Foto: Susanne Sørensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto: Susanne Sørensen"

Transkript

1 HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD Blade Foto: Susanne Sørensen

2 Udkigstønden Hvad er der nu sket med Siden sidst som plejer at stå her på den første side? Ja, der står jo stadig væk noget det du læser, men det har fået ny overskrift og også ny synsvinkel. Nu prøver vi at kigge mere fremad og mindre bagud, sådan som man kan fra udkigsposten. Efter de gode diskussioner om klubbens fremtid på generalforsamlingen har bestyrelsen både lagt et spændende og varieret program for det næste halve år og stukket nogle generelle temaer ud, som vi skal (eller kan) arbejde med hen gennem efteråret. Der er først og fremmest et langvarigt tema om kreative billeder, altså billeder hvor fotografen har gjort noget ved billedet. Vi dyrker temaet ved at invitere nogle kreative gæster, tage på Arken og se surrealistiske billeder, og som højdepunktet ved at vi har emnet kreativ på til duellen med Frederikssund Fotoklub til februar, og den skal vi jo vinde. Det er meningen, at vi hver især tager nogle billeder med og viser frem under kaffepausen efter at aftenens show er overstået, og får nogle kommentarer og forslag fra de andre. Jo mere kreative billeder, man tager med, desto flere bemærkninger får man. Vi har planlagt at stille en PC med egen skærm op i baglokalet, som bl.a. kan bruges til at diskutere billeder i en mindre kreds af interesserede, hvis billederne ikke er på papir endnu. De to andre emner kører over kortere tid, og drejer sig henholdsvis om portrætter og om dumme printere. Men vi skal alle sammen til at bruge hinanden mere til at kommentere billeder, og vi vil gerne lave en tradition med, at man selvfølgelig tager sine kladder eller forsøg med nye billeder med ned i klubben og får et par bemærkninger og nogle forslag at arbejde videre med. En tradition, som vi holder fast i, er efterårsturen til Sverige, som Uwe & Lise arrangerer godt vejr til. Denne gang skal vi til Skäralid og hente de naturbilleder, der skal bruges både i klubbens egen naturkonkurrence og til SDF. Derimod har vi planlagt at lave om på juletraditionen, så der bliver mere underholdning og mindre optrækkeri. Vi afskaffer auktionen over fotografiske mærkværdigheder og ser, om der er nogen der savner den. Fra udkigstønden er der udsigt til to arrangementer i efteråret, som ikke er med i klubprogrammet. Det ene er en udstilling på Gammel Holtegård af Den Store Mester Ansel Adams billeder, som alle der føler lidt for landskabsbilleder i indiskutabel kvalitet og

3 sort/hvid skylder sig selv at se. Udstillingen er åben fra 7. august til 25. oktober, og Gammel Holtegård ligger på Attemosevej 170 ude i Gammel Holte. Med mindre man er fritaget for arbejde, er man nødt til at se udstillingen i en weekend, for der er kun åbent tirsdag fredag kl , og i weekenderne kl Det andet arrangement drejer sig om at tage et billede ud over byen præcis midnat mellem fredag 23. oktober og lørdag d. 24. På hjemmesiden står der mere om projektet One Click One Pic, hvor fotografer over hele jorden tager et billede nøjagtig samtidig og sender ind. Samme sted er der oplysning om, hvordan man melder sig til projektet på en tilhørende Facebook profil. Så alt i alt er der lagt op til en aktiv, spændende og meget varierende fotosæson i Herlev Fotoklub. Referat af ordinær generalforsamling den 26. maj 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beregning 3. Billedsekretærens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab og budget, vedtagelse af kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Diskussion af klubbens fremtid. 7. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer m.v. Eventuelt. Der var 14 medlemmer til stede. Bestyrelsen var delvist til stede, idet ét udmeldt medlem og én udmeldt suppleant var fraværende. Kassereren manglede også. Han var dog ikke stukket af med kassen. Han havde på forhånd givet gyldig fraværsgrund, og havde desuden lavet både regnskab og forklaring til dette. Ad 1. Laurits blev valgt til dirigent og konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Ad 2. Formanden Uwe bød alle velkommen, og har efterfølgende mailet sin beretning til referenten. Beretningen kommer her:

4 Formandens beretning Endnu engang velkommen til alle. Indledningsvis skal der lyde en tak til alle medlemmerne for den fortsatte opbakning til vores forening. Antallet af medlemmer har i perioden været konstant Dvs. næsten det samme som sidste år. I året der gået siden sidste har der været følgende arrangementer: Vores normale interne konkurrencer (4 glaskonkurrencer samt natur, portrait, serie og kreativ). Desuden har vi deltaget i Region Nords konkurrencer samt SDF s Nationale udstilling. Billedsekretæren vil senere fortæller mere om de interne konkurrencer. Mht. SDF opnåede vi i år en samlet placering som nr. 4 ligesom året før. Det er vel ikke så ringe endda. Mht. lokalet så ser det nu anderledes ud end da vi sad her sidste år. Vi bør sende en stor tak til et antal ildsjæle for i løbet af sommerferien at have ryddet op, sat i stand, malet, lagt nyt gulvtæppe. Ildsjælene var Jesper, Ove, Joan, Jørgen og Birthe (Jørgens kone). Carsten har overtaget driften af vores hjemmeside også en stor tak til ham. Tage tager sig fortsat af bladet og den del af vores ansigt udad til Programmet har været det velkendte miks af teknik, visning af billeder og konkurrencer. Der er dog nogle arrangementer jeg vil fremhæve: I weekenden d januar gennemførte vi en fotoweekend på Vangegård. Alle gav en hånd med for at få det praktiske på plads. Weekenden blev en succes, der kom et par deltagere, som ikke er medlemmer hos os. Vi var i alt 13 deltagere. Vejret var rimeligt og alle var tilsyneladende glade. Spørgsmålet er så om det er noget vi skal forsøge os med igen. Vores teknikaftener er nu rent digitale. Vi har i denne sæson behandlet lydbillede (både lyd og billede) hvordan man laver sort/ hvide billede, HDR og panorama billeder. Endelig skal også nævnes den digitale hjemmeopgave

5 Vi har haft følgende gæster: Vores tidligere medlem Elisabeth besøgte os d. 9. september Jan Kofod Winther d. 11. november, med sine fotos fra luften. Ole Søndergaard, d. 2. december, natur og grafik Mahesa fra Nikon Klubben, 10. februar, Jesper Hyllemose, 5. maj, kreative blandinger Vi har også været på en del udflugter: 23. september, Lyngby Fortet 11. oktober, Dalby Söderskog ved Lund, en af de svenske nationalparker 21. oktober Atelierfotografering hos Bent Kramer i Valby 12. maj Lyngby Åmose. Endelig har vi gennemført en af de traditionsrige fotodueller d. 22. januar med Frederikssund, som vi vandt. Vi har her op til årets afslutning måttet konstatere, at en del medlemmer har valgt at melde sig ud for at søge andre græsgange, årsagen skulle angiveligt være, at vi er for kedelige. Det må så være vores fælles udfordring i den kommende sæson at gøre denne påstand til skamme En alt i alt synes jeg nu alligevel vi har haft en OK sæson. Tak til jer alle og bestyrelsen for det flotte arbejde. Beretningen blev godkendt med bifald og uden kommentarer. Ad 3 Billedsekretæren Joan fremlagde statistikkerne fra årets konkurrencer. Joan har efterfølgende mailet sin beretning til referenten, hvorfra følgende er uddraget: I sort/hvid var konkurrencedeltagelsen stort set som sidste år, med 6 deltagere (uændret) og 54 billeder (60 sidste år). I farvepapir var der en stigning i forhold til sidste år med 14 (12) deltagere og 119 billeder (106). Kreativ blev afholdt med 4 deltagere, Natur med 2 deltagere, Portræt med 3 deltagere og endelig blev Serie blev aflyst, da der ikke var afleveret billeder. De fire glaskonkurrencer blev bedømt af Frank Jørgensen, Negativ Roskilde; Tommy Jacobsen, Dansk Nikon Klub; Finn Regil, Frederikssund og Else Vinæs, Negativ Roskilde. De bedst placerede var: Monochrome (sort/hvid): 1. Jørgen Jakobsen, 2. Michael Rønsdorf, 3. Tage Christiansen.

6 Farvepapir: 1. Michael Rønsdorf, 2. Jørgen Jakobsen, 3. Per Valentin. Konkurrencerne i Kreativ og Natur blev bedømt af Mahesa Widura, Dansk Nikon Klub, og her vandt Palle Damm i Kreativ og Jørgen Jakobsen i Natur. Konkurrencen i Portræt blev bedømt af Hanne Jørgensen, Valby Fotoklub, og her vandt Joan Olsen. Konkurrencen Årets billede blev bedømt hos Downstairs af Gitte Müller, Lars Borresen Fabrin og Claus Carlsen og gav følgende placeringer: Monochrome (sort/hvid) og Farvepapir blev begge vundet af Tage Christiansen. Der blev uddelt 2 store glas til Tage. De øvrige glasvindere var ikke til stede. Traditionen tro blev der klappet meget af de dygtige og heldige vindere. Ad 4 Som nævnt have kassereren Jørgen fået forfald. I dennes fravær uddelte formanden det reviderede regnskab og bestyrelsens forslag til budget for det kommende år, hvorefter formanden læste en præfabrikeret forklaring til regnskabet op. Den kommer her: Forklaring til fotoklubbens regnskab Det er ikke lykkedes at holde budgettet, overhovedet. Der er brugt mange flere penge, end vi regnede med ved generalforsamlingen sidste år, men heldigvis har indtægterne også været meget større. Og først de gode afvigelser: Der er kommet 5000 kr. mere ind i kontingenter end forventet. Selv om vi skal korrigere for, at der i år er endnu mere forudbetalt kontingent i kassen end sidste år, så er vi alligevel oppe på at kontingentindtægterne er mere end 2500 kr. højere end forventet. Og det skyldes jo, at vi i årets løb har været flere medlemmer i klubben end forudsat. Vi regnede lidt forsigtigt med 24 voksne og fuldt betalende medlemmer, men lige inden sommerferien da vi var allerflest var vi oppe på 27 28, og så passer pengene lige akkurat. Så er der godt nok flere, der har meldt sig ind i løbet af året og også nogen der har meldt sig ud. Alt i alt er vi nok tilbage hvor vi startede, men det er heller ikke så dårligt endda.

7 Kaffekassen blev tømt både lige efter starten af sæsonen og da vi sluttede regnskabsåret, og begge gange var der rigtig godt med mønter i der har været et overskud i den på over 2000 kr., hvor vi havde regnet med 600. En god del af forklaringen på det er, at kaffekassen overtog de overskydende øl og vand med videre efter vores tur til Vangegård i januar, og så er de efterfølgende solgt til medlemmerne til klubvenlige priser. Endelig har vi fået flere penge ind end forventet for udleje af projektoren, det er Dorf som har betalt de penge, han har skyldt siden forrige vinter hvor han holdt kurser om Photoshop. I alt har vi 5000 kr. højere indtægter end budgetteret. På grund af de mange medlemmer har vi også skullet betale mere i SDF kontingent, det er fair nok. Vi har ikke brugt helt så mange penge som forventet, hverken til dommere og gæster eller til SDF landskonkurrence; det er ærgerligt, for det er jo det kontingentet skal bruges til. Vi har tilsyneladende slet ikke fået graveret pokaler i år, det kan skyldes at de står på Per Valentins kaminhylde og aldrig er indleveret til gravering. Men tre steder har vi blæst budgettet omkuld, først og fremmest ved at købe nye tæpper til lokalerne og maling. Det var det meste af den afgående bestyrelse, der blev grebet af arbejdsiver i sommerferien og fik sat lokalet i stand. Vi havde snakket om det i mange år, men nu er det altså sket. For små 7000 kr., og så må vi håbe at vi kan glæde os over resultaterne i mange år. Som følgevirkning har vi skullet købe en lang ledning og trådløst keyboard til den PC, som Dorf har foræret klubben, for at den kan virke i den nye opstilling. Og Joan har måttet købe nye papæsker til at sende billeder i, fordi de gamle røg ud ved oprydningen. Så de tre største merudgifter på i alt 8300 kr. hænger meget sammen med ombygning og istandsættelsen i sommers. I alt ender vi med et underskud på 1400 kr. i stedet for et overskud på Det håber jeg, at I kan godkende. Mange hilsener Jørgen Regnskab, budget inklusiv det kommende kontingent blev godkendt, og der blev klappet af det fine regnskabsarbejde.

8 Ad 5 Som sædvanlig var der ingen indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen. Ad 6 Der var en livlig debat under dette punkt, der havde hjælpetitlen: Får vi det ud af at være medlem af klubben, som vi forventer? Er der nogen interesser, som ikke bliver tilgodeset tilstrækkeligt? Sker der for meget eller for lidt? Er det tekniske niveau for højt eller for lavt og hvad med det kunstneriske? Skal vi holde op med at have konkurrencer (med placeringer og point) og i stedet bede dommerne om at kommentere alle de indleverede billeder? Der er ikke vedtaget noget under punktet, men bestyrelsen lyttede ivrigt og bidrog også selv til debatten. Fra debatten er følgende hårdhændet udvalgt af referenten: Mange vil gerne have kommentarer til billeder. Det kan f.eks. være eksperimenterende billeder eller billeder der giver tekniske problemer, som man har med i klubben før endelig færdiggørelse, til de andre medlemmers kommentarer og ideer. Det kan også være færdige billeder man gerne vil have kommentarer på. Eller det kan være, at dommeren i konkurrencer enten skal kommentere på alle indleverede billeder (men kun placere 20/25 stk. i rækkefølge), eller udvælge billeder uden for de første 20/25, som har inspireret dommeren til at give kommentarer. Emner. Her var der nogle som var for, og andre der var imod. Der blev bl.a. nævnt mulighed for at have et tema (f.eks. portræt, makro) i en længere periode, f.eks. en måned, således at man kan komme mere i dybden med emnet, ved først at blive inspireret på en klubaften, og siden arbejde videre, og drøfte frembringelserne på de følgende klubaftener. Evt. kunne der afsluttes med en konkurrence. Modstanderne af emner var bl.a. medlemmer, der tidligere har haft dårlige erfaringer med emner, så som at dommeren en gang afviste samtlige billeder som faldende uden for emnet. Der er også nogen, som hellere vil udføre billedarbejde under frie former, så man nøjes med at fotografere det man i øjeblikket er inspireret til. Et kompromis kunne måske være forsøgsvis at bruge en enkelt måned på et emne. Det blev drøftet hvad der får folk til at aflevere billeder til konkurrencer. Skal vi evt. udstille de 10 bedste fra glaskonkurrencer på opslagstavlen. Det blev drøftet hvorfor folk kommer i en fotoklub. Er for at vise billeder? Kunne der også være andet, som f.eks. det sociale samvær eller ønske om at blive inspireret af andre, der trækker.

9 Der blev drøftet ambitionsniveau, og tidsprioritering op imod, hvad der skal til, hvis klubben skal vise fremdrift og gode resultater. Èn foreslog, at man udvider programmet, så der hver gang bruges 20 min. på at drøfte billeder. Kunne med fordel have en skærm i klublokalet, da billederne jo ofte ikke vil være færdige, printede eksemplarer). Et godt program tiltrækker mange medlemmer. Var det en god idé med flere workshops. Skal vi sige dommeren imod, for at få en bedre debat. (Selvfølgelig uden at skræmme urutinerede dommere) Ad 7 Der skulle i år vælges formand og to bestyrelsesmedlemmer. Uwe Hess meldte sig frivilligt som formand, og blev genvalgt med applaus. De øvrige to bestyrelsesmedlemmer Jesper Plambech og Ove Jørgensen kunne henholdsvis ikke genvælges (p.g.a. udmelding) og ønskede ikke genvalg (på grund af flytning og forventet udmelding). I stedet blev Laurits A. Hansen og Palle Damm valgt som nye bestyrelsesmedlemmer. Der blev klappet ivrigt af de frivillige. De nuværende suppleanter kunne ikke genvælges, idet Palle Damm blev nyt bestyrelsesmedlem og Micahel Rønsdorf har meldt sig ud. I stedet blev Finn Andersen valgt uden modkandidater under forsamlingens applaus. Revisorerne Lise Aagaard Nielsen og Susanne Sørensen samt revisorsuppleanten Ilse Lausten blev alle genvalgt uden dramatik. Ad 8 Eventuelt. Efter den ivrige debat under punkt 6 var gassen gået lidt af forsamlingen, så der var ingen drøftelser under eventuelt Lodtrækningen om to flasker rødvin blandt medlemmer, der havde betalt kontingent et helt år forud, blev foretaget af Joan og den heldige vinder blev Jørgen. Herefter sluttede generalforsamlingen i god ro og orden. Ref.: Susanne Redaktøren har foretaget små justeringer i referatet.

10 Konkurrencer Tilbagelevering af billederne sker normalt samme dag som bedømmelsen, dog bliver ofte de 10 bedste i Region Nord udstillet ca. 1 måned efter bedømmelsen. Type Indlevering Bedømmelse Sted Herlev FK, Glas august 06. oktober Herlev Frederiks FK. Rally 06. september Ca. 3 uger Frederikssund Region Nord, 1. papir 01. september 28. september Torstorp Fk. Duel med Downstairs 08. september 22. september Herlev Herlev FK. Glas oktober 17. november Herlev Portræt og Natur 27. oktober 01. december Herlev Region Nord. Digital 27. oktober 20. januar Lejre Fotoklub Herlev FK. Glas december 26. januar Herlev Region Nord, 1. papir 06. januar 24. februar KFAK Duel med Frederikssund 26. januar 02. februar Herlev Region Nord, Serie 26. januar???? Herlev FK, Glas januar??. april Herlev Kreativ og Serie 02. februar 23. marts Herlev Årets billede?? 13. april Herlev SDF 20. april Efterår 2010?? Sidste Nyt!!!! SDF Et stort tillykke til de dygtige fotografer som har fået antagelser ved SDF Nationale konkurrence: Per Valentin, 1 guld, 2 bronze, 2 diplomer + 11 antagelser. Tommy Martens, 1 diplom + 1 antagelse. Flg. har fået 1 antagelse: Jørgen Jakobsen, Laurits A. Hansen, Ove Jørgensen, Palle Damm, Susanne Sørensen, Tage Christiansen. Hurra!!! Hurra!!!

11 Konkurrenceresultater, Årets Fotograf, mm. Dommere: 1 Frank Jørgensen, Negativ Roskilde 2. Tommy Jacobsen, Dansk Nikon Klub 3. Finn Regil, Frederikssund 4. Else Vinæs, Negativ Roskilde Monocrome Antal billeder Jørgen Dorf Tage Per Palle Sven Opnået point Farvepapir Antal billeder Opnået point Dorf Jørgen Per Tage Uwe Palle Ove Lise Marie Søren Joan Orla Sven Carsten Kreativ, dommer, Mahesa Widura, Dansk Nikon Klub 1. Palle Damm 2. Jørgen Jakobsen 3. Jørgen Jakobsen Natur, dommer, Mahesa Widura, Dansk Nikon Klub. 1. Jørgen Jakobsen 2. Jørgen Jakobsen 3. Marie Skjær Portræt, dommer, Hanne Jørgensen, Valby Fotoklub. 1. Joan Olsen 2. Jørgen Jakobsen 3. Jørgen Jakobsen Serie, konkurrencen blev ikke afholdt. Årets billede, monocrome Dommere fra Down Stairs Gitte Müller, Lars Borresen og Claus Carlsen. 1. Tage Christiansen 2. Jørgen Jakobsen 3. Jørgen Jakobsen Årets billede, farve papir Dommere fra Down Stairs Gitte Müller, Lars Borresen og Claus Carlsen. 1. Tage Christiansen 2. Jørgen Jakobsen 3. Uwe Hess

12 Program efterår august: Første klubaften vi ser feriebilleder Så er det tid igen til at mødes efter en lang sommerferie. Vi har genoptaget en gammel tradition med at have feriebilleder med i klubben, hvor vi viser dem til hinanden. Tag mindst 5 (og højest 20!) billeder med fra en eller anden ferie (småbilleder, forstørrelser, lysbilleder eller hvad som helst), og fortæl om ferien og billederne. Det behøver ikke lige at være sommerferien i år vi er ikke alle samme så hurtige til at få lavet billeder! 25. august: Laurits viser billeder fra Frankrig Som bekendt er Laurits og Lissi ved at emigrere til Frankrig, efter at have tilbragt utalrige ferier der nede dybt i Europa. I aften vil Laurits vise et udvalg af sine nyeste billeder fra det franske. Det forlyder, at der denne gang hverken er blandet Hillerød eller Sydsverige ind i samlingen det er rent Frandsk, vi får at se! HUSK: Aflevering til Glas 1. HUSK: Tag dine bedste billeder med, så vi kan hjælpe med at vælge hvilke der skal med til duellen med Downstairs. 1. september: Besøg af Henning Strack Hansen Henning er sæsonens første gæst. Han fotograferer bybilleder (street photo), forladte bygninger (urban exploration), natbilleder og motorcykler, men også naturen og andet, der kommer i vejen for hans linse. I aften viser han et udsnit af sine spændende billeder og fortæller lidt om hvordan og hvorfor. Du kan se mere om Henning og hans billeder på HUSK: Laurits udleverer billedfiler til hjemmeopgave. HUSK: aflevere Reg. Nord papir 1 8. september: Besøg af fotografen Anders Tvevad I aften får vi besøg af Anders Tvevad, som er professionel fotograf. Han er tilknyttet biofoto, og har lavet billeder af landskaber, natur og især fugle over hele jorden. Desuden har han skrevet og medvirket i flere bøger, og er netop aktuel med Foto på den nemme måde. Ud over at vise os en samling af sine teknisk meget fine billeder, vil han fortælle om billeder og om fototeknik. HUSK: Tag dine allerbedste billeder med til duellen med Downstairs, så vælger vi det vindende hold ud HUSK: Aftal mødetid og sted samt fælles kørsel til besøget hos Canon næste tirsdag.

13 15. september: Vi besøger Canon (NB: Ændret mødested) Vi har fået lov at besøge Canon Danmark og høre om deres fantastiske apparater. Så det er i aften, vi finder ud af om man kan se en tanke, om man kan fotografere sjælen, og om teknikken kan fastholde følelser. Vi har aftalt mødested og tid sidste tirsdag. 22. september: Duel med Downstairs. Det er igen lykkedes at få Downstairs til at samle handsken op efter vores seneste duel, hvor vi lod dem vinde med en ganske snæver margin. Vi har fastsat kategorien til papirbilleder, altså forstørrelser i almindelig klub-konkurrence-størrelse i sort/hvid, kulørt eller farvet efter eget valg. Husk landskampudstyr, båthorn og serpentiner til at skabe den rette stemning. Herlev Rules! 28. september: Bedømmelse af Region Nord, Papir 1. Det er Torstorp Fotoklub som afholder bedømmelsen, tid og sted oplyses senere. 29. september: Portrætfotografering - lyslægning I aften skal vi arbejde med lyslægning og portrætfotografering. Laurits har slæbt sit flashanlæg med i klubben og demonstrerer hvordan man som begynder lægger et flot portrætlys. Herefter er der fri leg, så vi alle sammen kan prøve at lægge lys og fotografere hinanden og evt andre medbragte ansigter. Det er chancen for at få billedet til klubbens portrætkonkurrence i næste måned oktober: SDF Landsmøde i Horsens I weekenden er der SDF Landsmøde. Her mødes næsten alle landets fotografer, og i år er det i Horsens. Du har her chancen for at se de dygtige vindere, berømthederne og kammeraterne fra de andre fotoklubber. Der er også højtidelig åbning af Den Nationale med landets bedste billeder, premiere på det helt fri billede og lyddias. Og en festlig festmiddag lørdag aften og masser af andre aktiviteter. Husk!! Du også meget gerne må komme med indlæg til Herlev Fotoklubs blad Send en mail til redaktøren

14 6. oktober: Bedømmelse af Glas 1 Så går tæppet op! Der er premiere på årets glaskonkurrencer; det er i aften, den første konkurrence bliver bedømt. Hvad synes dommeren om vores billeder, hvilke kreative kommentarer får vi med på vejen, og hvem bliver aftenens heldige vindere? Er der igen kommet nye talenter til? Der er under alle omstændigheder udsigt til flotte billeder på tavlen. HUSK: aflevering til glaskonkurrence 2. HUSK: aftal kørsel til Skäralid Lørdag 10. oktober: udflugt til Skäralid. Uwe & Lise har arrangeret en efterårstur til et af deres foretrukne områder i det Sydlige Sverige, naturparken Skäralid (Söderåsens Nationalpark). Afhængigt af lysforhold og nedbør mv er der brusende bæk, glødende efterårsfarver, strålende udsigt fra Kopperhatten eller skummel underskov. Kom og find ud af, hvad der er dækket op til. Det aftales hvem der kører, hvor og hvornår man mødes, og hvem der arrangerer fotovejret. 13. oktober ikke noget møde - efterårsferie Lørdag 17/10: reservedato for udflugt til Skäralid Hvis det aftalte fotovejr ikke holdt, kan udflugten brændes af i dag i stedet. 20. oktober: Min printer er dum!! Hvis du synes at din fotoprinter ikke laver ordentlige billeder, og du ikke orker at lære om printerprofiler og professionel snak, så kan det alligevel lykkes at lave gode prints. Her får du nogle helt enkle anvisninger, som du kan bruge direkte. Lise fortæller hvordan hun på en meget enkel måde har kalibreret sin printer. Jørgen supplerer med sine erfaringer med at printe på mange forskellige slags papir. Tag dine spørgsmål og mislykkede print med og få en god forklaring. 27. oktober: Besøg af fotografen Janni Rosenkrantz Frank Janni laver spændende og farvestærke billeder af detaljer og ting omkring os, som vi tror vi kender. Hendes billeder åbner beskuerens øjne for de verdener af skønhed, som findes alle vegne for den, der ser ordentligt efter. Du kan se nogle af Jannis billeder på hjemmesiden jannifrank.dk. HUSK: Aflevere til konkurrencerne Portræt og Natur. HUSK: Aflevere til Region Nord Digital

15 3. november: Skolestue - dumme printere og passepartout I aften deler vi os i to hold, som får hver sin skolestue. I den ene stue kigger vi på de prints, som man har lavet derhjemme efter Lises anvisninger og ser på, om det har hjulpet og hvorfor ikke. Den anden stue arbejder med at montere billeder i passepartout, og især hvordan man skærer hullet. Der bliver indkøbt et sortiment af pap, så man kan prøve selv. 10. november: Digital hjemmeopgave Vi ser de mange forskellige flotte billeder, der er kommet ud af Laurits billede, som blev uddelt i september. Hvor forskellige billeder kan der komme ud af den samme billedfile? Her ud over er alle velkomne til at tage et par af deres helt egne billeder med i forskellige forbedrede udgaver og vise dem frem og fortælle hvordan. 17. november: Bedømmelse af glaskonkurrence 2 Så er der igen en sindsoprivende bedømmelse i klubben! Det er sæsonens anden klubkonkurrence, der løber af stabelen, og hvor vi får nok en dommer til at fortælle, hvordan hun oplever vores billeder. Det bliver interessant at høre kommentarerne og diskutere dommerens billedsyn, og det bliver nervepirrende at følge med i hvem der bliver aftenens vindere i de to kategorier, med og uden farve. 24. november: Besøg af en kunstner / maler / fotokunstner I aften får vi besøg af en kunstner, som bruger fotografi på en grænseoverskridende måde. Navnet er indtil videre hemmeligt - for at undgå overbooking. Vi skal se nogle anderledes, kreative og udfordrende billeder. Du får sikkert ikke forklaret en fidus, som du kan kopiere og bruge til at vinde den næste glaskonkurrence i klubben, men der er stor risiko for at dit billedsyn bliver flyttet flere tommer. 25. november: Et Region Nord arrangement Billedforståelse, nærmere oplysning følger om bl.a. tid og sted. 1. december: Bedømmelse af emnekonkurrencerne Natur og Portræt I aften er der bedømmelse af de to emne-konkurrencer om henholdsvis portræt og natur, og vi hører dommerens bemærkninger og synspunkter. Der er udsigt til nogle flotte billeder og også til kan du regne med meningsudvekslinger om øjenkontakt nu også virke-

16 lig er nødvendigt i et portræt, og hvor naturligt et naturbillede behøver at være eller om det bare skal være et godt billede. Vi får chance for at skærpe billedsynet og den kritiske sans, og måske også for en god billedsnak. HUSK: Aflevering til glaskonkurrence 3 8. december: Juleafslutning Sidste mødeaften i 2009 er reserveret til julehygge og nissesjov. Tag en lille og festligt indpakket gave til omkring en 20er. Vi spiller bingo, tipser og får delt gaverne ud. Vi genopliver en gammel tradition fra da klubben også var en filmklub, og ser en ægte smalfilm med Gøg og Gokke. Der er atter jul i den gamle fotoklub. (BEMÆRK der er ikke auktion i år!! Du må selv sørge for at købe dine julegaver i god tid!) Nytår Onsdag 6. januar kl. 19: Arkens udstilling af surrealistiske billeder Surrealism and Beyond På den første aften i det nye år mødes vi på en anden aften, et andet sted, og en halv time tidligere!! Vi stimler sammen foran Arken, hvor vi skal se en udstilling med surrealistiske billeder, bl.a. Man Ray s epokegørende fotografier. Kom og få en masse inspiration til anderledes og kreative billeder. HUSK: Medbring billeder til Region Nord Papir november: Et Region Nord arrangement Ophavsret og love, nærmere oplysning følger om bl.a. tid og sted. 12. januar: Tage & Susanne viser billeder fra New Zealand For et år siden var Susanne og Tage på en lang tur m på den anden side til New Zealand. De har overlevet mødet med fremmedartede mennesker, dyr og hobitter og en trafik i den gale side af vejen, og de har til og med haft tid til at tage en masse billeder. I den mellemliggende tid har de fået vendt billederne om, og i aften viser de os et udvalg af de allerflotteste. HUSK: Medbring dine bedste kreative billeder til duellen med Frederikssund, så kan vi se på hvilke der skal udvælges.

17 19. januar: Besøg af Anemette Eriksen Årets første gæst er Annemette Eriksen. Hun slår til daglig sine folder i Halsnæs Fotoklub, men i aften kommer hun til Herlev for at vise os en samling af sine stærke, bearbejdede og meget udtryksfulde billeder. 20. januar: Bedømmelse af Region Nord, Digital Det er Lejre Fotoklub som afholder bedømmelsen, tid og sted oplyses senere. 26. januar: Bedømmelse af glas 3 Så falder afgørelserne i sæsonens tredje klubkonkurrence. Vi ser på de nye, flotte billeder, og hører hvad dommeren har fået ud af dem. Hvilke elementer lægger han vægt på, har han fattet budskabet, og hvem er de dygtige billedkreatører, der scorer aftenens præmieglas? Tegner der sig monstro allerede et billede af, hvem der bliver årets fotograf? HUSK: Medbring dine allermest kreative billeder til duellen med Frederikssund, så vi kan vælge et vinderhold til på tirsdag. HUSK: Aflevering til glaskonkurrence 4. HUSK: Aflevering til Region Nord konkurrence i Serie 2. februar: DUEL med Frederikssund. Kreative billeder Efter den overbevisende sejr på udebane over Frederikssund Fotoklub i sidste sæson vil vi slå helt fast, hvem der er den bedste klub. Vi har udfordret til duel indenfor en åben kategori Kreative billeder, hvor alle kunstneriske kneb gælder så længe billedet kan præsenteres fladt og indenfor det sædvanlige format 30x40 cm. For at fremme stemningen medbringes landskampudstyr, tudehorn, serpentiner og flag. HUSK: Aflevering til de to kategorier Kreativ og Serie 9. februar: Lyd til lyddias I aften vil Jørgen fortælle om lyden til lyddias. Hvad betyder lyden for lyddias, hvordan påvirker lyden det, vi ser, og kan en god lyd redde en samling ringe billeder? Han fortæller om hvordan man gør med et lyd-editeringsprogram, og hvordan man finder frem til egnede lyde. 16. februar: Besøg af Brendan Hancock Vi får besøg af en af hovedstadsområdets berømte indvandrere, Brendan. Han viser os en samling af sine kreative og spændende billeder, hovedsagelig i sort/hvid. De er fra byen, hjemme fra Irland eller fra andre lokaliteter, men altid med et stærkt element af Brendan. Du kan se mere om ham og hans billeder på

18 23. februar: Dommeren er for dom døm selv! Så har du chancen for at gøre det bedre selv. Efter adskillige mislykkede bedømmelser kan du nu prøve at stå ved tavlen og forklare hvordan du opfatter et billede, og hvorfor det er bedre end et andet. Vi bedømmer efter tur en lille samling billeder, som Tage har skaffet, og hjælper hinanden til at blive bedre til at kommentere (andres) billeder. 24. februar: Bedømmelse af Region Nord, Papir 2 Det er KFAK som afholder bedømmelsen, tid og sted oplyses senere. Allerede nu har vi lagt program for en håndfuld aftener senere på foråret: 23. marts: Bedømmelse Serie og Kreativ 13. april: Bedømmelse Årets Billede 20. april: Billeder til SDF udvælgelse, aflevering, registrering, pakning mv. 21. april: Et Region Nord arrangement Besøg af en kendt fotograf, nærmere oplysning følger om bl.a. tid og sted maj: Weekend tur til Vangegaard. KIKKERTER & TELESKOPER - Vi har et af Danmarks største udvalg - du selv kan teste og sammenligne! - Kvalitets digitialprint: fra 10 x 15cm til 50 x 75cm på Kodak Royal fotopapir. - Alt i printerpatroner såvel originale, som Hollandske Wecare patroner. Sorgenfri torv Virum. Hverdage lør P lige ved døren. tlf

19 Formand: Uwe Hess Søvej Vallensbæk Str Kasserer: Jørgen Jakobsen Glaciset 43 B 2800 Lyngby Næstformand: Laurits A. Hansen Skibbyvejen 10A 4050 Skibby Suppleant: Finn Andersen Hækmosen 74B 2730 Herlev Billedsekretær: Joan Olsen Valhøjs Allé 91, 8. dør Rødovre Bestyrelsesmedlem: Palle Damm Stadionvej 73, 1. th Glostrup Suppleant: Ledig Postgiro: ALLE FOTOINTERESSEREDE ER VELKOMNE I FOTOKLUBBEN.. ØNSKER DU AT VIDE MERE OM HERLEV FOTOKLUB - så kontakt et medlem af bestyrelsen, eller mød op på en klubaften-tirsdage HERLEV FOTOKLUB: PERSILLEHAVEN PARTERRE Indlæg til bladet m.v. sendes til redaktøren Tage Christiansen Vingeager Glostrup

20 Bagsiden Milfort Sound Foto: Tage Christiansen

Cafe-Provence Foto: Lise Aagaard

Cafe-Provence Foto: Lise Aagaard HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 07-08 Cafe-Provence Foto: Lise Aagaard Siden sidst Så er det igen ved at være eftersommer, fotosæsonen starter og du står med et duftende frisk blad i hånden. Bagerst i bladet

Læs mere

Tank 01 Foto: Jørgen Jakobsen

Tank 01 Foto: Jørgen Jakobsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 04-05 Tank 01 Foto: Jørgen Jakobsen Siden sidst Godt nytår. Så fik vi afsluttet klubbens 51. år, som jo begyndte med et brag af en jubilæumsudstilling på Gammelgaard, og

Læs mere

Når opvasken tager sig selv Foto: Philip Oest Møller

Når opvasken tager sig selv Foto: Philip Oest Møller HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 11-12 Når opvasken tager sig selv Foto: Philip Oest Møller Udkigstønden Her midt i sommeren ligger fotoklubben stille, og der er frit syn til alle sider. Vi har haft en god

Læs mere

HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 09-10 Foto: Joan Olsen

HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 09-10 Foto: Joan Olsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 09-10 Foto: Joan Olsen Udkigstønden Godt nytår til alle og velkommen til det nye klubblad. Her fra mastetoppen er der udsigt til et rigtig spændende og afvekslende foto-forår.

Læs mere

Spring in Umbrien Foto: Alf Aagaard

Spring in Umbrien Foto: Alf Aagaard HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 15-16 Spring in Umbrien Foto: Alf Aagaard Ohøj og godt nytår! Der er udsigt til en helt forrygende sæson fremme i sejlretningen, men først skal vi lige kigge bagud og se

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Foto: Tage Christiansen

Foto: Tage Christiansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 01-02 Foto: Tage Christiansen Siden sidst Nu er vi igennem efterårssæsonen og den mørke årstid, og det bliver lysere igen. Klubbladet du nu holder i hånden har fået ny redaktør,

Læs mere

Foto: Søren Andersen

Foto: Søren Andersen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 11-12 Sko børste holdet Foto: Søren Andersen Udkigstønden Lige nu, hvor vi har skiftet et brugt kalenderår ud med et nyt, og hvor vi er halvvejs igennem fotoklubbens sæson,

Læs mere

Foto: Jørgen Jakobsen

Foto: Jørgen Jakobsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 10-11 Gilleleje Havn Foto: Jørgen Jakobsen Udkigstønden Så tager vi igen hul på en spændende fotosæson med mange forskellige aktiviteter. Men først og fremmest et SDF-landsmøde,

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Stonefaces Foto: Per Valentin

Stonefaces Foto: Per Valentin HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 06-07 Stonefaces Foto: Per Valentin Workshop om naturfoto Klubben afholder en naturworkshop for alle interesserede, herunder medlemmerne, på Vangegaard i weekenden 2. 3.

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen.

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen. 1 valg af dirigent og stemmetællere. Dirigent: Allan. Stemmetællere: Lizzi & Aase. 2 Beretning fra styregruppen, samt godkendelse af beretningen. Årsberetning fremlagt (se bilag 1) og godkendt. Kommentarer:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

SDF. Natur. Farve papir Monocrome papir. Monocrome digital Farve digital. Serier, 3-6 billeder

SDF. Natur. Farve papir Monocrome papir. Monocrome digital Farve digital. Serier, 3-6 billeder Vi tager nu hul på et nyt fotoår i Esbjerg Fotoklub 0 En gennemgang af hvad der forventes vil ske i løbet af året. Birthe Diget Der vil kunne forekomme rettelser til programmet. Der kan jo komme ideer

Læs mere

2009 januar februar marts

2009 januar februar marts november december 2009 januar februar marts 2010 www.fotoklubnegativ.dk Peter Johansen Velkommen til vintersæsonen 2009-2010 Her er så Fotoklubben Negativs aktiviteter. Sæsonens programudvalgsmøde var

Læs mere

Tristan the cat Foto: Michael Rønsdorf

Tristan the cat Foto: Michael Rønsdorf HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 06-07 Tristan the cat Foto: Michael Rønsdorf Siden sidst Glædelig sommer og vel mødt efter en forhåbentlig god ferie, hvor der er kommet mange gode billeder på chicp en (eller

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

december januar februar marts www.negativ.fotoklub.dk Foto: Michael Berthelsen

december januar februar marts www.negativ.fotoklub.dk Foto: Michael Berthelsen december 2008 januar februar marts 2009 www.negativ.fotoklub.dk Foto: Michael Berthelsen Velkommen til vintersæsonen 2008-2009 Her er så Fotoklubben NEGATIVs program for denne vinters aktiviteter. Sæsonens

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

Dæmonernes port Foto: Finn Bang Andersen

Dæmonernes port Foto: Finn Bang Andersen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 14-15 Dæmonernes port Foto: Finn Bang Andersen Udkigstønden Efter et godt overstået årsskifte står vi nu midt i en af de mindst fotoegnede vintre i mange år. Men der er god

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Skygger og leg i Monument Valley Foto: Lisbeth Frank. Herlev Fotoklub. 60 år

Skygger og leg i Monument Valley Foto: Lisbeth Frank. Herlev Fotoklub. 60 år HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 13-14 Skygger og leg i Monument Valley Foto: Lisbeth Frank Herlev Fotoklub 1954 2014 60 år Udkigstønden Godt nytår. Lige nu er det umuligt at kigge nogen steder hen fra Herlev

Læs mere

Viften by night Foto: René Wedel

Viften by night Foto: René Wedel HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 12-13 Viften by night Foto: René Wedel Udkigstønden Så skal vi i gang igen efter julepausen, og her midtvejs igennem sæsonen er det tid til at se lidt bagud og en hel masse

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 08-09 No Foto: Joan Olsen

HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 08-09 No Foto: Joan Olsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 08-09 No Foto: Joan Olsen Siden sidst Nu er vi kommet godt i gang med forårssæsonen, selv om der endnu ikke er ret meget forår over vejret. Men det plejer jo at komme, og

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam.

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Dagsorden var: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af: a. Referent. b. 2 stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Kassereren fremlægger det

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

Blad i sol Foto: Carsten Langkjær

Blad i sol Foto: Carsten Langkjær HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 10-11 Blad i sol Foto: Carsten Langkjær Udkigstønden Så er der gået nok et kalenderår og en halv fotosæson, og her midt i snevinteren tager vi hul på forårssæsonen. Hvis

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3 Nyhedsbrev Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3 OZ2EDR 50. årgang Redaktionelt Dette er første udgave efter ændring af formen for udsendelse af information fra EDR Århus afdelingen til medlemmerne.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

2015 januar februar marts april maj juni

2015 januar februar marts april maj juni 2015 januar februar marts april maj juni www.fotoklubnegativ.dk Foto: Henrik Nielsen Billed størrelse 114mm x 148 Onsdag 7.januar Præsentation af resultaterne af besøget på Skoleslagteriet Nu har I været

Læs mere

Thailand 2007 Foto: Ove Jørgensen

Thailand 2007 Foto: Ove Jørgensen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 07-08 Thailand 2007 Foto: Ove Jørgensen Siden sidst Nu er det snart forår, og så træerne får grønne blade og himlen tunge skyer på gråblå baggrund. Så bliver det igen svært

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Formandens beretning 2006

Formandens beretning 2006 Formandens beretning 2006 Når jeg tænker tilbage på år 2005, er succes og modgang ord som dukker op. Vi startede året med 113 medlemmer, aldrig har tallet været så højt. Det er dejligt med en så stor skare

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, tirsdag, den 07. nov. 2012 i Køge Ulla Vest bød velkommen til de godt 30 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og

Læs mere

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Søndag den 01. november 2015, Kl. 11:00 på Wiedergården Dagsorden iht. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Konstatering af mødets lovlighed 3. Formanden aflægger beretning 4.

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

AFAs konkurrencebetingelser

AFAs konkurrencebetingelser AFAs konkurrencebetingelser Generelt: 1) Billeder, som deltager i konkurrencer, skal være optaget af den der indleverer billederne. Billeder kan afleveres som enkeltstående billeder eller indgå i en serie.

Læs mere

Referat fra Bjerringbro Atletik & Motions generalforsamling Bjerringbro Idrætscenter 23. marts 2006

Referat fra Bjerringbro Atletik & Motions generalforsamling Bjerringbro Idrætscenter 23. marts 2006 Dagorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2005 4. Fremlæggelse af budget for 2006, inkl. godkendelse af medlemskontingent 5. Indkomne forslag 6.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 2012 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

Medlem af Dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev februar 2015 Nr. 71 8. årgang

Medlem af Dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev februar 2015 Nr. 71 8. årgang Medlem af Dansk Model Jernbane Union Nyhedsbrev februar 2015 Nr. 71 8. årgang Efterhånden begynder man at kunne se, at der er en modeljernbane om end endnu i store stykker i lokalet. Mange ting er lavet

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 1. Valg af dirigent: Niels Juul Jensen 2. Valg af stemmetællere: Ib Berthelin og Lars Asserhøj 3. Formandens beretning Anne-Grethe Mathisen

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

G Foto: Tage Christiansen

G Foto: Tage Christiansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 05-06 G Foto: Tage Christiansen Siden sidst Godt nytår til alle. Vi er nu kommet over juleferien og halvvejs igennem sæsonen 2005/06. Vi har haft nogle gode arrangementer

Læs mere

nyt Conny Stjernholm Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning april 2005

nyt Conny Stjernholm Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning april 2005 Kære alle! Foråret er nu en realitet, og det er os en stor glæde at invitere til erhvervskvindeaften onsdag, den 20. april 2005 på Hotel Eyde, Torvet 1, Herning, med start kl. 18.30! Vi får her besøg af

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster 22. februar 2007 JIJ/ 2006-SL01-01826 SL Nordjylland Stiftende Generalforsamlingen 2006 - referat Dato: 27. september 2006 Tid: kl. 15.30 19.30 Indskrivning fra kl. 15.00 15.30 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00

Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00 Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Protokol v. sekretæren 4. Regnskab v. kassereren 5. Indkomne forslag 6. Valg a. Formand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2014

Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2014 Der var mødt 29 grundejere frem plus medlemmerne i bestyrelsen. Ad 1 Valg af dirigent Esben Hansen blev valgt til dirigent (efter to års pause).

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

www.lyngbyfotoklub.dk

www.lyngbyfotoklub.dk Lyngby Fotoklub Virum skole, Parcelvej 169, indgang C, Lokale K 19, 2830 Virum - Giro 1 38 22 92 Postadresse: Formand: Lars Bundesen, 45 85 14 18 e-mail: lars.bundesen@vip.cybercity.dk September 2011 6.,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled

Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled Dato og tid: Mandag, den 8. februar 2016, kl. 19.00 Sted: Stengårdsskolen, lærerkantinen 1. Valg af dirigent Tim Andersen (nr. 35) bød

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg:

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3 Intern flaskeeftersyn år 2013... 3 Trykprøvning af flasker...

Læs mere

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30 www. blistrup-graested-folkedansere.dk December 2015 Nr. 3 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Indkaldelse til generalforsamling side 2 Sæsonprogram 2015-2016 side 3 Juleafslutning side 4 Generalforsamling

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Husavis. Hvalsø Ældrecenter juli 2012. At leve er ikke nok, solskin, frihed og en lille blomst må man have H.C. Andersen

Husavis. Hvalsø Ældrecenter juli 2012. At leve er ikke nok, solskin, frihed og en lille blomst må man have H.C. Andersen Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboer: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Marie-Louise Poulsen, Bøgely 22. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Peder Poulsen, Formand. Hother Husted. Inge Lise Bech. Margurite

Læs mere

2. Tilstede: Annette, Kenneth, Ole, Charlotte og Susanne. Ove logger på senere.

2. Tilstede: Annette, Kenneth, Ole, Charlotte og Susanne. Ove logger på senere. Bestyrelsesmøde 21/9-07 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. 2. Tilstede: Annette, Kenneth, Ole, Charlotte og Susanne. Ove logger på senere. 3. Valg af Dirigent: Kenneth er valgt. 4. Godkendelse af

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Så er vi i gang med sidste SFO måned for 3. klasserne, inden de skal starte i klubben 1. juni. 2. klasserne får lov at komme

Læs mere

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter.

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter. Afsender: Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn a.m.b.a Bogøvej 71 5450 Otterup Til Andelshaveren 21. marts 2009 Indbetalingskort til drift bidrag for 2009, og referat fra ordinær generalforsamling

Læs mere

Sdr. Vedby Grundejerforening Sdr. Vedby den 9. september 2007.

Sdr. Vedby Grundejerforening Sdr. Vedby den 9. september 2007. Sdr. Vedby Grundejerforening Sdr. Vedby den 9. september 2007. Foreningen afholdt ordinær generalforsamling mandag den 3. september 2007 kl. 1830 i kantinen på Lindeskovskolen med følgende dagsorden: 1:

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

6 års fødselsdag - Hip Hip!

6 års fødselsdag - Hip Hip! Nyhedsbrev Marts 2016 6 års fødselsdag - Hip Hip! Læs om klubbens udvikling Besøg os på adressen Slotsgade 5, 7800 Skive onsdag eller torsdag aften mellem 19 og 22. HUSK: GENERALFORSAMLING den 23. marts

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat.

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat. REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård. Tid: Tirsdag den 26. maj 2015, kl. 19:30. Dagsorden iflg. mødeindkaldelsen: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Program Januar - juni 2015

Program Januar - juni 2015 Program Januar - juni 2015 6. januar kl. 19:00 5 min tutorial. For meget eller for lidt. For meget eller for lidt på billeder. Hvert medllem medtager 2 billeder, gerne også billeder der er blevet set før

Læs mere

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm Referat fra generalforsamlingen onsdag den 26. marts 2014 Formanden Mark Schiller bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2014. Formanden gik derefter over til første punkt på dagsorden, valg

Læs mere