Jeremias profetiske kald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeremias profetiske kald"

Transkript

1 1 TIL SABBATTEN 3. OKTOBER 2015 Jeremias profetiske kald Ugens vers Introduktion Før jeg dannede dig i moders liv, kendte jeg dig, før du kom ud af moders skød, helligede jeg dig; jeg gjorde dig til profet for folkene (Jer 1,5). Vi ved mere om Jeremias liv end om nogen anden af de gammeltestamentlige profeter. De biografiske oplysninger i bogen hjælper os til bedre at forstå hans arbejde som profet. Jeremias havde så stor indflydelse på historien, at selv på Jesu tid blev han betragtet som en meget stor profet. Samtidigt var hans profetiske arbejde, ud fra en menneskelig standard, ikke særlig vellykket. På trods af årtier med ihærdige advarsler og tryglen lyttede folket stort set ikke til de budskaber, han bragte fra Herren. Men på trods af al modstand kunne Jeremias ikke bestikkes. Han stod fast som en befæstet by, en søjle af jern, en mur af bronze (Jer 1,18), ikke i egen styrke, men ved Guds kraft. Jeremias havde på mange måder ikke et lykkeligt liv. Hans kald førte til lidelse, elendighed og afvisning, ja til og med fængsling. Og det værste var, at mange af disse problemer skyldtes netop dem, han forsøgte at hjælpe og lede i den rigtige retning. På den måde var Jeremias et forbillede på det, Jesus skulle udsættes for flere hundrede år senere i det samme land. Ugens tekster Es 1,19 Jer 7,5-7 1 Kong 2,26 Jer 1,1-5; Es 6,5 Jer 1,6-19 Matt 28,20 6

2 SØNDAG 27. SEPTEMBER 2015 Profeterne Gennem deres kald var profeterne fast besluttet på at beskytte Guds lov. De stod fast på pagten og De Ti Bud (Jer 11,2-6). Mika 3,8 giver et resume af profeternes opgave, der bestod i at fortælle Jakob dets overtrædelse og Israel dets synd. Og begrebet synd giver selvfølgelig ingen mening adskilt fra loven (se Rom 7,7). Es 1,19 Jer 7,5-7 Ez 18,23 Matt 3,7-11 Til at tænke over Hvad var profeternes budskab til folket? Hvordan er dette budskab stadigvæk det samme for os i dag? Guds dom var ikke uundgåelig; men den ville komme, hvis folket ikke vendte om fra deres onde veje. Men forandring er ikke let, især ikke når folk er vant til at gøre det, der er forkert. Hvem har ikke set, hvordan mennesker bliver vant til noget ondt, det som på et tidspunkt har virket frastødende på dem? Profeternes budskab bestod i at gøre folk opmærksomme på, hvor onde deres syndige liv var, og hvilke følger det ville få, hvis de ikke vendte om. Budskabet var selvfølgelig ikke profeternes budskab, men Guds. Profeterne siger ikke noget om, hvordan Guds ord blev åbenbaret for dem, eller hvordan de hørte det. Nogle gange talte Gud til dem direkte, andre gange rørte Helligånden dem gennem drømme eller syner eller måske gennem en sagte susen (1 Kong 19,12). Uanset, hvordan budskabet kom til dem, havde profeterne en opgave, ikke kun med at videregive Guds vilje til almindelige mennesker, men også til konger, kejsere og generaler, hvis det var nødvendigt. Denne opgave indebar et stort ansvar. Hvis de sagde sandheden, ville disse mægtige mænd slå dem ihjel; men hvis de ikke præsenterede sandheden, ville Guds dom også ramme dem. Det var et tungt kald at være profet, og ud fra, hvad vi kan læse i Bibelen, blev dette kald taget meget alvorligt af dem, der fik det. Vi kan være glade for, at de tog det alvorligt; for deres budskaber er givet videre til os gennem Bibelen. På den måde taler deres ord stadigvæk til os i dag. Spørgsmålet i dag er det samme som på Jeremias tid: Vil vi lytte? Hvad siger profeterne til os, selv efter så lang tid? Hvad er kernen i deres grundlæggende budskab til Guds folk? 7

3 MANDAG 28. SEPTEMBER 2015 Jeremias familiebaggrund 1 Kong 1 1 Kong 2,26 Hvad var baggrunden for, at Ebjatar blev forvist til sit hjem i Anatot? Efter at have grundfæstet sit kongedømme besluttede Salomo, i en strid med Adonija om tronfølgen, at fjerne præsten Ebjatar og forvise ham til hans hjemby Anatot, som sandsynligvis lå ca. 5 km nordøst for Jerusalem. Hilkija, Jeremias far, var medlem af en præstefamilie i Anatot. Nogle har spekuleret over, hvorvidt Jeremias familie nedstammede fra Ebjatar. Vi ved det ikke; men vi ved fra Jer 1,1, at profeten var af fornem herkomst. Vi kan her se, at Gud ned igennem profetiens historie har kaldt alle slags mennesker hyrder, rabbinere, fiskere, præster til at være profeter. Jeremias tilhørte det levitiske præsteskab og var blevet oplært i den hellige tjeneste lige fra barndommen. I de lykkelige år, hvor han uddannede sig til præstegerningen, anede han ikke, at han fra fødslen var helliget til profet for folkene. Da Guds kald lød til ham, blev han overvældet, fordi han følte, at han var uværdig. Ak, Gud Herre, udbrød han, jeg er ung; jeg forstår ikke at tale (Jer 1,5-6). (Ellen White, Profeter og konger, s. 198). Det var meningen, at præsterne skulle være folkets moralske og åndelige ledere. De var blevet tildelt vigtige opgaver, som havde indflydelse på næsten ethvert område af nationens åndelige liv. Nogle af dem havde udført deres opgave med stor trofasthed; andre havde misbrugt og udnyttet deres position i en grad, som er vanskelig at forestille sig. Vi vil snart opdage i Jeremias Bog, at profeten talte meget hårdt imod disse troløse præster, som havde vist sig uværdige til det ansvar og kald, de var blevet betroet. Til at tænke over Hvilke åndelige ansvarsområder har du, enten det er i dit hjem eller i kirken, eller begge eller andre steder? Hvis en profet skulle tale til dig om dit ansvar, hvad tror du, han eller hun ville sige til dig? 8

4 TIRSDAG 29. SEPTEMBER 2015 Jeremias profetiske kald Jer 1,1-5 Hvad fortæller disse vers om Jeremias kald? Ligesom andre profeter i Det Gamle Testamente (og ligesom Paulus i Det Nye; se Gal 1,1 og Rom 1,1), var Jeremias ikke i tvivl om, hvem der kaldte ham. Han er meget tydelig både i disse vers og hele vejen i sin bog om, at det han talte, var Herrens ord, som var kommet til ham. Denne stærke overbevisning var uden tvivl det, der fik ham til at blive ved på trods af stærk modstand og hårdt arbejde, lidelse og prøvelser. Jeremias blev kaldt i kong Josijas trettende regeringsår, som var ca. år 627/626 f.kr. Vi ved ikke nøjagtigt, hvornår profeten blev født, eller hvor gammel han var, da han begyndte sit arbejde. Men vi vil se, at han selv opfattede sig som et barn, der var alt for ung til den opgave, han blev givet. Jer 1,4-5 Hvilken forsikring og trøst burde disse ord have givet ham? Før Jeremias blev født, havde Gud udvalgt ham til at være profet. Gud satte ham til side til denne profetiske rolle fra det øjeblik, han blev undfanget. De ord, der oversættes med helligede jeg dig (vers 5) kommer fra et udsagnsord, der bl.a. betyder at blive helliget, at være hellig, at hellige. Det har helt afgjort en religiøs overtone og bruges også i forbindelse med helligdomstjenesten. Ordet helligdom kommer faktisk fra den samme rod. Dets betydning angiver, at noget eller nogen er sat til side til helligt brug. Dette er, hvad Gud havde planlagt for Jeremias, til og med før han blev født. Disse vers lærer ikke forudbestemmelse eller forud-eksistens; i stedet lærer de Guds forudviden. Til at tænke over Gud kender enden fra begyndelsen. Hvilken hjælp kan vi finde i denne tanke midt i de prøvelser, som vi uundgåeligt møder i livet? 9

5 ONSDAG 30. SEPTEMBER 2015 Modvillige profeter På trods af Guds forsikring om, at Jeremias var blevet valgt af Gud til denne opgave, var den unge mand bange og følte ikke, at han kunne magte det. Måske ønskede han ikke denne opgave, når han tænkte på, hvor forfærdelig den åndelige tilstand var på hans tid, og hvad opgaven indebar. Jer 1,6 Es 6,5 2 Mos 4,10-15 Sammenlign teksterne. Hvad har alle disse hændelser tilfælles? Af en eller anden grund følte ingen af disse mænd sig egnede til opgaven. Måske var dette en vigtig forudsætning for at være profet: en følelse af ens egen uværdighed og manglende evner til en så afgørende og betydningsfuld opgave. Et talerør for Skaberen? Det er ikke så underligt, at de veg tilbage fra opgaven, i hvert fald til at begynde med. Læg også mærke til Jeremias første reaktion, efter at han blev kaldt. Med det samme talte han om sin manglende evne til at tale, ligesom Moses havde gjort. Esajas nævner også i sit svar sin mund og sine læber. De var godt klar over, at hvad dette ellers måtte kræve af dem, indbefattede det tale og kommunikation. De skulle modtage budskaber fra Gud og ville som profeter være ansvarlige for at forkynde disse budskaber til andre. I modsætning til i dag, hvor de kunne skabe en hjemmeside eller sende sms er, ville deres kommunikation i reglen foregå ansigt til ansigt. Forestil dig at skulle stå foran fjendtligt indstillede ledere eller oprørske mennesker og give dem en skarp irettesættelse og advarsel. Det er let at forstå disse kommende profeters modvillighed. Jer 1,7-10 Hvad er Guds svar til Jeremias? Hvorfor bør dette svar give os håb og tillid, uanset hvilket kald Gud har givet os? 10

6 TORSDAG 1. OKTOBER 2015 En mandelgren Profeten er Guds vidne; det er hans opgave ikke at tale på egne vegne, kun på Guds. Jeremias blev ikke kaldt til at finde løsninger på folkets problemer eller at blive en stor personlighed eller karismatisk leder, som folket skulle følge. Jeremias havde den ene opgave at videregive Guds ord til folket og dets ledere. Eftertrykket ligger ikke på mennesket eller på menneskelige evner; det ligger udelukkende på Guds magt og kraft. Profetens opgave var et lede folket hen til Gud, hvor den eneste løsning på alle deres problemer fandtes. Og det er selvfølgelig stadigvæk tilfældet for os i dag. Jer 1,11-19 Hvad handlede Jeremias første syn om? De fleste bibeloversættelser oversætter det hebraiske udtryk i vers 11 med en gren af et mandeltræ. Men disse oversættelser får ikke det hebraiske ordspil med. Det ord, der oversættes med mandeltræ, har den samme rod som udsagnsordet at våge over, som vi finder i vers 12, hvor Herren siger, at han våger over, at hans ord bliver udført. Man kunne sige, at det centrale budskab i hele Jeremias Bog findes her i vers 11 og 12. Guds ord vil gå i opfyldelse. En dag vil alle se begivenheder ske nøjagtigt som Gud har forudsagt. Gud ønsker, at hans folk skal vende om fra deres synder. Han har tilbudt nåde og tilgivelse, men han tvinger ingen til lydighed og frelse. Hvis hans folk ikke vil vende om til ham, vil hans ord om dom og straf blive opfyldt lige så sikkert, som hans ord til Israel blev det i Jeremias bog. Som vi også kan se, var Guds ord her ikke kun for folket. Gud talte direkte til Jeremias selv og underviste ham, så han var forberedt på den modstand, han ville møde. Uanset, hvad der skete, havde Jeremias Guds løfte om, at jeg er med dig. Og som vi vil opdage, havde han brug for det. Er det ikke tilfældet med os alle sammen? Matt 28,20 Hvilken forsikring kan vi, som lever i dag, finde i disse ord? 11

7 FREDAG 2. OKTOBER 2015 Læs Ellen White I indledningen til sin kommentar til Jeremias Bog skrev Martin Luther: Jeremias var en bedrøvet profet, som levede i en elendig og vanskelig periode. Derudover blev hans profetiske tjeneste gjort særdeles vanskelig, idet han kæmpede og sloges med et opfarende og stædigt folk. Han havde tilsyneladende ikke meget fremgang; for han oplevede, at hans fjender blev mere og mere onde. Flere gange forsøgte de at slå profeten ihjel. De udsatte ham for stort pres og piskede ham flere gange. Men han overlevede og så med sine egne øjne, hvordan hans land blev ødelagt og hans folk ført i landflygtighed. Jeremias skulle komme til at vidne for folket om sandhed og retfærdighed i fyrre år. I en tid, hvor frafaldet var så graverende, at det ikke havde noget sidestykke, skulle han være et levende vidnesbyrd om, hvordan det præger et menneskes liv og karakter at tjene den sande Gud. Han skulle være Herrens talerør under de frygtelige belejringer, som Jerusalem ville komme til at opleve. Han skulle forudsige, at Davids hus ville falde, og at det smukke tempel, som Salomo havde bygget, ville blive ødelagt. Hans frygtløse udtalelser ville koste ham friheden; men under sit fangenskab skulle han vedblivende tale imod synden i de højeste kredse. Han ville blive foragtet, hadet og forkastet af mennesker og ville til sidst komme til at opleve, at de profetier. han selv havde fremsat om den truende dom, gik i opfyldelse. Han ville også blive berørt af den sorg og elendighed, som fulgte i kølvandet på den domfældte bys ødelæggelse. (Ellen White, Profeter og konger, s ). Spørgsmål til drøftelse Noget, der bør få os alle til at tænke efter, er den bedrøvelige kendsgerning, at Gud havde advaret Jeremias om, at han ville møde stor modstand fra sit eget folk. Læs Jer 1,17-19 igen. Hvem var det, der ville komme til at modarbejde ham? Hvilke alvorlige lærdomme bør vi i dag tage til os fra denne kendsgerning? Med andre ord, hvordan er vores holdning over for det profetiske ord til os, især når vi hører ting, vi ikke bryder os om? Hvordan kan citatet herover fra Ellen White være med til at udtrykke den alvorlige sandhed, at det er dem, der burde have åbenbaret den sande Gud over for verden, der blev de værste til at modarbejde og angribe Guds talerør og kæmpe imod Gud selv? (Se også Præd 1,9). 12

8 DIALOG TIL SABBATTEN 3. OKTOBER 2015 Aktiviteter og dialog Guds ord og klassens aktiviteter Som det nye kvartals første sabbat er denne dag en god anledning til at begynde at samle spørgsmål til de bibeltekster, vi studerer, og at forberede aktiviteter for de efterfølgende sabbatter. Planlæg fx en fællesspisning for din klasse. Læs Jeremias 1,1-19 igennem. Noter ord og udtryk eller elementer i bibelteksten undervejs, som du godt kunne tænke dig at få nøjere forklaret og tag dem med til klassen Hvis I finder ud af, at I har spørgsmål, som lektien ikke dækker, eller I selv ikke umiddelbart kan finde svar på, begynd at samle sådanne spørgsmål sammen. Lad et eller flere af klassens medlemmer undersøge og forsøge at finde svar, eller inviter en bibelekspert til at besøge klassen ved en passende anledning. - Inddel teksten i afsnit og lav overskifter. - Hvad er hovedsagen i hvert af disse afsnit? Lad evt. en fra klassen finde eksempler i Det Gamle Testamente, hvor udtrykket Herrens Ord er anvendt i tilknytning til profetiske budskaber. Uddybende spørgsmål Hvad er en profet i bibelsk forstand? Er en profet en person, der udelukkende forudsiger begivenheder? Arbejder alle bibelske profeter på samme måde, sammenlign evt. med ApG 21,9 og 1 Kor 14,3? - Hvad er forskellen på bibelske profeter og sandsigere, diverse medier, clairvoyante og lignende? - Hvad er forskellen på bibelske profeter og meteorologer eller økonomiske vismænd? Skælder ægte profeter altid ud? Skal vi, når vi læser dem, bruge dem til at skælde andre ud? Personligt kristenliv Baggrund Tror du, at Gud fra din fødsel har haft en plan med dit eller mit liv? Hvis du eller jeg har truffet tåbelige valg i livet, har Gud så en plan B, en plan C, eller en plan? En profet er i Bibelen en person, som er sendt med et budskab fra Gud. Profeten er underlagt Gud alene. Han får ikke sin autoritet, 13

9 DIALOG TIL SABBATTEN 3. OKTOBER 2015 fordi han har en formel lederrolle, men på grund af budskabet, Guds Ord. I Jeremias Bog er et af hovedproblemerne, at profeten kæmper med professionelle, ansatte profeter, der alle er lønnet af de forskellige konger. Sådan var skik og brug. I en religiøs tidsalder gav det anseelse og bekræftelse at have profeter ved hoffet til at legitimere kongens ønsker. Forstå det bedre I bibelsk sprogbrug både i Det Gamle og Det Nye Testamente betyder hellige eller helliggøre at vie nogen eller noget til Gud. I langt de fleste tilfælde er det personer, som helliges, i Det Nye Testamente altid. Gud havde altså fra begyndelsen viet Jeremias til profetgerningen. Udtrykket Herrens Ord er et nøglebegreb i Det Gamle Testamente. Det dækker over Guds åbenbaring og hans tilstedeværelse gennem hans inspirerede profeters budskaber. NOTER 14

10 NOTER TIL SABBATTEN 3. OKTOBER

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Sandhedsord. Ugens vers

Sandhedsord. Ugens vers 9 Sandhedsord TIL SABBATTEN 28. FEBRUAR 2015 Ugens vers Introduktion Jeg har jo tidligere optegnet råd og kundskab til dig, for at gøre dig bekendt med sandhed og pålidelig tale, så du kan give den, der

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Fra ører til fødder. Ugens vers

Fra ører til fødder. Ugens vers 2 TIL SABBATTEN 10. JANUAR 2015 Fra ører til fødder Ugens vers Introduktion Giv agt på den vej, du går, du skal styre hele din færden; bøj ikke af til højre eller venstre, hold din fod fra det onde! (Ordsp

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL BIBEL B S STUDIUM Bibelstudium 1. kvartal 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS bibelstudium.dk Nådens klæ dning Klædedragtens historie i Bibel ens lys 2 Dansk Bogforlag TLF.: 4558 7758 www.danskbogforlag.dk 2. kvartal

Læs mere

Jesus i Jerusalem. Ugens vers. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41).

Jesus i Jerusalem. Ugens vers. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41). 12 Jesus i Jerusalem TIL SABBATTEN 20. JUNI 2015 Ugens vers Introduktion Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41). Den sidste uge i Jesu liv her på jorden fandt sted i Jerusalem. Store

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple 11 TIL SABBATTEN 15. MARTS 2014 At gøre åndelige ledere til Jesu disciple Ugens vers Introduktion I de dage gik han engang op på bjerget for at bede, og han tilbragte natten i bøn til Gud. Da det blev

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Møder med Jesus Indhold Forord side 4 Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8 Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16 Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Afsnit 4 Brødet (6,30-8,21) side 40 Afsnit 5 Messiasskolen

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2011

IBELCAMPING Bibeltimer 2011 LEDERHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2011 tema kære gud - hør lige her Dette hæfte tilhører: TEMA: Jesus lærer os om bønhørelse KÆRE GUD - HØR LIGE HER OM BØNHØRELSE Jesus ved selv, at det er godt at bede.

Læs mere

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17 1 5. JANUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, 23 4.-10. MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, 51 11.-17. MARTS Hold dig

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!«

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!« Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. Gud elsker Nexø og han elsker Bornholm og han længes efter at flere mennesker vil gengælde denne kærlighed ved at tro og følge ham. Stenen blev rullet væk

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED En vejledning til helbredelse og frigørelse af afhængighedt Med støtte fra Kirkens ledere og rådgivning fra fagfolk er denne vejledning skrevet af personer, som har været

Læs mere