Dansk Køre Forbund. Protektor HKH Prinsesse Benedikte. Februar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Køre Forbund. Protektor HKH Prinsesse Benedikte. Februar"

Transkript

1 Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte Februar

2 Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte Kø res po rten udg i v es af Dansk Køre Forbund, og ud-kommer medio februar, april, juni, august, november Si ds te fri s t fo r bi drag 15. januar, 15. marts, 15. maj, 15. juli, 15. oktober Redakti o n Ansvarshavende redaktør Ole Jespersen, Bækkedal 16, 9210 Aalborg SØ, tlf , fax Redaktionelt stof Ingrid Berner Larsen, Mølleskovvej 125, Allindelille, 4370 St. Merløse, tlf og fax Meddelelser fra selskaber Lisbeth Hartmann, Brøndens Mark 5, Thorup, 9320 Hjallerup, tlf , fax Anno ncer Lisbeth Hartmann og Ole Jespersen Try kni ng Arden Bogtrykkeri A/S, Gutenbergvej 1, 9510 Arden, tlf , fax Di s tri buti o n Vibeke og Hans Tang, Volstrupvej 2, 8370 Hadsten, tlf Webs i te: DKFs ti l kny ttede s el s kaber Bornholms Køre Selskab, BKS Dansk Køre Selskab, DKS Fyens Køre-Selskab, FKS Himmerlands Køre- og Rideforening, HKR Midtjysk Køre Selskab, MKS Slesvigske Køre Selskab, SKS Thy Køre Selskab, ThKS Trekantens Køre Selskab, TKS Vendsyssel Køreforening, VK Vestjysk Køre Selskab, VKS Østjysk Køre Selskab, ØKS Pro tekto r Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte Ov ero rdnede o rg ani s ati o ner Danmarks Idræts Forbund, Brøndby Stadion Brøndby, tlf Dansk Ride Forbund, Traverbanevej 10, Postboks Charlottenlund, tlf , fax DKFs l edel s e Præsident: Ib Møller, Højgård, Assedrupvej 7, 8300 Odder, tlf , fax , Formand: Svend Åge Nissen, Strandelhjørnvej 16, 6500 Vojens, tlf Sekretær: Allan Bjerre, Hørager 1, 2690 Karlslunde, tlf Kasserer: Elsebeth Dehlholm, Strandelhjørnvej 16, 6500 Vojens, tlf , giro Kø reudv al g Carl Th. Christensen, Vodskovvej 187, 9310 Vodskov, tlf , fax Pl ø jeudv al g Arne Hansen, Allerupvej 4, 6520 Toftlund, tlf Uddannel s es udv al g Marianne Seidenfaden, Dorthealyst, 4440 Mørkøv, tlf , fax Fo rs i de Henri Hages ekvipage ved DKF s jubilæum Foto Jens Stougaard Pri s 25,- kr Opl ag stk 2

3 Godt nytår! Må redaktionen allerførst ønske alle læsere, annoncører, skribenter etc et rigtig Godt Nytår. Med årskiftet er det uundgåeligt at kigge tilbage på det forgangne 1999 og foretage en evaluering. Det er bladmæssigt et glædeligt tilbageblik: der er kommet flere farvesider, formatet er ændret til det bedre, økonomien er i top, og hvad der måske glæder redaktionen mest: der er flere medlemmer i forbundet, der aktivt sender højaktuelle og gode materialer til bladet. Tak for det! En evaluering hænger uløseligt sammen med et fremtidskig og ønsker for det nye år. Det er altid svært at spå om fremtiden, men det er ikke særlig svært at ønske: den samme eller gerne voksende aktivitet fra medlemmernes side, samt at bladet ustandseligt må søge at blive læseværdigt, indholdsrigt og rart at se på. Det er tit påpeget overfor specielt konkurrencekuske, at alle, der er med til at arrangere stævner etc, er frivillig arbejdskraft, og redaktionen hører ligeledes til samme kategori. Derfor er det meget opløftende og animerende for vor arbejdsindsats og entusiasme, når der en sjælden gang gives skriftligt udtryk for tilfredshed med vort arbejde, som det er gjort i dette blad. Redaktionen takker for applausen. Dette første nummer i år indeholder, som de fleste ved, aktivitetskalender for hele året, både nationalt, internationalt samt på lokalplan. Det er ved læsning af dette nummer, man har mulighed for at gøre sig tanker om, hvorledes dette års køreaktivitet skal udføres. Det er spændende læsning, for der er rigtig mange tilbud, som nok kan friste enhver kusk, groom eller medhjælper på ethvert plan. Der er nok at gå igang med, så rigtig god fornøjelse! Redaktionen Bent Jensen VK under maratonkørslen ved DM 1992 Foto OMJ 3

4 Godt igang med hest og vogn V Af Henrik Køier Andersen Så er restaureringen af wienervognen fra Hovdala Slott afsluttet, og jeg vil afslutte min artikelserie med en opsummering af time- og materialeforbruget ved færdiggørelsen. Som i sidste nummer af Køresporten ledsages listen af en lang række fotografier fra arbejdet med vognen. S adel magerarbejde Stor ryg m. fjedre 8 timer 2 armlæn bag 6 - Nedhæng bag 1 - Hynde 5 - Ryg på lille sæde 5 - Arm på lille sæde 4 - Nedhæng 1 - Hynde 4 - Kuskesæde, hynde og nedhæng 6 - Himmel 12 - Ekstra ryg over sæde 8 - Vindstropper 3 - Overdøre 2 timer Underdøre m. lommer og klap 8 - Gulvtæppe indvendig 4 - Gulvtæppe kuskesæde 1 - Læderkaleche, victoriamodel 12 - Ekstrakaleche til at knappe på 6 - S aml earbejde Materi al eforbrug 5 liter rencefortynder 3 liter cellulose fortynder 5 liter mineralsk terpentin 1 kilo spartel 25 liter sort maling 1 liter klar lak 3 liter rustbeskyttende grunder til jernet 754 stk sandpapir korn stk do. korn stk do. korn stk do. korn ,85 meter stof 3 stk oksehuder 30 timer Den nyrestaurerede wienervogn foran Hovdala Slott. Sammenlign med Køresporten 4 99, s. 8 Fotos Tom Sjö 4

5 5

6 6

7 Jumbetyper efterlyses I forbindelse med udarbejdelsen af en bog om hestekøretøjer ønsker undertegnede kontakt til folk, der er i besiddelse af følgende typer af jumber, eller som blot kender noget til disse: En type af jumber, hvor vognkassen kan forskydes frem og tilbage i forhold til undervognen. Indvendig forrest i vognkassen findes et drejehjul, og ved at skrue på dette, kan vognkassen justeres frem eller tilbage for at få jumben i balance. Jumbe med kurvefadi ng Jumbe hvor vognkassen (fadingen) er lavet af en form for kurveflettet materiale. Der ønskes et godt fotografi af en original, komplet kurvejumbe. Firhjulet jumbe Original firhjulet jumbe med almindelig jumbefading, aksel og høje hjul bagest, men med fortøj og to mindre hjul forrest. Jumber fra Aal borg Der ønskes kontakt til folk, der er i besiddelse af jumber fra Peter Petersen, Aalborg - også benævnt Aalborg Jumbefabrik eller Aalborg Vognfabrik. Endvidere ønskes henvendelse fra folk, der er i besiddelse af jumber fra A.M. Andersen, Aalborg, også benævnt Vognfabrikken Aalborg. Jumbe med særlig fastgørelse af stængerne En type af jumber, hvor vognstængerne er fastgjort ved hjælp af to stålstænger, som vist på tegningen. Stålstængerne ender i skruevindinger, der er fastgjort til vognkassen med bolte. Denne indretning virker som affjedring af vognstængerne. Jumbe med særlig afbalanceringsanordning Venlig hilsen Ole Jespersen, Bækkedal 16, 9210 Aalborg SØ, Tlf

8 Vinterdvale eller vinterstævner? Vinterstævne i Sussex, januar 99 Af Goga Brandt, DKS Mange kuske stopper deres kørsel ved efterårets sidste stævne, og tager først fat igen ved forårets komme. Ofte kan det være svært at få begyndt på grund af dårligt vejføre. I enkelte nationer som fx England med samme vejrlig som vort er man begyndt med indendørs vinterstævner, som afholdes over én dag med følgende discipliner: specielt dressurprogram, forhindringskørsel og afsluttende med fire maratonforhindringer. Der er klasser for enspand pony og enspand hest, og nogle steder tospand pony og hest. Da det er stævner i sin vorden, kommer der hele tiden nye steder til rundt om i landet, der kan være værter for denne art af stævner. Ved forårets komme afholdes mesterskabsstævne. Indendørs vinterstævner kræver indendørsfaciliteter af en vis størrelse. Er det mon noget for danske kuske? Her er både muligheder for at træne sine heste mod større mål, og for at opleve et anderledes stævne med andre krav og regler. Vigtigt er det, om der findes ridehuse, haller eller lignende, hvor stævnerne kan afholdes. Med venlig hilsen Goga Brandt Indendørs vinterstævne i Sussex, vinder af tospand heste, Trevor Kimber 8

9 Dronninglund Slot - her mødes vi alle i juli Af Bent Baumann Jensen, Dronninglund Dronninglund Slot, der bliver centrum for danmarksmesterskabet i kørsel med hest og vogn til sommer, er ikke bare en tom skal. Det er et sted med liv og travlhed, hvor mange mennesker henter lærdom og oplevelser. Det havde ingen drømt om for blot få år siden. Men så var der folk, der fik en god ide - og realiserede den. Det vender vi tilbage til. Først lidt historie: Oprindeligt var Dronninglund Slot et kloster for benediktinernonner. Det hed dengang Hundslund, og første gang, der er skrevet om det, er i forbindelse med en præsteindsættelse i 1264, men klostret er en del ældre. Traditionen siger, at det var biskop Odinkar, der oprettede Hundslund Kloster, og så er det sket før 1043, for da døde han. Klostret husede kun de hellige søstre, og de levede deres enkle liv i mange år frem til reformationen i Da var det slut med de katolske klostre, og Hundslund blev overtaget af kongen. I 1581 blev slottet solgt af Frederik den 2. til herremanden, Hans Johansen Lindenov. Det omfattede da bla 175 gårde, 4 møller og 35 gadehuse. Fra 1627 og ca 30 år frem led området hårdt under besættelse af tyske landsknægte under general Wallenstein, og i flere omgange af svenskerne, bla under general Wrangel. Frihedskæmperen Lars Dyrskjøt, der kom fra Ørum ca 12 km vest for Dronninglund, gik i spidsen for en bondehær, men kunne ikke forhindre ulykkerne. Efter denne periode lå halvdelen af bøndergårdene under godset øde hen. Dronning Charlotte Amalie køber slottet Sandflugt, misvækst og kvægpest prægede de følgende år, men i 1690 blev Hundslund købt af landets dronning, Charlotte Amalie. Hun ændrede navnet til Dronninglund, og holdt sommerhof her i en del år. I 1706 havde hun besøg af sønnen, kong Frederik den 4., og da dannede godsets bønder spalier med plejle - det er baggrunden for, at kommunen i dag har plejle i våbenskjoldet. Kong Frederik IV arvede godset, da Charlotte Amalie døde i 1714, og 1716 mageskiftede han med søsteren, prinsesse Sophie Hedevig. Med hende oprandt en god tid for godset. Hun restaurerede kirken og etablerede et skolevæsen, der kom til at danne mønster for de senere rytterskoler og dermed for hele det daværende danske skolevæsen. Blandt de efterfølgende ejere bør nævnes Jacob Severin. Han var af Christian VI udpeget til at støtte Hans Egedes missionsarbejde på Grønland, og han købte Dronninglund for at lade skovene levere tømmer til sine skibe. Dronning- Dronninglund Slot med kirkens tårn er et indtagende syn Foto Bent Baumann Jensen 9

10 lund Slot blev i denne periode centrum for forbindelsen til de grønlandske kolonier. Jacob Severin grundlagde de grønlandske byer Christianshåb og Jakobshavn. I 1754 blev godset solgt til grev Adam Gottlob Moltke. Han var hofmarskal hos Frederik V, og dermed landets egentlige magthaver. Han var en dygtig administrator, der gjorde en del for at bedre bøndernes vilkår. Han lærte dem bla at pode frugttræer og dyrke kartofler. Laurids de Thurah ombyggede Dronninglund Grev Moltke lod den kendte arkitekt Laurids de Thurah ombygge slottet, så det i store træk så ud, som vi kender det i dag. Et af de få samtidige billeder af et slot med en træhest stammer fra Dronninglund i grev Moltkes tid, og det er noget af et paradoks, for man mener ikke, dette afstraffelsesinstrument blev brugt af greven. Der er også gode grunde til at nævne brigadér William Halling, der ejede slottet i perioden Han var særdeles farverig, og havde tjent en formue som militærmand i Indien. Brigadértitlen købte han, og der fortælles, at Kongens Nytorv blev brolagt for summen. Halling fik skyld for at bruge både træhest og hundehul. Der er lidt tvivl om denne påstand, men han mødte op med sine to velbevæbnede negertjenere, når bønderne skulle have en opsang. En gang prygl kunne også forekomme. Der fortælles, at han ønskede at forskønne befolkningen ved at gifte de smukkeste piger med de smukkeste karle - og at han selv forlangte den første nat med bruden. Han har åbenbart haft greb om tingene! Den 9. marts en måneds tid, før han døde - skænkede Halling rigsdaler til en fond, hvoraf renterne hvert år skulle gå til de mest trængende fattige. Byens sognepræst henter hvert år troligt 80 kr, som indgår i kirkens almene sociale arbejde. Helt uden sans for sognets småkårsfolk kan brigadéren ikke have været. Mange ejere har passeret gennem slottets gemakker. Nævnes skal yderligere konsul Niels Kaj Stryøberg, der ejede slottet fra 1916 til I den periode blev slottet kendt som hjemsted for nogle af tidens kunstnere - bla blev stedet gæstet af maleren Albert Naur, digteren Johannes V. Jensen og arkitekten Poul Henningsen - den navnkundige PH. Dronninglund S lot får ny renæssance Efter andens verdenskrig købte landsretssagfører Harald Høgsbro slottet af Statens Jordlovsudvalg. Stedet lå i ruin efter at have rummet tyske flygtninge. Alt var brændt i slottets kaminer. To prismelysekroner var bevaret, og en række malerier var reddet af en nabo - det var alt. Sammen med sin hustru, Marie Elisabeth Høgsbro, gjorde den ny ejer slottet beboeligt. Da Harald Høgsbro døde i 1974 blev hun ene om at klare udgifterne. Hendes lærerløn rakte stort set kun til opvarmning af slottet - uden at der var varme af betydning! I foråret 1984 fik friske folk en godidé, og Dronninglund, Sæby, Hals og Brønderslev kommuner og Nordjyllands Amt gik i gang med en udvendig istandsættelse. Samtidig meldte Nordisk Ministerråd sig som bruger af slottet en del af året. Dermed gik også en indvendig restaurering i gang. Nu rummer slottet en kursusafdeling, hvor Nordisk Ministerråd driver undervisning for personale fra hele Norden, der beskæftiger sig døvblinde. Kursuscentret beskæftiger fem personer bla til simultantolkning - en nødvendighed, når der er finske deltagere. Der er en hotelafdeling med 23 dobbeltværelser, smukt restaurerede lokaler og et godt køkken. Dronninglund Slot er blevet in-sted for romantiske bryllupper. Og på første sal i hovedfløjen bor Marie Elisabeth Høgsbro stadig. Hun overdrog i 1984 slottet til en fond mod at have boligret i sine stuer, og det fungerer fint. Hun har hele sommeren daglige rundvisninger på slottet, og guider med megen indsigt og humor. Hun fortæller bla, at hun er den beboer på slottet, der har boet der længst tid - næsten 50 år. Vi, der jævnligt kommer på Dronninglund Slot, fryder os over, at de gamle bygninger er kommet til ny ære og værdighed. Til juli bliver der lejlighed til at dele den glæde med os, når der er danmarksmesterskab i Dronninglund. Det ser vi frem til med forventning. 10

11 Kort nyt Godt nyt om Vilhelmsborg Efter økonomiske vanskeligheder er der nu en tro på fremtiden. Problemerne var især, at stedet slæbte rundt på en stor gæld, og at bestyrelsens sammensætning med repræsentanter fra forskellige organisationer ikke fremmede ansvarligheden for helheden, men snarere for egne interesser. En rekonstruktion er nu på plads. Et selskab skal forestå den daglige drift og har indgået længerevarende lejekontrakter med brugerne 1,7 mio kr. En selvstændig afdeling forestår større arrangementer og udlejer hovedbygningen sammen med kommunen. Gælden til Realkredit Danmark og kommunen er afviklet. Private og brugergrupper har skaffet en fremtidig kapital på 5 mio kr. Stedet er gældfrit, de enkelte brugere står selv for deres arrangementer, og ansvaret er nu klart fordelt. Som direktør på halv tid er ansat Ruben Larsen. Sammen med Beder Gartnerskole og Malling Landbrugsskole udgør Vilhelmsborg et grønt kraftcenter i det landskabelige område syd for Århus. De smukke og historiske bygninger med moderne heste- og konferencefaciliteter er unikt på verdensplan. Siden de første tanker opstod om at bruge stedet til sportslige og kulturelle begivenheder, er der udført ret imponerende og ulønnet arbejde fra vide kredse indenfor hesteavl og -sport. Der er en stigende tro på fremtiden og til, at det mest ideelle center for heste i Danmark fortsat må bruges som bro mellem avlere, ryttere og - forhåbentlig i højere grad også for kuske. Hippologisk S elskab Vilhelmsborg Alle, der deltog i levendegørelsen i 1972 på Hjerl Hede, vil næppe glemme det. Vi agede til og holdt bryllup vel at mærke som i anno 1872! Store forberedelser lå forud med at skaffe kostumer fra den tid. Alt skulle være historisk korrekt. Indkvartering for deltagere og heste skete inde i landsbyen, og bryllupsfesten stod i den herlige Agerumslade. HSV planlægger en fest på hovedbygningen den 17. juni 2000, der skal have årstallet 1853 som emne. Fra den 9. til den 20. juni dette år boede H.C. Andersen på den da kun 9 år gamle hovedbygning. Hans ophold blev dramatisk, hvad han levende berettede i breve. Hestevognen kørte nemlig udenfor rækværket over Giber å, og baronen, der var kusk (en af de gode) lod sig slæbe efter 2-spandet, indtil han fik det stoppet. Til festen skal alt være så historisk korrekt som muligt. Biler er forbudt foran hovedbygningen, og gæsterne bør ankomme til fods eller til vogns. Påklædning, musik mm skal være fra den tid. Forberedelserne er i fuld gang til årets fest. Medlemmer af HSV og venner indbydes i marts, men reserver allerede nu dagen. Bogen om Vilhelmsborg 'Vilhelmsborg - Danmarks nationale Hestesportscenter' er nu færdigredigeret og udkommer til marts. Den får et omfang, et layout og et antal illustrationer som 'Hestevogne i Danmark' og kommer til at koste 298 kr incl moms, men excl porto. Bogen handler ikke blot om denne gård med dens ejere samt arbejderes liv og levned, men også om, hvad der i øvrigt skete i landet. Beretningen begynder i 1100-tallet om en større gård, der helt udslettede den omgivende landsby og blev til en herregård. Siden har den haft opgangstider med dygtig ledelse og nedgangstider med dårlig - eller slet ingen. Herremanden var afhængig af landets herskere - og bønderne af ham eller hende. Dette er også en fortælling om, hvordan de fysiske rammer blev skabt og brugt, og hvorledes de nu er indrettede til andre formål, nemlig til Danmarks Nationale Hestesportscenter. Bogen slutter med en omtale af de senere års ændringer fra oprindelig at tjene som ramme om én familie til nu at have fælles sociale, sportslige og kulturelle aktiviteter for ca besøgende om året. HKH Prins Henrik har skrevet forordet, og bogen er støttet af fonde og private. 11

12 Nyt fra museerne Industrimuseet i Horsens har registreret så stor interesse for hestevognssamlingen, så der holdes åbent hele året og ikke som først påtænkt kun i sommerhalvåret. Temaudstillingen om Århus Vognfabrik er afsluttet, og nye emner efterlyses. Slesvigske Vognsamling i Haderslev skrider planmæssigt frem med den omfattende restaurering, der ventes afsluttet til efteråret. Hvornår museet åbner, er endnu uvist. Landbrugsmuseet Gl. Estrup har nu fået alle sine ca 80 køretøjer opstillet gruppevis i de store magasiner i kælderen, så de er let tilgængelige. Samlingen er unik, ikke blot mht landbrugsvogne men også mht sports- og især herskabsvogne. Det er glædeligt, at museumsverdenen nu lægger stadig større vægt på kørekulturen, og interesserede anbefales at aflægge besøg de nævnte steder. Ib Møller www for hestei nteresserede Hesteinteresserede i alle aldre fik fra den 29. januar mulighed for at suge viden fra en stor database med over heste, som hidtil har været lukket land for offentligheden. Hestedatabasen findes på internetadressen og hører under Landskontoret for Heste på Landbrugets Rådgivningscenter i Skejby. Databasen blev gjort tilgængelig for offentligheden i forbindelse med årsmødet i Landsudvalget for Heste i Fredericia 29. januar. I hestedatabasen kan folk fremover selv slå forskellige heste op, ligesom de selv kan indberette data om nye heste på nettet, oplysninger som det ifølge chefkonsulent Egon Fræer fra Landskontoret for Heste kan være praktiske at have fx i forbindelse med køb af hest. Ritzau Netværk til hesteværn Hestens Værn har gennem de seneste år modtaget et stigende antal anmeldelser omkring kaperkørsel og studenterkørsel. Anmeldelserne går for de flestes vedkommende ud på hestenes dårlige kondition og sundhedstilstand, seletøjets og køretøjet forfatning samt kørslernes varighed, men også kuskens optræden har været genstand for kritik. Hestens værn har i samarbejde med politiassistent Jens Peter Jensen, Århus Politi udarbejdet en vejledning for 'Erhvervsmæssig Personbefordring med Hestekøretøjer'. Vejledningen er tilsendt samtlige politikredse. Du kan få vejledningen ved henvendelse til: Hestens Værn Gl. Hovedgade 8, 2970 Hørsholm Tlf , fax Hestens Værn har nedsat et udvalg bestående af Jørgen Konge og Thorkild Jansen til at varetage disse anmeldelser og rette op på de fejltagelser, der finder sted i forbindelse med disse kørsler. Hesten Værn vil opbygge et landsdækkende netværk af køresagkyndige og vogtere, for at imødegå, at hestene ikke lider overlast, og personer ikke kommer tilskade i forbindelse med hestevognskørsel. Derfor opfordrer vi dig til at melde dig til arbejdet i dette netværk. Opgaven går først og fremmest ud på at være vejledere, men også på at få rettet fejltagelserne på stedet således, at der ikke sker skade på heste og personer. Det er vort håb at 3-5 personer fra hvert køreselskab/forening vil stille sig til rådighed for dette netværk således, at netværket kan blive landsdækkende. Du kan få yderligere oplysninger om netværket og opgaverne ved henvendelse til: Hestens Værn, eller Thorkild Jansen, Cathrinebergvej 3C, Sengeløse, 2630 Tåstrup. 12

13 Hvorfor jernbaner har den bredde, jernbaner har Design: Rumfærger kan ikke være bredere end to hestebage Af Henrik Havbæk Madsen Her gik man rundt og troede, at videnskabsmændene, der designede de amerikanske rumfærger, udelukkende havde konstruktionens sikkerhed og funktionsdygtighed at tage hensyn til. I dag kan vi afsløre, at de ingeniører, der konstruerede en vigtig del af rumfærgen, havde et andet hensyn at tage. Komponenten måtte ikke være bredere end bagdelene på to heste, der står ved siden af hinanden. Årsagen til dette fænomen skal vi tilbage til Romerriget for at finde. I tilgift får vi forklaringen på, at amerikanske jernbaner har den bredde, de har. Morsom forkl ari ng Forklaringen er ikke ukompliceret, og vi garanterer ikke for, at den er sand. Til gengæld er den ret morsom: Standardmålet mellem USA's jernbaneskinner er fire fod og 8,5 tomme, svarende til 1.435,1 mm. I høj grad et besynderligt mål. Hvorfor har man brugt dette mål? 13

14 Fordi det brugte man i England, og det var engelske eksperter, der byggede de første amerikanske jernbaner. Hvorfor byggede englænderne dem sådan? Fordi de første jernbaner blev bygget af de samme, som byggede de første sporveje, og det var det mål, de anvendte hertil. Hvorfor? Fordi de folk, der byggede de første sporveje, brugte de samme redskaber og værktøjer, som man brugte til at lave kareter med, og deres hjulafstand var fire fod og 8,5 tomme. Men hvorfor var kareterne blevet udstyret med så speciel en hjulafstand? Fordi hjulene ville brække sammen på de ældre engelske landeveje, hvis man brugte andre mål. Fire fod og 8,5 tomme var nemlig afstanden mellem hjulsporene. Hvem byggede så disse gamle veje med hjulspor? Det gjorde romerne, og man har brugt dem lige siden. Hjulsporene så? De første hjulspor blev lavet af romerske stridsvogne, og de havde alle den samme hjulafstand. Fra stridsvogn til rumfærge Nu er vi så fremme ved svaret på det oprindelige spørgsmål om de amerikanske jernbaner. Svaret er, at standardmålet mellem USA's jernbaneskinner på fire fod og 8,5 tommer stammer fra specifikationen på en romersk stridsvogn. Og da der altid var to heste spændt for en romersk stridsvogn, så lyver man ikke, hvis man påstår, at Amerikas jernbaner er lavet, så de præcis har samme bredde som to romerske stridshestes bagdele. En dimensionering, der ikke tjener til megen nytte. Tværtimod: Næste gang, amerikanerne sender en rumfærge af sted, så prøv at lægge mærke til de to booster-raketter, der sidder på siden af brændstoftanken. De er lavet af Thiokol Ltd, hvis fabrik ligger i Utah, langt væk fra Cape Canaveral i Florida. Ingeniørerne, som tegnede booster-raketterne, havde egentlig foretrukket at designe dem lidt tykkere, end de endte med at blive. At ingeniørerne måtte gå på kompromis skyldtes, at de store boostere skulle transporteres med tog fra fabrikken Utah til affyringsrampen i Florida, og da jernbanen mellem de to stater løber gennem en tunnel i bjergene, måtte boosterne nødvendigvis ikke være bredere end tunnelen. Som vi nu er på det rene med, så er amerikanske jernbaner så brede som to hestes bagdele. En jernbanetunnel er derfor en anelse bredere. Vi kan dermed konstatere, at designet på verdens mest avancerede transportmiddel er bestemt af bredden på en hestebag. Kuskesammenslutningen Kuskesammenslutningen vil gerne ønske alle et godt nytår, og nu hvor vi tager hul på et nyt årtusinde, håber vi også, det bliver en ny epoke for Dansk Køre Forbund, hvad nationale og internationale stævner angår. Vi mener i hvert fald, at standarden hos danske kuske er blevet væsentlig højere, hvilket ikke mindst skyldes den nye træningsstruktur, som Dansk Køre Forbund har gennemført de seneste år. Det har endnu ikke rigtigt slået igennem internationalt, men med den entusiasme og vilje, der er blandt mange af kuskene, går det den rigtige vej. Det er med vemod, vi må konstatere, at Carl Th. Christensen ønsker at stoppe i køreudvalget. Vi ved jo alle, at primus motor i den nye træningsstruktur var Carl Th, og ikke mindst VM kuskene ved, hvilket kæmpemæssigt arbejde han har lagt i at få samlet hold, få dem trænet og afsted til VM. 14

15 Det er altid vemodigt, når de gamle kæmper falder fra, dem har vi desværre mistet nogle stykker af i Dansk Køre Forbund de seneste år. Møder i Kuskesammensl utni ngen Hvis man skal tage mængden af henvendelser og fremmødet til Kuskesammenslutningens møde i 1999 som udtryk for kuskenes problemer, er de ikke særlig store, hvilket selvfølgelig kun er godt. Den 11. januar 2000 holdt vi møde med Køreudvalget og Uddannelsesudvalget fra Dansk Køre Forbund, hvor vi drøftede nye tiltag, ideer og evaluering af Hvis man ønsker at høre mere om dette og har problemer eller spørgsmål, så mød op lørdag den 18. marts 2000 på Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, Ejby. Vi mødes kl og starter med et par håndmadder og en kop kaffe. Tilmelding til Poul Erik Pedersen på tlf eller Kurt Klindt på tlf senest onsdag den 1. marts K øresport en Til sidst en stor ros til dem, som producerer dette fantastiske blad. Tænk at have så flot et medlemsblad til så lille en organisation. Medlemmerne efterlyser flere billeder i bladet fra arrangementer, så har I gode billeder, kan vi kun opfordre til at sende dem til redaktionen, så de har noget at vælge imellem. På Kuskesammenslutningens vegne Poul Erik Pedersen Jan Sjørslev Jensen FKS under dressurkonkurrencen ved DM i 1992 Foto OMJ 15

16 Verdensmesterens lærling Uddrag fra artikel af Lone Bering, Horsensposten Jonas Nørgaard, ØKS vendte ved juletid 1999 igen hjem til Danmark efter at have tilbragt halvandet år i selskab med og dannet team sammen med den tidligere verdensmester i firspandskørsel, tyskeren Michael Freund. Med sig i bagagen havde han kørekort til tospand, som han har taget sig tid til at erhverve i Tyskland. 'I Tyskland er kørekort obligatorisk, hvis man vil køre med heste dernede. Det findes i tre dele det lille, som jeg har taget, er det grundlæggende. Det giver baggrund for trafiksikkerhed og et bredt kendskab til hestehold i almindelighed. Man lærer at spænde korrekt for en meget vigtig del, for gør man det forkert, kan hestene løbe løbsk. Herefter kan man bygge oven på med et bronze- og et sølv-kørekort, hvilket jeg også har planer om', siger 21-årige Jonas Nørgaard. Jonas har kørt med heste i adskillige år hos dyrlæge Knud Jørgensen ØKS, som er en ivrig firspandskusk. Her opdagede Michael Freund, som flere gange i det forløbne år har holdt kurser hos Knud Jørgensen, Jonas talent og fik ham med hjem til Tyskland, hvor han indgik i verdensmesterens professionelle team og deltog i mange turneringer og mesterskaber. 'Jeg havde netop bestået min HTX eksamen og havde søgt ind på Landbohøjskolen for at læse til dyrlæge. Jeg blev imidlertid ikke optaget, så jeg ville samle point ved et udlandsophold. At jeg samtidig kunne kombinere det med min interesse for heste er blot en ekstra fordel' fortæller Jonas. Lærte meget 'Inden jeg begyndte at tage kørekortet, troede jeg ganske vist ikke, at jeg ville kunne lære ret meget, fordi jeg havde kørt med heste i så mange år og havde erfaringen. Men jeg tog fejl. Man lærer teorien bag mange ting, hvorfor man gør, som man gør. Der er en årsag til, at systemet er bygget op, som det er. Man får pudset sin kunnen af, så den bliver mere præcis. Der er bestemte regler for de fleste ting som fx længden af linerne.' Vil uddanne sig til Fahrlehrer Det er nu Jonas Nørgaards plan, at han løbende vil fortsætte sin uddannelse i Tyskland til instruktør: 'Fahrlehrer'. Hermed skulle grunden være lagt til at lære danskerne køresporten. Det kunne eventuelt suppleres med at give en oversættelse af det tyske regelsæt på området til dansk, så den danske køresport kunne tage stilling til, om det kunne bruges til danske forhold i sin helhed eller i uddrag. 'Som det er i dag, er der for mange ukyndige herhjemme, som giver sig af med at køre med heste. Det gælder både indenfor sporten og i forretningsøjemed. Hvert år er der fx mange tilfælde af helt uforsvarlige kørsler med studenter, hvor hverken kusk, heste, vogn eller seletøj er egnet til hestevognskørsel, og som på grund af beklagelige ulykker faktisk giver køresporten et dårligt renomé', siger Knud Jørgensen, som tilføjer, at der indenfor dansk hestevognskørsel er kræfter i gang med at tage ved lære af de tyske regler om obligatorisk licens eller kørekort, hvis man vil køre med hestevogn. 'Det er en enestående chance for dansk køresport, at Jonas som den første dansker har uddannet sig og taget kørekortet, samt at han har fået så stor erfaring i at træne heste på eliteniveau. Det bør vi udnytte', mener Knud Jørgensen, Horsens. S tadig dyrlægeplaner Jonas Nørgaard har stadig planerne om at blive dyrlæge. Han søger ind igen på Landbohøjskolen. Sideløbende hermed vil han arbejde for køresporten i Danmark. Indtil da arbejder han hos Horsens Baslagsmed, som i øvrigt indehaves af dyrlæge Knud Jørgensen. Jonas kører rundt med en uddannet beslagsmed og skor heste i hele Danmark. 16

17 Dansk Køre Forbund Formand: Svend Åge Nissen, Strandelhjørnvej 16, 6500 Vojens, Sekretær: Allan Bjerre, Hørager 1, 2690 Karlslunde, DKFs website: Fra formanden Godt nytår til alle! Ved dette årsskifte er der ekstra grund til at ønske hinanden godt nytår. Ikke nok med, at vi nu går ind i et helt nyt århundrede, men oven i købet i et nyt årtusinde! Et sådan årsskifte er ikke ret mange mennesker forundt og bør vel give os ekstra stof til eftertanke. Ser vi blot på udviklingen gennem det sidste århundrede, tør vi vel slet ikke tænke på udviklingen de næste hundrede år. Når denne udgave af vort blad udkommer, vil der faktisk kun være ca 6 uger til 1. april, og så kan foråret lure lige omkring hjørnet. Sommertiden er gået i gang, og vi kan så småt begynde at forberede os på den kommende sommers mange aktiviteter. Hovedbestyrel sesmøde Vi holder hovedbestyrelsesmøde lørdag den 4. marts kl på Fjelsted Skovkro på Fyn. Mange ting vil være til debat, herunder økonomi og regnskab, valg til de forskellige poster, og ikke mindst en drøftelse af forretningsudvalgets oplæg til fortsat uddannelse af kuske, dommere og andre. På dette område foreslår vi fortsat ret store midler afsat, idet uddannelse klart er en god vej fremad også for vores sport. Mange aktiviteter er på bedding ude i selskaberne, og vi tror, at det bliver en rigtig god sæson, vi snart går ind i. DM i kørsel Vi kan også alle se frem til det kommende DM i kørsel år 2000, som VK afholder juli i Dronninglund. Og efter de mange forberedelser, der allerede har været gennem meget lang tid, bliver dette helt sikkert nogle rigtig gode dage i Vendsyssel - stedet, hvor himlen (næsten) altid er blå, hvis vi skal tro vor køreudvalgsformand og stævneleder ved DM, Carl. Th. Christensen. Erhvervsmæssi g personbefordri ng Efter sigende har udsendelsen 'Erhvervsmæssig personbefordring med hestekøretøjer' fra Hestens Værn til selskaberne givet anledning til megen debat, idet der her lægges op til et nærmere samarbejde med selskaberne om regelsæt for personbefordring med hestekøretøjer. Det er Hestens Værn, der sammen med nogle af politikredsene vil lave nogle regler omkring kaperkørsel og nært beslægtede områder, for at sikre en vis sikkerhed for de passagerer, der vælger denne form for befordring. Vi er dog ikke enige i tanken om, at dette også bør udvides til at gælde vore medlemmers kørsel med fx studenter, til bryllupper osv. Vi mener, at vore medlemmer har fået en god skoling, og mange har stor erfaring i kørsel med heste og er sig bevidste om de krav, der stilles for en god og sikker kørsel. Vi vil dog gerne hjælpe Hestens Værns bestræbelser med at forbedre sikkerheden i forbindelse med kørsel med hest og vogn, hvis der i selskabernes områder skulle være kuske - medlemmer som ikke medlemmer - der ikke har forstået vigtigheden af en sikker og fornuftig kørsel med heste, når der er tale om personbefordring. På det kommende hovedbestyrelsesmøde vil vi derfor foreslå, at hvert selskab udpeger et par erfarne medlemmer til at varetage en sådan opgave. Med venlig hilsen Svend Åge Nissen 17

18 Nyt fra DKF Præsident Ib Møller benådet med ridderkors Hendes Majestæt Dronningen har den 8. december 1999 benådet Dansk Køre Forbunds præsident Ib Møller med ridderkorset af Dannebrogsordenen. Redaktionen ønsker hermed Ib Møller rigtig hjertelig tillykke med ridderkorset. Ole Jespersen Hovedbestyrel sesmøde 4. marts 2000 Årets hovedbestyrelsesmøde afholdes lørdag den 4. marts på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby på Fyn. Mødet starter kl og forventes afsluttet midt på eftermiddagen. Indkaldelse og dagsorden er udsendt til køreselskaberne. Efter hovedbestyrelsesmødet er der, sædvanen tro, åbent møde med kaffe og brød, hvor tilhørerne kan diskutere løst og fast med DKF's officials. Opdatering af medlemslisten Som annonceret for to år siden udgives forbundets medlemsliste hvert andet år, og således også i år. Sammen med Køresporten nr 2 udsendes en revideret liste. Vi anmoder om, at medlemmerne kontrollerer adresselisten fra 1998, og er der rettelser til denne, så giv hurtigst muligt det lokale køreselskab besked. Som noget nyt optager vi også telefaxnumre, og vil du have dit faxnummer med i listen, så meddel ligeledes dette til selskabet. Nye dommerkandi dater og banebyggere søges Køreselskaberne opfordres hermed til at indstille egnede medlemmer til uddannelsen som køredommer eller banebygger. Kendetegnende for de nye dommerkandidater skal være, at de har godt alment kendskab til heste og kørsel. Endvidere vil det være en fordel, hvis kandidaterne selv har deltaget i konkurrencekørsel. Det er endvidere kendetegnende, at dommerkandidaterne nyder almen respekt i kørekredse samt er kendte som gode problemløsere. For banebyggernes vedkommende stilles ikke særlige krav, men lidt praktisk snilde og kendskab til kørestævner er nødvendigt. Køreselskaberne bedes indstille de nye kandidater til Uddannelsesudvalget v/ Marianne Seidenfaden, Dorthealyst, 4440 Mørkøv. Fordeling af starter ved DM i kørsel 2000 BKS 1 deltager DKS 23 " FKS 2 " HKR 1 " MKS 2 " SKS 9 " ThKS 1 " TKS 2 " VK 4 " VKS 1 " ØKS 4 " I alt 50 deltagere 4-spand er ikke med i denne fordeling. Årets Hest 1999 Der erindres om, at indstillinger til kåring af Årets Hest 1999 skal være DKF's sekretær i hænde senest den 25. februar Dansk Køre Forbunds ledelse vil herefter foretage den endelige udvælgelse, som offentliggøres på hovedbestyrelsesmødet i marts. Dommerkonference Der indbydes hermed til konference for køredommere den 13. maj på Midtjysk Kørecenter i Havredal. Alle autoriserede køredommere samt de nye dommerkandidater bedes deltage i konferencen, der afholdes samtidig med Christer Påhlssons kørekursus på stedet. 18

19 Yderligere oplysninger følger i næste nummer af Køresporten, men reserver allerede nu datoen. Kørsel sgodtgørel se ti l dommere Forretningsudvalget har på sit møde 2. december 1999 drøftet satserne for kørselsgodtgørelse til dommere, og følgende kilometersatser er vedtaget: 1,39 kr for bil alene og 2,48 kr for bil med påhængsvogn. Hertil skal naturligvis lægges omkostninger til færge, bro og lignende. Godkendelse af heste til VM Kuske, der ønsker at komme i betragtning ved udtagelse til VM, skal selv sørge for, at deres heste er godkendt ved et internationalt stævne med mindst 90 point i program 5 eller mindst 112 point i program 6, før disse omregnes til strafpoint. Hestene skal samtidig have gennemført maratonen, der skal have mindst tre etaper. Kuskene skal henvende sig til deres eget køreselskab, som så videreindstiller dem til køreudvalget, der træffer den endelige beslutning om deltagelse i et mesterskabsstævne. For 4-spand til VM i Wolfsburg skal hestene godkendes inden 16. juli. Dortheal yststævnet godkendt af FEI Det åbne stævne på Dorthealyst er af FEI godkendt som kvalifikationsstævne for udtagelse af heste og ponyer til VM. Dette medfører, at internationale krav om dommere, dyrlægeeftersyn og opstaldning skal overholdes. Invitationer til kørestævner i udlandet Medlemmer af køreselskaber under DKF, der ønsker tilsendt invitationer og propositioner til kørestævner i udlandet, kan henvende sig til undertegnede sekretær i DKF. Tilmelding til kørestævner i udlandet skal, som hidtil, fremsendes til køreudvalget gennem deltagerens eget køreselskab. Allan Bjerre Hørager 1, 2690 Karlslunde, tlf CAI-B pony stævne i Jarmen Fra tyske Gerhard Pieper, Interessengemeinschaft der Pony-II-Spänner Deutschland, har vi modtaget meddelelsen om, at organisationen i år vil afholde det 2. internationale ponystævne for enspænder, 2- og 4-spand. Stævnet afholdes juni 2000 i Jarmen, Tyskland. Interesserede bedes hurtigst muligt rette henvendelse direkte til Jackie og Gerhard Pieper, der taler engelsk, tysk og fransk, på adressen O.T. Wulfkuhl, D Dobersdorf, tlf , fax VM i pløjning med heste 2001 Dansk Køre Forbunds pløjeudvalg har modtaget en henvendelse, om DKF kan påtage sig at arrangere VM i pløjning med heste september Arrangementet skal i givet fald foregå på Eskær sammen med Landboungdommens afvikling af VM i traktorpløjning. Der er i forretningsudvalget enighed om at lægge det positivt op til hovedbestyrelsen på mødet 4. marts Driving Presidents Councils møde i Budapest Et ganske kort referat fra et usædvanlig dårligt tilrettelagt Driving President Council møde i Budapest november Det praktiske var blevet overladt til en ganske ung (i eksistenstid) og ny ledelse i det ungarske køreforbund. Der var deltagere fra langt de fleste lande, hvor køresporten er repræsenteret, og det var lærerigt og fornøjeligt at møde dem. Der var indlæg fra hvert land om køresportens stilling - og jeg havde specielt glæde af at høre hvordan andre lande takler dommeruddannelsen. Man talte om VM for 4-spand i Wolfsburg og om VM for enspændere i Gladstone. Jack Pemberton redegjorde for FEI's tiltag vedrørende reglementsændringer. Endeligt drøftede man længe og indgående, hvordan man kunne gøre køresporten mere sponsor- og PR-venlig. Blandt andet ved at peppe kørestævnerne op à la et ridebanespringningsshow. Vi sluttede af med en tur i operaen. 19

20 Aktivitetskalender år 2000 Redaktionen af denne aktivitetskalender er sluttet 18. januar Aktiviteter indsendt til Køresporten efter denne dato er ikke med. Køresportens redaktion koordinerer ikke stævner og andre arrangementer. Februar 16. MKS Filmaften 16. SKS Medlemsmøde, Hellevad 18. HKR Foredrag v/ Per Bové 22. ØKS Klubaften 24. DKS Foredragsaften v/ Ib Møller 24. FKS Klubaften, Ryslinge 24. VKS Foredrag v/ Rimsøpræsten 25. BKS Fødselsdagsfest 27. ThKS Køreinstruktion v/ Ole Wistrup 27. TKS Forspændings- og kørekursus Marts BKS Medlemsmøde 1. MKS Foredrag v/ Knud-Erik Tomra 1. SKS Foredrag v/ Per Bové 4. DKF Hovedbestyrelsesmøde 4. VKS Staldvandring 5. HKR Fastelavnstur, Hobro 15. MKS Klargøring af materiel 18. SKS Køb-Salg-Bytte dag, Revsø 19. FKS Køb-Salg-Bytte dag, Gudbjerg 21. BKS Læderhold, afslutning April 1. DKS Bowling i Slagelse 1. ØKS Pløjetræf FKS Kørekursus, Bovense 2. TKS Kørekursus 5. MKS Orienteringsaften om forsikring 6. VKS Besøg på Billund Travbane 9. HKR Foreningstur, Herning 12. SKS Foreningstur, Anslet 15. FKS Rengøring af vogne på Egeskov 15. VKS Forhindringskørsel, Tvis SKS Kørekursus, Revsø BKS Påsketræning DKF Kørekursus, Revsø VK Nordfjordstævne 29. ØKS Kørekursus, Horsens 30. TKS Køresamling, Egtved 30. ØKS Dressurkursus, Horsens Maj DKF Kørekursus, Dorthealyst DKF Kørekursus, Dorthealyst 6. MKS Træningsstævne 6. SKS Træningsstævne, Fårhus 6. ØKS Kørekursus, Horsens 7. FKS Begynderdag, Bovense 7. ThKS Bustur til Spøttrup og Lind 7. ØKS Dressurkursus, Horsens 13. MKS Løvspringstur, Aulum DKF Kørekursus, Havredal VK Træningsstævne 14. VKS Løvspringstur DKS Åbent stævne, Dorthealyst FKS Bededagstræf, Egeskov 21. TKS Træningsstævne, Bække 27. HKR Hobro Rideklub, 25 år 27. MKS Orienteringskørsel, Laven SKS Åbent stævne, Gråsten 28. HKR Skovtur ved Villestrup 28. VKS Træningsstævne, Herning Juni 1. DKS Orienteringskørsel 1. FKS Familieudflugt, Lykkesholm Fællesdyrskue, Roskilde 3. MKS Træningsstævne ØKS Åbent stævne, Vilhelmsborg 4. BKS Orienteringskørsel MKS Åbent stævne 10. VK Strandtur 12. SKS Pinsetur, Årslev 12. ØKS Pinsetur, Østbirk SKS Studenterkørsel 18. SKS Kørekursus Landsskue, Herning 24. VKS Kørsel på Landsskuet, Herning DKF Kørekursus, Eget SKS Familieweekend, Høm /7 FKS Åbent stævne, Kærsgaard 20

Fjordhestens Venner Kronjylland. Medlemsinformation

Fjordhestens Venner Kronjylland. Medlemsinformation Fjordhestens Venner Kronjylland Medlemsinformation Marts 2014 Redaktion: Bestyrelsen og Lisbeth Pedersen (landevejen@fiber.dk) Forsidefoto: Lena Trab Siden sidst Generalforsamling den 7. februar i Gjesinghus

Læs mere

Medlemsliste. Navn Selsk. Adresse Telefon Telefax. Lavsbestyrelse

Medlemsliste. Navn Selsk. Adresse Telefon Telefax. Lavsbestyrelse LAVSBREV Fra De Sorte Ekvipagers første generalforsamling i Horsens 2001. Oldermand Ib Møller fortæller om rustvognstraditioner og viser her en rustvognslygte med urnen øverst. Foto Ole Jespersen Februar

Læs mere

Sponsoroversigt Skive Rideklubs Ponylandsstævne Dressur

Sponsoroversigt Skive Rideklubs Ponylandsstævne Dressur Sponsoroversigt Skive Rideklubs Ponylandsstævne Dressur Klasse Beskrivelse Sponsor Ærespræmie 1 LA6-A kat. 1 Rytters Ridesport Dangrønt 2 PRI-A kat. 2 Sparekassen Balling Dangrønt 3 PRI-A kat. 1 Tøjeksperten

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 1. november og lørdag den 2. november 2013

Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 1. november og lørdag den 2. november 2013 Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 1. november og lørdag den 2. november 2013 Information om DM i pløjning 2013 Pløjevært: Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj Ausumgaard Holstebrovej 101 7560

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning.

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning. Referat Generalforsamling i Dansk Ride Instruktør Forening fredag, den 6. februar 2015 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Elmosevej 24A, Fløjstrup 8330 Beder E mail: drif@drif.dk Tlf.: 20

Læs mere

K Ø R E S P O R T E N

K Ø R E S P O R T E N K Ø R E S P O R T E N Dansk Køre Forbund 1 98 Februar Køresporten udgives af Dansk Køre Forbund Ansvarshavende Ole Jespersen Dansk Køre Forbund Overordnede organisationer Danmarks Idræts Forbund 2605 Brøndby,

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Skive Rideklubs hovedsponsor

Skive Rideklubs hovedsponsor Velkommen til Skive Rideklubs Hestedistriktsstævne Dressur og spring den 15. 17. juni 2012 med Kvalifikationsklasser i DRF Spring Championat og DRF Cup Hold Dressur Vi byder hermed alle ryttere, officials,

Læs mere

Dansk Køre Forbund. Protektor HKH Prinsesse Benedikte. April

Dansk Køre Forbund. Protektor HKH Prinsesse Benedikte. April Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte 2 2000 April Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte Køresporten udgives af Dansk Køre Forbund, og udkommer medio februar, april, juni,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Referat fra landspløjeudvalg Den 3. december 2007 på Bygholm Landbrugsskole

Referat fra landspløjeudvalg Den 3. december 2007 på Bygholm Landbrugsskole Til deltagerne ved pløjemødet 6. december 2007 Referat fra landspløjeudvalg Den 3. december 2007 på Bygholm Landbrugsskole Deltagere: Afbud: Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Kirsten Clausager, Tina

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning Fredag den 24. oktober og Lørdag den 25. oktober 2014

Danmarksmesterskabet i pløjning Fredag den 24. oktober og Lørdag den 25. oktober 2014 Danmarksmesterskabet i pløjning Fredag den 24. oktober og Lørdag den 25. oktober 2014 Information om DM i pløjning 2014 Pløjevært: Per Bach Laursen Lundgård Bjørnsholmvej 69 9670 Løgstør Arrangør: LandboUngdom

Læs mere

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 1. Generelt. DRF reglement er gældende ved alle C-stævner i DSR med følgende tilføjelser, der er vedtaget på DSR årlige

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning for veteranpløjere lørdag den 27. oktober 2012

Danmarksmesterskabet i pløjning for veteranpløjere lørdag den 27. oktober 2012 Danmarksmesterskabet i pløjning for veteranpløjere lørdag den 27. oktober 2012 Information om DM i pløjning 2012 Pløjevært: Susanne og Jens Gammelgaard Gersdorffslund Gersdorffslundvej 1, 8300 Odder Arrangør:

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012

Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012 Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012 Tilstede: Heidi Vintersfjord, Lene Jacobsen, Karina Vistisen, Mathilde Rasmussen og Ole Wienecke Fraværende: Anne Koch, Bent Jessen og medlem fra region 3. Godkendelse

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Dansk Køre Forbund. Protektor HKH Prinsesse Benedikte. Juni

Dansk Køre Forbund. Protektor HKH Prinsesse Benedikte. Juni Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte 3 2000 Juni Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte Køresporten udgives af Dansk Køre Forbund, og udkommer medio februar, april, juni,

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

PROPORTIONER DANSK MESTERSKAB VOLTIGERING 2013.

PROPORTIONER DANSK MESTERSKAB VOLTIGERING 2013. PROPORTIONER DANSK MESTERSKAB VOLTIGERING 2013. AFHOLDELSE. Dato: 27-29/9/2013 Sted: Møllebakkens Rideklub Adresse til stævnepladsen: Præstemarksvej 4. 4241 Vemmelev. Tlf: 31 36 61 57 ORGANISATOR: Møllebakkens

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien GEK-nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Nu vender vi tilbage til de vante rammer, efter vi og især vores heste forhåbentlig har haft en dejlig afslappet sommer. Noget vi (red.) har savnet i lang tid

Læs mere

Avlsforeningen Den Jydske Hest

Avlsforeningen Den Jydske Hest Referat af bestyrelsesmøde den 7. februar 2012. Avlsforeningen Afbud fra Anna og Helle HT Referat godkendt, men ikke lagt på hjemmesiden. Hingstekåring: Godt med fælles oprangering til sidst. Godt der

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016 Side 1 af 6 Mandag den 5. august 2015 Program: Åbent hus: Eyvind Dekaa har hen over sommeren arbejdet med sit Bakke-projekt bistået af Lars. Vi fik lov til at se en god bid af det foreløbige resultat-

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening LANDSFORMAND 96/13 Til Lokalforeningerne, Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige, HB REFERAT fra: Torben Ibsen Tårupvej 26 8963 Auning Tlf: 5355 2100 torben@dch-danmark.dk

Læs mere

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14 Danmarksmesterskab International 5-kegle b ka.5 Int le -keg Danm ark s me st er s 22.-23. marts 2014 DM 5-kegle IKAST BI L 2013/14 K RD LUB LA Tjen penge til din klub! Som medlem af Club Søgaard får din

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste Propositioner til: Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA for P.R.E. heste 10. september 2011 Sted: Fredericia Rideklub anno 2005, Fuglsangvej 30, 7000 Fredericia, Danmark Indledning Dansk P.R.E. Avlsforening

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013 Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Igen tid til at gøre status. Jeg vil i denne beretning, som tidligere år, tegne et

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010 Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 Kursusprogram for 2010 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis for trænere,

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør.

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør. Referat bestyrelsesmødet d. 28-01-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 03-12-2013 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på INVITATION GENERALFORSAMLING & ÅRSFEST DANMARKS FARVE- OG LIMINDUSTRI FREDAG DEN 10. APRIL 2015 Generelforsamlingen afholdes på Carlsberg Museum & Business Centre Valby Langgade 1, 1799 København V Festmiddagen

Læs mere