UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug"

Transkript

1 1 UASure System til måling af urinsyre i blodet Brugermanual In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug Læs brugervejledningen omhyggeligt før monitoren tages i brug

2 2 Indholdsfortegnelse: Kittet indeholder UASure testpakke indeholder følgende dele... 5 UASure monitor til måling af urinsyre i blodet... 6 Urinsyre teststrimler... 8 Justerbar fingerprikker og nåle... 9 Før du tester Ændring af måleenheder Nødvendige materialer Tjek af UASure urinsyre-måler Monitor tjek test Nødvendige materialer... 11

3 3 Kvalitetskontroltest Du skal udføre en kvalitetskontrol når Nødvendige materialer Kodning af monitoren Nødvendige materialer Nu går du igang med at teste Isættelse af nålen i fingerprikkeren Nødvendige materialer Sådan tester du Forstå dit resultat Normale værdier Høje urinsyremålinger Testfrekvens... 22

4 Anvendelse af monitorens hukommelse Hvordan fremkaldes resultaterne fra hukommelsen Pasning af monitoren Rengøring Opbevaring og forsigtighedsregler Skift af batteri Udskiftning af batterier Fejlmeldinger og løsninger Symbolforklaringer

5 Kittet indeholder UAsure testpakke indeholder følgende dele 5 Lancet Kode kort Monitor tjek Teststrimler Brugervejledning Justerbar fingerprikker Monitor Logbog Holder til teststrimler Opbevaringstaske

6 UASure monitor til måling af urinsyre i blodet 6 Display skærm: Stort letlæseligt vindue, vejleder dig gennem testning, viste resultater og fejlmeddelelser ved anvendelse af ord eller symboler Trykknap: Genkalder resultater i hukommelsen. Se side 22 Anvendelse af monitorens hukommelse for detaljer. Tryk og hold knappen nede for at slukke monitoren. Teststrimmel holder: Her isættes teststrimler og apparat tjekker. Er placeret på den nederste del af forsiden af monitoren. Når en teststrimmel eller apparat tjekkeren isættes, tændes monitoren automatisk. Fjernes teststrimlen eller apparat tjekkeren slukkes monitoren automatisk.

7 7 Kodekort: Kodekortet programmerer monitoren til en specifik batch af teststrimler. Hver ny pakning med teststrimler indeholder et kodekort. Kodekort-port: Isættelsessted for kodekortet. Er placeret øverst på bagsiden af monitoren. Batterihus: Placeret på bagsiden af apparatet. Der anvendes 1 3V lithium batteri (CR2032). Se s. 24 Udskiftning af batteriet Monitor tjek: Anvendes til at bekræfte at monitoren fungerer rigtigt. Se s. 11 Apparat tjekker test for detaljer.

8 Urinsyre teststrimler 8 Kontakt punkter Teststrimmel holdepunkt Reaktionszone: påfør bloddråben her Kontaktpunkter: Viser teststrimlens registreringsenheder Teststrimmelholdepunkt: Det eneste område der må berøres, når teststrimlen håndteres. Reaktionsområde: Området hvor bloddråben eller kontrolopløsningen placeres. UASure urinsyremåleren er designet til specifikt at måle urinsyre i fuldblod udelukkende med UASure teststrimler. Teststrimlerne leveres i en fugt- og lystæt aluminiumsfolie pakning.

9 Justerbar fingerprikker og nåle 9 Justerbar hætte Nåleholder Udløsningsknap Beskyttelseshætte Steril nål UASure kittet indeholder en justerbar 5 punkts fingerprikker og sterile nåle. Du kan indstille dybden af stikket i forhold til tykkelsen af din hud fra det mindste stik (1) til det dybeste (5).

10 Før du tester Ændring af måleenhed Monitoren kan vise testresultaterne i enten mg/dl eller i mikromol/l. Fra fabrikken er monitoren indstillet til at vise værdierne i mg/dl. 10 Nødvendige materialer: UASure monitoren Trin 1: Fjern batteridækslet fra batterihuset på bagsiden af monitoren Trin 2: Tag batteriet ud af batterihuset Trin 3: Find kontakten i venstre side af batterihuset Trin 4: Skub kontakten ned for at få målingerne i mg/dl eller tryk kontakten op for at få målingerne i mikromol/l Trin 5: Isæt batteriet og sæt dækslet på igen

11 11 Tjek af UASure urinsyre-måler Monitor tjek test Monitor tjek testen vil hjælpe med at forsikre dig om, at elektronikken i monitoren virker efter hensigten. Testen bør udføres på et helt nyt apparat eller når funktionen af monitoren skal tjekkes. Nødvendige materialer: Monitor tjek (indeholdt i kittet) Monitoren Trin 1: Sæt monitor tjek (enden med R1) i strimmelholderen indtil du hører et bip. Trin 2: Hvis der fremkommer et smilende ansigt på displayet betyder det, at monitoren fungerer tilfredsstillende og du kan gå videre til næste trin. Hvis displayet viser et surt ansigt skal testproceduren gentages. Hvis det sure ansigt bliver ved med at fremkomme henvises til s. 24 fejlmeddelelser og hvad der skal gøres Trin 3: Gentag trin 1 og 2 med R2 enden af monitor tjek.

12 12 Kvalitets kontrol test Udfør en kvalitetskontrol når: Du har mistanke om at monitoren og teststrimlerne ikke fungerer rigtigt Resultaterne ikke er i overensstemmelse med din fornemmelse Hvis teststrimlerne har været udsat for ekstreme temperaturer dvs. udenfor intervallet 4º-30ºC Du vil øve dig i testproceduren VIGTIGT Det acceptable område for kontrolopløsningen er anført på teststrimmelpakningen. Anvend UASure urinsyre kontrolopløsning Tjek altid udløbsdatoen. Udløben kontrolopløsning må ikke anvendes. Markér datoen for åbning af kontrolopløsningen. Destruér kontrolopløsningen 3 måneder efter åbning og efter udløbsdatoen. Kontrolopløsningen skal opbevares i køleskab efter åbning. Må ikke fryses. Når kon trolopløsningen skal bruges igen, skal den stå i stuetemperatur i mindst 30 minutter før den anvendes. Hvis en test med kontrolopløsning ikke er indenfor det forventede område som er trykt på foliepakningen med teststrimlen, må systemet IKKE anvendes til måling. Gentag testen indtil en test med kontrolopløsning er indenfor det forventede område. Kontakt distributøren, hvis resultatet bliver ved med at falde udenfor det forventede område. Berør IKKE testområdet med spidsen af flasken med kontrolopløsning.

13 Applicer IKKE en dråbe nr. 2 af kontrolopløsning på teststrimlen. Sæt låget på flasken med kontrolopløsning umiddelbart efter brug. 13 Nødvendige materialer: UASure urinsyre kontrolopløsning (Medfølger ikke- kontakt distributøren for køb) En helt ny UASure teststrimmel UASure monitoren Trin 1: Udfør monitor tjek testen i henhold til s.11 Monitor tjek test Trin 2: Efter displayet har vist et smilende ansigt vil det pågældende kodenummer blive vist. Tjek at nummeret på displayet er det samme som det kodenummer, der er trykt på foliepakningen med teststrimlen. Trin 3: Sæt en helt ny teststrimmel i teststrimmelholderen i monitoren. Displayet vil vise ctrl. Det sikrer at kontrolresultaterne ikke gemmes i hukommelsen. Trin 4: Når displayet viser bloddråbe påføres toppen af den gule reaktionszone på teststrimlen en dråbe kontrolopløsning. Trin 5: Displayet vil vise tidslinier Linierne vil blinke og gradvist formindskes som tegn på nedtælling. Trin 6: Efter tidslinierne er forsvundet vil skærmen vise testresultatet. Sammenlign resultatet med kontrolområdet, der er indikeret på pak-

14 ken med teststrimler. Falder resultatet indenfor området betyder det at monitoren og teststrimlerne fungerer korrekt sammen. Teststrimlen smides væk. 14 VIGTIGT 1. Anvend ikke en udløben teststrimmel. Tjek udløbsdatoen der er trykt på teststrimmel pakningen. 2. Anvend teststrimlen umiddelbart efter den er taget ud af pakningen. 3. Anvend ikke våde, bøjede eller ridsede teststrimler. 4. Opbevar ikke teststrimlerne i direkte sollys eller varme. Opbevar teststrimlerne på et tørt og koldt sted. VIGTIGT Hvis testresultatet ikke er indenfor det forventede område gentages kontroltesten. Hvis resultaterne vedbliver med at falde udenfor det forventede kontaktes distributøren.

15 Kodning af monitoren Før du kan begynde testning skal monitoren kodes. Dette sikrer at resultaterne bliver nøjagtige. Et nyt kodekort følger med hver æske med teststrimler. 15 Nødvendige materialer Monitoren + et kodekort til teststrimlerne En helt ny teststrimmel BEMÆRK Kontroller at teststrimlerne ikke er udløbet. Måneden, der er trykt på pakningen refererer til slutningen af måneden. Trin 1: Find kodekortet i æsken med teststrimler. Trin 2: Kontroller at nummeret på kodekortet er i overensstemmelse med kodenummeret på foliepakkerne med teststrimler. Trin 3: Isæt kodekortet med kodenummeret vendende opad omhyggeligt og helt i kodekortholderen på bagsiden af monitoren. Trin 4: Sæt en teststrimmel i teststrimmelholderen, som er placeret nederst på forsiden af monitoren. Monitoren vil tændes med en bip-lyd. Trin 5: Et digitalt 4 ciffer tal vil fremkomme på displayet. Kontroller at det er det samme som det, der er trykt på foliepakningen med teststrimlen og på kodekortet.

16 16 BEMÆRK 1. Kodekortet passer kun til den pågældende æske med teststrimler. Teststrimler fra andre æsker og af andre mærker kan give forkerte resultater. 2. Vær sikker på at nummeret på displayet er det samme som nummeret på kodekortet og foliepakningen med teststrimlen. 3. En ny kodning skal foretages når en ny æske med teststrimler tages i brug, og når batteriet skiftes. Kodenummeret der ses på monitoren skal være det samme som kodenummeret på det grønne kodekort og på teststrimmelpakningen 6455

17 Nu går du i gang med at teste 17 Isættelse af nålen i fingerprikkeren Nødvendige materialer En steril nål Fingerprikker (indeholdt i kittet) Trin 1: Skru hætten af fingerprikkeren og sæt en nål i holderen. Tryk den godt ned. Trin 2: Tag beskyttelseskappen af nålen og skru hætten (med uret) på fingerprikkeren igen. Trin 3: Juster indstillingen på fingerprikkeren efter den ønskede dybde på stikket (1 er den mindste 5 er den dybeste) Trin 4: Hold med den ene hånd på hætten mens du trækker fingerprikkeren tilbage med den anden hånd indtil du hører et klik. Nu er fingerprikkeren klar til at tage en blodprøve.

18 Sådan tester du 18 Nødvendige materialer: En helt ny UASure teststrimmel UASure monitoren VIGTIGT 1.Anvend ikke teststrimler, der er udløbet. Tjek udløbsdatoen der er trykt på foliepakken med teststrimler og på æsken. 2.Anvend teststrimlen umiddelbart efter den er taget ud af foliepakken. 3.Anvend ikke våde, bøjede eller ridsede teststrimler 4.Opbevar ikke teststrimlerne i direkte sollys eller varme. Opbevar teststrimlerne på et tørt og køligt sted. Trin 1: Efter gennemførelse af den tidligere sektion Kodning af monitoren vil monitoren nu selv kontrollere omgivelsernes temperatur. Hvis den falder udenfor brugsområdet, vil displayet vise tlo eller thi. Hvis temperaturen er indenfor testområdet på celcius vil displayet vise en bloddråbe (symbol) og monitoren er nu klar til brug. Trin 2: Vask hænderne med sæbe og varmt vand og tør dem omhyggeligt. Trin 3: Frembring en bloddråbe med autolancetten (se s. 17 Isættelse af nål i fingerprikkeren ).

19 Trin 4: Påfør blodet det gule reaktionsområde på teststrimlen. Når reaktionszonen er helt fyldt vil monitoren bippe, og dette indikerer at blodet er blevet modtaget af teststrimlen. Trin 5: Monitorens display vil vise tidsliner ---. Linierne vil blinke og gradvist forsvinde ved nedtællingen. Trin 6: Efter tidslinierne er forsvundet (efter ca. 30 sekunder), vises resultatet. Skriv resultatet ned i logbogen. Testresultatet bliver også gemt automatisk i monitorens hukommelse, se s. 23 Anvendelse af monitorens hukommelse. Monitoren slukker automatisk, når teststrimlen fjernes eller efter 3 minutter. 19 VIGTIGT 1. Hver gang monitoren anvendes til en måling vil den gældende kode fremkomme på displayet. Sikr dig at koden på displayet er den samme som er trykt på foliepakken med teststrimlen, før testen foretages. Monitoren skal kun kodes 1 gang for hver ny æske med teststrimler. Monitoren vil huske koden indtil den ændres. Hvis kodenummeret på displayet ikke er det samme som på foliepakningen vil der fremkomme unøjagtige resultater. 2. Hvis displayet viser ----, der betyder at monitoren ikke er kodet, eller hvis koden på displayet ikke er den samme som på foliepakken, henvises der til s. 15 Kodning af monitoren

20 20 Bemærk Hvis temperaturen falder udenfor måleområdet, skal monitoren flyttes til et sted, hvor temperaturen er indenfor måleområdet (18-38 grader celcius), og den skal være placeret der i minutter for at opnå den nye temperatur, før anvendelse. Målinger foretaget ved temperaturer udenfor måleområdet kan give unøjagtige resultater. Bemærk Fortsæt ikke testen hvis det gule vindue ikke er fyldt med blod. Utilstrækkelig blodmængde kan give unøjagtige resultater. Berør kun den hvide ende af teststrimlen Undgå at smøre blod ud over teststrimlen Påfør ikke en bloddråbe nr. 2. Dette kan give forkerte resultater. OBS! Den brugte nål og teststrimmel skal bortskaffes hensigtsmæssigt for at undgå skader og forurening.

21 Forstå dit resultat 21 Urinsyre indholdet i dit blod kan variere med tiden. Det kan også variere pga. flere faktorer som f.eks. Den mad du spiser De fysiske aktiviteter du udfører Testningen bør foretages fastende. Hvis resultatet ikke svarer til din fornemmelse gentages testen. Kontakt lægen, hvis du får gentagne abnormt høje resultater. Normale værdier Urinsyreindholdet i blodet bør ligge indenfor disse områder: Mænd: 3,5-7,2 mg/dl ( mikromol/l) Kvinder: 2,6-6,0 mg/dl ( mikromol/l) Høje urinsyre målinger Hvis dit testresultat er højere end 7,2 mg/dl (428 mikromol/l) for mænd eller 6,0 mg/ dl (357 mikromol/l) for kvinder, kan du have en tilstand, der betegnes hyperuricæmi. Patienter med hyperuricæmi kan have risiko for nyre komplikationer, så som nyresten, og nogle kan udvikle en kronisk form for gigt, kaldet podagra.

22 22 Registrer dine resultater i logbogen. Logbogen kan hjælpe med at holde styr på resultaterne sammenholdt med information omkring fødeindtagelse, fysisk aktivitet og medicinering. Testfrekvens Hvor ofte du skal teste dig afhænger af din alder, diæt, medicin og fysisk og psykisk helbred. Din læge kan hjælpe dig med at beslutte hvor ofte du skal teste. Det er vigtigt at følge lægens instruktioner. Anvendelse af monitorens hukommelse Monitoren gemmer automatisk de sidste 10 målinger. Når der er foretaget mere end 10 målinger bliver det ældste resultat fjernet fra hukommelsen, hver gang et nyt resultat gemmes. Når resultaterne fremkaldes er det det seneste resultat, der vises først. Hvordan fremkaldes resultaterne fra hukommelsen Trin 1: Tryk på knappen for at tænde monitoren. Det sidst målte resultat vil blive vist på displayet. Trin 2: Bliv ved med at trykke på knappen for at se flere resultater.

23 Pasning af monitoren Rengøring Monitoren kræver ikke speciel rengøring. Hvis det bliver beskidt, skal der anvendes en fugtig (ikke våd) fnugfri klud med et mildt vaskemiddel. 23 Bemærk 1.Undgå at der kommer vand i monitoren/dyppe eller holde den under rindende vand. 2. Anvend ikke rengøringsmidler til glas eller andre husholdningsmidler på monitoren. 3. Forsøg ikke at rengøre teststrimmelholderen. Opbevaring og forsigtighedsregler Monitoren skal behandles forsigtigt alvorlige stød, som f.eks. at tabe monitoren kan ødelægge elektronikken. Monitoren og teststrimlerne er designet til at bruges ved temperaturer mellem Opbevar ikke monitoren på et ekstremt varm eller koldt sted, så som tæt på en varme kilde eller i en ekstremt varm eller kold bil. Opbevar og anvend ikke monitoren og teststrimlerne hvor de udsættes for høj luftfugtighed så som badeværelse og køkken. Hold aldrig monitoren under rindende vand. Skil ikke monitoren ad. Hvis du har tekniske problemer eller spørgsmål kontaktes distributøren.

24 24 Skift af batteri Monitoren benytter et 3V lithium batteri (CR2032). Når displayet viser et blinkende, indikerer dette at batteriniveauet er lavt og at det skal udskiftes så snart som muligt. BEMÆRK: For at spare på batteriet vil monitoren slukke sig selv efter ikke at være blevet brugt i 3 minutter. Alle resultater, der er lagret i hukommelsen, vil blive gemt også selvom monitoren slukkes automatisk. Udskiftning af batterier: Trin 1: Tag batteridækslet af batterihuset på bagsiden af monitoren. Trin 2: Tag det gamle batteri ud og sæt et nyt 3V lithium batteri (CR2032) i. Trin 3: Sæt batteridækslet på igen. VIGTIGT: Destruer brugte batterier i henhold til national lovgivning. Fejlmeldinger og løsninger Hvis der er problemer med testudførelsen eller med monitoren, vil en af de følgende fejlmeldinger fremkomme på displayet.

25 25 Fejlmelding Forklaring Løsning code----, hvorefter monitoren slukkes efter 3 sek. t LO t HI LO HI Monitoren er ikke blevet kodet Batteriniveauet er lavt Temperaturen er under 18 Temperaturen er over 38 Resultatet er mindre end 3 mg/dl (179 µmol/l) Resultater er højere end 20 mg/dl (1190 µmol/l) Kod monitoren med et kodekort. Se s. 15 Koding af apparatet Udskift batteriet. Se s. 24 Udskiftning af batteriet Flyt monitoren til et sted med en temperatur mellem 18 og 38 Flyt monitoren til et sted med en temperatur mellem 18 og 38 Gentag testen. Er resultatet LO igen kontaktes lægen. Gentag testen. Er resultatet HI igen kontaktes lægen. 1.Strimlen er brugt 2. Monitoren fungerer ikke ordentligt Teststrimlen fjernes og smides ud. Udfør monitor tjek testen. Hvis problemet vedbliver kontaktes lev. Hvis du ikke er i stand til at løse problemet, kontaktes leverandøren. Kontakt lægen hvis du har spørgsmål og bekymringer af lægelig karakter.

26 SYMBOLFORKLARINGER 26 (EXP) Udløbsdato (LOT) Batch kode Grænser for temperatur Læs brugsvejledningen In vitro diagnostisk apparat OBS: læs brugsanvisningen før brug Produkt kode-nummer Må ikke få sollys/direkte lys Må ikke genbruges Producent Producent: ApexBiotechnology Corp. No. 7, Li-Hsin Rd. V, Hsinchu Science Park Hsinchu, Taiwan, R.O.C. web: Forhandler: MediGroup ApS Kajerødgade Birkerød UASure.indd version

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her.

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. DANSK 2. Systemoversigt 2.1 Måler FRONT TESTSTRIMMEL PORT Blodsukkermåler ENTER ( ) KNAP OP/NED ( / ) KNAPPERNE TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. ENTER ( ) KNAP Tryk, og hold 2 sekunder

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere

Stealth Cam Limited Warranty

Stealth Cam Limited Warranty Stealth Cam Limited Warranty Dit Stealth Cam er omfattet af en 90 dages begrænsede garanti på reservedele og arbejdskraft fra datoen for den oprindelige køber, og købet skal være foregået via en autoriseret

Læs mere

Ny teknologi i dansk design. Elektronisk P-skive for den kræsne kvalitetsbevidste forbruger.

Ny teknologi i dansk design. Elektronisk P-skive for den kræsne kvalitetsbevidste forbruger. Ny teknologi i dansk design Elektronisk P-skive for den kræsne kvalitetsbevidste forbruger. FAQ - Ofte stillede spørgsmål Er ParkOne lovlig som elektronisk parkeringsskive? ParkOne er godkendt af Trafi

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

Display symboler S625X LØBE COMPUTER S725X CYKEL COMPUTER. Fremstillet af: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE

Display symboler S625X LØBE COMPUTER S725X CYKEL COMPUTER. Fremstillet af: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Display symboler Fremstillet af: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel. +358-8-520 2100 Fax +358-8-520 2300 www.polar.fi Angiver at pulsen registreres. Hjertesymbolet blinker i samme

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. A-fatning ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUK- TIONER -GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (plus)

HouseGuard GSM-alarm (plus) HouseGuard GSM-alarm (plus) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 55 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Kan bruges med 3 størrelser manchetter 1 Beskrivelse af apparatet Tolkning af symboler Luftstuds Indstillinger Ur Display Memory/ hukommelse Symboler

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash Dk Nikon Close-up Speedlight Commander Kit R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit R1 Trådløs flashstyringsenhed SU-800 Trådløst fjernstyret flash SB-R200 Brugervejledning Klargøring Da beskrivelserne

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere