Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse"

Transkript

1 Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse I forbindelse med udvikling af Unge- og Kulturcentrets valgfagstilbud til børn og unge i Halsnæs Kommunes klasser, blev der i efteråret 2015 udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse, der satte særligt fokus på elevernes tilfredshed. Denne lille rapport opsummerer de vigtigste tendenser i resultaterne, men lader sig ikke stå alene - den er tænkt som en supplering til spørgeskemaundersøgelsens resultater, der er vedhæftet som bilag. Respondenter I alt har 140 respondenter påbegyndt besvarelsen af spørgeskemaet, hvoraf 104 har færdiggjort det. At besvarelsen er færdiggjort betyder, at respondenten har svaret på samtlige spørgsmål. Der er altså 36 respondenter, som har åbnet spørgeskemaet og undladt at svare på et eller flere spørgsmål. Respondenterne kommer fra 6., 7., 8. og 9. klassetrin fra Arresø Skole (21), Hundested Skole (46) og Frederiksværk Skole (27), og er alle tilmeldt valgfag udbudt af UKC Halsnæs (tal i parentes angiver antal respondenter fra den pågældende skole). Ønskes et mere fyldestgørende billede af respondenternes køn og klassetrin henvises til resultaterne, der er vedhæftet som bilag. UKC Halsnæs tilbyder valgfag indenfor følgende fag (tal i parentes angiver antal respondenter fra det pågældende hold): Talent Matematik (7) Ung Iværksætter (15) Junior Idrætsleder (16) Kinesisk (7) Engelsk (hverdagsengelsk) (20) Engelsk (eksamensforberedende) (34) Spansk (begynder) (9) Spansk (øvet) (7) Tilfredshed I spørgeskemaet er eleverne blevet spurgt til deres overordnede tilfredshed med deres hold, deres underviser, pædagogerne og deres egen indsats på holdet. Ud fra 4 svarmuligheder (Overhovedet ikke tilfreds, Ikke tilfreds, Tilfreds, Særdeles tilfreds) tegner der sig et billede af elever, som i meget høj grad er tilfredse med deres valgfag. Kun 2 (ud af 111) har markeret, at de overordnet ikke er tilfredse med deres hold. De vurderer dog begge, at de føler sig godt tilpas på holdet, de er begge tilfredse med pædagogerne og kun den ene vil ikke anbefale holdet til andre. Begge respondenter går på Ung Iværksætter. Deres utilfredshed ser ud til at gå på deres forventninger til holdet, hvor meget de synes de lærer på holdet og deres egen involvering i planlægningen af holdets indhold. Elevernes tilfredshed med holdet, underviser, pædagoger og egen indsats kan stilles op således:

2 Hvor tilfreds er du med dit hold? Hvor tilfreds er du med din underviser? 2 % 2 % 48 % 50 % 62 % 36 % Overhovedet ikke tilfreds Ikke tilfreds Tilfreds Særdeles tilfreds Overhovedet ikke tilfreds Ikke tilfreds Tilfreds Særdeles tilfreds Hvor tilfreds er du med pædagogerne? Hvor tilfreds er du med din egen indsats på holdet? 1 % 23 % 5 % 39 % 60 % 72 % Overhovedet ikke tilfreds Ikke tilfreds Tilfreds Særdeles tilfreds Overhovedet ikke tilfreds Ikke tilfreds Tilfreds Særdeles tilfreds Der viser sig altså et billede af elever, som samlet set må siges at være tilfredse med deres hold, folkene omkring og deres egen indsats. Når man går ind og kigger på tilfredsheden ud fra de enkelte skoler som eleverne kommer fra, er tilfredsheden størst blandt elever fra Hundested Skole. Der er således ikke en eneste respondent fra Hundested Skole, som udtrykker utilfredshed med andet end deres egen indsats på holdet.

3 Sammenhæng mellem elevernes involvering i planlægning af holdets indhold og tilfredshed 33 respondenter (ud af 140) har tilkendegivet, at de ikke oplever at blive involveret nok i planlægningen af holdets indhold. Kigger man isoleret på denne gruppe af respondenter er den overordnede tilfredshed dog stadig stadig høj. Til gengæld oplever denne gruppe af respondenter i højere grad end gennemsnittet, at holdet ikke lever op til deres forventninger, og deres oplevelse af hvor meget de lærer er mindre end gennemsnittet. Forskellen er dog ikke enorm, men giver alligevel en indikation af, at elevernes med- og selvbestemmelse har en betydning i forhold til deres egen oplevelse af læringsudbytte og indfrielse af forventninger. Denne gruppe af respondenter er fordelt på samtlige hold med undtagelse af Talent Matematik, hvor 6 ud af 7 respondenter svarer ja til at de oplever at blive involveret nok i planlægningen af holdets indhold, mens den syvende respondent svarer rigtig meget. Valgfag er et socialt arrangement I spørgeskemaundersøgelsen er respondenterne blevet spurgt om de synes, at der er behov for flere sociale arrangementer i forbindelse med deres valgfag. Med en forud antaget forventning om, at eleverne i høj grad ville ønske flere sociale arrangementer er resultatet anderledes iøjenfaldende. 108 respondenter har svaret på spørgsmålet og svarene fordeler sig således, at hele 43 procent ikke mener, at der er behov for flere sociale arrangementer. Dette kan forklares ved, at eleverne måske allerede oplever valgfaget som et socialt arrangement. Valgfagene som UKC Halsnæs udbyder foregår fysisk i Frederiksværk Gymnasiums lokaler og holdene er blandede med elever på tværs af skoler og klassetrin. Derudover gør UKC s pædagoger et stort stykke arbejde i forhold til at sørge for, at der i fællesrummet er snacks, the og kaffe, og mulighed for at snakke og være sammen - også på tværs af valgfagsholdene. Man har det sjovt og glæder sig til at komme til valgfag Sidst i spørgeskemaet er respondenterne blevet bedt om, at fortælle, hvad der er det bedste ved at have valgfag udbudt af UKC Halsnæs. I de mange tilbagemeldinger der her er givet, er der særligt tre ting som synes at gå igen i respondenternes svar: 1) Stemningen og fællesskabet bliver ofte fremhævet som det bedste ved valgfagene. En skriver f.eks.: Uanset hvad vi laver, er det hyggeligt at være her, en anden skriver: Jeg synes det er hyggeligt at sidde og arbejde. Og alle er søde og venlige. Det føles ikke rigtig som undervisning på skolen, mens en tredje siger det ganske kort: Vores fællesskab! 2) Flere elever nævner muligheden for at lære mere som noget af det bedste. En skriver: At man får ekstra undervisning så man kan blive bedre på de punkter man er hæmmet ved, og en anden skriver: At jeg kan blive bedre til de ting der halter, men også lære nye ting og få undervisning på en anden måde. 3) Den tredje ting som flere respondenter tilkendegiver som det bedste ved UKC s udbud af valgfag er lærerne. En elev skriver: Man føler sig velkommen så snart man kommer ind ad døren. Læreren forstår altid, at man har haft undervisning tidligere på dagen, så man kan være lidt træt nogle dage eller måske har man en dårlig dag. Charlotte (læreren) redder den bare altid! Vil du anbefale holdet til andre? Et stort overtal af respondenter angiver, at de ville anbefale holdet til andre. 91 procent af respondenterne ville anbefale andre at tage det sammen valgfag som de selv er på - det svarer til at

4 10 ud af de 109 respondenter, som har svaret på spørgsmålet, ikke ville anbefale deres hold til andre. Der er dog kun en enkelt af de 10 respondenter, som ikke er overordnet tilfreds med sit valgfagshold - de 9 øvrige har markeret, at de er tilfredse. Utilfredsheden i denne gruppe af respondenter synes hovedsageligt at grunde i, at holdet ikke lever op til deres forventninger og at de ikke synes at de lærer nok. Konklusion Når man bruger tid på at gennemgå resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen bliver det tydeligt, at der generelt er stor tilfredshed blandt eleverne på de forskellige valgfagshold. Den største tilfredshedsprocent findes blandt elever fra Hundested Skole, som samtidig har det markant største antal respondenter repræsenteret i undersøgelsen. Det kan konkluderes, at der er en sammenhæng mellem elevernes oplevelse af medindflydelse på fagets indhold og deres oplevelse af, hvor meget de oplever at få ud af valgfaget. Når eleverne kommer til valgfag, som fysisk foregår på Frederiksværk Gymnasium, er det en forholdsvis stor gruppe elever, som ikke synes, at der er behov for flere ture ud af huset. Dette kan forklares med, at eleverne muligvis oplever turen fra deres normale folkeskole til gymnasiet som værende en tur ud af huset. Det er ihvertfald indiskutabelt, at størstedelen af eleverne ser valgfagene som en form for socialt arrangement. Undersøgelsen viser, at det sociale betyder enormt meget for elevernes trivsel og oplevelse af udbyttet. Efterskrift Udover udarbejdelse af denne mini-rapport har jeg personligt været på besøg i Halsnæs og observeret og interviewet (snakket med) elever, lærere, pædagoger og en skoleleder. Efter at have oplevet stemningen på Frederiksværk Gymnasium og set valgfagene i aktion, kommer det positive resultat om den høje tilfredshed og oplevelse af trivsel, ikke bag på mig. Lærerne gør et stort stykke arbejde og virker til at trives i lidt mindre formelle rammer end folkeskolerne ofte tilbyder - som en lærer fortalte mig: Jeg eksperimenterer mere her med undervisningsformer - jeg er ikke så bundet af målstyring osv. som jeg er i min undervisning i skolen. Samtidig gør pædagogerne et enormt stykke arbejde for at eleverne skal føle sig trygge, set og velkomne - og har bag kulisserne arbejdet hårdt for at få dette projekt op at stå. En dokumentationshistorie fra mit besøg på UKC Halsnæs kan findes som en del af et inspirationskatalog udgivet af Ungdomsringen og BUPL - og finansieret af Undervisningsministeriet. Inspirationskataloget bliver udgivet d. 10. februar 2016 og vil derefter være frit tilgængeligt på Ungdomsringens, BUPL s og Undervisningsministeriets hjemmesider. Januar 2016 Christoffer Schultz, cand.pæd.pæd. Bilag: Undersøgelsens resultater

5 Spørgeskema: Halsnæs UKC Forfatter: Christoffer Schultz Publiceret: :53:09 Forventet: 0 Påbegyndt: 140 Afsluttede: TEKST / BILLEDE CONTENT N/A N/A N/A N/A 2 Hvilket køn er du? Antal Procent Grafik 1 1. Dreng 38 33,33% 2 2. Pige 76 66,67% Total % Gennemsnit 1,67 3 Hvilken skole kommer du fra? Antal Procent Grafik 1 1. Arresø Skole afd. Magleblik 21 20,19% 2 2. Arresø Skole afd. Ølsted 0 0,00% 3 3. Hundested Skole afd. Lerbjerg 45 43,27% 4 4. Hundested Skole afd. Storbjerg 1 0,96% 5 5. Frederiksværk Skole afd. Enghaven 15 14,42% 6 6. Frederiksværk Skole afd. Melby 22 21,15% Total % Gennemsnit 3,53 4 Hvilket klassetrin går du på? Antal Procent Grafik klassetrin 0 0,00% klassetrin 21 18,75% klassetrin 40 35,71% klassetrin 51 45,54% Total % Gennemsnit 3,27 5 Hvilket hold er du på? Antal Procent Grafik 1 1. Talent Matematik 7 6,09% 2 2. Ung iværksætter 15 13,04% 3 3. Junior Idrætsleder 16 13,91% 4 4. Kinesisk 7 6,09% 5 5. Engelsk (hverdagsengelsk) 20 17,39% 6 6. Engelsk (eksamensforberedende) 34 29,57% 7 7. Spansk (begynder) 9 7,83% 8 8. Spansk (øvet) 7 6,09% Total % Gennemsnit 4,66 6 Vurder følgende spørgsmål: Antal Procent Grafik 6.1 Hvor tilfreds er du med dit hold? 1 1. Overhovedet ikke tilfreds 0 0,00% 2 2. Ikke tilfreds 2 1,80% 1/4

6 3 3. Tilfreds 56 50,45% 4 4. Særdeles tilfreds 53 47,75% Total % Gennemsnit 3, Hvor tilfreds er du med din underviser? 1 1. Overhovedet ikke tilfreds 0 0,00% 2 2. Ikke tilfreds 2 1,82% 3 3. Tilfreds 40 36,36% 4 4. Særdeles tilfreds 68 61,82% Total % Gennemsnit 3, Hvor tilfreds er du med pædagogerne? 1 1. Overhovedet ikke tilfreds 1 0,93% 2 2. Ikke tilfreds 0 0,00% 3 3. Tilfreds 65 60,19% 4 4. Særdeles tilfreds 42 38,89% Gennemsnit 3, Hvor tilfreds er du med din egen indsats på holdet? 1 1. Overhovedet ikke tilfreds 0 0,00% 2 2. Ikke tilfreds 6 5,45% 3 3. Tilfreds 79 71,82% 4 4. Særdeles tilfreds 25 22,73% 7 Total % Gennemsnit 3,17 Du bedes vurdere følgende på en skala fra 1 5, hvor 5 er bedst. 7.1 Hvor godt føler du dig tilpas på dit hold? Antal Procent Grafik ,00% ,92% ,02% ,78% ,28% Total % Gennemsnit 4, Hvor godt har lærere og pædagoger taget imod dig på dit hold? ,00% ,85% ,70% ,56% ,89% Gennemsnit 4, Hvor god er stemningen på dit hold? ,00% ,92% 2/4

7 ,60% ,03% ,46% Total % Gennemsnit 4, Hvor godt er fællesskabet på dit hold? ,67% ,17% ,69% ,53% ,94% Total % Gennemsnit 3,68 8 Antal Procent Grafik 8.1 Vil du anbefale dit hold til andre? 1 1. Ja 99 90,83% ,17% Total % Gennemsnit 1, Synes du, at der er behov for flere sociale arrangementer i forbindelse med dit hold? 1 1. Ja 58 53,70% ,30% Gennemsnit 1, Synes du, at der er behov for (flere) ture ud af huset eller andet i forbindelse med undervisningen? 1 1. Ja 84 77,78% ,22% 9 10 Gennemsnit 1,22 Har du en idé til sociale aktiviteter? (Du må meget gerne skrive din idé i feltet) 1. Har du en idé til ture ud af huset i forbindelse med undervisningen? (Du må meget gerne skrive din idé i feltet) Antal Procent Grafik 11.1 Lever holdet op til dine forventninger? 1 1. Overhovedet ikke 2 1,85% 2 2. I nogen grad 18 16,67% 3 3. Ja 63 58,33% 4 4. Rigtig meget 25 23,15% Gennemsnit 3, Føler du, at du lærer noget på holdet? 1 1. Overhovedet ikke 3 2,78% 2 2. I nogen grad 18 16,67% 3 3. Ja 63 58,33% 4 4. Rigtig meget 24 22,22% 3/4

8 Gennemsnit 3, Oplever du, at du bliver involveret nok i planlægningen af holdets indhold? 1 1. Overhovedet ikke 3 2,78% 2 2. I nogen grad 30 27,78% 3 3. Ja 61 56,48% 4 4. Rigtig meget 14 12,96% Gennemsnit 2,80 12 Hvad er det bedste ved holdet? Har du nogle idéer til at gøre holdet mere spændende, sjovere, bedre eller andet? (du må meget gerne skrive din(e) idé(er) i feltet) TEKST / BILLEDE CONTENT N/A N/A N/A N/A 4/4

9 Spørgeskema: Halsnæs UKC Forfatter: Christoffer Schultz Publiceret: :53:09 Forventet: 0 Påbegyndt: 140 Afsluttede: 104 Har du en idé til ture ud af huset i forbindelse med undervisningen? (Du må meget gerne skrive din idé i feltet) Farumpark Fodbolf Det må læren bestemme Tivoli Kik på vores præsentation ;) Måske besøge nogle steder, hvor der er noget interessant om det valgfag man har. Fodbold Campe Noget med dans Kom ind i parken Jq, ikke nogen Besøge noget engelsk Et møde med brittere, Tivoli Altså nogle hvor man kommer et andet sted hen. Fx KBH Måske noget med man besøger nogle fra landet/ser noget med deres kultur at gøre Fx at tage til den amerikanske ambassade og snakke lidt med dem Ud og spise kinesisk!!!!!!! kunstmuseer!! Tur til USA Ture til England. Få en iværksætter til at fremlægge noget En tur til HTX eller andre uddannelser. 1/2

10 Spørgeskema: Halsnæs UKC Forfatter: Christoffer Schultz Publiceret: :53:09 Forventet: 0 Påbegyndt: 140 Afsluttede: 104 Har du en idé til sociale aktiviteter? (Du må meget gerne skrive din idé i feltet) Fodbold turneringer Jeg vil gerne lave noget mere sammen med de andre i klassen og komme ud og opleve noget som læren Arrangerer Ryk matematik til en anden dag på et andet tidspunkt ;) Alt Flere aktiviteter, blandet med andre hold så man kommer hinanden ved på tværs af skolerne. Ellers mange aktiviteter ude fra gymnasiet Jule ture tage ud og øve sproget med nogen andre fra andre lande Jeg har desværre ingen ideer Ikke lige på stående fod desværre. Fodbold Sove på skolen Fodbold ; ) Fodbold, ikke rigtig nogen En fest eller måske en fodboldkamp, en sport hvor man kan spille sammen og lave samarbejde, sammentidig med at det skal være sjovt. engelsk lege Evt. få engelsktalende på besøg hvis muligt, ture hvor vi snakker mere engelsk. Ellers synes jeg, at turen til London er den fedeste ide! Måske noget i KBH? Jeg ved ikke rigtig hvor mange muligheder der er. Museum Jeg tænker, at det kunne være fint med nogle ture f.eks museer eller andre kulturelle ting, som har indflydelse på vores undervisning Ud og spise kinesisk!!!!!!!!!! Teate Tur til USA Øøøøøøøøøøøøhm nej? 1/2

11 Spørgeskema: Halsnæs UKC Forfatter: Christoffer Schultz Publiceret: :53:09 Forventet: 0 Påbegyndt: 140 Afsluttede: 104 Hvad er det bedste ved holdet? At lære Når vi bevæger os At man lærere noget At man har det sjovt og glæder sig til at komme til valgfag og man møder en helt masse nye mennesker og lære dem at kende At jeg lærer noget Vi lærer at fremlægge og andre ting At man har det godt med hinanden Wenbo KAGE! Sproget KAGE Ved ikke Uanset hvad vi laver, er det hyggeligt at være her At vi godt kan arbejde sammen og det er en sjov måde vi lærer sproget på Det er sjovt og søde lærere. At man føler sig velkommen. At man får god undervisning og hjælp som man kan forstå Det er en sjov og god lære måde de lære os tingene på at man lærer noget At man er sammen med sine veninder, så man får et godt sammenhold At jeg faktisk har chancen for at arbejde med min veninde som er samme nivea. At lære engelsk At man får ekstra undervisning så man kan blive bedre på de punkter man er hæmmet ved. Jeg får også mulighed for at se nogen personer som jeg nødvendigvis ikke ser så tit.? Det er vores lærer! Michael Westi, han er en super lærer! Lærene Gustav er her Damerne Fodbold Man kan få mad Vennerne Kagen Det er sjovt Vores fælleskab! Stemningen Stilheden og læreren. Vores lærer. Hun er rigtig god og støtter en fuldt ud. Det at være der sammen med veninderne At jeg kan blive bedre til de ting der halter, men også lære nye ting og få undervisning på en anden måde. Man føler sig velkommen så snart man kommer ind af døren. Læreren forstår altid at man har haft undervisning tidligere 1/2

12 på dagen, så man kan være lidt træt nogle dage, eller måske har man en dårlig dag. Charlotte reder den bare altid! At jeg er her med mine venner Charlotte har slik med At læren udfordre dig At det er hyggeligt Slikket Vores lærer er god til at motivere os og lære os ting Vores søde underviser Charlotte, at jeg kan gå her med mine veninder, og vi får en masse god støtte til de fremtidige eksamener. Jeg syntes at det er hyggeligt at sidde og arbejde. Og alle er søde og venlige. Der føles ikke rigtig som undervisningen på skolen Vores lære Undervisningen og personerne At Charlotte har slik med; ) At vi får slik Faget og menneskerne kagen Jeg kan godt lide undervisning, det er bare fjong og hygge Kage og hygge Det er sjovt at man lærer om kroppen Lærene At det fordet meste er dem fra min klasse Ved holdet på Melby er det rart, at vil alle kender hinanden. Det skaber trygge rammer. Mine venner. At der er "1" der laver noget... Venner, og læring Det ved jeg ikke At blive udfordret, i et fag jeg godt kan lide, især da jeg ikke føler at jeg lære noget specielt i det her fag, når jeg er på min skole 2/2

13 Spørgeskema: Halsnæs UKC Forfatter: Christoffer Schultz Publiceret: :53:09 Forventet: 0 Påbegyndt: 140 Afsluttede: 104 Har du nogle idéer til at gøre holdet mere spændende, sjovere, bedre eller andet? (du må meget gerne skrive din(e) idé(er) i feltet) Fodbolf At komme ud og opleve noget Det mega sjovt!!!!!! Noget udefra kommende Ja det er godt nu Det ved jeg ikke lige. Jeg føler holdet lever op til mine forventninger. Fodbold Fodbold Mere fysisk træning, ikke rigtig nogen Tal altid engelsk. Lærerne taler ikke så meget engelsk Jeg synes holdet er godt som det er! Idk bro Tag på tur Flere ture, vi har ikke været på nogen tur.. mere kage, måske iskaffe At alle laver noget Ik rigtig Noget kage eller noget mad hver gang, da det ligger meget sent. Måske ligge det tidligere vis mulig. 1/2

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Det elektroniske spørgeskema blev i januar 2012 oploadet på Kulturskolens hjemmeside og sendt via mail til samtlige elever. I alt

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014 Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Juli, 2014 Indledning Hvidovre Kommunes etablering af talenthold indgår som en del af

Læs mere

http://www.analyzethis.no/v3/lpdanmark/bestilling/summary.aspx

http://www.analyzethis.no/v3/lpdanmark/bestilling/summary.aspx Side 1 af 5 Data er sidst opdateret 26.06.2008 02:02:22 Antal besvarelser: 98 af 98 for udvalg: Nordenskov Skole Elev - Kortlægningsundersøgelse LP-modellen Baggrundsoplysninger Dreng Pige Kryds af, om

Læs mere

Elevevaluering på Agroskolen 1. Hovedforløb Maj 2015

Elevevaluering på Agroskolen 1. Hovedforløb Maj 2015 1 2 Indhold 1 Jeg er tilfreds med den måde, mine lærere underviser på... 3 2 Undervisningen er på et niveau, der passer fagligt til mig... 3 3 Jeg deltager aktivt i timerne og er altid forberedt... 5 4

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Evalueringsnotat - Ungdomsskolen

Evalueringsnotat - Ungdomsskolen Dato 171215 Dok.nr. 176539-15 Sagsnr. 15-13597 Ref. memn Evalueringsnotat - Ungdomsskolen Indhold Evaluering af mål 1: 3 nye ungdomsklubber etableres i Tistrup, Næsbjerg og Ansager (evaluering udsat)....2

Læs mere

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konklusion... 4 Præsentation af målgruppen for Den Gule Dør...

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 45% 129 Pige 55% 159 Total 100% 288

Er du... Procent Antal Dreng 45% 129 Pige 55% 159 Total 100% 288 1 Er du... Dreng 45% 129 Pige 55% 159 100% 288 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED 1 Det er meget, meget sjovere her end i min almindelige skole. Man leger med dansk i stedet for bare at

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave

Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave Hvorfor valgte vi netop Vestbirk Naturbørnehave?: Vi valgte Vestbirk børnehave, fordi vi ønskede en børnehave med mulighed for nærhed og tryghed. Fordi vi fornemmede

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 17:30 Mødested: Udvalgsværelse 1 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 143. Evaluering af sommerundervisning Åbent - 17.13.02-G01-3-15

Læs mere

Hvad synes du om dit liv på Granhøjen?

Hvad synes du om dit liv på Granhøjen? ANALYSE AF BEBOERTILFREDSHEDEN PÅ GRANHØJEN 2016 BAGGRUND: Analysen er lavet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, der er uddelt til Granhøjens beboere i marts 2016. Der er uddelt i alt 130 skemaer,

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/2014 1. ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 15. oktober 2010 Følgende emner indgår i resultatvisn: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre hjælper,

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE?

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? 8 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 1: HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE hvorfor er der nogen, der begynder at ryge, hvor mange gør det, og hvad gør rygning ved kroppen www.op-i-røg.dk

Læs mere

Selvevaluering - Hjemly Idrætsefterskole 2012-13

Selvevaluering - Hjemly Idrætsefterskole 2012-13 Selvevaluering - Hjemly Idrætsefterskole 12-13 Selvevalueringen tager sit udgangspunkt i skolens værdigrundlag. Hovedsigtet i dette skoleårs evalueringsrunde har sit fokusfelt omkring: at undersøge de

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12

Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12 Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12 Denne undersøgelse er lavet med alle skolens elever. Eleverne har siddet i deres kontaktgrupper og diskuteret

Læs mere

2. Kom evt. med andre handlingsforslag som jeres diskussion har inspireret til.

2. Kom evt. med andre handlingsforslag som jeres diskussion har inspireret til. Sådan gik det til fælles forældremøde den 26. oktober! I alt ca. 100 forældre og medarbejdere mødte frem for at drøfte resultatet af den store forældretilfredshedsundersøgelse, som gennemførtes i august

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Det handler om meget mere end kraftspring og rullefald?

Det handler om meget mere end kraftspring og rullefald? Det handler om meget mere end kraftspring og rullefald? Perspektiver på tweens, ungdom og gymnastik i en synes godt om -kultur! Middelfart 17.november 2013 Hvad er der på dagsordenen? De digitale indfødte

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Svarprocent: 85% (669 besvarelser ud af 784 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole 79 74 76 [+2] 88 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 82% (59/622) Elevtrivsel 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Regionsgns. (Region Nordjylland) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København.

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Beskrivelse af interview med Nadia Interviewet med Nadia blev gennemført på biblioteket Støberiet på Blågårds Plads

Læs mere

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 15. november 2013

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 15. november 2013 Resultatudtrækket er foretaget 15. november 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning

Læs mere

Det gode samarbejde mellem skole og klub De gode historier

Det gode samarbejde mellem skole og klub De gode historier Det gode samarbejde mellem skole og klub De gode historier I forbindelse med projektet Det gode samarbejde mellem skole og klub har CUR været med på sidelinjen, når der blev afprøvet forskellige former

Læs mere

Evaluering af eliteidrætsklasser Nordre Skole (2014-2015)

Evaluering af eliteidrætsklasser Nordre Skole (2014-2015) Evaluering af eliteidrætsklasser Nordre Skole (2014-2015) Data, ukommenteret (elever) Gennemført juni, 2015 1 (1) Hvad er dit køn? (2) Er du tilfreds med at gå i eliteidrætsklassen? Oversigt over forklaringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. Skolernes motionsdag og Elevparlamentet. Et lille tilbageblik

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. Skolernes motionsdag og Elevparlamentet. Et lille tilbageblik Indholdsfortegnelse side 2: side 6: side 7: side 8: side 9: side 10: side 11: side 12:! Skolelederen har ordet Kalenderen Bag for en sag Nyt fra Klubben Skolernes motionsdag og Elevparlamentet Den kommende

Læs mere

Elevernes evaluering af valgfagsugen - 2013. Indhold:

Elevernes evaluering af valgfagsugen - 2013. Indhold: 1 Elevernes evaluering af valgfagsugen - 2013 Indhold: Side Samlet evaluering 2-5 Generelle bemærkninger fra eleverne 6-10 Evaluering af de enkelte valgfag 11 24 Tilfredshed med valgfagsugen pr. afdeling

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave 1. Om boenheden Boenhed Plejehjemmet Strandmarkshave Inkl. Bofællesskabet Torndalshave Adresse Tavlekærsvej 164 Tilsynsdato 15.november

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen Evalueringsrapport Fleksible åbningstider i dagplejen Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning og baggrund... 3 Metodisk tilgang... 3 Resultater... 3 Kendskab til ordningen om fleksible åbningstider

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. december 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Spørgsmål eleverne i 5. klasse skulle tænke over og besvare om skolereformen:

Spørgsmål eleverne i 5. klasse skulle tænke over og besvare om skolereformen: Skolereform Elevernes tanker om skolereformen 5. klasse har talt med deres klasselærer om Skolereformen. De skulle fortælle, hvad de vidste, hvad de havde hørt, hvad de troede, og hvad de havde af ønsker

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. september 2010 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sdr. Kongerslev Skole Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af en periode.

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

Greve afdeling. Referat af deltagerrådsmøde. Fredag den 8.maj 2015 kl. 9.00-10.00 i Stjerneborg Vest. Til stede:

Greve afdeling. Referat af deltagerrådsmøde. Fredag den 8.maj 2015 kl. 9.00-10.00 i Stjerneborg Vest. Til stede: Greve afdeling Referat af deltagerrådsmøde Fredag den 8.maj 2015 kl. 9.00-10.00 i Stjerneborg Vest Til stede: Bygge og Anlæg: Mikkel Film og Foto: Victor og Sara Pædagogik og Kreativitet: Ayse og Annika

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering, marts 2010.

Undervisningsmiljøvurdering, marts 2010. Undervisningsmiljøvurdering, marts 2010. Udarbejdet af: Christine 9c, Emil 9c, Morten 6.b, Caroline 6.a, Lilian Svart, Elna Jørgensen 1. Kortlægning jf. skema 2. Beskrivelse og vurdering af evt. undervisningsmiljøproblemer

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Red Barnets Venskabsfamilier - Dokumentation og evaluering 2008 Bilag 2.3: Interview med xxx Foretaget 26. november 2008 af Mille Buch-Andersen

Red Barnets Venskabsfamilier - Dokumentation og evaluering 2008 Bilag 2.3: Interview med xxx Foretaget 26. november 2008 af Mille Buch-Andersen xxx er 22 år og bor i Ringsted. Han er bror til yyy, som blev interviewet umiddelbart før xxx. De bor 5 minutters gang fra hinanden. xxx bor alene, hans kæreste er flyttet en måneds tid før. Jeg kontaktede

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave 1. Om boenheden Boenhed Plejecentret Krogstenshave Adresse Krogstenshave Alle 47, Karise Alle 29 og 31. Tilsynsdato 26.november 2012 Antal pladser

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undersøgelse af undervisningsmiljø FLE 08/09 Hold: 8. kl, 9.a, 9.b, 10.a, 10.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Rammer 2 Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Elevbesvarelser

Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Elevbesvarelser Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Spørgsmålene er inspireret af Termometeret fra Dansk Center for Undervisningsmiljø, og der er valgt flg. områder ud: Generel

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 12-13 I efteråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

Første rejsebrev fra Brisbane, Australien 2. praktik periode Christina Bach Mølholt HS13046

Første rejsebrev fra Brisbane, Australien 2. praktik periode Christina Bach Mølholt HS13046 Lu Brisbane sign - skyline Første rejsebrev fra Brisbane, Australien 2. praktik periode Christina Bach Mølholt HS13046 Diving - Great Barrier Reef Kænguru Australia Zoo Så blev det tid til, at jeg skal

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune beelser: 3.178 Svarprocent: 58,61% Hillerød Sammenligning af kommune

Læs mere

MALTE: Er det ikke på tide, at du snart får dame på? FREDERIK: Øhhh.. Det har jeg da allerede... MALTE:

MALTE: Er det ikke på tide, at du snart får dame på? FREDERIK: Øhhh.. Det har jeg da allerede... MALTE: Væddemålet Romantisk komedie/drama Af Kunstlinjen - Sønderskovskolen 2016 SC 1. - MIDT I FESTEN. Der er mørkt med farvestrålende diskolys. Frederik, Malte og nogle andre drenge står med en øl i hånden,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 10 Er du glad for at gå i skole? 42 / 84%, ikke rigtigt Hvordan

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38 Højsted, den 08-02-16 UMV maj 2015 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi har brugt spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen er foregået i perioden fra marts

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus

Sukkertoppen og Vibenhus Sukkertoppen og Vibenhus 2014 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken Praktik i afd.: Sirius. Praktikperiode: 1. praktikperiode. Generelt: 1. 2. 3. 4. 5. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart?

Læs mere

I gamle dage drak man the på værelset - nu snupper man en hurtig smoothe på J&J.. Perspektiver på twwen, unge og en fritidsarena i forandring!

I gamle dage drak man the på værelset - nu snupper man en hurtig smoothe på J&J.. Perspektiver på twwen, unge og en fritidsarena i forandring! I gamle dage drak man the på værelset - nu snupper man en hurtig smoothe på J&J.. Perspektiver på twwen, unge og en fritidsarena i forandring! Horsens 6.april 2016 Fritidsarenaen er i forandring! Unge

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag H - Søren 00.06 Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.11 Søren: En ganske almindelig hverdag? 0014

Læs mere

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 4. november 2013

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 4. november 2013 Resultatudtrækket er foretaget 4. november 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning

Læs mere

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 31. marts 2011

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 31. marts 2011 Resultatudtrækket er foretaget 31. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (296 besvarelser ud af 338 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 84 63 73 2 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014

Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014 Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014 Titel Skole Mål (Læringsforsøgets titel) Låsby Skole Læringsforsøgets helt overordnede formål er inklusion i/fra 0.klasse = At eleverne fra specialklasserækken

Læs mere

Jeg er glad for at gå i skole. Jeg føler mig tryg i klassen

Jeg er glad for at gå i skole. Jeg føler mig tryg i klassen Jeg er glad for at gå i skole 1% 0% 14% 52% 33% Jeg føler mig tryg i klassen 3% 0% 46% 10% 41% Jeg kan lide mine kammerater i klassen 0% 0% 9% 40% 51% Mine venner kan lide mig, som den jeg er 1% 45% 46%

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Velkommen / Værd at vide...

Velkommen / Værd at vide... Sæson 27 - nummer 1 Så er Cirkus Oølaiski starte på sin 27. sæson - og den er skudt rigtig godt igang. 19 'gamle' cirkusbørn holder stadig vil - og er meget aktive i cirkus, og dertil er der indtil nu

Læs mere

Side 1 af 10. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 13. oktober 2011

Side 1 af 10. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 13. oktober 2011 Resultatudtrækket er foretaget 13. oktober 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning

Læs mere

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn.

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn. Bilag 3 Interview med Mia. Mia er kærester med Martin og sammen har de datteren Mette. Kata: Jeg stiller spørgsmålene, og hedder Katariina Sofie: Jeg hedder Sofie, og jeg vil supplere Katariina. Kata:

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere