En god dag af Lise Aarup, i anledning af Holmegårdsparkens 150 års jubilæum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En god dag af Lise Aarup, i anledning af Holmegårdsparkens 150 års jubilæum"

Transkript

1 V e l k o m m e n t i l H o l m e g å r d s p a r k e n En god dag af Lise Aarup, i anledning af Holmegårdsparkens 150 års jubilæum

2 Velkommen til Holmegårdsparken De står over for at skulle flytte på plejehjem. En stor beslutning og en ændring både i Deres og Deres pårørendes liv. Vi og vore medarbejdere vil alle bestræbe os på, at De hurtigt finder Dem tilrette og kommer til at føle Dem hjemme. Vi håber med denne brochure at give Dem og Deres pårørende et indtryk af hverdagen i Holmegårdsparken og give svar på nogle af de mange spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med indflytningen. De kan derudover finde nyttige informationer på vores hjemmeside De er altid meget velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger. Se telefonliste på sidste side. Med venlig hilsen Connie Engelund Direktør Torben Birkstrøm Madsen Økonomidirektør 2

3 Indholdsfortegnelse Bebyggelsen... 4 Udendørsarealer... 5 Holmegårdsparkens værdigrundlag... 5 Selvbestemmelse og magtanvendelse... 7 Accept af bolig og indflytning... 8 Husleje... 8 Servicekontrakt... 8 Egen læge... 9 Helbredsmæssige interesser... 9 Hjemmebesøg Mit liv Indretning af Deres bolig Værdigenstande Forventningsafstemning Evalueringssamtale Hverdagen i Holmegårdsparken Mærkedage og traditioner Medarbejderne i plejen Tavshedspligt Ved livets afslutning Aktiviteter og træning Hjælpemidler og forflytning De forskellige afdelinger Plejeafdelingerne Centralkøkken Caféen Aktivitetscentret Serviceafdelingen Praktiske oplysninger fra A-Z Telefonliste/Oversigt Egne notater

4 Præsentation af Holmegårdsparken Holmegårdsparken er en selvejende institution, som blev stiftet i 1859 af overlæge Ludvig Israel Brandes. Holmegårdsparken er det ældste plejehjem i Danmark. Vi har driftsoverenskomst med Gentofte Kommune og er således underlagt kommunens visitationspraksis. Som selvejende institution påhviler det overordnede ansvar bestyrelsen. Den daglige ledelse varetages af en direktør, en økonomidirektør, en vicedirektør og samtlige afdelingers ledere. Bebyggelsen Holmegårdsparken danner rammen om 145 beboeres hverdag. Boligerne er fordelt på 6 plejeafdelinger i 3 typer bygninger, opført i henholdsvis 1900, 1959 og I afdeling A og B i den gamle hovedbygning er der fælles terrasser med udsigt over grønne områder. I stueetagen ligger yderligere vores kirkesal. I afdeling E og F er der altan til hver bolig. I afdeling K og L er der direkte udgang til små egne haver. Vi har yderligere en række servicefunktioner. Et aktivitetscenter med motions- og træningslokale. Her er også dagcenter og klub for kommunens pensionister. I samme bygning ligger frisørsalon og klinik for fodterapi. Et centralkøkken, med tilhørende café og festlokale Pyramiden, som bl.a. benyttes af husets beboere og pensionister fra kommunen. En serviceafdeling som varetager teknisk service, rengøring af fællesarealer og et vaskeri, hvor beboernes personlige tøj vaskes. 4

5 Et administrationskontor, som varetager ansættelser, afsked, lønudbetaling, brugerbetaling af servicering af alle brugere. Holmegårdsparken har et korps af frivillige, som er med til at gøre dagene hyggelige og indholdsrige for beboerne. De er velkommen til at få en folder. Alle afdelinger, bortset fra administrationsbygningen, er forbundet med et gangsystem i kælderen. Udendørsarealer Bygningerne ligger i et stort parkområde med bl.a. en skulptur- og caféhave. På plænen foran Aktivitetscentret er der et kaninhus med dværgkaniner og et hønsehus. De fritgående høns hjælper med at holde mælke-bøtterne nede. Det er muligt at færdes med kørestol i parken, hvor der er placeret borde og bænke. Holmegårdsparkens værdigrundlag Vi arbejder med respekt for den enkelte beboer i tæt samarbejde med de pårørende. Vi har udarbejdet en tværfaglig målsætning, som alle medarbejdere kender og arbejder for. Vi har en omfattende undervisningsvirksomhed for at sikre, at alle medarbejdere til enhver tid har, eller erhverver de nødvendige faglige kvalifikationer. Det indebærer sommetider, at samtlige medarbejdere er væk fra afdelingen samtidig, det giver det største udbytte i dagligdagen. De får så lejlighed til at hilse på medarbejdere fra andre afdelinger. Under alle omstændigheder vil vi altid sørge for, at De bliver plejet godt. 5

6 Holmegårdsparkens målsætning Holmegårdsparken skal tilbyde pleje, omsorg og behandling, som i størst mulig omfang imødekommer beboernes behov fysisk, psykisk, socialt, religiøst og intellektuelt. Beboeren skal kunne leve en tryg og meningsfyldt tilværelse med maksimal frihed og med størst mulig forudsætning for selvudfoldelse og bevarelse af identitet. Desuden skal Holmegårdsparken tiltrække, fastholde og udvikle en kvalificeret medarbejderstab samt være et godt arbejdssted for de ansatte. Vi tager udgangspunkt i: Det gode plejehjemsophold Et ophold, som i videst muligt omfang imødekommer den enkeltes behov for pleje og omsorg, og som i videst muligt omfang baseres på et optimalt samarbejde med de pårørende. Det gode plejehjemsophold er kendetegnet ved: Respektfuld og omsorgsfuld omgang med beboerne Individuel pleje og omsorg, der tager udgangspunkt i den enkelte beboers livshistorie God basal hygiejne Sund afvekslende kost, smukt anrettet og afpasset den enkelte Aktiviteter, der tilstræber at stimulere, bevare og vedligeholde personlige ressourcer Oplevelser, der er med til at gøre dagligdagen varieret Smukke omgivelser (ude og inde) En værdig livsafslutning Samarbejdet med de pårørende er kendetegnet ved: Gensidig respekt Afklaring af gensidige forventninger Højt informationsniveau Gode muligheder for fælles oplevelser for beboere og pårørende Åbenhed for forslag og konstruktiv kritik 6

7 Vi henviser endvidere til vores hjemmeside hvor målsætning og vore bestræbelser med udgangspunkt i Det gode plejehjemsophold er uddybet nærmere. Selvbestemmelse og magtanvendelse Som beboer i Holmegårdsparken er De beskyttet af forskellig lovgivning; Grundloven, Lov om patienters retsstilling og Serviceloven. Alle lovene har til formål, at understøtte Deres selvbestemmelsesret. Af og til kan denne lovgivning give anledning til nogle dilemmaer i forbindelse med den pleje og omsorg, som vi ønsker at hjælpe med, især hos beboere, der har en demenssygdom. Vi ønsker i videst muligt omfang at understøtte beboernes selvbestemmelse samt at undgå enhver form for magtanvendelse. Det kan være i forbindelse med personlig hygiejne, måltider etc., hvor grænsen mellem omsorgssvigt og magtanvendelse er knivskarp. Især oplever vi, at det kan være vanskeligt for pårørende at forstå. Det er ikke lovligt at låse yderdørene indefra. Beboerne skal til enhver tid på døgnet kunne komme ud. Anvendelse af brikker eller andre pejlemidler er udelukkende tilladt efter speciel tilladelse fra kommunen. For yderligere oplysninger henviser vi til Socialministeriets pjece: Omsorg og magt. 7

8 Indflytning i Holmegårdsparken På de følgende sider har vi samlet forskellige oplysninger, som De og Deres pårørende kan få brug for forud for indflytning samt senere, når indflytningen er vel overstået. Accept af bolig og indflytning Fra Gentofte Kommune modtager Holmegårdsparken en meddelelse om, at De skal tilbydes en bolig i Holmegårdsparken. De modtager efterfølgende et brev med tilbud om en specifik bolig, hvori vi også beder Dem om at kontakte lederen af den pågældende afdeling. Senest 5 hverdage efter modtagelse af brevet skal De bekræfte, om De vil modtage tilbuddet. Lejemålet overtages til den førstkommende 1. eller 15. i måneden. Indflytning forventes at finde sted snarest derefter. De er velkommen til at indrette boligen aften eller weekend, men for at De skal falde til bedst muligt, er det vores erfaring, at selve indflytningen bør ske på en hverdag i dagarbejdstid. Gerne først på ugen. Husleje Selve huslejen beregnes af Gentofte Kommune og fremgår af kontrakten. Huslejen er afhængig af indtægts- og formueforhold. Servicekontrakt De skal tage stilling til hvilke ydelser De ønsker her i Holmegårdsparken. Det er måltider, brug af sengelinned og håndklæder, forsikringer, tøjvask, aktiviteter osv. Generelt anbefaler vi, at De vælger hele pakken med den begrundelse, at så kan De og Deres pårørende bruge Deres tid sammen på oplevelser og samvær frem for praktiske opgaver. Såfremt De gerne vil fortsætte huslige gøremål såsom at stryge tøj, tørre støv af, vande blomster, ordne have osv., så er der selvfølgelig mulighed for dette. Betaling for forplejningen er fastsat af Gentofte Kommune. Den deles op i morgenmad/formiddagsforplejning, frokost samt aftenforplejning. 8

9 Refusion af måltider Såfremt De er på ferie eller på anden måde ude af huset, refunderes måltider for hele dage. Spiser De i Caféen, betales dagspris ved kassen eller over brugerbetaling. De får refusion over brugerbetaling svarende til den gældende plejehjemstakst (evt. mindre end det, De har betalt for måltidet). Tilsvarende hvis De spiser uden for huset. Forudsætningen herfor er dog, at afdelingen får besked dagen forinden. Servicekontrakten skal være underskrevet og afleveret senest i forbindelse med Deres indflytning. Hver måned får De eller Deres pårørende tilsendt en opgørelse for den forrige måned. Opgørelsen omfatter perioden fra den 20. til den 19. Servicepakken betales bagud. Eksempelvis: Januar gøres op til februar, til betaling 1. marts. De kan tilmelde Dem PBS direkte på Servicekontrakten. Priserne er som udgangspunkt fastsat for et år ad gangen og bliver årligt reguleret. Egen læge Ved indflytning i Holmegårdsparken kan De beholde Deres egen praktiserende læge, hvis De har haft adresse i Gentofte Kommune. Ellers bør De skifte læge. Såfremt De har behov for lægehjælp, kontakter afdelingens medarbejdere Deres læge efter forudgående accept af Dem/Deres pårørende. Helbredsmæssige interesser Ved indflytning aftaler vi og noterer ned, hvem der varetager Deres helbredsmæssige interesser. Herunder kontakt til Deres praktiserende læge samt bestilling af medicin. Vi er forpligtet til at indhente samtykke inden lægekontakt, behandling, indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger. Der kan dog opstå akutte situationer, hvor vi må handle hurtigt uden at indhente accept. 9

10 Hjemmebesøg Hvis det rent praktisk kan lade sig gøre, vil vi meget gerne tilbyde Dem et besøg inden selve indflytningen i Holmegårdsparken. Vi kommer hjem til Dem på Deres bopæl, på aflastningsophold eller på genoptræningscenter, så vi kan hilse på hinanden. Vi håber, at dette besøg kan være med til, at gøre indflytningen på Holmegårdsparken så tryg og nænsom som muligt. Ved dette besøg har afdelingens medarbejdere nogle billeder med fra Holmegårdsparken og fra den afdeling, som De skal flytte ind på. Mit liv Mit liv er en guide til samtale om den kommende beboers liv, der udleveres ifm. indflytningen. Samtalen kan ske mellem en kommende beboer og dennes pårørende, eller samtalen kan være mellem beboeren og en medarbejder eller en frivillig. Skemaet kan også udfyldes elektronisk via vores hjemmeside og printes derfra. Det hjælper vi gerne med. At flytte på plejehjem er en stor og vanskelig beslutning, både for den, der flytter ind, og for de nærmeste pårørende, som ofte har været med til at tage beslutningen. Det er også forbundet med en lang række tab, fysisk og/eller psykisk formåen. Man har skullet sige farvel til sin bolig, mange af sine ejendele og meget mere. Samtidig kan det knibe med hukommelsen. Alt dette kan gøre det svært at holde fast på sin egen identitet. Derfor vil det være meget værdifuldt for os at få så meget som muligt, af det, som har være af betydning, at vide. 10

11 Indretning af Deres bolig Det kan være svært at vælge hvilke møbler De skal tage med. Vi rådgiver gerne og anbefaler, at De så vidt muligt forsøger at efterligne Deres tidligere hjem. Vær opmærksom på, at møblerne bør være lette og ikke for mange. Boligen er møbleret med vores seng og sengebord. Den øvrige møblering er Deres personlige. De kan bruge Deres egne eller Holmegårdsparkens gardiner og loftbelysning. Af hensyn til risiko for fald, hjælpemidler og rengøring er det nødvendigt at begrænse gulvtæpper til et lille tæppe under en siddegruppe. Alle boliger er udstyret med skilderilister, som muliggør ophængning af billeder. Vores serviceafdeling er til rådighed med ophængning. Alle boliger er desuden forsynet med et internt kaldeanlæg, så De har mulighed for at kontakte personalet. Værdigenstande Vi anbefaler at De kun har få rede penge og værdigenstande i Deres bolig. Forventningsafstemning I forbindelse med Deres indflytning vil De og Deres pårørende blive indbudt til en forventningssamtale. Vi vil meget gerne høre, hvad De har af forventninger, hvad De selv gerne vil klare i hverdagen og hvilke opgaver vi skal hjælpe og støtte Dem med at klare. Samtidig vil vi gerne fortælle Dem og Deres pårørende hvad vi har af muligheder for at hjælpe og støtte Dem og således lægge fundamentet til et godt samarbejde. Evalueringssamtale Ca. en måned efter Deres indflytning, vil vi meget gerne invitere Dem og Deres pårørende til en evalueringssamtale. Her vil vi atter afstemme og finpudse forventningerne og mulighederne. 11

12 Hverdagen i Holmegårdsparken Da Holmegårdsparken er Deres hjem, tilstræber vi, i videst muligt omfang, at De kan opretholde Deres sædvanlige liv. Vi bestræber os på at gøre måltiderne til et højdepunkt i hverdagen. Måltider kan efter eget ønske indtages i egen bolig, i afdelingens dagligstue eller i Caféen En almindelig dag i Holmegårdsparken former sig således: Fra kl til ca. kl Tilbud om morgenmad/-buffet. Derefter og resten af formiddagen er der forskellige aktiviteter. Kl. ca Der serveres frokost, en lun ret, suppe og smørrebrød. Efter frokost er der mulighed for et hvil, eller fortsat deltagelse i aktiviteterne. Kl. ca Servering af eftermiddagskaffe/te. Kl. ca Servering af varm middag. Der er en hovedret og en biret. Efter middagen serveres aftenkaffe/te. Mærkedage og traditioner I Holmegårdsparken lægger vi stor vægt på traditioner. Vi gør meget ud af at fejre beboernes fødselsdage og andre mærkedage, og vi fejrer desuden husets fødselsdag, forårsfest, sommerfest med telt i haven, efterårsfest, royale mærkedage og alle højtider. De kan holde Dem orienteret om aktiviteter på afdelingens opslagstavle samt i HP-Avisen. Medarbejderne i plejen Der er flere medarbejderkategorier ansat i plejen: sygeplejersker, plejehjemsassistenter, social- og sundhedsassistenter (SOSU) og -hjælpere, sygehjælpere og plejemedhjælpere. Afdelingerne ledes af en afdelingsleder, som har ansvaret for afdelingen døgnet rundt. Til hjælp har denne en assisterende afdelingsleder. De er alle sygeplejersker, plejehjems- og/eller SOSU-assistenter. De vil få tilknyttet en kontaktperson, som er den, der har størst kendskab til Dem og Deres behov og som under supervision varetager Deres pleje. 12

13 Dagtjenesten strækker sig som hovedregel fra kl. 7 til kl. 15, og der er typisk seks medarbejdere i tjeneste. Aftenvagten går fra kl. 15 til kl. 23 og varetages af tre medarbejdere. Nattevagten strækker sig fra kl. 23 til kl. 07 og varetages af én medarbejder pr. afdeling. Aften, nat samt weekender og helligdage er der derudover én medarbejder, som har ansvaret for plejen i hele huset. Da det kan være vanskeligt at dække weekendtjenesterne med faste medarbejdere, har vi en række medarbejdere fast tilknyttet vores afløserkorps. De træder til i weekenderne samt i øvrige vagter, hvor der ikke er tilstrækkeligt faste medarbejdere. Det kan lejlighedsvist være nødvendigt at benytte eksterne vikarbureauer. Holmegårdsparken er praktiksted for studerende og elever indenfor samtlige aktuelle fagområder. Elever og studerende i plejen er under vejledning af vores kliniske vejleder/vicedirektør. Forespørgsler bedes rettet på hverdage i dagarbejdstid, mellem kl. 10 og 15. Aktiviteter og træning Plejeafdelingerne har tilknyttet fysio- og ergoterapeuter, som i et samarbejde med afdelingens plejemedarbejdere tilbyder beboere aktiviteter. Målet er at stimulere, bevare og vedligeholde beboerens personlige ressourcer i det omfang det er muligt. Terapeuterne inspirerer og igangsætter. De tilbyder træning og aktiviteter individuelt og på hold, der både kan foregå i afdelingerne, i beboerens egen bolig, i aktivitetscentret, på de grønne udendørs arealer eller udenfor Holmegårdsparken. Målet er, at der tages udgangspunkt i den enkelte beboers individuelle ønsker og formåen. Aktiviteter kan være ballon/boldspil, bowling, cykling, gymnastik samt gåture både inde og ude. Derudover er der reminiscensmetoden, som er en aktivitet, der understøtter beboerens identitet gennem erindring, genkaldelse og genkendelse. Minder, hændelser samt ting og sager fra hele livet kan bringe livsglæden frem. Reminiscens kan understøtte den enkelte beboers identitet og bevare eller genantænde livsglæden, hvorfor den er en vigtig del af dagligdagen på Holmegårdsparken. 13

14 På afdelingerne vil der blive bagt i f.eks. ovn, i vaffeljern eller på pande. Der vil blive sunget sange og spillet musik og blade og bøger vil blive kigget igennem ligesom familiebilleder vil blive studeret og talt ivrigt om. Jævnligt ses gamle danske film som f.eks. Morten Korch. Andre gange handler det bare om at sidde og holde i hånd og måske tale om gamle dage. Holmegårdsparken afholder flere fællesarrangementer om året. F.eks. sangog dansecafé, musikarrangementer, dame- og herrefrokoster mm. Arrangementerne går på tværs af afdelingerne. Både hvad angår beboere og medarbejdere. Flere af aktiviteterne er årstidsbestemte, såsom sommerfest, høstfest, julefrokost, fastelavn, påskefrokost, olympiade, plantedag o. lign. Billedet nedenunder er fra sang- og dansecafé, hvor beboeren ikke var i stand til rent fysisk at tage dansetrin, idet hun sidder i kørestol, men alligevel udtalte: Vi dansede ikke, men jeg dansede indeni. Sådan kan en aktivitet virke usynlig. Holmegårdsparken råder over to handicapbusser samt en el-bil. Ved Aktivitetscentret står tre dobbeltcykler, som beboere, pårørende samt vores store korps af frivillige er velkomne til at benytte til mindre ture og udflugter. Udlån aftales med afdelingslederne. 14

15 Holmegårdsparkens smukke haveanlæg indbyder til gåture og kan bruges frit af alle interesserede. Det er også i haven, at vores høns og kaniner holder til. Hønsene er fritgående og er meget tamme. Af hensyn til vores fritgående høns og almindelig ro og orden, skal hunde føres i snor og efterladenskaber samles op. Hjælpemidler og forflytning I forbindelse med indflytning, vil terapeuterne i samarbejde med plejemedarbejderne vurdere behovet for hjælpemidler samt vejlede både beboeren og plejemedarbejderne i forflytning og brugen af specifikke hjælpemidler for at sikre den mest forsvarlige forflytning, der samtidig stimulerer beboeren til at være aktiv så meget som muligt og så længe som muligt. Tavshedspligt Alle medarbejdere har tavshedspligt og må ikke videregive oplysninger om forhold vedr. Dem uden Deres forudgående tilladelse. Dette gælder også oplysninger til Deres pårørende. Såfremt De ikke selv kan tage denne beslutning, kan De udvælge en af Deres pårørende til at varetage Deres interesser. Tavshedspligten er gældende i såvel arbejdstid som fritid samt når arbejdsforholdet ophører. Optegnelser og registreringer vedrørende Dem opbevares, så uvedkommende ikke har adgang. Det er udelukkende det sundhedsfaglige personale, der deltager i pleje, behandling og aktivering af Dem, der har adgang til optegnelserne. Oplysninger til egen læge, hospital, fysio- og ergoterapeuter udveksles kun efter forudgående tilladelse. Ved livets afslutning Vores fornemmeste opgave er at føje liv til dage og når livets afslutning nærmer sig, at gøre denne værdig og skånsom. Det er vores mål, at beboerne kan dø i egne rammer blandt kendte ansigter såfremt De ønsker det. Derfor har vi overført den viden og den filosofi der er i hospicetanken til Holmegårdsparken. Vi har et tæt samarbejde med de praktiserende læger og vi er i stand til at give den fornødne medikamentelle behandling, som kan lindre eventuelle symptomer, ligesom vi er i stand til at udføre den særlige pleje og omsorg, som er en betingelse for en værdig livsafslutning. Vi vil i videst mulig omfang efterkomme Deres og Deres pårørendes ønsker om en værdig livsafslutning. 15

16 De forskellige afdelinger Plejeafdelingerne Holmegårdsparken har seks plejeafdelinger, der er fordelt på tre huse med to afdelinger i hvert hus. Afdelingerne hedder afdeling A, B, E, F, K og L. Rent fysisk er de forskellige og vi henviser til den enkelte afdelings velkomstfolder. Centralkøkken Maden i Holmegårdsparken fremstilles i eget Centralkøkken. Medarbejderne sætter en ære i at lave varieret, indbydende og veltillavet mad. Der er mulighed for at tilgodese individuelle ønsker og behov. Menuerne afspejler altid, hvad der er populært lige nu og følger årstiderne. Maden produceres så tæt på spisetidspunktet som mulig, og er således altid frisklavet. Caféen Holmegårdsparkens Café er et mødested, der ligger i forlængelse af Centralkøkkenet. Caféen er åben alle årets dage i tidsrummet kl til bortset fra alle skæve helligedage samt d. 24. december, hvor der lukkes kl. 14. Der er et stort udvalg af både varme og kolde retter, smørrebrød, kaffebrød og drikkevarer - herunder husets og månedens vin. Caféen er åben for såvel beboere og pårørende som for pensionister, der bor i nærområdet. I Pyramiden afholdes forskellige arrangementer. Eksempler herpå er: ferniseringer, mindre musikarrangementer, bankospil og gallamiddage. Billetter til arrangementerne kan købes i Caféen eller i afdelingerne. I månedsbladet HP-Avisen, kan De holde Dem orienteret om arrangementerne. Bagerst i HP-Avisen finder De månedens menuplan. Aktivitetscentret I Aktivitetscenteret er ansat fysio- og ergoterapeuter, beskæftigelsesvejledere og SOSU-assistenter, som tilbyder beboere aktiviteter, der tilstræber at stimulere, bevare og vedligeholde personlige resurser. Aktiviteterne er individuelle, på hold eller i grupper og tilbydes i beboernes bolig, i de enkelte afdelinger eller i Aktivitetscenteret. Flere af aktiviteterne er årstidsbestemte og medvirkende til, at beboerne kan opleve livskvalitet både i hverdag og ved festlige lejligheder. 16

17 Udover tilbud om aktiviteter til Holmegårdsparkens beboere, rummer Aktivitetscenteret dagcenter og klubvirksomhed for pensionister i hele Gentofte Kommune. Holmegårdsparken råder over flere dobbeltcykler, som beboere og pårørende kan låne til mindre ture og udflugter. I Aktivitetscentret findes et lille bibliotek, ligesom der i afdelingerne også findes et udvalg af bøger. Alle kan blive tilmeldt en ordning, hvor personalet i samråd med en bibliotekar fra Gentofte Hovedbibliotek, finder bøger af interesse. Efter en uge, senest inden de første 14 dage, vil en medarbejder fra Aktivitetscenteret aflægge Dem et besøg, udlevere en pjece over centerets tilbud og fortælle om aktiviteterne. Ligeledes vil medarbejderne tale med Dem om hjælpemidler. Serviceafdelingen Serviceafdelingen varetager 2 funktioner: Teknisk service Medarbejderne i Teknisk Service har mange funktioner. En væsentlig funktion er at hjælpe beboerne ved indflytning, men også med små og store opgaver i det daglige. Ud over en lang række vedligeholdelsesopgaver indgår medarbejderne i Teknisk Service som en væsentlig del af det tværfaglige samarbejde i huset, både i daglige aktiviteter og ved særlig arrangementer som f.eks. Åbent husarrangementer samt ved busture, havefester mm. Rengøring Rengøringsmedarbejderne varetager rengøringen i hele Holmegårdsparken efter moderne metoder og med svanemærkede produkter, der tager hensyn til miljøet. Rengøring udføres efter princippet: rengøring efter behov. Der foretages ikke rengøring af boligerne i weekend og på helligdage. I rengøringsafdelingen foretages mærkning af tøj med afdeling og bolignummer samt vask af dette. Yderligere formidles tøj til rensning mod betaling. Rengøringsafdelingens medarbejdere hjælper også med at køre beboerne til og fra Aktivitetscenteret, frisør og fodterapeut. 17

18 Praktiske oplysninger fra A-Z Avis De kan opretholde Deres faste abonnementer. Ved adresseændring bedes De anføre afdelings bogstav samt bolig nr., eks.: L 24. Beboer- og pårørenderåd Beboer- og pårørenderådets opgave er at skabe et forum for dialog og samarbejde mellem beboere og ledelse, sådan at beboernes interesser bliver varetaget. Rådet består af 3-6 beboere og 3-6 pårørende, en repræsentant for Seniorrådet i Gentofte Kommune samt direktør, vicedirektør og en medarbejderrepræsentant. Referater fra rådets møder offentliggøres og kan læses i HP-Avisen. De kan læse mere om Beboer- og pårørenderådet i den separate folder. Ferie og fravær I forbindelse med ferie og når De ellers er ude af huset bedes De underrette medarbejderne om, hvornår De tager af sted og hvornår De forventer at være tilbage. Forsikring Vi kan desværre ikke tage ansvar for Deres værdigenstande. Holmegårdsparken har tegnet en kollektiv indboforsikring, som udelukkende dækker følgende: 1. Simpelt tyveri af rede penge med max. kr ,- pr. tilfælde. 2. Indbosum ved skade/brand for indtil kr ,-. 3. Særligt privat indbo i form af antikviteter, malerier, kunstværker, ure, radio- og TV-apparater, pelsværk, guld, sølv, perler og smykker mv. dækkes med maximalt 15 % af forsikringssummen eller kr. Har De særligt værdifuldt indbo anbefaler vi, at De selv tegner en personlig tillægsforsikring. Frisør og fodterapeut Såfremt De ønsker at benytte disse tilbud, hjælper medarbejderne Dem med at bestille tid, ligesom De får hjælp til at komme dertil. De kan afregne kontant eller over Deres månedsregning. Hvis De er medlem af Sygesikringen Danmark vil refusionsbeløbet for fodpleje indgå på Deres konto. 18

19 Gæsteværelse Holmegårdsparken råder over et gæsteværelse beliggende i bebyggelsen Ordrup Vænge. Det kan lejes af pårørende. Lejeperioden afgrænses i almindelighed til 3 dage. Reservation af gæsteværelset sker på administrationskontoret, der også kan oplyse om pris mm. Husdyr Vi kan ikke tilbyde Dem, at holde husdyr. Til gengæld ser vi meget gerne hunde på besøg. Information I alle afdelinger hænger en opslagstavle med informationer om stort og småt samt kommende arrangementer. De kan yderligere holde Dem orienteret i HP-Avisen, som udkommer 11 gange om året. Vær opmærksom på, at nogle af arrangementerne kræver tilmelding. Med hensyn til information om beboerrelaterede forhold, se venligst afsnittet om tavshedspligt samt helbredsmæssige interesser. Kirkegang Der afholdes gudstjeneste i vores kirkesal hver 14. dag. Se annoncering i HP- Nyt. Medarbejderne hjælper Dem med at kontakte en præst såfremt De måtte ønske det. Ledsagelse til aftaler uden for huset Holmegårdsparkens medarbejdere kan som hovedregel ikke ledsage Dem ud af huset. Medicin Deres medicin opbevares i afdelingens medicinrum. Medarbejderne i afdelingen hjælper Dem med at tage medicinen på det af lægen ordinerede tidspunkt. Post Holmegårdsparken modtager post på alle hverdage. Posten leveres i boligen. 19

20 Radio og fjernsyn Der er tilslutning til radio og kabel-tv i alle boliger. Tilslutningen omfatter TDC s grundpakke. Ønsker De yderligere kanaler, har De mulighed for selv at rekvirere tilslutning. Betaling herfor opkræves via brugerbetalingen. Rygning Det er ikke tilladt at ryge på offentlige steder i Danmark. I Holmegårdsparken er anvist specielle udendørsarealer, hvor rygning er tilladt. Det er tilladt for beboere at ryge i egen bolig. Det er ikke muligt at pålægge ikke-rygende medarbejdere at hjælpe beboere med at ryge, hvorfor det kan være problematisk såfremt rygning kan udgøre brandfare for beboeren selv og øvrige afdeling. Vi beder om størst mulig forståelse for problemstillingen og anmoder om de pårørendes hjælp. Samarbejde med pårørende Vi ønsker et gensidigt højt informationsniveau. For at undgå misforståelser foretrækker vi, at der er en navngiven person, som har den primære kontakt til os. Yderligere anbefaler vi, at spørgsmål, som vedrører beboerens helbred og plan i øvrigt, stilles i dagtimerne på hverdage, hvor kontaktperson, afdelingsleder og/eller assisterende afdelingsleder er på arbejde. Vi henviser i øvrigt til afsnittet om tavshedspligt. Tandpleje Omsorgstandplejen har klinik på afdeling F og kan efter behov udføre lettere tandpleje og tandbehandling ude i de enkelte afdelinger. Vinduespolering Der ydes vinduespudsning fire gange årligt ude og inde. Betaling opkræves på den månedlige regning. 20

21 Telefonliste/Oversigt Administration/Omstilling Telefax Direktør Connie Engelund Økonomidirektør Torben B. Madsen Henv. vedr. brugerbetaling (mobil) Plejeafdelingerne (bedst mellem 10 og 15 man - fre) Afdeling A Afdelingsleder Conni Bork Afdeling B Afdelingsleder Mette Petersen Afdeling E Afdelingsleder Gert Laustsen Afdeling F Afdelingsleder Anette Østberg Afdeling K Afdelingsleder Tonny Nielsen Afdeling L Afdelingsleder Majbritt Jensen Ansvarshavende man fre kl aften, nat, weekend man fre kl aften, nat, weekend man fre kl aften, nat, weekend man fre kl aften, nat, weekend man fre kl aften, nat, weekend man fre kl aften, nat, weekend man fre ; weekend hele døgnet 21

22 Øvrige afdelinger: Centralkøkkenet Økonoma Marianne Nørgaard Caféen Aktivitetscentret Ass. afdl. Mette Puk Andersen Rengøringsafdelingen/vaskeri Tilsynsassistent. Susanne Bidstrup Teknisk Service Teknisk chef Niels Duus Adresse Hjemmeside Holmegårdsparken Ordrupvej Charlottenlund Til slut Vi håber, at denne folder har givet Dem og Deres pårørende svar på nogle af de spørgsmål, der naturligt opstår, når De skal flytte ind i Holmegårdsparken. De er altid meget velkommen med yderligere spørgsmål og/eller kommentarer. 22

Apotek Vi har en aftale med Sct. Stefan Apotek på Nørrebrogade 140, som kan levere din medicin. Tilmeldingsblanket til PBS ligger i Velkomstmappen.

Apotek Vi har en aftale med Sct. Stefan Apotek på Nørrebrogade 140, som kan levere din medicin. Tilmeldingsblanket til PBS ligger i Velkomstmappen. Praktiske informationer Vi har indrettet de praktiske informationer i alfabetisk rækkefølge i forhåbning om, at det giver et bedre overblik. Så i det følgende ser du informationer om Plejecenter Klarahus

Læs mere

V e l k o m m e n t i l H o l m e g å r d s p a r k e n

V e l k o m m e n t i l H o l m e g å r d s p a r k e n V e l k o m m e n t i l H o l m e g å r d s p a r k e n En god dag af Lise Aarup, i anledning af Holmegårdsparkens 150 års jubilæum - 2009 Juni 2015 Administrationsbygning med aktivitetscenter, frisør

Læs mere

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold.

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. HOLMEGÅRDSPARKEN MÅL & VÆRDIER Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. Forudsætningen for Det gode plejehjemsophold er at alle arbejder for målsætningen

Læs mere

Velkommen til Brogårdshøj!

Velkommen til Brogårdshøj! Velkommen til Brogårdshøj! Denne velkomst er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Velkomsten indeholder en række oplysninger i forbindelse med indflytning og ophold i Brogårdshøj. Har De spørgsmål,

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Til nye beboere. Velkommen til Nordhøj

Til nye beboere. Velkommen til Nordhøj Til nye beboere Velkommen til Nordhøj Indhold Velkommen til Nordhøj...3 Omsorgscenteret Nordhøj...4 Personalet...4 Værdigrundlag...4 Træning og aktiviteter...5 Det gode måltid...6 Beboermøder...6 Samarbejde

Læs mere

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59.

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59. Velkommen til Søndersøhave! Denne brochure er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Brochuren indeholder en række oplysning i forbindelse med indflytning og ophold i Søndersøhave. Har De spørgsmål,

Læs mere

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven Til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Haven Indhold Velkommen til Haven...3 Personalet...3 Elever...3 Havens værdigrundlag...4 Du skal opleve en god hverdag...4 Traditioner og arrangementer...4

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Midlertidige ophold. Side 1

Midlertidige ophold. Side 1 Midlertidige ophold Side 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Lions Park Søllerød... 3 Praktiske oplysninger... 4 Betaling for ophold... 5 Personlige ejendele... 5 Kontanter... 5 Sygeplejeartikler... 6

Læs mere

Værdig ældrepleje. Kan man lovgive om en værdig ældrepleje? Kan man udstede en værdighedsgaranti?

Værdig ældrepleje. Kan man lovgive om en værdig ældrepleje? Kan man udstede en værdighedsgaranti? Værdig ældrepleje Kan man lovgive om en værdig ældrepleje? Kan man udstede en værdighedsgaranti? Connie Engelund Direktør sygeplejerske Holmegårdsparken Hvorfor debat? Undersøgelse foretaget af DSR, FOA

Læs mere

Velkommen på Allerød Plejecenter

Velkommen på Allerød Plejecenter Velkommen på Allerød Plejecenter En værd at vide pjece for dig og dine pårørende 1 Ældre & Sundhed Velkommen på plejecenter i Allerød Kommune Plejeboligen er dit hjem, og vi tilstræber, at du kan fortsætte

Læs mere

V E L K O M M E N B O E N H E D E N K I S U M P A R K E N

V E L K O M M E N B O E N H E D E N K I S U M P A R K E N B O E N H E D E N K I S U M P A R K E N Kontaktoplysninger: Boenheden: Fastnet 4373 4539 Personale 4328 3922 Kisumparken 114 st. 2660 Brøndby Strand Områdeleder: Janni Høi 4328 2720 Ansvarshavende Assistent:

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode liv i Holmegårdsparken.

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode liv i Holmegårdsparken. HOLMEGÅRDSPARKEN MÅL & VÆRDIER Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode liv i Holmegårdsparken. Forudsætningen for Det gode liv i Holmegårdsparken er, at alle arbejder for

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

Velkommen. Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her.

Velkommen. Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her. Velkommen Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her. De Gamles Hjem er indrettet til 25 beboere med hver deres

Læs mere

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER 1 Postadresse Plejecenter Vest Ollerup Plejecenter Svendborgvej 16 5762 Vester Skerninge Telefon Sektionsleder Berit Klit Larsen 20141138 Mobil Husets 20162693 Telefon

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Mimosen Ellevej og Grøn Gang, Rådhusvej

Velkommen til Plejecenter Mimosen Ellevej og Grøn Gang, Rådhusvej Velkommen til Plejecenter Mimosen Ellevej og Grøn Gang, Rådhusvej Et godt sted at bo, at besøge og at arbejde Du og din familie bydes velkommen til Allerød kommunes plejecenter for borgere med demens Velkommen

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken. Lions Parken 6 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken. Lions Parken 6 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken Lions Parken 6 9400 Nørresundby Velkommen til Lions Parken Jeg og personalet på Plejehjemmet Lions Parken vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

Velkommen til Toftegården

Velkommen til Toftegården Velkommen til Toftegården Velkomsthilsen: Vi byder dig rigtig hjerteligt velkommen som beboer / familie her på Toftegården. Målet er at skabe en tryg hverdag, hvor livet leves i så hjemlige forhold som

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D.

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Velkommen Til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder----------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder

Læs mere

Velkommen til. Rosengården

Velkommen til. Rosengården Velkommen til Rosengården Velkommen til Rosengården Vi vil gerne byde dig og dine pårørende velkommen på Rosengården. Vi, der arbejder her, har det mål, at Rosengården skal være et godt sted at bo for

Læs mere

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen plejecentre VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET SOLVOGNEN Indhold Plejecenteret Solvognen 3 Ved indflytning 3 Rengøring 3 Vask af tøj 4 Plejens tilrettelæggelse 4 Frisør / fodterapeut 4 Nødkald 5 Fødselsdage /

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 www.plejecentretsjaelsoe.dk Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Toftehaven. Toftegårdsvej Sulsted

Velkommen til Plejehjemmet Toftehaven. Toftegårdsvej Sulsted Velkommen til Plejehjemmet Toftehaven Toftegårdsvej 3-5 9381 Sulsted Velkommen til Toftehaven Jeg og personalet på Sulsted Ældrecenter, Toftehaven, vil med denne folder gerne byde dig velkommen. Vi håber,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DE GAMLES HJEM I RISE

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DE GAMLES HJEM I RISE ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DE GAMLES HJEM I RISE Indhold Velkommen... 2 De Gamles Hjem... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling.

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling. PLEJEBOLIGER PRAKTISK INFORMATION (i alfabetisk orden) Aktivitetstilbud: Kulturelle aktiviteter: aktiviteter som gåture, gymnastik, spil, højtlæsning af bøger og aviser, sang og musik enkeltvis og i grupper

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Beboerblad... 3 Bruger- og pårørenderåd... 4 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Velkommen til Fanø Plejecenter. "Hybenhuset "

Velkommen til Fanø Plejecenter. Hybenhuset Velkommen til Fanø Plejecenter "Hybenhuset " Hybenhuset Hybenhuset består af 9 1-værelses lejligheder med fælles køkken og opholdsstue. Hybenhuset er en del af Fanø Plejecenter. Fanø Plejecenters bygninger

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Absalonsgaard. Absalonsgade 9 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Absalonsgaard. Absalonsgade 9 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Absalonsgaard Absalonsgade 9 9000 Aalborg Velkommen til Absalonsgaard Absalonsgaard har 29 boliger fordelt på tre boenheder. Stueetagen er røgfri boenhed. Boligerne ligger i

Læs mere

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til 1 Margrethe Hjemmet Margrethe Hjemmet er et plejehjem under Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til foreningen den 1. januar 2004 fra Roskilde kommune

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen til Solkrogen 3 Praktiske oplysninger 4 Før du flytter ind 5 Når du flytter ind 6 Personalets arbejdsmiljø

Læs mere

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen til Søndergården Et godt sted at være SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen Med denne folder vil vi som personale gerne byde dig velkommen til Søndergården. Der er 27 lejligheder på Søndergården,

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Svanepunktet

Velkommen til Plejecenter Svanepunktet Velkommen til Plejecenter Svanepunktet 1 Plejecentret Svanepunktet byder dig hjertelig velkommen. Vi håber, at du hurtigt vil falde til og håber, at du har lyst til samt vil få glæde af det fællesskab,

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken

Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken 2 Velkommen til Damgårdsparken Damgårdsparken ligger tæt ved Stenløse S-togsstation og gode indkøbsmuligheder. Her er 41 individuelle boliger fordelt på 3 bo-enheder:

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Otiumgården. Otiumvej 7 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Otiumgården. Otiumvej 7 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Otiumgården Otiumvej 7 9000 Aalborg Velkommen til Otiumgården Otiumgården har 43 boliger fordelt på to huse, hvoraf det ene, Otiumvej 7A, er en boenhed for demente. Der er desuden

Læs mere

Velkommen på Plejecentret Egely Plejebolig

Velkommen på Plejecentret Egely Plejebolig Velkommen på Plejecentret Egely Plejebolig 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Egely 3 Egely s adresse og telefonnumre 4 Egely s målsætning 5 Pårørende 6 Praktisk Information 7 Boligen 8+9 Indflytningssamtale

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Plejecenter præstevænget

Plejecenter præstevænget plejecentre velkommen til Plejecenter præstevænget 1 Indhold Information før indflytning 4 Indflytning 4 Forplejning 5 Tøjvask 5 Rengøring 6 Servicepakken 6 Frisør og fodpleje 6 Nyttige telefon numre 6

Læs mere

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece Side 1 af 1 Velkommen til Neurologisk Sengeafdeling, N61. Denne pjece indeholder nogle praktiske oplysninger om Beskrivelse af Neurologisk sengeafdeling N61 N61 består af 3 selvstændige sengeafsnit, beliggende

Læs mere

Velkommen til EGEBO. Det er godt at blive gammel - i EGEBO

Velkommen til EGEBO. Det er godt at blive gammel - i EGEBO 2016 Velkommen til EGEBO Det er godt at blive gammel - i EGEBO Velkommen At flytte på plejehjem er en omvæltning for ethvert menneske. Det ved vi i Egebo. Derfor gør vi meget ud af, at overgangen bliver

Læs mere

Velkommen som beboer på Broager Plejecenter

Velkommen som beboer på Broager Plejecenter Velkommen som beboer på Broager Plejecenter Broager Plejecenter Møllegade 1 10 Broager Tlf: 2 4545 Centerleder Ulla Reinholt E-mail: ulre@sonderborg.dk 12 Revideret februar 201 Indhold Velkommen Broager

Læs mere

PLEJECENTER KORSLØKKEHAVEN. Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven

PLEJECENTER KORSLØKKEHAVEN. Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven 1 Udgivet af Ældre- og Handicapforvaltningen Juni 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Plejecenter Korsløkkehaven 4 Vores værdigrundlag 4 En god hverdag

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Introduktion Side 3 Information før indflytning Side 5 Indflytning Side 5 Forplejning Side 6 Tøjvask Side 6 Rengøring Side 6 Servicepakken Side

Læs mere

Breumgård. - hvor mennesket er i centrum

Breumgård. - hvor mennesket er i centrum - hvor mennesket er i centrum Hæftet er tænkt som en information til beboere og pårørende, så der er mulighed for at orientere sig om de tilbud, som centret har at byde på. 1 , - hvor mennesket er i centrum!

Læs mere

Velkommen til Træningscenter Gladsaxe Kildegården

Velkommen til Træningscenter Gladsaxe Kildegården gladsaxe.dk Velkommen til Træningscenter Gladsaxe Kildegården Velkomst... 3 Træningscenter Gladsaxe, Kildegården... 4 Indflytning... 4 Serviceydelser... 4 Boligerne... 5 Afdelingsbestyrelsen... 6 Ophør

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig i tæt plejemiljø kan bevilges

Læs mere

Velkommen til Lokalcenter Bøgeskovhus

Velkommen til Lokalcenter Bøgeskovhus Velkommen til Lokalcenter Bøgeskovhus Denne folder indeholder de vigtigste informationer du som ny beboer og din familie har brug for om indflytning og dagligdagen på Lokalcenter Bøgeskovhus Du skal bo

Læs mere

Velkommen til Porsebakken

Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Plejecentret Porsebakken er beliggende i smukke landlige omgivelser omgivet af hestefolde og marker og med udsigt til Roskilde Domkirke. Fra hovedindgangen

Læs mere

Velkomstbrochure-Plejecenteret Egely. Velkommen til plejebolig på Plejecentret Egely

Velkomstbrochure-Plejecenteret Egely. Velkommen til plejebolig på Plejecentret Egely Velkommen til plejebolig på Plejecentret Egely 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Egely 3 Egely s adresse og telefonnumre 4 Egely s målsætning 5 Pårørende 6 Praktisk Information 7 Boligen 8 Indflytningssamtale

Læs mere

Velkommen til Lysningen. Midlertidige pladser i Odense Kommune

Velkommen til Lysningen. Midlertidige pladser i Odense Kommune Velkommen til Lysningen Midlertidige pladser i Odense Kommune 1 Udgivet af ÆHF januar 2012 2 Indhold Midlertidige pladser Velkommen til Lysningen 4 Midlertidig plads 4 Aflastningsplads 4 Hvordan bevilges

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Velkommen til områdecenter Baunehøj

Velkommen til områdecenter Baunehøj Velkommen til områdecenter Baunehøj Områdecenter Baunehøj består af 108 plejeboliger fordelt i husene Liljen, Syrenen og Rosen. Herudover er der et aktivitetscenter hvor udeboende borgere kan visiteres

Læs mere

Velkommen til Tåsinge Plejecenter

Velkommen til Tåsinge Plejecenter Velkommen til Tåsinge Plejecenter Det er vores ønske at nye beboere og pårørende får en god indflytning her på Tåsinge Plejecenter. Kære beboer og pårørende Dette er en velkomstpjece til nye beboere, hvor

Læs mere

Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit. Velkommen. Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer. Januar 2014

Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit. Velkommen. Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer. Januar 2014 Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit Velkommen Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer 12 Januar 2014 Indhold Velkommen...4 Inden du starter..5 Personalets vagtskifte...6 Opholdet.7

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Lillevang

Velkommen til Plejecenter Lillevang Plejecenter Lillevang Lillevænget 1 3520 Farum Hjemmeside: http://www.lillevang.furesoe.dk/ Furesø Kommune Velkommen til Plejecenter Lillevang Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse Oplag: 2 Udgivet: Januar

Læs mere

Velkommen til Toftegården

Velkommen til Toftegården Velkommen til Toftegården Velkomsthilsen: Vi byder dig rigtig hjerteligt velkommen som beboer / familie her på Toftegården. Målet er at skabe en tryg hverdag, hvor livet leves i så hjemlige forhold som

Læs mere

Frederiksberg Kommune S/I Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune S/I Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune S/I Akaciegården Midlertidige Flexpladser S/I Akaciegården Betty Nansens Allé 2A 2000 Frederiksberg Telefon: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 CVR.nr. 19042537 e-mail: akaciegarden@frederiksberg.dk

Læs mere

Velkommen til Storvorde Plejecenter. Tofthøjvej 28 9280 Storvorde

Velkommen til Storvorde Plejecenter. Tofthøjvej 28 9280 Storvorde Velkommen til Storvorde Plejecenter Tofthøjvej 28 9280 Storvorde Velkommen til Storvorde Plejecenter Jeg og personalet på Storvorde Plejecenter vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og din familie

Læs mere

Velkommen i plejebolig

Velkommen i plejebolig Velkommen i plejebolig - et hjem i trygge rammer Velkommen. Et nyt hjem. I dag er en plejebolig ikke bare en bolig, men en del at et hjem. Et hjem med liv, fællesskaber og den tryghed, det giver at have

Læs mere

TRÆNINGSCENTER FORTUNEN DØGNOPHOLD

TRÆNINGSCENTER FORTUNEN DØGNOPHOLD TRÆNINGSCENTER FORTUNEN DØGNOPHOLD Velkommen til Træningscenter Fortunen Formål med dit rehabiliterings ophold Målet er at du efter opholdet på Træningscenter Fortunen, igen bliver i stand til at klare

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM NYT BILLED

VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM NYT BILLED VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM NYT BILLED VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM Med denne pjece vil vi prøve at besvare nogle af de spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med indflytning på et plejehjem.

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Thulebakken. Thulebakken 2-4 og 20 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Thulebakken. Thulebakken 2-4 og 20 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Thulebakken Thulebakken 2-4 og 20 9000 Aalborg Velkommen til Thulebakken Thulebakken 2 og 4 50 boliger fordelt på otte boenheder, hvoraf en boenhed er for demente. Boligerne

Læs mere

LINDELY PLEJEBOLIGER. PRAKTISK INFORMATION (i alfabetisk rækkefølge)

LINDELY PLEJEBOLIGER. PRAKTISK INFORMATION (i alfabetisk rækkefølge) LINDELY PLEJEBOLIGER PRAKTISK INFORMATION (i alfabetisk rækkefølge) Aktivitetstilbud Kulturelle aktiviteter: aktiviteter som gåture, gymnastik, spil, højtlæsning af bøger og aviser, sang og musik enkeltvis

Læs mere

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen Velkommen Personalet i Afdeling M2 vil gerne med denne mappe byde dig velkommen. Velkomstmappen giver dig nogle praktiske oplysninger, der gerne skulle være med til at give dig et godt indlæggelsesforløb.

Læs mere

Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads

Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads 1 Indledning Som ny beboer på Hylleholtcenteret ønskes du hjertelig velkommen af leder og personale. Vi håber på en god og konstruktiv dialog med dig og din familie. Hylleholtcenteret

Læs mere

MARIENLUND PLEJECENTER. Velkommen som beboer på Marienlund Plejecenter

MARIENLUND PLEJECENTER. Velkommen som beboer på Marienlund Plejecenter MARIENLUND PLEJECENTER Velkommen som beboer på Marienlund Plejecenter 1 Udgivet af Ældre- og Handicapforvaltningen Juni 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Marienlund Plejecenter 4 Vores værdigrundlag

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret november 2014 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed,

Læs mere

VELKOMMEN SOM BEBOER PÅ PLEJECENTER ÆRTEBJERGHAVEN

VELKOMMEN SOM BEBOER PÅ PLEJECENTER ÆRTEBJERGHAVEN VELKOMMEN SOM BEBOER PÅ PLEJECENTER ÆRTEBJERGHAVEN Udgivet af Ældre og Handicapforvaltningen Dec. 2015 INDHOLD Lidt om os 4 Velkommen! 4 ærtebjerghaven 4 Vores værdigrundlag 4 En god hverdag 5 Boligforhold

Læs mere

August Projektbeskrivelse

August Projektbeskrivelse August 2009 Projektbeskrivelse En god indflytning et godt liv på plejehjem! Med udgangspunkt i beboerens resurser, frem for svagheder. Et opgør med den gamle plejekultur. Connie Engelund Direktør Holmegårdsparken

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Porsebakken

Velkommen til Plejecenter Porsebakken Velkommen til Plejecenter Porsebakken 2 3 Velkommen til Porsebakken Plejecenter Porsebakken ligger i Smørums smukke landlige omgivelser med udsigt til Roskilde Domkirke, omgivet af hestefolde og marker.

Læs mere

Geriatrisk afsnit G2. Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre.

Geriatrisk afsnit G2. Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Geriatrisk afsnit G2 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afsnit G2 På dette afsnit indlægges ældre patienter

Læs mere

Velkommen. Område Midtbyen. Til Møllestien Grønnegade 10 og Vestergade 25. Side

Velkommen. Område Midtbyen. Til Møllestien Grønnegade 10 og Vestergade 25. Side Velkommen Til Møllestien Grønnegade 10 og Vestergade 25 Område Midtbyen Side Velkommen til Møllestien På Møllestiens vegne vil jeg gerne byde dig velkommen til din nye bolig. Vi ønsker, at du, din familie

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Velkommen til Urologisk Afdeling

Velkommen til Urologisk Afdeling Frederikssund Hospital Velkommen til Patientinformation Velkommen til, Frederikssund Hospital I denne pjece finder du nogle af de informationer, du kan få brug for under din indlæggelse. Ønsker du yderligere

Læs mere

PLEJECENTER SCT. HANS PARKEN. Velkommen som beboer på Plejecenter Sct. Hans Parken

PLEJECENTER SCT. HANS PARKEN. Velkommen som beboer på Plejecenter Sct. Hans Parken PLEJECENTER SCT. HANS PARKEN Velkommen som beboer på Plejecenter Sct. Hans Parken 1 Udgivet af Ældre og Handicapforvaltningen Juni 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Plejecenter Sct. Hans Parken 4

Læs mere

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os Velkommen! 4 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 5 Maden på plejecentert 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer Før du flytter ind 6 Nøgler 6 Det skal du medbringe

Læs mere

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret Velkommen til Frederiksgadecenteret Aflastningspladser Frederiksgadecenteret Frederiksgade 8 4690 Haslev Tlf. 56 20 41 40 Indledning Som aflastningsbeboer på Frederiksgadecenteret ønskes du hjertelig velkommen

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 1 personalerepræsentant og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger- og

Læs mere

Velkommen på Plejecentret Egely Ældrebolig

Velkommen på Plejecentret Egely Ældrebolig Velkommen på Plejecentret Egely Ældrebolig 1 At bo på Egely: At få en ældrevenlig bolig på Egely svarer til, at du flytter i en lejlighed, hvor du bor tæt med dine naboer. Hvor tæt en kontakt du ønsker,

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Vestergården

Velkommen til Plejehjemmet Vestergården Velkommen til Plejehjemmet Vestergården Annebergvej 73 og 73A 9000 Aalborg Velkommen til Vestergården 73 og 73A Vestergården har 75 boliger fordelt på 6 boenheder. I 73 er 1. sal indrettet med 9 boliger

Læs mere

Med denne pjece vil vi gerne byde dig velkommen og informere dig om opholdet på Diakonissestiftelsens Omsorgspladser.

Med denne pjece vil vi gerne byde dig velkommen og informere dig om opholdet på Diakonissestiftelsens Omsorgspladser. Velkommen Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig velkommen og informere dig om opholdet på Diakonissestiftelsens Omsorgspladser. Pjecen er skrevet til dig, der for en tid skal opholde dig her

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere