Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009"

Transkript

1 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion. Hvad er benchmarking? Benchmarking er en systematisk sammenligning med henblik på erfaringsudveksling, forbedring af systemer og produktion. Man kan også sige det på en anden måde - at lære er best practice for at se, hvordan de bedste producerer, tage ved lære af dem og dermed selv blive bedre. Ved brug af benchmarking er det således muligt at lave en best practice i forhold til sammenlignelige grupper af eksempelvis smågriseproducenter eller slagtesvineproducenter. Hvad gør man så i svineproduktionen? Systematisk sammenligning indebærer ved benchmarking, at der fastlægges et fikspunkt Svineproducenternes resultater kan variere meget. Ved at anvende benchmarking kan den enkelte producent se, hvor resultaterne afviger, og ikke mindst hvor det eventuelt er muligt at opnå forbedringer. eller en norm, som kan benyttes som sammenligningsgrundlag. Inden for Dansk Landbrugsrådgivning har man flere muligheder for at lave benchmarking i svineproduktionen og mellem svinebedrifterne. Såfremt man får lavet regnskab i Ø9, er der heri en række muligheder for at lave analyser, der sammenligner den enkelte bedrift med sammenlignelige grupper. Herudfra kan man vurdere, hvordan produktionsresultater er, og hvor man skal have fokus for at optimere produktionen samt det økonomiske udbytte. Det er vigtigt at have øje for, hvad målet er for den enkelte, da en høj produktionseffektivitet ikke altid nødvendigvis giver den bedste økonomiske bundlinje. En anden mulighed er at tage udgangspunkt i Business Check tallene og en analyse heraf, som VSP har udarbejdet. Udfra dette kan der opstilles benchmarking, som kan bruges på den enkelte bedrift. Analyse af Business Check tal fra 25 til 29 Smågriseproducenter med produktion af 3 kg grise Dækningsbidraget pr. årsso i perioden fra 25 til 29 fremgår af figur 1. Herunder er der for hvert enkelt år vist, hvad dækningsbidraget er for 1. kvartil, 3. kvartil samt medianen. 1. kvartil er lig med dækningsbidraget for nummer 25 ud af 1. Ligeledes viser medianen dækningsbidraget for den midterste af de medtagne bedrifter, mens kvartil viser, hvad dækningsbidraget er for nummer 75 ud af kvartil angiver således ikke, hvad gennemsnittet er for den bedste fjerdedel, men hvilket dækningsbidrag man skal over for at ligge i den bedste fjerdedel. Og ligeledes viser medianen, hvilket dækningsbidrag man skal over for at være bedre end halvdelen. Fordelen ved denne måde at præsentere data på er, at resultater, der afviger meget fra, hvad den gennemsnitlige producent opnår, ikke er med til at forskubbe gennemsnittet eller forrykke resultatet. Resultatet ved 3. kvartil må således ikke forveksles med gennemsnitsresultatet for de bedste 25 %. Derfor er forskellen mellem 1. og 3. kvartil også mindre end, hvis man havde Figur 1. Dækningsbidrag, kr. pr. årsso. Median og 1- og 3. kvartil er vist. anvendt gennemsnittet for bedste og dårligste fjerdedel. Til gengæld må det forventes, at medianen er tæt på gennemsnittet, hvilket også er tilfældet. Det er værd at bemærke, at der ikke her er tale om de samme bedrifter, der altid er den bedste eller dårligste, men at der for hver enkelt omkostningspost er set på den aktuelle omkostning. Dækningsbidraget for medianen var i perioden fra 25 til 29 på 3.8 kr. Havde man over 4.4 kr. i dækningsbidrag, lå man i den bedste fjerdedel, og hvis man havde under 3.3 kr., lå man i den dårligste fjerdedel. Der er således omkring 1.1 kr. eller ca. en fjerdedel af dækningsbidraget i forskel på, om man lå i den dårligste eller den bedste fjerdedel. 48 Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 49

2 Figur 2. Krav til dækningsbidrag kr. pr. årsso Krav til dækningsbidrag pr. årsso Krav til dækningsbidrag pr. årsso er opgjort til 4.4 kr. for medianen. Dette beløb skal dække de samlede kapacitets- og kapitalomkostninger, så resultatet lige bliver kr. De bedste havde et krav på 4. kr., og de dårligste et krav på 4.9 kr., altså ca. 9 kr. i forskel. Det viser, at produktionsøkonomien i perioden ikke har været god, da dækningsbidraget har været lavere end kravet hertil, og resultatet pr. årsso har derfor været negativt. Kapacitetsomkostninger Kapacitetsomkostninger pr. årsso er opgjort til 3.3 kr. for medianen. De bedste anvendte 2.9 kr., mens de dårligste brugte 3.9 kr. Tilsvarende beregninger er foretaget på de enkelte grupper af kapacitetsomkostninger, dvs. energi, vedligeholdelse, løn, forsikringer og diverse kapacitetsomkostninger. Resultaterne er dog ikke medtaget her. Rente- og lejeomkostninger Medianen brugte 1. kr. på renter og leje, mens de bedste kun brugte 8 kr., og de dårligste brugte 1.3 kr. Det skal her bemærkes, at renteudgiften er beregnet ud fra den bundne kapital og aflønnet med den aktuelle rente på bedriften. Kapital bundet pr. årsso Kapital bundet pr. årsso er de investerede midler i bygninger, inventar og driftsmidler, der vedrører svineproduktionen. Medianen angiver, at der er bundet godt 21. kr. pr. årsso. I perioden har besætningerne med mindst kapital haft bundet kr. eller mindre, mens de med mest har haft bundet godt 26. kr. eller mere, en forskel på ca. 5 % Man kan lave benchmarking på de enkelte grupper af kapacitetsomkostninger, f.eks. løn, forsikringer og energiforbrug, og dermed finde ud af præcis, hvor der kan tjenes penge Figur 3. Kapital bundet, kr. pr. årsso. 5 Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 51

3 Figur 4. Dækningsbidrag, kr. pr. slagtesvin. Median og 1. og 3. kvartil er vist. Slagtesvineproducenter Dækningsbidrag 112 slagtesvineproducenter, som indgik i analysen, havde i perioden fra 25 til 29 et mediandækningsbidrag på 117 kr., hvoraf den bedste kvartil havde et på 137 kr. og den dårligste et på 93 kr. En spredning på omkring 2 %. Dækningsbidraget for de enkelte år fremgår af figur 4. Kravet til dækningsbidrag pr. slagtesvin Set over den 5-årige periode har der været krav til dækningsbidraget for at dække kapacitetsog kapitalomkostninger på 138 kr. pr. slagtesvin. Dette varierer dog, så den bedste fjerdedel kunne nøjes med 121 kr. eller mindre, mens den dårligste fjerdedel skulle have over 16 kr. for at have et positivt afkast fra slagtesvineproduktionen. Samlet set har det i perioden ikke været muligt at opnå et positivt resultat ved slagtesvineproduktionen. Kapacitetsomkostninger Kapacitetsomkostningerne i alt for medianen er opgjort til 98 kr., de bedste brugte 79 kr., mens de dårligste brugte 121 kr. Der er således stor variation i omkostninger, om man ligger i den bedste eller dårligste fjerdedel. Resultaterne for de enkelte grupper af kapacitetsomkostninger er ligeledes blevet beregnet, men er ikke medtaget her. Rente- og lejeomkostninger Medianen brugte 39 kr. på renter og leje, mens de bedste brugte 31 kr. og de dårligste brugte 47 kr. Det skal igen understreges, at renteudgiften er beregnet ud fra den bundne kapital og aflønnet med den aktuelle rente på bedriften. Kapital bundet pr. produceret slagtesvin For medianen er der bundet 8 kr. pr. slagtesvin, mens den fjerdedel af bedrifter, der har bundet mindst, har bundet 6 kr. eller mindre. De, der har bundet mest, har bundet knap 1. kr. eller mere pr. enhed. Det svarer til en spredning på godt 2 % Figur 5. Krav til dækningsbidrag kr. pr. slagtesvin. Figur 6. Kapital bundet kr. pr. slagtesvin. 52 Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 53

4 Tabel 1. Benchmarking af effektivitet og økonomi pr. årsso med produktion af 3 kg grise. Hvordan bruges resultaterne til benchmarking? Resultaterne er brugt til at vise eksempler på benchmarking i forhold til den bedste kvartil. Herved vises det, hvor svineproducenten i eksemplet afviger fra denne gruppes resultater, og ikke mindst hvor meget det er muligt at hente / tjene ekstra, såfremt man havde gruppens produktionstekniske- og økonomiske resultater. I tabel 1 sammenligner Lars sig med den bedste kvartil, og her er så muligt at se, hvordan han ligger i forhold til de bedste. Her ses, at Lars mangler meget i at nå i gruppen med den bedste fjerdedel. På stort set alle områder skal han forbedre sig. Han producerer 1 gris mindre pr. årsso, har større foderforbrug, større dødelighed blandt søerne og ikke mindst et noget større arbejdsforbrug. Data fra landmand: Jeg ønsker analyse af effektivitetstal på baggrund af: Fremskrevet Antal årssøer 7 Produktionstal pr. årsso Bedste kvartil Mulig forbedring Fravænnede grise pr. årsso 3, 31, 1, Kuld pr. årsso 2,3 2,3, Vægt ved fravænning 7, 7,3,3 Gram daglig tilvækst , FE pr årsso FE pr. kg tilvækst smågrise 1,7 1,84 - Pct. døde indtil fravænning 1, 11,3 - Pct. døde efter fravænning 3, 1,6 1,4 Søer med smågrise har 7 årssøer og sammenligner sig med den bedste kvartil. Det vil sige, hvordan resultaterne er i forhold til en producent, der lige akkurat er i den bedste fjerdedel. Analysen sker på baggrund af fremskrevne tal, hvilket vil sige, at den gennemsnitlige årlige forbedring i produktionsresultater er indregnet i analysen. Der er således mange penge at hente på omkostningssiden. Over 5. kr. i alt eller over 7 kr. pr. årsso skal der findes, såfremt han vil i den bedste kvartil. Pct. døde søer 9, 7,5 1,5 Spildfoderdage pr. kuld 14, 11,7 2,3 Faringsprocent 89, 9,3 1,3 Arbejdsforbrug, timer 12,2 8,6 3,6 Omkostninger pr. årsso Bedste kvartil Mulig samlet forbedring i alt pr. år Dyrlæge kr. Medicin inkl. vaccine kr. Daka kr. Avlsomkostninger kr. Andre diverse kr. Div. hjælpestoffer kr. Energi kr. Vedligeholdelse kr. Aflønning kr. Forsikring kr. Diverse kapacitetsomkostninger kr. Afskrivning bygninger kr. Afskrivning inventar kr. Renter kr. I alt kr. 54 Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 55

5 Afs. bygninger Afs. inventar Diverse kap.omk. Forsikring Renter Aflønning Figur 7. Benchmarking af produktionsøkonomi. Dyrlæge Vedligeholdelse Medicin inkl. vac. Energi Daka Figur 7 viser, hvordan tallene ser ud grafisk, og kan være med til at give et hurtigt og godt visuelt overblik. Den blå streg viser Lars resultat, og hvordan det ser ud i forhold til sammenligningsgruppen, der er vist med orange, og som er lig med 1 %. Avlsomkostninger Andre diverse Bedste kvartil Gennemsnit Div. hjælpestof. Grafen viser den aktuelle bedrift i forhold til 1. Det er bedst at være over 1, altså udenfor. den bedste kvartil, og ligeledes skal foderforbruget pr. kg tilvækst reduceres, og det er her, han bør satse! Til gengæld er antal døde fint lavt, og tilsvarende har han en høj kødprocent. Tabel 2. Benchmarking af effektivitet og økonomi pr. slagtesvin. Data fra landmand: Jeg ønsker analyse af effektivitetstal på baggrund af: Fremskrevet Årlig produktion af slagtesvin: 12. Effektivitetstal pr. slagtesvin Bedste kvartil Mulig forbedring Daglig tilvækst Foderforbrug, FEs pr. kg. tilvækst 2,8 2,76,4 Døde og kasserede, pct. 1,5 2,4 - Vægt ved indsættelse 31, 34,8 -. slagtevægt 82, 83,9 1,9. kødprocent 62, 6,9 - Arbejdsforbrug, minutter 8, 7, 1, Omkostninger pr. slagtesvin Bedste kvartil Mulig samlet forbedring i alt pr. år Dyrlæge 1,, kr. Daka,9 1,24 kr. Medicin 2, 1,5 6. kr. Andre diverse omkostninger 2, 1, kr. Energi 9, 7, kr. Vedligeholdelse 6, 6,55 kr. Aflønning 32, 27, kr. Forsikring 3,1 2, kr. Diverse kapacitetsomkostninger 6, 5, kr. Afskrivninger bygninger 18, 13, kr. Afskrivninger inventar 7, 9,66 kr. Renter 3, 25, kr. I alt kr. Slagtesvin Tillsvarende er der vist en beregning ved produktion af slagtesvin. I tabel 2 er vist, hvordan produktionsresultaterne og økonomien er ved s slagtesvineproduktion. I første del kan man se, at den daglige tilvækst skal være højere, såfremt han vil være i På omkostningssiden er det dog muligt at spare penge på næsten alle områder, såfremt han var i denne bedste kvartil. Primært kan han spare på lønomkostningerne, og ligeledes har han høje renteomkostninger og afskrivninger. I alt kan bundlinjen forbedres med ca. 17 kr. pr. slagtesvin eller godt 2. kr. årligt ved produktion af de 12. slagtesvin. Kontakt din lokale svinerådgivning, sammenlign dig med kollegerne og find dit potentiale. God fornøjelse samt held og lykke med at finde og gøre noget ved indsatsområderne hos dig! 56 Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 57

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1 Produktionsøkonomi Svin 2008 Produktionsøkonomi Svin 1 2 Produktionsøkonomi Svin Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen Redaktør Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion

Læs mere

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2006 FOTOS OMSLAG: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier TRYK: Special-Trykkeriet

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Økologisk svineproduktion

Økologisk svineproduktion Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 174 Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer Niels Tvedegaard København 2005 2 Økologisk svineproduktion, FØI Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER

DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER NOTAT NR. 1111 Notatet belyser det driftsøkonomiske potentiale ved større bedrifter i dansk svineproduktion. Beregningerne er foretaget for nybyggeri på bar

Læs mere

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste Risikoafdækning Risikostyring er det seneste år kommet i fokus i landbruget grundet de store prisudsving, der har været på råvarer. Tema >> Jens Schjerning, LandboSyd, AgroMarkets >> John Jensen, LandboNord,

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

Det hele startede i 2005, hvor landmanden kontaktede sin svineproduktionskonsulent for at drøfte, hvordan svineproduktionen

Det hele startede i 2005, hvor landmanden kontaktede sin svineproduktionskonsulent for at drøfte, hvordan svineproduktionen Investering i ny slagtesvinestald Slagtesvineproducent har ikke fortrudt at han stoppede med at have søer og i stedet byggede ny slagtesvinestald. Tema > > Tommy Bjerregaard, Patriotisk Selskab Der er

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 7-2008

ØkonomiNyt nr. 7-2008 ØkonomiNyt nr. 7-2008 - Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr. 5 2008 beskrev vi forskellen mellem den

Læs mere

Leje af stalde skal redde dansk svineproduktion

Leje af stalde skal redde dansk svineproduktion Leje af stalde skal redde dansk svineproduktion Et godt lejemål starter med at lejer og udlejer er godt forberedt. Tema > > Joachim Glerup Andersen, LMO Leje af stalde skal være en god forretning for både

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

Velkommen til Web-tools

Velkommen til Web-tools Velkommen til Web-tools Hold nemt øje med dit forbrug og returtemperatur og spar penge på varmeregningen. Nu kan du hurtigt og nemt følge dit forbrug og ikke mindst din returtemperatur dag for dag på en

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Det vi føler vi kan gøre er at hjælpe Jer med at sikre bedst mulige resultater i stalden til lavest mulige omkostninger.

Det vi føler vi kan gøre er at hjælpe Jer med at sikre bedst mulige resultater i stalden til lavest mulige omkostninger. Beretning 2015 Marlene Sparre Ibsen Jeg vil også gerne byde Jer alle velkommen. Vi er utrolig glade for at vi kan samle så mange svineproducenter, medarbejdere, ægtefæller og elever til vores årsmøde.

Læs mere

Foderforbrug i soholdet kan reduceres med 10 procent via huldstyring

Foderforbrug i soholdet kan reduceres med 10 procent via huldstyring Foderforbrug i soholdet kan reduceres med 10 procent via huldstyring SKALA TIL FODRING AF SØER EFTER HULD. Huldvurdering fungerer bedst, når man bruger sine hænder. Når ryg, ribben og hofter mærkes ved

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Analysekatalog. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Analysekatalog. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Analysekatalog Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Forord Dette analysekatalog beskriver valgmulighederne i årsrapportens

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af

Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger En realistisk vurdering af maskinernes kapacitet er nødvendig for at lave en god maskinanalyse. Tema > > Specialkonsulent Michael Højholdt,

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Manual til risikostyring ved anvendelse af den bayesianske netværksmodel. RiBay. Af Svend Rasmussen, 14. marts, 2013

Manual til risikostyring ved anvendelse af den bayesianske netværksmodel. RiBay. Af Svend Rasmussen, 14. marts, 2013 Manual til risikostyring ved anvendelse af den bayesianske netværksmodel RiBay Af Svend Rasmussen, 14. marts, 2013 1. INTRODUKTION Risikostyring beskæftiger sig med to hovedproblemer: 1) Hvordan man i

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 # 38 SUCCES MED DANAVL GENNEM 25 ÅR Samme polteleverandør i alle årene - samt tillidsfuldt samarbejde mellem opformeringsejer, smågrise-

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE 1 er vandmålere en god idé? Når en boligforening overvejer individuelle vandmålere, skyldes det som regel, at den fordelingsmodel man bruger er upræcis. Lejlighedens

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014 Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014 FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2013 Indholdsfortegnelse Begrundelse for tillægget Udregning af tillægget 2.1 Afskrivninger...

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere