Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4"

Transkript

1 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4

2 Bilag 1 Budget for særlige somkostninger vedr. handicapkørsel Underudvalget vedr. forberedelse af trafikselskabet i Region Midtjylland besluttede på sit møde i 1. juni 2006, at handicapkørslen i Region Midtjylland gennemføres som en overgangsordning, hvor kørslen håndteres på samme måde som hidtil. Det betyder, at der i princippet er tre måder: 1. Århus Kommune administrerer sine lokale rejser som koordineret kørsel i systemet Trapeze Pass. 2. Horsens og Hedensted kommuner håndterer sine lokale og regionale rejser som en kuponløsning, hvor der ikke foretages koordinering. 3. I de øvrige 16 kommuner foretages koordinering i denne koordinering indgår også Århus Kommunes regionale rejser. I kommunerne i det nuværende Ringkøbing Amt koordineres rejserne i det hidtidige system (Mobisoft). Opgaven løses af Regionens Sundhedsområde. Trafikselskabet betaler Regionen kr. for denne ydelse i 2007 jf. samarbejdsaftale behandlet i Underudvalget 1. juni I kommunerne i de nuværende Århus og Viborg amter koordineres rejserne i det hidtidige system (Planet). Opgaven løses af trafikselskabet selv. Desuden koordineres Regionens sundhedskørsel også af Trafikselskabet. Der ansættes personale til opgaven (ud over normeringen), og Regionen betaler et aftalt beløb for dette (1,7 mio. kr. i 2007) til dækning af lønudgifter m.m. Der er således tre måder, hvorpå Trafikselskabet løser sine opgaver vedr. handicapkørsel koordineret kørsel i Århus Kommune for Århus Kommunes borgere, kuponløsning for Horsens og Hedensteds borgere samt koordineret kørsel i de 16 kommuner i Ringkjøbing, Århus og Viborg amter (ekskl. Århus Kommune). Da der er forskellige fordele og ulemper ved de forskellige løsninger, ikke mindst forskellige økonomiske konsekvenser af måden at administrere opgaven, vil det være naturligt at fordele de særlige udgifter i forbindelse med af handicapkørsel i forhold til, hvordan det administreres i den enkelte kommune. Kommunerne betaler hver især for entreprenørudgifterne for deres kørsel, og evt. sparede entreprenørudgifter ved koordineret kørsel må således sammenholdes med udgiften til koordineret kørsel for den enkelte bestiller. Budgetter for de tre måder at håndtere handicapkørsel Med forlængelsen af de eksisterende kontrakter er det forudsat, at Trafikselskabet i overgangsperioden i praksis opdeles i 3 selvstændige enheder svarende til ovenstående beskrivelse af måderne 1, 2, og 3. Dette budget for de særlige somkostninger vedr. handicapkørsel omfatter overgangsperioden i sbudgettet skal revideres i overenstemmelse med en fremtidig langsigtet løsning gældende fra Århus Kommunes lokale rejser Århus Kommune har i dag et fungerende kørselskontor, der varetager brugernes lokale rejser. Dette kørselskontor overføres til Trafikselskabet. Brugernes regionale rejser varetages i dag af Århus Amt og vil derfor i overgangsordningen blive varetaget sammen med de øvrige rejser, som Århus Amt håndterer i dag. 1

3 Århus Kommune borgere forventes i 2007 at have rejser, hvoraf er regionale. De resterende ca rejser håndteres af det overførte kørselskontor. Det overførte kørselskontor er normeret til 9 personer, og disse personers løn fordeles i sbudgettet (ca. 4 mio. kr.). Normeringerne er foreløbige, idet den kommende direktør og ledelse vil få indflydelse på, hvordan Trafikselskabets ressourcer skal allokeres og de enkelte opgaver prioriteres, hvorfor der kan ske ændringer i normeringen. Desuden forventes der at blive brugt ca. 0,7 mio. kr. på (særligt it-udstyr, information osv.). Disse udgifter finansieres af Århus Kommune. 2. Horsens og Hedensted Kommuner en af handicapkørslen for borgere i Horsens og Hedensted kommuner foregår primært i den direkte kontakt mellem vognmænd og brugeren. I sbudgettet er personalefordelingen i handicapkørslen uden for Århus Kommune derfor således, at Horsens og Hedensted kommuner kun indgår i fordelingen med en tredjedel af deres rejser. Det svarer til ca. 1 årsværk, der finansieres af Horsens og Hedensted kommuner (hhv. ca. 0,4 og 0,2 mio. kr.). Normeringerne er foreløbige, idet den kommende direktør og ledelse vil få indflydelse på, hvordan Trafikselskabets ressourcer skal allokeres og de enkelte opgaver prioriteres, hvorfor der kan ske ændringer i normeringen. Horsens og Hedensted Kommune skal desuden betale en andel af fællesudgifter til information osv. Det beløb er anslået til 0,3 mio. for hele Trafikselskabet (ekskl. Århus Kommunes lokale rejser), og da Horsens og Hedensted kommuner på disse punkter er ligestillet med koordinerede rejser, betales efter det fulde antal rejser. Det betyder, at Horsens betaler ca. 18% og Hedensted 10% af dette beløb altså i alt hhv og kr. 3. Alle rejser for borgere i Favrskov, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Norddjurs, Odder, Randers, Ringkøbing-Sjern, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Struer, Syddjurs og Viborg kommuner samt regionale rejser for borgere i Århus Kommune en af handicapkørslen for borgere i kommuner i det nuværende Ringkjøbing Amt vil blive udført af Regionens Sundhedsområde i Der er aftalt et beløb på kr. for denne ydelse (svarende til 3 årsværk inkl. overhead). Dette beløb fordeles efter antal rejser på de nævnte kommuner. Tilsvarende skal disse kommuner betale deres andel af de kr. i fællesomkostninger til information m.m. I kommunerne i det nuværende Århus og Viborg amter (for Århus Kommune dog kun de regionale rejser) vil handicapkørslen blive koordineret i Planet-systemet, hvilket indebærer medlemskab af BEKTRA (med bl.a. Region Nordjylland). BEKTRA-medlemskab koster kr. årligt, dertil et beløb på 8 kr i turafhængig afgift Der skønnes ture i 2007 i Bektra, svarende til skønsmæssigt i alt kr. Endvidere budgetteres med kr. i evt. selskabsspecifikke udgifter og vikardækning i Planet-organisationen (telefonpasning aften og weekend), som udgangspunkt ca. 1 mio. kr. Altså i alt et budget for Planet-løsningen på kr. i Det betyder, at der tilsammen er et budget udover andelen af fællesomkostningerne til information m.m. på kr. i Dette budget kunne deles op på 2 undergrupper i form af kommunerne i dels Ringkjøbing Amt dels Århus og Viborg amter, i det der er to forskellige itløsninger. Begge steder er det dog koordineret kørsel, og opgavevaretagelsen er i 2007 af praktiske årsager placeret to forskellige steder. Derfor bliver de samlede udgifter fordelt efter antal rejser uden skelen til, om kørslen bliver koordineret af Trafikselskabet selv eller Regionens Sundhedsområde. 2

4 I første omgang skal dette beløb fordeles ud på handicapkørsel. Hvis Trafikselskabet bliver bedt om at løse andre opgaver, der kan koordineres via Planet, vil det gøre, at udgifterne fordeles over flere antal rejser. Trafikselskabet forventer at bruge 8 årsværk til denne opgave: 5 til koordinering, 1 til afregning, 1 til ledelse, 1 til generelle forhold (i alt ca. 4,6 mio. kr.) løn og personalerelaterede omkostninger fordeles i Trafikselskabets samlede sbudget efter antal rejser på de enkelte kommuner og fremgår af byrdefordelingen for denne. Dertil kommer det ene årsværk, der finansieres af Horsens og Hedensted kommuner, således at der i alt er 9 årsværk ud af Trafikselskabets normering, der har at gøre med handicapkørsel uden for Århus Kommune. Normeringerne er foreløbige, idet den kommende direktør og ledelse vil få indflydelse på, hvordan Trafikselskabets ressourcer skal allokeres og de enkelte opgaver prioriteres, hvorfor der kan ske ændringer i normeringen. Hvis der kommer øvrige kørselsformer, der skal koordineres i Trafikselskabet, skal der aftales evt. opnormering med bestilleren. Det skal desuden bemærkes, at det forventes at ca. 1 årsværk fra normeringen for den kollektive bustrafik vil arbejde tæt sammen med handicapkørsel om teletaxi og lignende, hvis vil have muligheder for stordriftsfordele sammen med handicapkørsel. I overgangsordningen er der lavet en aftale med Regionen om, at Trafikselskabet udfører koordinering af sundhedskørslen i Århus og Viborg amter. Der er aftalt et beløb, der dækker de ekstra personaleomkostninger, der er forbundet hermed (forventet 4 årsværk) samt et bidrag til telefonpasning aftener og weekend. Dette personale er ikke indregnet i Trafikselskabet normering til handicapkørsel. Regionen betaler særskilt medlemskab, turafhængig afgift og virksomhedsspecifikke udgifter til BEKTRA, hvorfor ovennævnte beløb alene skal fordeles på handicapkørsel og evt. andre kørselsformer, som Trafikselskabet måtte få til opgave at koordinere. Fordelingen af fællesomkostningerne og koordineringsomkostningerne bliver således for den koordinerede kørsel uden for Århus Kommune: Kommune Antal rejser Fællesomkostninger (kr. 2007) Koordineringsomkostninger (kr. 2007) Herning Kommune Holstebro Kommune Ikast-Brande Kommune Lemvig Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Struer Kommune Favrskov Kommune Norddjurs Kommune Odder Kommune Randers Kommune Samsø Kommune Silkeborg Kommune Skanderborg Kommune Skive Kommune Syddjurs Kommune Viborg Kommune Århus Kommune (koordineret i Planet) I alt I alt 3

5 Hertil er der som nævnt ca. 4,6 mio. kr. i løn og personalerelaterede omkostninger, der fordeles på kommunerne efter antal rejser baseret på ca. 8 årsværk. Normeringerne er foreløbige, idet den kommende direktør og ledelse vil få indflydelse på, hvordan Trafikselskabets ressourcer skal allokeres og de enkelte opgaver prioriteres, hvorfor der kan ske ændringer i normeringen. Samlet overblik Kommune Antal rejser Fællesomkostninger (kr. 2007) Koordineringsomkostninger (kr. 2007) Horsens Hedensted Herning Kommune Holstebro Kommune Ikast-Brande Kommune Lemvig Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Struer Kommune Favrskov Kommune Norddjurs Kommune Odder Kommune Randers Kommune Samsø Kommune Silkeborg Kommune Skanderborg Kommune Skive Kommune Syddjurs Kommune Viborg Kommune Århus Kommune (koordineret i Planet) Århus Kommune (koordineret i Trapeze Pass) I alt I alt De enkelte kommuners andel af løn og personalerelaterede omkostninger fremgår af Trafikselskabets samlede sbudget og byrdefordelingsprincipper. 4

6 Samlet oversigt Pl. 05 Pl. 07 ekslusiv Kommuner Brugere Rejser Viborg amt Brugere Rejser Ny Skive Ny Skive Ny Viborg Ny Viborg Ny Silkeborg Ny Silkeborg Favrskov Favrskov Ny Randers Ny Randers Norddjurs Norddjurs Ny Skanderborg Ny Skanderborg Samsø Samsø Odder Odder Syddjurs Syddjurs Århus Århus Ny Horsens Ny Horsens Ny Hedensted Ny Hedensted Ikast-Brande Ikast-Brande Ny Herning Ny Herning Ringkøbing-Skjern Ringkøbing-Skjern Ny Holstebro Ny Holstebro Ny Lemvig Ny Lemvig Ny Struer Ny Struer Århus Amt amtslig andel Århus Amt amtslig andel VAFT amtslig andel VAFT amtslig andel I alt I alt

7 Nuværende Viborg Amt Pl. 05 Pl. 07 ekslusiv Viborg amt Brugere Rejser Viborg amt Brugere Rejser Skive Skive Sallingsund Sallingsund Spøttrup Spøttrup Sundsøre Sundsøre Ny Skive Ny Skive Viborg Viborg Karup Karup Fjends Fjends Bjerringbro Bjerringbro Tjele Tjele Møldrup Møldrup Aalestrup Aalestrup Ny Viborg Ny Viborg VAFT - amtslig andel Noter: 1) Brugertallet i det tidligere Viborg amt er opgjort som aktive brugere. I de øvrige amter er brugertallet opgjort som registrerede brugere. Noter 1) Brugertallet i det tidligere Viborg amt er opgjort som aktive brugere. I de øvrige amter er brugertallet opgjort som registrerede brugere. 2) Udgifterne er opgjort som rene entreprenørudgifter. Fællesudgifter på ca kr. som i amtets regngskab regnes til driften indgår her i sudgifterne. 2) Udgifterne er opgjort som rene entreprenørudgifter. Fællesudgifter på ca kr. indregnes her i sudgifterne. 3) Efter aftale i Vaft afregnes den samlede udgift mellem Vaft og kommunerne. Det reelle sammenligningstal 2005 til 2007 for den enkelte kommune er derfor den dobbelte udgift. 4) Ålestrup kommune indgår i tabellen på 1/3 af 2005 brugertal, rejsetal og udgifter. 3) Efter aftale i Vaft afregnes i dag den samlede udgift til handicapkørsel mellem Vaft og kommunerne. For den enkelte kommune skal er det reele sammenligningstal 2005 til 2007 derfor udgiften i en tilsvarende andel af den den amtslige andel. 4) Ålestrup kommune indgår i tabellen på 1/3 af 2005 brugertal, rejsetal og udgifter. 5) sudgifterne for 2005 er ikke opgjort

8 Nuværende Århus Amt Pl. 05 Pl. 07 ekslusiv Århus amt Brugere Rejser Århus amt Brugere Rejser Kjellerup (tidl. VAFT) Kjellerup (tidl. VAFT) Silkeborg Silkeborg Gjern Gjern Them Them Ny Silkeborg Ny Silkeborg ½ Langå ½ Langå Hadsten Hadsten Hammel Hammel Hinnerup Hinnerup Hvorslev (tidl. VAFT) Hvorslev (tidl. VAFT) Favrskov Faverskov / 4 Mariager / 4 Mariager ½ Langå ½ Langå Nørhald Nørhald Randers Randers Purhus Purhus ½ Sønderhald ½ Sønderhald Ny Randers Ny Randers ½ Sønderhald ½ Sønderhald Nørredjurs Nørredjurs Grenå Grenå Rougsø Rougsø Norddjurs Norddjurs Ry Ry Hørning Hørning Skanderborg Skanderborg Galten Galten Ny Skanderborg Ny Skanderborg Samsø Samsø Odder Odder Ebeltoft Ebeltoft Rønde Rønde Midtdjurs Midtdjurs Rosenholm Rosenholm Syddjurs Syddjurs

9 Århus amt regional rejser Århus Kommune lokal Århus Kommune lokal Århus kommune regional Århus kommune regional Århus Århus ) Rejsetal og udgifter for kommunerne i det tidligere Århus Amt i 2005 omfatter alene de lokale rejser udført indenfor én kommune. Kommunerne skal tillægges en andel af de regionale rejser. 2) Regionale rejser udført for Århus kommune kan ikke udskilles i Disse rejser indgår i de "Århus amt regionale rejser". 3) Amtet har samlet registret brugere, af disse er de fra Århus kommune, og dermed dobbelt registrerede idet de også er registrerede i Århus kommune. Antal brugere pr. kommune udenfor Århus er ikke opgjort. Amtets brugertal benyttes for Århus kommunes vedkommende. Brugertallet er registret som årsgennemsnit. 1) Århus amt har ikke opgivet et brugertal i B2007. Brugerne er sammensat af ca brugere fra Århus kommune som bruger Trafikselskabets ordning til regionale ture, og et ikke opgivet antal brugere fra resten af kommunerne i det tidligere Århus Amt som bruger ordningen til lokale og regionale rejser. I 2005 var der 2850 brugere i kommunerne udenfor Århus. Der er ikke overenstemmelse mellem Århus amts og Århus kommunes opgørelse af brugertallet i Århus. Amtets tal er anvendt. 2) Rejsetal og udgifter for kommunerne i det tidligere Århus Amt i 2007 omfatter både de lokale rejser udført indenfor én kommune og de tidligere regionale rejser. 3) Alle udgifter er opgjort som rene entreprenørudgifter. 4) Udgifterne er opgjort som rene entreprenørudgifter. Amtets sudgifter er ikke opgjort. 6) Århus kommunes brugetal er opgjort på 11 måneders basis og adskiller sig fra amtets. Amtets brugertal er anvendt i summen. 7) Århus kommunes sudgifter er ekstra høje i 2005, da de indeholder 1,7 mio.kr. til anskaffelse af nyt edb-sytstem. 4) Århus kommune forventer sudgifter på 4,1 mio. kr. i

10 Nuværende Vejle Amt Pl. 05 Vejle amt Brugere Rejser ekslusiv Pl.07 Vejle amt Brugere Rejser Brædstrup Brædstrup Gedved Gedved Horsens Horsens Ny Horsens Ny Horsens Hedensted Hedensted Juelsminde Juelsminde Tørring-Uldum Tørring-Uldum Ny Hedensted Ny Hedensted ) Brugertal og rejsetal er opgjort konkret pr. kommune. Brugertallet er opgjort ultimo ) De samlede udgifter er fordelt forholdsmæssigt over kommunerne efter rejsetal. 3) sudgiften er ligeledes ligeligt fordelt. 1) Brugertal og rejsetal er skønnet konkret pr. kommune. 2) De samlede udgifter er fordelt forholdsmæssigt over kommunerne efter rejsetal. 3) Fremskrivningen er foretaget på baggrund af ARF s index er anvendt i fremskrivningen til pl I de sydlige kommuner afregnes handicapkørslen efter taxametertaksten. Fremskrivningen er derfor kun udtryk for et skøn

11 Nuværende Ringkjøbing Amt Pl. 05 Pl. 07 Ringkøbing amt Brugere Rejser Ringkøbing amt Brugere Rejser Nørre-Snede (Tidl. VAT) Nørre-Snede Brande Brande Ikast Ikast Ikast-Brande Ikast-Brande Aulum-Haderup Aulum-Haderup Herning Herning Trehøje Trehøje Aaskov Aaskov Ny Herning Ny Herning Egvad Egvad Ringkøbing Ringkøbing Holmsland Holmsland Skjern Skjern Videbæk Videbæk Ringkøbing-Skjern Ringkøbing-Skjern Holstebro Holstebro Ulfborg-Vemb Ulfborg-Vemb Vinderup Vinderup Ny Holstebro Ny Holstebro Lemvig Lemvig Thyborøn-Harboøre Thyborøn-Harboøre Ny Lemvig Ny Lemvig Struer Struer Thyholm Thyholm Ny Struer Ny Struer Total Total Netto eksklusiv Netto eksklusiv Noter: 1) Brugertal og rejsetal er opgjort konkret pr. kommune. Kommunerne har ikke udgifter til handicaprejser i dag. Noter 1) Rejsemønsteret har været uændret siden Efterspørgslen forudsættes derfor at være på 2005 niveau. 2) Den samlede udgifter svarer ikke til amtets bogførte udgifter til handicapkørsel i 2005, men baserer sig på den mere præcise fordelingsmodel der vil blive taget i brug fra ) De samlede udgifter er baseret på den gennemsnitlige udgift pr. rejse gange det opgjorte rejsetal i kommunen. Adskiller kørslen sig i en kommune fra gennemsnittet kan den reelle udgift derfor være større eller mindre end det angivne. 3) De samlede udgifter er baseret på den gennemsnitlige udgift pr. rejse gange det opgjorte rejsetal i kommunen. Adskiller kørslen sig i en kommune fra gennemsnittet kan den reelle udgift derfor være større eller mindre end det angivne. 4) sudgiften i det tidligere Ringkøbing amt er fordelt efter handicapkørslen forholdsmæssige andel af den samlede kørsel. Der er er ikke tale om marginaludgiften ved kørsel med handicappede men et simpelt overhead på 40 kr. /rejse ud fra en grov beregning af de samlede udgifter

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Praksisplan for almen læge området

Praksisplan for almen læge området Praksisplan for almen læge området Region Midtjylland Primær Sundhed !" # % %& '%( %' )* + & &, "-.) /(+0' 0(') 0 (' '0 0 )0" &() "3)' '! )" '#!)" ',)" '!! )" ''#!& !"# % & ' % % ( ( % % ( % )**% +, +

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom.

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. 15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. Temagruppen for økonomi og opfølgning har af Sundhedsstyregruppen

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Halvårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013

2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013 2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013 Udgivet juni 2013 Jobrotation i Midtjylland januar-april 2013 Status I løbet af de første fire måneder i 2013 har i alt 1.558 ledige

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET NUVÆRENDE VARMEFORSYNINGSSTRUKTUR I REGION MIDTJYLLAND BILAGSRAPPORT TIL INSPIRATIONSKATALOG DECEMBER 2014 REGION

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Jobrotation i Midtjylland maj-august 2013

Jobrotation i Midtjylland maj-august 2013 Jobrotation i Midtjylland Status I perioden har i alt 2.171 ledige fra Midtjylland været ansat i jobrotationsvikariater: Heraf har 1.053 ledige været ansat som jobrotationsvikarer i private virksomheder.

Læs mere

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Notat Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbus Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Der har i de tidligere amter, der

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 1

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 1 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den. juni 2006 Punkt nr. Bilag Takstmæssigt at opdele det nye trafikselskab i 4 prisområder i 2007 Indledning. Arbejdet

Læs mere

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Patientunderlag I 2011 var 3358 patienter visteret til specialtandpleje i 17 af regionens 18 kommuner. Dette er en stigning på 29 % i forhold til 2009.

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening Forslag til udvidet ansvar til Region Midtjylland for kørsel med elever til ungdomsuddannelserne. Juni 2010 På baggrund af kommunernes, KKR s, uddannelsesinstitutioners m.fl. bemærkninger til trafikstyregruppens

Læs mere

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - bilag 2 til punkt 1

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - bilag 2 til punkt 1 Indledende undersøgelser Boligundersøgelse bliver udført løbende på anmodning fra grundejere. Desuden bliver undersøgelser på yderligere en række lokaliteter i indsatsområder udført i samråd med kommuner

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009 Samtlige kommuner i Dato 26. juni 2008 Journalnummer -30-75--23-07 Kontaktperson Henning Nielsen Høring om projektkatalog fremsender hermed forslag til projektkatalog for i høring hos kommuner og Region.

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Kontraktbilag 2 KRAVSPECIFIKATION - UDBUD AF LÆGEVAGTKØRSEL

Kontraktbilag 2 KRAVSPECIFIKATION - UDBUD AF LÆGEVAGTKØRSEL Kontraktbilag 2 KRAVSPECIFIKATION - UDBUD AF LÆGEVAGTKØRSEL 1. Indledning Som et led i aftalen mellem de praktiserende læger og Region Midtjylland om lægevagten er der etableret en kørselsordning for de

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

Folketingets Uddannelsesudvalg

Folketingets Uddannelsesudvalg Folketingets Uddannelsesudvalg Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Svar på spørgsmål 54

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer I denne analyse er der set på en række forskellige indikatorer for borgerne i de danske kommuner. Placeres kommunerne i forhold

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S MapInfo Konference 2007 - Syn for sagen... Kolding, 18. september Jesper Nordskilde COWI A/S 1 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse? Overblik over rejsemuligheder Rejsetid for forskellige transportmidler

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning

Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning Favrskov Kommune Favrskov Kommune varetager alle ambulante almindelige Træningen foregår decentralt på kommunens træningscentre

Læs mere

Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne

Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne 01.06.2015, jehu Dette notat belyser status for aktiviteter og økonomi i forløbsprogrammets fase 2, og

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Resumé Bureau 2000 har efter aftale med FOA kortlagt forældrebetaling og åbningstid for skolefritidsordningerne fra august

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

En forhandlet løsning

En forhandlet løsning En forhandlet løsning En casebaseret analyse af byggegrunde, byudvikling og prisdannelse i Danmark Appendiks CENTER FOR BOLIG OG VELFÆRD REALDANIA FORSKNING Appendiks 5 6 APPENDIKS Bilag 1: Spørgeramme

Læs mere

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2.1 - Bilag: Borgmesterbrev - Procedure for fordeling af flygtninge i 2015 DokumentID: 4076745 Til borgmesteren Procedure for fordeling af flygtninge i

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Frekvens Kommune, som angivet i tilladelsen Status 87,6 Kolding Kommerciel 87,6 København Blandet 87,6 Aalborg Kommerciel 87,6 Århus Kommerciel 87,8 Nykøbing

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Dimensioneringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 2008. til Regionsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Dimensioneringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 2008. til Regionsrådets møde den 2. Region Midtjylland Dimensioneringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 22 Sagsnr.: 140.611.031 Dimensioneringsprocedure for

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Pendling fra omegnskommunerne

Pendling fra omegnskommunerne Midttrafik - Letbanesekretariatet Pendling fra omegnskommunerne - fordeling på arbejdspladsområder i Århus Kommune Arbejdsnotat Januar 2008 Udgivelsesdato 11.01 2008 Pendlingsstatistikker for omegnskommunerne

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0130333 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 199 af 28. januar 2016

Læs mere

Tilsagn om drøftelse i efteråret 2005

Tilsagn om drøftelse i efteråret 2005 Albertslund Kommune ja ja Kommunen oplyser, at den eksisterende personalepolitik opfylder intentioner ved kommunalreformen. Kommunen forventer, at implementeringen af kommunalreformen kan ske ved naturlig

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

1 www.regionmidtjylland.dk

1 www.regionmidtjylland.dk 1 www.regionmidtjylland.dk Det regionale planlægningssystem i Danmark Vicedirektør Lars Vildbrad www.regionmidtjylland.dk Disposition Strukturreformen, den utænkelige reform Den nye administrative struktur

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv.

Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv. Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv. 13.oktober 2013 Ida Götke www.regionmidtjylland.dk Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Et par spørgsmål til dig? Har du deltaget i efter- og videreuddannelse inden for det seneste

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene.

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Servicemål for kollektiv trafik 1. Nuværende servicemål regional kørsel Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Ved optælling af antal ture lægges følgende

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Markvanding i DK-modellen og i Jupiter-databasen

Markvanding i DK-modellen og i Jupiter-databasen Markvanding i DK-modellen og i Jupiter-databasen Lisbeth Flindt Jørgensen, GEUS De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland Klima, Energi og Bygningsministeriet ATV Vintermøde 215. Vingstedcentret,1.-11.

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Sikkerhedstekniske vejledninger til naturgasinstallationer Ring til din gastekniker og få gratis rådgivning vi er til for dig!

Sikkerhedstekniske vejledninger til naturgasinstallationer Ring til din gastekniker og få gratis rådgivning vi er til for dig! Gashåndbogen Sikkerhedstekniske vejledninger til naturgasinstallationer Ring til din gastekniker og få gratis rådgivning vi er til for dig! Indhold Din anmeldelsespligt.......................... 3 Din

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012

Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012 Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012 1. Hvor mange personer bosat i din kommune er indvisiteret i Specialtandplejen (den kommunale og regionale) pr. 31/12 i 2012?

Læs mere

VEU-center Østjylland

VEU-center Østjylland VEU-center Østjylland erklæring Uddannelsesinstitutioner AARHUS TECH (Lead-partner) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Århus Social- og Sundhedsskole Erklæring

Læs mere

Genoptræning og Hjerneskade området.

Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning efter sundhedsloven Genoptræningsplaner Frit valg Ventetidsgennemgang Rehabilitering på specialiseret niveau Hjerneskadeområdet Hjerneskadekoordinatorer

Læs mere