PLENBORG, Thomas. A comparison of the information content of US and Danish earnings. The European Accounting Review, 1998, pp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLENBORG, Thomas. A comparison of the information content of US and Danish earnings. The European Accounting Review, 1998, pp. 41-63."

Transkript

1 Publications Publications in English PLENBORG, Thomas. The information content of accrual and cash flow based performance measures, Ph.D Copenhagen Business School. Department of Accounting and Auditing. PLENBORG, Thomas. A comparison of the information content of US and Danish earnings. The European Accounting Review, 1998, pp PLENBORG, Thomas. The operating cycle and the information content of earnings and cash flows. Scandinavian Journal of Management, 1998, Vol. 14, pp PLENBORG, Thomas. An examination of the information content of Danish Earnings and Cash flows, Accounting and Business Research, 1999, Vol. 40, pp GABRIELSEN, Gorm, Jeffrey GRAMLICH and Thomas PLENBORG. Managerial ownership, external ownership and the information content of earnings in a non-us setting, Journal of Business, Finance and Accounting PLENBORG, Thomas. Firm valuation: Comparing the residual income and discounted cash flow approaches, Scandinavian Journal of Management, 2002, Vol. 18. JENSEN, Mikkel, Christian PETERSEN and Thomas PLENBORG. The correlation between noncompulsory information in the annual report and the company s cost of capital, Copenhagen Stock Exchange, July 2003 PETERSEN, Christian and PLENBORG, Thomas. The level of disclosure and the cost of capital in a non-us setting, Journal of International Accounting, Auditing & Taxation, Volume 15, issue PETERSEN, Christian, PLENBORG, Thomas and SCHØLER, Finn. Issues in valuation of privately held companies, Journal of Private Equity, Winter 2006 BANGHØJ, Jesper and Thomas PLENBORG. The Value relevance of voluntary disclosure in the annual report, Accounting and Finance, Vol. 48, no. 2, 2008 PETERSEN, Christian and PLENBORG, Thomas. Accounting issues in cash bonuses, Corporate Finance Review, January 2008 PETERSEN, Christian and Thomas PLENBORG. The Implementation and application of valuation approaches, Journal of Applied Business Research, February 2009 GABRIELSEN, G., GRØNHAUG, K., KAHLE, L., KRISTENSEN, T, PLENBORG, T. and WILKE, R. Is good design good business? published in Industrial design and competitiveness: 1

2 Spatial and organisational dimensions edited by Rusten, G. and Bryson, J.R. Publisher: Edward Elgar, 2010 BANGHØJ, Jesper, Gorm GABRIELSEN, Christian PETERSEN and Thomas PLENBORG. Determinants of executive compensation in privately held firms, Accounting and Finance, September 2010 PETERSEN, Christian and Thomas PLENBORG. How do firms implement impairment tests? ABACUS, December 2010 BURKHAL, Hans Peter, David HOPKINS, Morten LINDTNER, Thomas Riise JOHANSEN, Jacob MÆRSK and Thomas PLENBORG. Better Business Reporting A study into the barriers to improvements in financial reporting, KPMG report, 2012 RIISE JOHANSEN, Thomas and Thomas PLENBORG. Prioritising disclosures in the annual report, Accounting and Business Research, October, 2013 CHRISTOFFERSEN, Jeppe, Thomas PLENBORG and Matthew ROBSON. Measures of strategic alliance performance, classified and assessed, International Business Review, 2014, 23(3): BURKHAL, Hans Peter, JOHANSEN, Thomas Riise, OLSEN, Søren and PLENBORG, Thomas. Financial reporting enforcement: A study of enforcement activities in 17 European countries, EY report, 2014 Working papers in English HOLM, Morten, V. KUMAR and Thomas PLENBORG. Are Customer Profitability Measurement Models Always Worth the Effort? A Cross-Sectional Perspective, 2014 BANGHØJ, Jesper, Thomas PLENBORG and Carsten ROHDE. What determine firms choices of profitability measures?, 2013 BANGHØJ, Jesper, Jan MARTON and Thomas PLENBORG. The impact of financial reporting enforcement and IFRS adoption on executive compensation, 2014 Publications in Danish MØLLER, Ulrik G. and PLENBORG, Thomas. Aktiebeskatningen i Danmark, Finans/invest November 7/97 p PLENBORG, Thomas. Fakta om regnskabsbaserede og pengestrømsbaserede resultatmål, Revisor Bladet nr. 6, 1997 PLENBORG, Thomas. Sammenligning af informationsindholdet af danske og amerikanske regnskabsbaserede resultatmål, Ledelse og Erhvervsøkonomi, nr

3 PLENBORG, Thomas. Værdiansættelse i praksis med henholdsvis DDM, RI- og DCF modellen, Revision og Regnskabsvæsen, Revision og Regnskabsvæsen, april 2000 PLENBORG, Thomas. Valg af (ideel) værdiansættelsesmodel, Børsen Ledelseshåndbøger, opdatering 4, 2000 PLENBORG, Thomas. Residualindkomstmodellen eller den tilbagediskonterede cash flow model?, Ledelse & Erhvervsøkonomi, nr HANSEN, Carsten K., Johannes MOURITSEN and Thomas PLENBORG. Sammenligning mellem P/E og K/IV nøgletal i teori og praksis, Ledelse og Erhvervsøkonomi, nr HANSEN, Michael and Thomas PLENBORG. Valg af betalrelation ved estimation af kapitalomkostninger, Finans/invest Marts 2003 HANSEN, Michael, Peter LEJRE and Thomas PLENBORG. Implementering og anvendelse af de kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller i praksis, Finans/invest, Maj 2003 JENSEN, Mikkel, Christian PETERSEN and Thomas PLENBORG. Sammenhængen mellem frivillige oplysninger i årsrapporten og virksomhedens kapitalomkostninger, Børsfokus, Københavns Fondsbørs, Juli 2003 PETERSEN, Christian and Thomas PLENBORG. Nedskrivningstest af goodwill Gennemgang af forventet regulering på området, Revision og Regnskabsvæsen, August 2003 PETERSEN, Christian and Thomas PLENBORG. Værdiansættelse - En oversigt over modeller til værdiansættelse og praksis på området, Revision og Regnskabsvæsen, September 2003 JENSEN, Mikkel, Christian PETERSEN and Thomas PLENBORG. Åbenhed i årsrapporten synes at betale sig. Ledelse og Erhvervsøkonomi, Nr PETERSEN, Christian and Thomas PLENBORG. En note om de teoretiske sammenhænge mellem forskellige kapitalomkostningsudtryk, Finans/Invest, May 2004 PETERSEN, Christian and Thomas PLENBORG. Værdiansættelse af virksomheder en kort gennemgang af de gængse modeller til værdiansættelse, Børsens Ledelseshåndbøger, January 2004 HOLM, Morten, Christian PETERSEN and Thomas PLENBORG. Værdiansættelse af unoterede virksomheder med DCF-modellen En undersøgelse af praksis, Revision og Regnskabsvæsen, January 2005 PETERSEN, Christian, Thomas PLENBORG and Finn SCHØLER. Empirisk undersøgelse af anvendelsen af kapitalværdibaserede modeller på unoterede virksomheder, Ledelse og Erhvervsøkonomi,

4 BANGHØJ, Jesper, Christian PETERSEN, Christian and PLENBORG, Thomas. Måling af lønsom vækst, Revision og Regnskabsvæsen, September 2006 LARSEN, Martin, Thomas la Cour FREIESLEBEN and Thomas PLENBORG. Anvendelse af DCF-modellen i praksis, Børsens ledelseshåndbøger, Oktober 2006 HANSEN, Carsten Krogholt, Christian PETERSEN and Thomas PLENBORG. Danske erfaringer med værdiforringelsestest del 1, Revision og Regnskabsvæsen, Januar 2007 HANSEN, Carsten Krogholt, Christian PETERSEN and Thomas PLENBORG. Danske erfaringer med værdiforringelsestest del 2, Revision og Regnskabsvæsen, Februar 2007 PETERSEN, Christian and Thomas PLENBORG. En empirisk analyse af hvorledes antallet af fejl reduceres i forbindelse med værdiforringelsestest, Ledelse og Erhvervsøkonomi, 3/2007 BANGHØJ, Jesper., Carsten HANSEN., Christian PETERSEN and Thomas PLENBORG Regnskabsbaserede bonusordninger til direktionen i unoterede virksomheder, Revision og Regnskabsvæsen, December 2007 LUND-NIELSEN, Bjørn, Thomas PLENBORG and Jens ØSTRUP. Nøgletal i danske ikkefinansielle selskabers årsrapporter, Revision og Regnskabsvæsen, 12/2008 CHRISTENSEN, Tinus Bang, Jacob ERHARDI, Hans-Jørgen KNUDSEN, Anders MADSEN and Thomas PLENBORG. Gennemførsel af nedskrivningstest: konsekvenser af finanskrisen, Revision og Regnskabsvæsen, 12/2008 PETERSEN, Christian and Thomas PLENBORG. Regnskabsanalyse eksemplificeret ved IT- Factory, finans invest 01/09 ANSERSEN, Erik, Thomas PLENBORG, Carsten ROHDE and Jens ØSTRUP. Outsourcing af servicefunktioner En dansk SMW ers motiver og praktiske erfaringer med outsourcing af økonomifunktionen, Økonomistyring og Informatik, 2009 HANSEN, Carsten Krogholt, Bjørn LUND-NIELSEN, Thomas PLENBORG and Jens ØSTRUP. Status på afkastningsgraden versus ROIC, Inspi, 2009 BANGHØJ, Jesper, Jacob HOLM, Thomas PLENBORG and Jens ØSTRUP. Historisk kostpris versus dagsværdi belyst ved investorers og analytikeres holdninger, Revision og Regnskabsvæsen, 12/2009 BANGHØJ, Jesper, Morten JENSEN, Thomas Tang NIELSEN and Thomas PLENBORG. Nøgletal fra analyserapporter erfaringer fra praksis. finans invest, 12/2009 CHRISTENSEN, Tinus Bang, Hans-Jørgen KNUDSEN and Thomas PLENBORG. Purchase Price Allociation en introduktion, Revision og Regnskabsvæsen, 3/2010 4

5 ERHARDI, Jacob, Anders MADSEN and Thomas PLENBORG. Pre-deal PPA- fordele ved at lave købesumsfordeling tidligt i processen, Revision og Regnskabsvæsen, 3/2010 DALGAARD, Rune and Thomas PLENBORG. Afkastkrav hvad er konsekvensen af antagelsen om, at gælden er risikofri, når gearet beta estimeres. finans invest, 3/2010 JENSEN, Morten, Thomas NIELSEN, Thomas PLENBORG and Carsten ROHDE. Hvordan foretager større danske virksomheder periodiske lønsomhedsmålinger?, Ledelse & Erhvervsøkonomi, 1/2011 BØG, Pernille stokholm (PwC), JOHANSEN, Thomas Riise, Thomas PLENBORG and Henrik STEFFENSEN (PwC). Værdien af årsrapporten, PwC report, 2011 PETERSEN, Christian, Thomas PLENBORG and Jens ØSTRUP. En gennemgang af nøgletallet ROIC, Børsen Ledelseshåndbøger, 2012 PETERSEN, Christian and Thomas PLENBORG. Multipelværdiansættelse, finans invest, 6/2012 JOHANSEN, Thomas Riise and Thomas PLENBORG. Cost benefit analyse af oplysninger i årsrapporten fokus på ledelsesberetning og noter, Revision og Regnskab, 9/2012 PLENBORG, Thomas. Ekstern rapportering, published in Inspiration fra toppen CFO ens historie, edited by Ken Bechmann and Bo Kruse, 2012 OLSEN, Jasper, Kasper PEDERSEN, Thomas PLENBORG og Carsten ROHDE, Integrerede informationssystemers effect på virksomhedens performance, Revision og Regnskab, 1/2013 BURKHAL, Hans Peter, JOHANSEN, Thomas Riise, OLSEN, Søren and PLENBORG, Thomas, Regnskabskontrol i EU, Revision og Regnskab, 9/2014 DALGAARD, Rune and PLENBORG, Thomas. Håndtering af illikviditet i APV-modellen finans invest, 10/2014 CHRISTOFFERSEN, Jeppe, JOHANSEN, Thomas Riise, KARZI, Samir, PLENBORG,Thomas and STEFFENSEN, Henrik. Det gode beslutningsgrundlag kommunikation af finansielle informationer, PwC report, CHRISTOFFERSEN, Jeppe, JENSEN, Tom Vile and PLENBORG, Thomas. Lønsomhed, Vækst og Finansiel risiko, FSR, 2015 CHRISTOFFERSEN, Jeppe, JENSEN, Tom Vile and PLENBORG, Thomas. Analyse af lønsomheden blandt danske virksomheder i perioden , Revision og Regnskab, 4/2015 Working papers in Danish 5

6 Books GRUELUND, Jacob and Thomas PLENBORG. Notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder eller virksomhedsandele. Forlaget FSR, December 2002 PETERSEN, Christian and Thomas PLENBORG. Regnskabsanalyse for beslutningstagere, Publisher: Thomson, 596 pages, 2005 NØRBJRG, Søren and Thomas PLENBORG. Salgsmodning med henblik på at øge omsætteligheden for og værdien af virksomheden. Forlaget FSR, 2009 PETERSEN, Christian and Thomas PLENBORG. Financial Statement Analysis: Valuation Credit Analysis Executive Compensation. 478 pages, FT Prentice Hall,

DEPARTMENT OF MANAGEMENT

DEPARTMENT OF MANAGEMENT DEPARTMENT OF MANAGEMENT AFDELING FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE Working Paper 1999-7 Videnregnskaber Per Nikolaj D. Bukh og Jan Mouritsen UNIVERSITY OF AARHUS C DENMARK ISSN 1398-6228 Videnregnskaber Af Lektor

Læs mere

CBS EXECUTIVE BESTYRELSESUDDANNELSEN 2015-2

CBS EXECUTIVE BESTYRELSESUDDANNELSEN 2015-2 Bestyrelsesuddannelsen 2014: Energi og kompetence fylder lokalet blandt de 40 deltagere og et unikt undervisningsteam på 9 CBS professorer, 23 erfarne bestyrelsesformænd og 21 toprådgivere, der faciliterer

Læs mere

CBS EXECUTIVE BESTYRELSESUDDANNELSEN 2015

CBS EXECUTIVE BESTYRELSESUDDANNELSEN 2015 Bestyrelsesuddannelsen 2013/2014: Energi og kompetence fylder lokalet blandt de 38 deltagere og et unikt undervisningsteam på 12 CBS professorer, 15 erfarne bestyrelsesformænd og 15 toprådgivere, der faciliterer

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012 Forretningsområder Business areas SHIPMANAGEMENT Selskabet teknisk management, som forestår bemanding, supply management, dokninger, ombygninger og rapportering

Læs mere

Hvordan foretager større danske virksomheder periodiske lønsomhedsmålinger?

Hvordan foretager større danske virksomheder periodiske lønsomhedsmålinger? Hvordan foretager større danske virksomheder periodiske lønsomhedsmålinger? Morten Jensen, Thomas Tang Ravnkilde Nielsen, Thomas Plenborg og Carsten Rohde Abstract 1 Dette eksplorative studie undersøger,

Læs mere

Det gode beslutningsgrundlag

Det gode beslutningsgrundlag Det gode beslutningsgrundlag kommunikation af finansielle informationer www.pwc.dk Udgiver: PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/detgodebeslutningsgrundlag Website: www.pwc.dk Produktion:

Læs mere

Controlleren. Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Controlleren. Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

BESTYRELSESUDDANNELSEN 2015-1

BESTYRELSESUDDANNELSEN 2015-1 CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen 2015: Energi og kompetence fylder lokalet blandt de 38 deltagere og et unikt undervisningsteam på 11 CBS-professorer, 21 erfarne bestyrelsesformænd og 19 toprådgivere,

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION

VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION Kandidatafhandling Cand.Merc.FIR VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION Copenhagen Business School Oktober 2010 Forfatter: Casper Bertelsen Vejleder: Palle H. Nierhoff Institut for Finansiering

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

Litteraturanbefalinger

Litteraturanbefalinger Litteraturanbefalinger Listen over anbefalet litteratur er baseret dels på den obligatoriske litteratur, der benyttes ved de højere læreanstalter inden for fagområdet, dels på forskellige fagspecialisters

Læs mere

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A.

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A. BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk f-j DANSKE COMMODITIES A./S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2008 4. REGNSKABSÅR 4rd FINANCIAL

Læs mere

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007 The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007 Baltic Property Trust 1 Hjemstedsadresse Registered address Investeringsforeningen

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Group Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab. 1 July 2012 30 June 2013 1. juli 2012 30.

Group Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab. 1 July 2012 30 June 2013 1. juli 2012 30. Company number 73 20 12 17 CVR-nr. 73 20 12 17 Group Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab 1 July 2012 30 June 2013 1. juli 2012 30. juni 2013 32 nd

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af. Novo Nordisk A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af. Novo Nordisk A/S Hovedopgave på HD (FR) Forår 2011 -------------------------------- Skrevet af Christian Landgren Vejleder: Palle Nierhoff OPGAVE NR. 11-31 Strategisk analyse og værdiansættelse af Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard

Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard Fokus på knowledge management i offentlige Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning

Læs mere

en strategisk og regnskabsmæssig analyse

en strategisk og regnskabsmæssig analyse Handelshøjskolen i København, Institut for Finansiering og Regnskab Cand.merc. Finansiering og Regnskab Kandidatafhandling Værdiansættelse af SAS AB en strategisk og regnskabsmæssig analyse Ekstern lektor:

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

Handelshøjskolen i Århus Maj 2009

Handelshøjskolen i Århus Maj 2009 HD (R) Afhandling Institut for Regnskabsvæsen Eksternt regnskab Regnskabsmæssig behandling af immaterielle aktiver, med udgangspunkt i en redegørelse og diskussion af de regnskabsmæssige problemer omkring

Læs mere

Strategic HR & Business Summit CPH 2013

Strategic HR & Business Summit CPH 2013 Strategic HR & Business Summit CPH 2013 Konferencekatalog Få ny viden om strategisk HR og inspiration til, hvordan forbindelsen mellem HR og din virksomheds forretningsstrategi kan styrkes. Den 5. december

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S HD(R) Afhandling, eksamensnr. 289551 Afleveret d. 22. april 2014 Vejleder Torben Langberg Antal tegn: 161.155 Handelshøjskolen, Aarhus

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen Afleveret den 9. maj 2012 Vejleder: Jens O. Elling Hovedopgave nummer 128 Studerende: Winnie Lydiksen og Malene Christiansen Hovedopgave foråret

Læs mere

Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central Business Registration No 10 98 06 90. Årsrapport 2012 Annual report 2012

Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central Business Registration No 10 98 06 90. Årsrapport 2012 Annual report 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR no. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Denmark Phone +45 58558200 Fax +45 58558201 www.deloitte.dk Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central

Læs mere

Årsrapport for 2012 23. regnskabsår

Årsrapport for 2012 23. regnskabsår Affitech A/S c/o COBIS, Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N, Danmark CVR No. 14 53 83 72 Årsrapport for 2012 23. regnskabsår Annual report for the year ended 31 December 2012 23rd financial year Godkendt

Læs mere

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008 McDonald's Danmark A/S Falkoner Allé 20 DK - 2000 Frederiksberg Tlf. +45 33 26 60 00 Fax +45 33 26 60 60 www.mcdonalds.dk CVR nr. 24214087 Nordea nr. 2191 0106315442 McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13

Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13 Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13 Annual Report for 2012/13 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapportener fremlagt og godkendtpåselskabets ordinæregeneralforsamling den 30/9 2013 The Annual Report was presented and

Læs mere

Easyfood A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 25 65 27 62 Central Business Registration No. 25 65 27 62. Annual Report 2014

Easyfood A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 25 65 27 62 Central Business Registration No. 25 65 27 62. Annual Report 2014 Easyfood A/S CVR-nr. 25 65 27 62 Central Business Registration No. 25 65 27 62 Årsrapport 2014 Annual Report 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03

Læs mere

Indholdsfortegnelse Contents Side

Indholdsfortegnelse Contents Side Indholdsfortegnelse Contents Side Page Påtegninger Management s Statement and Auditor s Report Ledelsespåtegning Management s Statement Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report

Læs mere

Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang for revisor

Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang for revisor Institut for økonomi Forfattere: Lica L. Nielsen (286296) Cand. merc. aud. Malene Jensen (300185) Kandidatafhandling Vejleder: René Ferrer Ruiz Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang

Læs mere