UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug"

Transkript

1 1 UASure System til måling af urinsyre i blodet Brugermanual In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug Læs brugervejledningen omhyggeligt før monitoren tages i brug

2 2 Indholdsfortegnelse: Kittet indeholder UASure testpakke indeholder følgende dele... 5 UASure monitor til måling af urinsyre i blodet... 6 Urinsyre teststrimler... 8 Justerbar fingerprikker og nåle... 9 Før du tester Ændring af måleenheder Nødvendige materialer Tjek af UASure urinsyre-måler Monitor tjek test Nødvendige materialer... 11

3 3 Kvalitetskontroltest Du skal udføre en kvalitetskontrol når Nødvendige materialer Kodning af monitoren Nødvendige materialer Nu går du igang med at teste Isættelse af nålen i fingerprikkeren Nødvendige materialer Sådan tester du Forstå dit resultat Normale værdier Høje urinsyremålinger Testfrekvens... 22

4 Anvendelse af monitorens hukommelse Hvordan fremkaldes resultaterne fra hukommelsen Pasning af monitoren Rengøring Opbevaring og forsigtighedsregler Skift af batteri Udskiftning af batterier Fejlmeldinger og løsninger Symbolforklaringer

5 Kittet indeholder UAsure testpakke indeholder følgende dele 5 Lancet Kode kort Monitor tjek Teststrimler Brugervejledning Justerbar fingerprikker Monitor Logbog Holder til teststrimler Opbevaringstaske

6 UASure monitor til måling af urinsyre i blodet 6 Display skærm: Stort letlæseligt vindue, vejleder dig gennem testning, viste resultater og fejlmeddelelser ved anvendelse af ord eller symboler Trykknap: Genkalder resultater i hukommelsen. Se side 22 Anvendelse af monitorens hukommelse for detaljer. Tryk og hold knappen nede for at slukke monitoren. Teststrimmel holder: Her isættes teststrimler og apparat tjekker. Er placeret på den nederste del af forsiden af monitoren. Når en teststrimmel eller apparat tjekkeren isættes, tændes monitoren automatisk. Fjernes teststrimlen eller apparat tjekkeren slukkes monitoren automatisk.

7 7 Kodekort: Kodekortet programmerer monitoren til en specifik batch af teststrimler. Hver ny pakning med teststrimler indeholder et kodekort. Kodekort-port: Isættelsessted for kodekortet. Er placeret øverst på bagsiden af monitoren. Batterihus: Placeret på bagsiden af apparatet. Der anvendes 1 3V lithium batteri (CR2032). Se s. 24 Udskiftning af batteriet Monitor tjek: Anvendes til at bekræfte at monitoren fungerer rigtigt. Se s. 11 Apparat tjekker test for detaljer.

8 Urinsyre teststrimler 8 Kontakt punkter Teststrimmel holdepunkt Reaktionszone: påfør bloddråben her Kontaktpunkter: Viser teststrimlens registreringsenheder Teststrimmelholdepunkt: Det eneste område der må berøres, når teststrimlen håndteres. Reaktionsområde: Området hvor bloddråben eller kontrolopløsningen placeres. UASure urinsyremåleren er designet til specifikt at måle urinsyre i fuldblod udelukkende med UASure teststrimler. Teststrimlerne leveres i en fugt- og lystæt aluminiumsfolie pakning.

9 Justerbar fingerprikker og nåle 9 Justerbar hætte Nåleholder Udløsningsknap Beskyttelseshætte Steril nål UASure kittet indeholder en justerbar 5 punkts fingerprikker og sterile nåle. Du kan indstille dybden af stikket i forhold til tykkelsen af din hud fra det mindste stik (1) til det dybeste (5).

10 Før du tester Ændring af måleenhed Monitoren kan vise testresultaterne i enten mg/dl eller i mikromol/l. Fra fabrikken er monitoren indstillet til at vise værdierne i mg/dl. 10 Nødvendige materialer: UASure monitoren Trin 1: Fjern batteridækslet fra batterihuset på bagsiden af monitoren Trin 2: Tag batteriet ud af batterihuset Trin 3: Find kontakten i venstre side af batterihuset Trin 4: Skub kontakten ned for at få målingerne i mg/dl eller tryk kontakten op for at få målingerne i mikromol/l Trin 5: Isæt batteriet og sæt dækslet på igen

11 11 Tjek af UASure urinsyre-måler Monitor tjek test Monitor tjek testen vil hjælpe med at forsikre dig om, at elektronikken i monitoren virker efter hensigten. Testen bør udføres på et helt nyt apparat eller når funktionen af monitoren skal tjekkes. Nødvendige materialer: Monitor tjek (indeholdt i kittet) Monitoren Trin 1: Sæt monitor tjek (enden med R1) i strimmelholderen indtil du hører et bip. Trin 2: Hvis der fremkommer et smilende ansigt på displayet betyder det, at monitoren fungerer tilfredsstillende og du kan gå videre til næste trin. Hvis displayet viser et surt ansigt skal testproceduren gentages. Hvis det sure ansigt bliver ved med at fremkomme henvises til s. 24 fejlmeddelelser og hvad der skal gøres Trin 3: Gentag trin 1 og 2 med R2 enden af monitor tjek.

12 12 Kvalitets kontrol test Udfør en kvalitetskontrol når: Du har mistanke om at monitoren og teststrimlerne ikke fungerer rigtigt Resultaterne ikke er i overensstemmelse med din fornemmelse Hvis teststrimlerne har været udsat for ekstreme temperaturer dvs. udenfor intervallet 4º-30ºC Du vil øve dig i testproceduren VIGTIGT Det acceptable område for kontrolopløsningen er anført på teststrimmelpakningen. Anvend UASure urinsyre kontrolopløsning Tjek altid udløbsdatoen. Udløben kontrolopløsning må ikke anvendes. Markér datoen for åbning af kontrolopløsningen. Destruér kontrolopløsningen 3 måneder efter åbning og efter udløbsdatoen. Kontrolopløsningen skal opbevares i køleskab efter åbning. Må ikke fryses. Når kon trolopløsningen skal bruges igen, skal den stå i stuetemperatur i mindst 30 minutter før den anvendes. Hvis en test med kontrolopløsning ikke er indenfor det forventede område som er trykt på foliepakningen med teststrimlen, må systemet IKKE anvendes til måling. Gentag testen indtil en test med kontrolopløsning er indenfor det forventede område. Kontakt distributøren, hvis resultatet bliver ved med at falde udenfor det forventede område. Berør IKKE testområdet med spidsen af flasken med kontrolopløsning.

13 Applicer IKKE en dråbe nr. 2 af kontrolopløsning på teststrimlen. Sæt låget på flasken med kontrolopløsning umiddelbart efter brug. 13 Nødvendige materialer: UASure urinsyre kontrolopløsning (Medfølger ikke- kontakt distributøren for køb) En helt ny UASure teststrimmel UASure monitoren Trin 1: Udfør monitor tjek testen i henhold til s.11 Monitor tjek test Trin 2: Efter displayet har vist et smilende ansigt vil det pågældende kodenummer blive vist. Tjek at nummeret på displayet er det samme som det kodenummer, der er trykt på foliepakningen med teststrimlen. Trin 3: Sæt en helt ny teststrimmel i teststrimmelholderen i monitoren. Displayet vil vise ctrl. Det sikrer at kontrolresultaterne ikke gemmes i hukommelsen. Trin 4: Når displayet viser bloddråbe påføres toppen af den gule reaktionszone på teststrimlen en dråbe kontrolopløsning. Trin 5: Displayet vil vise tidslinier Linierne vil blinke og gradvist formindskes som tegn på nedtælling. Trin 6: Efter tidslinierne er forsvundet vil skærmen vise testresultatet. Sammenlign resultatet med kontrolområdet, der er indikeret på pak-

14 ken med teststrimler. Falder resultatet indenfor området betyder det at monitoren og teststrimlerne fungerer korrekt sammen. Teststrimlen smides væk. 14 VIGTIGT 1. Anvend ikke en udløben teststrimmel. Tjek udløbsdatoen der er trykt på teststrimmel pakningen. 2. Anvend teststrimlen umiddelbart efter den er taget ud af pakningen. 3. Anvend ikke våde, bøjede eller ridsede teststrimler. 4. Opbevar ikke teststrimlerne i direkte sollys eller varme. Opbevar teststrimlerne på et tørt og koldt sted. VIGTIGT Hvis testresultatet ikke er indenfor det forventede område gentages kontroltesten. Hvis resultaterne vedbliver med at falde udenfor det forventede kontaktes distributøren.

15 Kodning af monitoren Før du kan begynde testning skal monitoren kodes. Dette sikrer at resultaterne bliver nøjagtige. Et nyt kodekort følger med hver æske med teststrimler. 15 Nødvendige materialer Monitoren + et kodekort til teststrimlerne En helt ny teststrimmel BEMÆRK Kontroller at teststrimlerne ikke er udløbet. Måneden, der er trykt på pakningen refererer til slutningen af måneden. Trin 1: Find kodekortet i æsken med teststrimler. Trin 2: Kontroller at nummeret på kodekortet er i overensstemmelse med kodenummeret på foliepakkerne med teststrimler. Trin 3: Isæt kodekortet med kodenummeret vendende opad omhyggeligt og helt i kodekortholderen på bagsiden af monitoren. Trin 4: Sæt en teststrimmel i teststrimmelholderen, som er placeret nederst på forsiden af monitoren. Monitoren vil tændes med en bip-lyd. Trin 5: Et digitalt 4 ciffer tal vil fremkomme på displayet. Kontroller at det er det samme som det, der er trykt på foliepakningen med teststrimlen og på kodekortet.

16 16 BEMÆRK 1. Kodekortet passer kun til den pågældende æske med teststrimler. Teststrimler fra andre æsker og af andre mærker kan give forkerte resultater. 2. Vær sikker på at nummeret på displayet er det samme som nummeret på kodekortet og foliepakningen med teststrimlen. 3. En ny kodning skal foretages når en ny æske med teststrimler tages i brug, og når batteriet skiftes. Kodenummeret der ses på monitoren skal være det samme som kodenummeret på det grønne kodekort og på teststrimmelpakningen 6455

17 Nu går du i gang med at teste 17 Isættelse af nålen i fingerprikkeren Nødvendige materialer En steril nål Fingerprikker (indeholdt i kittet) Trin 1: Skru hætten af fingerprikkeren og sæt en nål i holderen. Tryk den godt ned. Trin 2: Tag beskyttelseskappen af nålen og skru hætten (med uret) på fingerprikkeren igen. Trin 3: Juster indstillingen på fingerprikkeren efter den ønskede dybde på stikket (1 er den mindste 5 er den dybeste) Trin 4: Hold med den ene hånd på hætten mens du trækker fingerprikkeren tilbage med den anden hånd indtil du hører et klik. Nu er fingerprikkeren klar til at tage en blodprøve.

18 Sådan tester du 18 Nødvendige materialer: En helt ny UASure teststrimmel UASure monitoren VIGTIGT 1.Anvend ikke teststrimler, der er udløbet. Tjek udløbsdatoen der er trykt på foliepakken med teststrimler og på æsken. 2.Anvend teststrimlen umiddelbart efter den er taget ud af foliepakken. 3.Anvend ikke våde, bøjede eller ridsede teststrimler 4.Opbevar ikke teststrimlerne i direkte sollys eller varme. Opbevar teststrimlerne på et tørt og køligt sted. Trin 1: Efter gennemførelse af den tidligere sektion Kodning af monitoren vil monitoren nu selv kontrollere omgivelsernes temperatur. Hvis den falder udenfor brugsområdet, vil displayet vise tlo eller thi. Hvis temperaturen er indenfor testområdet på celcius vil displayet vise en bloddråbe (symbol) og monitoren er nu klar til brug. Trin 2: Vask hænderne med sæbe og varmt vand og tør dem omhyggeligt. Trin 3: Frembring en bloddråbe med autolancetten (se s. 17 Isættelse af nål i fingerprikkeren ).

19 Trin 4: Påfør blodet det gule reaktionsområde på teststrimlen. Når reaktionszonen er helt fyldt vil monitoren bippe, og dette indikerer at blodet er blevet modtaget af teststrimlen. Trin 5: Monitorens display vil vise tidsliner ---. Linierne vil blinke og gradvist forsvinde ved nedtællingen. Trin 6: Efter tidslinierne er forsvundet (efter ca. 30 sekunder), vises resultatet. Skriv resultatet ned i logbogen. Testresultatet bliver også gemt automatisk i monitorens hukommelse, se s. 23 Anvendelse af monitorens hukommelse. Monitoren slukker automatisk, når teststrimlen fjernes eller efter 3 minutter. 19 VIGTIGT 1. Hver gang monitoren anvendes til en måling vil den gældende kode fremkomme på displayet. Sikr dig at koden på displayet er den samme som er trykt på foliepakken med teststrimlen, før testen foretages. Monitoren skal kun kodes 1 gang for hver ny æske med teststrimler. Monitoren vil huske koden indtil den ændres. Hvis kodenummeret på displayet ikke er det samme som på foliepakningen vil der fremkomme unøjagtige resultater. 2. Hvis displayet viser ----, der betyder at monitoren ikke er kodet, eller hvis koden på displayet ikke er den samme som på foliepakken, henvises der til s. 15 Kodning af monitoren

20 20 Bemærk Hvis temperaturen falder udenfor måleområdet, skal monitoren flyttes til et sted, hvor temperaturen er indenfor måleområdet (18-38 grader celcius), og den skal være placeret der i minutter for at opnå den nye temperatur, før anvendelse. Målinger foretaget ved temperaturer udenfor måleområdet kan give unøjagtige resultater. Bemærk Fortsæt ikke testen hvis det gule vindue ikke er fyldt med blod. Utilstrækkelig blodmængde kan give unøjagtige resultater. Berør kun den hvide ende af teststrimlen Undgå at smøre blod ud over teststrimlen Påfør ikke en bloddråbe nr. 2. Dette kan give forkerte resultater. OBS! Den brugte nål og teststrimmel skal bortskaffes hensigtsmæssigt for at undgå skader og forurening.

21 Forstå dit resultat 21 Urinsyre indholdet i dit blod kan variere med tiden. Det kan også variere pga. flere faktorer som f.eks. Den mad du spiser De fysiske aktiviteter du udfører Testningen bør foretages fastende. Hvis resultatet ikke svarer til din fornemmelse gentages testen. Kontakt lægen, hvis du får gentagne abnormt høje resultater. Normale værdier Urinsyreindholdet i blodet bør ligge indenfor disse områder: Mænd: 3,5-7,2 mg/dl ( mikromol/l) Kvinder: 2,6-6,0 mg/dl ( mikromol/l) Høje urinsyre målinger Hvis dit testresultat er højere end 7,2 mg/dl (428 mikromol/l) for mænd eller 6,0 mg/ dl (357 mikromol/l) for kvinder, kan du have en tilstand, der betegnes hyperuricæmi. Patienter med hyperuricæmi kan have risiko for nyre komplikationer, så som nyresten, og nogle kan udvikle en kronisk form for gigt, kaldet podagra.

22 22 Registrer dine resultater i logbogen. Logbogen kan hjælpe med at holde styr på resultaterne sammenholdt med information omkring fødeindtagelse, fysisk aktivitet og medicinering. Testfrekvens Hvor ofte du skal teste dig afhænger af din alder, diæt, medicin og fysisk og psykisk helbred. Din læge kan hjælpe dig med at beslutte hvor ofte du skal teste. Det er vigtigt at følge lægens instruktioner. Anvendelse af monitorens hukommelse Monitoren gemmer automatisk de sidste 10 målinger. Når der er foretaget mere end 10 målinger bliver det ældste resultat fjernet fra hukommelsen, hver gang et nyt resultat gemmes. Når resultaterne fremkaldes er det det seneste resultat, der vises først. Hvordan fremkaldes resultaterne fra hukommelsen Trin 1: Tryk på knappen for at tænde monitoren. Det sidst målte resultat vil blive vist på displayet. Trin 2: Bliv ved med at trykke på knappen for at se flere resultater.

23 Pasning af monitoren Rengøring Monitoren kræver ikke speciel rengøring. Hvis det bliver beskidt, skal der anvendes en fugtig (ikke våd) fnugfri klud med et mildt vaskemiddel. 23 Bemærk 1.Undgå at der kommer vand i monitoren/dyppe eller holde den under rindende vand. 2. Anvend ikke rengøringsmidler til glas eller andre husholdningsmidler på monitoren. 3. Forsøg ikke at rengøre teststrimmelholderen. Opbevaring og forsigtighedsregler Monitoren skal behandles forsigtigt alvorlige stød, som f.eks. at tabe monitoren kan ødelægge elektronikken. Monitoren og teststrimlerne er designet til at bruges ved temperaturer mellem Opbevar ikke monitoren på et ekstremt varm eller koldt sted, så som tæt på en varme kilde eller i en ekstremt varm eller kold bil. Opbevar og anvend ikke monitoren og teststrimlerne hvor de udsættes for høj luftfugtighed så som badeværelse og køkken. Hold aldrig monitoren under rindende vand. Skil ikke monitoren ad. Hvis du har tekniske problemer eller spørgsmål kontaktes distributøren.

24 24 Skift af batteri Monitoren benytter et 3V lithium batteri (CR2032). Når displayet viser et blinkende, indikerer dette at batteriniveauet er lavt og at det skal udskiftes så snart som muligt. BEMÆRK: For at spare på batteriet vil monitoren slukke sig selv efter ikke at være blevet brugt i 3 minutter. Alle resultater, der er lagret i hukommelsen, vil blive gemt også selvom monitoren slukkes automatisk. Udskiftning af batterier: Trin 1: Tag batteridækslet af batterihuset på bagsiden af monitoren. Trin 2: Tag det gamle batteri ud og sæt et nyt 3V lithium batteri (CR2032) i. Trin 3: Sæt batteridækslet på igen. VIGTIGT: Destruer brugte batterier i henhold til national lovgivning. Fejlmeldinger og løsninger Hvis der er problemer med testudførelsen eller med monitoren, vil en af de følgende fejlmeldinger fremkomme på displayet.

25 25 Fejlmelding Forklaring Løsning code----, hvorefter monitoren slukkes efter 3 sek. t LO t HI LO HI Monitoren er ikke blevet kodet Batteriniveauet er lavt Temperaturen er under 18 Temperaturen er over 38 Resultatet er mindre end 3 mg/dl (179 µmol/l) Resultater er højere end 20 mg/dl (1190 µmol/l) Kod monitoren med et kodekort. Se s. 15 Koding af apparatet Udskift batteriet. Se s. 24 Udskiftning af batteriet Flyt monitoren til et sted med en temperatur mellem 18 og 38 Flyt monitoren til et sted med en temperatur mellem 18 og 38 Gentag testen. Er resultatet LO igen kontaktes lægen. Gentag testen. Er resultatet HI igen kontaktes lægen. 1.Strimlen er brugt 2. Monitoren fungerer ikke ordentligt Teststrimlen fjernes og smides ud. Udfør monitor tjek testen. Hvis problemet vedbliver kontaktes lev. Hvis du ikke er i stand til at løse problemet, kontaktes leverandøren. Kontakt lægen hvis du har spørgsmål og bekymringer af lægelig karakter.

26 SYMBOLFORKLARINGER 26 (EXP) Udløbsdato (LOT) Batch kode Grænser for temperatur Læs brugsvejledningen In vitro diagnostisk apparat OBS: læs brugsanvisningen før brug Produkt kode-nummer Må ikke få sollys/direkte lys Må ikke genbruges Producent Producent: ApexBiotechnology Corp. No. 7, Li-Hsin Rd. V, Hsinchu Science Park Hsinchu, Taiwan, R.O.C. web: Forhandler: MediGroup ApS Kajerødgade Birkerød UASure.indd version

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care Pihatörmä 1 B 02240 Espoo Suomi 0 800 555 500 Abbott

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK Brugervejledning Nat- og dagkalender Art.nr 402251 Rev C DK 2 Indhold Indledning... 4 Kom godt igang... 4 Indstilling af ugedag, dato og tid... 5 Tidsintervallerne... 5 Batteribackup... 6 Skift batteri...

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Forglemmigej. Elektronisk kalender. Art.nr 402250. Rev C DK

Forglemmigej. Elektronisk kalender. Art.nr 402250. Rev C DK Brugervejledning Forglemmigej Elektronisk kalender Art.nr 402250 Rev C DK 2 Indhold Indledning... 4 Kom godt igang... 4 Indstilling af ugedag, dato og tid... 5 Batteribackup... 6 Skift batteri... 6 Skift

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her.

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. DANSK 2. Systemoversigt 2.1 Måler FRONT TESTSTRIMMEL PORT Blodsukkermåler ENTER ( ) KNAP OP/NED ( / ) KNAPPERNE TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. ENTER ( ) KNAP Tryk, og hold 2 sekunder

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder:

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder: Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder Brugsanvisning Pakken indeholder: 1 modtager 2 x sendere Stænktætte covers til halsbånd / nøglering 1 x holder til modtager ID-stickers til sendere 2

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTERINGSVEJLEDNING FOR ELEKTRONISK ALARM TIL GLASSKYDEDØRE

BRUGSANVISNING OG MONTERINGSVEJLEDNING FOR ELEKTRONISK ALARM TIL GLASSKYDEDØRE BRUGSANVISNING OG MONTERINGSVEJLEDNING FOR ELEKTRONISK ALARM TIL GLASSKYDEDØRE HOVEDKORT: Grønt kort: Det grønne kort har et stort grønt plus tegn på forsiden og bruges til at tilføje brugere til alarmen.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugsanvisning Blodsukkermålesystemet inklusive alle bestanddele skal opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. Der er fare for kvælning, hvis smådele (f.eks.

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Brugervejledning. TravelTim. Rejsevibratorur

Brugervejledning. TravelTim. Rejsevibratorur Brugervejledning TravelTim Rejsevibratorur Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af dit nye rejsevibratorur. Tillykke med dit nye TravelTim

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talking-Butterflies eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC

Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC Hvad er diabetes? Type 1-diabetes er en stofskiftelidelse, som betyder, at bug - spytkirtlen ikke længere producerer insulin. Det får sukker - indholdet i blodet til at

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

POWER BRUGERVEJLEDNING. Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner

POWER BRUGERVEJLEDNING. Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner R POWER BRUGERVEJLEDNING Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner Indholdsfortegnelse Introduktion......................................4 Beskrivelse af printeren.............................4

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Vejledning Flex-Control:

Vejledning Flex-Control: Vejledning Flex-Control: Når du kommer hjem med din startpakke eller dine løse komponenter, så er du nu klar til at komme i gang. 1. Start med at pakke alle komponenter ud. 2. Fjern nu det lille stykke

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta C-350 cykelcomputer. Enhver cykelentusiast vil have glæde af C-350, der er udstyret med de faciliteter og funktioner, som

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz Elektronisk dørlås HOME Genialt sikker. Genialt enkel. BA/MA TSE Set 4001 dp/mri/dn 01/2013 Monterings- og Brugsanvisning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany www.burg.biz Opbygning Illustrationer

Læs mere