Katzenbach-notatet ***

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katzenbach-notatet ***"

Transkript

1 Katzenbach-notatet Et 1963 notat fra justitsministeriet er i 50 år blevet udlagt som en noget nær indrømmelse af cover-up og et bevis på myndighedernes plan om at lade Oswald få hele skylden og derefter begrave sagen. Men hvis vi gør os den ulejlighed at se hvad der faktisk står i notatet, er sagen ikke så enkel. *** I tiden efter mordet var Robert F. Kennedy naturligvis ramt af dyb sorg over tabet af sin bror, og midlertidigt ude af stand til at forvalte sit embede som landets justitsminister. Hans vicejustitsminister, Nicholas Katzenbach, tog derfor over. Den 25.november 3 dage efter attentatet sendte Katzenbach et memorandum, eller notat, til præsident Johnsons særlige rådgiver Bill Moyers, hvori han kom med opfordringer vedr. regeringens taktik i mordsagen. Dette notat har lige siden været kodyl guf for konspirationsteoretikere, fordi det virker i notatet som om Katzenbach skriver at offentligheden hurtigt skal spises af med en historie om Oswald som morderen, og at alle undersøgelser vedr. en konspiration skal kvæles. Lad os se hvad han skriver: MEMORANDUM FOR MR. MOYERS It is important that all of the facts surrounding President Kennedy s assassination be made public in a way which will satisfy people in the NOTAT TIL MR. MOYERS Det er vigtigt at alle kendsgerningerne vedrørende præsident Kennedys attentat bliver offentliggjort på en måde som vil tilfredsstille

2 United States and abroad that all the facts have been told and that a statement to this effect be made now. 1. The public must be satisfied that Oswald was the assassin; that he did not have confederates that are still at large; and that the evidence was such that he would have been convicted at trial. 2. Speculation about Oswalds motivation ought to be cut off, and we should have some basis for rebutting thought that this was a communist conspiracy or (as the Iron Curtain press is saying) a right-wing conspiracy to blame it on the communists. Unfortunately, the facts on Oswald seem about too pat too obvious (Marxist, Cuba, Russian wife etc.) The Dallas police have put out statements on the communist conspiracy theory, and it was they who were in charge when he was shot and thus silenced. 3. The matter has been handled thus far with neither dignity nor conviction. Facts have been mixed with rumour and speculation. We can scarcely let the world see us totally in the image of the Dallas Police when our President is murdered. I think this objective may be satisfied by making public as soon as possible a complete and thorough FBI report on Oswald and the assassination. This may run in to the difficulty of pointing to inconsistencies between this report and statements by Dallas Police officials. But the reputation of the Bureau is such that it may do the whole job. The only other step would be the appointment of a presidential commission of unimpeachable personnel to review and examine the evidence and announce its conclusions. This has both advantages and disadvantages. It (sic) think it can await publication of the FBI report and public reaction to it here and abroad. I think, however, that a statement that all facts will be made public property in an orderly and responsible way should be made now. We need befolkningerne i USA og i udlandet om at alle fakta er blevet fremlagt, og at en udtalelse i den henseende bliver foretaget nu. 1. Befolkningen må overbevises om at Oswald var attentatmanden; at han ikke havde medskyldige som stadig er på fri fod; og at bevismaterialet var af en sådan art at han ville være blevet dømt ved en retssag. 2. Spekulationer om Oswalds motiv bør stoppes, og vi burde have et grundlag for at gendrive tanker om at dette var et kommunistisk plot eller (som pressen på den anden side af Jerntæppet siger) et højreorienteret plot for at skyde skylden på kommunisterne. Uheldigvis virker forhold vedr. Oswalds person lidt for påfaldende (marxist, Cuba, russisk kone m.m.). Dallas politi har udtalt sig om en kommunistisk konspirationsteori, og da han blev skudt og således gjort tavs, var han i deres varetægt. 3. Sagen er indtil nu blevet håndteret med hverken værdighed eller seriøsitet. Fakta er blevet blandet med rygter og spekulationer. Vi kan dårligt lade verden se os som det billede der er tegnet af Dallas politi når vores præsident er blevet myrdet. Jeg tror sagen kan løses ved så hurtigt som muligt at offentliggøre en komplet og grundig FBI rapport om Oswald og attentatet. Denne tilgang vil muligvis løbe ind i det problem, der ligger i at pege på uoverensstemmelser mellem rapporten og udtalelser fra Dallas politi. Men FBI s ry er af en sådan art at det måske klarer sagen. Det eneste alternative træk ville være at præsidenten udnævner en kommission af personer med upåklagelig baggrund, som skal gennemgå og undersøge bevismaterialet og fremlægge sine konklusioner. Dette vil både have fordele og ulemper. [jeg] tror det kan vente til efter offentliggørelsen af FBI rapporten og til efter befolkningens reaktion, både i USA og udenlands.

3 something to head off public speculation or congressional hearings of the wrong sort. Jeg mener dog at en udtalelse om at alle fakta vil blive gjort til offentlig ejendom på en ordentlig og ansvarlig måde, burde fremføres nu. Vi behøver noget der kan bremse offentlighedens spekulationer eller kongreshøringer af den forkerte slags. På overfladen virker det som om Katzenbach opfordrer til cover-up. Særlig bemærkningen i punkt 1: Befolkningen må overbevises om at Oswald var attentatmanden lyder skummel her bare 3 dage efter mordet. Da det virker som et stærkt dokument, er det også derfor mange konspirationsteoretikere inddrager det i deres bøger. Fx Jesse Ventura og Jens Mohr Thygesen lader det være noget af det første som læseren præsenteres for. Flere konspirationsteoretikere får det især til at lyde stærkt ved at de nøjes med at fremlægge punkt 1 uden at nævne resten af brevet. Man kan også gå et langt skridt videre og gøre som konspirationsteoretiker Jens Mohr Thygesen: lave en kreativ oversættelse. Thygesen præsenterer kun læseren for sin danske oversættelse, den amerikanske original kan man ikke se, og der er ingen kildehenvisning. Han indføjer fx et fremstår som om i sin oversættelse, således at det lyder sådan: Det er vigtigt, at al information omkring mordet præsenteres således, at det fremstår som om alt er fremlagt (Thygesen,2013 s.14). Derved kommer det til at lyde som om Katzenbach kun er interesseret i et skønmaleri, dvs. det skal bare se ud som om alt er fremlagt, snarere end at alt faktisk skal fremlægges. Men der er intet i den amerikanske tekst der berettiger til en sådan formulering på dansk. Ingen tvivl om at Thygesen opfatter det på den måde. Det samme gør James DiEugenio, som mener at vendingen offentliggøres på en måde som vil tilfredsstille befolkningerne har en begrænsende effekt på offentliggørelsen af alle fakta 1. Det behøver ikke at være tilfældet, og fortolkningen er problematisk fordi Katzenbach netop indleder med at sige at alle kendsgerninger skal fremlægges. Havde han nu sagt at sagen skal fremlægges på en måde som vil tilfredsstille alle om at alt er blevet fremlagt, havde der været mere basis for DiEugenios og Thygesens fortolkning. Men hvordan overbeviser man bedst om at alt er blevet fremlagt? Ved at fremlægge alt, måske? Det sidste afsnit har Thygesen lavet om til næsten ukendelighed. Hans oversættelse lyder: Et løfte til offentligheden om, at alt materiale vil stå til rådighed i henhold til loven, vil efter min mening være passende nu, som kan imødegå rygter og krav om høringer af upassende art.(thygesen,2013 s.15) Sammenlign med originalteksten ovenfor. Ved at ændre markant i oversættelsen får Thygesen ulig meget lettere ved at påvise lusk hos myndighederne. Men hvem er det der er lusket når det kommer til stykket, og ændrer i kildemateriale efter eget forgodtbefindende? Thygesen fortæller desuden sin læser at notatet var efter direktiv fra Hoover?(s.14). Hvordan J. Edgar Hoover skulle være i stand til at give sin chef ordrer står vist hen i det uvisse? Er notatet virkelig et brev der handler om at mørklægge sandheden? Et bevis for myndighedernes skurkestreger?

4 Det første vi må undre os over ved Katzenbach-beviset er hvorfor en fungerende justitsminister tilsyneladende så åbent skulle opfordre til lusk? Det svarer lidt til at Poul Schlüter sendte et brev til sin departementschef med teksten: Fej alt ind under gulvtæppet i den Tamil-sag, for hvis det kommer frem hvad vi har lavet, så falder der brænde ned. Eller Troels Lund-Poulsen i en mail til SKAT: Grav lidt dybere i Thornings skattepapirer, og hvis I finder noget snavs, så lad mig det vide asap. Hvorfor blotte sig selv i et memorandum der også vil ses af andre end Moyers 2 og som nemt kan lækkes til pressen? Det næste der kan undre er hvorfor Katzenbach så ikke er blevet dømt for noget, eller hvorfor historikere ikke i stort omfang har brugt notatet som udgangspunkt for en dybtgående kritik? Det tredje og mest bemærkelsesværdige: Katzenbach skriver jo rent faktisk at alt bør frem i lyset/på bordet? En mørklægning plejer at skjule informationer for offentligheden, derfor lyder hans formuleringer underlige og passer ikke helt ind i en forståelse af, at han snakker om mørklægning. Katzenbach blev i 1978 udspurgt af HSCA om memoet. Lad os se - i uddrag - hvad han svarede Kongresmand Dodd om sagen: Mr. Dodd: I suppose that an awful lot of the speculation that grew out of the Warren Commission, after the completion of its work, over the past 15 years, a lot of it stemmed, and I will ask if you agree or disagree with this stemmed from the memorandum sent to Bill Moyers. As I recall, over the past 15 years, on any number of occasions, I have either read or heard people refer to that first paragraph in that memorandum, three points, and I will quote it for you : The public must be satisfied that Oswald was the assassin; that he did not have confederates that are still at large; and that the evidence was such that he would have been convicted at trial. This was November 25, 1963, 3 days after the assassination. Now, unfortunately, they don t always quote the other paragraphs in that memorandum, which I think to an extend mellow that single paragraph, but still that paragraph has been quoted extensively as an indication that the Warren Commission was really a self-fulfilling prophecy, that it was not designed to investigate the assassination of the President from a de novo position, but rather to confirm what the FBI had already concluded, Dodd: jeg går ud fra at en skrækkelig masse af de spekulationer der affødtes af Warrenkommisionen, efter afslutningen af dens arbejde, over de sidste 15 år, at en hel del af det stammede fra og jeg vil spørge om De er enig eller uenig i dette stammede fra dette memorandum sendt til Bill Moyers. Som jeg erindrer, har jeg gennem de sidste 15 år, ved utallige lejligheder, enten læst eller hørt folk referere til det første punkt i det memorandum,[der er] 3 punkter, og jeg vil citere det for Dem : Befolkningen må overbevises om at Oswald var attentatmanden; at han ikke havde medskyldige som stadig er på fri fod; og at bevismaterialet var af en sådan art at han ville være blevet dømt ved en retssag. Det var den 25.november 1963, 3 dage efter mordet. Nu er det desværre sådan at man ikke altid citerer de andre afsnit i det memo, som jeg ellers mener til en vis grad mildner dette første punkt, men dog stadigvæk er dette punkt blevet citeret omfattende som en indikation af at Warren-kommissionen egentlig var en selvopfyldende profeti, at det ikke var meningen at den skulle efterforske mordet på præsidenten med nye øjne, men at den snarere skulle bekræfte hvad FBI allerede havde konkluderet,

5 what the Dallas police had concluded, and that, therefore, the Warren Commission didn t really fulfil its obligation, the obligation that Chief Justice Warren outlined when he said our responsibility is to get at the truth. Why was it so important that the public be satisfied that Oswald was the assassin? Mr. Katzenbach: Because, very simply, if that was the conclusion that the FBI was going to come to, then the public had to be satisfied that that was the correct conclusion. My whole attitude in that memorandum, and I think it is contained or reflected in other paragraphs that you mentioned, I think it was reflected in other conversations, other memorandums that you have, one overwhelming feeling that I had, and that was in the assassination of the President of The United States, all of the facts, all of the evidence, everything that was relevant to that had to be made public. Dodd: [gentager endnu engang hvad der star I første punkt] I think that is fine, but still I am perplexed, absolutely perplexed, on why it was in the public interest to prove that Oswald was the one, and did not have confederates who were still at large. Why was it so important to prove that 3 days after the assassination? Katzenbach: Because for the very simple reason, if that was not a fact, and all of the facts were not on the table, then it seemed to me that nobody was going to be satisfied, and I thought that the public was entitled if there was a conspiracy, then we ought to say there was a conspiracy. If there were confederates at large, it ought to be said there were confederates at large. I knew then already that Oswald had been in Russia. Oswald had been in Mexico. Now, if you are going to conclude, as the Bureau was concluding, that this was not part of a conspiracy, that there were no confederates, then you had to make that case, with all of the facts, absolutely persuasive. If you didn t reveal these facts, somebody else was going to reveal hvad Dallas politi havde konkluderet, og at Warren-kommissionen derfor rent faktisk ikke opfyldte sin forpligtelse, den forpligtelse som Højesteretsdommer Warren havde skitseret, da han sagde at vores opgave er at nå til sandheden. Hvorfor var det så vigtigt at befolkningen skulle overbevises om, at Oswald var gerningsmanden? Katzenbach: Simpelthen fordi, hvis det var den konklusion som FBI var ved at nå til, så måtte befolkningen stilles tilfredse med at det [så også] var den rigtige konklusion. Hele min holdning i det notat, og jeg mener det er indeholdt eller vises i andre afsnit som De nævnede, jeg mener det blev vist i andre samtaler, andre notater som De er i besiddelse af, en overvældende følelse som jeg havde, og det var at i mordet på USA s præsident, var man nødt til at offentliggøre alle kendsgerninger, alt bevismateriale, alt hvad der vedrørte sagen. Dodd: [gentager igen hvad der står i første punkt]. Det er fint nok, synes jeg, men jeg er stadig forvirret, meget forvirret, om hvorfor det var i offentlighedens interesse at få bevist at Oswald var manden, og ikke havde medskyldige som stadig var på fri fod. Hvorfor var det så vigtigt at bevise dette, 3 dage efter attentatet? Katzenbach: Af den ganske simple grund, at hvis det [at Oswald var morderen] ikke var en kendsgerning, og at ikke alle kendsgerninger var lagt på bordet, så forekom det mig at ingen ville stille sig tilfredse med det, og jeg mente at befolkningen havde krav på hvis der var en sammensværgelse, så burde vi gå ud og sige at der var en sammensværgelse. Hvis der var medskyldige på fri fod, så burde det siges at der var medskyldige på fri fod. Jeg vidste allerede dengang at Oswald havde været i Rusland. Oswald havde været i Mexico. Nuvel, hvis man når frem til at konkludere, som FBI konkluderede, at dette ikke var [udtryk for] en del af en sammensværgelse, at der ikke var

6 them. Now, if there was a conspiracy, there was a conspiracy, and you put those facts out. But if you were persuaded Oswald was a lone killer, you had better put all of the facts out and you better not cover up anything, and you better say now all of the facts are going to be made public. That was the advice I was giving Moyers and that was the advice I was giving the President and that was the motivation for the Warren Commission. I don t think this is artistically phrased. Perhaps you have never written anything that you would like to write better afterwards, Congressman, but I have. medskyldige, så måtte man fremføre denne sag, meget overbevisende, med alle facts [på bordet]. Hvis man ikke afslørede alle disse kendsgerninger, ville andre afsløre dem. Så, hvis der var en konspiration, så var der en konspiration, og så lægger man de fakta frem. Men hvis man er overbevist om at Oswald var en enlig dræber, så gør man klogt i at lægge alle fakta frem, og man gør klogt i ikke at skjule noget, og man gør klogt i at udtale at alle fakta offentliggøres. Det var det råd, jeg gav til Moyers, det var det råd jeg gav præsidenten, og det var motivationen for Warren-kommissionen. Jeg mener ikke det er [særlig] formfuldendt udtrykt [i notatet]. Måske har De, Hr. Kongresmedlem, aldrig skrevet noget som De bagefter gerne ville skrive om, men det har jeg. En kritiker ville hævde at vi ikke kan stole på Katzenbachs forsikringer, det kunne jo være lyv, for at dække sig ind. Man ser jo aktørerne i det skumle plot som særdeles kolde og beregnende, så det ville ikke undre hvis den tidligere minister her løj. Måske. Men i enhver retsstat må man være uskyldig indtil det modsatte er bevist. Man må påvise en disharmoni med det som Katzenbach siger her, med hvad han andre steder har sagt og gjort, eller hvad andre i relation til sagen har gjort. Det har jeg ikke set. Jeg har kun set en henvisning til notatet og det er alt. Men det som Katzenbach siger her, er i fuld overensstemmelse med hans notat, og hvad han ellers sagde og gjorde. At Katzenbach skulle opfordre præsidenten til at mørklægge fakta om Kennedys død, er alt andet lige en temmelig vild ide ikke mindst fordi den døde præsident var hans egen chefs bror! Men selv hvis Katzenbach ville kontrollere undersøgelsen af mordet, er hans opførsel ulogisk. For han ville utvivlsomt lettest kunne gøre dette hvis FBI stod for hele efterforskningen. Hvorfor? Fordi FBI hørte (og hører) ind under justitsministeriet. På den baggrund giver det ikke megen mening at Katzenbach i brevet nævner muligheden for en uafhængig kommission, og senere støttede varmt op om ideen med Warren-kommissionen. Denne kommission ville han ikke have kunnet kontrollere. Den var uafhængig og svarede kun overfor præsidenten 3? For at forstå situationen ordentligt og for at forstå hvad det er Katzenbach vil, må man kende to væsentlige forhold vedr. dagene i 1963: 1) Det stod klart efter blot 2 dage at man havde en endog meget stærk sag mod Oswald. Hans gevær var mordvåbenet, han var stukket af fra Bogdepotet, kolleger havde set ham på 5.sal kort inden mordet, vidner havde set en person der lignede ham i vinduet på 5.sal, affyrende et gevær mod kortegen, 2 vidner udpegede ham direkte som manden der kort efter dræbte

7 betjent Tippit, og 5 andre vidner placerede ham på gerningsstedet for Tippits mord. Rigtig meget tydede på at han var gerningsmanden, og for hver dag kom der mere og mere belastende materiale mod ham. Desuden var der tilsyneladende ingen der havde hjulpet ham (fx med at komme væk, jf. hans kaotiske flugt der indebar en tur med bussen og med taxa), og JFK var blevet skudt med et brugt postordregevær til 13 dollars. Det tydede ikke ligefrem på en stor konspiration. Alt dette vidste Katzenbach. 2) Frygten for atomkrig eller anden form for uro efter mordet var markant i magtens korridorer. En folkelig opstand som følge af vilde rygtedannelser, mod fx Cuba eller Sovjet, var taktisk farligt. Når Katzenbach taler om kongreshøringer af den forkerte slags er der næppe nogen tvivl om at han tænker på senator Joe McCarthys modbydelige heksejagt på kommunister i En opportun senator greb en paranoid folkestemning og udnyttede den til egen vinding, men skabte derved frygt og had. Har man ikke disse forhold med, er Dodds spørgsmål særdeles relevant. Hvorfor var det nødvendigt blot 3 dage efter mordet at fremstille Oswald som morderen? Det fremgår af HSCA-høringen at Katzenbach ville stoppe en rygtedannelse der ellers kunne blive en ukontrollabel lavine. Han ønskede total åbenhed, ikke mørklægning. Som han selv indrømmede, var hans ordvalg kluntet da det kunne (og gav) anledning til misforståelser. En bedre, mere præcis formulering havde måske været: Hvis Oswald virkelig er den skyldige, bør vi fremlægge sagen imod ham hurtigst muligt, for at undgå at rygterne tager overhånd. Når sagen fremlægges, skal det stå klart for alle at han er den skyldige uden for rimelig tvivl. Det kæver at alle facts lægges på bordet, intet må skjules. Forfatter og professor i politisk videnskab Larry Sabato, kritiserer i bogen The Kennedy Halfcentury (2013) Katzenbachs notat. Selvom Sabato anerkender at ministerens motiv ikke var skummel mørklægning, finder han hastværket kritisabelt, idet han ser det som et udtryk for fokus på image og orden i gaderne, snarere end fokus på at få sandheden frem: It was impossible for anyone to know, seventytwo hours after the assasination, exactly what has transpired in Dallas, much less that Oswald was the lone assassin and would have been convicted at a trial. Moreover, this memo puts far more emphasis on public relations, and on pushing a preconceived, sanitized notion of the murder of the president, than it does on an honest effort to uncover all the facts. In Katzenbachs defense, his primary motive might have been to tamp down rumours of a conspiracy before they overtook the facts, which was not unreasonable. Sabato, 2013, s.134 Det var umuligt for nogen at vide, 72 timer efter attentatet, præcis hvad der var hændt i Dallas, og da endnu mindre at [vide at] Oswald var den eneste morder, og at han ville være blevet dømt ved en retssag. Desuden lægger dette notat markant mere vægt på PR og på at fremme en forudindtaget, uskadelig opfattelse af mordet, snarere end [at lægge vægt på] en ærlig indsats for at afklare alle fakta. Til forsvar for Katzenbach kan hans primære motiv godt have været at ville slå ned på konspirationsrygter inden de udmanøvrerede kendsgerningerne, hvilket ikke var ufornuftigt.

8 Men overfortolker Sabato ikke (ligesom Dodd) ordlyden? Intet sted skriver Katzenbach faktisk at man nu skal gå ud og sige at Oswald er morderen. Det ville ganske rigtigt have været uansvarligt! Han siger blot at man nu skal meddele at sagen vil blive efterforsket og alle fakta offentliggjort - underforstået: på et senere tidspunkt. Og ligeledes skal en grundig og komplet FBI-rapport udarbejdes. Så hurtigt som muligt, jovist, men Katzenbach ved jo godt at det ikke kan gøres på 2 dage 4. Det må tage den tid det tager, blot skal man ikke fedtspille med tiden. Da der ingen steder står at man skal erklære sagen for løst med det samme, virker Sabatos kritik ikke helt fair. Og da slet ikke konspirationsteoretikernes kritik. Deres fejlgreb skyldes at de på forhånd antager at der var en konspiration, og at Katzenbach vidste det. Så kan hans memo tolkes som afslørende ord. Det ser sådan ud: 1. Der var en konspiration der slog JFK ihjel, med kobling til statsadministrationen (antages). 2. Som fungerende justitsminister vidste Katzenbach dette. Han var måske endda med i det (antages). 3. Katzenbach skriver at USA's befolkning skal overbevises om at der ikke var en konspiration men at Oswald var alene om det. Konklusion: Katzenbach opfordrer til cover-up Det er let at se argumentets svaghed, når man konstaterer at 2 ud af 3 præmisser er baseret på antagelser (gætværk, spekulation) hvis sandhed ikke er godtgjort. Læg også mærke til at vi let kommer ind i et cirkelargument, der kører i ring. For den ovenstående konklusion skal jo ofte bruges af konspirationsteoretikere til at bevise at der var en konspiration. Men det havde man jo allerede antaget i præmis 1? Altså : Katzenbach meddeler cover-up hvorfor? ---- fordi der var en sammensværgelse hvordan kan vi vide det? ---- fordi Katzenbach meddeler cover-up --- osv. De to præmisser der er antagelser er det man kalder skjulte præmisser. De formuleres ikke, men ligger til grund for konklusionen. Men den rigtige konklusion er at Katzenbach ikke havde noget som helst ønske om at mørklægge sandheden om mordet på JFK. Det er skæbnens ironi, at konspirationsteoretikerne har haft held til at vende alting på hovedet: En opfordring om åbenhed blev forvandlet til en lusket opfordring om mørklægning. Det er blevet sagt så øredøvende mange gange nu, at det er blevet til sandhed. 1 Reclaiming Parkland 2010, s Jeg fandt hele memoet på Mary Ferrells hjemmeside, og på det indscannede dokument kan man se at det er blevet xerox ed dvs. fotokopieret den 9.dec 1963, formentlig af en sekretær. Der står inclosure (dvs ikke beregnet for offentliggørelse ) på brevet men ingen steder strengt fortroligt eller lignende. 3 Bugliosi, Reclaiming History 2007

9 4 Det tog ca. 3 uger.

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 249 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 8. januar 2009 Kontor: Det Internationale Kontor

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Rikke Heimark Coaching

Rikke Heimark Coaching Find dit rette fokus Pixi E-bog Af Rikke Heimark, 2. februar 2017 For at tiltrække de rigtige ting i livet, hvad en det er mennesker, oplevelser, kontakter, muligheder osv, så er det alt afgørende at du

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn Bilag 5 - Respondentskemaer Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn Rød: Kritisk udsagn Grøn: Positivt udsagn Fokusgruppe Forståelse Konstruktionsbevidsthed Holdning Handling Handlingsforløb It s about a group

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx152-eng/b-21082015 Fredag den 21. august 2015 kl. 9.00-14.00 htx152-eng/b-21082015 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system.

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system. ABOBO = Pakker located, we can also see it inside our system. KOMDIS NYT Når pakkerne ankommer i lokalet, så bliver de ankomstscannet så vi kan følge i systemet hvilke pakker, der er modtaget i hvilke

Læs mere

korrespondance med Niels Harrit, om Osama bin Laden

korrespondance med Niels Harrit, om Osama bin Laden Email korrespondance med Niels Harrit, om Osama bin Laden Svanholm 6. maj 2011 21.01 Jeg bliver jo nødt til at spørge dig, om du stadig fastholder, at Osama bin Laden døde for knapt ti

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Godtgørelse: Hvad skal det til for?

Godtgørelse: Hvad skal det til for? Godtgørelse: Hvad skal det til for? Oversigt Argumenter for Regel 62.1 Eksempel 1 Eksempel 2 Argumenter imod Diskussion 2 Argumenter for Sejlsport afvikles i naturen på baner, som ikke kan lukkes Der forekommer

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen.

I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen. 1. spot I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen. Jeg har lige sagt op. You quit, Dude? What are you gonna

Læs mere

Hvor der er ild er der røg eller er det omvendt?

Hvor der er ild er der røg eller er det omvendt? Hvor der er ild er der røg eller er det omvendt? Af Knud Jeppesen, Cand.Mag. www.kennedy-mord.dk Et billede fra Dealey Plaza viser ifølge konspirationsteoretikere krudtrøg fra Grassy Knoll? *** Pressemanden

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room Appendix 14 Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting Sketch of the room Date, time, place and class: Generel observations 1. Shared understandings (meaning, knowledge)

Læs mere

Better driving experience guaranteed!

Better driving experience guaranteed! MAXIMUM RESPONCE Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin MAXIMUM RESPONCE Better driving experience guaranteed! Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin For at forbedre

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere