Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne"

Transkript

1 Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne INDLEDNING Uddannelsens Formål... 2 L Uddannelsens grundlag OPTAGELSE OG ADGANGSKRAV Adgangskrav BILLEDKUNSTSKOLERNES STRUKTUR OG INDHOLD Billedkunstskolernes overordnede struktur Afdelinger og laboratorier Undervisningens form Deltagelse i undervisningen, mødepligt mv Orlov Merit for uddannelsesophold og praktik Praktik BACHELORUDDANNELSENS STRUKTUR ECTS Struktur BFABEDØMMELSEN

2 1. INDLEDNING Studieordningen er godkendt af Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstsko har virkning fra 1. oktober 2011 f Billedkunstskoler. Ordningen er revideret d. 1. oktober Uddannelsens Formål kunstnerisk praksis, kunstnerisk udviklingsarbejde og forskning. Uddannelsen er et selvstændigt studium der afsluttes med BFAgraden. Uddannelsen adgangsgivende til kandidatuddannelsen i billedkunst og kandidatuddannelsen i billedkunst, teori og formidling ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (MFA og MFA i Kunstteori og formidling). Uddannelsen kvalificerer endvidere til andre videregående uddannelser i ind og udland indenfor det billedkunstneriske område samt til beskæftigelse som billedkunstner. 2.1 Uddannelsens grundlag Kernen i Bacheloruddannelsen er udviklingen af den studerendes kunstneriske praksis, metode og faglighed, herunder sikringen af et bredt erfarings og vidensmæssigt grundlag for denne udvikling. Det vigtigste omdrejningspunkt for den faglige proces er det individuelle eller kollektivt baserede kunstneriske arbejde som udvikles i atelieret. Uddannelsesforløbet tager udgangspunkt i erkendelsen af, at den studerendes egne ideer og egen praksis får de bedste udfoldelsesbetingelser i et studiemiljø, befordrende for den faglige indsigt som produktionen af et afsluttet værk. Studieprogrammet sigter mod en læring, der med afsæt i ate den enkelte studerende, og samtidig bygger det forhånd identificere individuelle og kollektive læringsbehov. samt for at kvalifikationsnøgle, januar Ved uddannelsens afslutning vil den studerende; hav metoder, tydning, nstnerisk praksis samt relatere denne til relevante teoretiske, historiske og kulturelle sammenhænge, kunne reflektere over og anvende billedkunstneriske metoder og praksisformer, Side 2

3 kunne vurdere kunstneriske nerisk proces, fagligt og tværfagligt samarbejde, kunne identificere egne læringsbehov og tage ansvar for, samt strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer. 3. OPTAGELSE OG ADGANGSKRAV 3.1 Adgangskrav Ansøgeren skal kunne læse, tale og dansk eller et andet nordisk sprog engelsk. en nærmere beskrivelse af adgangskrav og optagelsesprocedure. 4. BILLEDKUNSTSKOLERNES STRUKTUR OG INDHOLD 4.1 Billedkunstskolernes overordnede struktur uddannelsesinstitution hørende under Kulturministeriet. Billedkunstskolerne består af: Grunduddannelsen Professorskoler Afdelingen for Teori og Formidling Laboratorier Billedkunstskolerne over udstillingsrum, som de studerende opfordres til at benytte til visning af egen produktion, til kuratering af egne udstillinger og til andre offentlige arrangementer. en atelierplads Afdelinger og laboratorier uddannelsen. Med udgangspunkt i udviklingen af den studerendes egen kunstneriske proces introduceres han/hun til Side 3

4 leder. Undervisning studerende, og afdelingsforsamlinger er det centrale omdrejningspunkt i denne planlægning. I starten af hvert semester udarbejdes en studieplan der udstikker hovedlinjerne for afdeli Billedkunstskolerne. med kunstakademier, kultu og udland. 4.2 Undervisningens form dning, der skal understøtte, ud seminarer og workshops samt laver gruppegennemgange og afholder ateliersamtaler med de studerende. Ved hv eller eksterne fagkyndige, en særlig grundig evaluering af de studerendes ar Rundg 4.3 Deltagelse i undervisningen, mødepligt mv. egen kunstneriske praksis forven rendes sin studietid. lingsforsamlinger. Endvidere udarbejder afdelingslederen løbende en oversigt over hvilke aktiviteter der er mødepligt til. antal tekniske eller kunstneriske kurser eller workshops. Side 4

5 studerende erklæret for ikke studieaktiv i et semester o (se afsnit 5.1) 4.4 Orlov BEK nr. 691, 25), kan udelukkende ske efter individuel godkendelse i studienævnet. En ansøg rsager to semester. Den studerende som ønsker at ansøge om orlov skal henvende sig skriftligt til studie. Relevant dokumentation og/eller indstilling fra den studerendes afdelingsleder skal vedlægges ansøgningen før den kan behandles. Orlov af andre årsager tildeles kun i hele semestre. Der kan hvor der forligger særlige grunde dispenseres fra dette. 4.5 Merit for uddannelsesophold og praktik semestres studietid svarende til 30 eller 60 ECTS. Ansøgninger om merit skal altid suppleres med en skriftlig indstilling fra afdelingslederne til studienævnet. uddannelsens 4 og 5 remt der er tale om en meritgivende udenlandsk uddannelsesinstitution. Der kan ikke dispenseres for deltagelse i 2.års BFA bedømmelse på 4. semster jf. punkt 6.1.Den studerende skal lave aftale med afdelingslederen om 2. årsbedømmelse inden udvekslingen starter. Hvis der ønskes udveksling på 6 semester skal der søges dispensation hos Billedkusntskolernes studienævn. Der kan ikke dispenseres for deltagelse i BFA bedømmelse på 6. semster jf. punkt 6.2. Den studerende skal lave aftale med sin professor om 3. årsbedømmelse inden udvekslingen starter. 4.6 Praktik praktik uddannelsens 6. og afsluttende semester. 5. BACHELORUDDANNELSENS STRUKTUR 5.1 ECTS 180 ECTS. svarende til er uden for undervisningssæsonen. Side 5

6 Et tilfredsstillende gennemført semester udløser 30 ECTS. Et tilfredsstillende gennemført semester forudsætter godkendelse af studieaktiviteten (jævnfør afsnit 4.3) samt deltagelse i de til semestret hørende bedømmelser. Det er afdelingslederens ansvar at godkende de enkelte semestre. herefter den studerende en bunden opgave der skal afleveres, bedømmes og godkendes inden ud en censor dog ikke blive inddraget. kursusdeltagelse, vil 5.2 Struktur res atelierpraksis samtidig med at denne sættes i forbindelse med et bredere vidensgrundlag med hvilket der dannes kontekster for den individuelle kunstneriske praksis. 4,5. og 6 semester (jf afsnit 4.5). 6. BFABEDØMMELSEN praksis og en efterfølgende diskussion mellem den studerende, en underviser fra grunduddannelsen samt en af Billedkunstskolernes professorer. formulering af intentioner og præmisser for det efterfølgende B Side 6

7 studerendes samlede indsats. skriftlig evaluering af den enkelte uddannelsen og den efterfølgende diskussion skal tilsammen dokumentere den studerendes evne til; at opretholde og udvikle en praksis igennem et eller flere projekter, at diskutere en kunstnerisk proces og formidle denne visuelt og sprogligt,a at anvende kunstfaglige metoder, redskaber og fremstillingsformer, at sætte sit eget kunstneriske arbejde ind i relevante kunsthistoriske, kunstteoretiske og kulturelle sammenhænge. afgangsproje forudsætning for den studerendes videre studie. drøftelse af indhold og arbejdsplan, en skriftlig synopsis (12 sider) til den ansvarlige professor. Synopsisen Ved afslutningen af 6. semester finder BFAbedømmelsen, 3. den ansvarlige professor og en ekstern censor. Som oplæg til diskussionen præsenterer den studerende et resultat af semesterets arbejde der sammenholdes med den godkendte synopsis. Som dokumentation for arbejdsprocessen kan der eksempelvis f eller flere frit valgte medier. præsentationen i et studerendes evne til; at identificere egne læringsbehov, at vurdere kunstfaglige problemstillinger samt anvende relevante analytiske redskaber.. (Bachelor of Fine Arts in Visual Arts). radsbetegnelsen Billedkunstner BFA Side 7

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning Indholdsfortegnelse Side 1/15 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold 1.1 Designuddannelsens overordnede formål 1.2 Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen som designer 1.3 Kvalifikationer og mål

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING: UDDANNELSEN I SKUESPIL STATENS SCENEKUNSTSKOLE

STUDIEORDNING: UDDANNELSEN I SKUESPIL STATENS SCENEKUNSTSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 2 1: Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk s. 2 2: ECTS normering s. 2 3: Adgangskrav og optagelsesprocedure s. 2 3.1. Adgangskrav 3.2. Optagelsesprocedure 4: Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 3 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav...

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere