Peter Seeberg: Patienten (1962)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peter Seeberg: Patienten (1962)"

Transkript

1 Peter Seeberg: Patienten (1962) Om illustrationen side 215 Lone Wolf: sfpx-cyborg 1 (2010) Lone Wolf Kirkegaard er face- og bodyartist med speciale i bl.a. maskering, ansigtsmaling, make up og body paint.

2 Arbejdsopgaver til Patienten 1. Giv en sproglig-stilistisk analyse af novellen. Analysen skal bl.a. indeholde overvejelser over fortælleforholdene og fortællemåden i novellen. Diskuter i forlængelse heraf, hvilken effekt valget af jeg-fortæller har for vores opfattelse af teksten. 2. Gør rede for novellens komposition. Diskuter i forbindelse hermed, hvad der er baggrunden for jeres inddeling af teksten. Sammenlign jeres inddeling med den inddeling, som Thorkild Borup Jensen giver i den læsning af novellen, der er genoptrykt herunder. 3. Giv en karakteristik af novellens hovedperson. Overvej bl.a., hvilket livssyn han giver udtryk for, og hvordan forfatterens holdning til ham er. 4. Peter Seeberg har selv udtalt (læsning 4), at i afslutningen af Patienten løses jo identitetsproblemet på ja, dels ved at være humoristisk, men dels også på en humoristisk og ironisk måde at vise en enorm hengivenhed over for disse nærmeste som bestemmer dig og siger, at sådan er du altså. Og svaret: så lad det være mig. Diskuter om I er enige i denne læsning af novellen. Oversigt over læsninger af Patienten Læsning 1 (Thorkild Hansen, 1962): Novellen handler om identitetsproblemer, men dens væsentligste pointe ligger på det sproglige plan Læsning 2 (Ivan Malinovski, 1963): Det overordnede tema er fremmedgørelse Læsning 3 (Erik Nielsen, 1969): Der er tale om en ironisk-humoristisk beskrivelse af identitetsproblemet, fortællesituationen er central for forståelsen af teksten Læsning 4 (Sigurd Enggaard Povlsen, 1979): Peter Seeberg mener selv, at identitetsproblemet løses i novellens slutning Læsning 5 (Peter Vejrum, 2000): Hovedpersonen kan ikke finde meningen i sit liv Læsning 6 (Ida Diemar, 2004): Identitet er ikke noget fasttømret begreb, men skabes af sproget Læsning 7 (Lotte Thyrring Andersen, 2004): Dialogen med et andet menneske er forudsætningen for at etablere en identitet

3 Arbejdsopgaver til Læsningerne 1. Sammenlign de to anmeldelser (læsning 1 og læsning 2) og diskuter, hvad anmeldernes politiske tilhørsforhold betyder for deres vurdering af novellen og af novellesamlingen i sin helhed 2. Giv med afsæt i læsning 4 en beskrivelse af, hvordan Peter Seeberg selv betragter Patienten, og hvad der efter hans mening er baggrunden for. 3. Læsningerne afspejler forskellige holdninger til, hvordan novellens slutning skal forstås. Sammenlign de fortolkninger af slutningen, der kommer til udtryk i læsning 5, læsning 6 og læsning 7 og diskuter, hvor godt de tre læsere efter jeres mening underbygger deres fortolkning. Supplerende anmeldelser Henrik Neiiendam: Genkendelsens gys. Anmeldelse af Eftersøgningen og andre noveller (Berlingske Aftenavis, ) Henrik Neiiendam ( ), cand. mag. i dansk og engelsk, teater- og litteraturanmelder. Men, alvorligt talt: selv i vort skæve og neurotiske forhold til omverdenen, eksisterer der dog realiteter, som ikke lader sig fornægte. Der er f.eks. den fornemmelse af at være til, som holder selv Samuel Becketts mest reducerede skabninger i gang, og som Peter Seeberg her har gengivet i det uforglemmelige billede af Patienten, hvis jeg stadig lever, selv om han på hospitalet efterhånden har fået både sine lemmer, indre organer og dertil hjerte og hoved udskiftet. ( ) Til disse historier gives ingen facitliste med entydige løsninger. Alligevel rummer alle Peter Seebergs sindbilleder hver sit genkendelsens gys for vi har jo alle vore bløde punkter. Det gælder ikke mindst den mageløse titelnovelle, der næsten u-kafkask viser, hvor svært det er for os at finde sandheden om det hele eller meningen med alt eller forklaringen på det væsentlige, dels fordi målet med vor eftersøgning, dels aldrig er klart defineret, dels fordi du vore motiver til at søge sandheden skifter undervejs. Vist kan tilværelsen forekomme absurd, fordi de små uvæsentligheder kan komme til at blokere hele vort synsfelt. Men den rummer dog også konstanter og realiteter og love, som ikke lader sig trykke væk med trick. Man kan bygge luftkasteller, men man kan ikke bo i højhuse af luft, sagde jokeren og tog stikket hjem. Så næste gang kan vi måske vente mere om absolutter end om absurditeter.

4 Emil Frederiksen: Historier om nihilisme. Anmeldelse af Peter Seeberg: Eftersøgningen og andre noveller (Berlingske Tidende, Emil Frederiksen ( ), mag. art. i alm. og sml. Litteratur, i en årrække fast litteraturanmelder ved Berlingske Tidende) To af historierne er eventyragtige satirer over teknikkens almagt. Patienten handler om en mand, der rammes af en sygdom, så at først arme og ben, siden tarme og andre indvendige dele, til sidst selve hans hoved må fjernes og erstattes det sidste er transplanteret på ham fra en anden uhelbredelig, der døde efter naturens orden. Og alle de triumferende operationer har hverken berøvet ham hans sjæl eller gjort ham fremmed for hans kone, som elsker ham mere end nogensinde. Stilladset handler om et hus, der bygges på den måde, at alt arbejde udføres som om det skete med materialer, alt gøres aldeles nøjagtigt bare uden sten, uden træ, uden metal osv. som skrevet står om kejserens nye skræddere, at de klippede i luften med store sakse og kammerherrerne gik og bar på slæbet, som der slet ikke var. Husets beboere tegner forsikring mod at falde ned gennem etagerne og derfor ender historien med, at bygmesteren kan erklære huset for at være usandsynlig solidt. Begge disse eventyr er ligesom de andre historier, men med simplere satirisk effekt fortalt uden en mine af morsomhed, den overlades det til læserne selv at producere, når man finder en passende genstand for satiren. For der ligger nemlig en filosofi bag ved det hele. Man skal tænke sig om med hensyn til meningen. Der skydes ikke på noget særskilt konkret mål. Det er en åndelig tilstand, udbredt i den moderne verden det er en kultursituation, der sigtes mod. Det er Nihilismen (med stort N) som paradoksalt fremstilles og dømmes med formummet spot. Uden et ord af moralisering er meningen klart nok vores allesammens dyrkelse af illusioner med samt deres tilbehør af gravalvorligt vrøvl. Frederik Nielsen: Her er efteråret danske bog. Anmeldelse af Eftersøgningen og andre noveller (Aktuelt, ) Frederik Nielsen ( ), cand. mag., gymnasielærer, professor ved Danmarks Lærerhøjskole, gennem mange år litteraturanmelder ved det socialdemokratiske dagblad Aktuelt. Referat af novellerne siger meget lidt for det er i ordenes overtoner og undertoner Seebergs mesterskab viser sig. Han kan være præcis i alle iagttagelser som i novellen Spionen, som handler om en mand, der opdaget et fællesskab og vil ind idet. ( ) Eller man kan nævne den måske dristigste historie, fortællingen om en patient, som får et ben sat af, men beroliges af lægerne. Man laver gode og smukke proteser nu om dage, det er ingen lidelse, snarere en lettelse at få noget af sin egen virkelighed bortamputeret og erstattet af mekanisk og forklarligt funktions-apparatur. Han mister også det andet ben, ja, arme, tyktarm og tyndtarm, lunger og hjerte. Til sidst får han en andens hoved. Er han nu sig selv? Ja, er vi andre det? Har ikke vi fået indplantet fremmedlegemer, fået fjernet hemmeligheder, der er mange midler, som stiller smerter, så vi mærker det næppe, mens det sker. En sådan historie kan kun

5 blive sand, når en kunstner skriver den. Vi har hjemlige fremstillere af puslespil for germanske pedanter, vi har endda flere af dem, for netop nu er det den slags der er originalt for dem, der ikke ved, hvad dygtige folk er til selv af bortoperere en del af jeg et bort uden at det smerter. Selv blandt forfattere har vi sådanne mennesker, der ligger i et kunstigt hjerte og strikker med kunstige arme. For også det handler historien om, den handler om alt, hvad der ikke er liv, men funktion også om den uopklarlige undren over, hvad forskel der er mellem liv og funktion. Jens Kruuse: Alle ordene passer. Anmeldelse af Eftersøgningen og andre noveller (Jyllands-Posten ) Jens Kruuse ( ), dr. phil., højskolelærer, i en årrække litterær medarbejder ved dagbladet Jyllands-Posten Humoren er ikke selv noget hos Peter Seeberg. Den er der bare. Saadan er hans mærkværdige prosa, hans mærkværdige holdning. Næppe nogen læser man, der saa lidt maser sig paa. Pudsigt nok er hans noveller svagest, naar de har en pointeret slutning. De lever bedst, naar intet ved dem bliver indtrængende intenst. Peter Seebergs diskretion er forbavsende, ingen forfatter henvender sig mindre energisk til sine læsere. Dette hænger sammen med hans grundholdning, som forekommer mig bedst at kunne skildres ved at sige, at han accepterer tilværelsen, ikke i ligegyldighed, men saadan at forstaa, at han lever med i et liv uden at være anti et eller andet uden at være for et eller andet uden at skulle et eller andet med det. Det er slet ikke let. Man træffer det uhyre sjældent, især i vor tid. Det maa ikke forveksles med en filosofisk eller moralsk ligegyldighed, en kunstnerisk slaphed, tværtimod er Peter Seeberg engageret, for at bruge det ubehagelige udtryk af billigmagerlauget, men han er det paa den maade, at tilværelsen faar lov at leve, det et et engagement. (..) Hvis f.eks. man fortæller, at disse noveller handler meget om ensomhed og kontaktbehov, eller at de har absurditetens præg, kan man have ret nok. Men de er der alligevel ikke i det ærinde at sige, at tilværelsen er meningsløs, haabløs eller ussel. Det det, jeg forstaar ved ordet accept. Peter Seeberg har anerkendt, at hans verden er eller at menneskenes verden er uklar og ufortolkelig, dette fortæller han om uden forargelse og saadan at det saa at sige bliver en værdi. Tilværelsens mangfoldighed er noget at være i, dens vanskeligheder og vanvid er uforargelige, de maa accepteres, de er levende.

6 Supplerende læsninger Marianne Juhl: Peter Seeberg: En monografi, Marianne Juhl er journalist og har bl.a. skrevet bøger om Peter Seeberg og Kirsten Thorup Så lad dét være mig. Sådan lyder Patienten s sidste replik, som Seeberg ifølge ovennævnte interview 1 var så lykkelig over at få med. Formuleringen er beslægtet med i bogens Lad det ligge, hvor det betyder jeg et. Som mange af novellerne i Eftersøgningen er også Patienten formet som en eksperimentel situation. Her går eksperimentet ud på: Hvis man udskifter alle kropsdele og organer i et menneske, er det så stadig det samme menneske? Man kunne fristes til at tolke novellen som et indlæg i en transplantationsdebat, men skal lige huske, at det emne ikke var aktuelt, da novellen blev til. I Patienten skal eksperimentet belyse spørgsmålet, om mennesket har en sjæl, et jeg, som er uforveksleligt med alle andre jeg er. Svaret er ja, men svaret er også: gør ikke for meget ud af det. Patienten bliver i tvivl, da de efter at have skiftet alt muligt andet ud på ham, også giver ham et nyt hoved. Er det, han nu tænker, den anden mands tanker, eller er de stadig hans egne? Han når frem til den overbevisning, at han tænker sine egne tanker og har sine egne erindringer. Men for at afprøve om han nu også har ret, spørger han sin hustru, om hun kan kende ham, og om hun elsker ham. Det svarer hun mildt og kærligt ja til. Og så har han jo i grunden ikke mere at bekymre sig om. Hun definerer, hvem han er, med sin kærlighed. Og hvis hun elsker det, hun ser, hvorfor så bekymre sig om mere? Det kan godt være, hun ikke ser hans jeg i dets fulde omfang. Det antyder han i hvert fald, da han siger til hende: Jeg er større end du tror. Men med sin sidste replik beslutter han sig for at lade det ligge. Lad mig nu bare være den, jeg er for dig. Det er allerede meget. (...) Selvom man forlader Patientens lille glædessang med en vis fortrøstning, kan man ikke lade være med at tænke på, at hans lykke og ro er afhængig af et andet menneske, af hustruens kærlighed. Hvad sker der, hvis den forsvinder? Det handler Seebergs næste bog om, romanen Hyrder. Jan Bruun Jensen: Anmeldelse af Peter Vejrup Som et firben i solen, Litteraturtidsskriftet Standart, 2000 Denne ufølsomhed i læsningen kommer naturligvis af, at Vejrum ikke har taget Wittgenstein i ed, at han ensidigt insisterer på inspirationen fra Nietzsche. Det viser sig tydeligst i hans læsning af den helt centrale novelle Patienten fra Eftersøgningen, hvor patientens sluttelige overgivelse til de andre ved sit Så lad det være mig tolkes som en endelig given afkald på meningen. Dette er på ingen måde tilfældet, patientens overgivelse betegner netop overgivelsen til de andre som meningen, som dem, der definerer verden: Jeg kan kun være mig i kraft af de 1 se læsning 4

7 andres blik på mig, i kraft af deres sprog og forestillinger, jeg-for-mig-selv giver ingen mening, Wittgenstein ville karakterisere det som et umuligt privatsprog. René Lyngfeldt Skov: Jeg en filosofisk og litterær rundfart i personlig identitet, Forum 2001 side René Lyngfeldt Skov (født 1972), cand. mag. i nordisk litteratur og filosofi fra Syddansk Universitet. Sygdom af den karakter som patienten i Peter Seebergs novelle Patienten er forbandet ved, håber jeg end ikke for min værste fjende. Også selv om lægerne påstår, at han rent faktisk har et jernhelbred. Magen til sygdom skal man lede længe efter. Alligevel er patienten ved overraskende godt mod. Som om det han mister ikke er værre end at miste en paraply på en solskinsdag eller en strømpe på vaskeriet. Men det er arme og ben, indre organer og endelig hovedet, der må under operationskniven. Til sidst er der ikke andet tilbage af patienten, end det Jeg som fortæller historien. End ikke tankerne er patienten sikker på er hans, måske stammer de fra det hoved, som takket være medicinske landvindinger er blevet transplanteret på resten af den krop, som lægerne har behandlet efter en patchwork-lignende kirurgisk strategi. Jeg'et i patienten er ingen fysisk genstand. Selv er han inde på, at sjælen siges at være omkring legemet og at det er en forklaring, han kan leve med. Fordi den skelner mellem materielle og ikke-materielle egenskaber ved det at være et menneske. Patientens jeg-dimension er uforandret af situationen, uanset hvor meget af legemet lægerne fjerner, oplever patienten sig som sig selv. Jeg'et er det bestående og i virkeligheden det, der gør patienten til den, han er. Det vil med andre ord sige, at det spørgsmål jeg indledningsvist kastede i favnen på Seeberg, besvares med et: Nej. Jeg'et er ikke nogen genstand ved hverken legemet eller bevidstheden (det sidste er nu nok en overdrivelse). Jeg'et er en egenskab ved det at være et menneske, en egenskab som skelner mellem du og jeg og som gør, at man oplever sig selv som et individuelt Jeg. Men apropos medicinske landvindinger får Patienten mig til tænke på, at viden om mennesket som et fysiologisk apparat efterhånden er så omfattende, at det ikke længere er utænkeligt, at to nøjagtige kopier af det samme menneske er en mulighed. Genteknologi og kloning er ikke længere science fiction, men virkelighed. Men hvis det bliver muligt at skabe to mennesker, ned til mindste detalje, ned til hvert eneste gen på DNA-strengen, må det samtidigt være muligt at pille dem fra hinanden igen og opbygge dem på ny. Som samlesæt, der kan stilles frem og tilbage på hylden. Min pointe som måske mere er et retorisk spørgsmål end en egentlig pointe er om Jeg'et er det samme, hver gang delene sættes sammen til en helhed? Eller om Jeg'et ændrer sig fra gang til gang? Er Jeg'et et produkt af delene, en slags merværdi som udløses, idet den rigtige kombination rammes, noget som ikke er, medmindre legemet er intakt? Eller er Jeg'et, som hos patienten i Seebergs novelle, noget andet end de dele, som udgør et menneske?

8 Marianne Stidsen: Fra det indre mod det ydre, i: Dansk Noter nr Marianne Stidsen (født 1962), mag. art i litteratur, lektor ved Københavns Universitet I Seebergs novelle Patienten handler det ikke specielt om erotisk splittelse, men om det man netop kunne kalde identitetens krise som sådan. Hovedpersonen får af lægerne efterhånden udskiftet alle sine legemsdele og begynder på den baggrund at spekulere over, hvornår han holder op med at være den, han er, altså hvornår hans identitet også ryger sig en tur. Igen ser man et eksempel på ikke alene den modernistiske bearbejdning af sproget, men også af fortæller og forløb, der her bliver til noget indre snarere end noget ydre. Det helt bemærkelsesværdige er imidlertid novellens slutning. For mens position i stort set alle andre modernistiske tekster digte såvel som prosafiktion er, at splittelsen er tragisk, så ender den her med ikke at være et problem. Simpelthen ved, at hovedpersonen den nu helt igennem proteseopbyggede patient holder op med konstant at spørge sig selv om, hvem han er, og om han stadig er den samme. Der sker således et skift fra det indre mod det ydre, kunne man næsten sige, idet hovedpersonen erkender, at identiteten er det, som bliver til i samspillet med andre mennesker, snarere end i ophøjet isolation. Thorkild Borup Jensen: Peter Seeberg. En kanonforfatter, 2007 side Thorkild Borup Jensen (født 1940), mag. art i nordisk litteratur, lektor ved Danmarks Biblioteksskole, har bl.a. skrevet en serie om forfatterne i gymnasiets kanon. Novellen Patienten fra den første af novellesamlingerne, Eftersøgningen, 1962, påbegyndte Seeberg allerede tidligt i 1950'erne, men han færdiggjorde den først fem-seks år senere. Udformningen voldte ham kvaler, og færdiggørelsen var virkelig en livsbekræftende befrielse for ham: Hvis jeg ikke havde skrevet den, kunne jeg lige så godt være kreperet. Siden forklarede han, at dens opståen hang sammen med et lykkeligt ophold i soldatertiden på Militærhospitalet, en af de store oaser i mit liv. Det kunne tyde på, at novellen var noget af en idylbeskrivelse, men sådan er det langtfra. Hovedpersonen møder vi som tekstens jeg, men det er fra starten et fremmedgjort jeg, der i et roligt overskuende tilbageblik beretter om sit eget, stadig mere omsiggribende sygeforløb som var det en matematisk ekspertopgave for lægerne. Jeget følger deres mange indgreb med tilsyneladende uanfægtet interesse. Efterhånden er der ikke den del tilbage på patienten, som er forblevet intakt, men lægerne forsikrer ham bestandig om, at udskiftningsprocessen sker planmæssigt. Efter at være anbragt varigt i et apparat, som kaldes et kunstigt hjerte kan han da også konstatere: Jeg er nu definitivt bragt uden for rastløshedens verden. Det er et totalt objektgjort individ, som her i et velordnet, logisk og præcist skriftsprog informerer om sin tilstand. De beroligende og bagatelliserende meldinger, patienten modtager ved hvert indgreb, godtager han tilsyneladende ganske: Også arme lå det inden for protesekunstens muligheder at fremstille bedre end naturen. Da jeg vågnede, erklærede lægerne, at jeg nu var så godt som helbredt.

9 Den første fase af novellen belyser indirekte, gennem jegets reaktioner, hvad det vil sige at være hospitaliseret: at blive behandlet som et anonymt tilfælde med apparatfejl, der kan udbedres ved tekniske løsninger. At hengive sig uden forbehold til eksperternes altid beredvillige udsagn om det heldige og hensigtsmæssige ved det, der nu er sket. Udsagn, der bortforklarer den truende alvor i det, der foretages. Novellen foregriber den senere transplantationskirurgi og rejser diskret underfundigt spørgsmålet om lægekunstens adfærd og ekspertvældets indflydelse på individ og samfund. Med novellens titel indvarsles allerede spørgsmålet. Jeget er reduceret til Patienten. Ordet kommer af det latinske patiens (= at være tålende, lidende) i novellens tilfælde: at være passivt underlagt lægernes indgreb, hospitalets handlen. Imidlertid er novellen ikke dermed til ende, for i næste fase af forløbet bliver jegets længe tilbageholdte bekymring omsider åbenbar. Tvivlen og uroen melder sig: identitetsspørgsmålet trænger sig uafviseligt på og dermed jegets eksistentielle dilemma. Her må lægerne give op og henvise til psykoterapeuterne; de svarede, at det var en meget vanskeligt spørgsmål og griber til skiftende svar. Sidste intense fase i forløbet er jegets daglige, rituelle samtale med hustruen. Hun bekræfter ham hver gang kærligt og inderligt i hans gentagne, indtrængende spørgsmål: Kan du kende mig. Begge klynger sig imidlertid til hver deres forståelse af hans identitet. For hende er den ensbetydende med, hvad hun fysisk ser i sygesengen. For ham er jeget den usynlige sjæl, som befinder sig omkring hans stykvist gendannede legeme. Jeg er større, end du tror. Det er blevet hans udvej, det personlige dilemma. Dog slutter novellen åbent og som vanligt hos Seeberg med hans resignerede accept af hustruens umiddelbare opfattelse Så lad det være mig, siger jeg, Hver dag. Senere beretter Seeberg: Jeg følte mig fuldstændig befriet, da jeg var nået frem til de sidste formuleringer i historien. Er det nu den kunstneriske tilfredsstillelse ved at have fuldendt den genstridige historie, eller er det den psykiske lettelse ved at have formuleret og derved velsagtens overkommet et presserende personligt spørgsmål? Måske er det et både og. Under alle omstændigheder er Patienten en perspektivrig, underfundig tekst. Ikke uden grund er den blevet en genganger i mange tekstantologier. Det er en tekst, der fastholder spændingen mellem identitet og anonymitet, mellem at være sit livs subjekt og dets umyndiggjorte objekt.

10

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse Indlæg fællesmøde Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse - Hvordan ekspliciteres den i dermatologisk ambulatorium og dækker den patienternes behov? Hvad har inspireret mig?

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Har du smerter! Den officielle definition på smerter er ifølge IASP International Association for the Study of Pain:

Har du smerter! Den officielle definition på smerter er ifølge IASP International Association for the Study of Pain: Har du smerter! Disse informationer om smerter er inspireret af en temadag om smerter afholdt af Gigtforeningen, samt fra info-aftener med GynObs fysioterapeut Laila Breum for medlemmer af Endometriose

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages?

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Karriereafklaring - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Af Cecilie Cornett, Villa Venire A/S marts 2009 At undersøge sin tvivl sammen med andre Karriereafklaringen

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Kort om den neurofysiologiske model Primære og sekundære tinnitusgener - sat i relation til konkrete fokuspunkter Opmærksomhedszoner

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr Som præsten, historiefortælleren og tænkeren Johannes Møllehave forklarer i et essay med titlen "Om gæstevenskab" fra: "...når eventyret begynder med de ord: Der var engang - så følger der gerne en fortælling

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens En revurdering af demens At gå fra: Person med DEMENS til PERSON med demens Tom Kitwood Psykolog og professor v. BradfordUniversity, England. At gå fra: Person med DEMENS

Læs mere

ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE

ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE HUSK!!!! BRUG DIN TEKST HENVIS TIL DEN SKRIV VIGTIGE TING I MARGEN UNDERSTREG NOGET DU SYNES ER VIGTIGT!!! Præsentationspunkter o Tekstens titel og forfatter o Tekstens

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

IUniversitätsklinikum I

IUniversitätsklinikum I IUniversitätsklinikum I Hamburg-Eppendorf I Spørgeskema vedrørende patientens sundhedstilstand (SF-36) I dette spørgeskema drejer det sig om din vurdering af din egen sundhedstilstand. Skemaet gør det

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Abstraktion i dansk Kort fremlæggelse af hvordan begrebet abstraktion er centralt for faget dansk

Abstraktion i dansk Kort fremlæggelse af hvordan begrebet abstraktion er centralt for faget dansk Abstraktion i dansk Kort fremlæggelse af hvordan begrebet abstraktion er centralt for faget dansk Klik på lydikonet i nederste højre hjørne for at få lyden til siden frem. Vælg Afspil på boksen der evt.

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk

Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk Dem det hele drejer sig om: Børnene. Hvordan forstår vi dem? Psykolog Jens

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Sådan bliver du medlem af Nota

Sådan bliver du medlem af Nota Sådan bliver du medlem af Nota Hvad er Nota? Nota er et landsdækkende bibliotek under Kulturministeriet, der producerer lydbøger, e-bøger og bøger på punktskrift til mennesker, der ikke læser almindelig

Læs mere

Eksempel 7B: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER

Eksempel 7B: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER ksempel 7B: Kasper ksemplet består af tre LA-beskrivelser, som bygger på hændelsesforløb, der finder sted inden for relativ afgrænset periode. Disse tre beskrivelser samt andre kilder danner grundlag for

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Mikkel Orthmann Rasmussen Dansk A SUP Skriftlig aflevering: Film - 28-10-2005. Film af Helle Helle

Mikkel Orthmann Rasmussen Dansk A SUP Skriftlig aflevering: Film - 28-10-2005. Film af Helle Helle Film af Helle Helle Hvilken betydning har den voksende globalisering, vi hører så meget om? Og hvilken betydning kan den få, hvis ikke vi passer på? Jeg finder svaret i Helle Helles (ja, det hedder hun

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Kanondag på Skovvangskolen - Patienten

Kanondag på Skovvangskolen - Patienten Kanondag på Skovvangskolen - Patienten Indledning I forbindelse med vores arbejde med skønlitteratur på seminariet, har vi fået muligheden for at overtage tre 7. Klasser til en hel dag med kanontekster.

Læs mere

Ærlighed med K Helen Eriksen, 20O3, erhvervspsykolog, foredragsholder, forfatter forandrings- og trivselsekspert www.heleneriksen.

Ærlighed med K Helen Eriksen, 20O3, erhvervspsykolog, foredragsholder, forfatter forandrings- og trivselsekspert www.heleneriksen. Ærlighed med K Helen Eriksen, 20O3, erhvervspsykolog, foredragsholder, forfatter forandrings- og trivselsekspert www.heleneriksen.dk HELEN ERIKSEN KLUMMEN HELEN ERIKSEN KLUMMEN - Hvordan bærer du dig egentlig

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt)

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt) Gruppeopgave Produkt: Romantrailer - video Frist for læsning af romanerne: Tirsdag den 10. april (lige efter påske) Aflevering/Fremlæggelse: Uge 18 (1. april) Arbejdsopgave: Et af produktkravene i ReadIt

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 34 Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? ISLAMS UDFORDRING TIL FORKYNDELSEN I FOLKEKIRKEN * BISKOP OVER LOLLAND-FALSTER STEEN SKOVSGAARD Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Og nu skal du ikke

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje?

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? a f o r i s m e r Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? Introduktion Rygestop? Du kan tro, du kan! er en opdatering af den oprindelige samling aforismer, som udkom

Læs mere

Tænderskæren gør dig syg

Tænderskæren gør dig syg Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Tænderskæren gør dig syg Hjælp dig selv 8 sider Tænderskæren gør dig syg INDHOLD: Tænderskæren gør dig syg...4-5 GUIDE:

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til 1 Pædagogisk vejledning til 1 Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Helle Rahbek VIA Center for Undervisningsmidler 1 DET SKJULTE KORT af Morten Dürr Målgruppe: 6.-7.klasse Bogen er læseteknisk ikke svær

Læs mere

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PATIENTINFORMATION BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere