BRUGERMANUAL. GROWATT NEW ENERGY CO. LTD No. 12 Building, Xicheng Industrial Zone, Bao'an District, Shenzhen, P.R. China

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERMANUAL. GROWATT NEW ENERGY CO. LTD No. 12 Building, Xicheng Industrial Zone, Bao'an District, Shenzhen, P.R. China"

Transkript

1 RUGERMNUL GROWTT NEW ENERGY O. LTD No. 2 uilding, Xicheng Industrial Zone, ao'an District, Shenzhen, P.R. hina Telefon: Fax: WWW: GR - UM

2 Tak fordi du valgte vores solcelle inverter. Vores solcelle invertere er yderst pålidelige produkter, takket være deres innovative design og kvalitets-kontrol - perfekt til at sammenkæde solcelle systemer. Denne manual indeholder information omkring installation og sikker benyttelse af enheden. Læs venligst manualen før brug. Hvis du støder på problemer under opsætning eller drift af enheden, se under afsnittet 'Fejlfinding' før du kontakter support. Instruktionerne i denne manual vil hjælpe dig med de fleste problemer der kan opstå med opsætning og drift. INDHOLD OPSÆTNING 2. Installering 2.2 Væg-montering 2.3 Forbindelse til EL-nettet 2.4 Forbindelse til solceller 2.5 Kontrol 2.6 System diagram ETJENING INVERTER STTUS 3. Normal tilstand 3.2 Fejl tilstand 3.3 Nedluknings tilstand 3.4 Lydkontrolleret LD skærm KOMMUNIKTION 5. Kommunikations software 5.2 Monitor 5.3 Detaljeret information FEJLFINDING TEKNISK DT

3 Indhold und Overblik Design Overblik Åbning af pakken Efter åbning af pakken, bedes du kontrollere indholdet. Pakken skal indeholde nedenstående: # Navn ntal Front Overblik Solcelle-inverter 2 Monterings-ramme 3 Monterings-skruer 6 4 Sikkerheds-skruer 4 5 Rawlplugs til monterings-skruer 6 6 stik 7 stik samlings-skruer 4 8 Opsætnings og drifts manual 2

4 2 Opsætning 2. Installering D E F G Fjern ikke beskyttelses-kappen. Inverteren indeholder ingen komponenter der kan serviceres af brugeren. For service henvises der til kvalificeret support personel. lle kabler og elektriske komponenter bør kun efterses af kvalificerede fagfolk der opfylder S/NZS3000. åde og D spændingen bliver termineret inden i solcelle inverteren. fmonter venligst disse kredsløb inden servicering. Når solcellerne udsættes for sollys, genereres der D spænding. Når solcellerne tilkobles inverteren, oplades D link kondensatorene. Energi opbevaret i inverterens D link kondensator udgør en risiko for elektrisk shok. Selv efter enheden er frakoblet, eksisterer der stadig høj spænding inden i inverteren. Fjern aldrig beskyttelses-kappen før 0 minutter efter at inverteren er blevet frakoblet alle energikilder. Denne inverter er designet til at supplere energi til det offentligt tilgængelige elnet. Forbind ikke inverteren til en kilde eller generator. Forbindelse til eksterne enheder kan medføre beskadigelse af inverteren. Fjern forsigtigt inverteren fra pakken og inspicer dens ydre for beskadigelser. Skulle du finde beskadigede dele, kontakt da venligst din lokale forhandler. På trods af at være designet til at imødekomme alle sikkerhedskrav, kan nogle dele og overflade på inverteren blive varme under drift. Undgå derfor at berøre kølegitteret og omkringliggende overflader på bagsiden af inverteren. E Fig. Fig. 2 Fig Væg-montering Vælg en væg eller anden solid vertikal overflade der kan bære inverteren. enyt monterings-rammen som skabelon og bor 4 huller, som illustreret i figur -2. Hæng inverteren på monterings-rammen. D F Opsæt ikke inverteren på skrå overflader. Inverteren kræver et passende kølingsområde. Tillad derfor minimum 20cm luft over og under inverteren. Fastsæt monterings-rammen som vist i figur 3. Unlad at skruerne flugter med væggen. Tillad istedet at 2-4mm af skruerne stikker udenfor. Efterse betingelserne for montering nedenfor. Efterse de øverste stropper på inverteren for at forsikre at de passer på rammen. Indsæt sikkerheds-skruerne nederst i rammen for at sikre inverteren (figur 3). Efterse at inverteren er korrekt monteret ved at forsøge at løfte den fra bunden. Vælg en monterings lokation der gør det muligt at observere status displayet. Vælg en stærk monterings-overflade for at undgå vibrationer når inverteren er i drift. 3 4

5 2.3 Forbindelse til EL-nettet 2.4 Forbindelse til solceller Mål EL-nettets spænding og frekvens - det bør være 230 V (eller 220 V), 50/60Hz og enkelt faset. Åbn maksimalafbryderen eller sikringen mellem inverteren og EL-nettet. For inverteren defineres kablerne som følgende: D E ekræft at den maksimale åbne kredsløbs-spænding (Voc) for hver solcelle tråd er mindre end 580 VD for Growatt 4400, Growatt 5000 og Sungold Mindre end 500 VD for Growatt 2000, Growatt 3000, Sungold 2000 og Sungold Mindre end 450 VD for Growatt 500 og Sunglold500. Længden af kablerne skal være mindre end 30 meter. enyt H4 eller M4 (Multi kontakt) stik til hver solcelle matrix terminal. ekræft at D kontakten er i OFF position før der forbindes. Forbind den positive og negative forbindelse fra solcellen til den positive (+) og negative (-) forbindelse på inverteren. Hver D forbindelse på inverteren kan modstå op til 20 D. Før forbindelsen mellem solcellerne og inverteren oprettes, undersøg at polariteten er korrekt. Ukorrekt polaritet kan medføre beskadigelse af enhederne. Efterse kortslutnings spændingen for solcelle tråden. Den totale kortslutnings spænding for solcellen skal være mindre end inverterens maksimale D spænding. Der opstår høj spænding når solcellerne udsættes for sollys. Undgå at berøre komponenter i drift for at reduceere risikoen for elektrisk shok. Model _( mm) real(mm²) WG # Growatt Growatt Sungold Sungold Kontrol Når solcelle-panelerne er forbundet og deres spænding er højere end 00VD men ikke forbundet til nettet vises der følgende beskeder på LD displayet, i rækkefølgen: Ser NO:xxx -> x x x x x x - > F W v e r s i o n - > Wa i t i n g - > N o c o n n e c t i o n. Displayet viser "No Utility" og LED lampen lyser rødt. Luk for maksimalafbryderen eller sikringen mellem inverteren og EL-nettet. Tænd på D kontakten. Normal drift kan nu påbegynde. Under normal drift viser LD displayet: Power:xxx.xW. Dette indikere energi outputtet. LED lampen lyser grønt. 5 6

6 etjening 3 D Kontrol af enheden er gennemført. Der findes 3 typer drifts-tilstande. 3. Normal tilstand 2.6 System diagram D Solcelle: overfører D energi til inverteren. Inverter: konverterer D (Direct urrent) energi fra solcellerne til (lternating urrent) energi. Da inverteren er forbundet til EL-nettet justeres spændings-mængden så den stemmer overens med solcellernes strømforsyninger. Inverteren vil altid forsøge at få den maksimale mængde energi ud af solcellerne. Maksimalafbryder: Dette "interface" mellem inverteren og EL-nettet består typisk af en afbryder, sikringer og forbindelses-terminaler. For at overholde sikkerheds-standarderne bør maksimalafbryderen være designet og implementeret af kvalificerede teknikkere. EL-nettet: Det lokale EL-net hvorfra der suppleres energi til stedet. Inverteren fungere kun når den er tilkoblet lav-spændings net (220_230V, 50/60Hz). I denne tilstand fungerer inverteren normalt. Når energien fra solcellerne er tilstrækkelig (spænding > 50VD), konverteres energien i inverteren og overføres til EL-nettet. Hvis energien fra solcellerne er utilstrækkelig (spænding < 00VD) træder inverteren ind i 'vente-tilstand'. I vente-tilstand bruger inverteren kun energi nok til at holde kritiske interne systemer aktive. Når inverteren er i normal tilstand lyser LED lampen grønt. 3.2 Fejl tilstand Den interne intelligente controller kan kontinuerligt overvåge og tilpasse systemets status. Hvis inverteren støder på uventede betingelser såsom fejl på EL-nettet eller interne problemer i inverteren, vises information om fejlen på LD skærmen og LED lampen lyser rødt. 3.3 Nedluknings tilstand Under perioder med lidt eller ingen sollys stopper inverteren automatisk. I denne tilstand bruger inverteren ingen energi og LD skærmen samt LED lampen er slukket. emærk etjening af inverteren er ganske nemt. I normal tilstand kører iverteren automatisk når D kontakten er 'ON'. For maksimal konverterings effektivitet, læs venligst følgende information: a utomatisk ON-OFF: Når D kontakten er 'ON', starter inverteren automatisk når energien fra solcellerne er tilstrækkelig. 7 8

7 Inverteren indtræder i ét af følgende stadier når den startes:.standby: Solcellerne supplerer den minimale mængde spænding der skal til for at holde inverteren igang. 2.Waiting: Når solcellernes D spænding er højere end 00V er inverteren i 'ventestadie' og forsøger at forbinde til matrixen. nden linje på LD # DISPLY YKLUS DISPLY TID/s EMÆRK 3.Normal: Når solcellernes D spænding er højere end 50V, skifter inverteren til normal tilstand og normal drift påbegyndes. Etoday: xx.x KWh 4 Dagens energi b Start skærm sekvens: OnNår energien fra solcellerne er tilstrækkelig viser skærmen information som vist i diagrammet nedenfor: SerNo: xxxxxxxx Module: xxxxxxxxx FW Version: x.x.x onnect in xxs onnect OK Power: xxxx.xw LD baggrunds-belysning: For at spare energi, slukker LD skærmen automatisk efter 30 sekunder. Første linje på LD TILSTND DISPLY EMÆRK 2 Eall: xxx.x KWh 4 3 Tall: xx.x h 4 4 PV: xxx/xxx. : xxx 4 5 : xxxv F: xx.xhz 4 6 SerNo: xxxxxxxxxx 4 7 Module: PX UX MX SX 4 8 FW version: x.x.x 4 9 Enable uto Test 4 0 Set Language 4 Set LD ontrast 4 2 System F: XXHz 4 3 OM address: xx 4 Total energi Total drifts tid PV & PV2 spænding spænding og frekvens Serienummer Inverter modul Software version uto-test Sprog opsætning LD kontrast Matrix frekvens Kommunikations adresse Wait State Standby Lav spænding Waiting Venter 3.4 Lydkontrolleret LD skærm onnect in xxs System check Inverter State Reconnect in xxs onnect OK System check Forbind til Matrix Skærmen på inverteren betjenes ved at 'banke' let på fronten. Lydkontrol kan bl.a. bruges til at opsætte sprog, skærmens lysstyrke, auto-test og frekvens. Power: xxxx.xw Inverter i drift Fault State Error: xxx System Fejl Når LD skærmen er slukket: uto Test State uto Testing uto test Et 'bank' efterfulgt af 'dobbelt bank' får skærmen til at lyse op. Program State Programming Opdater Software 9 0

8 Når LD skærmen er tændt: Inverter Status 4 Ét 'bank' viser den næste information eller ændre på en valgt indstilling. Et 'dobbelt bank' låser displayet til den valgte information i 30 sekunder ved menupunkt -5 og viser indstillings-menu for punkt 6-2. Inverteren er designet til at være brugervenlig; derfor kan status af inverteren nemt aflæses på frontens LD skærm. Følgende diagram viser hvilke beskeder der kan vises på skærmen. Indstil skærmen: SKÆRM FEJL Sprog: System fejl 'ank' for at tænde for skærmen 'bank' til set language 'dobbelt bank' for at indstille sprog 'bank' for at vælge det ønskede sprog og vent til skærmen slukker. uto Test Failed No onnection uto-test fejlede Ingen forbindelse til EL-net PV Isolation Low Isolator problem Indstil skærmens lysstyrke Residual I High GFI fejl 'ank' for at tænde skærmen 'bank' til set LD contrast 'dobbelt bank' for at indstille kontrast 'bank' for at vælge den ønskede luminans og vent til skærmen slukker. Output High DI PV Voltage High V Outrange D spændings-offset er for høj Solcelle spænding er for høj Spænding uden for rækkevidde F Outrange Frekvens uden for rækkevidde uto-test 'ank' for at tænde skærmen 'bank' til Enable uto test 'dobbelt bank' ved Waiting to start 'bank' for at starte auto-testen og vent på resultatet. Error: 00 Inverter fejl 2.5V Reference spændings fejl Error: 0 Kommunikations fejl Frekvens Error: 02 Konsekvent fejl 'ank' for at tænde skærmen 'bank' til System F: xxhz 'dobbelt bank' ved System F: xxhz 'bank' for at vælge den ønskede frekvens og vent til skærmen slukker. Error: 6 Error: 7 Error: 8 EEPROM fejl Relæ fejl Initialiserings fejl Kontrast Error: 9 GFI Enheds fejl 'ank' for at tænde skærmen 'bank' til OM ddress: xx 'dobbelt bank' for at indstille 'bank' for at sætte adressen. Error: 20 Error: 2 Error: 22 HT fejl Kommunikations fejl us spændings fejl 2

9 5 Kommunikation Fejlfinding 6 5. Kommunikations-software ShineNet er et stykke P software der bruges til at kommunikere med inverteren for at analysere dens drifts-status. En bekvemmelighed for dig til, at overvåge inverterens drift-status i real-tid samt en historik over drift-information. Specifikationer:. Kommuniker med inverteren via RS232 eller luetooth. 2. Konstruer netværk med inverter, GROmonitor og ShineNet via RS232, luetooth og Internet. 3. To interfaces: 'Multi inverter interface' og 'WaveData interface'. 4. Multi inverter interface: Sammenlign op til 9 inverteres drifts-data på samme tid. 5. WaveData interface: Forespørger i real-tid, inverterens drifts-data, energi-historik og fejl-informationer. 6. Flere sprog: Engelsk, Simplificeret Kinesisk, Fransk, Tysk, Spansk m.m. 7. Understøttede Operativ Systemer: Windows XP / Vista / 7 / 2000 / 2003 I de fleste situationer kræver inverteren meget lidt vedligeholdelse. Såfremt inverteren ikke fungerer, optimalt bør du gennemgå følgende instruktioner før forhandleren kontaktes. Når der opstår problemer, lyser LED lampen på fronten rødt og LD skærmen viser den relevante information. Følgende diagram viser en liste over potentielle problemer og deres løsninger. SYSTEM FEJL Ground I Fault. Spændingen for 'jord' er for høj. 2. fmonter kablerne fra solcellerne og efterse det perifære system. 3. Når årsagen er fjernet, monter solcelle-kablerne og check inverterens status. 4. Hvis problemet ikke er løst, kontakt forhandleren. Isolation Fault. Efterse at impedansen mellem PV(+) & PV(-) og inverteren er jordforbundet. Impedansen skal være højere end 8M. 2. Hvis problemet ikke er løst, kontakt forhandleren. Grid Fault. Vent 5 minutter - hvis matrixen vender tilbage til normal tilstand, genstartes inverteren automatisk. 2. Efterse at matrixens spænding og frekvens stemmer overens med specifikationerne. 3. Hvis problemet ikke er løst, kontakt forhandleren. No connection 5.2 Monitor. Matrixen er ikke forbundet. 2. Efterse kabelforbindelserne. Efter installering af softwaren kan brugeren observere inverteren. Højre side af startinterfacet er de detaljerede information fra inverterenter. 5.3 Detaljeret information INVERTER FEJL PV Over Voltage. Efterse den åbne solcelle spænding; se om spændingen er højere eller tæt på 500VD. 2. Hvis spændingen er mindre end 500VD og problemet vedvare, kontakt forhandleren. onsistent Fault For detaljeret information om programmet henvises der til 'ShineNet Manual" som findes på D'en.. fmonter PV(+) & PV(-) og genstart inverteren. 2. Hvis problemet ikke er løst, kontakt forhandleren. Efterse forbindelsen til solcellerne hvis der ikke vises noget på skærmenhere. Såfremt spændingen er højere end 50V, kontakt forhandleren. Under perioder med lidt eller ingen sollys, kan inverteren starte op og lukke ned ofte. Dette skyldes at der er utilstrækkelig energi til at holde inverteren igang. 3 4

10 7 Teknisk Data Growatt500 Growatt2000 Growatt3000 Growatt4400 Growatt5000 Sungold 500 Sungold 2000 Sungold 3000 Sungold 5000 Input Data Input Data Max. D energi 800W 2300W 3200W 4600W 5000W/5200W * Max. D energi 800W 2300W 3200W 5200W Max. D spænding 450V 500V 500V 580V 580V Max. D spænding 450V 500V 500V 580V PV spændingsvidde 00V-450V 00V-500V 00V-500V 00V-580V 00V-580V PV spændingsvidde 00V-450V 00V-500V 00V-500V 00V-580V MPP spændingsvidde 75V-450V 95V-450V 250V-450V 250V-500V 250V-500V MPP spændingsvidde 75V-450V 95V-450V 250V-450V 250V-500V ntal MPP trackers/ tråde per MPP tracker / / 2 / 2 / 3 / 3 ntal MPP trackers/ tråde per MPP tracker / / 2 / 2 / 3 Max. input spænding /per tråd 0/0 2/2 5/5 20/20 20/20 Max. input spænding /per tråd 0/0 2/2 5/5 20/20 Output Data Output Data Nominel output energi 600W 2000W 2850W 4200W 4600W Nominel output energi 650W 2000W 2850W 4600W Max. energi 650W 2200W 3000W 4400W 4600W/5000W * Max. energi 650W 2200W 3000W 5000W Max. output spænding Max. output spænding nominel spændingsvidde 220,230,240V; 80Vac-280Vac 220,230,240V; 80Vac-280Vac 220,230,240V; 80Vac-280Vac 220,230,240V; 80Vac-280Vac 220,230,240V; 80Vac-280Vac nominel spændingsvidde 230V; 207Vac~263Vac 230V; 207Vac~263Vac 230V; 207Vac~263Vac 230V; 207Vac~263Vac matrix frekvensvidde matrix frekvensvidde Fase skift (cos ɸ) Fase skift(cos ɸ) THDI THDI Forbindelse Forbindelse Effektivitet Effektivitet Max. effektivitet 97.8% 97.8% Max. effektivitet 97.8% Euro-eta 97.4% 97.4% Euro-eta 97.4% MPPT Effektivitet MPPT Effektivitet Sikkerheds Enheder Sikkerheds Enheder Omvendt D polaritet beskyttelse Omvendt D polaritet beskyttelse kortslutnings beskyttelse kortslutnings beskyttelse Jord-fejl overvågning Matrix overvågning Spændings lækage overvågning Jord-fejl overvågning Matrix overvågning Spændings lækage overvågning Generel Data Generel Data Dimensioner ( / H / D) i mm 360/329/32 360/329/32 360/329/32 406/406/92 406/406/92 Dimensioner ( / H / D) i mm 360/329/32 360/329/32 360/329/32 406/406/92 Vægt.5 KG.7 KG 2.2 KG 2 KG 2 KG Vægt.5 KG.7 KG 2.2 KG 2 KG Min./Max. temperatur Min./Max. temperatur Drifts-temperatur (fuld belastning) Drifts-temperatur (fuld belastning) Lyd-niveau (typisk) 25 d() 25 d() 25 d() 25 d() 25 d() Lyd-niveau (typisk) 25 d() 25 d() 25 d() 25 d() Energiforbrug: drift (standby) / nat oenergiforbrug: drift (standby) / nat Topologi Topologi Køling Ingen blæser Ingen blæser Ingen blæser Ingen blæser Ingen blæser ooling concept Ingen blæser Ingen blæser Ingen blæser Ingen blæser Opsætning: Indendørs / Udendørs / / / / / * Valgfrit op til 5000W Opsætning: Indendørs / Udendørs / / / / 5 6

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Betjeningsvejledning Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Lav spænding (100-127 V) SMX2000RMLV2U SMX2200RMLV2U SMX3000RMLV2U SMX3000RMLV2UNC SMX3000RMJ2U Høj spænding (200-240 V) SMX2200RMHV2U SMX3000RMHV2U

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale.

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

2.5. Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3

2.5. Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3 2.5 Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3 EU DANSK Denne manual kan ændres. På vores webside www.solar-inverter.com kan du finde manualens nyeste version. Copyright Delta Energy Systems (Tyskland)

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk

CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk Version 02-2014 CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk Indholdsfortegnelse General information, risiko ved ikke at overholde sikkerhedsinstruktioner... 3 Kvalifikation- og uddannelse af personale...

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning Version 1.3 Dansk Leica Brugervejledning Leica mojortk, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et mojortk system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner

Læs mere

Bruger Manual & Installations Instruktioner

Bruger Manual & Installations Instruktioner WT-1011RC IP65 GSM Remote Controllller And Allarm System Bruger Manual & Installations Instruktioner KASSENS INDHOLD 1) 1 Stk IP65 kabinet 2) 1 Stk WT-1011RC hoved print med GSM Modul monteret 3) 1 Stk

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS UPS. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC

Betjeningsvejledning. Smart-UPS UPS. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC Betjeningsvejledning Smart-UPS UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC Indhold Oversigt... 1 Beskrivelse af produktet................................... 1 Sikkerhed................................................

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inden alarmsystemet tages i brug... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE

Læs mere

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugermanual Samsung Jungfrau Nordic N-Serie 1 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltning 3 Tjek før ibrugtagning 4 Unitten 5 Fjernbetjening 6 Basis funktioner

Læs mere

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015 2 3 HomeSecure PRO 868mhz er det seneste skud på stammen i Homealarm.dk's alarmsortiment. Denne alarm kører på 868mhz og sensorrækkevidden er derfor helt optimal. Hele opsætningen foregår på alarmens LCD

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere