UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug"

Transkript

1 1 UASure System til måling af urinsyre i blodet Brugermanual In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug Læs brugervejledningen omhyggeligt før monitoren tages i brug

2 2 Indholdsfortegnelse: Kittet indeholder UASure testpakke indeholder følgende dele... 5 UASure monitor til måling af urinsyre i blodet... 6 Urinsyre teststrimler... 8 Justerbar fingerprikker og nåle... 9 Før du tester Ændring af måleenheder Nødvendige materialer Tjek af UASure urinsyre-måler Monitor tjek test Nødvendige materialer... 11

3 3 Kvalitetskontroltest Du skal udføre en kvalitetskontrol når Nødvendige materialer Kodning af monitoren Nødvendige materialer Nu går du igang med at teste Isættelse af nålen i fingerprikkeren Nødvendige materialer Sådan tester du Forstå dit resultat Normale værdier Høje urinsyremålinger Testfrekvens... 22

4 Anvendelse af monitorens hukommelse Hvordan fremkaldes resultaterne fra hukommelsen Pasning af monitoren Rengøring Opbevaring og forsigtighedsregler Skift af batteri Udskiftning af batterier Fejlmeldinger og løsninger Symbolforklaringer

5 Kittet indeholder UAsure testpakke indeholder følgende dele 5 Lancet Kode kort Monitor tjek Teststrimler Brugervejledning Justerbar fingerprikker Monitor Logbog Holder til teststrimler Opbevaringstaske

6 UASure monitor til måling af urinsyre i blodet 6 Display skærm: Stort letlæseligt vindue, vejleder dig gennem testning, viste resultater og fejlmeddelelser ved anvendelse af ord eller symboler Trykknap: Genkalder resultater i hukommelsen. Se side 22 Anvendelse af monitorens hukommelse for detaljer. Tryk og hold knappen nede for at slukke monitoren. Teststrimmel holder: Her isættes teststrimler og apparat tjekker. Er placeret på den nederste del af forsiden af monitoren. Når en teststrimmel eller apparat tjekkeren isættes, tændes monitoren automatisk. Fjernes teststrimlen eller apparat tjekkeren slukkes monitoren automatisk.

7 7 Kodekort: Kodekortet programmerer monitoren til en specifik batch af teststrimler. Hver ny pakning med teststrimler indeholder et kodekort. Kodekort-port: Isættelsessted for kodekortet. Er placeret øverst på bagsiden af monitoren. Batterihus: Placeret på bagsiden af apparatet. Der anvendes 1 3V lithium batteri (CR2032). Se s. 24 Udskiftning af batteriet Monitor tjek: Anvendes til at bekræfte at monitoren fungerer rigtigt. Se s. 11 Apparat tjekker test for detaljer.

8 Urinsyre teststrimler 8 Kontakt punkter Teststrimmel holdepunkt Reaktionszone: påfør bloddråben her Kontaktpunkter: Viser teststrimlens registreringsenheder Teststrimmelholdepunkt: Det eneste område der må berøres, når teststrimlen håndteres. Reaktionsområde: Området hvor bloddråben eller kontrolopløsningen placeres. UASure urinsyremåleren er designet til specifikt at måle urinsyre i fuldblod udelukkende med UASure teststrimler. Teststrimlerne leveres i en fugt- og lystæt aluminiumsfolie pakning.

9 Justerbar fingerprikker og nåle 9 Justerbar hætte Nåleholder Udløsningsknap Beskyttelseshætte Steril nål UASure kittet indeholder en justerbar 5 punkts fingerprikker og sterile nåle. Du kan indstille dybden af stikket i forhold til tykkelsen af din hud fra det mindste stik (1) til det dybeste (5).

10 Før du tester Ændring af måleenhed Monitoren kan vise testresultaterne i enten mg/dl eller i mikromol/l. Fra fabrikken er monitoren indstillet til at vise værdierne i mg/dl. 10 Nødvendige materialer: UASure monitoren Trin 1: Fjern batteridækslet fra batterihuset på bagsiden af monitoren Trin 2: Tag batteriet ud af batterihuset Trin 3: Find kontakten i venstre side af batterihuset Trin 4: Skub kontakten ned for at få målingerne i mg/dl eller tryk kontakten op for at få målingerne i mikromol/l Trin 5: Isæt batteriet og sæt dækslet på igen

11 11 Tjek af UASure urinsyre-måler Monitor tjek test Monitor tjek testen vil hjælpe med at forsikre dig om, at elektronikken i monitoren virker efter hensigten. Testen bør udføres på et helt nyt apparat eller når funktionen af monitoren skal tjekkes. Nødvendige materialer: Monitor tjek (indeholdt i kittet) Monitoren Trin 1: Sæt monitor tjek (enden med R1) i strimmelholderen indtil du hører et bip. Trin 2: Hvis der fremkommer et smilende ansigt på displayet betyder det, at monitoren fungerer tilfredsstillende og du kan gå videre til næste trin. Hvis displayet viser et surt ansigt skal testproceduren gentages. Hvis det sure ansigt bliver ved med at fremkomme henvises til s. 24 fejlmeddelelser og hvad der skal gøres Trin 3: Gentag trin 1 og 2 med R2 enden af monitor tjek.

12 12 Kvalitets kontrol test Udfør en kvalitetskontrol når: Du har mistanke om at monitoren og teststrimlerne ikke fungerer rigtigt Resultaterne ikke er i overensstemmelse med din fornemmelse Hvis teststrimlerne har været udsat for ekstreme temperaturer dvs. udenfor intervallet 4º-30ºC Du vil øve dig i testproceduren VIGTIGT Det acceptable område for kontrolopløsningen er anført på teststrimmelpakningen. Anvend UASure urinsyre kontrolopløsning Tjek altid udløbsdatoen. Udløben kontrolopløsning må ikke anvendes. Markér datoen for åbning af kontrolopløsningen. Destruér kontrolopløsningen 3 måneder efter åbning og efter udløbsdatoen. Kontrolopløsningen skal opbevares i køleskab efter åbning. Må ikke fryses. Når kon trolopløsningen skal bruges igen, skal den stå i stuetemperatur i mindst 30 minutter før den anvendes. Hvis en test med kontrolopløsning ikke er indenfor det forventede område som er trykt på foliepakningen med teststrimlen, må systemet IKKE anvendes til måling. Gentag testen indtil en test med kontrolopløsning er indenfor det forventede område. Kontakt distributøren, hvis resultatet bliver ved med at falde udenfor det forventede område. Berør IKKE testområdet med spidsen af flasken med kontrolopløsning.

13 Applicer IKKE en dråbe nr. 2 af kontrolopløsning på teststrimlen. Sæt låget på flasken med kontrolopløsning umiddelbart efter brug. 13 Nødvendige materialer: UASure urinsyre kontrolopløsning (Medfølger ikke- kontakt distributøren for køb) En helt ny UASure teststrimmel UASure monitoren Trin 1: Udfør monitor tjek testen i henhold til s.11 Monitor tjek test Trin 2: Efter displayet har vist et smilende ansigt vil det pågældende kodenummer blive vist. Tjek at nummeret på displayet er det samme som det kodenummer, der er trykt på foliepakningen med teststrimlen. Trin 3: Sæt en helt ny teststrimmel i teststrimmelholderen i monitoren. Displayet vil vise ctrl. Det sikrer at kontrolresultaterne ikke gemmes i hukommelsen. Trin 4: Når displayet viser bloddråbe påføres toppen af den gule reaktionszone på teststrimlen en dråbe kontrolopløsning. Trin 5: Displayet vil vise tidslinier Linierne vil blinke og gradvist formindskes som tegn på nedtælling. Trin 6: Efter tidslinierne er forsvundet vil skærmen vise testresultatet. Sammenlign resultatet med kontrolområdet, der er indikeret på pak-

14 ken med teststrimler. Falder resultatet indenfor området betyder det at monitoren og teststrimlerne fungerer korrekt sammen. Teststrimlen smides væk. 14 VIGTIGT 1. Anvend ikke en udløben teststrimmel. Tjek udløbsdatoen der er trykt på teststrimmel pakningen. 2. Anvend teststrimlen umiddelbart efter den er taget ud af pakningen. 3. Anvend ikke våde, bøjede eller ridsede teststrimler. 4. Opbevar ikke teststrimlerne i direkte sollys eller varme. Opbevar teststrimlerne på et tørt og koldt sted. VIGTIGT Hvis testresultatet ikke er indenfor det forventede område gentages kontroltesten. Hvis resultaterne vedbliver med at falde udenfor det forventede kontaktes distributøren.

15 Kodning af monitoren Før du kan begynde testning skal monitoren kodes. Dette sikrer at resultaterne bliver nøjagtige. Et nyt kodekort følger med hver æske med teststrimler. 15 Nødvendige materialer Monitoren + et kodekort til teststrimlerne En helt ny teststrimmel BEMÆRK Kontroller at teststrimlerne ikke er udløbet. Måneden, der er trykt på pakningen refererer til slutningen af måneden. Trin 1: Find kodekortet i æsken med teststrimler. Trin 2: Kontroller at nummeret på kodekortet er i overensstemmelse med kodenummeret på foliepakkerne med teststrimler. Trin 3: Isæt kodekortet med kodenummeret vendende opad omhyggeligt og helt i kodekortholderen på bagsiden af monitoren. Trin 4: Sæt en teststrimmel i teststrimmelholderen, som er placeret nederst på forsiden af monitoren. Monitoren vil tændes med en bip-lyd. Trin 5: Et digitalt 4 ciffer tal vil fremkomme på displayet. Kontroller at det er det samme som det, der er trykt på foliepakningen med teststrimlen og på kodekortet.

16 16 BEMÆRK 1. Kodekortet passer kun til den pågældende æske med teststrimler. Teststrimler fra andre æsker og af andre mærker kan give forkerte resultater. 2. Vær sikker på at nummeret på displayet er det samme som nummeret på kodekortet og foliepakningen med teststrimlen. 3. En ny kodning skal foretages når en ny æske med teststrimler tages i brug, og når batteriet skiftes. Kodenummeret der ses på monitoren skal være det samme som kodenummeret på det grønne kodekort og på teststrimmelpakningen 6455

17 Nu går du i gang med at teste 17 Isættelse af nålen i fingerprikkeren Nødvendige materialer En steril nål Fingerprikker (indeholdt i kittet) Trin 1: Skru hætten af fingerprikkeren og sæt en nål i holderen. Tryk den godt ned. Trin 2: Tag beskyttelseskappen af nålen og skru hætten (med uret) på fingerprikkeren igen. Trin 3: Juster indstillingen på fingerprikkeren efter den ønskede dybde på stikket (1 er den mindste 5 er den dybeste) Trin 4: Hold med den ene hånd på hætten mens du trækker fingerprikkeren tilbage med den anden hånd indtil du hører et klik. Nu er fingerprikkeren klar til at tage en blodprøve.

18 Sådan tester du 18 Nødvendige materialer: En helt ny UASure teststrimmel UASure monitoren VIGTIGT 1.Anvend ikke teststrimler, der er udløbet. Tjek udløbsdatoen der er trykt på foliepakken med teststrimler og på æsken. 2.Anvend teststrimlen umiddelbart efter den er taget ud af foliepakken. 3.Anvend ikke våde, bøjede eller ridsede teststrimler 4.Opbevar ikke teststrimlerne i direkte sollys eller varme. Opbevar teststrimlerne på et tørt og køligt sted. Trin 1: Efter gennemførelse af den tidligere sektion Kodning af monitoren vil monitoren nu selv kontrollere omgivelsernes temperatur. Hvis den falder udenfor brugsområdet, vil displayet vise tlo eller thi. Hvis temperaturen er indenfor testområdet på celcius vil displayet vise en bloddråbe (symbol) og monitoren er nu klar til brug. Trin 2: Vask hænderne med sæbe og varmt vand og tør dem omhyggeligt. Trin 3: Frembring en bloddråbe med autolancetten (se s. 17 Isættelse af nål i fingerprikkeren ).

19 Trin 4: Påfør blodet det gule reaktionsområde på teststrimlen. Når reaktionszonen er helt fyldt vil monitoren bippe, og dette indikerer at blodet er blevet modtaget af teststrimlen. Trin 5: Monitorens display vil vise tidsliner ---. Linierne vil blinke og gradvist forsvinde ved nedtællingen. Trin 6: Efter tidslinierne er forsvundet (efter ca. 30 sekunder), vises resultatet. Skriv resultatet ned i logbogen. Testresultatet bliver også gemt automatisk i monitorens hukommelse, se s. 23 Anvendelse af monitorens hukommelse. Monitoren slukker automatisk, når teststrimlen fjernes eller efter 3 minutter. 19 VIGTIGT 1. Hver gang monitoren anvendes til en måling vil den gældende kode fremkomme på displayet. Sikr dig at koden på displayet er den samme som er trykt på foliepakken med teststrimlen, før testen foretages. Monitoren skal kun kodes 1 gang for hver ny æske med teststrimler. Monitoren vil huske koden indtil den ændres. Hvis kodenummeret på displayet ikke er det samme som på foliepakningen vil der fremkomme unøjagtige resultater. 2. Hvis displayet viser ----, der betyder at monitoren ikke er kodet, eller hvis koden på displayet ikke er den samme som på foliepakken, henvises der til s. 15 Kodning af monitoren

20 20 Bemærk Hvis temperaturen falder udenfor måleområdet, skal monitoren flyttes til et sted, hvor temperaturen er indenfor måleområdet (18-38 grader celcius), og den skal være placeret der i minutter for at opnå den nye temperatur, før anvendelse. Målinger foretaget ved temperaturer udenfor måleområdet kan give unøjagtige resultater. Bemærk Fortsæt ikke testen hvis det gule vindue ikke er fyldt med blod. Utilstrækkelig blodmængde kan give unøjagtige resultater. Berør kun den hvide ende af teststrimlen Undgå at smøre blod ud over teststrimlen Påfør ikke en bloddråbe nr. 2. Dette kan give forkerte resultater. OBS! Den brugte nål og teststrimmel skal bortskaffes hensigtsmæssigt for at undgå skader og forurening.

21 Forstå dit resultat 21 Urinsyre indholdet i dit blod kan variere med tiden. Det kan også variere pga. flere faktorer som f.eks. Den mad du spiser De fysiske aktiviteter du udfører Testningen bør foretages fastende. Hvis resultatet ikke svarer til din fornemmelse gentages testen. Kontakt lægen, hvis du får gentagne abnormt høje resultater. Normale værdier Urinsyreindholdet i blodet bør ligge indenfor disse områder: Mænd: 3,5-7,2 mg/dl ( mikromol/l) Kvinder: 2,6-6,0 mg/dl ( mikromol/l) Høje urinsyre målinger Hvis dit testresultat er højere end 7,2 mg/dl (428 mikromol/l) for mænd eller 6,0 mg/ dl (357 mikromol/l) for kvinder, kan du have en tilstand, der betegnes hyperuricæmi. Patienter med hyperuricæmi kan have risiko for nyre komplikationer, så som nyresten, og nogle kan udvikle en kronisk form for gigt, kaldet podagra.

22 22 Registrer dine resultater i logbogen. Logbogen kan hjælpe med at holde styr på resultaterne sammenholdt med information omkring fødeindtagelse, fysisk aktivitet og medicinering. Testfrekvens Hvor ofte du skal teste dig afhænger af din alder, diæt, medicin og fysisk og psykisk helbred. Din læge kan hjælpe dig med at beslutte hvor ofte du skal teste. Det er vigtigt at følge lægens instruktioner. Anvendelse af monitorens hukommelse Monitoren gemmer automatisk de sidste 10 målinger. Når der er foretaget mere end 10 målinger bliver det ældste resultat fjernet fra hukommelsen, hver gang et nyt resultat gemmes. Når resultaterne fremkaldes er det det seneste resultat, der vises først. Hvordan fremkaldes resultaterne fra hukommelsen Trin 1: Tryk på knappen for at tænde monitoren. Det sidst målte resultat vil blive vist på displayet. Trin 2: Bliv ved med at trykke på knappen for at se flere resultater.

23 Pasning af monitoren Rengøring Monitoren kræver ikke speciel rengøring. Hvis det bliver beskidt, skal der anvendes en fugtig (ikke våd) fnugfri klud med et mildt vaskemiddel. 23 Bemærk 1.Undgå at der kommer vand i monitoren/dyppe eller holde den under rindende vand. 2. Anvend ikke rengøringsmidler til glas eller andre husholdningsmidler på monitoren. 3. Forsøg ikke at rengøre teststrimmelholderen. Opbevaring og forsigtighedsregler Monitoren skal behandles forsigtigt alvorlige stød, som f.eks. at tabe monitoren kan ødelægge elektronikken. Monitoren og teststrimlerne er designet til at bruges ved temperaturer mellem Opbevar ikke monitoren på et ekstremt varm eller koldt sted, så som tæt på en varme kilde eller i en ekstremt varm eller kold bil. Opbevar og anvend ikke monitoren og teststrimlerne hvor de udsættes for høj luftfugtighed så som badeværelse og køkken. Hold aldrig monitoren under rindende vand. Skil ikke monitoren ad. Hvis du har tekniske problemer eller spørgsmål kontaktes distributøren.

24 24 Skift af batteri Monitoren benytter et 3V lithium batteri (CR2032). Når displayet viser et blinkende, indikerer dette at batteriniveauet er lavt og at det skal udskiftes så snart som muligt. BEMÆRK: For at spare på batteriet vil monitoren slukke sig selv efter ikke at være blevet brugt i 3 minutter. Alle resultater, der er lagret i hukommelsen, vil blive gemt også selvom monitoren slukkes automatisk. Udskiftning af batterier: Trin 1: Tag batteridækslet af batterihuset på bagsiden af monitoren. Trin 2: Tag det gamle batteri ud og sæt et nyt 3V lithium batteri (CR2032) i. Trin 3: Sæt batteridækslet på igen. VIGTIGT: Destruer brugte batterier i henhold til national lovgivning. Fejlmeldinger og løsninger Hvis der er problemer med testudførelsen eller med monitoren, vil en af de følgende fejlmeldinger fremkomme på displayet.

25 25 Fejlmelding Forklaring Løsning code----, hvorefter monitoren slukkes efter 3 sek. t LO t HI LO HI Monitoren er ikke blevet kodet Batteriniveauet er lavt Temperaturen er under 18 Temperaturen er over 38 Resultatet er mindre end 3 mg/dl (179 µmol/l) Resultater er højere end 20 mg/dl (1190 µmol/l) Kod monitoren med et kodekort. Se s. 15 Koding af apparatet Udskift batteriet. Se s. 24 Udskiftning af batteriet Flyt monitoren til et sted med en temperatur mellem 18 og 38 Flyt monitoren til et sted med en temperatur mellem 18 og 38 Gentag testen. Er resultatet LO igen kontaktes lægen. Gentag testen. Er resultatet HI igen kontaktes lægen. 1.Strimlen er brugt 2. Monitoren fungerer ikke ordentligt Teststrimlen fjernes og smides ud. Udfør monitor tjek testen. Hvis problemet vedbliver kontaktes lev. Hvis du ikke er i stand til at løse problemet, kontaktes leverandøren. Kontakt lægen hvis du har spørgsmål og bekymringer af lægelig karakter.

26 SYMBOLFORKLARINGER 26 (EXP) Udløbsdato (LOT) Batch kode Grænser for temperatur Læs brugsvejledningen In vitro diagnostisk apparat OBS: læs brugsanvisningen før brug Produkt kode-nummer Må ikke få sollys/direkte lys Må ikke genbruges Producent Producent: ApexBiotechnology Corp. No. 7, Li-Hsin Rd. V, Hsinchu Science Park Hsinchu, Taiwan, R.O.C. web: Forhandler: MediGroup ApS Kajerødgade Birkerød UASure.indd version

Brugermanual. In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning

Brugermanual. In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning Brugermanual In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning APPARAT 1. DISPLAY 2. NAVIGERINGSPANEL 3. STRIMMELHOLDER 4. TIL PC-FORBINDELSE 5. TEMPERATURFØLER 1 5 2 3 4 NAVIGERINGSPANEL 1. TÆND/SLUK KNAP

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter

Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter Model ST-100A Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter...1 OBS Læs brugsvejledningen nøje før brug...1 Beskrivelse...1

Læs mere

Velkommen til dit nye ihealth produkt

Velkommen til dit nye ihealth produkt Velkommen til dit nye ihealth produkt Tak fordi du købte ihealth trådløs blodsukkermåler (BG5). Din blodsukkermåler er designet til at skulle bruges med den gratis ihealth Gluco-Smart App til din telefon.

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Seagull pulsur - SW117

Seagull pulsur - SW117 Seagull pulsur - SW117 Indholdsfortegnelse Overblik...3 Knapper og funktioner...4 Montering af brystbælte...5 Indstil uret...6 Vælg zone...7 Indstilling af træningszone...8 Indstil uret til træning...9

Læs mere

Diabetesmålesystem. Brugervejledning

Diabetesmålesystem. Brugervejledning Diabetesmålesystem Brugervejledning Indholdsfortegnelse Velkommen 1 1 Vigtige ting, som du skal vide om dit Precision Xceed diabetesmålesystem 3 Tilsigtet brug 3 Sådan fungerer dit Precision Xceed diabetesmålesystem

Læs mere

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING System til måling af blodsukker 13.10.12 12:24 mmol/l 5.2 Se Muligheder Før Måltid Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING TILSIGTET BRUG Bayers Contour Next system til

Læs mere

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual Golf Laser Afstandsmåler MAX 400 Brugermanual Læs venligst manualen grundigt igennem før afstandsmåleren tages i brug og gem manualen til fremtidig brug. 1. INTRODUKTION Golf Laser Afstandsmåler er en

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

Dansk Kvikguide Version 1.0HCT

Dansk Kvikguide Version 1.0HCT Version 1.0HCT HaemoMedtec ApS Granlyvej 4 6920 Videbæk Tlf. 53 50 15 16 Fax 31 73 29 21 info@haemomedtec.dk www.haemomedtec.dk HSC, marts 2014 Indhold Tænd Lactate Scout+ Side 5 Sluk Lactate Scout+ Side

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

FZ2011-6 BRUGSANVISNING

FZ2011-6 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-6 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care Pihatörmä 1 B 02240 Espoo Suomi 0 800 555 500 Abbott

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

Nat- og dagkalender. med Billede. Art.nr 402252. Rev C DK

Nat- og dagkalender. med Billede. Art.nr 402252. Rev C DK Brugervejledning Nat- og dagkalender med Billede Art.nr 402252 Rev C DK 2 Indhold Indledning... 4 Kom godt igang... 4 Indstilling af ugedag, dato og tid... 5 Tidsintervallerne... 5 Batteribackup... 6 Skift

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Forglemmigej. Elektronisk kalender. Art.nr 402250. Rev C DK

Forglemmigej. Elektronisk kalender. Art.nr 402250. Rev C DK Brugervejledning Forglemmigej Elektronisk kalender Art.nr 402250 Rev C DK 2 Indhold Indledning... 4 Kom godt igang... 4 Indstilling af ugedag, dato og tid... 5 Batteribackup... 6 Skift batteri... 6 Skift

Læs mere

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK Brugervejledning Nat- og dagkalender Art.nr 402251 Rev C DK 2 Indhold Indledning... 4 Kom godt igang... 4 Indstilling af ugedag, dato og tid... 5 Tidsintervallerne... 5 Batteribackup... 6 Skift batteri...

Læs mere

System til blodsukkermåling. Br u g e r - vejledning. Anvisninger.

System til blodsukkermåling. Br u g e r - vejledning. Anvisninger. System til blodsukkermåling Br u g e r - vejledning. Anvisninger. System til blodsukkermåling Brugervejledning 1 Brugervejledning Tak fordi du har valgt OneTouch! OneTouch Verio Pro systemet til blodsukkermåling

Læs mere

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Chefon. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes

Læs mere

Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af

Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af CuraTec Aps Scandinavian Trade Building Gydevang 39 41 DK -3450 Allerød curatec@mail.dk www.curatec.dk Hurtigt

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

System til blodsukkermåling. Brugerguide. Erstatter brugervejledningen

System til blodsukkermåling. Brugerguide. Erstatter brugervejledningen System til blodsukkermåling Brugerguide Erstatter brugervejledningen AW 06647502A Revisionsdato: 11/2010 Indhold: Lær systemet at kende 1 Sådan indstilles apparatet 4 Sådan måler du dit blodsukker 8 Sådan

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her.

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. DANSK 2. Systemoversigt 2.1 Måler FRONT TESTSTRIMMEL PORT Blodsukkermåler ENTER ( ) KNAP OP/NED ( / ) KNAPPERNE TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. ENTER ( ) KNAP Tryk, og hold 2 sekunder

Læs mere

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y Impulse Trainer Brugsanvisning skal læses før brug Model GY-208Y NextGear Impulse Trainer giver hurtigt resultater. Det kan ikke blive nemmere at stimulere flere muskelgrupper som abs, triceps, biceps

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE AW 06657401A Revisionsdato: 09/2009 Indhold: Lær systemet at kende 1 Sådan indstiller du klokkeslæt og dato og koder apparatet 4 Sådan tester du dit blodsukker 8

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr LKO temadag 2012 POC udstyr hvor der anvendes Kuvette/Kasette/Strips/Kapillærrør Fyldning af kuvetter/strips/kapillærrør Skal fyldes helt op, der må ikke

Læs mere

Brugsanvisning, oversættelse

Brugsanvisning, oversættelse Brugsanvisning, oversættelse Funktionsbeskrivelse Top 1. Display (LCD) 2. Read =tryk for Aflæsning 3. Zero =Nulstil 4. ON/Off Tænd/ sluk 5. Primær display 6. Sekundær display 7. Rustfri stål brønd til

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Seagull fedtmålervægt med touchskærm

Seagull fedtmålervægt med touchskærm Seagull fedtmålervægt med touchskærm Læs brugsvejledningen grundigt, før produktet tages i brug. Videodemonstration kan ses på: www.seagull-healthcare.dk samt Hvad er fedtprocent? Fedtprocenten er forholdet

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9052611 Dæktrykssensor (til motorcykel og ATV) Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dæktrykssensor - Varenr. 9052611 Beskrivelse: Tyredog

Læs mere

FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING. Klinisk valideret og godkendt af BHS

FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING. Klinisk valideret og godkendt af BHS FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING Klinisk valideret og godkendt af BHS! Læs vejledningen grundigt 1 før apparatet tages i brug Indholdsfortegnelse: 1. Forholdsregler

Læs mere

System til blodsukkermåling. Apparat og elektronisk logbog i ét. Brugervejledning

System til blodsukkermåling. Apparat og elektronisk logbog i ét. Brugervejledning System til blodsukkermåling Apparat og elektronisk logbog i ét Brugervejledning UltraSmart System til blodsukkermåling Brugervejledning i Symboler: SN Serienummer LOT IVD Lot-nummer In Vitro diagnostisk

Læs mere

Brugsanvisning til TANITA BC-587 200 kg. Kropsanalysevægt

Brugsanvisning til TANITA BC-587 200 kg. Kropsanalysevægt Brugsanvisning til TANITA BC-587 200 kg. Kropsanalysevægt Denne vægt er en af mange i et bredt sortiment af hjemmeprodukter til din sundhed produceret af Tanita. Denne brugervejledning vil hjælpe dig til

Læs mere

Toilet guide til borgeren - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE PÅ AQUACLEAN 5000 PLUS

Toilet guide til borgeren - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE PÅ AQUACLEAN 5000 PLUS Toilet guide til borgeren - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE PÅ AQUACLEAN 5000 PLUS + = SmartHome ApS. Messingvej 33, 8940 Randers SV. TLF 22 47 22 44 VEDLIGEHOLDELSES PRODUKTER TIL AQUACLEAN 5000 PLUS Aktiv kul

Læs mere

47-4227A-003 Dansk version juli, 2006

47-4227A-003 Dansk version juli, 2006 47-4227A-003 Dansk version juli, 2006 Kære CLEVER CHEK TD-4227 ejer: Du har valgt et af de bedste apparater til blodsukkermåling. Denne manual indeholder vigtige informationer som du bør kende om dit apparat,

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder:

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder: Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder Brugsanvisning Pakken indeholder: 1 modtager 2 x sendere Stænktætte covers til halsbånd / nøglering 1 x holder til modtager ID-stickers til sendere 2

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning ACCU-CHEK Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater

Læs mere

Doppler manual. 1.2 Komposition / opbygning 3. Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4. 2.1 Operationelle forudsætninger 4

Doppler manual. 1.2 Komposition / opbygning 3. Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4. 2.1 Operationelle forudsætninger 4 1 Indholdsfortegnelse Sektion 1 (Hi-Dop Doppler) 3 1.1 Hi-Dop Doppler 3 1.2 Komposition / opbygning 3 Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4 2.1 Operationelle forudsætninger 4 2.2 Hvordan Doppler bruges

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktivitets tracker med App til smartphone / tablet. Funktioner: Skridttæller Søvn overvågning Kilometer tæller Kalorietæller Aktivitetsmåler Søvn

Læs mere

Patientvejledning. Tilhører:

Patientvejledning. Tilhører: Patientvejledning Tilhører: Icare HOME (Model: TA022) PATIENTVEJLEDNING TA022-35 DA-3.1 3 Introduktion I denne vejledning får du instruktion i brugen af Icare HOME tonometer. Sørg for at læse alle vejledningens

Læs mere

System til måling af blodsukker. Påmind Valg. 5.2 mmol Før måltid. 12:24 l 13.10 BRUGERVEJLEDNING. Bruger Bayers Contour Next teststrimler.

System til måling af blodsukker. Påmind Valg. 5.2 mmol Før måltid. 12:24 l 13.10 BRUGERVEJLEDNING. Bruger Bayers Contour Next teststrimler. System til måling af blodsukker 12:24 l 13.10 5.2 mmol Før måltid L Påmind Valg BRUGERVEJLEDNING Bruger Bayers Contour Next teststrimler. TILSIGTET BRUG Bayers Contour Next USB-system til måling af blodsukker

Læs mere

Kapitel 1: Indledning Kapitel 2: Patientmåling for sundhedspersonale Kapitel 3: Kontrolmåling for sundhedspersonale

Kapitel 1: Indledning Kapitel 2: Patientmåling for sundhedspersonale Kapitel 3: Kontrolmåling for sundhedspersonale Indhold Kapitel 1: Indledning... 7 Accu-Chek Performa apparatet... 7 Kodning af apparatet... 9 Indstilling af klokkeslæt og dato før ibrugtagning... 11 Sådan anvendes Accu-Chek Performa systemet... 13

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Anvendes sammen med CONTOUR DIABETES app, der kan downloades fra App Store SM eller Google Play.

BRUGERVEJLEDNING. Anvendes sammen med CONTOUR DIABETES app, der kan downloades fra App Store SM eller Google Play. System til måling af blodsukker Anvendes sammen med CONTOUR DIABETES app, der kan downloades fra App Store SM eller Google Play. Anvender kun CONTOUR NEXT-blodsukkerteststrimler. BRUGERVEJLEDNING TILSIGTET

Læs mere

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 er enkel at anvende. Alligevel anbefales det at gennemlæse denne instruktion nøje, før instrumentet tages i brug. Nærværende instruktion vil forsyne Dem med

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Spiromagic brugermanual. Indhold

Spiromagic brugermanual. Indhold Spiromagic brugermanual Indhold 1 Introduktion... 1 2 Pakkens indhold... 2 3 Forventet anvendelse... 2 4 Vigtig ekstrainfo for brugere... 2 5 Brug... 2 6 Elektroniske dele:... 3 7 Opsætningskrav... 3 8

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9056424 Spækmåler RENCO LEAN-MEATER Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Spækmåler - Varenr. 9056424 Beskrivelse: Ultralydsspækmåler

Læs mere

Brugsanvisning til Depend GelLack

Brugsanvisning til Depend GelLack Depend GelLack En ny generation af neglelak, der hærder i LED-lampe og giver et lakresultat, som holder i 2-3 uger. Depend GelLack er et nyt revolutionerende produkt, der er lettere at påføre end almindelig

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

Elma 716 Differens Termometer med datalogger

Elma 716 Differens Termometer med datalogger Elma 716 Differens Termometer med datalogger El-nr. 63 98 204 907 Elma 716 side 2 1. INTRODUTION Instrumentet er et digital differenstermometer, der arbejder med type J,, T, E, N, R og S-følere. Temperatur

Læs mere

Vejledning til betjening af knapper & display

Vejledning til betjening af knapper & display Sådan bruges din Model #s: 36-0050 / 36-0051 / 36-0052 / 36-0053 / 36-0055 (US) 36-0060 / 36-0061 / 36-0062 / 36-0063 / 36-0065 (EU) Lit# 98-1257 / 07-08 Vejledning til betjening af knapper & display

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

MEMOday. Art.nr Rev A DK

MEMOday. Art.nr Rev A DK Brugervejledning MEMOday Art.nr 508260 Rev A DK Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sådan kommer du i gang... 3 3. Talestøtte... 4 4. Skift baggrundsfarve... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup...

Læs mere

Indhold 2. Polar H10 pulsmåler 3. Pulsmålerens dele 3. Sådan tager du pulsmåleren på 3. Kom i gang 4. Parring med Polar Beat 4. Sensorhukommelse 5

Indhold 2. Polar H10 pulsmåler 3. Pulsmålerens dele 3. Sådan tager du pulsmåleren på 3. Kom i gang 4. Parring med Polar Beat 4. Sensorhukommelse 5 BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Indhold 2 Polar H10 pulsmåler 3 Polar H10 pulsmåler 3 Pulsmålerens dele 3 Sådan tager du pulsmåleren på 3 Kom i gang 4 Parring med Polar Beat 4 Sensorhukommelse 5 Brug af din pulsmåler

Læs mere

Brugervejledning Alkometer SD-400

Brugervejledning Alkometer SD-400 Brugervejledning Alkometer SD-400 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 2 2 Oversigt 3 2.1 Start instrumentet... 3 2.2 Afbryd instrumentet... 4 2.3 Engangs-mundstykke... 4 2.4 Test porten... 4 2.5 Beskyttelsesetui

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere