De fleste børn og forældre foretrak kontaktlinser frem for briller af mange forskellige grunde, herunder syn, komfort, håndtering og udseende.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De fleste børn og forældre foretrak kontaktlinser frem for briller af mange forskellige grunde, herunder syn, komfort, håndtering og udseende."

Transkript

1 16 FAGLIGT Nye resultater vedrørende kontaktlinser til børn og teenagere Har du styr på CLIP- og CLAMP og ACHIEVE-forsøgene, og vil dine yngre patienter virkelig have glæde af at bruge kontaktlinser? Jeff Walline afslører resultaterne fra de seneste forsøg med børn og kontaktlinser AF DR. JEFFREY WALLINE D et er måske intuitivt, at de mange fordele ved kontaktlinser skulle gælde både for unge og voksne patienter, men det ville være uklogt at antage, at det er tilfældet uden beviser. Tidligere var der kun få forsøg med kontaktlinser til børn, men tilpasning af kontaktlinser til børn og teenagere er nu et fokusområde inden for igangværende kontaktlinseforskning, og flere forsøg har resulteret i mange publikationer på dette område (Tabel 1). Nu er der er faktisk kommet flere beviser, der støtter tilpasning af kontaktlinser til børn og tager fat på nogle af de vigtige spørgsmål og problemstillinger omkring kontaktlinser til børn og de overvejelser, der hører med. Da der er igangværende undersøgelser inden for begrænsning af myopiprogression ved brug af kontaktlinser, vil der sandsynligvis komme endnu mere fokus på dette område. I denne artikel ser vi på nogle af de seneste publikationer for at besvare de mest almindelige spørgsmål vedrørende kontaktlinser til børn og teenagere og foreslår, hvordan disse resultater kan anvendes i daglig klinisk praksis. Hvor stor succes har børn med kontaktlinser? Mange af de større forsøg har vist høje succesrater og stor tilfredshed med kontaktlinser i denne aldersgruppe. I CLIP-forsøget i Singapore fik børn i alderen fra 8-11 tilpasset endagslinserne 1 DAY ACUVUE eller 1 DAY ACUVUE for ASTIG- MATISM, og 90% gennemførte forsøget med succes. 1 Den samlede synskvalitet og komfort også sidst på dagen blev vurderet væsentligt bedre af brugerne af kontaktlinser end af brugerne af briller ved hvert af opfølgningsbesøgene, der strakte sig over tre måneder. De fleste børn og forældre foretrak kontaktlinser frem for briller af mange forskellige grunde, herunder syn, komfort, håndtering og udseende, og 95% var enten meget tilfredse eller tilfredse med brugen af kontaktlinser, da forsøget sluttede. Disse resultater understøtter resultaterne fra CLIP-forsøget i USA, hvor man brugte en lignende protokol og sammenlignede brug af kontaktlinser og opfølgning på børn fra 8 til 12 og teenagere fra 13 til 17. 2,3 De linser, der blev brugt, var 14-dages silikonehydrogellinserne ACUVUE ADVANCE med HYDRA- CLEAR eller ACUVUE ADVANCE for ASTIGMA- TISM. Dette forsøg undersøgte også deltagerne tre måneder efter det sidste besøg for at afgøre procentdelen af de deltagere, som fortsatte med at bruge kontaktlinser. 4 80% af teenagernes forældre og 63% af de yngre børns forældre købte linser efter forsøget. Tilfredsheden med kontaktlinserne var høj både blandt dem, der købte kontaktlinser og dem, der ikke gjorde. Både børn og teenagere gav udtryk for samme komfort med kontaktlinser og ringe forekomst af de fleste symptomer. Den seneste publikation fra ACHIEVE-forsøget sammenlignede De fleste børn og forældre foretrak kontaktlinser frem for briller af mange forskellige grunde, herunder syn, komfort, håndtering og udseende. brugstiden mellem 1 DAY ACU- VUE og ACUVUE 2 kontaktlinser og briller hos nærsynede børn og teenagere. 5 Ca. 93% af forsøgspersonerne, som tilfældigt fik tildelt kontaktlinser, fortsatte med at bruge dem igennem hele det 3-årige forsøg, så tilpasningsevnen for bløde kontaktlinser er meget høj i denne aldersgruppe. De yngre kontaktlinsebrugere havde deres linser på i kortere perioder end dem, der brugte briller, havde deres briller på, men samlet brug til synskorrektion (den tid, der blev brugt briller og kontaktlinser i alt) var den samme i begge grupper. I gennemsnit havde brugerne af kontaktlinser dem på i 74 timer om ugen, hvilket antyder, at kontaktlinser er et godt primært alternativ til synskorrektion for børn. Børn og teenagere kan have stor succes med kontaktlinser, når det gælder første forsøg, tilpasning, genbrugslinser og brugstid. Opbygge din egen selvtillid med hensyn til tilpasning af kontaktlinser til børn og unge Forklare børnene og deres forældre, at op til 9 ud af 10 har succes med kontaktlinser Understrege budskabet om, at kontaktlinser kan være tilfredsstillende og problemfri for enhver aldersgruppe

2 >> 17 Hvordan har børn gavn af kontaktlinser? De synsmæssige fordele ved kontaktlinser til børn og teenagere er indlysende, men nylige forsøg har undersøgt mindre håndgribelige, ikke-synsmæssige fordele og er kommet frem til nogle interessante resultater. Opfattelsen af det fysiske udseende, den atletiske kompetence og social accept blev i højere grad forbedret for de 8 til 11-årige, som brugte kontaktlinser, end for de børn, som brugte briller. Øjenspecialister skal derfor overveje både de sociale og de synsmæssige fordele ved at bruge kontaktlinser. 6 Et andet nyligt forsøg sammenlignede livskvaliteten mellem brugere i alderen 8 til 12 og brugere i alderen 13 til Forsøgspersonerne besvarede også spørgsmål vedrørende den tid, de brugte kontaktlinserne, og tilfredsheden med dem under specifikke aktiviteter. Kontaktlinserne forbedrede livskvaliteten lige meget hos begge aldersgrupper. Forsøgspersonernes livskvalitet forbedredes mest med hensyn til udseende og deltagelse i aktiviteter, hvilket førte til en dramatisk forbedring af tilfredsheden med den synsmæssige korrigering, når de brugte kontaktlinser. Udover at forbedre synet har kontaktlinser mange mindre håndgribelige, men meget reelle fordele i forhold til briller for de unge patienter. Minde dig om, at synet ikke er den eneste faktor, der skal overvejes, når der vælges synskorrektion Forklare, at kontaktlinser kan forbedre livskvaliteten og mange aspekter af selvværd Understrege, at børn og unge, der skifter fra briller til kontaktlinser, får mere selvtillid med hensyn til deres udseende, atletiske evner og sociale accept Hvornår skal børn begynde at bruge kontaktlinser? Interessen for kontaktlinser starter i en tidlig alder, og der er mange faktorer med hensyn til syn og livsstil, der taler for brugen af kontaktlinser hos børn. Men gennemsnitsalderen, hvor øjenspecialisten begynder at foreslå kontaktlinser, er 13 år 7 til trods for beviser for, at yngre børn også er i stand til at anvende kontaktlinser. 1-6 Faktisk burde beslutningen, om et barn er klar til kontaktlinser, ikke tages på basis af alder. Der er vigtigere faktorer at overveje såsom motivation, modenhed og moderens rolle (de 3 M er). Bekymringer om korrekt brug og overholdelse af instrukser kan være nogle af grundene til, at kontaktlinser ikke anbefales til yngre børn, men nylige forsøg viser, at de kan have lige så stor succes med kontaktlinser som teenagere. 8 til 11-årige børn er lige så kompetente som de 12 til 17-årige, når det handler om at passe deres kontaktlinser, hvilket resulterer i samme resultater med hensyn til øjensundhed i de to grupper. 2 Når de har lært at sætte dem i og tage dem ud, bruger de to aldersgrupper linserne i næsten lige lang tid (henholdsvis 80 og 84 timer om ugen). Alder skal ikke bruges til at afgøre, om et barn er en egnet kandidat til kontaktlinser. Barnets motivation og modenhed og moderens engagement er langt vigtigere faktorer til at afgøre, om et barn skal have kontaktlinser. Forlænge dine kontaktlinsepatienters aldersspredning Forklare forældrene og børnene, at de 3 M er er vigtigere overvejelser end alder Forsikre dem om, at yngre børn har lige så stor gavn og glæde af kontaktlinser som teenagere

3 18 FAGLIGT TABEL 1 Nye omfattende forsøg med kontaktlinser til børn og teenagere ACHIEVE CLAMP CLAY CLESG CLIP Adolescent and Child Health Initiative to Encourage Vision Empowerment Contact Lens and Myopia Progression Contact Lenses and Youth Contact Lens Evolution Study Group Contact Lenses in Paediatrics Hvilken type linser er bedst? Fordelene og ulemperne ved forskellige linsetyper er blevet gennemgået i detaljer tidligere 8, men nylige forsøg har givet flere beviser, som du kan basere dine ordineringsbeslutninger på. CLAMP-forsøget har vist, at børn godt kan bruge både hårde RGP-linser og bløde kontaktlinser, men på sigt er tilpasning til bløde linser mere sandsynlig. 9 Ca. 93% af de børn, der fik enten endagslinser eller 14-dages linser, fortsatte med at bruge dem i 3 år 5 sammenlignet med blot 55% af brugerne af RGP-linser. 9 Endvidere blev de bløde kontaktlinser brugt 87 timer om ugen sammenlignet med 76 timer om ugen for RGP-linser, hvilket kan skyldes, at brugerne af RGP-linser oplevede flere symptomer. Bekymringer om, at bløde kontaktlinser kan være med til at øge nærsynethed, er ubegrundede. Der er ingen klinisk relevant forøgelse af aksiallængden, hornhindens krumning eller øget nærsynethed med bløde kontaktliner i forhold til briller. 10 I dag er bløde linser det mest rimelige valg af kontaktlinser til unge brugere. Modalitet, materiale, udskiftningsfrekvens, behandling og indbygning af UV-beskyttelse er faktorer, man skal huske, når man vælger den mest hensigtsmæssige linse. 11 Livsstil, øjensundhed og budgettet skal også tages med i betragtning. 12 Øjenspecialister diskuterer ofte fordelene ved endagslinser i forhold til silikonehydrogellinser, men denne debat kan være irrelevant, efter at endags silikonehydrogellinser er kommet frem. Fremtidig forskning vil uden tvivl undersøge disse lin- COOKI CRAYON LORIC sers kliniske performance hos yngre patienter. Med hensyn til omkostninger har prisen for 14-dages og månedslinser for nylig vist sig at være næsten den samme. 12 Endagslinser er ligeså rentable som genbrugslinser, når de bruges fem dage om ugen, og mere økonomiske, når de bruges 1-4 dage om ugen. Der er bevis for, at UV-stråling er farligt for øjnene på sigt. 13 Børn er særlig sårbare for UV-skader, da kun få bruger solbriller udendørs, og større pupiller og klare krystallinske linser betyder, at flere UVstråler rammer nethinden. Det er også blevet beregnet, at en person har været udsat for UV-stråler svarende til en fjerdedel af sin livstid inden 18-års alderen. 14 Derfor skal øjenspecialisterne fortælle deres unge patienter om UV-beskyttelse af øjnene og anbefale UV-blokerende kontaktlinser til denne gruppe af brugere. Flere børn kan vænne sig til bløde kontaktlinser end til hårde RGP-linser, og både endagslinser og genbrugslinser er gode muligheder for børn. Children s Overnight Orthokeratology Investigation Corneal Reshaping and Yearly Observation of Nearsightedness Longitudinal Orthokeratology Research in Children Informere om dine ordineringsbeslutninger til denne aldersgruppe Bidrage til at undgå, at børn holder op med at bruge kontaktlinser Holde øje med nye oplysninger om fordelene ved forskellige typer af bløde kontaktlinser til børn Er børn nemme at tilpasse linser til? Til trods for forsøg, der viser, at børn og unge kan bruge forskellige kontaktlinsemodaliteter med held, har øjenspecialisterne måske en tendens til at antage, at det er vanskeligere og mere tidskrævende at tilpasse linser til børn. Men den samlede konsultation for børn fra 8 til 12 år var kun 15 minutter længere end for unge fra 13 til 17 år.2 Det meste af forskellen skyldes, at det tog længere tid at lære børnene at sætte linserne i og tage dem ud. At lære indsætning og udtagning er normalt personalets ansvar, så øjenspecialistens tid med patienterne er den samme for børn og teenagere. Endvidere er der megen overlapning med hensyn til den tid, der bruges på at lære børn og teenagere om pleje af kontaktlinserne. Den primære grund til forskellen i tid var, at nogle få børn havde behov for flere besøg for at lære at indsætte kontaktlinserne. Ved at eliminere disse yderpunkter og sammenligne gennemsnitstiderne, blev forskellen i tid mellem børn og teenagere kun fem minutter. Investigatorerne kunne afgøre,

4 >> 19 Partnerne strømmer til Louis Nielsen. Mød de seneste otte i dette blad, og læs hvorfor de har valgt Louis Nielsen Thomas Møller Harries og Joachim Schulz, blev partnere hos Louis Nielsen i City Vest i Århus og i Louis Nielsen butikken i Bilka i Tilst den 18. november 2010 VI KAN KONCENTRERE OS OM KUNDERNE Da vi åbnede Louis Nielsen i Bilka i Tilst, fik vi overdraget en forretning i tip-top stand. Alt var, som det skulle være, og når der er noget, der skal laves, så bliver det bare lavet. I Louis Nielsen har man en meget professionel tilgang til den slags ting. Det er meget kendetegnende for Louis Nielsen, at alle godt ved, hvornår der skal rykkes igennem. Det er en virkelig god oplevelse at være en del af en virksomhed, hvor alle simpelthen er så engagerede i, at tingene bare skal lykkes. Det giver tryghed som partner at vide, at man er på hold med virkelig topmotiverede kollegaer. Team-ånden er i det hele taget et kapitel for sig. Står du en dag og mangler folk i din butik, er der altid nogen, der står på spring for at hjælpe i en vanskelig situation. Vi oplever en stor velvilje i forhold til at gøre tingene så enkle og lette som muligt for os som partnere. Louis Nielsens kundecenter er et godt eksempel. De tager telefoner, booker synsprøvetider og meget andet. Imens kan vi koncentrere os om de kunder, der er i butikken. Det er en kæmpe fordel. I efteråret 2010 har Louis Nielsen indgået aftaler med 14 partnere. Er du interesseret i at høre mere om dine muligheder for at få din egen Louis Nielsen butik, så kontakt Trine Uhrenholdt på mail eller telefon Vi søger lige nu Danmarks mest engagerede og erfarne chefer til spændende partnerprojekter i Ishøj og Nordsjælland.

5 20 FAGLIGT om det ville tage længere tid at arbejde med en forsøgsperson baseret på deres første indtryk af barnets motivation, bekymring, modenhed, hygiejne og størrelsen af det åbne øje samt forældrenes entusiasme. Børn er nemmere at behandle, end man skulle tro, og børn tager kun lidt mere konsultationstid end teenagere. Overvinde bekymringer om øget konsultationstid med børn Afsæt konsultationstid i henhold til den individuelle patient og ikke efter alder Overlad undervisning i indsætning og udtagning til personalet Kan børn passe på deres kontaktlinser? Vanskeligheder med at følge instruktioner og passe på linserne er primære bekymringer blandt forældre og øjenspecialister, men der er nylige beviser for, at disse bekymringer stort set er ubegrundede. Børn og teenagere er lige gode til at passe på deres bløde linser og har god forståelse for linsepleje. 2 I et tidligere forsøg sagde 90% af børnene i aldersgruppen 8-11 år, der brugte endagslinser, at de enten aldrig havde problemer eller normalt ikke have problemer med pleje af linserne. 15 Andre forfattere har konstateret, at overholdelse blandt børn ikke er dårligere end blandt andre brugere, og at de er udmærket i stand til at håndtere og pleje deres linser. 16 En undersøgelse af børn fra 11 til 13 år, der brugte bløde linser over en periode på 6 måneder, viste en høj grad af overholdelse og evner til at følge instruktioner. Ca. 90% vidste, at daglig rengøring var nødvendig, 96% forstod risikoen for linseinfektion, og 99% gav udtryk for, at de var gode til at passe på deres linser. 7 Som det er tilfældet med alle brugere af kontaktlinser, er det vigtigt at understrege instruktionerne ved hvert opfølgningsbesøg. Børn og teenagere besvarede alle spørgsmålene om kontaktlinsepleje korrekt ca. 93% af gangene ved udlevering, men ved besøget efter tre måneder faldt scoren i den yngre aldersgruppe til 88%, mens teenagernes score forblev lidt højere på 92%. 17 Børn og teenagere kan passe på deres kontaktlinser og overholdelsesniveauet er højt, men instruktionerne skal understreges især over for yngre børn. Understrege budskabet om, at selv yngre børn er i stand til at passe på deres kontaktlinser Bede patienterne ved hvert besøg om at vise, hvordan de plejer deres linser Overveje en enkelt skriftlig quiz for at teste børnenes viden om plejeprocedurerne og bruge svarene til at fremhæve de områder, hvor der er behov Er det sikkert for børn at bruge kontaktlinser? CLIP-forsøgene har vist god øjensundhed hos børn, der brugte kontaktlinser. I det amerikanske forsøg var der ingen forskel i spaltelamperesultaterne mellem de to aldersgrupper, og der blev ikke rapporteret om nogen alvorlige bivirkninger. 2 Kun konjunktival misfarvning var væsentlig mere udbredt ved opfølgningsbesøgene end ved baseline, og de fleste biomikroskopiske tegn svandt til eller under baseline inden for tre måneder. Et nyt stort forsøg gennemført af CLAY-gruppen understøtter det synspunkt, at yngre børn kan bruge kontaktlinser uden sikkerhedsrisiko. 18 Ved den retrospektive gennemgang af brugere af bløde linser i alderen fra 8 til 33 år ved besøg mellem 2006 og 2009 blev der konstateret 522 bivirkninger, som resulterede i afbrydelse af brugen af kontaktlinser blandt 426 brugere. Procentdelen af besøg med en bivirkning var mindre end 3 i hver ende af aldersfordelingen (8-13 og 30-33). Blandt de 14 til 25-årige var der en bivirkning ved 5% af besøgene, med størst risiko blandt de 20 til 22-årige. Forfatterne mener, at risikoen for bivirkninger, der afbryder brugen af bløde kontaktlinser, topper i ungdomsårene og det tidlige voksenliv. I forhold til teenagere og unge har de 14-årige færre afbrydelser i brugen af linser, muligvis fordi en større del af dem bruger endagslinser, som er forbundet med mindre risiko. CLAY-gruppen så også på risikofaktorerne for væsentlige og alvorlige bivirkninger i den samme kohorte af brugere af bløde linser. Brugen af bløde linser hos unge patienter i alderen fra 8-13 år var forbundet med en lav risiko for hornhindeinfiltrative bivirkninger eller infektioner sammenlignet med teenagere og unge. 19 En ny undersøgelse af risikofaktorer for mikrobiel keratitis ved brug af endagslinser viser, at en ung alder og mere hyppige undersøgelser kan have en beskyttende effekt mod alvorlig infektion. 20

6 >> 21 Som forventet var forældre, som selv bruger kontaktlinser, mere tilbøjelige til at acceptere deres børns ønske om at bruge linser, og mødre, som ofte ledsager de unge til øjenundersøgelsen, var især bekymrede for pasning og sikkerhed. Et forsøg, der for nylig blev offentliggjort i USA, 21 belyste omfanget af skadestuebesøg forbundet med kontaktlinser, herunder ridser og øjenbetændelse. Forsøget gennemgik medicinske optegnelser over to år fra 100 hospitaler og skønnede, at 23% af tilfældene, der involverede medicinsk udstyr, var forbundet med brug af linser. Hovedparten var i aldersgruppen 16 til 21 efterfulgt af børn i alderen fra 11 til 15. Selvom tilfældene generelt var overfladiske og ikke krævede hospitalsindlæggelse, kunne mange af disse skader være undgået. De mest almindelige risikofaktorer var ændring af de anbefalede brugseller udskiftningsplaner og manglende overholdelse af brug og pleje, hvilket understreger behovet for at involvere forældrene i tilpasning og pleje og at understrege vigtigheden af overholdelse og undgåelse af potentielle komplikationer. Begrænsninger i forsøget omfattede manglende skøn over omfanget af kontaktlinsebrugere i populationen kombineret med flere bivirkninger, der er almindelige hos børn, såsom ridser i hornhinden og øjenbetændelse, og manglende undersøgelse af tilfælde blandt unge, der ikke brugte kontaktlinser. Bivirkninger forekommer sjældent hos børn, der bruger kontaktlinser, og det er mindre sandsynligt, at det vil afbryde brugen hos børn end hos teenagere og unge mennesker. Forsikre forældrene om, at forekomsten af sundhedsproblemer hos unge brugere af kontaktlinser er lav Overveje den relative risiko for bivirkninger blandt brugerne i de forskellige aldersgrupper Påminde patienterne og forældrene om at kontakte deres øjenlæge med det samme, hvis de får nogen form for problemer Hvordan har forældrene det med kontaktlinser til deres børn? Forældrenes indflydelse har længe været kendt som en afgørende faktor for, om børn bruger kontaktlinser, men nylig forskning har kastet mere lys på forældrenes holdning til synskorrektion. I et forsøg i USA sagde mere end halvdelen (56%) af forældrene til børn i aldersgruppen 8-17, der fik deres syn korrigeret, at deres barn var interesseret i kontaktlinser, men næsten en tredjedel havde aldrig overvejet kontaktlinser til deres barn. 22 Fire ud af ti var ikke trygge ved kontaktlinser til børn, og deres største bekymring var, at kontaktlinserne var vanskeligere at rengøre og passe end briller. CLESG-forsøget, som blev gennemført i Italien, Spanien og Portugal, så på, hvordan forældrene påvirker deres børns holdning til kontaktlinser og adspurgte unge mennesker i alderen 12 til 18 samt deres forældre. 23 De fleste unge (77%) og forældrene (66%) gav udtryk for stor interesse for brug af kontaktlinser, selvom ingen af de unge brugte kontaktlinser. Begge grupper var enige om, at kontaktlinser opfyldte et æstetisk behov hos de unge. Forældrene, men ikke de unge, havde en opfattelse af, at kontaktlinser var væsentlig mindre sikre at bruge for de unge end generelt i befolkningen. Som forventet var forældre, som selv bruger kontaktlinser, mere tilbøjelige til at acceptere deres børns ønske om at bruge linser, og mødre, som ofte ledsager de unge til øjenundersøgelsen, var især bekymrede for pasning og sikkerhed. Forældre kan være en barriere for børns brug af kontaktlinser, og især mødre er bekymrede for pasning og sikkerhed. Fortælle forældrene om fordele, brugervenlighed og sikkerheden ved kontaktlinser Tage fat på især mødrenes bekymringer omkring kontaktlinser Give både forældre og børn praktiske demonstrationer af håndtering af linserne Kan kontaktlinser begrænse nærsynethed? En nylig udvikling inden for begrænsning af nærsynethed har skabt endnu mere interesse omkring tilpasning af kontaktlinser til børn og kontaktlinsernes rolle til behandling samt rettelse af en bygningsfejl. Hårde linser, bløde linser, linser der omformer hornhinden og nye anti-myopi bløde linser er alle blevet undersøgt. Natlinser (orthokeratologi) har fået opmærksomhed i den seneste litteratur. COOKI-forsøget har vist, at børn kan opleve klart syn hele dagen, når de bruger disse formfaste natlinser, mens de sover, og de oplevede ingen bivirkninger over en periode på seks måneder. 24 To forsøg (LORIC og CRAYON) har undersøgt natlinser til behandling af nærsynethed, og de kunne begge konstatere, at linserne forsinker

7 22 FAGLIGT øjets vækst med ca. 50%, selvom der var en væsentlig forskel i effekten blandt forsøgspersonerne. 25, 26 Men et randomiseret klinisk forsøg skal stadig gennemføres for at afgøre de formfaste natlinsers virkelige effekt på øjets vækst. Selvom orthokeratologi er effektivt til at forsinke øjets vækst, er der også potentielle begrænsninger. Principielt er risikoen for mikrobiel keratitis (MK) ved orthokeratologi ukendt. Men man mener, at den svarer til brug af enhver form for kontaktlinse om natten. 27 Metoder til at begrænse nærsynethed hos børn ved daglig brug af bløde linser er også blevet rapporteret for nylig baseret på det faktum, at perifær hyperopisk retinal defokus kan være et tegn på øget øjenvækst og gå forud for nærsynethed. 28 Vision CRC s forsøgsgruppe inden for myopibegrænsning rapporterede, at efter seks måneders brug var myopiprogressionen med en kontaktlinse designet til at reducere perifær hyperopi 54% mindre end med standard brillelinser hos kinesiske børn i alderen fra 7 til Forskere på New Zealand har beskrevet en dobbeltfokal blød linse med en central korrigeringszone og koncentriske behandlingszoner, som reducerede myopiprogressionen væsentligt over 10 måneder hos børn i alderen sammenlignet med en standard single-vision kontaktlinse. 30 Der er behov for mere erfaring med disse linser, men de giver et vist løfte om, at nærsynethed vil kunne begrænses med bløde kontaktlinser i fremtiden. Formfaste natlinser synes at reducere myopiprogressionen hos mange børn, selvom der er behov for yderligere forsøg, og andre metoder, der p.t. undersøges, lover godt for fremtiden. Kende nuværende status på forskningen inden for kontaktlinser og begrænsningen af nærsynethed Kunne opfylde forældrenes forventninger og fortælle dem, at livsstil og andre faktorer også spiller en rolle Gøre din praksis mere børnevenlig i forventningen om øget interesse inden for dette område Kort sagt er kontaktlinser til børn et stort fokusområde for nuværende og fremtidig forskning, hvor nye resultater hele tiden kommer frem. Øjenspecialister skal være bekendt med den seneste udvikling for at kunne besvare de spørgsmål, som forældre og børn ofte stiller, og for at sikre, at procedurerne i praksis nøje afspejler nutidens tanker. Disse forsøg fortæller os, at børn og teenagere sagtens kan bruge kontaktlinser og nyde de mange væsentlige fordele forbundet hermed. Børn i alle aldre burde have muligheden for at prøve kontaktlinser, som skal præsenteres som en mulighed for synskorrektion så tidligt som muligt. Om forfatteren Dr. Jeffrey Walline er assisterende professor ved Ohio State University, College of Optometry. Han har gennemført flere undersøgelser inden for kontaktlinser til børn og begrænsning af nærsynethed. Referencer 1. Li L, Moody K, Tan DTH et al. Contact Lenses in Pediatrics Study in Singapore. Eye & Contact Lens 2009;35: Walline JJ, Jones LA, Rah MG et al. Contact lenses in pediatrics (CLIP) study: chair time and ocular health. Optom Vis Sci 2007;84: Walline JJ, Gaume A, Jones LA et al. Benefits of contact lens wear for children and teens. Eye & Contact Lens 2007;33: Jones LA, Walline JJ, Gaume A et al. Purchase of contact lenses and contact-lenses-related symptoms following the Contact Lenses in Pediatrics (CLIP) Study. Cont Lens & Anterior Eye 2009;32: Jones-Jordan LA, Chitkara M, Coffey B et al. A comparison of spectacle and contact lens wearing times in the ACHIEVE study. Clin Exp Optom 2010;93: Walline JJ, Jones LA, Sinnott L et al. Randomized trial of the effect of contact lens wear on self-perception in children. Optom Vis Sci 2009;86: Sulley A. Fitting children with contact lenses: Part one. Optician 2009;237: Christie C and Ruston D. Kids and contact lenses Part 2. Optometry Today 2007;47: Jones-Jordan LA, Walline JJ, Mutti DO et al. Gas permeable and soft contact lens wear in children. Optom Vis Sci 2010;87: Walline JJ, Jones LA, Sinnott L et al. A randomized trial of the effects of soft contact lenses on myopia progression in children. Invest Ophthalmol Vis Sci 2008;49: Sulley A. Fitting children with contact lenses: Part two. Optician 2009;237: Efron N, Efron SE, Morgan PB et al. A cost-per-wear model based on contact lens replacement frequency. Clin Exp Optom 2010;93: Walsh K. How exposed are you? UV and your practice. Optician 2010; 239 (6246): Godar D, Urbach F, Gasparro F, van der Leun J. UV doses of young adults. Photochem Photobiol 2003; 77(4): Walline JJ, Long S and Zadnik K. Daily disposable contact lens wear in myopic children. Optom Vis Sci 2004;81: Soni PS, Horner DG, Jimenez et al. Will young children comply with and follow instructions to successfully wear soft contact lenses? CLAO J 1995;21: CLIP Study. Unpublished data. 18. Wagner H, Chalmers RL, Mitchell GL et al. Age and events that interrupt contact lens wear in youth. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51: E-Abstract Chalmers RL, Wagner H, Mitchell G et al. Age and other risk factors for serious and significant events with contact lens wear in youth. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51: E-Abstract Stapleton F, Naduvilath T, Keay LJ et al. Risk factors for microbial keratitis in daily disposable contact lens wear. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51: E-Abstract Wang C, Hefflin B, Cope J et al. Emergency Department Visits for Medical Device-Associated Adverse Events Among Children. Pediatrics published online Jul 26, 2010; DOI: /peds Survey by Fairfield Research for US Good Housekeeping Reader Advisory Panel, Zeri F, Durban JJ, Hidalgo F et al. Attitudes towards contact lenses: A comparative study of teenagers and their parents. Contact Lens Anterior Eye 2010;33: Walline JJ, Rah MJ and Jones LA. The Children s Overnight Orthokeratology Investigation (COOKI) pilot study. Optom Vis Sci 2004; Cho P, Cheung SW and Edwards M. The longitudinal orthokeratology research in children (LORIC) in Hong Kong; a pilot study on refractive changes and myopia control. Curr Eye Res 2005; Walline JJ, Jones LA and Sinnott LT. Corneal reshaping and myopia progression. Br J Ophthalmol 2009;93: Bullimore MA, Jones-Jordan LA, Sinnott L. The risk of microbial keratitis with overnight corneal reshaping lenses. Optom Vis Sci 2009; abstract Mutti DO, Hayes JR, Mitchell GL et al. Refractive error, axial length, and relative peripheral refractive error before and after the onset of myopia. Invest Ophthalmol Vis Sci 2007;48: Holden BA, Sankaridurg P, Lazon de la Jara et al. Reduction in the rate of progress of myopia with a contact lens designed to reduce relative peripheral hyperopia. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51: E-Abstract Phillips JR and Anstice NS. Myopic retinal defocus with a simultaneous clear retinal image slows childhood myopia progression. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51: E-Abstract 2232.

Skal vi lave forretning sammen? Danmarks Optikerforening Januar 2011 Nr. 1

Skal vi lave forretning sammen? Danmarks Optikerforening Januar 2011 Nr. 1 Skal vi lave forretning sammen? Danmarks Optikerforening Januar 2011 Nr. 1 LEDEREN 3 Optikbranchen har høj konkurrence På et møde i en af foreningens netsværksgrupper blev regeringens forsalg til en ny

Læs mere

Tilpasning af toriske linser ikke længere et problem!

Tilpasning af toriske linser ikke længere et problem! Tilpasning af toriske linser ikke længere et problem! En vejledning for optikere Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Introduktion I et nyt studie af trends inden for linsetilpasning i Storbritannien

Læs mere

ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK

ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK INDHOLD HVORFOR EN DES-KLINIK? HVORDAN STARTER MAN? HVAD KRÆVES DER? HVORFOR EN DES-KLINIK? FORMÅL Patienter er faktisk bekymrede for øjets

Læs mere

Bløde toriske linser:

Bløde toriske linser: FAGLIGT Bløde toriske linser: Første valg til dine astigmatiske patienter Anna Sulley og dr. Graeme Young forklarer, hvordan den nyeste forskning har afkræftet myterne og de fejlagtige forestillinger om

Læs mere

Orthokeratologi Kontaktlinsens Effekt som Myopikontrol hos Børn i Alderen 6-16 år.

Orthokeratologi Kontaktlinsens Effekt som Myopikontrol hos Børn i Alderen 6-16 år. Orthokeratologi Kontaktlinsens Effekt som Myopikontrol hos Børn i Alderen 6-16 år. The Effect of Myopia Control with Orthokeratology Contact Lenses in Children between 6 and 16 of Age. Denne opgave er

Læs mere

Din personlige linseguide

Din personlige linseguide Gode råd om linser: 1. Vælg de linser der er sundest for dine øjne, passer bedst til din døgnrytme, dit arbjde og dine fritidsinteresser. 2. Brug kun anbefalede kontaktlinsevæsker. 3. Genbrug aldrig væsker.

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Øjnene. i fokus. Se skarpt uden briller eller kontaktlinser. Danmark Tyskland Kina. Vi glæder os til at høre fra dig. 7027 4553 www.euroeyes.

Øjnene. i fokus. Se skarpt uden briller eller kontaktlinser. Danmark Tyskland Kina. Vi glæder os til at høre fra dig. 7027 4553 www.euroeyes. Aalborg Aarhus Herning Esbjerg København Øjnene i fokus Danmark Tyskland Kina Se skarpt uden briller eller kontaktlinser Vi glæder os til at høre fra dig 7027 4553 www.euroeyes.dk www.euroeyes.dk Velkommen

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Er nærsynethed. Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt. Fig. 1 Skarpheden er foran nethinden. Skarpheden er på nethinden

Er nærsynethed. Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt. Fig. 1 Skarpheden er foran nethinden. Skarpheden er på nethinden Er nærsynethed Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt Nærsynethed et vokseproblem Nærsynede øjne er for lange, dvs. at billeddannelsen finder sted i et plan foran nethinden, hvorved billedet på nethinden

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Hvad ved vi om HC i Kina?

Hvad ved vi om HC i Kina? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Kinesisk Huntingtons Chorea-netværk lanceret Kinesisk HC-netværk er blevet lanceret. En god nyhed

Læs mere

OM BRILLER, KONTAKTLINSER og operation for nærsynethed

OM BRILLER, KONTAKTLINSER og operation for nærsynethed Nørrebrogade 8000 Aarhus C Tlf. 8949 3247 www.sundhed.dk OM BRILLER, KONTAKTLINSER og operation for nærsynethed Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 1/2011-0527 patientinformation ØJENAFDELING

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Øjenambulatoriet Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Næstved Sygehus Øjenhuset, - afdeling grå stær19 - grå stær Sengeafdeling Hvad er grå stær? Hornhinde Regnbuehinde Syns nerven Den gule

Læs mere

ØJENAFDELING J AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL NØRREBROGADE

ØJENAFDELING J AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL NØRREBROGADE OM BRILLER, KONTAKTLINSER og operation for nærsynethed ØJENAFDELING J AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL NØRREBROGADE 2 Aarhus Universitetshospital patientinformation OM BRILLER, KONTAKTLINSER OG OPERATION FOR

Læs mere

Se skarpt på både kort og lang afstand. Korrektion af alderssyn

Se skarpt på både kort og lang afstand. Korrektion af alderssyn Se skarpt på både kort og lang afstand Korrektion af alderssyn 2 Alderssyn Presbyopi Alderssyn (Presbyopi) gør sig som regel gældende omkring 40-50-års-alderen. Bogstaver fremstår utydelige og bliver svære

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Hvad giver dig 100 % bevægelsesfrihed?

Hvad giver dig 100 % bevægelsesfrihed? KONKNSER Hvad giver dig 100 % bevægelsesfrihed? F O R E il alt for alle Der er mange fordomme om kontaktlinser. Sandheden er, at kontaktlinser på mange måder er den mest optimale måde at sikre sig et godt

Læs mere

Hornhindetransplantation

Hornhindetransplantation Af Kim Nielsen Teknisk chef, cand.scient. ph.d. Den Danske Hornhindebank Øjenafdelingen, Århus Sygehus FIGUR 1 Syg hornhinde Flere års ventetid på hornhindetransplantation Af Jesper Hjortdal Medicinsk

Læs mere

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Ensartethed i HS-pleje:

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag.

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Anette Søgaard Nielsen, cand. phil, phd. Enheden for Klinisk Alkoholforskning ansnielsen@health.sdu.dk

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp Prøve i Dansk 3 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Teksthæfte Delprøve 2A: Sundhed og faste Delprøve 2B: Nabohjælp Der er et teksthæfte og et opgavehæfte. Læs først instruktionen i opgavehæftet.

Læs mere

skuffer forventningerne

skuffer forventningerne Nyt fra forskningsfronten Storstilet forsøg på at nedbringe risikoen hos AMDpatienter for at få Erik Lohmann Sekretariatschef cand.merc. Våd AMD skuffer forventningerne 16 AMD-patienter med Tør AMD har

Læs mere

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA)

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) Navn: Dato: For hvert spørgsmål bedes du sætte én cirkel om pointværdien ud for det udsagn eller tidspunkt som bedst beskriver

Læs mere

Mange vil udvikling færre forandring

Mange vil udvikling færre forandring Mange vil udvikling færre forandring 4 årsager og en huskeliste Peter Møller Org.-strategi Produktivitets forbedringer Ledelsesudvikling Sparring >300 Organizational Review Engagements undersøgelser Præstationsvurderinger

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025 Denne artikel er gemt fra Kommunikationsforum.dk den 25-02-2008 Kommunikationsforum er et branchesite, der henvender sig målrettet til alle, som arbejder professionelt med kommunikation. Kommunikationsforum

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

REJSEBREV FRA ENGLAND

REJSEBREV FRA ENGLAND REJSEBREV FRA ENGLAND UDVEKSLINGSPERIODE PERIODE: August november/2010 NAVN: Mette Alsted Christensen HJEM INSTITUTION: VIA University College, Randers sygeplejeskole HOLD NUMMER: F08 VÆRTSINSTITUTION/UNIVERSITET:

Læs mere

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Udgivet i: Trillingsgaard, T., Trillingsgaard, A., & Webster- Stratton, C. (2014). Assessing the Effectiveness of

Læs mere

Beroligende middel: Cannabis

Beroligende middel: Cannabis Beroligende middel: Cannabis Sammenfatning Nuværende hollandsk Cannabis Politik Hvad sker der af nyt inden for forebyggelse og behandling Generelle bemærkninger om legalisering Nyere brugere, daglige

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program Dias 1 Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis Logopæd og faglig konsulent Tine Egebjerg 2. Nordiske konference om stammen og løbsk tale Bergen, Norge, maj 2011 Dias 2

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Efter login får man en side med følgende symptom- diagnoser i bogstavsrækkefølge.

Efter login får man en side med følgende symptom- diagnoser i bogstavsrækkefølge. Swiss Emergency Protocols Emergency Standards 1. Baggrund Prof. Roland Bingisser, Head Emergency Department, University Hospital Basel har sendt DASEM et link til en hjemmeside med de schweiziske retningslinjer

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

Optikerforeningens fokus er faglighed. Kontaktlinser til børn og unge gavner folkesundheden. Ortho-K central i kampen for at bremse myopieksplosion

Optikerforeningens fokus er faglighed. Kontaktlinser til børn og unge gavner folkesundheden. Ortho-K central i kampen for at bremse myopieksplosion Danmarks Optikerforening Nr. 1 Optikerforeningens fokus er faglighed Ortho-K central i kampen for at bremse myopieksplosion Kontaktlinser til børn og unge gavner folkesundheden Synoptik-Fonden uddeler

Læs mere

GODT SYN efter de 40

GODT SYN efter de 40 GODT SYN efter de 40 Dokumentation fra et seminar om multifokal tilpasning, hvor 12 nordiske eksperter mødtes og diskuterede emnet fra forskellige vinkler. Når synet ændrer sig... HAR PRESBYOPE KUNDER

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Danmarks Optikerforening nr. 2, 2010 O P T I K E R E N

Danmarks Optikerforening nr. 2, 2010 O P T I K E R E N Danmarks Optikerforening nr. 2, 2010 O P T I K E R E N MARTS 2010 L E D E R E N 3 Avatar afslører problemer med samsynet 3D-filmen Avatar er en mega publikumssucces. Filmen er nomineret til hele 9 Oscars,

Læs mere

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem den individuelle integritet og den klassiskkollektivistiske tanke. Dagens

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS)

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge, forskningslektor, dr. med. Apopleksienheden, Neurologisk afdeling Glostrup Hospital, Københavns Universitet

Læs mere

Se skarpt. på både kort og lang afstand

Se skarpt. på både kort og lang afstand Se skarpt på både kort og lang afstand Indholdsfortegnelse Et klart overblik Alderssyn presbyopi...4 Årsager...5 Behandlingsmuligheder...7 Multifokallinsen...8 Brillen i øjet...10 LenSx linsebehandling

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Personalia. Udveksling. Navn: Charlotte Hansen Gabel. Email: charlottegabel@gmail.com. tlf: 51902492. Hjemskole: Århus sygeplejeskole.

Personalia. Udveksling. Navn: Charlotte Hansen Gabel. Email: charlottegabel@gmail.com. tlf: 51902492. Hjemskole: Århus sygeplejeskole. Personalia Navn: Charlotte Hansen Gabel Email: charlottegabel@gmail.com tlf: 51902492 Hjemskole: Århus sygeplejeskole Hold: 071A Udvekslingsland: England, Leeds Værtsinstitution: University of Leeds Klinisk

Læs mere

OPLEV FRIHEDEN UDEN LINSER OG BRILLER. for dit syn

OPLEV FRIHEDEN UDEN LINSER OG BRILLER. for dit syn OPLEV FRIHEDEN UDEN LINSER OG BRILLER for dit syn 1 Øjenlaser 18-45 år 5 Behandlingsmetoder 6 Trin for trin 8 Hyppige spørgsmål 10 Risici og bivirkninger 11 Linseudskiftning (RLE) fra 45 år 13 Behandlingsmetode

Læs mere

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence Sociale Medier som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK QUIZ 14.346? 1. Antallet af videoer uploadet til YouTube pr. minut? 2. Antallet af Facebook kommentarer pr. sekund? 3. Antallet af

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Laptop Access system for trådløs internetforbindelse og effektiv hoteldrift

Laptop Access system for trådløs internetforbindelse og effektiv hoteldrift system for trådløs internetforbindelse og effektiv hoteldrift Laptop Access system for trådløs internetforbindelse og effektiv hoteldrift Laptop Access System er en moderne service for hoteller, der stiller

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål:

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

BRILLER TIL BØRN. Vores optikere kan sagtens foretage en synsprøve. på dit barn og forny briller, når bare dit

BRILLER TIL BØRN. Vores optikere kan sagtens foretage en synsprøve. på dit barn og forny briller, når bare dit BØRN & BRILLER BRILLER TIL BØRN Dit barns syn er først helt udviklet i 6 års alderen. Indtil skolealderen bliver dit barns syn undersøgt af sundhedsplejersken og din egen læge ved de obligatoriske børneundersøgelser.

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

420 110 Brillestel til stærke glas og til børn

420 110 Brillestel til stærke glas og til børn Prisliste pr. 1. januar 2015 Svagsyns-optik Kode Alle priser er pr. stk. 101 Undersøgelseshonorar, incl. rapportskrivning - momsfri 102 Genafprøvning, incl. rapportskrivning - momsfri 103 Tilpasning af

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren?

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Jane Clemensen Lektor, CIMT, Odense University Hospital, SDU, University College Lillebælt Agenda Bevægelser i sundhedssektoren.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006 Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Kan sociale medier bruges som forretningsmodel

Kan sociale medier bruges som forretningsmodel Kan sociale medier bruges som forretningsmodel Her tænker jeg ikke på udbyderne der stiller sociale medier til rådighed: Facebook Myspace Twitter FourSquare LinkedIn 1 Jeg tænker på dem, som kan levere

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere