Lederløn GYLDNE TIP I LEDERLØN Lederløn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederløn 2007 56-100 GYLDNE TIP I LEDERLØN 2007. Lederløn"

Transkript

1 56-1 GYLDNE TIP I LEDERLØN 27 Lederløn 27

2 Formulér tre gode grunde til, at du skal stige i løn 57 Øv dig i at fremføre argumenterne højt 58 Hold fast i dine argumenter 59 Din chefs første nej er ment som et forhandlingsoplæg 6 Er chefen sur eller stresset, kan det være spil for galleriet Velkommen til INDHOLD På de følgende 24 sider bringer vi årets lønstatistik for Ledernes medlemmer,. Statistikken giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i din egen branche, aldersgruppe og region tjener, men du kan også se, hvordan lønniveauet er i andre egne af landet, eller om andre brancher er mere økonomisk givende. giver ligeledes fingerpeg om lønudviklingen i det offentlige og i det private, samt i forskellen mellem hvor meget mandlige og kvindelige ledere tjener. Som en ekstra service til medlemmerne giver Lederne mulighed for at sammenligne din løn med, hvad ledere i et job, svarende til dit eget, tjener. Den mulighed findes på er tilrettelagt af: Ledernes analysesektion Esben Bregninge Design, illustration og layout Vivi Vodschou, korrektur Anders Mørkbak Bruun, redaktion Om 4 5 Top 2 over titler der har mest bonus 6 Løn i den private sektor fordelt efter branche 7 Lønstigning i den private sektor fordelt efter alder og beliggenhed 8 Lønstigning i den private sektor fordelt efter virksomhedens størrelse og antal ansatte 9 Løn i den private sektor fordelt efter titel 1 Pension og aflønning med aktier 17 Supplerende aflønning og klausuler i ansættelsen 18 Lønstatistik for ledere i den offentlige sektor 2 Løn i den offentlige sektor fordelt efter branche og uddannelse 21 Løn i den offentlige sektor fordelt efter alder og arbejdsplads 22 Løn i den offentlige sektor fordelt efter antal medarbejdere og efter titel 23 Pension og personalegoder 25 Analyse af forskellen mellem mandlige og kvindelige ledere 26 Korrigerede lønforskelle for ledere ansat i forskellige brancher, dele af landet og på forskellige ledelsesniveauer 27 Sektion 2 Lederne December 27 3

3 Bed om anvisninger på, hvordan du kan stige i løn næste år 62 Skriv det aftalte ned, så du er sikker på det 63 Giv udtryk for, hvis du er tilfreds med din lønstigning 64 Sørg for at afslutte selv hårde forhandlinger i en god tone 65 Har du ikke ret til lønforhandling, fortæl da om dine forventninger Om Lederne indsamler lønoplysninger for alle grupper, hvor vi har over 1 medlemmer med den samme stillingsbetegnelse. Det vil sige, at lønstatistikken i år dækker mere end 4 forskellige lederstillinger i offentlige og private virksomheder. Tallene i statistikken er månedslønnen i september måned 27 inklusiv bonus, De anvendte mål overarbejdsbetaling, tillæg, arbejdsgiverens og eget pensionsbidrag, værdi af fri bil og lignende. Lønstatistikken bygger på oplysninger fra medlemmer, hvilket er næsten 1. flere end forrige år. Oplysningerne er indsamlet gennem spørgeskemaer og via internettet. Det store antal besvarelser sikrer en høj grad af pålidelighed i resultaterne. I statistikken er der udregnet lønstigninger siden 26. For at give et sandfærdigt billede af stigningsprocenten er den beregnet med den sammensætning af stillinger, brancher og virksomhedernes placering i landet, som der var i 26. Den gennemsnitlige lønstigning for ledere i den private sektor har været 3,5 procent fra 26 til 27. Dermed ligger ledernes lønstigninger en smule under den generelle lønudvikling på det private arbejdsmarked, hvor lønningerne er steget med 3,7 procent. Når der tages højde for udviklingen i forbrugerpriserne, der er steget med 1,2 procent fra september 26 til september 27, har årets reelle lønstigninger været pæne. Udvikling i løn og forbrugerpriser for lønmodtagere og ledere i den private sektor Procent ,2 3, ,2 4,1 4,4 1, ,1 4, ,8 4,9 3,4 2,7 99-4,2 3,9-1 2,3 3,8 3, ,4 4, 3, ,9 3,1 3, ,1 3, 2,9 2, ,2 3,2 1, ,7 3, ,2 I statistikken anvendes, udover almindelige gennemsnit, de statistiske mål kvartiler og 9-procent-fraktiler. Nedre kvartil er den løn, 25 procent af gruppens medlemmer vil ligge under eller på, mens øvre kvartil er den løn, 25 procent af gruppens medlemmer ligger på eller over. Fordelene ved at bruge disse statistiske mål er, at de giver et godt udtryk for, hvordan lønnen er spredt inden for en gruppe, idet halvdelen af gruppen er placeret mellem nedre og øvre kvartil. Årets lønstatistik viser, at 25 procent af lederne i den private sektor tjente mindre end 34.3 kroner om måneden (nedre kvartil), mens der omvendt var 25 procent, som tjente mere end kroner i september måned (øvre kvartil). 9-procent-fraktilen udtrykker tilsvarende, at kun 1 procent i den pågældende gruppe tjener mere end dette beløb. Det er altså et udtryk for toplønnen i gruppen. I september 27 lå 9 procent fraktilen for ledere ansat i den private sektor på kroner om måneden. Lønnens sammensætning Ledere Alle lønmodtagere Forbrugerpriser Kilde: Lederløn , Danmarks Statistik samt egne beregninger Lønnens sammensætning varierer fra leder til leder. I den private sektor er der 38 procent, der har et bonuselement i deres lønpakke. For den gruppe, der har en bonusordning, udgør bonusdelen i gennemsnit ti procent. Der er kun en lille gruppe af ledere, hvor en betydelig del af lønnen er direkte afhængig af de opnåede resultater. Det er således kun tre procent af ledergruppen, der har en bonusandel over 2 procent. Under Over 1. Lønspredning for ledere i den private sektor 2 Procent Nedre kvartil= Gennemsnit= Øvre kvartil= % fraktil= Lønsammensætningen for ledere i den private sektor Andel af lønnen der i Andel af lønnen der i gennemsnit udgøres af Andel af alle ledere gennemsnit udgøres af tillægget (kun ledere med i den private sektor tillægget (alle ledere) det pågældende tillæg) Tillæg (kvalifikations- eller funktionstillæg samt tillæg for overarbejde/rådighed) 1% 1% 1% Bonus 38% 4% 1% Næsten fire ud af ti ledere er aflønnet med bonus i et eller andet omfang. 4 Sektion 2 Lederne December 27 Sektion 2 Lederne December 27 5

4 Overvej, hvad du synes ekstra ferie, frokostordning o.l. er værd 67 Kend din nedre smertegrænse for, hvad du vil acceptere at stige med 68 Stor rejseaktivitet er en begrundelse for en lønstigning 69 Øget arbejdspres kan ligeledes bruges til at begrunde dine krav 7 Økonomisk ansvar er også en ledelsesopgave, der vejer tungt Top 2 over titler der har mest bonus Løn i den private sektor fordelt på branche Andel af lønnen der udgøres af bonus Regionsdirektør 19% Vice president 15% Teknisk direktør 12% Salgsdirektør 12% Director 12% Underdirektør 11% Country manager 11% General manager 1% Divisionsdirektør 1% Administrerende direktør 1% Økonomidirektør 1% HR direktør 1% Hoteldirektør 1% Business development manager 1% Vicedirektør 1% It direktør 9% Salgs & marketingdirektør 9% Sales manager 9% Indkøbsdirektør 8% Direktør 8% Lønstigninger fordelt efter brancher Månedsløn Stigning fra 26 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri ,7% Industri ,5% Bygge- og anlægsvirksomhed ,9% Handel ,8% Rengøring ,5% Hotel- og restauration (inkl. kantiner) ,9% Transport og lager ,5% Finansiering og forsikringsvirksomhed ,4% Forretningsvirksomhed/service (inkl. reklame, udlejning, forlystelser, konsulent- og rådgivningsvirksomhed) ,9% Telekommunikation ,6% It, databehandling ,8% Organisationer og foreninger ,2% Den private sektor i alt ,5% Gennem- Nedre Øvre 9 % Antal snit kvartil Median kvartil fraktil Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofudvinding, olieindustri og benzinselskaber Næringsmidler og drikkevarer Tekstil og beklædning Træ- og møbelindustri Papir- og grafisk industri (inkl. aviser og forlag) Kemisk, plast- og medicinalindustri Jern- og metalvareindustri Maskin- og elektronikindustri Anden fremstillingsindustri Energi- og vandforsyning Bygge- og anlægsvirksomhed Engroshandel Detailhandel Anden handel (inkl. autoværksteder) Forretningsvirksomhed/service (inkl. reklame, udlejning, forlystelser, konsulent- og rådgivningsvirksomhed) Rengøring Renovation Hotel- og restaurationsvirksomhed (inkl. kantiner) Transport og lagervirksomhed (inkl. rejsebranchen) Telekommunikation Finansiering og forsikringsvirksomhed It, databehandling Organisationer og foreninger Brandvæsen og redningskorps Social- og sundhedsinstitutioner Undervisning Alle brancher En salgschef tjener i gennemsnit kroner om måneden. 6 Sektion 2 Lederne December 27

5 Din løn bør hvert år i det mindste stige med forbrugerprisindekset 72 Hør dine kolleger, hvad de tjener, hvis I må tale om det 73 Overvej om du er i den rette virksomhed 74 Når du kender dine alternativer, har du en mere sikker udstråling 75 Undlad at true med opsigelse, med mindre det er sidste udvej Løn i den private sektor fordelt efter alder Gennem- Stigning Nedre Øvre 9 % Antal snit kvartil Median kvartil fraktil 18-3 år ,1% år ,5% år ,1% år ,3% år ,3% år ,6% år ,8% Over 6 år ,5% Alle ,5% Løn i den private sektor fordelt efter virksomhedens beliggenhed Løn i den private sektor fordelt efter uddannelsesbaggrund Gennem- Stigning Nedre Øvre 9 % Antal snit kvartil Median kvartil fraktil Hovedstadsregionen ,9% Øvrige Sjælland og Bornholm ,6% Fyn ,% Sønderjylland ,9% Trekantsområdet ,% Vestjylland ,% Århus ,% Nordjylland ,4% Hele landet ,5% Gennem- Stigning Nedre Øvre 9 % Antal snit kvartil Median kvartil fraktil Ingen erhvervs- eller videregående uddannelse ,7% Erhvervsfaglig uddannelse ,4% Kort videregående uddannelse ,7% Mellemlang videregående uddannelse ,6% Lang videregående uddannelse ,9% Alle ,5% Løn i den private sektor fordelt efter virksomhedens størrelse Gennem- Stigning Nedre Øvre 9 % Antal snit kvartil Median kvartil fraktil 1-49 ansatte ,5% ansatte ,7% ansatte ,5% ansatte ,4% Over 5 ansatte ,% Alle virksomheder ,5% Løn i den private sektor fordelt efter hvor mange ansatte man har ledelsesansvar for Gennem- Stigning Nedre Øvre 9 % Antal snit kvartil Median kvartil fraktil Ingen ,6% ,7% ,7% ,8% Over ,5% Alle ,5% Stilling Stillingsbetegnelsen er den mest benyttede indgangsvinkel i løntabellerne. Alligevel er der grund til at være opmærksom. Selve stillingsbetegnelsen kan i nogle tilfælde spænde meget bredt. Det gælder for eksempel stillingsbetegnelsen manager, der bruges i mange forskellige sammenhænge. For en sådan gruppe vil der typisk være meget stor forskel på de lavest og højest lønnede. Det kan ligeledes påvirke gennemsnitslønnen, hvis der sker en spredning af titlen til nye områder. Der kan for eksempel være tale om, at en stillingsbetegnelse begynder at blive almindelig i mindre virksomheder, hvor den tidligere kun har været anvendt i store virksomheder. I og med at lønniveauet stiger med antallet af medarbejdere, kan dette medvirke til, at lønstigningen for visse grupper undervurderes. Når man vurderer sin løn, er det derfor også vigtigt at inddrage andre forhold som virksomhedens størrelse, omfanget af ledelsesansvar med mere. Det kan derfor anbefales at gå ind på Ledernes hjemmeside hvor der er muligheder for at beregne sin løn meget detaljeret. 8 Sektion 2 Lederne December 27 Sektion 2 Lederne December 27 9

6 Du har ikke ret til betaling for overarbejde uden kontraktligt krav 77 Få klare linjer om eventuel højeste arbejdstid 78 Alle ansatte skal have fri mindst 11 timer i træk indenfor et døgn 79 Afklar, om du får betaling for arbejde på skæve tidspunkter 8 Hold øje med timelønnen i andre brancher Løn i den private sektor fordelt efter titel Account manager Administration manager Administrationschef Administrationsleder Administrativ leder Administrator Administrerende direktør Afdelingschef Afdelingsdirektør Afdelingsleder Afdelingsmester Afsnitsleder Annoncechef Arbejdsleder Arbejdsstudietekniker Area manager Area sales manager Assistent manager Bagermester Beregner Bestyrer Bladchef Blandemester Bogholder Bogholderichef Bureauchef Business development manager Business manager Butiksbestyrer Butikschef Butiksleder Byggeleder Byggemarkedschef Byggemarkedsleder Bygningskonstruktør Centerchef Centerleder Chef Chefgreenkeeper Chefkonsulent Chefsekretær Controller Country manager Customer service manager Daglig leder Designer Director Direktionssekretær Direktrice Direktør Disponent Distributionschef Distributionsleder Distriktschef Distriktsleder Divisionschef Divisionsdirektør Driftlederassistent Driftsassistent Driftschef Driftsleder Driftsmester Driftsplanlægger Duty manager Edb-konsulent Eftermarkedschef Ejendomsinspektør Ekspeditionsleder Eksportchef El-installatør El-mester Entrepriseleder Erhvervschef Fabrikschef Fabriksdirektør Fabriksleder Faktor Filialchef Filialleder Financial controller Financial manager Formand Forretningschef Forretningsfører Forsikringschef Forvalter Fuldmægtig Funktionschef Funktionsleder Førstemand Gartnerformand General manager Generalsekretær Grafisk beregner Sektion 2 Lederne December 27 Sektion 2 Lederne December 27 11

7 Pensionsordninger med aktier giver højest afkast i det lange løb 82 Inden du vælger pension, skal du tage stilling til, hvad du vil have udbetalt 83 Du skal også tænke på, om du vil have rater eller fast udbetaling 84 Du bør overveje, om du ønsker at påvirke pensionspuljens sammensætning 85 Overvej, om du ønsker risikodækning Grafisk tilrettelægger Gruppeleder Holdleder Hotelchef Hoteldirektør HR chef HR direktør HR konsulent HR manager Indkøber Indkøbschef Indkøbsdirektør Indkøbsleder Ingeniør Inspektør Installatør Instruktør It chef It direktør It konsulent It koordinator It manager Kalkulationschef Kantinechef Kantineleder Key account manager Kommunikationschef Konduktør Konferencechef Konstruktionschef Konstruktør Konsulent Kontaktchef Kontorchef Kontorleder Kontrolchef Koordinator Kreditchef Kundechef Kundeservicechef Kvalitetsansvarlig Kvalitetschef Kvalitetsinspektør Kvalitetskoordinator Kvalitetsleder Kædechef Køkkenchef Køkkenleder Kørselschef Kørselsleder Laboratoriechef Laboratorieleder Laboratoriemester Lagerchef Lagerforvalter Lagerleder Leder Logistic manager Logistikchef Logistikkoordinator Logistikleder Lønchef Lønningsbogholder Lønningschef Malermester Manager Markedschef Markedsdirektør Marketingchef Marketingdirektør Marketingkoordinator Maskinchef Maskinmester Maskintekniker Mellemleder Mester Miljøchef Montagechef Montageleder Office manager Oldfrue Områdeansvarlig Områdechef Områdedirektør Områdeleder Operations manager Overmontør Personalechef Personalekonsulent Personaleleder Personalesekretær Planlægger Planlægningschef Planlægningsleder Planner Procesleder Production manager Produktchef Sektion 2 Lederne December 27 Sektion 2 Lederne December 27 13

8 Bliver du tilbudt aktieoptioner, kan du kontakte Lederne for rådgivning 87 Aktieoptioner er ingen garanti for gevinst 88 Vær opmærksom på, om optionerne betyder afkald på lønstigning 89 Siger du selv op, mister du dine aktieoptioner 9 Opsiges du af andre grunde end misligeholdelse, kan du beholde optionerne 14 Sektion 2 Lederne December 27 Produktionsansvarlig Produktionsassistent Produktionschef Produktionsdirektør Produktionsingeniør Produktionskoordinator Produktionsleder Produktionsplanlægger Produktionstekniker Produktudvikler Produktudviklingschef Project manager Projektchef Projektingeniør Projektkoordinator Projektleder Pta chef Quality manager Receptionschef Redningsleder Regionschef Regionsdirektør Regnskabschef Regnskabsleder Rengøringsinspektør Rengøringsleder Reservedelschef Restaurantchef Revisor Rådgiver Sales manager Salgs & marketingchef Salgs & marketingdirektør Salgschef Salgsdirektør Salgsingeniør Salgskonsulent Salgskoordinator Salgsleder Sekretariatschef Sekretariatsleder Sektionschef Sektionsleder Senior manager Seniorkonsulent Service manager Servicechef Serviceinspektør Servicekonsulent Servicekoordinator Serviceleder Shippingchef Sikkerhedschef Sikkerhedsleder Skadechef Slagtermester Souschef Speditionschef Speditør Stationsleder Supervisor Supply chain manager Supportchef Supporter Systemchef Systemkonsulent Sælger Teamchef Teamleader Teamleder Technical manager Tegnestuechef Tegnestueleder Tekniker Teknisk chef Teknisk direktør Teknisk konsulent Teknisk koordinator Teknisk leder Teknisk rådgiver Terminalchef Tilbudschef Trafikchef Trafikleder Transportchef Transportleder Trykkerichef Uddannelseschef Uddannelseskonsulent Udlejningschef Udrykningsleder Udviklingschef Udviklingsdirektør Udviklingskonsulent Udviklingsleder Underdirektør Varehuschef Varmemester Sektion 2 Lederne December 27 15

9 Investeringer i investeringsforening gør, at du trækker på professionelle 92 Investerer du selv dine penge, har du kontrol over risiko og tidshorisont 93 Gennem specialiserede netbanker sparer du gebyr ved selv at investere 94 Rådgivere anbefaler, at man ikke stifter gæld for at investere 95 Investeringer i medarbejderobligationer kan sænke din topskat Pension Vedligeholdelseschef Vedligeholdelsesleder Vice president Vicedirektør Vvs-installatør Værkfører Værkførerassistent Værkstedsassistent Værkstedschef Værkstedsleder Økonomiansvarlig Økonomichef Økonomidirektør Alle Stadig flere ledere er dækket af en pensionsordning. Enten gennem deres ansættelsesforhold og/eller med en privat pensionsordning. I dag er det kun 4,9 procent, der ikke er ved at sikre årene efter deres tilbagetrækning. I år er det gennemsnitlige bidrag 12,7 procent, hvilket er en stigning på knap et procentpoint i forhold til 26. På Ledernes hjemmeside er der mulighed for at se pensionsdækningen for forskellige stillingskategorier. Andel af ledere med pension Procent ,6 43,2 38,2 4,9 Aflønning med aktier Brugen af aktieaflønning til ledere har været stort set uændret i forhold til 24. Da havde 7,6 procent en eller anden form for aktieløn som en del af deres aflønning. I år er andelen steget til 8,3 efter at være faldet til 7,3 procent i 25. Det er typisk de højestlønnede ledere, der har aktieaflønning som en del af den samlede løn. Blandt gruppen af ledere med en månedsindkomst på over 1. kroner har 26 procent en eller anden form for aktieaflønning, mens det kun drejer sig om fire procent af lederne, der tjener mindre end 3. kroner om måneden. Andel af forskellige indkomstgrupper der har aktieaflønning som en del af lønnen Procent 26, Andel med aktieaflønning fordelt på brancher Branche Finansieringog forsikringsvirksomhed 16% 29% Brandvæsen og redningskorps 6% 23% Telekommunikation 25% 18% Kemisk, plast- og medicinalindustri 11% 16% It, databehandling 22% 15% Forretningsvirksomhed/service 7% 9% Engroshandel 5% 8% Maskin- og elektronikindustri 9% 7% Bygge- og anlægsvirksomhed 4% 7% Træ- og møbelindustri 4% 6% Transport 6% 6% Næringsmidler og drikkevarer 5% 6% Detailhandel 2% 6% Jern- og metalvareindustri 4% 5% Hotel- og restaurationsvirksomhed 5% 5% Tekstil og beklædning 3% 4% Papir- og grafisk industri 3% 3% Alle ledere i den private sektor 6% 8% Pension i følge overenskomst Anden pension der er en del af ansættelsesforholdet Privat pension Ingen pension 2 1 3,8 Under 3. Månedsløn 4, , 17, Over 1. Ledere, der arbejder i det private og bor i Hovedstadsregionen, tjener i gennemsnit kroner mere om måneden end privatansatte ledere, der bor i Vestjylland. 16 Sektion 2 Lederne December 27

10 Få overblik over skatten på dine investeringsafkast 97 Investér regelmæssigt i aktier, så du undgår at købe, når kursen er højest 98 Gør dit hjemmearbejde og køb aktier der længe har haft fremgang 99 Investér i virksomheder med åben informationspolitik 1 Beslut inden købet, ved hvilket procenttab, du vil sælge igen Supplerende aflønning Som et supplement til lønnen har mange ledere andre elementer i deres lønpakke. Det drejer sig for eksempel om firmabil, fri telefon og betalt computer på privatadressen. Der har gennem de senere år været en stigende interesse for at sammensætte lønnen mere individuelt, og tendensen er stadig stigende. I dag har 6 procent af alle ledere i den private sektor en telefon, der betales af arbejdsgiveren, mens det er godt og vel hver fjerde, som har firmabil. Også fri avis og betalt hjemme-pc anvendes i mange lønpakker. Aftaler om outplacement/genplacering i tilfælde af, at man mister sit job, er et relativt nyt element, og i dag er det stadig kun 1 procent af lederne, der har skrevet en sådan aftale ind i deres kontrakt. Til gengæld er medarbejderordninger med betalt syge- og sundhedsforsikring hastigt på vej frem. I dag har 43 procent af lederne i den private sektor en forsikring som en del af den supplerende aflønning. 15 procent af lederne får idræts- og motionstilbud betalt af virksomheden. Klausuler i ansættelsen Andelen af ledere med konkurrenceog/eller kundeklausuler er stort set uændret sammenlignet med 26. I alt har 19,1 procent af lederne i den private sektor en klausul i deres kontrakt. 12,7 procent har en konkurrenceklausul, mens 2,2 procent har en kundeklausul. Endelig er der 4,2 procent, som har både en kundeog en konkurrenceklausul. Der er en tendens til, at flere får både en kunde- og konkurrenceklausul, mens den samlede andel med klausuler er svagt faldende. Top 1 over grupper med klausuler i ansættelseskontrakten Andel med enten kunde- eller konkurrenceklausul i ansættelseskontrakten Revisor 72% Regionsdirektør 7% Vice president 67% Divisionsdirektør 64% Administrerende direktør 62% Produktionsdirektør 56% Divisionschef 52% General manager 48% Centerleder 48% Salgs & marketingdirektør 48% Andel af ledere med forskellige personalegoder som en del af lønnen 7 Procent Firmabil Fri avis Fri telefon Betalt hjemme-pc Aftale om outplacement Sundhedsforsikring Idræts- eller Andre motionstilbud personalegoder Klausuler i ansættelsen Anvendelse af kundeog konkurrenceklausuler Kundeklausul 1,1% 1,1% 1,6% 1,7% 1,8% 2,% 2,2% 1,9% 2,2% Konkurrenceklausul 16,6% 16,6% 16,5% 17,2% 17,% 16,1% 15,1% 13,6% 12,7% Både kunde- og konkurrenceklausul 2,% 2,% 2,9% 3,4% 3,7% 4,2% 4,3% 4,2% 4,2% Ingen klausul 8,3% 8,3% 79,% 77,7% 77,5% 77,7% 78,4% 8,3% 8,9% Andel af ledere der har aktieaflønning som en del af lønnen Procent 7,6 7,3 7,5 8, Ledere med en månedsløn på over 1. kroner får 26 procent af deres løn udbetalt som aktier, mens ledere med en månedsløn på kroner får 5,2 procent af deres løn som aktier. 18 Sektion 2 Lederne December 27 Sektion 2 Lederne December 27 19

11 Rådgivning Ledernes LønBooster kan hjælpe medlemmer med at få enten mere i løn eller få en række skattefordele. Ansatte i Lederne har gennemgået skræddersyede kurser for at kunne rådgive medlemmerne om løn og frynsegoder. Ring og hør mere. Lønstatistik for ledere i den offentlige sektor Lønstatistik for ledere i den offentlige sektor I forhold til det private arbejdsmarked ligger lønningerne for ledere i den offentlige sektor en del lavere. I gennemsnit tjente en leder i den offentlige sektor kroner i september måned inklusiv bonus, Lederlønninger i den offentlige sektor tillæg, personalegoder og pension. Den årlige lønstigning har været på 3,1 procent. Bedst er det gået for ledere i staten, der har fået 3,5 procent mere i lønningsposen. I kommuner og regioner er det blevet til 2,8 procent, mens lederne i de selvejende institutioner i gennemsnit har fået 3,1 ekstra. Stigning Nedre Øvre 9 % Antal Gennemsnit kvartil Median kvartil fraktil Stat ,5% Kommuner/regioner ,8% Selvejende institutioner ,1% Den offentlige sektor i alt ,1% Løn i den offentlige sektor fordelt på branche Brandvæsen og redningskorps Bygge- og anlægsvirksomhed Energi- og vandforsyning Finansiering og forsikringsvirksomhed Forretningsvirksomhed/service Hotel- og restaurationsvirksomhed (inkl. kantiner) Jern- og metalvareindustri It, databehandling Offentlig administration Organisationer og foreninger Rengøring Renovation Social- og sundhedsinstitutioner Transport og lagervirksomhed Undervisning Alle brancher Lønnens sammensætning Lønsammensætningen for ledere i den offentlige sektor Andel af lønnen der i Andel af lønnen der i gennemsnit udgøres af Andel af ledere i gennemsnit udgøres af tillægget (kun ledere med den offentlige sektor tillægget (alle ledere) det pågældende tillæg) Tillæg (kvalifikations- eller funktionstillæg samt tillæg for overarbejde/rådighed) 55% 8% 15% Bonus 17% 1% 8% Løn i den offentlige sektor fordelt efter længste erhvervs- eller videregående uddannelse Ingen erhvervs- eller videregående uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Anden uddannelse Alle ud af 2 ledere er dækket af en pensionsaftale. 2 Sektion 2 Lederne December 27 Sektion 2 Lederne December 27 21

12 Sammenlign På kan medlemmer sammenligne deres løn med andre lederes indkomst. Skriv blandt andet din alder, bopæl og antal underordnede, og hjemmesiden kommer frem med det beløb, som ledere med din profil tjener. Det er et nyttigt redskab til din lønforhandling. Lønstatistik for ledere i den offentlige sektor Løn i den offentlige sektor fordelt efter alder 18-3 år år år år år år år Over 6 år I alt Løn i den offentlige sektor fordelt efter hvor mange man har ledelsesansvar for Ingen Over Alle Løn i den offentlige sektor fordelt efter titel Antal Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil Løn i den offentlige sektor fordelt efter arbejdspladsens beliggenhed Hovedstadsregionen Øvrige Sjælland og Bornholm Fyn Sønderjylland Trekantsområdet Vestjylland Århus Nordjylland Hele landet Løn i den offentlige sektor fordelt efter institutionens størrelse 1-49 ansatte ansatte ansatte ansatte Over 5 ansatte Alle Administrationschef Administrativ leder Administrerende direktør Afdelingschef Afdelingsleder Arbejdsleder Bestyrer Butikschef Børnehaveleder Centerchef Centerleder Chefkonsulent Daginstitutionsleder Daglig leder Dagplejeleder Direktør Distributionsleder Driftschef Driftsleder Ejendomsinspektør El-installatør Filialchef Forretningsfører Forstander Fuldmægtig Funktionsleder Halinspektør HR konsulent Indkøbschef Ingeniør Inspektør Institutionsleder It chef It manager Kantineleder Sektion 2 Lederne December 27 Sektion 2 Lederne December 27 23

13 Beregn På kan medlemmer i arbejde beregne deres nettoløn ved at taste bruttoløn, trækprocent, skattefradrag og pensionsordningens størrelse. Ud fra de oplysninger beregner hjemmesiden det beløb, der går ind på lønkontoen hver måned. Lønstatistik for ledere i den offentlige sektor Pension Antal Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil Personalegoder Konsulent Kontorchef Koordinator Køkkenchef Kørselsleder Leder Mester Oldfrue Områdechef Områdeleder Personalechef Produktionschef Produktionsleder Projektchef Projektleder Regnskabschef Rengøringschef Rengøringsleder Salgschef Salgsleder Sekretariatschef Sekretariatsleder Sektionschef Sektionsleder Seniorkonsulent Servicechef Serviceleder SFO leder Skoleleder Souschef Teamchef Teamleder Tekniker Teknisk chef Turistchef Uddannelseskonsulent Viceforstander Virksomhedskonsulent Værkfører Værkstedsassistent Værkstedsleder Økonomichef Administrationschef Alle Pensionsdækningen er næsten fuldstændig i den offentlige sektor, idet kun 2,7 procent af lederne ikke har en eller anden form for pensionsdækning. I gennemsnit udgør ledernes eget samt arbejdsgiverens bidrag til pension 14,3 procent af lønnen. Andel af ledere med pension , 58,9 Privat pension Ingen pension 26,6 Tjenestemandspension 21,5 Pension i følge overenskomst Anden pension der er en del af ansættelsesforholdet 2,7 Set i forhold til ledere i den private sektor udgør de skattepligtige personalegoder en mindre del af lønnen. Fire ud af ti ledere i den offentlige sektor har fri telefon eller betalt hjemme-pc, mens 14 procent har fri avis. Til gengæld har kun seks procent en firmabil sammenlignet med 26 procent af de privat ansatte ledere. Andel af ledere med andre personalegoder som en del af lønnen 7 Procent Firmabil Fri avis Fri telefon Betalt hjemme-pc Aftale om outplacement 18 9 Sundhedsforsikring Idræts- eller Andre motionstilbud personalegoder Privatansatte ledere med over 5 ansatte under sig tjener i gennemsnit kroner mere om måneden end ledere med mellem en og fem ansatte under sig. 24 Sektion 2 Lederne December 27 Sektion 2 Lederne December 27 25

14 Solide tal Tallene i bygger på et særdeles solidt fundament. Hele af Ledernes cirka 86.5 medlemmer har svaret på spørgsmål om deres løn. Det er knap 1. flere end sidste år. Svarene er indhentet via spørgeskemaer og på internettet. Analyse af forskellen i lønnen mellem mandlige og kvindelige ledere Kvindelige ledere tjener mindre Uddybende tabeller Ledernes lønstatistik viser en betydelig lønforskel mellem mænd og kvinder. Hvor de mandlige ledere i gennemsnit tjener kroner om måneden, må deres kvindelige kolleger nøjes med at få kroner. Månedsløn for kvindelige og mandlige ledere Gennemsnitsløn Kvinder Mænd Lønforskellen betyder, at der er en umiddelbar lønforskel på 13,5 procent. Imidlertid er der stor forskel på, hvilke job mænd og kvinder har, og det er derfor heller ikke muligt direkte at afgøre, om mænd tjener mere end kvinder for samme arbejde. For at give et bedre sammenligningsgrundlag, er der derfor foretaget en rensning af resultaterne, så man kan isolere den kønsbestemte forskel. Den korrigerede lønforskel viser, at mandlige ledere i gennemsnit tjener 6,6 procent mere for det samme job. Der er her taget højde for, at: Der er flere mandlige ledere i den private sektor, hvor lønnen er højere Mænd typisk er ansat i brancher, hvor lønnen er højere Mænd i gennemsnit har et højere uddannelsesniveau Mænd og kvinder har forskellige titler Mænd i gennemsnit har længere anciennitet som ledere Mænd i gennemsnit har ansvar for flere ansatte Kvindelige ledere i gennemsnit er yngre Andelen af kvindelige ledere er større i de store byer, hvor lønnen er højere Så meget tjener kvindelige ledere mindre end deres mandlige kolleger Faktisk lønforskel 13,5% Korrigeret lønforskel 6,7% Den korrigerede lønforskel udtrykker den forskel der er på lønnen for en mandlig og en kvindelig leder, når det forudsættes, at de er ansat i identiske job, på identiske virksomheder samme sted i landet, og at de har haft et identisk uddannelses- og karriereforløb. Korrigerede lønforskelle for ledere ansat i forskellige brancher Korrigeret lønforskel Bygge- og anlægsvirksomhed 7,8% Energi- og vandforsyning 7,2% Industri 6,7% Landbrug og råstofudvinding 6,9% Handel 7,4% Hotel- og restaurationsvirksomhed 6,9% Offentlige institutioner 3,7% Organisationer og foreninger 7,6% Rengøring 6,8% Transport 5,3% Andet service 5,6% Alle ledere 6,6% Korrigerede lønforskelle for ledere ansat i forskellige dele af landet Korrigeret lønforskel Hovedstadsregionen 6,3% Øvrige Sjælland og Bornholm 8,% Fyn 8,% Sønderjylland 8,2% Trekantsområdet 8,8% Vestjylland 5,9% Østjylland 6,9% Nordjylland 8,% Hele landet 6,6% For at nuancere hovedresultaterne i undersøgelsen er der lavet en række uddybende tabeller, der viser eventuelle forskelle på lønnen for mandlige og kvindelige ledere. Korrigerede lønforskelle for ledere ansat på forskellige ledelsesniveauer Procentvis lønforskel Topledere 7,% Chefer 5,7% Ledere 6,6% Kvindernes lønefterslæb er uændret Forskel i lønnen i den offentlige og den private sektor Lederne opgjorde i 23 for første gang lønforskellen mellem mandlige og kvindelige ledere. Den korrigerede lønforskel blev opgjort til 6,5 procent, og det kan altså konstateres, at der er sket en lille stigning i lønforskellen på,2 procentpoint. Så meget tjener kvindelige ledere mindre end deres mandlige kolleger Korrigeret lønforskel 23 6,5% Korrigeret lønforskel 27 6,7% Lønstrukturen og løndannelsen er meget forskellig i den offentlige og den private sektor. Derfor er der lavet en opdeling af resultaterne på de to sektorer. Lønforskellen i den offentlige sektor betyder, at der er en umiddelbar lønforskel på 5.52 kroner om måneden eller 13,4 procent. Månedsløn for kvindelige og mandlige ledere Gennemsnitsløn Offentlig sektor Kvinder Mænd Privat sektor Kvinder Mænd Den korrigerede lønforskel viser, at mandlige ledere i den offentlige sektor i gennemsnit tjener 2,5 procent mere for det samme job. Dermed er der mindre lønforskel på mandlige og kvindelige ledere i den offentlige sektor end i det private erhvervsliv, hvor lønforskellen kan beregnes til 7, procent for to identiske job. Faktisk og korrigeret lønforskel for kvinder og mænd Offentlig sektor Faktisk lønforskel 13,4% Korrigeret lønforskel 2,5% Privat sektor Faktisk lønforskel 12,6% Korrigeret lønforskel 7,% Tre ud af ti ledere i finansieringsog forsikringsbranchen har aktier som en del af deres aflønning. 26 Sektion 2 Lederne December 27 Sektion 2 Lederne December 27 27

15 56-6

Især for stillinger med et relativt lille antal svar, kan lønniveauet ændres fra år til år afhængigt af sammensætningen af svargruppen.

Især for stillinger med et relativt lille antal svar, kan lønniveauet ændres fra år til år afhængigt af sammensætningen af svargruppen. Løn for ledere i den private sektor fordelt efter titel september 2009 Tabellen bygger på den enkelte leders angivelse af navnet på sin stilling. Der er ikke tale om en mere detaljeret funktionsbeskrivelse

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013 Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, at en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger,

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, så en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger, som ville

Læs mere

Løn og lønstigning for ledere i den private sektor september 2013

Løn og lønstigning for ledere i den private sektor september 2013 Løn og lønstigning for ledere i den private sektor september 2013 Lønstigninger fordelt efter hovedbrancher Antal Gennemsnit Stigning 2012-2013 Industri 6.206 52.702 2,1% 39.000 47.063 60.000 78.000 Handel

Læs mere

SEKTION 2 LEDERLØN 2009

SEKTION 2 LEDERLØN 2009 SEKTION 2 LEDERLØN 2009 Velkommen til Lederløn 2009 20 sider med de bedst underbyggede tal for danske lederes løn netop nu. Det er, hvad indstikket i dette decembernummer byder på. Lederløn 2009 giver

Læs mere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere Lederløn 2011 velkommen til Lederløn Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener. 9 alt

Læs mere

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM LEDERLØN 2011 VELKOMMEN TIL Lederløn % Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener LEDERLØN

Læs mere

ALT OM LEDER LØN 2013 2013

ALT OM LEDER LØN 2013 2013 lederløn 2013 ALT OM LEDERLØN 2013 3 Bliv klædt på til din næste lønforhandling 4 Lønstatistik for ledere i den private sektor 10 Pension og personalegoder 16 Ferie og arbejdstid 18 Lønstatistik for ledere

Læs mere

Danske Lønninger 2015. Lønstatistik for chefer og funktionærer

Danske Lønninger 2015. Lønstatistik for chefer og funktionærer Danske Lønninger 2015 Lønstatistik for chefer og funktionærer Copyright 2015 - Bluegarden A/S og Stine Normann Lønanalyse Alle rettigheder skal respekteres. Enhver form for hel eller delvis distribution

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

LEDERLØN VELKOMMEN TIL LEDERLØN 2014

LEDERLØN VELKOMMEN TIL LEDERLØN 2014 BLIV KLÆDT PÅ TIL DIN NÆSTE LØNFORHANDLING, OG SE, HVAD LEDERE I DIN EGEN BRANCHE, ALDERSGRUPPE OG DEL AF LANDET TJENER. SIDE 3 LEDERLØN 2014 VELKOMMEN TIL LEDERLØN 2014 Alt om udviklingen på lønområdet

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Lønstatistik privatansatte September måned 2011

Lønstatistik privatansatte September måned 2011 Lønstatistik privatansatte September måned 2011 DETTE SKEMA KAN IKKE UDFYLDES!! SKEMAET SKAL UDFYLDES ELEKTRONISK VIA LINK FRA UNI-C. Udfyld skemaet inden 9. oktober 2011. 1. Fødselsår 2. Køn mand kvinde

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Forhandlingsudvalget i JA har i år valgt at samle nøgletabeller, der giver et hurtigere overblik over resultatet i årets lønstatistik. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd 14-95 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

DANSKE LØNNINGER 2013 Lønstatistik for chefer og funktionærer i dansk erhvervsliv

DANSKE LØNNINGER 2013 Lønstatistik for chefer og funktionærer i dansk erhvervsliv DANSKE LØNNINGER 2013 Lønstatistik for chefer og funktionærer i dansk erhvervsliv Copyright 2013 - Bluegarden A/S og Stine Normann Lønanalyse Alle rettigheder skal respekteres. Enhver form for hel eller

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2014 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2014 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten LØNSTATISTIK 2013 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere

2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere LØN Forbundet Kommunikation og Sprog 2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere 1,9 % lønstigning for offentligt ansatte KS ere 2014 / 15 Pæne lønstigninger og reallønsfremgang, men begyndelseslønninger

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Endelig_liste. Erhvervsgruppe Stilling Disco88

Endelig_liste. Erhvervsgruppe Stilling Disco88 Erhvervsgruppe Stilling Disco88 Akademisk arbejde: Projektleder 1237 Aktuar 2121 Statistiker 2122 It-ingeniør 2131 Arkitekt 2141 Byggesagsbehandler 2141 Anlægsingeniør 2142 Bygningsingeniør 2142 Energikonsulent

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING HVEM ER VI... VI ER GENERALISTER, SOM ER SPECIALISTER I MENNESKER pro&co blev etableret i 2000 og har siden da løst mere end 1000 stillingssager.

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2013

Indhold Lønstatistik 2013 Lønstatistik 2013 Indhold Lønstatistik 2013 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2013 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2013 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

Aktieløn blandt topledere i Danmark

Aktieløn blandt topledere i Danmark Aktieløn blandt topledere i Danmark Ledernes Hovedorganisation Marts 2001 (opdateret november 2002) 1 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Udbredelse i Danmark og på internationalt

Læs mere

Ingeniøren som leder. Resume

Ingeniøren som leder. Resume August 2010 Ingeniøren som Resume skab fremstår i dag som en uomgængelig faktor og en afgørende forudsætning for, at private og offentlige virksomheder og organisationer kan udvikle og begå sig i en stadigt

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer

Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer Efter TV 2s start i 1988 med kun én regional station - TV Syd - er det gået stærkt med udviklingen. Både i antal regionale stationer, i antallet

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed august 2010 Køn, løn og ledelse Resumé Uanset krise eller opsving så er Danmarks styrke en fleksibel og højt uddannett arbejdskraft. Denne analyse ser på barrierer og muligheder for at alle, uanset køn,

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7 Indhold Kjerulf & Partnere side 2 Kompetenceområder side 4 Præsentation side 5 Processen ved Executive Search side 6 Processen ved Selection side 7 Forskellen på Search & Selection side 8 Hvor tilfører

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn Procenter er beregnet af antal respondenter Bilag 1 Tabel 1 Nogle virksomheder tilkendegiver at der er behov for at få flere kvinder til at søge

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Direktør - Salgsdirektør NR. 1030. Økonomichef NR. 1027. Økonomichef NR. 1003

Direktør - Salgsdirektør NR. 1030. Økonomichef NR. 1027. Økonomichef NR. 1003 Salgschef - Salgsdirektør NR. 1038 Stærke salgs og ledelses kompetencer, udarbejdelse af strategi, opdyrkning af nye markeder, relations skabende, stærk forhandler. Skarp kommunikator, målrettet Mini MBA,

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere I n d h o l d 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne. Pr. september 2012

Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne. Pr. september 2012 Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne Pr. september 2012 Forvaltningernes størrelse Budget 2012 Budget til drift, anlæg og overførsler (mio. kr.) Årsværk Revisionen 18 12 Borgerrådgiveren

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2014. Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september 2014. Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2014 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2014 Dansk Psykolog Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Teknikumingeniører Brancher/stat/kommune Efteruddannelse Bonus Akademiingeniører Andre ansættelsesvilkår Civilingeniører

Indholdsfortegnelse Teknikumingeniører Brancher/stat/kommune Efteruddannelse Bonus Akademiingeniører Andre ansættelsesvilkår Civilingeniører LØNSTATISTIK2003 Indholdsfortegnelse Forord 3 Grundlag 4 Validitet 4 Begreber 5 Hovedkonklusioner 6 Minimalløn pr. 1. januar 2004 7 Privat og offentligt ansattes generelle lønudvikling 8 Privat ansattes

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at Lederlønpolitik Dansk Psykolog Forenings overordnede mål at, sikre bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for ledere. Dette sker gennem overenskomstforhandlinger på det offentlige og private område og

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere