Kæmpe-Bjørneklo. Guide til bekæmpelse. Center for Plan og Miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kæmpe-Bjørneklo. Guide til bekæmpelse. Center for Plan og Miljø"

Transkript

1 Kæmpe-Bjørneklo Guide til bekæmpelse Center for Plan og Miljø

2 Indsatsen mod Kæmpe-Bjørneklo Fredensborg Kommune har vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Det betyder, at kommunens borgere nu er forpligtet til at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo på deres ejendom. I denne folder kan du finde bekæmpelsesmetoder, og nedenfor ses fristerne for bekæmpelse. Disse frister skal overholdes i forbindelse med bekæmpelsen. Kommunen fører tilsyn efter disse frister. Du kan læse mere i indsatsplanen som kan findes på kommunens hjemmeside. Hvornår skal der bekæmpes? Første bekæmpelse Anden bekæmpelse Tredje bekæmpelse Sprøjtefri bekæmpelse (rodstikning. inden 1. maj inden 1. juni * inden 1. august slåning, jordbehandling) Bekæmpelse med sprøjtemiddel inden 1. maj inden 1. juni * inden 1. august ** Skærmkapning inden 10. juni inden 1. august - * helst maks. 10 dage efter første behandling ** skal udføres som rodstikning eller slåning Forvekslingsmuligheder Kæmpe-Bjørneklo er med en højde på 2-4 m meget større end de planter, som den kan forveksles med. Stænglen er cm i diameter, med stive hår og røde pletter. Grundbladene er store og saftigt grønne, ofte meterlange og fjersnitdelte. Blomsterskærmene er store med hvide blomster, den midterste skærm kan være over en halv meter i diameter. Hele planten har en ubehagelig og svagt kemisk lugt. Forvekslingsmuligheder er Kvan, Angelik, Almindelig Bjørneklo og Grønblomstret Bjørneklo. På kommunens hjemmeside kan du finde billeder af de arter der ligner Kæmpe-Bjørneklo.

3 Metoder til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Rodstikning Rodstikning er en meget effektiv bekæmpelsesmetode, men det er hårdt arbejde, hvis der er mange planter. Roden skal skæres over under jordoverfladen og under plantens vækstpunkt. Hvis du gør det rigtigt, dræber du planten. Du rodstikker ved at stikke plantens rod over med en skarp spade og trække planten op. Du skal skære roden over mindst 10 cm under jordoverfladen (som det ses på tegningen). Brug en skarpsleben spade eller en bjørneklospade. Anbring spaden ca. 10 cm fra planten i en vinkel på 45 grader og træd til. Gentag fra den anden side, hvis det ikke er nok. Det er vigtigt, at du skærer planten helt over og trækker den helt op. Ellers kan planten vokse videre, hvis den stadig har rodkontakt. Snittet skal være gråligtmælkehvidt - så er man under plantens vækstpunkt, hvis snittet indeholder grønne partier hugges igen lidt længere nede på roden. Rodstikning skal ske inden 1. maj, anden bekæmpelse skal ske inden 1. juni. Tegnet af Peter Leth Gør jordtypen rodstikning umulig, kan du hugge planten om. Gør du det, kan planten genspire senere på sommeren. Til den tid, bør du hugge de nye skud på planten om igen. Skærmkapning Skærmkapning forhindrer spredning af frø. Blomsterstanden kan kappes af med et langskaftet ørnenæb. Du skal kappe skærmen, når de hvide blomster er smidt, men inden frøene modnes, det vil nedsætte sandsynligheden for at planten blomstrer igen. Første kapning skal ske i juni, blomstrer planten igen skal behandlingen gentages. Anden kapning skal ske inden august. HUSK: Det er vigtigt, at afkappede skærme emballeres i plasticpose og afleveres som brændbart affald på genbrugspladsen. Kæmpe-Bjørneklo må IKKE afleveres i haveaffald eller komposteres, da det vil føre til yderligere spredning af planten. Afkappede skærme må ikke efterlades i naturen, da de kan eftermodne og sprede frø.

4 Slåning Slåning fjerner de grønne plantedele, så planten ikke kan sætte frø. Manuel slåning er nyttig, hvis der er for mange planter til rodstikning, og hvor maskinelle metoder ikke kan bruges. Manuel slåning kan ske med le eller en buskrydder med klinge (vi fraråder at bruge buskrydder med snøre, da den spreder saften). Robert Vidéki, Doronicum Kft., Bugwood.org Slåning har samme effekt som skærmkapning, men er mindre tidskrævende. Pensling På små bestande af Kæmpe-Bjørneklo kan du pensle med sprøjtemiddel eller bruge rygsprøjte. Langs søer og vandløb og andre udsatte naturtyper, hvor der ikke må sprøjtes, kan planterne pensles f.eks. med redskaberne Weed Wiper eller Easy Roller. Her smøres den enkelte plante med giften. Smøring med en weed wiper sikrer, at du kan holde en vis afstand til planten. Maskinel slåning benyttes til store bestande i områder, hvor manuel bekæmpelse ikke er muligt. Du kan slå med slagle- eller skiveklipper. Klipperen bør af sikkerhedsmæssige hensyn ikke være frontmonteret og førerhusets ventilationssystem skal være slukket. Har planten sat blomsterskærme, inden du slår den, er det vigtigt, at du fjerner blomsterskærmene, inden du slår, for at forhindre frøspredning. Du skal slå første gang i starten af april, når planterne er ca. ½ meter høje. Slåning skal gentages 4-5 gange i løbet af en vækstsæson, fordi planten sætter nye skud og blomster senere på sæsonen. Første bekæmpelse skal ske inden 1. maj, anden bekæmpelse skal ske inden 1. juni. Glyphosat er godkendt til behandling af Kæmpe-Bjørneklo og har en effektiv virkning. Første behandling skal ske inden 1. maj, mens planterne endnu er relativt små cm. Efter 10 dage, senest 1. juni skal der efterbehandles. En tredje behandling ved f.eks. rodstikning skal ske inden 1. august. Behandlingen må kun ske i tørt, stille vejr.

5 Maskinel sprøjtning Bekæmpelse af store bestande kan ske ved maskinel sprøjtning. Weed Wiper og bredsprøjtning med marksprøjte er effektive til at bekæmpe store bestande af Kæmpe-Bjørneklo på områder, hvor det er muligt at køre med maskiner. Metoden må ikke anvendes i beskyttede naturområder. Du skal begynde sprøjtning inden 1. maj. Efter 10 dage kan de planter, som ikke er gulnet, efterbehandles, næste behandling skal ske inden 1. juni. Man skal være opmærksom på, om planten spirer igen senere på året efter sprøjtning. Du skal være opmærksom på, at hvis du vil anvende sprøjtemidler i beskyttede naturområder kræver det tilladelse fra kommunen. Sprøjtemidler må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) uden tilladelse. et. Jordbehandling Jordbehandling som fræsning, pløjning og harvning er meget effektive metoder, på åbne arealer hvor jordbehandling kan anvendes. Jordbehandling skal foregå 3-4 gange fra april-september. Græsning Til bekæmpelse af store bestande af Kæmpe-Bjørneklo er indhegning og afgræsning en god løsning. Det er mest effektivt at begynde græsning tidligt, inden planterne er blevet for store. Får er det mest effektive dyr til græsning af Kæmpe-Bjørneklo, da de også kan vælte og spise store planter. Kvæg kan også æde Kæmpe-Bjørneklo, men tager kun små planter. Der skal græsses flere år i træk for at udrydde Kæmpe -Bjørneklo.

6 Oversigt over bekæmpelsesmetoder og kommunens anbefalinger Manuelle metoder Maskinelle metoder Ændret drift Græsning Rodstikning Enkelte planer og små bevoksninger Slåning Skærmkapning Pensling Slåning Sprøjtning Jordbehandling Vandløbskant, 2m bræmme, hegn, remiser mm Enge, natur- arealer Landbrugsarealer Store beplantninger Vandløbskant, 2m bræmme, hegn, remiser mm Enge, natur- arealer Landbrugsarealer anbefales kan anvendes anbefales ikke Du skal være opmærksom på, at hvis du vil anvende sprøjtemidler i beskyttede naturområder kræver det tilladelse fra kommunen. Sprøjtemidler må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) uden tilladelse.

7 Foto: til venstre Thomas B. Denholm, New Jersey Department of Agriculture, Bugwood.org, til højre USDA APHIS PPQ Archive, USDA APHIS PPQ, Bugwood.org Pas på plantesaften! Saften fra Kæmpe-Bjørneklo er giftig og kan give brandlignende skader på hud og øjne. Du skal derfor beskytte dig for at undgå kontakt med plantens saft. Enhver kontakt med saft fra Kæmpe-Bjørneklo kan medføre reaktion i huden. Symptomerne er irritation, rødme og hævelse efterfulgt af store blærer. Virkningen skyldes stoffer i planten, som optages i huden og danner kraftigt reagerende forbindelser ved udsættelse for sollys. Der er ikke tale om en allergisk reaktion. Udsættes du for saften, skal du beskytte det udsatte område mod sollys og vaske grundigt med vand og sæbe. Beskyt huden mod sollys i 48 timer. Kommer der saft i øjnene, skal de skylles, beskyttes mod sollys og du skal gå til læge. Når du bekæmper Kæmpe-Bjørneklo, skal alle dele af kroppen være dækket af beskyttende tøj. Syntetiske, vandafvisende materialer er bedst. Bomuld og lærredstøj kan opsuge plantesaften, og plantens hår kan gennembore disse stoffer. Du skal bruge lange handsker og beskyttelsesbriller eller visir, der kan beskytte øjnene. Redskaber skal gerne være langskaftede, så du sikrer afstand mellem dig og planten. Vær opmærksom på, at plantesaften kan afgives fra alle dele af planten ikke kun snitflader. Endvidere skal tøj båret under arbejdet med planten håndteres med forsigtighed. Hvis du bekæmper planten fra f.eks. traktor, skal det ske i lukket førerhus. Traktorens ventilationssystem skal være slukket, så dampe og dråber af plantesaften ikke trækkes ind i førerhuset, hvor det kan indåndes eller beskadige huden mv.

8 Projekt Kæmpe-Bjørneklo Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo er et flerårigt projekt, hvis man skal både planter og frø i jorden til livs. Den optimale bekæmpelsesmetode ændrer sig i takt med at bestanden blive mindre. Under alle omstændigheder kommer vi hurtigere planten til livs, jo hurtigere vi kommer i gang med at bekæmpe den, og vi får dermed hurtigere bedre betingelse for naturen i Fredensborg Kommune. Kommunen er behjælpelig med yderligere information og på kommunens hjemmeside kan du finde links til mere detaljere bekæmpelsesbeskrivelser, se flere billeder og få inspiration til at komme i gang med arbejdet. Information: For øvrige spørgsmål se eller kontakt: Team Vand og Natur Telefon:

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo Bekæmpelse af kæmpebjørneklo kræver, at man vælger de rigtige bekæmpelsesmetoder, og at man gennemfører en systematisk indsats gennem flere år. Dette hæfte fortæller, hvordan du i praksis kan komme kæmpebjørneklo

Læs mere

Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016

Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Allerød Kommune Teknik & Miljø Bjarkesvej 2 3450 Allerød Juni 2006 Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticidfri pleje skal styrke græsset... 4 Vigtigt at samarbejde...

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticiderne på vej ud... 4 God investering at bekæmpe... 5 Fastlæg først niveauet...

Læs mere

TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER.

TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER. TITUS WSB etiket DuPont Danmark ApS 07122010 efp/hs TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER. ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen

Læs mere

Din personlige linseguide

Din personlige linseguide Gode råd om linser: 1. Vælg de linser der er sundest for dine øjne, passer bedst til din døgnrytme, dit arbjde og dine fritidsinteresser. 2. Brug kun anbefalede kontaktlinsevæsker. 3. Genbrug aldrig væsker.

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet - af Karl-Henrik Arendt, www.akvariesiden.dk Læs vejledningen evt. før der købes akvarium, eller senest inden der købes fisk! Er det hele allerede købt, så kan

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø.

Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Natur og miljø Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt

Læs mere

Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM. Maculadegeneration. [forandringer i den gule plet]

Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM. Maculadegeneration. [forandringer i den gule plet] Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM Maculadegeneration [forandringer i den gule plet] Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 2 Hvad betyder macula og degeneration? Macula

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

Dyrebasen på Bredekærgård. Læringsmateriale om Muldvarpen

Dyrebasen på Bredekærgård. Læringsmateriale om Muldvarpen Dyrebasen på Bredekærgård Læringsmateriale om Muldvarpen 1 Indhold 1. Kort introduktion til læringsmaterialet og Formidlingsbaserne........ 3 2. Sådan anvender du læringsmaterialet................. 4 3.

Læs mere

kompost Din håndbog om

kompost Din håndbog om Din håndbog om kompost Det er enkelt at lave kompost ud af det grønne affald fra køkken og have. Når affaldet bliver til kompost, gør det gavn hjemme i haven i stedet for at belaste miljøet. Brug denne

Læs mere

DANSK SALVIA DIVINORUM BRUGERGUIDE

DANSK SALVIA DIVINORUM BRUGERGUIDE DANSK SALVIA DIVINORUM BRUGERGUIDE Denne version er fra: Maj 2006 ( Seneste version kan altid findes på: http://sagewisdom.org/usersguide.html ) Denne guide er skrevet af "Sage Student" med hjælp fra Daniel

Læs mere

Hvordan laver man begynderbaner?

Hvordan laver man begynderbaner? Hvordan laver man begynderbaner? Ovenstående spørgsmål er vel ganske enkelt, men alligevel på samme tid helt kryptisk! For hvad menes der egentlig: Hvordan laver banelæggerne af i dag baner til vores begyndere

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 18. september 2014 Det er godt at bo godt i et levende byggeri Omkring 1966 kunne de første beboere flytte ind i de første huse på

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

Til den nye hundeejer august 2013

Til den nye hundeejer august 2013 Til den nye hundeejer august 2013 Kære hundeejer tillykke med din nye hvalp DcH Bjerringbro har pr. 1. januar 2014 rullende indslusning på vores hvalpehold, det vil sige at vi optager nye hvalpe alle lige

Læs mere

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Vedtaget på afdelingsmødet den 17. september 2009 Det er godt at bo godt i et levende byggeri Omkring 1966 kunne de første beboere flytte ind i de første huse på en våd

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning L142051 DENM/1M Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere