Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april juni 2005)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005)"

Transkript

1 30. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr /05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april juni 2005) Ambu har fortsat lanceringen af nye produkter i 3. kvartal. Omsætningen af de nye produkter er stigende som planlagt, men over sommeren er der opstået en usædvanlig markedssituation omkring larynx-masken, som medfører en forventning om et lavere salg af dette produkt i 4. kvartal 2004/05. I den resterende del af regnskabsåret vil der blive introduceret yderligere nye produkter. Ambu har i 3. kvartal indgået fire nye kontrakter med indkøbssammenslutninger i USA (GPO er), hvilket vil understøtte væksten i det kommende regnskabsår. I de tre første kvartaler i 2004/05 blev omsætningen på 481 mio. kr. en stigning på 9% i forhold til samme periode i 2003/04, og EBITA blev på 45 mio. kr. Forventningerne til årets omsætning og resultat nedjusteres primært som følge af den ovenfor nævnte usædvanlige markedssituation. Omsætningen blev i 3. kvartal på 170,4 mio. kr. mod 161,9 mio. kr. i 3. kvartal 2003/04 svarende til en stigning på 5% målt i kroner og 7% ved uændrede valutakurser. I de tre første kvartaler i 2004/05 blev den organiske vækst 9%, og omsætningen blev 480,8 mio. kr. mod 450,3 mio. kr. i samme periode sidste år. Omsætningen inden for de strategisk vigtigste forretningsområder Respiratory Care, Cardiology og Neurology steg i 3. kvartal 2004/05 med 11% ved uændrede valutakurser i forhold til samme periode året før. Larynx-masken har i 3. kvartal fortsat den forventede indtrængning på markederne. Resultatet af primær drift før goodwillafskrivninger (EBITA) blev i 3. kvartal på 19 mio. kr. mod 13 mio. kr. i samme periode sidste år. I de tre første kvartaler i 2004/05 blev EBITA på 45 mio. kr. mod 37 mio. kr. i samme periode sidste år svarende til en stigning på 22%. Resultatet før skat blev i 3. kvartal 15 mio. kr. mod 10 mio. kr. i samme periode sidste år. I de tre første kvartaler i 2004/05 blev resultat før skat 33 mio. kr. mod 28 mio. kr. i samme periode sidste år svarende til en stigning på 18%. Det frie cash flow udgjorde i de tre første kvartaler i 2004/05 1 mio. kr. mod minus 22 mio. kr. i samme periode sidste år. Som følge af forventningen om en lavere omsætning i 4. kvartal, primært som følge af den usædvanlige markedssituation for larynx-masken, forventes omsætningen i 2004/05 nu at blive på mio. kr. mod tidligere forventet 670 mio. kr. Samtidig forventes EBITA at blive på mio. kr. mod tidligere forventet på niveauet 85 mio. kr., mens resultatet før skat forventes at blive på mio. kr. mod tidligere forventet på niveauet 65 mio. kr. N.E. Nielsen Bestyrelsesformand K.E. Birk Adm. direktør Ambu A/S Baltorpbakken 13 - Postboks Ballerup Yderligere information: K.E. Birk, tlf. nr , Fondsbørsmeddelelse nr /05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 Side 1 af 8

2 Hoved- og nøgletal Mio. kr. 3. kvt. 2004/05 3. kvt. 2003/04 År til dato 2004/05 År til dato 2003/04 Helår 2003/04 Hovedtal Omsætning Bruttoresultat Kapacitetsomkostninger (70) (65) (204) (187) (242) Primær drift før goodwill afskrivning (EBITA) Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto (3) (0) (6) (3) (6) Resultat før skat (PBT) Koncernresultat Samlede aktiver, ultimo Egenkapital, ultimo Aktiekapital Investeringer i anlægsaktiver og akkvisitioner Af- og nedskrivninger, anlægsaktiver Pengestrømme, driftsaktiviteter Frit cash flow 4 (2) 1 (22) (14) Antal medarbejdere, gns Nøgletal EBITA-margin, % 11,4 7,8 9,4 8,3 10,4 EBIT-margin, % 10,4 6,6 8,2 7,0 8,6 Afkastningsgrad, % 11,5 7,2 8,5 6,9 8,8 Egenkapitalens forrentning, % 12,3 9,3 9,4 8,9 10,8 Egenkapitalandel, % Resultat pr. 10 kr. aktie *) Cash flow pr. 10 kr. aktie *) Aktiernes indre værdi *) Aktiekurs ultimo *) Børskurs / indre værdi 4,9 1,9 4,9 1,9 2,0 Price earningskvote (PE) , *) Sammenligningstallene er korrigeret for fondsaktieemissionen foretaget i 2. kvartal 2004/05. Regnskabstallene for 3. kvartal er ikke reviderede. Kvartalsrapporten er udarbejdet efter uændret regnskabspraksis i forhold til Årsrapport 2003/04. De anførte nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2005". Selskabets regnskabsår er 1. oktober til 30. september. Fondsbørsmeddelelse nr /05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 Side 2 af 8

3 Udviklingen i 3. kvartal 2004/05 Ambu har i 3. kvartal fortsat aktiviteterne med henblik på at skabe yderligere vækst i omsætning og indtjening. Der er lanceret nye produkter, og der er i flere lande sket en forøgelse af salgsstyrken med henblik på at udnytte markedsmulighederne og styrke Ambu s positionering. I sommeren 2005 påbegyndte Ambu lanceringen af en helt ny linie af éngangs ventilationsposer, som med tiden skal afløse det eksisterende sortiment af poser. Den nye linie af poser er kendetegnet ved en yderligere forbedret funktionalitet og er udviklet i tæt samarbejde med kundegrupper på flere amerikanske hospitaler. Henover sommeren er der opstået en ganske usædvanlig markedssituation for Ambu's larynxmaske. Ambu Laryngeal Mask blev introduceret i foråret 2004, og siden da er produktet blevet meget positivt modtaget, og det er lykkedes for Ambu at få et godt fodfæste på markedet for larynx-masker. I løbet af sommeren 2005 har Ambu imidlertid konstateret, at en stor konkurrent på udvalgte markeder har valgt en meget aggressiv markedsføringspolitik direkte rettet mod Ambu s larynx-masker. Således har konkurrenten valgt i sit markedsføringsmateriale, på en efter Ambu s opfattelse urigtig måde, at omtale Ambu's produkter som risikable at bruge. Der er ikke over for Ambu påvist risikable forhold ved brugen af laryngx-masken selv efter intensiv afprøvning og brug. Ambu har derfor besluttet at forfølge sagen i Europa for at bringe forholdet til ophør. Resultatet af konkurrentens handlemåde har været, at omsætningen af larynx-masken i 3. kvartal, men særligt over sommeren, har været lavere end forventet. Dermed har også Ambu's samlede omsætning i 3. kvartal været marginalt lavere end forventet. Ambu har nøje vurderet den opståede markedssituation. På baggrund af produkternes egenskaber, den positive modtagelse af produktet og forventningerne til markedsvæksten finder Ambu fortsat markedet for larynx-masken attraktivt og holdbart. Ambu har derfor fortsat en forventning om at styrke sin position væsentligt på dette marked i den kommende periode. Der pågår i øjeblikket et intensivt udviklingsarbejde for at udvide sortimentet af larynx-masker ganske betragteligt. I maj 2005 annoncerede Ambu Strategi 2008, som er en videreudvikling af den eksisterende Strategi Strategien bygger på de samme grundlæggende elementer som Strategi 2005 en fortsat fokuseret indsats, nye produktlanceringer og yderligere produktionsoptimering. Det forventes, at 25% af omsætningen i 2008 vil komme fra nye produkter. Der er i 3. kvartal 2004/05 indgået fire nye kontrakter med amerikanske indkøbssammenslutninger inden for Respiratory Care og Cardiology. Én af kontrakterne er indgået med en ny kunde, mens de resterende tre kontrakter omfatter udvidelse af eksisterende aftaler med yderligere produkter. Kontrakterne har effekt fra 4. kvartal 2004/05. Produktudvikling og nye produkter Ambu har i indeværende regnskabsår lanceret følgende produkter: Fire nye størrelser af larynx-masker En Airway Management Trainer til træning i intubation En ny linie af éngangs ventilationsposer Inden for larynx-masker anvendes der traditionelt syv størrelser til at dække spektret fra babyer til de største voksne. Ambu lancerede i januar 2005 de fire mindste størrelser for at dække behovet for masker til babyer og børn og har herefter et fuldt sortiment af engangsmasker til brug ved standardprocedurer. Det estimeres, at brugen af disse størrelser udgør ca. 10% af det samlede forbrug af larynx-masker. De små størrelser er blevet positivt modtaget, og det ser ud til, at den specielle bøjede form, der kendertegner Ambu s maske, får masken til at ligge mere stabilt i mundhulen end de kendte lige masker. Fondsbørsmeddelelse nr /05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 Side 3 af 8

4 Ambu lancerede i februar 2005 en ny Airway Management Trainer til træning af intubation. Det nye produkt er specielt velegnet til at træne placeringen af larynx-masker i patienter. Produktet understøtter Ambu s eget sortiment af larynx-masker, og med den stigende penetration af larynx-masker, ses der en tilsvarende stigning i behovet for at træne læger i brugen af denne produkttype. Produktet produceres på fabrikken i Kina. I sommeren 2005 har Ambu påbegyndt lanceringen af en helt ny linie af éngangsposer til kunstig ventilering. I USA anvendes der udelukkende éngangsposer, men der sker også en stigende penetration af éngangsposer i flere af de store europæiske lande. Det nye sortiment er udviklet i tæt samarbejde med brugerne på flere amerikanske hospitaler, og der er især lagt vægt på at øge brugervenligheden yderligere. Dernæst er der sket en betydelig rationalisering af produktprogrammet, og dette kombineret med flytning af produktionen til fabrikken i Kina vil sikre en nedbringelse af produktionsomkostningerne inden for dette produktområde. Udviklingen i omsætningen Den samlede omsætning blev i 3. kvartal på 170,4 mio. kr. mod 161,9 mio. kr. i 3. kvartal 2003/04 svarende til en stigning på 5% og ved uændrede valutakurser 7%. I de tre første kvartaler i 2004/05 blev den organiske vækst på 9%, og omsætningen blev 480,8 mio. kr. mod 450,3 mio. kr. i samme periode sidste år. Omsætningen inden for de strategisk vigtigste forretningsområder Respiratory Care, Cardiology og Neurology steg i 3. kvartal 2004/05 med 11% (ved uændrede valutakurser) i forhold til samme periode sidste år, en tilfredsstillende men en lidt svagere udvikling end forventet. Omsætningen inden for Training og Immobilization faldt i samme periode. Omsætningen inden for de enkelte forretningsområder Omsætningen inden for Respiratory Care steg i 3. kvartal 2004/05 til 59,5 mio. kr. fra 57,4 mio. kr. i 3. kvartal 2003/04 svarende til en stigning på 3,6% målt i danske kroner og 5,6% ved uændrede valutakurser. Den afdæmpede vækst skyldes blandt andet en ekstraordinær høj omsætning i 3. kvartal 2003/04 grundet flere store éngangsordrer til bl.a. Indien samt en omsætning lavere end forventet af larynx-masken. Der har været vækst på alle væsentlige markeder med undtagelse af det tyske marked. De største markeder for larynx-masken er USA, Storbritannien, Tyskland og Frankrig. I de tre første kvartaler i 2004/05 blev omsætningen på 166,0 mio. kr. mod 148,3 mio. kr. i samme periode i 2003/04 svarende til en stigning på 12,0% målt i danske kroner og 14,9% ved uændrede valutakurser. Omsætningen inden for Cardiology steg i 3. kvartal 2004/05 til 68,1 mio. kr. mod 62,9 mio. kr. i 3. kvartal 2003/04 svarende til en stigning på 8,2% målt i danske kroner og 9,1% ved uændrede valutakurser. I de første tre kvartaler i 2004/05 blev omsætningen på 193,4 mio. kr. svarende til en stigning på 5,2% målt i danske kroner og 6,1% ved uændrede valutakurser. Væksten kan tilskrives stigende salg af elektroder til hvile-ekg og en stigende omsætning særligt i USA, Frankrig, Spanien og Italien. Omsætningen inden for Neurology steg i 3. kvartal 2004/05 til 16,1 mio. kr. mod 11,2 mio. kr. i 3. kvartal 2003/04 svarende til en stigning på 44,1% målt i danske kroner og 46,7% ved uændrede valutakurser. I de tre første kvartaler i 2004/05 blev omsætningen på 41,8 mio. kr. svarende til en stigning på 36,3% målt i danske kroner og 39,3% ved uændrede valutakurser. Væksten er bredt funderet, men den har især været høj inden for nåleelektroder til EMG-måling, og kop-elektroden til EEG-måling bidrager også til væksten. På landeniveau har der været den højeste organiske vækst i USA, Storbritannien, Frankrig og Tyskland. Omsætningen inden for Training faldt i 3. kvartal 2004/05 med 35,2% til 11,9 mio. kr. (34,8% ved uændrede valutakurser). Faldet i omsætningen kan primært tilskrives en ekstraordinær ordre i 2003/04 til Fransk Røde Kors samt en lavere omsætning i forhold til 3. kvartal 2003/04 i de nordiske lande. I de tre første kvartaler i 2004/05 blev omsætningen på 37,2 mio. kr. mod 48,0 mio. kr. i 2003/04. Fondsbørsmeddelelse nr /05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 Side 4 af 8

5 Omsætningen inden for Immobilization og gruppens øvrige produkter steg i 3. kvartal 2004/05 med 23,3% (26,2% ved uændrede valutakurser) til 14,8 mio. kr. I de tre første kvartaler i 2004/05 blev omsætningen på 42,3 mio. kr. svarende til en stigning på 7,1% målt i danske kroner og 10,8% ved uændrede valutakurser. Omsætning pr. produktgruppe Immobilization 5% Training 8% Neurology 9% Other 3% Respiratory Care 35% Cardiology 40% Geografisk fordeling af omsætningen I USA, som er det største enkeltmarked for Ambu, blev omsætningen i 3. kvartal 2004/05 på 48,1 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 11,1% målt i danske kroner og 16,2% ved uændrede valutakurser i forhold til 3. kvartal 2003/04. I de første tre kvartaler af 2004/05 blev omsætningen på 133,2 mio. kr. mod 121,9 mio. kr. i samme periode i 2003/04 svarende til en stigning på 9,2% målt i danske kroner og 15,9% ved uændrede valutakurser. Omsætningen på dette ma r- ked udgør 27,7% af den samlede omsætning. Væksten på det amerikanske marked skyldes blandt andet en stigende salgsindsats samt en stigende omsætning som følge af kontrakterne med de store indkøbssammenslutninger. Den største absolutte stigning er sket inden for Respiratory Care, og den er opnået primært gennem et større salg af Larynx-masker og éngangsposer til kunstig ventilering. Omsætningen i Europa udgjorde 109,2 mio. kr. i 3. kvartal 2004/05, hvilket svarer til en stigning på 7,2% i forhold til 3. kvartal 2003/04 (7,5% ved uændrede valutakurser). Hermed udgør omsætningen i Europa 64% af den samlede omsætning. I de første tre kvartaler i 2004/05 blev omsætningen på 307,3 mio. kr. svarende til en stigning på 7,2% målt i danske kroner og 7,4% ved uændrede valutakurser. Omsætningen på de øvrige markeder udgjorde i 3. kvartal 13,0 mio. kr., hvilket er et fald på 22,1% i forhold til 3. kvartal 2003/04. Årsagen til faldet er en større enkeltstående ordre til Indien i 3. kvartal 2003/04. I de første tre kvartaler i 2004/05 blev omsætningen på 40,3 mio. kr. svarende til et fald på 3,67%. Fondsbørsmeddelelse nr /05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 Side 5 af 8

6 Geografisk fordeling af omsætningen Øvrige markeder 8% USA 28% Europa 64% Kommentarer til regnskabet for 3. kvartal 2004/05 samt til år til dato 2004/05 Resultatopgørelse Nettoomsætning Koncernens nettoomsætning blev i 3. kvartal 2004/05 på 170,4 mio. kr. mod 161,9 mio. kr. i 3. kvartal 2003/04, svarende til en stigning på 5,3%. Eksklusiv valutakurseffekt steg omsætningen 6,7%. Udviklingen i valutakurserne har i 3. kvartal medført et fald i omsætningen på 2,4 mio. kr. i forhold til samme periode i 2003/04. I de første ni måneder 2004/05, herefter kaldet år til dato, blev nettoomsætningen 480,8 mio. kr. mod 450,3 mio. kr. i samme periode i 2003/04, svarende til en stigning på 6,8%. Eksklusiv valutakurseffekt steg omsætningen år til dato med 8,7%. Udviklingen i valutakurserne har år til dato medført et fald i omsætningen på 8,8 mio. kr. i forhold til samme periode i 2003/04. Eksportens andel af den samlede omsætning udgjorde 98%. Bruttoresultat Bruttoresultatet blev i 3. kvartal 2004/05 på 89,4 mio. kr. mod 77,9 mio. kr. i 3. kvartal 2003/04, svarende til en stigning på 14,9%. År til dato blev bruttoresultatet 249,2 mio. kr. mod 223,9 mio. kr. i 2003/04. Hermed er bruttoresultatgraden steget fra 49,7 til 51,8, hvilket skyldes ændret produktmiks samt produkt ionseffektiviseringer. Omkostninger Koncernens omkostninger til salg, udvikling, ledelse og administration udgjorde i 3. kvartal 2004/05 70,0 mio. kr. mod 65,2 mio. kr. i 3. kvartal 2003/04. Den væsentligste årsag til stigningen i omkostningerne er tildeling af flere ressourcer til salgsselskaberne med henblik på at kunne udnytte de nuværende markedsmuligheder, markedsføre de nye produkter og forberede den fremtidige vækst. År til dato udgjorde omkostningerne 204,0 mio. kr. i 2004/05 mod 186,6 mio. kr. i 2003/04. Den væsentligste årsag til stigningen er tildelingen af øgede salgsressourcer i salgsselskaberne og i særdeleshed i det amerikanske datterselskab. Herudover er omkostningerne øget inden for produktudvikling. EBITA og EBIT Resultat af primær drift før goodwillafskrivninger (EBITA) lå i 3. kvartal 2004/05 på 19,4 mio. kr. mod 12,6 mio. kr. i 3. kvartal 2003/04. Fondsbørsmeddelelse nr /05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 Side 6 af 8

7 År til dato blev EBITA 45,1 mio. kr. mod 37,3 mio. kr. i 2003/04. Valutakursændringerne år til dato 2004/05 i forhold til 2003/04 har påvirket resultatet negativt med 1,2 mio. kr. EBITA-marginen år til dato blev på 9,4% i 2004/05 mod 8,3% i samme periode i 2003/04. Resultat af primær drift (EBIT) blev i 3. kvartal 2004/05 på 17,8 mio. kr. mod 10,6 mio. kr. i 3. kvartal 2003/04. År til dato blev EBIT 39,4 mio. kr. mod 31,6 mio. kr. i samme periode i 2003/04. Valutakursændringerne år til dato 2004/05 i forhold til 2003/04 har påvirket resultatet negativt med 1,2 mio. kr. Finansielle poster Finansielle omkostninger udgjorde år til dato i 6,2 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i samme periode 2003/04. Stigningen skyldes mindre omfang af positive kursreguleringer sammenholdt med 2003/04. Periodens resultat Nettoresultatet for 3. kvartal 2004/05 udgjorde 10,3 mio. kr. mod 7,3 mio. kr. i 3. kvartal 2003/04. År til dato udgjorde periodens resultat 23,5 mio. kr. mod 20,1 mio. kr. i samme periode i 2003/04. Balancen Ved udgangen af 3. kvartal 2004/05 udgjorde balancen 620,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 29,8 mio. kr. i forhold til udgangen 2003/04. Ændringen kan primært henføres til, at lagrene er steget med 16,0 mio. kr. fra 103,1 mio. kr. til 119,1 mio. kr. Tilgodehavender fra salg er steget med 15,6 mio. kr., mens likvide beholdninger er steget med 0,5 mio. kr. Anlægsaktiver er steget med 2,2 mio. kr. Årsagen til lagerstigningerne er lageropbygning væsentligst i USA samt lageropbygning i produktionsselskaberne i forbindelse med den forventede forøgede aktivitet i 4. kvartal 2004/05. Årsagen til stigningen i tilgodehavender er en stigning i aktivitetsniveauet. Der er stigende tilgodehavender i samtlige salgsselskaber, primært i det amerikanske selskab. Egenkapital Egenkapitalen udgjorde pr. 30. juni ,7 mio. kr. mod 320,1 mio. kr. pr. 30. september Udvikling i egenkapital Mio. kr. 2004/05 Egenkapital 1. oktober ,1 Valutakursregulering af primo egenkapital i udenlandske datterselskaber 3,2 Regulering af skyldige terminsforretninger (0,4) Udloddet udbytte (11,7) Periodens overskud efter skat 23,5 Egenkapital 30. juni ,7 Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde 18,8 mio. kr. i 3. kvartal 2004/05. Pengestrømme fra driftsaktiviteter er i 3. kvartal negativt påvirket af en stigning i driftskapitalen på 2 mio. kr. År til dato udgjorde pengestrømme fra driftsaktiviteter 33,3 mio. kr. disse er negativt påvirket med 25 mio. kr. som følge af en stigning i driftskapitalen. Stigningen skyldes primært, at lagerbehold- Fondsbørsmeddelelse nr /05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 Side 7 af 8

8 ninger er øget med 14,3 mio. kr. Tilgodehavender er steget med 7,2 mio. kr., og leverandører er faldet med 4,7 mio. kr. Der er anvendt 14,5 mio. kr. til investeringsaktiviteter i 3. kvartal 2004/05. År til dato er der anvendt 31,9 mio. kr. til investeringsaktiviteter mod 69,2 mio. kr. i 2003/04. Koncernen har i 3. kvartal 2004/05 realiseret et positivt frit cash flow på 4,2 mio. kr. År til dato er det frie cash flow positivt med 1,4 mio. kr. mod minus 14,5 mio. kr. i 2003/04. Forventninger Omsætningen i de tre første kvartaler har udviklet sig positivt, og der er opnået en pæn vækst inden for de tre strategisk vigtige forretningsområder. I det seneste kvartal har omsætningen dog været marginalt lavere end forventet primært grundet den beskrevne markedssituation for larynx-masken. Da det ligeledes må forventes, at markedssituationen for larynx-masken vil være uafklaret i den resterende del af regnskabsåret, forventes årets omsætning at blive på mio. kr. mod tidligere forventet 670 mio. kr. På baggrund af den reviderede forventning til omsætningen, forventes EBITA nu i 2004/05 at blive mio. kr. mod tidligere forventet på niveauet 85 mio. kr. Resultatet før skat forventes i 2004/05 nu at blive mio. kr. mod tidligere forventet på niveauet 65 mio. kr. Der forventes fortsat et positivt frit cash flow i 2004/05. Udtalelser om fremtidige forhold Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat, er usikre og forbundet med risici. Mange faktorer vil være uden for Ambu s kontrol og kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i rapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet ændringer på sundhedsområdet, forandringer i verdensøkonomien og ændringer i valutakurser. Finanskalender 1. december 2005 Årsregnskabsmeddelelse 2004/ januar 2006 Generalforsamling 16. januar 2006 Udbetaling af udbytte 28. februar 2006 Rapport for 1. kvartal 2005/ maj 2006 Rapport for 2. kvartal 2005/ august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 Ambu udvikler, producerer og markedsfører diagnostisk og livreddende udstyr til hospitaler og redningstjenester. Ambu har fem forretningsområder: Respiratory Care, Cardiology, Neurology, Training og Immobilization. De største forretningsområder er Respiratory Care, Cardiology og Neurology, hvis primære produkter er henholdsvis ventilationsprodukter til kunstigt åndedræt og engangselektroder til EKG-undersøgelser og neurofysiologiske undersøgelser. Ambu afsætter sine produkter over hele verden. 98% afsættes uden for Danmark, og afsætningen sker gennem Ambu s udenlandske salgsselskaber eller via distributører. Ambu har godt ansatte, hvoraf knap 400 er beskæftiget i Danmark og godt 900 i udlandet. Fondsbørsmeddelelse nr /05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 Side 8 af 8

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005)

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) 28. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2005/06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt, og der introduceres tre nye produkter

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2003/04 (1. april - 30. juni 2004)

Rapport for 3. kvartal 2003/04 (1. april - 30. juni 2004) 27. august 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2003/04 Rapport for 3. kvartal 2003/04 (1. april - 30. juni 2004) I 3. kvartal 2003/04 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af de nye

Læs mere

Virksomhedsdag 2006, 30. maj 2006 Ved CEO, K. E. Birk

Virksomhedsdag 2006, 30. maj 2006 Ved CEO, K. E. Birk Virksomhedsdag 2006, 30. maj 2006 Ved CEO, K. E. Birk Agenda Kort om Ambu Nye produkter Ny produktstrategi Opfølgning på produktionsstrategi Konkurrence- og markedsforhold (2) Mission Ambu markedsfører

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april juni 2006) Meddelelse nr. 9-31. august 2006 Rapport for 3. kvartal (1. april - 30. juni 2006) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt. I 3. kvartal blev EBITA på 21 mio. kr. en stigning på 11% i forhold

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

DDF s Virksomhedsdag 27. maj Præsentation ved adm. direktør Kurt Erling Birk

DDF s Virksomhedsdag 27. maj Præsentation ved adm. direktør Kurt Erling Birk DDF s Virksomhedsdag 27. maj 2004 Præsentation ved adm. direktør Kurt Erling Birk Agenda Kort om Ambu og Ambu s strategi Den seneste udvikling Temaer Produktudvikling Nye produkter Optimering af produktion

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

Q1 2008/09 præsentation, 4. februar 2009. Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Q1 2008/09 præsentation, 4. februar 2009. Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Q1 2008/09 præsentation, 4. februar 2009 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 1. kvartal 2008/09 Status på strategiske tiltag Forventninger til 2008/09 2 Hovedpunkter Fortsat solid

Læs mere

3. kvartal 2011/12 og for perioden 1. oktober 2011 til 30. juni 2012

3. kvartal 2011/12 og for perioden 1. oktober 2011 til 30. juni 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2011/12 og for perioden 1. oktober 2011 til 30. juni 2012 Omsætningsvækst på 9%, en fortsat forbedret indtjening og et stærkt frit cash flow fra driften. Forventningerne til helåret

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008/09 (1. oktober december 2008)

Delårsrapport for 1. kvartal 2008/09 (1. oktober december 2008) Delårsrapport for 1. kvartal 2008/09 (1. oktober 2008-31. december 2008) Den positive udvikling i Ambu er fortsat i 1. kvartal 2008/09, og den samlede omsætning steg med 11%. Væksten er bredt funderet

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

SP Group A/S - delårsrapport for 1. kvartal 2004. Nettoomsætning blev 173 mio. kr. mod 153 mio. kr. i samme periode sidste år.

SP Group A/S - delårsrapport for 1. kvartal 2004. Nettoomsætning blev 173 mio. kr. mod 153 mio. kr. i samme periode sidste år. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 1007 København K Søndersø, den 26. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr.5/2004 5 sider i alt SP Group A/S - delårsrapport for 1. kvartal 2004 Nettoomsætning blev 173

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

SP Group A/S halvårsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2004. Nettoomsætningen blev 353 mio. kr. mod 312 mio. kr. i samme periode sidste år.

SP Group A/S halvårsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2004. Nettoomsætningen blev 353 mio. kr. mod 312 mio. kr. i samme periode sidste år. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 1007 København K Søndersø, den 25. august 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 5 sider i alt SP Group A/S halvårsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2004 Nettoomsætningen

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 3. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2004/17 Aalborg den 26.august 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2004: - Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2004 er et

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Vision. Brought to you by Global Reports. Til aktionærerne 3. Ambu kort fortalt 4. Hoved- og nøgletal 5. Ledelsens beretning 6

Indhold. Vision. Brought to you by Global Reports. Til aktionærerne 3. Ambu kort fortalt 4. Hoved- og nøgletal 5. Ledelsens beretning 6 Årsrapport 2002 2003 Indhold Til aktionærerne 3 Ambu kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Viden og kompetencer 16 Aktionærforhold 18 Corporate governance 20 Regnskabsberetning 22 Påtegninger

Læs mere

Delårsrapport for 2. kvartal og kvartal 2008/09 (1. oktober marts 2009)

Delårsrapport for 2. kvartal og kvartal 2008/09 (1. oktober marts 2009) Delårsrapport for 2. kvartal og 1.-2. kvartal (1. oktober 2008-31. marts 2009) Den positive udvikling i Ambu fortsætter, og i 1. halvår er omsætningen steget med 10% målt i lokal valuta, hvilket er væsentligt

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Ambu s forretningsområder

Ambu s forretningsområder Årsrapport 2004 2005 Indhold Til aktionærerne 3 Hovedpunkter 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Viden og kompetencer 18 Aktionærforhold 20 Corporate governance 22 Bestyrelse, direktion og koncernledelse

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Ambu A/S

Velkommen til generalforsamling i Ambu A/S Velkommen til generalforsamling i Ambu A/S Dagsorden 1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Bestyrelsens forslag

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Årsrapport 211/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 211/12 Status på strategien GPS Four Forventninger til 212/13 Hovedpunkter i 211/12 Den strategiske udvikling er fortsat

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002

Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL 2002 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskabet for 1. januar 30. september

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012/13 Ved CEO Lars Marcher og CFO Michael Højgaard

Delårsrapport 1. kvartal 2012/13 Ved CEO Lars Marcher og CFO Michael Højgaard Delårsrapport 1. kvartal 2 Ved CEO Lars Marcher og CFO Michael Højgaard Agenda Udviklingen i 1. kvartal 2 Status på strategien GPS Four Forventninger til 2 Hovedpunkter i 1. kvartal 2 Solid start på regnskabsåret

Læs mere

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 First North Meddelelse nr. 57, 2010 Vojens den 27. oktober 2010 Athena fik rekordresultat i 1. kvartal Efter omfattende omstruktureringer

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002 Halvårsrapport for perioden 1. juni 2001 30. november 2001 Meddelelse nr. 01.04 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 16. januar 2002 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007

FONDSBØRSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007 Højdepunkter: Nettoomsætningen er steget med 1,5 % til 1.071,5 mio. kr. o Bryggerivirksomhedens nettoomsætning

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni).

Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni). Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni). Selskabets forventninger til ordreindgangen i 1. halvår 2012 er ikke blevet indfriet, hvilket primært tilskrives markedets fortsatte

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003 Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 23 BG 21/23 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget delårsrapporten for 1. januar - 3. september.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Ideas that work for life

Ideas that work for life Ideas that work for life En drøm om at redde liv Ambu s historie startede med en drøm. En drøm om at udvikle produkter, der kunne bidrage til at redde liv. Det var i 1937, at danske dr. Holger Hesse lagde

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

William Demant Holding-koncernen erobrer fortsat markedsandele

William Demant Holding-koncernen erobrer fortsat markedsandele Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 2005-18 17. august 2005 William Demant Holding-koncernen erobrer fortsat markedsandele betydelig vækst i såvel indtjening som pengestrømme Koncernen realiserede

Læs mere

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni).

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni). Meddelelse # 65 27. august mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for (1. januar 30. juni). : Stor ordreindgang, men omsætningsnedgang i samt nedgang i resultatet før afskrivninger (EBITDA). Tabel 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere

Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere Delårsrapport for 1. halvår 2008/09 (1. juli - 31. december 2008) Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere ChemoMetec har i 1. halvår

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret) Til: Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 19 2005/06 4. juli 2006 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret) Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes Økonomiske

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 13. april 2005 Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s Omsætningsfremgang i tredje kvartal, hvor

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 William Demant leverer solid vækst i både omsætning og indtjening Organisk vækst på 8 % i engrossalg af høreapparater i

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere