ÅRSRAPPORT 2013/14. We transform wireless wisdom into solutions

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013/14. We transform wireless wisdom into solutions"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013/14 We transform wireless wisdom into solutions

2 2 RTX årsrapport 2013/14 Indhold Beretning 4 højdepunkter for 2013/ Kære Aktionær 8 Finansielle Hovedpunkter for RTX i 2013/14 10 Hoved- og nøgletal for koncernen 11 HOVEDAKTIVITET 13 Design services 17 Enterprise & voip 21 REGNSKABSBERETNING 24 USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING samt særlige risici 26 VIDENRESSOURCER 27 FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSAKTIVITETER 28 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR (CSR) 30 FORVENTNINGER TIL REGNSKABSÅRET 2014/15 og 2015/16 31 lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse 32 AKTIONÆRFORHOLD 34 Bestyrelse 35 Direktion 36 Selskabsmeddelelser og finanskalender Påtegninger 37 LEDELSESPÅTEGNING 38 Den uafhængige revisors påtegning Årsregnskab 40 Resultatopgørelse 2013/ Totalindkomstopgørelse for 2013/ Balance 30. september 2014 Aktiver 43 Balance 30. september 2014 PASSiver 44 EGENKAPITALOPGØRELSE FOR KONCERNEN 45 EGENKAPITALOPGØRELSE FOR MODERSELSKABET 46 Pengestrømsopgørelse for 2013/ Noteoversigt 85 FAGUDTRYK OG FORKLARINGER 87 ADreSSer

3 RTX årsrapport 2013/14 RTX DESIGNER OG PRODUCERER AVANCEREDE TRÅDLØSE LØSNINGER TIL GLOBALE KUNDER I EN RÆKKE MARKEDER Udvalgte kunder: Agfeo GN Resound Samsung Agilent Technologies Intelbras Sennheiser Alcatel-Lucent Microsoft Shoretel Audio-Technica Mitel Snom Avaya NEC Broadcom Nintendo Sonova Toshiba Dialog Panasonic Unify EDF Philips LG-Ericsson Plantronics Gigaset Qualcomm 3

4 4 RTX årsrapport 2013/14 Højdepunkter for 2013/2014 RTX har fortsat den meget positive udvikling i forretningen i regnskabsåret 2013/14 19,4% væksten i omsætningen blev på 19,4% i 2013/14. Omsætningen steg fra DKK 241,5 mio. i 2012/13 til DKK 288,3 mio. I 2013/14. DKK 53,8 mio. CASh flowet fra driften blev på DKK 53,8 mio. i 2013/14. I 2012/13 VAR dette dkk 32,1 mio. 157% svarende til Fremgangen i EBIT, der steg fra DKK 14,4 mio. i 2012/13 til DKK 37,0 mio. i 2013/14. 15,8% EBITDA marginen steg fra 9,2% i 2012/13 til 15,8% i 2013/14. EBITDA steg fra DKK 22,2 mio. i 2012/13 til DKK 45,6 mio. i 2013/14.

5 RTX årsrapport 2013/14 5 Udvikling i omsætning DKK 288,3 mio. DKK 241,5 mio. DKK 191,3 mio. DKK 204,9 mio. DKK 220,7 mio. 2009/ / / / /14 Udvikling i EBIT og årets resultat EBIT Årets resultat DKK 13,4 mio. DKK 9,0 mio. DKK 2,5 mio. DKK 14,4 mio. DKK 37,0 mio. 2009/ / / / /14 Udvikling i EBITDA-margin 15,8% 9,2% 4,7% 6,0% 7,6% 2009/ / / / /14

6 6 RTX årsrapport 2013/14 Kære Aktionær RTX har oplevet en meget positiv udvikling i forretningen i 2013/14. Fortsat udvikling af kundebasen kombineret med nye produktlanceringer har i regnskabsåret betydet en meget tilfredsstillende udvikling i såvel omsætning som resultat. En stærk og videnstung medarbejderstab kombineret med kundefokus og fortsat høj succesrate på vores produkt- og teknologiudvikling gør, at RTX står stærkere rustet end nogensinde. Flemming Hynkemejer, Adm. direktør RTX indfriede regnskabsårets senest opjusterede forventninger til såvel omsætning som indtjening. Regnskabsåret 2013/14 viste for andet år i træk tocifrede vækstrater, og omsætningen i RTX er således vokset 50% over de seneste to år. Samtidig med dette, har vi kunnet realisere væksten med et kapacitetsomkostningsniveau som i al væsentlighed er uændret over samme to-årige periode. Omsætningsvæksten i regnskabsåret 2013/14 blev 19,4%, EBIT blev på DKK 37,0 mio., hvilket er DKK 22,6 mio. bedre end året før. Omsætningen blev realiseret i det interval, som ledelsen senest tilkendegav i delårsrapporten for 3. kvartal 2013/14 (omsætning i intervallet DKK mio. og et EBIT i intervallet DKK mio.). Cashflowet fra driften blev på DKK 53,8 mio., hvilket var DKK 21,7 mio. bedre end året før. Udviklingen understreger det indtjeningspotentiale som RTX indeholder i et kontrolleret vækstscenarie. I regnskabsåret 2013/14 er der indgået nye vigtige og værdifulde partnerskaber, som peger fremad. I regnskabsåret har rtx realiseret en betydelig omsætningsfremgang i forretningsenheden Enterprise & VoIP, blandt andet som følge af et nyt telefonhåndsæt til hørehæmmede, som er udviklet og markedsført i samarbejde med schweiziske Sonova. Samtidig har forretningsenheden i andet halvår af regnskabsåret lanceret et nyt Android-baseret smart phone håndsæt til kunder i Enterprisesegmentet, ligesom yderligere et håndsæt i porteføljen til Alcatel Lucent er lanceret. Inden for forretningsområdets produkttilbud til de små og mellemstore kunder, blev der i regnskabsåret indgået en ny produktaftale med en større europæisk kunde. I Design Services er salgsindsatsen blevet omlagt til en mere kundeorienteret tilgang, der har medvirket til en større fremgang for områdets kerneforretning af kundefinansierede udviklingsprojekter, og Design Services har således kunnet realisere en omsætningsfremgang på 11% inden for dette kernesegment. Forretningsenhedens samlede omsætning gik dog lidt tilbage sammenlignet med sidste år, da sidste år indeholdt en større engangsordre på testsystemer til en stor amerikansk kunde. Design Services har i regnskabsåret kunnet lukke nye serviceaftaler inden for såvel kerneteknologiydelser som inden for nye interessante teknologispor (eksempelvis miljøvenlige og energibesparende forbedringer af DECT teknologien kaldet DECT Ultra Low Energy og tilsvarende inden for Bluetooth Low Energy også omtalt som Bluetooth Smart) for anerkendte kundenavne, der vil medvirke til udviklingen af divisionen de kommende år. På baggrund af de positive fremtidsudsigter for RTX har ledelsen i overensstemmelse med IFRS reaktiveret skatteaktiver svarende til DKK 19,3 mio., som har påvirket helårets resultat og nettoindkomst positivt. Årets resultat efter skat for 2013/14 landede derfor på et for RTX historisk højt niveau på DKK 55,5 mio. UDBYtte OG aktionærrettede TILtag Aktiekursen har udviklet sig fra en kurs på DKK 19,8 pr. aktie pr. 30. september 2013 til en lukkekurs på DKK 49,4 pr. aktie pr. 30. september På baggrund af det positive resultat i 2013/14, den stærke kapitalstruktur i RTX samt ledelsens forventninger til

7 RTX årsrapport 2013/14 7 fremtiden, vil vi indstille til generalforsamlingen, at der samlet set udbetales en dividende på DKK 1,00 pr. aktie, sammensat sådan, at DKK 0,50 er ordinært udbytte og yderligere DKK 0,50 udloddes som udbytte som resultat af udviklingen i regnskabsåret 2013/14. Desuden vil bestyrelsen indstille til generalforsamlingen i januar 2015, at der gives bemyndigelse til at erhverve egne aktier for op til DKK 12,0 millioner i perioden frem til selskabets ordinære generalforsamling i januar Som følge af bemyndigelsen givet af generalforsamlingen i januar 2014 har rtx i regnskabsåret erhvervet egne aktier for DKK 7,9 mio. Formålet med aktietilbagekøbet er dels en tilpasning af selskabets kapitalstruktur dels at afdække fremtidig aktiebaseret aflønning (jf. selskabsmeddelelse nr. 6/2014). rtx indgik i december 2013 en prisstilleraftale med Danske Bank. Danske Bank vil således agere som prisstiller i rtx s aktie på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Danske Bank vil kontinuerligt stille såvel en købspris som en salgspris i RTX s aktie. Formålet med aftalen er at understøtte likviditeten af RTX aktien på NASDAQ OMX Copenhagen A/S og understøtte en transparent pris. Vilkårene for pristilleraftalen er omtalt side 33 i årsrapporten. FORVENTNINGER TIL 2014/15 OG 2015/16 I forretningsenheden Enterprise & VoIP forventer vi at kunne fortsætte væksten de kommende år baseret på en kombination af allerede indgåede kontrakter, kendte og lancerede produkter foruden flere nye produkter og kunder, der endnu ligger på forberedende stadier. Derudover forventer vi, at RTX i samarbejde med de store Enterprise kunder vil kunne fortsætte en omsætningsfremgang. Det er forventningen, at forretningsenheden i løbet af 2014/15 vil være klar til at lancere to nye koncepter i samarbejde med vores kunder inden for det forretningsområde, der omtales som Assisted Living (velfærdsteknologiske løsninger). Derudover forventer forretningsenheden at lancere to nye versioner af håndsæt til de store Enterprise kunder, der er specielt egnede til anvendelse i støvede og fugtige omgivelser. I forretningsenheden Design Services forventes ligeledes en omsætningsfremgang i 2014/15 sammenlignet med 2013/14. Som omtalt tidligere, så har forretningsenheden indgået flere nye spændende aftaler, der forventes at ville medvirke til en pæn vækst i det kommende regnskabsår. Ledelsen forventer på den baggrund en omsætning i intervallet DKK mio. og en indtjening (EBIT) i intervallet DKK mio. samt et EBITDA i intervallet DKK mio. for regnskabsåret 2014/15. Fokus for den kommende fase af strategien er at opnå vækst for RTX, og at sikre at selskabet fortsætter med at være en lønsom forretning, der også på lang sigt tilbyder et attraktivt afkast til aktionærerne. Derfor ønsker vi her at give et mål for RTX de kommende to år baseret på en organisk udvikling af selskabet. Det er vores mål, at RTX ved regnskabsaflæggelsen 2015/16 har en omsætning, der ligger omkring DKK 350 mio. og en EBITDA margin på minimum 16%. DE PRIMÆRE STYRKER I RTX ER: Medarbejderne besidder en dyb teknologisk ekspertise inden for en bred vifte af trådløse teknologier. En stor kundebase bestående af markeds- og teknologiførende selskaber, der anvender RTX som underleverandør af teknologiske løsninger til differentiering af kundernes produkter og løsninger. Et stærkt og veletableret brohoved i Hong Kong til produktfremtagning i Kina. Genvundet finansiel styrke via en positiv udvikling af såvel omsætning, indtjening, cashflow fra driften samt en særdeles stærk balance. Det fulde potentiale i RTX kan kun udløses med de højest kvalificerede og motiverede medarbejdere i koncernens selskaber. Det er vores medarbejdere, der i høj grad udvikler de værdiskabende løsninger, der bringer vores kunders forretning succesfuldt fremad. Også i 2013/14 har medarbejderne i RTX ydet en stor indsats for at nå det gode resultat og samtidig medvirket til at udbygge fremtidens fundament. Vi ser frem til et fortsat spændende samarbejde. Flemming Hynkemejer Administrerende direktør Peter Thostrup Bestyrelsesformand

8 8 RTX årsrapport 2013/14 Finansielle Hovedpunkter for RTX i 2013/14 Omsætningen Omsætningen blev på DKK 288,3 mio. i 2013/14, hvilket var en omsætningsfremgang på DKK 46,8 mio. svarende til 19,4%. Omsætningen fordelte sig i forretningsenhederne i RTX som følger: Enterprise & VoIP steg med DKK 54,5 mio. svarende til en fremgang på 38,9%. Det er en omsætningsfremgang, der primært er drevet af længerevarende leveringsaftaler med store internationale spillere inden for det professionelle IP DECT marked samt leverancer af telefonkonceptet til brugere af høreapparater, som RTX i samarbejde med Sonova lancerede i slutningen af regnskabsåret 2012/13. I Design Services gik omsætningen som forventet tilbage med DKK 8,3 mio. svarende til en tilbagegang på 8,4%. Omsætningen indeholdt dog sidste år en engangseffekt på DKK 12,5 mio. drevet af en betydelig leverance af testudstyr til en større amerikansk kunde. Korrigeret for engangsordren var omsætningsfremgangen på 4,8% i 2013/14. BRUTTOAVANCEN Bruttoavancen faldt marginalt fra 57,5% til 56,9% som følge af ændret omsætningsmiks, eftersom de fysiske produkter sælges med en lavere dækningsgrad sammenlignet med selskabets serviceydelser. KAPACITETS OMKOSTNINGERNE Fortsat fokus på omkostningerne har medført, at kapacitetsomkostningerne (personaleomkostninger plus andre eksterne omkostninger i resultatopgørelsen) er på niveau med året før, selvom aktivitetsniveauet var højere end året før. AFSKRIVNINGERNE Afskrivningerne steg med DKK 0,9 mio. fra DKK 7,7 mio. i 2012/13 til DKK 8,6 mio. Stigningen var primært drevet af afskrivninger på egne udviklingsprojekter. EBIT Resultat af primær drift (EBIT) udviklede sig meget tilfredsstillende fra DKK 14,4 mio. i 2012/13 til DKK 37,0 mio. i 2013/14. SKAT På grund af resultatudviklingen i moderselskabet og indtjeningsforventningerne til fremtiden har RTX i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS) aktiveret udskudte skatteaktiver. Aktivet indregnes eftersom det kan fremføres til modregning ved opgørelse af den skattepligtige indkomst for fremtidige indkomstår. omsætning og kapacitets OMkostninger mio. kr. Ebit og årets resultat mio. kr. Kvartalsvis udvikling 2013/14 mio. kr. % /10 10/11 11/12 12/13 13/ /10 10/11 11/12 12/13 13/14-4 Q1 Q2 Q3 Q4 0 Nettoomsætning Kapacitetsomkostninger EBIT Årets resultat EBIT Cashflow fra driften

9 RTX årsrapport 2013/14 9 BALANCEN OG PENGESTRØMME I 2013/14 Der er ved regnskabsårets udgang indregnet DKK 38,8 mio. som skatteaktiv i koncernens balance. Selvom der i regnskabsåret har været en betydelig omsætningsfremgang, er de samlede tilgodehavender i balancen kun steget med 5% fra DKK 55,6 mio. i 2012/13 til DKK 58,4 mio. i 2013/14. Soliditetsgraden (andelen af egenkapital ud af samlede aktiver) udgør 74,6% sammenlignet med 70,4% året før. Pengestrømmene fra driftsaktiviteterne blev på DKK 53,8 mio. i 2013/14 sammenlignet med DKK 32,1 mio. året før. På trods af den markante vækst i regnskabsåret udviklede arbejdskapitalen sig meget positivt, og bidrog positivt med DKK 4,7 mio. til pengestrømmene fra driften. Der blev i regnskabsåret erhvervet egne aktier for DKK 7,9 mio. ligesom der blev udbetalt udbytte på DKK 4,3 mio. Nettoeffekten af disse elementer påvirkede de samlede pengestrømme negativt med DKK 12,2 mio. De samlede pengestrømme blev i 2013/14 på DKK 38,1 mio. sammenlignet med året før, hvor de var på DKK 33,9 mio. Cashflow fra driften mio. kr. Kapitalstruktur mio. kr. Likviditet og Rentebærende gæld mio. kr /10 10/11 11/12 12/13 13/ /10 10/11 11/12 12/13 13/ /10 10/11 11/12 12/13 13/14 Cashflow fra driften Egenkapital Kortfristet gæld Langfristet gæld Værdipapirer og Likvider Rentebærende gæld

10 10 RTX årsrapport 2013/14 Hoved- og nøgletal for koncernen Beløb i DKK mio. 2009/ / / /13 Resultatposter Nettoomsætning 220,7 204,9 191,3 241,5 Bruttoresultat 114,6 118,7 114,6 138,8 Resultat af primær drift (EBIT) 13,4 9,0 2,5 14,4 EBITDA 16,8 12,3 8,9 22,1 EBITDA % 7,6% 6,0% 4,7% 9,2% Finansielle poster, netto 0,8-1,3 0-1,6 Resultat før skat 14,2 7,7 2,5 12,8 Årets resultat for fortsættende aktiviteter 13,9 6,3 1,9 32,6 Årets resultat for ophørte aktiviteter -29,0-2,3 0 0 Årets resultat -15,1 3,9 1,9 32,6 Balanceposter Likvide beholdninger og værdipapirer 71,4 66,9 47,7 70,8 Aktiver i alt 231,6 233,1 212,4 250,5 Egenkapital 145,2 151,9 156,3 176,3 Forpligtelser 86,4 81,2 56,0 74,2 Øvrige hovedtal Egne afholdte udviklingsomkostninger før aktivering 16,7 25,7 37,2 24,0 Aktiverede udviklingsomkostninger 2,8 12,3 12,5 1,2 Af- og nedskrivninger 3,4 3,3 6,4 7,7 Pengestrømme fra driftsaktiviteter 45,8 17,0-8,2 32,1 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter 13,4-11,2-9,2 14,6 Investering i materielle aktiver 0,3 0,8 1,2 0,9 Ændring i likvider 27,9 1,0-18,8 33,9 Nøgletal Vækst i nettoomsætning (procent) 15,2-7,2-6,6 26,3 Overskudsgrad (procent) fortsættende aktiviteter 6,1 4,4 1,3 6,0 Afkast af investeret kapital (procent), fortsættende aktiviteter 12,1 9,2 2,2 10,7 Egenkapitalens forrentning (procent), fortsættende aktiviteter 8,3 4,2 4,1 19,6 Soliditetsgrad (procent) 62,7 65,2 73,6 70,4 Beskæftigelse Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Nettoomsætning pr. ansat (DKK 1.000) Resultat af primær drift pr. ansat (DKK 1.000) Aktier (antal aktier i styk) Gennemsnitligt antal aktier i omløb Gennemsnitligt udvandet antal aktier Aktiedata, DKK pr. aktie à DKK 5 Årets resultat pr. aktie (EPS) -1,6 0,4 0,2 3,6 Årets resultat udvandet pr. aktie (DEPS) -1,6 0,4 0,2 3,3 Udbytte pr. aktie (DKK) ,5 Indre værdi pr. aktie 15,6 16,3 16,8 20,6 Børskurs pr. aktie 13,7 11,7 11,3 19,8 2013/14 288,3 164,0 37,0 45,6 15,8% -1,0 35,9 55,8-0,3 55,5 108,8 305,2 227,6 77,6 19,6 0 8,6 53,8-4,7 4,7 38,1 19,4 12,8 16,5 27,5 74, ,5 4,9 1,0 26,6 49,4 Note: koncernens regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september. Det fremgår af anvendt regnskabspraksis, hvordan nøgletal er beregnet. 1 Inklusive udestående warrants.

11 RTX årsrapport 2013/14 11 HOVEDAKTIVITET RTX blev grundlagt i maj Siden juni 2000 har selskabets aktier været noteret på Fondsbørsen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S. RTX har hovedkontor i Danmark, med afdelinger i Hong Kong og Californien, USA. rtx s forretningsgrundlag bygger på et stort kendskab og viden omkring design af avancerede trådløse kortrækkende radiosystemer og produkter. Denne viden er primært fokuseret omkring løsninger inden for teknologiområderne dect, Wi-Fi, CAT-iq, Bluetooth, VoIP og proprietære løsninger i 2.4 GHz båndet. Markedet for forskellige trådløse applikationer er vokset markant de senere år. Væksten forventes at fortsætte gennem større efterspørgsel efter kundetilpassede trådløse løsninger inden for bl.a. velfærdsteknologiske kommunikationssystemer og IP-baseret telefoni. rtx besidder en unik kombination af viden inden for software og hardware. rtx varetager projekter fra konceptstadie til færdigt produkt, gennem specifikation, design, udvikling, test og verifikation. RTX tilbyder desuden produktion i Asien og Europa af OEM- og ODM produkter. Det omfattende indblik i processen fra specifikation til færdigt produkt giver kunden sikkerhed for, at løsningerne også kan produceres, selvom kunden kun indgår kontrakt for en del af processen. Designet udvikles enten på kundens anmodning, og er dermed kundefinansieret, eller som et internt finansieret projekt i rtx, hvor et OEM/ODM produkt eller en softwarepakke efterfølgende videresælges til en række kunder verden over. rtx s kundekreds omfatter respekterede globale virksomheder som Microsoft, Sonova, Philips Healthcare, Siemens, Alcatel Lucent, Panasonic, NEC, Dialog Semiconductor, Sennheiser, m.fl. Forretningsenheder Koncernens aktiviteter er organiseret i følgende to forretningsenheder: VoIP ENTERPRISE TM 4.0 LOW POWER WIRELESS PROPRIETARY SOLUTIONS Design Services, R&D design partner inden for trådløse løsninger, leverandør af trådløse moduler med Wi-Fi og DECT radioteknologier, og leverandør af testsystemer. Enterprise & VoIP, ODM/OEM leverandør af avancerede IP-telefoni løsninger til erhvervssektoren (i det følgende betegnet Enterprise ) samt små og mellemstore virksomheder (i det følgende betegnet SME ). Hver forretningsenhed har egne dedikerede afdelinger for udvikling, salg og marketing, og styrer produktions- og logistikfunktion. Produkter og komponenter sources primært fra en række udvalgte partnere og leverandører, med hvilke rtx har et mangeårigt samarbejde. HOME AUTOMATION HEALTHCARE AUDIO rtx s stab af højtuddannede ingeniører og eksperter besidder den nødvendige teknologiske og professionelle viden, ligesom RTX råder over de fornødne faciliteter, herunder EMC og akustik laboratorier, til at håndtere udviklingsarbejdet fra idéfase til et produktionsfærdigt design. ASSITED LIVING INDUSTRIAL MEASUREMENT TEST

12 12 RTX årsrapport 2013/14 RTX har leveret teknologi til årets iværksættervirksomhed kåret af CES 2014 Airtame er et mindre nystartet innovativt dansk firma, der har skabt sig en position og et brand på markedet for trådløs video via HDMI og skærmduplering til professionelt brug. Airtame har bygget en forretningsplan op omkring en trådløs dongle, der via fjernsynets HDMI-stik tilbyder kunderne en fleksibel overførsel af billede og lyd mellem tv-apparat, projektor og computer eller tablet etc. Airtames stiftere og medarbejdere har deres primære kompetencer inden for softwareudvikling, dvs. at få funktionaliteten mellem systemets enheder til at spille sammen. De søgte derfor en partner, der kunne tilbyde erfaring med at opbygge hardware, der dels skulle være meget kompakt og lille, og dels skulle kunne fungere under en række udfordrende forhold, eksempelvis med hensyn til varme, udstråling og modtageforhold. Valget faldt på RTX, fordi vi forstår interfacet mellem software og hardware, og dermed er i stand til at løse en vanskelig designopgave, hvor to trådløse radioer skal fungere sammen i dette kompakte produkt under indflydelse af de udfordringer, som den kraftige dataprocessering i donglen skaber.

13 RTX årsrapport 2013/14 13 Design Services Marked og kunder Design Services tilbyder som R&D design partner avancerede trådløse løsninger, herunder standardiserede eller kundespecifikke trådløse moduler samt testsystemer til store globale virksomheder. Løsningerne tilbydes typisk inden for følgende områder: professionel audio, medicinsk udstyr, sensorløsninger til home automation eller industrielle applikationer, trådløse headset, intercomsystemer, spillekonsoller og machine-to-machine kommunikation (M2M) ofte i kontekst af Internet of Things (IoT). Design Services har omfattende teknologisk viden om design og systemintegration af trådløse protokoller, produkter og løsninger inden for teknologierne Wi-Fi, DECT, CAT-iq, ULE (ultra low energy), Bluetooth, Zigbee, derivater heraf, samt inden for proprietære TDMA systemer og cellulare systemer. Forretningsenheden har et mangeårigt tæt samarbejde med halvleder (semiconductor) leverandører, som tilbyder ovennævnte teknologier i deres integrerede kredsløb (ICerne). Kerneområdet i forretningsenheden er området engineering design hvor Design Services fungerer som systemintegrator mellem produktejerne, ofte en større global virksomhed, og IC-leverandøren, samt som en generel udvidelse af kundens egen R&D afdeling. Systemekspertisen er en afgørende forskel mellem RTX og dets konkurrenter inden for design services. Projekterne fokuserer typisk på nye produkter og/eller på nye features i kundens produktportefølje. Disse udvikles på basis af Design Services innovative softwareløsninger, kombineret med de muligheder, som forefindes i ICerne mere eller mindre skjult. Projekterne er typisk kundebetalte, baseret på et fast kontraktbeløb. Inden for området for trådløse moduler tilbyder RTX standardiserede trådløse lavenergi moduler, som er baseret på såvel DECT ULE som Wi-Fi radioteknologier. rtx tilbyder endvidere såvel udvikling som levering af et færdigt ODM produkt, ofte i form af et kundespecifikt modul for integration i et færdigt produkt. Design Services leverer også testløsninger, der kombinerer Design Services erfaring omkring kompleks trådløs systemudvikling med forståelsen for produktion af elektroniske produkter. Dette gør Design Services i stand til at skrive testspecifikationer, og designe såvel standardiserede som kundespecifikke testløsninger. Design Services tilbyder en portefølje af dedikerede måle- og testinstrumenter, bestående af RF testere og produktionstestudstyr. Design Services tilbyder også nøglefærdige testløsninger, som er tilpasset kundens proprietære trådløse systemer samt test set-ups til laboratorie- og udviklingsbrug. Alle kan være baseret på RTX s egne hardware løsninger og/eller instrumenter fra gængse testudstyrsleverandører. Det FOrgangne år Design Services opnåede for 2013/14 et meget tilfredsstillende resultat med en omsætning på DKK 90,6 mio. Dette er en tilbagegang på 8,4% sammenlignet med omsætningen i 2012/13. Omsætningen indeholdt dog sidste år en engangsordre på DKK 12,5 mio. drevet af en større leverance af testudstyr til en vigtig amerikansk kunde. Korrigeret for engangsordren var omsætningsfremgangen på 4,8% i 2013/14. rtx fortsatte i regnskabsåret sit udviklingsarbejde for en række mangeårige kunder, hvor Design Services varetager rollen som domæneekspert, når det kommer til vedligehold og udvikling af kundens trådløse teknologiplatform. Udover arbejdet med en række loyale kunder, har Design Services i løbet af året indgået kontrakt med nye betydelige kunder. De vigtigste markeder i løbet af regnskabsåret var inden for audio, home automation og healthcare, samt løbende levering til eksisterende kernekunder. De vigtigste anvendte radioteknologier var Bluetooth, Wi-Fi, dect/cat-iq / ULE og proprietære teknologier. Forretningsenhedens kerneydelse, engineering design, voksede i 2013/14 med tilfredsstillende 9,4% sammenlignet med året før. ODM forretningen viste ligeledes en tilfredsstillende udvikling med en omsætningsfremgang på 37,7%. Omsætningen baserer sig på modulenheder for integration i kundens produkt. ODM leverancerne følger typisk et udviklingsprojekt, hvor Design Services tilbyder levering af komplet testede og certificerede komponenter, som er klar til montering i kundernes produkter. Forretningen for testløsninger resulterede i en forventet tilbagegang på 59,9%. Baggrunden for tilbagegangen var som tidligere omtalt en større leverance af testproduktet RTX2300, som RTX leverede til en væsentlig amerikansk kunde hen over 3. og 4. kvartal af regnskabsåret 2012/13. strategi, Markeds MULigheder og fremtidsperspektiv FOr FOrretningsenheden Den globale efterspørgsel efter trådløs kommunikation fra bl.a. sensorer i en lang række områder vokser betydeligt i disse år. Det øgede antal af trådløse sensorer, proces overvågning og kontrol øger fordelene for forbrugeren, for eksempel inden for home automation, eller igennem behovet for en højere effektivitet i industrielle eller medico-relaterede applikationer til f.eks. sikring af forebyggende vedligehold. RTX har i de seneste år opbygget kompetencer inden for lavenergi versioner af de trådløse teknologier Bluetooth og DECT, hvilket blandt andet muliggør flerårig drift fra

14 14 RTX årsrapport 2013/14 standardbatterier. Det vurderes derfor, at RTX er på forkant med den generelle markedsudvikling og fortsat vil være den foretrukkne leverandør inden for kerneydelsen engineering design blandt eksisterende såvel som nye kunder. Markedshjul for Design Services HOME AUTOMATION Den forøgede efterspørgsel efter trådløse løsninger ændrer dog også konkurrencesituationen, da udbuddet af konkurrerende løsninger løbende udvides både inden for standard løsninger og special løsninger. Design Services vil derfor fortsætte det intensive arbejde med at fastholde og forbedre forretningsenhedens konkurrenceevne samt udbygge såvel teknologi- som kundeplatformen. Det gøres via bevidste valg og fokus på lukrative markedsnicher kombineret med RTX s dybe teknologiforståelse. INDUSTRIAL HEALTHCARE Design Services engineering design aktiviteter er i høj grad afhængig af kundens evne til og ønske om at investere i ny teknologi samt i produktpipeline og produktopdateringer. Disse investeringer er til gengæld afhængige af markedsudviklingen, som er påvirket af de globale økonomiske konjunkturer. De ressourcer, som er anvendt på at udvide salgs- og kundeplatformen, samt de foretagne investeringer i udvikling af nye teknologier og produktplatforme forventes at medvirke til, at Design Services kan fortsætte en jævn vækst inden for kerneydelsen engineering design. TEST MEASUREMENT Markedshjulet illustrerer de relevante kundesegmenter for Design Services. Produkterne er eksempler på de produkter, hvor Design Services ydelser er blevet integreret. AUDIO Inden for ODM forretningen går der typisk relativt lang tid fra et RTX modul er designet ind til et produkt er endeligt lanceret og vel modtaget i markedet. Med en position som underleverandør, kan RTX sjældent styre og kontrollere det færdige produkts vej til markedet. Derfor kan de langsigtede markedsudsigter inden for dette produktsegment være mindre transparente for RTX. På baggrund af kundeforecast mv. er det dog forventningen, at ODM området vil opleve en moderat vækst det kommende regnskabsår. rtx forventer det kommende år at kunne fastholde sin markedsposition inden for testsystemer, og vil i det kommende år have fokus på at udnytte alternative distributionskanaler for testsystemerne. Det er forventningen, at produktområdet vil vokse beskedent det kommende regnskabsår.

15 RTX årsrapport 2013/14 15 INDUSTRIeLle SENSORer EDF (Électricité de France) er Europas største energisselskab med en omsætning på mere end 75 mia., og står for driften af alle knap 60 franske atomkraftværker, der udgør mere end halvdelen af al fransk elproduktion. Atomkraftværk og sikkerhedssystemer hører uløseligt sammen, men flere af de eksisterende overvågningsprocesser er ofte manuelle, og derfor har EDF ønsket at automatisere flere af disse. Efter ulykken på Fukushima anlægget i 2011, har den franske regering lagt pres på EDF for at optimere sikkerheden yderligere. EDF søgte derfor en løsning, der kunne sikre en mere automatiseret overvågning, men også en løsning, der om muligt kunne integreres i allerede bestående infrastruktur. I dag har alle kraftværker en trådløs infrastruktur til telefoni baseret på et driftsikkert og langt-rækkende dect system. rtx tilbød derfor at udvikle batteridrevne sensorer, der koblede sig ind på den eksisterende dect infrastruktur. Af hensyn til batterilevetid valgtes en version af Ultra Low Energy (ULE) teknologien. Den færdige løsning blev tilpasset en kundedesignet mekanik og leveret i en mindre serie til testformål. Det er planen, at EDF efter succesfuld fieldtest, skal implementere løsningen på samtlige 56 atomkraftanlæg.

16 16 RTX årsrapport 2013/14 ALcatel-lucent 8242 dect håndsæt En dyb forståelse af kundens unikke markedsbehov og omsætning af denne forståelse til attraktive og let sælgelige produkter er ikke nogen enkel opgave. Det kræver, at leverandøren er i stand til at sætte sig selv i slutbrugerens sted og forstå de daglige brugsmønstre og udfordringer. Alcatel-Lucent 8242 DECT håndsættet indeholder en bred vifte af muligheder for at etablere en trådløs kommunikationsløsning, der bygger på Alcatel-Lucent Enterprises stærke platform. Produktet løser behovet for fleksibel og trådløs kommunikation med nye 8242 DECT funktionaliteter som en stor farveskærm med en krystalklar læsbarhed, HD audio teknologi der giver en førsteklasses lydkvalitet, Bluetooth teknologi som muliggør at et trådløst headset kan tilsluttes samt et USB-stik, der gør det muligt at tilslutte håndsættet til andre enheder. Håndsættet er designet som et high-end telefonhåndsæt til erhvervsbrug og indeholder lokationstjenester såvel som alarm knap. Ved fælles indsats har Alcatel Lucent Enterprise og RTX udviklet dette 8242 håndsæt, der henvender sig til vertikale markeder inden for for eksempel service- og sundhedssektoren og lignende miljøer.

17 RTX årsrapport 2013/14 17 enterprise & voip Marked og kunder Enterprise & VoIP udvikler og leverer professionel trådløs IP-telefoni til PBX systemer, der indgår i kommunikationssystemer til erhvervsbrug. Enterprise & VoIP fokuserer på udvikling, produktion og markedsføring af professionelt telefoniudstyr, bl.a. trådløse håndsæt, basestationer og repeatere for PBX systemer og VoIP løsninger. Løsningerne baserer sig på DECT, CAT-iq, Bluetooth og Wi-Fi teknologier, og retter sig mod markedet for IP-telefoni. Det samlede IP-telefonimarked er i moderat vækst, drevet af skiftet fra analogt baseret telefoni til IP-baserede løsninger. Produkter fra Enterprise & VoIP udvikles og sælges på OEM basis, primært til en række globale udbydere af PBX produkter (omstillingsanlæg og systemer til telefoni), eller som private label-produkter til regionale distributører. Enterprise & VoIP varetager alle opgaver fra idé til færdigt produkt. Dette omfatter idégenerering, specifikation, udvikling, leverandørstyring, kvalitetskontrol og after sales support. Forretningsenheden har kontor i Danmark og i Hong Kong, hvorfra forretningsenheden har tæt samarbejde med en række underleverandører i Asien. Kombinationen af koncernens teknologiske know-how og softwarekompetencer i Danmark, suppleret med mekanisk design, hardwareudvikling samt indkøbs- og leverandørstyring i Hong Kong og Asien har resulteret i, at Enterprise & VoIP har opbygget et solidt konkurrencemæssigt fundament. Forretningsmodellen kombinerer et højt og innovativt teknologisk niveau i interaktion med kunderne, lav omkostningsstruktur og kort time-to-market. DET FORGANGNE ÅR Omsætningen steg fra DKK 140,0 mio. sidste år til DKK 194,5 mio. Dette er en stigning på 38.9% og er en meget tilfredsstillende udvikling. Den højere omsætning skyldes en betydelig fremgang i salget af produkter til de store Enterprise kunder. Der blev i andet halvår af regnskabsåret lanceret et nyt avanceret Android-baseret smart phone håndsæt til kunder i Enterprisesegmentet, ligesom yderligere et håndsæt i porteføljen til Alcatel Lucent Enterprise er lanceret. Dette har betydet en omsætningsfremgang på 44,5% inden for dette produkt område. Den positive markedsrespons på lanceringen af et nyt telefonhåndsæt til hørehæmmede, som er udviklet og markedsført i samarbejde med schweiziske Sonova, var en anden betydelige årsag til fremgangen sammenlignet med sidste år. Der er i årets løb indgået to nye aftaler med kunder om udvikling af yderligere to produkter inden for produktsegmentet velfærdsteknologisk kommunikationsudstyr. Inden for forretningsområdets produkttilbud (VoIP for SME) til de små og mellemstore virksomheder, blev der i regnskabsåret underskrevet en ny produktaftale med en større europæisk kunde. Sammenlignet med året før blev omsætningfremgangen på 15,4%. I løbet af regnskabsåret har forretningsenheden arbejdet med at udvikle et produkt, der lanceres umiddelbart i starten af 2014/15 som er specielt designet til at kunne anvendes i støvede og fugtige omgivelser. Eftersom et af produkterne i forretningsområdet other wireless udgik af produktporteføljen var det forventeligt, at omsætningen i forretningsområdets fjerde produktsegment other wireless gik tilbage med 14,1%. I årets løb har forretningsområdet gennemført en optimering af omkostningsstrukturen i væsentlige dele af produktprogrammet. Samlet set betød omsætningsfremgangen og den forbedrede omkostningsstruktur på produkterne, at Enterprise & VoIP forbedrede sidste års EBIT fra DKK 5,4 mio. til DKK 28,1 mio. i 2013/14. STRATEGI, MARKEDS MULIGHEDER OG FREMTIDSPERSPEKTIV FOR FORRETNINGSENHEDEN Der er i erhvervsmarkedet et løbende behov for mobilitetsløsninger for voice og messaging. Til trods for, at behovet for on-site mobilitet i enkelte arbejdspladsmiljøer retter sig mod mobiltelefoner eller soft phones med PBX tilslutning, er der et stort tilbageværende marked for robuste trådløse håndsæt. Dette Enterprise marked udgør globalt ca. 2,4 mio. håndsæt per år, hvor håndsættene er baseret på DECT, IP DECT eller Wi-Fi. Markedet er bredt og består af vertikaler som healthcare, sværindustri, minedrift samt servicesektoren, som efterspørger virksomhedsspecifikke robuste løsninger. Dette er markedet, som Enterprise & VoIP retter sig mod som ODM leverandør. Med en konkurrencedygtig og opdateret produktportefølje i form af en ny Enterprise serie, og såvel et multi-cell som et single cell baseret VoIP system med flere produktvarianter til små og mellemstore virksomheder, samt nye produkter inden for velfærdsteknologi ( Assisted Living ), der forventes lanceret i 2014/15 er En-

18 18 RTX årsrapport 2013/14 terprise & VoIP godt positioneret til at øge omsætningen det kommende år. Produkthjul for Enterprise & VoIP De indeværende planer omfatter, at forretningområdet vil fortsætte udviklingen af nye produktplatforme, i tæt samarbejde med eksisterende og nye kunder. Udviklingen og lanceringen af flere håndsæt i den nye produktplatform til Enterprise markedet forventes at foregå i første halvår af det kommende regnskabsår 2014/15. ENTERPRISE VOIP Som en konsekvens af det tætte samarbejde med de store leverandører inden for Enterprise området, vil der være en vis risiko for, at de planlagte kundeforecast og nylanceringer kan flytte sig og blive udskudt som følge af beslutninger ude af RTX s kontrol. På trods af gunstige markedsbetingelser samt nye attraktive og konkurrencedygtige produkter, vil Enterprise- og SME markedet for telefoni fortsat være under påvirkning af den overordnede globale økonomiske udvikling. Men med en teknologisk opdateret og konkurrencedygtig produktportefølje forventer Enterprise & VoIP at kunne levere forretningsmæssige resultater i 2014/15, der vil være bedre end resultaterne i 2013/14. OTHER WIRELESS ASSISTED LIVING Produkthjulet illustrerer de relevante kundesegmenter for Enterprise & VoIP. Produkterne er eksempler på produktporteføljen i hvert segment.

19 RTX årsrapport 2013/14 19 TELEFON TIL HØREHÆMMEDE Fordi RTX har et godt kendskab til akustik, lydkvalitet og trådløse løsninger, var vi i stand til at udvikle en håndsæt-løsning til Sonova s tilbehørsprogram til høreapparater. Det schweiziske Sonova er den førende udbyder af innovative høreapparats-løsninger, og de sælger produkter under deres brands: Phonak, Unitron, Connect Hearing og AB. Ved at indgå et samarbejde med RTX var de i stand til at lancere et håndsæt inden for 9 måneder. Den trådløse telefon ligner en almindelig telefon, men den er mere kraftfuld. Overførsel af indgående opkald til begge høreapparater samtidigt, hvilket markant forbedrer lydkvaliteten. Telefonen inkluderer en booster til de til fælde, hvor brugeren ikke bærer sit høreap parat. Familiemedlemmer, som ikke er hørehæm mede, kan bruge telefonen som en hvilken som helst anden telefon.

20 20 RTX årsrapport 2013/14 SOfISTIkeret MOBILt DECT/WiFi HåNDSæT NEC har udviklet deres strategi fra at sælge produkter i retning af mere samlede kommunikationsservices og -løsninger (Unified Communication) med fokus på udvalgte vertikaler. De har behov for en partner, som forstår deres tankegang og hvordan deres kunder kan supporteres. RTX har et godt kendskab til professionel kommunikation, og hvordan det kan omsættes i produkter. nec og RTX har sammen udviklet en meget sofistikeret smart enhed, som integreres i NEC s Unified Communication strategi fremadrettet. rtxs nye smarte DECT håndsæt kombinerer den seneste IP DECT udvikling med fleksibiliteten i de Wi-Fi baserede Android applikationer som kan integreres i Unified Communication løsningerne. Dette produkt er en enestående kombination af DECT og Wi-Fi. nec s Business Mobility løsninger tilbyder brugerne fortrinlig og sikker trådløs kommunikation.

ÅRSRAPPORT 2013/14. We transform wireless wisdom into solutions

ÅRSRAPPORT 2013/14. We transform wireless wisdom into solutions ÅRSRAPPORT 2013/14 We transform wireless wisdom into solutions 2 2 Indhold FOKUSPUNKTER kære aktionær sammenfatning Hoved- og nøgletal BERETNING CORPORATE GOVERNANCE påtegninger Årsregnskab Indhold Beretning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13. RTX årsrapport 2012/13 INDHOLD KÆRE AKTIONÆR SAMMENFATNING HOVED- OG NØGLETAL HOVEDAKTIVITET DESIGN SERVICES ENTERPRISE & VOIP

ÅRSRAPPORT 2012/13. RTX årsrapport 2012/13 INDHOLD KÆRE AKTIONÆR SAMMENFATNING HOVED- OG NØGLETAL HOVEDAKTIVITET DESIGN SERVICES ENTERPRISE & VOIP RTX årsrapport 2012/13 1 ÅRSRAPPORT 2012/13 Indhold 2 2 RTX årsrapport 2012/13 RTX årsrapport 2012/13 RTX årsrapport 2012/13 RTX årsrapport 2012/13 INDHOLD KÆRE AKTIONÆR SAMMENFATNING HOVED- OG NØGLETAL

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 28. januar 2011 Selskabsmeddelelse nr. 2/2011 Antal sider: [15] Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden 01.10.2010 31.12.2010)

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 18. august 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 Antal sider: 13 Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden 01.04.2011-30.06.2011)

Læs mere

WE TRANSFORM WIRELESS WISDOM INTO SOLUTIONS

WE TRANSFORM WIRELESS WISDOM INTO SOLUTIONS 1 WE TRANSFORM WIRELESS WISDOM INTO SOLUTIONS 2 2 INDHOLD BERETNING 4 HØJDEPUNKTER FOR 2014/15 6 KÆRE AKTIONÆR 8 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 9 HOVEDAKTIVITET 11 DESIGN SERVICES 14 PROTELECOM 17 REGNSKABSBERETNING

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Indhold kære aktionær sammenfatning Hoved- og nøgletal hovedaktivitet design services enterprise & voip

Indhold kære aktionær sammenfatning Hoved- og nøgletal hovedaktivitet design services enterprise & voip 1 Årsrapport 2011/12 Indhold 2 2 Indhold Beretning 4 Kære Aktionær 5 SAMMENFATNING FOR ÅRET 8 Hoved- og nøgletal for koncernen 9 HOVEDAKTIVITET 11 Design services San José 15 Enterprise & voip 20 UDVIKLING

Læs mere

RTX Delårsrapport for 3. kvartal 2014/15

RTX Delårsrapport for 3. kvartal 2014/15 Selskabsmeddelelse til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen RTX Delårsrapport for 3. kvartal 2014/15 1/15 Nørresundby, den 24.august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 49/2015 Antal sider: 15 Delårsrapport for

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16

DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16 SELSKABSMEDDELELSE til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen RTX DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16 1/14 Nørresundby, den 25. august 2016 Selskabsmeddelelse nr. 56/2016 Antal sider: 14 DELÅRSRAPPORT FOR 3.

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Delårsrapport for 2. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 2. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 9. maj 2011 Selskabsmeddelelse nr. 7/2011 Antal sider: 13 Delårsrapport for 2. kvartal 2010/11 (perioden 01.01.2011-31.03.2011)

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2016/17

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2016/17 SELSKABSMEDDELELSE TIL NASDAQ COPENHAGEN A/S OG PRESSEN RTX DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2016/17 NØRRESUNDBY, DEN 2. MAJ 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 28/2017 ANTAL SIDER: 14 1/14 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15

DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 SELSKABSMEDDELELSE til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 1/15 Nørresundby, den 25. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 65/2015 Antal sider: 15 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007.

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007. FONDSBØRSMEDDELELSE Dantherm A/S CVR-nr. 30 21 43 15 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2007 Fremgang i forhold til 1. halvår 2006 Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 8. oktober 2004 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

1 BERETNING PÅTEGNINGER REGNSKAB ÅRSRAPPORT 2015/16 WE TRANSFORM WIRELESS WISDOM INTO SOLUTIONS

1 BERETNING PÅTEGNINGER REGNSKAB ÅRSRAPPORT 2015/16 WE TRANSFORM WIRELESS WISDOM INTO SOLUTIONS 1 BERETNING PÅTEGNINGER REGNSKAB ÅRSRAPPORT 2015/16 WE TRANSFORM WIRELESS WISDOM INTO SOLUTIONS 2 INDHOLD BERETNING PÅTEGNINGER REGNSKAB INDHOLD RTX KORT FORTALT BERETNING 2 RTX kort fortalt 6 Højdepunkter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november januar 2017)

Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november januar 2017) Selskabsmeddelelse nr. 3 2017 Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november 2016 31. januar 2017) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere