Introduktion til teoretisk statistik og nogle af dens anvendelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til teoretisk statistik og nogle af dens anvendelser"

Transkript

1 Bent Willum Hansen Introduktion til teoretisk statistik og nogle af dens anvendelser S2 10 S BEWIstat 5 6

2 EMNEOPDELTE OPGAVESAMLING Beskrivende statistik...2 Sandsynlighedsregning...3 Stokastiske variable...6 Modeller og sandsynlighedsfordelinger...8 Estimation...12 Multinomiske modeller...15 Regressionsanalyse...18 Hypotesetest af µ, σ, p og λ...22 Stikprøveteori...26 Fejltyper og Styrkefunktion...28 Bestemmelse af stikprøvestørrelse...29 OPGAVESÆT MED PROGRESSIV EMNEOPTAGELSE...31 OPGAVESÆT MED BLANDEDE OPGAVER...67

3 Bent Willum Hansen S2 S1 1

4 Beskrivende statistik Beskrivende statistik Opgave A Et teleselskab er interesseret i at sammenligne tilfredsheden hos deres kunder i Århus og København. De har derfor udtaget 2 stikprøver en fra København og en fra Århus. Tilfredsheden er målt på en skala fra 1 til 10 med 1 som meget utilfreds og 10 som meget tilfreds. Resultatet af undersøgelsen fremgår af følgende tabel: Tilfredshedsscore København Århus A.1 Udregn både for København og Århus følgende nøgletal: Gennemsnittet for tilfredshedsscoren Standardafvigelsen for tilfredshedsscoren Medianen for tilfredshedsscoren Kvartilsættet for tilfredshedsscoren Skævhed A.2 Foretag på baggrund af ovenstående nøgletal en sammenligning af de to stikprøver. Opgave B Teleselskabet ønsker at udregne prisindeks for de 3 forskellige modeller af mobiltelefoner A, B og C. Selskabet har indsamlet relevante oplysninger for de 3 modeller, som fremgår af følgende tabel: Model pris afsætning (1.000 stk.) 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal pris pris pris afsætning (1.000 stk.) afsætning (1.000 stk.) afsætning (1.000 stk.) A B C Beregn Laspeyres, Paasches og Fishers prisindeks for 2. kvartal, 3. kvartal og 4. kvartal, idet 1. kvartal benyttes som basisperiode. 2

5 Sandsynlighedsregning Sandsynlighedsregning Bemærkning! Ved løsning af nogle af opgaverne skal der gøres brug af sætningen: Hvis hændelserne H 1, H 2,..., H q danner et udfaldsrum H 1 H 2... H q = U og deres indbyrdes fællesmængde er tom H i H j = Ø så gælder det, at sandsynligheden for hændelsen A er givet ved P(A) = P(A H 1 ) + P(A H 2 ) P(A H q ) Specielt gælder det for to vilkårlige hændelser A og B, at P(A) = P(A B) + P(A B ) Opgave 1 Med udgangspunkt i teoribogens tabel 1 side 25, besvares følgende spørgsmål. a) Bestem P(H 5 ) og P(H 6 ) b) Bestem P(H 5 H 6 ) c) Bestem P(H 5 H 6 ) d) Vis at P( H 6 ) = P( H6 H 5 ) + P( H6 H 5 ) og forklar resultatet i ord e) Bestem P(H 5 H 6 ) og vis at P(H 5 H 6 ) = P(H 6 ) P(H 5 H 6 ) f) Undersøg om P(H 5 ) og P(H 6 ) er uafhængige. Opgave 2 I et eksperiment kan der forekomme følgende hændelser A, B, C, I og II, hvor det oplyses, at den indbyrdes fællesmængde mellem A, B og C er tom og at den indbyrdes fællesmængde mellem I og II er tom. På denne baggrund defineres et udfaldsrum U = {u 1, u 2, u 3, u 4, u 5, u 6 }, hvor udfaldene er karakteriseret ved: u 1 = A I; u 2 = A II; u 3 = B I; u 4 = B II; u 5 = C I; u 6 = C II Det oplyses at P(u 3 ) = P(u 4 ) = 0,15 P(I) = 0,60 og P(II) = P(A) = 0,4 hændelserne A og I er uafhængige hændelserne A og II er uafhængige Ved løsning af spørgsmålene i opgave 2 på næste side skal det fremgå hvilke fra følgende formelsæt der er bragt i anvendelse:: 1) P(A B) = P(A) + P(B) P(A B) 2) P( A ) = 1 P(A) P(A B) 3) P(A B) = P(B) 4) A og B er uafhængige P(A B) = P(A) P(B) 5) Lad B 1, B 2,..., B n være disjunkte og B 1 B 2... B n = U så gælder der, at P(A) = P(A B 1 ) P(A B 2 )... P(A B n ) Specielt gælder det, at P(A) = P(A B) + P(A B ) 3

6 Sandsynlighedsregning a) Udfyld en tabel, svarende til nedenstående, med relevante sandsynligheder. A B C I P(I) = II P(II) = P(A) = P(B) = P(C) = Bestem sandsynlighederne b) P(A I) c) P(A B) d) P(A I) e) P(A B) f) P( A ) g) P(II A) h) P(A A ) i) P(C II) + P( C II) Opgave 3 Sandsynlighederne for et eksperiment med 6 udfald er givet ved tabellen: A B C I alt M 0,10 0,40 K 0,20 0,60 I alt 0,30 0,20 1,00 Det oplyses at P(M B) = 0,25 Udfyld resten af tabellen, idet anvendte regneregler skal angives eksplicit. Opgave 4 For hændelserne A og B gælder: P(A) = 0,40, P(B A) = 0,50 Bestem P(A B) Opgave 5 P(A B) = 0,3 og P(A B ) = 0,2 Angiv P(A) og begrund svaret. Opgave 6 P(A B) = 0,2, P( B ) = 0,6 og P(A B ) = 0,5 Bestem P(A). Opgave 7 (den svære) Et sommerhusområde er udlejet til udelukkende danskere og tyskere. 60 % af sommerhusene er udlejet til danskere. Det oplyses endvidere, at 10 % af danskerne har sommerhus ved vandet, mens det for tyskernes vedkommende gælder, at 20 % har sommerhus ved vandet. Bestem sandsynligheden for, at en tilfældigt valgt person med sommerhus ved vandet, er dansker. 4

7 Sandsynlighedsregning Opgave 8 På et loft hænger 20 strømper, hvoraf de 12 er røde. Lyset går ud og der skal nedtages 6 strømper. Bestem sandsynligheden for, at a) netop 4 er røde b) ingen er røde c) mindst én er rød d) højst 5 er røde Opgave 9 Ved en spilleautomat er der tre udfald A, B og C. Sandsynligheden for at A, B eller C indtræffer er henholdsvis 20 %, 30 % og 50 %. Nu spilles der 3 gange. Bestem sandsynligheden for a) A indtræffer ikke b) A indtræffer mindst én gang c) A indtræffer netop én gang d) Udelukkende B og C indtræffer e) Udelukkende A og B indtræffer f) A, B og C indtræffer 5

8 Stokastiske variable Stokastiske variable Opgave 10 En virksomhed ønsker at vurdere den fremtidige samlede afsætning for 2 varer, S 1 og S 2. Antag at afsætningen kan beskrives ved en stokastisk variabel, således at X = afsætning for vare S 1 ; E(X) = stk. og VAR(X) = Y = afsætning for vare S 2 ; E(Y) = stk. og VAR(Y) = a) Bestem den forventede samlede afsætning for de to varer under et. b) Bestem både varians og standardafvigelse for de to varer under et. c) Salgsprisen pr. stk. for de to varer er 5 kr. for vare S 1 og 10 kr. for vare S 2. Bestem den forventede omsætning samt den varians, der knytter sig til omsætningen. Opgave 11 I Sønderjylland er ha-udbyttet i gennemsnit kg. I Vestjylland er ha-udbyttet i gennemsnit 800 kg. Fra Sønderjylland skal der udtages en stikprøve på 10 ha og fra Vestjylland skal der udtages en stikprøve på 20 ha. Vi indfører følgende betegnelser: X i = udbytte i Sønderjylland pr. ha, for arealenhed nr. i ; i = 1, 2,.., 9, 10 Y j = udbytte i Vestjylland pr. ha, for arealenhed nr. j ; j = 1, 2,.., 19, 20 a) Bestem stikprøvens forventede høstudbytte, både for Sønderjylland og for Vestjylland. b) Bestem det forventede gennemsnitlige høstudbytte pr. ha for begge stikprøver under et. c) I Sønderjylland er prisen for et kg høstudbytte 2 kroner og i Vestjylland er den tilsvarende pris 2,5 kr. Hvilken forventet samlet salgsværdi vil de to stikprøven få? d) I Sønderjylland er det opgjort, at variansen pr. ha høstudbytte er , mens variansen i Vestjylland er opgjort til Angiv den usikkerhed (= standardafvigelse), der knytter sig til svaret i spm. c). Opgave 12 Vi betragter et eksperiment, hvor der kastes én gang med en mønt og én gang med en terning. Vi definerer følgende stokastiske variable: X = antal plat Y = antal øjne Bestem forventning og varians for variablen: Z = X + Y 6

9 Stokastiske variable Opgave 13 På destinationen St. Anton har rejsebureauet Downhill indgået en kontrakt med den lokale lægeklinik om at modtage og behandle gæster, der er kommet til skade ved skiløb. I den tid, som Downhill har haft kontrakt med lægeklinikken, har den gennemsnitlige udgift i forbindelse med skiskader, andraget kr. pr. skade. Downhill finansierer disse omkostninger via en forsikringsordning de selv administrerer. Prisen på forsikringen pålægges alle rejser til St. Anton. Erfaringsmæssigt regner Downhill med, at sandsynligheden for at pådrage sig en skade ved skiløb i løbet af en uge, kan sættes til 0,07. Vi betragter nu et rejseselskab på 300 personer og definerer de stokastiske variable: X i = antal skader for person nr. i ; x i {0; 1} Endvidere indfører vi variablen Y med følgende betydning: 300 Y = X i = antal ugentlige skader i forbindelse med skiløb for et rejsehold på 300 deltagere. i= 1 a) Bestem E(Y) og VAR(Y). b) Bestem de forventede forsikringsomkostninger for et rejsehold på 300 personer. c) Bestem standardafvigelsen med hensyn til forsikringsomkostningerne for et rejsehold på 300 personer. Opgave 14 En ejendomsmægler har erfaring for, at villaer har en forventet liggetid på 90 dage med en varians på 900, mens de tilsvarende tal for ejerlejligheders vedkommende er 100 og 400. Ejendomsmægleren har netop fået 20 nye kunder, som har bedt ham formidle salget af i alt 12 villaer og 8 ejerlejligheder. Det skønnes, at en 'liggedag' koster kunden 500 når der er tale om salg af villaer og 450 kr. når der er tale om salg af ejerlejligheder. Bestem de samlede forventede 'liggetidsomkostninger' og den tilhørende standardafvigelse som er forbundet med det forestående salg af de 20 ejendomme. Opgave xx I indeværende periode forventes lønnen for en økonom at være kr. med en standardafvigelse på kr. I den kommende periode forventes lønnen at stige. Den forventede lønstigning og tilhørende standardafvigelse er henholdsvis kr. og kr. Antag at korrelationskoefficienten mellem løn i indeværende periode og lønstigning i den kommende periode er 0,5. a) Bestem den forventede løn i den kommende periode. b) Bestem standardafvigelsen for lønnen i den kommende periode. 7

10 Modeller og sandsynlighedsfordelinger Modeller og sandsynlighedsfordelinger Opgave 15 I nedenstående situationer skal du angive den relevante variabel og hvilken fordeling denne kan antages at følge. a) En tilfældig mandag mellem kl og optælles antal personer, der søger asyl ved grænsen til Tyskland. b) På Danfoss har man i en uge optalt antal arbejdsulykker. c) Med henblik på at vurdere andelen af alvorlige arbejdsulykker, har man blandt 78 registrerede arbejdsulykker fundet 3 der krævede sygefravær i mere end en måned. d) For at vurdere beståelsesprocenten i statistik på MAK-studiet er der udtaget en simpel tilfældig stikprøve på 100 studerende. I alt har 65 af disse bestået. e) Blandt de studerende, der har bestået i statistik på MAK-studiet, har man opgjort det ugentlige forbrug af timer til at studere statistik. f) Ved kvalitetskontrollen på De Danske Spritfabrikker udtages der løbende en stikprøve, hvor alkoholprocenten måles. g) Blandt de formodede hiv-smittede i Danmark udtages der en stikprøve på 75 personer for at vurdere andelen af heteroseksuelle. Det oplyses, at der er hiv-smittede i Danmark. Opgave 16 For hvert af nedenstående eksperimenter er der defineret en stokastisk variabel X. Bestem for hvert af nedenstående eksperimenter følgende: 1) Fordeling af X: hypergeometrisk, binomial, poisson eller normal 2) P(X < 4), P(X > 6), P(4 X 6) og P(X = 5) 3) E(X) og st.afv(x) a) Undersøgelse af kviksølvindhold i bundprøver fra Københavns havn. 25 % af bundprøverne indeholder kviksølv over en kritisk grænseværdi. X = antal bundprøver der overskrider den kritiske grænseværdi ud af i alt 25 bundprøver. b) 40 % af de MAK-studerende kommer direkte fra gymnasiet. Der udtages en stikprøve på 8 MAK-studerende X = antal studerende der er kommet direkte fra gymnasiet. c) Undersøgelse vedrørende antal læsere af Berlingske Tidende. 40 % af avislæsere læser Berlingske Tidende. X = antal læsere af Berlingske Tidende ud af en stikprøve på 10. d) Undersøgelse af cadmiumindhold i mg af drikkevandsprøver i Vestjylland. Det gennemsnitlige indhold pr. drikkevandsprøve er 1 mg og variansen er 1. X = antal mg cadmium pr drikkevandsprøve. e) Undersøgelse af antal flyankomster i Kastrup i tidsrummet I gennemsnit lander der 15 fly i dette tidsrum. X = antal flyankomster i tidsrummet

11 Modeller og sandsynlighedsfordelinger f) Undersøgelse af togforsinkelser i perioden 1/1-31/1. I gennemsnit er der 18 togforsinkelser. X = antal togforsinkelser mellem 1/1-31/1 g) Undersøgelse af togforsinkelser over 20 minutter. Hvert 10. tog er forsinket over 20 minutter. X = antal forsinkelser over 20 min. ud af en stikprøve på 20 forsinkelser. h) Undersøgelse af dagtemperatur kl i januar måned. Middeltemperaturen er 4 grader celsius og variansen er 25. X = dagtemperatur kl i januar måned i) Undersøgelse af antal dage med en dagtemperatur over 5 grader celsius i januar måned. 20 % af dagene har en temperatur over 5 grader celsius i januar. X = antal dage med over 5 grader celsius i januar måned ud af en stikprøve på 15 dage j) Undersøgelse af længere tids soleksponerings kræftfremkaldende virkning. Der er 5 % der udvikler hudkræft ved overdreven soldyrkning. Der udtages en stikprøve på i alt 20 personer, som har været udsat for længere tids soleksponering. X = antal hudkræfttilfælde k) Undersøgelse af længere tids soleksponerings kræftfremkaldende virkning. I gennemsnit er der 12 personer om året i Roskilde der udvikler hudkræft. X = antal personer i Roskilde der udvikler hudkræft i løbet af et år l) Undersøgelse over mængden af ukurante varer som følge af utilstrækkelige lagerfaciliteter. Det har vist sig at 15 % af varerne bliver ukurante som følge af de utilstrækkelige opbevaringsforhold. Et udvalgt parti varer på i alt 18 enheder studeres. X = antal enheder der bliver ukurante m) Studier over alkoholprocenten ved fremstilling af kirsebærvin. En hobbyist fremstiller 25 flasker vin og det viser sig at 10 af flaskerne har en alkoholprocent over 7. Han har ikke mærket flaskerne, så efter en vis tid har han glemt, hvilke flasker der havde den "store" alkoholprocent. X = antal flasker med den "store" alkoholprocent når der fremtages i alt 12 flasker vin til en familiefest n) Lille Børge tror, han er god til at skyde med luftgevær. Ud af 20 skud forventer han at ramme plet 2 gange. Til en havnefest køber Børge 15 skud. X = antal gange Børge rammer plet 9

12 Modeller og sandsynlighedsfordelinger Opgave 17 En virksomhed, der fremstiller jernkæder, mener at have opfundet en bedre produktionsmetode. For at undersøge om den nye metode er bedre end den hidtil brugte, prøvefremstiller man 15 stk. 8 mm kæde, hver med en længde af 5 meter. Man opspænder hvert kædestykke i en prøvebænk, hvor man strækker kæden, ind til den springer. Følgende trækbelastninger, alle målt i kg, blev registreret umiddelbart før kædestykket brød sammen: 2.453, 1.980, 2.758, 3.110, 2.738, 2.917, 2.322, 2.645, 2.566, 2.200, 2.441, 2.778, 2.691, 2.533, Ved den hidtil brugte fremstillingsmetode var brudstyrken normalfordelt med en middelværdi på kg og en standardafvigelse på 100 kg. 1 Undersøg, om brudstyrken efter den nye metode kan antages at følge en normalfordeling 2 Virksomheden sælger sine kæder med garanti for, at kæderne har en brudstyrke på mindst kg. Kommenter denne påstand, både i relation til kæder fremstillet efter den hidtil brugte fremstillingsmetode, og i relation til den nye fremstillingsmetode. 3 Antag at der skal fremstilles en prøveproduktion på 10 kabler efter den gamle metode. Bestem sandsynligheden for at den gennemsnitlige brudstyrke for de 10 kabler er på mindst 2.573,4 kg. 4 Virksomheden fremstiller en prøveproduktion på 50 kabler efter den nye metode. Estimer sandsynligheden for, at mindst 48 kabler har en brudstyrke, der opfylder garantien. 5 a) Hvilken garanti kan virksomheden tilbyde for kabler produceret efter den gamle metode, hvis man ønsker, at garantien skal opfyldes med en sandsynlighed på 98 %? b) Hvilken gennemsnitlig brudstyrke, det vil sige µ, skal kablerne have efter den nye metode, hvis virksomheden ønsker, at garantien på kg skal opfyldes med en sandsynlighed på 98 %? 6 Virksomheden har erfaring for, at den gennemsnitlige afsætning pr. måned er meter, med en varians på Kablernes udsalgspris pr. løbende meter er kr. Bestem virksomhedens forventede omsætning pr. måned, samt den tilhørende standardafvigelse. Opgave 18 Ved rensning af flasker i forbindelse med ølproduktion må man i gennemsnit regne med, at anlægget får driftstop 3 gange i løbet af en uge. a) Bestem sandsynligheden for, at der sker mindst 4 driftstop i løbet af en uge. b) Bestem sandsynligheden for, at der sker mindst 16 driftstop i løbet af en måned (= 4 uger). Opgave 19 Antag, at der er en sandsynlighed på 0,40 for at en tilfældig person, der er ryger, kan stoppe med at ryge. Bestem sandsynligheden for, at der blandt 30 rygere er mellem 12 og 15 personer (begge inklusive), der kan stoppe rygningen. Opgave 20 Ved indtagelse af en cola kan det antages, at det i gennemsnit medfører en vægtforøgelse på 50 gram med en standardafvigelse på 20. Bestem sandsynligheden for, at en person, der har drukket en cola, højst øger sin vægt med 40 gram. 10

13 Modeller og sandsynlighedsfordelinger Opgave 21 Køretiden for en vognmand fra København til Esbjerg er udregnet til i gennemsnit at tage 7 timer. Standardafvigelsen kan erfaringsmæssigt sættes til 1. Der udtages en stikprøve på 35 kørsler. Bestem sandsynligheden for at gennemsnittet af køretiden for de 35 kørsler er mellem 6 og 7 timer. Vink! Overvej hvilken fordeling variablen X følger, når X i ~ N(µ, σ 2 ) (se bogen) Opgave 22 En virksomhed har erfaring for at deres afsætning X i styk følger en normalfordeling N(1050, ) De ønsker at opbygge et bufferlager således at efterspørgslen kan efterkommes i mindst 98 % af tilfældene. Bestem bufferlagerets størrelse. Opgave 23 En stikprøve på 10 biler har vist at deres hastighed var følgende: 56, 54, 48, 49, 50, 57, 44, 52, 52, 47 Kontroller grafisk om hastigheden kan antages at følge en normalfordeling. 11

14 Estimation Estimation Opgave 24 I et forsøg på at estimere den gennemsnitlige ordrestørrelse blandt gæster i en restaurant, er der udtaget en stikprøve på 10 personer. Stikprøveresultatet var følgende ordrestørrelse i kr.: 75, 77, 95, 102, 35, 75, 97, 97, 65, 70. Fra tidligere undersøgelser vides at standardafvigelsen σ er 15. a) Punktestimer den gennemsnitlige ordrestørrelse b) Lav et 95 % konfidensinterval for den gennemsnitlige ordrestørrelse c) Anvend punktestimatet fundet i spm. a) til at bestemme sandsynligheden for at en tilfældig gæst afgiver en ordre på mere end 90 kr. d) 90 % af ordrerne er større end et vist beløb K. Anvend punktestimatet fundet i spm. a) til at udregne størrelsen K. Opgave 25 En undersøgelse blandt 340 mænd og 114 kvinder der læser Romanbladet viste at gennemsnitsalderen blandt mændene var 47 år og blandt kvinderne 44 år. Antag at populationens standardafvigelse for både mænd og kvinder er 8. a) Udregn et 95 % konfidensinterval for gennemsnitsalderen for mænd. b) Udregn et 95 % intervalestimat for gennemsnitsalderen for kvinder. c) Sammenlign de to konfidensintervaller og overvej om man kan antage at der er forskel i gennemsnitsalderen. d) Bestem sandsynligheden for at alderen for en tilfældig kvindelig læser er højere end alderen for en tilfældig mand. Ved beregningen anvendes de relevante punktestimater. Benyt sætningen: Hvis X N(µ 1, σ 1 2 ) og Y N(µ 2, σ 2 2 ) er uafhængige så er (X Y) N(µ 1 µ 2, σ σ 2 2 ) Opgave 26 En stikprøveundersøgelse blandt 250 amerikanske fabriksarbejdere viste en gennemsnitlig årsindkomst på $ og en standardafvigelse på $5.000 a) Bestem et 90 % konfidensinterval for populationsgennemsnittet. b) Bestem et 95 % konfidensinterval for populationsgennemsnittet. c) Bestem et 99 % konfidensinterval for populationsgennemsnittet. d) Forklar hvad der sker efterhånden som konfidensniveauet hæves og hvorfor det nødvendigvis må være sådan. 12

15 Estimation Opgave 27 Op til en turnering har bowlingklubben Keglegodte udført en undersøgelse, der skal blotlægge spillernes form. Blandt de 10 turneringsspillere har man noteret, hvor mange strikes der laves ud af 245 kast. Resultatet var 205. a) Angiv et punktestimat for andelen af strikes blandt de 10 turneringsspillere. b) Angiv et 95 % konfidensinterval for andelen af strikes blandt de 10 turneringsspillere. c) Benyt punktestimatet fra spm. a) og udregn sandsynligheden for at der laves 8 eller flere strikes ud af 10 kast. Opgave 28 I 10 på hinanden følgende dage observerer man antallet af færdselsuheld, der involverer cyklister. Resultatet af undersøgelsen var følgende: 16, 13, 14, 17, 25, 11, 14, 16, 12, 15. a) Bestem et punktestimat for det gennemsnitlige antal færdselsuheld pr. dag. b) Bestem et 90 % konfidensinterval for det gennemsnitlige antal færdselsuheld pr. dag. Opgave 29 En stikprøve undersøgelse blandt 14 sygeplejersker har vist et gennemsnitligt sygefravær på 12 % og en standardafvigelse på 4 %. (Bemærk at der ikke er tale om populationens standardafvigelse, men om stikprøvens standardafvigelse). a) Beskriv populationens elementer. b) Angiv et punktestimat for det gennemsnitlige sygefravær. c) Angiv et punktestimat for populationsvariansen og populationens standardafvigelse med hensyn til sygefravær. d) Angiv et 99 % konfidensinterval for populationsgennemsnittet. e) Angiv et 90 % konfidensinterval for både populationsvarians og populationsstandardafvigelse med hensyn til sygefravær. Opgave 30 Blandt 100 tilfældigt valgte MAK-studerende er det konstateret, at den gennemsnitlige forberedelsestid til samtlige fag pr. uge er 6 timer med en tilhørende varians på 4. Endvidere er det konstateret, at 20 af disse studerende ikke forbereder sig til statistik. a) Angiv et 95 % konfidensinterval for den gennemsnitlige forberedelsestid blandt MAK-studerende. b) Angiv både et punkt- og intervalestimat for den andel af MAK-studerende, der ikke forbereder sig til statistik. Konfidensintervallet skal have niveauet 95 %. c) Angiv et 90 % konfidensinterval for populationsvariansen. d) Antag at σ 2 = 3. Beregn på denne baggrund sandsynligheden for at s 2 3,27. 13

16 Estimation Opgave 31 Anderierne håber naturligvis på, at rigtig mange mennesker vælger and juleaften. For at få en ide om, hvor stor en andel der vælger and, har anderiet udspurgt 780 tilfældige personer. 480 svarede at de ville spise and juleaften. Udarbejd et 95 % intervalestimat for denne andel. Opgave 32 Opgave der kan bruges til evaluering af egen viden og indsats A En planteskole har omlagt deres bede og plantestier, samt ombygget forretningen. I den forbindelse har de lavet en rundspørge blandt tilfældige kunder, hvor kunderne er blevet spurgt om de foretrækker den nye indretning frem for den gamle og om den tid de har brugt i havecentret. Resultatet af undersøgelsen var at der blandt 120 adspurgte var 82 som syntes at indretningen var bedre end den gamle indretning og at de i gennemsnit havde brugt 40 minutter med en standardafvigelse på 20 minutter i havecentret. 1) Angiv et 95 % konfidensinterval for den andel af kunderne som synes at den nye indretning er bedre end den gamle indretning. 2) Angiv et 90 % konfidensinterval for den tid som kunderne i gennemsnit vil bruge i havecentret, samt udregn et 90 % konfidensinterval for den standardafvigelse der er knyttet til kundernes tidsforbrug i havecentret. B En bank har som et forsøg oprettet en konsulenttjeneste i tilknytning til en af deres investeringsforeninger. Med henblik på at bemande denne tjeneste ønsker man at få et skøn over hvor mange opringninger der kommer om mandagen mellem kl og kl Et forsøg over 5 tilfældige mandage har vist følgende resultat: Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag d. 2/10 d. 9/10 d. 23/10 d. 30/10 d. 13/ I forbindelse med ovennævnte undersøgelse blev navn og adresse registreret for dem der ringede op. Efter 3 måneder opgjorde man for de 23 personer der havde ringet op, hvor mange penge de havde investeret i foreningen. En sammentælling viste, at de i gennemsnit havde investeret kr. med en standardafvigelse på kr., samt at 10 af investorerne havde investeret kr. eller mere. 1) Bestem både et punktestimat og et 95 % konfidensinterval for det antal personer man kan forvente der vil ringe til konsulenttjenesten en mandag mellem kl og ) Bestem et 90 % konfidensinterval for den andel af dem der henvender sig til konsulenttjenesten, og investerer mindst kr. inden for 3 måneder. Fra tidligere omfattende undersøgelser har man erfaring for at standardafvigelsen med hensyn til investeringens størrelse kan antages at være kr 3) Bestem et 90 % konfidensinterval for den gennemsnitlige investering bankens kunder vil foretage i løbet af en 3 måneders periode 14

17 Multinomiske modeller Multinomiske modeller Opgave 33 I 1999 viste en omfattende undersøgelse, at andelene af tv-seere, der foretrækker henholdsvis TV-DANMARK, TV-2 og DR1, fordelte sig således: Andel der ser mest tv fra DR1 TV2 TV-Danmark 35 % 40 % 25 % I 2000 udførtes en stikprøveundersøgelse, bestående af 340 personer, hvor hver person blev spurgt om, hvilken af de tre stationer de havde som 1. prioritet. Undersøgelsesresultatet fremgår af nedenstående tabel: Antal med 1. prioritet DR1 TV2 TV-Danmark Tyder denne stikprøveundersøgelse på, at seer-andelene er ændret? Opgave 34 En undersøgelse fra 16. maj 2000, angående hvilket transportmiddel der benyttes oftest, viste følgende fordeling: Tog: 15 % Bus: 18 % Bil: 52 % Andet: 15 % Undersøgelsen omfattede 300 personer. I 1998 blev der foretaget en omfattende undersøgelse, der viste, at de tilsvarende andele var Tog: 18 % Bus: 20 % Bil: 45 % Andet: 17 % Kan vi på baggrund af undersøgelsesresultatet fra 2000 konkludere at andelene er ændret? Opgave 35 En undersøgelse fra USA, hvor man spurgte hver enkelt deltager om, hvilken farve han/hun foretrækker viste Farve Antal Brun 20 Gul 15 Rød 30 Orange 22 Grøn 16 Blå 12 Kan det for USA som helhed afvises, at andelene med hensyn til farvevalg er lige store? Opgave 36 En pc-producent vil undersøge, om der er forskel i folks præferencer med hensyn til nogle bestemte skærmtyper A, B, C og D. En undersøgelse omfattende potentielle kunder viste: A: 27 % B: 30 % C: 25 % D: 18 % Tyder stikprøveresultatet på, at præferencerne er forskellige? 15

18 Multinomiske modeller Opgave 37 En importør af biler har undersøgt sammenhængen mellem købt bilmodel og købernes bopæl. Nedenfor gengives de tal importøren har fundet frem til ved en tilfældig udvalgt stikprøve på 500. Sedan Lift back Stationcar I alt Jylland Øerne København I alt Undersøg ved en test på 5 % niveauet om der er sammenhæng mellem bilmodel og bopæl og i givet fald identificer hvilke kategorier der især er sammenhæng imellem. Opgave 38 En ejendomsmægler har for 300 ejerboliger undersøgt sammenhængen mellem salgstid og beliggenhed. Undersøgelsesresultatet i procent af de 300 ejerboliger fremgår af følgende tabel: Salgstid I alt Område 1 Område 2 i mdr % 13 % 23 % 1 12 % 17 % 29 % 2 12 % 17 % 29 % over 2 9 % 10 % 19 % I alt 43 % 57 % 100 % Undersøg ved en test, om der er uafhængighed imellem salgstid og beliggenhed. Opgave 39 En spiller, der spiller Joker, ønsker at undersøge om der er uafhængighed i rækkefølgen af lige og ulige numre. Spilleren har derfor samlet oplysninger om 204 spil. Nedenstående tabel viser hvor ofte lige og ulige cifre optrådte efter hinanden. Første ciffer Andet ciffer Lige Ulige Lige Ulige Undersøg ved en test, om der er uafhængighed i rækkefølgen af lige og ulige cifre. 16

19 Multinomiske modeller Opgave 40 I et messecenter ønsker man at undersøge betydningen af standenes placering. I den forbindelse vil man undersøge det rimelige i at opstille modellen: Model: X = antal personer der i løbet af en periode på 15 minutter besøger standen ~ ps(λ) 3 forskellige steder i messecentret med placering A, B og C har man opsat den samme stand. For hver stand har man løbende registreret antal besøgende for perioder af 15 minutter. Resultatet for stand A er Antal besøgende eller flere Antal perioder I alt 75 Undersøg ved en test rimeligheden i at opstille ovenstående model. 17

20 Regression Regressionsanalyse Opgave 41 Et slagteri vil begynde en produktion af hundefoder. Til prisfastsættelsen af hundefoder ønsker virksomheden at identificere de faktorer, der er bestemmende for totalomkostningerne vedrørende produktion af hundefoder. Slagteriet har målt den anvendte mængde af variable produktionsfaktorer og totalomkostningerne i de første 7 dages produktion. Resultaterne fremgår af følgende tabel: Produktion i kg Tilsat stabilisator i kg Tilsat protein i kg Totale produktionsomkostninger i kr ,5 5,5 5,5 5, ,0 16,5 16,6 17,5 18,0 19,0 21,0 Alle delopgaver 33.2 til 33.6 besvares på baggrund af den opstillede model i 33.1 Opgave 41.1 Foretag en grafisk afbildning af talmaterialet vedrørende sammenhængen mellem produktionen i kg og de totale produktionsomkostninger og opstil på den baggrund en regressionsmodel. Præciser forudsætningerne for modellen. Opgave 41.2 Estimer modellens parametre og giv en økonomisk fortolkning af disse. Opgave 41.3 Beregn determinationskoefficienten og fortolk denne. Opgave 41.4 Afgør ved en test, om der er lineær sammenhæng mellem produktionen i kg og de totale produktionsomkostninger. Opgave 41.5 En dag planlægger slagteriet at producere kg. Bestem et 95 % forudsigelsesinterval for de totale produktionsomkostninger. Opgave 41.6 Beskriv hvordan det er muligt grafisk at kontrollere modellens forudsætninger. Opgave 41.7 Redegør for, om modellen i opgave 41.1 bør udbygges med de øvrige produktionsfaktorer. 18

21 Regression Opgave 42 Et engelsk Travselskab Racing Horse har haft et svingende antal gæster gennem de seneste 10 år. Man mener, at det specielt er faktorerne vejret og entréprisen, der kan forklare antallet af gæster pr. travdag. Med henblik på at undersøge om denne formodning holder stik, har man for de seneste 10 år indsamlet data om det gennemsnitlige antal gæster pr. travdag, antal dage med tørvejr og entrépriser. Undersøgelsesresultatet fremgår af følgende tabel: Gennemsnitligt antal gæster pr. travdag Y Antal tørvejrsdage X1 Entrépris X Opstil en regressionsmodel, der beskriver sammenhængen mellem det gennemsnitlige antal gæster pr. travdag og antal tørvejrsdage. Kontroller om modellens forudsætninger er opfyldt Opstil en hypotese om, at der er lineær sammenhæng mellem det gennemsnitlige antal gæster pr. travdag og antal tørvejrsdage. Gennemfør testen og fortolk resultatet Opstil et 95 % forudsigelsesinterval for det gennemsnitlige antal gæster pr. travdag, hvis antal tørvejrsdage et år er Opstil og estimer en multipel regressionsmodel, der forklarer det gennemsnitlige antal gæster pr. travdag som en lineær funktion af antal tørvejrsdage og entréprisen. Argumenter for om nogle af denne models variable bør udelades. 19

KURSUSMATERIALE TIL DET NYE STATISTIKPENSUM

KURSUSMATERIALE TIL DET NYE STATISTIKPENSUM KURSUSMATERIALE TIL DET NYE STATISTIKPENSUM Det foreliggende udkast til kursusmateriale er lagt ud til orientering for kollegerne med henblik på at indhente kommentarer til materialet. Sammen med Susanne

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Stephan Skovlund APRIL 2013 GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Statistik med fokus på anvendelighed i erhvervslivet Statistik Excel - Dataanalyse Statlearn.com Indholdsfortegnelse FORORD... 6 KAPITEL 1: STATISTIKKENS

Læs mere

EKSAMENSOPGAVER I STATISTIK

EKSAMENSOPGAVER I STATISTIK EKSAMENSOPGAVER I STATISTIK 02591 Opgaverne 1-151 er udgået DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET EFTERÅR 2006 Eksamen December 2001 Opgave 152 (10 %) I denne opgave er det ikke nok at henvise til en Statgraphics

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

IDRÆTSSTATISTIK BIND 2

IDRÆTSSTATISTIK BIND 2 IDRÆTSSTATISTIK BIND 2 ii Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Reprocenter Preben Blæsild og Jørgen Granfeldt 2001 ISBN 87-87436-07-8 Bd.2 iii Forord Denne bog er skrevet til brug i et statistikkursus

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet 23. december 2003 Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet Udarbejdet af Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater...2

Læs mere

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider HD-studiets 1. del Aalborg Universitet, 28. maj 2014 Vejleder:

Læs mere

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

En Introduktion til Sandsynlighedsregning

En Introduktion til Sandsynlighedsregning En Introduktion til Sandsynlighedsregning 4. Udgave Michael Sørensen 26. juni 2003 0 Forord Til 2. udgave Disse forelæsningsnoter trækker i betydelig grad på noter udarbejdet af en række kolleger. Det

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere

Rapport om Rotteområdet i Danmark

Rapport om Rotteområdet i Danmark Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 787 Offentligt Rapport om Rotteområdet i Danmark Titel: Resumé: URL: Emneord: Rapport om rotteområdet i Danmark Rapporten er en analyse af rotteområdet

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012 5. klasse, 7.-9. klasse og Tak! Sund børn og unge udvikler sig, har lyst til at lære og er i stand til at begå sig i mange typer af fællesskaber. Med skolesundhedsprofilen

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: istock.com/3pod Side 19: istock.com/cimmerian Side 25: istock.com/mihneasim Desuden egne fotos

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Transport-SMV er Segmentering og performance

Transport-SMV er Segmentering og performance Transport-SMV er Segmentering og performance September 2003 Forord Det danske transporterhverv er kendetegnet ved mange små og mellemstore virksomheder primært inden for vejtransport, men også inden for

Læs mere

Døgnarbejde i kommuner. En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet

Døgnarbejde i kommuner. En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet Matilde Høybye-Mortensen, Kenneth Lykke Sørensen og Lotte Bøgh Andersen Døgnarbejde i kommuner En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet Døgnarbejde

Læs mere

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os Nr. 3: Oktober 1997 - Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os - De nyeste sorte tal for Danmark kommenteres af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen fra SID - Hvor mange frynsegoder

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere