BRUGERMANUAL. GROWATT NEW ENERGY CO. LTD No. 12 Building, Xicheng Industrial Zone, Bao'an District, Shenzhen, P.R. China

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERMANUAL. GROWATT NEW ENERGY CO. LTD No. 12 Building, Xicheng Industrial Zone, Bao'an District, Shenzhen, P.R. China"

Transkript

1 RUGERMNUL GROWTT NEW ENERGY O. LTD No. 2 uilding, Xicheng Industrial Zone, ao'an District, Shenzhen, P.R. hina Telefon: Fax: WWW: GR - UM

2 Tak fordi du valgte vores solcelle inverter. Vores solcelle invertere er yderst pålidelige produkter, takket være deres innovative design og kvalitets-kontrol - perfekt til at sammenkæde solcelle systemer. Denne manual indeholder information omkring installation og sikker benyttelse af enheden. Læs venligst manualen før brug. Hvis du støder på problemer under opsætning eller drift af enheden, se under afsnittet 'Fejlfinding' før du kontakter support. Instruktionerne i denne manual vil hjælpe dig med de fleste problemer der kan opstå med opsætning og drift. INDHOLD OPSÆTNING 2. Installering 2.2 Væg-montering 2.3 Forbindelse til EL-nettet 2.4 Forbindelse til solceller 2.5 Kontrol 2.6 System diagram ETJENING INVERTER STTUS 3. Normal tilstand 3.2 Fejl tilstand 3.3 Nedluknings tilstand 3.4 Lydkontrolleret LD skærm KOMMUNIKTION 5. Kommunikations software 5.2 Monitor 5.3 Detaljeret information FEJLFINDING TEKNISK DT

3 Indhold und Overblik Design Overblik Åbning af pakken Efter åbning af pakken, bedes du kontrollere indholdet. Pakken skal indeholde nedenstående: # Navn ntal Front Overblik Solcelle-inverter 2 Monterings-ramme 3 Monterings-skruer 6 4 Sikkerheds-skruer 4 5 Rawlplugs til monterings-skruer 6 6 stik 7 stik samlings-skruer 4 8 Opsætnings og drifts manual 2

4 2 Opsætning 2. Installering D E F G Fjern ikke beskyttelses-kappen. Inverteren indeholder ingen komponenter der kan serviceres af brugeren. For service henvises der til kvalificeret support personel. lle kabler og elektriske komponenter bør kun efterses af kvalificerede fagfolk der opfylder S/NZS3000. åde og D spændingen bliver termineret inden i solcelle inverteren. fmonter venligst disse kredsløb inden servicering. Når solcellerne udsættes for sollys, genereres der D spænding. Når solcellerne tilkobles inverteren, oplades D link kondensatorene. Energi opbevaret i inverterens D link kondensator udgør en risiko for elektrisk shok. Selv efter enheden er frakoblet, eksisterer der stadig høj spænding inden i inverteren. Fjern aldrig beskyttelses-kappen før 0 minutter efter at inverteren er blevet frakoblet alle energikilder. Denne inverter er designet til at supplere energi til det offentligt tilgængelige elnet. Forbind ikke inverteren til en kilde eller generator. Forbindelse til eksterne enheder kan medføre beskadigelse af inverteren. Fjern forsigtigt inverteren fra pakken og inspicer dens ydre for beskadigelser. Skulle du finde beskadigede dele, kontakt da venligst din lokale forhandler. På trods af at være designet til at imødekomme alle sikkerhedskrav, kan nogle dele og overflade på inverteren blive varme under drift. Undgå derfor at berøre kølegitteret og omkringliggende overflader på bagsiden af inverteren. E Fig. Fig. 2 Fig Væg-montering Vælg en væg eller anden solid vertikal overflade der kan bære inverteren. enyt monterings-rammen som skabelon og bor 4 huller, som illustreret i figur -2. Hæng inverteren på monterings-rammen. D F Opsæt ikke inverteren på skrå overflader. Inverteren kræver et passende kølingsområde. Tillad derfor minimum 20cm luft over og under inverteren. Fastsæt monterings-rammen som vist i figur 3. Unlad at skruerne flugter med væggen. Tillad istedet at 2-4mm af skruerne stikker udenfor. Efterse betingelserne for montering nedenfor. Efterse de øverste stropper på inverteren for at forsikre at de passer på rammen. Indsæt sikkerheds-skruerne nederst i rammen for at sikre inverteren (figur 3). Efterse at inverteren er korrekt monteret ved at forsøge at løfte den fra bunden. Vælg en monterings lokation der gør det muligt at observere status displayet. Vælg en stærk monterings-overflade for at undgå vibrationer når inverteren er i drift. 3 4

5 2.3 Forbindelse til EL-nettet 2.4 Forbindelse til solceller Mål EL-nettets spænding og frekvens - det bør være 230 V (eller 220 V), 50/60Hz og enkelt faset. Åbn maksimalafbryderen eller sikringen mellem inverteren og EL-nettet. For inverteren defineres kablerne som følgende: D E ekræft at den maksimale åbne kredsløbs-spænding (Voc) for hver solcelle tråd er mindre end 580 VD for Growatt 4400, Growatt 5000 og Sungold Mindre end 500 VD for Growatt 2000, Growatt 3000, Sungold 2000 og Sungold Mindre end 450 VD for Growatt 500 og Sunglold500. Længden af kablerne skal være mindre end 30 meter. enyt H4 eller M4 (Multi kontakt) stik til hver solcelle matrix terminal. ekræft at D kontakten er i OFF position før der forbindes. Forbind den positive og negative forbindelse fra solcellen til den positive (+) og negative (-) forbindelse på inverteren. Hver D forbindelse på inverteren kan modstå op til 20 D. Før forbindelsen mellem solcellerne og inverteren oprettes, undersøg at polariteten er korrekt. Ukorrekt polaritet kan medføre beskadigelse af enhederne. Efterse kortslutnings spændingen for solcelle tråden. Den totale kortslutnings spænding for solcellen skal være mindre end inverterens maksimale D spænding. Der opstår høj spænding når solcellerne udsættes for sollys. Undgå at berøre komponenter i drift for at reduceere risikoen for elektrisk shok. Model _( mm) real(mm²) WG # Growatt Growatt Sungold Sungold Kontrol Når solcelle-panelerne er forbundet og deres spænding er højere end 00VD men ikke forbundet til nettet vises der følgende beskeder på LD displayet, i rækkefølgen: Ser NO:xxx -> x x x x x x - > F W v e r s i o n - > Wa i t i n g - > N o c o n n e c t i o n. Displayet viser "No Utility" og LED lampen lyser rødt. Luk for maksimalafbryderen eller sikringen mellem inverteren og EL-nettet. Tænd på D kontakten. Normal drift kan nu påbegynde. Under normal drift viser LD displayet: Power:xxx.xW. Dette indikere energi outputtet. LED lampen lyser grønt. 5 6

6 etjening 3 D Kontrol af enheden er gennemført. Der findes 3 typer drifts-tilstande. 3. Normal tilstand 2.6 System diagram D Solcelle: overfører D energi til inverteren. Inverter: konverterer D (Direct urrent) energi fra solcellerne til (lternating urrent) energi. Da inverteren er forbundet til EL-nettet justeres spændings-mængden så den stemmer overens med solcellernes strømforsyninger. Inverteren vil altid forsøge at få den maksimale mængde energi ud af solcellerne. Maksimalafbryder: Dette "interface" mellem inverteren og EL-nettet består typisk af en afbryder, sikringer og forbindelses-terminaler. For at overholde sikkerheds-standarderne bør maksimalafbryderen være designet og implementeret af kvalificerede teknikkere. EL-nettet: Det lokale EL-net hvorfra der suppleres energi til stedet. Inverteren fungere kun når den er tilkoblet lav-spændings net (220_230V, 50/60Hz). I denne tilstand fungerer inverteren normalt. Når energien fra solcellerne er tilstrækkelig (spænding > 50VD), konverteres energien i inverteren og overføres til EL-nettet. Hvis energien fra solcellerne er utilstrækkelig (spænding < 00VD) træder inverteren ind i 'vente-tilstand'. I vente-tilstand bruger inverteren kun energi nok til at holde kritiske interne systemer aktive. Når inverteren er i normal tilstand lyser LED lampen grønt. 3.2 Fejl tilstand Den interne intelligente controller kan kontinuerligt overvåge og tilpasse systemets status. Hvis inverteren støder på uventede betingelser såsom fejl på EL-nettet eller interne problemer i inverteren, vises information om fejlen på LD skærmen og LED lampen lyser rødt. 3.3 Nedluknings tilstand Under perioder med lidt eller ingen sollys stopper inverteren automatisk. I denne tilstand bruger inverteren ingen energi og LD skærmen samt LED lampen er slukket. emærk etjening af inverteren er ganske nemt. I normal tilstand kører iverteren automatisk når D kontakten er 'ON'. For maksimal konverterings effektivitet, læs venligst følgende information: a utomatisk ON-OFF: Når D kontakten er 'ON', starter inverteren automatisk når energien fra solcellerne er tilstrækkelig. 7 8

7 Inverteren indtræder i ét af følgende stadier når den startes:.standby: Solcellerne supplerer den minimale mængde spænding der skal til for at holde inverteren igang. 2.Waiting: Når solcellernes D spænding er højere end 00V er inverteren i 'ventestadie' og forsøger at forbinde til matrixen. nden linje på LD # DISPLY YKLUS DISPLY TID/s EMÆRK 3.Normal: Når solcellernes D spænding er højere end 50V, skifter inverteren til normal tilstand og normal drift påbegyndes. Etoday: xx.x KWh 4 Dagens energi b Start skærm sekvens: OnNår energien fra solcellerne er tilstrækkelig viser skærmen information som vist i diagrammet nedenfor: SerNo: xxxxxxxx Module: xxxxxxxxx FW Version: x.x.x onnect in xxs onnect OK Power: xxxx.xw LD baggrunds-belysning: For at spare energi, slukker LD skærmen automatisk efter 30 sekunder. Første linje på LD TILSTND DISPLY EMÆRK 2 Eall: xxx.x KWh 4 3 Tall: xx.x h 4 4 PV: xxx/xxx. : xxx 4 5 : xxxv F: xx.xhz 4 6 SerNo: xxxxxxxxxx 4 7 Module: PX UX MX SX 4 8 FW version: x.x.x 4 9 Enable uto Test 4 0 Set Language 4 Set LD ontrast 4 2 System F: XXHz 4 3 OM address: xx 4 Total energi Total drifts tid PV & PV2 spænding spænding og frekvens Serienummer Inverter modul Software version uto-test Sprog opsætning LD kontrast Matrix frekvens Kommunikations adresse Wait State Standby Lav spænding Waiting Venter 3.4 Lydkontrolleret LD skærm onnect in xxs System check Inverter State Reconnect in xxs onnect OK System check Forbind til Matrix Skærmen på inverteren betjenes ved at 'banke' let på fronten. Lydkontrol kan bl.a. bruges til at opsætte sprog, skærmens lysstyrke, auto-test og frekvens. Power: xxxx.xw Inverter i drift Fault State Error: xxx System Fejl Når LD skærmen er slukket: uto Test State uto Testing uto test Et 'bank' efterfulgt af 'dobbelt bank' får skærmen til at lyse op. Program State Programming Opdater Software 9 0

8 Når LD skærmen er tændt: Inverter Status 4 Ét 'bank' viser den næste information eller ændre på en valgt indstilling. Et 'dobbelt bank' låser displayet til den valgte information i 30 sekunder ved menupunkt -5 og viser indstillings-menu for punkt 6-2. Inverteren er designet til at være brugervenlig; derfor kan status af inverteren nemt aflæses på frontens LD skærm. Følgende diagram viser hvilke beskeder der kan vises på skærmen. Indstil skærmen: SKÆRM FEJL Sprog: System fejl 'ank' for at tænde for skærmen 'bank' til set language 'dobbelt bank' for at indstille sprog 'bank' for at vælge det ønskede sprog og vent til skærmen slukker. uto Test Failed No onnection uto-test fejlede Ingen forbindelse til EL-net PV Isolation Low Isolator problem Indstil skærmens lysstyrke Residual I High GFI fejl 'ank' for at tænde skærmen 'bank' til set LD contrast 'dobbelt bank' for at indstille kontrast 'bank' for at vælge den ønskede luminans og vent til skærmen slukker. Output High DI PV Voltage High V Outrange D spændings-offset er for høj Solcelle spænding er for høj Spænding uden for rækkevidde F Outrange Frekvens uden for rækkevidde uto-test 'ank' for at tænde skærmen 'bank' til Enable uto test 'dobbelt bank' ved Waiting to start 'bank' for at starte auto-testen og vent på resultatet. Error: 00 Inverter fejl 2.5V Reference spændings fejl Error: 0 Kommunikations fejl Frekvens Error: 02 Konsekvent fejl 'ank' for at tænde skærmen 'bank' til System F: xxhz 'dobbelt bank' ved System F: xxhz 'bank' for at vælge den ønskede frekvens og vent til skærmen slukker. Error: 6 Error: 7 Error: 8 EEPROM fejl Relæ fejl Initialiserings fejl Kontrast Error: 9 GFI Enheds fejl 'ank' for at tænde skærmen 'bank' til OM ddress: xx 'dobbelt bank' for at indstille 'bank' for at sætte adressen. Error: 20 Error: 2 Error: 22 HT fejl Kommunikations fejl us spændings fejl 2

9 5 Kommunikation Fejlfinding 6 5. Kommunikations-software ShineNet er et stykke P software der bruges til at kommunikere med inverteren for at analysere dens drifts-status. En bekvemmelighed for dig til, at overvåge inverterens drift-status i real-tid samt en historik over drift-information. Specifikationer:. Kommuniker med inverteren via RS232 eller luetooth. 2. Konstruer netværk med inverter, GROmonitor og ShineNet via RS232, luetooth og Internet. 3. To interfaces: 'Multi inverter interface' og 'WaveData interface'. 4. Multi inverter interface: Sammenlign op til 9 inverteres drifts-data på samme tid. 5. WaveData interface: Forespørger i real-tid, inverterens drifts-data, energi-historik og fejl-informationer. 6. Flere sprog: Engelsk, Simplificeret Kinesisk, Fransk, Tysk, Spansk m.m. 7. Understøttede Operativ Systemer: Windows XP / Vista / 7 / 2000 / 2003 I de fleste situationer kræver inverteren meget lidt vedligeholdelse. Såfremt inverteren ikke fungerer, optimalt bør du gennemgå følgende instruktioner før forhandleren kontaktes. Når der opstår problemer, lyser LED lampen på fronten rødt og LD skærmen viser den relevante information. Følgende diagram viser en liste over potentielle problemer og deres løsninger. SYSTEM FEJL Ground I Fault. Spændingen for 'jord' er for høj. 2. fmonter kablerne fra solcellerne og efterse det perifære system. 3. Når årsagen er fjernet, monter solcelle-kablerne og check inverterens status. 4. Hvis problemet ikke er løst, kontakt forhandleren. Isolation Fault. Efterse at impedansen mellem PV(+) & PV(-) og inverteren er jordforbundet. Impedansen skal være højere end 8M. 2. Hvis problemet ikke er løst, kontakt forhandleren. Grid Fault. Vent 5 minutter - hvis matrixen vender tilbage til normal tilstand, genstartes inverteren automatisk. 2. Efterse at matrixens spænding og frekvens stemmer overens med specifikationerne. 3. Hvis problemet ikke er løst, kontakt forhandleren. No connection 5.2 Monitor. Matrixen er ikke forbundet. 2. Efterse kabelforbindelserne. Efter installering af softwaren kan brugeren observere inverteren. Højre side af startinterfacet er de detaljerede information fra inverterenter. 5.3 Detaljeret information INVERTER FEJL PV Over Voltage. Efterse den åbne solcelle spænding; se om spændingen er højere eller tæt på 500VD. 2. Hvis spændingen er mindre end 500VD og problemet vedvare, kontakt forhandleren. onsistent Fault For detaljeret information om programmet henvises der til 'ShineNet Manual" som findes på D'en.. fmonter PV(+) & PV(-) og genstart inverteren. 2. Hvis problemet ikke er løst, kontakt forhandleren. Efterse forbindelsen til solcellerne hvis der ikke vises noget på skærmenhere. Såfremt spændingen er højere end 50V, kontakt forhandleren. Under perioder med lidt eller ingen sollys, kan inverteren starte op og lukke ned ofte. Dette skyldes at der er utilstrækkelig energi til at holde inverteren igang. 3 4

10 7 Teknisk Data Growatt500 Growatt2000 Growatt3000 Growatt4400 Growatt5000 Sungold 500 Sungold 2000 Sungold 3000 Sungold 5000 Input Data Input Data Max. D energi 800W 2300W 3200W 4600W 5000W/5200W * Max. D energi 800W 2300W 3200W 5200W Max. D spænding 450V 500V 500V 580V 580V Max. D spænding 450V 500V 500V 580V PV spændingsvidde 00V-450V 00V-500V 00V-500V 00V-580V 00V-580V PV spændingsvidde 00V-450V 00V-500V 00V-500V 00V-580V MPP spændingsvidde 75V-450V 95V-450V 250V-450V 250V-500V 250V-500V MPP spændingsvidde 75V-450V 95V-450V 250V-450V 250V-500V ntal MPP trackers/ tråde per MPP tracker / / 2 / 2 / 3 / 3 ntal MPP trackers/ tråde per MPP tracker / / 2 / 2 / 3 Max. input spænding /per tråd 0/0 2/2 5/5 20/20 20/20 Max. input spænding /per tråd 0/0 2/2 5/5 20/20 Output Data Output Data Nominel output energi 600W 2000W 2850W 4200W 4600W Nominel output energi 650W 2000W 2850W 4600W Max. energi 650W 2200W 3000W 4400W 4600W/5000W * Max. energi 650W 2200W 3000W 5000W Max. output spænding Max. output spænding nominel spændingsvidde 220,230,240V; 80Vac-280Vac 220,230,240V; 80Vac-280Vac 220,230,240V; 80Vac-280Vac 220,230,240V; 80Vac-280Vac 220,230,240V; 80Vac-280Vac nominel spændingsvidde 230V; 207Vac~263Vac 230V; 207Vac~263Vac 230V; 207Vac~263Vac 230V; 207Vac~263Vac matrix frekvensvidde matrix frekvensvidde Fase skift (cos ɸ) Fase skift(cos ɸ) THDI THDI Forbindelse Forbindelse Effektivitet Effektivitet Max. effektivitet 97.8% 97.8% Max. effektivitet 97.8% Euro-eta 97.4% 97.4% Euro-eta 97.4% MPPT Effektivitet MPPT Effektivitet Sikkerheds Enheder Sikkerheds Enheder Omvendt D polaritet beskyttelse Omvendt D polaritet beskyttelse kortslutnings beskyttelse kortslutnings beskyttelse Jord-fejl overvågning Matrix overvågning Spændings lækage overvågning Jord-fejl overvågning Matrix overvågning Spændings lækage overvågning Generel Data Generel Data Dimensioner ( / H / D) i mm 360/329/32 360/329/32 360/329/32 406/406/92 406/406/92 Dimensioner ( / H / D) i mm 360/329/32 360/329/32 360/329/32 406/406/92 Vægt.5 KG.7 KG 2.2 KG 2 KG 2 KG Vægt.5 KG.7 KG 2.2 KG 2 KG Min./Max. temperatur Min./Max. temperatur Drifts-temperatur (fuld belastning) Drifts-temperatur (fuld belastning) Lyd-niveau (typisk) 25 d() 25 d() 25 d() 25 d() 25 d() Lyd-niveau (typisk) 25 d() 25 d() 25 d() 25 d() Energiforbrug: drift (standby) / nat oenergiforbrug: drift (standby) / nat Topologi Topologi Køling Ingen blæser Ingen blæser Ingen blæser Ingen blæser Ingen blæser ooling concept Ingen blæser Ingen blæser Ingen blæser Ingen blæser Opsætning: Indendørs / Udendørs / / / / / * Valgfrit op til 5000W Opsætning: Indendørs / Udendørs / / / / 5 6

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Varenummer 19512. Version 1, oktober 2014 Tillykke med din nye Poda SMS Alarm. Poda SMS Alarm er en alarmboks, der sluttes til et elhegn og sender en SMS og/eller en e-mail

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr " ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr  ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter 6 Support Se også vores supportsider for mere hjælp, ohe stillede spørgsmål samt tips og tricks. I www.vivaenergi.dk/support 12/24V -> 220V Ren sinus Inverte "./ Brugervejledning Viva Energr Trykt juli

Læs mere

1 Symboler Forsigtig! Tilsidesættelse af en advarsel angivet i denne manual, kan resultere i mindre eller moderat skade.

1 Symboler Forsigtig! Tilsidesættelse af en advarsel angivet i denne manual, kan resultere i mindre eller moderat skade. Bruger Manual GOODWE SS SERIE Indhold 1 Symboler..................................... 01 2 Sikkerhed.................................... 02 3 Installation................................... 04 3.1 Monterings

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning Trust Energy Protector 325/525 Brugervejledning Ophavsret/Copyright Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Brugermanual. Scanomat snegleautomat. 2000/15. SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Introduktion: Denne brugermanual forklarer brugen af snegleautomat

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054522 Booster Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Booster - Varenr. 9054522 Beskrivelse: Kompakt og sikker jump starter til

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD RUGERVEJLEDNING OR HD DUO PNORM HD 1. Dette har du modtaget...2 2. Samling og tilslutning... 3 3. etjening... 6 4. Råd og tips til opstart...9 5. Vedligeholdelse... 10 6. Øvrige oplysninger... 11 7. Tekniske

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Smart Baby Monitor Manual

Smart Baby Monitor Manual Smart Baby Monitor Manual Inside the box Smart Baby Monitor Pose Holder til sengen Li-ion batteri Strømadaptor + 3 landespecifikke adaptorer Manual 2 Tak fordi du har valgt Smart Baby Monitor Overvåg dit

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Tekniske installationer i Marienlystvangen

Tekniske installationer i Marienlystvangen Tekniske installationer i Marienlystvangen I denne lille folder har vi samlet vejledninger til de tekniske installationer Indhold Elmåler Teknikrum Eltavle og vandvarmer Solceller Vejledning til inverteren

Læs mere

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION 140 981 002 930 Vers. 1.01 05-01-2017 INDHOLD 1 Introduktion... 4 2 Udpak DistriWin Service installationen... 4 3 Installer DistriWin Service...

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM

Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM Phocos CXM Fjerndisplay for laderegulator CXN Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM Side 1 Generelle funktioner. CXM Fjerndisplayet er designet til visning Panel strøm, forbrugs strøm og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri stålskab

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring!

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS101GSM med AED sensor - Sender SMS besked, hvis hjertestarter bliver fjernet - Skabet er overvåget (CA service program)

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter El.nr. 87 98 339 276 IMP 57 side 2 Indhold Generel beskrivelse... 3 Før ibrugtagning... 3 Opstartskontrol... 3 Strømforsyning... 3 Kalibrering... 3

Læs mere

T12-01- Bestillingsnummer: T12-01-02

T12-01- Bestillingsnummer: T12-01-02 T12-01- Bestillingsnummer: T12-01-02 Denne geniale batterilader oplader vedlige-holdelsesfrie og almindelige batterier. Displayet med indikationslamperne fortæller om batteriets tilstand, og en test af

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG.

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. ENHEDEN SKAL INSTALLERES OG BETJENES I OVERENSSTEMMELSE

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere