Lederløn GYLDNE TIP I LEDERLØN Lederløn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederløn 2007 56-100 GYLDNE TIP I LEDERLØN 2007. Lederløn"

Transkript

1 56-1 GYLDNE TIP I LEDERLØN 27 Lederløn 27

2 Formulér tre gode grunde til, at du skal stige i løn 57 Øv dig i at fremføre argumenterne højt 58 Hold fast i dine argumenter 59 Din chefs første nej er ment som et forhandlingsoplæg 6 Er chefen sur eller stresset, kan det være spil for galleriet Velkommen til INDHOLD På de følgende 24 sider bringer vi årets lønstatistik for Ledernes medlemmer,. Statistikken giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i din egen branche, aldersgruppe og region tjener, men du kan også se, hvordan lønniveauet er i andre egne af landet, eller om andre brancher er mere økonomisk givende. giver ligeledes fingerpeg om lønudviklingen i det offentlige og i det private, samt i forskellen mellem hvor meget mandlige og kvindelige ledere tjener. Som en ekstra service til medlemmerne giver Lederne mulighed for at sammenligne din løn med, hvad ledere i et job, svarende til dit eget, tjener. Den mulighed findes på er tilrettelagt af: Ledernes analysesektion Esben Bregninge Design, illustration og layout Vivi Vodschou, korrektur Anders Mørkbak Bruun, redaktion Om 4 5 Top 2 over titler der har mest bonus 6 Løn i den private sektor fordelt efter branche 7 Lønstigning i den private sektor fordelt efter alder og beliggenhed 8 Lønstigning i den private sektor fordelt efter virksomhedens størrelse og antal ansatte 9 Løn i den private sektor fordelt efter titel 1 Pension og aflønning med aktier 17 Supplerende aflønning og klausuler i ansættelsen 18 Lønstatistik for ledere i den offentlige sektor 2 Løn i den offentlige sektor fordelt efter branche og uddannelse 21 Løn i den offentlige sektor fordelt efter alder og arbejdsplads 22 Løn i den offentlige sektor fordelt efter antal medarbejdere og efter titel 23 Pension og personalegoder 25 Analyse af forskellen mellem mandlige og kvindelige ledere 26 Korrigerede lønforskelle for ledere ansat i forskellige brancher, dele af landet og på forskellige ledelsesniveauer 27 Sektion 2 Lederne December 27 3

3 Bed om anvisninger på, hvordan du kan stige i løn næste år 62 Skriv det aftalte ned, så du er sikker på det 63 Giv udtryk for, hvis du er tilfreds med din lønstigning 64 Sørg for at afslutte selv hårde forhandlinger i en god tone 65 Har du ikke ret til lønforhandling, fortæl da om dine forventninger Om Lederne indsamler lønoplysninger for alle grupper, hvor vi har over 1 medlemmer med den samme stillingsbetegnelse. Det vil sige, at lønstatistikken i år dækker mere end 4 forskellige lederstillinger i offentlige og private virksomheder. Tallene i statistikken er månedslønnen i september måned 27 inklusiv bonus, De anvendte mål overarbejdsbetaling, tillæg, arbejdsgiverens og eget pensionsbidrag, værdi af fri bil og lignende. Lønstatistikken bygger på oplysninger fra medlemmer, hvilket er næsten 1. flere end forrige år. Oplysningerne er indsamlet gennem spørgeskemaer og via internettet. Det store antal besvarelser sikrer en høj grad af pålidelighed i resultaterne. I statistikken er der udregnet lønstigninger siden 26. For at give et sandfærdigt billede af stigningsprocenten er den beregnet med den sammensætning af stillinger, brancher og virksomhedernes placering i landet, som der var i 26. Den gennemsnitlige lønstigning for ledere i den private sektor har været 3,5 procent fra 26 til 27. Dermed ligger ledernes lønstigninger en smule under den generelle lønudvikling på det private arbejdsmarked, hvor lønningerne er steget med 3,7 procent. Når der tages højde for udviklingen i forbrugerpriserne, der er steget med 1,2 procent fra september 26 til september 27, har årets reelle lønstigninger været pæne. Udvikling i løn og forbrugerpriser for lønmodtagere og ledere i den private sektor Procent ,2 3, ,2 4,1 4,4 1, ,1 4, ,8 4,9 3,4 2,7 99-4,2 3,9-1 2,3 3,8 3, ,4 4, 3, ,9 3,1 3, ,1 3, 2,9 2, ,2 3,2 1, ,7 3, ,2 I statistikken anvendes, udover almindelige gennemsnit, de statistiske mål kvartiler og 9-procent-fraktiler. Nedre kvartil er den løn, 25 procent af gruppens medlemmer vil ligge under eller på, mens øvre kvartil er den løn, 25 procent af gruppens medlemmer ligger på eller over. Fordelene ved at bruge disse statistiske mål er, at de giver et godt udtryk for, hvordan lønnen er spredt inden for en gruppe, idet halvdelen af gruppen er placeret mellem nedre og øvre kvartil. Årets lønstatistik viser, at 25 procent af lederne i den private sektor tjente mindre end 34.3 kroner om måneden (nedre kvartil), mens der omvendt var 25 procent, som tjente mere end kroner i september måned (øvre kvartil). 9-procent-fraktilen udtrykker tilsvarende, at kun 1 procent i den pågældende gruppe tjener mere end dette beløb. Det er altså et udtryk for toplønnen i gruppen. I september 27 lå 9 procent fraktilen for ledere ansat i den private sektor på kroner om måneden. Lønnens sammensætning Ledere Alle lønmodtagere Forbrugerpriser Kilde: Lederløn , Danmarks Statistik samt egne beregninger Lønnens sammensætning varierer fra leder til leder. I den private sektor er der 38 procent, der har et bonuselement i deres lønpakke. For den gruppe, der har en bonusordning, udgør bonusdelen i gennemsnit ti procent. Der er kun en lille gruppe af ledere, hvor en betydelig del af lønnen er direkte afhængig af de opnåede resultater. Det er således kun tre procent af ledergruppen, der har en bonusandel over 2 procent. Under Over 1. Lønspredning for ledere i den private sektor 2 Procent Nedre kvartil= Gennemsnit= Øvre kvartil= % fraktil= Lønsammensætningen for ledere i den private sektor Andel af lønnen der i Andel af lønnen der i gennemsnit udgøres af Andel af alle ledere gennemsnit udgøres af tillægget (kun ledere med i den private sektor tillægget (alle ledere) det pågældende tillæg) Tillæg (kvalifikations- eller funktionstillæg samt tillæg for overarbejde/rådighed) 1% 1% 1% Bonus 38% 4% 1% Næsten fire ud af ti ledere er aflønnet med bonus i et eller andet omfang. 4 Sektion 2 Lederne December 27 Sektion 2 Lederne December 27 5

4 Overvej, hvad du synes ekstra ferie, frokostordning o.l. er værd 67 Kend din nedre smertegrænse for, hvad du vil acceptere at stige med 68 Stor rejseaktivitet er en begrundelse for en lønstigning 69 Øget arbejdspres kan ligeledes bruges til at begrunde dine krav 7 Økonomisk ansvar er også en ledelsesopgave, der vejer tungt Top 2 over titler der har mest bonus Løn i den private sektor fordelt på branche Andel af lønnen der udgøres af bonus Regionsdirektør 19% Vice president 15% Teknisk direktør 12% Salgsdirektør 12% Director 12% Underdirektør 11% Country manager 11% General manager 1% Divisionsdirektør 1% Administrerende direktør 1% Økonomidirektør 1% HR direktør 1% Hoteldirektør 1% Business development manager 1% Vicedirektør 1% It direktør 9% Salgs & marketingdirektør 9% Sales manager 9% Indkøbsdirektør 8% Direktør 8% Lønstigninger fordelt efter brancher Månedsløn Stigning fra 26 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri ,7% Industri ,5% Bygge- og anlægsvirksomhed ,9% Handel ,8% Rengøring ,5% Hotel- og restauration (inkl. kantiner) ,9% Transport og lager ,5% Finansiering og forsikringsvirksomhed ,4% Forretningsvirksomhed/service (inkl. reklame, udlejning, forlystelser, konsulent- og rådgivningsvirksomhed) ,9% Telekommunikation ,6% It, databehandling ,8% Organisationer og foreninger ,2% Den private sektor i alt ,5% Gennem- Nedre Øvre 9 % Antal snit kvartil Median kvartil fraktil Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofudvinding, olieindustri og benzinselskaber Næringsmidler og drikkevarer Tekstil og beklædning Træ- og møbelindustri Papir- og grafisk industri (inkl. aviser og forlag) Kemisk, plast- og medicinalindustri Jern- og metalvareindustri Maskin- og elektronikindustri Anden fremstillingsindustri Energi- og vandforsyning Bygge- og anlægsvirksomhed Engroshandel Detailhandel Anden handel (inkl. autoværksteder) Forretningsvirksomhed/service (inkl. reklame, udlejning, forlystelser, konsulent- og rådgivningsvirksomhed) Rengøring Renovation Hotel- og restaurationsvirksomhed (inkl. kantiner) Transport og lagervirksomhed (inkl. rejsebranchen) Telekommunikation Finansiering og forsikringsvirksomhed It, databehandling Organisationer og foreninger Brandvæsen og redningskorps Social- og sundhedsinstitutioner Undervisning Alle brancher En salgschef tjener i gennemsnit kroner om måneden. 6 Sektion 2 Lederne December 27

5 Din løn bør hvert år i det mindste stige med forbrugerprisindekset 72 Hør dine kolleger, hvad de tjener, hvis I må tale om det 73 Overvej om du er i den rette virksomhed 74 Når du kender dine alternativer, har du en mere sikker udstråling 75 Undlad at true med opsigelse, med mindre det er sidste udvej Løn i den private sektor fordelt efter alder Gennem- Stigning Nedre Øvre 9 % Antal snit kvartil Median kvartil fraktil 18-3 år ,1% år ,5% år ,1% år ,3% år ,3% år ,6% år ,8% Over 6 år ,5% Alle ,5% Løn i den private sektor fordelt efter virksomhedens beliggenhed Løn i den private sektor fordelt efter uddannelsesbaggrund Gennem- Stigning Nedre Øvre 9 % Antal snit kvartil Median kvartil fraktil Hovedstadsregionen ,9% Øvrige Sjælland og Bornholm ,6% Fyn ,% Sønderjylland ,9% Trekantsområdet ,% Vestjylland ,% Århus ,% Nordjylland ,4% Hele landet ,5% Gennem- Stigning Nedre Øvre 9 % Antal snit kvartil Median kvartil fraktil Ingen erhvervs- eller videregående uddannelse ,7% Erhvervsfaglig uddannelse ,4% Kort videregående uddannelse ,7% Mellemlang videregående uddannelse ,6% Lang videregående uddannelse ,9% Alle ,5% Løn i den private sektor fordelt efter virksomhedens størrelse Gennem- Stigning Nedre Øvre 9 % Antal snit kvartil Median kvartil fraktil 1-49 ansatte ,5% ansatte ,7% ansatte ,5% ansatte ,4% Over 5 ansatte ,% Alle virksomheder ,5% Løn i den private sektor fordelt efter hvor mange ansatte man har ledelsesansvar for Gennem- Stigning Nedre Øvre 9 % Antal snit kvartil Median kvartil fraktil Ingen ,6% ,7% ,7% ,8% Over ,5% Alle ,5% Stilling Stillingsbetegnelsen er den mest benyttede indgangsvinkel i løntabellerne. Alligevel er der grund til at være opmærksom. Selve stillingsbetegnelsen kan i nogle tilfælde spænde meget bredt. Det gælder for eksempel stillingsbetegnelsen manager, der bruges i mange forskellige sammenhænge. For en sådan gruppe vil der typisk være meget stor forskel på de lavest og højest lønnede. Det kan ligeledes påvirke gennemsnitslønnen, hvis der sker en spredning af titlen til nye områder. Der kan for eksempel være tale om, at en stillingsbetegnelse begynder at blive almindelig i mindre virksomheder, hvor den tidligere kun har været anvendt i store virksomheder. I og med at lønniveauet stiger med antallet af medarbejdere, kan dette medvirke til, at lønstigningen for visse grupper undervurderes. Når man vurderer sin løn, er det derfor også vigtigt at inddrage andre forhold som virksomhedens størrelse, omfanget af ledelsesansvar med mere. Det kan derfor anbefales at gå ind på Ledernes hjemmeside hvor der er muligheder for at beregne sin løn meget detaljeret. 8 Sektion 2 Lederne December 27 Sektion 2 Lederne December 27 9

6 Du har ikke ret til betaling for overarbejde uden kontraktligt krav 77 Få klare linjer om eventuel højeste arbejdstid 78 Alle ansatte skal have fri mindst 11 timer i træk indenfor et døgn 79 Afklar, om du får betaling for arbejde på skæve tidspunkter 8 Hold øje med timelønnen i andre brancher Løn i den private sektor fordelt efter titel Account manager Administration manager Administrationschef Administrationsleder Administrativ leder Administrator Administrerende direktør Afdelingschef Afdelingsdirektør Afdelingsleder Afdelingsmester Afsnitsleder Annoncechef Arbejdsleder Arbejdsstudietekniker Area manager Area sales manager Assistent manager Bagermester Beregner Bestyrer Bladchef Blandemester Bogholder Bogholderichef Bureauchef Business development manager Business manager Butiksbestyrer Butikschef Butiksleder Byggeleder Byggemarkedschef Byggemarkedsleder Bygningskonstruktør Centerchef Centerleder Chef Chefgreenkeeper Chefkonsulent Chefsekretær Controller Country manager Customer service manager Daglig leder Designer Director Direktionssekretær Direktrice Direktør Disponent Distributionschef Distributionsleder Distriktschef Distriktsleder Divisionschef Divisionsdirektør Driftlederassistent Driftsassistent Driftschef Driftsleder Driftsmester Driftsplanlægger Duty manager Edb-konsulent Eftermarkedschef Ejendomsinspektør Ekspeditionsleder Eksportchef El-installatør El-mester Entrepriseleder Erhvervschef Fabrikschef Fabriksdirektør Fabriksleder Faktor Filialchef Filialleder Financial controller Financial manager Formand Forretningschef Forretningsfører Forsikringschef Forvalter Fuldmægtig Funktionschef Funktionsleder Førstemand Gartnerformand General manager Generalsekretær Grafisk beregner Sektion 2 Lederne December 27 Sektion 2 Lederne December 27 11

7 Pensionsordninger med aktier giver højest afkast i det lange løb 82 Inden du vælger pension, skal du tage stilling til, hvad du vil have udbetalt 83 Du skal også tænke på, om du vil have rater eller fast udbetaling 84 Du bør overveje, om du ønsker at påvirke pensionspuljens sammensætning 85 Overvej, om du ønsker risikodækning Grafisk tilrettelægger Gruppeleder Holdleder Hotelchef Hoteldirektør HR chef HR direktør HR konsulent HR manager Indkøber Indkøbschef Indkøbsdirektør Indkøbsleder Ingeniør Inspektør Installatør Instruktør It chef It direktør It konsulent It koordinator It manager Kalkulationschef Kantinechef Kantineleder Key account manager Kommunikationschef Konduktør Konferencechef Konstruktionschef Konstruktør Konsulent Kontaktchef Kontorchef Kontorleder Kontrolchef Koordinator Kreditchef Kundechef Kundeservicechef Kvalitetsansvarlig Kvalitetschef Kvalitetsinspektør Kvalitetskoordinator Kvalitetsleder Kædechef Køkkenchef Køkkenleder Kørselschef Kørselsleder Laboratoriechef Laboratorieleder Laboratoriemester Lagerchef Lagerforvalter Lagerleder Leder Logistic manager Logistikchef Logistikkoordinator Logistikleder Lønchef Lønningsbogholder Lønningschef Malermester Manager Markedschef Markedsdirektør Marketingchef Marketingdirektør Marketingkoordinator Maskinchef Maskinmester Maskintekniker Mellemleder Mester Miljøchef Montagechef Montageleder Office manager Oldfrue Områdeansvarlig Områdechef Områdedirektør Områdeleder Operations manager Overmontør Personalechef Personalekonsulent Personaleleder Personalesekretær Planlægger Planlægningschef Planlægningsleder Planner Procesleder Production manager Produktchef Sektion 2 Lederne December 27 Sektion 2 Lederne December 27 13

8 Bliver du tilbudt aktieoptioner, kan du kontakte Lederne for rådgivning 87 Aktieoptioner er ingen garanti for gevinst 88 Vær opmærksom på, om optionerne betyder afkald på lønstigning 89 Siger du selv op, mister du dine aktieoptioner 9 Opsiges du af andre grunde end misligeholdelse, kan du beholde optionerne 14 Sektion 2 Lederne December 27 Produktionsansvarlig Produktionsassistent Produktionschef Produktionsdirektør Produktionsingeniør Produktionskoordinator Produktionsleder Produktionsplanlægger Produktionstekniker Produktudvikler Produktudviklingschef Project manager Projektchef Projektingeniør Projektkoordinator Projektleder Pta chef Quality manager Receptionschef Redningsleder Regionschef Regionsdirektør Regnskabschef Regnskabsleder Rengøringsinspektør Rengøringsleder Reservedelschef Restaurantchef Revisor Rådgiver Sales manager Salgs & marketingchef Salgs & marketingdirektør Salgschef Salgsdirektør Salgsingeniør Salgskonsulent Salgskoordinator Salgsleder Sekretariatschef Sekretariatsleder Sektionschef Sektionsleder Senior manager Seniorkonsulent Service manager Servicechef Serviceinspektør Servicekonsulent Servicekoordinator Serviceleder Shippingchef Sikkerhedschef Sikkerhedsleder Skadechef Slagtermester Souschef Speditionschef Speditør Stationsleder Supervisor Supply chain manager Supportchef Supporter Systemchef Systemkonsulent Sælger Teamchef Teamleader Teamleder Technical manager Tegnestuechef Tegnestueleder Tekniker Teknisk chef Teknisk direktør Teknisk konsulent Teknisk koordinator Teknisk leder Teknisk rådgiver Terminalchef Tilbudschef Trafikchef Trafikleder Transportchef Transportleder Trykkerichef Uddannelseschef Uddannelseskonsulent Udlejningschef Udrykningsleder Udviklingschef Udviklingsdirektør Udviklingskonsulent Udviklingsleder Underdirektør Varehuschef Varmemester Sektion 2 Lederne December 27 15

9 Investeringer i investeringsforening gør, at du trækker på professionelle 92 Investerer du selv dine penge, har du kontrol over risiko og tidshorisont 93 Gennem specialiserede netbanker sparer du gebyr ved selv at investere 94 Rådgivere anbefaler, at man ikke stifter gæld for at investere 95 Investeringer i medarbejderobligationer kan sænke din topskat Pension Vedligeholdelseschef Vedligeholdelsesleder Vice president Vicedirektør Vvs-installatør Værkfører Værkførerassistent Værkstedsassistent Værkstedschef Værkstedsleder Økonomiansvarlig Økonomichef Økonomidirektør Alle Stadig flere ledere er dækket af en pensionsordning. Enten gennem deres ansættelsesforhold og/eller med en privat pensionsordning. I dag er det kun 4,9 procent, der ikke er ved at sikre årene efter deres tilbagetrækning. I år er det gennemsnitlige bidrag 12,7 procent, hvilket er en stigning på knap et procentpoint i forhold til 26. På Ledernes hjemmeside er der mulighed for at se pensionsdækningen for forskellige stillingskategorier. Andel af ledere med pension Procent ,6 43,2 38,2 4,9 Aflønning med aktier Brugen af aktieaflønning til ledere har været stort set uændret i forhold til 24. Da havde 7,6 procent en eller anden form for aktieløn som en del af deres aflønning. I år er andelen steget til 8,3 efter at være faldet til 7,3 procent i 25. Det er typisk de højestlønnede ledere, der har aktieaflønning som en del af den samlede løn. Blandt gruppen af ledere med en månedsindkomst på over 1. kroner har 26 procent en eller anden form for aktieaflønning, mens det kun drejer sig om fire procent af lederne, der tjener mindre end 3. kroner om måneden. Andel af forskellige indkomstgrupper der har aktieaflønning som en del af lønnen Procent 26, Andel med aktieaflønning fordelt på brancher Branche Finansieringog forsikringsvirksomhed 16% 29% Brandvæsen og redningskorps 6% 23% Telekommunikation 25% 18% Kemisk, plast- og medicinalindustri 11% 16% It, databehandling 22% 15% Forretningsvirksomhed/service 7% 9% Engroshandel 5% 8% Maskin- og elektronikindustri 9% 7% Bygge- og anlægsvirksomhed 4% 7% Træ- og møbelindustri 4% 6% Transport 6% 6% Næringsmidler og drikkevarer 5% 6% Detailhandel 2% 6% Jern- og metalvareindustri 4% 5% Hotel- og restaurationsvirksomhed 5% 5% Tekstil og beklædning 3% 4% Papir- og grafisk industri 3% 3% Alle ledere i den private sektor 6% 8% Pension i følge overenskomst Anden pension der er en del af ansættelsesforholdet Privat pension Ingen pension 2 1 3,8 Under 3. Månedsløn 4, , 17, Over 1. Ledere, der arbejder i det private og bor i Hovedstadsregionen, tjener i gennemsnit kroner mere om måneden end privatansatte ledere, der bor i Vestjylland. 16 Sektion 2 Lederne December 27

10 Få overblik over skatten på dine investeringsafkast 97 Investér regelmæssigt i aktier, så du undgår at købe, når kursen er højest 98 Gør dit hjemmearbejde og køb aktier der længe har haft fremgang 99 Investér i virksomheder med åben informationspolitik 1 Beslut inden købet, ved hvilket procenttab, du vil sælge igen Supplerende aflønning Som et supplement til lønnen har mange ledere andre elementer i deres lønpakke. Det drejer sig for eksempel om firmabil, fri telefon og betalt computer på privatadressen. Der har gennem de senere år været en stigende interesse for at sammensætte lønnen mere individuelt, og tendensen er stadig stigende. I dag har 6 procent af alle ledere i den private sektor en telefon, der betales af arbejdsgiveren, mens det er godt og vel hver fjerde, som har firmabil. Også fri avis og betalt hjemme-pc anvendes i mange lønpakker. Aftaler om outplacement/genplacering i tilfælde af, at man mister sit job, er et relativt nyt element, og i dag er det stadig kun 1 procent af lederne, der har skrevet en sådan aftale ind i deres kontrakt. Til gengæld er medarbejderordninger med betalt syge- og sundhedsforsikring hastigt på vej frem. I dag har 43 procent af lederne i den private sektor en forsikring som en del af den supplerende aflønning. 15 procent af lederne får idræts- og motionstilbud betalt af virksomheden. Klausuler i ansættelsen Andelen af ledere med konkurrenceog/eller kundeklausuler er stort set uændret sammenlignet med 26. I alt har 19,1 procent af lederne i den private sektor en klausul i deres kontrakt. 12,7 procent har en konkurrenceklausul, mens 2,2 procent har en kundeklausul. Endelig er der 4,2 procent, som har både en kundeog en konkurrenceklausul. Der er en tendens til, at flere får både en kunde- og konkurrenceklausul, mens den samlede andel med klausuler er svagt faldende. Top 1 over grupper med klausuler i ansættelseskontrakten Andel med enten kunde- eller konkurrenceklausul i ansættelseskontrakten Revisor 72% Regionsdirektør 7% Vice president 67% Divisionsdirektør 64% Administrerende direktør 62% Produktionsdirektør 56% Divisionschef 52% General manager 48% Centerleder 48% Salgs & marketingdirektør 48% Andel af ledere med forskellige personalegoder som en del af lønnen 7 Procent Firmabil Fri avis Fri telefon Betalt hjemme-pc Aftale om outplacement Sundhedsforsikring Idræts- eller Andre motionstilbud personalegoder Klausuler i ansættelsen Anvendelse af kundeog konkurrenceklausuler Kundeklausul 1,1% 1,1% 1,6% 1,7% 1,8% 2,% 2,2% 1,9% 2,2% Konkurrenceklausul 16,6% 16,6% 16,5% 17,2% 17,% 16,1% 15,1% 13,6% 12,7% Både kunde- og konkurrenceklausul 2,% 2,% 2,9% 3,4% 3,7% 4,2% 4,3% 4,2% 4,2% Ingen klausul 8,3% 8,3% 79,% 77,7% 77,5% 77,7% 78,4% 8,3% 8,9% Andel af ledere der har aktieaflønning som en del af lønnen Procent 7,6 7,3 7,5 8, Ledere med en månedsløn på over 1. kroner får 26 procent af deres løn udbetalt som aktier, mens ledere med en månedsløn på kroner får 5,2 procent af deres løn som aktier. 18 Sektion 2 Lederne December 27 Sektion 2 Lederne December 27 19

11 Rådgivning Ledernes LønBooster kan hjælpe medlemmer med at få enten mere i løn eller få en række skattefordele. Ansatte i Lederne har gennemgået skræddersyede kurser for at kunne rådgive medlemmerne om løn og frynsegoder. Ring og hør mere. Lønstatistik for ledere i den offentlige sektor Lønstatistik for ledere i den offentlige sektor I forhold til det private arbejdsmarked ligger lønningerne for ledere i den offentlige sektor en del lavere. I gennemsnit tjente en leder i den offentlige sektor kroner i september måned inklusiv bonus, Lederlønninger i den offentlige sektor tillæg, personalegoder og pension. Den årlige lønstigning har været på 3,1 procent. Bedst er det gået for ledere i staten, der har fået 3,5 procent mere i lønningsposen. I kommuner og regioner er det blevet til 2,8 procent, mens lederne i de selvejende institutioner i gennemsnit har fået 3,1 ekstra. Stigning Nedre Øvre 9 % Antal Gennemsnit kvartil Median kvartil fraktil Stat ,5% Kommuner/regioner ,8% Selvejende institutioner ,1% Den offentlige sektor i alt ,1% Løn i den offentlige sektor fordelt på branche Brandvæsen og redningskorps Bygge- og anlægsvirksomhed Energi- og vandforsyning Finansiering og forsikringsvirksomhed Forretningsvirksomhed/service Hotel- og restaurationsvirksomhed (inkl. kantiner) Jern- og metalvareindustri It, databehandling Offentlig administration Organisationer og foreninger Rengøring Renovation Social- og sundhedsinstitutioner Transport og lagervirksomhed Undervisning Alle brancher Lønnens sammensætning Lønsammensætningen for ledere i den offentlige sektor Andel af lønnen der i Andel af lønnen der i gennemsnit udgøres af Andel af ledere i gennemsnit udgøres af tillægget (kun ledere med den offentlige sektor tillægget (alle ledere) det pågældende tillæg) Tillæg (kvalifikations- eller funktionstillæg samt tillæg for overarbejde/rådighed) 55% 8% 15% Bonus 17% 1% 8% Løn i den offentlige sektor fordelt efter længste erhvervs- eller videregående uddannelse Ingen erhvervs- eller videregående uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Anden uddannelse Alle ud af 2 ledere er dækket af en pensionsaftale. 2 Sektion 2 Lederne December 27 Sektion 2 Lederne December 27 21

12 Sammenlign På kan medlemmer sammenligne deres løn med andre lederes indkomst. Skriv blandt andet din alder, bopæl og antal underordnede, og hjemmesiden kommer frem med det beløb, som ledere med din profil tjener. Det er et nyttigt redskab til din lønforhandling. Lønstatistik for ledere i den offentlige sektor Løn i den offentlige sektor fordelt efter alder 18-3 år år år år år år år Over 6 år I alt Løn i den offentlige sektor fordelt efter hvor mange man har ledelsesansvar for Ingen Over Alle Løn i den offentlige sektor fordelt efter titel Antal Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil Løn i den offentlige sektor fordelt efter arbejdspladsens beliggenhed Hovedstadsregionen Øvrige Sjælland og Bornholm Fyn Sønderjylland Trekantsområdet Vestjylland Århus Nordjylland Hele landet Løn i den offentlige sektor fordelt efter institutionens størrelse 1-49 ansatte ansatte ansatte ansatte Over 5 ansatte Alle Administrationschef Administrativ leder Administrerende direktør Afdelingschef Afdelingsleder Arbejdsleder Bestyrer Butikschef Børnehaveleder Centerchef Centerleder Chefkonsulent Daginstitutionsleder Daglig leder Dagplejeleder Direktør Distributionsleder Driftschef Driftsleder Ejendomsinspektør El-installatør Filialchef Forretningsfører Forstander Fuldmægtig Funktionsleder Halinspektør HR konsulent Indkøbschef Ingeniør Inspektør Institutionsleder It chef It manager Kantineleder Sektion 2 Lederne December 27 Sektion 2 Lederne December 27 23

13 Beregn På kan medlemmer i arbejde beregne deres nettoløn ved at taste bruttoløn, trækprocent, skattefradrag og pensionsordningens størrelse. Ud fra de oplysninger beregner hjemmesiden det beløb, der går ind på lønkontoen hver måned. Lønstatistik for ledere i den offentlige sektor Pension Antal Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil Personalegoder Konsulent Kontorchef Koordinator Køkkenchef Kørselsleder Leder Mester Oldfrue Områdechef Områdeleder Personalechef Produktionschef Produktionsleder Projektchef Projektleder Regnskabschef Rengøringschef Rengøringsleder Salgschef Salgsleder Sekretariatschef Sekretariatsleder Sektionschef Sektionsleder Seniorkonsulent Servicechef Serviceleder SFO leder Skoleleder Souschef Teamchef Teamleder Tekniker Teknisk chef Turistchef Uddannelseskonsulent Viceforstander Virksomhedskonsulent Værkfører Værkstedsassistent Værkstedsleder Økonomichef Administrationschef Alle Pensionsdækningen er næsten fuldstændig i den offentlige sektor, idet kun 2,7 procent af lederne ikke har en eller anden form for pensionsdækning. I gennemsnit udgør ledernes eget samt arbejdsgiverens bidrag til pension 14,3 procent af lønnen. Andel af ledere med pension , 58,9 Privat pension Ingen pension 26,6 Tjenestemandspension 21,5 Pension i følge overenskomst Anden pension der er en del af ansættelsesforholdet 2,7 Set i forhold til ledere i den private sektor udgør de skattepligtige personalegoder en mindre del af lønnen. Fire ud af ti ledere i den offentlige sektor har fri telefon eller betalt hjemme-pc, mens 14 procent har fri avis. Til gengæld har kun seks procent en firmabil sammenlignet med 26 procent af de privat ansatte ledere. Andel af ledere med andre personalegoder som en del af lønnen 7 Procent Firmabil Fri avis Fri telefon Betalt hjemme-pc Aftale om outplacement 18 9 Sundhedsforsikring Idræts- eller Andre motionstilbud personalegoder Privatansatte ledere med over 5 ansatte under sig tjener i gennemsnit kroner mere om måneden end ledere med mellem en og fem ansatte under sig. 24 Sektion 2 Lederne December 27 Sektion 2 Lederne December 27 25

14 Solide tal Tallene i bygger på et særdeles solidt fundament. Hele af Ledernes cirka 86.5 medlemmer har svaret på spørgsmål om deres løn. Det er knap 1. flere end sidste år. Svarene er indhentet via spørgeskemaer og på internettet. Analyse af forskellen i lønnen mellem mandlige og kvindelige ledere Kvindelige ledere tjener mindre Uddybende tabeller Ledernes lønstatistik viser en betydelig lønforskel mellem mænd og kvinder. Hvor de mandlige ledere i gennemsnit tjener kroner om måneden, må deres kvindelige kolleger nøjes med at få kroner. Månedsløn for kvindelige og mandlige ledere Gennemsnitsløn Kvinder Mænd Lønforskellen betyder, at der er en umiddelbar lønforskel på 13,5 procent. Imidlertid er der stor forskel på, hvilke job mænd og kvinder har, og det er derfor heller ikke muligt direkte at afgøre, om mænd tjener mere end kvinder for samme arbejde. For at give et bedre sammenligningsgrundlag, er der derfor foretaget en rensning af resultaterne, så man kan isolere den kønsbestemte forskel. Den korrigerede lønforskel viser, at mandlige ledere i gennemsnit tjener 6,6 procent mere for det samme job. Der er her taget højde for, at: Der er flere mandlige ledere i den private sektor, hvor lønnen er højere Mænd typisk er ansat i brancher, hvor lønnen er højere Mænd i gennemsnit har et højere uddannelsesniveau Mænd og kvinder har forskellige titler Mænd i gennemsnit har længere anciennitet som ledere Mænd i gennemsnit har ansvar for flere ansatte Kvindelige ledere i gennemsnit er yngre Andelen af kvindelige ledere er større i de store byer, hvor lønnen er højere Så meget tjener kvindelige ledere mindre end deres mandlige kolleger Faktisk lønforskel 13,5% Korrigeret lønforskel 6,7% Den korrigerede lønforskel udtrykker den forskel der er på lønnen for en mandlig og en kvindelig leder, når det forudsættes, at de er ansat i identiske job, på identiske virksomheder samme sted i landet, og at de har haft et identisk uddannelses- og karriereforløb. Korrigerede lønforskelle for ledere ansat i forskellige brancher Korrigeret lønforskel Bygge- og anlægsvirksomhed 7,8% Energi- og vandforsyning 7,2% Industri 6,7% Landbrug og råstofudvinding 6,9% Handel 7,4% Hotel- og restaurationsvirksomhed 6,9% Offentlige institutioner 3,7% Organisationer og foreninger 7,6% Rengøring 6,8% Transport 5,3% Andet service 5,6% Alle ledere 6,6% Korrigerede lønforskelle for ledere ansat i forskellige dele af landet Korrigeret lønforskel Hovedstadsregionen 6,3% Øvrige Sjælland og Bornholm 8,% Fyn 8,% Sønderjylland 8,2% Trekantsområdet 8,8% Vestjylland 5,9% Østjylland 6,9% Nordjylland 8,% Hele landet 6,6% For at nuancere hovedresultaterne i undersøgelsen er der lavet en række uddybende tabeller, der viser eventuelle forskelle på lønnen for mandlige og kvindelige ledere. Korrigerede lønforskelle for ledere ansat på forskellige ledelsesniveauer Procentvis lønforskel Topledere 7,% Chefer 5,7% Ledere 6,6% Kvindernes lønefterslæb er uændret Forskel i lønnen i den offentlige og den private sektor Lederne opgjorde i 23 for første gang lønforskellen mellem mandlige og kvindelige ledere. Den korrigerede lønforskel blev opgjort til 6,5 procent, og det kan altså konstateres, at der er sket en lille stigning i lønforskellen på,2 procentpoint. Så meget tjener kvindelige ledere mindre end deres mandlige kolleger Korrigeret lønforskel 23 6,5% Korrigeret lønforskel 27 6,7% Lønstrukturen og løndannelsen er meget forskellig i den offentlige og den private sektor. Derfor er der lavet en opdeling af resultaterne på de to sektorer. Lønforskellen i den offentlige sektor betyder, at der er en umiddelbar lønforskel på 5.52 kroner om måneden eller 13,4 procent. Månedsløn for kvindelige og mandlige ledere Gennemsnitsløn Offentlig sektor Kvinder Mænd Privat sektor Kvinder Mænd Den korrigerede lønforskel viser, at mandlige ledere i den offentlige sektor i gennemsnit tjener 2,5 procent mere for det samme job. Dermed er der mindre lønforskel på mandlige og kvindelige ledere i den offentlige sektor end i det private erhvervsliv, hvor lønforskellen kan beregnes til 7, procent for to identiske job. Faktisk og korrigeret lønforskel for kvinder og mænd Offentlig sektor Faktisk lønforskel 13,4% Korrigeret lønforskel 2,5% Privat sektor Faktisk lønforskel 12,6% Korrigeret lønforskel 7,% Tre ud af ti ledere i finansieringsog forsikringsbranchen har aktier som en del af deres aflønning. 26 Sektion 2 Lederne December 27 Sektion 2 Lederne December 27 27

15 56-6

Især for stillinger med et relativt lille antal svar, kan lønniveauet ændres fra år til år afhængigt af sammensætningen af svargruppen.

Især for stillinger med et relativt lille antal svar, kan lønniveauet ændres fra år til år afhængigt af sammensætningen af svargruppen. Løn for ledere i den private sektor fordelt efter titel september 2009 Tabellen bygger på den enkelte leders angivelse af navnet på sin stilling. Der er ikke tale om en mere detaljeret funktionsbeskrivelse

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013 Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, at en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger,

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, så en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger, som ville

Læs mere

Velkommen til Lederløn 2006

Velkommen til Lederløn 2006 Lederløn 2006 Lederløn 2006 Velkommen til Lederløn 2006 Årets lønstatistik fra Ledernes Hovedorganisation er traditionelt populær læsning. For her kan du se, hvad dine lederkolleger tjener landet over.

Læs mere

Lederløn 2002. Sektion 2 Lederne nr. 12 December 2002

Lederløn 2002. Sektion 2 Lederne nr. 12 December 2002 Lederløn 2002 00 25.600 36.000 34.500 44.000 48.000 52.000 66.000 67.000 32.000 33.000 44.000 67.000 32.000 33.000 44.000 67.000 Afdelingsch Afdelingsled Afsnitsleder Arbejdsleder Bestyrer Bogholder Centerchef

Læs mere

Løn og lønstigning for ledere i den private sektor september 2016

Løn og lønstigning for ledere i den private sektor september 2016 Løn og lønstigning for ledere i den private sektor september 2016 I tabellerne er der ofte udeladt rækker med Uoplyst, Andet og eventuelt flere små kategorier. Data for disse grupper er dog medtaget i

Læs mere

Løn og lønstigning for ledere i den private sektor september 2013

Løn og lønstigning for ledere i den private sektor september 2013 Løn og lønstigning for ledere i den private sektor september 2013 Lønstigninger fordelt efter hovedbrancher Antal Gennemsnit Stigning 2012-2013 Industri 6.206 52.702 2,1% 39.000 47.063 60.000 78.000 Handel

Læs mere

Løn og lønstigning for ledere i den private sektor september 2017

Løn og lønstigning for ledere i den private sektor september 2017 Løn og lønstigning for ledere i den private sektor september 2017 I tabellerne er der ofte udeladt rækker med Uoplyst, Andet og eventuelt flere små kategorier. Data for disse grupper er dog medtaget i

Læs mere

Lederløn 2001 S e k t i o n 2 L e d e r n e n r. 1 2 D e c e m b e r 2 0 0 1

Lederløn 2001 S e k t i o n 2 L e d e r n e n r. 1 2 D e c e m b e r 2 0 0 1 Lederløn2001 Sektion 2 Lederne nr. 12 December 2001 Velkommen Lederløn2001 til Hvad skal jeg kræve i lønstigning ved næste forhandling? Det er et spørgsmål de fleste ledere stiller sig selv mindst en gang

Læs mere

SEKTION 2 LEDERLØN 2009

SEKTION 2 LEDERLØN 2009 SEKTION 2 LEDERLØN 2009 Velkommen til Lederløn 2009 20 sider med de bedst underbyggede tal for danske lederes løn netop nu. Det er, hvad indstikket i dette decembernummer byder på. Lederløn 2009 giver

Læs mere

lederløn 2010 særtillæg 50.408 kr 36.499 kr alt om Lønspredning LØnstigning Arbejdstid bonus pension personalegoder aktier Klausuler 44.

lederløn 2010 særtillæg 50.408 kr 36.499 kr alt om Lønspredning LØnstigning Arbejdstid bonus pension personalegoder aktier Klausuler 44. 010 lederløn 50.408 kr %36 36.499 kr 10 44.000 kr særtillæg 8% alt om lederløn 2010 Lønspredning LØnstigning Arbejdstid branche bonus pension personalegoder aktier Klausuler 02 særtillæg december 2010

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2015

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2015 Lederlønninger i den offentlige sektor september 2015 Der beregnes ikke lønstigning i den offentlige sektor, idet der er så få svar fra det offentlige område, at en beregning af stigningen ville give uanvendelige

Læs mere

Privatansatte. Lønstatistik Tænk længere

Privatansatte. Lønstatistik Tænk længere Privatansatte Lønstatistik 2016 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Flotte lønstigninger til privatansatte djøfere Årets lønstatistik for privatansatte djøfere er glædelig og opmuntrende

Læs mere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere Lederløn 2011 velkommen til Lederløn Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener. 9 alt

Læs mere

ALT OM LEDER LØN 2013 2013

ALT OM LEDER LØN 2013 2013 lederløn 2013 ALT OM LEDERLØN 2013 3 Bliv klædt på til din næste lønforhandling 4 Lønstatistik for ledere i den private sektor 10 Pension og personalegoder 16 Ferie og arbejdstid 18 Lønstatistik for ledere

Læs mere

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM LEDERLØN 2011 VELKOMMEN TIL Lederløn % Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener LEDERLØN

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik 2016

Djøf Privats lønstatistik 2016 Djøf Privats lønstatistik 2016 01.11.2016 Lønstigning på 4,2 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 4,2 pct. fra september 2015 til september 2016. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,1 pct.

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,1 pct. Djøf Privats lønstatistik 2015 6.11.2015 Lønstigning på 3,1 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 3,1 pct. fra september 2014 til september 2015. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,3 pct.

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,3 pct. Djøf Privats lønstatistik 2014 31.10.2014 Lønstigning på 3,3 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 3,3 pct. fra september 2013 til september 2014. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik 2017

Djøf Privats lønstatistik 2017 Djøf Privats lønstatistik 2017 01.11.2017 Lønstigning på 2,9 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 2,9 pct. fra september 2016 til september 2017. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Danske Lønninger 2015. Lønstatistik for chefer og funktionærer

Danske Lønninger 2015. Lønstatistik for chefer og funktionærer Danske Lønninger 2015 Lønstatistik for chefer og funktionærer Copyright 2015 - Bluegarden A/S og Stine Normann Lønanalyse Alle rettigheder skal respekteres. Enhver form for hel eller delvis distribution

Læs mere

Lønstatistik 2014. Privatansatte

Lønstatistik 2014. Privatansatte Lønstatistik 2014 Privatansatte 2 // Djøfs lønstatistik 2014 Privatansatte Hvad er du værd? Udfyld skemaet før din næste lønforhandling Hvordan er jobbet/din indsats på disse områder? Særlige specialer/

Læs mere

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel februar 2009 Få lønforsikring uden merudgifter - se bagsiden Indholdsfortegnelse 1 Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

DJØF PRIVATS LØNSTATISTIK 2015 - LØN TIL KANDIDATER FORDELT PÅ BRANCHER OG STILLING. Interesseorganisationer m.v.

DJØF PRIVATS LØNSTATISTIK 2015 - LØN TIL KANDIDATER FORDELT PÅ BRANCHER OG STILLING. Interesseorganisationer m.v. I tabellerne herunder ses lønninger til privatansatte djøfere i september 2015 Se her følgende brancher: - Interesseorganisationer m.v. - Bank-, værdipapir- og anden finansieringsvirksomhed - Forsikringsselskaber

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

LEDERLØN VELKOMMEN TIL LEDERLØN 2014

LEDERLØN VELKOMMEN TIL LEDERLØN 2014 BLIV KLÆDT PÅ TIL DIN NÆSTE LØNFORHANDLING, OG SE, HVAD LEDERE I DIN EGEN BRANCHE, ALDERSGRUPPE OG DEL AF LANDET TJENER. SIDE 3 LEDERLØN 2014 VELKOMMEN TIL LEDERLØN 2014 Alt om udviklingen på lønområdet

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Forhandlingsudvalget i JA har i år valgt at samle nøgletabeller, der giver et hurtigere overblik over resultatet i årets lønstatistik. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 UNI C april 2009 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle

Læs mere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere Djøf Advokat Lønstatistik 2016 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat Et redskab til din lønforhandling Lønstatistikken er et vigtigt redskab i en lønforhandling. Det gælder både, når der

Læs mere

Lønstatistik privatansatte September måned 2011

Lønstatistik privatansatte September måned 2011 Lønstatistik privatansatte September måned 2011 DETTE SKEMA KAN IKKE UDFYLDES!! SKEMAET SKAL UDFYLDES ELEKTRONISK VIA LINK FRA UNI-C. Udfyld skemaet inden 9. oktober 2011. 1. Fødselsår 2. Køn mand kvinde

Læs mere

DJØF PRIVATS LØNSTATISTIK 2014 - LØN PR UDD.OMRÅDE FORDELT PÅ ANC./ALDER OG STILLING

DJØF PRIVATS LØNSTATISTIK 2014 - LØN PR UDD.OMRÅDE FORDELT PÅ ANC./ALDER OG STILLING I tabellerne herunder ses lønninger til privatansatte djøfere i september 2014 Se her: - Alle kandidater (dimittendår og stilling) - HA og bachelorer (dimittendår og stilling) - HD (alder og stilling)

Læs mere

Et år med lønstigninger

Et år med lønstigninger Lønstatistik 2012 Lønstatistik 2012 Forord Et år med lønstigninger Maskinmestre kan se tilbage på et år med pæne lønstigninger. Det viser lønstatistikken for 2012, der omfatter privat- og offentligt ansatte

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Udarbejdet af Huge Consulting ApS

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle ejendomsfunktionærer:...

Læs mere

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2013 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2013 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015 Side af 5 Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 5 Oversigten baseres på lønnen i september 5. Der er udsendt spørgeskemaer til 7 privatansatte medlemmer. Denne oversigt omhandler medlemmer med

Læs mere

DJØF PRIVATS LØNSTATISTIK 2013 - LØN PR UDD.OMRÅDE FORDELT PÅ ANC./ALDER OG STILLING

DJØF PRIVATS LØNSTATISTIK 2013 - LØN PR UDD.OMRÅDE FORDELT PÅ ANC./ALDER OG STILLING DJØF PRIVATS LØNSTATISTIK 2013 - LØN PR UDD.OMRÅDE FORDELT PÅ ANC./ALDER OG STILLING I tabellerne herunder ses lønninger til privatansatte djøfere i september 2013 Se her: - Alle kandidater (dimittendår

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt privatansatte. Spørgeskema

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt privatansatte. Spørgeskema Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt privatansatte Spørgeskema Om dig og dit arbejde 1. Hvor gammel er du? (1) Under 18 år (2) 18-29 år (3) 30-39 år (4) 40-49 år (5) 50-59 år (6) 60 år ældre

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2011 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. METODE OG OMFANG... 3 1.1. Udsendelse... 3 1.2. Svarprocent...

Læs mere

HK s lønstatistik 2007

HK s lønstatistik 2007 HK s lønstatistik 2007 HK samlet Hvert fjerde HK-medlem tjente over 340.000 kr. i 2007 I 2007 svarede 49 procent af medlemmerne på lønstatistikken. Det giver et godt og veldokumenteret redskab i HK s daglige

Læs mere

DJØF PRIVATS LØNSTATISTIK 2015 - LØN PR UDD.OMRÅDE FORDELT PÅ ANC./ALDER OG STILLING

DJØF PRIVATS LØNSTATISTIK 2015 - LØN PR UDD.OMRÅDE FORDELT PÅ ANC./ALDER OG STILLING I tabellerne herunder ses lønninger til privatansatte djøfere i september 2015 Se her: - Alle kandidater (dimittendår og stilling) - HA og bachelorer (dimittendår og stilling) - HD (alder og stilling)

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Nyt om løn, juni 2015

Nyt om løn, juni 2015 Nyt om løn, juni 21 BASERET PÅ 1. KVARTAL21 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 21 Lønomkostningerne inden for DA-området er siden 1. kvartal 214 steget med 1,8 pct. Dette er,1 pct.-point mere i forhold

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015 Side af 7 Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 05 Oversigten baseres på lønsedler fra september 05. Der er udsendt spørgeskemaer til 70 privatansatte medlemmer. Oversigten baserer sig på besvarelser

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2004

IDA LØNSTATISTIK 2004 IDA LØNSTATISTIK 2004 DETTE ER EN PRINTVENLIG VERSION AF IDA LØNSTATISTIK 2004 STATISTIKKEN INDEHOLDER ALLE TABELLER OG FIGURER SOM INDGÅR I DEN ENDELIGE PUBLIKATION DER UDSENDES TIL MEDLEMMERNE OMKRING

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Lønstatistik 2011 september Dansk Mejeriingeniør Forening UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Indhold 1 Metode og omfang... 1 1.1 Udsendelse og svarprocent... 1 1.2 Statistisk usikkerhed...

Læs mere

Nyt om løn, maj 2016

Nyt om løn, maj 2016 Nyt om løn, maj 1 BASERET PÅ 1. KVARTAL 1 FORTSAT UÆNDRET LØNUDVIK- LING I 1. KVARTAL 1 Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området for tredje kvartal i træk. DANSK LØNUDVIKLING LIDT OVER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, august 2016

Nyt om løn, august 2016 Nyt om løn, august 1 BASERET PÅ. KVARTAL 1 STABIL LØNUDVIKLING FORT- SÆTTER I. KVARTAL 1 Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området DANSKE LØNNINGER STIGER MERE END UDLANDETS For andet kvartal

Læs mere

StrukturStatistik 2003

StrukturStatistik 2003 17. maj 2004 StrukturStatistik 2003 Detaljeret lønstatistik for året 2003 Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 569.000 lønmodtagere på DAområdet. Af de 569.000 lønmodtagere udgør

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for akademikere, september 2008 UNI C, februar 2009 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller:

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Fokus på køns betydning for løn

Fokus på køns betydning for løn Juli 2010 Fokus på køns betydning for løn Er der forskel på, hvad mænd og kvinder tjener, når de har en videregående uddannelse som ingeniør, cand. scient. eller anden naturvidenskabelig uddannelse og

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd 14-95 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2015 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2015 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012 1 Til: Fra: Offentliggørelse Team Analyse & Projekter Notat 12. marts 2012 Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012 I dette notat sammenlignes tal fra IDAs og DIs lønstatistikker vedrørende

Læs mere

LØNSTATISTIK Mere end bare tal

LØNSTATISTIK Mere end bare tal LØNSTATISTIK 2008 Mere end bare tal INDHOLD 2 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Generelt 4 Lønudvikling 8 Privatansatte 10 Uddannelse, retning og kandidatårgang 16 Uddannelsesretning 18 Branche 19 Stillingstype

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS november 2016 Udarbejdet

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

Nyt om løn, februar 2014

Nyt om løn, februar 2014 Nyt om løn, februar 214 BASERET PÅ 4. KVARTAL 213 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 213 På DA-området steg lønomkostningerne 1,6 pct. fra 4. kvartal 212 til 4. kvartal 213, hvilket er det samme som forrige

Læs mere

Lønstatistik, september 2012

Lønstatistik, september 2012 Lønstatistik, september 2012 Dansk Mejeriingeniør Forening Foto: Colourbox Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse HUSK! Sæt kryds i kalenderen! Den

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Præstationsbonus. HR-analyse

Præstationsbonus. HR-analyse Præstationsbonus HR-analyse September 2014 Indhold 1. Executive Summary... 3 2. Om undersøgelsen... 4 3. Udbredelsen af præstationsbonus... 6 4. Udbetalt bonus... 9 5. Kriterier for præstationsbonus...

Læs mere

Løn på det regionale område

Løn på det regionale område Løn på det regionale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler DJØF Danske Sælgere IDA, Ingeniørforeningen i Danmark Kommunikation og Sprog Ledernes Hovedorganisation Dansk

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA 1 Løntabeller 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA JAs Forhandlingsudvalg har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønrapport september 2015. Tabellerne er tænkt som et nemt

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2016

TAP-undersøgelsen 2016 0 0 TAP-undersøgelsen 2016 Indledning Efterskoleforeningen har i december 2016 gennemført en undersøgelse af TAP-ansattes løn- og pensionsvilkår på efterskolerne. Undersøgelsen 215 ud af 245 skoler har

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Løn på det kommunale område

Løn på det kommunale område Løn på det kommunale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere