De fleste børn og forældre foretrak kontaktlinser frem for briller af mange forskellige grunde, herunder syn, komfort, håndtering og udseende.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De fleste børn og forældre foretrak kontaktlinser frem for briller af mange forskellige grunde, herunder syn, komfort, håndtering og udseende."

Transkript

1 16 FAGLIGT Nye resultater vedrørende kontaktlinser til børn og teenagere Har du styr på CLIP- og CLAMP og ACHIEVE-forsøgene, og vil dine yngre patienter virkelig have glæde af at bruge kontaktlinser? Jeff Walline afslører resultaterne fra de seneste forsøg med børn og kontaktlinser AF DR. JEFFREY WALLINE D et er måske intuitivt, at de mange fordele ved kontaktlinser skulle gælde både for unge og voksne patienter, men det ville være uklogt at antage, at det er tilfældet uden beviser. Tidligere var der kun få forsøg med kontaktlinser til børn, men tilpasning af kontaktlinser til børn og teenagere er nu et fokusområde inden for igangværende kontaktlinseforskning, og flere forsøg har resulteret i mange publikationer på dette område (Tabel 1). Nu er der er faktisk kommet flere beviser, der støtter tilpasning af kontaktlinser til børn og tager fat på nogle af de vigtige spørgsmål og problemstillinger omkring kontaktlinser til børn og de overvejelser, der hører med. Da der er igangværende undersøgelser inden for begrænsning af myopiprogression ved brug af kontaktlinser, vil der sandsynligvis komme endnu mere fokus på dette område. I denne artikel ser vi på nogle af de seneste publikationer for at besvare de mest almindelige spørgsmål vedrørende kontaktlinser til børn og teenagere og foreslår, hvordan disse resultater kan anvendes i daglig klinisk praksis. Hvor stor succes har børn med kontaktlinser? Mange af de større forsøg har vist høje succesrater og stor tilfredshed med kontaktlinser i denne aldersgruppe. I CLIP-forsøget i Singapore fik børn i alderen fra 8-11 tilpasset endagslinserne 1 DAY ACUVUE eller 1 DAY ACUVUE for ASTIG- MATISM, og 90% gennemførte forsøget med succes. 1 Den samlede synskvalitet og komfort også sidst på dagen blev vurderet væsentligt bedre af brugerne af kontaktlinser end af brugerne af briller ved hvert af opfølgningsbesøgene, der strakte sig over tre måneder. De fleste børn og forældre foretrak kontaktlinser frem for briller af mange forskellige grunde, herunder syn, komfort, håndtering og udseende, og 95% var enten meget tilfredse eller tilfredse med brugen af kontaktlinser, da forsøget sluttede. Disse resultater understøtter resultaterne fra CLIP-forsøget i USA, hvor man brugte en lignende protokol og sammenlignede brug af kontaktlinser og opfølgning på børn fra 8 til 12 og teenagere fra 13 til 17. 2,3 De linser, der blev brugt, var 14-dages silikonehydrogellinserne ACUVUE ADVANCE med HYDRA- CLEAR eller ACUVUE ADVANCE for ASTIGMA- TISM. Dette forsøg undersøgte også deltagerne tre måneder efter det sidste besøg for at afgøre procentdelen af de deltagere, som fortsatte med at bruge kontaktlinser. 4 80% af teenagernes forældre og 63% af de yngre børns forældre købte linser efter forsøget. Tilfredsheden med kontaktlinserne var høj både blandt dem, der købte kontaktlinser og dem, der ikke gjorde. Både børn og teenagere gav udtryk for samme komfort med kontaktlinser og ringe forekomst af de fleste symptomer. Den seneste publikation fra ACHIEVE-forsøget sammenlignede De fleste børn og forældre foretrak kontaktlinser frem for briller af mange forskellige grunde, herunder syn, komfort, håndtering og udseende. brugstiden mellem 1 DAY ACU- VUE og ACUVUE 2 kontaktlinser og briller hos nærsynede børn og teenagere. 5 Ca. 93% af forsøgspersonerne, som tilfældigt fik tildelt kontaktlinser, fortsatte med at bruge dem igennem hele det 3-årige forsøg, så tilpasningsevnen for bløde kontaktlinser er meget høj i denne aldersgruppe. De yngre kontaktlinsebrugere havde deres linser på i kortere perioder end dem, der brugte briller, havde deres briller på, men samlet brug til synskorrektion (den tid, der blev brugt briller og kontaktlinser i alt) var den samme i begge grupper. I gennemsnit havde brugerne af kontaktlinser dem på i 74 timer om ugen, hvilket antyder, at kontaktlinser er et godt primært alternativ til synskorrektion for børn. Børn og teenagere kan have stor succes med kontaktlinser, når det gælder første forsøg, tilpasning, genbrugslinser og brugstid. Opbygge din egen selvtillid med hensyn til tilpasning af kontaktlinser til børn og unge Forklare børnene og deres forældre, at op til 9 ud af 10 har succes med kontaktlinser Understrege budskabet om, at kontaktlinser kan være tilfredsstillende og problemfri for enhver aldersgruppe

2 >> 17 Hvordan har børn gavn af kontaktlinser? De synsmæssige fordele ved kontaktlinser til børn og teenagere er indlysende, men nylige forsøg har undersøgt mindre håndgribelige, ikke-synsmæssige fordele og er kommet frem til nogle interessante resultater. Opfattelsen af det fysiske udseende, den atletiske kompetence og social accept blev i højere grad forbedret for de 8 til 11-årige, som brugte kontaktlinser, end for de børn, som brugte briller. Øjenspecialister skal derfor overveje både de sociale og de synsmæssige fordele ved at bruge kontaktlinser. 6 Et andet nyligt forsøg sammenlignede livskvaliteten mellem brugere i alderen 8 til 12 og brugere i alderen 13 til Forsøgspersonerne besvarede også spørgsmål vedrørende den tid, de brugte kontaktlinserne, og tilfredsheden med dem under specifikke aktiviteter. Kontaktlinserne forbedrede livskvaliteten lige meget hos begge aldersgrupper. Forsøgspersonernes livskvalitet forbedredes mest med hensyn til udseende og deltagelse i aktiviteter, hvilket førte til en dramatisk forbedring af tilfredsheden med den synsmæssige korrigering, når de brugte kontaktlinser. Udover at forbedre synet har kontaktlinser mange mindre håndgribelige, men meget reelle fordele i forhold til briller for de unge patienter. Minde dig om, at synet ikke er den eneste faktor, der skal overvejes, når der vælges synskorrektion Forklare, at kontaktlinser kan forbedre livskvaliteten og mange aspekter af selvværd Understrege, at børn og unge, der skifter fra briller til kontaktlinser, får mere selvtillid med hensyn til deres udseende, atletiske evner og sociale accept Hvornår skal børn begynde at bruge kontaktlinser? Interessen for kontaktlinser starter i en tidlig alder, og der er mange faktorer med hensyn til syn og livsstil, der taler for brugen af kontaktlinser hos børn. Men gennemsnitsalderen, hvor øjenspecialisten begynder at foreslå kontaktlinser, er 13 år 7 til trods for beviser for, at yngre børn også er i stand til at anvende kontaktlinser. 1-6 Faktisk burde beslutningen, om et barn er klar til kontaktlinser, ikke tages på basis af alder. Der er vigtigere faktorer at overveje såsom motivation, modenhed og moderens rolle (de 3 M er). Bekymringer om korrekt brug og overholdelse af instrukser kan være nogle af grundene til, at kontaktlinser ikke anbefales til yngre børn, men nylige forsøg viser, at de kan have lige så stor succes med kontaktlinser som teenagere. 8 til 11-årige børn er lige så kompetente som de 12 til 17-årige, når det handler om at passe deres kontaktlinser, hvilket resulterer i samme resultater med hensyn til øjensundhed i de to grupper. 2 Når de har lært at sætte dem i og tage dem ud, bruger de to aldersgrupper linserne i næsten lige lang tid (henholdsvis 80 og 84 timer om ugen). Alder skal ikke bruges til at afgøre, om et barn er en egnet kandidat til kontaktlinser. Barnets motivation og modenhed og moderens engagement er langt vigtigere faktorer til at afgøre, om et barn skal have kontaktlinser. Forlænge dine kontaktlinsepatienters aldersspredning Forklare forældrene og børnene, at de 3 M er er vigtigere overvejelser end alder Forsikre dem om, at yngre børn har lige så stor gavn og glæde af kontaktlinser som teenagere

3 18 FAGLIGT TABEL 1 Nye omfattende forsøg med kontaktlinser til børn og teenagere ACHIEVE CLAMP CLAY CLESG CLIP Adolescent and Child Health Initiative to Encourage Vision Empowerment Contact Lens and Myopia Progression Contact Lenses and Youth Contact Lens Evolution Study Group Contact Lenses in Paediatrics Hvilken type linser er bedst? Fordelene og ulemperne ved forskellige linsetyper er blevet gennemgået i detaljer tidligere 8, men nylige forsøg har givet flere beviser, som du kan basere dine ordineringsbeslutninger på. CLAMP-forsøget har vist, at børn godt kan bruge både hårde RGP-linser og bløde kontaktlinser, men på sigt er tilpasning til bløde linser mere sandsynlig. 9 Ca. 93% af de børn, der fik enten endagslinser eller 14-dages linser, fortsatte med at bruge dem i 3 år 5 sammenlignet med blot 55% af brugerne af RGP-linser. 9 Endvidere blev de bløde kontaktlinser brugt 87 timer om ugen sammenlignet med 76 timer om ugen for RGP-linser, hvilket kan skyldes, at brugerne af RGP-linser oplevede flere symptomer. Bekymringer om, at bløde kontaktlinser kan være med til at øge nærsynethed, er ubegrundede. Der er ingen klinisk relevant forøgelse af aksiallængden, hornhindens krumning eller øget nærsynethed med bløde kontaktliner i forhold til briller. 10 I dag er bløde linser det mest rimelige valg af kontaktlinser til unge brugere. Modalitet, materiale, udskiftningsfrekvens, behandling og indbygning af UV-beskyttelse er faktorer, man skal huske, når man vælger den mest hensigtsmæssige linse. 11 Livsstil, øjensundhed og budgettet skal også tages med i betragtning. 12 Øjenspecialister diskuterer ofte fordelene ved endagslinser i forhold til silikonehydrogellinser, men denne debat kan være irrelevant, efter at endags silikonehydrogellinser er kommet frem. Fremtidig forskning vil uden tvivl undersøge disse lin- COOKI CRAYON LORIC sers kliniske performance hos yngre patienter. Med hensyn til omkostninger har prisen for 14-dages og månedslinser for nylig vist sig at være næsten den samme. 12 Endagslinser er ligeså rentable som genbrugslinser, når de bruges fem dage om ugen, og mere økonomiske, når de bruges 1-4 dage om ugen. Der er bevis for, at UV-stråling er farligt for øjnene på sigt. 13 Børn er særlig sårbare for UV-skader, da kun få bruger solbriller udendørs, og større pupiller og klare krystallinske linser betyder, at flere UVstråler rammer nethinden. Det er også blevet beregnet, at en person har været udsat for UV-stråler svarende til en fjerdedel af sin livstid inden 18-års alderen. 14 Derfor skal øjenspecialisterne fortælle deres unge patienter om UV-beskyttelse af øjnene og anbefale UV-blokerende kontaktlinser til denne gruppe af brugere. Flere børn kan vænne sig til bløde kontaktlinser end til hårde RGP-linser, og både endagslinser og genbrugslinser er gode muligheder for børn. Children s Overnight Orthokeratology Investigation Corneal Reshaping and Yearly Observation of Nearsightedness Longitudinal Orthokeratology Research in Children Informere om dine ordineringsbeslutninger til denne aldersgruppe Bidrage til at undgå, at børn holder op med at bruge kontaktlinser Holde øje med nye oplysninger om fordelene ved forskellige typer af bløde kontaktlinser til børn Er børn nemme at tilpasse linser til? Til trods for forsøg, der viser, at børn og unge kan bruge forskellige kontaktlinsemodaliteter med held, har øjenspecialisterne måske en tendens til at antage, at det er vanskeligere og mere tidskrævende at tilpasse linser til børn. Men den samlede konsultation for børn fra 8 til 12 år var kun 15 minutter længere end for unge fra 13 til 17 år.2 Det meste af forskellen skyldes, at det tog længere tid at lære børnene at sætte linserne i og tage dem ud. At lære indsætning og udtagning er normalt personalets ansvar, så øjenspecialistens tid med patienterne er den samme for børn og teenagere. Endvidere er der megen overlapning med hensyn til den tid, der bruges på at lære børn og teenagere om pleje af kontaktlinserne. Den primære grund til forskellen i tid var, at nogle få børn havde behov for flere besøg for at lære at indsætte kontaktlinserne. Ved at eliminere disse yderpunkter og sammenligne gennemsnitstiderne, blev forskellen i tid mellem børn og teenagere kun fem minutter. Investigatorerne kunne afgøre,

4 >> 19 Partnerne strømmer til Louis Nielsen. Mød de seneste otte i dette blad, og læs hvorfor de har valgt Louis Nielsen Thomas Møller Harries og Joachim Schulz, blev partnere hos Louis Nielsen i City Vest i Århus og i Louis Nielsen butikken i Bilka i Tilst den 18. november 2010 VI KAN KONCENTRERE OS OM KUNDERNE Da vi åbnede Louis Nielsen i Bilka i Tilst, fik vi overdraget en forretning i tip-top stand. Alt var, som det skulle være, og når der er noget, der skal laves, så bliver det bare lavet. I Louis Nielsen har man en meget professionel tilgang til den slags ting. Det er meget kendetegnende for Louis Nielsen, at alle godt ved, hvornår der skal rykkes igennem. Det er en virkelig god oplevelse at være en del af en virksomhed, hvor alle simpelthen er så engagerede i, at tingene bare skal lykkes. Det giver tryghed som partner at vide, at man er på hold med virkelig topmotiverede kollegaer. Team-ånden er i det hele taget et kapitel for sig. Står du en dag og mangler folk i din butik, er der altid nogen, der står på spring for at hjælpe i en vanskelig situation. Vi oplever en stor velvilje i forhold til at gøre tingene så enkle og lette som muligt for os som partnere. Louis Nielsens kundecenter er et godt eksempel. De tager telefoner, booker synsprøvetider og meget andet. Imens kan vi koncentrere os om de kunder, der er i butikken. Det er en kæmpe fordel. I efteråret 2010 har Louis Nielsen indgået aftaler med 14 partnere. Er du interesseret i at høre mere om dine muligheder for at få din egen Louis Nielsen butik, så kontakt Trine Uhrenholdt på mail eller telefon Vi søger lige nu Danmarks mest engagerede og erfarne chefer til spændende partnerprojekter i Ishøj og Nordsjælland.

5 20 FAGLIGT om det ville tage længere tid at arbejde med en forsøgsperson baseret på deres første indtryk af barnets motivation, bekymring, modenhed, hygiejne og størrelsen af det åbne øje samt forældrenes entusiasme. Børn er nemmere at behandle, end man skulle tro, og børn tager kun lidt mere konsultationstid end teenagere. Overvinde bekymringer om øget konsultationstid med børn Afsæt konsultationstid i henhold til den individuelle patient og ikke efter alder Overlad undervisning i indsætning og udtagning til personalet Kan børn passe på deres kontaktlinser? Vanskeligheder med at følge instruktioner og passe på linserne er primære bekymringer blandt forældre og øjenspecialister, men der er nylige beviser for, at disse bekymringer stort set er ubegrundede. Børn og teenagere er lige gode til at passe på deres bløde linser og har god forståelse for linsepleje. 2 I et tidligere forsøg sagde 90% af børnene i aldersgruppen 8-11 år, der brugte endagslinser, at de enten aldrig havde problemer eller normalt ikke have problemer med pleje af linserne. 15 Andre forfattere har konstateret, at overholdelse blandt børn ikke er dårligere end blandt andre brugere, og at de er udmærket i stand til at håndtere og pleje deres linser. 16 En undersøgelse af børn fra 11 til 13 år, der brugte bløde linser over en periode på 6 måneder, viste en høj grad af overholdelse og evner til at følge instruktioner. Ca. 90% vidste, at daglig rengøring var nødvendig, 96% forstod risikoen for linseinfektion, og 99% gav udtryk for, at de var gode til at passe på deres linser. 7 Som det er tilfældet med alle brugere af kontaktlinser, er det vigtigt at understrege instruktionerne ved hvert opfølgningsbesøg. Børn og teenagere besvarede alle spørgsmålene om kontaktlinsepleje korrekt ca. 93% af gangene ved udlevering, men ved besøget efter tre måneder faldt scoren i den yngre aldersgruppe til 88%, mens teenagernes score forblev lidt højere på 92%. 17 Børn og teenagere kan passe på deres kontaktlinser og overholdelsesniveauet er højt, men instruktionerne skal understreges især over for yngre børn. Understrege budskabet om, at selv yngre børn er i stand til at passe på deres kontaktlinser Bede patienterne ved hvert besøg om at vise, hvordan de plejer deres linser Overveje en enkelt skriftlig quiz for at teste børnenes viden om plejeprocedurerne og bruge svarene til at fremhæve de områder, hvor der er behov Er det sikkert for børn at bruge kontaktlinser? CLIP-forsøgene har vist god øjensundhed hos børn, der brugte kontaktlinser. I det amerikanske forsøg var der ingen forskel i spaltelamperesultaterne mellem de to aldersgrupper, og der blev ikke rapporteret om nogen alvorlige bivirkninger. 2 Kun konjunktival misfarvning var væsentlig mere udbredt ved opfølgningsbesøgene end ved baseline, og de fleste biomikroskopiske tegn svandt til eller under baseline inden for tre måneder. Et nyt stort forsøg gennemført af CLAY-gruppen understøtter det synspunkt, at yngre børn kan bruge kontaktlinser uden sikkerhedsrisiko. 18 Ved den retrospektive gennemgang af brugere af bløde linser i alderen fra 8 til 33 år ved besøg mellem 2006 og 2009 blev der konstateret 522 bivirkninger, som resulterede i afbrydelse af brugen af kontaktlinser blandt 426 brugere. Procentdelen af besøg med en bivirkning var mindre end 3 i hver ende af aldersfordelingen (8-13 og 30-33). Blandt de 14 til 25-årige var der en bivirkning ved 5% af besøgene, med størst risiko blandt de 20 til 22-årige. Forfatterne mener, at risikoen for bivirkninger, der afbryder brugen af bløde kontaktlinser, topper i ungdomsårene og det tidlige voksenliv. I forhold til teenagere og unge har de 14-årige færre afbrydelser i brugen af linser, muligvis fordi en større del af dem bruger endagslinser, som er forbundet med mindre risiko. CLAY-gruppen så også på risikofaktorerne for væsentlige og alvorlige bivirkninger i den samme kohorte af brugere af bløde linser. Brugen af bløde linser hos unge patienter i alderen fra 8-13 år var forbundet med en lav risiko for hornhindeinfiltrative bivirkninger eller infektioner sammenlignet med teenagere og unge. 19 En ny undersøgelse af risikofaktorer for mikrobiel keratitis ved brug af endagslinser viser, at en ung alder og mere hyppige undersøgelser kan have en beskyttende effekt mod alvorlig infektion. 20

6 >> 21 Som forventet var forældre, som selv bruger kontaktlinser, mere tilbøjelige til at acceptere deres børns ønske om at bruge linser, og mødre, som ofte ledsager de unge til øjenundersøgelsen, var især bekymrede for pasning og sikkerhed. Et forsøg, der for nylig blev offentliggjort i USA, 21 belyste omfanget af skadestuebesøg forbundet med kontaktlinser, herunder ridser og øjenbetændelse. Forsøget gennemgik medicinske optegnelser over to år fra 100 hospitaler og skønnede, at 23% af tilfældene, der involverede medicinsk udstyr, var forbundet med brug af linser. Hovedparten var i aldersgruppen 16 til 21 efterfulgt af børn i alderen fra 11 til 15. Selvom tilfældene generelt var overfladiske og ikke krævede hospitalsindlæggelse, kunne mange af disse skader være undgået. De mest almindelige risikofaktorer var ændring af de anbefalede brugseller udskiftningsplaner og manglende overholdelse af brug og pleje, hvilket understreger behovet for at involvere forældrene i tilpasning og pleje og at understrege vigtigheden af overholdelse og undgåelse af potentielle komplikationer. Begrænsninger i forsøget omfattede manglende skøn over omfanget af kontaktlinsebrugere i populationen kombineret med flere bivirkninger, der er almindelige hos børn, såsom ridser i hornhinden og øjenbetændelse, og manglende undersøgelse af tilfælde blandt unge, der ikke brugte kontaktlinser. Bivirkninger forekommer sjældent hos børn, der bruger kontaktlinser, og det er mindre sandsynligt, at det vil afbryde brugen hos børn end hos teenagere og unge mennesker. Forsikre forældrene om, at forekomsten af sundhedsproblemer hos unge brugere af kontaktlinser er lav Overveje den relative risiko for bivirkninger blandt brugerne i de forskellige aldersgrupper Påminde patienterne og forældrene om at kontakte deres øjenlæge med det samme, hvis de får nogen form for problemer Hvordan har forældrene det med kontaktlinser til deres børn? Forældrenes indflydelse har længe været kendt som en afgørende faktor for, om børn bruger kontaktlinser, men nylig forskning har kastet mere lys på forældrenes holdning til synskorrektion. I et forsøg i USA sagde mere end halvdelen (56%) af forældrene til børn i aldersgruppen 8-17, der fik deres syn korrigeret, at deres barn var interesseret i kontaktlinser, men næsten en tredjedel havde aldrig overvejet kontaktlinser til deres barn. 22 Fire ud af ti var ikke trygge ved kontaktlinser til børn, og deres største bekymring var, at kontaktlinserne var vanskeligere at rengøre og passe end briller. CLESG-forsøget, som blev gennemført i Italien, Spanien og Portugal, så på, hvordan forældrene påvirker deres børns holdning til kontaktlinser og adspurgte unge mennesker i alderen 12 til 18 samt deres forældre. 23 De fleste unge (77%) og forældrene (66%) gav udtryk for stor interesse for brug af kontaktlinser, selvom ingen af de unge brugte kontaktlinser. Begge grupper var enige om, at kontaktlinser opfyldte et æstetisk behov hos de unge. Forældrene, men ikke de unge, havde en opfattelse af, at kontaktlinser var væsentlig mindre sikre at bruge for de unge end generelt i befolkningen. Som forventet var forældre, som selv bruger kontaktlinser, mere tilbøjelige til at acceptere deres børns ønske om at bruge linser, og mødre, som ofte ledsager de unge til øjenundersøgelsen, var især bekymrede for pasning og sikkerhed. Forældre kan være en barriere for børns brug af kontaktlinser, og især mødre er bekymrede for pasning og sikkerhed. Fortælle forældrene om fordele, brugervenlighed og sikkerheden ved kontaktlinser Tage fat på især mødrenes bekymringer omkring kontaktlinser Give både forældre og børn praktiske demonstrationer af håndtering af linserne Kan kontaktlinser begrænse nærsynethed? En nylig udvikling inden for begrænsning af nærsynethed har skabt endnu mere interesse omkring tilpasning af kontaktlinser til børn og kontaktlinsernes rolle til behandling samt rettelse af en bygningsfejl. Hårde linser, bløde linser, linser der omformer hornhinden og nye anti-myopi bløde linser er alle blevet undersøgt. Natlinser (orthokeratologi) har fået opmærksomhed i den seneste litteratur. COOKI-forsøget har vist, at børn kan opleve klart syn hele dagen, når de bruger disse formfaste natlinser, mens de sover, og de oplevede ingen bivirkninger over en periode på seks måneder. 24 To forsøg (LORIC og CRAYON) har undersøgt natlinser til behandling af nærsynethed, og de kunne begge konstatere, at linserne forsinker

7 22 FAGLIGT øjets vækst med ca. 50%, selvom der var en væsentlig forskel i effekten blandt forsøgspersonerne. 25, 26 Men et randomiseret klinisk forsøg skal stadig gennemføres for at afgøre de formfaste natlinsers virkelige effekt på øjets vækst. Selvom orthokeratologi er effektivt til at forsinke øjets vækst, er der også potentielle begrænsninger. Principielt er risikoen for mikrobiel keratitis (MK) ved orthokeratologi ukendt. Men man mener, at den svarer til brug af enhver form for kontaktlinse om natten. 27 Metoder til at begrænse nærsynethed hos børn ved daglig brug af bløde linser er også blevet rapporteret for nylig baseret på det faktum, at perifær hyperopisk retinal defokus kan være et tegn på øget øjenvækst og gå forud for nærsynethed. 28 Vision CRC s forsøgsgruppe inden for myopibegrænsning rapporterede, at efter seks måneders brug var myopiprogressionen med en kontaktlinse designet til at reducere perifær hyperopi 54% mindre end med standard brillelinser hos kinesiske børn i alderen fra 7 til Forskere på New Zealand har beskrevet en dobbeltfokal blød linse med en central korrigeringszone og koncentriske behandlingszoner, som reducerede myopiprogressionen væsentligt over 10 måneder hos børn i alderen sammenlignet med en standard single-vision kontaktlinse. 30 Der er behov for mere erfaring med disse linser, men de giver et vist løfte om, at nærsynethed vil kunne begrænses med bløde kontaktlinser i fremtiden. Formfaste natlinser synes at reducere myopiprogressionen hos mange børn, selvom der er behov for yderligere forsøg, og andre metoder, der p.t. undersøges, lover godt for fremtiden. Kende nuværende status på forskningen inden for kontaktlinser og begrænsningen af nærsynethed Kunne opfylde forældrenes forventninger og fortælle dem, at livsstil og andre faktorer også spiller en rolle Gøre din praksis mere børnevenlig i forventningen om øget interesse inden for dette område Kort sagt er kontaktlinser til børn et stort fokusområde for nuværende og fremtidig forskning, hvor nye resultater hele tiden kommer frem. Øjenspecialister skal være bekendt med den seneste udvikling for at kunne besvare de spørgsmål, som forældre og børn ofte stiller, og for at sikre, at procedurerne i praksis nøje afspejler nutidens tanker. Disse forsøg fortæller os, at børn og teenagere sagtens kan bruge kontaktlinser og nyde de mange væsentlige fordele forbundet hermed. Børn i alle aldre burde have muligheden for at prøve kontaktlinser, som skal præsenteres som en mulighed for synskorrektion så tidligt som muligt. Om forfatteren Dr. Jeffrey Walline er assisterende professor ved Ohio State University, College of Optometry. Han har gennemført flere undersøgelser inden for kontaktlinser til børn og begrænsning af nærsynethed. Referencer 1. Li L, Moody K, Tan DTH et al. Contact Lenses in Pediatrics Study in Singapore. Eye & Contact Lens 2009;35: Walline JJ, Jones LA, Rah MG et al. Contact lenses in pediatrics (CLIP) study: chair time and ocular health. Optom Vis Sci 2007;84: Walline JJ, Gaume A, Jones LA et al. Benefits of contact lens wear for children and teens. Eye & Contact Lens 2007;33: Jones LA, Walline JJ, Gaume A et al. Purchase of contact lenses and contact-lenses-related symptoms following the Contact Lenses in Pediatrics (CLIP) Study. Cont Lens & Anterior Eye 2009;32: Jones-Jordan LA, Chitkara M, Coffey B et al. A comparison of spectacle and contact lens wearing times in the ACHIEVE study. Clin Exp Optom 2010;93: Walline JJ, Jones LA, Sinnott L et al. Randomized trial of the effect of contact lens wear on self-perception in children. Optom Vis Sci 2009;86: Sulley A. Fitting children with contact lenses: Part one. Optician 2009;237: Christie C and Ruston D. Kids and contact lenses Part 2. Optometry Today 2007;47: Jones-Jordan LA, Walline JJ, Mutti DO et al. Gas permeable and soft contact lens wear in children. Optom Vis Sci 2010;87: Walline JJ, Jones LA, Sinnott L et al. A randomized trial of the effects of soft contact lenses on myopia progression in children. Invest Ophthalmol Vis Sci 2008;49: Sulley A. Fitting children with contact lenses: Part two. Optician 2009;237: Efron N, Efron SE, Morgan PB et al. A cost-per-wear model based on contact lens replacement frequency. Clin Exp Optom 2010;93: Walsh K. How exposed are you? UV and your practice. Optician 2010; 239 (6246): Godar D, Urbach F, Gasparro F, van der Leun J. UV doses of young adults. Photochem Photobiol 2003; 77(4): Walline JJ, Long S and Zadnik K. Daily disposable contact lens wear in myopic children. Optom Vis Sci 2004;81: Soni PS, Horner DG, Jimenez et al. Will young children comply with and follow instructions to successfully wear soft contact lenses? CLAO J 1995;21: CLIP Study. Unpublished data. 18. Wagner H, Chalmers RL, Mitchell GL et al. Age and events that interrupt contact lens wear in youth. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51: E-Abstract Chalmers RL, Wagner H, Mitchell G et al. Age and other risk factors for serious and significant events with contact lens wear in youth. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51: E-Abstract Stapleton F, Naduvilath T, Keay LJ et al. Risk factors for microbial keratitis in daily disposable contact lens wear. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51: E-Abstract Wang C, Hefflin B, Cope J et al. Emergency Department Visits for Medical Device-Associated Adverse Events Among Children. Pediatrics published online Jul 26, 2010; DOI: /peds Survey by Fairfield Research for US Good Housekeeping Reader Advisory Panel, Zeri F, Durban JJ, Hidalgo F et al. Attitudes towards contact lenses: A comparative study of teenagers and their parents. Contact Lens Anterior Eye 2010;33: Walline JJ, Rah MJ and Jones LA. The Children s Overnight Orthokeratology Investigation (COOKI) pilot study. Optom Vis Sci 2004; Cho P, Cheung SW and Edwards M. The longitudinal orthokeratology research in children (LORIC) in Hong Kong; a pilot study on refractive changes and myopia control. Curr Eye Res 2005; Walline JJ, Jones LA and Sinnott LT. Corneal reshaping and myopia progression. Br J Ophthalmol 2009;93: Bullimore MA, Jones-Jordan LA, Sinnott L. The risk of microbial keratitis with overnight corneal reshaping lenses. Optom Vis Sci 2009; abstract Mutti DO, Hayes JR, Mitchell GL et al. Refractive error, axial length, and relative peripheral refractive error before and after the onset of myopia. Invest Ophthalmol Vis Sci 2007;48: Holden BA, Sankaridurg P, Lazon de la Jara et al. Reduction in the rate of progress of myopia with a contact lens designed to reduce relative peripheral hyperopia. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51: E-Abstract Phillips JR and Anstice NS. Myopic retinal defocus with a simultaneous clear retinal image slows childhood myopia progression. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51: E-Abstract 2232.

Bløde toriske linser:

Bløde toriske linser: FAGLIGT Bløde toriske linser: Første valg til dine astigmatiske patienter Anna Sulley og dr. Graeme Young forklarer, hvordan den nyeste forskning har afkræftet myterne og de fejlagtige forestillinger om

Læs mere

Orthokeratologi Kontaktlinsens Effekt som Myopikontrol hos Børn i Alderen 6-16 år.

Orthokeratologi Kontaktlinsens Effekt som Myopikontrol hos Børn i Alderen 6-16 år. Orthokeratologi Kontaktlinsens Effekt som Myopikontrol hos Børn i Alderen 6-16 år. The Effect of Myopia Control with Orthokeratology Contact Lenses in Children between 6 and 16 of Age. Denne opgave er

Læs mere

Optikerforeningens fokus er faglighed. Kontaktlinser til børn og unge gavner folkesundheden. Ortho-K central i kampen for at bremse myopieksplosion

Optikerforeningens fokus er faglighed. Kontaktlinser til børn og unge gavner folkesundheden. Ortho-K central i kampen for at bremse myopieksplosion Danmarks Optikerforening Nr. 1 Optikerforeningens fokus er faglighed Ortho-K central i kampen for at bremse myopieksplosion Kontaktlinser til børn og unge gavner folkesundheden Synoptik-Fonden uddeler

Læs mere

Tilpasning af toriske linser ikke længere et problem!

Tilpasning af toriske linser ikke længere et problem! Tilpasning af toriske linser ikke længere et problem! En vejledning for optikere Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Introduktion I et nyt studie af trends inden for linsetilpasning i Storbritannien

Læs mere

Kan fysisk aktivitet bremse udvikling og progression af myopi? Hvilken type solbrilleglas bør jeg anbefale min kunde?

Kan fysisk aktivitet bremse udvikling og progression af myopi? Hvilken type solbrilleglas bør jeg anbefale min kunde? Danmarks Optikerforening Nr. 2 Kan fysisk aktivitet bremse udvikling og progression af myopi? Ny medicinsk behandling af progredierende myopi Hvilken type solbrilleglas bør jeg anbefale min kunde? Hold

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Projekt Børn & Unges syn. Blinde vinkler i vores viden om forholdet mellem syn og læring

Projekt Børn & Unges syn. Blinde vinkler i vores viden om forholdet mellem syn og læring Projekt Børn & Unges syn Blinde vinkler i vores viden om forholdet mellem syn og læring Kære læser I Synoptik-Fonden ser vi det som vores fornemste opgave at støtte tiltag, der kan være med til at sikre

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG

EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG Evalueringsrapport 2014 EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG Af Marie Stigaard Tølbøll og Niels Hoffmann Haahr Børn, Unge & Sorg, Rådgivnings- og forskningscenter August 2014, version 2 INDHOLD

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Christina Bæksted, Charlotte Meilstrup og Line Nielsen. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel. Statens Institut for

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Børnegruppen. Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum. 2000 Bo Ertmann

Børnegruppen. Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum. 2000 Bo Ertmann Børnegruppen Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum 2000 Bo Ertmann 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Om børn i alkoholfamilier... 4 Del 1. Samarbejdspartneres oplevelse af projektets udvikling...

Læs mere

Se også afsnit 3.1 ( Forventninger til internethandel ). Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel 36

Se også afsnit 3.1 ( Forventninger til internethandel ). Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel 36 Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel Dette kapitel vil undersøge incitamenter og barrierer for internethandel i Danmark. Incitamenter for internethandel defineres som faktorer, der

Læs mere

GODT SYN efter de 40

GODT SYN efter de 40 GODT SYN efter de 40 Dokumentation fra et seminar om multifokal tilpasning, hvor 12 nordiske eksperter mødtes og diskuterede emnet fra forskellige vinkler. Når synet ændrer sig... HAR PRESBYOPE KUNDER

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SUND MUND til BYENS BØRN

SUND MUND til BYENS BØRN Virkningsevaluering af et sundhedspædagogisk udviklingsprojekt i Børne- og Ungdomstandplejen SUND MUND til BYENS BØRN VIRKNINGSEVALUERING - SIDE 1 Grafisk design: Gurli Nielsen, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere