Oktober Sti ernen årgang. Nummer 10. J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. ^ttsiky^ si

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 1987. Sti ernen. 136. årgang. Nummer 10. J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. ^ttsiky^ si"

Transkript

1 ^ttsiky^ si Sti ernen J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Oktober årgang Nummer 10

2 Oktober årgang Nummer 10 Det øverste Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson De tolvs Kvorum: Marion G. Romney, Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, L. Tom Perry, David B. Haight, James E. Faust, Neal A. Maxwel, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph. B. Wirthlin Vejledere: Hugh W. Pinnock, John H. Groberg, - James M. Paramore, Derek A. Cuthbert Redaktør: Hugh W. Pinnock Adm. direktør for kirkens tidsskrifter: Ronald L. Knighton International Magazines: Chefredaktør: Larry A. Hiller Redaktører: David Mitchell, Jan U. Pinborough Børnestjernen: Diane Brinkman Layout og design: N. Kay Stevenson, Sharri Cook Kirkens internationale tidsskrift udgives månedligt på dansk, engelsk, finsk, fransk, hollandsk, italiensk, japansk, kinesisk, koreansk, norsk, portugisisk, samoansk, spansk, svensk, tongansk og tysk; kvartalsvis måned på indonesisk, tahitisk og thailandsk; kvartalsvis på islandsk Stjernen Redaktør: Jørgen Ljungstrøm, Redaktionens adresse: Translation Division Hans Egedes Gade 2, 1. DK-2200 København N Telf Distribution: Nordisk Distributions Center Smedevangen 9 DK-3540 Lynge Telf by Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Eftertryk forbudt Stj ernen Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges officielle tidsskrift med artikler fra Ensign, New Era og Friend. Indhold 2 Betal din gæld; og lev", Præsident Ezra Taft Benson 6 Besøgslærerindernes budskab: Villige til at sørge med dem, som sørger..." 7 Ældste James E. Faust: Deler ud af sin kærlighed til Herren, Ældste Wm. Grant Bangerter 14 Sand, hav og evangeliets net: Clark Kelley Prices fortællekunst 18 På jagt efter mine sorte forfædre, Carol Batey - som fortalt til Brad Wilcox 19 Ligelig tid, Lindsay R. Curtis 22 Nytten ved at lide, Sandra F. Strange 25 Fortsæt med at tjene", Ældste Neal A. Maxwell 28 Han gav det for intet: Walter Stover - en fabel om gavmildhed, Melvin Leavitt 31 Bedstemors velsignelse, Kirk F. Hazen 32 En nyfødt missionær, Susan M. Freeborn 33 Ånden ændrede emnet, fulian C. Lowe 34 Igor og Vesna Groupman, DeLynn Decker Især for unge 38 Hvordan sige nej - og beholde sine venner, Chris Crowe 42 En aftensang, Lisa A. fohnson 46 Edderkoppen, David Brinley 47 Tillid kan læres, Sian Bessey Børnestjernen 2 Jesus underviser om tro 4 En skjorte til Auboo, Seletha Brown 6 Hvem er denne profet? Jennavee Allgrunn 7 Hvad ville du gøre? 8 Bare for sjov Abonnement: 12 numre Dkr. 72,- (inkl. moms og porto) Betaling over giro til Nordisk Distributions Center, Smedevangen 9, DK-3540 Lynge. USA og Canada: $ (Surface mail). Udkommer 12 gange om året Printed by Friedrichsdorf Printing Center Federal Republic of Germany ISBN PBMA 8710 DA På omslaget: Lad arbejdet begynde" malet af Clark Kelley Price. Skildrer missionærerne ældste Joseph H. Dean og hans hustrus ankomst på Samoa i Se artiklen: Sand, hav og evangeliets net" i denne udgave. '; ' - 4 ''" <' i. " * 4, i-å

3

4 // BUDSKAB FRA DET ØVERSTE PRÆSIDENTSKAB BETAL DIN GÆLD; OG LEV" Præsident Ezra Taft Benson I en af kongebøgerne kan vi læse om en kvinde der grædende henvendte sig til Profeten Elisa. Hendes mand var død, og hun havde en gæld som hun ikke kunne betale. Kreditoren var nu ved at tage hendes to sønner fra hende og sælge dem som slaver. Ved et mirakel lykkedes det Elisa at skaffe hende en god portion olie. Så sagde han til hende: Gå hen og sælg olien og betal din gæld; og lev så med dine sønner af resten" (2 Kong. 4:1-7). Betal din gæld, og lev." Har disse ord ikke altid været nyttige? Er dette råd ikke lige så klogt for os i vore dage? Vi kan i vise mænds ord ned gennem tiderne gang på gang se, hvordan de holder fast i visdommen ved at holde sig gældfri. En af personerne i Shakespeares skuespil, Hamlet, siger: Vær hverken långiver eller låntager - for låntageren mister ofte både sig selv og vennen... (1. akt, 3. scene). Andre har skrevet: Det er svært at være fattig, men forfærdeligt at være i gæld" (Charles Haddon Spurgeon). Tænk over hvad du gør når du sætter dig i gæld; du giver en anden magt over din frihed" (Benjamin Franklin). Men den stigende materialisme giver grund til endnu større bekymringer, i modsætning til forpligtelsen over for åndelige værdier. Vi har allesammen en tendens til at ville hamle op med vore naboer, selv om vi har en mindre indtægt end de. Det er trist at så mange mennesker synes at leve på denne måde. VI HAR ALLE SAMMEN EN TENDENS TIL AT VILLE HAMLE OP MED VORE NABOER. Sandhedsprincipper ændres aldrig Det er rigtigt at tiderne er blevet anderledes siden Franklins tid, men sandhedsprincipper og visdom vil altid være de samme. Vore inspirerede ledere har altid opfordret os til at holde os fri af gæld og leve inden for vore midler. Vore egne pionerforældre har efterladt os en arv om sparsommelighed, om at spare op, om frihed fra gæld. De ville bestemt også give os dette råd i dag: Betal din gæld; og lev." Mange mennesker, som føler sig trygge, fordi de regner med at have fast arbejde, en fast indkomst, træffer aftaler om at yde af deres fremtidige indtægt, uden tanke for hvad de vil gøre hvis de mister deres arbejde eller hvis de af en eller anden grund ikke får nogen penge. Det er lettere i det lange løb at leve inden for sin indkomst og lade være med at låne af sine fremtidige reserver, med mindre det er strengt nødvendigt - aldrig til luksus. Det er ikke retfærdigt hverken over for os selv eller vort samfund at være så tankeløs i sit forbrug, så vi, den dag hvor indtægten svigter, er nødt til at henvende os til bistandskontoret eller kirken for at få økonomisk hjælp. Køb hvad I har råd til med de penge I har Jeg beder jer indtrængende om ikke at binde jer til en gæld, som oftest betyder enorme renter. Spar op nu og køb senere, og I vil være langt forud. I vil spare

5 mm jer selv for de høje renter og andre udgifter, og de penge I sparer kan give jer mulighed for senere at købe med væsentlige kontantrabatter. Hvis I er nødt til at sætte jer i gæld for at klare livets nødvendigheder - som fx ved køb af et hus - så beder jeg jer mindeligt om at tage hensyn til jeres indtægt og købe på fornuftige vilkår, idet I vurderer hvad I kan klare, for at holde jer gældfri og bevare jeres lykke. Fald ikke for fristelsen til at købe et hus der er langt mere fordringsfuldt eller større end I faktisk behøver. Det kan hurtigt blive en forfærdelig byrde at skulle betale termin, især når der også skal betales skat og afgifter samt reparationer. Når jeg ser tilbage på dengang jeg fik mit eget hus, så er jeg taknemmelig for min livsledsager, som var villig til at starte beskedent, selv om hun var vokset op i luksus. Pas på at du selv og din familie ikke kommer til at stå ubeskyttet på grund af økonomiske vanskeligheder. Udeluk luksus, i det mindste for en tid, for at opbygge en reservekapital. Det er meget klogt at sørge for at børnene kan få en uddannelse i fremtiden og at spare op til sine gamle dage. S,'PAR JER SELV FOR DE HØJE RENTER OG ANDRE UDGIFTER. SPAR OP NU OG FA EN KONTANTRABAT. Bed til Herren Jo mindre familiens indtægt er, jo vigtigere er det at bruge hver eneste øre klogt. Fornuftig anvendelse af pengene, og en opsparing, vil give familien større tryghed, flere muligheder, en højere uddannelse og en højere levestandard. Lad os, hvor det er muligt, se at få betalt vort hus og sætte penge til side til uddannelse, til nedgangstider og til de uforudsete krisesituationer som fremtiden kan bringe. Det rette forhold mellem mennesker og velstand hedder forvaltning og ikke iøjnefaldende forbrug. Bed Herren om styrke til at følge de råd som Guds orakler giver. Profeten Amulek sagde: Bed til (Gud) for markens afgrøder, at I må have held med dem. Bed for hjordene på markerne, at de må formeres" (Alma 34:24-25). «< k& % **V tv "*%> Illustreret af Kay Stevenson

6 XÆNK OVER HVAD DU GØR NAR DU SÆTTER DIG I GÆLD: DU GIVER EN ANDEN MAGT OVER DIN FRIHED," (Benjamin Franklin) mn

7 i. Må jeg til Amuleks råd tilføje dette: Bed til Herren for jeres gæld, at det må lykkes jer at komme ud af den. Bed til ham om tro til at holde jer fri af gæld, til at leve inden for jeres midler. Ja - Betal din gæld, og lev!" Kære søskende, lad os følge vore kirkelederes råd. Hold jer fri af gæld! Lad os først betale vor tiende, vor forpligtelse over for vor himmelske Fader, så vil vi få lettere ved at betale gælden til vore medmennesker. Lad os følge præsident Brigham Youngs råd: Betal jeres gæld, stift ikke længere gæld, vær præcise i alle ting, og især når det gælder om at betale jeres gæld." (Discourses of Brigham Young, samlet af John A. Widtsoe, s Deseret Book Co., Salt Lake City, 1954). Præsident Joseph F. Smith har tilføjet: I disse velstandstider bør (vi) komme ud af gæld. Hvis vi ønsker at vokse og være et frit folk, da må I først ordne jeres forpligtelser over for Gud og derefter over for jeres medmennesker" (Evangeliske Lærdomme, s. 219). Præsident Heber J. Grant gav dette råd: Tiende er et af Guds bud. Vær ærlig over for Herren og jeg lover (de sidste dages hellige) at de vil blive velsignet med fred, velstand og økonomisk sikkerhed" (Gospel Standards, samlet af G. Homer Durham, s Improvement Era, Salt Lake City, 1941). Kære søskende, vi vil få fred og tilfredshed i vore hjerter, dersom vi lever inden for vore midler. Gud give os visdom og tro til at følge præstedømmets inspirerede råd - komme ud af vor gæld, og leve inden for vore midler - kort og godt betal din gæld og lev". IDEER TIL HJEMMELÆRERE Nogle punkter, som kunne fremhæves. Hvis du synes kan du fremlægge disse punkter under dine hjemmelærerbesøg: 1. Vi sidste dages hellige er altid blevet tilskyndet til at holde os fri af gæld, til at leve inden for vore midler. 2. Hvis vi er nødt til at stifte gæld for at imødekomme livets nødvendigheder, så lad det ske inden for vore midler, uden at vi nogensinde binder os til at skulle betale høje renter. 3. Lad os sørge for at beskytte vores familie imod økonomiske vanskeligheder. 4. Lad os bede om hjælp til at kunne komme ud af vores gæld, til at leve inden for vore midler, og til at betale efterhånden som vi køber. Diskussionshjælp * 1. Fortæl hvad du selv mener om det kloge i rådet: Betal din gæld; og lev!" 2. Er der skriftsteder eller citater i denne artikel som familien kunne læse højt og drøfte? 3. Ville denne samtale blive bedre hvis du taler med husets overhoved før besøget? Har du et budskab fra biskoppen eller kvorumslederen? m s wmmm BBmWWi!~'Méi j

8 BESØGSLÆRERINDERNES BUDSKAB VILLIGE TIL AT SØRGE MED DEM, SOM SØRGER Formål: At vi må forstå vort ansvar for at stå til tjeneste for dem der har særlig brug for hjælp. nylig fik en dame et chock, da hun fik at vide Forat hendes søster var blevet dræbt ved en automobilulykke. Hun var slet ikke forberedt på dette. I sin sorg skrev denne kvinde i de følgende måneder: Jeg lider stadig - men det kommer i bølger, hvorpå jeg føler at det hele ikke er nogen nytte til. Hvis jeg blot kunne få lov at tale om min søster i nogle få timer, så tror jeg at jeg ville få det bedre. Alle ønsker at fortælle mig noget, som kan hjælpe mig, men ingen af dem har lyst til at lytte." Der er mange forskellige slags sorger. Forældre der dør, børn der forlader kirken, mænd eller hustruer der forlader deres familie, venner eller familiemedlemmer der får at vide at de har en dødelig eller invaliderende sygdom, mennesker der mister deres arbejde eller bliver slaver af dårlige vaner. De fleste af os vil gerne hjælpe, men de fleste føler sig også utilstrækkelige. Derfor undgår vi at give udtryk for vores medfølelse. Af en eller anden grund skammer vi os over at vise vore dybeste følelser eller ved at nærme os en som viser sine dybeste følelser. Ånden kan vejlede os til at vide hvordan vi skal trøste mennesker som sørger. Nogle mennesker vil gerne tale om deres følelser. Andre har brug for nogen som taler til dem. Nogle vil gerne have besøg, andre foretrækker at få lov at være alene. Her følger nogle retningslinier: 1. Lad være med at sige: Jeg ved præcis hvordan du har det." Det er aldrig sandt, selv om man selv har været igennem noget lignende. Det er langt bedre at være parat til at lytte til hvordan den pågældende selv føler det - eller tie stille, hvis vedkommende foretrækker at arbejde sig ud af sin sorg alene. 2. Det kan også være fristende at sige til en, der er ramt af sorg: Du skal holde op med at føle sådan. Hav tro. Det hele vil ordne sig." Selvfølgelig skal vi have tro på at alt vil ordne sig. Præsident Spencer W. Kimball sagde: Når vi på et senere tidspunkt med fordel kan se tilbage, vil vi være tilfredse med meget af det der er sket i vort liv, ting som syntes os så vanskeligt at fatte" (Tale holdt ved Brigham Young universitetet, 6. december Citeret af Edward W. Kimball i The Teachings of Spencer W. Kimball, s. 37. Bookcraft, Salt Lake City, 1982). Men troen på at alt i den sidste ende vil blive godt, fjerner ikke behovet for at sørge. Selv Jesus, der havde en fuldkommen tro, græd da han hørte om Lazarus' død (se Joh. 11:35-36). 3. Vi må også være klar over at der følger skyldfølelser med en sorg - minder om fortrydelser over noget man sagde og gjorde. Skyldfølelser er kun nyttige, hvis de tilskynder til omvendelse. Selv om vi ikke kan gøre det godt igen", over for en der har forladt dette jordeliv, så kan vi ændre vor indstilling og belave os på at skabe et bedre forhold i evigheden. 4. Gør noget, selv om du måske ikke ved hvad du skal gøre. Lav et måltid mad. Pas børnene. Lyt. Bed. Bed igen. En søster, der mistede sin mand, var så taknemmelig for det som hendes generte nabo gjorde, selv om de ikke kendte hinanden særlig godt. Denne nabo gik ind til hende og blev der hele natten og det meste af den næste dag, lige til datteren ankom. Hun sagde ikke særlig meget, men hun var der bare. Jeg var så taknemmelig mod hende - det ville have været forfærdeligt at skulle være alene." I vor dåbspagt lovede vi at være villige til at bære hinandens byrder" (Mosiah 18:8). Det er det samme råd, som det apostlen Paulus gav: Så trøst og opbyg hverandre indbyrdes, som I også gør" (1 Tes. 5:11). FORSLAG TIL BESØGSLÆRERINDERNE 1. Tal om hvordan man kan hjælpe og trøste en som er i nød. 2. Hvad gjorde Frelseren for at trøste dem der søgte hjælp hos ham? Hvordan kan vi følge hans eksempel? Se Familieaften, Idé- og håndbog, s og s , hvor der er supplement til dette budskab.

9 DELER UD AF SIN KÆRLIGHED TIL HERREN ÆldsteJames E. Fa ust Ældste Wm. Grant Bangerter De halvfjerds' Præsidium var ældste James E. Faust og jeg missionærkammerater i byen Curitiba i det sydlige Brasilien. Vi boede i et værelse oven over en hjørnerestaurant, som lå på et torv der hed Praca Zacharias. Den første dag ældste Faust og jeg var missionærkammerater, aftalte vi, at vi ville være blandt de bedste i missionen i vor forpligtelse over for arbejdet. På det tidspunkt talte han kun begrænset portugisisk, så jeg tog føringen den dag, da vi var ude at banke på døre. Som det var skik og brug klappede jeg i hænderne ved lågen til de forskellige huse, og forklarede kort vort formål til de mennesker der kom til døren. Vi havde ingen succes, og derfor erklærede jeg overfor min kammerat at det nu var hans tur. Da ældste Faust klappede i hænderne, for at hidkalde en i det næste hus, vendte jeg ryggen til, for at tilkendegive at det udelukkende var op til ham at skabe kontakt. Da jeg vendte mig om, stod han inden for lågen og talte engelsk med en dame som sad i et vindue. Dette var familien Dedo-Veleixo - og de tilsluttede sig kirken hurtigt efter. Det var de første medlemmer af de nu over sidste dages hellige i den by. På et tidspunkt, hvor en gennemsnitsmissionær i Brasilien fandt en nyomvendt for hvert to et halvt år, var det en succes for ældste Faust at det lykkedes ham ved hans allerførste kontakt. 7

10 Lige siden har James E. Faust fortsat påvirket mange menneskers tilværelse og været dem til velsignelse. Hans eget liv afspejler den kærlighed til Frelseren, som han også følte som barn og ung, og som han også føler nu, som medlem af De tolv apostles Kvorum. Jeg tror jeg bare har tillid" Ældste Faust nedstammer fra en pionerslægt, han er født i Delta, Utah, den 31. juli 1920, og hans forældre var George A. og Amy Finlinson Faust. Min mor elskede skrifterne, især Mormons Bog," siger han. Jeg ville ønske at jeg vidste lige så meget om Mormons Bog, som hun gjorde. Jeg er ikke nået dertil endnu, men jeg håber at jeg gør det - det er noget af et personligt mål. Jeg kan takke hende for at jeg fik et vidnesbyrd i en tidlig alder. Jeg kan ikke huske noget tidspunkt, hvor jeg ikke har haft et vidnesbyrd, et personligt vidnesbyrd." Ældste Faust, der er vokset op med kærlighed til Frelseren, siger at det ikke har været svært for ham at tro på Herren og hans kirke. Jeg nyder at betale tiende. Jeg har aldrig fundet det vanskeligt at acceptere præstedømmeledernes råd og lærdomme." Han smiler, Jeg tror, at jeg bare har tillid." Familien flyttede så til Salt Lake dalen, hvor hans far skulle arbejde som sagfører og distriktsdommer. Skønt George Faust var en travlt optaget dommer og medlem af biskoprådet, tilbragte han megen tid sammen med os og støttede os i vore sportsaktiviteter. Han har aldrig svigtet en kamp, som nogen af os var med til." Med en sådan opbakning hjemmefra blev Jim Faust en fortrinlig fodboldspiller og sportsmand i gymnasiet. Vi elskede sport. Det er godt for selvdisciplinen." Den mest produktive tid i mit liv" Men ældste Faust lærte også selvdisciplin på andre måder. Hans forældre lærte ham at arbejde og at påtage sig ansvaret for opgaver i hjemmet. Koen skulle malkes hver dag - også til jul, om søndagen og på fødselsdage. Og hønsene skulle fodres." Efter sin studentereksamen gik Jim Faust på Utah universitet i to år, hvorpå han blev kaldet på mission til Brasilien i Engang ældste Faust og jeg talte om vor mission, bemærkede han, at vi opnåede ikke James E. Faust voksede som dreng op i SLC, var på mission i Brazilien i 1940, og var medlem af et hold, som løb på Utah universitet i foråret 1939.

11 D ER KOMMER ET TIDSPUNKT HVOR ET VIDNESBYRD ER ANDET OG MERE END TRO - DET HØRER MED TIL DIN SIKRE VIDEN. James E. Faust

12 . " meget andet undtagen at ændre os. Jeg synes at det var en af de mest produktive og værdifulde tidspunkter i mit liv." Sandelig var hans mission en tid med åndelig udvikling og modning. Han blev perfekt til at tale portugisisk og udviklede evnen til også at arbejde med tysk - det sprog som de fleste kirkemedlemmer i Brasilien talte på det tidspunkt. Han præsiderede over de lokale hellige, idet han var distriktspræsident, og blev desuden kaldet til lederstillinger blandt missionærerne , næsten 35 år efter sin mission, vendte ældste Faust tilbage til Brasilien som assistent for De Tolv, for at præsiderer over arbejdet i Sydamerika. Med hensyn til omvendelser og dåb, så blev denne anden mission naturligvis meget mere produktiv. Jeg er taknemmelig for at Herren gav mig en ekstra mulighed for at arbejde på det sted," siger han. Det er en utrolig personlig tilfredsstillelse at se, hvordan Herren har velsignet disse mennesker og lande, hvor arbejdet faldt så vanskeligt til at begynde med." Fra missionærtjeneste til millitærtj eneste Mens den 21-årige missionær forkyndte fredens evangelium, blev hans fædreland indblandet i en verdenskrig. Hans hjemrejse fra Brasilien blev udsat adskillige måneder, fordi der ikke var nogen mulighed for at komme hjem. Seks uger efter, at han omsider var kommet hjem, blev han indkaldt til millitærtj eneste i luftværnet. Han havde, som hjemvendt missionær, mange fordele i forhold til den erfaring almindelige soldater havde - han havde kendskab til sprog, praktisk uddannelse og lederevner. Han kvalificerede sig til en officersuddannelse og bestod med udmærkelse ved efterretningstjenesten. Da han kom i kontakt med andre officerer - folk med ambitioner og faste værdinormer - lærte han at påskønne mennesker, som ikke var medlemmer af kirken. Og han udviklede sit naturlige talent for at stifte venskaber, for at være tolerant og forstående. I mellemtiden lærte han Ruth Wright at kende - han havde mødt hende i gymnasiet. Under en 10 -dages orlov fra officerskolen, giftede de sig i Salt Lake templet, den 21. april Det unge par købte sig en brugt bil, så de kunne køre sammen til det sted, hvor han havde sin opgave i luftværnet, og således at Ruth kunne være sammmen med ham så meget som muligt. De var de eneste kirkemedlemmer med bil - således som Ældste Faust som stavspræsident. Familien Faust i 1974: Når vi har nogle øjeblikke fri, så kommer familien i første række af vore aktiviteter, siger ældste Faust. Jim og Ruth Faust blev gift under 10-dages orlov fra hans militærøvelse. Ægteparret Faust viser resultatet af en god dags fisketur i de tidlige år af deres ægteskab.

13 det var tilfældet ved mange millitærbaser - så derfor fyldte de så mange mennesker som muligt ind i deres bil, når de skulle i kirke. Så blev Jim forflyttet oversøisk - til steder som New Zealand, Australien, Tasmanien og Ægypten. Som eneste sidste dages hellig ombord på et millitærskib i tre måneder, måtte han holde søndagsmøder helt alene hver søndag. Man kan opnå stor åndelige styrke, selv om man er helt alene," siger han. Hvis man beder sine bønner hver dag, betaler sin tiende og så godt man kan, forsøger at huske at det er sabbatsdag, så vil Anden komme og velsigne én i rigt mål. Det er en stor styrke og trøst." En yderligere udsættelse af et normalt liv? Efter tre år i millitæret var Jim ikke så sikker på, at han ønskede at udsætte en normal levevis yderligere ved at vende tilbage til studierne. Det var nu næsten seks år siden at han forlod universitetet og tog på mission. Men hans far opmuntrede ham til at fortsætte sin uddannelse, så det gjorde han og fik en juraeksamen ved Utah universitet i I de næste 24 år praktiserede James E. Faust som sagfører i Salt Lake City og modtog anerkendelse for sit arbejde. Jeg har følt stor tilfredsstillelse ved min profession," siger han. Jeg siger til mine tre drenge, som alle er sagførere, at dersom jeg skulle gøre det om, så ville jeg gøre nøjagtigt det samme igen." Hvad er der ved sagførerbestallingen der er så berigende? Han svarer: Det er at få løst problemer og få tingene til at køre igen." Han nærede ægte interesse for de mennesker han arbejdede for - og denne personlige interesse kunne hans klienter mærke. Ifølge hans søn, Marcus, har han indprentet sine drenge at mennesker er vigtigere end ting - og at vi må huske på dette i vort arbejde". En mulighed for at se livets omskiftelser" Når ældste Faust ser tilbage på sine mange års arbejde for kirken - blandt andet som biskop (som 28-årig), som præsident for Cottonwood stav i Salt Lake (som 35-årig) og som regionalrepræsentant - mindes han de mange dejlige mennesker han mødte og de gode oplevelser han fik. Dette er værdifulde kaldelser, fordi man kommer folk så nær. Man får mulighed for at se livets omskiftelser, for at være med til at hjælpe folk med at klare deres udfordringer og løse deres problemer. Hvis jeg kunne gøre det om, så tror jeg, at jeg ville bekymre mig mindre om rapporter og papirarbejde og møder, og engagere mig noget mere end jeg gjorde i menneskenes tilværelse." Jim og Ruth Faust har stiftet varige venskaber henad vejen - hvad enten det har været under hans mission, i millitæret, i hans profession eller ved forskellige opgaver for kirken. Ældste Faust siger, at meget af dette skyldes hans hustru. Hun har en utrolig kærlighed til mennesker, er meget varmhjertet og udadvendt," siger han. Hun hjælper mig til ikke at overse det, som ikke bør overse." Ruth Faust er et levende eksempel på lykke, retfærdighed, følelsesmæssig stabilitet og hengivenhed over for evige principper. Når kvinder taler om at realisere sig selv, så ville de gøre vel i at se på hende. Hun er et fuldendt menneske - en kristen kvinde, blottet for selviskhed. Ældste Faust blev for nylig bedt om at erindre sig det øjeblik, hvor han var mest stolt af Ruth. Han svarede: Det er jeg hver dag!" Og så tilføjede han: Hun er en enestående hustru - og intet barn i denne verden har haft en bedre mor. Det er ikke nemt for hende at tale offentligt, men hun har arbejdet på at lære det, og Herren har velsignet hende. Jeg beundrer hende, når jeg ser hvordan hun underkaster sig Ånden, så Herren kan arbejde gennem hende og afspejle sig i hendes liv og i de budskaber hun giver, når hun holder tale." Et nært forhold til familien Da familien Faust boede i Brasilien, hvor ældste 11

14 " Faust var tilsynsførende for det sydamerikanske område fra 1975 til 1977, talte Ruth ikke portugisisk til at begynde med. Men det betød ikke noget. Hun kommunikerede gennem kærlighed, ved hendes strålende lys og opmuntrende måde at være på. Da min hustru og jeg sammen fulgte folket under denne opgave, kunne vi se, at vi havde vundet deres hjerter." De første fire år, det unge par var gift, fik de ingen børn. Men efter megen bøn og faste og bekymringer samt en præstedømmevelsignelse, blev de velsignet med deres første barn. Deres fem børn er født inden for ti år. Nu er alle gift, og ældste og søster Faust har atten børnebørn. Selv om ældste Faust har store ansvarsopgaver rundt omkring, så har han gjort sig til vane at bevare et nært forhold til sin familie. Jeg har koncentreret mig om at være hjemme," siger han. Jeg søger muligheder for at engagere mig i vore børn og børnebørns tilværelse. Det prioriterer jeg højt." Mens børnene voksede op tilbragte de hver en tid sammen med deres forældre alene - mens de for eksempel lagde vasketøj sammen, arbejdede i haven, tog på indkøb, sad på deres fars skød om aftenen eller blev puttet i seng. 12 Ældste James E. Faust har tjent som medlem af De tolvs Kvorum siden 1. oktober Hans hustru Ruth, er en imødekommende kvinde, som er utrolig kærlig mod mennesker, er meget varmhjertet og udadvendt.

15 " Jim og Ruths indsats som forældre har givet rig bonus: Mine børn er på en vis måde blevet mine bedste venner," siger han. Søster Faust er enig. Når vi har nogle øjeblikke fri, så kommer familien i første række af vore aktiviteter." En hellig familieoplevelse Datteren, Lisa, fortæller om en hellig familieoplevelse, da et af hendes børn blev født med dårligt hjerte. Han havde et hul mellem venstre og højre hjertekammer, og lægerne sagde at barnet måtte igennem en hjerteoperation for at gøre hullet mindre. Da Nathan var ca. 2 år bemærkede lægerne at hullet var årsag til et for højt blodtryk i lungerne og sagde, at han måtte opereres omgående. Men min far, min mand og min svigerfar gav Nathan en velsignelse - som min far lagde stemme til. Da lægen den næste morgen undersøgte barnet, sagde han at det ikke var nødvendigt at operere, fordi hullet var mindre end det så ud til at være tidligere. Vi ved at det var præstedømmet der udgjorde forskellen." Når Lisa synes at Nathan næsten har for megen energi, og hun ville ønske at han ville tage den med ro, så minder far mig om, at det er en velsignelse at han er rask, og at jeg bør være taknemmelig for det". Da ældste Faust blev kaldet til at være generalautoritet, inviterede han børnene hjem til en særlig familieaften. Da familien var samlet, talte han med dem individuelt, og gav udtryk for hvor meget de betød for ham og nævnede særlige evner, som de hver især havde fået af Herren. Så fortalte han dem, at han aldrig ville blive en god generalautoritet, dersom han ikke først og fremmest var en god far," husker søster Faust. Han sagde til dem, at han aldrig ville blive afløst som far. Han fortalte at faderkaldet er evigt - og det vigtigste af alle." Han spurgte dem hvad de synes om, at han var kaldet til at være generalautoritet, og om de kunne støtte ham. Naturligvis kunne de allesammen gøre det," siger Ruth. Han er et meget følsomt menneske og nem at holde af. Der er så meget i skrifterne" Ældste Faust begynder sin dag klokken 5.30 med en gåtur, i reglen sammen med søster Faust. Før de flyttede i lejlighed havde han altid mindst én køkkenhave og en masse blomster, og han nyder stadig at få jord op under neglene". Han elsker musik, og lytter ofte til en plade fra sin store samling. Han sang baryton i missionærkvartetter. Han elsker at studere skrifterne om aftenen når han sidder i sin stol - bedstefars stol" - hvor børnebørnene ofte kravler op på hans skød og falder i søvn. Der er så meget i skrifterne," siger han. Jeg tror kun at vi skummer overfladen. Skrifterne må ligge til grund for alt hvad vi gør." Den 6. oktober 1972 blev James E. Faust opretholdt som assistent til De Tolv. Han blev medlem af De halvfjerds første Kvorum, den 1. oktober 1976, og to år senere, den 1. oktober 1978, blev han indsat som medlem af De tolvs Kvorum. Da ældste Faust var præsident for den internationale mission, lærte han medlemmer og ikke-medlemmer at kende fra alle verdenshjørner. Og i hans første konferencetale talte han om sin store kærlighed til dem: Jeg er født med en delvis farveblindhed. Jeg har lært at elske alle mennesker i de lande, hvor jeg har været som missionær, soldat og generalautoritet, uden hensyn til deres hudfarve. Jeg håber at blive discipel - især for den ydmyge, den undertrykte, den fattige, den sørgende, den trængende og den fattige i ånden. Jeg erindrer mig, at hvis vi glemmer dem, kan vi på ingen måde være Hans disciple" (Den danske Stjerne, apr. 1979, s. 36). Et forbillede i sin interesse for mennesker I alle sine kaldelser har ældste Faust været et forbillede i sin interesse for mennesker. Han kan ofte huske navne og ansigter på mennesker, som han tidligere har mødt. Han har en særlig evne til at nære ægte kærlighed og personlig interesse for folk - og give udtryk for det. Når han har besøgt en stav eller et land, husker han specielt de mennesker som bor der. Som en af Herren, Jesu Kristi apostle, bærer han bevægende, magtfulde vidnesbyrd. Ingen er nogensinde kommet til denne kaldelse med en større fornemmelse af utilstrækkelighed end jeg i dette øjeblik," sagde han for ni år siden, som nyt medlem af kvorummet. Men, sagde han, et hovedkrav for det hellige apostelskab er, at være et personligt vidne om at Jesus er Kristus og den guddommelige Forløser. Måske kan jeg alene på det område kvalificere mig. Denne sandhed er jeg blevet gjort bekendt med gennem Guds Ands ubeskrivelige fred og kraft" (Den danske Stjerne, apr. 1979, s. 36). Han var i sandhed velkvalificeret til dette embede. Jeg føler at jeg lærte Frelseren at kende før jeg kom ind i De tolvs Råd," siger han. Kaldelsen til det hellige apostelembede er en varm, åndelig oplevelse og fortrøstning." Ældste Faust føler stærkt vigtigheden af sin forpligtelse og siger: Jeg har aldrig følt mig tilstrækkelig i denne opgave. Jeg får ustandselig udfordringer. Men jeg elsker det fantastiske broderfællesskab og føler mig meget knyttet til kvorummet. Mine følelser for dette arbejde går ud over dette liv. Der kommer et tidspunkt hvor et vidnesbyrd er andet og mere end tro - det hører med til din sikre viden. Det vidunderlige ved det hele er - at det er sandt!" 13

16 . SAND, HAV OG E 1 CLARK KELLEY PRICES FORTÆLLEKUNST Fortællekunsten har altid været magtfuld. Og når sidste dages hellige fortæller deres historier om tro, så har det altid været kunst. På øerne i Stillehavet - især i Tonga, Samoa og på Fijiøerne findes der mange mindeværdige historier om tro. Clark Kelley Price er kunstner og tidligere missionær i Tonga. Han bor i Star Valley i Wyoming, med sin hustru og deres fem børn. De fem malerier, som er aftrykt i denne artikel, beretter historierne om begyndelsen og fortsættelsen af missioneringen i Tonga, Samoa og på Fijiøerne. I dag er der på disse øer tilsammen over 140 ward, 22 stave, 2 templer og ca kirkemedlemmer 1. Påbegynd arbejdet" I december 1862 forlod to indfødte ældster fra Hawaii, Kimo Belio og Samuela Manoa, deres fædreland for at rejse til Samoa som missionærer. Ældste Belio blev syg og døde senere. Arbejdet blev ikke fortsat før i 1888, hvor ældste Joseph H. Dean og hans hustru, Florence, sejlede til Aunuu - som vist på billedet - hvor de ankom den 21. juni samme år. Manoa fortsatte sin mission ved Deans ankomst. Ældste Dean ses her med sin søn, Jasher Henry på 4 måneder, på armen, mens søster Dean går fra borde, hjulpet af den indfødte søster som blev gift med ældste Manoa. To unge samoanere bærer deres kufferter i land, mens solens stråler når gennem skyerne over ha-

17 VANGELIETS NET domme deri. Han byder ældsterne velkommen og ønsker dem held og lykke, idet han fortæller, at hans folk frit kan tilslutte sig en hvilken som helst kirke de har lyst til. Selv om George er konge er han klædt meget enkelt. Han bærer en tupenu rundt om livet. Over denne almindelige klædedragt har han en ta'ovala, som er det traditionelle tegn på respekt. Det er en vævet kappe der holdes på plads i taljen af snore, lavet af kokosfibre. 3. Fiskerne" vet, som et tegn på bedre tider for de nyankomne - både fysisk og åndeligt. 2. Mødet med Tongas konge" Tre år efter at det gengivne evangelium var kommet til Samoa, blev missionærer sendt fra Samoa til Tonga for at forkynde evangeliet der. Den 16. juli 1891 indledtes missioneringen ved allerførst at besøge kong George I (Siaose Tupou I), for at få tilladelse til at undervise hans folk i evangeliet. Her ses ældsterne Brigham Smoot og Alva John Butler (som giver hånd) sammen med en tolk for at besøge kongen. De giver ham et eksemplar af Trosartiklerne", som tolken oversætter til tongansk. Derefter udtrykker kongen glæde og tilfredshed med de kristne lær- Vor tids tonganske ældster ankommer til et nyt arbejdsområde i fiskerbåde, som ses i baggrunden. De barfodede ældster er klædt i de indfødtes tupenu og

18 ufri ta 'ovalas, hvide skjorter og slips, og over skuldrene har de deres fala måtte, som de sidder på og sover på. Her har de alle deres ejendele - blandt andet også deres tøj og sengetøj, som er rullet ind i denne måtte, og det tager de med sig overalt hvor de går. I kurvene har de deres standardværker og pjecer. 4. Ældste n og den rige mand" Den unge mand på dette maleri forestiller ældste John E. Groberg, som nu er medlem af De halvfjerds' første kvorum - som ung missionær på disse øer fra 1954 til Historien som skildres her vedrører båden i horisonten. Bådens ejer er en rig og verdslig udlænding, som er kommet til øen for at udnytte de troskyldige indfødte. Missionæren forsøger at trøste en ældre indfødt, men dermed får han en grundig lektie. Missionæren begynder: Det gør mig ondt... for den skade dette verdslige menneske har gjort folket. Men den ældre bror afbryder ham og siger: Ja, det gør også mig ondt for den stakkels mand. Hans fattigdom er så bedrøvelig," hvilket antyder at den sande rigdom, som øens folk har, ikke kan fratages dem, selv om den ikke værdsættes af dem der kun tænker på materielle goder. 5. Portræt af kunstneren som missionær" Kunstneren har malet sig selv og sin kammerat (i Ostindien) - hvor de underviser en lands-

19 - -':' <*.. f.wil &4, byfamilie på Fijiøerne, hvor han tjente som missionær fra 1964 til De små hytter i landsbyerne var umøbleret og i reglen opdelt i to værelser. De underviste for det meste landmænd og fiskere ved skæret af en enkelt lygte. D

20 Umiddelbart efter min omvendelse til Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige fik jeg min patriarkalske velsignelse. Her blev jeg rådet til at gøre mit genealogiske arbejde. Det overraskede mig, eftersom jeg er sort og altid havde betragtet det som håbløst for mig at søge min slægt. Hvordan var det muligt for mig at finde optegnelser om mine forfædre? Slaver blev kun optegnet som ejendele uden navn. Trods manglende erfaring, tid og penge til at foretage en detaljeret undersøgelse, så havde jeg fået en patriarkalsk velsignelse, hvori jeg blev opfordret til at finde optegnelser over mine forfædre og sørge for at der blev udført tempelarbejde for dem. Og derfor gik jeg i gang. Efter måneder med nedslående resultater af mine undersøgelser, havde jeg en nat en drøm. I drømmen fik jeg overrakt det fotografi af min tipoldemor, der hang på væggen i vores dagligstue. Jeg havde allerede forgæves søgt efter hendes optegnelse. Men drømmen var så levende for mig, at jeg den følgende dag kiggede mere interesseret på dette billede, og spekulerede på hvad det kunne give mig, og hvorfor jeg havde set det i en drøm. Den dag vendte jeg mange gange tilbage til billedet. Ganske langsomt, men sikkert, blev jeg inspireret til at skrive til arkiverne i Mississippi og indhente oplysninger. Jeg synes ikke at der var nogen logik i det, men jeg fulgte inspirationen. En uge senere fik jeg en kopi af en folketællingsliste som bekræftede min tipoldemors fødselsdag, foruden alle de oplysninger jeg havde brug for. Nu glæder jeg mig til at udføre de frelsende ordinancer for hende i Atlantatemplet. Når jeg har set på dette billede i min stue, så har jeg kun haft øje for min tipoldemor. Nu minder det mig om engang hvor jeg syntes at det var umuligt for mig at finde oplysninger om mine forfædre, og der blev vist mig en udvej. PA JAGT EFTER MINE SORTE FORFÆDRE Carol Batey - som fortalt til Brad Wilcox

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner.

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 13 Følg mig Ugens tekst og referencer: Luk 5,1-11. Joh 1,35-42. Den Store Mester, kap. 30. Huskevers: I er mine venner. (Joh 15,14) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne.

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne. Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 13 - Principper for økonomisk sikkerhed Oprettet: 14. december 2005 Når vi undgår gæld og betaler tiende, velsigner Herren os økonomisk og åndeligt og giver

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Kapitel 8: Døden og opstandelsen

Kapitel 8: Døden og opstandelsen Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 8: Døden og opstandelsen Når en af vore kære dør, og vi grunder over vores egen dødelighed, kan vi finde trøst og vished i Jesu Kristi gengivne evangelium

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Vores hellige embede i præstedømmet

Vores hellige embede i præstedømmet Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Vores hellige embede i præstedømmet Oprettet: 23. september 2007 Præstedømmet er en forpligtelse til at tjene snarere end en gave,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Dobbelt forhold: Familie og pornografi

Dobbelt forhold: Familie og pornografi Fra Church News, 24. marts 2007, af Sarah Jane Weaver Dobbelt forhold: Familie og pornografi Oprettet: 31. marts 2007 De fleste kvinder kan hjælpe deres ægtefælle med at hæve sig over pornografi - og bevarer

Læs mere

I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis I hungrer og tørster efter retfærdigheden.

I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis I hungrer og tørster efter retfærdigheden. Præsident James E. Faust - Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab Så nær englene Oprettet: 25. juni 2007 I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Uforanderlige sandheder i skiftende tider

Uforanderlige sandheder i skiftende tider Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Uforanderlige sandheder i skiftende tider Oprettet: 25. september 2007 Vi, som medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige,

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge.

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 2 Jesu helbredelses fest Ugens tekst og referencer: Luk 4,38-44. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: Jeg var syg, og I tog jer af mig. (Matt 25,36) Hovedformålet er, at

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere