Lederløn GYLDNE TIP I LEDERLØN Lederløn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederløn 2007 56-100 GYLDNE TIP I LEDERLØN 2007. Lederløn"

Transkript

1 56-1 GYLDNE TIP I LEDERLØN 27 Lederløn 27

2 Formulér tre gode grunde til, at du skal stige i løn 57 Øv dig i at fremføre argumenterne højt 58 Hold fast i dine argumenter 59 Din chefs første nej er ment som et forhandlingsoplæg 6 Er chefen sur eller stresset, kan det være spil for galleriet Velkommen til INDHOLD På de følgende 24 sider bringer vi årets lønstatistik for Ledernes medlemmer,. Statistikken giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i din egen branche, aldersgruppe og region tjener, men du kan også se, hvordan lønniveauet er i andre egne af landet, eller om andre brancher er mere økonomisk givende. giver ligeledes fingerpeg om lønudviklingen i det offentlige og i det private, samt i forskellen mellem hvor meget mandlige og kvindelige ledere tjener. Som en ekstra service til medlemmerne giver Lederne mulighed for at sammenligne din løn med, hvad ledere i et job, svarende til dit eget, tjener. Den mulighed findes på er tilrettelagt af: Ledernes analysesektion Esben Bregninge Design, illustration og layout Vivi Vodschou, korrektur Anders Mørkbak Bruun, redaktion Om 4 5 Top 2 over titler der har mest bonus 6 Løn i den private sektor fordelt efter branche 7 Lønstigning i den private sektor fordelt efter alder og beliggenhed 8 Lønstigning i den private sektor fordelt efter virksomhedens størrelse og antal ansatte 9 Løn i den private sektor fordelt efter titel 1 Pension og aflønning med aktier 17 Supplerende aflønning og klausuler i ansættelsen 18 Lønstatistik for ledere i den offentlige sektor 2 Løn i den offentlige sektor fordelt efter branche og uddannelse 21 Løn i den offentlige sektor fordelt efter alder og arbejdsplads 22 Løn i den offentlige sektor fordelt efter antal medarbejdere og efter titel 23 Pension og personalegoder 25 Analyse af forskellen mellem mandlige og kvindelige ledere 26 Korrigerede lønforskelle for ledere ansat i forskellige brancher, dele af landet og på forskellige ledelsesniveauer 27 Sektion 2 Lederne December 27 3

3 Bed om anvisninger på, hvordan du kan stige i løn næste år 62 Skriv det aftalte ned, så du er sikker på det 63 Giv udtryk for, hvis du er tilfreds med din lønstigning 64 Sørg for at afslutte selv hårde forhandlinger i en god tone 65 Har du ikke ret til lønforhandling, fortæl da om dine forventninger Om Lederne indsamler lønoplysninger for alle grupper, hvor vi har over 1 medlemmer med den samme stillingsbetegnelse. Det vil sige, at lønstatistikken i år dækker mere end 4 forskellige lederstillinger i offentlige og private virksomheder. Tallene i statistikken er månedslønnen i september måned 27 inklusiv bonus, De anvendte mål overarbejdsbetaling, tillæg, arbejdsgiverens og eget pensionsbidrag, værdi af fri bil og lignende. Lønstatistikken bygger på oplysninger fra medlemmer, hvilket er næsten 1. flere end forrige år. Oplysningerne er indsamlet gennem spørgeskemaer og via internettet. Det store antal besvarelser sikrer en høj grad af pålidelighed i resultaterne. I statistikken er der udregnet lønstigninger siden 26. For at give et sandfærdigt billede af stigningsprocenten er den beregnet med den sammensætning af stillinger, brancher og virksomhedernes placering i landet, som der var i 26. Den gennemsnitlige lønstigning for ledere i den private sektor har været 3,5 procent fra 26 til 27. Dermed ligger ledernes lønstigninger en smule under den generelle lønudvikling på det private arbejdsmarked, hvor lønningerne er steget med 3,7 procent. Når der tages højde for udviklingen i forbrugerpriserne, der er steget med 1,2 procent fra september 26 til september 27, har årets reelle lønstigninger været pæne. Udvikling i løn og forbrugerpriser for lønmodtagere og ledere i den private sektor Procent ,2 3, ,2 4,1 4,4 1, ,1 4, ,8 4,9 3,4 2,7 99-4,2 3,9-1 2,3 3,8 3, ,4 4, 3, ,9 3,1 3, ,1 3, 2,9 2, ,2 3,2 1, ,7 3, ,2 I statistikken anvendes, udover almindelige gennemsnit, de statistiske mål kvartiler og 9-procent-fraktiler. Nedre kvartil er den løn, 25 procent af gruppens medlemmer vil ligge under eller på, mens øvre kvartil er den løn, 25 procent af gruppens medlemmer ligger på eller over. Fordelene ved at bruge disse statistiske mål er, at de giver et godt udtryk for, hvordan lønnen er spredt inden for en gruppe, idet halvdelen af gruppen er placeret mellem nedre og øvre kvartil. Årets lønstatistik viser, at 25 procent af lederne i den private sektor tjente mindre end 34.3 kroner om måneden (nedre kvartil), mens der omvendt var 25 procent, som tjente mere end kroner i september måned (øvre kvartil). 9-procent-fraktilen udtrykker tilsvarende, at kun 1 procent i den pågældende gruppe tjener mere end dette beløb. Det er altså et udtryk for toplønnen i gruppen. I september 27 lå 9 procent fraktilen for ledere ansat i den private sektor på kroner om måneden. Lønnens sammensætning Ledere Alle lønmodtagere Forbrugerpriser Kilde: Lederløn , Danmarks Statistik samt egne beregninger Lønnens sammensætning varierer fra leder til leder. I den private sektor er der 38 procent, der har et bonuselement i deres lønpakke. For den gruppe, der har en bonusordning, udgør bonusdelen i gennemsnit ti procent. Der er kun en lille gruppe af ledere, hvor en betydelig del af lønnen er direkte afhængig af de opnåede resultater. Det er således kun tre procent af ledergruppen, der har en bonusandel over 2 procent. Under Over 1. Lønspredning for ledere i den private sektor 2 Procent Nedre kvartil= Gennemsnit= Øvre kvartil= % fraktil= Lønsammensætningen for ledere i den private sektor Andel af lønnen der i Andel af lønnen der i gennemsnit udgøres af Andel af alle ledere gennemsnit udgøres af tillægget (kun ledere med i den private sektor tillægget (alle ledere) det pågældende tillæg) Tillæg (kvalifikations- eller funktionstillæg samt tillæg for overarbejde/rådighed) 1% 1% 1% Bonus 38% 4% 1% Næsten fire ud af ti ledere er aflønnet med bonus i et eller andet omfang. 4 Sektion 2 Lederne December 27 Sektion 2 Lederne December 27 5

4 Overvej, hvad du synes ekstra ferie, frokostordning o.l. er værd 67 Kend din nedre smertegrænse for, hvad du vil acceptere at stige med 68 Stor rejseaktivitet er en begrundelse for en lønstigning 69 Øget arbejdspres kan ligeledes bruges til at begrunde dine krav 7 Økonomisk ansvar er også en ledelsesopgave, der vejer tungt Top 2 over titler der har mest bonus Løn i den private sektor fordelt på branche Andel af lønnen der udgøres af bonus Regionsdirektør 19% Vice president 15% Teknisk direktør 12% Salgsdirektør 12% Director 12% Underdirektør 11% Country manager 11% General manager 1% Divisionsdirektør 1% Administrerende direktør 1% Økonomidirektør 1% HR direktør 1% Hoteldirektør 1% Business development manager 1% Vicedirektør 1% It direktør 9% Salgs & marketingdirektør 9% Sales manager 9% Indkøbsdirektør 8% Direktør 8% Lønstigninger fordelt efter brancher Månedsløn Stigning fra 26 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri ,7% Industri ,5% Bygge- og anlægsvirksomhed ,9% Handel ,8% Rengøring ,5% Hotel- og restauration (inkl. kantiner) ,9% Transport og lager ,5% Finansiering og forsikringsvirksomhed ,4% Forretningsvirksomhed/service (inkl. reklame, udlejning, forlystelser, konsulent- og rådgivningsvirksomhed) ,9% Telekommunikation ,6% It, databehandling ,8% Organisationer og foreninger ,2% Den private sektor i alt ,5% Gennem- Nedre Øvre 9 % Antal snit kvartil Median kvartil fraktil Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofudvinding, olieindustri og benzinselskaber Næringsmidler og drikkevarer Tekstil og beklædning Træ- og møbelindustri Papir- og grafisk industri (inkl. aviser og forlag) Kemisk, plast- og medicinalindustri Jern- og metalvareindustri Maskin- og elektronikindustri Anden fremstillingsindustri Energi- og vandforsyning Bygge- og anlægsvirksomhed Engroshandel Detailhandel Anden handel (inkl. autoværksteder) Forretningsvirksomhed/service (inkl. reklame, udlejning, forlystelser, konsulent- og rådgivningsvirksomhed) Rengøring Renovation Hotel- og restaurationsvirksomhed (inkl. kantiner) Transport og lagervirksomhed (inkl. rejsebranchen) Telekommunikation Finansiering og forsikringsvirksomhed It, databehandling Organisationer og foreninger Brandvæsen og redningskorps Social- og sundhedsinstitutioner Undervisning Alle brancher En salgschef tjener i gennemsnit kroner om måneden. 6 Sektion 2 Lederne December 27

5 Din løn bør hvert år i det mindste stige med forbrugerprisindekset 72 Hør dine kolleger, hvad de tjener, hvis I må tale om det 73 Overvej om du er i den rette virksomhed 74 Når du kender dine alternativer, har du en mere sikker udstråling 75 Undlad at true med opsigelse, med mindre det er sidste udvej Løn i den private sektor fordelt efter alder Gennem- Stigning Nedre Øvre 9 % Antal snit kvartil Median kvartil fraktil 18-3 år ,1% år ,5% år ,1% år ,3% år ,3% år ,6% år ,8% Over 6 år ,5% Alle ,5% Løn i den private sektor fordelt efter virksomhedens beliggenhed Løn i den private sektor fordelt efter uddannelsesbaggrund Gennem- Stigning Nedre Øvre 9 % Antal snit kvartil Median kvartil fraktil Hovedstadsregionen ,9% Øvrige Sjælland og Bornholm ,6% Fyn ,% Sønderjylland ,9% Trekantsområdet ,% Vestjylland ,% Århus ,% Nordjylland ,4% Hele landet ,5% Gennem- Stigning Nedre Øvre 9 % Antal snit kvartil Median kvartil fraktil Ingen erhvervs- eller videregående uddannelse ,7% Erhvervsfaglig uddannelse ,4% Kort videregående uddannelse ,7% Mellemlang videregående uddannelse ,6% Lang videregående uddannelse ,9% Alle ,5% Løn i den private sektor fordelt efter virksomhedens størrelse Gennem- Stigning Nedre Øvre 9 % Antal snit kvartil Median kvartil fraktil 1-49 ansatte ,5% ansatte ,7% ansatte ,5% ansatte ,4% Over 5 ansatte ,% Alle virksomheder ,5% Løn i den private sektor fordelt efter hvor mange ansatte man har ledelsesansvar for Gennem- Stigning Nedre Øvre 9 % Antal snit kvartil Median kvartil fraktil Ingen ,6% ,7% ,7% ,8% Over ,5% Alle ,5% Stilling Stillingsbetegnelsen er den mest benyttede indgangsvinkel i løntabellerne. Alligevel er der grund til at være opmærksom. Selve stillingsbetegnelsen kan i nogle tilfælde spænde meget bredt. Det gælder for eksempel stillingsbetegnelsen manager, der bruges i mange forskellige sammenhænge. For en sådan gruppe vil der typisk være meget stor forskel på de lavest og højest lønnede. Det kan ligeledes påvirke gennemsnitslønnen, hvis der sker en spredning af titlen til nye områder. Der kan for eksempel være tale om, at en stillingsbetegnelse begynder at blive almindelig i mindre virksomheder, hvor den tidligere kun har været anvendt i store virksomheder. I og med at lønniveauet stiger med antallet af medarbejdere, kan dette medvirke til, at lønstigningen for visse grupper undervurderes. Når man vurderer sin løn, er det derfor også vigtigt at inddrage andre forhold som virksomhedens størrelse, omfanget af ledelsesansvar med mere. Det kan derfor anbefales at gå ind på Ledernes hjemmeside hvor der er muligheder for at beregne sin løn meget detaljeret. 8 Sektion 2 Lederne December 27 Sektion 2 Lederne December 27 9

6 Du har ikke ret til betaling for overarbejde uden kontraktligt krav 77 Få klare linjer om eventuel højeste arbejdstid 78 Alle ansatte skal have fri mindst 11 timer i træk indenfor et døgn 79 Afklar, om du får betaling for arbejde på skæve tidspunkter 8 Hold øje med timelønnen i andre brancher Løn i den private sektor fordelt efter titel Account manager Administration manager Administrationschef Administrationsleder Administrativ leder Administrator Administrerende direktør Afdelingschef Afdelingsdirektør Afdelingsleder Afdelingsmester Afsnitsleder Annoncechef Arbejdsleder Arbejdsstudietekniker Area manager Area sales manager Assistent manager Bagermester Beregner Bestyrer Bladchef Blandemester Bogholder Bogholderichef Bureauchef Business development manager Business manager Butiksbestyrer Butikschef Butiksleder Byggeleder Byggemarkedschef Byggemarkedsleder Bygningskonstruktør Centerchef Centerleder Chef Chefgreenkeeper Chefkonsulent Chefsekretær Controller Country manager Customer service manager Daglig leder Designer Director Direktionssekretær Direktrice Direktør Disponent Distributionschef Distributionsleder Distriktschef Distriktsleder Divisionschef Divisionsdirektør Driftlederassistent Driftsassistent Driftschef Driftsleder Driftsmester Driftsplanlægger Duty manager Edb-konsulent Eftermarkedschef Ejendomsinspektør Ekspeditionsleder Eksportchef El-installatør El-mester Entrepriseleder Erhvervschef Fabrikschef Fabriksdirektør Fabriksleder Faktor Filialchef Filialleder Financial controller Financial manager Formand Forretningschef Forretningsfører Forsikringschef Forvalter Fuldmægtig Funktionschef Funktionsleder Førstemand Gartnerformand General manager Generalsekretær Grafisk beregner Sektion 2 Lederne December 27 Sektion 2 Lederne December 27 11

7 Pensionsordninger med aktier giver højest afkast i det lange løb 82 Inden du vælger pension, skal du tage stilling til, hvad du vil have udbetalt 83 Du skal også tænke på, om du vil have rater eller fast udbetaling 84 Du bør overveje, om du ønsker at påvirke pensionspuljens sammensætning 85 Overvej, om du ønsker risikodækning Grafisk tilrettelægger Gruppeleder Holdleder Hotelchef Hoteldirektør HR chef HR direktør HR konsulent HR manager Indkøber Indkøbschef Indkøbsdirektør Indkøbsleder Ingeniør Inspektør Installatør Instruktør It chef It direktør It konsulent It koordinator It manager Kalkulationschef Kantinechef Kantineleder Key account manager Kommunikationschef Konduktør Konferencechef Konstruktionschef Konstruktør Konsulent Kontaktchef Kontorchef Kontorleder Kontrolchef Koordinator Kreditchef Kundechef Kundeservicechef Kvalitetsansvarlig Kvalitetschef Kvalitetsinspektør Kvalitetskoordinator Kvalitetsleder Kædechef Køkkenchef Køkkenleder Kørselschef Kørselsleder Laboratoriechef Laboratorieleder Laboratoriemester Lagerchef Lagerforvalter Lagerleder Leder Logistic manager Logistikchef Logistikkoordinator Logistikleder Lønchef Lønningsbogholder Lønningschef Malermester Manager Markedschef Markedsdirektør Marketingchef Marketingdirektør Marketingkoordinator Maskinchef Maskinmester Maskintekniker Mellemleder Mester Miljøchef Montagechef Montageleder Office manager Oldfrue Områdeansvarlig Områdechef Områdedirektør Områdeleder Operations manager Overmontør Personalechef Personalekonsulent Personaleleder Personalesekretær Planlægger Planlægningschef Planlægningsleder Planner Procesleder Production manager Produktchef Sektion 2 Lederne December 27 Sektion 2 Lederne December 27 13

8 Bliver du tilbudt aktieoptioner, kan du kontakte Lederne for rådgivning 87 Aktieoptioner er ingen garanti for gevinst 88 Vær opmærksom på, om optionerne betyder afkald på lønstigning 89 Siger du selv op, mister du dine aktieoptioner 9 Opsiges du af andre grunde end misligeholdelse, kan du beholde optionerne 14 Sektion 2 Lederne December 27 Produktionsansvarlig Produktionsassistent Produktionschef Produktionsdirektør Produktionsingeniør Produktionskoordinator Produktionsleder Produktionsplanlægger Produktionstekniker Produktudvikler Produktudviklingschef Project manager Projektchef Projektingeniør Projektkoordinator Projektleder Pta chef Quality manager Receptionschef Redningsleder Regionschef Regionsdirektør Regnskabschef Regnskabsleder Rengøringsinspektør Rengøringsleder Reservedelschef Restaurantchef Revisor Rådgiver Sales manager Salgs & marketingchef Salgs & marketingdirektør Salgschef Salgsdirektør Salgsingeniør Salgskonsulent Salgskoordinator Salgsleder Sekretariatschef Sekretariatsleder Sektionschef Sektionsleder Senior manager Seniorkonsulent Service manager Servicechef Serviceinspektør Servicekonsulent Servicekoordinator Serviceleder Shippingchef Sikkerhedschef Sikkerhedsleder Skadechef Slagtermester Souschef Speditionschef Speditør Stationsleder Supervisor Supply chain manager Supportchef Supporter Systemchef Systemkonsulent Sælger Teamchef Teamleader Teamleder Technical manager Tegnestuechef Tegnestueleder Tekniker Teknisk chef Teknisk direktør Teknisk konsulent Teknisk koordinator Teknisk leder Teknisk rådgiver Terminalchef Tilbudschef Trafikchef Trafikleder Transportchef Transportleder Trykkerichef Uddannelseschef Uddannelseskonsulent Udlejningschef Udrykningsleder Udviklingschef Udviklingsdirektør Udviklingskonsulent Udviklingsleder Underdirektør Varehuschef Varmemester Sektion 2 Lederne December 27 15

9 Investeringer i investeringsforening gør, at du trækker på professionelle 92 Investerer du selv dine penge, har du kontrol over risiko og tidshorisont 93 Gennem specialiserede netbanker sparer du gebyr ved selv at investere 94 Rådgivere anbefaler, at man ikke stifter gæld for at investere 95 Investeringer i medarbejderobligationer kan sænke din topskat Pension Vedligeholdelseschef Vedligeholdelsesleder Vice president Vicedirektør Vvs-installatør Værkfører Værkførerassistent Værkstedsassistent Værkstedschef Værkstedsleder Økonomiansvarlig Økonomichef Økonomidirektør Alle Stadig flere ledere er dækket af en pensionsordning. Enten gennem deres ansættelsesforhold og/eller med en privat pensionsordning. I dag er det kun 4,9 procent, der ikke er ved at sikre årene efter deres tilbagetrækning. I år er det gennemsnitlige bidrag 12,7 procent, hvilket er en stigning på knap et procentpoint i forhold til 26. På Ledernes hjemmeside er der mulighed for at se pensionsdækningen for forskellige stillingskategorier. Andel af ledere med pension Procent ,6 43,2 38,2 4,9 Aflønning med aktier Brugen af aktieaflønning til ledere har været stort set uændret i forhold til 24. Da havde 7,6 procent en eller anden form for aktieløn som en del af deres aflønning. I år er andelen steget til 8,3 efter at være faldet til 7,3 procent i 25. Det er typisk de højestlønnede ledere, der har aktieaflønning som en del af den samlede løn. Blandt gruppen af ledere med en månedsindkomst på over 1. kroner har 26 procent en eller anden form for aktieaflønning, mens det kun drejer sig om fire procent af lederne, der tjener mindre end 3. kroner om måneden. Andel af forskellige indkomstgrupper der har aktieaflønning som en del af lønnen Procent 26, Andel med aktieaflønning fordelt på brancher Branche Finansieringog forsikringsvirksomhed 16% 29% Brandvæsen og redningskorps 6% 23% Telekommunikation 25% 18% Kemisk, plast- og medicinalindustri 11% 16% It, databehandling 22% 15% Forretningsvirksomhed/service 7% 9% Engroshandel 5% 8% Maskin- og elektronikindustri 9% 7% Bygge- og anlægsvirksomhed 4% 7% Træ- og møbelindustri 4% 6% Transport 6% 6% Næringsmidler og drikkevarer 5% 6% Detailhandel 2% 6% Jern- og metalvareindustri 4% 5% Hotel- og restaurationsvirksomhed 5% 5% Tekstil og beklædning 3% 4% Papir- og grafisk industri 3% 3% Alle ledere i den private sektor 6% 8% Pension i følge overenskomst Anden pension der er en del af ansættelsesforholdet Privat pension Ingen pension 2 1 3,8 Under 3. Månedsløn 4, , 17, Over 1. Ledere, der arbejder i det private og bor i Hovedstadsregionen, tjener i gennemsnit kroner mere om måneden end privatansatte ledere, der bor i Vestjylland. 16 Sektion 2 Lederne December 27

10 Få overblik over skatten på dine investeringsafkast 97 Investér regelmæssigt i aktier, så du undgår at købe, når kursen er højest 98 Gør dit hjemmearbejde og køb aktier der længe har haft fremgang 99 Investér i virksomheder med åben informationspolitik 1 Beslut inden købet, ved hvilket procenttab, du vil sælge igen Supplerende aflønning Som et supplement til lønnen har mange ledere andre elementer i deres lønpakke. Det drejer sig for eksempel om firmabil, fri telefon og betalt computer på privatadressen. Der har gennem de senere år været en stigende interesse for at sammensætte lønnen mere individuelt, og tendensen er stadig stigende. I dag har 6 procent af alle ledere i den private sektor en telefon, der betales af arbejdsgiveren, mens det er godt og vel hver fjerde, som har firmabil. Også fri avis og betalt hjemme-pc anvendes i mange lønpakker. Aftaler om outplacement/genplacering i tilfælde af, at man mister sit job, er et relativt nyt element, og i dag er det stadig kun 1 procent af lederne, der har skrevet en sådan aftale ind i deres kontrakt. Til gengæld er medarbejderordninger med betalt syge- og sundhedsforsikring hastigt på vej frem. I dag har 43 procent af lederne i den private sektor en forsikring som en del af den supplerende aflønning. 15 procent af lederne får idræts- og motionstilbud betalt af virksomheden. Klausuler i ansættelsen Andelen af ledere med konkurrenceog/eller kundeklausuler er stort set uændret sammenlignet med 26. I alt har 19,1 procent af lederne i den private sektor en klausul i deres kontrakt. 12,7 procent har en konkurrenceklausul, mens 2,2 procent har en kundeklausul. Endelig er der 4,2 procent, som har både en kundeog en konkurrenceklausul. Der er en tendens til, at flere får både en kunde- og konkurrenceklausul, mens den samlede andel med klausuler er svagt faldende. Top 1 over grupper med klausuler i ansættelseskontrakten Andel med enten kunde- eller konkurrenceklausul i ansættelseskontrakten Revisor 72% Regionsdirektør 7% Vice president 67% Divisionsdirektør 64% Administrerende direktør 62% Produktionsdirektør 56% Divisionschef 52% General manager 48% Centerleder 48% Salgs & marketingdirektør 48% Andel af ledere med forskellige personalegoder som en del af lønnen 7 Procent Firmabil Fri avis Fri telefon Betalt hjemme-pc Aftale om outplacement Sundhedsforsikring Idræts- eller Andre motionstilbud personalegoder Klausuler i ansættelsen Anvendelse af kundeog konkurrenceklausuler Kundeklausul 1,1% 1,1% 1,6% 1,7% 1,8% 2,% 2,2% 1,9% 2,2% Konkurrenceklausul 16,6% 16,6% 16,5% 17,2% 17,% 16,1% 15,1% 13,6% 12,7% Både kunde- og konkurrenceklausul 2,% 2,% 2,9% 3,4% 3,7% 4,2% 4,3% 4,2% 4,2% Ingen klausul 8,3% 8,3% 79,% 77,7% 77,5% 77,7% 78,4% 8,3% 8,9% Andel af ledere der har aktieaflønning som en del af lønnen Procent 7,6 7,3 7,5 8, Ledere med en månedsløn på over 1. kroner får 26 procent af deres løn udbetalt som aktier, mens ledere med en månedsløn på kroner får 5,2 procent af deres løn som aktier. 18 Sektion 2 Lederne December 27 Sektion 2 Lederne December 27 19

11 Rådgivning Ledernes LønBooster kan hjælpe medlemmer med at få enten mere i løn eller få en række skattefordele. Ansatte i Lederne har gennemgået skræddersyede kurser for at kunne rådgive medlemmerne om løn og frynsegoder. Ring og hør mere. Lønstatistik for ledere i den offentlige sektor Lønstatistik for ledere i den offentlige sektor I forhold til det private arbejdsmarked ligger lønningerne for ledere i den offentlige sektor en del lavere. I gennemsnit tjente en leder i den offentlige sektor kroner i september måned inklusiv bonus, Lederlønninger i den offentlige sektor tillæg, personalegoder og pension. Den årlige lønstigning har været på 3,1 procent. Bedst er det gået for ledere i staten, der har fået 3,5 procent mere i lønningsposen. I kommuner og regioner er det blevet til 2,8 procent, mens lederne i de selvejende institutioner i gennemsnit har fået 3,1 ekstra. Stigning Nedre Øvre 9 % Antal Gennemsnit kvartil Median kvartil fraktil Stat ,5% Kommuner/regioner ,8% Selvejende institutioner ,1% Den offentlige sektor i alt ,1% Løn i den offentlige sektor fordelt på branche Brandvæsen og redningskorps Bygge- og anlægsvirksomhed Energi- og vandforsyning Finansiering og forsikringsvirksomhed Forretningsvirksomhed/service Hotel- og restaurationsvirksomhed (inkl. kantiner) Jern- og metalvareindustri It, databehandling Offentlig administration Organisationer og foreninger Rengøring Renovation Social- og sundhedsinstitutioner Transport og lagervirksomhed Undervisning Alle brancher Lønnens sammensætning Lønsammensætningen for ledere i den offentlige sektor Andel af lønnen der i Andel af lønnen der i gennemsnit udgøres af Andel af ledere i gennemsnit udgøres af tillægget (kun ledere med den offentlige sektor tillægget (alle ledere) det pågældende tillæg) Tillæg (kvalifikations- eller funktionstillæg samt tillæg for overarbejde/rådighed) 55% 8% 15% Bonus 17% 1% 8% Løn i den offentlige sektor fordelt efter længste erhvervs- eller videregående uddannelse Ingen erhvervs- eller videregående uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Anden uddannelse Alle ud af 2 ledere er dækket af en pensionsaftale. 2 Sektion 2 Lederne December 27 Sektion 2 Lederne December 27 21

12 Sammenlign På kan medlemmer sammenligne deres løn med andre lederes indkomst. Skriv blandt andet din alder, bopæl og antal underordnede, og hjemmesiden kommer frem med det beløb, som ledere med din profil tjener. Det er et nyttigt redskab til din lønforhandling. Lønstatistik for ledere i den offentlige sektor Løn i den offentlige sektor fordelt efter alder 18-3 år år år år år år år Over 6 år I alt Løn i den offentlige sektor fordelt efter hvor mange man har ledelsesansvar for Ingen Over Alle Løn i den offentlige sektor fordelt efter titel Antal Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil Løn i den offentlige sektor fordelt efter arbejdspladsens beliggenhed Hovedstadsregionen Øvrige Sjælland og Bornholm Fyn Sønderjylland Trekantsområdet Vestjylland Århus Nordjylland Hele landet Løn i den offentlige sektor fordelt efter institutionens størrelse 1-49 ansatte ansatte ansatte ansatte Over 5 ansatte Alle Administrationschef Administrativ leder Administrerende direktør Afdelingschef Afdelingsleder Arbejdsleder Bestyrer Butikschef Børnehaveleder Centerchef Centerleder Chefkonsulent Daginstitutionsleder Daglig leder Dagplejeleder Direktør Distributionsleder Driftschef Driftsleder Ejendomsinspektør El-installatør Filialchef Forretningsfører Forstander Fuldmægtig Funktionsleder Halinspektør HR konsulent Indkøbschef Ingeniør Inspektør Institutionsleder It chef It manager Kantineleder Sektion 2 Lederne December 27 Sektion 2 Lederne December 27 23

13 Beregn På kan medlemmer i arbejde beregne deres nettoløn ved at taste bruttoløn, trækprocent, skattefradrag og pensionsordningens størrelse. Ud fra de oplysninger beregner hjemmesiden det beløb, der går ind på lønkontoen hver måned. Lønstatistik for ledere i den offentlige sektor Pension Antal Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil Personalegoder Konsulent Kontorchef Koordinator Køkkenchef Kørselsleder Leder Mester Oldfrue Områdechef Områdeleder Personalechef Produktionschef Produktionsleder Projektchef Projektleder Regnskabschef Rengøringschef Rengøringsleder Salgschef Salgsleder Sekretariatschef Sekretariatsleder Sektionschef Sektionsleder Seniorkonsulent Servicechef Serviceleder SFO leder Skoleleder Souschef Teamchef Teamleder Tekniker Teknisk chef Turistchef Uddannelseskonsulent Viceforstander Virksomhedskonsulent Værkfører Værkstedsassistent Værkstedsleder Økonomichef Administrationschef Alle Pensionsdækningen er næsten fuldstændig i den offentlige sektor, idet kun 2,7 procent af lederne ikke har en eller anden form for pensionsdækning. I gennemsnit udgør ledernes eget samt arbejdsgiverens bidrag til pension 14,3 procent af lønnen. Andel af ledere med pension , 58,9 Privat pension Ingen pension 26,6 Tjenestemandspension 21,5 Pension i følge overenskomst Anden pension der er en del af ansættelsesforholdet 2,7 Set i forhold til ledere i den private sektor udgør de skattepligtige personalegoder en mindre del af lønnen. Fire ud af ti ledere i den offentlige sektor har fri telefon eller betalt hjemme-pc, mens 14 procent har fri avis. Til gengæld har kun seks procent en firmabil sammenlignet med 26 procent af de privat ansatte ledere. Andel af ledere med andre personalegoder som en del af lønnen 7 Procent Firmabil Fri avis Fri telefon Betalt hjemme-pc Aftale om outplacement 18 9 Sundhedsforsikring Idræts- eller Andre motionstilbud personalegoder Privatansatte ledere med over 5 ansatte under sig tjener i gennemsnit kroner mere om måneden end ledere med mellem en og fem ansatte under sig. 24 Sektion 2 Lederne December 27 Sektion 2 Lederne December 27 25

14 Solide tal Tallene i bygger på et særdeles solidt fundament. Hele af Ledernes cirka 86.5 medlemmer har svaret på spørgsmål om deres løn. Det er knap 1. flere end sidste år. Svarene er indhentet via spørgeskemaer og på internettet. Analyse af forskellen i lønnen mellem mandlige og kvindelige ledere Kvindelige ledere tjener mindre Uddybende tabeller Ledernes lønstatistik viser en betydelig lønforskel mellem mænd og kvinder. Hvor de mandlige ledere i gennemsnit tjener kroner om måneden, må deres kvindelige kolleger nøjes med at få kroner. Månedsløn for kvindelige og mandlige ledere Gennemsnitsløn Kvinder Mænd Lønforskellen betyder, at der er en umiddelbar lønforskel på 13,5 procent. Imidlertid er der stor forskel på, hvilke job mænd og kvinder har, og det er derfor heller ikke muligt direkte at afgøre, om mænd tjener mere end kvinder for samme arbejde. For at give et bedre sammenligningsgrundlag, er der derfor foretaget en rensning af resultaterne, så man kan isolere den kønsbestemte forskel. Den korrigerede lønforskel viser, at mandlige ledere i gennemsnit tjener 6,6 procent mere for det samme job. Der er her taget højde for, at: Der er flere mandlige ledere i den private sektor, hvor lønnen er højere Mænd typisk er ansat i brancher, hvor lønnen er højere Mænd i gennemsnit har et højere uddannelsesniveau Mænd og kvinder har forskellige titler Mænd i gennemsnit har længere anciennitet som ledere Mænd i gennemsnit har ansvar for flere ansatte Kvindelige ledere i gennemsnit er yngre Andelen af kvindelige ledere er større i de store byer, hvor lønnen er højere Så meget tjener kvindelige ledere mindre end deres mandlige kolleger Faktisk lønforskel 13,5% Korrigeret lønforskel 6,7% Den korrigerede lønforskel udtrykker den forskel der er på lønnen for en mandlig og en kvindelig leder, når det forudsættes, at de er ansat i identiske job, på identiske virksomheder samme sted i landet, og at de har haft et identisk uddannelses- og karriereforløb. Korrigerede lønforskelle for ledere ansat i forskellige brancher Korrigeret lønforskel Bygge- og anlægsvirksomhed 7,8% Energi- og vandforsyning 7,2% Industri 6,7% Landbrug og råstofudvinding 6,9% Handel 7,4% Hotel- og restaurationsvirksomhed 6,9% Offentlige institutioner 3,7% Organisationer og foreninger 7,6% Rengøring 6,8% Transport 5,3% Andet service 5,6% Alle ledere 6,6% Korrigerede lønforskelle for ledere ansat i forskellige dele af landet Korrigeret lønforskel Hovedstadsregionen 6,3% Øvrige Sjælland og Bornholm 8,% Fyn 8,% Sønderjylland 8,2% Trekantsområdet 8,8% Vestjylland 5,9% Østjylland 6,9% Nordjylland 8,% Hele landet 6,6% For at nuancere hovedresultaterne i undersøgelsen er der lavet en række uddybende tabeller, der viser eventuelle forskelle på lønnen for mandlige og kvindelige ledere. Korrigerede lønforskelle for ledere ansat på forskellige ledelsesniveauer Procentvis lønforskel Topledere 7,% Chefer 5,7% Ledere 6,6% Kvindernes lønefterslæb er uændret Forskel i lønnen i den offentlige og den private sektor Lederne opgjorde i 23 for første gang lønforskellen mellem mandlige og kvindelige ledere. Den korrigerede lønforskel blev opgjort til 6,5 procent, og det kan altså konstateres, at der er sket en lille stigning i lønforskellen på,2 procentpoint. Så meget tjener kvindelige ledere mindre end deres mandlige kolleger Korrigeret lønforskel 23 6,5% Korrigeret lønforskel 27 6,7% Lønstrukturen og løndannelsen er meget forskellig i den offentlige og den private sektor. Derfor er der lavet en opdeling af resultaterne på de to sektorer. Lønforskellen i den offentlige sektor betyder, at der er en umiddelbar lønforskel på 5.52 kroner om måneden eller 13,4 procent. Månedsløn for kvindelige og mandlige ledere Gennemsnitsløn Offentlig sektor Kvinder Mænd Privat sektor Kvinder Mænd Den korrigerede lønforskel viser, at mandlige ledere i den offentlige sektor i gennemsnit tjener 2,5 procent mere for det samme job. Dermed er der mindre lønforskel på mandlige og kvindelige ledere i den offentlige sektor end i det private erhvervsliv, hvor lønforskellen kan beregnes til 7, procent for to identiske job. Faktisk og korrigeret lønforskel for kvinder og mænd Offentlig sektor Faktisk lønforskel 13,4% Korrigeret lønforskel 2,5% Privat sektor Faktisk lønforskel 12,6% Korrigeret lønforskel 7,% Tre ud af ti ledere i finansieringsog forsikringsbranchen har aktier som en del af deres aflønning. 26 Sektion 2 Lederne December 27 Sektion 2 Lederne December 27 27

15 56-6

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013 Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, at en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger,

Læs mere

ALT OM LEDER LØN 2013 2013

ALT OM LEDER LØN 2013 2013 lederløn 2013 ALT OM LEDERLØN 2013 3 Bliv klædt på til din næste lønforhandling 4 Lønstatistik for ledere i den private sektor 10 Pension og personalegoder 16 Ferie og arbejdstid 18 Lønstatistik for ledere

Læs mere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere Lederløn 2011 velkommen til Lederløn Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener. 9 alt

Læs mere

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM LEDERLØN 2011 VELKOMMEN TIL Lederløn % Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener LEDERLØN

Læs mere

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere INDHOLD 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Morgendagens Ledere 2004

Morgendagens Ledere 2004 Morgendagens Ledere 2004 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Det er nu andet år i træk, at dagbladet Børsen i samarbejde med SAS Institute sætter fokus på Morgendagens Ledere i Danmark. Morgendagens

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed august 2010 Køn, løn og ledelse Resumé Uanset krise eller opsving så er Danmarks styrke en fleksibel og højt uddannett arbejdskraft. Denne analyse ser på barrierer og muligheder for at alle, uanset køn,

Læs mere

Morgendagens Ledere 2003

Morgendagens Ledere 2003 Morgendagens Ledere 2003 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Undersøgelsen af Morgendagens Ledere er den første af sin art i Danmark. Inspirationen har været, at mange af dagens topledere i danske

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

Danske Lønninger 2015. Lønstatistik for chefer og funktionærer

Danske Lønninger 2015. Lønstatistik for chefer og funktionærer Danske Lønninger 2015 Lønstatistik for chefer og funktionærer Copyright 2015 - Bluegarden A/S og Stine Normann Lønanalyse Alle rettigheder skal respekteres. Enhver form for hel eller delvis distribution

Læs mere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION Udgivet

Læs mere

Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år. Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008

Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år. Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008 Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008 af Steen Scheuer, Torben Andersen og Kristian Rune Hansen Marts 2010 1 Erhvervsøkonomi

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005 STRUKTUR 2004 STRUKTUR 2004 Statistikken er i 2004 baseret på lønoplysninger for ca. 560.000 lønmodtagere på DA-området. Af de 560.000 lønmodtagere udgør voksne 518.000, hvoraf de 225.000 er funktionærer,

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4.1 Sammenfatning 177 4.2 Overenskomsterne i de to sektorer 18 4.3 Ledelsesrummet for ledere i den offentlige sektor 191 4.4 Lønforholdene

Læs mere

Medarbejderloyalitet 07/08

Medarbejderloyalitet 07/08 Medarbejderloyalitet 07/08 IT RESEARCH P A R T O F L O Y A L T Y G R O U P Indholdsfortegnelse Medarbejderloyalitet i it-branchen 07/08...2 Tak til...2 Om rapporten...2 Baggrund...4 Hvad er loyalitet og

Læs mere

Lønstatistik for ansatte medlemmer

Lønstatistik for ansatte medlemmer Lønstatistik for ansatte medlemmer 2013-2014 DJ-medlemmer, ansat i samme stilling på samme arbejdsplads i både oktober 2013 og 2014 har i gennemsnit opnået en lønstigning på 1,8% i den faste løn Lønniveauet

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Beretning for Ledernes Hovedorganisation

Beretning for Ledernes Hovedorganisation 2001 Beretning for Ledernes Hovedorganisation Indholdsfortegnelse Beretning Ledernes Hoveorganisation 2001 Tryk: Århus Stiftsbogtrykkerie, april 2002 Oplag: 2500 eksemplarer Design: Bysted HQ Ansvarshavende

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Job og karriere. I den ny økonomi - en CA-undersøgelse

Job og karriere. I den ny økonomi - en CA-undersøgelse Job og karriere I den ny økonomi - en CA-undersøgelse CA er meget mere end dagpenge Aktiv jobsøgning Ansøgninger E-mail service Bladet CA-nyt CivilPension Efterløn Feriedagpenge Informationsmøder Interviewtræning

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber Danmarks Statistik 20. marts 2009 Til Lønkommissionen Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber 1 Indledning og sammenfatning 1.1 Undersøgelsens kommissorium Kortlægning af nuværende lønbegreber Forslag til

Læs mere

LEDERKARRIEREN ANNO 2012

LEDERKARRIEREN ANNO 2012 LEDERKARRIEREN ANNO 2012 Juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Resumé side 3 Lederkarrieren i gennemsnit side 6 Efteruddannelse i ledelse side 9 Ledighed side 11 Erfaring som opsagt Årsag til

Læs mere