=. Stil temperaturknappen på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "=. Stil temperaturknappen på"

Transkript

1 FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66

2 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede med hensyn til kvalitet. Din manual er lavet til at hjælpe dig med at bruge dette apparat, der er produceret med den nyeste teknologi for at opnå den højeste effektivitet. Før du bruger apparatet, skal du nøje gennemlæse denne manual, der indeholder informationer om korrekt og sikker opsætning, vedligeholdelse og brug og kontakte den nærmeste autoriserede tekniker for opsætning af dit produkt.

3 Før komfuret anvendes første gang Brænd ovnen ren W Hold børn under opsyn! Komfuret bliver meget varmt. Husk at fjerne emballagen inde i ovnen Inden du anvender ovnen første gang, skal du brænde den ren. Sørg for en god ventilation ved at starte emhætten eller ved at åbne et vindue. Gør som følger: 1 Åbn ovnlågen og fjern alt tilbehør fra ovnen. 2 Luk ovnlågen. Sæt ovnen til over-/undervarme =. Stil temperaturknappen på 200 C. 3 Lad ovnen stå på denne indstilling i ca.1 time. 4 Skift til grillfunktion. Indstil funktionsknappen til maks. grill. 5 Lad ovnen stå på denne indstilling i ca. 30 minutter. 6 Sluk for komfuret. 7 Lad derefter ovnlågen stå åben i ca. 2 timer, og luft ud i køkkenet. 8 Rengør ovnen, lågen og ovnens ribber med varmt vand og opvaskemiddel. Tør ovnen af. Ovnen kan fortsat lugte lidt i den første tid, den anvendes. Det påvirker ikke madens smag, og det er ikke sundhedsskadeligt. Rengør tilbehøret Vask plade, bradepande mm. i varmt vand med opvaskemiddel. Skyl, og tør tingene af.

4 INDHOLD: 1. PRÆSENTATION AF PRODUKT OG DIMENSIONER 2. ADVARSLER. 3. INSTALLATION OG FORBEREDELSE TIL BRUG 4. BRUG AF DIT KOMFUR 5. RENSNING OG VEDLIGEHOLDELSE 6. REPARATION OG TRANSPORT 7. GARANTI 8. AUTORISEREDE SERVICEVÆRKSTEDER 1

5 DEL 1: PRÆSENTATION AF PRODUKT OG DIMENSIONER 1- Betjeningspanel 2- Håndtag 3- Magasinskuffe 4- Justerbare ben 5- Ovnlåge 6- Bradepande 7- Bageplade 8- Rist 9- Ovnlys 10- Glaskeramisk kogeplade 11- Dobbelt zone 12- Restvarmeviser 13- Ø14,5 kogezone 14- Ø 18,0 kogezone 2

6 DEL 2: ADVARSLER SØRG FOR AT EFTERLEVE ALLE SIKKERHEDSANVISNINGER OG LÆSE MANUALEN, FØR DU BRUGER APPARATET * Dette apparat er kun designet til uprofessionel, hjemmebrug. * Efterse apparatet nøje for skader, når du har pakket det ud. Hvis der er defekter på apparatet, skal du ikke bruge det og i stedet med det samme kontakte autoriserede reparatører. Da materialerne, der bruges i indpakningen ( nylon, clips, flamingopap,. osv. ) kan være skadelige for børn, bør de samles sammen og fjernes med det samme. * Apparatet skal sættes op af en autoriseret tekniker, før det bruges. Producenten/importøren er ikke ansvarlig for skader, der kan opstå af forkert placering/installation. * Før du tilslutter apparatet til strømmen, skal du nøje kontrollere, om den stemmer overens med de egenskaber, der er defineret på pakken og/eller typeskiltet på apparatet. * Sammenlign standarderne fra din el-leverandør med de tekniske informationer på typeskiltet, før du sætter strøm til apparatet. * Hvis du ikke skal bruge apparatet i lang tid, skal strømmen tages fra. Hold hovedafbryderen på Fra. * Tilførselsledningen må aldrig skiftes af kunden. Hvis den på nogen måde beskadiges, skal du venligst kontakte en autoriseret reparatør. * Før du skifter ovnlampen, skal du slå strømmen fra. * Sluk for apparatet, før du renser eller vedligeholder det. Du kan gøre det, når hovedafbryderen er slukket eller stikket er taget ud af stikkontakten. * Visse dele af apparatet kan være varme i lang tid, derfor skal du vente, før du rører ved dele, der bliver udsat for varme. 3

7 Hold ikke brændbare materialer tæt på apparatet, når det er tændt. * Hold øje med ledninger fra andre elektriske apparater tæt på komfuret, så de ikke rører varme punkter. * Sørg for at knapperne står på "0, når apparatet ikke bruges. * Denne manual er lavet, så den passer til mere end en model. Dit apparat kan mangle nogle af de funktioner, der forklares i manualen. Hold øje med de udtryk, der er nummererede, når du læser manualen. * Hold børn væk fra komfuret. * Hvis der er synlige sprækker i de keramiske overflader på komfuret, skal det straks slukkes for at undgå elektrisk stød. * Under brug bliver apparatet varmt. Sørg for, at du ikke rører varmeelementerne inden i ovnen. * Under grilning skal ovndøren være lukket. * Brug ikke damprensning til at rense kogepladerne og selve ovnen. * Hvis komfuret placeres på en sokkel, skal der sørges for, at det ikke kan falde ned. FOR AT SØRGE FOR SIKKERHEDEN OG EFFEKTIVITETEN ANBEFALER VI, AT DU ALTID BRUGER ORIGINALE RESERVEDELE OG KUN BRUGER AUTORISEREDE TEKNIKERE TIL REPARATIONER. 4

8 DEL 3: OPSÆTNING OG FORBEREDELSE TIL BRUG Dette moderne, funktionelle og praktiske komfur, der er produceret med de bedste dele og materialer, vil på alle måder leve op til dine krav. For at sikre effektiv brug, og at du undgår problemer i fremtiden skal du læse denne manual. De følgende informationer er de krævede retningsliner for korrekt installation og vedligeholdelse. Det skal læses af teknikeren, der skal installere apparatet. Kontakt en autoriseret tekniker for opsætning af dit komfur INSTALLATION AF KOMFURET * Der er visse faktorer, der skal holdes øje med, når du installerer dit komfur. Sørg for, at der holdes øje med nedenstående forslag for at undgå problemer og/eller farlige situationer, der kan opstå deraf. * Sørg for, at komfuret ikke placeres ved siden af et køle- eller fryseskab. Det er nødvendigt med mindst 2 cm fri plads mellem komfuret og væggen for luftcirkulation. * Bordplader og skabe tæt på komfuret skal være i stand til at tåle temperaturer højere end 50 C over stuetemperatur. * Hvis køkkenskabe er højere end overkanten af komfuret, skal de stå mindst 11 cm fra siden af komfuret. * Minimumsafstanden mellem kogepladerne og hylder og emhætter skal være mindste 660mm fra kogepladen. Er der ingen emhætte, skal afstanden være mindst 700 mm til overskabe. 5

9 3. 2 JUSTERING AF FØDDERNE Dit komfur står på 4 justerbare fødder. Da fødderne justeres lavt, er det nødvendigt at kontrollere, om de er jævne, inden komfuret installeres. De kan justeres ved at dreje fødderne med uret, hvis det er nødvendigt. Apparatet kan løftes 15 mm med fødderne. Hvis fødderne justeres korrekt, må apparatet ikke flyttes ved at trække i det, kun ved at løfte komfuret. Det er nødvendigt at trække ovnskuffen ud for at justere fødderne. Fødderne kan justeres fra indersiden. 3.3 STRØMFORBINDELSE OG SIKKERHED Når strømmen tilsluttes, skal nedenstående instruktioner følges. * Komfuret skal installeres af en autoriseret installatør. Garantien bortfalder, hvis komfuret er blevet installeret forkert. Komfuret skal ekstrabeskyttes (jordforbindes) jf. stærkstrømsreglementet. Producenten/importøren kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået pga. manglende eller beskadiget jordforbindelse. * Tilførselsledningen må ikke røre overfladen af apparatet. Brug aldrig en forlængerledning. Fare for overophedning * Hvis tilførselsledningen bliver beskadiget, skal du kontakte en autoriseret tekniker. Kablet skal udskiftes af en autoriseret tekniker. * Tilsluttes strømmen forkert, kan det beskadige apparatet. Garantien bortfalder, hvis komfuret er fejlmonteret. * Apparatet tilsluttes 400V 3N i spænding. Hvis strømnettet afviger fra de angivne værdier, skal du øjeblikkeligt kontakte vores autoriserede teknikere. Elektriske kabler må ikke røre varme dele af apparatet. Elektriske kabler må ikke røre bagsiden af apparatet. Ellers kan de elektriske kabler beskadiges. Dette kan føre til kortslutninger. * Der skal installeres en sikring i HFI-relæet med en kontaktflade på mindst 3,0 mm på 16 A. 6

10 * Dette apparat er leveret med en fast forbindelse til elforsyningen. Tilkoblingen skal udføres af en autoriseret installatør GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSANVISNINGER * Dette apparat er produceret i overensstemmelse med de relaterede sikkerhedsanvisninger, der er forbundne med elektriske apparater. Reparation og vedligeholdelse skal udføres af autoriserede teknikere. Installation og reparation, der ikke følger reglerne, kan sætte dig selv i fare. * Overflader på ovnen varmes op under brug. Indersiden af ovnen, varmeelementer og damp, der kommer ud af den, er meget varmt. Selv hvis apparatet er slukket, vil disse dele være varme i lang tid. Rør ikke disse varme overflader. Hold børn fra apparatet. * Forlad ikke apparatet, når der bruges faste eller flydende fedtstoffer. De kan bryde i brand under ekstrem varme. Hæld aldrig vand på flammer fra brændende olie. Dæk panden med et låg for at kvæle de flammerne. *Temperaturknapperne skal drejes, før apparatet tænder. Ellers fungerer apparatet ikke. * Læg ikke tunge eller brændbare genstande (nylon, plastikposer, papir, stof... osv) i skuffen. * Sluk for strømmen, når apparatet ikke bruges. * Apparatet må kun opbevares og benyttes i et opvarmet lokale x 4 mm ² 220V~ 3 x 4 mm ² 230V~ 3 x 4 mm ² 240V~ 5 x 1.5 mm ² 380V~,3N~ 5 x 1.5 mm ² 400V~,3N~ 5 x 1.5 mm ² 415V~,3N~ 4 x 2.5 mm ² 380V~,3N~ 4 x 2.5 mm ² 400V~,3N~ 4 x 2.5 mm ² 415V~,3N~ 7

11 DEL 4: BRUG AF DIT KOMFUR 4. 1 DIT KOMFURS GENERELLE FREMTONING OG TEKNISKE EGENSKABER HKK66 NEDERSTE VARMEELEMENT ØVERSTE VARMEELEMENT GRILL TURBOELEMENT 1100 WATT 1200 WATT 2000 WATT 2000 WATT 4. 2PRÆSENTATION AF KONTROLPANELET OG DETS FUNKTIONER TE66 Ovnfunktion Afbryder Ovntermostat Afbryder Venstre frontelement Højre bagelement Max Venstre bagelement Højre frontelement 4. 3 BRUG AF KOGEPLADER De elektriske kogeplader styres med 7 gradmærkede knapper. 0 står for slukket. Funktionerne for de sidste 6 grader er vist nedenunder Simre 2-3..Lav varme Tilberedning stegning og kogning 4 3 Keramisk kogeplade 8

12 Den øverste del af kogepladerne er dækket af et beskyttende materiale, der er varmeresistent. Sæt den elektriske kogeplade på "3" og lad så pladen være tændt i 5 minutter for at brænde, og på den måde hærde det beskyttende lag ved førstegangsbrug. Når der bruges elektriske kogeplader, er det nødvendigt, at holde øje med at brugte pander har en glat bund. Hvis der bruges pander med passende størrelse og glatte bunde, kan du få mest ud af din kogeplade. Det anbefales ikke, at bruge små pander på den store zone, da dette vil forårsage varmetab og medføre, at der spildes energi. RIGTIGT FORKERT rund pandebund FORKERT lille diameter på pandebunden FORKERT panden står ikke lige Sørg for, at kogepladen står på "0", når du ikke bruger den. Rør aldrig kogepladen efter brug, da den vil være varm i et stykke tid. Børn bør ikke være i nærheden af den. Rens den elektriske kogplade med en våd klud efter brug. Hvis pladen er ekstremt snavset, kan den renses med vand og rengøringsmiddel. Opvarm pladen i et par minutter for at tørre den efter rengøring. Dobbelt- eller ovale plade Den dobbelte eller ovale zone kan varmes op i to positioner. Hvis den store diameter skal varmes op, skal knappen sættes til. Både den store og lille del af pladen vil så varmes op. Hvis den ovale del af kogepladen skal varmes op, skal knappen stå på. Både den ovale og den runde del vil så bruges

13 4.4 BRUG AF OVNDELEN Brug af funktionsknapper Denne knap lader dig vælge blandt ovnens funktioner. Funktionerne og deres indstillinger vises i følgende tabel. Der er også detaljerede beskrivelser af deres funktioner i de næste sider. Din ovnlampe vil lyse. Din ovnlampe, den røde advarselslampe og blæseren starter. Bruges til at optø frossen mad. Din ovns termostat, advarselslamperne og varmeelementerne starter. Din ovns termostat, advarselslamperne og varmeelementerne starter. Din ovns termostat, advarselslamperne, blæser, og grillelementet starter. Din ovns termostat, lamper og laveste elementer starter. Din ovns termostat, advarselslamper og laveste varmeelement starter. 10

14 Optøning Du kan starte optøningsprocessen ved at sætte den frosne mad i ovnen og dreje knappen til dette tegn. Dette program koger ikke maden, det optør den bare på meget kort tid. Placer maden, der skal optøs, på den tredje ovnribbe fra bunden på en ovnrist. Placer en bakke nederst i ovnen for at opsamle det vand, der kommer fra optøningen. Nederste Øverste elementer Denne opvarmning, der er den traditionelle metode, spreder varmen ligeligt i den øverste og nederste del af ovnen og sørger for, at toppen og bunden af din ret får lige meget varme. Det anbefales, at der forvarmes i 10 minutter. Lad maden, der skal lægges i et ildfast fad, stege i den anbefalede periode. Nederste-øverste element anbefales til at bage kager, lasagne, pizza og tærter. Når tilberedningen er færdig, skal du slukke på ovnknappen, temperaturvælgeren og afbryde tidsprogrammet. Tag den tilberedte mad ud af ovnen, stil den et sikkert sted og åbn ovndøren og sørg for, at ovnen køles helt ned. Da ovnen på det tidspunkt er varm, skal du undgå at røre ved den og holde børn væk fra den. Blæser og Nederste Øverste element (varmluft) Den varme luft fra nederste og øverste element spredes i ovnen med blæseren. Temperaturvælgeren skal justeres til det antal grader, der anbefales til retten. Drej ovnknappen til denne funktions symbol og indstil tilberedningstiden til den, der anbefales til retten, og forvarm ovnen i ti minutter. Maden, der skal ligge i et ildfast fad, stilles ind i ovnen og tilberedes. Generelt er dette den bedste måde at bage kager på. Hver del af retten vil blive kogt lige meget i denne funktion. Det er en god måde at tilberede mad i et enkelt fad. Når tilberedningen er færdig, skal der slukkes for ovnknappen og temperaturvælgeren. Afbryd ovnens timer og tag den tilberedte mad ud af ovnen og stil den et sikkert sted. Åbn ovnens dør og lad den køle af. Kom ikke for tæt på, før den er kølet af og hold børn væk. 11

15 Grill Forvarm ovnen i 5 minutter. Placer maden på risten og anbring risten på en af de øverste ribber. Placer bradepanden under risten. På den måde opsamles alt fedt og saft i bradepaden. Ovnen bliver meget varm under grillning - derfor bør børn holdes på sikker afstand. Under grillning skal ovndøren være lukket. Advarsel: Under grillning må temperaturvægleren maks. sættes på 190ºC. Nederste element Med denne funktion spredes varmen fra nederste element. Denne funktion er god til at opvarme maden i stedet for at tilberede den. Nederste element og blæser Med denne funktion spredes varmen fra nederste element og blæseren. Denne funktion kan bruges til at opvarme maden på kort tid Tilbehør brugt i ovnen Du kan bruge glasfade, kageforme, specielle ovnfade der passer til at blive brugt i ovnen, hvilket du kan forsikre dig om hos forhandleren, ud over de bradepander, grillriste. Der blev leveret med din ovn. Læg mærke til de informationer, der blev givet fra producentens side. Hvis der bruges små skåle, skal de placeres på risten så de står på midten. De følgende informationer skal følges for emaljerede skåle. Hvis maden ikke dækker ovnfadet helt, hvis den tages fra en dybfryser eller hvis fadet bruges til at opsamle madsafter der flyder fra grillmad, kan der ses ændringer i formen på skålen på grund af de høje temperaturer under tilberedningen. Fadet vil vende tilbage til sin gamle form, når det er kølet ned igen..dette er en normal fysisk reaktion, der opstår under varmeoverførsler. Lad ikke fade eller skåle af glas stå i kulden, efter de er brugt i ovnen. De må ikke stilles på kolde eller våde underlag. Stil dem enten på et viskestykke eller en bordskåner, så de køles langsomt ned. Ellers kan glasset gå itu. Hvis du vil bruge den store grillrist, skal du stille en pande på en af de lavere fade for at opsamle olien. Hæld en smule vand i for at gøre panden nem at gøre rent. Brug 4. og 5. ribbe, når du griller, og olier 15grillristen så dine ingredienser ikke sidder fast på grillristen. 12

16 DEL 5 : RENSNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF DIT KOMFUR 5. 1 RENSNING Sørg for, at alle knapper er slukkede og at dit apparat er kølet af, før du renser dit komfur. Tag strømmen fra apparatet. Kontroller om dine rengøringsmidler er passende og anbefalede af producenten, før du bruger dem på komfuret. Brug ikke kaustisk rensemidler, slibemiddel, ståluld eller hårde genstande, da de kan beskadige overflader. Hvis der er væsker på din ovn under opvarmning, kan emaljen blive beskadiget. Overflydende væsker skal derfor straks fjernes. Rensning af indersiden af ovnen Sørg for, at ovnen er frakoblet strømnettet, før den renses. Indersiden af den emaljerede ovn renses bedst, når den er varm. Tør ovnen af med en blød klud, der er dyppet i sæbevand efter hver brug. Bagefter skal du tørre den af med en fugtig klud en gang til og derefter tørre den. Det kan være nødvendigt med et flydende rensemiddel en gang imellem for at sørge for en komplet rengøring. Brug ikke pulver eller tørre rengøringsmidler. Rengøring af ovndøren For at rense ovndøren på din ovn, skal du bruge vinduesrens. Bagefter skal det vaskes af og tørres med en tør klud. Glasset kan trækkes ud, når det skal gøres rent som beskrevet i følgende instruktion. * Åbn døren. * Træk metalstangen gennem hullerne som vist på billedet * Udfør denne proces for begge hængsler. * Løft let op i døren, og træk blidt udad. Døren vil nu kunne tages ud. * Placer det nu igen i hængslerne og sæt stængerne i for at fastgøre det. Rens ikke ovndøren, mens glaspanelerne er varme. Hvis du gør det, kan glaspanelerne gå itu. Hvis der opstår problemer, skal du kontakte en autoriseret tekniker. Rensning af en keramisk kogeplade Før du starter rengøringen, skal den keramiske kogeplade køle ned. Sørg for, at rensematerialet ikke indeholder partikler, der kan ridse glasset. Brug creme og flydende rensemidler. Keramiske overflader skal renses med koldt vand og tørres af med en blød klud, så der ikke er nogen rengøringsmidler tilbage. Brug paletten, der kom med produktet, til at fjerne madrester. Sukkerindeholdende madvarer skal fjernes lige efter, de er spildt, og før glasset køler af. Rengøringsredskaber af stål kan skade keramisk glas. Er der støv på overfladen, skal det fjernes med en våd klud. Skifter den keramiske overflade farve, har det ikke betydning for den keramiske overflades holdbarhed og funktionalitet. Farveændringer er resultat af, at rester ikke fjernes, erosion på grund af gryder og pander og at der ikke bruges korrekte rengøringsmidler og ikke på grund af ændringer i materialet. Rensepaletten skal altid bruges, før der påføres kemikalier. Med denne kan du fjerne selv det mindste skidt fra overfladen. 13

17 Materialer der er svære at rense, sådan som flydende plastik, olie og sukkerrester kan let fjernes med kniven. Paletten er farlig, da den er udstyret med en knivsæg og skal derfor holdes utilgængelig for børn. Pas på at du ikke skraber silikonekittet på siderne af glasset væk med paletten. 5.2VEDLIGEHOLDELSE Sådan skiftes ovnlampen Pæren skal være 230 V, 25 Watt, Type E14. Ovnen skal være afkølet, før pæren skiftes. Rengøring af ovndør For at fjerne ovndøren: Åbn døren helt (1) 1 Latch blokering 2 Support forsænket Flyt tappen ved dør hængslet som vist på billedet (2) Luk døren næsten helt i (3) og fjern døren ved at trække den mod dig selv. NB! For at montere døren igen, følg denne vejledning i modsat rækkefølge! Kontroller, at døren efter påmontering sidder korrekt og helt fast. 3 14

18 DEL 6: REPARATION OG TRANSPORT 6,1 Krav før du kontakter en reparatør Hvis ovnen ikke fungerer; Ovnen kan være sluttet fra, eller en sikring kan være sprunget. Hvis ovnen ikke opvarmes; Temperaturen er muligvis ikke justeret på ovnens temperaturknap. Hvis der ikke er lys i den indvendige lampe; Kontroller, om der er sat strøm til. Du skal kontrollere, om lamperne er defekte. Hvis de er defekte, kan du skifte dem ved at følge guiden. Tilberedning (Hvis den øverste og nederste del ikke varmer lige meget) ; Kontroller placeringen af pander, kogeperioder og temperaturværdier ud fra manualen. Har du problemer ud over disse, skal du ringe til en autoriseret tekniker. 15

19 Dette symbol på apparatet eller dets emballage viser, at det ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på den lokale genbrugsplads for elapparater og elektronik. Ved at sørge for korrekt bortskaffelse af dette apparat kan man hjælpe til at undgå potentielle negative følgevirkninger for miljø og mennesker, som ellers kunne udløses, hvis affaldshåndteringen af dette apparat var mangelfuld. Nærmere oplysninger om recirkulering af dette apparat fås ved kontakt til kommunens afdeling for teknik og miljø, renovationsselskabet eller den butik, hvor apparatet blev købt.

20 OPERATING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS OF ELECTRICAL FREESTANDING OVEN

21 Dear Customer, We take offering quality products more than your expectation as a goal, offers you the products produced in modern facilities carefully and particularly tested for quality. This manual is prepared in order to help you to use your appliance that is manufactured by the most recent technology, with confidence and maximum efficiency. Before using your appliance, carefully read this guide that includes the basic information for right and safe installation, maintenance and use and contact to the nearest Authorized Service for mounting of your product.

22 CONTENTS : 1. PRESENTATION AND SIZES OF PRODUCT 2. WARNINGS 3. INSTALLATION AND PREPARATIONS FOR USE 4. USE OF YOUR OVEN 5. CLEANING AND MAINTENANCE 6. SERVICE AND TRANSPORT 1

23 PART 1 : PRESENTATION AND SIZES OF PRODUCT 2

24 PART 2 : WARNINGS TAKE ALL IMPORTANT SECURITY MEASURES AND READ THE MANUAL COMPLETELY BEFORE USING THE APPLIANCE This appliance has been designed for non-professionel, domestic use only. Surely control whether there is any damage after you unpacked the appliance. If there is any defect; do not use the appliance and immediately contact to the authorized maintenance service. As the materials used for package ( nylon, stapler, strafoam. etc. ) may cause harmful effects to children, they should be collected and removed immediately. The appliance must be set up by an authorized technician and put into use. The producer is not responsible for any damage that might be caused by defective placement. Before connecting your appliance to the electric, carefully control whether it is appropriate for the features determined on the package and/or data plate on the appliance. Compare the features of the electricity organization with the technical information on the presentation label before plugging the appliance in. The feeding cable must never be changed by the customer. When it is damaged by any reason, please contact to your authorized service. Before changing the oven s lamp, plug it off. Turn the appliance off before the operations such as cleaning or maintenance. You can do it after plugging it off or turning the main switches off Some parts of appliance may hold its heat for a long time, it is required to wait for it to cool before touching onto the points that are exposed to the heat directly. This appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced physical, sensory and mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 3

25 Do not keep flammable materials close while the appliance is operating. Pay attention to the cables of the other electrical devices operating near the appliance, so as not to touch to hot points. Pay attention the switches to be 0, when the appliance does not operate. The glass covers that some models have may crack when they are exposed to extreme heat. Do not cover the glass cover without being sure that the cooker is off and cooled completely. This manual is prepared for more than one model in common. Your appliance may not have some of the features that is explained in manual. Pay attention to the expressions that have figures, while you are reading the operating manual. Keep children away from the oven. In case that cracks are visible and ceramic surfaces of the oven is to switch off immediately to prevent electrical shocks. During the use the appliance gets hot. Take special care to prevent touching of heating elements inside oven cavity. During grilling mode the oven door should be closed. Do not use steam cleaners for cleaning the cooking hobs and oven cavity. Before opening the lid covering the hotplates, take care that no liquids are on the top of the lid. The lid is to closed not earlier than hobs have been cooled down. Take care that the lid is in correct position under operation. In case that highlight-halogen heaters are installed as hob elements do not stare into the light. In case that the oven will be placed on a socket steps must be resorted to prevent falling down of the oven from the socket. FOR EFFICIENCY AND SECURITY OF APPLIANCE, WE RECOMMEND YOU ALWAYS TO USE THE ORIGINAL SPARE PARTS AND TO CALL ONLY OUR AUTHORIZED SERVICES WHEN IN CASE OF A NEED. 4

26 PART3 : INSTALLATION AND PREPARATION FOR USE This modern, functional and practical oven, that was manufactured with the most quality parts and materials, will meet your needs in every respect. You must surely read this manual in order not to have any problem in future and to be able to have successfull results. The following information are the required rules for right installation and service processes. It must be read especially by the technician who will install the appliance. Contact to Authorized Service for mounting of your oven INSTALLATION OF OVEN There are some factors that must be paid attention to while installing your oven. Surely pay attention to our below suggestions in order to be able to prevent any problems and/or dangerous situations that may occur later. It can be placed close to other furniture on condition that in the area where the oven is set up, the furniture s height must not exceed the height of the cooker panel. Pay attention not to place it near the refrigerator, there must be no flammable or in flammable materials such as curtain, waterproof cloth etc. that will begin to burn quickly, while selecting place for oven. It is required there must be at least 2 cm blank space between the back cover of oven and wall for air circulation. The furniture close to oven must be manufactured resistant to heat more than 50 C of the room temperature. If the kitchen furniture are higher than the pan which the oven s cookers are on, it must be at least 11 cm away from the oven s side. The minimum heights from the oven s pan and wall cupboards and paddle boxes with fan over the oven, are shown as below. Thus, the paddle box must be at minimum 650 mm height from the cooker pan. If there is no paddle box, this height must not be less than 700 mm. 5

27 3. 2 ADJUSTMENT OF FEET Your oven stands on 4 adjustable feet. As the feet are adjusted in low location, it is required to control whether it is balanced before installing the oven. You can make this adjustment as turning the feet clockwise if required. It is possible to raise the appliance maximum 15 mm via the feet. If the feet are adjusted appropriately, it is required not to move the appliance by dragging, otherwise it is required to place it by lifting it up. It is required to bring the oven s drawer out to adjust the appliance s feet. The feet can be adjusted from inside via the small change. 3.3 ELECTRIC CONNECTION AND SECURITY During the electric connection, surely follow the instructions below. The earthing cable must be connected to the terminal. You have to ensure the cable with insulation to be connected to the power source during the connection of cable. If there is not any appropriate earthed electric outlet in accordance with regulations in the place where the appliance will be installed, immediately contact to our authorized service. The earthed electric outlet must be close to the appliance. Surely do not use the extension cord. The feeding cable must not touch to the hot surface of the product. In case the feeding cable is damaged, surely contact to Qualified Service. The cable must be changed by the authorized service. The wrong electric connection may damage your appliance. Such damage is not in guarantee extent. The appliance is adjusted as appropriate for Volts and 400V 3N Volts of electricity. If the network electricity is different than this informed value, immediately contact to our authorized service. The electric cable must not touch to the hot parts of appliance. The electric cable must not touch the back part of the appliance. Otherwise the electric cable of appliance may be damaged. And this situation may cause short circuit. The producer firm declares that it has no responsibility against any kind of damages and losses that emanate from the following security norms. There is to install an all pole disconnector inside the supply circuit with a contact opening of at least 3.0mm rated 32A and delay functioning type. 6

28 The appliance is provided for fixed connection to the power supply. The connection of the appliance to an electrical source must be done by authorized technician GENERAL WARNINGS AND MEASURES Your appliance is produced in accordance with the related security instructions connected with electrical appliance. The maintenance and repair works must be made just by the authorized service technician who is trained by the producer firm. The installation and repair works whitout following rules may endanger you. Its outside surfaces heat while your appliance operates. The interior surfaces of oven, components that ensures the heat and steam that goes out are quite hot. Even if the appliance is turned off, these parts hold its heat for a specific time. Do not touch onto the hot surfaces. Keep children away. Do not leave the cooker while cooking with solid or liquid oils. There may be flaming up on condition of extreme heating. Never pour water to the flames occuring from oil. Cover the saucepan or frypan with its cover in order to choke the flame that was occured in this case and turn the cooker off. The oven and heat adjustment switches must be adjusted and oven s clock must be programmed for cooking in your oven. Otherwise the oven does not operate. Do not leave anything on it when the door or drawer of oven is open. You may unbalance your appliance or break the cover. Do not put heavy things or flammable, burnable goods (nylon, plastic bag, paper, cloth etc.) into the lower drawer. Plug it off when you do not use the appliance and keep the gas valve off. Protect your appliance against atmospheric effects. Do not leave it to effects such as sun, rain, snow, powder etc x 4 mm ² 220V~ 3 x 4 mm ² 230V~ 3 x 4 mm ² 240V~ 5 x 1.5 mm ² 380V~,3N~ 5 x 1.5 mm ² 400V~,3N~ 5 x 1.5 mm ² 415V~,3N~ 4 x 2.5 mm ² 380V~,3N~ 4 x 2.5 mm ² 400V~,3N~ 4 x 2.5 mm ² 415V~,3N~ * This appliance must be earthed. * For this connection a power lead of wire type H05V V -F should be used. 7

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

ART.NR. 751-019 DK UK. Toasterovn...2 Toaster oven...5. www.ideline.com

ART.NR. 751-019 DK UK. Toasterovn...2 Toaster oven...5. www.ideline.com ART.NR. 751-019 DK UK Toasterovn...2 Toaster oven...5 www.ideline.com DK INTRODUKTION Før De tager Deres toasterovn i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler Dem tillige,

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Model: VOC75 / VOC70

Model: VOC75 / VOC70 Model: VOC75 / VOC70 Brugsvejledning DK 3 Users manual UK 6 113-090213 1 DK Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner 3 Udpakning og opstilling 3 El-tilslutning 3 Opstart 3 Termostaten 4 Afrimning 4 Lys

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Pump load: Blower (aux) load: Light load: Heater load: 400V, 50 Hz 11000 W 3 x 16 A Max. 3 x 3000 W Total sum of

Læs mere

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings QVEX Clima Revideret 12-10-2011 /JLK mit: JLK CC: Dato: 12-10-2011 Indhoidsfortegnelse I Table

Læs mere

Model: CF77. Brugsvejledning DK 3 Users manual UK

Model: CF77. Brugsvejledning DK 3 Users manual UK Model: CF77 Brugsvejledning DK 3 Users manual UK 5 113-090213 1 DK Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner 3 Udpakning og opstilling 3 El-tilslutning 3 Opstart 3 Termostaten 4 Afrimning 4 Vedligeholdelse

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

Håndvægtsstativ. Samlevejledning

Håndvægtsstativ. Samlevejledning Håndvægtsstativ Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...4 Komponenter...5 Monteringsdele...6 Værktøj...6 Samling...7 Vedligeholdelse...14

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM COVER COUNTER SYSTEM NEW ork NEW OF working OF WAYS ways WORK DESIGNERS Flemming Busk, architect MAA, MDD Stephan Hertzog, designer AD, MDD Winners of several Red

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

02/2010. Mod:TOP50N/T. Production code:uf50g

02/2010. Mod:TOP50N/T. Production code:uf50g 02/2010 Mod:TOP50N/T Production code:uf50g DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af fryseren, bør De læse denne brugsvejledning igennem. 2. Det er brugers ansvar at anvende fryseren i

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D

INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D GARANTI Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter hensigten, beklager

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af køkkenmedarbejdere med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af stuepiger med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Forord Brug

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

SCB92MX8. classic 90 CM GASKOMFUR MED OVNE(1 MULTIFUNKTION) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A

SCB92MX8. classic 90 CM GASKOMFUR MED OVNE(1 MULTIFUNKTION) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A SCB92MX8 classic 90 CM GASKOMFUR MED OVNE(1 MULTIFUNKTION) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A EAN13: 8017709149963 5 brændere Venstre bag : 1,80 kw Venstre frem: 3,00 kw Midte: ekstra hurtig 3,50 kw Højre bag:

Læs mere

Model: BC30 / BC60. Brugsvejledning DK 3 Users manual UK 6

Model: BC30 / BC60. Brugsvejledning DK 3 Users manual UK 6 Model: BC30 / BC60 Brugsvejledning DK 3 Users manual UK 6 1 DK Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner 3 Udpakning og opstilling 3 El-tilslutning 3 Hvor er hvad 4 Opstart 4 Termostaten 4 Lys 5 Afrimning

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information Beovox 5000 versions Bang & Olufsen designed the Beovox 5000 for the Beolab 5000. During the period the Beolab 5000 was available (1967 1972) 3 different versions of the Beovox 5000 were released. In this

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekte højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Head rest

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller INDHOLD BESKRIVELSE... 4 KOM I GANG... 6 Strøm... 6 Forstærker forbindelse... 6 Afspilning af plade... 6 USB/SD afspilning og optagelse... 7 VEDLIGEHOLDELSE... 9 Skift tonearm

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK / FORORD Sten er et af naturens smukkeste materialer og er skabt gennem tusindvis af år. Derfor er to møbler af sten aldrig helt ens. Disse forskelligheder er skabt

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

Recall information fra C. Reinhardt

Recall information fra C. Reinhardt Ballerup, den 19. januar 2016 Recall information fra C. Reinhardt Kære alle Vi har modtaget en recall fra Suzuki Global. I dette brev kan du læse de vigtigste punkter vedrørende problemerne og hvordan

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

DK Elektronisk vinkøleskab...2 UK Electronic wine cooler...4 758-039

DK Elektronisk vinkøleskab...2 UK Electronic wine cooler...4 758-039 DK Elektronisk vinkøleskab...2 UK Electronic wine cooler...4 758-039 DK INTRODUKTION For at De kan få mest glæde af Deres nye vinkøleskab, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning, før De

Læs mere

BLACK SERIES DK Elektrisk brødrister...2 UK Electronic toaster...6

BLACK SERIES DK Elektrisk brødrister...2 UK Electronic toaster...6 BLACK SERIES 243-016 DK Elektrisk brødrister...2 UK Electronic toaster...6 DK For at du kan få mest mulig glæde af din nye brødrister, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager brødristeren

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

Better driving experience guaranteed!

Better driving experience guaranteed! MAXIMUM RESPONCE Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin MAXIMUM RESPONCE Better driving experience guaranteed! Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin For at forbedre

Læs mere

A2PYID CM OPERA INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A STOR OVN - A LILLE OVN

A2PYID CM OPERA INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A STOR OVN - A LILLE OVN A2PYID-6 100 CM OPERA INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A STOR OVN - A LILLE OVN EAN13: 8017709145804 5 induktionszoner med fuld effekt Venstre bag: Ø 145 mm, 1,40 kw Booster

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

CONCEPT PRESENTATION

CONCEPT PRESENTATION CONCEPT PRESENTATION Bio Lights I/S BIO LIGHTS Ideen Bio Lights blev dannet på baggrund af en ide med et lysmast koncept, der er grønt, kan placeres hvor som helst, og bruger en af de ældste teknikker

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

A2PYID-8 nyhed 100 CM OPERA INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A

A2PYID-8 nyhed 100 CM OPERA INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A A2PYID-8 nyhed 100 CM OPERA INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709155025 5 induktionszoner med fuld effekt Venstre bag: Ø 180 mm, 1,85 kw - Booster 3,0 kw Venstre

Læs mere

A DK GB. Pressure Differential Controls TD56-2. Instructions

A DK GB. Pressure Differential Controls TD56-2. Instructions 99.39.03-A DK GB Pressure Differential Controls TD56-2 Instructions Fig. 1A DK 1. Nedre kammer nippelbøsning 2. Øvre kammer nippelbøsning 3. Gummi membran 4. Fjeder 5. Justering af setpunkt GB 1. Lower

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

Frame System Part Numbers

Frame System Part Numbers 52 FRAMES Frame System Part Numbers Square Corner Part Numbers Round Corner Part Numbers White Black Almond Gray Brown Navy Taupe Black Almond Gray Brown Sizes Insert (not included) 2 x 4 1 59 / 64 x 3

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Cooking Plate EV816. Type of Cooking Plate : Electric Number of Cooking plates : 1

Cooking Plate EV816. Type of Cooking Plate : Electric Number of Cooking plates : 1 Cooking Plate EV816 Color : Type of Cooking Plate : Stainless Steel Electric Number of Cooking plates : 1 Diameter Large Cooking plate ( mm ) : 187 Power Large Cooking plate ( Watt ) : 1500 Diameter Small

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere