andersen, Gråsten Ændring: Aktiv - passiv: Reimer Paulsen, Egernsund 5. Indstilling af ny medieudvalgsformand (hjælpefunktion) Lasse Køjner tager over efter Frank, der ønsker at stoppe som ansvarlig for medieudvalget. Lasse kontakter Frank omkring det praktiske ifm. overdragelsen. Hjemmeside og Fanglinen skal opdateres med ændringerne i bestyrelsen og hjælpefunktionen. 6. Udviklingsplan igangsættelse af fundraising Der kommer nyt oplæg fra vores fundraiser efter, at Lars har haft kontakt til ham. 7. Pressemeddelelse om generalforsamling, standerhejsning m.m. i Gråsten Sejlklub Bent R. sender pressemeddelelse til JydskeVestkysten og Gråsten Avis omkring ændringer i bestyrelsen og den forestående standerhejsning. 8. Eventuelt Vi besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Lars (formand), Bent R. (sekretær) samt yderligere et medlem til opdatering af vores vedtægter. Lars tager aktion omkring dette. Bent Rasmussen Malermester Klaus Blaske Nielsen Sundsnæs 6C, 6300 Gråsten Teleon Åben , fredag lørdag 9-13 Ved aflevering af denne annonce, gives 15% rabat på alle Hempels produkter Gælder i hele 2014 og kun mod aflevering af annoncen 13

14 01/04/15 Bro B 2015 Ebbe Horsted Shipman 28, SKIPPY Kenneth Jessen L23, SYLFIDE Lasse Køjner L23, NAIMA Hans Jørgen Vaarbjerg Bianca 27, FRU VAARBJERG Anker Hansen IFMarieholm, Simon Andersen Draco 24, TRIXIE Wille Lahrmann Elvstrøm 25, VIKI Lorenz Schmidt Bianca 28, CHER Jørn Skovsen Mayland 20, OLIVIA Ledig Ledig Fini Dyrgaard Granada 23, OVER GEVIND Johannes Juhl Saga 27, LOREENA Torben Jørgensen Euro 25, ASLAK Bruce Wakelin Drabant 22, PEGASUS Henning Norup Sagitta 20, SUSSI Carsten Novrup LM 23, CINDY Trond Kjeller John Theodor Jensen 217 Nordborg 26, JAKOB Saga 27, ANNETTE 247 Leif Matthiesen 215 Christian Eskildsen Àrni Helgason 218 Passat 26, MELIAN II Winga 25, Pedro Donky, BIBBI 214 Frede Nielsen Boy Lindholm Frank Jessen Scampi 30, NIELSEN II HR 312, Kings Cruiser 33, MARTINIQUE 213 Per Holt Jessen Hans Jørgen Laustsen Grinde, NANNY Ledig Bavaria 36, CARPE DIEM 212 Bjarne Brudvig-Hansen Dorte Melgaard Petersen Jørgen Sommer Danboat 28, GULINN Granada 31, SIX PACK HR Rasmus 35, NANOK 211 Frank Gløe Tonny Sandau Jens Hohwü HR 26, FRIVAGT LM30, CHARISMA Grand Soleil 343, MY FLY 210 Henning Janke Markussen Peter Terp Drabant 27, JANKE Ledig Capalina 36, BALASIN 209 Børge Bach-Hansen Michael Byllemos Egon Rerup Maxi 84, FRU HANSEN Bianca 320, MIRO Jeanneau 35, QUEEN 208 Bent Brüning Niels Goosmann Tage Møller Drabant 27, MILLE Bianca 320, M'HONEY Scanmar 33, LA BELLE 207 Henrik Markussen Jens Klepper First 305, CIEL Ledig X-79, nn 206 Peter Øland Hans Kristian Madsen Johan Falkenberg Rasmussen Scampi 30, FRIGG Seamaster 815, ILAHEE Nordborg 33, PASSAT 205 Bjørn Bach-Hansen Bent Rasmussen Rode 30, AMALIE Ledig Dufour 34 Performance, ZOOM-OUT 204 Bent Junk Poul Fribo Verner Seidel Bavaria spec., JU-LU X-99, X-DREAM 34' motorbåd, ATHENE 203 Finn Hjorth Bjørn Vestergaard Bernhard P. Kluge Granada 32, ANNE Bavaria 30, SANTANA Bianca 36, LE PETIT 202 Bernhard Jessen Nicki Lundstrøm Holm Lars Møller Beneteau 39.3, VOLARE Elan 31/33, CAPELLA Jeanneau 35, LANETTE 201 Peter Wettengel Jens Lorenzen Jan Peter Grigat Espace 1100, MONIC Elvstrøm 32, RISK IT Xp 33, CALIXTUS 14

15 201 Peter Wettengel Jens Lorenzen Jan Peter Grigat Espace 1100, MONIC Elvstrøm 32, RISK IT Xp 33, CALIXTUS Bro A Knud Paulsen Ledig BB 10-METER, PELIKANEN Kaj Hansen Bent Asmussen Nordborg 30, SOMMERFUGL Bavaria 37, RITA Jan Petersen Henrik Kjær Ledig Ledig Blue Dane 32, BLUE MOON Michael Møgelgaard 140 Dufour 385, ANNE-MI III Ledig Ledig Van de stadt 36', PELINORE 147 Lars Gormsbøl Helge Lumbye Sørensen Svend Anders Olesen 139 Granada 28, LIFE STYLE, Ledig Halberg Rassey 29, FUNNY GIRL 148 Kaj Nissen Søren Vogelius Jesper Bundgaard Nielsen Annette Hansen 138 Danboat 29, INA Skilsø 23, SYLVIA Spækhugger, SLUF LM 81, JAMA 149 Ole Rosenvind Rieck Jetta Højgaard Finn Hjermov 137 Impala 36, FREJA Ledig BK 2000, denlille Monsun 31, HAVLIV 150 Ernst Thiessen Lars Frank Rerup Frede Schmidt 136 Motorbåd, Campion 595 Allante, XXXX XXXX Ledig Junker 26, INGE BIRGIT 151 Lars Bønløkke GS Finn Goldberg Jørgen Rye 135 Comfortina 35, LA VITA Kegnæs, MADS Maxi 77, SKIBET Jasmin 25, FRIGG 152 Knud Erik Zahn Palle Hinrichsen Herman Eggert Henrik Andersen 134 Athena 34, ILIOS Tern 425, XXXX XXXX Banner 28, JOHANNE Acent 26, KALAMAHE 153 Preben Calender Christensen GS Tim Schwennesen Stig Rosenbeck 133 Naver 27, TAI LI Kegnæs, ONKEL ANDERS Risør 27, BRUMBASSEN Parant 25, MELA 154 Hans Peter Novrup GS Esben Nowak Hans Pontoppidan 132 X332, X-TRA DEJLE Kegnæs, ANDERSINE Tresfjord 29, JACIDA Drage, MARINA 155 Thomas Cullberg Gunnar Høj Johnny Nielsen Bent L. Holm 131 Maxi 84, TEMA Rode 32, FIRE LADY Fjord 271, Luna 26, DORTE III 156 Stig K. Nissen GS Frede Jessen Per Rosenberg 130 Dufour 365, GS-Jolle, JUBAS LM 27 Spec., SAUNA Bianca 27, PANDA 157 Inge Kryhlmand GS Benny Christensen Dan Filtenborg 129 Carat 34, LOLA II Tresfjord 28, NANNA RJ 85, NO NAME GS-Jolle, SYDBANK 158 Bent Pedersen 127 Rolf Knapp Janne von Hacht 128 Nimbus 2600, FREYA Jollenkreuzer, LOVIS Comfortina 32, CARPE DIEM 159 Hans Mortensen Bruce Roberts, CHATRINE 160 Rene Andersen Ammerglass 32, FRUENS VILJE 161 Jes Knutzen Fjord 24, NIL 15

16 Fakta omkring Gråsten Sejlklubs eksklusionssag marts 2015 Gråsten Sejlklub er varslet suspension fra Dansk Sejlunion, såfremt Gråsten Sejlklub ikke lader et tidligere ekskluderet medlem genindtræde i sejlklubben. Suspensionen vil antageligt hen over forsommeren føre til, at Gråsten Sejlklub bliver ekskluderet fra Dansk Sejlunion, dvs. smidt ud. Til trods for, at Gråsten Sejlklub i kraft af sit medlemskab af Dansk Sejlunion er underlagt en top-down bestemt adfærdspligt, vil Gråsten Sejlklub ikke lade det ekskluderede medlem genindtræde i sejlklubben. Gråsten Sejlklub har et sæt vedtægter godkendt af Dansk Sejlunion, der retfærdiggør en lokal beslutning på klubbens generalforsamling om- og gennemførelse af eksklusionssager som i den aktuelle. Der er sket et utal af fejl i denne sag fra Dansk Sejlunions side. Nogle af fejlene er erkendt, og der er bl.a. udgivet en folder i gennemførelse af eksklusionssager, oprettet kurser i konflikthåndtering etc.. Alt sammen rigtig fint, men for sent for Gråsten Sejlklub, der har måttet lægge skuldre til en fra Dansk Sejlunions side meget uprofessionelt håndteret sag. Gråsten Sejlklub i relation til det ekskluderede medlem/nn Mere end 9 ud af 10 klubmedlemmer ønsker ikke NN s tilstedeværelse i Gråsten Sejlklub pga. dårlig opførsel, trusler og tilsidesættelse af regler (afgjort på generalforsamlingen 2013). NN er blevet tilbudt bådplads i nabohavn til samme pris som i Gråsten Sejlklub, men NN ønsker ikke at tage imod dette tilbud. NN har som seniorsejler ikke et tvingende behov for tilknytning til Dansk Sejlunion gennem et medlemskab i Gråsten Sejlklub (har bl.a. ikke brug for juniorafdelingen i Gråsten Sejlklub). Hvis NN ønsker medlemskab af Dansk Sejlunion, kan NN søge det som individualist. I modsætning til f.eks. at være medlem af en fagforening og herigennem at opnå rettigheder af livsbasal karakter, er der intet af nogen art for NN i et medlemskab af Gråsten Sejlklub i forhold til et medlemskab af en anden sejlklub. I en sejlklub handler det alene om fællesskab for interessen og om det sociale element. NN kan opnå fællesskab for interessen i andre sejlklubber, og det er vanskeligt at se det sociale tilgodeset fremadrettet i Gråsten Sejlklub, hvor NN er uønsket pga. sin opførsel. Gråsten Sejlklub har prøvet alt i forhold til NN, herunder dialogmøder med NN. Dette for at få NN til at forstå og acceptere, at godt nok har instanserne Dansk Sejlunion og Danmarks Idræts Forbund givet NN medhold via en kendelse, men at dette ikke løser det reelle problem omkring NN s tilstedeværelse i Gråsten Sejlklub. Gråsten Sejlklub har på dialogmøderne stillet NN spørgsmålet, om det er NN s intention og hensigt i kraft af sin fastholdenhed om at genindtræde i 16

17 Gråsten Sejlklub, at ødelægge det Dansk Sejlunion-relaterede sejlsportsliv for børn og ungdom i Gråsten. Desværre ingen synlig reaktion og forståelse for, hvad denne sag reelt handler om og i værste fald kan føre til. Systeminstanserne (Danmarks Idræts Forbund og Dansk Sejlunion) har uden tøven givet NN udløserknappen til den katastrofe, der nu er ved at udspille sig. Og hvad har systemet tænkt sig, når det vil sende NN tilbage til Gråsten Sejlklub med en accept i hånden på, at det er helt legalt at opføre sig dårligt og true sig frem. Og dette til en Gråsten Sejlklub, der tidligere har meddelt NN, at NN er uønsket netop pga. sin opførsel. Gråsten Sejlklub i relation til Dansk Sejlunion Gråsten Sejlklub har fra begyndelse af i denne sag rådspurgt sig i Dansk Sejlunion omkring en nødvendig medlemseksklusion og søgt rådgivning om proces og handling. Dansk Sejlunion har her alene præciseret vigtigheden af, at vedtægterne formelt bliver fulgt, således at der ikke kan påtales fodfejl i processen. Dette taget til efterretning og efterlevelse har Gråsten Sejlklub efterfølgende handlet ud fra den opfattelse, at have Dansk Sejlunions fulde opbakning til at gennemføre eksklusionen. Noget helt andet skulle imidlertid vise sig. Dansk Sejlunion-sekretariatets rådgivning til Gråsten Sejlklub var ikke i overensstemmelse med Dansk Sejlunions eget organ det såkaldte ordensudvalg i Dansk Sejlunion. Dette udvalg har domstolslignende beføjelser, hvorfor det derfor også må forventes, at de enkelte sager, herunder Gråsten Sejlklubs sag, bliver efterforsket med tilstrækkelig grundighed, inden der træffes afgørelser. Gråsten Sejlklub vil her undlade at redegøre for detaljerne i ordensudvalgets efterforskning, men her blot betegne den som kaotisk, ustruktureret og ringe. Gråsten Sejlklub sidder nu tilbage med den konstatering, at Gråsten Sejlklubs tillid til Dansk Sejlunion som den, der skal støtte op omkring Gråsten Sejlklubs eksistens og træde hjælpende til som livredder, fuldstændig er forsvundet. I sejlerens billede har Dansk Sejlunion trukket Gråsten Sejlklub hen til kajkanten og herefter skubbet Gråsten Sejlklub i vandet. Livredderen (der også burde være Dansk Sejlunion) træder ikke til ikke engang med en redningskrans, og overlader Gråsten Sejlklub helt til sig selv og sin egen redning. Gråsten Sejlklub i relation til Danmarks Idræts Forbund Vort samfund tilstræber, at idrætten i Danmark skal udvikles lokalt og på basis af frivillighed. Dette udsagn er ikke ukendt i vores politiske verden. Hvordan når samfundet i mål med dette udsagn, når idrætsforeningernes rettigheder er topstyret og når muligheden for egenbestemmelse ude i den enkelte klub (som oplevet i Gråsten Sejlklub) ikke eksisterer? Gråsten Sejlklub den 26. marts 2015 På bestyrelsens vegne Lars Chresten Møller Formand 17

18 INFO-AFTEN FOR NYE MEDLEMMER OG ØVRIGE INTERESSEREDE TIRSDAG DEN 26. MAJ 2015 KL I KLUBHUSET Leder du efter en god sejlklub i Gråsten-området, er du nyt medlem i klubben, eller har du bare glemt, hvad det vil sige at være medlem af Gråsten Sejlklub, så mød op. Her vil udvalgsformænd og øvrig bestyrelse være til stede og fortælle om årets gang i sejlklubben og gennemgå klubbens virk somhedsplaner, procedurer og regler. Tilmelding til Lars Chresten Møller på tlf eller i mail til senest tirsdag den 19. maj Da dette er en oplagt mulighed for at få det store overblik over klubbens virke og funktion, håber vi på stort fremmøde. Vel mødt den 26. maj - alle er velkommen. Hilsen fra bestyrelsen 18 12

19 URINSTEN Det skulle være godt, en gang imellem, med et stykke toiletpapir gennem toilettet, for at rense systemet! Så skete det bare, toiletpapiret (en lille cigar ) ville ikke ud, toilettet var stoppet der var ingen afgang, men der kunne dog pumpes vand ind i toilettet. Jeg prøvede at puste luft igennem toilettet, men det boblede bare tilbage toiletafgangen måtte altså være stoppet. Der var ingen anden udvej, end at skille toilettes pumpesystem ad, indtil afgangsslangen. Efter en del år på den position, så pumpesystemet udmærket ud. Der var ikke plads til et rensebånd eller vandslange op i afgangsslangen! Hvad så? - afgangsslangen føltes hård og ubøjelig, - med en finger i slangen kunne jeg mærke - noget sand/grus! skulle det bores eller mejsles ud? skulle hele afgangsslangen ud?.nej. Med hovedet af en stor skruetrækker senere en hammer, bankede jeg nu løs på afgangsslangen, der kom en masse sand/ grus ud af afgangsslangen, og efter endnu nogen banken også en lille cigar eller pissoir-skod bestående af hårdt presset toiletpapir. Jeg bankede nu hele vejen indtil skroggennemføringen. Da jeg ikke kunne få mere sand/grus ud af afgangsslangen ved toiletter, satte jeg et stykke vandslange i afgangsslangen og pustede indtil jeg kunne høre, at der kom luftbobler op langs den udvendige side af båden nu var der gennemgang i afgangsslangen til det fri!. Et rengjort og smurt toilet-pumpesystem blev nu samlet og toilettet var funktionsdygtig igen. Inde i båden havde jeg banket 1,5 kg urinsten ud, på bunden under båden, kunne jeg se, der lå lige så meget, - altså ca. 3 kg urinsten i alt. Hvad kan vi så lære af dette?. Det kunne være en god ide, med års mellemrum, at give afgangsslangen nogle tæsk, så man får løsnet og bortskaffet evt. urinsten, specielt når systemet har nogle år på bagen. Måske skyller man ikke nok!. Se foto af 1,5 kg urinsten med den lille cigar og 2 kronen. X-tra DEJLE Hans Peter Novrup 13 19

20 Svanemærket Vi er medspiller, når miljøhensynet vægtes! Du behøver ikke sejle verden rundt for at finde det rigtige trykkeri... IHLE grafisk produktion, Broager er Svanemærket. Den nordiske miljømærkning betyder at miljøhensyn for naturen og for de mennesker der skal arbejde med tryksagen IHLE er helt i top. IHLE Grafisk Produktion Grafisk Produktion Storegade Broager Storegade 23 DK Broager Tlf Fax Tlf.: Uforpligtende tilbud gives! 820

LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2014 - NR. 2-46. ÅRGANG

LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2014 - NR. 2-46. ÅRGANG Juniorstander Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2014 - NR. 2-46. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten info@godthaandvaerk.dk

Læs mere

FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - MAJ 2012 - NR. 2-44. ÅRGANG

FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - MAJ 2012 - NR. 2-44. ÅRGANG Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk STANDERHEJSNINGEN FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - MAJ 2012 - NR. 2-44. ÅRGANG HUSK! tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten info@godthaandvaerk.dk

Læs mere

FANG LINEN. Formanden modtager den gode Hensigt ved standerstrygningen 2014. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk

FANG LINEN. Formanden modtager den gode Hensigt ved standerstrygningen 2014. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk Formanden modtager den gode Hensigt ved standerstrygningen 2014 Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - DECEMBER 2014 - NR. 4-46. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen

Læs mere

PINSETUREN 2012 TIL MJELSVIG. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - SEPTEMBER 2012 - NR. 3-44. ÅRGANG

PINSETUREN 2012 TIL MJELSVIG. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - SEPTEMBER 2012 - NR. 3-44. ÅRGANG Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk PINSETUREN 2012 TIL MJELSVIG FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - SEPTEMBER 2012 - NR. 3-44. ÅRGANG HUSK! tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten

Læs mere

LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - OKTOBER 2013 - NR. 3-45. ÅRGANG

LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - OKTOBER 2013 - NR. 3-45. ÅRGANG Ved Brændstoft/Flensborg Fjord. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - OKTOBER 2013 - NR. 3-45. ÅRGANG HUSK! tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300

Læs mere

Vedtægter for Gråsten Sejlklub

Vedtægter for Gråsten Sejlklub 1 Navn og hjemsted 1. Gråsten Sejlklub, der er stiftet i 1929, er hjemmehørende i Sønderborg Kommune. 2. Klubnavnet Gråsten Sejlklub forkortes i al almindelighed til G.S. (GS). 2 Formål, stander og emblem

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - SEPTEMBER 2014 - NR. 3-46. ÅRGANG

LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - SEPTEMBER 2014 - NR. 3-46. ÅRGANG Kredssommerlejr for juniorsejlere Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - SEPTEMBER 2014 - NR. 3-46. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi vedtægter for Foreningen Gúllfaxi 1 Foreningens navn er Foreningen Gúllfaxi Foreningen er hjemmehørende i Åbenrå Kommune på adressen Årupgade 45, Foreningen Gúllfaxi ønsker at blive optaget som medlem

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Jersie Strands Grundejerforening Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013 Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00

Jersie Strands Grundejerforening Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013 Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00 Dagsorden: (som annonceret) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning (bringes på hjemmesiden) 3. Det reviderede regnskab for 2012 forelægges til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent, budget 2013

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne.

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne. Støvring Son Taekwondo Kr. Østergårdsvej 2 9530 Støvring Generalforsamling 2012 Mødedato: 28. februar 2012 Referat Formand Michael Villadsen bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af referent og

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus.

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Formanden bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Mødet

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere