OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com"

Transkript

1 OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato

2 Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for udviklingen af følelsesmæssig intelligens (FI), der kan defineres som vores evne til at forstå såvel vores egne som andres følelser samt vores evne til at håndtere relationerne til andre. Rapporten er baseret på din besvarelse af OPQ32, som i lighed med alle selvbeskrivelsestest ikke er ufejlbarlig. Nøjagtigheden af denne rapport afhænger således af den ærlighed, hvormed du har besvaret OPQ32-spørgsmålene. Skønt denne rapport ikke er ment som en definitiv beskrivelse af din følelsesmæssige intelligens, kan den imidlertid anvendes som et udgangspunkt for dine overvejelser i forhold til eventuelle udviklingsbehov, som er afgørende for både individuel og organisatorisk succes. Rapporten er struktureret således, at den tilbyder en enkel profil, der er let at tyde. Den består af en overordnet opsummering af dine FI-udviklingsbehov og efterfølgende af specifikke sektioner relateret til fire nøglekompetencer. Den FI-model, der er anvendt i konstruktionen af denne rapport, er vist nedenfor: følelsesmæssig intelligens Sample Candidate 2 af 8

3 Oversigt over følelsesmæssig intelligens Følelsesmæssig intelligens Udviklingsområde Potentiale Styrkeområde Din samlede FI-score udgør en middelværdi, hvilket indikerer et potentiale. Tabellen, som følger, opsummerer dine udviklingsbehov for de fire specifikke FI-kompetencer. I og med at måden, hvorpå du samarbejder med andre, naturligvis afhænger af, hvor godt du forstår dine egne følelser, er det vigtigt at inkludere begge kompetenceområder, når du skal overveje dine FI-udviklingsområder. FI-kompetenceområde Håndtering af følelser Håndtering af relationer Udviklingsområde Potentiale Styrkeområde Følelser Personlig indsigt Empati Social fleksibilitet følelsesmæssig intelligens Sample Candidate 3 af 8

4 Håndtering af følelser Kompetence Udviklingsområde Potentiale Styrkeområde Følelser Personlig indsigt Følelser Dine scorer indikerer, at der på trods af din evne til at kanalisere dine følelser i positiv retning er tidspunkter, hvor du kan finde dette svært, og hvor din måde at delagtiggøre andre i dine følelser kunne have en mere positiv virkning. Når du har svært ved at komme videre med bestemte opgaver, når du bekymrer dig om, hvordan en situation muligvis vil udarte sig, eller når du har problemer med andre mennesker, hvordan kommer dine følelsesmæssige reaktioner da til udtryk? Giver du dig tid og rum til at lade følelserne bundfælde sig og til at overveje, hvordan og hvornår det kunne få en positiv virkning at indvie andre i dine følelsesmæssige oplevelser? Hvor åben er du om dine følelser over for andre? Hvis du er en person, som gerne giver udtryk for sine følelser åbent, hvor bevidst er du da om, hvorledes din måde at udtrykke følelser på påvirker andre? Hvis du derimod er en person, som er mere tilbageholdende med hensyn til at delagtiggøre andre i sine følelser, har du da tænkt på, hvordan det at indvie andre i dine følelser på konstruktiv vis kan styrke indbyrdes relationer, samt at du muligvis overser muligheder for at opmuntre andre til at dele deres tanker og følelser med dig? Personlig indsigt Selv om du har evnen til at frembringe personlig forandring, når du er opsat på det, indikerer dine scorer også, at du har brug for at tænke over, hvordan du opretholder dit engagement og håndterer de frustrationer, som du muligvis vil opleve i din stræben efter personlig udvikling. Oplever du, at du har tendens til at handle, før du helt har gennemtænkt konsekvenserne af dine handlinger? Har du oplevet situationer for nylig, hvor overvejelser før handling kunne have ført til et mere positivt resultat hurtigere og/eller have gjort dig bedre i stand til at forvalte de følelser, som var involveret i løsningen af en problemstilling? Tænk tilbage på sådanne situationer og overvej, hvordan det at tænke problemstillinger igennem og at reflektere over egne følelser inden handling kunne have været til gavn for dig, og overvej, hvordan din indsigt vil kunne bruges fremover. Er du en person, som har svært ved at forblive motiveret eller engageret i et bestemt handlingsforløb, når tingene viser sig at være vanskelige eller frustrerende? Har dine erfaringer med at sætte dig selv personlige mål tidligere ført til, at du har undgået for vanskelige målsætninger? Hvordan tilpasser du dig forandringer? Oplever du forandringer som motiverende eller demotiverende og hvorfor? Kender du andre, som synes at opnå de mål, de sætter sig selv, som er i stand til at overkomme vanskeligheder, og som synes at tilpasse sig forandringer med lethed? Har du diskuteret disse emner med dem, og hvilken indsigt har disse diskussioner giver dig? følelsesmæssig intelligens Sample Candidate 4 af 8

5 Håndtering af følelser Hvad gør jeg allerede på nuværende tidspunkt? Håndtering af følelser Hvad kunne jeg gøre i større grad? følelsesmæssig intelligens Sample Candidate 5 af 8

6 Håndtering af relationer Kompetence Udviklingsområde Potentiale Styrkeområde Empati Social fleksibilitet Empati Selv om du tilsyneladende tager dig tid til at lytte til andre og til at skabe klarhed over, hvad de tænker, vil du kunne styrke din indvirkning på andre ved at reflektere over måden, hvorpå du interagerer med andre mennesker. Tænk på, hvordan du reagerer over for andre, når de giver udtryk for diverse holdninger eller synspunkter, især hvis disse er i modsætning til dine egne tanker eller følelser på området. Overvej tillige, hvordan du opnår en balance mellem konsultation af andre og behovet for at træffe en beslutning, når du føler, at dette er på høje tid. Du kan eventuelt reflektere over bestemte beslutningsprocesser, som du har været vidne til, og som har været succesrige i forhold til at opnå denne balance. Overvej, hvor ensartet du er med hensyn til den tid og opmærksomhed, du giver andre. Er det sådan, at din måde at have med andre mennesker at gøre varierer fra person til person? Hvorfor mon dette er tilfældet? Er det på grund af emnet eller den type problemstilling, som behandles, p.g.a. måden, hvorpå det pågældende emne fremføres, eller p.g.a den type person, du har med at gøre? Overvej i forlængelse heraf, hvordan din opmærksomhed over for en anden persons følelser, bekymringer og synspunkter kan være dig til hjælp i håndteringen af den tid, I tilbringer sammen, samt hvordan den kan forbedre jeres tilfredshed med det fælles samvær eller samarbejde. Social fleksibilitet Selv om du er en person, der er omgængelig og socialt anlagt, foretrækker du muligvis, at andre personer er i fokus. Omfanget af din følelse af utilpashed, når du bliver midtpunkt, møder nye mennesker eller bliver involveret i en gruppesammenhæng indikeres af din score på følelser (jo lavere denne score er, jo større vil din sandsynlige utilpashed være). Hvis denne score er lav, så følg det råd, som blev givet i følelsessektionen med hensyn til, hvordan du forvalter dine bekymringer for derved at give dig selv tid til at tilpasse dig en ny situation og tillade mere positive følelser at dukke frem. Sammenlign de situationer, hvor du føler dig godt tilpas sammen med andre, og de situationer, hvor det ikke er tilfældet. Er du i stand til at overføre de mere positive følelser og tanker fra de situationer, hvor du i højere grad føler dig tilpas, til de situationer, hvor du føler dig mindre godt tilpas? Når du føler dig mindre godt tilpas, giver du så dig selv tid til at finde dig til rette i situationen og til at vænne dig til de mennesker, som du er sammen med, hvilket samtidig giver de andre tid til at tilpasse sig dig? følelsesmæssig intelligens Sample Candidate 6 af 8

7 Håndtering af relationer Hvad gør jeg allerede på nuværende tidspunkt? Håndtering af relationer Hvad kunne jeg gøre i større grad? følelsesmæssig intelligens Sample Candidate 7 af 8

8 VURDERINGSMETODE Denne profil er baseret på følgende informationskilder for Sample Candidate: Spørgeskema/evnetest OPQ32r UK English v1 (Std Inst) Sammenligningsgruppe OPQ32r Britisk engelsk Økonomi og forsikring 2011 (IND) AFSNIT TIL PERSONLIGE OPLYSNINGER Navn Kandidatdata Rapport Sample Candidate RP1=9, RP2=7, RP3=3, RP4=10, RP5=1, RP6=6, RP7=9, RP8=7, RP9=4, RP10=6, TS1=3, TS2=2, TS3=5, TS4=9, TS5=8, TS6=4, TS7=6, TS8=5, TS9=1, TS10=7, TS11=2, TS12=3, FE1=9, FE2=10, FE3=4, FE4=6, FE5=4, FE6=2, FE7=8, FE8=9, FE9=4, FE10=6, CNS=3 følelsesmæssig intelligens v2.0 RE OM DENNE RAPPORT Denne rapport er udskrevet ved hjælp af SHL Online Assessment System. Den indeholder information fra Occupational Personality Questionnaire (OPQ32). Kun personer, der har gennemgået særlig uddannelse i brugen og fortolkningen af dette spørgeskema, må anvende det. Denne rapport er udskrevet på baggrund af resultaterne fra respondentens besvarelse af spørgerammen, og den afspejler de væsentligste tendenser i de afgivne svar. Det er vigtigt i fortolkningen af disse data at være opmærksom på den subjektive karakter i spørgeskemabaserede talangivelser. Rapporten er fremstillet elektronisk - brugeren af dette software kan foretage rettelser og tilføjelser til teksten i rapporten. SHL Group Limited og tilhørende selskaber kan ikke garantere, at indholdet af rapporten er et uændret produkt fra computersystemet. Vi påtager os intet ansvar for konsekvenserne af brugen af rapporten, og dette indbefatter ansvar af enhver slags (inklusive forsømmelighed) for dens indhold. SHL og OPQ er et registreret varemærke tilhørende SHL Group Limited i Storbritannien og andre lande. Denne rapport er produceret af SHL til selskabets kunder og er SHLs intellektuelle ejendomsret. Som følge heraf giver SHL udelukkende tilladelse til, at SHLs kunder reproducerer, distribuerer, ændrer og opbevarer denne rapport med henblik på intern og ikke-kommerciel brug. SHL forbeholder sig alle andre rettigheder. følelsesmæssig intelligens Sample Candidate 8 af 8

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI. Rapport for: John Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI. Rapport for: John Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI Rapport for: John Doe ID: HA154779 Dato: Maj 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

Vi kan ApS 18.11.2012

Vi kan ApS 18.11.2012 R A P P O R T Den analyserede person Organisation Dato Denne analyse er baseret på svarene givet i Extended DISC Person Analyse spørgeskemaet. Analyseresultatet må ikke anvendes som det eneste kriterium

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: Jane Average ID: UH002959

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: Jane Average ID: UH002959 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER Rapport for: Jane Average ID: UH002959 Dato: 16 Januar 12 C o p y r i g h t 2 0 0 9 H o g a n A s s

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Test Test. Test 26.05.2009

Test Test. Test 26.05.2009 R A P P O R T Den analyserede person Organisation Dato Denne analyse er baseret på svarene givet i Extended DISC Person Analyse spørgeskemaet. Analyseresultatet må ikke anvendes som det eneste kriterium

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

DISK Person Faktor Rapport - Kort version

DISK Person Faktor Rapport - Kort version DISK Person Faktor Rapport - Kort version Peter Smith Fokus: work 5 januar 2011/dk Indhold 1 Introduktion til persolog Person Faktor Rapport og til graferne 2 11 Forstå opbygningen af persolog Person Faktor

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere