Guldkorn til planteavlere. Fra ide til økonomisk vækst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guldkorn til planteavlere. Fra ide til økonomisk vækst"

Transkript

1 Guldkorn til planteavlere Fra ide til økonomisk vækst Tirsdag d. 11. marts 2014

2 Guldkorn til planteavlere Fra Ide til økonomisk vækst Dugfriske resultater fra planteavl 2013 og forventninger til 2014 og 2015 Mie Nøhr Andersen, Driftsøkonom i Gefion Registreringer til hvilken økonomisk nytte? Mads West, Landmand fra Tommerup og Maskinrådgiver Christian Rabølle, Gefion. Hvilken driftsledertype er du? Og hvordan vil du bruge det? Tove Goldbeck, Ledelsesrådgiver i Gefion Forandringer på min bedrift Eksempler på hvad det kan føre til? Bente Poulsen, Virksomhedsrådgiver i Gefion. Fra murer til ALTAN.dk Peter Knudsen, Direktør og stifter af ALTAN.dk

3 Økonomiske resultater Mie Nøhr Andersen Tidlige årsrapporter ejendomme 200 hektar i gennemsnit Største: 475 hektar Mindste: 36 hektar 21 ejendomme uden maskinstation og halm 160 hektar i gennemsnit Største: 355 hektar Mindste: 47 hektar 1

4 Resultat alle kr u. maskinst. DK 2013 Areal, ha Bruttoudbytte i alt Stykomkostninger DB Kontante kap. Omk Afskrivninger Resultat af primær drift Anden indtjening / Eu-tilskud Finansiering * Lønindtægt Resultat før regulering og skat *Heraf realiseret gevinst/tab Fordeling af dyrket areal %

5 Udvikling i afgrødefordeling Udbytter pr. hektar, hkg Vårbyg Vinterbyg Hvede Raps

6 Forskelle i DB2 pr. hektar Pr. hektar U/ maskinstation Alle Antal bedrifter Areal, ha Bruttoudbytte mark Stykomkostninger Dækningsbidrag Maskinomkostninger Brændstof Maskinstationsudgift Maskinstationsindtægt Vedligehold markredskaber Afskrivninger markredskaber Rente af maskiner 4 % DB2 (løn ej dækket ind) Forskel DB2 før løn Bedste 25 % Laveste 25 % Bruttoudbytte, mark Stykomkostninger Maskinomkostninger Brændstof Maskinstationsudgift Maskinstationsindtægt Vedligehold markredskaber Afskrivninger markredskaber Rente af maskin, 4 % DB Sorteret på DB2 4

7 Hvad gør de bedste bedre? Gefion tal Bedste 25 % Laveste 25 % Udbytte hvede Udbytte raps Andre hektar end korn og raps Indtægter fra andre afgrøder end korn og raps Hektar Gns. betalt rente 2,03 3,49 Sorteret på DB2 Størrelse er ikke alt 5

8 Maskinomkostninger pr. hektar Benchmarking DK tal Pr. hektar Bedste 25 % Gennemsnit Antal bedrifter Areal, ha 237,6 198,7 Bruttoudbytte i alt Stykomkostninger Dækningsbidrag Kontante kap. Omk Afskrivninger Resultat af primær drift EU tilskud Til ejeraflønning og finansiering

9 Hvad gør de bedste bedre? DK tal Bedste 25 % Gennemsnit Udbytte hkg hvede pr. ha Udbytte, hkg raps pr. ha Pris, hvede solgt i året Pris raps, solgt i året Afgrøder der ikke er korn 13 % 14 % Bedste 25 % DK og Gefion Pr. hektar DK Gefion Antal bedrifter 22 5 Areal, ha 237,6 213,77 Bruttoudbytte i alt Stykomkostninger Dækningsbidrag Kontante kap. Omk Afskrivninger Resultat af primær drift EU tilskud Til ejeraflønning og finansiering

10 Ikke i hektar Bedre økonomi Bedre udbytter Risiko-prissikring Anden indtjening Økonomien fremover? Fokus på vækst? De bedstekan leve af ren landbrug Ikke de største Kilde: Videncentret for landbrug, dec Spørgsmål? 8

11 Registreringer i Marken. Hvordan gør vi det? Hvad kan vi bruge det til? V. Mads West, Tommerup Præsentation Marksamarbejde omfattende ca. 600 Ha, samt pasningsaftale på 110 Ha. 3 ejere. Claus, Ole og Mads. Fordeling : Claus Ole Mads jord 165 Ha 290 Ha 145 Ha Maskiner 1,761,000 kr. 1,768,000. 1,176,000 Arbejdsindsats 672 timer 622 timer 3625 timer Maskinsaldo pr Ha Tidsforbrug pr Ha. 7 timer inkl. skovarbejde, vedligehold, driftsledelse, mv. 9

12 LetfarmLive Letfarm 10

13 Fakturering pr måned. Eksempel på oversigt. 11

14 Årsopgørelse Køretøj L Diesel I alt timer BSO Gågerup Hestholm Westg. Vedl. Kr T T Puma L Redskab Tromle Blå MI Væderst UX Såsæt f plov f plov Stubharve Så harve Gø spr Brak kl Gyllevogn Gylle rører Rød MI Tim vogn Lastbil vogn Skov vogn Hegnsklipper Medarbejder Hans Martin Claus Ole Brian Mads Beregning af maskinomkostninger Afregningsbilag, enkelt maskiner i et maskinfællesskab Afregningsår 2014 Dato Maskine Mads T 6080 Årgang 2008 Købspris Købsår Afregningsenhed timer Ejer Ejer Ejer Initialer Mads Primoværdi kr Ejerandel i % Forbrugt i året Total enheder Kr af primoværdi Omkostninger afholdt af. Forrentning % Værditab % Afholdte vedligehold omk Ultimoværdi kr. Afholdt forsikring Diverse omk. diesel á 5, Overføres til næste år. "Har betalt" = Total før indtægt kr "Skal betale" Kr/enhed 160,16 kr "Mellemregning = Summen = 0 12

15 Tilretning priser Køretøj 2013 pris reel pris 2014 pris T T Puma L Redskab Tromle Blå MI Væderst UX Såsæt f plov f plov Stubharve Så harve Gø Spr Brak kl Gyllevogn Gyllerører Rød Mi Tim vogn Lastbil v hegn kl Rive Hans M Alternativ beregning Afregningsbilag, enkelt maskiner i et maskinfællesskab Afregningsår 2014 Dato Maskine Mads T 6080 Årgang 2008 Købspris Købsår Afregningsenhed timer Ejer Ejer Ejer Initialer Mads Primoværdi kr Ejerandel i % Forbrugt i året Total enheder Kr af primoværdi Omkostninger afholdt af. Forrentning % Værditab % Afholdte vedligehold omk Ultimoværdi kr. Afholdt forsikring Diverse omk. disel a 5, Overføres til næste år. "Har betalt" = Total før indtægt kr "Skal betale" Kr/enhed 214,51 kr "Mellemregning = Summen = 0 13

16 Små/Store marker Gyllekørsel 0-1 km kørsel: 8-10 kr./m3 1-2 km kørsel: kr./m3 2-3 km kørsel: kr./m3 3-4 km kørsel: kr./m3 4-5 km kørsel: kr./m3 Kørsel med lastbil 5 km, samt leje af buffertank ca. 8 kr./ m3+ egen kørsel i mark 8-10 kr./m3 = Besparelse på 5-10 kr./m3 Skal køre 50 m3/time for at være konkurrencedygtig med maskinstation Gns. 2013: 52 m3/ time. Lastbil + buffertank til ca. 25% af mængden. 14

17 Variation i udbytter 7-1 Vinterhvede 2,7 60 hkg 7-2 Vinterhvede 4,4 60 hkg 20-0 Vinterhvede 3,2 55 hkg 21-0 Vinterhvede 3,7 50 hkg 21-1 Vinterhvede 2,35 52 hkg 22-0 Vinterhvede 1 55 hkg 23-0 Vinterhvede 4,4 59 hkg 24-0 Vinterhvede 4 70 hkg 25-0 Vinterhvede 2,6 65 hkg 26-0 Vinterhvede 1 69 hkg Vinterhvede: variation: hkg/ha middel: 59,4 hkg/ha Vinterbyg: Variation: hkg/ha middel 42,5 hkg/ha Vårbyg: Variation: hkg/ha, middel 51,9 hkg/ha Hvad kan man bruge sine data til? Vurder hvilke opgaver du tjener eller mister penge på. Sammenlign med maskinstationstakster. Skal nogle opgaver udliciteres? Skal der ændres på sædskiftet? Skal der byttes maskiner? Skal forpagtninger opsiges eller forhandles ned i pris? Ved bud på nye forpagtninger, sammenlign med de marker du har i forvejen, og vurder hvad maskinomkostningerne vil være på det nye jord. 15

18 Konklusion Interessant at kende sine omkostninger. Registrering kræver omhyggelighed. Dokumentation er guld værd i et samarbejde. Pas på med at konkludere for meget på 1 sæson. Små marker er dyrere end man tror!!! Køreafstand er ikke så dyr som jeg troede, på nær ved gyllekørsel. Kør hellere 5 kilometer for at passe en stor mark, end 1 kilometer for at passe en lille, og lad evt. en vognmand klare transport af gylle og afgrøder. Gefion analyser ha Ha Maskinsaldo Kapitalomk. Vedligehold Brændstof Maskinstation Andre omkløn IndtægterGns. årlige omk. I alt/ha eks. Andre indtægter omk

19 Gefion analyser ha Timer/ha Traktorer Kr./hk/time Hvede Udbytte Hvede pr. hkg Pløjning Stubharv Såning SprøjtningMejetærskning Tipvogn 6 4 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Gefion maskinanalyser 17

20 Gefion maskinanalyser Stordriftsfordele mindre end forventet! -Det vigtigste er et højt udbytte Konklusioner Lavere maskinsaldo Lavere vedligehold og brændstof Højere traktoromkostninger Højere omk. til at dyrke én ha hvede For lave udbytter,(ærlige opgørelser) Hvad gør vi så? 18

21 Maskinstrategi For lille såkapacitet! Hvede/vinterbyg,415 ha/1,6 ha/time 260 såtimer, 10 timer/dag, 26 dage 16 tørvejrsdage i sep. 11 i oktober Start 1/9, slut 10-15/10???? Mere græsfrø, større såmaskine eller nr. 2 såmaskine, Rapid combi Maskinstrategi Presset mejetærskerkapacitet! Hvede, 3,5 ha/time 100 høsttimer Raps, 2,7 ha/time 31 høsttimer Vårbyg, 4 ha/time 28 høsttimer I alt -159 høsttimer Har vi mere end 140 høsttimer? Mindre areal, større kapacitet? 19

22 Hvilken driftsledertype er du? Og hvordan vil du bruge det? Guldkorn til planteavlere 2014 Tove Goldbeck Jensen, Gefion Adfærd er situationsbestemt Adfærd Job eller del af job Familie Privat Hobby Samliv Opdragelse 20

23 Adfærd er observerbar og synlig for andre Ord 7% Måden 38% Kropssprog 55% Adfærd DiSC-modellen hvordan man opfatter... Sig selv i forhold til omgivelserne: Mere betydningsfuld/stærkere Sig selv i forhold til omgivelserne: Mindre betydningsfuld/mindre stærk 21

24 DiSC-modellen hvordan man opfatter... Sig selv: Mere betydningsfuld/stærkere Omgivelserne: Ugunstige/ ikke favorable Omgivelserne: Gunstige/ favorable Sig selv: Mindre betydningsfuld/mindre stærk DiSC-modellen hvordan man opfatter... Sig selv: Mere betydningsfuld/stærkere DANNENDE ADFÆRD Omgivelserne: Ugunstige/ ikke favorable VURDERENDE ADFÆRD D C i S Omgivelserne: Gunstige/ favorable ACCEPTERENDE ADFÆRD Sig selv: Mindre betydningsfuld/mindre stærk TILPASSENDE ADFÆRD 22

25 Primært motiv: Kontrol over/styring... Frygt for: Tab af kontrol, at andre går bag ryggen Ønsker: Styrke og autoritet Udfordringer Direkte svar Frihed fra direkte kontrol og regler Nye og varierede aktiviteter Mulighed for individuelle præstationer DiSC-modellen D = dominans Karakteristika: Selvtillidsfuld/egoistisk Risikovillig Beslutsom Resultatorienteret Kontant/krævende Entydig Begrænsninger: Mangel på omtanke overfor andre Utålmodighed Manglende fokus på kvalitet Primært motiv: Social anerkendelse/ opmærksomhed Frygt for: Social afvisning Ønsker: Popularitet At være i centrum Ros (du er OK) Gruppeaktiviteter Positive relationer Frihed fra kontrol og detaljer DiSC-modellen i = (social) indflydelse Karakteristika: Optimistisk Tillidsvækkende Følelsesmæssig Involverende med mennesker Udadvendt Entusiastisk/charmerende Åben Begrænsninger: Impulsiv/uorganiseret Lover for meget Manglende gennemførelse 23

26 DiSC-modellen S = stabilitet Primært motiv: Opretholdelse af det eksisterende Frygt for: Forandringer/det uforudsigelige Ønsker: Ægte værdsættelse Samarbejde At arbejde med kendte metoder osv. Tryghed Tid til at omstille sig til ændringer Karakteristika: Velovervejet Arbejder støt Samarbejdsorienteret Tålmodig/lyttende Loyal Omsorgsfuld overfor gruppen Accepterende Begrænsninger: Meget villig Sætter egne behov sidst Klamrer sig til det gamle og gør passiv modstand mod ændringer DiSC-modellen C = competencesøgende Primært motiv: Kvalitet/præcision Frygt for: Fejl, sjusk, kritik af deres arbejde, følelsesladede situationer Ønsker: At få ret Overblik Sikkerhed Ros for opgaver Begrænsede risici Autoriteter, herunder det skrevne ord, manualer mv. Karakteristika: Analytisk og faktuel Opmærksom på standarder og detaljer Samvittighedsfuld Diplomatisk/forsigtig Forretningsmæssig/reserveret Videbegærlig Pålidelig Begrænsninger: Overkritisk overfor sig selv og andre Ubeslutsom Manglende kreativitet 24

27 Din DiSC PersonProfil det er ikke farligt... Person Profilen er ikke en test Måler din opfattelse af dig selv Der findes ingen dårlige profiler (alle er lige gode) Beskriver nogle psykologiske motiver og drivkræfters indflydelse på vor adfærd (DiSC ) Resultatet vises ikke til andre uden din tilladelse 25

28 Din DiSC PersonProfil Du er OK, som du er Ingen beder dig ændre dig Din adfærd skal kunne varieres i forskellige situationer Du kan udvikle et større adfærdsrepertoire langs alle 4 adfærdsdimensioner Personlig udvikling på DiSC-akserne handler om at styrke sin elevator Mål Forstå dine adfærdstendenser og udvikle en forståelse af, hvordan din adfærd påvirker andre Forstå, respektere og værdsætte individuelle forskelle Udvikle strategier til forbedret samarbejde Udvide din effektivitet i opgaveløsning ved at forbedre dit forhold til andre 26

29 Relationer reglerne om andre Forskellig = Forkert Forskellig = Forskellig Der er rigdom i forskellighed! Case: Projekt kovending 27

30 Case: svineproduktion - leder gruppen Case: svineproducent - ledergruppen 28

31 Case: svineproduktion - ledergruppen Relationer forenelighed Udmærket God Rimelig Dårlig Stil D - D O D - i O D - S O D - C O i - i O i - S O i - C O S - S O S - C O C - C O O Forhold til mennesker Arbejdsopgaver 29

32 DiSC-modellen - konflikt D i C S Organisationens livscyklus fremtrædende lederstile vitalitet STABIL FORNYELSE NYE IDEER Nyt cyklusforløb Disc TEEN-AGE BABY IDE MODEN DiSC DiSC DisC DisC Disc 0iSC 00sC 000C 0000 OVERMODEN/ STIVNET TIDLIGT BUREAUKRATI BUREAUKRATI BANKEROT tid 30

33 Forandringer på min bedrift Eksempler på hvad det kan føre til? V/ Bente Poulsen, Virksomhedsrådgiver Eks 1. Eksisterende drift 200 ha og maskinstation, Salt og sne Vision om at øge dyrket areal Udviklingsmulighed 1 Tilforpagtning 175 ha Fordele Ulemper Fordele Ulemper Dygtig planteavler Maskinpark tilpasset driftens størrelse Meget stort arbejdspres Relativt små marker Maskinstations overskud begrænset For lidt tid til familie 5 Store marker a 30 ha + nogle mindre Ny jord samlet indenfor lille radius God bonitet Kornsiloer til opbevaring + hal Relativ stor udvidelse (fordobling af areal) Maskinpark i underkanten Større arbejdspres Ca timer Risiko for at overblik mistes 10 km væk men kan være driftsenhed 2 31

34 Eks. 1 Udviklingsmulighed 1 Tilforpagtning 175 ha Udviklingsmulighed 2 Tilforpagtning 175 ha Og ophør maskinstation Fordele 5 Store marker a 30 ha + nogle mindre Ny jord samlet indenfor lille radius God bonitet Kornsiloer til opbevaring + lukket hal 10 km væk men kan være driftsenhed 2 Ulemper Relativ stor udvidelse (fordobling af areal) Maskinpark i underkanten Større arbejdspres (ca timer) Risiko for at overblik mistes Fordele 5 Store marker a 30 ha + nogle mindre Ny jord samlet indenfor lille radius God bonitet Kornsiloer til opbevaring + lukket hal 10 km væk men kan være driftsenhed 2 Have fokus på dyrkning af jorden Ulemper Relativ stor udvidelse men ophør maskinstation Maskinpark i underkanten Mindre arbejdspres Overblik bevares Eks 2. Eksisterende drift 250 ha grøntsager Fordele Specialiseret grøntsagsproduktion Ejer dygtig grøntsagsavler Ejer dygtig handelsmand Relativt store variable og små faste omkostninger Ulemper Meget stort arbejdspres Mistet overblik i sæsonen Nogle marker har ej optimale udbytter Kølefaciliteter for små/ opbevaring også i kule (mere arbejde) For få kasser til opbevaring Uhensigtsmæssige arbejsgange Afvente salg fra lager så kasser tømmes Udviklingsmulighed Reduktion areal 50 ha og styrkelse af ledelse Fordele Større udbytter på mest egnede jorde skal øge overskud Bedre overblik over produktion, mandskab og maskiner i sæson Kølefaciliteter opfylder behov Passende antal kasser til opbevaring Specialiseret grøntsagsproduktion Relativt store variable og små faste omkostninger Ulemper (Faste udgifter pr. ha stiger) Større lønudgift 32

35 Eks 3. Eksisterende drift Driftsfællesskab ophører 200 ha + pasningsaftale Udviklingsmulighed Øge omfang af pasningsaftaler Fordele Ulemper Fordele Ulemper Dygtig og pertentlig planteavler Stort overblik God soliditet Fælles maskinpark for stor kapacitet Jord i området af mindre god kvalitet Ikke arbejde nok til ansat + søn Maskinkapacitet udnyttes godt Beholde dygtigt mandskab fleksibilitet for ejer Undgår at dyrke mere jord med lavt udbyttepotentiale Arbejdspres i sæson øges Ejer eftertragtet som passer af jord Generationsskifte Ikke vente på mulig forpagtning/køb jord Undgår udbytterisiko Kalkule tilforpagtning Udbytte 70 hkg 125 kr pr. hkg EU-tilskud Bruttoudbytte Stykomkostninger Maskinomkostninger Til aflønning jord Risiko for afgrøde undgås 10% +/- 875 kr. Ville mangle opbevaring til afgrøde 33

36 Konklusion på eksempler Godt værktøj til at mærke efter, om der er basis for forandringer Supplement til økonomisk beregning Også fokus på bløde værdier Forandringer er ikke altid lig udvidelse Fokus på ejers/bedriftens fordele/styrker Minimere ulemper/svage sider John Kotter s 8 trins model Skabe en oplevelse af forandringens nødvendighed (brændende platform) Udvikle en vision og en strategi, der kan gennemføre visionen 34

37 Gefion, den 11. marts 2014 VIRKSOMHEDEN Aktieselskab 1.ejer 37 funktionærer inkl. Alevator 23 selvstyrende teams (48 altan montører) 140 mill. i omsætning Etablerer ca altaner om året samt 10 elevatorer Hovedkontor på Æblegården i Sorø Salgskontor og show room i Århus Cafe Altanen, Gl. Kongevej 19 Kbh. (med showroom) 35

38 HOVEDKONTORET I SORØ Vision Bedst til altaner MISSION Vi øger vores kunders livskvalitet gennem nyetablering eller udskiftning af altaner og vi gør det med et smil 36

39 FØRSTE KRISE KOM TIL MIG I 2005 Startede som selvstændig i 1994 Ringsted Bygningsentreprise, havde altid haft en stigende omsætning, men indtjeningen faldt år for år Til sidst kneb det med overblikket, og jeg solgte halvdelen af virksomheden fra i 2006, efter mange søvnløse nætter Vi var blevet for selvfede, og kunne ikke komme ud af det Min professionelle bestyrelse bakkede op om min beslutning HVILKEN KONSEKVENS HAVDE DET Måtte sige farvel til en masse gode medarbejdere. Fra 120 medarbejdere i RBE til 45 medarbejdere i Altan.dk Starte på nyt forretningsområde, hvor jeg ikke helt viste om det var bæredygtigt Begynde at specialisere og kun have fokus på altaner Skulle lære at sælge livsstilsprodukt, i stedet for, at være traditionel entreprenør (helt anden markedsføring) Lave ny forretningsstrategi Uddanne og specialisere funktionærer og montører Nyt værdisæt for firmaet skulle etableres Begynde at opbygge nyt brand indenfor altaner 37

40 HVAD KONSEKVENS HAVDE DET Måtte straks ansætte nye folk Endte med at have ansat 22 forskellige faggrupper FÆLLESSKAB; VEJEN TIL MOTIVATION OG SUCCES 38

41 NYT VÆRDIGRUNDLAG ORGANISATIONEN Koncern direktør Peter Knudsen Louise Peter Niels Louise Anh Martin Per S & Tina Gunnar Ulrik Niels Yunus, Mette, Susan og Thomas S Annika, Michael, Steffen, Jens og Lasse Teams, Niels, Mugge og Mulle Mikkel & Jonas Asbjørn, Thomas D, Thomas B & Allan 39

42 Altan Akademi VI HAR MENNESKET I CENTRUM Garuda profilanalyse for alle funktionærer, med henblik på bedre forståelse og samarbejde (ekstern konsulent) 40

43 SELVLEDELSE Medarbejder i Altan.dk, har frihed til ansvar, det er nemlig lettere at få tilgivelse end tilladelse I Altan.dk behandler vi alle forskelligt - det er den eneste måde, hvorpå vi kan behandle alle ens Det vigtigste diffierentieringsparameter er vores ansatte. Derfor skal de være: fagligt dygtigere selvkritiske personligt stærkere positivt anderledes end vore kollegaer i andre virksomheder med til at tage initiativ og gennemføre handlinger selv styre sager fra start til mål STRATEGI: DET VIL VI DET VIL VI IKKE Produkter - Produkter - Kunder Kunder Det vil vi Det vil vi ikke Det vil vi Det vil vi ikke Vi vil kun sælge nyetablering og udskiftning af åbne altaner med vores eget produktprogram Vi vil ikke sælge glaslukkede altaner (vi sælger ikke udestuer) Vi vil sælge til alle der bor i en eksisterende etageejendom Altan.dk vil ikke sælge altaner til nybyggeri. Vi sælger altaner til hele facaden på en etageejendom, dvs. inklusiv stueetagen og tagetagen. Dermed sælger vi også franske altaner, trappenedgange og tagaltaner. Vi sælger ikke tagterrasser. - Vi vil kun sælge accessories via internet. - Vi vil sælge accessories til alle. Altan.dk vil ikke være underentreprenør. Vi vil ikke indgå kontrakt med en anden entreprenør, men udelukkende med bygherre (slutkunde) Vi sælger processen med at holde kunden i hånden fra A-Z Altan.dk vil ikke udføre betonrenovering af altaner Vi vil i fremtiden udvikle og sælge altaner i nyt design. Altan.dk vil ikke sælge til private (villaer, enfamilieshuse) Vi vil i fremtiden sælge tilbehør til altanen (accessories) Copyrigt: Altan.dk a/s

44 ET AF FIRMAETS UDVIKLINGSPROJEKTER DIGITALISERING Alle arbejdsgange digitaliseres Digitale projektmapper Digital opmåling 2D/3D Alle dokumenter skal forelægge digitalt Alt korrespondance skal forefindes digitalt Digitale skurvogne DIGITALISERING AF SKURVOGNE, EN REALITET I MAJ 2009 Intranet / uddannelse Vidensdeling Hjemmeside Glade medarbejdere Digitalt socialt samvær Hurtigere dokumentflow Papirbesparelse Hurtig skideballe Video konference Samme info til alle Daglig chat med kollegaer Bestille materialer Spare telefontid Tættere samarbejde med leverandører Fremtiden: Visuel hotline / Web kamera som kan bruges på platformen 42

45 Procesdiagram med dokumentflow Fødekæden Kontaktbrev Salgsmateriale Teaser Brochurer Referencer Andet salgsmateriale Presale Web Aftersale Webshop Tilbud Ordre Produktionsplanlægning Produktion på byggepladser Aflevering 1 og 5års gennemgang Tilbudsbrev Revisioner Kalkule Specifikation Tegninger 3D Dørtegninger Stamkort Principtidsplan Færdigrevideret Tilbud accept Kontrakt Kalkule Specifikation Tegninger 3D Tegninger 2D Dørtegninger Ordrebekræftelse Tidsplan Fuldmagt Foto Garanti Web info Projektering Ingeniør Godkendelse Kommunen Byggetilladelse Tinglysning Nabohøring Revidering Kundeinfo Opmåling Optælling Revidering af Ordre i.h.t. Byggetilladelse Bestilling af Altaner og døre Tidsplaner Ordrespec. Foto Produktion på fabrikker Varsling Kvalitetssikring APV Kommunale Tilladelser Bygherreaftaler Opstartskort Akkordering UE aftaler Aftalesedler Med bygherre Tidsplan Foto Kundeinfo Statik Bygge- Andragende Ståltegninger Specialløsninger Forhånds- Kundeinfo Produktions- Tegninger Produktspec. Lev. plan Færdigmelding Til kommunen Afleverings- Protokol Mangelliste Tillykke pakke Web info Foto Garanti- Nedskrivning Til 10% 1 års gennemgang Garanti nedskrives Til 2 % 5 års gennemgang Garanti ophører Ansøgning Opmåling Jura/kontrakt Tidsplan 43

46 NOGEN SÆTTER SEJL, HVOR ANDRE STRYGER DEM!! INDVIELSE AF NYT LOKALE

47 Opstart i Århus april

48 91 46

49 12 siders medarbejderblad Sundhedsdag 47

50 FOKUS PÅ DE BLØDE VÆRDIER Frugtkasse på kontor og alle samtlige byggepladser Ansættelse af sundhedscoach Sundhedsdag som fokuserer på motion osv. Stor julefrokost for alle i udlandet Sundhedsforsikring, smertefri Gratis motion for ansatte og kærester i Kroppens Hus Sportsarrangementer (Firmafodbold, badminton, cykling osv.) Klubkasse med indlagt sygeforsikring (50/100) Digitale skurvogne + mobiltelefoner Seminarer hvert år for alle (temperaturen) Div. fester; juletræ, sommerfest, fastelavn osv. Fritimer (med løn) Kvartalsmøder Udsigten, medarbejderblad Pensionsordning Ansættelse på flexjob (ved ulykke/sygdom) Hjælp til misbrugsbehandling (tobak, alkohol, stoffer, osv.) Arbejder kun fra arbejdsplatform arbejdsmiljø Motorcykelklub Fiskedag Spinninghold Fokus på sikkerhed på byggepladsen, samt udvikling af hjælpeværktøj FOKUS PÅ DE BLØDE VÆRDIER Café Ludvig Humlebæk sport BK Skjold U13 Ringsted Badminton Bordtennisklubben SOR SOR optimisterne Sorø Freja Victoria Teatret Suså Idrætsforening Århus Fremad Fodbold Slagelse Svømmeklub FST Fodbold Adam Spliid Danmarks Stafetten Musikfestival Sorø Golfklub Sorø Bicycle Club 48

51 FOKUS PÅ DE BLØDE VÆRDIER Hospitaler og klinikker i Honduras og Tanzania Sorø gymnastik forening Danmarks naturfredningsforening, affaldsoprydning langs danske veje Kræftens bekæmpelse Sorø fjerkræklub Lions Club Sorø Julemærkemarchen SOS Children s village Jammu Dansk Røde Kors WWF PHF nyt Ekstremløb i ørkenen Skole for 300 børn i Congo Stadionbyggeri i Zambia Projekt Tanzania (hjælp til at et børnehjem og skole) Priser til Altan.dk 49

52 SPROGPRISEN Kære altan.dk, tillykke med nomineringen I må godt rode hjemme ved mig, larme og støve - jeg betaler med glæde. CSR-PRISEN Vi blev i august 2011 som en af tre nomineret til CSR people prize 2011 blandt 106 virksomheder. Prisen blev uddelt ved et stor award-show i Sønderborg 29/

53 CSR-PRISEN DET SAGDE DOMMERKOMITEEN Vinder af CSR PeoplePrize2011 for virksomheder med under 100 ansatte er Altan.dk Dommerkomiteen har valgt Altan.dkfor et bredt funderet arbejde med social ansvarlighed. De gør en stor indsats for virksomhedens ansatte, og de tager et imponerende ansvar for medarbejdere med svære problemstillinger. Altan.dkafholder rygestopkurser og giver mulighed for at slippe af med misbrug. Virksomheden har fx betalt for et behandlingsophold for en medarbejder, der havde et hashmisbrug, og da en medarbejder fik konstateret en uhelbredelig sygdom blev han fastholdt i job lige til det sidste. I det hele taget tager Altan.dket bredt socialt ansvar og blandt meget andet har de i samarbejde med Sorø kommune ansat medarbejdere med særlige behov, de har ansat personer i fleksjob, og de fastholder gerne medarbejdere langt efter pensionsalderen. At Altan.dker en arbejdsplads, hvor der er rart at være understreges også af en meget lav sygefraværsprocent på kun 2,5%. Alt det er efter Dommerkomiteens mening gode grunde til at tildele Altan.dk CSR People Prize. Altan pris til Altan.dk I 2007 modtog Altan.dk en fornem pris direkte af borgmester i Københavns Kommune, Klaus Bondam. Det er Områdefornyelsen i Øresundsvejkvarteret der har præmieret Søndergården (Middelgrundsvej på Amager) med følgende begrundelse: Ejendommen Fonden Søndergården hædres for etablering af altaner udført i 2005 af fonden Søndergården i samarbejde med Altan.dk og Arkitektfirmaet Arp & Nielsen. Altanerne præmieres som et fremragende eksempel på, hvordan livskvaliteten i et eksisterende boligbyggeri kan forbedres, samtidig med at arbejdet udføres i høj arkitektonisk kvalitet. Klaus Bondam: Her har 208 lejligheder fået en altan. Der er kommet liv på facaden, der nu præges af caféborde og parasoller. Der er kommet luft og lys ind i lejlighederne, Hvoraf mange er 2-værelses. Der er også kommet en huslejestigning, godt 425 kroner om måneden, men vigtigst af alt, 85% af beboerne er GLADE for deres altan. 51

54 Byggeriets innovationspris 2007 Den gyldne hjelm pris I marts 2012 vandt en af vores montører den gyldne hjelm. Prisen gives til en medarbejder, der har ydet en ekstraordinær indsats med sikkerheden på arbejdspladsen. Prisen blev givet til Ole, der fortalte om en nærved ulykke, der kan være med til at forebygge en fremtidig ulykke. 52

55 53

56 54

Frivilligrådet 30/4 2014 SLIDE

Frivilligrådet 30/4 2014 SLIDE Frivilligrådet 30/4 2014 VIRKSOMHEDEN Aktieselskab 1.ejer 37 funktionærer inkl. Alevator 23 selvstyrende teams (48 altan montører) 140 mill. i omsætning Etablerer ca. 2000 altaner om året samt 10 elevatorer

Læs mere

SLIDE. Ud i det fri med et smil

SLIDE. Ud i det fri med et smil Ud i det fri med et smil VIRKSOMHEDEN Aktieselskab 1.ejer 24 funktionærer 22 selvstyrende teams (44 altan montører) 125 mill. i omsætning Etablerer ca. 2000 altaner om året Hovedkontor på Æblegården i

Læs mere

Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl

Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl V/ Maskinkonsulent Kim Brodersen Bygnings- og Maskinkontoret i Sønderjylland Peberlyk 2, 6200 Aabenraa Tlf. 74 36 50 87 / mobil 30 56 00 25 Vejen til Lave omkostninger

Læs mere

HBL Markbrug I/S. Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni

HBL Markbrug I/S. Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni HBL Markbrug I/S Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni V/ Maskinkonsulent Kim Brodersen Bygnings- og Maskinkontoret i Sønderjylland Tlf. (dir.) 74 36 50 87 eller mobil 30 56 00 25 HBL Markbrug

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af

Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger En realistisk vurdering af maskinernes kapacitet er nødvendig for at lave en god maskinanalyse. Tema > > Specialkonsulent Michael Højholdt,

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

Sådan får du høstet inden det går galt!

Sådan får du høstet inden det går galt! Sådan får du høstet inden det går galt! v/maskinkonsulent Christian Rabølle Sådan får du høstet inden det går galt! Hvor galt kan det gå? Mejetærskerkapacitet Hvad kan man umiddelbart gøre? Mejetærskerøkonomi

Læs mere

Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport. v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent

Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport. v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent Hvor mange timer har vi til rådighed? Hovedhøst omfatter: Hvede, Vårbyg, Rug, Havre (Raps og Rajgræs) I Gefion tilstræber

Læs mere

STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR

STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR V/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen HVAD VIL VI OPNÅ? Økonomi eller andre argumenter? 50 1 Dagsorden Hvilke muligheder er der på markedet

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Risikostyring på svinebedrifter

Risikostyring på svinebedrifter Risikostyring på svinebedrifter v/ Trine Leerskov, Driftsøkonomikonsulent Og Niels Sloth Larsen Svineproducent Hvad er risiko Risiko er forhold der kan hindre realiseringen af bedriftens strategiske mål

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvor meget skal jeg byde? Kan de historisk resultater opretholdes? Afgrøde Maskiner

Læs mere

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015 Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis

Læs mere

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Definition af kundegruppe Virksomhedslandmænd Produktionslandmænd Deltidslandmænd Boliglandmænd Undertegnede

Læs mere

Hvad kan jeg give i jordleje?

Hvad kan jeg give i jordleje? Hvad kan jeg give i jordleje? Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen & Planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen www.shakespeak.com Gør dig parat til at stemme Internet 1 2 Denne præsentation er indlæst uden

Læs mere

Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009

Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009 Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009 Lars Wiik, Sverige Stay-green projekt, 2003 2005 Udbytteoptimering i stivelseskartofler Helhedsvurdering

Læs mere

Workshop for tovholdere. den 05. december 2013

Workshop for tovholdere. den 05. december 2013 Workshop for tovholdere den 05. december 2013 Program for workshoppen 08.30 Velkomst og præsentation af program og instruktør Hvad kendetegner en god tovholder i projektet? Hvad er opgaverne for en god

Læs mere

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 v/ Peder Østergaard Medarbejdere Uændret: 6 revisorer 3 driftsøkonomer 9 assistenter 1 elev Thyra Aktuelt: Thyra Frisk Carstensen,

Læs mere

Økonomimøde. 14. april 2015

Økonomimøde. 14. april 2015 Økonomimøde 14. april 2015 Program 19.00 Velkomst v/ bestyrelsesmedlem Torben Povlsen 19.10 Lineær programmering som optimeringsværktøj v/ Morten Holm Rasmussen, økonomirådgiver 19.30 Er der lys for enden

Læs mere

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Mejetærskerspild?? Dryssespild Skærebordsspild Tærskespild rystere/rotor/solde - Hvad kan accepteres? - Betyder det noget?

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Økonomi i wrapproduktion. Maskinkonsulent Christian Rabølle

Økonomi i wrapproduktion. Maskinkonsulent Christian Rabølle Økonomi i wrapproduktion Maskinkonsulent Christian Rabølle Har du tid i overskud? Egen produktion af wrap er: Muligheden for bedre udnyttelse af arbejdskraft og traktorer Nedbringelse af maskinstationsomkostninger

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere

Dynamisk strategi. Chefkonsulent Flemming Sørensen

Dynamisk strategi. Chefkonsulent Flemming Sørensen Dynamisk strategi Chefkonsulent Flemming Sørensen Hvad er dynamisk strategi Gammelt produkt på nye flasker Light udgave af strategiprodukt Mere handlingsorienteret strategi og nemmere tilgængelig God platform

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

Ny landbrugslov - nye ejerformer - hvad betyder det i praksis?

Ny landbrugslov - nye ejerformer - hvad betyder det i praksis? Ny landbrugslov - nye ejerformer - hvad betyder det i praksis? Af udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen, LandboSyd Tlf. 74365066 / 23282471 mail aan@landbosyd.dk Tidligere udfordringer ved vækst

Læs mere

SPECIALISTER I LANDBRUGSMASKINER

SPECIALISTER I LANDBRUGSMASKINER SPECIALISTER I LANDBRUGSMASKINER 2 Glamsbjerg Maskin Center VELKOMMEN TIL GLAMSBJERG MASKIN CENTER Finn Banke, Indehaver Uddannet maskiningeniør, og har mere end 25 års erfaring med landbrugsmaskiner.

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Case 2: Investeringsberegninger med scenarier

Case 2: Investeringsberegninger med scenarier Case 2: Investeringsberegninger med scenarier Forudsætninger Det antages at jorden købes for 6.750.000 kr. og maskiner (vandingsmaskiner og vogne) for 400.000 kr. Den samlede investeringssum udgør derfor

Læs mere

KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE?

KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE? KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE? AGENDA EU støtte og bedrifternes økonomi CAP 2013 hvordan påvirker reformen kødproducenterne?

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Kursus i @Risk (stokastisk simulering) Øvelsesmanual

Kursus i @Risk (stokastisk simulering) Øvelsesmanual Kursus i @Risk (stokastisk simulering) Øvelsesmanual Hvorfor @Risk og dette kursus? Større og mere komplekse landbrugsbedrifter kræver gode beslutningsværktøjer. I traditionelle regneark regnes der på

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte. V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen

Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte. V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen Disposition 1. Landbrugsloven før og nu. 2. Selskaber kontra

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Produktionsøkonomi. Planteavl 2009. Produktionsøkonomi Planteavl 1

Produktionsøkonomi. Planteavl 2009. Produktionsøkonomi Planteavl 1 Produktionsøkonomi Planteavl 2009 Produktionsøkonomi Planteavl 1 Produktions økonomi Planteavl Forfattere Der er anført forfatternavn ved hvert afsnit i pjecen. Hvor intet andet er anført, er forfatteren

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Rådgivning hvor 1+1 =3 Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Emner Præsentation af bedriften Baggrund for deltagelse i grovfoderskolen Arrondering Mål og handlingsplan for grovfoderproduktion

Læs mere

24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING

24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING 24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING FORMÅL OG MÅL FOR KURSUSDAGEN Det primære formål med dagen er at blive fortrolig med brugen af programmet Kende overordnet

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Produceres 7.000 slagtesvin Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden 750 ha 370 ha græs 40 ha majs 00 ha fremavls korn 80 ha havre 60 ha grønkorn Indkøb ved 30 kg Svin Bruttoudbytte ca.

Læs mere

Dato: Arbejdssted: Proceslogbog. Bygherre: Byggeriets art: Byggeriets varighed: Hovedentreprenør:

Dato: Arbejdssted: Proceslogbog. Bygherre: Byggeriets art: Byggeriets varighed: Hovedentreprenør: Arbejdssted: Proceslogbog Bygherre: Byggeriets art: Byggeriets varighed: Hovedentreprenør: Underentreprenører: Navn Fag Opstart dato Afslut dato Bemanding Sjakkets opgave: Sjakkets sammensætning: Navn

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark

Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark Hvem er vi og hvad vil vi? Growing Trees Network er en socialøkonomisk virksomhed, hvis almennyttige formål er plantning

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Hvad koster sygefraværet

Hvad koster sygefraværet Hvad koster sygefraværet - direkte og indirekte omkostninger Hvad koster sygefraværet? I dette hæfte finder du eksempler på, hvordan man kan opgøre de økonomiske omkostninger ved en virksomheds sygefravær.

Læs mere

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11 Generalforsamling i RyCC 27-1- 11 Ca. 45 personer mødte op, hvilket er meget tilfredsstillende for en klub med i alt 141 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: Claus Dam- Tholstrup blev valgt til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg Generationsskifte de mulige løsninger Susanne Møberg og Torben Wiborg Disposition Hvad er problemet? Hvad er løsningerne? Hvad er formålet med et generationsskifte? At den unge bliver selvstændig og får

Læs mere

Program Rådgivning af Vækstlandbrug

Program Rådgivning af Vækstlandbrug Program Rådgivning af Vækstlandbrug Introduktion Vækstlandbrug og deres udvikling Video med 3 vækstlandmænd Introduktion til workshop Workshop i grupper Opsamling i plenum Rådgivning af Vækstlandbrug Økonomikonferencen

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

Mobil tids- og opgavestyring i kommunen. v/ Michael Judson Senior Mobility Specialist HandStep A/S Mobil: 3038 9007 e-mail: mj@handstep.

Mobil tids- og opgavestyring i kommunen. v/ Michael Judson Senior Mobility Specialist HandStep A/S Mobil: 3038 9007 e-mail: mj@handstep. Mobil tids- og opgavestyring i kommunen v/ Michael Judson Senior Mobility Specialist HandStep A/S Mobil: 3038 9007 e-mail: mj@handstep.com Agenda HandStep Mobil Tids- og opgavestyring Eksempel på et system

Læs mere

Aage Johnsen Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Aage Johnsen Nielsen Olieforbrug på Samsø

Aage Johnsen Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Aage Johnsen Nielsen Olieforbrug på Samsø Aage Johnsen Fra: Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Til: Aage Johnsen Nielsen Emne: Olieforbrug på Samsø olie på Samsø.doc Hej Åge og Lasse Hermed vedhæftet opgørelserne

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Benyttelse og beskyttelse af naturen - med plads til landbruget. Viceformand, Lars Hvidtfeldt Landbrug & Fødevarer 20. Maj 2014

Benyttelse og beskyttelse af naturen - med plads til landbruget. Viceformand, Lars Hvidtfeldt Landbrug & Fødevarer 20. Maj 2014 Benyttelse og beskyttelse af naturen - med plads til landbruget Viceformand, Lars Hvidtfeldt Landbrug & Fødevarer 20. Maj 2014 Vækst Miljø Vækst Natur Udvikling Klima Natur og biodiversitet Landbrug &

Læs mere

Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010. Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation

Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010. Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010 Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation Program - Jungle af muligheder Den røde tråd mellem dirigent, ledelse, strategi og kommunikation

Læs mere

Strategi for Livet - Inspirationsaften

Strategi for Livet - Inspirationsaften Strategi for Livet - Inspirationsaften Agri Nord 16. december 2014 Specialkonsulent Ivan Damgaard Spidskompetencer Specialkonsulent Ivan Damgaard Telefon 0045-8740 5036 Mobil 0045-2916 3134 Mail: ivd@vfl.dk

Læs mere

Stennedlægningsfræser, Muratori (se sidste års undersøgelse) Stenstrenglægning til 25 cm dybde (se sidste års undersøgelse) Plov

Stennedlægningsfræser, Muratori (se sidste års undersøgelse) Stenstrenglægning til 25 cm dybde (se sidste års undersøgelse) Plov Side 1 af 5 LandbrugsInfo Søg overalt Søg kun i FarmT.. Byggeri Driftsledelse IT Fjerkræ Får Heste Kvæg Lov&ret Maskiner Miljø Pelsdyr Planteavl Svin Tværfagligt Uddannelse LandbrugsInfo > Tværfaglige

Læs mere

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller.

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller. 1 PERSONALEPOLITIK FOR MALERFIRMA SKRIVER Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4 8400 Ebeltoft Telefon 86 34 13 44 Telefax 86 34 18 44 SE nr. 10026784 info@skrivermoller.dk www.skrivermoller.dk FIRMAETS

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

Synlig ledelse Forretningsområder

Synlig ledelse Forretningsområder Forretningsområder Jens Jørgensen, Virksomhedskonsulent Ledelsesudfordringer Bestyrelse Forretningsplaner Organisation Administrative rutiner og økonomi Medarbejderrekruttering Salgsstrategi og Branding

Læs mere

Dansk Farm Management

Dansk Farm Management Dansk Farm Management Udvælgelse af gårde som egner sig til investering Vurdering af potentiale i ejendommen Vurdering af afkastevne på ejendommen hænge sammen? Vurdering af potentielle forpagtere Trackrecord

Læs mere

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program 10-06-2013 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013 Handels Rådgiver John Jensen John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

Udvikling af boliger i et marked i opgang

Udvikling af boliger i et marked i opgang Udvikling af Boligmarkedet 2014/2015 Udvikling af boliger i et marked i opgang ELF DEVELOPMENT A/S Udviklingsdirektør Anette Krarup ELF Development Præsentation af ELF Tendenser for udvikling Developer

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Økonomiske prognoser Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Temaer Landbrugets indkomstprognoser Hvad viser prognoserne? Hvad kan

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Tema 5 Udfordringer og muligheder for kvægbedrifterne Driftsøkonom Jens Norup LandboFyn Muligheder for kvægbedriften

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 Velkommen til staldseminar 2013 Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 VSP s bud på udviklingen af den danske svineproduktion Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 04.06.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt

Læs mere

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL På vej mod en samarbejdsmodel SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL INDLEDNING Fællesskabet er vigtigt for at skabe vækst. Når vi står sammen er vi stærkere og kan formå mere. Det

Læs mere

Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde...

Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde... Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde... Tre ledelsestilgange til frivillige Den instruerende (uddelegerende, top-down, ringe mulighed for medejerskab, høj

Læs mere

Formål og baggrund Dette notat har til formål at angive, hvilke overvejelser der bør gøres ved prissætning af jord.

Formål og baggrund Dette notat har til formål at angive, hvilke overvejelser der bør gøres ved prissætning af jord. Notat Vurdering af niveau for jordpris december 2014 Videncentret for Landbrug Økonomi & Virksomhedsledelse Ansvarlig KAK/ARO Oprettet 23-12-2014 Side 1 af 5 Formål og baggrund Dette notat har til formål

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere