=. Stil temperaturknappen på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "=. Stil temperaturknappen på"

Transkript

1 FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66

2 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede med hensyn til kvalitet. Din manual er lavet til at hjælpe dig med at bruge dette apparat, der er produceret med den nyeste teknologi for at opnå den højeste effektivitet. Før du bruger apparatet, skal du nøje gennemlæse denne manual, der indeholder informationer om korrekt og sikker opsætning, vedligeholdelse og brug og kontakte den nærmeste autoriserede tekniker for opsætning af dit produkt.

3 Før komfuret anvendes første gang Brænd ovnen ren W Hold børn under opsyn! Komfuret bliver meget varmt. Husk at fjerne emballagen inde i ovnen Inden du anvender ovnen første gang, skal du brænde den ren. Sørg for en god ventilation ved at starte emhætten eller ved at åbne et vindue. Gør som følger: 1 Åbn ovnlågen og fjern alt tilbehør fra ovnen. 2 Luk ovnlågen. Sæt ovnen til over-/undervarme =. Stil temperaturknappen på 200 C. 3 Lad ovnen stå på denne indstilling i ca.1 time. 4 Skift til grillfunktion. Indstil funktionsknappen til maks. grill. 5 Lad ovnen stå på denne indstilling i ca. 30 minutter. 6 Sluk for komfuret. 7 Lad derefter ovnlågen stå åben i ca. 2 timer, og luft ud i køkkenet. 8 Rengør ovnen, lågen og ovnens ribber med varmt vand og opvaskemiddel. Tør ovnen af. Ovnen kan fortsat lugte lidt i den første tid, den anvendes. Det påvirker ikke madens smag, og det er ikke sundhedsskadeligt. Rengør tilbehøret Vask plade, bradepande mm. i varmt vand med opvaskemiddel. Skyl, og tør tingene af.

4 INDHOLD: 1. PRÆSENTATION AF PRODUKT OG DIMENSIONER 2. ADVARSLER. 3. INSTALLATION OG FORBEREDELSE TIL BRUG 4. BRUG AF DIT KOMFUR 5. RENSNING OG VEDLIGEHOLDELSE 6. REPARATION OG TRANSPORT 7. GARANTI 8. AUTORISEREDE SERVICEVÆRKSTEDER 1

5 DEL 1: PRÆSENTATION AF PRODUKT OG DIMENSIONER 1- Betjeningspanel 2- Håndtag 3- Magasinskuffe 4- Justerbare ben 5- Ovnlåge 6- Bradepande 7- Bageplade 8- Rist 9- Ovnlys 10- Glaskeramisk kogeplade 11- Dobbelt zone 12- Restvarmeviser 13- Ø14,5 kogezone 14- Ø 18,0 kogezone 2

6 DEL 2: ADVARSLER SØRG FOR AT EFTERLEVE ALLE SIKKERHEDSANVISNINGER OG LÆSE MANUALEN, FØR DU BRUGER APPARATET * Dette apparat er kun designet til uprofessionel, hjemmebrug. * Efterse apparatet nøje for skader, når du har pakket det ud. Hvis der er defekter på apparatet, skal du ikke bruge det og i stedet med det samme kontakte autoriserede reparatører. Da materialerne, der bruges i indpakningen ( nylon, clips, flamingopap,. osv. ) kan være skadelige for børn, bør de samles sammen og fjernes med det samme. * Apparatet skal sættes op af en autoriseret tekniker, før det bruges. Producenten/importøren er ikke ansvarlig for skader, der kan opstå af forkert placering/installation. * Før du tilslutter apparatet til strømmen, skal du nøje kontrollere, om den stemmer overens med de egenskaber, der er defineret på pakken og/eller typeskiltet på apparatet. * Sammenlign standarderne fra din el-leverandør med de tekniske informationer på typeskiltet, før du sætter strøm til apparatet. * Hvis du ikke skal bruge apparatet i lang tid, skal strømmen tages fra. Hold hovedafbryderen på Fra. * Tilførselsledningen må aldrig skiftes af kunden. Hvis den på nogen måde beskadiges, skal du venligst kontakte en autoriseret reparatør. * Før du skifter ovnlampen, skal du slå strømmen fra. * Sluk for apparatet, før du renser eller vedligeholder det. Du kan gøre det, når hovedafbryderen er slukket eller stikket er taget ud af stikkontakten. * Visse dele af apparatet kan være varme i lang tid, derfor skal du vente, før du rører ved dele, der bliver udsat for varme. 3

7 Hold ikke brændbare materialer tæt på apparatet, når det er tændt. * Hold øje med ledninger fra andre elektriske apparater tæt på komfuret, så de ikke rører varme punkter. * Sørg for at knapperne står på "0, når apparatet ikke bruges. * Denne manual er lavet, så den passer til mere end en model. Dit apparat kan mangle nogle af de funktioner, der forklares i manualen. Hold øje med de udtryk, der er nummererede, når du læser manualen. * Hold børn væk fra komfuret. * Hvis der er synlige sprækker i de keramiske overflader på komfuret, skal det straks slukkes for at undgå elektrisk stød. * Under brug bliver apparatet varmt. Sørg for, at du ikke rører varmeelementerne inden i ovnen. * Under grilning skal ovndøren være lukket. * Brug ikke damprensning til at rense kogepladerne og selve ovnen. * Hvis komfuret placeres på en sokkel, skal der sørges for, at det ikke kan falde ned. FOR AT SØRGE FOR SIKKERHEDEN OG EFFEKTIVITETEN ANBEFALER VI, AT DU ALTID BRUGER ORIGINALE RESERVEDELE OG KUN BRUGER AUTORISEREDE TEKNIKERE TIL REPARATIONER. 4

8 DEL 3: OPSÆTNING OG FORBEREDELSE TIL BRUG Dette moderne, funktionelle og praktiske komfur, der er produceret med de bedste dele og materialer, vil på alle måder leve op til dine krav. For at sikre effektiv brug, og at du undgår problemer i fremtiden skal du læse denne manual. De følgende informationer er de krævede retningsliner for korrekt installation og vedligeholdelse. Det skal læses af teknikeren, der skal installere apparatet. Kontakt en autoriseret tekniker for opsætning af dit komfur INSTALLATION AF KOMFURET * Der er visse faktorer, der skal holdes øje med, når du installerer dit komfur. Sørg for, at der holdes øje med nedenstående forslag for at undgå problemer og/eller farlige situationer, der kan opstå deraf. * Sørg for, at komfuret ikke placeres ved siden af et køle- eller fryseskab. Det er nødvendigt med mindst 2 cm fri plads mellem komfuret og væggen for luftcirkulation. * Bordplader og skabe tæt på komfuret skal være i stand til at tåle temperaturer højere end 50 C over stuetemperatur. * Hvis køkkenskabe er højere end overkanten af komfuret, skal de stå mindst 11 cm fra siden af komfuret. * Minimumsafstanden mellem kogepladerne og hylder og emhætter skal være mindste 660mm fra kogepladen. Er der ingen emhætte, skal afstanden være mindst 700 mm til overskabe. 5

9 3. 2 JUSTERING AF FØDDERNE Dit komfur står på 4 justerbare fødder. Da fødderne justeres lavt, er det nødvendigt at kontrollere, om de er jævne, inden komfuret installeres. De kan justeres ved at dreje fødderne med uret, hvis det er nødvendigt. Apparatet kan løftes 15 mm med fødderne. Hvis fødderne justeres korrekt, må apparatet ikke flyttes ved at trække i det, kun ved at løfte komfuret. Det er nødvendigt at trække ovnskuffen ud for at justere fødderne. Fødderne kan justeres fra indersiden. 3.3 STRØMFORBINDELSE OG SIKKERHED Når strømmen tilsluttes, skal nedenstående instruktioner følges. * Komfuret skal installeres af en autoriseret installatør. Garantien bortfalder, hvis komfuret er blevet installeret forkert. Komfuret skal ekstrabeskyttes (jordforbindes) jf. stærkstrømsreglementet. Producenten/importøren kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået pga. manglende eller beskadiget jordforbindelse. * Tilførselsledningen må ikke røre overfladen af apparatet. Brug aldrig en forlængerledning. Fare for overophedning * Hvis tilførselsledningen bliver beskadiget, skal du kontakte en autoriseret tekniker. Kablet skal udskiftes af en autoriseret tekniker. * Tilsluttes strømmen forkert, kan det beskadige apparatet. Garantien bortfalder, hvis komfuret er fejlmonteret. * Apparatet tilsluttes 400V 3N i spænding. Hvis strømnettet afviger fra de angivne værdier, skal du øjeblikkeligt kontakte vores autoriserede teknikere. Elektriske kabler må ikke røre varme dele af apparatet. Elektriske kabler må ikke røre bagsiden af apparatet. Ellers kan de elektriske kabler beskadiges. Dette kan føre til kortslutninger. * Der skal installeres en sikring i HFI-relæet med en kontaktflade på mindst 3,0 mm på 16 A. 6

10 * Dette apparat er leveret med en fast forbindelse til elforsyningen. Tilkoblingen skal udføres af en autoriseret installatør GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSANVISNINGER * Dette apparat er produceret i overensstemmelse med de relaterede sikkerhedsanvisninger, der er forbundne med elektriske apparater. Reparation og vedligeholdelse skal udføres af autoriserede teknikere. Installation og reparation, der ikke følger reglerne, kan sætte dig selv i fare. * Overflader på ovnen varmes op under brug. Indersiden af ovnen, varmeelementer og damp, der kommer ud af den, er meget varmt. Selv hvis apparatet er slukket, vil disse dele være varme i lang tid. Rør ikke disse varme overflader. Hold børn fra apparatet. * Forlad ikke apparatet, når der bruges faste eller flydende fedtstoffer. De kan bryde i brand under ekstrem varme. Hæld aldrig vand på flammer fra brændende olie. Dæk panden med et låg for at kvæle de flammerne. *Temperaturknapperne skal drejes, før apparatet tænder. Ellers fungerer apparatet ikke. * Læg ikke tunge eller brændbare genstande (nylon, plastikposer, papir, stof... osv) i skuffen. * Sluk for strømmen, når apparatet ikke bruges. * Apparatet må kun opbevares og benyttes i et opvarmet lokale x 4 mm ² 220V~ 3 x 4 mm ² 230V~ 3 x 4 mm ² 240V~ 5 x 1.5 mm ² 380V~,3N~ 5 x 1.5 mm ² 400V~,3N~ 5 x 1.5 mm ² 415V~,3N~ 4 x 2.5 mm ² 380V~,3N~ 4 x 2.5 mm ² 400V~,3N~ 4 x 2.5 mm ² 415V~,3N~ 7

11 DEL 4: BRUG AF DIT KOMFUR 4. 1 DIT KOMFURS GENERELLE FREMTONING OG TEKNISKE EGENSKABER HKK66 NEDERSTE VARMEELEMENT ØVERSTE VARMEELEMENT GRILL TURBOELEMENT 1100 WATT 1200 WATT 2000 WATT 2000 WATT 4. 2PRÆSENTATION AF KONTROLPANELET OG DETS FUNKTIONER TE66 Ovnfunktion Afbryder Ovntermostat Afbryder Venstre frontelement Højre bagelement Max Venstre bagelement Højre frontelement 4. 3 BRUG AF KOGEPLADER De elektriske kogeplader styres med 7 gradmærkede knapper. 0 står for slukket. Funktionerne for de sidste 6 grader er vist nedenunder Simre 2-3..Lav varme Tilberedning stegning og kogning 4 3 Keramisk kogeplade 8

12 Den øverste del af kogepladerne er dækket af et beskyttende materiale, der er varmeresistent. Sæt den elektriske kogeplade på "3" og lad så pladen være tændt i 5 minutter for at brænde, og på den måde hærde det beskyttende lag ved førstegangsbrug. Når der bruges elektriske kogeplader, er det nødvendigt, at holde øje med at brugte pander har en glat bund. Hvis der bruges pander med passende størrelse og glatte bunde, kan du få mest ud af din kogeplade. Det anbefales ikke, at bruge små pander på den store zone, da dette vil forårsage varmetab og medføre, at der spildes energi. RIGTIGT FORKERT rund pandebund FORKERT lille diameter på pandebunden FORKERT panden står ikke lige Sørg for, at kogepladen står på "0", når du ikke bruger den. Rør aldrig kogepladen efter brug, da den vil være varm i et stykke tid. Børn bør ikke være i nærheden af den. Rens den elektriske kogplade med en våd klud efter brug. Hvis pladen er ekstremt snavset, kan den renses med vand og rengøringsmiddel. Opvarm pladen i et par minutter for at tørre den efter rengøring. Dobbelt- eller ovale plade Den dobbelte eller ovale zone kan varmes op i to positioner. Hvis den store diameter skal varmes op, skal knappen sættes til. Både den store og lille del af pladen vil så varmes op. Hvis den ovale del af kogepladen skal varmes op, skal knappen stå på. Både den ovale og den runde del vil så bruges

13 4.4 BRUG AF OVNDELEN Brug af funktionsknapper Denne knap lader dig vælge blandt ovnens funktioner. Funktionerne og deres indstillinger vises i følgende tabel. Der er også detaljerede beskrivelser af deres funktioner i de næste sider. Din ovnlampe vil lyse. Din ovnlampe, den røde advarselslampe og blæseren starter. Bruges til at optø frossen mad. Din ovns termostat, advarselslamperne og varmeelementerne starter. Din ovns termostat, advarselslamperne og varmeelementerne starter. Din ovns termostat, advarselslamperne, blæser, og grillelementet starter. Din ovns termostat, lamper og laveste elementer starter. Din ovns termostat, advarselslamper og laveste varmeelement starter. 10

14 Optøning Du kan starte optøningsprocessen ved at sætte den frosne mad i ovnen og dreje knappen til dette tegn. Dette program koger ikke maden, det optør den bare på meget kort tid. Placer maden, der skal optøs, på den tredje ovnribbe fra bunden på en ovnrist. Placer en bakke nederst i ovnen for at opsamle det vand, der kommer fra optøningen. Nederste Øverste elementer Denne opvarmning, der er den traditionelle metode, spreder varmen ligeligt i den øverste og nederste del af ovnen og sørger for, at toppen og bunden af din ret får lige meget varme. Det anbefales, at der forvarmes i 10 minutter. Lad maden, der skal lægges i et ildfast fad, stege i den anbefalede periode. Nederste-øverste element anbefales til at bage kager, lasagne, pizza og tærter. Når tilberedningen er færdig, skal du slukke på ovnknappen, temperaturvælgeren og afbryde tidsprogrammet. Tag den tilberedte mad ud af ovnen, stil den et sikkert sted og åbn ovndøren og sørg for, at ovnen køles helt ned. Da ovnen på det tidspunkt er varm, skal du undgå at røre ved den og holde børn væk fra den. Blæser og Nederste Øverste element (varmluft) Den varme luft fra nederste og øverste element spredes i ovnen med blæseren. Temperaturvælgeren skal justeres til det antal grader, der anbefales til retten. Drej ovnknappen til denne funktions symbol og indstil tilberedningstiden til den, der anbefales til retten, og forvarm ovnen i ti minutter. Maden, der skal ligge i et ildfast fad, stilles ind i ovnen og tilberedes. Generelt er dette den bedste måde at bage kager på. Hver del af retten vil blive kogt lige meget i denne funktion. Det er en god måde at tilberede mad i et enkelt fad. Når tilberedningen er færdig, skal der slukkes for ovnknappen og temperaturvælgeren. Afbryd ovnens timer og tag den tilberedte mad ud af ovnen og stil den et sikkert sted. Åbn ovnens dør og lad den køle af. Kom ikke for tæt på, før den er kølet af og hold børn væk. 11

15 Grill Forvarm ovnen i 5 minutter. Placer maden på risten og anbring risten på en af de øverste ribber. Placer bradepanden under risten. På den måde opsamles alt fedt og saft i bradepaden. Ovnen bliver meget varm under grillning - derfor bør børn holdes på sikker afstand. Under grillning skal ovndøren være lukket. Advarsel: Under grillning må temperaturvægleren maks. sættes på 190ºC. Nederste element Med denne funktion spredes varmen fra nederste element. Denne funktion er god til at opvarme maden i stedet for at tilberede den. Nederste element og blæser Med denne funktion spredes varmen fra nederste element og blæseren. Denne funktion kan bruges til at opvarme maden på kort tid Tilbehør brugt i ovnen Du kan bruge glasfade, kageforme, specielle ovnfade der passer til at blive brugt i ovnen, hvilket du kan forsikre dig om hos forhandleren, ud over de bradepander, grillriste. Der blev leveret med din ovn. Læg mærke til de informationer, der blev givet fra producentens side. Hvis der bruges små skåle, skal de placeres på risten så de står på midten. De følgende informationer skal følges for emaljerede skåle. Hvis maden ikke dækker ovnfadet helt, hvis den tages fra en dybfryser eller hvis fadet bruges til at opsamle madsafter der flyder fra grillmad, kan der ses ændringer i formen på skålen på grund af de høje temperaturer under tilberedningen. Fadet vil vende tilbage til sin gamle form, når det er kølet ned igen..dette er en normal fysisk reaktion, der opstår under varmeoverførsler. Lad ikke fade eller skåle af glas stå i kulden, efter de er brugt i ovnen. De må ikke stilles på kolde eller våde underlag. Stil dem enten på et viskestykke eller en bordskåner, så de køles langsomt ned. Ellers kan glasset gå itu. Hvis du vil bruge den store grillrist, skal du stille en pande på en af de lavere fade for at opsamle olien. Hæld en smule vand i for at gøre panden nem at gøre rent. Brug 4. og 5. ribbe, når du griller, og olier 15grillristen så dine ingredienser ikke sidder fast på grillristen. 12

16 DEL 5 : RENSNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF DIT KOMFUR 5. 1 RENSNING Sørg for, at alle knapper er slukkede og at dit apparat er kølet af, før du renser dit komfur. Tag strømmen fra apparatet. Kontroller om dine rengøringsmidler er passende og anbefalede af producenten, før du bruger dem på komfuret. Brug ikke kaustisk rensemidler, slibemiddel, ståluld eller hårde genstande, da de kan beskadige overflader. Hvis der er væsker på din ovn under opvarmning, kan emaljen blive beskadiget. Overflydende væsker skal derfor straks fjernes. Rensning af indersiden af ovnen Sørg for, at ovnen er frakoblet strømnettet, før den renses. Indersiden af den emaljerede ovn renses bedst, når den er varm. Tør ovnen af med en blød klud, der er dyppet i sæbevand efter hver brug. Bagefter skal du tørre den af med en fugtig klud en gang til og derefter tørre den. Det kan være nødvendigt med et flydende rensemiddel en gang imellem for at sørge for en komplet rengøring. Brug ikke pulver eller tørre rengøringsmidler. Rengøring af ovndøren For at rense ovndøren på din ovn, skal du bruge vinduesrens. Bagefter skal det vaskes af og tørres med en tør klud. Glasset kan trækkes ud, når det skal gøres rent som beskrevet i følgende instruktion. * Åbn døren. * Træk metalstangen gennem hullerne som vist på billedet * Udfør denne proces for begge hængsler. * Løft let op i døren, og træk blidt udad. Døren vil nu kunne tages ud. * Placer det nu igen i hængslerne og sæt stængerne i for at fastgøre det. Rens ikke ovndøren, mens glaspanelerne er varme. Hvis du gør det, kan glaspanelerne gå itu. Hvis der opstår problemer, skal du kontakte en autoriseret tekniker. Rensning af en keramisk kogeplade Før du starter rengøringen, skal den keramiske kogeplade køle ned. Sørg for, at rensematerialet ikke indeholder partikler, der kan ridse glasset. Brug creme og flydende rensemidler. Keramiske overflader skal renses med koldt vand og tørres af med en blød klud, så der ikke er nogen rengøringsmidler tilbage. Brug paletten, der kom med produktet, til at fjerne madrester. Sukkerindeholdende madvarer skal fjernes lige efter, de er spildt, og før glasset køler af. Rengøringsredskaber af stål kan skade keramisk glas. Er der støv på overfladen, skal det fjernes med en våd klud. Skifter den keramiske overflade farve, har det ikke betydning for den keramiske overflades holdbarhed og funktionalitet. Farveændringer er resultat af, at rester ikke fjernes, erosion på grund af gryder og pander og at der ikke bruges korrekte rengøringsmidler og ikke på grund af ændringer i materialet. Rensepaletten skal altid bruges, før der påføres kemikalier. Med denne kan du fjerne selv det mindste skidt fra overfladen. 13

17 Materialer der er svære at rense, sådan som flydende plastik, olie og sukkerrester kan let fjernes med kniven. Paletten er farlig, da den er udstyret med en knivsæg og skal derfor holdes utilgængelig for børn. Pas på at du ikke skraber silikonekittet på siderne af glasset væk med paletten. 5.2VEDLIGEHOLDELSE Sådan skiftes ovnlampen Pæren skal være 230 V, 25 Watt, Type E14. Ovnen skal være afkølet, før pæren skiftes. Rengøring af ovndør For at fjerne ovndøren: Åbn døren helt (1) 1 Latch blokering 2 Support forsænket Flyt tappen ved dør hængslet som vist på billedet (2) Luk døren næsten helt i (3) og fjern døren ved at trække den mod dig selv. NB! For at montere døren igen, følg denne vejledning i modsat rækkefølge! Kontroller, at døren efter påmontering sidder korrekt og helt fast. 3 14

18 DEL 6: REPARATION OG TRANSPORT 6,1 Krav før du kontakter en reparatør Hvis ovnen ikke fungerer; Ovnen kan være sluttet fra, eller en sikring kan være sprunget. Hvis ovnen ikke opvarmes; Temperaturen er muligvis ikke justeret på ovnens temperaturknap. Hvis der ikke er lys i den indvendige lampe; Kontroller, om der er sat strøm til. Du skal kontrollere, om lamperne er defekte. Hvis de er defekte, kan du skifte dem ved at følge guiden. Tilberedning (Hvis den øverste og nederste del ikke varmer lige meget) ; Kontroller placeringen af pander, kogeperioder og temperaturværdier ud fra manualen. Har du problemer ud over disse, skal du ringe til en autoriseret tekniker. 15

19 Dette symbol på apparatet eller dets emballage viser, at det ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på den lokale genbrugsplads for elapparater og elektronik. Ved at sørge for korrekt bortskaffelse af dette apparat kan man hjælpe til at undgå potentielle negative følgevirkninger for miljø og mennesker, som ellers kunne udløses, hvis affaldshåndteringen af dette apparat var mangelfuld. Nærmere oplysninger om recirkulering af dette apparat fås ved kontakt til kommunens afdeling for teknik og miljø, renovationsselskabet eller den butik, hvor apparatet blev købt.

20 OPERATING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS OF ELECTRICAL FREESTANDING OVEN

21 Dear Customer, We take offering quality products more than your expectation as a goal, offers you the products produced in modern facilities carefully and particularly tested for quality. This manual is prepared in order to help you to use your appliance that is manufactured by the most recent technology, with confidence and maximum efficiency. Before using your appliance, carefully read this guide that includes the basic information for right and safe installation, maintenance and use and contact to the nearest Authorized Service for mounting of your product.

22 CONTENTS : 1. PRESENTATION AND SIZES OF PRODUCT 2. WARNINGS 3. INSTALLATION AND PREPARATIONS FOR USE 4. USE OF YOUR OVEN 5. CLEANING AND MAINTENANCE 6. SERVICE AND TRANSPORT 1

23 PART 1 : PRESENTATION AND SIZES OF PRODUCT 2

24 PART 2 : WARNINGS TAKE ALL IMPORTANT SECURITY MEASURES AND READ THE MANUAL COMPLETELY BEFORE USING THE APPLIANCE This appliance has been designed for non-professionel, domestic use only. Surely control whether there is any damage after you unpacked the appliance. If there is any defect; do not use the appliance and immediately contact to the authorized maintenance service. As the materials used for package ( nylon, stapler, strafoam. etc. ) may cause harmful effects to children, they should be collected and removed immediately. The appliance must be set up by an authorized technician and put into use. The producer is not responsible for any damage that might be caused by defective placement. Before connecting your appliance to the electric, carefully control whether it is appropriate for the features determined on the package and/or data plate on the appliance. Compare the features of the electricity organization with the technical information on the presentation label before plugging the appliance in. The feeding cable must never be changed by the customer. When it is damaged by any reason, please contact to your authorized service. Before changing the oven s lamp, plug it off. Turn the appliance off before the operations such as cleaning or maintenance. You can do it after plugging it off or turning the main switches off Some parts of appliance may hold its heat for a long time, it is required to wait for it to cool before touching onto the points that are exposed to the heat directly. This appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced physical, sensory and mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 3

25 Do not keep flammable materials close while the appliance is operating. Pay attention to the cables of the other electrical devices operating near the appliance, so as not to touch to hot points. Pay attention the switches to be 0, when the appliance does not operate. The glass covers that some models have may crack when they are exposed to extreme heat. Do not cover the glass cover without being sure that the cooker is off and cooled completely. This manual is prepared for more than one model in common. Your appliance may not have some of the features that is explained in manual. Pay attention to the expressions that have figures, while you are reading the operating manual. Keep children away from the oven. In case that cracks are visible and ceramic surfaces of the oven is to switch off immediately to prevent electrical shocks. During the use the appliance gets hot. Take special care to prevent touching of heating elements inside oven cavity. During grilling mode the oven door should be closed. Do not use steam cleaners for cleaning the cooking hobs and oven cavity. Before opening the lid covering the hotplates, take care that no liquids are on the top of the lid. The lid is to closed not earlier than hobs have been cooled down. Take care that the lid is in correct position under operation. In case that highlight-halogen heaters are installed as hob elements do not stare into the light. In case that the oven will be placed on a socket steps must be resorted to prevent falling down of the oven from the socket. FOR EFFICIENCY AND SECURITY OF APPLIANCE, WE RECOMMEND YOU ALWAYS TO USE THE ORIGINAL SPARE PARTS AND TO CALL ONLY OUR AUTHORIZED SERVICES WHEN IN CASE OF A NEED. 4

26 PART3 : INSTALLATION AND PREPARATION FOR USE This modern, functional and practical oven, that was manufactured with the most quality parts and materials, will meet your needs in every respect. You must surely read this manual in order not to have any problem in future and to be able to have successfull results. The following information are the required rules for right installation and service processes. It must be read especially by the technician who will install the appliance. Contact to Authorized Service for mounting of your oven INSTALLATION OF OVEN There are some factors that must be paid attention to while installing your oven. Surely pay attention to our below suggestions in order to be able to prevent any problems and/or dangerous situations that may occur later. It can be placed close to other furniture on condition that in the area where the oven is set up, the furniture s height must not exceed the height of the cooker panel. Pay attention not to place it near the refrigerator, there must be no flammable or in flammable materials such as curtain, waterproof cloth etc. that will begin to burn quickly, while selecting place for oven. It is required there must be at least 2 cm blank space between the back cover of oven and wall for air circulation. The furniture close to oven must be manufactured resistant to heat more than 50 C of the room temperature. If the kitchen furniture are higher than the pan which the oven s cookers are on, it must be at least 11 cm away from the oven s side. The minimum heights from the oven s pan and wall cupboards and paddle boxes with fan over the oven, are shown as below. Thus, the paddle box must be at minimum 650 mm height from the cooker pan. If there is no paddle box, this height must not be less than 700 mm. 5

27 3. 2 ADJUSTMENT OF FEET Your oven stands on 4 adjustable feet. As the feet are adjusted in low location, it is required to control whether it is balanced before installing the oven. You can make this adjustment as turning the feet clockwise if required. It is possible to raise the appliance maximum 15 mm via the feet. If the feet are adjusted appropriately, it is required not to move the appliance by dragging, otherwise it is required to place it by lifting it up. It is required to bring the oven s drawer out to adjust the appliance s feet. The feet can be adjusted from inside via the small change. 3.3 ELECTRIC CONNECTION AND SECURITY During the electric connection, surely follow the instructions below. The earthing cable must be connected to the terminal. You have to ensure the cable with insulation to be connected to the power source during the connection of cable. If there is not any appropriate earthed electric outlet in accordance with regulations in the place where the appliance will be installed, immediately contact to our authorized service. The earthed electric outlet must be close to the appliance. Surely do not use the extension cord. The feeding cable must not touch to the hot surface of the product. In case the feeding cable is damaged, surely contact to Qualified Service. The cable must be changed by the authorized service. The wrong electric connection may damage your appliance. Such damage is not in guarantee extent. The appliance is adjusted as appropriate for Volts and 400V 3N Volts of electricity. If the network electricity is different than this informed value, immediately contact to our authorized service. The electric cable must not touch to the hot parts of appliance. The electric cable must not touch the back part of the appliance. Otherwise the electric cable of appliance may be damaged. And this situation may cause short circuit. The producer firm declares that it has no responsibility against any kind of damages and losses that emanate from the following security norms. There is to install an all pole disconnector inside the supply circuit with a contact opening of at least 3.0mm rated 32A and delay functioning type. 6

28 The appliance is provided for fixed connection to the power supply. The connection of the appliance to an electrical source must be done by authorized technician GENERAL WARNINGS AND MEASURES Your appliance is produced in accordance with the related security instructions connected with electrical appliance. The maintenance and repair works must be made just by the authorized service technician who is trained by the producer firm. The installation and repair works whitout following rules may endanger you. Its outside surfaces heat while your appliance operates. The interior surfaces of oven, components that ensures the heat and steam that goes out are quite hot. Even if the appliance is turned off, these parts hold its heat for a specific time. Do not touch onto the hot surfaces. Keep children away. Do not leave the cooker while cooking with solid or liquid oils. There may be flaming up on condition of extreme heating. Never pour water to the flames occuring from oil. Cover the saucepan or frypan with its cover in order to choke the flame that was occured in this case and turn the cooker off. The oven and heat adjustment switches must be adjusted and oven s clock must be programmed for cooking in your oven. Otherwise the oven does not operate. Do not leave anything on it when the door or drawer of oven is open. You may unbalance your appliance or break the cover. Do not put heavy things or flammable, burnable goods (nylon, plastic bag, paper, cloth etc.) into the lower drawer. Plug it off when you do not use the appliance and keep the gas valve off. Protect your appliance against atmospheric effects. Do not leave it to effects such as sun, rain, snow, powder etc x 4 mm ² 220V~ 3 x 4 mm ² 230V~ 3 x 4 mm ² 240V~ 5 x 1.5 mm ² 380V~,3N~ 5 x 1.5 mm ² 400V~,3N~ 5 x 1.5 mm ² 415V~,3N~ 4 x 2.5 mm ² 380V~,3N~ 4 x 2.5 mm ² 400V~,3N~ 4 x 2.5 mm ² 415V~,3N~ * This appliance must be earthed. * For this connection a power lead of wire type H05V V -F should be used. 7

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder NUVOLA PREMIX 23 DK/137394,2 (Rev. Dec. 01) PREMIX 23 Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Wall-mounted, condensing gas boilers with built-in hot-water cylinder Installations-

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

VIBRATION ALARM CLOCK

VIBRATION ALARM CLOCK VIBRATION ALARM CLOCK GB IE DK User manual and service information Brugervejledning og serviceinformation Vibrating Alarm Clock Auriol VWS2010 Operating and Safety Instructions... 2 Vibrerende vækkeur

Læs mere

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 4136606-DK Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 70528 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk 70529 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk

Læs mere

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk SubElectro 175 SubElectro 200 manual brugsanvisning english dansk 2010 Thank you for choosing SA. This manual will help you get off to a good start with your new subwoofer. Follow the advice in it for

Læs mere

Instruction Manual Betjeningsvejledning

Instruction Manual Betjeningsvejledning Network hard drive/nas with two integrated hard drives 2 x 3 TB (2 x 3000 GB)/ Netværksharddisk/NAS med to integrerede harddiske 2 x 3 TB (2 x 3000 GB) MEDION LIFE P89653 (MD 90223) Instruction Manual

Læs mere

Texas Off-Roader 50-4

Texas Off-Roader 50-4 2003 / 2 Betjeningsvejledning Off-Roader Texas Off-Roader 50-4 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 Fax. +45 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Brugervejledning User Manual BS12

Brugervejledning User Manual BS12 Brugervejledning User Manual BS12 ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske, såsom vaser på apparatet. Netstikket kan benyttes som hovedafbryder

Læs mere

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215)

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Instruction Manual Betjeningsvejledning Table of contents 1. Notes on how to use these instructions...3 1.1. Symbols and keywords

Læs mere

SmartRadiator Controller Pro

SmartRadiator Controller Pro Brugermanual Operating Manual SmartRadiator Controller Pro 650CC-DK-W SmartRadiator Kontroller, Kommerciel Elektronisk Trådløs Radiator Termostat (p. 2) SmartRadiator Controller, Commercial Electronic

Læs mere

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk SA explorer SA ranger manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide will help you get off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best sound.

Læs mere

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Manual for Easy2Access A/S Pin code lock Easy-903 G2 Easy2Access A/S Slotsgade 63 3400 Hillerød Tlf 70237032 www.easy2access.net www.e2a.net Dansk

Læs mere

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual JAZZY 1121 KONCEPT STOL Servicemanual Version 3.0.0 KS 18022008 Indholdsfortegnelse 1.0...Introduktion... 3 2.0...Sikker service... 4 3.0...Værktøjsliste... 5 4.0...Vedligeholdelse... 6 4.1...Dagligt...

Læs mere

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website M 100-15 Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website Denmark (+45) 59 44 24 42 www.elmoprint.com

Læs mere

Posemaskine E-serie Juni 2001

Posemaskine E-serie Juni 2001 Posemaskine E-serie Juni 2001 Brugsanvisning Alt personale bør instrueres i brug af brugsanvisningen af hensyn til den personlige sikkerhed af drift- og vedligeholdelsespersonale i deres arbejde med FAS-udstyret.

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT INDHOLD / CONTENTS / INHANTSVERZEICHNIS Forord...3 Reklamationsbestemmelser/udvidet garanti...4 Betjeningsvejledning

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk

SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk SA comet SA comet AV manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide is designed to get you off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best

Læs mere

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS Redigeret af Bente D Eskildsen, januar 2007 1 Leitners kloge kasse Af Bente D Eskildsen januar 2007 I de tidlige 70 ere opfandt en tysk psykolog ved navn Sebastian Leitner et indlæringssystem som gør selektiv

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

FR-1X/FR-1XB (DK/NO)

FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB DANSK BRUGSANVISNING RSC-0959 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP

Læs mere

Vurdering af omfanget af dårlige skorstene til private brændeovne og brændekedler, regelgrundlag og løsningsmuligheder

Vurdering af omfanget af dårlige skorstene til private brændeovne og brændekedler, regelgrundlag og løsningsmuligheder Vurdering af omfanget af dårlige skorstene til private brændeovne og brændekedler, regelgrundlag og løsningsmuligheder Ole Schleicher og Jørgen Boje FORCE Technology Miljøprojekt Nr. 1192 2007 Miljøstyrelsen

Læs mere

menu The scandinavian design originals a healthy approach to design best out of your wine Nordic wool The museum collection

menu The scandinavian design originals a healthy approach to design best out of your wine Nordic wool The museum collection menu The scandinavian design originals 2011 UK /DK a healthy approach to design STACK it Get the best out of your wine Nordic wool The museum collection SCAN THE QR CODE AND SEE THE VIDEO ON YOUR MOBILE

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

Pilleoven ALESSIA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleoven ALESSIA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse MANUAL MAINTENANCE DATE TECNICAL OPERATION MANUAL MANUAL Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler

Læs mere