alene Konfirmandtræf november 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "alene Konfirmandtræf 6. - 8. november 2012 www.roskildestift.dk"

Transkript

1 du er aldrig alene Konfirmandtræf november 2012

2 Forord Årets konfirmandtræf i Domkirken handler om, at konfirmanderne via rollespil skal sætte sig i Jesu disciples sted. Konfirmanderne vil i år gennemspille fire dilemmaer, hvor de står i samme situationer, som disciplene stod i på Jesu tid. Temaerne for dagene i Domkirken og i det følgende undervisningsmateriale er venskab, at dømme hinanden, tro og tvivl og bøn. Der er i år lagt op til to gange halvanden times undervisning før besøget i Domkirken og en lektion til opfølgning bagefter. Materialet til opfølgning bliver sendt ud som selvstændigt materiale senere på året. Der er til hver lektion indlagt mere stof end det, der normalt svarer til halvanden time, sådan at underviseren kan vælge det ud, der passer ind i egen undervisningsplan. De to lektioner under hver mødegang er ikke nødvendigvis fortløbende, men kan lægges ind andre undervisningsgange end de to gange lige før konfirmandtræffet. Stinna Arenst, religionspædagogisk konsulent, Roskilde Stift 2

3 Biskoppen skriver Guds nåde, Guds tilgivelse og kærlighed omfatter alle. Det er kristendommens kernebudskab. Det budskab er det vigtigt at få fortalt i disse år, hvor mange unge ofte føler sig alene og til overs i en stadig mere kompliceret hverdag. Det gælder måske særligt konfirmandårgangen, der i overgangen fra barn til teenager gennemlever store personlige udfordringer og omvæltninger. Her er det afgørende, at folkekirken byder sig til med evangeliet, budskabet om at Gud vil os på trods. Derfor har vi til årets konfirmandtræf valgt overskriften Du er aldrig alene. Det drejer sig om vores forhold til Gud, men det drejer sig også om forholdet til andre mennesker. Konfirmandtræf samler hvert år i tusindvis af konfirmander, og netop i dette store fællesskab midt i Roskilde, bliver det tydeligt at konfirmanderne ikke er alene, men dele af et stort broget fællesskab. Med overskriften signalerer vi, at folkekirken er inkluderende. Her er plads til alle, også de unge. Det er også deres kirke, og det er dem, der får den opgave betroet at være kirke i den kommende generation. Derfor er det vores opgave at forkynde og formidle evangeliet klart og konkret, nutidigt og nærgående, så de unge hører, at det angår dem og deres hverdag, hvor de glæder sig over og bøvler med venskab, mobning, tro og tvivl. Materialet her er en håndsrækning til det arbejde. Tag derfor godt imod det og brug det i jeres konfirmandundervisning. Velkommen til Konfirmandtræf Peter Fischer-Møller, biskop 3

4 Lektion 1 1. lektion: Venskab 2. lektion: Om at dømme andre 1. lektion: Venskab Vores forhold til andre Hvad er en god ven? Peters bekendelse og svigt (Matt. 16, 13-23). Peter er Jesu tro følgesvend og sandsynligvis det tætteste, Jesus kommer på at have god en ven. Men selvom Peter har fulgt, forsvaret og kæmpet for Jesus, ender han med at fremstå som en person, der i virkeligheden ikke ved, hvad Jesus liv og handlinger på jorden har været godt for. Peter ender med at svigte Jesus og flygte fra ham, da Jesus er allermest alene, og Peter nægter overhovedet at have kendt til Jesus. Historien handler bl.a. om kammeratskab og loyalitet, om svigt og om, at Gud accepterer os på trods af vores svigt. Del konfirmanderne ind i grupper á fire. Lad dem først to og to tale om og skrive ned, hvilke egenskaber, der kendetegner en god ven. Lad dem derefter tale sammen alle fire og skrive deres fælles forslag ned. Tag derefter hver gruppe og hør deres forslag. Skriv forslagene op på tavlen. Læs historierne om Peter i Menneskesønnen, f.eks. s , s og s Suppler evt. med andre historier, der fortæller om det indbyrdes forhold mellem Peter og Jesus. Sammenlign Peters og Jesus forhold med de ting, der står på tavlen. Er Peter en god ven. Hvorfor/ hvorfor ikke? 4

5 Nedenfor er der fire citater, som alle tre har noget med Jesus og Peters fælles historie at gøre. Den, som vil have en fejlfri ven, forbliver ensom Det er lettere at tilgive en fjende end en ven En ven kan meget vel anses for et af naturens undere En ven er én, som ved alt om dig, og alligevel kan lide dig Andagt Tal med konfirmanderne om, hvilke(t) citat(er), der passer bedst til Jesus og Peters forhold. Samtalen kan f.eks. laves som den øvelse, der hedder den varme stol. Konfirmanderne skal sidde på en stol i en ring, og der skal være en ekstra ledig stol. Underviseren læser et udsagn op, og den, der er enig, sætter sig i den ledige stol. Den, der ikke er enig, eller ikke har taget stilling, bliver siddende. Bagefter kan man tage en kort diskussion om, hvorfor man er enig eller uenig. Salme 370: Menneske, din egen magt, v. 1-3 Trosbekendelsen Læs den barmhjertige samaritaner (LK. 10, 25-37) Fadervor Salme 370: Menneske, din egen magt, v

6 Lektion 1 2. lektion: Om at dømme andre og tilgivelse: Hvis du er ren, så kast den første sten selv! (Joh. 8) Vores forhold til andre Googl Tryg-reklame togstation og vis reklamen fra Tryg Forsikring. Tal med konfirmanderne om, hvordan vi alle sammen falder for fordomme Lav derefter øvelsen fire hjørner. Hvert hjørne i rummet repræsenterer en valgmulighed, som underviseren definerer. Konfirmanderne stiller sig i det hjørne, hvor udsagnet, de er enige i, hører til. Spørgsmålet, konfirmanderne skal tage stilling til, er: Har du prøvet at danne dig en mening om en anden, hvor det så viste sig, at du havde opfattet situationen og personen helt forkert? Du har efterfølgende fortalt din forkerte opfattelse videre til alle dine venner, som også har fortalt det videre, så den, det gik ud over, fik et dårligt rygte. De fire valgmuligheder er: Ja, nej, måske, frit hjørne. Det frie hjørne dækker en mulighed, de selv finder på, og som ikke er dækket ind af de andre tre hjørner. Andet spørgsmål lyder: Hvad gjorde du så? De fire valmuligheder er: Sagde undskyld, lod som ingenting, gjorde hvad du kunne for at rette op på det igen, frit hjørne. Opfølgningen på øvelsen kan ske ved, at underviseren stiller sig i midten og spørger ind 6

7 til konfirmandernes svar eller lader dem diskutere grupperne imellem. Bed dem dernæst konfirmanderne svare på: Hvordan ville du have det, hvis det var dig selv, det gik ud over. Hvilken af de ovenstående fire muligheder ville du så gerne have, den anden valgte? Læs historien i i Menneskesønnen eller i en Bibelgenfortælling Sæt konfirmanderne i grupper á fire. Først skal de overveje følgende spørgsmål med deres sidemakker, derefter som gruppe alle fire sammen. Derefter kan underviseren, hvis det er nødvendigt, samle op og gennemgå spørgsmål og svar i plenum: Hvad gør Jesus i historien? Skulle han have gjort noget andet? Hvorfor? Hvorfor dømmer Jesus ikke kvinden? Hvorfor dømmer de omkringstående ikke kvinden? Hvad skal kvinden gøre, efter hun har forladt Jesus? Hvad vil det sige at have skyld? Hvad kan man gøre i stedet for at dømme kvinden? Eller læs historien om bjælken og splinten i øjet (Lk. 6,37-42). Historien handler om at dømme hinanden. Tal med konfirmanderne om, hvornår og hvor tit vi gør det. Vores første reaktion, når vi møder en anden, er tit at vurdere den anden. Hvad kan man gøre for at undgå at dømme hinanden ved første øjekast? En løsning er, at man kan og skal øve sig hele livet. Tal ud fra dåbsritualet og ud fra historien om kvinden grebet i ægteskabsbrud om, hvordan Gud dømmer os. Om håbet om, at Gud dømmer os inde og ikke ude. Vis klippet fra X-Faktor. Søg på Google under Blachmann bliver sur på deltagers mor. Træk evt. en parallel til dommerne i X-Faktor Thomas Blackmann og han meddommere, som kritiserer og dømmer deltagerne ude, i stedet for at dømme dem inde. 7

8 Lektion 2 1. lektion: Bønner (Matt. 6) 2. lektion: Tro og tvivl 1. lektion: Bøn: Må jeg bede om ketchuppen? (Matt. 6, 5-14) Bøn og tro Start med at bede konfirmanderne om at lave øvelsen på side 153 i lærervejledningen til Con Dios -konfirmandmaterialet eller øvelsen side 83 i samme materiales øvelsesbog 92 øvelser. og tvivl Tal med konfirmanderne om deres svar på spørgsmålene i de to øvelser. Lad konfirmanderne øve Fadervor ved at skrive en del af bønnen på hvert sit stykke papir, så det passer med antallet af konfirmander. Fadervor kan findes i et samlet dokument på under gå til idebasen/bøn/fadervor/gå et Fadervor. Bønnen lægges ud i kirkerummet, og konfirmanderne går bønnen igennem to gange. Konfirmanderne skal herefter vælge det ord, der betyder mest for dem og skrive deres egen bøn på en post-it-seddel, som sættes på ordet. Derefter gås Fadervor igen, mens bønnerne læses undervejs. Fadervor-papirerne kan også lægges i en stor bunke, hvor ordene er blandet, så kon- 8

9 firmanderne selv skal samle bønnen. Til slut siges bønnen i fællesskab. Eller konfirmanderne kan få et eller to stykker hver af bønnen og så stille sig i den rigtige rækkefølge og sige bønnen sammen i kor. Husk, at tilmelde dig årets Konfirmandtræf... Tal med konfirmanderne om, hvorfor vi beder. Bøn kan inddeles i tre hovedgrupper: Tak, skæld ud og hjælp. Konfirmanderne kan komme med forslag til ting, man kan takke for, skælde ud over eller bede om hjælp til. Tal med konfirmanderne om, at vi beder hver dag. Vi siger f.eks. må jeg bede om saltet? Lad konfirmanderne skrive deres egen bøn. Tag for eksempel udgangspunkt i kopiarket på side 157 i lærervejledningen til Con Dios. Bønnen kan f.eks. skrives sammen til en lang kirkebøn og bruges til deres konfirmation, eller de enkelte bønner kan brændes eller smides i vandet i døbefonten under en andagt. 9

10 Lektion 2 2. lektion Tro og tvivl: Troens briller (1. Mos. 22, 1-19) Bøn og tro og tvivl Tvivlsbekendelse: Inddel konfirmanderne i mindre grupper. Lad hver gruppe tale sammen om, hvad der er svært at tro på, når det gælder Gud, Jesus og Helligånden. Hver gruppe fremlægger, hvad de er nået frem til, og underviseren skriver det på tavlen. Lad konfirmanderne formulere det som en bøn: Gud, indimellem tvivler vi på, at, det er svært at tro på, eller vi undrer os over På den måde får man en fælles tvivlsbekendelse. Alternativt kan konfirmanderne udfylde øvelsen på side 36 i lærervejledningen til Con Dios. Læs med konfirmanderne historien om Abraham og Isak. Tal om, om det er rimeligt, at Abraham føjer Gud (1. Mos. 22, 1-19). Lad konfirmanderne stille spørgsmål til teksten. Måske vil nogle af de følgende spørgsmål dukke op, ellers kan underviseren komme omkring dem: Hvis Gud bad dig om at ofre den, du elsker allermest, hvordan tror du så, du ville reagere? Hvorfor reagerer Abraham ikke sådan? Hvorfor vælger Abraham at gøre, som Gud siger? Hvorfor beder Gud Abraham om at slå sin søn ihjel? Hvilket Gudsbillede får vi ud fra historien? 10

11 Andagt Tal med konfirmanderne om, at tro kan opfattes på flere måder: Dels som lydighed (for eksempel som i historien om Abraham og Isak, og dels som tillid (som f.eks. i Hebr. 11,1, Matt. 4,18-22, eller i Mk. 15,34). Tal med konfirmanderne om, hvornår, det er lettest at tro: Når livet går godt, eller når jeg selv lider. Lad konfirmanderne to og to finde tidspunkter og situationer i livet, hvor det kan være svært at tro på Gud. Tal også med dem om, hvad det kan gøre ved vores Gudsbillede, når vi tvivler på Guds eksistens, eller når vi forbinder ham med lidelse. Eller genfortæl historien om kvinderne ved den tomme grav (Mk. 16,1-8). Hvorfor tror kvinderne overhovedet? Og hvordan har troen spredt sig, hvis de ikke siger noget om det, de har oplevet? Skal og kan vi virkelig tro? At tro handler om, hvilke briller ser man livet igennem. Se f.eks. på nedenstående billede i to minutter. Man skal fokusere på de sorte små prikker midt i billedet. Først ligner det noget abstrakt, men det er også et billede af Jesus. Hans Anker Jørgensens konfirmandtræfsalme, første del Trosbekendelsen Læsning Emmausfortællingen, fortællingen om den tomme grav fra Markusevangeliet, eller vis videoen om den barmhjertige gadefejer: watch?v=bssrftfysue Fadervor Hans Anker Jørgensens konfirmandtræfsalme, anden del 11

12 Tal også med konfirmanderne om, at Gud ikke er vores modstander, men giver os solidaritet og følgeskab i problemerne. Det kan illustreres ved at fortælle historien på modsatte side eller genfortælle Emmaus-beretningen (Lk. 24,13-35): 12

13 Fodspor i sandet En nat havde jeg en drøm. Jeg drømte, at jeg gik langs stranden med Gud, og over himlen glimtede scener fra hele mit liv. I hver scene lagde jeg mærke til to sæt fodspor i sandet. Det ene sæt var mine og det andet var Guds. Da den sidste scene fra mit liv havde vist sig for os, så jeg tilbage på fodsporene i sandet. Da så jeg, at der mange gange på livets vej kun var ét sæt fodspor og at det netop var, når mit liv havde været sværest og fyldt med sorg. Det bekymrede mig, så jeg spurgte Gud: Kun ét sæt fodspor i sandet? Herre, du lovede mig, at du ville holde mig i hånden, lige meget hvor jeg gik. Fortæl mig hvorfor jeg kun ser eet sæt fodspor i sandet, når jeg netop ser tilbage på de tungeste perioder af mit liv. Herre, du sagde, at når jeg endelig besluttede mig til at følge dig, så ville du gå med mig hele vejen. Men jeg ser, at der kun er ét sæt fodspor i sandet i mit livs sværeste perioder. Jeg forstår ikke hvorfor, du forlod mig, da jeg mest behøvede dig. Og Gud svarede: Mit dyrebare barn, jeg elsker dig og aldrig, aldrig ville jeg forlade dig i prøvelsernes og lidelsernes stunder. Der hvor du kun ser ét sæt fodspor i sandet - det er dér, hvor jeg bar dig. 13

14 www. roskildestift. dk Udgivet af Roskilde Stift, 2012 Tekst Stinna Arenst Layout Bo Nygaard Larsen Fotos Colourbox

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2011

IBELCAMPING Bibeltimer 2011 LEDERHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2011 tema kære gud - hør lige her Dette hæfte tilhører: TEMA: Jesus lærer os om bønhørelse KÆRE GUD - HØR LIGE HER OM BØNHØRELSE Jesus ved selv, at det er godt at bede.

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3

Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3 K o n f i r m a n d t r æ f f o r d i n e k o n f i r m a n d e r! Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3 Konfirmandtræf anno 2014 den gode ånd, fællesskab og Helligånden

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 37-43 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 37: Salomon Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig Bibelvers 1 Petersbrev

Læs mere

Projekt næstekærligheden

Projekt næstekærligheden Projekt næstekærligheden Undervisningsmaterialet Beskrivelse: Projekt næstekærligheden er et anderledes tværfagligt projekt, hvor fagene Håndværk/design, Dansk, kristendomskundskab, samfundsfag, og billedkunst

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner.

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 13 Følg mig Ugens tekst og referencer: Luk 5,1-11. Joh 1,35-42. Den Store Mester, kap. 30. Huskevers: I er mine venner. (Joh 15,14) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus

Læs mere

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 1 Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 2 HVAD GØR VI MED ORDET? 1 Bibelen er ikke givet os for at øge vores kundskab, men for at forandre vores liv, hedder det sat lidt på spidsen.

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Introduktion til hæftet.

Introduktion til hæftet. Introduktion til hæftet. Kære leder. Værsgo her har du FDFs nye forkyndelsesmateriale 12. 12 er et materiale, der gerne skulle give den erfarne leder nye indspark til forkyndelsesarbejde ude i kredsen

Læs mere

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst.

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst. Bibelcamping Time 1 Kom - vi spiller fodbold en del af et hold er to ting, de skal gøre: De skal vende om til Gud og tage imod hans frelse (omvendelsen) og de skal blive døbt. Peters prædiken bevirker,

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere