Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktie selskab. PFA Kapitalforvaltning, fondsmægler selskab A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktie selskab. PFA Kapitalforvaltning, fondsmægler selskab A/S"

Transkript

1

2 2 Årsrapport PFA Holding 2012

3 Koncernstruktur PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Pension, forsikringsaktie selskab PFA Invest International A/S PFA Ejendomme A/S PFA Kapitalforvaltning, fondsmægler selskab A/S PFA Soraarneq, forsikringsaktie selskab (76 %) Holdingselskabet FunktionærPension PFA Portefølje Administration A/S PFA Professionel Forening Funktionær Pension, pensionsforsikringsaktieselskab Investeringsforeningen PFA Invest PFA Pension er ejet af PFA Holding A/S, og koncernens historie går tilbage til Aktiekapitalen i moderselskabet PFA Holding er på 1 mio. kr., og selskabet kan højst udbetale et samlet udbytte på 5 pct. af aktiekapitalen svarende til kr. Dermed understøtter ejerstrukturen PFA s målsætning om at skabe størst mulig værdi til kunderne. Aktionærer i PFA Holding er PFA-Fonden og øvrige aktionærer, der primært består af de stiftende organisationer fra 1917, hvis medlemmer og medarbejdere for hovedpartens vedkommende er kunder i PFA. PFA- Fonden uddeler penge til aktiviteter til gavn for nuværende og pensionerede medarbejdere i PFA. Bestyrelsen i PFA Holding er identisk med bestyrelsen i PFA Pension. Årsrapporten omhandler PFA-koncernen. Koncernregnskabet omfatter: PFA Holding A/S (moderselskab) PFA Pension, forsikringsaktieselskab PFA Soraarneq, forsikringsaktieselskab PFA Ejendomme A/S PFA Invest International A/S med datterselskaber PFA Kapitalforvaltning, fondsmæglerselskab A/S PFA Portefølje Administration A/S Holdingselskabet Funktionær Pension med datterselskab PFA Professionel Forening Hertil kommer to associerede selskaber: ATPFA K/S Irish Forestry Investments Holding A/S Årsrapport PFA Holding

4 I efteråret introducerede PFA Pensionstallet. Det enkle tal, som viser styrken af ens pensionsopsparing. Således kan alle fremover få et klart billede af deres økonomi i pensionsalderen ved at forholde sig til bare ét tal. Tallet følger den enkelte kunde over tid og viser tydeligt, hvad det betyder, når han eller hun vælger at spare mere op. Med Pensionstallet sætter PFA en ny standard for pensionsrådgivning. Initiativet gør det nemmere for kunderne at forholde sig til deres pension og sikrer dem den bedst mulige rådgivning. PFA anbefaler som udgangspunkt et Pensionstal på Det vil for de fleste være nok til at skabe en tryg og god tilværelse som pensionist. Det betyder, at man som pensionist kan regne med at få pct. af sin nuværende indkomst til rådighed. Her er indregnet alle indtægter og opsparing, også friværdi i boligen. Pensionstallet bliver fremover en fast del af PFA s pensionsrådgivning, uanset rådgivningskanal. Kend dit behov og dine muligheder Kernen i enhver pensionsrådgivning er en bevidsthed hos kunden om behovet for opsparing og forsikring. At forstå, hvor meget man skal spare op for at leve, som man ønsker, når man går på pension, er et klassisk element i rådgivningssamtalen om pension. Det blev nemmere, da PFA lancerede pensionstallet.dk, hvor man kan indtaste værdien af al opsparing samt nogle få personlige oplysninger og derudfra få beregnet ét enkelt tal, der udtrykker, om opsparingen matcher forventningerne til tilværelsen som pensionist. Tankerne bag Pensionstallet og resultaterne af PFA s kommunikation herom er vist på billedesiderne i denne Årsrapport. 4 Årsrapport PFA Holding 2012

5 Indholdsfortegnelse Forord Stærke 2012-resultater 6 Året i højdepunkter 10 Koncernberetning Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår 16 Højt investeringsafkast 18 Stærk værdiskabelse til kunderne 24 PFA den foretrukne pensionspartner 30 Sundhed - en del af pensionsordningen 38 Ledelse og organisation 40 Solid kapitalstyrke 46 Årets resultat 50 Datterselskaber 52 Forventninger til Regnskab Femårsoversigt 58 Påtegninger 59 Resultatopgørelse 62 Balance 63 Egenkapitalopgørelse og kapitalforhold 65 Noter til resultatopgørelse og balance 67 Noter 76 Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv 87 Årsrapport PFA Holding

6 Forord Stærke 2012-resultater Over en lang periode har PFA leveret konsistent høje investeringsresultater med afkast blandt de bedste i sektoren. Ikke mindst hen over kriseårene siden 2008 har PFA s unikke forretningsmodel vist sin styrke med høj økonomisk værdi til kunderne kombineret med, at PFA lader skalafordele i forretningen gå videre til kunderne i form af lave omkostninger. Kundernes fælles reserver blev styrket med i alt 6,2 mia. kr., og hensættelserne til kundernes pensioner blev øget med knap 11 mia. kr. som følge af faldende renter. Det lægger et solidt fundament under den fremtidige værdiskabelse for kunderne i PFA. I overskrifter er PFA s resultater følgende: Vi har udviklet et banebrydende livscyklusprodukt PFA Plus, hvor kunderne får adgang til et omfattende investeringsunivers integreret i en moderne pensionsordning til meget konkurrencedygtige priser. PFA Plus er nu det foretrukne markedsrenteprodukt, og medarbejderne hos halvdelen af C20- virksomhederne sparer op til pension med PFA Plus. Den vedholdende evne til at levere værdi til kunderne lå bag PFA s bemærkelsesværdige gennembrud i markedet i 2011 og 2012, hvor en række store virksomheder og organisationer valgte PFA som ny pensionsleverandør i hård konkurrence med deres tidligere leverandør og andre aktører var et særdeles godt år for PFA og kunderne, og tallene i denne årsrapport afspejler dette tydeligt. Eksempelvis voksede kundernes indbetalinger med 3,8 mia. kr. eller over 21 pct. til i alt 21,5 mia. kr. Et historisk højt tal for PFA. Værdi til kunderne PFA leverede over 31 mia. kr. i investeringsafkast før skat i Det højeste afkast i PFA s historie og formentlig det højeste afkast nogensinde for et dansk kommercielt pensionsselskab. Høje investeringsafkast Bedste investeringsafkast nogensinde på 31,1 mia. kr. før skat. Hele 30,1 mia. kr. eller 97 pct. gik til kunderne efter omkostninger. Kunder i markedsrente fik afkast på op til 18,2 pct. før skat. Samlet markedsrenteafkast N1M på 12,6 pct. Afkast af kundemidler i gennemsnitsrente N1F på 10,6 pct. Individuel KundeKapital fik afkast på 20 pct. Kapitalstyrke fra solid til endnu stærkere PFA s kapitalstyrke blev øget med hele 8,2 mia. kr. til 22,3 mia. kr. i samlede reserver. Kollektivt bonuspotentiale blev øget med 4,5 mia. kr. til 10,4 mia. kr. KundeKapital voksede med 2,7 mia. kr. til 18,3 mia. kr. Samlet set blev kundernes fælles reserver således øget med 7,3 mia. kr. inkl. indbetalinger. Solvensdækningen steg til 210 pct. PFA nu og for 5 år siden udvalgte regnskabstal En sammenligning med PFA s regnskabstal for fem år siden viser en stærk udvikling. PFA s værdiskabelse er i særklasse blandt danske pensionsselskaber. Hele 30,1 mia. kr. eller 97 pct. af den værdi, PFA skabte via investeringerne, gik til kunderne. Det er en meget høj andel sammenlignet med andre konkurrenceudsatte pensionsselskaber. PFA s lave omkostninger og unikke forretningsmodel var årsagen til, at PFA kan sende så stor en del af værdiskabelsen videre til kunderne. Indbetalingerne er på fem år øget med 5,8 mia. kr. eller 37 pct. til 21,5 mia. kr. i I 2008 var investeringsafkastet 2,6 mia. kr. I 2012 lå det på 31,1 mia. kr., hvilket var en vækst på 3,9 mia. kr. eller 14 pct. fra De forsikringsmæssige driftsomkostninger er faldet fra mio. kr. til 854 mio. kr. i Årsrapport PFA Holding 2012

7 Resultat før skat blev 922 mio. kr. mod 617 mio. kr. i I 2008 var resultatet før skat -128 mio. kr. Balancen ultimo 2012 udgjorde 370 mia. kr., en stigning på 141 mia. kr. fra slutningen af 2008 eller 62 pct. KundeKapital er i samme periode vokset fra 10,5 mia. kr. til 18,3 mia. kr., en stigning på 74 pct. Alt i alt vurderes såvel driftsudviklingen som udviklingen i finansiel styrke som meget tilfredsstillende de seneste fem år. Konkurrence skaber bedre vilkår Der er intens og stigende konkurrence i pensionssektoren. Det er godt for forbrugerne, der får flere valgmuligheder, lavere priser og en bedre kundeoplevelse, når pensionsleverandørerne forbedrer deres performance i konkurrence med andre aktører. Og det er positivt, at det løbende bliver lettere for forbrugerne at se de forskelle, der er på deres eget og andre pensionsselskaber. De nye ensartede opgørelser af Årlige Omkostninger i Kr./Procent, som branchen lancerede i 2012 giver denne gennemsigtighed på alle typer omkostninger og er et vigtigt redskab til ny indsigt hos forbrugeren. Det er betryggende at se de lave omkostninger i PFA afspejlet i, hvor stærkt PFA ligger, når medier og pensionseksperter sammenligner omkostningsniveauer blandt kommercielle pensionsselskaber. Fokus i PFA s udvikling af produkter og services ligger på at fastholde den økonomiske værdiskabelse til kunderne og forbedre kundeoplevelsen. Med fortsat udvikling af PFA s portaler og anvendelsen af nye medier med udvikling af applikationer til smartphones og tablets ønsker vi at gøre pension mere relevant, vedkommende og lettilgængelig. Innovationen hviler på et fundament af solid rådgivning om behov og muligheder, når kunden møder PFA og får en kvalificeret anbefaling. Vi har haft flere kundemøder end nogensinde, gennemført et rekordhøjt antal rådgivningssamtaler og håndteret et højere antal kundehenvendelser over telefon og end tidligere. Det er positivt, at pensionsopsparing har stået så højt i forbrugernes bevidsthed og på mediernes agenda, som det har i Baggrunden er dog også den lidt kedelige, at politikerne har indført mange grundlæggende ændringer. Og flere af dem negative for opsparingslysten. Ændringerne gør pensionsopsparingen endnu mere kompliceret og kræver en meget stor indsats at gennemføre. En indsats der betales af forbrugerne. Det er vigtigt at bevare konkurrenceevnen for PFA såvel som i erhvervslivet generelt. Dermed sikres bedre muligheder for vækst i Danmark og forbrugerne får bedre vilkår. Det hviler især i en stærkt reguleret branche som finanssektoren også på en særlig indsats fra politisk hold om at undgå at pålægge erhvervslivet byrder, der hæmmer konkurrenceevnen. Samfundsansvar PFA s indsats og prioriteter inden for samfundsansvar er integreret i vores forretningspraksis og baseres på et internationalt normgrundlag, som er samlet i 10 principper fra FN Global Compact. Hertil kommer de 6 FN principper for investorer, der er samlet under PRI og understøtter investorers arbejde med ansvarlige investeringer. I 2012 har fokus blandt andet været på at forankre PFA s Politik for forretningsansvar og etik i dagligdagens arbejdsprocesser. Som eksempler på indsatser kan nævnes ansvarlige investeringer i statsobligationer, en ny Code of Conduct for leverandører og screening heraf, ny ordning for whistleblowere samt flere initiativer, der fremmer et godt arbejdsmiljø i PFA. Flere af indsatserne er omtalt i ledelsesberetningen, mens CSR-rapportering for selskabets forretningsansvar, fremdrift og resultater er uddybet på pfa.dk og i PFA s CSR-rapport. Med venlig hilsen Svend Askær Bestyrelsesformand Henrik Heideby Koncernchef og CEO Årsrapport PFA Holding

8 en kvalificeret anbefaling Pension er vigtigt. Hos PFA ønsker vi derfor at rådgive vores kunder til at træffe den rigtige beslutning. Naturligvis. Men hvordan? Pension kan være både svært og kompliceret. Derfor gør vi, hvad vi kan for at forenkle vores viden, når vi belyser de bedste løsninger for vores kunder. Vi kalder det vores kvalificerede anbefaling. Et løfte, der gennemsyrer alt, vi gør på tværs af vores platforme. Her har vi listet tre eksempler. 8 Årsrapport PFA Holding 2012

9 optimator Det kvalificerer en anbefaling at se, hvad andre gør. Optimator er en personlig kunderapport, der benchmarker en kundes løsning mod lignede virksomheder. C20-pakken Det kvalificerer en anbefaling at få den professionelt præsenteret. C20-pakken er et stramt struktureret koncept, som vi bruger, når vi er i udbud med større pensionsordninger. pensionstjek apps Det kvalificerer en anbefaling, når vores kunder kan blive fortrolig med deres pension på egen hånd. Pensionstjek er apps udviklet med forenklingen for øje.

10 Året i højdepunkter Januar 2012 Sundhedsforsikringer et hit Fra starten af 2012 var det slut med skattefradraget for hovedparten af de private sundhedsordninger i Danmark, men de blev fortsat efterspurgt de er blevet en del af dagligdagen på mange arbejdspladser. Stort set ingen PFA-kunder valgte deres helbredsforsikringer fra i løbet af året. Over en mio. danskere har en helbredsforsikring og langt de fleste via deres pensionsordning på arbejdet. Februar 2012 Bibliotekarforbundet valgte PFA som ny pensionsleverandør for medlemmer Bibliotekarforbundet indgik aftale med PFA Pension om en pensionsaftale for medlemmer. Aftalen vedrørte pensionsordninger i forbindelse med overenskomster med offentlige arbejdsgivere. Pensionsindbetalinger for 140 mio. kr. årligt flyttes dermed til PFA Pension, ligesom medlemmerne får mulighed for at flytte deres pensionsdepoter på 1,8 mia. kr. til PFA. Forbundet lagde ved valget af PFA vægt på at kunne tilbyde medlemmerne nye muligheder inden for sundhed, forebyggelse og aktiv skadesbehandling. Desuden har mulighederne for personlig rådgivning for medlemmerne været en afgørende faktor. April 2012 CSR-rapport 2011 PFA offentliggjorde CSR-rapporten for 2011 på PFA s ordinære generalforsamling. PFA har i 2011 fortsat indsatsen inden for ansvarlige investeringer, miljø og klima, kundedialog og samfundsengagement. Dette har ført til en række konkrete resultater: Styrket processerne omkring aktivt ejerskab og taget nye initiativer inden for ansvarlige investeringer. Fremmet forståelsen af pension gennem dialog, nye kommunikationsplatforme og netværk. Styrket dialog med kunder bl.a. gennem kundetillidsmanden. Reduceret CO 2 -forbrug på hovedkontoret med 10 pct. Fokus på trivsel og sundhed, styrket medarbejderengagementet og faldende sygefravær. Støttet frivilligt arbejde og ildsjæle blandt andet gennem PFA Brug Livet Fonden. PFA Pensions CSR-politik og indsatsområder tager udgangspunkt i efterlevelse af UN Global Compacts 10 principper og principper for ansvarlige investeringer PRI, som PFA tilsluttede sig i Ud over CSR-rapporten rapporterer PFA også direkte til UN Global Compact om PRI. Maj 2012 PFA investerede i domicil-ejendom på Amager PFA Ejendomme har købt forbundshuset i Weidekampsgade i København for 515 mio. kr. Ejendommen passer godt ind i PFA s ejendomsportefølje af velholdte, nyere kontorejendomme med god beliggenhed. Samtidig er ejendommen i sin helhed udlejet til HK på en mangeårig lejekontrakt. Ejendommen er på kvadratmeter og opført i Den ligger ca. 500 meter fra Rådhuspladen og Hovedbanegården. Der er få hundrede meter til Islands Brygge Metro og godt 10 minutters kørsel til lufthavnen. Ejendommen ligger i et attraktivt område med andre nye kontorejendomme. PFA leverede branchens bedste afkast til kunder med lav risiko i markedsrente Analysebureauet Morningstar har opgjort afkast fra første kvartal i 2012 samt på 1 og 3 års sigt. Og forbrugere med markedsrente får en klart højere forrentning end med det traditionelle produkt, skriver Jyllands-Posten. Sammenligning mellem pensionsselskaber viser, at PFA det seneste år har opnået branchens bedste afkast til kunder med lav risikoprofil. Og det uanset om de har 5, 10, 15, 20 eller 30 år til pensionering. Pensionsmilliarder skal arbejde for dansk eksport PFA og EKF, Danmarks Eksportkredit, har indgået en aftale om at styrke væksten og skabe arbejdspladser hos danske eksportvirksomheder og deres 10 Årsrapport PFA Holding 2012

11 underleverandører. I alt stiller PFA en ramme på 10 mia. kr. til rådighed for det nye samarbejde. Samarbejdet betyder, at udenlandske virksomheder fremover kan låne penge hos PFA til at købe varer hos danske virksomheder. Lånene bliver formidlet af EKF, som giver PFA en garanti for, at pengene bliver betalt tilbage. Aftalen stillede også krav om lavere bonustilskrivning til kunderne i form af et loft på depotrenterne på 2 pct. frem til 1. januar Som en følge af aftalen ændrede PFA Pension depotrenten fra 2,75 pct. til 2 pct. p.a. før skat. Ministeren opfordrede også til at begrænse anvendelsen af garantier fremadrettet og give gode vilkår for kunderne til at skifte til markedsrente. Prisen på EKF s garantier fastsættes på markedsvilkår. PFA vil løbende blive forelagt mulige investeringer, men som udgangspunkt forventer parterne, at der vil være tale om lån på mindst 250 mio. kr. og med lange løbetider. For eksempel til store projekter som vindmølleparker, aktiviteter i olie- og gasindustrien eller lignende. Juni 2012 Minister sikrede større fleksibilitet for pensionsselskaber Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn har aftalt med erhvervsorganisationen Forsikring & Pension at ændre reglerne for pensionsselskabernes hensættelse af kapital. Den nye beregningsmetode beskyttede pensionsopsparerne mod unødige tab på grund af de rekordlave renter og de helt unormale forhold på kapitalmarkederne. Samtidig åbnede den op for, at pensionsselskaberne kunne investere mere frit og bidrage endnu mere til at skabe vækst i samfundet. PFA s omdømme bedst i sektoren I Berlingske Business Magasins årlige imageundersøgelse blandt beslutningstagere på danske arbejdspladser lå PFA igen bedst blandt pensionsselskaber. I hele finanssektoren gik PFA frem til en placering som nr. 5 og lå samlet nr. 41 blandt alle virksomheder i undersøgelsen. PFA har haft en uafbrudt fremgang siden 2009 i beslutningstagernes vurdering af selskabet. PFA opnår størst fremgang på fire parametre: Kommunikation ledelsen er dygtig til at formidle vision og værdier til omverdenen Ledelse ledelsen er dygtig til at håndtere de udfordringer, virksomheden står over for Finansiel styrke virksomheden er økonomisk sund og veldrevet Konkurrenceevne virksomheden er god til at skabe indtjening og vækst i konstant konkurrence. Ændringerne drejede sig mest om mekanikken i beregningerne af livsforsikringshensættelser. De nuværende unaturlige lave renteniveauer ville tvinge selskaberne til at hensætte kapital, som om den historisk lave rente ville vare ved i op til 60 år. Det ville efterlade kunderne som tabere, da de ville få et mere eller mindre fastlåst lavt afkast på det meget lave renteniveau. Med den nye aftale kunne selskaberne beregne nutidsværdien for de pensioner, der skal udbetales de næste 20 år som hidtil, mens værdien af udbetalinger, der ligger længere ude, kan beregnes ud fra en højere rente. Politisk enighed om skattereform Fredag den 22. juni forhandlede regeringen, de Konservative og Venstre en aftale om skattereform på plads. Reformen planlægges i kraft den 1. januar 2013 med bl.a. følgende pensionselementer: Fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner fjernes pr. 1/ Personer med en kapitalpension får i 2013 mulighed for at få deres kapitalpensionsformue straksbeskattet med 37,3 pct. i stedet for at lade den beskatte med 40 pct. Årsrapport PFA Holding

12 ved udbetalingen. Afkastet vil efterfølgende blive beskattet med PAL-skat på 15,3 pct. Ny mulighed for at indbetale op til kr. om året til en ikke-fradragsberettiget pensionsordning, hvor rentetilvæksten alene bliver beskattet med PAL-skat på 15,3 pct. Topskattegrænsen stiger. Det gælder også for personer, der har nået folkepensionsalderen. PFA har succes med danske aktier PFA s portefølje med danske aktier fortsatte de gode takter og leverede også i første halvår et flot afkast trods uro på de finansielle markeder. Det danske aktieindeks er steget med godt 14 pct., mens amerikanske aktier i samme periode er steget 10 pct., og europæiske aktier er steget 4 pct. Fonden - PFA Danske Aktier - har i år givet afkast på 16 pct., og PFA Kapitalforvaltning er dermed en af de forvaltere i Danmark, der har leveret det højeste afkast på danske aktier. Også på længere sigt har resultaterne været gode. Fra starten af 2009 har PFA Danske Aktier leveret et samlet merafkast på 19 pct., hvilket ligeledes er blandt det bedste i markedet. August 2012 SE og PFA etablerede grøn kapitalfond Danmarks tredjestørste energiselskab Sydenergi (SE) og PFA Pension etablerede en kapitalfond, der vil investere i virksomheder inden for cleantech med fokus på vedvarende energi og energieffektivitet. SE Blue Equity hed den nye kapitalfond, som vil investere i underleverandører til vindmølleindustrien, virksomheder med fokus på energioptimering og it-virksomheder. Pension og Dansk Erhverv Pension, samlede deres pensioner i én fælles ny ordning, der etableres i samarbejde med PFA Pension. Den nye fælles pensionsordning giver medlemmer stordriftsfordele. Med i alt aktive indbetalere samlet ét sted kan HK/DA og Dansk Erhverv således tilbyde medlemmer og medlemsvirksomheder en pensionsløsning, der er bedre end to separate løsninger. September 2012 PFA har de laveste omkostning i kr. (ÅOK) I anledning af pensionsbranchens nye fælles nøgletal for omkostninger fremhæves PFA i Berlingske Tidende som pensionsselskabet, hvor kunderne har de laveste omkostninger blandt de kommercielle selskaber opgjort som Årlige Omkostninger i Procent eller i Kr. ÅOP for markedsrente og gennemsnitsrente under ét udgør under 1 pct. i PFA. PFA i nyt kontorprojekt i Københavns Havn PFA Pension, PensionDanmark og ATP Ejendomme gik ind i et større kontorprojekt i Nordhavns Århusgadekvarter. Sælger var NCC Project Development. Kontorprojektet udvikles med udgangspunkt i to eksisterende siloer, Portlandssiloerne, der blev opført i Projektet er på i alt kvm. og har syv etager, der bygges uden på de to siloer i 24 meters højde. Kontorprojektet er det foreløbigt højeste byggeri i Nordhavn med en højde på 59 meter. Kontorejendommen vil bl.a. blive klassificeret efter niveauet Very Good i henhold til det internationale miljøcertificeringssystem BREEAM. Byggeriet forventes at være klar til indflytning fra den 1. april Projektet overtages fuldt udlejet af investorerne. Pensionsfusion for privatansatte funktionærer HK, DA og Dansk Erhverv blev enige om rammerne for en ny konkurrencedygtig pensionsordning, som dækker HK på det private område. Det indebar, at parterne, som i dag står bag henholdsvis Funktionær- Retningslinjer for ansvarlige investeringer i statsobligationer Som led i udviklingen af nye CSR-sider på pfa.dk offentliggjorde PFA sine retningslinjer for ansvarlige investeringer i statsobligationer. Retningslinjerne er 12 Årsrapport PFA Holding 2012

13 baseret på en formalisering af de hidtidige interne processer og indeholder et screeningsforløb for at afgøre, om et land er egnet til, at PFA investerer i landets obligationer. Koncernchef, CEO Henrik Heideby fra PFA Pension indtrådte som medlem af Rådet for den finansielle sektor og var indstillet på vegne af Forsikring & Pension, ATP og LD. PFA lancerede investeringsforening til private PFA lancerede Investeringsforeningen PFA Invest, som henvender sig til private investorer, der ønsker at lade professionelle investeringseksperter pleje investeringerne til attraktive priser. Investeringsforeningen PFA har i de seneste år sikret pensionskunderne en markant høj værdiskabelse på pensionen. PFA har således som det eneste pensionsselskab i Danmark skabt et positivt investeringsafkast hvert eneste år siden PFA Kapitalforvaltnings stordrift sikrer både lave investeringsomkostninger og høje investeringskompetencer. Rådet for Samfundsansvar skal rådgive regeringen om, hvordan danske virksomheders og myndigheders arbejde med samfundsansvar bedst kan understøttes samt bidrage til implementeringen af regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar PFA Brug Livet fonden valgte tre hjertesager PFA etablerede i 2009 en fond, der støtter op om ildsjæles frivillige arbejde. Fonden støtter med penge til uegennyttige formål og med forskellige aktiviteter for at synliggøre de gode sager og hjælpe de frivillige med at gøre opmærksom på deres sag. PFA Invest tilbød fra starten seks afdelinger med et bredt udbud af både danske og udenlandske aktier og obligationer. Investeringsforeningen gav dermed investorerne mulighed for at sammensætte en portefølje tilpasset investorens forventninger til afkast og risiko. Det nye investeringstilbud var beskrevet på pfainvest.dk Bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA Invest er direktør og tidligere CFO i FLSmidth Poul Erik Tofte (formand), CFO i Danfoss Per Have, og tidligere intern revisionschef i PFA Jørgen Madsen. Direktør blev direktør i PFA Portefølje Administration Peter Ott. Oktober 2012 PFA s CEO indtrådt i Rådet for Samfundsansvar Rådet for Samfundsansvar startede en ny tre-årig periode under et nyt formandskab udpeget af Erhvervs- og Vækstministeren og med medlemmer, som repræsenterede danske virksomheder, offentlige myndigheder, forbrugere og folkelige organisationer. Lise Kingo, koncerndirektør i Novo Nordisk blev Rådets nye formand og Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors i Danmark, ny næstformand. Årets hjertesager fra PFA Brug Livet fonden blev Landsforeningen Autismes projekt Madglad, TUBA og Angstpilot.dk. Alle tre sager modtog kr. plus en hjertesagsbooster en indsats fra PFA og partnere for at skabe opmærksomhed om sagen til en værdi af op til kr. Det var tredje gang PFA Brug Livet Fonden valgte hjertesager, efter ildsjælene selv har lagt deres sager ind på facebook. Der blev lagt godt 100 sager ind, og fondens facebook-side har nu knap fans. Når informationsaktiviteten om årets hjertesag forløber, har fondens facebook-side været blandt de hurtigst voksende facebook-sider herhjemme. PFA s kunder, som skifter til PFA Plus, har altid fået reserver med PFA s kunder har altid fået reserver med, når de flyttede deres opsparing fra gennemsnitsrente i PFA til markedsrente i PFA Plus. Medierne har beskæftiget sig med pensionsselskabernes forskellige praksis, når pensionsopsparerne skifter fra gennemsnitsrente til markedsrente. Årsrapport PFA Holding

14 PFA mener, at det eneste ordentlige er at give kunderne denne mulighed, når vi anbefaler et skifte til markedsrente. Baggrunden er, at kunderne opgiver en garanti, og det frigør penge, som PFA har hensat. Jo højere garanti kunderne har haft, jo flere penge får de med. PFA indførte i 2011 en model, hvor kunder, der vælger at overføre deres pensionsopsparing fra gennemsnitsrente til det nye markedsrenteprodukt PFA Plus, får deres ideelle andel af reserverne med. Det blev indført med tilbagevirkende kraft for alle de kunder, der allerede havde skiftet til PFA Plus, siden produktet blev lanceret medio Tilbuddet gælder alle kundetyper, uanset om kunderne har en høj eller lav garanti dvs. uanset om de er i rentegruppe 1, 2, 3 eller 4 i gennemsnitsrentemiljøet, så får de en andel af reserverne med. PFA er eneste pensionsselskab, der har indført denne model. PFA fremlagde nøgletal for markedsrenteafkast PFA fremlagde som et af de første pensionsselskaber et nyt nøgletal for afkast i markedsrente. Det nye nøgletal kan bruges til at sammenligne pensionsselskabernes gennemsnitlige afkast i markedsrente. Nøgletallet er efterspurgt blandt andet fra politisk side. Afkastberegningsmetoden for N1M svarede til beregningsmetoden for de officielle afkastnøgletal og var alene baseret på tal i de officielle regnskabsrapporter. Afkastet i markedsrente (tælleren) svarede til rentetilskrivningen til markedsrentekunderne, mens investeringen (nævneren) svarede til markedsrentehensættelserne primo med tillæg af ½ nettopræmie. Afkastet for de enkelte risikoprofiler i PFA s markedsrenteprodukt PFA Plus var i forvejen frit tilgængeligt på PFA s hjemmeside. November 2012 Økonomiminister deltog på mest populære PFA Morgenbrief PFA afholdt i 2012 elleve morgenarrangementer for inviterede erhvervsfolk på hovedkontoret på Østerbro i København. Arrangementerne blev meget populære i løbet af året og havde alle mellem 100 og 200 tilmeldte topledere fra privat og offentligt erhvervsliv. Det absolut mest besøgte arrangement med over 300 tilmeldte gæster var med økonomiminister Margrete Vestager, der fortalte om den aktuelle økonomiske situation og gav et bud på, hvad der venter i Pensionstallet gjorde pension enklere PFA introducerede Pensionstallet, der viser styrken af den enkelte danskers pensionsopsparing. Således kan PFA s kunder fremover nøjes med at forholde sig til ét tal, der giver et billede af indkomsten som pensionist. Ét tal, som følger kunden over tid og tydeligt viser effekten af meropsparing. Med introduktionen af Pensionstallet ønskede PFA at sætte en ny standard for pensionsrådgivning og gøre det nemmere for kunderne at forholde sig til pension. PFA anbefaler som udgangspunkt et Pensionstal på mellem 70-80, som for de fleste vil være nok til at skabe en tryg og god pensionisttilværelse. Det betyder, at man som pensionist har pct. af sin nuværende indkomst til rådighed i pensionsalderen. Her er indregnet alle indtægter og opsparing, herunder også friværdien i boligen. Pensionstallet bliver fremover en fast del af PFA s pensionsrådgivning, uanset rådgivningskanal. Bedste afkast i livscyklusprodukter fra PFA Berlingske Tidende bragte en sammenligning af afkast fra pensionsselskabernes livscyklusprodukter, der viste, at PFA Plus profil D har leveret årets højeste afkast opgjort ultimo oktober. Det bedste afkast tilfalder alle kunder, uanset om de har 5, 15 eller 30 år til pensionering. I artiklen ses også tilbage på pensionsselskabernes samlede investeringsafkast opgjort ud fra det officielle nøgletal. På tre års sigt topper PFA listen som bedste selskab blandt de fire største kommercielle selskaber. 14 Årsrapport PFA Holding 2012

15 PFA vandt pris for mest effektive kommunikation PFA s reklameunivers blev i november ved Advertising Effectiveness Award vurderet som den mest effektive kampagne i 2012 på tværs af alle brancher i Danmark. PFA vandt juryens grand prix, der ofte vurderes som den vigtigste anerkendelse, der kan opnås i Danmark inden for marketing. Uomtvisteligt imponerende målbare resultater, skrev juryen om effekten af PFA og Umwelts kampagne. Det var første gang, prisen blev tildelt en kampagne rettet mod virksomheder og organisationer, og første gang PFA modtager denne pris. December 2012 Lancering af Fakta om Pension Pensionssektoren lancerede et internetbaseret sammenligningsværktøj på tværs af pensionsselskaberne til at sammenligne pensionsordninger, der er oprettet gennem et ansættelsesforhold. Værktøjet blev kaldt Fakta om Pension, og var en del af branchens initiativer om åbenhed og gennemsigtighed. PFA har i hele forløbet støttet op om initiativet og deltaget i arbejdet. Formålet med Fakta om Pension var at: Give journalister, kunder og andre interessenter mulighed for at sammenligne pensionsordninger. Understøtte kunders behov for information til at træffe beslutninger ud fra. Øge kunders og eksterne interessenters tillid til branchen. Forbedre branchens omdømme. Sammenligningerne tager udgangspunkt i de pensionsordninger, en fiktiv typisk kunde har i de forskellige selskaber. Brugeren kan få sammenstillet oplysninger forsikring, opsparing, valgmuligheder, service og rådgivning, omkostninger og afkast. Afkast på KundeKapital på 20 pct. PFA s bestyrelse besluttede at øge afkastet på kundernes individuelle KundeKapital til mindst 20 pct. p.a. for hele 2012 og PFA s soliditet skal komme kunderne til gode. Derfor skruede PFA op for forrentningen af KundeKapital. PFA s kunder kan placere 5 pct. af deres opsparing i Individuel KundeKapital i PFA. Det er den investering i et medejerskab, der giver adgang til det ekstra høje afkast. PFA s kunder sikres dermed del i de midler, der ellers ville være gået til egenkapitalen og aktionærerne. En kunde med en opsparing på 1 million kr. kan have kr. i KundeKapital. Alene på disse kr. vil afkastet således i 2013 blive mindst kr. Det gælder også for kunder i markedsrente. Morningstar: PFA bedste afkast i 2012 I en afkastanalyse fra Morningstar over pensionsselskabernes performance i livscyklusprodukterne udpegede analysebureauet PFA Plus profil D med 30 år til pensionering som vinderen. Kunderne heri fik et afkast på 18,2 pct. i 2012 årets højeste afkast på tværs af alle 15 livscyklusprofiler som indgår i analysen, skrev Morningstars chefanalytiker i Jyllands-Posten. For første gang i Morningstars analyse er der tre års historik på PFA Plus, og her ligger PFA s afkast også helt i top. I profilerne med lav og høj risiko er det PFA, der præsterer de højeste risikojusterede afkast på denne horisont, fremhæver Morningstar. Årsrapport PFA Holding

16 Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår Forventningerne til investeringsafkastene var beskedne ved årets start efter et uroligt 2011, som var ramt af en nedjustering af USA s kreditværdighed, et voldsomt japansk jordskælv og den europæiske gældskrise. Der var da heller ikke meget i de økonomiske nøgletal, som overraskede positivt i årets løb. Trods det moderate vækstbillede blev 2012 et rigtig stærkt år for risikofyldte aktiver. Både aktier og kreditobligationer gav høje afkast. Men også traditionelle obligationer gav pæne afkast. Den væsentligste drivkraft bag de høje investeringsafkast var den stærkt ekspansive pengepolitik fra centralbankerne i form af obligationsopkøb, rentesænkninger og løfter om lave renter i en flerårig periode. Erfaringen har vist, at obligationsopkøb fra centralbanker kan være et kraftfuldt middel på de finansielle markeder. Det presser renten ned på sikre obligationer og stimulerer køb af mere risikofyldte værdipapirer, som kreditobligationer og aktier. Det blev første gang demonstreret i foråret 2009 og anden gang i efteråret 2010, hvor de globale aktiemarkeder steg markant. Begge gange var det den amerikanske centralbank, som var drivkraften gennem betydelige opkøbsprogrammer af obligationer. ECB tog initiativet fra årets start I 2012 var det eurozonen, der tog initiativet anført af Draghi, chefen for Den Europæiske Centralbank. I årets første måneder tilførte ECB de europæiske banker i alt mia. kr. i 3-årige lån mod sikkerhed i obligationer. Det gav eurozonens banker livsvigtig likviditet og stimulerede efterspørgslen efter aktier, kreditobligationer og statsobligationer i periferien. I det sene forår faldt aktiemarkedet dog tilbage i takt med en svækkelse af de økonomiske nøgletal især i eurozonen. Det spanske budgetunderskud blev højere end ventet, og krisen i Spanien blev forværret. I Grækenland var der parlamentarisk kaos, og der måtte to parlamentsvalg til, før der kunne dannes en ny regering. I USA og Kina skuffede nøgletallene ligeledes i løbet af foråret. Tre store centralbanker stimulerede samtidigt Det svækkede vækstbillede og uroen på de finansielle markeder blev anledning til en ny runde lempelser fra de tre vigtigste centralbanker i den globale økonomi: Den amerikanske, den europæiske og den kinesiske. Den kinesiske centralbank tog i juni initiativet og sænkede renten. Efter en kraftig stigning i de lange spanske rente, løftede Draghi i løbet af sommeren gradvist sløret for en ny plan. Dens mål var at gøre, hvad der skal til for at bevare euroen og om nødvendigt give centralbanken mulighed for ubegrænset intervention i den korte ende af obligationsmarkedet under bestemte betingelser. Sigtet var at bryde den finansielle dødsspiral, hvor finanspolitiske besparelser i randlandene virker imod hensigten, fordi de rammer væksten, og fører til højere låneomkostninger, og dermed ender med at svække de offentlige budgetter frem for at styrke dem. Det satte gang i en ny likviditetsdrevet optur på aktie- og kreditmarkederne i sommermånederne den fjerde af slagsen siden Den øgede appetit på risikofyldte aktiver blev understøttet af den amerikanske centralbank, som i flere omgange også lempede pengepolitikken i 2. halvår. To skridt i den rigtige retning Ved indgangen til 2013 var der grund til at glæde sig over to centrale forhold, der udviklede sig til det bedre i løbet af året. For det første har ECB håndfast signaleret, at man er villig til at gøre det, der er nødvendigt for at redde euroen. Det betyder i praksis, at ECB går i den amerikanske centralbanks fodspor og fremover vil føre en mere proaktiv pengepolitik. For det andet ser det ud til, at den lange nedtur på det amerikanske boligmarked er vendt. Omsætning og boligpriser stiger, understøttet af de lave renter og priser på amerikanske boliger. I kølvandet følger stigende boligbyggeri, som er positivt for væksten, 16 Årsrapport PFA Holding 2012

17 stigende boligformuer, som på sigt vil påvirke forbruget positivt, samt en forbedret sikkerhed i bankers og realkreditinstitutter udlån. Kampen mellem gældsnedbringelse og likviditet fortsætter De grundlæggende udfordringer i den vestlige verden er dog uforandrede, da både husholdninger og stater har behov for at bringe gælden ned. Det vil alt andet lige lægge en dæmper på væksten. Stigninger på aktiemarkedet var i 2012 i høj grad likviditetsdrevne. Så kampen mellem gældsnedbringelse og pengepolitiske stimulanser fortsætter, og kursudviklingen på de finansielle markeder vil fortsat bevæge sig i bølger: Når væksten går i stå, øges sandsynligheden for, at centralbankerne stimulerer økonomien via rentesænkninger og obligationskøb. Når det sker, stimulerer det væksten, risikoviljen og aktiemarkederne for en stund. Det reducerer behovet for intervention, men efter en tid løber økonomien og de finansielle markeder atter tør for stimulanser, og det skaber behov for en ny runde med likviditetsindsprøjtninger. I 2012 har den stærke udpumpning af likviditet ganske som tidevandet hævet alle skibe. Vi forventer, at den positive likviditetseffekt bliver mindre kraftfuld i Vi forventer et positivt år for risikofyldte aktiver og beskedne afkast på traditionelle sikre obligationer. Samlet set forventer vi lavere afkast end i Vejen til tilfredsstillende risikojusterede afkast i 2013 går via en veldiversificeret portefølje og gennem en investeringsstrategi, som tager højde for de skiftende pengepolitiske signaler fra centralbankerne. Stor tillid til dansk økonomi Der var stor tillid til dansk økonomi på de finansielle markeder. Danske obligationer blev brugt som sikker havn af investorerne, og der var stærk efterspørgsel efter danske værdipapirer. Renten på 10-årige danske statsobligationer faldt i løbet af 2012 fra 1,68 pct. til 1,07 pct. Dermed faldt den danske rente mere end den tyske, og den danske rente var ved årsskiftet 0,25 pct. lavere end den tyske. Det danske aktiemarked (KAX) var ligeledes et af Europas bedste i 2012 og steg med 27 pct. Det stod i skærende kontrast til det svage opsving, som dansk økonomi har oplevet siden finanskrisen. Den økonomiske vækst stod i stampe, og arbejdsmarkedet havde det fortsat vanskeligt. Væksten blev dæmpet af husholdningernes gæld, usikre fremtidsudsigter, som bremser privatforbruget, og et højt omkostningsniveau, der lagde en dæmper på væksten i eksporten og investeringerne. Danmark havde dog fortsat et stort overskud på betalingsbalancen, valutareserverne bugnede og det politiske klima var stabilt, så vi forventer også fremover at danske obligationer bevarer sin status som sikker havn. Aktiekurser globalt i DKK Europa Emerging Markets US Verden Danmark jan jun dec Årsrapport PFA Holding

18 Højt investeringsafkast PFA opnåede i ,1 mia. kr. i investeringsafkast før skat - 3,9 mia. kr. højere end året før var dermed et rekordår for PFA. Alene i de seneste tre år har PFA leveret et samlet afkast på 78,4 mia. kr. PFA har gennem en lang periode leveret konsistent gode investeringsafkast og har som eneste pensionsselskab i Danmark opnået positive afkast i mere end 10 år i træk. Det akkumulerede afkast igennem de seneste 11 år udgjorde over 173 mia. kr. Investeringsafkast I alt mia. kr. PFA s særlige ekspertise og investeringskultur PFA valgte tilbage i 2010 at udskille kapitalforvaltningen i et selvstændigt selskab. Langt hovedparten af pensionsmidlerne i PFA forvaltes af PFA Kapitalforvaltning. Kun en mindre del er outsourcet, og det drejer sig udelukkende om specialmarkeder, hvor eksterne samarbejdspartnere har en særlig ekspertise. PFA Kapitalforvaltnings investeringskultur er forankret i en effektiv organisation. En helt central del af investeringskulturen i PFA Kapitalforvaltning er vidensdeling, hvilket bl.a. understøttes af en flad organisationsstruktur, og at alle medarbejdere arbejder fysisk i et og samme rum. Der lægges stor vægt på tværgående samarbejde og smidige beslutninger, hvilket understøttes af en handlekraftig organisation. Der udforskes hele tiden nye investeringsmuligheder i takt med, at markederne udvikler sig. Stærk risikostyring både på overordnet niveau og på de enkelte investeringsklasser er med til at sikre, at risikoen er optimal i forhold til det forventede afkast. Hermed sikres, at både det kortsigtede og langsigtede afkast er robuste overfor forskellige risikoscenarier. Der er stor fokus på optimering af porteføljerne gennem investeringsmøder både inden for og på tværs af de enkelte aktivklasser, hvoraf de største er obligationer og aktier. Investeringsprocessen består både af nationaløkonomiske betragtninger, som understøttes af afdelingens strategier, samt mikroøkonomiske beslutninger som drives af de enkelte porteføljemanagers. Investeringsteamet i PFA Kapitalforvaltning består af en række medarbejdere med lang erfaring og historik sammen. De har en dyb og bred viden om et stort antal aktivklasser, da langt den overvejende del af aktiverne i PFA er forvaltet direkte af PFA Kapitalforvaltning. PFA Kapitalforvaltning yder også rådgivning til Investeringsforeningen PFA Invest, PFA Professionel Forening og til eksterne kunder om både porteføljepleje og produktudvikling. Baggrunden for afkastresultaterne i blev et godt år for risikofyldte aktiver og for PFA. Alle aktivklasser gav positive afkast, og de største positive bidragsydere til det gode afkast kom fra danske aktier og kreditobligationer. Obligationer Porteføljen med kreditobligationer gav et afkast på 14,8 pct., hvilket er et merafkast på 1,4 pct i forhold til PFA s eget benchmark. Porteføljen med 18 Årsrapport PFA Holding 2012

19 kreditobligationer bestod af en bred vifte af virksomhedsobligationer samt af statsobligationer i de såkaldte emerging markets med såvel høj som lav kredit ratings. Det højeste afkast kom fra europæiske high yield obligationer, der gav et afkast på hele 26,9 pct. Segmentet investment grade obligationer gav et afkast på 14,3 pct., hvilket var et merafkast på 3,7 pct. i forhold til PFA s benchmark. Afkastet var positivt påvirket af sektorvalg i bl.a. stål- og cementsektoren, ligesom landeallokeringen har været velvalgt. PFA har over 43 mia. kr. investeret i kreditobligationer. De danske indeksobligationer nød også godt af såvel de generelt mere positive strømme fra realkreditten, men også fra en fortsat pænt løbende inflationsopskrivning og opnåede således igen i 2012 et pænt afkast på 6,5 pct. Det var dog i høj grad de udenlandske obligationer og ikke mindst kreditobligationer, som oplevede et stærkt Efter et meget kritisk 1. halvår med stor uro om Eurozonen fik ECB stabiliseret markedet, og PFA nød godt af den efterfølgende stærke performance i Eurozonen med et afkast på globale obligationer på 7,9 pct. Afkastet blev trukket lidt ned af eksponeringen til traditionelt sikre markeder i GBP og USD. Obligationer opnåede generelt flotte afkast i 2012, men især de mest risikoprægede obligationer i Europa leverede endog meget høje afkast. Obligationsmarkederne var stærkt understøttet af de fortsatte pengepolitiske stimuli, og ikke mindst ECB s tiltag med henblik på at understøtte de pressede kreditmarkeder havde stor effekt. De traditionelle sikre obligationsmarkeder som danske obligationer opnåede et afkast på 5,4 pct. stærkt trukket op af en tung vægt i danske realkreditobligationer, der havde et godt år med basis i, at den danske realkreditmodel generelt blev accepteret af ratingbureauerne. Danske realkreditobligationer oppebar således igen i stor udstrækning en rating på højeste niveau. Aktier Det danske aktiemarked steg i 2012 med hele 26,6 pct., og det danske aktiemarked var et af de markeder med det højeste afkast i PFA opnåede et afkast på 28,6 pct. på danske aktier et af de bedste i markedet. Blandt de gode aktievalg i porteføljen var Carlsberg, som er kommet godt igennem krisen og steg 37 pct. i Siden ultimo 2008 er Carlsberg steget med over 220 pct. Novo Nordisk fortsatte de seneste års imponerende udvikling og er steget hvert år de seneste fire år. Aktien steg 39 pct. i 2012 bl.a. drevet af store forventninger til de nye produkter, som selskabet vil lancere de kommende år. Over fire år er Novoaktien steget med over 260 pct. Danske Aktier (inkl. transaktionsomkostninger og før management fee) 140% Akk. afkast PFA s portefølje 120% Akk. markedsafkast(kax) 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% Jan 09 jan 10 jan 11 jan 2012 I alt har PFA s danske aktieportefølje de seneste fire år opnået et afkast på 116 pct. Dette er drevet af store stigninger i flere store og mellemstore veldrevne virksomheder. Ud over Novo Nordisk kan nævnes Coloplast, Carlsberg og DSV. Årsrapport PFA Holding

20 Ansvarlige investeringer i statsobligationer I 2012 har PFA formaliseret interne processer og kriterier for at vurdere, om PFA på ansvarlig vis kan investere i et lands obligationer. Resultatet er blevet til et screeningsforløb, der foretages to gange årligt parallelt med screening af investeringer i virksomheder. Udgangspunktet for vurderingen er Danmarks udenrigspolitiske holdning til enkeltstater. I selve vurderingen indgår bl.a. elementer som status for menneskerettigheder og graden af demokrati og korruption i staten. På baggrund af vurderinger blev to lande ekskluderet fra PFA s investeringsunivers, og obligationerne blev frasolgt. Retningslinjerne for ansvarlige investeringer i statsobligationer samt beskrivelse af processen og listen over de lande PFA investerer i, er tilgængeligt på PFA s hjemmeside. Aktivt ejerskab Samarbejdet med screeningsbureauet GES fortsatte i De har hvert halve år screenet og evalueret PFA s investeringer i aktier og virksomhedsobligationer. PFA bedriver også selv engagement-dialog med en række selskaber, har løbende dialog med eksterne forvaltere om CSR-relaterede emner og har via GES været i dialog med 48 virksomheder i 2012, hvoraf tre af sagerne blev lukket, da virksomhederne opfyldte alle revisionskriterierne. Derudover har GES opstartet evaluering af 92 virksomheder i PFA s porteføljer for at undersøge, om et potentielt normbrud kan be- eller afkræftes. PFA opdaterede i 2012 eksklusionslisten med Walmart, som på trods af engagement-dialog stadig blev vurderet at være i strid med grundlæggende arbejdstagerrettigheder. PFA har i flere tilfælde haft dialog med forvaltede fonde om selskaber, der findes på PFA s fokusliste. Dette har resulteret i, at en forvalter har valgt at frasælge flere selskaber, som PFA har ført engagement-dialog med over en længere periode. Responsible Investment board PFA s RI-board mødtes fire gange. I 2012 har gruppen i særdeleshed beskæftiget sig med udviklingen i Burma-Myanmar, efter de internationale handelsrestriktioner blev midlertidig løftet. Udviklingen har endnu ikke givet anledning til, at PFA har løftet sin eksklusion af virksomheder, der har aktiviteter i landet. 20 Årsrapport PFA Holding 2012

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19 Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Resultatopgørelse 24 Balance 25 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 23.251 21.275 28.742 Investeringsafkast, i alt 30.745 7.364 13.616 Forsikringsteknisk resultat pension 516

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Fremgang i Sampension

Fremgang i Sampension PRESSEMEDDELELSE, 17. august 2015 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2015 Fremgang i Sampension Adm. direktør i Sampension, Hasse Jørgensen: 2015 har på mange måder været godt for Sampension og kunderne. Øgede

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER - en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning.

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse 1 Resultat pension 1.563 1.716 1.960 Resultat Syge- og ulykkesforsikring -306-612 -481 Forsikringsresultat i alt 1.257 1.104 1.480

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279 Halvårsrapport 2012 PensionDanmark A/S CVR nr. 16163279 Indhold Ledelsesberetning 1 Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab 4 Hovedtal 4 Nøgletal 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver 7 Balance, passiver

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Formandens mundtlige beretning - ordinær generalforsamling i PFA Holding den 25. april 2012

Formandens mundtlige beretning - ordinær generalforsamling i PFA Holding den 25. april 2012 Formandens mundtlige beretning - ordinær generalforsamling i PFA Holding den 25. april 2012 1/7 Der er som formand for PFA grund til at være optimist. 2011 markerer nemlig en væsentlig milepæl for PFA.

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning TL-medlemmer som er omfattet af offentlig overenskomst eller ansat på teater 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning. Løsningen

Læs mere

Den nye spilleplade for den finansielle sektor

Den nye spilleplade for den finansielle sektor Nytårsmiddagen 2012 Den nye spilleplade for den finansielle sektor Henrik Heideby Finansanalytikerforeningen Tivoli Congress Center 11. Januar 2012 side 1 Den finansielle sektor Banker Asset management

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april.

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. PRESSEMEDDELELSE 21. marts 2007 LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. LD opsparingen 20 doblet

Læs mere

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte TLP - ORDNINGEN for offentligt ansatte 1 FORDELE En solid løsning for dig TLP-ordningen er en god løsning for medarbejdere i både små og store virksomheder. Det skyldes bl.a., at ordningen bygger på en

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Med Solvens II forøges i mange tilfælde kapitalkravene til de europæiske forsikringsselskaber. Hensigten er blandt andet bedre forbrugerbeskyttelser,

Læs mere

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2013

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Forord 4 Koncernberetning Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår 6 Investeringsafkast høje afkast til kunder med markedsrente 10

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere