Guldkorn til planteavlere. Fra ide til økonomisk vækst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guldkorn til planteavlere. Fra ide til økonomisk vækst"

Transkript

1 Guldkorn til planteavlere Fra ide til økonomisk vækst Tirsdag d. 11. marts 2014

2 Guldkorn til planteavlere Fra Ide til økonomisk vækst Dugfriske resultater fra planteavl 2013 og forventninger til 2014 og 2015 Mie Nøhr Andersen, Driftsøkonom i Gefion Registreringer til hvilken økonomisk nytte? Mads West, Landmand fra Tommerup og Maskinrådgiver Christian Rabølle, Gefion. Hvilken driftsledertype er du? Og hvordan vil du bruge det? Tove Goldbeck, Ledelsesrådgiver i Gefion Forandringer på min bedrift Eksempler på hvad det kan føre til? Bente Poulsen, Virksomhedsrådgiver i Gefion. Fra murer til ALTAN.dk Peter Knudsen, Direktør og stifter af ALTAN.dk

3 Økonomiske resultater Mie Nøhr Andersen Tidlige årsrapporter ejendomme 200 hektar i gennemsnit Største: 475 hektar Mindste: 36 hektar 21 ejendomme uden maskinstation og halm 160 hektar i gennemsnit Største: 355 hektar Mindste: 47 hektar 1

4 Resultat alle kr u. maskinst. DK 2013 Areal, ha Bruttoudbytte i alt Stykomkostninger DB Kontante kap. Omk Afskrivninger Resultat af primær drift Anden indtjening / Eu-tilskud Finansiering * Lønindtægt Resultat før regulering og skat *Heraf realiseret gevinst/tab Fordeling af dyrket areal %

5 Udvikling i afgrødefordeling Udbytter pr. hektar, hkg Vårbyg Vinterbyg Hvede Raps

6 Forskelle i DB2 pr. hektar Pr. hektar U/ maskinstation Alle Antal bedrifter Areal, ha Bruttoudbytte mark Stykomkostninger Dækningsbidrag Maskinomkostninger Brændstof Maskinstationsudgift Maskinstationsindtægt Vedligehold markredskaber Afskrivninger markredskaber Rente af maskiner 4 % DB2 (løn ej dækket ind) Forskel DB2 før løn Bedste 25 % Laveste 25 % Bruttoudbytte, mark Stykomkostninger Maskinomkostninger Brændstof Maskinstationsudgift Maskinstationsindtægt Vedligehold markredskaber Afskrivninger markredskaber Rente af maskin, 4 % DB Sorteret på DB2 4

7 Hvad gør de bedste bedre? Gefion tal Bedste 25 % Laveste 25 % Udbytte hvede Udbytte raps Andre hektar end korn og raps Indtægter fra andre afgrøder end korn og raps Hektar Gns. betalt rente 2,03 3,49 Sorteret på DB2 Størrelse er ikke alt 5

8 Maskinomkostninger pr. hektar Benchmarking DK tal Pr. hektar Bedste 25 % Gennemsnit Antal bedrifter Areal, ha 237,6 198,7 Bruttoudbytte i alt Stykomkostninger Dækningsbidrag Kontante kap. Omk Afskrivninger Resultat af primær drift EU tilskud Til ejeraflønning og finansiering

9 Hvad gør de bedste bedre? DK tal Bedste 25 % Gennemsnit Udbytte hkg hvede pr. ha Udbytte, hkg raps pr. ha Pris, hvede solgt i året Pris raps, solgt i året Afgrøder der ikke er korn 13 % 14 % Bedste 25 % DK og Gefion Pr. hektar DK Gefion Antal bedrifter 22 5 Areal, ha 237,6 213,77 Bruttoudbytte i alt Stykomkostninger Dækningsbidrag Kontante kap. Omk Afskrivninger Resultat af primær drift EU tilskud Til ejeraflønning og finansiering

10 Ikke i hektar Bedre økonomi Bedre udbytter Risiko-prissikring Anden indtjening Økonomien fremover? Fokus på vækst? De bedstekan leve af ren landbrug Ikke de største Kilde: Videncentret for landbrug, dec Spørgsmål? 8

11 Registreringer i Marken. Hvordan gør vi det? Hvad kan vi bruge det til? V. Mads West, Tommerup Præsentation Marksamarbejde omfattende ca. 600 Ha, samt pasningsaftale på 110 Ha. 3 ejere. Claus, Ole og Mads. Fordeling : Claus Ole Mads jord 165 Ha 290 Ha 145 Ha Maskiner 1,761,000 kr. 1,768,000. 1,176,000 Arbejdsindsats 672 timer 622 timer 3625 timer Maskinsaldo pr Ha Tidsforbrug pr Ha. 7 timer inkl. skovarbejde, vedligehold, driftsledelse, mv. 9

12 LetfarmLive Letfarm 10

13 Fakturering pr måned. Eksempel på oversigt. 11

14 Årsopgørelse Køretøj L Diesel I alt timer BSO Gågerup Hestholm Westg. Vedl. Kr T T Puma L Redskab Tromle Blå MI Væderst UX Såsæt f plov f plov Stubharve Så harve Gø spr Brak kl Gyllevogn Gylle rører Rød MI Tim vogn Lastbil vogn Skov vogn Hegnsklipper Medarbejder Hans Martin Claus Ole Brian Mads Beregning af maskinomkostninger Afregningsbilag, enkelt maskiner i et maskinfællesskab Afregningsår 2014 Dato Maskine Mads T 6080 Årgang 2008 Købspris Købsår Afregningsenhed timer Ejer Ejer Ejer Initialer Mads Primoværdi kr Ejerandel i % Forbrugt i året Total enheder Kr af primoværdi Omkostninger afholdt af. Forrentning % Værditab % Afholdte vedligehold omk Ultimoværdi kr. Afholdt forsikring Diverse omk. diesel á 5, Overføres til næste år. "Har betalt" = Total før indtægt kr "Skal betale" Kr/enhed 160,16 kr "Mellemregning = Summen = 0 12

15 Tilretning priser Køretøj 2013 pris reel pris 2014 pris T T Puma L Redskab Tromle Blå MI Væderst UX Såsæt f plov f plov Stubharve Så harve Gø Spr Brak kl Gyllevogn Gyllerører Rød Mi Tim vogn Lastbil v hegn kl Rive Hans M Alternativ beregning Afregningsbilag, enkelt maskiner i et maskinfællesskab Afregningsår 2014 Dato Maskine Mads T 6080 Årgang 2008 Købspris Købsår Afregningsenhed timer Ejer Ejer Ejer Initialer Mads Primoværdi kr Ejerandel i % Forbrugt i året Total enheder Kr af primoværdi Omkostninger afholdt af. Forrentning % Værditab % Afholdte vedligehold omk Ultimoværdi kr. Afholdt forsikring Diverse omk. disel a 5, Overføres til næste år. "Har betalt" = Total før indtægt kr "Skal betale" Kr/enhed 214,51 kr "Mellemregning = Summen = 0 13

16 Små/Store marker Gyllekørsel 0-1 km kørsel: 8-10 kr./m3 1-2 km kørsel: kr./m3 2-3 km kørsel: kr./m3 3-4 km kørsel: kr./m3 4-5 km kørsel: kr./m3 Kørsel med lastbil 5 km, samt leje af buffertank ca. 8 kr./ m3+ egen kørsel i mark 8-10 kr./m3 = Besparelse på 5-10 kr./m3 Skal køre 50 m3/time for at være konkurrencedygtig med maskinstation Gns. 2013: 52 m3/ time. Lastbil + buffertank til ca. 25% af mængden. 14

17 Variation i udbytter 7-1 Vinterhvede 2,7 60 hkg 7-2 Vinterhvede 4,4 60 hkg 20-0 Vinterhvede 3,2 55 hkg 21-0 Vinterhvede 3,7 50 hkg 21-1 Vinterhvede 2,35 52 hkg 22-0 Vinterhvede 1 55 hkg 23-0 Vinterhvede 4,4 59 hkg 24-0 Vinterhvede 4 70 hkg 25-0 Vinterhvede 2,6 65 hkg 26-0 Vinterhvede 1 69 hkg Vinterhvede: variation: hkg/ha middel: 59,4 hkg/ha Vinterbyg: Variation: hkg/ha middel 42,5 hkg/ha Vårbyg: Variation: hkg/ha, middel 51,9 hkg/ha Hvad kan man bruge sine data til? Vurder hvilke opgaver du tjener eller mister penge på. Sammenlign med maskinstationstakster. Skal nogle opgaver udliciteres? Skal der ændres på sædskiftet? Skal der byttes maskiner? Skal forpagtninger opsiges eller forhandles ned i pris? Ved bud på nye forpagtninger, sammenlign med de marker du har i forvejen, og vurder hvad maskinomkostningerne vil være på det nye jord. 15

18 Konklusion Interessant at kende sine omkostninger. Registrering kræver omhyggelighed. Dokumentation er guld værd i et samarbejde. Pas på med at konkludere for meget på 1 sæson. Små marker er dyrere end man tror!!! Køreafstand er ikke så dyr som jeg troede, på nær ved gyllekørsel. Kør hellere 5 kilometer for at passe en stor mark, end 1 kilometer for at passe en lille, og lad evt. en vognmand klare transport af gylle og afgrøder. Gefion analyser ha Ha Maskinsaldo Kapitalomk. Vedligehold Brændstof Maskinstation Andre omkløn IndtægterGns. årlige omk. I alt/ha eks. Andre indtægter omk

19 Gefion analyser ha Timer/ha Traktorer Kr./hk/time Hvede Udbytte Hvede pr. hkg Pløjning Stubharv Såning SprøjtningMejetærskning Tipvogn 6 4 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Gefion maskinanalyser 17

20 Gefion maskinanalyser Stordriftsfordele mindre end forventet! -Det vigtigste er et højt udbytte Konklusioner Lavere maskinsaldo Lavere vedligehold og brændstof Højere traktoromkostninger Højere omk. til at dyrke én ha hvede For lave udbytter,(ærlige opgørelser) Hvad gør vi så? 18

21 Maskinstrategi For lille såkapacitet! Hvede/vinterbyg,415 ha/1,6 ha/time 260 såtimer, 10 timer/dag, 26 dage 16 tørvejrsdage i sep. 11 i oktober Start 1/9, slut 10-15/10???? Mere græsfrø, større såmaskine eller nr. 2 såmaskine, Rapid combi Maskinstrategi Presset mejetærskerkapacitet! Hvede, 3,5 ha/time 100 høsttimer Raps, 2,7 ha/time 31 høsttimer Vårbyg, 4 ha/time 28 høsttimer I alt -159 høsttimer Har vi mere end 140 høsttimer? Mindre areal, større kapacitet? 19

22 Hvilken driftsledertype er du? Og hvordan vil du bruge det? Guldkorn til planteavlere 2014 Tove Goldbeck Jensen, Gefion Adfærd er situationsbestemt Adfærd Job eller del af job Familie Privat Hobby Samliv Opdragelse 20

23 Adfærd er observerbar og synlig for andre Ord 7% Måden 38% Kropssprog 55% Adfærd DiSC-modellen hvordan man opfatter... Sig selv i forhold til omgivelserne: Mere betydningsfuld/stærkere Sig selv i forhold til omgivelserne: Mindre betydningsfuld/mindre stærk 21

24 DiSC-modellen hvordan man opfatter... Sig selv: Mere betydningsfuld/stærkere Omgivelserne: Ugunstige/ ikke favorable Omgivelserne: Gunstige/ favorable Sig selv: Mindre betydningsfuld/mindre stærk DiSC-modellen hvordan man opfatter... Sig selv: Mere betydningsfuld/stærkere DANNENDE ADFÆRD Omgivelserne: Ugunstige/ ikke favorable VURDERENDE ADFÆRD D C i S Omgivelserne: Gunstige/ favorable ACCEPTERENDE ADFÆRD Sig selv: Mindre betydningsfuld/mindre stærk TILPASSENDE ADFÆRD 22

25 Primært motiv: Kontrol over/styring... Frygt for: Tab af kontrol, at andre går bag ryggen Ønsker: Styrke og autoritet Udfordringer Direkte svar Frihed fra direkte kontrol og regler Nye og varierede aktiviteter Mulighed for individuelle præstationer DiSC-modellen D = dominans Karakteristika: Selvtillidsfuld/egoistisk Risikovillig Beslutsom Resultatorienteret Kontant/krævende Entydig Begrænsninger: Mangel på omtanke overfor andre Utålmodighed Manglende fokus på kvalitet Primært motiv: Social anerkendelse/ opmærksomhed Frygt for: Social afvisning Ønsker: Popularitet At være i centrum Ros (du er OK) Gruppeaktiviteter Positive relationer Frihed fra kontrol og detaljer DiSC-modellen i = (social) indflydelse Karakteristika: Optimistisk Tillidsvækkende Følelsesmæssig Involverende med mennesker Udadvendt Entusiastisk/charmerende Åben Begrænsninger: Impulsiv/uorganiseret Lover for meget Manglende gennemførelse 23

26 DiSC-modellen S = stabilitet Primært motiv: Opretholdelse af det eksisterende Frygt for: Forandringer/det uforudsigelige Ønsker: Ægte værdsættelse Samarbejde At arbejde med kendte metoder osv. Tryghed Tid til at omstille sig til ændringer Karakteristika: Velovervejet Arbejder støt Samarbejdsorienteret Tålmodig/lyttende Loyal Omsorgsfuld overfor gruppen Accepterende Begrænsninger: Meget villig Sætter egne behov sidst Klamrer sig til det gamle og gør passiv modstand mod ændringer DiSC-modellen C = competencesøgende Primært motiv: Kvalitet/præcision Frygt for: Fejl, sjusk, kritik af deres arbejde, følelsesladede situationer Ønsker: At få ret Overblik Sikkerhed Ros for opgaver Begrænsede risici Autoriteter, herunder det skrevne ord, manualer mv. Karakteristika: Analytisk og faktuel Opmærksom på standarder og detaljer Samvittighedsfuld Diplomatisk/forsigtig Forretningsmæssig/reserveret Videbegærlig Pålidelig Begrænsninger: Overkritisk overfor sig selv og andre Ubeslutsom Manglende kreativitet 24

27 Din DiSC PersonProfil det er ikke farligt... Person Profilen er ikke en test Måler din opfattelse af dig selv Der findes ingen dårlige profiler (alle er lige gode) Beskriver nogle psykologiske motiver og drivkræfters indflydelse på vor adfærd (DiSC ) Resultatet vises ikke til andre uden din tilladelse 25

28 Din DiSC PersonProfil Du er OK, som du er Ingen beder dig ændre dig Din adfærd skal kunne varieres i forskellige situationer Du kan udvikle et større adfærdsrepertoire langs alle 4 adfærdsdimensioner Personlig udvikling på DiSC-akserne handler om at styrke sin elevator Mål Forstå dine adfærdstendenser og udvikle en forståelse af, hvordan din adfærd påvirker andre Forstå, respektere og værdsætte individuelle forskelle Udvikle strategier til forbedret samarbejde Udvide din effektivitet i opgaveløsning ved at forbedre dit forhold til andre 26

29 Relationer reglerne om andre Forskellig = Forkert Forskellig = Forskellig Der er rigdom i forskellighed! Case: Projekt kovending 27

30 Case: svineproduktion - leder gruppen Case: svineproducent - ledergruppen 28

31 Case: svineproduktion - ledergruppen Relationer forenelighed Udmærket God Rimelig Dårlig Stil D - D O D - i O D - S O D - C O i - i O i - S O i - C O S - S O S - C O C - C O O Forhold til mennesker Arbejdsopgaver 29

32 DiSC-modellen - konflikt D i C S Organisationens livscyklus fremtrædende lederstile vitalitet STABIL FORNYELSE NYE IDEER Nyt cyklusforløb Disc TEEN-AGE BABY IDE MODEN DiSC DiSC DisC DisC Disc 0iSC 00sC 000C 0000 OVERMODEN/ STIVNET TIDLIGT BUREAUKRATI BUREAUKRATI BANKEROT tid 30

33 Forandringer på min bedrift Eksempler på hvad det kan føre til? V/ Bente Poulsen, Virksomhedsrådgiver Eks 1. Eksisterende drift 200 ha og maskinstation, Salt og sne Vision om at øge dyrket areal Udviklingsmulighed 1 Tilforpagtning 175 ha Fordele Ulemper Fordele Ulemper Dygtig planteavler Maskinpark tilpasset driftens størrelse Meget stort arbejdspres Relativt små marker Maskinstations overskud begrænset For lidt tid til familie 5 Store marker a 30 ha + nogle mindre Ny jord samlet indenfor lille radius God bonitet Kornsiloer til opbevaring + hal Relativ stor udvidelse (fordobling af areal) Maskinpark i underkanten Større arbejdspres Ca timer Risiko for at overblik mistes 10 km væk men kan være driftsenhed 2 31

34 Eks. 1 Udviklingsmulighed 1 Tilforpagtning 175 ha Udviklingsmulighed 2 Tilforpagtning 175 ha Og ophør maskinstation Fordele 5 Store marker a 30 ha + nogle mindre Ny jord samlet indenfor lille radius God bonitet Kornsiloer til opbevaring + lukket hal 10 km væk men kan være driftsenhed 2 Ulemper Relativ stor udvidelse (fordobling af areal) Maskinpark i underkanten Større arbejdspres (ca timer) Risiko for at overblik mistes Fordele 5 Store marker a 30 ha + nogle mindre Ny jord samlet indenfor lille radius God bonitet Kornsiloer til opbevaring + lukket hal 10 km væk men kan være driftsenhed 2 Have fokus på dyrkning af jorden Ulemper Relativ stor udvidelse men ophør maskinstation Maskinpark i underkanten Mindre arbejdspres Overblik bevares Eks 2. Eksisterende drift 250 ha grøntsager Fordele Specialiseret grøntsagsproduktion Ejer dygtig grøntsagsavler Ejer dygtig handelsmand Relativt store variable og små faste omkostninger Ulemper Meget stort arbejdspres Mistet overblik i sæsonen Nogle marker har ej optimale udbytter Kølefaciliteter for små/ opbevaring også i kule (mere arbejde) For få kasser til opbevaring Uhensigtsmæssige arbejsgange Afvente salg fra lager så kasser tømmes Udviklingsmulighed Reduktion areal 50 ha og styrkelse af ledelse Fordele Større udbytter på mest egnede jorde skal øge overskud Bedre overblik over produktion, mandskab og maskiner i sæson Kølefaciliteter opfylder behov Passende antal kasser til opbevaring Specialiseret grøntsagsproduktion Relativt store variable og små faste omkostninger Ulemper (Faste udgifter pr. ha stiger) Større lønudgift 32

35 Eks 3. Eksisterende drift Driftsfællesskab ophører 200 ha + pasningsaftale Udviklingsmulighed Øge omfang af pasningsaftaler Fordele Ulemper Fordele Ulemper Dygtig og pertentlig planteavler Stort overblik God soliditet Fælles maskinpark for stor kapacitet Jord i området af mindre god kvalitet Ikke arbejde nok til ansat + søn Maskinkapacitet udnyttes godt Beholde dygtigt mandskab fleksibilitet for ejer Undgår at dyrke mere jord med lavt udbyttepotentiale Arbejdspres i sæson øges Ejer eftertragtet som passer af jord Generationsskifte Ikke vente på mulig forpagtning/køb jord Undgår udbytterisiko Kalkule tilforpagtning Udbytte 70 hkg 125 kr pr. hkg EU-tilskud Bruttoudbytte Stykomkostninger Maskinomkostninger Til aflønning jord Risiko for afgrøde undgås 10% +/- 875 kr. Ville mangle opbevaring til afgrøde 33

36 Konklusion på eksempler Godt værktøj til at mærke efter, om der er basis for forandringer Supplement til økonomisk beregning Også fokus på bløde værdier Forandringer er ikke altid lig udvidelse Fokus på ejers/bedriftens fordele/styrker Minimere ulemper/svage sider John Kotter s 8 trins model Skabe en oplevelse af forandringens nødvendighed (brændende platform) Udvikle en vision og en strategi, der kan gennemføre visionen 34

37 Gefion, den 11. marts 2014 VIRKSOMHEDEN Aktieselskab 1.ejer 37 funktionærer inkl. Alevator 23 selvstyrende teams (48 altan montører) 140 mill. i omsætning Etablerer ca altaner om året samt 10 elevatorer Hovedkontor på Æblegården i Sorø Salgskontor og show room i Århus Cafe Altanen, Gl. Kongevej 19 Kbh. (med showroom) 35

38 HOVEDKONTORET I SORØ Vision Bedst til altaner MISSION Vi øger vores kunders livskvalitet gennem nyetablering eller udskiftning af altaner og vi gør det med et smil 36

39 FØRSTE KRISE KOM TIL MIG I 2005 Startede som selvstændig i 1994 Ringsted Bygningsentreprise, havde altid haft en stigende omsætning, men indtjeningen faldt år for år Til sidst kneb det med overblikket, og jeg solgte halvdelen af virksomheden fra i 2006, efter mange søvnløse nætter Vi var blevet for selvfede, og kunne ikke komme ud af det Min professionelle bestyrelse bakkede op om min beslutning HVILKEN KONSEKVENS HAVDE DET Måtte sige farvel til en masse gode medarbejdere. Fra 120 medarbejdere i RBE til 45 medarbejdere i Altan.dk Starte på nyt forretningsområde, hvor jeg ikke helt viste om det var bæredygtigt Begynde at specialisere og kun have fokus på altaner Skulle lære at sælge livsstilsprodukt, i stedet for, at være traditionel entreprenør (helt anden markedsføring) Lave ny forretningsstrategi Uddanne og specialisere funktionærer og montører Nyt værdisæt for firmaet skulle etableres Begynde at opbygge nyt brand indenfor altaner 37

40 HVAD KONSEKVENS HAVDE DET Måtte straks ansætte nye folk Endte med at have ansat 22 forskellige faggrupper FÆLLESSKAB; VEJEN TIL MOTIVATION OG SUCCES 38

41 NYT VÆRDIGRUNDLAG ORGANISATIONEN Koncern direktør Peter Knudsen Louise Peter Niels Louise Anh Martin Per S & Tina Gunnar Ulrik Niels Yunus, Mette, Susan og Thomas S Annika, Michael, Steffen, Jens og Lasse Teams, Niels, Mugge og Mulle Mikkel & Jonas Asbjørn, Thomas D, Thomas B & Allan 39

42 Altan Akademi VI HAR MENNESKET I CENTRUM Garuda profilanalyse for alle funktionærer, med henblik på bedre forståelse og samarbejde (ekstern konsulent) 40

43 SELVLEDELSE Medarbejder i Altan.dk, har frihed til ansvar, det er nemlig lettere at få tilgivelse end tilladelse I Altan.dk behandler vi alle forskelligt - det er den eneste måde, hvorpå vi kan behandle alle ens Det vigtigste diffierentieringsparameter er vores ansatte. Derfor skal de være: fagligt dygtigere selvkritiske personligt stærkere positivt anderledes end vore kollegaer i andre virksomheder med til at tage initiativ og gennemføre handlinger selv styre sager fra start til mål STRATEGI: DET VIL VI DET VIL VI IKKE Produkter - Produkter - Kunder Kunder Det vil vi Det vil vi ikke Det vil vi Det vil vi ikke Vi vil kun sælge nyetablering og udskiftning af åbne altaner med vores eget produktprogram Vi vil ikke sælge glaslukkede altaner (vi sælger ikke udestuer) Vi vil sælge til alle der bor i en eksisterende etageejendom Altan.dk vil ikke sælge altaner til nybyggeri. Vi sælger altaner til hele facaden på en etageejendom, dvs. inklusiv stueetagen og tagetagen. Dermed sælger vi også franske altaner, trappenedgange og tagaltaner. Vi sælger ikke tagterrasser. - Vi vil kun sælge accessories via internet. - Vi vil sælge accessories til alle. Altan.dk vil ikke være underentreprenør. Vi vil ikke indgå kontrakt med en anden entreprenør, men udelukkende med bygherre (slutkunde) Vi sælger processen med at holde kunden i hånden fra A-Z Altan.dk vil ikke udføre betonrenovering af altaner Vi vil i fremtiden udvikle og sælge altaner i nyt design. Altan.dk vil ikke sælge til private (villaer, enfamilieshuse) Vi vil i fremtiden sælge tilbehør til altanen (accessories) Copyrigt: Altan.dk a/s

44 ET AF FIRMAETS UDVIKLINGSPROJEKTER DIGITALISERING Alle arbejdsgange digitaliseres Digitale projektmapper Digital opmåling 2D/3D Alle dokumenter skal forelægge digitalt Alt korrespondance skal forefindes digitalt Digitale skurvogne DIGITALISERING AF SKURVOGNE, EN REALITET I MAJ 2009 Intranet / uddannelse Vidensdeling Hjemmeside Glade medarbejdere Digitalt socialt samvær Hurtigere dokumentflow Papirbesparelse Hurtig skideballe Video konference Samme info til alle Daglig chat med kollegaer Bestille materialer Spare telefontid Tættere samarbejde med leverandører Fremtiden: Visuel hotline / Web kamera som kan bruges på platformen 42

45 Procesdiagram med dokumentflow Fødekæden Kontaktbrev Salgsmateriale Teaser Brochurer Referencer Andet salgsmateriale Presale Web Aftersale Webshop Tilbud Ordre Produktionsplanlægning Produktion på byggepladser Aflevering 1 og 5års gennemgang Tilbudsbrev Revisioner Kalkule Specifikation Tegninger 3D Dørtegninger Stamkort Principtidsplan Færdigrevideret Tilbud accept Kontrakt Kalkule Specifikation Tegninger 3D Tegninger 2D Dørtegninger Ordrebekræftelse Tidsplan Fuldmagt Foto Garanti Web info Projektering Ingeniør Godkendelse Kommunen Byggetilladelse Tinglysning Nabohøring Revidering Kundeinfo Opmåling Optælling Revidering af Ordre i.h.t. Byggetilladelse Bestilling af Altaner og døre Tidsplaner Ordrespec. Foto Produktion på fabrikker Varsling Kvalitetssikring APV Kommunale Tilladelser Bygherreaftaler Opstartskort Akkordering UE aftaler Aftalesedler Med bygherre Tidsplan Foto Kundeinfo Statik Bygge- Andragende Ståltegninger Specialløsninger Forhånds- Kundeinfo Produktions- Tegninger Produktspec. Lev. plan Færdigmelding Til kommunen Afleverings- Protokol Mangelliste Tillykke pakke Web info Foto Garanti- Nedskrivning Til 10% 1 års gennemgang Garanti nedskrives Til 2 % 5 års gennemgang Garanti ophører Ansøgning Opmåling Jura/kontrakt Tidsplan 43

46 NOGEN SÆTTER SEJL, HVOR ANDRE STRYGER DEM!! INDVIELSE AF NYT LOKALE

47 Opstart i Århus april

48 91 46

49 12 siders medarbejderblad Sundhedsdag 47

50 FOKUS PÅ DE BLØDE VÆRDIER Frugtkasse på kontor og alle samtlige byggepladser Ansættelse af sundhedscoach Sundhedsdag som fokuserer på motion osv. Stor julefrokost for alle i udlandet Sundhedsforsikring, smertefri Gratis motion for ansatte og kærester i Kroppens Hus Sportsarrangementer (Firmafodbold, badminton, cykling osv.) Klubkasse med indlagt sygeforsikring (50/100) Digitale skurvogne + mobiltelefoner Seminarer hvert år for alle (temperaturen) Div. fester; juletræ, sommerfest, fastelavn osv. Fritimer (med løn) Kvartalsmøder Udsigten, medarbejderblad Pensionsordning Ansættelse på flexjob (ved ulykke/sygdom) Hjælp til misbrugsbehandling (tobak, alkohol, stoffer, osv.) Arbejder kun fra arbejdsplatform arbejdsmiljø Motorcykelklub Fiskedag Spinninghold Fokus på sikkerhed på byggepladsen, samt udvikling af hjælpeværktøj FOKUS PÅ DE BLØDE VÆRDIER Café Ludvig Humlebæk sport BK Skjold U13 Ringsted Badminton Bordtennisklubben SOR SOR optimisterne Sorø Freja Victoria Teatret Suså Idrætsforening Århus Fremad Fodbold Slagelse Svømmeklub FST Fodbold Adam Spliid Danmarks Stafetten Musikfestival Sorø Golfklub Sorø Bicycle Club 48

51 FOKUS PÅ DE BLØDE VÆRDIER Hospitaler og klinikker i Honduras og Tanzania Sorø gymnastik forening Danmarks naturfredningsforening, affaldsoprydning langs danske veje Kræftens bekæmpelse Sorø fjerkræklub Lions Club Sorø Julemærkemarchen SOS Children s village Jammu Dansk Røde Kors WWF PHF nyt Ekstremløb i ørkenen Skole for 300 børn i Congo Stadionbyggeri i Zambia Projekt Tanzania (hjælp til at et børnehjem og skole) Priser til Altan.dk 49

52 SPROGPRISEN Kære altan.dk, tillykke med nomineringen I må godt rode hjemme ved mig, larme og støve - jeg betaler med glæde. CSR-PRISEN Vi blev i august 2011 som en af tre nomineret til CSR people prize 2011 blandt 106 virksomheder. Prisen blev uddelt ved et stor award-show i Sønderborg 29/

53 CSR-PRISEN DET SAGDE DOMMERKOMITEEN Vinder af CSR PeoplePrize2011 for virksomheder med under 100 ansatte er Altan.dk Dommerkomiteen har valgt Altan.dkfor et bredt funderet arbejde med social ansvarlighed. De gør en stor indsats for virksomhedens ansatte, og de tager et imponerende ansvar for medarbejdere med svære problemstillinger. Altan.dkafholder rygestopkurser og giver mulighed for at slippe af med misbrug. Virksomheden har fx betalt for et behandlingsophold for en medarbejder, der havde et hashmisbrug, og da en medarbejder fik konstateret en uhelbredelig sygdom blev han fastholdt i job lige til det sidste. I det hele taget tager Altan.dket bredt socialt ansvar og blandt meget andet har de i samarbejde med Sorø kommune ansat medarbejdere med særlige behov, de har ansat personer i fleksjob, og de fastholder gerne medarbejdere langt efter pensionsalderen. At Altan.dker en arbejdsplads, hvor der er rart at være understreges også af en meget lav sygefraværsprocent på kun 2,5%. Alt det er efter Dommerkomiteens mening gode grunde til at tildele Altan.dk CSR People Prize. Altan pris til Altan.dk I 2007 modtog Altan.dk en fornem pris direkte af borgmester i Københavns Kommune, Klaus Bondam. Det er Områdefornyelsen i Øresundsvejkvarteret der har præmieret Søndergården (Middelgrundsvej på Amager) med følgende begrundelse: Ejendommen Fonden Søndergården hædres for etablering af altaner udført i 2005 af fonden Søndergården i samarbejde med Altan.dk og Arkitektfirmaet Arp & Nielsen. Altanerne præmieres som et fremragende eksempel på, hvordan livskvaliteten i et eksisterende boligbyggeri kan forbedres, samtidig med at arbejdet udføres i høj arkitektonisk kvalitet. Klaus Bondam: Her har 208 lejligheder fået en altan. Der er kommet liv på facaden, der nu præges af caféborde og parasoller. Der er kommet luft og lys ind i lejlighederne, Hvoraf mange er 2-værelses. Der er også kommet en huslejestigning, godt 425 kroner om måneden, men vigtigst af alt, 85% af beboerne er GLADE for deres altan. 51

54 Byggeriets innovationspris 2007 Den gyldne hjelm pris I marts 2012 vandt en af vores montører den gyldne hjelm. Prisen gives til en medarbejder, der har ydet en ekstraordinær indsats med sikkerheden på arbejdspladsen. Prisen blev givet til Ole, der fortalte om en nærved ulykke, der kan være med til at forebygge en fremtidig ulykke. 52

55 53

56 54

Frivilligrådet 30/4 2014 SLIDE

Frivilligrådet 30/4 2014 SLIDE Frivilligrådet 30/4 2014 VIRKSOMHEDEN Aktieselskab 1.ejer 37 funktionærer inkl. Alevator 23 selvstyrende teams (48 altan montører) 140 mill. i omsætning Etablerer ca. 2000 altaner om året samt 10 elevatorer

Læs mere

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet - Veje til vækst og produktivitet Redaktion: Dansk Byggeri/Henriette Thuen og Frederik Marker Hansen Opsætning: Dansk

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2010 2011

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2010 2011 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2010 2011 2 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN NYE UDFORDRINGER FOR MANGE... 4 VERDENEN OMKRING OS... 9 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG

Læs mere

MINKKRIGEN RASER SIDE 4 UDLICITERING VI VANDT SIDE 7 GARTNERIERNE DE TJENER KASSEN SIDE 15 KOM MED I CIRKUS SE SIDE 22. www.gront3fpunkt.

MINKKRIGEN RASER SIDE 4 UDLICITERING VI VANDT SIDE 7 GARTNERIERNE DE TJENER KASSEN SIDE 15 KOM MED I CIRKUS SE SIDE 22. www.gront3fpunkt. www.gront3fpunkt.dk APRIL 2012 NR. 3 UDLICITERING VI VANDT SIDE 7 GARTNERIERNE DE TJENER KASSEN SIDE 15 MINKKRIGEN RASER SIDE 4 VIND BILL ETTER KOM MED I CIRKUS SE SIDE 22 MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE

Læs mere

CA nyt FORHANDLING. Lad knivene blive i skuffen

CA nyt FORHANDLING. Lad knivene blive i skuffen CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 4 DEC 2011 FORHANDLING Lad knivene blive i skuffen Derfor skal du stille op 2 Spil med åbne kort 6 Når kønnet spiller ind 8 Motiver din modpart 10 Dig og efterlønsreformen

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2011 2012

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2011 2012 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2011 2012 2 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN... 8 VERDEN OMKRING OS... 11 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER i 2011/2012... 14

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af

Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger En realistisk vurdering af maskinernes kapacitet er nødvendig for at lave en god maskinanalyse. Tema > > Specialkonsulent Michael Højholdt,

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 # 38 SUCCES MED DANAVL GENNEM 25 ÅR Samme polteleverandør i alle årene - samt tillidsfuldt samarbejde mellem opformeringsejer, smågrise-

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer Indhold Forord... 3 Prisen på dit livsværk dommens dag... 4 Sælg virksomheden, mens du er i live... 5 God ejerskifterådgivning betaler

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 Har du en personalehåndbog? Miljøgodkendelse - udnyttelses frist Regionsmøde om vandplaner Effektivitet må ikke erstatte udvikling INDHOLD Bak op om Det Fynske Dyrskue

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

Pælegård. Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. - haller til alle formål

Pælegård. Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. - haller til alle formål LANDBRUGSNYT Nr. 8-21. februar 2012-41. årgang Til samtlige jordbrugere Ugens gård: Pælegård Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. Det er meldingen fra formanden

Læs mere

Nyt fra Nykredit. Maskinfællesskab hen over vandet Morten Rasmussen og Lars Foverskov deles om mejetærskeren selv om de bor på hver sin side af vandet

Nyt fra Nykredit. Maskinfællesskab hen over vandet Morten Rasmussen og Lars Foverskov deles om mejetærskeren selv om de bor på hver sin side af vandet Magasin for jordbrugere, efterår 2003 Nyt fra Nykredit Maskinfællesskab hen over vandet Morten Rasmussen og Lars Foverskov deles om mejetærskeren selv om de bor på hver sin side af vandet En sikker fremtid

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 2 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 Udgivet af Dansk Maskinhandlerforening i november 2008 i anledning af foreningens 90-års jubilæum.

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 I toppen af Budgetmatchen God hygiejne giver gode grise Solgte du virksomhed i 2012 eller 2013? Invester i dine medarbejdere INDHOLD Alpereglen er blevet lempet Den

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

FORBERED DIN FREMTID. Hvad skal der ske i dit liv, når 37 timers arbejdsugen slutter. Forbered din fremtid

FORBERED DIN FREMTID. Hvad skal der ske i dit liv, når 37 timers arbejdsugen slutter. Forbered din fremtid FORBERED DIN FREMTID Hvad skal der ske i dit liv, når 37 timers arbejdsugen slutter Forbered din fremtid 1 Kolofon Forbered din fremtid Udgivet første gang i marts 2009. Nu i 3. oplag september 2012 Redaktion:

Læs mere

April - Maj 2009 nr. 5

April - Maj 2009 nr. 5 97. årgang 2009 April - Maj 2009 nr. 5 Krav til frømarken lige nu Cikorie grisens kosttilskud Bedriftsbesøg HSH Agro I/S Frøavl på argentinsk Formanden fylder 60 DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark Hovedkontor

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Nr. 6 - Oktober 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Det digitale liv Medlemmernes digitale verden Kompetencer Et fag i udvikling Arbejdsmiljø Digital drøm eller

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #3, maj 2006 VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 Hvad er det,

Læs mere