VARMEPUMPER HJERTET I DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VARMEPUMPER HJERTET I DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM"

Transkript

1 VARMEPUMPER HJERTET I DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM ELFORSK SIKRER VARMEPUMPE-LØSNINGER TIL BOLIG, INDUSTRI OG FJERNVARME ELFORSK ELFORSK FORSKNING & UDVIKLING I EFFEKTIV ENERGIANVENDELSE

2 VARMEPUMPER BIDRAGER TIL ET INTELLIGENT ENERGISYSTEM Dansk Energis ELFORSK-program har fra starten i 2002 satset stort på at styrke det danske innovationsmiljø inden for køleteknologi. Den danske kølebranche har i mange år været internationalt førende, og køleteknologi har et stort potentiale inden for opvarmning og procesenergi i varmepumper. Varmepumper er nøglen til et mere intelligent og miljøvenligt energisystem Jørn Borup Jensen, forskningskoordinator Dansk Energi Da ELFORSK-programmet startede, havde elforbrug i flere år været ugleset pga. de kulfyrede kraftværker. Det ramte også 1980 ernes lovende udvikling af dansk varmepumpeteknologi. Men varmepumper kan nu anvende grøn el og dermed være et godt alternativ til olie- og gasforbrug. Samtidig vil de gøre energianvendelsen mere effektiv og fleksibel. Med stadig grønnere el bliver el til varme en nøgle til et mere intelligent og miljøvenligt energisystem, siger forskningskoordinator Jørn Borup Jensen fra Dansk Energi. Familier og erhvervsliv får nye roller i fremtidens intelligente energisystem. Senest i 2020 har alle elkunder smarte målere, der registrerer elforbruget time for time. Dermed kommer det til at betale sig at flytte forbrug fra tidspunkter, hvor el er dyrt, til tidspunkter, hvor el er billigt. Den eldrevne varmepumpe vil derfor blive en central spiller i det intelligente energisystem. 2

3 Elektrisk energi ELFORSK har derfor satset på at udvikle varmepumper til mange forskellige anvendelser. Inden (f.eks C) Overskudsvarme for bygninger drejer det sig bl.a. om at kortlægge potentialet i enfamiliehuse og sommerhuse, analysere adfærdsændringer og teste nye koncepter, Varmepumpe f.eks. lodrette boringer. Et nyt spændende område er højtemperatur varmepumper, der med høj COP VP = virkningsgrad kan producere op til en fjerdedel af industriens procesenergi i stedet for kedelanlæg med olie, gas eller biomasse. Endelig kan store varmepumper bidrage til at gøre den danske fjernvarme endnu grønnere. Flere varmepumper øger den samfundsmæssige værdi af elproduktionen fra vindmøller Varmeproduktion El-forbrug Karsten Capion, konsulent Dansk Energi Procesvarme (f.eks C) Princippet for udnyttelse af industriens overskudsvarme til procesenergi med en højtemperatur varmepumpe. Karsten Capion fra Dansk Energis analyseenhed fremhæver, at varmepumper kan bidrage til at øge den samfundsmæssige værdi af elproduktionen fra vindmøller. Men de meget høje afgifter på den stadig grønnere el gør det mindre attraktivt for boligejere og fjernvarmeværker at vælge varmepumper i stedet for anlæg med afgiftsfri biomasse. Et statsligt anlægstilskud kan kompensere den høje elafgift og sikre, at varmepumper opstilles, hvor de giver mest værdi i energisystemet. Samtidig vil statskassen på sigt tjene på en sådan ordning, fordi varmepumperne betaler elafgift. Energisystemet vil blive mere intelligent og effektivt, fordi store varmepumper kan konvertere vind-el til fjernvarme, ligesom de spiller optimalt sammen med de store solvarmeanlæg, som i disse år etableres i mange fjernvarmesystemer, siger han. 3

4 Varmepumpebranchen er blevet mere innovativ De mange ambitiøse ELFORSK-projekter har også gjort det danske kompetencemiljø med bl.a. Teknologisk Institut og DTU Mekanik til et af de fagligt stærkeste internationalt. Det gælder ikke mindst brug af naturlige kølemidler, energieffektivitet, systemoptimering og brugervenlige beregningsprogrammer. DEN SAMLEDE VÆRDIKÆDE OPTIMERET Sådan opsummerer centerchef Claus Schøn Poulsen fra Teknologisk Instituts Center for Køle- og Varmepumpeteknik effekten af det faglige medspil og den økonomiske støtte fra ELFORSK. Da ELFORSK startede i 2002, var den danske kølebranche trængt. Produktionen af små varmepumper var for nedadgående, men i dag er der skabt en betydelig optimisme, fordi de danske virksomheder har udviklet en række innovative produkter, som vi venter en stigende international efterspørgsel på, siger han. ELFORSK-projekterne har optimeret køle- og varmepumpebranchens samlede værdikæde Claus Schøn Poulsen, centerchef Teknologisk Institut Denne udvikling er bl.a. skabt gennem opbygning af unikke laboratoriefaciliteter hos Teknologisk Institut, ligesom ELFORSK ifølge centerchefen har bidraget til at optimere branchens samlede værdikæde. FRA UNIVERSITET TIL INDUSTRI Den positive vurdering deles af lektor Brian Elmegaard fra DTU Mekanik, der er med til at levere det videnskabelige grundlag for branchens innovation. Samarbejdet med Teknologisk Institut og industrien har også gjort instituttets nyuddannede ingeniører og ph.d. ere bedre i stand til at tage 4

5 Jordslanger springet fra universitetet til industrien. Her bidrager de i høj grad til at omsætte videnskabelig indsigt til konkurrencedygtige produkter. Deltagelse i ELFORSK-projekter gør overgangen til industrien lettere for vores kommende ingeniører Brian Elmegaard, lektor DTU Mekanik Vores videnskabelige resultater har vakt international interesse, og vi medvirker i en række projekter i samarbejde med industri og internationale partnere. De danske energimål frem mod 2050 lægger et mere langsigtet perspektiv ind i branchens forskning og udvikling, og det giver os en central position i et bredt internationalt netværk, siger Brian Elmegaard. NYTTIGT VÆRKTØJ FOR BRANCHEN ELFORSK har samlet erfaringerne fra flere af sine varmepumpeprojekter i en lille overskuelig håndbog Den lille blå om Varmepumper. Den er ifølge centerchef Lau Vørs fra Maskinmesterskolen København et nyttigt værktøj for branchen. Den lille blå er et troværdigt undervisningsmateriale for vores studerende Lau Vørs, centerchef Maskinmesterskolen København Vi bruger Den lille blå som et troværdigt undervisningsmateriale i både maskinmesteruddannelsen og på vores efteruddannelseskurser, og vores studerende og kursister lærer at bruge den til at styrke deres kundekontakt, siger han. Den lille blå om Varmepumper er et opslagsværk for alle, der arbejder med at realisere energibesparelser i nye og eksisterende bygninger. Bogen er en del af serien Den lille blå indenfor forskellige teknologier fra Dansk Energi. Ekspansionsventil Kompressor Kondensator VARMEPUMPE- MODUL Fordamper 55 C Læs her om VarmePUmPer De høje energipriser har medvirket til, at der i de senere år er sket en kraftig stigning i efterspørgslen på varmepumper i Danmark. Med Klimakommissionens anbefalinger samt et politisk ønske at anvende energieffektive forbrugsteknologier, der kan tilgodese ønsket om mere vedvarende energi (VE) i energiproduktionen, forventes yderligere vækst af installerede varmepumper de kommende år. Det årlige salgstal af varmepumper kendes ikke, men ligger formodentlig i størrelsesordenen stk. Hovedparten er luft/luft varmepumper, som typisk anvendes i sommerhuse eller små elopvarmede parcelhuse, men der ses også en kraftig vækst i markedet for væske/vand varme pumper (jordvarme). Mange entreprenører, private personer eller virksomheder vil i den kommende tid stå over for nye udtryk og begreber, som f.eks. COP, luft/vand eller væske/vand varmepumpe, når de overvejer at installere et varmepumpeanlæg. De vil stå overfor mange aktører på markedet med forskellige løsninger, priser og serviceniveau. Derfor er der brug for rådgivning og vejledning om, hvilket anlæg man skal vælge både af praktiske mange spørgsmål. og økonomiske hensyn. Bogen vil her give svar på Eksempelvis kan energiselskaberne, igennem deres energi spareforpligtigelse, rådgive forbrugere om fordelene ved at anvende en varmepumpe til bl.a. opvarmning. Bogen et nyttigt opslagsværk mht. nøgletal og principløsninger, og kan anvendes af energiselskabernes rådgivere, energikonsulenter, installatører samt teknikere, som beskæftiger sig med at reducere bygningers varmeforbrug, hvor varme Gulvvarme / radiator Varmt vand pumper indgår som en del af løsningen. 1 Den lille blå om Varmepumper Varmepumper_LP.indd 9 14/03/11 16:04:31 Den lille blå om Varmepumper 866 Varmepumper_LP.indd 4 14/03 9 5

6 ELFORSK-UDVIKLET PRODUKT EN EKSPORTSUCCES ELFORSK-programmet har et centralt strategisk mål om at hjælpe danske virksomheder med at udvikle nye innovative produkter, der ikke alene udnytter energien mere effektivt, men som også kan konkurrere på det internationale marked. Det er i høj grad lykkedes gennem det projekt, som varmepumpeproducenten Vesttherm i Esbjerg har gennemført i samarbejde med Teknologisk Institut. PRODUKTION OG BESKÆFTIGELSE FORDOBLET Vi havde som målsætning, at den nye brugsvandsvarmepumpe skulle være mindst 30 % mere energieffektiv end det bedste produkt på markedet, da vi startede i Det er lykkedes, og da vi på verdens største VVS-messe, ISH-messen i Frankfurt i marts 2015 præsenterede det nye produkt med det kommende energimærke A+, som er den bedste energiklasse for brugsvandsvarmepumper, vakte det stor opmærksomhed, fortæller direktør Torben Lauridsen fra Vesttherm. Energieffektive produkter har mere end fordoblet vores produktion og beskæftigelse Torben Lauridsen, direktør Vesttherm Vesttherm har hurtigt sat den nye brugsvandsvarmepumpe i kommerciel produktion. Foto: Vesttherm. Virksomhedens succes med at gøre deres produkter mere energieffektive har fordoblet omsætningen siden 2012, og det gennemsnitlige antal medarbejdere er vokset fra 15 til 36. Vesttherm flytter til en ny fabrik på m 2 fra den hidtidige med et produktionsareal på m 2, ikke mindst fordi virksomheden regner med en yderligere fordobling af produktionen frem mod Stort set hele produktionen går nu til eksport, men forventes fremover også at gå til hjemmemarkedet. 6

7 DANMARK ER FOREGANGSLAND Technology Manager Alexander Cohr Pachai fra den danske afdeling af Johnson Controls oplyser, at den danske køle- og varmepumpebranche har nydt godt af den ambitiøse danske energi- og miljøpolitik. Den tidlige danske udfasning af de problematiske syntetiske kølemidler var en stor teknologisk udfordring, men den har givet det danske kompetencemiljø en stærk position. Det nyder vi som en innovativ produktionsvirksomhed godt af, og der er stor global efterspørgsel efter danskudviklede produkter og løsninger, siger han. Der er stor global efterspørgsel efter dansk udviklede køle- og varmepumpe-produkter og løsninger Alexander Cohr Pachai, Technology Manager Johnson Controls Denmark Advansor i Aarhus, der har fået støtte til flere ELFORSK-projekter, er siden starten i 2006 vokset fra to iværksættere, der kom fra Teknologisk Institut, til omkring 70 medarbejdere i Virksomheden havde i 2014 en vækst på 53 %, og ca. 80 % af produktionen går til eksport. Det er ifølge direktør Torben Hansen især køleanlæg med CO 2 som kølemiddel, der har skabt den kraftige vækst, men en højtemperatur varmepumpe med transkritisk CO 2 kan blive den næste succes, hvis ellers de økonomiske rammevilkår for industri og fjernvarme bliver indrettet mere rationelt. ELFORSK-projekterne har været en af de primære årsager til, at Danmark har succes med køleprodukter indenfor CO 2 Torben Hansen, direktør Advansor I erhvervslivet kan man med fordel udnytte overskudsvarmen for industrielle processer. Det kan ske i en varmepumpe, hvor temperaturen af procesvarmen kan hæves til f.eks C. Herved undgår man at anvende fossile brændsler til at opnå samme temperatur. 7

8 MERE ENERGIEFFEKTIV VARMEPUMPE TIL LAVENERGIBOLIGER I fremtiden vil danske boligejere få større sikkerhed for en varmepumpes reelle elforbrug, når der fra september 2015 indføres en mere præcis metode til bestemmelse af elforbruget. Den nye metode kaldes Seasonal Coefficient of Performance (SCOP) og bestemmes for flere af varmepumpens arbejdspunkter. Metoden kan derfor tage højde for varierende udetemperaturer. Den hidtidige COP-bestemmelse bygger på månedlige gennemsnitstemperaturer, der ikke indregner en varmepumpes relativt højere elforbrug ved meget lave udetemperaturer. Den nye SCOP-metode giver incitament til at udvikle mere energieffektive varmepumper Pia Rasmussen, Team Leader Grontmij STÆRKERE INCITAMENT TIL ENERGIEFFEKTIVITET Den nye SCOP-metode giver producenter et stærkere incitament til at optimere til de faktiske klimaforhold. Det bør både kunne føre til udvikling af mere energieffektive varmepumper og sikre forbrugerne mod underdimensionerede produkter, udtaler Pia Rasmussen. Når det bliver rigtig koldt om vinteren i Danmark, må boligejere med en underdimensioneret varmepumpe dække en del af varmebehovet med ren elvarme, og det er både dyrt og miljøbelastende, siger civilingeniør Pia Rasmusssen fra Grontmij, der er en af de danske SCOP-eksperter. MÅLSÆTNING: SCOP PÅ 6,0 Teknologisk Institut er sammen med varmepumpeproducenten NILAN gået i gang med at udvikle en meget energieffektiv varmepumpe. I et forprojekt finansieret af ELFORSK fik de to parter udviklet en prototype, der blev laboratorietestet til en SCOP på 5,17, svarende til den bedste energiklasse A+++ for varmepumper til gulvvarme. 8

9 Ambitionerne rækker videre, og i et nyt og større ELFORSK-projekt er målet at nå en SCOP på 6,0, fortæller projektleder Per Henrik Pedersen fra Teknologisk Institut. Nye varmepumper skal også kunne matche bedste energiklasse A+++ i 2018 Per Henrik Pedersen, projektleder Teknologisk Institut Ved at optimere nøglekomponenter som inverter, styring, ekspansionsventil, varmeveksler og kølemiddel på en ny prototype satser vi på at forbedre energieffektiviteten med ca. 17 % i sammenligning med forprojektets resultat. Vi tester løbende på TI s laboratorium i Aarhus, hvor den endelige prototype også bliver lydmålt, og den skal testes til både gulvvarme og radiatorvarme, siger han. Den nye varmepumpe skal også kunne matche effektivitetskravene i den bedste energiklasse, når EU s energimærkningsordning for væske-vand-varmepumper skal revideres senest i NILAN vil efter afslutning af ELFORSK-projektet sætte varmepumpen i produktion og markedsføre den bredt på det europæiske marked. På Teknologisk Institut i Aarhus måles på komponent-optimeringen af prototypen på NILAN s nye lavenergivarmepumpe. 9

10 BOLIGEJERE ØGER KOMFORTEN MED VARMEPUMPER Varmepumper med en høj energieffektivitet har et stort potentiale til både at konvertere miljøbelastende opvarmningsformer med grøn el og til at gøre energianvendelsen langt mere effektiv. En varmepumpes evne til at omsætte el-input til varme-output måles som Seasonal Coefficient of Performance (SCOP), og mange luft-til-luft varmepumpe på markedet har en SCOP på 3 til 4. Det betyder, at forbrugeren skal kunne regne med en markant elbesparelse ved at erstatte simpel elvarme med en varmepumper. ÆNDRET ADFÆRD VED BRUG AF VARMEPUMPER Sådan er det imidlertid ikke helt gået. SBi-AAU har i et ELFORSK-projekt, der blev afsluttet i 2012, dokumenteret, at ca. 20 % af det teoretiske potentiale for besparelser på elforbruget i helårsboliger blev omsat til øget komfort, og at besparelsen således var væsentlig mindre end forventet. Blandt et mindre antal sommerhusejere, der også indgik i projektet, sås det, at der i gennemsnit slet ikke var et fald i elforbruget efter installation af en varmepumpe. Energibesparelser fra en teknologi som varmepumper afhænger altid af, hvordan den bruges Kirsten Gram-Hanssen, professor Statens Byggeforskningsinstitut (SBi-AAU) Flere varmepumpeejere har reageret på et mindre elforbrug ved at skrue op for indetemperaturen og begrænse anvendelsen af deres brændeovn. Den forudsete elbesparelse opnås derfor kun delvist. Projektets resultater understreger, at en teknologi ikke i sig selv kan være energibesparende. Det afhænger altid af, hvordan den bruges. Flertallet af de boligejere, der medvirkede i vores undersøgelse, ændrede deres opvarmningspraksis samtidig med, at de fik den mere effektive varmeteknologi. De har f. eks. øget rumtemperaturen, opvarmet en udestue eller holdt sommerhuset opvarmet i vinterhalvåret, hvilket de ikke gjorde tidligere, fortæller professor Kirsten Gram-Hanssen fra SBi-AAU, der havde ansvaret for projektet. 10

11 Grundvandet kan levere både varme og køling Da firmaet Enopsol i 2007 fik bevilget støtte fra ELFORSK til at udvikle et beregningsprogram for anlæg med grundvandskøling med inspiration fra ATES-konceptet, var grundvandskøling stort set ukendt land i Danmark. I dag har Enopsol stået bag mere end 30 grundvandskøleanlæg, hvoraf det største sikrer miljøvenlig køling i Kastrup Lufthavn. Men der er mere på vej med en anlægsopbygning, der kan sikre energibesparelser til køling på mere end 90 % og til varme på op til 75 % i forhold til traditionelle kølekompressorer og fyringsanlæg. Med både kolde og varme boringer bliver det muligt at optimere energiudnyttelsen og sikre termisk balancering af grundvandsmagasinet. MERE ENERGIEFFEKTIVE SYGEHUSE Det har vist sig, at der er særligt gode betingelser for at forsyne landets sygehuse med ATES-energianlæg. Vi forventer, at sygehusene kan afskrive deres investeringer på mellem 2 og 10 år, afhængig af de lokale grundvandsforhold. De opnåede besparelser kan så komme patienter og personale til gavn, siger adm. direktør Stig Niemi Sørensen fra Enopsol. Energi fra grundvandet er en oplagt mulighed for energioptimering af sygehusene og varmepumper sikrer en høj energiudnyttelse Stig Niemi-Sørensen, adm. direktør Enopsol Ved at opbygge ATES-anlægget med både en varm og en kold boring er det muligt at sikre den termiske balancering af grundvandsmagasinet hen over året. Om sommeren lagres overskudsvarme i magasinet, der udnyttes om vinteren via en varmepumpe. Tilsvarende kan vinterkulden gemmes til køleformål om sommeren. Varmepumpen er med til at sikre en høj energiudnyttelse i anlægget. 11

12 SPILDEVANDS-VARME KAN PRODUCERE VARMT BRUGSVAND I takt med at stadig flere boligetageejendomme bliver gennemgribende energirenoveret, kommer energiforbruget til produktion af varmt brugsvand til at fylde stadig mere i disse ejendommes samlede energiforbrug. COWI A/S har i samarbejde med Geo Heat Ex og Teknologisk Institut udviklet et system, der er i stand til at tappe varme fra ejendommens spildevand, inden det sendes til det lokale rensningsanlæg. Ved at supplere varmevekslingen med en egnet varmepumpe kan den indvundne overskudsvarme ikke alene dække hele produktionen af det varme brugsvand, men også distributionstabet i ejendommen. Varmepumper kan være med til at optimere energiudnyttelsen ved at tappe varme fra beboernes spildevand Maja Grud Minzari, projektleder COWI A/S VARMT SPILDEVAND GIVER HØJ COP I dag går størstedelen af den overskydende varme fra beboernes bade, opvask og tøjvask til spilde. Men der kan faktisk hentes megen nyttig energi fra denne hidtil oversete kilde. Det er vores hypotese, at det relativt varme spildevand vil være med til at give optimale driftsbetingelser for at supplere varmeveksling med en varmepumpe, der kan forvente at nå en COP på omkring 4, siger projektleder Maja Grud Minzari fra COWI A/S. Konceptet er udviklet i samarbejde med Brabrand Boligforening i Aarhus, Teknologisk Institut og Geo Heat og bliver i et aktuelt ELFORSK-projekt testet i både en eksisterende boligejendom og et nybyggeri på Aarhus Havn. Det innovative koncept er udviklet til bebyggelsen Skovgaardsparken og bliver efter optimering testet bl.a. i samme boligafdeling og ved de nybyggede Havnehusene i Aarhus Havn. 12

13 VARMEPUMPER GØR LUKSUS- SOMMERHUSE MERE ENERGIRIGTIGE Den kraftige udbygning med store luksussommerhuse til udlejning op gennem 00 erne førte til en betydelig stigning i elforbruget. Hvert af disse sommerhuse med indendørs swimmingpool, spa m.v. har i gennemsnit et årligt elforbrug på mere end kwh, svarende til mere end 7 gange det gennemsnitlige elforbrug i helårsboliger. Ekolab fik derfor allerede i 2004 bevilget støtte fra ELFORSK til at analysere mulighederne for at gøre elanvendelsen i luksussommerhuse mere energieffektiv. ELFORBRUGET KAN HALVERES Vores daværende analyser udmøntede sig i forslag til systemløsninger, hvor sommerhusejeren kombinerer solenergi og varmepumper. Med den rigtige systemløsning kan elforbruget halveres. Siden vi afsluttede vores projekt for omkring 10 år siden, er der udviklet mere effektive og billigere løsninger med både varmepumper og solceller. Så i dag burde det være muligt at gøre luksussommerhuse endnu mere energieffektive, siger civilingeniør og partner Klaus Ellehauge fra Ekolab. Med den rigtige systemløsning kan elforbruget i luksussommerhuse halveres Klaus Ellehauge, civilingeniør og partner Ekolab Installation af varmepumper kan være med til at gøre luksussommerhuse mere energirigtige. 13

14 GRØN EL KAN LEVERE EN FJERDED Gennem de seneste år har ELFORSK-programmet satset målrettet på at støtte udviklingen af energieffektive højtemperatur varmepumper, og det giver ifølge sektionsleder og civilingeniør Lars Reinholdt fra Teknologisk Institut rigtig god mening. Udvikling af varmepumper med transkritisk CO 2 eller vanddamp og kaskade varmepumper med ammoniak som kølemidler gør det muligt at levere procesenergi ved temperaturer i intervallet C. Det betyder, at op mod en fjerdedel af industriens procesenergiforbrug teoretisk kan leveres med grøn el i stedet for fossile brændsler som olie og naturgas. HØJERE TRYK OG TEMPERATUR De projekter, som ELFORSK støtter, kan bringe den danske varmepumpeteknologi helt frem i første række internationalt. Med forskellige naturlige kølemidler og mere effektive kompressorer øges trykket og dermed temperaturniveauet. Det gør varmepumper mere anvendelige i industrien, men det er ikke uden nye udfordringer, siger Lars Reinholdt. Den udviklede Rotrex kompressor for vanddamp Det skal gøres attraktivt for industrien at konvertere til højtemperatur varmepumper Lars Reinholdt, sektionsleder Teknologisk Institut Han understreger, at varmepumper i industrien skal projekteres som en integreret del af procesudstyret. Det kræver en kvalificeret analyse af samspillet mellem køle- og varmebehov, og teknologiudviklingen er endnu ikke nået så langt, at industrien kan tilbydes simple standardløsninger. 14

15 EL AF INDUSTRIENS PROCESENERGI GEVINST FOR ENERGISYSTEMET Virksomhederne får i dag meget af deres procesenergi fra olie- eller gasfyrede dampkedler, så de kan i princippet godt klare sig uden varmepumper. Men for energisystemet vil det være en stor gevinst, hvis det gøres attraktivt for industrien at konvertere dampkedler til avancerede varmepumper. Det forudsætter, at vi kan tilbyde egnede teknologier, at vi bliver bedre til systemdesign, at vi får kortlagt industriens reelle behov, og at de økonomiske rammevilkår gør det attraktivt for beslutningstagerne at skifte til nye varmepumper, siger Lars Reinholdt. Varmepumper i industrien skal projekteres som en integreret del af procesudstyret Lars Reinholdt, sektionsleder Teknologisk Institut Men det gælder også, at mange virksomheder kan anvende energien mere effektivt ved at analysere deres reelle varmebehov, for mange steder leveres procesenergi stadig ved højere temperaturer end nødvendigt. Prototypen af Rotrex kompressoren opstillet til test ved Spirax Sarco i Cheltenham, UK. 15

16 HØJTEMPERATUR VARMEPUMPE MED NATURLIGE KØLEMIDLER Teknologisk Institut har i samarbejde med Alfa Laval, Svedan Industri Køleanlæg og Grundfos udviklet et koncept for en højtemperatur varmepumpe med ammoniak som kølemiddel. Den er udstyret med en todelt kondensator, som kan designes fleksibelt efter den enkelte virksomheds behov. Konceptet har under test på Teknologisk Institut dokumenteret en COP på 4,3. PASSER MED AMBITIØS KLIMAPOLITIK Ved at opdele kondensatoren bliver det muligt at operere med to forskellige procestemperaturer samtidigt, f.eks. 100 C og 75 C. Afgangstemperaturerne afhænger af, hvordan varmepumpen designes. Konceptet er nu under optimering og produktmodning i et demonstrationsprojekt under EUDP-programmet. Højtemperatur varmepumpen er velegnet til virksomheder med en stærk grøn profil Claus Madsen, seniorkonsulent Teknologisk Institut Det nye anlægsdesign indebærer store energimæssige fordele, men det vil kræve en mere kompliceret styring af anlægget at anvende to forskellige temperaturer samtidigt. Til gengæld passer denne varmepumpe fint til virksomheder, der ønsker at opbygge en stærk grøn profil, siger seniorkonsulent Claus Madsen fra Teknologisk Institut. Sideløbende med anlægsoptimeringen arbejder Teknologisk Institut i et nyt ELFORSK-projekt på at udvikle en pinch point optimeret semikaskadevarmepumpe, der kan levere procesenergi ved over 100 C med høj energieffektivitet. Fordampersiden af ammoniak varmepumpen med komponenter fra Alfa Laval og Grundfos. 16

17 AFGIFTER OG TILSKUD EN BARRIERE FOR VARMEPUMPER I INDUSTRIEN I de senere år har ELFORSK bidraget til at skabe nye teknologiske muligheder for at konvertere produktion af procesenergi fra traditionelle naturgasfyrede dampkedler til energieffektive højtemperatur varmepumper. Men selv om teknologiudviklingen har været særdeles lovende, er der kun etableret ganske få af disse anlæg i industrien og i fjernvarmesektoren. TIL UGUNST FOR VARMEPUMPER Advansor A/S, der har produktmodnet en varmepumpe med transkritisk CO 2 som kølemiddel, har således ikke været i stand til at følge sit demonstrationsanlæg hos Jensen Foods op med afsætning af flere anlæg. Ifølge direktør Torben Hansen fra Advansor er der ellers et stort teknisk potentiale i bl.a. fødevareindustrien for en varmepumpe, der kan levere procesenergi ved C. Tilskud og afgifter er i dag udformet til direkte ugunst for industrielle varmepumper Torben Hansen, direktør Advansor A/S Sådan som afgiftssystemet og tilskudsordningen VE til proces er udformet, er de økonomiske rammevilkår direkte til ugunst for de energieffektive varmepumper. Når man tænker på det store behov for at skabe mere værdi ud af elproduktionen fra vindmøller og målsætningen om at gøre industriens procesenergi fossilfri, er det svært at forstå, siger Torben Hansen. Afgiftssystemet og tilskudsordningen VE til proces afgøres af politikerne på Christiansborg. Teknisk er markedet meget lovende, men hvis ikke afgifter og tilskud hurtigt indrettes mere hensigtsmæssigt, vil Advansor miste den first mover fordel, som støtten fra ELFORSK ellers havde givet os, fortsætter Torben Hansen. 17

18 Varmepumper halverer elforbruget i industrielle vaskemaskiner KSN Industri A/S har i et ELFORSK-projekt påvist, at energiforbruget i industrielle vaskemaskiner kan halveres ved at lade en varmepumpe være vaskemaskinens energikilde. Varmepumpen henter sin energi fra vaskeanlæggets afblæsningsluft, der ellers går til spilde. Under projektet blev der først testet et pilotanlæg hos Teknologisk Institut, og derefter blev der målt på et demonstrationsanlæg hos Grundfos gennem et års tid. Målingerne bekræftede konceptets høje energieffektivitet. LOVENDE MARKED FOR ENERGIRÅDGIVERE Der er ifølge KSN Industri et ganske stort dansk marked på omkring større industrielle vaskemaskiner, hvor energiforbruget kan halveres, svarende til en elbesparelse på ca. 240 GWh/år. På elopvarmede vaskemaskiner kan installation af en varmepumpe tjene sig hjem på ca. 1,5 år, og et sådant projekt er ganske ukompliceret at gennemføre. Tilbagebetalingstiden afhænger dog af maskinens drift og opbygning. Varmepumper til industrielle vaskemaskiner er en god mulighed for energirådgiverne Carsten Brødsgård, medejer KSN Industri A/S Selv om markedet er spændende, og ELFORSK-projektet har skabt overbevisende resultater, har vi siden projektets afslutning i 2012 kun haft kræfter til at sælge denne løsning til 4 virksomheder. Der er derfor nogle lovende muligheder for forsyningsselskabernes energirådgivere, når de skal opfylde deres omfattende energispareforpligtelser, mener medejer Carsten Brødsgård fra KSN Industri. Demonstrationsanlæg hos Grundfos har dokumenteret, at varmepumper kan halvere energiforbruget i industrielle vaskemaskiner. 18

19 Lettere at identificere de optimale varmepumpe-løsninger For at gøre det lettere for rådgivere at projektere en bygnings mest energiøkonomiske anlægsløsning med et godt indeklima har ELFORSK givet støtte til at integrere de to beregningsprogrammer BSim og PackCalculation (PackCalc). BSim bruges bl.a. til at beregne termisk indeklima, mens PackCalc beregner årsenergiforbrug, levetidsomkostninger og CO 2 -emissioner. Brugere af PackCalc kan nu også regne på de mest energiøkonomiske varmepumpe-løsninger Morten Juel Skovrup, civilingeniør og ph.d. IPU PACKCALC UDVIDET MED VARMEPUMPER Som et vigtigt element i ELFORSK-projektet blev PackCalc udbygget fra primært at arbejde med køleanlæg til også at regne på varmepumpe-løsninger. Integrationen med BSim betyder, at man ikke alene kan beregne et køle- eller varmebehov, men også angive, hvordan dette skal dækkes og konsekvenserne for energiøkonomi og indeklima. Dermed får rådgiverne mulighed for at øge fokus på energiøkonomiske løsninger. Brugerne af de to programmer har også fået lettere ved at analysere konsekvenserne af fleksibelt elforbrug. Uddrag fra beregningsprogrammet PackCalc. Integrationen med BSim har gjort det muligt for brugere af PackCalc også at analysere energiøkonomi og indeklimakonsekvenser for installationer til bygningskomfort, herunder især varmepumper. Det kan forhåbentlig være med til at udbrede anvendelsen af varmepumper, siger projektleder Morten Juel Skovrup fra IPU. 19

20 STORT POTENTIALE FOR VARMEPUMPER TIL FJERNVARME De varmepumpeteknologier, som ELFORSK har ydet projektstøtte til at udvikle med sigte på industri og husholdning, har ifølge Dansk Energi også et potentiale i de decentrale fjernvarmesystemer. Disse varmepumper udmærker sig ved at bruge naturlige kølemidler, levere varme ved høje temperaturer og omdanne el til varme med høj effektivitet COP-værdier på 4 til 5. Store varmepumper i decentrale fjernvarmeværker er systemmæssigt og samfundsøkonomisk fordelagtige Richard Schalburg, chefkonsulent Dansk Energi SAMFUNDSØKONOMISK INTERESSANTE Disse ELFORSK-støttede varmepumpeteknologier benytter forskellige naturlige kølemidler, afhængig af anlægskoncept, temperaturbehov samt varmekildens tilgængelighed og temperatur. Har fjernvarmeværket f.eks. adgang til overskudsvarme ved relativt høje temperaturer, kan der med kendt teknologi etableres varmepumper med en relativ høj COP. Mange værker har imidlertid alene adgang til omgivelsesvarme, f.eks. havvand, grundvand, renseanlæg eller søer, og må derfor regne med lavere COP. Store varmepumper i decentrale fjernvarmeværker er en systemmæssig fordel, fordi de kan bidrage til at øge den indenlandske udnyttelse af el fra vindmøller. Samtidig har værkerne i forvejen etableret lagringsmuligheder i akkumuleringstanke, der derfor rummer store muligheder for fleksibelt elforbrug, siger chefkonsulent Richard Schalburg fra Dansk Energi. Maksimalt forbrug som tillades Elforbrug Flytning af forbrug i tid optimerer kapaciteten i elsystemet Varmepumper i de lokale fjernvarmesystemer kan bidrage til at udjævne spidslast i elsystemet. 20 Kl. 24 Et døgn

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset

Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset af: Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik Lidt historie Oliekrise i starten af 70 erne satte gang i udviklingen

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Landsbyvarme med ATES.

Landsbyvarme med ATES. Landsbyvarme med ATES. Civilingeniør Stig Niemi Sørensen www.enopsol.dk Indledning Det er i dag muligt at producere helt fossil- og CO 2-fri varme til de danske landsbyer og vel at mærke til konkurrencedygtige

Læs mere

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status?

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status? Varmepumper med naturlige kølemidler Hvad er status? Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik ? Lovgivning hvad siger reglerne? Undtaget for forbud mod kraftige drivhusgasser

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Ver. BLP/01.06.2015 Baggrund Fossile brændsler skal udfases Øget elektrificering - udbygning

Læs mere

FSTA Årskonference 2014 Lagring af overskudsvarme og kulde i undergrunden

FSTA Årskonference 2014 Lagring af overskudsvarme og kulde i undergrunden FSTA Årskonference 2014 Lagring af overskudsvarme og kulde i undergrunden 1. Imødekommer det politiske energimål 2. Energioptimerende Sparer 90% af kulde og op til 75% på varme 3. Bæredygtigt, miljøvenligt

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre!

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre! Varmepumper Danfoss Heat Pumps VP Claus Bo Jacobsen Vind til Varme og Transport København, 22. oktober 2009 25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI Fjernvarmen i 2050 Hvorfra Hvordan Hvorledes? Fjernvarmen i gang med en kolossal omstilling

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING. Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik

TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING. Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik Indlæg med fremtidsperspektiver Teknologi og anvendelse Claus S. Poulsen, Teknologisk Institut, Center for Køle

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg Af: Brian Nielsen PRM Robert Bosch A/S 1 Hybridteknologi HYBRID betyder sammensmeltning af 2 eller flere teknologier Mest

Læs mere

Grontmij Grundvandskøling

Grontmij Grundvandskøling Copyright 2012 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Københavns Lufthavn Ajour / CoolEnergy 27. november

Læs mere

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015 ENERGIPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG 26. MARTS 2015 Fjernvarmeindustrien (DBDH & FIF Marketing) inviterer til energipolitisk fjernvarmedag i Fællessalen på Christiansborg den 26. marts kl. 13.30-17.30

Læs mere

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511 Copyright Copyright 2012 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR 48233511 Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 Agenda

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Lagring af vedvarende energi

Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Et skridt på vejen mod en CO2-neutral Øresundsregion er at undersøge, hvilke løsninger til lagring af vedvarende energi, der kan tilpasses fremtidens

Læs mere

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1.

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. april 2014 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Ombygning af fjernvarmesystemet i Geding til en mere energieffektiv drift ved

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING Spar mange penge på din varmeregning med en -TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING SPAR PÅ VARMEUDGIFTERNE Med en luft-til-vand varmepumpe fra Nordisk Energirenovering har du mulighed for at reducere

Læs mere

Modul 5: Varmepumper

Modul 5: Varmepumper Modul 5: Hvilke typer varmepumper findes der, hvornår er de oplagte og samspil med andre energikilder...2 Samspil med varmefordelingsanlæg...5 Samspil med det omgivende energisystem...6 Hvad kræver varmepumpen

Læs mere

Klimavarmeplan 2010. Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030:

Klimavarmeplan 2010. Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030: Klimavarmeplan 2010 Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030: Byrådet i Aarhus ønsker at tilgodese: Forsyningssikkerhed Mindre CO 2 Energieffektivitet

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College

Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College 1 De fossile brændsler forsvinder De fossile brændstoffer kul, olie og naturgas er en trussel mod klimaet men mængden

Læs mere

Varmepumper i fremtidens energisystem.

Varmepumper i fremtidens energisystem. 1 Varmepumper i fremtidens energisystem. Hvorfor solceller? Energi ramme I en energirammeberegning skal el forbrug regnes med en faktor 2,5 ( forbrug x 2,5). El-produktion trækker derfor også ned med samme

Læs mere

Varmepumpe - med tilskud

Varmepumpe - med tilskud Varmepumpe - med tilskud Foto: Istock-Photo For rigtig mange boligejere kan det godt betale sig at skifte opvarmningsform. Med en varmepumpe kan du barbare op mod 20.000 kr. af din varmeregning om året.

Læs mere

Varmepumper i Lejre Kommune

Varmepumper i Lejre Kommune Varmepumper i Lejre Kommune version 0.2 Flemming Bjerke i samarbejde med Niels Hansen, NH-Soft Dette notat behandler brugen af varmepumper i Lejre Kommune som supplement til Klimaplanen 2011-2020 for Lejre

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Effektiv varmeplanlægning

Effektiv varmeplanlægning VARMETIPS nyhedsbrev til ENERGISEKTOREN #2 OKTOBER 2013 TEMA FREMTIDENS FJERNVARME- FORRETNING Effektiv varmeplanlægning Ifølge Varmeforsyningsloven skal kommunerne arbejde med varmeplanlægning som en

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme

Lavtemperaturfjernvarme Lavtemperaturfjernvarme Om Lavtemperaturfjernvarme Hvorfor Lavtemperaturfjernvarme før klimaskærm Løsningen Resultater Målinger og test Kontakter Et forsøg i SFO Højkær i Brøndby Kommune har vist, hvordan

Læs mere

Garneriet Hjortebjerg på vej mod at blive energiproducent.

Garneriet Hjortebjerg på vej mod at blive energiproducent. Garneriet Hjortebjerg på vej mod at blive energiproducent. Stig Niemi Sørensen Enopsol ApS Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup INDLEDNING Gartneriet Hjortebjerg tager som det første gartneri i Danmark

Læs mere

JESPER KOCH, ANALYSECHEF I GRØN ENERGI KIG I KRYSTALKUGLEN DREJEBOG OG INSPIRATION FOR STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEN

JESPER KOCH, ANALYSECHEF I GRØN ENERGI KIG I KRYSTALKUGLEN DREJEBOG OG INSPIRATION FOR STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEN JESPER KOCH, ANALYSECHEF I GRØN ENERGI KIG I KRYSTALKUGLEN DREJEBOG OG INSPIRATION FOR STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEN 1 VINDKRAFT OMKRING DANMARK 128 Norge Det nordiske prisområde Samlet for det Det nordiske

Læs mere

Energimærkning af chillers - væskekølere

Energimærkning af chillers - væskekølere Energimærkning af chillers - væskekølere Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Energiseminar, Plastindustrien, 4. dec. 2009 Agenda 1. Hvad er en chiller? 2. Resultater fra PSO-projekt

Læs mere

Idékatalog for vedvarende energi

Idékatalog for vedvarende energi Idékatalog for vedvarende energi Et samlet overblik Vi skal alle sammen være med til at opnå regeringens mål om at al rumopvarmning skal være fossilfri i 2035. For større etageboligområder findes der

Læs mere

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi 26-11-2012 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key

Læs mere

Tog det bedste og gjorde det perfekt

Tog det bedste og gjorde det perfekt Tog det bedste og gjorde det perfekt compact p by nilan Passivhus-certificeret ventilations- og varmeløsning med utallige muligheder Compact p Compact P er en total ventilations- og varmeløsning med varmegenvinding

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010

Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010 Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010 Mikkel Sørensen Udfordring Varmepumper er allerede i dag i mange tilfælde den samfundsøkonomisk billigste opvarmningsform udenfor fjernvarmeområder Privatøkonomisk

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem Varmepumper i ATES Valg af varmepumpesystem JENRI Marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 Varmepumpens virkemåde... 3 2 Valg af kølemiddel... 5 COP for forskellige kølemidler... 7 Kondenseringstemperatur og fremløbstemperatur

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Markedsfør dig med Danfoss

Markedsfør dig med Danfoss Markedsfør dig med Danfoss Her finder du forskelligt markedsføringsmateriale om Danfoss varmepumper (generelt). Sådan gør du! Send filen til din avis eller reklamebureau Angiv hvilken annonce eller hand-out

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Innovative Løsninger til Landsbyer

Innovative Løsninger til Landsbyer Innovative Løsninger til Landsbyer Martin Vesterbæk Projektleder/Maskinmester Mail: mave@trefor.dk 28-11-2014 Tlf:28357339 Hvem er TREFOR 627 engagerede medarbejdere pr. 1. nov 2014 Multiforsyningsselskab

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi

NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi Side 1/5 Eldrevne varmepumper til individuel opvarmning Varmepumper er i dag i mange tilfælde en privatøkonomisk rentabel investering. Ikke

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

strategisk energiplan 2015-2025

strategisk energiplan 2015-2025 strategisk energiplan 2015-2025 Vision: Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025 OSTKRAFT Samarbejde om vækst og udvikling på Bornholm. Understøtte kommunens

Læs mere

Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg. Indhold. Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation

Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg. Indhold. Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation cnc@teknologisk.dk Indhold Regulering og virkemidler Varmekilder

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri

Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri For at nå det ambitiøse mål om en energiforsyning dækket af vedvarende energi er det nødvendigt at minimere energispildet i bygninger. Da nybyggeri

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Gruppe nr. 1 El og varme Store eldrevne varmepumper i kra1varmebaseret 4ernvarme Effek7v anvendelse af biomasse

Gruppe nr. 1 El og varme Store eldrevne varmepumper i kra1varmebaseret 4ernvarme Effek7v anvendelse af biomasse Gruppe nr. 1 El og varme Store eldrevne varmepumper i kra1varmebaseret 4ernvarme Effek7v anvendelse af biomasse Målsætning Hvad vil vi opnå med vores B- forslag 4l nye energiafgi6er? Fremme kra1varmeværkernes

Læs mere

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP WELLNESSHUSET Placering og design med unikke muligheder og udfordringer. Vind- og bølgeenergi Erfaringer. Solceller og solvarme Nye regler og muligheder Solafskærmning

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland.

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland. Kortet viser et overblik over varmeforbrug og varmekilder på Sydhavsøerne. Kendetegnet ved fjernvarme i stort set alle byer, olie (og andet der kan brænde) i landsbyer og enkeltstående huse. Elopvarmning

Læs mere

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba.

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Indhold Fremtidens central forsynede varmesystem må og skal vægte:... 3 Systemer for energitransport... 3 Dampfjernvarme...

Læs mere

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013)

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013) Dato Maj 2013 Ref. LA & DHA Indhold 1. Indledning... 3 2. Markedsandele i den tyske varmeforsyning... 3 3. Udvikling på fjernvarmemarkedet... 3 4. Prisstrukturer... 4 5. Vedvarende varme... 4 6. Lovmæssige

Læs mere

Grundvandskøling og ATES state of the art i Danmark.

Grundvandskøling og ATES state of the art i Danmark. Grundvandskøling og ATES state of the art i Danmark. Stig Niemi Sørensen Enopsol ApS Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup INDLEDNING Med ibrugtagningen af Widex A/S nye domicilbygning i Vassingerød skrives

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

EnergyFlexHouse - Baggrund

EnergyFlexHouse - Baggrund EnergyFlexHouse - Baggrund Skærpede krav om lavere energiforbrug medfører større krav til komponenternes funktion og indbyrdes samspil Øgede krav til indeklima og komfort Øgede krav til arkitektur, design

Læs mere

Energibesparelser i sommerhuse -solfanger contra varmepumpe. Klaus Ellehauge

Energibesparelser i sommerhuse -solfanger contra varmepumpe. Klaus Ellehauge Energibesparelser i sommerhuse -solfanger contra varmepumpe Klaus Ellehauge Energiforbrug i sommerhuse Varmepumper og solvarme i sommerhuse Økonomi af VE anlæg i udlejningssommerhuse Kombinationen af solvarme

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se Rørholt se Biogasanlæg yder 8-900 kw gas som løbende omsættes i en gasmotor til 320-360 kw strøm og varme fra motor bortventileres. 5 møller som samlet kan yde 4 mw el ved maks produktion. Anlægget 5 6

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere