APPOCHO KONCEPTET statikkorrektion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APPOCHO KONCEPTET statikkorrektion"

Transkript

1 APPOCHO KONCEPTET INSPIRATIONEN: FLEMMING VESTBERGS STATIKKORREKTION I uddannede Pia Bjerregård sig til senetensbehandler. I det forløb stiftede hun bekendskab med den danske fysiurg Flemming Vestbergs originale og banebrydende koncept, statikkorrektion. Tanken om at hovedparten af det besvær, som en stor del af Danmarks befolkning har med deres bevægesystem, kan forebygges eller afhjælpes, hvis man får korrigeret fejlstatikken, det forkerte og helbredsbelastende kropslige samspil med jordklodens tyngdekraft, som de fleste af os praktiserer i vores dagligdag. I sine bøger, hvoraf den seneste ( Smertefri med statikkorrektion ) udkom i 2000, beskriver Vestberg i detaljer, hvad optimal statik, den optimale kropslige ligevægt, går ud på. Han sidestiller optimal statik med den kropsholdning, apoggio, der gør det muligt for en sanger at sætte turbo på stemmen, så hun eller han ubesværet kan synge en stor sal op. Netop den kropsholdning giver personens kropslige adfærd et nyt og meget mærkbart energetisk potentiale. En udvidet fysisk handlefrihed, der går langt udover det stemmemæssige. Det nye potentiale omfatter en kontrol over smerter i bevægesystemet, der ofte overgår den, der kan opnås med medikamentel smertebehandling. APPOCHO: ORDLØS OMKODNING AF KROPPENS DYNAMIK Da Pia efter endt uddannelse blev selvstændig terapeut, var hun bidt af tanken af tanken om at videreudvikle behandlingssiden af Vestbergs koncept. Vestbergs statikkorrektion formidles med ord. Med sit dynamiske kropsbehandler temperament satte Pia sig for at udvikle en fysisk træningsform, der uden ord omkoder kroppens måde at bevæge sig på til den for personen optimale statik; til et bevægemønster med et opretholdt apoggio, der når som helst kan forstærkes svarende til opståede behov. Hvorfor ordløs kommunikation? Fordi man, som det vil fremgå af det følgende, kontakter en ordløs bevidsthedsfunktion, nemlig kroppens elektrodynamiske system.

2 Det tog Pia tre-fire år at udvikle metoden. Nu er den klar, og den virker. Den er døbt appocho. Der indgår et patenteret træningsredskab, appocho grip. Et omkodningsforløb kan typisk begynde med en eller flere one-to-one sessions mellem klient og behandler. En instruktion i brug af appocho grip til selvadministreret træning, og en gennemgang af kropsholdning og af musklernes tilstand. Der tilrettelægges et forløb, hvor der som regel indgår både holdvis appocho-træning ledet af en appocho instruktør og selvadministrerede daglige øvelser med appocho grip. Hvis klienten har symptomer på det der i det følgende kaldes multisystemsygdom, kan der suppleres med andre tiltag, både undersøgelser og behandlingsformer. DET ELEKTRODYNAMISKE KROPSFELT: ET NØGLEBEGREB I DET 21. ÅRHUNDREDES BIOFYSIK I 2000 udkom den amerikanske læge James L. Oschmans bog Energy Medicine - The Scientific Basis, der på fremragende vis gør status over biofysikken ved årtusindskiftet. Den store bidragyder til udvikling af nutidig, kvantefysisk orienteret biofysik er iøvrigt den kinesisk-britiske forsker Mae- Wan Ho (bogen The Rainbow and the Worm. The Physics of Organisms, 3rd ed., talrige tidsskriftartikler). Summarisk fortalt dannes det kemiske grundlag for kroppens energi inde i cellerne, i cellens energigenerator, mitokondriet. Det sker i mange forskellige væv; kvantitativt betyder skeletmuskulaturen mest. Det, der syntetiseres, er ATP (adenosintrifosfat), alle levende organismers formidler af energi. ATP energiserer sammen med polariserede vandmolekyler det elektrodynamiske kropsfelt, der gør individet til en energetisk helhed. Kroppens bindevæv, kæder af kollagenmolekyler, har ikke kun den velkendte mekaniske funktion. Det danner også et flydende continuum, der sørger for kropsfeltets formidling af energi / information til hver enkelt celle i hele kroppen, og det sker med en hastighed, der er større end lysets. Feltet har en delokaliseret, energisansende bevidsthed med væsentlige kognitive funktioner og sin egen hukommelse; plus en evne til mere end lynhurtigt at udløse koordinerede og målrettede reaktioner udadtil. En normalt

3 fungerende organisme har et stort lager af disponibel energi, der kan mobiliseres, så snart en ydre situation gør det ønskeligt; det sørger kropsfeltet også for. Kropsfeltets funktion forudsætter kohærens: at molekylerne svinger i takt, og at de orienterer sig efter kroppens akse, bækken-rygsøjlehoved. Det vil sige at opretholdt kohærens forudsætter at kropsaksens konfiguration ikke forstyrres. En vigtig grund til forstyrrelse af kropsaksens konfiguration er defekt statik. NYE PERSPEKTIVER FOR OMKODNING AF STATIK Det 21. århundredes biofysik sætter en fascinerende ny dagorden for forebyggende og terapeutisk brug af effektiv statikkorrektion, og dermed for brugen af appocho. Det gælder ikke mindst for den række af indbyrdes beslægtede tilstande, der har energitab som fællesnævner; ME/CFS, fibromyalgi, multipel kemisk sensitivitet, posttraumatisk stress syndrom, følgetilstande efter whiplash, og flere andre. De kan sammenfattes med betegnelsen multisystemsygdom. HYPERMOBILITET FÅR OGSÅ ET NYT PERSPEKTIV Ikke alene er der et symptomfællesskab; multisystemsygdommene har også en fælles, ganske markant risikofaktor, nemlig hypermobilitet af led. Hvad kunne hypermobilitet betyde i denne sammenhæng? For det første er der holdepunkter for en defekt syntese af kollagen, der jo spiller en hovedrolle for funktionen af det elektrodynamiske kropsfelt. For det andet disponerer leddeløsheden til større og mindre deformeringer af kropsaksen, og dermed til tab af kohærens, dekohærens, i kropsfeltet. FORSTÅELSESMODEL FOR TILSTANDE MED ENERGITAB: SVIGTENDE OPLAGRING AF ENERGI En biofysisk forståelsesmodel for multisystemsygdom med energitab i multiple systemer, omfatter i første række en svigtende oplagring af disponibel energi. Det betyder, som en patient har udtrykt det, at man hele tiden kører på reservetanken, og at selv moderate aktiviteter hurtigt kan udløse en energimangel, som det kan dage til uger at genoprette. En for patienten yderst pinlig situation. Typiske manifestationer af energimangel er smerter og krafttab i skeletmuskulaturen, kognitive svigt (der bl.a,. går på

4 korttidshukommelsen og på sansning og genkendelse af nærmiljøet), svigt af immunfunktioner. Bagvedliggende årsager til svigtende oplagring af disponibel energi kan være: 1) Svigtende energiproduktion på grund af erhvervet degeneration af mitokondrier i multiple cellesystemer. Her kan både miljøgifte og infektioner spille med. Genetiske defekter kan også have betydning. 2) Energitab på grund af dekohærens af kropsfeltet. Forekomsten af fejlstatik i befolkningen er ganske stor. Traumer kan deformere kropsaksen yderligere. Kombinationen af medfødt hypermobilitet og et whiplashtraume synes særlig risikabel. Udsættelse for multiple miljøgifte er et voksende problem i vores kultur, og fejlstatik er udbredt. Hos de fleste vil der nok være grund til at tage fat på begge problemer. ERFARINGER MED APPOCHO VED ENERGITAB Foreløbige erfaringer med appocho til mennesker med svigtende erhvervsevne på grund af multisystemsygdom går ud på at et omkodningsforløb hurtigt giver en bedring, der ofte er betydelig. Bedringen går både på udmattelsestendens og smerteniveau. Erfaringen er også, at man må regne med at der kommer recidiver, og at det lønner sig at tage dem i opløbet. Vi er med på at der må tages højde for supplerende intervention mht ernæring og kosttilskud, eventuelt i samråd med ernæringsterapeut. EN NÆRLIGGENDE VISION: FOREBYGGENDE APPOCHO HOS HYPERMOBILE BØRN OG UNGE Erfaringerne med appocho taler efter vores opfattelse også for satsning på en forebyggende indsats hos børn og unge med hypermobilitet. Foreliggende epidemiologiske studier viser at hypermobilitet i væsentlig grad øger risikoen for udvikling af ME/CFS og/eller fibromyalgi. Her er det vores skøn, at et superviseret appocho regime, suppleret med rådgivning om uhensigtsmæssig sportsudøvelse og erhvervsvalg, vil kunne gøre en forskel.

5 GRØNT LYS FOR NYTÆNKNING? Sidst, men ikke mindst: I en omtale af nutidig biofysik som en lægevidenskabelig forståelsesmodel må en ideologisk divergens nødvendigvis lægges frem. En forskel mht hvad man giver sig selv lov til at kalde virkelighed. Fysikvidenskaberne opfatter virkeligheden primært som et dynamisk continuum af energi, der ind imellem kan fortætte sig til substans. Modsætningsvis har vestlig klinisk medicin stort set dogmatisk fastholdt den mekanistisk-substantielle virkelighedsopfattelse, der prægede hele naturvidenskaben i 1700-tallet og det meste af 1800-tallet. Det har betydet, at det lægevidenskabelige hierarkis vilje og måske også evne til at acceptere og forstå sygdomsfænomener, hvor kroppens energetiske system indgår, hidtil har kunnet ligge på et meget lille sted. Det er synd for patienterne. henrik isager pia bjerregård LITTERATUR Ho, M-W. (1997), Quantum coherence and conscious experience, Kybernetes 26: Link: Ho, M-W. (2008), The Rainbow and the Worm. The Physics of Organisms, 3rd edn (Singapore: W World Scientific Publishing). Ho, M-W. (2011), Electronic induction animates the cell, Science in Society 52: Isager, H. (2013), Blind Spots. The Failure of Contemporary Medicine to Recognise an Epidemic of Energy Loss and Underlying Environmental Disruption (Bloomington IN: AuthorHouse). Kan ses og eventuelt købes hos Athenæum. Frue Plads, København K; eller via nettet. Oschman, J.L. (2000), Energy Medicine. The Scientific Basis (Edinburgh: Churchill Livingstone), 62-68; Vestberg, F. (2000), Smertefri med Statikkorrektion (Klampenborg: Forlag F. Vestberg).

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn NORMALITET OG SELVDESTRUKTIVITET Interview: Liv Johns Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn Det er både skræmmende, provokerende og fascinerende at møde personer, der insisterer og kæmper for

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer 1332 FOREBYGGELSE Kommunikation og samtale om adfærdsændringer Anette Søgaard Nielsen Vi anvender både den styrende, den følgende og den vejledende kommunikationsstil i vore professionelle samtaler i sundhedsvæsenet.

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Anja Nielsen og Anita Christensen Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Hjertevarm, inspirerende og lærerig bog fra Cert. konsulent i ernæring og sundhed Anja Nielsen og tidligere tredobbelt verdensmester

Læs mere

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk Indholdsfortegnelse: Forord 3 Hvad er ADHD? 4 Årsager - hvad skyldes ADHD? 7 Diagnosticering af ADHD 8 Forekomst af

Læs mere

Angstforeningen KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST Tlf. 70 27 13 20 Frivillighedscentret Peter Bangsvej 1, G, 3. 2000 Frederiksberg C e-mail: kk@angstforeningen www.angstforeningen.dk Sygekassernes Helsefond Kognitiv terapi

Læs mere

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI UNG MED EPILEPSI Ung med epilepsi er skrevet af neuropsykolog Karin Nørgaard og sygeplejerske Dorthe Møller Schmidt, Epilepsiklinikken i Glostrup i samarbejde med Dansk Epilepsiforening. Afsnittet Dansk

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

-et spørgsmål om fedt

-et spørgsmål om fedt Liv -et spørgsmål om fedt Af Ole G. Mouritsen Jeg forsker i modellering af komplekse, molekylære fænomener. Hvad behager? Eller sagt på anden måde: Jeg forsker i fedtstoffer, og resultaterne kan bruges

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER Når kroppen siger fra Det ville være nemt, hvis kroppen bare var en maskine 2 Når kroppen siger fra Maven gør ondt. Hovedet er ved at eksplodere. Svimmelheden er næsten

Læs mere

Hvorfor jeg føler, det du føler

Hvorfor jeg føler, det du føler Joachim Bauer (2010) Hvorfor jeg føler, det du føler den 16. februar 2011 Søren Moldrup 1 1. Hverdagens resonansfænomener: Hvorfor jeg føler det, du føler Ofte er det allerede sket, før vi kan nå at tænke

Læs mere

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen mellem at bevare selvstændigheden og at afgive kontrol det er en af de mange svære og energikrævende udfordringer,

Læs mere

Hypnose, som supplement i behandlingen af AD/HD og nærliggende lidelser

Hypnose, som supplement i behandlingen af AD/HD og nærliggende lidelser Hypnose, som supplement i behandlingen af AD/HD og nærliggende lidelser Skyd genvej gennem sindet og find ro og selvværd En artikel om hypnose anvendt som supplement til den almindelige behandling af børn,

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut.

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003 Børnesamtalen Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Karen-Asta Bo, socialrådgiver og lektor, Den sociale Højskole i København. Er

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Stress. Vi bliver unødigt sygeliggjort af stress-debatten Århus Stiftstidende, 21.07.08. Af Line Holm Nielsen og Kasper Krogh Berlingske Tidende

Stress. Vi bliver unødigt sygeliggjort af stress-debatten Århus Stiftstidende, 21.07.08. Af Line Holm Nielsen og Kasper Krogh Berlingske Tidende Stress Den moderne syge Stress er blevet kaldt den moderne syge. Det har bl.a. noget at gøre med den måde, at samfundet i dag er indrettet på. I arbejdslivet bliver den enkelte pålagt mere og mere ansvar,

Læs mere

Fra fag til profession

Fra fag til profession 1 Fra fag til profession Fysioterapi er som fag forholdsvis ungt, men den fysioterapeutiske behandling og intervention har en lang historie. Lige siden antikken har massage, manipulationsbehandling og

Læs mere

Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser?

Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser? Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser? Videndeling og budskaber fra Lægemiddelindustriforeningens konference 4. juni 2013 Juli 2013 Indledning Psykiske

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Udviklingsprojekt om forældres inddragelse i målsætning for barnets forløb Tak til forældre for velvillig deltagelse i projektet og vejleder, cand. scient.

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere