ELPRISERNE STIGER 6%/år Solcellestrøm er godt for dig og miljøet SE DIN ELPRIS : SKIFT ELSELSKAB :

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELPRISERNE STIGER 6%/år Solcellestrøm er godt for dig og miljøet SE DIN ELPRIS : www.elpristavlen.dk SKIFT ELSELSKAB : info@elforbundet."

Transkript

1 Selvrensende fiskedam & Regnvandsanlæg & Solcellestrøm & Musik m.m. Mail adresse : side 1 EL NETTET ELPRISERNE STIGER 6%/år Solcellestrøm er godt for dig og miljøet SE DIN ELPRIS : SKIFT ELSELSKAB : 2 personer i husstanden med et årligt elforbrug på 3050 Kwh Solcelleanlæg alt inkl. med moms D kr OBS nu kan samme solcelleanlæg købes for Kr. 3,5% lån i Folkesparekassen kr > renteudgifter over 8 år : kr. skattefordel Udgifter til oprettelse af lån kr. > (oprettelsesgebyr er forskellig i diverse banker) Månedlig afdrag på lån 800 kr > se skema Håndværker fradrag (2 personer i huset.) kr > Håndværkerfradraget er forlænget ind i 2012 Indskud af egen kapital kr I Odense koster 1 KWh 2,31 kr. når husstandens årlige ELFORBRUG er på 3050 KWh > Energi Fyn city net A/S Forventet indtægt fra solceller det første år > 3050 x 2,31 = KR. månedlig : : 12 = 587 kr. Nettoafregningsordningen for solcelleanlæg op til 6 Kw er benyttet i dette tiltag (se ordningen på side 2) Forvent. stigning i elprisen er indregnet i opsætningen. Kwh pris +6%/år 2,31 2,45 2,60 2,76 2,93 3,11 3,28 3,48 3,69 3,91 Afdrag /mån LÅN UDBETALT indtægt fra solc./mån under - overskud/ mån under - overskud/ år

2 Side 2 1. Private husstande i Danmark er omfattet af en nettoafregningsordning for solcelle anlæg op til 6 KW. Boliger og institutioner er fritaget for at betale afgift for elektricitet, der produceres af solcelleanlæg. Ordningen sikrer, at private husstande kan anvende el nettet til `parkering af den producerede elektricitet, som der ikke er behov for i husstanden på det aktuelle tidspunkt. Dette forekommer typisk i sommerhalvåret. Den opsparede elektricitet kan så anvendes i vinterhalvåret, hvor anlægget ikke producerer så meget elektricitet. Det vil være klogt at få et anlæg som er tilpasset husstandens årsforbrug i Kwh for en overproduktion afregnes kun med 60 øre/ Kwh. men det koster 1 kr./ Kwh at fremstille sin egen elektricitet (når alle udgifter til et solcelle anlæg medregnes). At benytte nettet til parkering af den produc. elektricitet? er sort snak for mange, for hvad er nettet? og hvordan kan man parkere elektricitet? at parkere elektricitet - er et abstrakt begreb >> se side 8 & 9. Reklametrommerne fortæller at man godt må trække hele udgiften til et solcelleanlægget fra på selvang. når oplysningen står alene, og ikke er understøttet af andre oplysninger er det at misinformere folk! Det er blevet attraktivt at investere i solcelleanlæg - så det er uforståeligt at det skulle være nødvendigt misinformere folk med en halv historie? Her er hvad et revisionsfirmaer er kommet frem til: Den mest fordelagtige beskatningsform, men med et solcelleanlæg som det eneste - der indgår ordningen, vil omkostningerne og de administrative krav ikke stå mål med den skattemæssige fordel med øget krav til bogholderi og regnskab. * UDGIFTERNE TIL ET SOLCELLEANLÆG KAN AFSKRIVES MED DENNE ORDNING * MEN VÆRDIEN AF DEN PRODUCEREDE ELEKTRICITET - BLIVER BESKATTET I HELE SOLCELLE ANLÆGGETS LEVETID * DET ER IKKE MULIGT AT SKIFTE OVER TIL NETTOAFREGNINGSORDNINGEN MED MINDRE ANLÆGGET SKROTTES > DETTE VAR DEN ULTRAKORTE UDGAVE< > MEN DER LIGGER MANGE FLERE FINURLIGHEDER I ORDNINGEN< HENT PÅ NET Virksomhedsskatteordningen & Skabelonordningen : bluesolar.aps > Solceller til attraktive priser - BlueSolar.ApS > Solceller til Private > Regler for privat afs

3 Solceller monteret sept > Taget vender mod syd med 45 hældning (2 families hus med 1. sal) side 3 Når taget har 45 hældning vil sne kunne samles - øverst på tagstenene og skride ind under ind under solcellerne? Der bores igennem tagstenene ned til lægterne, og lange stålskruer med gummipakninger > fastholder den bærende aluminiumsramme for solcellerne. Når solcellepaneler monteres er det klogt at kontrollere det udførte arbejde UNDER SOLCELLER Jungletrommerne fortæller at systemsvigt ofte stammer fra defekte kabelsamlinger under solcellerne. Spørger man et solcellefirma om disse systemsvigt: vi har ikke hørt om denne type systemsvigt? Spørger man folk med solcelleanlæg: et tilbagevendende problem. Det er så spørgsmålet om de mange nye kliksystemer for kabler - er tilstrækkelig afprøvet? Hvis kabelsystemet er uegnet, og eller montørerne ikke er vant til at arbejde med kabler > skal det jo gå galt? Se side 4 > hvor galt det kan gå når kabler ikke bliver understøttet/strippet! 1. Kabler må ikke sidde i klemme - imellem en vinkel og et skarpt gevind. 2. Gummipakninger på bolte - skal spændes ned til tagsten! se efter om montørerne skubber tagstenene helt på plads igen (det er umuligt når solcellepanelerne er monteret).

4 Side 4 FORDEL: 23 cm. imellem solceller og tag > er noget mere en hvad man ellers ser. Afstanden til taget betyder at solcellerne bliver bedre afkølet om sommeren, og strømproduktionen vil kunne øges med %. ULEMPE: 23 cm. imellem solceller og tag kan indebære - at sne eventuelt vil kunne få fat i kablerne, og solcellernes dåsesamlinger kan blive utætte > kablerne må nødvendigvis hæves op fra taget< Solcellepanelets monteringsdåse hvor kabler fra solceller samles et virvar af kabler under solcellerne uden fstgørelse/understøtning Tagrende figur 1 figur 1 Når alle solcellepaneler bliver monteret med dåserne nederst, vil det indebære - at kabelforbindelser imellem solcelledåserne bliver lange. Når kablerne som billedet indikerer trækker i solcelledåsernes kliksamling på grund af manglende fastgørelse/understøtning vil man sandsynligvis få et systemsvigt på et tidspunkt. figur 2 Solc. dåser 28 - kabelstik samles med solcelledåserne. 1 kikser vil indebære et systemsvigt! System 1 figur 2 EN LANGT BEDRE PLACERING AF SOLCELLEPANELERNE Tre paneler er vendt, og solcellernes dåser er nu placeret tæt på hinanden. Kabelforbindelser imellem solcelledåser bliver korte! Kabler kan fastgøres til beslag eller kan ligge en trådkurv under de 6 dåser. Se eksplosions tegningen side 6 med korte kabelforbindelser!

5 Side Det var ikke muligt at give alle kablerne en strip tæt ved solcellens dåse men kablerne trækker i mere i dåsernes kliksamling. Montørernes havde trukket kablerne ud til tagrenden, og her blev kablerne så strippet på må og få? Kabelsamling STÅLSTANG STÅLSTANG STÅLSTANG System 2 KABEL KABEL System 3 Aluminiumsramme Tagrende PS det er naturligvis ikke meningen at kunden selv skal lave kabelarbejde - efter solcellerne er monteret! og der findes selvfølgelig ophængningsbeslag for kabler som kan benyttes? (de viste ophængnings systemer - er hjemmelavede). System 3 En 142 cm. stålstang har fået krympefleks som isolerer i mod galvanisk tæring Solcelle-ramme Aluminiums ramme System 2 På stålstængernes kroge ligger kabler som går fra solcelledåse til solcelledåse Parkering af tværgående kabler. Bøjet kant på aluminiumsprofil låser sig fast i solcelle-ramme Aluminiumsprofilen kan skubbes ind under solcellerne efter at panelerne er monteret.

6 Side 6 EKSPLOSIONS TEGNING med korte kabelforbindelser. Højest 10 solcelle pan. i serie! ,6 M² 235 w 30 v + 6 Solceller + inverter kr. med moms + håndværker udgifter kr. med moms = kr. Ydelsesgaranti for Motech polykrystallinske Solceller 10 år 90% ydelse - 25 år 80% ydelse levetid over 30 år. Produktgaranti Montageramme 20 år, Solcellemoduler 5 år, Inverter 5 år. KOMPONENTER 1 STYK SOLCCELLEPANEL 160 X 100 cm.= 1,6 m²..solcelleareal I ALT : 1,6 x 14 = 22,4 m² SOLCELLE KAPASITET I ALT 235 x 14 = Watt. 14 styk solceller a 30 V : 420 V. Anlægget forventes at yde cirka KWh/år (3,2 model). 6 mm² Draka Flex kabler benyttes som forbindelser imellem solceller (kabler samles i solcelle dåserne med et kliksystem) meter > 6 mm² Draka Flex kabler fra solceller til Inverter. OBS stelforbindelse fra jordspyd - etableres til solcelleramme/inverter - DANFOSS TO STRENGS INVERTER Fødekabler fra 7 andre solcellepaneler Type ULX 3600 med transformer ÉN FASE ELMÅLER 16 A SIKRING 17 m. 2 X 2,5 mm² kabel - fra inverter til måler /gruppet.

7 side 7 Solceller producerer mærkbart mindre strøm ved skyggepåvirkninger. Anlægget må ikke rammes af skygger i løbet af dagen. Solcellepaneler er serieforbundne, og dette betyder i praksis, at en skygge på et mindre areal, kan lukke for strømproduktionen fra et meget et meget større areal. Det er vigtigt at placere anlægget på en flade - der er skygge fri fra kl. 9 til 17. Solceller bliver varme: temperaturer på cirka 25 er nulpunktet for solceller, og ved 26 vil el produktionen falde med0,4% > ved 27 0,8%, og så fremdeles. Solceller er selvrensende ved en min. hældning på 15 grader Strømmen fra solceller kan afbrydes her (kontakten er i sluttet tilstand) 1 faset > Nominel Power AC 3300 W > Nominal Voltage DC 430 V(jævnspænding) > virknigsgrad 94,2 % Rød lysdiode Inverterens display : Lys dioder fortæller om solindfaldet (med fuld sol er alle lys dioderne tændt). Invert. display forstørret Display viser hvor mange Wh solcellerne har producerer. Display slukker når solen går ned, og starter i nulstilling dagen efter. Hvis tallet 4678 Wh står på display i 1 time: er der produceret 4,678 Kwh. Det vil sige at en 1000 W varmeovn ville kunne afgive varme i 4,678 timer. Inverterens opgave : Jævnstrøm fra solcellerne konverteres om til vekselstrøm. Hvis den røde lysdiode begynder at blinke: Inverteren fortæller om en hændelse som er opstået > det kan være en forbigående fejl, det kan være en dårlig ledningsforbindelse, fejlen kan stamme fra inverteren m.m. Rette fejl i systemet : displayet oplyser om den opståede fejl (brug manuel). Hvis strømmen vi henter fra nettet afbrydes vil inverteren automatisk afbryde strømmen fra solcellerne, for solcellernes strøm er farlig for folkene som er i gang med en reparation.

8 Side 8 TOVEJS ELMÅLER SOM BENYTTES I ODENSE: der er brugt 7 Kwh i husstanden (der blev købt 7 Kwh) DISPLAY TRYK Registrerer køb & salg af Kwh Udgangsposition for display a) Tryk (19 gange) Måler registrering af købte Kwh på NET > Måler registrerer ikke de Kwh man bruger i husstanden fra solcellerne A ,39 Der er brugt 7,39 Kwh i husstanden (2 decimaler her) b) Tryk én gang mere Måler registrering af solgte Kwh til NET A ,39 8,39 Kwh : Kwh som husstanden ikke brugte på det aktuelle tidspunkt energien blev produceret. Købte & solgte Kwh : 8,39 Kwh 7,39Kwh = 1 Kwh Der er et overskud på 1 Kwh > som afregnes med 60 øre. * Fast abonnement gebyr Målerafgift (målerleje): 775 KR./ÅR inkl. moms (samme faste udgift som hidtil). * Ingen udgift i forbindelse med udskiftning af elmåler (elværket udskifter måler). * Producerer solcellerne flere Kwh en husstanden kan bruge - vil overskuddet blive afregnet med 60 øre/kwh. * Afregningen følger kalenderåret, og når året er omme bliver købte/ solgte Kwh modregnet. Det aktuelle 3,2 Kw anlæg med Polykrystallinske solceller producerede på 12 mån Kwh (første 4 mån. i 2011 og 8 mån. i 2012) Sep Okt Nov Dec Jan Febr Marts April Maj Jun Juli Aug OBS Solcelletypers ydelse kan svinge med over 100% > gå til > søg sådan styrer du uden om dårlige solceller

9 Side 9 Husstanden brugte Kwh på et år Solceller producerede Kwh på et år Abstrakt begreb Du har Kwh til gode (du parkerer din el ) Kwh blev solgt på NET 500 Kwh Kwh blev solgt på NET Kwh blev købt PÅ NET 0 KR. ingen udgift til el 500 Kwh blev brugt i husstanden på det aktuelle tidspunkt solcellerne producerede energi Kwh blev købt på - NET Når solcellerne ikke producer energi skal der købes energi (Kwh) Sådan virker et solcelleanlæg (producerede Kwh på en almindelig sommerdag) Solcellerne laver jævnstrøm - som inverteren konverterer om til vekselstrøm. 16 Kwh: som solcellerne har produceret. AT 6 Kwh: MAN brugt KØBER i huset OG mens SÆLGER solcellerne PÅ producerede NET? energi 10 Kwh: overskuds energi som sælges på NET (alm. forbrugere køber din energi) På solfattige dage eller i de mørke timer producerer solcellerne ikke energi, og man er nødt til at købe energi til husstanden - som hentes fra det fælles EL NET. 6 Kwh Elmåleren tæller både købte & solgte Kwh - og når der er gået et år modregnes køb & salg af Kwh. 16 Kwh ELMÅLER ALM. FORBRUGERE SOM KØBER EL INVERTER 10 Kwh De 6 Kw registreres ikke af Elmåler (måler tæller kun køb & salg af Kwh). 16 Kwh 10Kwh = 6 Kwh 10 Kwh registr. af elmåler 16 Kwh registr. af Inverter FÆLLES EL NET Hovedvej for elektricitet Store mængder energi sendes ud i ledninger fra Elværket energi som kan hentes til forbrug. Det fælles EL NET (lednings NET) er forbundet til mange lande.

10 side 10 Man får størst udbytte af solceller på Bornholm. Cirka 10 % forskel på solindfald i Danmark. Solcelleplacering med det bedste solindfald: Solcelleplacering med det bedste solindfald : syd med gr. tanghældning Hældning Vest V- S- Syd S- Ø- ØST i grader SV SV SØ SØ 0 (vandret) (lodret) Udregning af solcellekapacitet : Husstandens elforbrug ligger på Kwh/år Taget vender mod syd, og med en taghældning på 45. Der benyttes solcellepaneler med en kapacitet på 235 W På vores breddegrader skal man i gennemsnit - regne med at et w solcelleanlæg vil yde 900 W (10% tillæg > gangefaktor 1,1). ANTAL SOLCELLER > 3.000: 235 X 1,1 = 14 st. solcellepaneler a 235 W + (tillæg for geografisk placering?) Solceller placeret på østvendt tag med 45 hældning > solcellearealet skal være cirka 20% større! SKAL MAN VÆLGE MONOKRYSTALLINSKE / POLYKRYSTALLINSKE SOLCELLER? Udviklingen går meget stærk nu > de fleste solc. produc. i Kina, og mange såkaldte Europæiske paneler har en Kinesisk baggrund. De nyeste er tyndfilms paneler er et produkt som med tiden nok bliver markedsførende. Prisforskellen på monokrystallinske & polykrystallinske solceller er ikke ret stor mere > så de fleste vælger monokrystallinske solceller (de fylder mindre). Langt det nemmeste vil være at finde ud af hvad et solcellepanel koster pr. W? for så har man et sammenligningsgrundlag..

11 side 11 Virkningsgrad % > 120 Kwh/ m² MONOKRYSTALLINSKE SOLCELLER 1 panel giver 180 watt > Sort som standard Det alm. HPFI relæet som sidder i gruppetavlen samt Invertere med/ uden transformator kan benyttes uden problemer til solcelletypen. Virkningsgrad % > 100 Kwh/ m² POLYKRYSTALLINSKE SOLCELLER 1 panel giver 172 watt > Blå krystaller Det alm. HPFI relæet som sidder i gruppetavlen samt Invertere med/ uden transformator kan benyttes uden problemer til solcelletypen. Tyndfilmssolceller : Her kan man ikke benytte Invertere med transformer sammen med det alm. HPFI relæ i gruppetavlen installationen skal laves om når der benyttes tyndfilmsolceller > med en ekstraudgift på flere tusind kr. INVERTERE FINDES I FORSKELLIGE MODELLER OG KVALITETER MED OG UDEN TRANFORMER. * FORSKELLENE KAN SES PÅ PRISEN * GARANTIEN * (VIRKNINGSGRADEN) > DYRE INVERTERE HOLDER I CIRKA ÅR * Fabriksgarantier svinger fra 2 til 12 år. Garantien kan udvides til 20 år for de dyre modeller med en forsikring. * Transformerløse Invertere bruges mest i forbindelse med store anlæg, og er noget dyrere en invertere med transformer. * Virkningsgraden for de transformerløse invertere ligger typisk på cirka % > med transformer på cirka %. Sammenlign ikke de to Inverter - typers virkningsgrad > for det første er det alm. kendt at det er nogle meget optimistiske værdier som fabrikanterne oplyser, og for det andet har Invertere med transfor. nogle væsentlige fortrin trods en lidt ringere virkningsgr. Vil du vide meget mere om teorien bag Invertere så HENT PÅ NET Solcellepakker & Repartion / salg af brugte kvalitets invertere : T Set over en årrække kan udgiften til nye Invertere komme til at koste mere en 1.000/ år. Af én eller anden grund er det et tabubelagt emne at tale om vedligeholdsudgifter til et solcelleanlæg? Udgiften til inverter - drift kan halveres hvis man vælger at renovere Længden af reparations-garantien er afhængig af fabriksgarantien men min. 12 måneder.

12 side 12 * Hent oplysninger fra andre som har et solcelleanlæg. Kontakt fagfolk, og sammenlign deres forslag. * Et godt slagtilbud på en solcellepakke betyder nødvendigvis ikke - at den medfølgende inverter er en god investering? Få oplyst de nødvendige data, samt prisen på Inverteren af producenten. * Se om din inverter er godkendt i Danmark? HENT PÅ NET positiv-liste energinet.dk invertere > Positivliste-Energinet.dk * Man skal sikre sig at inverteren kan repareres i Danmark - for ellers kan udgiften til en reparationen blive dyr. * Det vil være en god ide at købe inverter-typer som kan sammenkobles > for det kan blive aktuelt ved en senere udvidelse. * Inverterens virkningsgrad vil blive væsentlig forringet hvis man investerer i en overdimensioneret inverter. DANFOSS ULX 3600 INVERTER 5 Års fabriksgaranti Nominel Power AC 3300W (opdelt i to strenge) Max Power AC 3600W Max effeciency 94,2 % (Virkningsgrad) Nominal Voltage DC 430V MPP Voltage Range V Max current DC 2x7A (sikringer i Inverter) Max current AC 15,5A (forsikring) 1 faset Inverter (én 16 A sikring i gruppetavle) UDGANGSPUNKTET : husstanden bruger Kwh/år 7 st. solceller i serie af 235 W = W 7x30 Volt = 210 Volt 7 st. solceller i serie af 235 W = W 7x30 Volt = 210 Volt Solceller belaster inverter med = W = 420 Volt (på vores breddegrader x 0,9 = W) Når man vælger en Invertertype > er det vigtigt at spændingen fra solcellerne (420V) ligger tæt på Inverterens Nominal Voltage DC spænding - som her er på V Godt Kwh er hvad en 1 faset inverter kan belastes med. Hvis solc. anlægget f.eks. er på Kwh > skal en 3 faset Inverter benyttes (en væsentlig dyrere Inverter). Det koster cirka 1 2 % i virkningsgrad når man vælger en Inverter med transformer - men til gengæld kan invertere med transformator - bedre udnytte energien fra solcellerne når der er lidt sol (længere drifttid). Når solen rammer solcellerne opstår den nominelle spænding med det samme, og alt efter hvor meget solen skinner vil strømstyrken falde eller stige i solcellerne (Volt X strømstyrken = Kw). Invertere indeholder såkaldte MPP trackere som junglerer med spænding og strøm således at man får mest mulig energi ud af solcellerne. Disse tracker styringer er også med til at bestemme virkningsgraden på Invertere. Det bliver nok en for stor mundfuld for de fleste - at gå ind i disse styringsmekanismer, og så er der kun at sige : LAD FAGMANDEN VEJLEDE DIG.

13 Side 13 1) Få klarlagt hvad produktionsgaranti, fabriksgarantier og andre former for garantier egentlig dækker. 2) Forlang at der kun benyttes strip som er beregnet til udendørs brug eller stålstrip. 3) Alle kabler skal fastgøres tæt på solcelledåsen, og forlang at rammen udstyres monteringsbeslag for fastgørelse af kabler. 4) Fordele og ulemper med en højbenet solcelleramme? (se side 4). Få en klar aftale om eventuelle sidepaneler? 5) Få afslag i prisen: hvis montørerne f.eks. kan benytte et tilstødende tag uden brug af stillads. 6) Få med i kontrakt: Producenten skal beskytte det tilstødende tag imod skader (beskyttelsesplader). 7) Forlang en liste over de forskellige solcellefabrikater så du kan sammenligne priser og solcellernes ydeevne Skemaet er ment som en kvalitetstest af det færdige anlæg. 8) Få dit anlæg testet Det er en tryghed både for dig og leverandøren. Det vil tage 20 min. at foretage testen og udfylde papirerne. Fortæl producenten at du vil have arbejdet afsluttet med en test - som skal underskrives. Er det et kompetent firma vil de selvfølgelig ikke have noget imod at foretage en test. I skemaet er der flere aktuelle oplysninger som du kan bruge. HENT PÅ NET afleveringsskema for solcelleanlæg > (PDF) INSTALLATION AF SOLCELLER 9) Producentens service: den rækker somme tider kun til >to tykke manualer til inverteren< med uforståelige tekniske specifikationer på mange sprog. Forlang en Dansk oversættelse så du og producenten kan få en faglig snak. 10) SOLCELLER: Hvis du betaler for >monokrystallinske solceller< som er den dyre type - skal du sikre dig at producenten ikke leverer den billigere type >polypkrystallinske solceller< Den slags rævestreger forekommer (se typerne side 11). På side 4 kan man tydeligt se hvor galt det kan gå når kabler trækkes på kryds og tværs uden nævneværdig fastgørelse til rammen. Kablerne må ikke trække i dåsernes kliksamlinger! for hvis dåsernes kliksamlinger bliver utætte og der kommer et systemsvigt, vil det blive kostbart med stilladser og demontering af solceller. Det bør tilstræbes at kabelforb. i mellem panelerne bliver korte >se side 4 figur 2< så kabelinstallationen ikke bliver en kryds & tværs. Kabler benyttes i færdige mål med påmonteret klikfatning, og så er det op til montøren at kabelforbindelserne ikke bliver violinstrenge eller hængekøjer. Det er bedre at bruge én længde kabel - frem for at samle to kortere kabler.

14 OPSAMLING Side 14 HENT PÅ NET Side 1 Se din elpris : Side 1 Skift elselskab : Side 2 Virksomhedsskatteordningen / Erversordningen & Skabelonordningen : bluesolar.aps > Solceller til attraktive priser - BlueSolar.ApS > Solceller til Private > Regler for privat afskrivning > Klik her Side 8 gå til > søg sådan styrer du uden om dårlige solceller Side 11 Solcellepakker & Repartion / salg af brugte kvalitets invertere : T Side 12 Godkendte Invertere i Danmark? positiv-liste energinet.dk invertere > Positivliste-Energinet.dk Side 13 Kvalitetstest af solcelleanlæg : afleveringsskema for solcelleanlæg > (PDF) INSTALLATION AF SOLCELLER

15

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS MÆRKEVARER I HØJESTE KVALITET DIN TRYGHED! Made in Germany Made in Denmark PRISEKSEMPEL: 114.995 KR. FOR ET 6 kw ANLÆG, INKL. MONTAGE* *se betingelserne inde i kataloget samt forslag

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

SOlcelleanlæg. Danmarks billigste! 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk. her får du bedre råd til

SOlcelleanlæg. Danmarks billigste! 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk. her får du bedre råd til her får du bedre råd til SOlcelleanlæg Danmarks billigste! Få bedre råd nu 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk Sådan udnytter du bedst solens gratis energi Sådan får du statstilskud til finansieringen Sådan

Læs mere

73.800,- Solcelleanlæg. Solceller er fremtiden og en god investering. Intro-prIS. Danmarks billigste Gør-det-selv anlæg

73.800,- Solcelleanlæg. Solceller er fremtiden og en god investering. Intro-prIS. Danmarks billigste Gør-det-selv anlæg Solcelleanlæg Solceller er fremtiden og en god investering Danmarks billigste Gør-det-selv anlæg Intro-prIS 73.800,- GøR-DeT-Selv elv 6 kwp anlæg med celler, inverter, beslag og kabel FAST pris på el-arbejdet

Læs mere

Solceller i landbruget

Solceller i landbruget Solceller i landbruget 3-5 mio. m2 tagflader vender optimalt for max. udbytte af solenergi. Der er store perspektiver, men teknologien skal fungere og placeringen gennemtænkes. Solceller og det energimæssige

Læs mere

SOLCELLER INVESTÉR I. AKTIER 3Comeback til BONUSLØN & PRIVATØKONOMI SIDER OVERSETE FÅ CHEFEN TIL AT GIVE DIG FLERE GULERØDDER SUPER AFKAST:

SOLCELLER INVESTÉR I. AKTIER 3Comeback til BONUSLØN & PRIVATØKONOMI SIDER OVERSETE FÅ CHEFEN TIL AT GIVE DIG FLERE GULERØDDER SUPER AFKAST: TIL INVESTOREN 19 & PRIVATØKONOMI SIDER + 3 TIPS FRA EKSPERTEN + FOKUS PÅ ROYAL ØLMASKINE + LÆR AT TIME DINE NÆSTE AKTIEKØB ADVOKAT I REKLAMEBRANCHEN FRA PARAGRAFFER TIL PUNCHLINES Mød Ditlev Ahlefeldt-Laurvig

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Sol over Gøngetoften.

Sol over Gøngetoften. Sol over Gøngetoften. Indhold: SOL OVER GØNGETOFTEN.... 1 HVORFOR INVESTERE I SOLCELLER?... 2 HVOR STORT SKAL ANLÆGGET VÆRE?... 2 VALGT PLACERING AF PANELERNE... 2 VIL SOLCELLE-ANLÆGGET GENERE NABOERNE?...

Læs mere

Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at

Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at Solcelleselvbyg Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til selvforsyning. 4 Fordi

Læs mere

Projekt 4. A Solcelleanlæg

Projekt 4. A Solcelleanlæg Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland Projekt 4. A Solcelleanlæg Fordybelses projekt med solcelleanlæg Jacob Jensen, Kim Meldgaard og Rune Naundrup Dahl 17 06 2013 Titelblad Denne rapport er

Læs mere

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Metrotile LightPOwer Med solen som målet den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Udfordringer og muligheder ændringen af LL 8P i 2010 har givet, vedrørende beskatning af fysiske

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

SOLCELLEr. Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2

SOLCELLEr. Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2 SOLCELLEr Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2 KOMPLETPA Invester i et Solcelleanlæg og spar masser af penge mens du beskytter kloden Solen skinner 1.800 timer om året i Danmark.

Læs mere

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at Solcelleselvbyg HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til selvforsyning. Fordi priserne

Læs mere

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse?

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Solceller Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Klaus Tovgaard Nielsen Vejleder: Jesper Møgeltoft VIA University

Læs mere

FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG

FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG Fokus på forsvarets solcelleanlæg FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring 72 67 11 11 fbe@mil.dk forsvaret.dk 2014 FORSVARET ER EN AF

Læs mere

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller Solcelleguide Bliv klogere på solceller Indhold Forord 3 Hvad forstås ved solceller? 4 Hvad siger loven? 8 Ansøgningsmateriale 9 Beskatning af solcelleanlæg 11 Skabelonordningen 12 Erhvervsordningen 13

Læs mere

Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed

Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Bachelorprojekt af Claus Juul Andersen Aarhus maskinmesterskole Titel: Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Emne: Vedvarende energi

Læs mere

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller Solcelleguide Bliv klogere på solceller Indhold Forord 3 Hvad forstås ved solceller? 4 Hvad siger loven? 8 Ansøgningsmateriale 9 Beskatning af solcelleanlæg 11 Skabelonordningen 12 Erhvervsordningen 13

Læs mere

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER København C02-neutral i 2025 København Kommune skal være CO2-neutral i 2025. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor gerne hjælpe københavnerne

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI FOKUS PÅ SOLENERGI

VEDVARENDE ENERGI FOKUS PÅ SOLENERGI VEDVARENDE ENERGI FOKUS PÅ SOLENERGI Indhold SOLENERGI 3 SOLVARMEANLÆG 4 TILSKUD OG PRAKTISKE RÅD 10 SOLCELLER 12 PASSIV SOLVARME 16 ORDFORKLARING 17 OMREGNINGSTABEL 18 YDERLIGERE OPLYSNINGER 19 Ved overgangen

Læs mere

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke. 12 Spar strøm ved tøjvask og i badeværelset spar på strømmen råd 12 I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.3 Solenergi 10/3-2014, Gunnar Boye Olesen 5.3.1. Opsummering Der er store muligheder for at dække en del af Danmarks el- og varmeforbrug med solenergi,

Læs mere

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning DS-hæfte 39:2013 Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg

Læs mere