STATUS PÅ KØBENHAVN FOR KØBENHAVN 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATUS PÅ KØBENHAVN FOR KØBENHAVN 2015"

Transkript

1 STATUS PÅ KØBENHAVN NØGLETAL FOR KØBENHAVN 215

2 INDHOLD Status på København fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Rapporten inde holder nøgletal om Københavns Kommune og dens indbyggere på en lang række områder som befolkningsudvikling, erhverv og vækst, klima, uddannelse, sundhed, kommunal økonomi mv. I rapporten benchmarkes København med resten af landet, men også med de internationale storbyregioner. Nøgletallene udgør fakta, som kan danne baggrund for kommunens mål, strategier og øvrige politiske beslutninger. Fakta som også kan anvendes for kommunens sam arbejdspartnere og alle der har en interesse i København. KØBENHAVNS KOMMUNE BEFOLKNINGSUDVIKLING FLYTTEMØNSTRE PENDLING INDKOMST SOCIOØKONOMISK STATUS BOLIGER ERHVERV OG VÆKST BESKÆFTIGELSE 37 TRANSPORT 41 KLIMA, MILJØ OG BYLIV 48 UDDANNELSE 53 SUNDHED 58 TRYGHED 62 KØBENHAVNS KOMMUNE 65 SIDE 2 KØBENHAVNS KOMMUNE NØGLETAL INDHOLD

3 TILBAGE TIL INDHOLD KØBENHAVNS KOMMUNE NØGLETAL BEFOLKNINGS- UDVIKLING København vokser. Siden 1995 er vi blevet 23 pct. flere københavnere og befolkningsvæksten forventes at fortsætte frem mod 225. Udvikl ingen i København er en del af generel trend i de nordiske lande, hvor befolkningen søger mod de store byer.

4 BEFOLKNINGSUDVIKLING Befolkningsudvikling og fremskrivning Befolkningen i Københavns Kommune er vokset fra 471. i 1995 til over 58. pr. 1. januar 215 og forventes at vokse med ca. 9. indbyggere frem mod 225. Figuren viser Københavns befolkningsudvikling samt den forventede udvikling frem til 225. Tal for 215 er et prognosetal, da der ved udgivelsestidspunktet Ikke foreligger et endeligt tal for 1. januar 215. ANTAL INDBYGGERE 8. BEFOLKNINGSUDVIKLING BEFOLKNINGSFREMSKRIVNING 7. Ca Ca Kilde: Danmarks Statistik, Københavns Kommune (214 befolkningsprognose). SIDE 4 KØBENHAVNS KOMMUNE NØGLETAL BEFOLKNINGSUDVIKLING

5 BEFOLKNINGSUDVIKLING Befolkningspyramide 214 I Københavns Kommune udgør de 2-39 årige en væsentlig højere andel af befolkningen end i hele landet. I København er der relativt få borgere blandt de 5+ årige sammenlignet med resten af landet. Figuren viser befolkningssammensætningen i København og hele landet pr. 1. januar 214 fordelt på 1-årige aldersintervaller. KØBENHAVN ALDER 9+ KVINDER I PCT. MÆND I PCT. HELE LANDET ALDER 9+ KVINDER I PCT. MÆND I PCT PCT PCT. Kilde: Danmarks Statistik, Københavns Kommune (214 befolkningsprognose). SIDE 5 KØBENHAVNS KOMMUNE NØGLETAL BEFOLKNINGSUDVIKLING

6 BEFOLKNINGSUDVIKLING Befolkningsudvikling i bydelene Alle bydele i kommunen har haft befolkningsvækst i perioden. Amager Vest har haft den største vækst både i antal borgere og relativt, mens væksten relativt set har været lavest på Nørrebro. 16% 7372 pers. 1% 74 pers. 8% 323 pers. BISPEBJERG BRØNSHØJ-HUSUM ØSTERBRO 15% 685 pers. 8% 325 pers. VANLØSE 6% 4325 pers. NØRREBRO INDRE BY/ CHRISTIANSHAVN AMAGER ØST VALBY VESTERBRO /KONGENS ENGHAVE 1% 478 pers. 19% 9459 pers. AMAGER VEST 1% 465 pers. 39% pers. Kilde: Københavns Kommune. Kortet viser befolkningsudviklingen i København fordelt på bydele Udviklingen er angivet i både antal personer og procentvis vækst. SIDE 6 KØBENHAVNS KOMMUNE NØGLETAL BEFOLKNINGSUDVIKLING

7 BEFOLKNINGSUDVIKLING Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper Der forventes en tilvækst blandt børn og unge, personer i den arbejdsdygtige alder samt personer mellem 65 og 79 år i hvert år i perioden, mens de 8+ årige forventes at falde frem til 218 for herefter at stige. Befolkningsprognoser for nordeuropæiske storbyer Befolkningsvæksten forventes at være på nogenlunde samme niveau i København, Stockholm og Oslo frem mod 225, mens der forventes en beskeden vækst for Hamborg. Figuren viser Københavns befolkningsprognose frem til 225 fordelt på aldersgrupper. Den forventede udvikling er indekseret, så man kan sammenligne den relative udvikling i aldersgrupper. Figuren sammenligner befolkningsfremskrivningen for København med udvalgte nordeuropæiske storbyer. I alle tilfælde er der tale om tal for kommunen ekskl. den omkringliggende region. INDEKS (214=1) ÅRIGE ÅRIGE ÅRIGE + 8 ÅRIGE INDEKS (214=1) HAMBORG OSLO 17,3% STOCKHOLM KØBENHAVN 17,% 17,3% ,1% Kilde: Københavns Kommune. Oslos befolkningsfremskrivning er et gennemsnit af tre mulige vækstmønstre. Tal for Hamborg repræsenterer Hamborg by, uden opland. Kilde: Københavns Kommune, Statistik om Stockholm, Statistiks Sentralbyrå, Statistiches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein. SIDE 7 KØBENHAVNS KOMMUNE NØGLETAL BEFOLKNINGSUDVIKLING

8 TILBAGE TIL INDHOLD KØBENHAVNS KOMMUNE NØGLETAL FLYTTEMØNSTRE Befolkningsvæksten i København skyldes bl.a. en nettotilflytning, både fra de øvrige landsdele og fra resten af verden i særdeleshed USA og Nordeuropa. Tilflytterne er typisk voksne under 3 år.

9 FLYTTEMØNSTRE Flytninger til og fra København I 21 var både nettotilflytningen fra andre kommuner samt nettoindvandringen fra udlandet lav. I 27 var nettotilflytningen steget til personer, hvilket skyldes indvandring fra udlandet. I 213 steg nettotilflytningen til personer. Flytninger fordelt på alder De årige flytter markant mere end de øvrige aldersgrupper. Tilflytningen er endvidere betydeligt højere end fraflytningen for denne aldersgruppe. Fraflytningen fra København er større end tilflytningen i aldersgrupperne -6 år og 3-45 år. Tabellen viser antallet af henholdsvis til- og fraflyttere til Københavns Kommune fordelt på andre kommuner og udlandet Nettotilflytning fra andre kommuner Nettoindvandring fra andre lande Nettotilflytning i alt Figuren viser antallet af tilflyttere og fraflyttere fordelt på alder i 213. Den stiplede linje angiver nettotilflytningen. Tilflyttere/fraflyttere er summen af tilflyttere/fraflyttere fra andre kommuner og indvandringer/udvandringer fra udlandet. ANTAL FLYTNINGER 8 6 TILFLYTNING FRAFLYTNING NETTOTILFLYTNING år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år Kilde: Danmarks Statistik. Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik. SIDE 9 KØBENHAVNS KOMMUNE NØGLETAL FLYTTEMØNSTRE

10 FLYTTEMØNSTRE Top 5 over til- og fraflytning og ind- og udvandring Tilflytterne kommer fra nabokommunerne, men også fra store bykommuner som Aarhus og Odense. Fraflytterne flytter altovervejende til nabokommunerne. Både indvandrede og udvandrede borgere kommer fra/flytter især til USA samt lande i Nordeuropa. Tabellerne viser de kommuner og lande, hvor der var flest til- og fraflyttere til København i 213. ANDRE KOMMUNER UDLANDET Kommune Tilflyttere til København Kommune Fraflyttere fra København Land Indvandrere Land Udvandrere Frederiksberg Frederiksberg 7.49 Aarhus Gentofte Gentofte Gladsaxe Gladsaxe Hvidovre Odense Tårnby USA 2.21 USA Sverige Sverige Storbritannien Norge 986 Tyskland 1.26 Storbritannien 874 Norge 947 Tyskland 76 Ind- og udvandrere kan både være danske og udenlandske statsborgere. Kilde: Danmarks Statistik. SIDE 1 KØBENHAVNS KOMMUNE NØGLETAL FLYTTEMØNSTRE

11 FLYTTEMØNSTRE Til- og fraflytteres indkomst i 212 fordelt på alder I gennemsnit havde tilflytterne i 212 en indkomst, som var 72. kr. lavere end fra flytterne. Forskellen mellem tilflytternes og fraflytternes indkomst er betydeligt mindre inden for aldersgrupper. Forskellen i gennemsnitlige indkomst skyldes derfor delvis, at det især er de ca. 2-årige, som flytter til byen, mens fraflytterne ofte er over 3 år. Figuren viser den gennemsnitlige indkomst fordelt på aldersgrupper blandt henholdsvis fraflyttere og tilflyttere. KR. 45 FRAFLYTTET TILFLYTTET I alt ALDER Indkomst er lig samlet indkomst der udgøres af de samlede indkomster før skat, samt inkl. beregnet lejeværdi og renteudgifter. Kilde: Københavns Kommune. SIDE 11 KØBENHAVNS KOMMUNE NØGLETAL FLYTTEMØNSTRE

12 TILBAGE TIL INDHOLD KØBENHAVNS KOMMUNE NØGLETAL PENDLING Arbejdsmarkedet i hovedstadsområdet er tæt integreret. 68 pct. af de beskæftigede indbyggere i kommunerne rundt om København arbejder ikke i deres bopælskommune. De mange pendlere medfører, at københavnske virksomheder hvert år udbetaler lønninger for 77 mia. kr., som beskattes i andre kommuner.

13 PENDLING Indpendling og udpendling Graden af pendling er væsentlig højere i hovedstadsområdet end resten af landet, fx arbejder 68 pct. af de beskæftigede i en anden kommune, mens det tilsvarende tal på landsplan er 46 pct. I Københavns Kommune pendler relativt få borgere ud af kommunen. Søjlerne til venstre viser, hvor mange pct. af arbejdspladserne i henholdsvis Københavns Kommune, hoved stadsområdet og hele landet, der er besat af borgere fra andre kommuner. Søjlerne til højre viser, hvor mange pct. af de beskæftigede indbyggere, der arbejder i andre kommuner. PCT. 8 ALLE KOMMUNER HOVEDSTADSOMRÅDET KØBENHAVN % 68% % 4% 38% 46% Indpendling Udpendling Data er fra 213. Hovedstadsområdet er de kommuner, som i tilskuds-og udligningssystemet indgår i hovedstadsudligningen (kommuner i Region Hovedstaden ekskl. Bornholm samt Greve, Køge, Roskilde, Solrød, Stevns og Lejre Kommuner). Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik. SIDE 13 KØBENHAVNS KOMMUNE NØGLETAL PENDLING

14 PENDLING Kommuner med arbejdspladsoverog -underskud Kortet viser antallet af arbejdspladser i en kommune i forhold til det beskæftigede antal indbyggere. Kommuner med en værdi over 1 har et overskud af arbejdspladser, mens kommuner under 1 har et arbejdspladsunderskud. Hjørring Frederikshavn Læsø Brønderslev Jammerbugt > Aalborg Thisted Rebild Allerød Vesthimmerlands Rudersdal Morsø Mariagerfjord Furesø Skive Lyngby-Taarbæk Egedal Randers Lemvig Struer < 75 Norddjurs Gentofte GladHerlev saxe Norddjurs Ballerup Viborg København Rødovre Roskilde Holstebro Albertslund Syddjurs Favrskov Frederiksberg Glostrup Høje-Taastrup Brøndby Silkeborg Hvidovre Herning Aarhus Ishøj Ikast-Brande Gribskov Skanderborg Ringkøbing-Skjern Vallensbæk Tårnby Helsingør Greve Halsnæs Fredensborg Dragør Hillerød Odder Horsens Hørsholm Allerød Frederikssund Samsø Odsherred Rudersdal Hedensted Billund Solrød Egedal Furesø København Vejle Holbæk Varde Kalundborg Lejre Roskilde Greve Fredericia Solrød Nordfyns Vejen Fanø Sorø Kerteminde Kolding Ringsted Køge Middelfart Esbjerg Odense Slagelse Stevns Faxe Assens Nyborg Næstved Bornholm Haderslev Faaborg-Midtfyn Svendborg Vordingborg Tønder Aabenraa Langeland Sønderborg Ærø Lolland Data er fra 213. Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik. Guldborgsund Kortet viser antallet af arbejdspladser i en kommune i forhold det b eskæftigede antal indbyggere. Kommuner med en værdi over 1 har et overskud af arbejdspladser, mens kommuner under 1 har et arbejdspladsunderskud. SIDE 14 KØBENHAVNS KOMMUNE NØGLETAL PENDLING

15 PENDLING Andel job besat af egne indbyggere Kommunerne rundt om København har relativt få job, som er besat af kommunens egne borgere pga. et højt niveau af pendling i hovedstadsområdet. I resten af landet er den i nterne arbejdsstyrke i de fleste tilfælde væsentlig højere. Hjørring Frederikshavn Læsø Brønderslev Jammerbugt Aalborg Thisted Rebild > 85 Vesthimmerlands Morsø Norddjurs Mariagerfjord Skive Randers Lemvig Struer < 55 Norddjurs Viborg Holstebro Syddjurs Favrskov Silkeborg Herning Aarhus Ikast-Brande Gribskov Skanderborg Ringkøbing-Skjern Helsingør Halsnæs Fredensborg Hillerød Odder Horsens Hørsholm Allerød Frederikssund Samsø Odsherred Rudersdal Egedal Furesø Hedensted Billund København Vejle Holbæk Varde Kalundborg Lejre Roskilde Greve Fredericia Solrød Nordfyns Vejen Fanø Sorø Kerteminde Kolding Ringsted Køge Middelfart Esbjerg Odense Slagelse Stevns Faxe Assens Nyborg Næstved Bornholm Haderslev Faaborg-Midtfyn Svendborg Vordingborg Tønder Aabenraa Langeland Sønderborg Ærø Lolland Data er fra 213 Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik. Guldborgsund Kortet viser andelen af job i kommunen, der er besat af egne indbyggere, den interne arbejdsstyrke. SIDE 15 KØBENHAVNS KOMMUNE NØGLETAL PENDLING

16 PENDLING Pendling fordelt på uddannelsesniveau Ca. 6 pct. af de arbejdspladser, hvor de ansatte har erhvervsfaglig eller kort videre gående uddannelse, besættes af indpendlere. Der er dermed relativt få arbejdsplader i disse uddannelseskategorier, der er besat af kommunens egne borgere. Udpendlerne udgør for alle uddannelsesgrupper mellem 34 og 43 pct. af de beskæftigede indbyggere i København. Indkomst i andre kommuner fra arbejdspladser i København Mange borgere pendler dagligt til Københavns Kommune og aflønnes af virksomheder lokaliseret i kommunen, men beskattes i bopælskommunen. Indtægten for disse borgere kan opgøres til i alt 77 mia. kr., og den økonomiske aktivitet i København bidrager derfor i høj grad til beskatningsgrundlaget i andre kommuner, især i hovedstadsområdet. Figuren viser andelen af arbejdspladser i Københavns Kommune (fordelt på uddannelsesniveau), der varetages af indpendlere samt andelen af Københavns beskæftigede borgere (fordelt på uddannelsesniveau), der udpendler i 213. PCT ANDEL AF KØBENHAVNS BESKÆFTIGEDE, DER ER UDPENDLERE ANDEL AF KØBENHAVNS ARBEJDSPLADSER, DER VARETAGES AF INDPENDLERE Figuren viser de samlede lønindtægter, som er udbetalt at københavnske arbejdspladser, og som beskattes i andre kommuner. MIA. KR Ingen Gymnasial Erhvervsfaglig Kort videregående Bachelor el. mellemlang videregående Lang videregående Data er fra 213. Uddannelseskategorierne er ingen erhvervskompetencegivende uddannelse (udd.), gymnasial udd., erhvervsfaglig udd., KVU (kort videregående udd.), bachelor eller MVU (mellemlang videregående udd.), LVU (lang videregående udd.) og alle uddannelser. Kilde: Københavns Kommune. I alt Hovedstadsområdet Øvrige kommuner Data er fra 213. Hovedstadsområdet er de kommuner, som i tilskuds-og udligningssystemet indgår i hovedstadsudligningen (kommuner i Region Hovedstaden ekskl. Bornholm samt Greve, Køge, Roskilde, Solrød, Stevns og Lejre Kommuner). Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik. I alt SIDE 16 KØBENHAVNS KOMMUNE NØGLETAL PENDLING

17 TILBAGE TIL INDHOLD KØBENHAVNS KOMMUNE NØGLETAL INDKOMST Københavnernes gennemsnitlige indkomst er steget siden 23, og er i 213 lidt højere end landsgennemsnittet og gennemsnittet i 6-byerne. I samme periode er andelen af Københavnere, der falder inden for Økonomi- og Indenrigs ministeriets fattigdomsdefinition også steget.

18 INDKOMST Indkomst pr. indbygger 213 Den gennemsnitlige skattepligtige indkomst pr. indbygger i København er den højeste blandt 6-byerne og ligger også lidt over landsgennemsnittet. Niveauet er dog væsentligt lavere end for Gentofte, som er den kommune med det højeste gennemsnit. Indkomst pr. indbygger Den gennemsnitlige indkomst pr. indbygger er steget med 28 pct. siden 23. Siden 25/6 har den skattepligtige indkomst pr. indbygger i København ligget over landsgennemsnittet, dog er forskellen blevet mindre imellem 212 og 213. Figuren viser den gennemsnitlige skattepligtige indkomst pr. indbygger i Københavns Kommune, et vægtet gennemsnit for de øvrige fem 6-byer, Gentofte Kommune og hele landet for 213. Figuren viser den 1-årige udvikling i den skattepligtige indkomst per indbygger imellem 23 og 213 for indbyggere i København, hele landet og et vægtet gennemsnit for de øvrige fem 6-byer. 1. KR KR HELE LANDET 6 BY GENNEMSNIT KØBENHAVN Gentofte København Hele landet Esbjerg Aarhus 6 by gennemsnit Aalborg Odense Randers Den skattepligtige indkomst er lig bruttoindkomsten fratrukket arbejdsmarkedsbidrag, den midlertidige pension og fradrag. 6-by er uden København Kilde: Danmarks Statistik Den skattepligtige indkomst er lig bruttoindkomsten fratrukket arbejdsmarkedsbidrag, den midlertidige pension og fradrag. 6-by gennemsnittet er uden København. Kilde: Danmarks Statistik SIDE 18 KØBENHAVNS KOMMUNE NØGLETAL INDKOMST

19 INDKOMST Fordeling af indkomst på indkomstgrupper Indkomstfordelingen i København afspejler fordelingen i de øvrige 6-byer samt den nationale fordeling, dog med enkelte mindre afvigelser. København har f.eks. en større andel, der tjener under 1. kr., samt en mindre andel, som tjener mellem 2. og 3. kr. Figuren viser fordelingen af Københavns indbyggere i fem indkomstgrupper og sammenligner disse med landsgennemsnittet samt for de resterende 6 byer i 212. PCT % 5% 5% 1% 1% 1% 29% 25% 27% OVER 4. KR KR KR KR UNDER 1. KR % 37% 37% % 24% 22% Hele landet København 6 by gennemsnit 6-by gennemsnittet er uden København. Den disponible indkomst er defineret som indkomst efter skat og renter. Det bemærkes, at figurerne på de foregående sider viser den skattepligtige indkomst pr. indbygger. Pga. opgørelsesmetoderne kan der være forskel på Københavns niveau i forhold til sammenligningsgrundlaget i de to opgørelser. Kilde: Danmarks Statistik. SIDE 19 KØBENHAVNS KOMMUNE NØGLETAL INDKOMST

20 INDKOMST Andel af befolkning i lavindkomstgruppen 212 Andelen af 3-64 årige indbyggere, der har en disponibel indkomst under 1. kr., er dobbelt så stor i København som i de øvrige 6-byer og resten af landet. Figuren viser andelen af 3-64 årige der i 212 havde en disponibel indkomst under 1. kr. Data for København er sammenlignet med de øvrige 6-byer samt hele landet. PCT. 12 1,9% ,6% 5,5% 4,9% 4,4% 5,4% 5,1% 5,2% 4 2 Hele landet København Odense Esbjerg Randers Aarhus Disponibel indkomst er indkomsten efter skat og renter. 6-by gennemsnittet er uden København Kilde. Danmarks Statistik. Aalborg 6 by gennemsnit SIDE 2 KØBENHAVNS KOMMUNE NØGLETAL INDKOMST

21 INDKOMST Gennemsnitlig indkomst i Københavns bydele Den gennemsnitlige skattepligtige husstandsindkomst i København er 359. kroner. Halvdelen af Københavns bydele ligger over dette gennemsnit, hvor Indre By/Christianshavn har det højeste niveau. Den anden halvdel af Københavns bydele ligger under, hvor Bispebjerg har den laveste gennemsnitlige skattepligtige indkomst. Gennemsnitlig hustandsindkomst 212, 1. kr BRØNSHØJ-HUSUM BISPEBJERG ØSTERBRO VANLØSE NØRREBRO INDRE BY/ CHRISTIANSHAVN VALBY VESTERBRO /KONGENS ENGHAVE AMAGER ØST AMAGER VEST KR KR KR KR. 4.+ KR. Skattepligtig hustandsindkomst er defineret som summen af alle hustandsmedlemmers skattepligtig indkomst. Skattepligtig indkomst er lig bruttoindkomsten fratrukket arbejdsmarkedsbidrag, den særlige pensionsopsparing og ligningsmæssige fradrag. Kilde: Københavns Kommune. Kortet viser den gennemsnitlige skattepligtige hustandsindkomst fordelt på bydele i København. SIDE 21 KØBENHAVNS KOMMUNE NØGLETAL INDKOMST

22 INDKOMST Fattigdom Imellem 22 og 212 er andelen af fattige borgere steget mere i København end i resten af landet. Andelen af fattige er steget 2,6 procentpoint imellem 22 og 212 i Københavns Kommune, mens den er steget med 1,4 procentpoint i hele landet. Figuren viser andelen af fattige borgere i Københavns Kommune og hele landet. PCT. 9 HELE LANDET KØBENHAVN 8 7,4% 7 6 4,7% 5 4 3,8% 3 2,4% Antallet af fattige er opgjort på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets (ØIM) fattigdomsdefinition og AE rådet. ØIM definerer økonomisk fattige som personer, der tre år i træk har: a) Disponibel indkomst under halvdelen af medianindkomsten, b) Nettoformue pr. voksen i familien på under 1. kr. c) At ingen over 17 år i familien er studerende. Derudover opdeler AE rådet fattige i hhv. 1 års fattige og økonomisk fattige, hvor 1 års fattige er udviser samme karaktaristika som defineret af ØIM i en 1 årig periode. Pga. afrundinger i figuren er der en lille afvigelse i forhold til udviklingen i procentpoint gengivet i den indledende tekst. Kilde: Danmarks Statistik, AE rådet. SIDE 22 KØBENHAVNS KOMMUNE NØGLETAL INDKOMST

23 TILBAGE TIL INDHOLD KØBENHAVNS KOMMUNE NØGLETAL SOCIOØKONOMISK STATUS Det socioøkonomiske indeks har gennem flere år været faldende i København. Udsatte grupper som hjemløse, stofmisbrugere og langtidsledige er imidlertid stadig overrepræsenteret i København, hvorfor indekset fortsat ligger over landsgennemsnittet.

24 SOCIOØKONOMISK STATUS Socioøkonomisk indeks i Københavns Kommune Indekset er faldet væsentligt siden 27, hvor det udgjorde 144 i Københavns Kommune, mens det i 215 udgør 122. Udviklingen indikerer, at det sociale udgiftspres pr. borger er faldende i København. Socioøkonomisk indeks fordelt på bydele 213 Det socioøkonomiske indeks varierer betydeligt imellem bydelene. Det er højest i Kongens Enghave, Brønshøj-Husum og Bispebjerg. Kun to bydele, Vanløse og Indre By er under landsgennemsnittet på 1. Figuren viser udviklingen i Økonomi- og Indenrigsministeriets socioøkonomiske indeks over tid. Indekset er sammensat af 13 socioøkonomiske baggrundsvariable. Figuren viser Økonomi- og Indenrigsministeriets socioøkonomiske indeks fordelt på Københavns bydele. Indekset er sammensat af 13 socioøkonomiske baggrundsvariable. En høj værdi indikerer et højt socialt udgiftspres. SOCIOØKONOMISK INDEKS (HELE LANDET = 1) SOCIOØKONOMISK INDEKS (HELE LANDET = 1) Kongens Enghave Brønshøj- Husum Bispebjerg 179 Nørrebro Valby København Amager Vest Amager Øst Chr.havn Vesterbro 11 Østerbro Vanløse Indre By Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet. Kilde: Enge beregninger på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriet samt KS københavnerdata 213. SIDE 24 KØBENHAVNS KOMMUNE NØGLETAL SOCIOØKONOMISK STATUS

25 SOCIOØKONOMISK STATUS Sociale nøgletal Københavns Kommune er udfordret af en række sociale problemstillinger. København er hjem for ca. 1 pct. af befolkningen, men byen har højere andele af borgere der lever med diverse sociale problemer såsom arbejdsløshed, stofmisbrug og mangel på bolig. Tabellen viser Københavns Kommunes procentvise landsandel af udvalgte sociale problemstillinger i 213. Social udfordring Langtidsledige Hjemløse Stofmisbrugere* Narkorelaterede dødsfald Antal udsættelser Andel 17 pct. 28 pct. 25 pct. 23 pct. 17 pct. *Sidste gengivelse af omfanget af stofmisbrug i Danmark var i 21. Kilde: Danmarks Statistik, Københavs kommune og Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Sundhedsstyrelsen og Domstolene. SIDE 25 KØBENHAVNS KOMMUNE NØGLETAL SOCIOØKONOMISK STATUS

26 SOCIOØKONOMISK STATUS Boliganvisninger til udsatte københavnere København har en målsætning om, at 1. udsatte københavnere får anvist en bolig i 217. Det forventede antal anvisninger i 214 er 85. Figuren viser den årlige målsætning om antal anvisninger via den boligsociale anvisning i København i perioden samt baseline fra 213 og forventet antal anvisninger i 214. ANTAL BOLIGANVISNINGER 12 MÅLSÆTNING BASELINE/PROGNOSE ÅR Københavnermål: Social mobilitet (1. udsatte københavnere får anvist en bolig i 217.) Målsætningen tager ikke højde for prisudviklingen på almene boliger generelt, hvilket påvirker de indstillede københavneres mulighed for at betale de anviste boliger. En anvist bolig svarer til, at personen er flyttet ind i boligen. Kilde: Boliganvisningssystemet, Socialforvaltningen, Københavns Kommune. SIDE 26 KØBENHAVNS KOMMUNE NØGLETAL SOCIOØKONOMISK STATUS

27 TILBAGE TIL INDHOLD KØBENHAVNS KOMMUNE NØGLETAL BOLIGER Den kraftige befolkningsvækst i København har sat boligmarkedet under pres. Siden 1993 er boligpriserne i København femdoblet. Københavns Kommune har i samarbejde med de almene boligorganisationer intensiveret arbejdet med at bygge almene boliger. Siden 211 er 71 nye almene boliger blevet taget i brug.

28 BOLIGER Udvikling i boligpriser Den gennemsnitlige kvadratmeterpris er steget mere i København i perioden 1993 til 213 end i de øvrige 6-byer og i hele landet. Huspriser i de københavnske postnumre I perioden 23 til 213 er den gennemsnitlige kvadratmeterpris i samtlige bydele steget med 3 pct. eller derover. På Østerbro er den gennemsnitlige kvadratmeterpris steget med over 7 pct. I en sammenlignelig periode er lønnen i Danmark steget ca. 27 pct. Figuren viser den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel/rækkehuse og ejerlejligheder i 1993 og 213 i København, de øvrige 6-byer og hele landet. Tabellen viser den gennemsnitlige kvadratmeterpris for Københavnske postnumre samt udviklingen i denne mellem 23 og 213. KVADRATMETER PRIS, KR Bydel Gnm. Kvadratmeterpris i 213 (kr.) Prisstigning 3 13 (pct.) København K % København V % 21 København Ø % København N % 23 København S % 24 København NV % 245 København SV % 25 Valby % 27 Brønshøj % 272 Vanløse % Hele landet København Odense Esbjerg Randers Aarhus Aalborg Feriehuse er ikke inkluderet. Priser er løbende. Kilde: Realkreditrådet Gennemsnitlige kvadratmeterpriser er udregnet på baggrund af kvartalsdata for bolighandler. 5 handler skal være foretaget før en kvartalspris registreres. I tilfælde hvor der for nogle kvartaler i et år ikke er registreret en kvadratmeterpris, er gennemsnittet udregnet på baggrund af kvadratmeterprisen i de resterende kvartaler. Feriehuse er ikke inkluderet. Priser er løbende. Lønudvikling er imellem 1. kvartal 25 og 4. kvartal 213. Kilde: Realkreditrådet og Danmarks Statistik SIDE 28 KØBENHAVNS KOMMUNE NØGLETAL BOLIGER

29 BOLIGER Boliger fordelt på ejerformer Fra 28 til 214 er antallet af private udlejningsboliger steget, mens antallet af private ejerboliger og boliger ejet af staten eller kommuner er faldet. EJERBOLIG PRIVAT ANDELSBOLIGFORENING STAT ELLER KOMMUNE PRIVAT UDLEJNING ALMENE BOLIGER Figurerne viser det samlede antal boliger fordelt på ejerformer i 28 og 214. Der er tale om nettoudviklingen i ejerformerne, dvs. at både nybyggeri og og evt. sammenlægninger og nedrivninger af lejligheder mv. er talt med (2%) 5.59(2%) 6.13 (2%) (19%) (33%) (33%) (24%) (26%) (2%) 6.249(2%) Antal boliger er absolutte antal boliger. Kilde: Københavns Kommunes statistikbank SIDE 29 KØBENHAVNS KOMMUNE NØGLETAL BOLIGER

30 BOLIGER Nye almene boliger I perioden 211 til 214 er der ibrugtaget 71 nye almene boliger. Nye ungdomsboliger almene og private I perioden 211 til 214 er der ibrugtaget 345 nye ungdomsboliger. Figuren viser antallet af nye, ibrugtagne almene boliger pr. år. Evt. nedgang i antallet af almene boliger som følge af sammenlægninger mv. fremgår ikke. Figuren viser antal færdiggjorte, ibrugtagne ungdomsboliger pr. år. Både private og almene indgår. ANTAL ALMENE BOLIGER 25 ANTAL UNGDOMSBOLIGER Der er kun tale om ibrugtagede boliger. Der kan derfor være almene boliger, der er færdigbyggede, men som ikke har opnået ibrugtagningstilladelse eller registrering i BBR. Disse boliger vil blive talt med i det efterfølgende år. Kilde: Københavns Kommune *Opgørelsen for 214 er stadig usikker, da der i begyndelsen af 215 kan blive foretaget ekstra registringer vedr Kilde: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bygninger. SIDE 3 KØBENHAVNS KOMMUNE NØGLETAL BOLIGER

31 BOLIGER Årligt antal opførte m 2 erhvervsbyggeri I København er der i perioden opført ca. 84. m2 erhvervsbyggeri. Med over 6. nye m2 til kontor, handel, lager, offentlig administration har denne branche fået opført flest m2 erhvervsbyggeri i perioden. Tabellen viser samlede antal m2 færdigjort erhvervsbyggeri fordelt på brancher i perioden 28 til 213. Tallet dækker perioden 28 til 3. kvt 213. M I alt Fabrikker, værksteder og lign El-,gas-,vand- og varmeværker Anden bygning til produktion Transport- eller garageanlæg Bygninger til kontor, handel, lager, offentlig administration mv. Bygninger anvendt til hotel, restauration, frisør og lign Uspec. transport og handel I alt I tabellen er bygninger til offentlig administration medtaget, men øvrige offentlige bygninger er ikke medtaget. Data er fuldførte etage kvadratmeter, der har opnået ibrugtagningstilladelse og registreret i BBR. Kilde: Danmarks Statstik SIDE 31 KØBENHAVNS KOMMUNE NØGLETAL BOLIGER

32 TILBAGE TIL INDHOLD KØBENHAVNS KOMMUNE NØGLETAL ERHVERV OG VÆKST København blev hårdt ramt af den finansielle krise, og væksten i regionen har bl.a. derfor de seneste år været lavere end i sammenlignelige internationale regioner. Der er dog tegn på bedring i økonomien; antallet af private arbejdspladser er næsten tilbage på niveauet før krisen og de udenlandske virksomheders aktivitet i hovedstadsregionen er stigende.

33 ERHVERV OG VÆKST Økonomisk vækst i BNP i nærtliggende storbyområder Greater Copenhagen regionen (Region Hovedstaden og Region Sjælland), er siden 2 vokset langsommere, sammenlignet med flere af de nærliggende storbyregioner. Stockholm har haft den højeste vækst i perioden på 36 pct. mod 8 pct. i Greater Copenhagen. Økonomisk vækst i København I København har den økonomiske vækst siden 2 i gennemsnit været 2,1 pct. årligt. I 212 var væksten 2,2 pct. Københavns Kommune har en målsætning om, at væksten årligt skal være 5 pct. frem mod 22. Figuren viser den økonomiske vækst i Greater Copenhagen (Region Hovedstaden og Region Sjælland), Malmø-Sydsverige, Hamborg, Berlin, Stockholm og Oslo fra 2 til 211. Figuren viser den årlige BNP vækst i pct. INDEKS 2 = ,9 PCT. 9 8 MÅLSÆTNING GNS. VÆKST FAKTISK VÆKST ,5 111,4 19,8 18, % 2,1% 2,2% 9 8 STOCKHOLM MALMØ-SYDSVERIGE BERLIN HAMBURG GREATER COPENHAGEN Malmø-Sydsverige dækker over Skåne og Blekinge. Væksten er opgjort pba. OECDs BNP data for subnationale regioner. BNP er opgjort i faste priser (25) Kilde: OECD Københavnermål: Erhverv og vækst. Væksten i BNP er opgjort i faste priser. Kilde: Særkørsel for Københavns Kommune af Danmarks Statistiks Regionale regnskaber 212 SIDE 33 KØBENHAVNS KOMMUNE NØGLETAL ERHVERV OG VÆKST

Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Brøndby Dragør. Vallensbæk Glostrup. Høje-Taastrup Tårnby Halsnæs. Hvidovre

Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Brøndby Dragør. Vallensbæk Glostrup. Høje-Taastrup Tårnby Halsnæs. Hvidovre Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Brøndby Dragør Rudersdal Furesø Hillerød Ishøj Frederiksberg Herlev Vallensbæk Glostrup Helsingør Ballerup Gribskov Albertslund Gentofte Høje-Taastrup Tårnby Halsnæs Hvidovre Frederikssund

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Cykling i Danmark - hvor står vi?

Cykling i Danmark - hvor står vi? Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 4. Cykling i Danmark - hvor står vi? Indhold 1. Formål og sammenfatning...

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde DI ANALYSE Offentlig- privat samarbejde Redegørelse 2010 > Marts 2010 Offentlig-Privat samarbejde 2010 Offentlig-privat samarbejde Redegørelse 2010 Udgivet af DI Redaktion: Peter Bay Kirkegaard Tryk: Kailow

Læs mere

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Delfinansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (Landdistriktspuljen) Center for Regional- og Turismeforskning 1 Titel: Ungdomsuddannelser med

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Hvem stemte og hvem blev hjemme?

Hvem stemte og hvem blev hjemme? C E T R E F O R V O T I G A D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E C E S U I V E R S I T Y O F C O P E H A G E Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november

Læs mere

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling og Levevilkår 212 Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling & Levevilkår 212 Fordeling & Levevilkår 212 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen Boligmarkedet i de danske yderkommuner Overordnede udviklingstendenser Jens F. L. Sørensen Februar 2012 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne REPORT

Læs mere

Fattigdom mærker børns fremtid

Fattigdom mærker børns fremtid Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fordeling & Levevilkår 214 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK Juni 2012 UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red.: Henning Gade Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag Udgivet: Juni 2012 Indhold

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Regionale udviklingstræk i Hovedstadsområdet 2007

Regionale udviklingstræk i Hovedstadsområdet 2007 Regionale udviklingstræk i Hovedstadsområdet 2007 Udgivet af By- og Landskabsstyrelsen, Miljøministeriet Redaktion: Peter Hartoft-Nielsen Jan Engell Analyse og tekst: Jan Engell (kap. 1) Peter Hartoft-Nielsen

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Kommunebeskrivelse Odder Kommune

Kommunebeskrivelse Odder Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Odder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR ODDER... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I ODDER... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere