Peter Seeberg: Patienten (1962)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peter Seeberg: Patienten (1962)"

Transkript

1 Peter Seeberg: Patienten (1962) Om illustrationen side 215 Lone Wolf: sfpx-cyborg 1 (2010) Lone Wolf Kirkegaard er face- og bodyartist med speciale i bl.a. maskering, ansigtsmaling, make up og body paint.

2 Arbejdsopgaver til Patienten 1. Giv en sproglig-stilistisk analyse af novellen. Analysen skal bl.a. indeholde overvejelser over fortælleforholdene og fortællemåden i novellen. Diskuter i forlængelse heraf, hvilken effekt valget af jeg-fortæller har for vores opfattelse af teksten. 2. Gør rede for novellens komposition. Diskuter i forbindelse hermed, hvad der er baggrunden for jeres inddeling af teksten. Sammenlign jeres inddeling med den inddeling, som Thorkild Borup Jensen giver i den læsning af novellen, der er genoptrykt herunder. 3. Giv en karakteristik af novellens hovedperson. Overvej bl.a., hvilket livssyn han giver udtryk for, og hvordan forfatterens holdning til ham er. 4. Peter Seeberg har selv udtalt (læsning 4), at i afslutningen af Patienten løses jo identitetsproblemet på ja, dels ved at være humoristisk, men dels også på en humoristisk og ironisk måde at vise en enorm hengivenhed over for disse nærmeste som bestemmer dig og siger, at sådan er du altså. Og svaret: så lad det være mig. Diskuter om I er enige i denne læsning af novellen. Oversigt over læsninger af Patienten Læsning 1 (Thorkild Hansen, 1962): Novellen handler om identitetsproblemer, men dens væsentligste pointe ligger på det sproglige plan Læsning 2 (Ivan Malinovski, 1963): Det overordnede tema er fremmedgørelse Læsning 3 (Erik Nielsen, 1969): Der er tale om en ironisk-humoristisk beskrivelse af identitetsproblemet, fortællesituationen er central for forståelsen af teksten Læsning 4 (Sigurd Enggaard Povlsen, 1979): Peter Seeberg mener selv, at identitetsproblemet løses i novellens slutning Læsning 5 (Peter Vejrum, 2000): Hovedpersonen kan ikke finde meningen i sit liv Læsning 6 (Ida Diemar, 2004): Identitet er ikke noget fasttømret begreb, men skabes af sproget Læsning 7 (Lotte Thyrring Andersen, 2004): Dialogen med et andet menneske er forudsætningen for at etablere en identitet

3 Arbejdsopgaver til Læsningerne 1. Sammenlign de to anmeldelser (læsning 1 og læsning 2) og diskuter, hvad anmeldernes politiske tilhørsforhold betyder for deres vurdering af novellen og af novellesamlingen i sin helhed 2. Giv med afsæt i læsning 4 en beskrivelse af, hvordan Peter Seeberg selv betragter Patienten, og hvad der efter hans mening er baggrunden for. 3. Læsningerne afspejler forskellige holdninger til, hvordan novellens slutning skal forstås. Sammenlign de fortolkninger af slutningen, der kommer til udtryk i læsning 5, læsning 6 og læsning 7 og diskuter, hvor godt de tre læsere efter jeres mening underbygger deres fortolkning. Supplerende anmeldelser Henrik Neiiendam: Genkendelsens gys. Anmeldelse af Eftersøgningen og andre noveller (Berlingske Aftenavis, ) Henrik Neiiendam ( ), cand. mag. i dansk og engelsk, teater- og litteraturanmelder. Men, alvorligt talt: selv i vort skæve og neurotiske forhold til omverdenen, eksisterer der dog realiteter, som ikke lader sig fornægte. Der er f.eks. den fornemmelse af at være til, som holder selv Samuel Becketts mest reducerede skabninger i gang, og som Peter Seeberg her har gengivet i det uforglemmelige billede af Patienten, hvis jeg stadig lever, selv om han på hospitalet efterhånden har fået både sine lemmer, indre organer og dertil hjerte og hoved udskiftet. ( ) Til disse historier gives ingen facitliste med entydige løsninger. Alligevel rummer alle Peter Seebergs sindbilleder hver sit genkendelsens gys for vi har jo alle vore bløde punkter. Det gælder ikke mindst den mageløse titelnovelle, der næsten u-kafkask viser, hvor svært det er for os at finde sandheden om det hele eller meningen med alt eller forklaringen på det væsentlige, dels fordi målet med vor eftersøgning, dels aldrig er klart defineret, dels fordi du vore motiver til at søge sandheden skifter undervejs. Vist kan tilværelsen forekomme absurd, fordi de små uvæsentligheder kan komme til at blokere hele vort synsfelt. Men den rummer dog også konstanter og realiteter og love, som ikke lader sig trykke væk med trick. Man kan bygge luftkasteller, men man kan ikke bo i højhuse af luft, sagde jokeren og tog stikket hjem. Så næste gang kan vi måske vente mere om absolutter end om absurditeter.

4 Emil Frederiksen: Historier om nihilisme. Anmeldelse af Peter Seeberg: Eftersøgningen og andre noveller (Berlingske Tidende, Emil Frederiksen ( ), mag. art. i alm. og sml. Litteratur, i en årrække fast litteraturanmelder ved Berlingske Tidende) To af historierne er eventyragtige satirer over teknikkens almagt. Patienten handler om en mand, der rammes af en sygdom, så at først arme og ben, siden tarme og andre indvendige dele, til sidst selve hans hoved må fjernes og erstattes det sidste er transplanteret på ham fra en anden uhelbredelig, der døde efter naturens orden. Og alle de triumferende operationer har hverken berøvet ham hans sjæl eller gjort ham fremmed for hans kone, som elsker ham mere end nogensinde. Stilladset handler om et hus, der bygges på den måde, at alt arbejde udføres som om det skete med materialer, alt gøres aldeles nøjagtigt bare uden sten, uden træ, uden metal osv. som skrevet står om kejserens nye skræddere, at de klippede i luften med store sakse og kammerherrerne gik og bar på slæbet, som der slet ikke var. Husets beboere tegner forsikring mod at falde ned gennem etagerne og derfor ender historien med, at bygmesteren kan erklære huset for at være usandsynlig solidt. Begge disse eventyr er ligesom de andre historier, men med simplere satirisk effekt fortalt uden en mine af morsomhed, den overlades det til læserne selv at producere, når man finder en passende genstand for satiren. For der ligger nemlig en filosofi bag ved det hele. Man skal tænke sig om med hensyn til meningen. Der skydes ikke på noget særskilt konkret mål. Det er en åndelig tilstand, udbredt i den moderne verden det er en kultursituation, der sigtes mod. Det er Nihilismen (med stort N) som paradoksalt fremstilles og dømmes med formummet spot. Uden et ord af moralisering er meningen klart nok vores allesammens dyrkelse af illusioner med samt deres tilbehør af gravalvorligt vrøvl. Frederik Nielsen: Her er efteråret danske bog. Anmeldelse af Eftersøgningen og andre noveller (Aktuelt, ) Frederik Nielsen ( ), cand. mag., gymnasielærer, professor ved Danmarks Lærerhøjskole, gennem mange år litteraturanmelder ved det socialdemokratiske dagblad Aktuelt. Referat af novellerne siger meget lidt for det er i ordenes overtoner og undertoner Seebergs mesterskab viser sig. Han kan være præcis i alle iagttagelser som i novellen Spionen, som handler om en mand, der opdaget et fællesskab og vil ind idet. ( ) Eller man kan nævne den måske dristigste historie, fortællingen om en patient, som får et ben sat af, men beroliges af lægerne. Man laver gode og smukke proteser nu om dage, det er ingen lidelse, snarere en lettelse at få noget af sin egen virkelighed bortamputeret og erstattet af mekanisk og forklarligt funktions-apparatur. Han mister også det andet ben, ja, arme, tyktarm og tyndtarm, lunger og hjerte. Til sidst får han en andens hoved. Er han nu sig selv? Ja, er vi andre det? Har ikke vi fået indplantet fremmedlegemer, fået fjernet hemmeligheder, der er mange midler, som stiller smerter, så vi mærker det næppe, mens det sker. En sådan historie kan kun

5 blive sand, når en kunstner skriver den. Vi har hjemlige fremstillere af puslespil for germanske pedanter, vi har endda flere af dem, for netop nu er det den slags der er originalt for dem, der ikke ved, hvad dygtige folk er til selv af bortoperere en del af jeg et bort uden at det smerter. Selv blandt forfattere har vi sådanne mennesker, der ligger i et kunstigt hjerte og strikker med kunstige arme. For også det handler historien om, den handler om alt, hvad der ikke er liv, men funktion også om den uopklarlige undren over, hvad forskel der er mellem liv og funktion. Jens Kruuse: Alle ordene passer. Anmeldelse af Eftersøgningen og andre noveller (Jyllands-Posten ) Jens Kruuse ( ), dr. phil., højskolelærer, i en årrække litterær medarbejder ved dagbladet Jyllands-Posten Humoren er ikke selv noget hos Peter Seeberg. Den er der bare. Saadan er hans mærkværdige prosa, hans mærkværdige holdning. Næppe nogen læser man, der saa lidt maser sig paa. Pudsigt nok er hans noveller svagest, naar de har en pointeret slutning. De lever bedst, naar intet ved dem bliver indtrængende intenst. Peter Seebergs diskretion er forbavsende, ingen forfatter henvender sig mindre energisk til sine læsere. Dette hænger sammen med hans grundholdning, som forekommer mig bedst at kunne skildres ved at sige, at han accepterer tilværelsen, ikke i ligegyldighed, men saadan at forstaa, at han lever med i et liv uden at være anti et eller andet uden at være for et eller andet uden at skulle et eller andet med det. Det er slet ikke let. Man træffer det uhyre sjældent, især i vor tid. Det maa ikke forveksles med en filosofisk eller moralsk ligegyldighed, en kunstnerisk slaphed, tværtimod er Peter Seeberg engageret, for at bruge det ubehagelige udtryk af billigmagerlauget, men han er det paa den maade, at tilværelsen faar lov at leve, det et et engagement. (..) Hvis f.eks. man fortæller, at disse noveller handler meget om ensomhed og kontaktbehov, eller at de har absurditetens præg, kan man have ret nok. Men de er der alligevel ikke i det ærinde at sige, at tilværelsen er meningsløs, haabløs eller ussel. Det det, jeg forstaar ved ordet accept. Peter Seeberg har anerkendt, at hans verden er eller at menneskenes verden er uklar og ufortolkelig, dette fortæller han om uden forargelse og saadan at det saa at sige bliver en værdi. Tilværelsens mangfoldighed er noget at være i, dens vanskeligheder og vanvid er uforargelige, de maa accepteres, de er levende.

6 Supplerende læsninger Marianne Juhl: Peter Seeberg: En monografi, Marianne Juhl er journalist og har bl.a. skrevet bøger om Peter Seeberg og Kirsten Thorup Så lad dét være mig. Sådan lyder Patienten s sidste replik, som Seeberg ifølge ovennævnte interview 1 var så lykkelig over at få med. Formuleringen er beslægtet med i bogens Lad det ligge, hvor det betyder jeg et. Som mange af novellerne i Eftersøgningen er også Patienten formet som en eksperimentel situation. Her går eksperimentet ud på: Hvis man udskifter alle kropsdele og organer i et menneske, er det så stadig det samme menneske? Man kunne fristes til at tolke novellen som et indlæg i en transplantationsdebat, men skal lige huske, at det emne ikke var aktuelt, da novellen blev til. I Patienten skal eksperimentet belyse spørgsmålet, om mennesket har en sjæl, et jeg, som er uforveksleligt med alle andre jeg er. Svaret er ja, men svaret er også: gør ikke for meget ud af det. Patienten bliver i tvivl, da de efter at have skiftet alt muligt andet ud på ham, også giver ham et nyt hoved. Er det, han nu tænker, den anden mands tanker, eller er de stadig hans egne? Han når frem til den overbevisning, at han tænker sine egne tanker og har sine egne erindringer. Men for at afprøve om han nu også har ret, spørger han sin hustru, om hun kan kende ham, og om hun elsker ham. Det svarer hun mildt og kærligt ja til. Og så har han jo i grunden ikke mere at bekymre sig om. Hun definerer, hvem han er, med sin kærlighed. Og hvis hun elsker det, hun ser, hvorfor så bekymre sig om mere? Det kan godt være, hun ikke ser hans jeg i dets fulde omfang. Det antyder han i hvert fald, da han siger til hende: Jeg er større end du tror. Men med sin sidste replik beslutter han sig for at lade det ligge. Lad mig nu bare være den, jeg er for dig. Det er allerede meget. (...) Selvom man forlader Patientens lille glædessang med en vis fortrøstning, kan man ikke lade være med at tænke på, at hans lykke og ro er afhængig af et andet menneske, af hustruens kærlighed. Hvad sker der, hvis den forsvinder? Det handler Seebergs næste bog om, romanen Hyrder. Jan Bruun Jensen: Anmeldelse af Peter Vejrup Som et firben i solen, Litteraturtidsskriftet Standart, 2000 Denne ufølsomhed i læsningen kommer naturligvis af, at Vejrum ikke har taget Wittgenstein i ed, at han ensidigt insisterer på inspirationen fra Nietzsche. Det viser sig tydeligst i hans læsning af den helt centrale novelle Patienten fra Eftersøgningen, hvor patientens sluttelige overgivelse til de andre ved sit Så lad det være mig tolkes som en endelig given afkald på meningen. Dette er på ingen måde tilfældet, patientens overgivelse betegner netop overgivelsen til de andre som meningen, som dem, der definerer verden: Jeg kan kun være mig i kraft af de 1 se læsning 4

7 andres blik på mig, i kraft af deres sprog og forestillinger, jeg-for-mig-selv giver ingen mening, Wittgenstein ville karakterisere det som et umuligt privatsprog. René Lyngfeldt Skov: Jeg en filosofisk og litterær rundfart i personlig identitet, Forum 2001 side René Lyngfeldt Skov (født 1972), cand. mag. i nordisk litteratur og filosofi fra Syddansk Universitet. Sygdom af den karakter som patienten i Peter Seebergs novelle Patienten er forbandet ved, håber jeg end ikke for min værste fjende. Også selv om lægerne påstår, at han rent faktisk har et jernhelbred. Magen til sygdom skal man lede længe efter. Alligevel er patienten ved overraskende godt mod. Som om det han mister ikke er værre end at miste en paraply på en solskinsdag eller en strømpe på vaskeriet. Men det er arme og ben, indre organer og endelig hovedet, der må under operationskniven. Til sidst er der ikke andet tilbage af patienten, end det Jeg som fortæller historien. End ikke tankerne er patienten sikker på er hans, måske stammer de fra det hoved, som takket være medicinske landvindinger er blevet transplanteret på resten af den krop, som lægerne har behandlet efter en patchwork-lignende kirurgisk strategi. Jeg'et i patienten er ingen fysisk genstand. Selv er han inde på, at sjælen siges at være omkring legemet og at det er en forklaring, han kan leve med. Fordi den skelner mellem materielle og ikke-materielle egenskaber ved det at være et menneske. Patientens jeg-dimension er uforandret af situationen, uanset hvor meget af legemet lægerne fjerner, oplever patienten sig som sig selv. Jeg'et er det bestående og i virkeligheden det, der gør patienten til den, han er. Det vil med andre ord sige, at det spørgsmål jeg indledningsvist kastede i favnen på Seeberg, besvares med et: Nej. Jeg'et er ikke nogen genstand ved hverken legemet eller bevidstheden (det sidste er nu nok en overdrivelse). Jeg'et er en egenskab ved det at være et menneske, en egenskab som skelner mellem du og jeg og som gør, at man oplever sig selv som et individuelt Jeg. Men apropos medicinske landvindinger får Patienten mig til tænke på, at viden om mennesket som et fysiologisk apparat efterhånden er så omfattende, at det ikke længere er utænkeligt, at to nøjagtige kopier af det samme menneske er en mulighed. Genteknologi og kloning er ikke længere science fiction, men virkelighed. Men hvis det bliver muligt at skabe to mennesker, ned til mindste detalje, ned til hvert eneste gen på DNA-strengen, må det samtidigt være muligt at pille dem fra hinanden igen og opbygge dem på ny. Som samlesæt, der kan stilles frem og tilbage på hylden. Min pointe som måske mere er et retorisk spørgsmål end en egentlig pointe er om Jeg'et er det samme, hver gang delene sættes sammen til en helhed? Eller om Jeg'et ændrer sig fra gang til gang? Er Jeg'et et produkt af delene, en slags merværdi som udløses, idet den rigtige kombination rammes, noget som ikke er, medmindre legemet er intakt? Eller er Jeg'et, som hos patienten i Seebergs novelle, noget andet end de dele, som udgør et menneske?

8 Marianne Stidsen: Fra det indre mod det ydre, i: Dansk Noter nr Marianne Stidsen (født 1962), mag. art i litteratur, lektor ved Københavns Universitet I Seebergs novelle Patienten handler det ikke specielt om erotisk splittelse, men om det man netop kunne kalde identitetens krise som sådan. Hovedpersonen får af lægerne efterhånden udskiftet alle sine legemsdele og begynder på den baggrund at spekulere over, hvornår han holder op med at være den, han er, altså hvornår hans identitet også ryger sig en tur. Igen ser man et eksempel på ikke alene den modernistiske bearbejdning af sproget, men også af fortæller og forløb, der her bliver til noget indre snarere end noget ydre. Det helt bemærkelsesværdige er imidlertid novellens slutning. For mens position i stort set alle andre modernistiske tekster digte såvel som prosafiktion er, at splittelsen er tragisk, så ender den her med ikke at være et problem. Simpelthen ved, at hovedpersonen den nu helt igennem proteseopbyggede patient holder op med konstant at spørge sig selv om, hvem han er, og om han stadig er den samme. Der sker således et skift fra det indre mod det ydre, kunne man næsten sige, idet hovedpersonen erkender, at identiteten er det, som bliver til i samspillet med andre mennesker, snarere end i ophøjet isolation. Thorkild Borup Jensen: Peter Seeberg. En kanonforfatter, 2007 side Thorkild Borup Jensen (født 1940), mag. art i nordisk litteratur, lektor ved Danmarks Biblioteksskole, har bl.a. skrevet en serie om forfatterne i gymnasiets kanon. Novellen Patienten fra den første af novellesamlingerne, Eftersøgningen, 1962, påbegyndte Seeberg allerede tidligt i 1950'erne, men han færdiggjorde den først fem-seks år senere. Udformningen voldte ham kvaler, og færdiggørelsen var virkelig en livsbekræftende befrielse for ham: Hvis jeg ikke havde skrevet den, kunne jeg lige så godt være kreperet. Siden forklarede han, at dens opståen hang sammen med et lykkeligt ophold i soldatertiden på Militærhospitalet, en af de store oaser i mit liv. Det kunne tyde på, at novellen var noget af en idylbeskrivelse, men sådan er det langtfra. Hovedpersonen møder vi som tekstens jeg, men det er fra starten et fremmedgjort jeg, der i et roligt overskuende tilbageblik beretter om sit eget, stadig mere omsiggribende sygeforløb som var det en matematisk ekspertopgave for lægerne. Jeget følger deres mange indgreb med tilsyneladende uanfægtet interesse. Efterhånden er der ikke den del tilbage på patienten, som er forblevet intakt, men lægerne forsikrer ham bestandig om, at udskiftningsprocessen sker planmæssigt. Efter at være anbragt varigt i et apparat, som kaldes et kunstigt hjerte kan han da også konstatere: Jeg er nu definitivt bragt uden for rastløshedens verden. Det er et totalt objektgjort individ, som her i et velordnet, logisk og præcist skriftsprog informerer om sin tilstand. De beroligende og bagatelliserende meldinger, patienten modtager ved hvert indgreb, godtager han tilsyneladende ganske: Også arme lå det inden for protesekunstens muligheder at fremstille bedre end naturen. Da jeg vågnede, erklærede lægerne, at jeg nu var så godt som helbredt.

9 Den første fase af novellen belyser indirekte, gennem jegets reaktioner, hvad det vil sige at være hospitaliseret: at blive behandlet som et anonymt tilfælde med apparatfejl, der kan udbedres ved tekniske løsninger. At hengive sig uden forbehold til eksperternes altid beredvillige udsagn om det heldige og hensigtsmæssige ved det, der nu er sket. Udsagn, der bortforklarer den truende alvor i det, der foretages. Novellen foregriber den senere transplantationskirurgi og rejser diskret underfundigt spørgsmålet om lægekunstens adfærd og ekspertvældets indflydelse på individ og samfund. Med novellens titel indvarsles allerede spørgsmålet. Jeget er reduceret til Patienten. Ordet kommer af det latinske patiens (= at være tålende, lidende) i novellens tilfælde: at være passivt underlagt lægernes indgreb, hospitalets handlen. Imidlertid er novellen ikke dermed til ende, for i næste fase af forløbet bliver jegets længe tilbageholdte bekymring omsider åbenbar. Tvivlen og uroen melder sig: identitetsspørgsmålet trænger sig uafviseligt på og dermed jegets eksistentielle dilemma. Her må lægerne give op og henvise til psykoterapeuterne; de svarede, at det var en meget vanskeligt spørgsmål og griber til skiftende svar. Sidste intense fase i forløbet er jegets daglige, rituelle samtale med hustruen. Hun bekræfter ham hver gang kærligt og inderligt i hans gentagne, indtrængende spørgsmål: Kan du kende mig. Begge klynger sig imidlertid til hver deres forståelse af hans identitet. For hende er den ensbetydende med, hvad hun fysisk ser i sygesengen. For ham er jeget den usynlige sjæl, som befinder sig omkring hans stykvist gendannede legeme. Jeg er større, end du tror. Det er blevet hans udvej, det personlige dilemma. Dog slutter novellen åbent og som vanligt hos Seeberg med hans resignerede accept af hustruens umiddelbare opfattelse Så lad det være mig, siger jeg, Hver dag. Senere beretter Seeberg: Jeg følte mig fuldstændig befriet, da jeg var nået frem til de sidste formuleringer i historien. Er det nu den kunstneriske tilfredsstillelse ved at have fuldendt den genstridige historie, eller er det den psykiske lettelse ved at have formuleret og derved velsagtens overkommet et presserende personligt spørgsmål? Måske er det et både og. Under alle omstændigheder er Patienten en perspektivrig, underfundig tekst. Ikke uden grund er den blevet en genganger i mange tekstantologier. Det er en tekst, der fastholder spændingen mellem identitet og anonymitet, mellem at være sit livs subjekt og dets umyndiggjorte objekt.

10

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Kunst som selvbehandling - Baukje Zijlstra

Kunst som selvbehandling - Baukje Zijlstra Kunst som selvbehandling - Baukje Zijlstra Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Når kunst gør en forskel Mange af de kunstnere, som udstiller på Museum Ovartaci, har fået det bedre af at male eller skabe

Læs mere

Sl 126, Rom 6,19-23, Luk 19,1-10. Salmer:

Sl 126, Rom 6,19-23, Luk 19,1-10. Salmer: Sl 126, Rom 6,19-23, Luk 19,1-10 Salmer: Jeg tænker, at alle mennesker flere gange i deres liv har oplevet at møde fællesskaber, der lukkede sig om sig selv. Fællesskaber, man egentlig gerne ville være

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk

Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk Dem det hele drejer sig om: Børnene. Hvordan forstår vi dem? Psykolog Jens

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

FIKTION (NOVELLE): NOVELLEANALYSE

FIKTION (NOVELLE): NOVELLEANALYSE FIKTION (NOVELLE): NOVELLEANALYSE OVERBLIK OVER TEKSTEN PRÆSENTATION Analyse af Henning Mortensens novelle Miraklet fra novellesamlingen Ofelia skal ikke være fed. Historier fra sindets hundehuller. Gyldendal,

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse Indlæg fællesmøde Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse - Hvordan ekspliciteres den i dermatologisk ambulatorium og dækker den patienternes behov? Hvad har inspireret mig?

Læs mere

ADHD Konflikthåndtering

ADHD Konflikthåndtering ADHD 1 Stress: I dette område mistes evnen til at bruge sin viden, færdigheder og holdning jo længere op man kommer. Til sidst er der kun reaktioner. ADHD kontra Alm. Flow Stress 0% Flow Arbejdskapacitet

Læs mere

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Hvornår er følgende udsagn fra? Hvilken type person udtaler sig sådan? Vi

Læs mere

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1?

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1? Sandhed del 1 Relativ eller absolut sandhed 1? Dagens spørgsmål: Når det gælder sandhed findes der grundlæggende to holdninger. Den ene er, at sandhed er absolut, og den anden at sandhed er relativ. Hvad

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

at jeg forstod, at hun havde kræft.

at jeg forstod, at hun havde kræft. at jeg forstod, at hun havde kræft. I dag er løgplænen smukkere end nogensinde. Jeg står og beundrer den side om side med et gammelt ægtepar og en mand med barnevogn. Dorthealiljerne ser misfornøjede ud,

Læs mere

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22.

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 1 Dagens tekst er hentet fra Jesu afskedstale den sidste aften, han er sammen med sine disciple inden sin tilfangetagelse, lidelse, død og opstandelse. Han forudsiger,

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3.

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3. Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Hjem. Helsingør Gymnasium Eksamen dansk Emma Thers, 3.U Torsdag d. 22. maj

Hjem. Helsingør Gymnasium Eksamen dansk Emma Thers, 3.U Torsdag d. 22. maj Hjem Min mor er ude at rejse, og jeg har lovet at se efter hendes lejlighed. Der er ingen blomster, som skal vandes, men en masse post og aviser 1. Sådan lyder indledningen til Maja Lucas novelle fra novellesamlingen,

Læs mere

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Empatisk lytning - om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Ikke Voldelig Kommunikation.

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad liv&sjæl Magasinet for bevidst livskvalitet Nr. 5 - oktober/november 2013 Kr. 48,00 TEMA Styrk dit åndedræt Coach dig selv til et fantastisk familieliv Derfor bør du give dig selv alenetid Lev let lev

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

1. Min kones små sedler med kærlighedsytringer giver mig en rar fornemmelse Jeg elsker, når min kone giver mig et knus

1. Min kones små sedler med kærlighedsytringer giver mig en rar fornemmelse Jeg elsker, når min kone giver mig et knus profil for ægtemænd 1. Min kones små sedler med kærlighedsytringer giver mig en rar fornemmelse Jeg elsker, når min kone giver mig et knus 2. Jeg kan godt lide at være alene med min kone Jeg føler mig

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Jeg synes der er to spørgsmål, der uvægerligt melder sig i forbindelse med evangeliet, vi lige har

Læs mere

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner ACT Acceptance and Commitment Therapy Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner Programmet Hvad er ACT Hvordan virker ACT Tanker Overbevisninger Pause Værdier Adfærd Hvordan gør jeg Litteratur Hvad er

Læs mere

Krageungen af Bodil Bredsdorff

Krageungen af Bodil Bredsdorff Fokusområder Litterær analyse og fortolkning Mål: At eleverne prøver at indgå i et fortolkningsfællesskab omkring en fælles litterær oplevelse. At eleverne lærer at finde begrundelser i teksten for deres

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække.

Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Side 1 Urup Kirke. Søndag d. 1. maj 2016 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Salmer.

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Tekster: Mika 3,5-7, 1 Joh 4,1-6, Matt 7,22-29

Tekster: Mika 3,5-7, 1 Joh 4,1-6, Matt 7,22-29 Tekster: Mika 3,5-7, 1 Joh 4,1-6, Matt 7,22-29 3 Lovsynger herren (300 Kom sandheds ånd (mel.: Gør døren høj)) 352 Herrens kirke (mel. Rind nu op i Jesu navn) 348 Tør end nogen (mel.: Lindemann) (438 Hellig)

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut.

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut. Aut. klinisk psykolog Helle Kjær Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord 10/30/06 Cand. psych. aut. Helle Kjær 1 Personlighed Selvfølelse Selvværd Selvtillid 10/30/06 Cand. psych. aut.

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til 1 Pædagogisk vejledning til 1 Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Helle Rahbek VIA Center for Undervisningsmidler 1 DET SKJULTE KORT af Morten Dürr Målgruppe: 6.-7.klasse Bogen er læseteknisk ikke svær

Læs mere

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14 Salmer: Lem Kirke kl 9.00 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Rødding Sognehus kl 10.30 739 Rind nu op

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Ungdomslitteratur - genrer, temaer og tendenser

Ungdomslitteratur - genrer, temaer og tendenser Ungdomslitteratur - genrer, temaer og tendenser Program 1. Oplæg om ungdomslitteraturens temaer og tendenser ved RABO 2. Pause 3. Gruppearbejde omkring teksterne "ungdom og galskab" og "foxtrot" 4. Opsamling

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

SOCIALE KOMPETENCER. Side 1 af 13 LÆRINGSOMRÅDE: EMPATI

SOCIALE KOMPETENCER. Side 1 af 13 LÆRINGSOMRÅDE: EMPATI SOCIALE KOMPETENCER LÆRINGSOMRÅDE: EMPATI Her angiver du inden for hvert af læringstemaets tre læringsområder jeres vurdering af barnets udgangspunkt for at deltage i leg- og læringsaktiviteter. Læringsmålene

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Hvad er det gode donationsforløb for pårørende?

Hvad er det gode donationsforløb for pårørende? Hvad er det gode donationsforløb for pårørende? Anja Marie Bornø Jensen Adjunkt, Antropolog, Ph.d. Center for Medical Science and Technology Studies Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

21. søndag efter trinitatis

21. søndag efter trinitatis 21. søndag efter trinitatis Sneum kirke, søndag den 9. november kl.10.15-21.søndag efter trinitatis Gud Fader, Søn og Helligånd, du som er i himlen og på jorden, alle menneskers liv tilhører dig. Tak fordi

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

10 E N T O R N I K Ø D E T

10 E N T O R N I K Ø D E T Forord Lige fra det første afsnit i indledningen til denne bog har jeg kunnet identificere mig med dens formål: at tilbyde mennesker styrke og håb gennem svar på nogle af livets sværeste spørgsmål. Jeg

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 A N D H E D E N O MH O L I T I KH E A L I N G R A MU J E N E N Indhold Om forfatteren 3 Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 jæl 28 Reinkarnation 29 Tidligere

Læs mere

HPU projekt 2009. Kahri Bennekow Brandbjerg Højskole. Tidssøjlen

HPU projekt 2009. Kahri Bennekow Brandbjerg Højskole. Tidssøjlen HPU projekt 2009 Kahri Bennekow Brandbjerg Højskole Tidssøjlen Indledning Med dette projekt vil jeg, ved hjælp af den narrative metode, eksperimentere med en ny udtryksform og et konkret produkt, til synliggørelse

Læs mere

Seksuelle dysfunktioner E-bog af Tanja Rahm

Seksuelle dysfunktioner E-bog af Tanja Rahm Seksuelle dysfunktioner E-bog af Tanja Rahm Det er ingen skam at have et problem. Men det er en skam, ikke at arbejde med det. 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klientkontakt... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 1 ÅNDELIGHED Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 DE 5 DOKTRINER 1. Født på ny (Position) Syndernes forladelse Det gamle er forbi noget nyt er blevet til 2. Ny natur/identitet Vi er en del af familien Vi

Læs mere

Tale til vinderen af PLCF s Børnebogspris 2017

Tale til vinderen af PLCF s Børnebogspris 2017 Tale til vinderen af PLCF s Børnebogspris 2017 Du, Mis, har du nogensinde følt dig ensom og håbet på, at der et eller andet sted i verden var en ven, som syntes, at du var god nok, som du var? spurgte

Læs mere

Analysemodel til billeder

Analysemodel til billeder Analysemodel til billeder En vigtig del af et billede er den historie det fortæller. Når du skal aflæse denne historie, skal du bruge din egen oplevelse af billedet, men du skal også se nøje på hvad billedet

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere