=. Stil temperaturknappen på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "=. Stil temperaturknappen på"

Transkript

1 FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66

2 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede med hensyn til kvalitet. Din manual er lavet til at hjælpe dig med at bruge dette apparat, der er produceret med den nyeste teknologi for at opnå den højeste effektivitet. Før du bruger apparatet, skal du nøje gennemlæse denne manual, der indeholder informationer om korrekt og sikker opsætning, vedligeholdelse og brug og kontakte den nærmeste autoriserede tekniker for opsætning af dit produkt.

3 Før komfuret anvendes første gang Brænd ovnen ren W Hold børn under opsyn! Komfuret bliver meget varmt. Husk at fjerne emballagen inde i ovnen Inden du anvender ovnen første gang, skal du brænde den ren. Sørg for en god ventilation ved at starte emhætten eller ved at åbne et vindue. Gør som følger: 1 Åbn ovnlågen og fjern alt tilbehør fra ovnen. 2 Luk ovnlågen. Sæt ovnen til over-/undervarme =. Stil temperaturknappen på 200 C. 3 Lad ovnen stå på denne indstilling i ca.1 time. 4 Skift til grillfunktion. Indstil funktionsknappen til maks. grill. 5 Lad ovnen stå på denne indstilling i ca. 30 minutter. 6 Sluk for komfuret. 7 Lad derefter ovnlågen stå åben i ca. 2 timer, og luft ud i køkkenet. 8 Rengør ovnen, lågen og ovnens ribber med varmt vand og opvaskemiddel. Tør ovnen af. Ovnen kan fortsat lugte lidt i den første tid, den anvendes. Det påvirker ikke madens smag, og det er ikke sundhedsskadeligt. Rengør tilbehøret Vask plade, bradepande mm. i varmt vand med opvaskemiddel. Skyl, og tør tingene af.

4 INDHOLD: 1. PRÆSENTATION AF PRODUKT OG DIMENSIONER 2. ADVARSLER. 3. INSTALLATION OG FORBEREDELSE TIL BRUG 4. BRUG AF DIT KOMFUR 5. RENSNING OG VEDLIGEHOLDELSE 6. REPARATION OG TRANSPORT 7. GARANTI 8. AUTORISEREDE SERVICEVÆRKSTEDER 1

5 DEL 1: PRÆSENTATION AF PRODUKT OG DIMENSIONER 1- Betjeningspanel 2- Håndtag 3- Magasinskuffe 4- Justerbare ben 5- Ovnlåge 6- Bradepande 7- Bageplade 8- Rist 9- Ovnlys 10- Glaskeramisk kogeplade 11- Dobbelt zone 12- Restvarmeviser 13- Ø14,5 kogezone 14- Ø 18,0 kogezone 2

6 DEL 2: ADVARSLER SØRG FOR AT EFTERLEVE ALLE SIKKERHEDSANVISNINGER OG LÆSE MANUALEN, FØR DU BRUGER APPARATET * Dette apparat er kun designet til uprofessionel, hjemmebrug. * Efterse apparatet nøje for skader, når du har pakket det ud. Hvis der er defekter på apparatet, skal du ikke bruge det og i stedet med det samme kontakte autoriserede reparatører. Da materialerne, der bruges i indpakningen ( nylon, clips, flamingopap,. osv. ) kan være skadelige for børn, bør de samles sammen og fjernes med det samme. * Apparatet skal sættes op af en autoriseret tekniker, før det bruges. Producenten/importøren er ikke ansvarlig for skader, der kan opstå af forkert placering/installation. * Før du tilslutter apparatet til strømmen, skal du nøje kontrollere, om den stemmer overens med de egenskaber, der er defineret på pakken og/eller typeskiltet på apparatet. * Sammenlign standarderne fra din el-leverandør med de tekniske informationer på typeskiltet, før du sætter strøm til apparatet. * Hvis du ikke skal bruge apparatet i lang tid, skal strømmen tages fra. Hold hovedafbryderen på Fra. * Tilførselsledningen må aldrig skiftes af kunden. Hvis den på nogen måde beskadiges, skal du venligst kontakte en autoriseret reparatør. * Før du skifter ovnlampen, skal du slå strømmen fra. * Sluk for apparatet, før du renser eller vedligeholder det. Du kan gøre det, når hovedafbryderen er slukket eller stikket er taget ud af stikkontakten. * Visse dele af apparatet kan være varme i lang tid, derfor skal du vente, før du rører ved dele, der bliver udsat for varme. 3

7 Hold ikke brændbare materialer tæt på apparatet, når det er tændt. * Hold øje med ledninger fra andre elektriske apparater tæt på komfuret, så de ikke rører varme punkter. * Sørg for at knapperne står på "0, når apparatet ikke bruges. * Denne manual er lavet, så den passer til mere end en model. Dit apparat kan mangle nogle af de funktioner, der forklares i manualen. Hold øje med de udtryk, der er nummererede, når du læser manualen. * Hold børn væk fra komfuret. * Hvis der er synlige sprækker i de keramiske overflader på komfuret, skal det straks slukkes for at undgå elektrisk stød. * Under brug bliver apparatet varmt. Sørg for, at du ikke rører varmeelementerne inden i ovnen. * Under grilning skal ovndøren være lukket. * Brug ikke damprensning til at rense kogepladerne og selve ovnen. * Hvis komfuret placeres på en sokkel, skal der sørges for, at det ikke kan falde ned. FOR AT SØRGE FOR SIKKERHEDEN OG EFFEKTIVITETEN ANBEFALER VI, AT DU ALTID BRUGER ORIGINALE RESERVEDELE OG KUN BRUGER AUTORISEREDE TEKNIKERE TIL REPARATIONER. 4

8 DEL 3: OPSÆTNING OG FORBEREDELSE TIL BRUG Dette moderne, funktionelle og praktiske komfur, der er produceret med de bedste dele og materialer, vil på alle måder leve op til dine krav. For at sikre effektiv brug, og at du undgår problemer i fremtiden skal du læse denne manual. De følgende informationer er de krævede retningsliner for korrekt installation og vedligeholdelse. Det skal læses af teknikeren, der skal installere apparatet. Kontakt en autoriseret tekniker for opsætning af dit komfur INSTALLATION AF KOMFURET * Der er visse faktorer, der skal holdes øje med, når du installerer dit komfur. Sørg for, at der holdes øje med nedenstående forslag for at undgå problemer og/eller farlige situationer, der kan opstå deraf. * Sørg for, at komfuret ikke placeres ved siden af et køle- eller fryseskab. Det er nødvendigt med mindst 2 cm fri plads mellem komfuret og væggen for luftcirkulation. * Bordplader og skabe tæt på komfuret skal være i stand til at tåle temperaturer højere end 50 C over stuetemperatur. * Hvis køkkenskabe er højere end overkanten af komfuret, skal de stå mindst 11 cm fra siden af komfuret. * Minimumsafstanden mellem kogepladerne og hylder og emhætter skal være mindste 660mm fra kogepladen. Er der ingen emhætte, skal afstanden være mindst 700 mm til overskabe. 5

9 3. 2 JUSTERING AF FØDDERNE Dit komfur står på 4 justerbare fødder. Da fødderne justeres lavt, er det nødvendigt at kontrollere, om de er jævne, inden komfuret installeres. De kan justeres ved at dreje fødderne med uret, hvis det er nødvendigt. Apparatet kan løftes 15 mm med fødderne. Hvis fødderne justeres korrekt, må apparatet ikke flyttes ved at trække i det, kun ved at løfte komfuret. Det er nødvendigt at trække ovnskuffen ud for at justere fødderne. Fødderne kan justeres fra indersiden. 3.3 STRØMFORBINDELSE OG SIKKERHED Når strømmen tilsluttes, skal nedenstående instruktioner følges. * Komfuret skal installeres af en autoriseret installatør. Garantien bortfalder, hvis komfuret er blevet installeret forkert. Komfuret skal ekstrabeskyttes (jordforbindes) jf. stærkstrømsreglementet. Producenten/importøren kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået pga. manglende eller beskadiget jordforbindelse. * Tilførselsledningen må ikke røre overfladen af apparatet. Brug aldrig en forlængerledning. Fare for overophedning * Hvis tilførselsledningen bliver beskadiget, skal du kontakte en autoriseret tekniker. Kablet skal udskiftes af en autoriseret tekniker. * Tilsluttes strømmen forkert, kan det beskadige apparatet. Garantien bortfalder, hvis komfuret er fejlmonteret. * Apparatet tilsluttes 400V 3N i spænding. Hvis strømnettet afviger fra de angivne værdier, skal du øjeblikkeligt kontakte vores autoriserede teknikere. Elektriske kabler må ikke røre varme dele af apparatet. Elektriske kabler må ikke røre bagsiden af apparatet. Ellers kan de elektriske kabler beskadiges. Dette kan føre til kortslutninger. * Der skal installeres en sikring i HFI-relæet med en kontaktflade på mindst 3,0 mm på 16 A. 6

10 * Dette apparat er leveret med en fast forbindelse til elforsyningen. Tilkoblingen skal udføres af en autoriseret installatør GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSANVISNINGER * Dette apparat er produceret i overensstemmelse med de relaterede sikkerhedsanvisninger, der er forbundne med elektriske apparater. Reparation og vedligeholdelse skal udføres af autoriserede teknikere. Installation og reparation, der ikke følger reglerne, kan sætte dig selv i fare. * Overflader på ovnen varmes op under brug. Indersiden af ovnen, varmeelementer og damp, der kommer ud af den, er meget varmt. Selv hvis apparatet er slukket, vil disse dele være varme i lang tid. Rør ikke disse varme overflader. Hold børn fra apparatet. * Forlad ikke apparatet, når der bruges faste eller flydende fedtstoffer. De kan bryde i brand under ekstrem varme. Hæld aldrig vand på flammer fra brændende olie. Dæk panden med et låg for at kvæle de flammerne. *Temperaturknapperne skal drejes, før apparatet tænder. Ellers fungerer apparatet ikke. * Læg ikke tunge eller brændbare genstande (nylon, plastikposer, papir, stof... osv) i skuffen. * Sluk for strømmen, når apparatet ikke bruges. * Apparatet må kun opbevares og benyttes i et opvarmet lokale x 4 mm ² 220V~ 3 x 4 mm ² 230V~ 3 x 4 mm ² 240V~ 5 x 1.5 mm ² 380V~,3N~ 5 x 1.5 mm ² 400V~,3N~ 5 x 1.5 mm ² 415V~,3N~ 4 x 2.5 mm ² 380V~,3N~ 4 x 2.5 mm ² 400V~,3N~ 4 x 2.5 mm ² 415V~,3N~ 7

11 DEL 4: BRUG AF DIT KOMFUR 4. 1 DIT KOMFURS GENERELLE FREMTONING OG TEKNISKE EGENSKABER HKK66 NEDERSTE VARMEELEMENT ØVERSTE VARMEELEMENT GRILL TURBOELEMENT 1100 WATT 1200 WATT 2000 WATT 2000 WATT 4. 2PRÆSENTATION AF KONTROLPANELET OG DETS FUNKTIONER TE66 Ovnfunktion Afbryder Ovntermostat Afbryder Venstre frontelement Højre bagelement Max Venstre bagelement Højre frontelement 4. 3 BRUG AF KOGEPLADER De elektriske kogeplader styres med 7 gradmærkede knapper. 0 står for slukket. Funktionerne for de sidste 6 grader er vist nedenunder Simre 2-3..Lav varme Tilberedning stegning og kogning 4 3 Keramisk kogeplade 8

12 Den øverste del af kogepladerne er dækket af et beskyttende materiale, der er varmeresistent. Sæt den elektriske kogeplade på "3" og lad så pladen være tændt i 5 minutter for at brænde, og på den måde hærde det beskyttende lag ved førstegangsbrug. Når der bruges elektriske kogeplader, er det nødvendigt, at holde øje med at brugte pander har en glat bund. Hvis der bruges pander med passende størrelse og glatte bunde, kan du få mest ud af din kogeplade. Det anbefales ikke, at bruge små pander på den store zone, da dette vil forårsage varmetab og medføre, at der spildes energi. RIGTIGT FORKERT rund pandebund FORKERT lille diameter på pandebunden FORKERT panden står ikke lige Sørg for, at kogepladen står på "0", når du ikke bruger den. Rør aldrig kogepladen efter brug, da den vil være varm i et stykke tid. Børn bør ikke være i nærheden af den. Rens den elektriske kogplade med en våd klud efter brug. Hvis pladen er ekstremt snavset, kan den renses med vand og rengøringsmiddel. Opvarm pladen i et par minutter for at tørre den efter rengøring. Dobbelt- eller ovale plade Den dobbelte eller ovale zone kan varmes op i to positioner. Hvis den store diameter skal varmes op, skal knappen sættes til. Både den store og lille del af pladen vil så varmes op. Hvis den ovale del af kogepladen skal varmes op, skal knappen stå på. Både den ovale og den runde del vil så bruges

13 4.4 BRUG AF OVNDELEN Brug af funktionsknapper Denne knap lader dig vælge blandt ovnens funktioner. Funktionerne og deres indstillinger vises i følgende tabel. Der er også detaljerede beskrivelser af deres funktioner i de næste sider. Din ovnlampe vil lyse. Din ovnlampe, den røde advarselslampe og blæseren starter. Bruges til at optø frossen mad. Din ovns termostat, advarselslamperne og varmeelementerne starter. Din ovns termostat, advarselslamperne og varmeelementerne starter. Din ovns termostat, advarselslamperne, blæser, og grillelementet starter. Din ovns termostat, lamper og laveste elementer starter. Din ovns termostat, advarselslamper og laveste varmeelement starter. 10

14 Optøning Du kan starte optøningsprocessen ved at sætte den frosne mad i ovnen og dreje knappen til dette tegn. Dette program koger ikke maden, det optør den bare på meget kort tid. Placer maden, der skal optøs, på den tredje ovnribbe fra bunden på en ovnrist. Placer en bakke nederst i ovnen for at opsamle det vand, der kommer fra optøningen. Nederste Øverste elementer Denne opvarmning, der er den traditionelle metode, spreder varmen ligeligt i den øverste og nederste del af ovnen og sørger for, at toppen og bunden af din ret får lige meget varme. Det anbefales, at der forvarmes i 10 minutter. Lad maden, der skal lægges i et ildfast fad, stege i den anbefalede periode. Nederste-øverste element anbefales til at bage kager, lasagne, pizza og tærter. Når tilberedningen er færdig, skal du slukke på ovnknappen, temperaturvælgeren og afbryde tidsprogrammet. Tag den tilberedte mad ud af ovnen, stil den et sikkert sted og åbn ovndøren og sørg for, at ovnen køles helt ned. Da ovnen på det tidspunkt er varm, skal du undgå at røre ved den og holde børn væk fra den. Blæser og Nederste Øverste element (varmluft) Den varme luft fra nederste og øverste element spredes i ovnen med blæseren. Temperaturvælgeren skal justeres til det antal grader, der anbefales til retten. Drej ovnknappen til denne funktions symbol og indstil tilberedningstiden til den, der anbefales til retten, og forvarm ovnen i ti minutter. Maden, der skal ligge i et ildfast fad, stilles ind i ovnen og tilberedes. Generelt er dette den bedste måde at bage kager på. Hver del af retten vil blive kogt lige meget i denne funktion. Det er en god måde at tilberede mad i et enkelt fad. Når tilberedningen er færdig, skal der slukkes for ovnknappen og temperaturvælgeren. Afbryd ovnens timer og tag den tilberedte mad ud af ovnen og stil den et sikkert sted. Åbn ovnens dør og lad den køle af. Kom ikke for tæt på, før den er kølet af og hold børn væk. 11

15 Grill Forvarm ovnen i 5 minutter. Placer maden på risten og anbring risten på en af de øverste ribber. Placer bradepanden under risten. På den måde opsamles alt fedt og saft i bradepaden. Ovnen bliver meget varm under grillning - derfor bør børn holdes på sikker afstand. Under grillning skal ovndøren være lukket. Advarsel: Under grillning må temperaturvægleren maks. sættes på 190ºC. Nederste element Med denne funktion spredes varmen fra nederste element. Denne funktion er god til at opvarme maden i stedet for at tilberede den. Nederste element og blæser Med denne funktion spredes varmen fra nederste element og blæseren. Denne funktion kan bruges til at opvarme maden på kort tid Tilbehør brugt i ovnen Du kan bruge glasfade, kageforme, specielle ovnfade der passer til at blive brugt i ovnen, hvilket du kan forsikre dig om hos forhandleren, ud over de bradepander, grillriste. Der blev leveret med din ovn. Læg mærke til de informationer, der blev givet fra producentens side. Hvis der bruges små skåle, skal de placeres på risten så de står på midten. De følgende informationer skal følges for emaljerede skåle. Hvis maden ikke dækker ovnfadet helt, hvis den tages fra en dybfryser eller hvis fadet bruges til at opsamle madsafter der flyder fra grillmad, kan der ses ændringer i formen på skålen på grund af de høje temperaturer under tilberedningen. Fadet vil vende tilbage til sin gamle form, når det er kølet ned igen..dette er en normal fysisk reaktion, der opstår under varmeoverførsler. Lad ikke fade eller skåle af glas stå i kulden, efter de er brugt i ovnen. De må ikke stilles på kolde eller våde underlag. Stil dem enten på et viskestykke eller en bordskåner, så de køles langsomt ned. Ellers kan glasset gå itu. Hvis du vil bruge den store grillrist, skal du stille en pande på en af de lavere fade for at opsamle olien. Hæld en smule vand i for at gøre panden nem at gøre rent. Brug 4. og 5. ribbe, når du griller, og olier 15grillristen så dine ingredienser ikke sidder fast på grillristen. 12

16 DEL 5 : RENSNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF DIT KOMFUR 5. 1 RENSNING Sørg for, at alle knapper er slukkede og at dit apparat er kølet af, før du renser dit komfur. Tag strømmen fra apparatet. Kontroller om dine rengøringsmidler er passende og anbefalede af producenten, før du bruger dem på komfuret. Brug ikke kaustisk rensemidler, slibemiddel, ståluld eller hårde genstande, da de kan beskadige overflader. Hvis der er væsker på din ovn under opvarmning, kan emaljen blive beskadiget. Overflydende væsker skal derfor straks fjernes. Rensning af indersiden af ovnen Sørg for, at ovnen er frakoblet strømnettet, før den renses. Indersiden af den emaljerede ovn renses bedst, når den er varm. Tør ovnen af med en blød klud, der er dyppet i sæbevand efter hver brug. Bagefter skal du tørre den af med en fugtig klud en gang til og derefter tørre den. Det kan være nødvendigt med et flydende rensemiddel en gang imellem for at sørge for en komplet rengøring. Brug ikke pulver eller tørre rengøringsmidler. Rengøring af ovndøren For at rense ovndøren på din ovn, skal du bruge vinduesrens. Bagefter skal det vaskes af og tørres med en tør klud. Glasset kan trækkes ud, når det skal gøres rent som beskrevet i følgende instruktion. * Åbn døren. * Træk metalstangen gennem hullerne som vist på billedet * Udfør denne proces for begge hængsler. * Løft let op i døren, og træk blidt udad. Døren vil nu kunne tages ud. * Placer det nu igen i hængslerne og sæt stængerne i for at fastgøre det. Rens ikke ovndøren, mens glaspanelerne er varme. Hvis du gør det, kan glaspanelerne gå itu. Hvis der opstår problemer, skal du kontakte en autoriseret tekniker. Rensning af en keramisk kogeplade Før du starter rengøringen, skal den keramiske kogeplade køle ned. Sørg for, at rensematerialet ikke indeholder partikler, der kan ridse glasset. Brug creme og flydende rensemidler. Keramiske overflader skal renses med koldt vand og tørres af med en blød klud, så der ikke er nogen rengøringsmidler tilbage. Brug paletten, der kom med produktet, til at fjerne madrester. Sukkerindeholdende madvarer skal fjernes lige efter, de er spildt, og før glasset køler af. Rengøringsredskaber af stål kan skade keramisk glas. Er der støv på overfladen, skal det fjernes med en våd klud. Skifter den keramiske overflade farve, har det ikke betydning for den keramiske overflades holdbarhed og funktionalitet. Farveændringer er resultat af, at rester ikke fjernes, erosion på grund af gryder og pander og at der ikke bruges korrekte rengøringsmidler og ikke på grund af ændringer i materialet. Rensepaletten skal altid bruges, før der påføres kemikalier. Med denne kan du fjerne selv det mindste skidt fra overfladen. 13

17 Materialer der er svære at rense, sådan som flydende plastik, olie og sukkerrester kan let fjernes med kniven. Paletten er farlig, da den er udstyret med en knivsæg og skal derfor holdes utilgængelig for børn. Pas på at du ikke skraber silikonekittet på siderne af glasset væk med paletten. 5.2VEDLIGEHOLDELSE Sådan skiftes ovnlampen Pæren skal være 230 V, 25 Watt, Type E14. Ovnen skal være afkølet, før pæren skiftes. Rengøring af ovndør For at fjerne ovndøren: Åbn døren helt (1) 1 Latch blokering 2 Support forsænket Flyt tappen ved dør hængslet som vist på billedet (2) Luk døren næsten helt i (3) og fjern døren ved at trække den mod dig selv. NB! For at montere døren igen, følg denne vejledning i modsat rækkefølge! Kontroller, at døren efter påmontering sidder korrekt og helt fast. 3 14

18 DEL 6: REPARATION OG TRANSPORT 6,1 Krav før du kontakter en reparatør Hvis ovnen ikke fungerer; Ovnen kan være sluttet fra, eller en sikring kan være sprunget. Hvis ovnen ikke opvarmes; Temperaturen er muligvis ikke justeret på ovnens temperaturknap. Hvis der ikke er lys i den indvendige lampe; Kontroller, om der er sat strøm til. Du skal kontrollere, om lamperne er defekte. Hvis de er defekte, kan du skifte dem ved at følge guiden. Tilberedning (Hvis den øverste og nederste del ikke varmer lige meget) ; Kontroller placeringen af pander, kogeperioder og temperaturværdier ud fra manualen. Har du problemer ud over disse, skal du ringe til en autoriseret tekniker. 15

19 Dette symbol på apparatet eller dets emballage viser, at det ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på den lokale genbrugsplads for elapparater og elektronik. Ved at sørge for korrekt bortskaffelse af dette apparat kan man hjælpe til at undgå potentielle negative følgevirkninger for miljø og mennesker, som ellers kunne udløses, hvis affaldshåndteringen af dette apparat var mangelfuld. Nærmere oplysninger om recirkulering af dette apparat fås ved kontakt til kommunens afdeling for teknik og miljø, renovationsselskabet eller den butik, hvor apparatet blev købt.

20 OPERATING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS OF ELECTRICAL FREESTANDING OVEN

21 Dear Customer, We take offering quality products more than your expectation as a goal, offers you the products produced in modern facilities carefully and particularly tested for quality. This manual is prepared in order to help you to use your appliance that is manufactured by the most recent technology, with confidence and maximum efficiency. Before using your appliance, carefully read this guide that includes the basic information for right and safe installation, maintenance and use and contact to the nearest Authorized Service for mounting of your product.

22 CONTENTS : 1. PRESENTATION AND SIZES OF PRODUCT 2. WARNINGS 3. INSTALLATION AND PREPARATIONS FOR USE 4. USE OF YOUR OVEN 5. CLEANING AND MAINTENANCE 6. SERVICE AND TRANSPORT 1

23 PART 1 : PRESENTATION AND SIZES OF PRODUCT 2

24 PART 2 : WARNINGS TAKE ALL IMPORTANT SECURITY MEASURES AND READ THE MANUAL COMPLETELY BEFORE USING THE APPLIANCE This appliance has been designed for non-professionel, domestic use only. Surely control whether there is any damage after you unpacked the appliance. If there is any defect; do not use the appliance and immediately contact to the authorized maintenance service. As the materials used for package ( nylon, stapler, strafoam. etc. ) may cause harmful effects to children, they should be collected and removed immediately. The appliance must be set up by an authorized technician and put into use. The producer is not responsible for any damage that might be caused by defective placement. Before connecting your appliance to the electric, carefully control whether it is appropriate for the features determined on the package and/or data plate on the appliance. Compare the features of the electricity organization with the technical information on the presentation label before plugging the appliance in. The feeding cable must never be changed by the customer. When it is damaged by any reason, please contact to your authorized service. Before changing the oven s lamp, plug it off. Turn the appliance off before the operations such as cleaning or maintenance. You can do it after plugging it off or turning the main switches off Some parts of appliance may hold its heat for a long time, it is required to wait for it to cool before touching onto the points that are exposed to the heat directly. This appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced physical, sensory and mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 3

25 Do not keep flammable materials close while the appliance is operating. Pay attention to the cables of the other electrical devices operating near the appliance, so as not to touch to hot points. Pay attention the switches to be 0, when the appliance does not operate. The glass covers that some models have may crack when they are exposed to extreme heat. Do not cover the glass cover without being sure that the cooker is off and cooled completely. This manual is prepared for more than one model in common. Your appliance may not have some of the features that is explained in manual. Pay attention to the expressions that have figures, while you are reading the operating manual. Keep children away from the oven. In case that cracks are visible and ceramic surfaces of the oven is to switch off immediately to prevent electrical shocks. During the use the appliance gets hot. Take special care to prevent touching of heating elements inside oven cavity. During grilling mode the oven door should be closed. Do not use steam cleaners for cleaning the cooking hobs and oven cavity. Before opening the lid covering the hotplates, take care that no liquids are on the top of the lid. The lid is to closed not earlier than hobs have been cooled down. Take care that the lid is in correct position under operation. In case that highlight-halogen heaters are installed as hob elements do not stare into the light. In case that the oven will be placed on a socket steps must be resorted to prevent falling down of the oven from the socket. FOR EFFICIENCY AND SECURITY OF APPLIANCE, WE RECOMMEND YOU ALWAYS TO USE THE ORIGINAL SPARE PARTS AND TO CALL ONLY OUR AUTHORIZED SERVICES WHEN IN CASE OF A NEED. 4

26 PART3 : INSTALLATION AND PREPARATION FOR USE This modern, functional and practical oven, that was manufactured with the most quality parts and materials, will meet your needs in every respect. You must surely read this manual in order not to have any problem in future and to be able to have successfull results. The following information are the required rules for right installation and service processes. It must be read especially by the technician who will install the appliance. Contact to Authorized Service for mounting of your oven INSTALLATION OF OVEN There are some factors that must be paid attention to while installing your oven. Surely pay attention to our below suggestions in order to be able to prevent any problems and/or dangerous situations that may occur later. It can be placed close to other furniture on condition that in the area where the oven is set up, the furniture s height must not exceed the height of the cooker panel. Pay attention not to place it near the refrigerator, there must be no flammable or in flammable materials such as curtain, waterproof cloth etc. that will begin to burn quickly, while selecting place for oven. It is required there must be at least 2 cm blank space between the back cover of oven and wall for air circulation. The furniture close to oven must be manufactured resistant to heat more than 50 C of the room temperature. If the kitchen furniture are higher than the pan which the oven s cookers are on, it must be at least 11 cm away from the oven s side. The minimum heights from the oven s pan and wall cupboards and paddle boxes with fan over the oven, are shown as below. Thus, the paddle box must be at minimum 650 mm height from the cooker pan. If there is no paddle box, this height must not be less than 700 mm. 5

27 3. 2 ADJUSTMENT OF FEET Your oven stands on 4 adjustable feet. As the feet are adjusted in low location, it is required to control whether it is balanced before installing the oven. You can make this adjustment as turning the feet clockwise if required. It is possible to raise the appliance maximum 15 mm via the feet. If the feet are adjusted appropriately, it is required not to move the appliance by dragging, otherwise it is required to place it by lifting it up. It is required to bring the oven s drawer out to adjust the appliance s feet. The feet can be adjusted from inside via the small change. 3.3 ELECTRIC CONNECTION AND SECURITY During the electric connection, surely follow the instructions below. The earthing cable must be connected to the terminal. You have to ensure the cable with insulation to be connected to the power source during the connection of cable. If there is not any appropriate earthed electric outlet in accordance with regulations in the place where the appliance will be installed, immediately contact to our authorized service. The earthed electric outlet must be close to the appliance. Surely do not use the extension cord. The feeding cable must not touch to the hot surface of the product. In case the feeding cable is damaged, surely contact to Qualified Service. The cable must be changed by the authorized service. The wrong electric connection may damage your appliance. Such damage is not in guarantee extent. The appliance is adjusted as appropriate for Volts and 400V 3N Volts of electricity. If the network electricity is different than this informed value, immediately contact to our authorized service. The electric cable must not touch to the hot parts of appliance. The electric cable must not touch the back part of the appliance. Otherwise the electric cable of appliance may be damaged. And this situation may cause short circuit. The producer firm declares that it has no responsibility against any kind of damages and losses that emanate from the following security norms. There is to install an all pole disconnector inside the supply circuit with a contact opening of at least 3.0mm rated 32A and delay functioning type. 6

28 The appliance is provided for fixed connection to the power supply. The connection of the appliance to an electrical source must be done by authorized technician GENERAL WARNINGS AND MEASURES Your appliance is produced in accordance with the related security instructions connected with electrical appliance. The maintenance and repair works must be made just by the authorized service technician who is trained by the producer firm. The installation and repair works whitout following rules may endanger you. Its outside surfaces heat while your appliance operates. The interior surfaces of oven, components that ensures the heat and steam that goes out are quite hot. Even if the appliance is turned off, these parts hold its heat for a specific time. Do not touch onto the hot surfaces. Keep children away. Do not leave the cooker while cooking with solid or liquid oils. There may be flaming up on condition of extreme heating. Never pour water to the flames occuring from oil. Cover the saucepan or frypan with its cover in order to choke the flame that was occured in this case and turn the cooker off. The oven and heat adjustment switches must be adjusted and oven s clock must be programmed for cooking in your oven. Otherwise the oven does not operate. Do not leave anything on it when the door or drawer of oven is open. You may unbalance your appliance or break the cover. Do not put heavy things or flammable, burnable goods (nylon, plastic bag, paper, cloth etc.) into the lower drawer. Plug it off when you do not use the appliance and keep the gas valve off. Protect your appliance against atmospheric effects. Do not leave it to effects such as sun, rain, snow, powder etc x 4 mm ² 220V~ 3 x 4 mm ² 230V~ 3 x 4 mm ² 240V~ 5 x 1.5 mm ² 380V~,3N~ 5 x 1.5 mm ² 400V~,3N~ 5 x 1.5 mm ² 415V~,3N~ 4 x 2.5 mm ² 380V~,3N~ 4 x 2.5 mm ² 400V~,3N~ 4 x 2.5 mm ² 415V~,3N~ * This appliance must be earthed. * For this connection a power lead of wire type H05V V -F should be used. 7

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Betjeningsvejledning (Danish) 2 Rev F Zephyr Betjeningsvejledning vigtige sikkerhedsforanstaltninger Dette produkt er kun til anvendelse i hjemmet. Når der anvendes elektriske produkter,

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Brugervejledning User Manual BS12

Brugervejledning User Manual BS12 Brugervejledning User Manual BS12 ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske, såsom vaser på apparatet. Netstikket kan benyttes som hovedafbryder

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn MODEL KO604X Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn BEMÆRK: Denne brugervejledning indeholder vigtig information, herunder vigtige oplysninger om sikkerhed og installation, så du kan få mest muligt ud

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG BF64CCBB i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

Manual/Brugervejledning. Kummefryser. Model:

Manual/Brugervejledning. Kummefryser. Model: Manual/Brugervejledning Kummefryser Model: KKF1A99 KKF11A142 KKF1A198 INSTALLATIONSVEJLEDNING: Før du tager fryseren i brug: Fjern den udvendige og indvendige emballage. Kontrollér, at du har alle følgende

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com På internettet kan du på hjemmesiden læse stort set alt om sygdommen Centronuclear Myopathy (CNM) hos Labrador.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere