Evalueringsrapport skriftlig eksamen i dansk hhx 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport skriftlig eksamen i dansk hhx 2009"

Transkript

1 Evalueringsrapport skriftlig eksamen i dansk hhx Forside til eksamensopgaverne i dansk 18. maj Hansen Undervisningsministeriet August

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 EVALUERING AF SKRIFTLIG EKSAMEN... 3 KARAKTERGENNEMSNITTET... 3 DEN ELEKTRONISK BASEREDE SKRIFTLIGE EKSAMEN I DANSK... 3 INSPIRATIONSMATERIALE... 4 SKRIVEKUNST... 4 EKSAMENSOPGAVERNES TEKSTGRUNDLAG... 4 CENSORKORPSETS EVALUERING AF OPGAVERNE OG TEKSTGRUNDLAGET... 6 SKRIVEGENRER OG SKRIVEKOMPETENCER... 6 ELEVERNES VALG AF OPGAVETYPER... 8 DE ENKELTE OPGAVER... 9 Opgave Opgave Opgave Opgave Opgave Opgave

3 Evaluering af skriftlig eksamen Denne evaluering bygger på indberetninger fra censorerne ved skriftlig eksamen i dansk i hhx. Censorkorpset bestod af 75 censorer fordelt på 19 rettegrupper. Den skriftlige eksamen i dansk blev afviklet for hele hhx-årgangen d. 18. maj som en elektronisk baseret eksamen. Censorerne havde inden censormødet d. 17. juni indberettet deres kommentarer og foreløbige karakterer til en elektronisk database. Disse og senere kommentarer danner baggrund for fagkonsulentens samlede evalueringsrapport. Karaktergennemsnittet Gennemsnittet blev 6, hvilket er lidt højere end sidste års 5,7 Tallene baserer sig på censorernes elektroniske indtastninger umiddelbart efter censuren. Databasen rummer indtastninger på 2923 elever, hvilket ikke er hele årgangen, men nok til at sige noget om tendensen. En endelig karakterberegning kan først udarbejdes senere på året, når skolernes indberetninger er tilgængelige via uni-c. Dumpeprocenten er meget lille (2 %), og det er stadig et af de mindste blandt de skriftlige hhx-fag. Ser man på karakterfordelingen i forhold til forventningerne til ECTS-skalaen, er der en lille bedring i forhold til sidste år: Karakter ECTS-skala forventninger i % 0,10 0,25 0,30 0,25 0,10 Fordelingen i skr. dansk 08 Fordelingen i skr. dansk 09 0,13 0,35 0,35 0,15 0,02 0,11 0,33 0,37 0,15 0,05 Lidt flere elever har fået karakteren 7 frem for 4 set i sammenligning med sidste år, mens stadig kun 15 % af årgangen har fået 10. Topkarakteren synes svær at opnå, men den er trods alt givet lidt oftere i. Den elektronisk baserede skriftlige eksamen i dansk Den skriftlige eksamen skal måle hhx ernes skrivekompetence og deres grad af opfyldelse af de danskfaglige mål. Med reformen blev fagligheden skåret ind til kernen, gjort eksplicit og målbar. Den nye faglighed i skriftlig dansk på hhx sidestiller mediehistorie, sprog og kommunikation med de litterære opgaver samt ekspliciterer kernestof, herunder oversat litteratur og kanoniske tekster. Desuden er begrebet inspirationsmateriale indført til alle opgavetyper. 3

4 Inspirationsmateriale Evalueringsinstituttets (EVA) evaluering af danskfaget, som udkom i foråret, underkaster eksamensformerne en nærmere analyse, men kommer ikke med direkte anbefalinger til den elektroniske prøve med inspirationsmateriale. Der er fordele såvel som ulemper ved inspirationsmaterialet, og udviklingen skal følges. Det var ikke ved årets skriftlige eksamen tydeligt at se om inspirationsmaterialet løfter niveauet i elevbesvarelserne. Men i enkelte opgaver (5 og 6) blev inspirationsmaterialet brugt nyttigt som baggrundsviden. Inspirationsmaterialet tjener didaktisk set to formål. Det første er en understøttelse af studiekompetencen og det faglige mål om at selektere og dokumentere, det andet er at modvirke negativ social arv. Begge dele fungerer tilfredsstillende. Når der alligevel kan være tvivl om inspirationsmaterialets funktion i prøvematerialet, handler det om måling af skrivekompetencerne. Den skriftlige eksamen skal først og fremmest tjene til måling af elevens skriftlige fremstilling og formidlingskompetence og i mindre grad deres læsekompetence. Skrivekunst Her ved anden årgang af reformen må det konstateres at mange elevbesvarelser ikke var formmæssigt stærke. Der var kommenterede referater i stedet for essays. Der var manglende indledninger, dårligt disponerede opgaver og bevidstløse skematiske analyser. Om dette kunne forhindres ved mindre inspirationsmateriale, er svært at vide (og undersøge). Der er stadig meget at gøre i undervisningen i skriftlig dansk. At der er meget knap afmålt tid til at arbejde med den enkelte elevs skriveudvikling, er givet en del af problemstillingen. På den anden side var der flere elevbesvarelser med spændende selvstændige essay-forsøg og suveræne litterære analyser, så det kan lykkes. Opprioriteringen af undervisning i sprog og kommunikation, som tydeligt mærkedes i første reformårgangs danske stil, var desværre ikke tydelig i år. Eksamensopgavernes tekstgrundlag. Cd-rommen til skriftlig eksamen rummer 6 opgaver. Tekstgrundlaget til disse ser således ud: Opgave 1 Tekstgrundlag: Tekst 1: Informations forside, den 10. september Tekst 2: Mette Klingsey: "Nu er over halvdelen kvinder", Information den 10.september Tekst 3: Ekstra Bladets forside, den 10. september Tekst 4: Bo Elkjær m.fl.: "Snakkemaskine", Ekstra Bladet den 10. september Tekst 5: "Side 9 pigen", Ekstra Bladet, den 10. september Inspirationsmateriale: Deadline på DR2, den 9. september 2008 (uddrag). Varighed: 10 min. 40 sek. Opgave 2 4

5 Tekstgrundlag: Tekst 6: Pia Juul: "En flinker fyr". Fra novellesamlingen "Dengang med hunden", 2005 Skriftlig dansk, hhx Inspirationsmateriale: Karen Syberg: "Jeg har prøvet ikke at bruge fantasi". Interview med Pia Juul, Information, den 19. marts Portræt af Pia Juul på Opgave 3 Tekstgrundlag: Tekst 7: TV-reklame for Tryg Forsikring. Vist på TV2 i Varighed: 35 sek. Tekst 8: TV-reklame for Codan Forsikring. Vist på TV2 i Varighed: 50 sek. Inspirationsmateriale: Tryg Forsikrings hjemmeside (forsiden). Codan Forsikrings hjemmeside (forsiden). Opgave 4 Tekstgrundlag: Tekst 9: Michael Møller: "Jeg - en sportsrindalist". Kronik i Politiken, den 6. september Inspirationsmateriale: Tekst uden forfatterangivelse om De Olympiske Lege fra undervisningsportalen EMU "Årets sport 2008". Uddrag af sportskavalkade på TV2 News, den 1. januar. Varighed: 7 min. 16 sek. Opgave 5 Tekstgrundlag: Tekst 10: Natasja: "Gi' mig Danmark tilbage", musikvideo, Varighed: 3 min. 31 sek. Tekst 11: Dansk Folkepartis valgvideo fra folketingsvalget i Varighed: 5 min. Inspirationsmateriale: Udskrift af teksten til "Gi' mig Danmark tilbage",

6 "Allah er lige for loven", Dansk Folkeparti, "Med sharialov skal land bygges", Dansk Folkeparti, Opgave 6 Tekstgrundlag: Tekst 12: Edgar Allan Poe: "Hjertet, der sladrede", Oversat fra engelsk af Hans-Jørgen Birkmose, Inspirationsmateriale: Bo Green Jensen: "Edgar Allan Poe". Artikel i Knud Michelsen m.fl.: "Forfatterleksikon, udenlandsk litteratur, bd. 2, Thorkild Bjørnvig: "Den æstetiske idiosynkrasi" (uddrag). Fra essaysamlingen "Begyndelsen", Censorkorpsets evaluering af opgaverne og tekstgrundlaget 87 % af censorerne mente at omfanget af opgaver og tekster var passende, derimod mente lidt færre (77 %) at bredden var passende. En lille del af censorkorpset fandt at der skulle være lidt mere vægt på litteratur, og ganske få pegede på at kortfilm og en tydeligere sproglig opgave manglede i årets eksamenscd-rom. Alt i alt en overvejende tilfredshed. Den utilfredshed der alligevel kan spores, hænger sammen med forskellige opfattelser af fagets genstandsfelt. Danskfagets genstandsområde er tredelt mellem litteratur, medier og sprog, mens fagets didaktik arbejder med alle teksttyper læst med forskellige tilgange og perspektiver (fokusområder). Anskues tekstgrundlaget til skriftlig eksamen ud fra tredelingen mellem litteratur, medier og sprog, er det nemt nok at placere En flinker fyr og Hjertet, der sladrede under litteratur, sværere bliver det at placere Gi mig Danmark tilbage, da tekst og video både kan placeres under litteratur og medier. Og Snakkemaskine / Nu er halvdelen kvinder hører som avisartikler under medier, ligesom tvreklamerne er mediebårne tekster, men begge teksttyper er i lige så høj grad sprog i den danskfaglige optik. Derfor må det konstateres at tekstgrundlaget til skriftlig eksamen understreger danskfagets fokus på sproget i mangfoldige genrer. Skrivegenrer og skrivekompetencer Det er svært at skille tekstproduktion helt fra tekstlæsning, såvel i undervisningen som til eksamen, og der er forskellige former for tekstlæsning til den skriftlige eksamen. Alligevel måles først og fremmest elevernes skrivekompetencer, og det gøres i hhx i nogle mere eller mindre faste rammer for skrivegenrer. Opgaveformuleringerne til skriftlig eksamen så således ud: Opgave 1 Foretag en analyse af "Nu er over halvdelen kvinder" (tekst 2) og af "Snakkemaskine" (tekst 4). Inddrag både tekst, billeder og layout. Sammenlign de to avisers dækning af begivenheden. Inddrag alle 5 tekster i 6

7 sammenligningen. Opgave 2 Foretag en analyse og fortolkning af "En flinker fyr". Opgave 3 Foretag en analyse af tv-reklamerne for forsikringsselskaberne Tryg og Codan. Sammenlign reklamerne, og vurdér deres gennemslagskraft. Opgave 4 Skriv et essay om elitesport, hvor du bl.a. diskuterer hovedsynspunkterne i Michael Møllers kronik. Giv dit essay en titel. Opgave 5 Foretag en analyse og fortolkning af musikvideoen "Gi' mig Danmark tilbage". Sammenlign danmarksbillederne i "Gi' mig Danmark tilbage" og Dansk Folkepartis valgvideo. Opgave 6 Foretag en analyse og fortolkning af "Hjertet, der sladrede". Skriv på baggrund af novellen en artikel på ca. 600 ord. Vælg selv journalistisk genre, og angiv, hvilket dagblad du skriver til. I din artikel må du gerne opfinde kilder eller vidner, der ikke optræder i novellen, men indholdet i din artikel må ikke være i modstrid med novellens handling. Ser vi nærmere på spørgeformuleringerne, giver det et fingerpeg om hvilke genrer eleverne forventes at skrive i. Disse genrer fordeler de sig som følger på de 6 opgaver: 1. Analyse og sammenligning 2. Analyse og fortolkning 3. Analyse og vurdering 4. Essay 5. Analyse, fortolkning og sammenligning 6. Analyse, fortolkning og artikel Den helt overvejende skrivegenre er tekstanalysen. Hvilken slags tekstanalyse afhænger derimod af tekstgrundlag og kontekst. Essay og artikel adskiller sig som genrer herfra, idet analysen er iboende og underordnet formen. 7

8 Ser vi nærmere på hvilke analyse- og skrivekompetencer årets skriftlige eksamensopgaver målte, og hvad man kunne forvente eleverne ville kunne præstere i forhold til fagets mål og kernestof, fremkommer følgende: 1. Analyse og sammenligning Sproglig og argumentatorisk analyse, medie- og billedanalyse 2. Analyse og fortolkning Litterær analyse 3. Analyse og vurdering Narrativ og argumentatorisk analyse 4. Essay Retorisk og sproglig fremstilling 5. Analyse, fortolkning og sammenligning Sproglig, lyrisk, billedikonisk og ideologikritisk analyse 6. Analyse, fortolkning og artikel Litterær analyse og journalistisk fremstilling Da disse præciseringer af analysekravet ikke står i opgaveformuleringer, kan de for det første ikke par tout forventes og for det andet, kan andre analysetilgange være en mulighed. Der kræves derfor desuden af eleverne en generel tekstlæsningskompetence, for at kunne vælge den adækvate analysetilgang til det forelæggende tekstmateriale. Elevernes valg af opgavetyper Elevernes valgmønster var meget traditionelt. Halvdelen af eleverne valgte en opgave med litterært forlæg. Ser man bort fra mistanken om at nogle elever kan have valgt efter den korteste tekst, afspejler dette valg formodentlig den daglige undervisning. 8

9 6% 3% 7% 27% 47% 10% Snakkemaskine Tv-reklamer Gi' mig Danmark tilbage En flinker fyr Essay Hjertet, der sladrede De sproglige analyser blev kun valgt af 17 % af eleverne, men af forcensuren 1 fremgik netop de sproglige analyser med det højeste gennemsnit. Det modsatte var tilfældet med essayopgaverne. De litterære opgaver lå lige under 6 i gennemsnit. De enkelte opgaver Dette afsnit rummer censorernes kommentarer i forhold til vurderingen af opgavebesvarelserne og fagkonsulentens overvejelser og konklusioner. De små pudsige citater ved hver opgave er hentet fra årets stile. Opgave 1 Birte Siim siger, at der ikke er grund til at trække alt for meget i smilebåndene 1 Her bruges tal fra censorernes indberetning før censormødet, fordi den endelige eksamensstatistik ikke rummer differentiering på de enkelte opgaver i eksamenscd-rommen. 9

10 Denne opgave blev rost af censorerne, og der var ingen vanskeligheder i forbindelse med bedømmelsen af den. Der er tale om en nærmest klassisk opgave inden for et obligatorisk fokusområde. Materialet til opgaven var relativt omfangsrigt, hvilket kan have spillet negativt ind på elevernes valg af opgaven. Eleverne må formodes at have vidst hvordan de skulle gribe en sproglige og mediemæssig analyse an, da det er en del af kernestoffet. Alligevel havde ikke mange elever valgt denne opgave. De der gjorde klarede sig relativt godt. Opgave 2 Konen lægger sig til at sove og vågner næste dag op til 8 kartofler Næsten halvdelen af årets hhx-ere skrev om En flinker fyr. Især mordgåden fangede eleverne, måske også at novellen er kort og udvikler sig dramatisk. De fleste af elevernes litterære analyser prøvede at afdække hvem morderen kunne være, og censorerne vurderede ikke om eleven nåede frem til den rigtige, men om analysen var dokumenteret (tekstnær) og fortolkningen plausibel. Desuden var det afgørende for vurderingen, om elevens analyse reflekterede over fortælleren og den åbne slutning. Denne opgavetype med litterær analyse af noveller fra nyeste tid er kernestof, og næsten halvdelen af årgangen valgte den. Alligevel var den ikke topscore med hensyn til karakterfordelingen. Der er stadig i hhx for mange analysebesvarelser, der bevidstløst aflirer analyseskemaer og medbragte hjælpemidler. Censorerne efterlyser friere og mere læseværdige litterære analyser. Opgave 3 Der er ikke anvendt andre sprog, latin eller andre former for slogan, som er svære at forstå Nogle censorer i censorkorpset advarede imod såkaldte afsætningsopgaver til skriftlig eksamen i hhx, fordi eleverne tilsyneladende glemmer at de bliver vurderet på de danskfaglige kompetencer eller måske kan de ikke skelne. Andre i censorkorpset ser bevidstløs anvendelse af mediefagets filmanalyseskemaer som et uvæsen. 10

11 Men ikke desto mindre har de elever, der skrev denne opgave, gennemsnitligt fået en relativ god karakter. Det afgørende i vurderingen af opgavebesvarelsen var bl.a. om følgende indgik i analysen: - det narrative forløb - de sproglige og visuelle virkemidler - købsappellens virkning Inddrog opgavebesvarelsen desuden viden om produktet, virksomheden og klippeteknik, var det bare fint, men ikke noget der i væsentlig grad trak op eller ned. Opgave 4 Det sociale blomstrer når man går til en sportsgren Der var, som altid, stor diskussion om essayopgaven blandt censorerne, og det trods langt færre elever (under 1/3) i år havde valgt denne opgavetype. Essayopgaven har en tendens til at differentiere eleverne mere end de øvrige opgavetyper, fordi vurderingskriterierne forskyder sig lidt væk fra analysen og over på sproget og selve udtryksformen. Mange elever var faldet for at kommentere og referere stort set alle Michael Møllers synspunkter på offentlig støtte til elitesporten, uden at have en sammenhængende idé eller en selvstændig disposition og sproglig fremstilling. Essayopgaven krævede abstraktion i tekstlæsningen og mestring i at bruge sproget i én sammenhængende, argumenterende og formet fremstilling. De elever der forsøgte sig med en selvstændig tilgang til emnet i et sprog der var tænkt over, blev belønnet. Hvis der ikke undervises systematisk og individuelt trænes i at skrive essayistisk (eller er tid til det), kan denne opgavetype være uheldig i relation til negativ social arv. Dermed ikke sagt at eleverne fra gymnasiefremmede miljøer ikke kan skrive et essay! Men kravene og vurderingskriterierne skal tydeliggøres, eksemplificeres og trænes, ikke blot forudsættes bekendte. 11

12 Opgave 5 Og ofte er de påvirket af alkohol og eurofriske stoffer Censorerne havde ikke vanskeligt ved at bedømme besvarelser af denne opgave, trods de få der var. Faktisk forbløffende få. Måske er Natasja et storbyfænomen, som den typiske hhx ere ikke kan afkode eller har lyst til at afkode. I hvert fald skulle der have været en note på fx Pusherstreet. Det var videoen, der skulle analyseres, men når nogle elever analyserede teksten først og fremmest, var det ikke en totalt misforstået opgave teksten og sproget er ganske vigtig for budskabet. Det er en opgave med mange muligheder for detaljerede analyser af såvel sprog, lyd, farver, billeder, bevægelser og ideologi. Opgave 6 Liget kom ud i flere stykker, hvilket kan tyde på, at morderen havde parteret sit offer Nogle besvarelser af den opgave afslørede at Gys Splat og Freud stadig læses i hhx, men der var i det hele ganske få besvarelser af opgave 6. Opgaven ramte ned i kernestoffet, blot repræsenteret ved en oversat udenlandsk klassiker, Poe. Måske var opgaven for omfattende, fordi den ud over litterær analyse og fortolkning, stillede krav om journalistisk formidling i en bunden kontekst. Ikke desto mindre en spændende opgave som prøver alsidige skrivekompetencer, måske derfor også en opgave der differentierede. Det vil sige der blev i højere grad givet bund- og topkarakterer for besvarelser af denne opgave end det var tilfældet for de øvrige analyseopgaver. Det kan altså konkluderes at essayopgaven om sportsrindalisme og Poe-opgaven bedst differentierede karaktergivningen, det vil sige karaktererne for besvarelser af disse to opgaver lå tættere på ETCS-skala forventningerne end det endelige gennemsnit (jf. side 2). 12

Evalueringsrapport skriftlig eksamen i dansk hhx 2010

Evalueringsrapport skriftlig eksamen i dansk hhx 2010 Evalueringsrapport skriftlig eksamen i dansk hhx lader blot det døve øre stå til oldemoderens tog sit dårlige knæ i stiv arm man kan ikke belemre de unge fra 60erne at de havde brug for at løsrive sig

Læs mere

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Det var tredje gang, at skriftlig eksamen i dansk på hhx var i udtræk. Som bekendt skal eleverne til eksamen i dansk enten skriftligt eller mundtligt

Læs mere

Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar 2014. Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, hhx, maj 2014.

Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar 2014. Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, hhx, maj 2014. Dansk A i hhx Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar 2014 Kære danskkolleger, Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, hhx, maj 2014. Mange efterlyser tidligere opgavesæt til brug for

Læs mere

Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, htx, maj 2014.

Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, htx, maj 2014. Dansk A i htx Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar 2014 Kære danskkolleger, Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, htx, maj 2014. Mange efterlyser tidligere opgavesæt til brug for

Læs mere

Evalueringsrapport skriftlig eksamen i dansk hhx 2008

Evalueringsrapport skriftlig eksamen i dansk hhx 2008 Evalueringsrapport skriftlig eksamen i dansk hhx 2008 Wallpaper med Yallahrup Færgeby fra DRs julekalender 2007 (forside 19. maj 2008) (forside 20. maj 2008) Undervisningsministeriet August 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

Den skriftlige prøve i Dansk A hhx Råd og vink om vurderingskriterier

Den skriftlige prøve i Dansk A hhx Råd og vink om vurderingskriterier Den skriftlige prøve i Dansk A hhx Råd og vink om vurderingskriterier - ved opgavekommissionen og fagkonsulent Lars Holst Madsen, januar 2012 Indhold 1. Formål 2. Den skriftlige prøve i Dansk A, hhx 3.

Læs mere

Samfundsfag. Råd og vink 2010 om skriftlig studentereksamen

Samfundsfag. Råd og vink 2010 om skriftlig studentereksamen Samfundsfag Råd og vink 2010 om skriftlig studentereksamen Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser August 2010 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den skriftlige prøve i

Læs mere

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2015 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2015 (Ordinær)... 4 28.05.2015 (Ordinær)... 5 22.05.2015 (Netadgang)... 6 28.05.2015

Læs mere

Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen. Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf

Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen. Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf Hvad ønsker vi at evaluere i den skriftlige prøve? Hvordan skruer vi et opgavesæt sammen? Kort opsummering

Læs mere

Råd og vink 2011 om den skriftlige prøve i Samfundsfag

Råd og vink 2011 om den skriftlige prøve i Samfundsfag Råd og vink 2011 om den skriftlige prøve i Samfundsfag Undervisningsministeriet Eksamenskontoret August 2011 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den skriftlige prøve i 2011 blev som vist i tabel

Læs mere

Sammendrag af censorberetning for dansk som andetsprog, skriftlig fremstilling D, Maj termin 2013

Sammendrag af censorberetning for dansk som andetsprog, skriftlig fremstilling D, Maj termin 2013 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Sammendrag af censorberetning for dansk som andetsprog,

Læs mere

Kemi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2015

Kemi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2015 Kemi 2015 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2015 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet August 2015 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 11 for dansklærere på htx

Nyhedsbrev nr. 11 for dansklærere på htx Nyhedsbrev nr. 11 for dansklærere på htx August 2013 Kære danskkolleger Jeg vil starte det nye skoleår med at se et par måneder tilbage i tiden, nemlig til den skriftlige prøve i dansk A, som er hovedemnet

Læs mere

Skriftlig prøve i samfundsfag 2012

Skriftlig prøve i samfundsfag 2012 Skriftlig prøve i samfundsfag 2012 af Bent Fischer-Nielsen 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den skriftlige prøve i 2011 blev som vist i tabel 1. Gennemsnittet blev på 6,3, og 2,4 % bestod ikke

Læs mere

Skriftlig dansk 2016 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2016 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2016 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 24.05.2016 (Ordinær)...4 30.05.2016 (Ordinær)...5 24.05.2016 (Netadgang)...6 30.05.2016 (Netadgang)...7

Læs mere

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2017

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2017 Bioteknologi 217 Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx Maj juni 217 Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juni 217 Evalueringsrapport Bioteknologi A skriftlig

Læs mere

Fordeling af karakterer

Fordeling af karakterer Sammendrag af censorberetning for dansk som andetsprog D skriftlig fremstilling Maj termin 2015 Der er indgivet beretning af 26 beskikkede censorer på grundlag af 606 besvarelser Besvarelserne fordeler

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Kemi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2015

Kemi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2015 Kemi 2015 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2015 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet August 2015 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Skriftlige overgange: Opgavegenrer og responspraksis

Skriftlige overgange: Opgavegenrer og responspraksis Skriftlige overgange: Opgavegenrer og responspraksis Dansk i mange retninger 13. marts 2014 Ellen Krogh Professor, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet Disposition for oplæg Baggrund og

Læs mere

Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A

Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A Ministeriet for Børn og Undervisning Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen August 2013 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Fordeling af karakterer

Fordeling af karakterer Dansk som andetsprog niveau D skriftlig fremstilling - maj termin 2016 Der er indgivet beretning af 18 beskikkede censorer på baggrund af 316 besvarelser. De 316 besvarelser fordeler sig som følger på

Læs mere

Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH

Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Forløb/stofområder Evt. produkt Evaluering Periode: 33 36 Eleven kan styre og regulere sin

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Kemi 2014 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen August 2014 Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen i

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2016

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2016 Kemi 2016 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 2016 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Samfundsfag. Råd og vink 2009 om skriftlig studentereksamen

Samfundsfag. Råd og vink 2009 om skriftlig studentereksamen Samfundsfag Råd og vink 2009 om skriftlig studentereksamen Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser August 2009 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den skriftlige prøve i

Læs mere

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Ved skoleårets start udleveres en detaljeret læseplan for årets timer, med

Læs mere

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2016

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2016 Bioteknologi 216 Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx Maj juni 216 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 216 Hermed udsendes

Læs mere

ESSAY GENEREL BESKRIVELSE - MODEL

ESSAY GENEREL BESKRIVELSE - MODEL ESSAY GENEREL BESKRIVELSE MODEL PROCES - MODEL ESSAY KOMMUNIKATIONSMODEL PENTAGON OM TÆNKE- OG SKRIVEPROCESSEN GENERELT OVERVEJELSER - REFLEKSION MODEL TJEKLISTE EKSEMPLER GENEREL BESKRIVELSE - MODEL Essay-genrens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2018 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Kemi 2014 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen August 2014 Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen i

Læs mere

Dansk A - toårigt hf, juni 2010

Dansk A - toårigt hf, juni 2010 Dansk A - toårigt hf, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af

Læs mere

Dansk-historieforløb. Sune Weile Fagkonsulent i dansk STX/Hf

Dansk-historieforløb. Sune Weile Fagkonsulent i dansk STX/Hf Dansk-historieforløb Sune Weile Fagkonsulent i dansk STX/Hf Historieopgaven i kontekst Historieopgaven er for langt de fleste elever første gang, de skal skrive en længere sammenhængende fremstilling.

Læs mere

FAQ Eksamen i engelsk stx/hf Maj 2013

FAQ Eksamen i engelsk stx/hf Maj 2013 FAQ Eksamen i engelsk stx/hf Maj 2013 Kære kolleger eksaminatorer og censorer Under følgende overskrifter er svar på de mest almindelige spørgsmål vedr. eksamen i engelsk mundtligt, skriftligt og i AT.

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Den skri=lige prøve i Dansk A med internetadgang

Den skri=lige prøve i Dansk A med internetadgang Konference Den skri=lige prøve i Dansk A med internetadgang Kolding d. 16. januar 2014 Program: 13.00 13.15 Lars Holst Madsen, fagkonsulent Om internetadgang ved den skri=lige prøve i Dansk fra maj 2014.

Læs mere

Dansk i flerfaglige sammenhænge i htx

Dansk i flerfaglige sammenhænge i htx Konference Dansk i flerfaglige sammenhænge i htx Vejle d. 27. januar 2014 Program 10.00-10.20 Ankomst - kaffe og brød 10.20-10.30 Velkommen v. fagkonsulent Lars Holst Madsen 10.30-11.30 Peter Heller Lützen:

Læs mere

Mediehistorie. Sprog og kommunikation

Mediehistorie. Sprog og kommunikation Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Afsluttes juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX

Læs mere

Opgave A og opgave B: De stillede opgaver tager udgangspunkt i læsning og forståelse af teksten Do you have a tattoo? Why Britons love being inked.

Opgave A og opgave B: De stillede opgaver tager udgangspunkt i læsning og forståelse af teksten Do you have a tattoo? Why Britons love being inked. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Sammendrag af censorrapporter Engelsk D skriftlig

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Stx-bekendtgørelsen 2010 Dansk A 27

Vejledning / Råd og vink Stx-bekendtgørelsen 2010 Dansk A 27 4.2 Prøveformer Den skriftlige prøve Den skriftlige prøve i dansk er individuel og har en varighed af 5 timer. Opgaverne stilles med udgangspunkt i et hæfte med tekst- og billedmateriale med et antal tilhørende

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2016

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2016 Kemi 2016 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 2016 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Evaluering af den skriftlige prøve i musik ved studentereksamen maj 2008

Evaluering af den skriftlige prøve i musik ved studentereksamen maj 2008 Evaluering af den skriftlige prøve i musik ved studentereksamen maj 2008 Oktober 2008 / Fagkonsulent Claus Levinsen Evalueringen indeholder et kort afsnit om censorernes kommentarer til årets opgavesæt

Læs mere

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Formålet med undervisningen i faget dansk er, at eleverne skal fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog

Læs mere

Biologi A Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx. Maj juni 2016

Biologi A Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx. Maj juni 2016 Biologi A 2016 Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx Maj juni 2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet August 2016 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Opgaverne dækkede et bredt udsnit af de faglige mål og centralt kernestof i sociologi, økonomi, politik og international politik.

Opgaverne dækkede et bredt udsnit af de faglige mål og centralt kernestof i sociologi, økonomi, politik og international politik. 02.10.2014 NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMFUNDSFAG, NYHEDSBREV NR. 24 SKRIFTLIG PRØVE I SAMFUNDSFAG 2014 1. Karakteristik af eksamenssæt Der blev stillet fire sæt til skriftlig prøve i samfundsfag 2014: 26.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08-09 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Evaluering af den skriftlige prøve i musik A-niveau studentereksamen maj/juni 2010

Evaluering af den skriftlige prøve i musik A-niveau studentereksamen maj/juni 2010 Evaluering af den skriftlige prøve i musik A-niveau studentereksamen maj/juni 2010 September / Fagkonsulent Claus Levinsen Evalueringen indeholder et kort afsnit om censorernes kommentarer til årets opgavesæt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium,

Læs mere

Samfundsfag. Maj-juni 2008

Samfundsfag. Maj-juni 2008 Prøver Evaluering Undervisning Samfundsfag Maj-juni 2008 Ved fagkonsulent Niels Lysholm Indhold Forord 2 Evalueringen 3 Hovedkonklusioner 8 Afrunding 9 Forord Det er blevet en fast tradition, at der udarbejdes

Læs mere

Skriftlig fransk stx og hf, maj 2009

Skriftlig fransk stx og hf, maj 2009 Skriftlig fransk stx og hf, maj 2009 Fagkonsulent Dorte Fristrup Afdelingen for gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet November 2009 Indledning Grundlaget for denne evaluering af skriftlig eksamen

Læs mere

MODUL 7 MODULOPGAVE 3

MODUL 7 MODULOPGAVE 3 MODUL 7 MODULOPGAVE 3 Materialer Din oparbejdede viden fra argumentationsforløbet Stilesæt fra sommereksamen 2008: Jonathan Wichmann: Kunsten at tale godt. Uddrag af artikel i Weekendavisen 7. september

Læs mere

Til skriftlige censorer ved sommereksamen i engelsk 2009 hf B ny ordning

Til skriftlige censorer ved sommereksamen i engelsk 2009 hf B ny ordning Maj 2009 Til skriftlige censorer ved sommereksamen i engelsk 2009 hf B ny ordning Kære censorer Dette brev henvender sig til censorer, der skal censurere opgaver fra hf efter den nye ordning. Brevet indeholder

Læs mere

Evaluering. Matematik A på htx. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014

Evaluering. Matematik A på htx. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Evaluering af Matematik A på htx Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Indhold Censorernes vurdering af opgavesættene... 3 Forberedelsesmaterialet...

Læs mere

Fordeling af karakterer

Fordeling af karakterer Dansk som andetsprog niveau G skriftlig fremstilling maj termin 2016 Der er indgivet beretning af 21 beskikkede censorer på baggrund af 684 besvarelser. De 684 besvarelser fordeler sig som følger på de

Læs mere

Årsplan 10. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 10. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Tema: Identitet og ungdomsliv/ tekster Uge 32-37 38 Eleven kan styre og betydning I kontekst. Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer

Læs mere

1.1. Danskfagets formål og indhold

1.1. Danskfagets formål og indhold 1.1. Danskfagets formål og indhold Præsentation Denne opgave har til formål at skabe større bevidsthed om, hvorfor man skal have dansk i gymnasiet, og større viden om, hvad man arbejder med i faget dansk

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk-A Jørgen Klærke STU-DanskAhh1213-F16-MAR Oversigt over planlagte

Læs mere

Evaluering af skriftlig eksamen i

Evaluering af skriftlig eksamen i Evaluering af skriftlig eksamen i Engelsk A på htx 2006 Forord Nærværende evalueringsrapport er udarbejdet på grundlag af skriftlige og mundtlige tilbagemeldinger fra de særlige censorer om opgavesættet

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni,

Læs mere

Virksomhedsøkonomi niveau B I opgavesættet til VØ B er case virksomheden Active Sportswear Int Holding A/S og omfatter i øvrigt følgende temaer

Virksomhedsøkonomi niveau B I opgavesættet til VØ B er case virksomheden Active Sportswear Int Holding A/S og omfatter i øvrigt følgende temaer Evaluering af skriftlig eksamen i virksomhedsøkonomi sommeren 2017 Evalueringen af skriftlig eksamen sommeren 2017 i virksomhedsøkonomi niveau A og B omfatter en kort karakteristik af opgaverne, censorernes

Læs mere

Overgangen fra grundskole til gymnasium En elevskrivers håndtering af skiftende skrivekulturer og positioneringer

Overgangen fra grundskole til gymnasium En elevskrivers håndtering af skiftende skrivekulturer og positioneringer Overgangen fra grundskole til gymnasium En elevskrivers håndtering af skiftende skrivekulturer og positioneringer NNMF/SMDI Göteborg Universitet 6.12.2013 Ellen Krogh, Syddansk Universitet Projekt Faglighed

Læs mere

Råd og vink 2012 om den skriftlige prøve i Musik. Ministeriet for Børn og Undervisning Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen August 2012

Råd og vink 2012 om den skriftlige prøve i Musik. Ministeriet for Børn og Undervisning Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen August 2012 Råd og vink 2012 om den skriftlige prøve i Musik Ministeriet for Børn og Undervisning Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen August 2012 Fagkonsulent Claus Levinsen I. De skriftlige censorers

Læs mere

fagkonsulentens sammenfatning

fagkonsulentens sammenfatning : fagkonsulentens sammenfatning Forbemærkning... 2 Karaktergennemsnit og normalfordeling for skriftlig eksamen i engelsk 2012... 3 Karaktergennemsnit for skriftlig eksamen i engelsk på niveauerne stx A,

Læs mere

Den skriftlige eksamen i dansk Genreforventninger og bedømmelseskriterier Konference for danskfaget på HTX

Den skriftlige eksamen i dansk Genreforventninger og bedømmelseskriterier Konference for danskfaget på HTX Den skriftlige eksamen i dansk Genreforventninger og bedømmelseskriterier Konference for danskfaget på HTX 3.2.2011 Tværfaglig skrivning Bilag 4 Elevernes studieforberedende skrivekompetencer htx, juni

Læs mere

Information til skriftlige censorer

Information til skriftlige censorer Information til skriftlige censorer Skriftlig engelsk A hhx, skriftlig engelsk B særligt gymnasialt fag på eux Ministeriet for børn og undervisning, maj 2017 Kære skriftlige censor Torsdag 18/5 afvikles

Læs mere

Årsplan 7.x. dansk TG

Årsplan 7.x. dansk TG Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 34 Vi bruger timerne på at lære hinanden bedre at kende og på at planlægge hytteturen. 35 Hyttetur (Bethesda) 36-37 Artikler Medierne er en stor del af vores

Læs mere

Digitalt forsøg med internetadgang skriftlig dansk hf. Anders Østergaard 10. september 2014

Digitalt forsøg med internetadgang skriftlig dansk hf. Anders Østergaard 10. september 2014 Digitalt forsøg med internetadgang skriftlig dansk hf Anders Østergaard 10. september 2014 Hvad er det digitale forsøg? Valgfrit alternativ til den ordinære hfprøve i skriftlig dansk - foreløbig! - De

Læs mere

B-prøven - En lærerhåndbog

B-prøven - En lærerhåndbog B-prøven - En lærerhåndbog I mundtlig fremstilling i dansk i 9. klasse kan prøven afvikles som A- eller B- prøve. I 10. klasse er B-prøven den eneste. Valg af prøveform I begyndelsen af 9. klasse skal

Læs mere

Skriftlig dansk 2014 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2014 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2014 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2014 (Ordinær)... 4 28.05.2014 (Ordinær)... 5 22.05.2014 (Netadgang)... 6 28.05.2014

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Find metoden knæk IØ-koden

Find metoden knæk IØ-koden Find metoden knæk IØ-koden Gymnasiefremmede elever runde 3, 2012/2013 FOU projekt nr. 128986 Torben Jensen, ZBC Vordingborg Hanne V. Madsen, ZBC Næstved Baggrund Iflg. bekendtgørelsen, skal hhx-uddannelsen

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyheder fra ministeriet Ministeren har fra første dag erklæret, at gymnasiereformen er en god reform, og at der ikke vil ske store ændringer. Til gengæld vil man foretage

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Skive tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Bente Mulbjerg Hold 1c

Læs mere

Skrivning i dansk. Hvordan og hvorfor? - Autentiske genrer og skrivemåder. Oplæg ved Dansklærerforeningens skolebaserede kurser 2013

Skrivning i dansk. Hvordan og hvorfor? - Autentiske genrer og skrivemåder. Oplæg ved Dansklærerforeningens skolebaserede kurser 2013 Skrivning i dansk Hvordan og hvorfor? - Autentiske genrer og skrivemåder Oplæg ved Dansklærerforeningens skolebaserede kurser 2013 Af Sophie Holm Strøm, afdelingsleder HF og VUC Fyn, Svendborg Forfatter

Læs mere

Tysk skriftlig prøve D - maj termin 2016

Tysk skriftlig prøve D - maj termin 2016 Tysk skriftlig prøve D - maj termin 2016 Der er indgivet beretning af 2 beskikkede censorer på baggrund af 17 besvarelser. Karaktergennemsnittet for opgaven er: 7,9 Karakter Andel 12 41,2 % 10 5,9 % 7

Læs mere

Dansk i folkeskolens udskoling. Et bud på de didaktiske processer

Dansk i folkeskolens udskoling. Et bud på de didaktiske processer Dansk i folkeskolens udskoling Et bud på de didaktiske processer Agenda Jeres forventninger til elevernes kompetencer Danskfagets identitet og kompetenceområder Danskfagets prøveformer Didaktik i danskfaget

Læs mere

Målstyret undervisning Dansk udskoling

Målstyret undervisning Dansk udskoling ffm.emu.dk Målstyret undervisning Dansk udskoling 22. april 2015 Inger-Lise Lund illu@ucc.dk Forenklede Fælles Mål udskoling A Gennemgang af målhierarki ffm.emu.dk C Danskhed og national identitet Danas

Læs mere

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Fremstillingsformer Fremstillingsformer Vurdere Konkludere Fortolke/tolke Diskutere Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Udtrykke eller Vurder: bestemme På baggrund af biologisk

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Niveau Gennemsnit (ikke beståede i %) Begyndersprog A 3,5 (26,0) Begyndersprog A med netadgang 5,26 (3,5) Fortsættersprog A 4,3 (5,3)

Niveau Gennemsnit (ikke beståede i %) Begyndersprog A 3,5 (26,0) Begyndersprog A med netadgang 5,26 (3,5) Fortsættersprog A 4,3 (5,3) Uddannelsesaftaler Evaluering af skriftlig eksamen i fransk A (hhx) maj/juni 2017 Oktober 2017 1. Evaluering af skriftlig eksamen i fransk A (hhx) 2017 Sommer 2017 var der tre opgavesæt til den skriftlige

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Skrivekrav, elevgrupper og arbejdsprocesser v/mimi Sørensen Eksempler på skriveskabeloner og elevbesvarelser af stx-opgaver før og efter

Skrivekrav, elevgrupper og arbejdsprocesser v/mimi Sørensen Eksempler på skriveskabeloner og elevbesvarelser af stx-opgaver før og efter Sprogdag Høje-Taastrup Gymnasium 7. februar 2013 Skrivekrav, elevgrupper og arbejdsprocesser v/mimi Sørensen Eksempler på skriveskabeloner og elevbesvarelser af stx-opgaver før og efter stilladsering v/

Læs mere

Årsplan i dansk for Klasse 34 skoleåret 2014-2015 Signe Søe Kongsvold

Årsplan i dansk for Klasse 34 skoleåret 2014-2015 Signe Søe Kongsvold Klasse 34 har 9 lektioner dansk ugentligt. Derudover er der 30 minutters læse- eller skrivebånd dagligt. Aktiviteterne i læse- og skrivebånd kan ses herunder: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Læsebånd

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Indholdsanalyse af opgaver

Indholdsanalyse af opgaver Indholdsanalyse af opgaver Den anden evalueringen af Det Refleksive Læringsmiljø består som nævnt af to ben. Det første ben er den kvalitative analyse med udgangspunkt i interview af interessenterne. Det

Læs mere

Skriftlig dansk 2008. Studentereksamen ny ordning. Den skriftlige eksamens forløb. Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser

Skriftlig dansk 2008. Studentereksamen ny ordning. Den skriftlige eksamens forløb. Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Skriftlig dansk 2008 Studentereksamen ny ordning Den skriftlige eksamens forløb Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Indhold FORORD 3 PRØVEMATERIALE 4 Tekster 4 Opgaver 4 KARAKTERSTATISTIK

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Fra Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) Bilag 11 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Fag: Dansk Hold: 7 Lærer: CK Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer IT-inddragelse Evaluering 32 33-38 Målet er at eleverne via analyse, fortolkning og litteraturhistorisk

Læs mere

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 1 RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 GENERELT VEDR. EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B Psykologi B har synopsisprøve, dvs. eksaminanderne får udleveret prøvematerialet mindst 24 timer før selve eksamen. Se

Læs mere

Nye eksamensformer - mulige scenarier

Nye eksamensformer - mulige scenarier Nye eksamensformer - mulige scenarier Matematik på hf Marts 2015 Bodil Bruun, fagkonsulent i matematik stx/hf Nye eksamensformer?? Problemer, der skal løses: Internet er et vilkår mundtligt og skriftligt

Læs mere

SKRIFTLIGHED. Konference for lærere i Afsætningsøkonomi. Nyborg, den 16. april 2015

SKRIFTLIGHED. Konference for lærere i Afsætningsøkonomi. Nyborg, den 16. april 2015 SKRIFTLIGHED Konference for lærere i Afsætningsøkonomi Nyborg, den 16. april 2015 Disposition: 1. Elevernes skrivekompetencer og den uddannelsespolitiske dagsorden 2. Styredokumenter og intentionen med

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Tema: Identitet Uge 32-39 32 styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til

Læs mere