BRUGERMANUAL. GROWATT NEW ENERGY CO. LTD No. 12 Building, Xicheng Industrial Zone, Bao'an District, Shenzhen, P.R. China

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERMANUAL. GROWATT NEW ENERGY CO. LTD No. 12 Building, Xicheng Industrial Zone, Bao'an District, Shenzhen, P.R. China"

Transkript

1 RUGERMNUL GROWTT NEW ENERGY O. LTD No. 2 uilding, Xicheng Industrial Zone, ao'an District, Shenzhen, P.R. hina Telefon: Fax: WWW: GR - UM

2 Tak fordi du valgte vores solcelle inverter. Vores solcelle invertere er yderst pålidelige produkter, takket være deres innovative design og kvalitets-kontrol - perfekt til at sammenkæde solcelle systemer. Denne manual indeholder information omkring installation og sikker benyttelse af enheden. Læs venligst manualen før brug. Hvis du støder på problemer under opsætning eller drift af enheden, se under afsnittet 'Fejlfinding' før du kontakter support. Instruktionerne i denne manual vil hjælpe dig med de fleste problemer der kan opstå med opsætning og drift. INDHOLD OPSÆTNING 2. Installering 2.2 Væg-montering 2.3 Forbindelse til EL-nettet 2.4 Forbindelse til solceller 2.5 Kontrol 2.6 System diagram ETJENING INVERTER STTUS 3. Normal tilstand 3.2 Fejl tilstand 3.3 Nedluknings tilstand 3.4 Lydkontrolleret LD skærm KOMMUNIKTION 5. Kommunikations software 5.2 Monitor 5.3 Detaljeret information FEJLFINDING TEKNISK DT

3 Indhold und Overblik Design Overblik Åbning af pakken Efter åbning af pakken, bedes du kontrollere indholdet. Pakken skal indeholde nedenstående: # Navn ntal Front Overblik Solcelle-inverter 2 Monterings-ramme 3 Monterings-skruer 6 4 Sikkerheds-skruer 4 5 Rawlplugs til monterings-skruer 6 6 stik 7 stik samlings-skruer 4 8 Opsætnings og drifts manual 2

4 2 Opsætning 2. Installering D E F G Fjern ikke beskyttelses-kappen. Inverteren indeholder ingen komponenter der kan serviceres af brugeren. For service henvises der til kvalificeret support personel. lle kabler og elektriske komponenter bør kun efterses af kvalificerede fagfolk der opfylder S/NZS3000. åde og D spændingen bliver termineret inden i solcelle inverteren. fmonter venligst disse kredsløb inden servicering. Når solcellerne udsættes for sollys, genereres der D spænding. Når solcellerne tilkobles inverteren, oplades D link kondensatorene. Energi opbevaret i inverterens D link kondensator udgør en risiko for elektrisk shok. Selv efter enheden er frakoblet, eksisterer der stadig høj spænding inden i inverteren. Fjern aldrig beskyttelses-kappen før 0 minutter efter at inverteren er blevet frakoblet alle energikilder. Denne inverter er designet til at supplere energi til det offentligt tilgængelige elnet. Forbind ikke inverteren til en kilde eller generator. Forbindelse til eksterne enheder kan medføre beskadigelse af inverteren. Fjern forsigtigt inverteren fra pakken og inspicer dens ydre for beskadigelser. Skulle du finde beskadigede dele, kontakt da venligst din lokale forhandler. På trods af at være designet til at imødekomme alle sikkerhedskrav, kan nogle dele og overflade på inverteren blive varme under drift. Undgå derfor at berøre kølegitteret og omkringliggende overflader på bagsiden af inverteren. E Fig. Fig. 2 Fig Væg-montering Vælg en væg eller anden solid vertikal overflade der kan bære inverteren. enyt monterings-rammen som skabelon og bor 4 huller, som illustreret i figur -2. Hæng inverteren på monterings-rammen. D F Opsæt ikke inverteren på skrå overflader. Inverteren kræver et passende kølingsområde. Tillad derfor minimum 20cm luft over og under inverteren. Fastsæt monterings-rammen som vist i figur 3. Unlad at skruerne flugter med væggen. Tillad istedet at 2-4mm af skruerne stikker udenfor. Efterse betingelserne for montering nedenfor. Efterse de øverste stropper på inverteren for at forsikre at de passer på rammen. Indsæt sikkerheds-skruerne nederst i rammen for at sikre inverteren (figur 3). Efterse at inverteren er korrekt monteret ved at forsøge at løfte den fra bunden. Vælg en monterings lokation der gør det muligt at observere status displayet. Vælg en stærk monterings-overflade for at undgå vibrationer når inverteren er i drift. 3 4

5 2.3 Forbindelse til EL-nettet 2.4 Forbindelse til solceller Mål EL-nettets spænding og frekvens - det bør være 230 V (eller 220 V), 50/60Hz og enkelt faset. Åbn maksimalafbryderen eller sikringen mellem inverteren og EL-nettet. For inverteren defineres kablerne som følgende: D E ekræft at den maksimale åbne kredsløbs-spænding (Voc) for hver solcelle tråd er mindre end 580 VD for Growatt 4400, Growatt 5000 og Sungold Mindre end 500 VD for Growatt 2000, Growatt 3000, Sungold 2000 og Sungold Mindre end 450 VD for Growatt 500 og Sunglold500. Længden af kablerne skal være mindre end 30 meter. enyt H4 eller M4 (Multi kontakt) stik til hver solcelle matrix terminal. ekræft at D kontakten er i OFF position før der forbindes. Forbind den positive og negative forbindelse fra solcellen til den positive (+) og negative (-) forbindelse på inverteren. Hver D forbindelse på inverteren kan modstå op til 20 D. Før forbindelsen mellem solcellerne og inverteren oprettes, undersøg at polariteten er korrekt. Ukorrekt polaritet kan medføre beskadigelse af enhederne. Efterse kortslutnings spændingen for solcelle tråden. Den totale kortslutnings spænding for solcellen skal være mindre end inverterens maksimale D spænding. Der opstår høj spænding når solcellerne udsættes for sollys. Undgå at berøre komponenter i drift for at reduceere risikoen for elektrisk shok. Model _( mm) real(mm²) WG # Growatt Growatt Sungold Sungold Kontrol Når solcelle-panelerne er forbundet og deres spænding er højere end 00VD men ikke forbundet til nettet vises der følgende beskeder på LD displayet, i rækkefølgen: Ser NO:xxx -> x x x x x x - > F W v e r s i o n - > Wa i t i n g - > N o c o n n e c t i o n. Displayet viser "No Utility" og LED lampen lyser rødt. Luk for maksimalafbryderen eller sikringen mellem inverteren og EL-nettet. Tænd på D kontakten. Normal drift kan nu påbegynde. Under normal drift viser LD displayet: Power:xxx.xW. Dette indikere energi outputtet. LED lampen lyser grønt. 5 6

6 etjening 3 D Kontrol af enheden er gennemført. Der findes 3 typer drifts-tilstande. 3. Normal tilstand 2.6 System diagram D Solcelle: overfører D energi til inverteren. Inverter: konverterer D (Direct urrent) energi fra solcellerne til (lternating urrent) energi. Da inverteren er forbundet til EL-nettet justeres spændings-mængden så den stemmer overens med solcellernes strømforsyninger. Inverteren vil altid forsøge at få den maksimale mængde energi ud af solcellerne. Maksimalafbryder: Dette "interface" mellem inverteren og EL-nettet består typisk af en afbryder, sikringer og forbindelses-terminaler. For at overholde sikkerheds-standarderne bør maksimalafbryderen være designet og implementeret af kvalificerede teknikkere. EL-nettet: Det lokale EL-net hvorfra der suppleres energi til stedet. Inverteren fungere kun når den er tilkoblet lav-spændings net (220_230V, 50/60Hz). I denne tilstand fungerer inverteren normalt. Når energien fra solcellerne er tilstrækkelig (spænding > 50VD), konverteres energien i inverteren og overføres til EL-nettet. Hvis energien fra solcellerne er utilstrækkelig (spænding < 00VD) træder inverteren ind i 'vente-tilstand'. I vente-tilstand bruger inverteren kun energi nok til at holde kritiske interne systemer aktive. Når inverteren er i normal tilstand lyser LED lampen grønt. 3.2 Fejl tilstand Den interne intelligente controller kan kontinuerligt overvåge og tilpasse systemets status. Hvis inverteren støder på uventede betingelser såsom fejl på EL-nettet eller interne problemer i inverteren, vises information om fejlen på LD skærmen og LED lampen lyser rødt. 3.3 Nedluknings tilstand Under perioder med lidt eller ingen sollys stopper inverteren automatisk. I denne tilstand bruger inverteren ingen energi og LD skærmen samt LED lampen er slukket. emærk etjening af inverteren er ganske nemt. I normal tilstand kører iverteren automatisk når D kontakten er 'ON'. For maksimal konverterings effektivitet, læs venligst følgende information: a utomatisk ON-OFF: Når D kontakten er 'ON', starter inverteren automatisk når energien fra solcellerne er tilstrækkelig. 7 8

7 Inverteren indtræder i ét af følgende stadier når den startes:.standby: Solcellerne supplerer den minimale mængde spænding der skal til for at holde inverteren igang. 2.Waiting: Når solcellernes D spænding er højere end 00V er inverteren i 'ventestadie' og forsøger at forbinde til matrixen. nden linje på LD # DISPLY YKLUS DISPLY TID/s EMÆRK 3.Normal: Når solcellernes D spænding er højere end 50V, skifter inverteren til normal tilstand og normal drift påbegyndes. Etoday: xx.x KWh 4 Dagens energi b Start skærm sekvens: OnNår energien fra solcellerne er tilstrækkelig viser skærmen information som vist i diagrammet nedenfor: SerNo: xxxxxxxx Module: xxxxxxxxx FW Version: x.x.x onnect in xxs onnect OK Power: xxxx.xw LD baggrunds-belysning: For at spare energi, slukker LD skærmen automatisk efter 30 sekunder. Første linje på LD TILSTND DISPLY EMÆRK 2 Eall: xxx.x KWh 4 3 Tall: xx.x h 4 4 PV: xxx/xxx. : xxx 4 5 : xxxv F: xx.xhz 4 6 SerNo: xxxxxxxxxx 4 7 Module: PX UX MX SX 4 8 FW version: x.x.x 4 9 Enable uto Test 4 0 Set Language 4 Set LD ontrast 4 2 System F: XXHz 4 3 OM address: xx 4 Total energi Total drifts tid PV & PV2 spænding spænding og frekvens Serienummer Inverter modul Software version uto-test Sprog opsætning LD kontrast Matrix frekvens Kommunikations adresse Wait State Standby Lav spænding Waiting Venter 3.4 Lydkontrolleret LD skærm onnect in xxs System check Inverter State Reconnect in xxs onnect OK System check Forbind til Matrix Skærmen på inverteren betjenes ved at 'banke' let på fronten. Lydkontrol kan bl.a. bruges til at opsætte sprog, skærmens lysstyrke, auto-test og frekvens. Power: xxxx.xw Inverter i drift Fault State Error: xxx System Fejl Når LD skærmen er slukket: uto Test State uto Testing uto test Et 'bank' efterfulgt af 'dobbelt bank' får skærmen til at lyse op. Program State Programming Opdater Software 9 0

8 Når LD skærmen er tændt: Inverter Status 4 Ét 'bank' viser den næste information eller ændre på en valgt indstilling. Et 'dobbelt bank' låser displayet til den valgte information i 30 sekunder ved menupunkt -5 og viser indstillings-menu for punkt 6-2. Inverteren er designet til at være brugervenlig; derfor kan status af inverteren nemt aflæses på frontens LD skærm. Følgende diagram viser hvilke beskeder der kan vises på skærmen. Indstil skærmen: SKÆRM FEJL Sprog: System fejl 'ank' for at tænde for skærmen 'bank' til set language 'dobbelt bank' for at indstille sprog 'bank' for at vælge det ønskede sprog og vent til skærmen slukker. uto Test Failed No onnection uto-test fejlede Ingen forbindelse til EL-net PV Isolation Low Isolator problem Indstil skærmens lysstyrke Residual I High GFI fejl 'ank' for at tænde skærmen 'bank' til set LD contrast 'dobbelt bank' for at indstille kontrast 'bank' for at vælge den ønskede luminans og vent til skærmen slukker. Output High DI PV Voltage High V Outrange D spændings-offset er for høj Solcelle spænding er for høj Spænding uden for rækkevidde F Outrange Frekvens uden for rækkevidde uto-test 'ank' for at tænde skærmen 'bank' til Enable uto test 'dobbelt bank' ved Waiting to start 'bank' for at starte auto-testen og vent på resultatet. Error: 00 Inverter fejl 2.5V Reference spændings fejl Error: 0 Kommunikations fejl Frekvens Error: 02 Konsekvent fejl 'ank' for at tænde skærmen 'bank' til System F: xxhz 'dobbelt bank' ved System F: xxhz 'bank' for at vælge den ønskede frekvens og vent til skærmen slukker. Error: 6 Error: 7 Error: 8 EEPROM fejl Relæ fejl Initialiserings fejl Kontrast Error: 9 GFI Enheds fejl 'ank' for at tænde skærmen 'bank' til OM ddress: xx 'dobbelt bank' for at indstille 'bank' for at sætte adressen. Error: 20 Error: 2 Error: 22 HT fejl Kommunikations fejl us spændings fejl 2

9 5 Kommunikation Fejlfinding 6 5. Kommunikations-software ShineNet er et stykke P software der bruges til at kommunikere med inverteren for at analysere dens drifts-status. En bekvemmelighed for dig til, at overvåge inverterens drift-status i real-tid samt en historik over drift-information. Specifikationer:. Kommuniker med inverteren via RS232 eller luetooth. 2. Konstruer netværk med inverter, GROmonitor og ShineNet via RS232, luetooth og Internet. 3. To interfaces: 'Multi inverter interface' og 'WaveData interface'. 4. Multi inverter interface: Sammenlign op til 9 inverteres drifts-data på samme tid. 5. WaveData interface: Forespørger i real-tid, inverterens drifts-data, energi-historik og fejl-informationer. 6. Flere sprog: Engelsk, Simplificeret Kinesisk, Fransk, Tysk, Spansk m.m. 7. Understøttede Operativ Systemer: Windows XP / Vista / 7 / 2000 / 2003 I de fleste situationer kræver inverteren meget lidt vedligeholdelse. Såfremt inverteren ikke fungerer, optimalt bør du gennemgå følgende instruktioner før forhandleren kontaktes. Når der opstår problemer, lyser LED lampen på fronten rødt og LD skærmen viser den relevante information. Følgende diagram viser en liste over potentielle problemer og deres løsninger. SYSTEM FEJL Ground I Fault. Spændingen for 'jord' er for høj. 2. fmonter kablerne fra solcellerne og efterse det perifære system. 3. Når årsagen er fjernet, monter solcelle-kablerne og check inverterens status. 4. Hvis problemet ikke er løst, kontakt forhandleren. Isolation Fault. Efterse at impedansen mellem PV(+) & PV(-) og inverteren er jordforbundet. Impedansen skal være højere end 8M. 2. Hvis problemet ikke er løst, kontakt forhandleren. Grid Fault. Vent 5 minutter - hvis matrixen vender tilbage til normal tilstand, genstartes inverteren automatisk. 2. Efterse at matrixens spænding og frekvens stemmer overens med specifikationerne. 3. Hvis problemet ikke er løst, kontakt forhandleren. No connection 5.2 Monitor. Matrixen er ikke forbundet. 2. Efterse kabelforbindelserne. Efter installering af softwaren kan brugeren observere inverteren. Højre side af startinterfacet er de detaljerede information fra inverterenter. 5.3 Detaljeret information INVERTER FEJL PV Over Voltage. Efterse den åbne solcelle spænding; se om spændingen er højere eller tæt på 500VD. 2. Hvis spændingen er mindre end 500VD og problemet vedvare, kontakt forhandleren. onsistent Fault For detaljeret information om programmet henvises der til 'ShineNet Manual" som findes på D'en.. fmonter PV(+) & PV(-) og genstart inverteren. 2. Hvis problemet ikke er løst, kontakt forhandleren. Efterse forbindelsen til solcellerne hvis der ikke vises noget på skærmenhere. Såfremt spændingen er højere end 50V, kontakt forhandleren. Under perioder med lidt eller ingen sollys, kan inverteren starte op og lukke ned ofte. Dette skyldes at der er utilstrækkelig energi til at holde inverteren igang. 3 4

10 7 Teknisk Data Growatt500 Growatt2000 Growatt3000 Growatt4400 Growatt5000 Sungold 500 Sungold 2000 Sungold 3000 Sungold 5000 Input Data Input Data Max. D energi 800W 2300W 3200W 4600W 5000W/5200W * Max. D energi 800W 2300W 3200W 5200W Max. D spænding 450V 500V 500V 580V 580V Max. D spænding 450V 500V 500V 580V PV spændingsvidde 00V-450V 00V-500V 00V-500V 00V-580V 00V-580V PV spændingsvidde 00V-450V 00V-500V 00V-500V 00V-580V MPP spændingsvidde 75V-450V 95V-450V 250V-450V 250V-500V 250V-500V MPP spændingsvidde 75V-450V 95V-450V 250V-450V 250V-500V ntal MPP trackers/ tråde per MPP tracker / / 2 / 2 / 3 / 3 ntal MPP trackers/ tråde per MPP tracker / / 2 / 2 / 3 Max. input spænding /per tråd 0/0 2/2 5/5 20/20 20/20 Max. input spænding /per tråd 0/0 2/2 5/5 20/20 Output Data Output Data Nominel output energi 600W 2000W 2850W 4200W 4600W Nominel output energi 650W 2000W 2850W 4600W Max. energi 650W 2200W 3000W 4400W 4600W/5000W * Max. energi 650W 2200W 3000W 5000W Max. output spænding Max. output spænding nominel spændingsvidde 220,230,240V; 80Vac-280Vac 220,230,240V; 80Vac-280Vac 220,230,240V; 80Vac-280Vac 220,230,240V; 80Vac-280Vac 220,230,240V; 80Vac-280Vac nominel spændingsvidde 230V; 207Vac~263Vac 230V; 207Vac~263Vac 230V; 207Vac~263Vac 230V; 207Vac~263Vac matrix frekvensvidde matrix frekvensvidde Fase skift (cos ɸ) Fase skift(cos ɸ) THDI THDI Forbindelse Forbindelse Effektivitet Effektivitet Max. effektivitet 97.8% 97.8% Max. effektivitet 97.8% Euro-eta 97.4% 97.4% Euro-eta 97.4% MPPT Effektivitet MPPT Effektivitet Sikkerheds Enheder Sikkerheds Enheder Omvendt D polaritet beskyttelse Omvendt D polaritet beskyttelse kortslutnings beskyttelse kortslutnings beskyttelse Jord-fejl overvågning Matrix overvågning Spændings lækage overvågning Jord-fejl overvågning Matrix overvågning Spændings lækage overvågning Generel Data Generel Data Dimensioner ( / H / D) i mm 360/329/32 360/329/32 360/329/32 406/406/92 406/406/92 Dimensioner ( / H / D) i mm 360/329/32 360/329/32 360/329/32 406/406/92 Vægt.5 KG.7 KG 2.2 KG 2 KG 2 KG Vægt.5 KG.7 KG 2.2 KG 2 KG Min./Max. temperatur Min./Max. temperatur Drifts-temperatur (fuld belastning) Drifts-temperatur (fuld belastning) Lyd-niveau (typisk) 25 d() 25 d() 25 d() 25 d() 25 d() Lyd-niveau (typisk) 25 d() 25 d() 25 d() 25 d() Energiforbrug: drift (standby) / nat oenergiforbrug: drift (standby) / nat Topologi Topologi Køling Ingen blæser Ingen blæser Ingen blæser Ingen blæser Ingen blæser ooling concept Ingen blæser Ingen blæser Ingen blæser Ingen blæser Opsætning: Indendørs / Udendørs / / / / / * Valgfrit op til 5000W Opsætning: Indendørs / Udendørs / / / / 5 6

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning Installationsvejledning Version 1.1 QB10.1468 / 19.08.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Installation og betjeningsmanual. Laderegulator for solcellesystemer, Modeller: PR10, 15, 20, 30 Ampere

Installation og betjeningsmanual. Laderegulator for solcellesystemer, Modeller: PR10, 15, 20, 30 Ampere Installation og betjeningsmanual Laderegulator for solcellesystemer, Modeller: PR10, 15, 20, 30 Ampere Indhold 1. Sikkerheds instruktioner og ansvar bestemmelser 1.1 Sikkerheds bestemmelser er markeret

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Døgnure, trappeautomater og skumringsrelæer

Døgnure, trappeautomater og skumringsrelæer Døgnure, trappeautomater og skumringsrelæer Effektivitet til fingerspidserne! P116856 P116867 P111639 P93585 P111637 P111642 P111644 P111643 P111648 P111646 P116862 P111612 P111624 Intuitive døgnure Med

Læs mere

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning DK devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Anvendelse og funktion Devilink HR Devilink HR (indbygningsrelæ) er en enhed der tænder og slukker for varmeelementer

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1. BETJENINGSVEJLEDNING 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.8 INDHOLD 1. Forholdsregler...1 2. Produkter...2 3. Monitor

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk Producer din egen strøm de næste mange år Reducer dit CO2-udslip Få en sikker og energirigtig

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere