ELPRISERNE STIGER 6%/år Solcellestrøm er godt for dig og miljøet SE DIN ELPRIS : SKIFT ELSELSKAB :

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELPRISERNE STIGER 6%/år Solcellestrøm er godt for dig og miljøet SE DIN ELPRIS : www.elpristavlen.dk SKIFT ELSELSKAB : info@elforbundet."

Transkript

1 Selvrensende fiskedam & Regnvandsanlæg & Solcellestrøm & Musik m.m. Mail adresse : side 1 EL NETTET ELPRISERNE STIGER 6%/år Solcellestrøm er godt for dig og miljøet SE DIN ELPRIS : SKIFT ELSELSKAB : 2 personer i husstanden med et årligt elforbrug på 3050 Kwh Solcelleanlæg alt inkl. med moms D kr OBS nu kan samme solcelleanlæg købes for Kr. 3,5% lån i Folkesparekassen kr > renteudgifter over 8 år : kr. skattefordel Udgifter til oprettelse af lån kr. > (oprettelsesgebyr er forskellig i diverse banker) Månedlig afdrag på lån 800 kr > se skema Håndværker fradrag (2 personer i huset.) kr > Håndværkerfradraget er forlænget ind i 2012 Indskud af egen kapital kr I Odense koster 1 KWh 2,31 kr. når husstandens årlige ELFORBRUG er på 3050 KWh > Energi Fyn city net A/S Forventet indtægt fra solceller det første år > 3050 x 2,31 = KR. månedlig : : 12 = 587 kr. Nettoafregningsordningen for solcelleanlæg op til 6 Kw er benyttet i dette tiltag (se ordningen på side 2) Forvent. stigning i elprisen er indregnet i opsætningen. Kwh pris +6%/år 2,31 2,45 2,60 2,76 2,93 3,11 3,28 3,48 3,69 3,91 Afdrag /mån LÅN UDBETALT indtægt fra solc./mån under - overskud/ mån under - overskud/ år

2 Side 2 1. Private husstande i Danmark er omfattet af en nettoafregningsordning for solcelle anlæg op til 6 KW. Boliger og institutioner er fritaget for at betale afgift for elektricitet, der produceres af solcelleanlæg. Ordningen sikrer, at private husstande kan anvende el nettet til `parkering af den producerede elektricitet, som der ikke er behov for i husstanden på det aktuelle tidspunkt. Dette forekommer typisk i sommerhalvåret. Den opsparede elektricitet kan så anvendes i vinterhalvåret, hvor anlægget ikke producerer så meget elektricitet. Det vil være klogt at få et anlæg som er tilpasset husstandens årsforbrug i Kwh for en overproduktion afregnes kun med 60 øre/ Kwh. men det koster 1 kr./ Kwh at fremstille sin egen elektricitet (når alle udgifter til et solcelle anlæg medregnes). At benytte nettet til parkering af den produc. elektricitet? er sort snak for mange, for hvad er nettet? og hvordan kan man parkere elektricitet? at parkere elektricitet - er et abstrakt begreb >> se side 8 & 9. Reklametrommerne fortæller at man godt må trække hele udgiften til et solcelleanlægget fra på selvang. når oplysningen står alene, og ikke er understøttet af andre oplysninger er det at misinformere folk! Det er blevet attraktivt at investere i solcelleanlæg - så det er uforståeligt at det skulle være nødvendigt misinformere folk med en halv historie? Her er hvad et revisionsfirmaer er kommet frem til: Den mest fordelagtige beskatningsform, men med et solcelleanlæg som det eneste - der indgår ordningen, vil omkostningerne og de administrative krav ikke stå mål med den skattemæssige fordel med øget krav til bogholderi og regnskab. * UDGIFTERNE TIL ET SOLCELLEANLÆG KAN AFSKRIVES MED DENNE ORDNING * MEN VÆRDIEN AF DEN PRODUCEREDE ELEKTRICITET - BLIVER BESKATTET I HELE SOLCELLE ANLÆGGETS LEVETID * DET ER IKKE MULIGT AT SKIFTE OVER TIL NETTOAFREGNINGSORDNINGEN MED MINDRE ANLÆGGET SKROTTES > DETTE VAR DEN ULTRAKORTE UDGAVE< > MEN DER LIGGER MANGE FLERE FINURLIGHEDER I ORDNINGEN< HENT PÅ NET Virksomhedsskatteordningen & Skabelonordningen : bluesolar.aps > Solceller til attraktive priser - BlueSolar.ApS > Solceller til Private > Regler for privat afs

3 Solceller monteret sept > Taget vender mod syd med 45 hældning (2 families hus med 1. sal) side 3 Når taget har 45 hældning vil sne kunne samles - øverst på tagstenene og skride ind under ind under solcellerne? Der bores igennem tagstenene ned til lægterne, og lange stålskruer med gummipakninger > fastholder den bærende aluminiumsramme for solcellerne. Når solcellepaneler monteres er det klogt at kontrollere det udførte arbejde UNDER SOLCELLER Jungletrommerne fortæller at systemsvigt ofte stammer fra defekte kabelsamlinger under solcellerne. Spørger man et solcellefirma om disse systemsvigt: vi har ikke hørt om denne type systemsvigt? Spørger man folk med solcelleanlæg: et tilbagevendende problem. Det er så spørgsmålet om de mange nye kliksystemer for kabler - er tilstrækkelig afprøvet? Hvis kabelsystemet er uegnet, og eller montørerne ikke er vant til at arbejde med kabler > skal det jo gå galt? Se side 4 > hvor galt det kan gå når kabler ikke bliver understøttet/strippet! 1. Kabler må ikke sidde i klemme - imellem en vinkel og et skarpt gevind. 2. Gummipakninger på bolte - skal spændes ned til tagsten! se efter om montørerne skubber tagstenene helt på plads igen (det er umuligt når solcellepanelerne er monteret).

4 Side 4 FORDEL: 23 cm. imellem solceller og tag > er noget mere en hvad man ellers ser. Afstanden til taget betyder at solcellerne bliver bedre afkølet om sommeren, og strømproduktionen vil kunne øges med %. ULEMPE: 23 cm. imellem solceller og tag kan indebære - at sne eventuelt vil kunne få fat i kablerne, og solcellernes dåsesamlinger kan blive utætte > kablerne må nødvendigvis hæves op fra taget< Solcellepanelets monteringsdåse hvor kabler fra solceller samles et virvar af kabler under solcellerne uden fstgørelse/understøtning Tagrende figur 1 figur 1 Når alle solcellepaneler bliver monteret med dåserne nederst, vil det indebære - at kabelforbindelser imellem solcelledåserne bliver lange. Når kablerne som billedet indikerer trækker i solcelledåsernes kliksamling på grund af manglende fastgørelse/understøtning vil man sandsynligvis få et systemsvigt på et tidspunkt. figur 2 Solc. dåser 28 - kabelstik samles med solcelledåserne. 1 kikser vil indebære et systemsvigt! System 1 figur 2 EN LANGT BEDRE PLACERING AF SOLCELLEPANELERNE Tre paneler er vendt, og solcellernes dåser er nu placeret tæt på hinanden. Kabelforbindelser imellem solcelledåser bliver korte! Kabler kan fastgøres til beslag eller kan ligge en trådkurv under de 6 dåser. Se eksplosions tegningen side 6 med korte kabelforbindelser!

5 Side Det var ikke muligt at give alle kablerne en strip tæt ved solcellens dåse men kablerne trækker i mere i dåsernes kliksamling. Montørernes havde trukket kablerne ud til tagrenden, og her blev kablerne så strippet på må og få? Kabelsamling STÅLSTANG STÅLSTANG STÅLSTANG System 2 KABEL KABEL System 3 Aluminiumsramme Tagrende PS det er naturligvis ikke meningen at kunden selv skal lave kabelarbejde - efter solcellerne er monteret! og der findes selvfølgelig ophængningsbeslag for kabler som kan benyttes? (de viste ophængnings systemer - er hjemmelavede). System 3 En 142 cm. stålstang har fået krympefleks som isolerer i mod galvanisk tæring Solcelle-ramme Aluminiums ramme System 2 På stålstængernes kroge ligger kabler som går fra solcelledåse til solcelledåse Parkering af tværgående kabler. Bøjet kant på aluminiumsprofil låser sig fast i solcelle-ramme Aluminiumsprofilen kan skubbes ind under solcellerne efter at panelerne er monteret.

6 Side 6 EKSPLOSIONS TEGNING med korte kabelforbindelser. Højest 10 solcelle pan. i serie! ,6 M² 235 w 30 v + 6 Solceller + inverter kr. med moms + håndværker udgifter kr. med moms = kr. Ydelsesgaranti for Motech polykrystallinske Solceller 10 år 90% ydelse - 25 år 80% ydelse levetid over 30 år. Produktgaranti Montageramme 20 år, Solcellemoduler 5 år, Inverter 5 år. KOMPONENTER 1 STYK SOLCCELLEPANEL 160 X 100 cm.= 1,6 m²..solcelleareal I ALT : 1,6 x 14 = 22,4 m² SOLCELLE KAPASITET I ALT 235 x 14 = Watt. 14 styk solceller a 30 V : 420 V. Anlægget forventes at yde cirka KWh/år (3,2 model). 6 mm² Draka Flex kabler benyttes som forbindelser imellem solceller (kabler samles i solcelle dåserne med et kliksystem) meter > 6 mm² Draka Flex kabler fra solceller til Inverter. OBS stelforbindelse fra jordspyd - etableres til solcelleramme/inverter - DANFOSS TO STRENGS INVERTER Fødekabler fra 7 andre solcellepaneler Type ULX 3600 med transformer ÉN FASE ELMÅLER 16 A SIKRING 17 m. 2 X 2,5 mm² kabel - fra inverter til måler /gruppet.

7 side 7 Solceller producerer mærkbart mindre strøm ved skyggepåvirkninger. Anlægget må ikke rammes af skygger i løbet af dagen. Solcellepaneler er serieforbundne, og dette betyder i praksis, at en skygge på et mindre areal, kan lukke for strømproduktionen fra et meget et meget større areal. Det er vigtigt at placere anlægget på en flade - der er skygge fri fra kl. 9 til 17. Solceller bliver varme: temperaturer på cirka 25 er nulpunktet for solceller, og ved 26 vil el produktionen falde med0,4% > ved 27 0,8%, og så fremdeles. Solceller er selvrensende ved en min. hældning på 15 grader Strømmen fra solceller kan afbrydes her (kontakten er i sluttet tilstand) 1 faset > Nominel Power AC 3300 W > Nominal Voltage DC 430 V(jævnspænding) > virknigsgrad 94,2 % Rød lysdiode Inverterens display : Lys dioder fortæller om solindfaldet (med fuld sol er alle lys dioderne tændt). Invert. display forstørret Display viser hvor mange Wh solcellerne har producerer. Display slukker når solen går ned, og starter i nulstilling dagen efter. Hvis tallet 4678 Wh står på display i 1 time: er der produceret 4,678 Kwh. Det vil sige at en 1000 W varmeovn ville kunne afgive varme i 4,678 timer. Inverterens opgave : Jævnstrøm fra solcellerne konverteres om til vekselstrøm. Hvis den røde lysdiode begynder at blinke: Inverteren fortæller om en hændelse som er opstået > det kan være en forbigående fejl, det kan være en dårlig ledningsforbindelse, fejlen kan stamme fra inverteren m.m. Rette fejl i systemet : displayet oplyser om den opståede fejl (brug manuel). Hvis strømmen vi henter fra nettet afbrydes vil inverteren automatisk afbryde strømmen fra solcellerne, for solcellernes strøm er farlig for folkene som er i gang med en reparation.

8 Side 8 TOVEJS ELMÅLER SOM BENYTTES I ODENSE: der er brugt 7 Kwh i husstanden (der blev købt 7 Kwh) DISPLAY TRYK Registrerer køb & salg af Kwh Udgangsposition for display a) Tryk (19 gange) Måler registrering af købte Kwh på NET > Måler registrerer ikke de Kwh man bruger i husstanden fra solcellerne A ,39 Der er brugt 7,39 Kwh i husstanden (2 decimaler her) b) Tryk én gang mere Måler registrering af solgte Kwh til NET A ,39 8,39 Kwh : Kwh som husstanden ikke brugte på det aktuelle tidspunkt energien blev produceret. Købte & solgte Kwh : 8,39 Kwh 7,39Kwh = 1 Kwh Der er et overskud på 1 Kwh > som afregnes med 60 øre. * Fast abonnement gebyr Målerafgift (målerleje): 775 KR./ÅR inkl. moms (samme faste udgift som hidtil). * Ingen udgift i forbindelse med udskiftning af elmåler (elværket udskifter måler). * Producerer solcellerne flere Kwh en husstanden kan bruge - vil overskuddet blive afregnet med 60 øre/kwh. * Afregningen følger kalenderåret, og når året er omme bliver købte/ solgte Kwh modregnet. Det aktuelle 3,2 Kw anlæg med Polykrystallinske solceller producerede på 12 mån Kwh (første 4 mån. i 2011 og 8 mån. i 2012) Sep Okt Nov Dec Jan Febr Marts April Maj Jun Juli Aug OBS Solcelletypers ydelse kan svinge med over 100% > gå til > søg sådan styrer du uden om dårlige solceller

9 Side 9 Husstanden brugte Kwh på et år Solceller producerede Kwh på et år Abstrakt begreb Du har Kwh til gode (du parkerer din el ) Kwh blev solgt på NET 500 Kwh Kwh blev solgt på NET Kwh blev købt PÅ NET 0 KR. ingen udgift til el 500 Kwh blev brugt i husstanden på det aktuelle tidspunkt solcellerne producerede energi Kwh blev købt på - NET Når solcellerne ikke producer energi skal der købes energi (Kwh) Sådan virker et solcelleanlæg (producerede Kwh på en almindelig sommerdag) Solcellerne laver jævnstrøm - som inverteren konverterer om til vekselstrøm. 16 Kwh: som solcellerne har produceret. AT 6 Kwh: MAN brugt KØBER i huset OG mens SÆLGER solcellerne PÅ producerede NET? energi 10 Kwh: overskuds energi som sælges på NET (alm. forbrugere køber din energi) På solfattige dage eller i de mørke timer producerer solcellerne ikke energi, og man er nødt til at købe energi til husstanden - som hentes fra det fælles EL NET. 6 Kwh Elmåleren tæller både købte & solgte Kwh - og når der er gået et år modregnes køb & salg af Kwh. 16 Kwh ELMÅLER ALM. FORBRUGERE SOM KØBER EL INVERTER 10 Kwh De 6 Kw registreres ikke af Elmåler (måler tæller kun køb & salg af Kwh). 16 Kwh 10Kwh = 6 Kwh 10 Kwh registr. af elmåler 16 Kwh registr. af Inverter FÆLLES EL NET Hovedvej for elektricitet Store mængder energi sendes ud i ledninger fra Elværket energi som kan hentes til forbrug. Det fælles EL NET (lednings NET) er forbundet til mange lande.

10 side 10 Man får størst udbytte af solceller på Bornholm. Cirka 10 % forskel på solindfald i Danmark. Solcelleplacering med det bedste solindfald: Solcelleplacering med det bedste solindfald : syd med gr. tanghældning Hældning Vest V- S- Syd S- Ø- ØST i grader SV SV SØ SØ 0 (vandret) (lodret) Udregning af solcellekapacitet : Husstandens elforbrug ligger på Kwh/år Taget vender mod syd, og med en taghældning på 45. Der benyttes solcellepaneler med en kapacitet på 235 W På vores breddegrader skal man i gennemsnit - regne med at et w solcelleanlæg vil yde 900 W (10% tillæg > gangefaktor 1,1). ANTAL SOLCELLER > 3.000: 235 X 1,1 = 14 st. solcellepaneler a 235 W + (tillæg for geografisk placering?) Solceller placeret på østvendt tag med 45 hældning > solcellearealet skal være cirka 20% større! SKAL MAN VÆLGE MONOKRYSTALLINSKE / POLYKRYSTALLINSKE SOLCELLER? Udviklingen går meget stærk nu > de fleste solc. produc. i Kina, og mange såkaldte Europæiske paneler har en Kinesisk baggrund. De nyeste er tyndfilms paneler er et produkt som med tiden nok bliver markedsførende. Prisforskellen på monokrystallinske & polykrystallinske solceller er ikke ret stor mere > så de fleste vælger monokrystallinske solceller (de fylder mindre). Langt det nemmeste vil være at finde ud af hvad et solcellepanel koster pr. W? for så har man et sammenligningsgrundlag..

11 side 11 Virkningsgrad % > 120 Kwh/ m² MONOKRYSTALLINSKE SOLCELLER 1 panel giver 180 watt > Sort som standard Det alm. HPFI relæet som sidder i gruppetavlen samt Invertere med/ uden transformator kan benyttes uden problemer til solcelletypen. Virkningsgrad % > 100 Kwh/ m² POLYKRYSTALLINSKE SOLCELLER 1 panel giver 172 watt > Blå krystaller Det alm. HPFI relæet som sidder i gruppetavlen samt Invertere med/ uden transformator kan benyttes uden problemer til solcelletypen. Tyndfilmssolceller : Her kan man ikke benytte Invertere med transformer sammen med det alm. HPFI relæ i gruppetavlen installationen skal laves om når der benyttes tyndfilmsolceller > med en ekstraudgift på flere tusind kr. INVERTERE FINDES I FORSKELLIGE MODELLER OG KVALITETER MED OG UDEN TRANFORMER. * FORSKELLENE KAN SES PÅ PRISEN * GARANTIEN * (VIRKNINGSGRADEN) > DYRE INVERTERE HOLDER I CIRKA ÅR * Fabriksgarantier svinger fra 2 til 12 år. Garantien kan udvides til 20 år for de dyre modeller med en forsikring. * Transformerløse Invertere bruges mest i forbindelse med store anlæg, og er noget dyrere en invertere med transformer. * Virkningsgraden for de transformerløse invertere ligger typisk på cirka % > med transformer på cirka %. Sammenlign ikke de to Inverter - typers virkningsgrad > for det første er det alm. kendt at det er nogle meget optimistiske værdier som fabrikanterne oplyser, og for det andet har Invertere med transfor. nogle væsentlige fortrin trods en lidt ringere virkningsgr. Vil du vide meget mere om teorien bag Invertere så HENT PÅ NET Solcellepakker & Repartion / salg af brugte kvalitets invertere : T Set over en årrække kan udgiften til nye Invertere komme til at koste mere en 1.000/ år. Af én eller anden grund er det et tabubelagt emne at tale om vedligeholdsudgifter til et solcelleanlæg? Udgiften til inverter - drift kan halveres hvis man vælger at renovere Længden af reparations-garantien er afhængig af fabriksgarantien men min. 12 måneder.

12 side 12 * Hent oplysninger fra andre som har et solcelleanlæg. Kontakt fagfolk, og sammenlign deres forslag. * Et godt slagtilbud på en solcellepakke betyder nødvendigvis ikke - at den medfølgende inverter er en god investering? Få oplyst de nødvendige data, samt prisen på Inverteren af producenten. * Se om din inverter er godkendt i Danmark? HENT PÅ NET positiv-liste energinet.dk invertere > Positivliste-Energinet.dk * Man skal sikre sig at inverteren kan repareres i Danmark - for ellers kan udgiften til en reparationen blive dyr. * Det vil være en god ide at købe inverter-typer som kan sammenkobles > for det kan blive aktuelt ved en senere udvidelse. * Inverterens virkningsgrad vil blive væsentlig forringet hvis man investerer i en overdimensioneret inverter. DANFOSS ULX 3600 INVERTER 5 Års fabriksgaranti Nominel Power AC 3300W (opdelt i to strenge) Max Power AC 3600W Max effeciency 94,2 % (Virkningsgrad) Nominal Voltage DC 430V MPP Voltage Range V Max current DC 2x7A (sikringer i Inverter) Max current AC 15,5A (forsikring) 1 faset Inverter (én 16 A sikring i gruppetavle) UDGANGSPUNKTET : husstanden bruger Kwh/år 7 st. solceller i serie af 235 W = W 7x30 Volt = 210 Volt 7 st. solceller i serie af 235 W = W 7x30 Volt = 210 Volt Solceller belaster inverter med = W = 420 Volt (på vores breddegrader x 0,9 = W) Når man vælger en Invertertype > er det vigtigt at spændingen fra solcellerne (420V) ligger tæt på Inverterens Nominal Voltage DC spænding - som her er på V Godt Kwh er hvad en 1 faset inverter kan belastes med. Hvis solc. anlægget f.eks. er på Kwh > skal en 3 faset Inverter benyttes (en væsentlig dyrere Inverter). Det koster cirka 1 2 % i virkningsgrad når man vælger en Inverter med transformer - men til gengæld kan invertere med transformator - bedre udnytte energien fra solcellerne når der er lidt sol (længere drifttid). Når solen rammer solcellerne opstår den nominelle spænding med det samme, og alt efter hvor meget solen skinner vil strømstyrken falde eller stige i solcellerne (Volt X strømstyrken = Kw). Invertere indeholder såkaldte MPP trackere som junglerer med spænding og strøm således at man får mest mulig energi ud af solcellerne. Disse tracker styringer er også med til at bestemme virkningsgraden på Invertere. Det bliver nok en for stor mundfuld for de fleste - at gå ind i disse styringsmekanismer, og så er der kun at sige : LAD FAGMANDEN VEJLEDE DIG.

13 Side 13 1) Få klarlagt hvad produktionsgaranti, fabriksgarantier og andre former for garantier egentlig dækker. 2) Forlang at der kun benyttes strip som er beregnet til udendørs brug eller stålstrip. 3) Alle kabler skal fastgøres tæt på solcelledåsen, og forlang at rammen udstyres monteringsbeslag for fastgørelse af kabler. 4) Fordele og ulemper med en højbenet solcelleramme? (se side 4). Få en klar aftale om eventuelle sidepaneler? 5) Få afslag i prisen: hvis montørerne f.eks. kan benytte et tilstødende tag uden brug af stillads. 6) Få med i kontrakt: Producenten skal beskytte det tilstødende tag imod skader (beskyttelsesplader). 7) Forlang en liste over de forskellige solcellefabrikater så du kan sammenligne priser og solcellernes ydeevne Skemaet er ment som en kvalitetstest af det færdige anlæg. 8) Få dit anlæg testet Det er en tryghed både for dig og leverandøren. Det vil tage 20 min. at foretage testen og udfylde papirerne. Fortæl producenten at du vil have arbejdet afsluttet med en test - som skal underskrives. Er det et kompetent firma vil de selvfølgelig ikke have noget imod at foretage en test. I skemaet er der flere aktuelle oplysninger som du kan bruge. HENT PÅ NET afleveringsskema for solcelleanlæg > (PDF) INSTALLATION AF SOLCELLER 9) Producentens service: den rækker somme tider kun til >to tykke manualer til inverteren< med uforståelige tekniske specifikationer på mange sprog. Forlang en Dansk oversættelse så du og producenten kan få en faglig snak. 10) SOLCELLER: Hvis du betaler for >monokrystallinske solceller< som er den dyre type - skal du sikre dig at producenten ikke leverer den billigere type >polypkrystallinske solceller< Den slags rævestreger forekommer (se typerne side 11). På side 4 kan man tydeligt se hvor galt det kan gå når kabler trækkes på kryds og tværs uden nævneværdig fastgørelse til rammen. Kablerne må ikke trække i dåsernes kliksamlinger! for hvis dåsernes kliksamlinger bliver utætte og der kommer et systemsvigt, vil det blive kostbart med stilladser og demontering af solceller. Det bør tilstræbes at kabelforb. i mellem panelerne bliver korte >se side 4 figur 2< så kabelinstallationen ikke bliver en kryds & tværs. Kabler benyttes i færdige mål med påmonteret klikfatning, og så er det op til montøren at kabelforbindelserne ikke bliver violinstrenge eller hængekøjer. Det er bedre at bruge én længde kabel - frem for at samle to kortere kabler.

14 OPSAMLING Side 14 HENT PÅ NET Side 1 Se din elpris : Side 1 Skift elselskab : Side 2 Virksomhedsskatteordningen / Erversordningen & Skabelonordningen : bluesolar.aps > Solceller til attraktive priser - BlueSolar.ApS > Solceller til Private > Regler for privat afskrivning > Klik her Side 8 gå til > søg sådan styrer du uden om dårlige solceller Side 11 Solcellepakker & Repartion / salg af brugte kvalitets invertere : T Side 12 Godkendte Invertere i Danmark? positiv-liste energinet.dk invertere > Positivliste-Energinet.dk Side 13 Kvalitetstest af solcelleanlæg : afleveringsskema for solcelleanlæg > (PDF) INSTALLATION AF SOLCELLER

15

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Metrotile LightPOwer Med solen som målet den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Nettoafregning Solcelletyper Inverter Solceller på FC PV design PV kabler og stik Tilbagebetalingstid Standalone anlæg PV i danmark Solcelle

Læs mere

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Information Solcelle systemet Komponenterne i solcelleanlæggene er kvalitetskomponenter, der er certificeret i henhold til de skrappeste europæiske

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte borger, virksomhed

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Program Kort om solceller Regler for opsætning af solceller Økonomien i solcelleanlæg Sådan kommer man igang Øget interesse for solceller Udbygningen på verdensplan

Læs mere

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER København C02-neutral i 2025 København Kommune skal være CO2-neutral i 2025. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor gerne hjælpe københavnerne

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Nye regler for afregning og opsætning af solceller

Nye regler for afregning og opsætning af solceller (½ Nye regler for afregning og opsætning af solceller Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC

Solcelle selvbyg. Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC Tagintegreret solceller Solcelle placering Solcelle montering Effektivitet Solcelleanlæg

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS MÆRKEVARER I HØJESTE KVALITET DIN TRYGHED! Made in Germany Made in Denmark PRISEKSEMPEL: 114.995 KR. FOR ET 6 kw ANLÆG, INKL. MONTAGE* *se betingelserne inde i kataloget samt forslag

Læs mere

hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti

hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti NYHED hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti Hvorfor solceller? Med dit eget solcelleanlæg kan du slippe

Læs mere

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at Solcelleselvbyg HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til selvforsyning. Fordi priserne

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg?

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? 3 hurtige spørgsmål? Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? Kan Regionen bygge et lige så stort solcelleanlæg, som de har lyst til? På hvilke afværgeanlæg skal

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at

Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at Solcelleselvbyg Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til selvforsyning. 4 Fordi

Læs mere

SOLCELLER i lavenergibygninger. Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division

SOLCELLER i lavenergibygninger. Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division SOLCELLER i lavenergibygninger Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division Hvorfor? Solceller kan levere el uden røg, støj og møg Solceller er enkle at integrere i klimaskærmen Solceller holder

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Solceller i landbruget

Solceller i landbruget Solceller i landbruget 3-5 mio. m2 tagflader vender optimalt for max. udbytte af solenergi. Der er store perspektiver, men teknologien skal fungere og placeringen gennemtænkes. Solceller og det energimæssige

Læs mere

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller Solcelleguide Bliv klogere på solceller Indhold Forord 3 Hvad forstås ved solceller? 4 Hvad siger loven? 8 Ansøgningsmateriale 9 Beskatning af solcelleanlæg 11 Skabelonordningen 12 Erhvervsordningen 13

Læs mere

Solcelleanlæg Lille Klaus 3 Tagets hældning: 40 gr. Fra vandret Tagfladens orientering: 62 gr. østlig ift. syd

Solcelleanlæg Lille Klaus 3 Tagets hældning: 40 gr. Fra vandret Tagfladens orientering: 62 gr. østlig ift. syd Solcelleanlæg Lille Klaus 3 Tagets hældning: 40 gr. Fra vandret Tagfladens orientering: 62 gr. østlig ift. syd Anlægget består af: 20 stk. Hyundai HIS-S245MG monokrystalinske solpaneler á 245 Wpeak (i

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller Solcelleguide Bliv klogere på solceller Indhold Forord 3 Hvad forstås ved solceller? 4 Hvad siger loven? 8 Ansøgningsmateriale 9 Beskatning af solcelleanlæg 11 Skabelonordningen 12 Erhvervsordningen 13

Læs mere

73.800,- Solcelleanlæg. Solceller er fremtiden og en god investering. Intro-prIS. Danmarks billigste Gør-det-selv anlæg

73.800,- Solcelleanlæg. Solceller er fremtiden og en god investering. Intro-prIS. Danmarks billigste Gør-det-selv anlæg Solcelleanlæg Solceller er fremtiden og en god investering Danmarks billigste Gør-det-selv anlæg Intro-prIS 73.800,- GøR-DeT-Selv elv 6 kwp anlæg med celler, inverter, beslag og kabel FAST pris på el-arbejdet

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

SOLCELLEr. Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2

SOLCELLEr. Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2 SOLCELLEr Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2 KOMPLETPA Invester i et Solcelleanlæg og spar masser af penge mens du beskytter kloden Solen skinner 1.800 timer om året i Danmark.

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse placeres solpanelerne

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler Solceller og vindmøller Nye beregningsregler Hvornår medregnes VE-anlæg Fælles VE-anlæg Etableres en ny bebyggelse med et fælles VE-anlæg, kan dette indregnes i energirammen under forudsætning af, at ejerne

Læs mere

FEIYUE SOLAR. Fremtiden er lys.. Solar

FEIYUE SOLAR. Fremtiden er lys.. Solar FEIYUE SOLAR Fremtiden er lys.. Solar Solceller er en god, grøn og bæredygtig investering I 2012 oplevede den danske solcellebranche en mangedobling af omsætningen. Der blev anmeldt omkring 60.000 solcelleanlæg

Læs mere

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE Tjekliste til indkøb af Solcelleanlæg Når der skal træffes en beslutning om hvilket solcelleanlæg der skal købes, er det vigtigt, at sammenligne forskellige tilbud, da der er

Læs mere

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Insert picture GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Indhold 1. Markedet 2. GermanSolar A/S 3. Produkter 4. Projektering 5. Eksempler 1. Markedet for solceller

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt

Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt 1 Side 1/1 Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et solcelleanlæg er det vigtigt, at kunden og

Læs mere

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Registrering og beregning Ivan Katic, SolenergiCentret Ivan.Katic@Teknologisk.dk tel. 7220 2482 1 Ivan Katic Januar 2007 Hvad kan solenergi-anlæg? Brugsvand Ventilation

Læs mere

Sig farvel til elregningen - én gang for alle

Sig farvel til elregningen - én gang for alle Sig farvel til elregningen - én gang for alle Udnyt vores gratis og mest vedvarende energikilde: Solen DanmarksPaneler gør sol til strøm - året rundt Miljørigtigt CO 2 reducerende Få GRATIS varme når DanmarksPumpen

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Sig farvel til elregningen - én gang for alle

Sig farvel til elregningen - én gang for alle Sig farvel til elregningen - én gang for alle Udnyt vores gratis og mest vedvarende energikilde: Solen DanmarksPaneler gør sol til strøm - året rundt Miljørigtigt CO 2 reducerende Få GRATIS varme når DanmarksPumpen

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

SOlcelleanlæg. Danmarks billigste! 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk. her får du bedre råd til

SOlcelleanlæg. Danmarks billigste! 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk. her får du bedre råd til her får du bedre råd til SOlcelleanlæg Danmarks billigste! Få bedre råd nu 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk Sådan udnytter du bedst solens gratis energi Sådan får du statstilskud til finansieringen Sådan

Læs mere

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Solceller SOL ENERGI Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion Solceller er inden for de seneste år blevet én af de muligheder, man som familie

Læs mere

Vejledning. Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg

Vejledning. Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde Plan for aftenens arrangement VELKOMST 19:30 19:40 NRGi / EL:CON Introduktion til solceller 19:40 20:00 BRF Finansieringsmuligheder 20:00-20:20 NRGi / EL:CON Afskrivninger Fradragsregler

Læs mere

Solceller. Merkur Andelskasse

Solceller. Merkur Andelskasse Solceller Merkur Andelskasse Merkur Andelskasse 4 afdelinger stiftet i 1982. 75 medarbejdere Balance på 1,9 mia. 120 nye kunder i København pr. mdr. Co2 indlånskonto til udlån. Egenkapital på ca. 200 mio.

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT Baggrund Bornholms Regionskommune (BRK) har vedtaget en ambitiøs plan med det mål, at Bornholm bliver en grøn Ø, med en høj andel af vedvarende energi, forberedt til fremtidens intelligente el-system.

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

Grundejerforeningen Selskovparken

Grundejerforeningen Selskovparken Dansk partner for SOLARWATT Grundejerforeningen Selskovparken Torsdag 16. februar 2012 27-02-2012 1 Agenda Hvad er et monokrystalisk solcelleanlæg og hvordan virker det? Hvad påvirker solcellers effektivitet?

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med solcelleanlæg

Vejledning. Indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning Indsats i forbindelse med solcelleanlæg 2014 Vejledning om indsats i forbindelse med solcelleanlæg Indhold Indsats i forbindelse med solcelleanlæg... 3 Hvad er et solcelleanlæg... 3 Hvordan

Læs mere

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark Dansk Solcelleforening Indledning Skiftende danske regeringer har haft ambitiøse målsætninger for at reducere udledningen af

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

SCREENING FOR SOLCELLER INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Sammenfatning 2. 3 Besigtigelse af bygningerne 3 3.1 Eksisterende konstruktioner 3

SCREENING FOR SOLCELLER INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Sammenfatning 2. 3 Besigtigelse af bygningerne 3 3.1 Eksisterende konstruktioner 3 LEMVIG KOMMUNE SCREENING FOR SOLCELLER NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Sammenfatning 2 3 Besigtigelse

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

INSTALLATION AF SOLCELLER

INSTALLATION AF SOLCELLER INSTALLATION AF SOLCELLER KONTROLMÅLINGER, KVALITETSSIKRING, TEST OG FEJLSØGNING Udført med støtte fra: Disclaimer: "The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom. relacom.dk. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup. 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com. Innovative power.

Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom. relacom.dk. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup. 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com. Innovative power. Version 3, maj 2013 Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom Innovative power. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com relacom.dk Hvorfor solceller og hvorfor nu? I dag gør

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen Solcelleanlæg for rivate Øernes Revision v/peter Hansen Præsentation af Øernes Revision Nykøbing F Havneladsen 8, 1. 4800 Nykøbing F. 8 medarbejdere Vordingborg Næstvedvej 2, 4760 Vordingborg 19 medarbejdere

Læs mere

INSPIRERET AF NATUREN

INSPIRERET AF NATUREN INSPIRERET AF NATUREN SUNSTYLE SOLCELLER ER LIGE SÅ GENIALE SOM FISKENES HUD: DE OPFØRER SIG MED DERES UDFORMNING AF PANELERNE SOM ET NATURLIGT VÆRN MOD VANDGENNEMTRÆNGNING SUNSTYLE ER ROBUST KONSTRUERET

Læs mere

Analyse 27. september 2012

Analyse 27. september 2012 27. september 2012. Subsidieringen af privatejede solcelleanlæg Af Jens Hauch Antallet af privatejede solcelleanlæg udbygges kraftigt i 2012, og regeringens målsætning vil være nået ved årsskiftet. I notatet

Læs mere

SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG

SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG FUNKTIONSUDBUD - HOVEDENTREPRISE TILBUDSLISTE - BILAG 2 SEPTEMBER 2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) E erfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

SolCell - Dansk Solenergi Int. - tagintegrerede solceller med - Unik montage løsning

SolCell - Dansk Solenergi Int. - tagintegrerede solceller med - Unik montage løsning SolCell - Dansk Solenergi Int. - tagintegrerede solceller med - Unik montage løsning Nu kan du producer din egen el, uden at gå på kompromis med din bolig s arkitektoniske udtryk Integreret i Linea Integreret

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Professionelle SOLCELLELØSNINGER

Professionelle SOLCELLELØSNINGER Til rådgivere, virksomheder og offentlige institutioner Professionelle SOLCELLELØSNINGER Tænk solceller ind i dit næste projekt 33180 solarelements Erhvervsfolder ny 2.indd 1 22/10/13 16.4906 Tænk solceller

Læs mere

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening Solceller på kommunale bygninger Ove Folmer Jensen SEKRETARIATET Dansk Solcelleforening Hvem er Dansk Solcelleforening Brancheforening der arbejdet for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark

Læs mere

Tilslutning af solcelleanlæg

Tilslutning af solcelleanlæg Tilslutning af solcelleanlæg Sådan gør du, hvis du vil tilslutte et Mikro VE-anlæg (solceller eller hustandsvindmølle) på mindre end eller lig med 6 kw til din el-installation, som er tilsluttet SE s elnet.

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere