Realiseret. 3 kvt kvt. 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Realiseret. 3 kvt. 2013 3 kvt. 2012"

Transkript

1 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 25. oktober Resultaterne for de første 3 kvartaler i tråd med forventningerne; helårsforventningerne justeret som følge af valutakursudvikling; øget forventning til overskudsgraden for Salg og indtjening for de første 3 kvartaler af var i tråd med forventningerne. I forhold til de første 3 kvartaler af steg salget organisk 6% (5% i danske kroner og 7% i lokal valuta), resultat af primær drift steg 6%, periodens resultat steg 8%, og overskudsgraden blev øget med 0,4% procentpoint til 25,0%. Forventningerne til som helhed er blevet indsnævret inden for de eksisterende spænd på baggrund af dels resultaterne for de første 3 kvartaler, som var i tråd med forventningerne, dels den ugunstige udvikling i valutakurser siden sidste udmelding. Forventningerne til den organiske salgsvækst er nu 5-7%, til salgsvæksten i lokal valuta 6-8% og i danske kroner 3-5%. Resultat af primær drift forventes nu at stige 4-5%, mens forventningen til overskudsgraden øges til 24-25%. Årets resultat forventes nu at stige 7-8%. Realiseret 3 kvt. 3 kvt. Forventninger til 25. oktober* Forventninger til 9. august Salg, mio. kr Salgsvækst, danske kr. 5% 6% 3-5% 5-7% Salgsvækst, lokal valuta 7% 2% 6-8% 5-8% Salgsvækst, organisk 6% 3% 5-7% 5-8% Bruttomargin 57,3% 57,2% Res. af primær drift, mio. kr Vækst i res. af primær drift 6% 12% 4-5% 4-6% Overskudsgrad 25,0% 24,6% 24-25% ~24% Periodens resultat, mio. kr Vækst i periodens resultat 8% 4% 7-8% 7-9% Nettoinvesteringer før opkøb, mio. kr ~ Frie pengestrømme før opkøb, mio. kr ~1.700 Afkast af investeret kapital (inkl. goodwill) 19,8% 20,6% 19-20% 19-20% Gns. USD/DKK EPS, DKK 5,23 4,84 EPS (udvandet), DKK 5,17 4,77 * Forudsætter, at kurserne for selskabets vigtigste valutaer fastholdes på niveauet for noteringskurserne den 24. oktober for resten af. Peder Holk Nielsen, Novozymes' adm. direktør, har følgende kommentar: Vores resultater for de første 3 kvartaler var i tråd med, hvad vi havde ventet, og vi har indsnævret helårsforventningerne for at afspejle såvel de opnåede resultater som den fortsat ugunstige udvikling i valutakurserne. Det glæder mig, at alle forretningsområder bidrager til væksten. Vaskemidler og BioAg har klaret sig godt, og vi har momentum inden for Bioenergi takket være fantastisk innovation, der sparer både majs og energi for vores kunder. På indtjeningssiden er der også pæne takter, og vi har formået at øge marginerne en smule i forhold til de første 3 kvartaler af. Det er spændende at se, hvordan vores kunder og samarbejdspartnere gør fremskidt inden for cellulosebaseret ethanol rundt omkring i verden, og vores nye samarbejde med Raízen i Brasilien giver mange interessante perspektiver i en region med stort potentiale for denne industri. Selskabsmeddelelse nr. 23, Side 1 af 16 Novozymes A/S Investor Relations CVR-nr.: Krogshøjvej Bagsværd Danmark Telefon: Internet:

2 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af Salg pr. industri Det samlede salg steg 5% i danske kroner, 7% i lokal valuta og 6% organisk Det samlede salg i de første 3 kvartaler af var mio. kr., en stigning på 5% i forhold til samme periode. Valutakurserne havde en særdeles negativ indvirkning på salget, som i lokal valuta steg 7%. Opkøb bidrog med ca. 1 procentpoint til salgsvæksten, og salget steg således 6% organisk. Alle salgsområder bidrog til den positive udvikling i salget med vaskemiddelindustrien som den væsentligste drivkraft. Salg i mio. kr. & vækstrater Vaskemidler 3,156 2,997 +5% / +8% Føde- og drikkevarer 2,394 2,380 +1% / +3% Bioenergi 1,369 1,308 +5% / +8% Landbrug og foder Tekniske og farma ,286 1,187 +9% / +12% +8% / +12% 3 kvt. 3 kvt. Vækst i danske kroner / Vækst i lokal valuta Salgets fordeling 7% Vaskemidler 15% 36% Føde- og drikkevarer 15% Landbrug og foder Bioenergi 27% Tekniske og farma Vaskemidler steg 5% i danske kroner og 8% i lokal valuta Føde- og drikkevarer steg 1% i danske kroner og 3% i lokal valuta Bioenergi steg 5% i danske kroner og 8% i lokal valuta Salget til vaskemiddelindustrien steg 5% i danske kroner og 8% i lokal valuta i forhold til de første 3 kvartaler af. Salgsvæksten skyldes kundernes fortsat store behov for at kunne øge vaskeevnen, muliggøre vask ved lave temperaturer og erstatte kemikalier. Salget til nye vækstmarkeder var fortsat en væsentlig bidragyder til salgsvæksten. Salget til føde- og drikkevareindustrien steg 1% i danske kroner og 3% i lokal valuta i forhold til de første 3 kvartaler af. Salget til fremstilling af sunde fødevarer bidrog mest signifikant til væksten i perioden. Salget til stivelsesindustrien bidrog også til væksten som følge af en positiv udvikling på en række markeder, som opvejede den langsommere udvikling i Kina. Salget til bageriindustrien var lavere år til dato sammenlignet med samme periode sidste år, hvilket skyldes en stort set flad salgsudvikling i 3. kvartal i forhold til 3. kvartal sidste år. Salget til bioenergiindustrien steg 5% i danske kroner og 8% i lokal valuta i forhold til de første 3 kvartaler af. Organisk steg salget 6% i perioden. Produktionen af ethanol i USA er af den amerikanske Energy Information Administration anslået til at være faldet ca. 4% i løbet af de første 3 kvartaler i forhold til samme periode sidste år. I 3. kvartal vurderes produktionen at være steget ca. 3% og salget til bioenergiindustrien 24% i lokal valuta (22% organisk) forhold til 3. kvartal sidste år. Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr.23, Side 2 af 16

3 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af Salget til bioenergiindustrien var gunstigt påvirket af den fortsat positive udvikling i salget af enzymløsningen Novozymes Avantec, idet en væsentlig del af Novozymes' kunder nu bruger denne teknologi til forflydning af majsstivelse. Derudover har en af Novozymes' seneste enzyminnovationer, Spirizyme Achieve, vundet tidlig og markant indpas i markedet, hvilket også bidrog til væksten. Salget af enzymløsningen Novozymes Olexa er påbegyndt og havde en mindre positiv påvirkning på salgsvæksten. Landbrug og foder steg 8% i danske kroner, og 12% i lokal valuta Tekniske og farma steg 9% i danske kroner og 12% i lokal valuta Salget til landbrugs- og foderindustrien steg 8% i danske kroner og 12% i lokal valuta i forhold til de første 3 kvartaler af. Organisk steg salget 9% i perioden. Salget til bæredygtigt landbrug (BioAg) steg kraftigt som følge af en god sæson på den nordlige halvkugle og en god sæsonstart i Latinamerika. Integrationen af USA-baserede TJ Technologies, Inc., som blev opkøbt i juni, skrider planmæssigt frem, og som forventet har TJ Technologies, Inc. endnu ikke påvirket salget, idet virksomhedens fokus ligger på de nordamerikanske markeder. Der var en svag positiv udvikling i salget til foderindustrien i forhold til samme periode sidste år. RONOZYME ProAct opnåede fortsat stærk salgsvækst, mens salget af fytaseenzymer var under pres som følge af et udfordrende konkurrencemiljø. Salget til de tekniske industrier og til farmaindustrien steg 9% i danske kroner og 12% i lokal valuta i forhold til de første 3 kvartaler af. Organisk steg salget 9% i forhold til samme periode sidste år. Salgsvæksten var gunstigt påvirket af en kraftig udvikling i enzymsalget til fremstilling af farmaceutiske produkter. Salget til tekstil- og læderindustrien bidrog også positivt til salgsvæksten. Geografisk fordeling af salget +4% / +12% Salget i Europa/MEA steg 9% i danske kroner og i lokal valuta Salget i Nordamerika steg 1% i danske kroner (4% i lokal valuta) Salget i Asien steg 3% i danske kroner (7% i lokal valuta) Salget i Latinamerika steg 4% i danske kroner, (12% i lokal valuta) +3% / +7% +1% / +4% 19% 11% 33% 37% Vækst i danske kroner / Vækst i lokal valuta +9% / +9% Europa/MEA Nordamerika Asien & Oceanien Latinamerika Salget i Europa, Mellemøsten & Afrika (Europa/MEA) steg 9% i både danske kroner og lokal valuta i forhold til de første 3 kvartaler af. De kraftigste vækstmotorer i perioden var vaskemiddel- samt landbrugs- og foderindustrien, men alle forretningsområder bidrog til den positive udvikling. Salget i Nordamerika steg 1% i danske kroner og 4% i lokal valuta i forhold til de første 3 kvartaler af. Salget til bioenergi- samt landbrugs- og foderindustrien bidrog positivt til udviklingen, mens salget til vaskmiddelindustrien var lavere i forhold til samme periode sidste år. Salget i Asien steg 3% i danske kroner og 7% i lokal valuta i forhold til de første 3 kvartaler af. Salget til vaskemiddel- samt føde- og drikkevareindustrien bidrog mest til den positive udvikling i perioden, mens salget til bioenergiindustrien var lavere i perioden. Salget i Latinamerika steg 4% i danske kroner og 12% i lokal valuta i forhold til de første 3 kvartaler af. Alle forretningsområder bidrog positivt til salgsvæksten med vaskemiddel- samt føde- og drikkevareindustrien som de største bidragydere. Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr.23, Side 3 af 16

4 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af Omkostninger, andre driftsindtægter og resultat af primær drift De samlede omkostninger steg 3% Bruttoresultatet steg 5% Bruttomarginen steg 0,1 procentpoint til 57,3% De samlede omkostninger, eksklusive nettofinansomkostninger og skat, var mio. kr., en stigning på 3% i forhold til de første 3 kvartaler af. Stigningen skyldes primært produktionsomkostninger, som steg 4% til mio. kr. Stigningen skyldes øget salg, et højere omkostningsgrundlag som følge af opkøb samt højere omkostninger relateret til den nye enzymfabrik i Nebraska, USA. Bruttoresultatet steg 5%, og bruttomarginen var 57,3%, en stigning på 0,1 procentpoint i forhold til samme periode sidste år, hvilket skyldes, at fortsatte produktivitetsforbedringer og gunstige ændringer i produktmikset opvejede den negative effekt af opkøb og valutakursudvikling. Andre driftsomkostninger steg 1% fra mio. kr. til mio. kr. sidste år. Den relativt lave stigning skyldes omkostningsstyring og den gunstige udvikling i valutakurserne. Andre driftsomkostninger i forhold til salget faldt til 32% fra 33% for samme periode sidste år. R&D udgjorde 13% af salget Omkostninger til salg og distribution steg 3% og udgjorde 12% af salget Omkostninger til forskning og udvikling steg 1% og udgjorde 13% af salget Omkostninger til administration steg 1% og udgjorde 7% af salget Andre driftsindtægter faldt fra 69 mio. kr. i de første 3 kvartaler af til 2 mio. kr. i samme periode i år, idet der ikke var nogen milepælsbetalinger inden for Tekniske og farma. Resultat af primær drift steg 6% Overskudsgrad 25,0% Afskrivninger og amortiseringer var 552 mio. kr. i de første 3 kvartaler af, en stigning på 10 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Resultat af primær drift steg 6% til mio. kr., en stigning fra mio. kr. i de første 3 kvartaler af. Overskudsgraden steg 0,4 procentpoint til 25,0% fra 24,6% i samme periode sidste år. Stigningen skyldes en positiv udvikling i andre driftsomkostninger og en højere bruttomargin, hvilket mere end opvejede faldet i andre driftsindtægter og den negative effekt af valutakurser og opkøb. Nettofinansposter og årets resultat Nettofinansomkostninger 146 mio. kr. Effektiv skatteprocent 20,2 Periodens resultat steg 8% Nettofinansomkostningerne steg 37 mio. kr. til 146 mio. kr. i de første 3 kvartaler af. Stigningen skyldes hovedsagelig en stigning i andre finansielle omkostninger på 37 mio. kr. som følge af bl.a. højere omkostninger i forbindelse med Stock Appreciation Rights (SARs) til medarbejdere. Resultat før skat steg 4% til mio. kr. fra mio. kr. i samme periode. Den effektive skatteprocent i de første 3 kvartaler af var 20,2 mod 22,5 i samme periode sidste år. Den effektive skatteprocent var fortsat positivt påvirket af udnyttelsen af U.S. Advanced Energy Manufacturing tax credit relateret til den nye fabrik i Nebraska samt af effekten af udskudt skat som følge af indførelsen af nye, lavere selskabsskattesatser i Danmark. Periodens resultat var mio. kr., en stigning på 8% i forhold til de første 3 kvartaler af. Stigningen i resultat af primær drift og faldet i den effektive skatteprocent havde en positiv virkning på periodens resultat, mens de højere nettofinansomkostninger havde en negativ virkning. Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr.23, Side 4 af 16

5 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af Pengestrømme og balance Pengestrømme fra driften mio. kr. Nettoinvesteringer før opkøb 558 mio. kr. Frie pengestrømme før opkøb mio. kr. Egenkapitalandel 67% Pengestrømme fra driften var mio. kr. i de første 3 kvartaler af mod mio. kr. i samme periode sidste år. Faldet skyldes primært en højere nettodriftskapital som følge af et fald i varekreditorer mv. samt højere betalt selskabsskat i perioden. Nettoinvesteringer før opkøb udgjorde 558 mio. kr. mod 816 mio. kr. i de første 3 kvartaler af. Frie pengestrømme før opkøb var mio. kr. i perioden, en stigning på 4% i forhold til samme periode sidste år, idet de lavere pengestrømme fra driften blev mere end opvejet af lavere nettoinvesteringer før opkøb. Egenkapitalen udgjorde mio. kr. pr. 30. september mod mio. kr. ultimo, en stigning på 11%. Egenkapitalen blev forøget med periodens totalindkomst og salg af egne aktier, hvilket dog delvist blev opvejet af udbetalt udbytte. Egenkapitalen udgjorde 67% af balancen, en stigning fra 63% ultimo. Pr. 30. september var den nettorentebærende gæld mio. kr. mod mio. kr. ultimo. Pengestrømme fra driften og salg af egne aktier havde en positiv virkning på nettogælden, mens udbyttebetaling på 690 mio. kr. i marts, opkøb for i alt 621 mio. kr. og nettoinvesteringer på 558 mio. kr. havde en negativ virkning på den nettorentebærende gæld. Nettorentebærende gæld/egenkapital-andelen var 13% pr. 30. september mod 15% pr. 31. december. Afkast af investeret kapital 19,8% Egne aktier udgjorde 1,8% af aktiekapitalen Forbedret energieffektivitet Lavere vandeffektivitet Over 200 nye medarbejdere Afkast af investeret kapital (ROIC), inklusive goodwill, var 19,8% mod 20,6% i de første 3 kvartaler af. Det lavere afkast skyldes stigningen i investeret kapital som følge af opkøb, mens det højere resultat for perioden havde en positiv effekt på ROIC. Den 30. september var beholdningen af egne B-aktier 5,60 mio. stk., svarende til 1,8% af aktiekapitalen. Bæredygtighed I forhold til samme periode sidste år var der en svag nedgang i Novozymes' CO 2 - og vandeffektivitet, mens energieffektiviteten steg. Faldet i vandeffektivitet skyldes dels ændringer i produktmiks, dels lavere global kapacitetsudnyttelse som følge af, at fabrikken i Nebraska nu indgår i det globale produktionsnetværk. 3 kvt. 3 kvt. -mål Vandeffektivitetsforbedring (sammenlignet med 2005) 30% 32% 35% Energieffektivitetsforbedring (sammenlignet med 2005) 38% 37% 42% CO 2-effektivitetsforbedring (sammenlignet med 2005) 53% 54% >50% Væsentlige spild - - Antal arbejdsulykker med dødelig udgang - 1 Arbejdsulykker pr. mio. arbejdstimer 2,3 2,8 <3,0 Antal medarbejdere pr. 30. september Personaleomsætning 7,5% 8,2% >4% - <9% Fravær 1,8% 1,8% <3% Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr.23, Side 5 af 16

6 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af Forventninger til Forventninger til 25. oktober* Forventninger til 9. august Forventninger til 25. april Forventninger til 21. januar** Salgsvækst, danske kr. 3-5% 5-7% 5-8% 4-7% Salgsvækst, lokal valuta 6-8% 5-8% 5-8% 5-8% Salgsvækst, organisk 5-7% 5-8% 5-8% 5-8% Vækst i res. af primær drift 4-5% 4-6% 4-7% 4-7% Overskudsgrad 24-25% ~24% ~24% ~24% Vækst i periodens resultat 7-8% 7-9% 6-9% 6-9% Nettoinvesteringer før opkøb, mio. kr. ~ ~1.100 ~1.100 Frie pengestrømme før opkøb, mio. kr ~1.700 ~1.650 ~1.650 Afkast af investeret kapital (inkl. goodwill) 19-20% 19-20% 19-20% ~20% Gns. USD/DKK * Forudsætter, at kurserne for selskabets vigtigste valutaer fastholdes på niveauet for noteringskurserne den 24. oktober for resten af. ** Afkast af investeret kapital blev justeret til 19-20% i forbindelse med opkøbet af Iogen Bio-Products (Selskabsmeddelelse Nr. 4, ). Salgsvækst: 5-7% organisk, 6-8% i lokal valuta, 3-5% i danske kroner Helårsforventningen til den organiske salgsvækst er blevet indsnævret inden for de tidligere udmeldte spænd, og væksten forventes nu at blive 5-7% mod tidligere 5-8%. Salgsvæksten i lokal valuta forventes at blive 6-8% mod tidligere 5-8%. Baseret på valutakurserne den 24. oktober forventes salgsvæksten i danske kroner nu at blive 3-5% mod 5-7% ved sidste udmelding. Den negative valutakurspåvirkning stammer fra en række valutaer ud over US dollar, herunder brasilianske reais, indiske rupees, japanske yen og argentinske pesos, der alle er faldet markant i forhold til danske kroner i perioden. Novozymes forventer fortsat et positivt bidrag til salgsvæksten fra alle fem forretningsområder med størst bidrag fra Vaskemidler og Bioenergi. Helårsforventningerne til salget er fortsat baseret på antagelsen om, at den amerikanske bioethanolproduktion vil ligge på omtrent samme niveau som i. Den 28. juni fuldendte Novozymes opkøbet af den USA-baserede BioAg-virksomhed TJ Technologies, Inc. Opkøbet forventes at have en ubetydelig indvirkning på salgsvæksten og en svagt negativ effekt på resultat af primær drift i. Opkøbet af Natural Industries, Inc. i november forventes fortsat at have en svagt positiv effekt på salgsvæksten i, både i lokal valuta og danske kroner. Opkøbet af Iogen Bio-Products i februar forventes fortsat at øge salgsvæksten i med ca. 0,5 procentpoint og have en svagt negativ effekt på resultat af primær drift. Effekten af alle tre opkøb er indeholdt i helårsforventningerne. Overskudsgrad: 24-25% Vækst i resultat af primær drift: 4-5% Vækst i årets resultat: 7-8% Nettoinvesteringer: ~900 mio. kr. Helårsforventningen til overskudsgraden opjusteres fra ca. 24% til 24-25%. Den gunstige udvikling i bruttomarginen og den relativt lave stigning i salgs-, administrations- og R&Domkostninger efter 3 kvartaler mere end opvejede den negative effekt af den ugunstige udvikling i valutakurser siden sidste udmelding. Resultat af primær drift forventes nu at blive 4-5% mod tidligere 4-6%. Resultat af primær drift er negativt påvirket af de justerede forventninger til salget i danske kroner og positivt påvirket af den lave stigning i de samlede omkostninger. Forventningen til vækst i årets resultat er nu 7-8% mod tidligere 7-9%. Hele den forventede USD-eksponering for er afdækket på 5,63 DKK/USD mod 5,70 i. For 2014 er ca. 75% af den forventede USD-eksponering afdækket på 5,79 DKK/USD. Nettoinvesteringerne forventes nu at nå ca. 900 mio. kr. mod tidligere mio. kr. Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr.23, Side 6 af 16

7 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af Frie pengestrømme før opkøb: mio. kr. Afkast af investeret kapital: 19-20% Frie pengestrømme før opkøb forventes nu at blive mio. kr. mod tidligere ca mio. kr., primært som følge af den ugunstige valutakursudvikling samt en mindre negativ effekt af en svag stigning i driftskapitalen. Afkast af investeret kapital forventes fortsat at blive 19-20%. Forventningerne er baseret på, at kurserne for selskabets vigtigste valutaer forbliver uændrede året igennem i forhold til noteringskurserne pr. 24. oktober. (Kr.) EUR USD JPY CNY Gennemsnitskurs for ,27 91,82 Gennemsnitskurs for 3 kvt ,86 91,79 Noteringskurs 24. oktober ,80 88,81 Estimeret gennemsnitskurs for * ,78 91,05 Udvikling i estimeret kurs for i forhold til gennemsnitskurs 0% (3)% (20)% (1)% * Estimeret gennemsnitskurs beregnes som gns.kurs år til dato kombineret med noteringskursen 24. oktober for resten af året. Alt andet lige forventes en 5% ændring i USD at påvirke resultat af primær drift med mio. kr. på årsbasis. Følgende forventninger for bæredygtighedsområdet er også inkluderet i forventningerne for : Muliggøre en reduktion i CO 2 -udledningen på 50 mio. tons gennem anvendelse af Novozymes' produkter Forbedre energieffektiviteten med 42% i forhold til 2005 Fastholde CO 2 -effektiviteten på over 50% i forhold til 2005 Forbedre vandeffektiviteten med 35% i forhold til 2005 Målene for vand- og energieffektivitet betragtes ikke længere som opnåelige. Regnskabspraksis Delårsrapporten for de første 3 kvartaler af er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten for de første 3 kvartaler af følger samme regnskabspraksis som koncernregnskabet for med undtagelse af alle nye, ændrede eller reviderede regnskabsstandarder og fortolkninger (IFRS'er), som er godkendt af EU, og som er trådt i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar. Disse IFRS'er har ikke haft nogen væsentlig virkning på koncernens delårsrapport. Udsagn om fremtiden Denne selskabsmeddelelse indeholder udsagn om fremtiden, herunder de finansielle forventninger til, der i deres natur er forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket kan medføre væsentlige afvigelser i forhold til det forventede. Usikkerhedsfaktorerne udgøres blandt andet af uforudsete bevægelser på de internationale aktie-, rente- og valutamarkeder, markedsdrevne prisnedsættelser på Novozymes produkter samt lancering af konkurrerende produkter inden for Novozymes kerneforretninger. Kontaktinformation Investor Relations: Thomas Bomhoff (DK) Klaus Sindahl (DK) Martin Riise (USA) Presse og medier: Rene Tronborg (DK) Paige Donnelly (USA) Meng Lian (Kina) Henrique Pellini (Brasilien) Poonam Kapila (Indien) Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr.23, Side 7 af 16

8 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt den ureviderede delårsrapport for de første 3 kvartaler af for Novozymes A/S. Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (som godkendt af EU) samt i henhold til yderligere danske oplysningskrav til årsregnskaber for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, at koncernens interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en delårsrapport, er tilstrækkelige, samt at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, resultat og finansielle stilling pr. 30. september samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for de første 3 kvartaler af. Derudover indeholder ledelsesberetningen på de foregående sider efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Bagsværd, 25. oktober Direktionen Peder Holk Nielsen Adm. direktør Benny D. Loft Per Falholt Andrew Fordyce Thomas Nagy Thomas Videbæk Bestyrelsen Henrik Gürtler Formand Kurt Anker Nielsen Næstformand Mathias Uhlén Anders Hentze Knudsen Lars Bo Køppler Lena Bech Holskov Lena Olving Agnete Raaschou-Nielsen Jørgen Buhl Rasmussen Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr.23, Side 8 af 16

9 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af Bilag Bilag 1 Hovedposter og nøgletal 1.1 Nøgletal 1.2 Resultatopgørelse Bilag 2 Bilag 3 Bilag Totalindkomstopgørelse Salgets fordeling 2.1 Industrier 2.2 Geografi Pengestrømsopgørelse Balance og egenkapitalopgørelse 4.1 Balance 4.2 Egenkapitalopgørelse Bilag 5 Endelig åbningsbalance for Beta Renewables S.p.A. samt andre transaktioner Bilag 6 Nye produkter lanceret i Bilag 7 Bilag 8 Selskabsmeddelelser for (eksklusive ledelsens handel med Novozymes' aktier, storaktionærmeddelelser og status for tilbagekøb af egne aktier) Finansiel kalender Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr.23, Side 9 af 16

10 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af Bilag 1: Hovedposter og nøgletal 1.1 Nøgletal 3 kvt. 3 kvt. % ændring % ændring Omsætning % % Bruttoresultat % % Bruttomargin 57,3% 57,2% 56,4% 57,5% Resultat af primær drift før af-/nedskrivninger % % Overskudsgrad (EBITDA) 31,2% 31,1% 32,0% 32,1% Resultat af primær drift (EBIT) % % Overskudsgrad (EBIT) 25,0% 24,6% 25,7% 25,4% Finansielle poster, netto (146) (109) (44) (49) Resultat før skat % % Skat (6)% (5)% Periodens resultat % % Resultat pr. aktie a 2 kr. 5,23 4,84 8% 1,81 1,66 9% Resultat pr. aktie a 2 kr. (udvandet) 5,17 4,77 8% 1,79 1,64 9% Nettoinvesteringer (32)% Frie pengestrømme før opkøb % Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC), inkl. goodwill 19,8% 20,6% Rentebærende gæld, netto % Egenkapitalandel 66,5% 63,3% Egenkapitalens forrentning 21,7% 22,5% Gæld/egenkapital-andel 12,8% 11,5% Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr.23, Side 10 af 16

11 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 1.2 Resultatopgørelse 3 kvt. 3 kvt. Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter, netto 2 69 (1) 22 Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto (146) (109) (44) (49) Resultat før skat Skat Periodens resultat Fordeles således Aktionærer i Novozymes A/S Minoritetsinteresser (1) 1 - (1) Specificering af de finansielle poster Nettovalutagevinst/(tab) (61) (69) (16) (33) Nettorenteudgifter (37) (32) (14) (14) Andre finansielle poster (48) (8) (14) (2) Finansielle poster, netto (146) (109) (44) (49) Resultat pr. aktie a 2 kr. 5,23 4,84 1,81 1,66 Gns. antal A-/B-aktier, udestående (mio. stk.) 313,6 314,6 314,0 313,3 Resultat pr. aktie a 2 kr. (udvandet) 5,17 4,77 1,79 1,64 Gns. antal A-/B-aktier, udvandet (mio. stk.) 317,2 319,1 317,5 317,7 1.3 Totalindkomstopgørelse (DKK million) 3 kvt. 3 kvt. Resultat efter skat Øvrig totalindkomst Valutakursregulering af dattervirksomheder og minoritetsint. (217) 19 (146) (13) Afdækning af fremtidige pengestrømme 81 (39) heraf overført til finansielle indtægter/omkostninger (2) 27 Skat af afdækning af fremtidige pengestrømme (25) 3 (21) (15) Øvrig totalindkomst (142) 24 (81) 33 Totalindkomst Periodens totalindkomst fordeles således Aktionærer i Novozymes A/S Minoritetsinteresser (1) 1 - (1) Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr.23, Side 11 af 16

12 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af Bilag 2: Salgets fordeling 2.1 Industrier 3 kvartaler 3 kvartaler % ændring % valutapåvirkning % ændring i lokal valuta Vaskemidler (3) 8 Føde- og drikkevarer (2) 3 Bioenergi (3) 8 Landbrug og foder (4) 12 Tekniske og farma (3) 12 Omsætning (2) 7 % ændring % valutapåvirkning % ændring i lokal valuta Vaskemidler (4) 8 Føde- og drikkevarer (2) (4) 2 Bioenergi (7) 24 Landbrug og foder (4) (8) 4 Tekniske og farma (6) 12 Omsætning (5) 8 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 2. kvt. 1. kvt. % ændring / Vaskemidler Føde- og drikkevarer (2) Bioenergi Landbrug og foder (4) Tekniske og farma Omsætning Geografi 3 kvartaler 3 kvartaler % ændring % valutapåvirkning % ændring i lokal valuta Europa, Mellemøsten & Afrika Nordamerika (3) 4 Asien & Oceanien (4) 7 Latinamerika (8) 12 Omsætning (2) 7 % ændring % valutapåvirkning % ændring i lokal valuta Europa, Mellemøsten & Afrika (1) 7 Nordamerika (5) 11 Asien & Oceanien (2) (7) 5 Latinamerika (12) 12 Omsætning (5) 8 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 2. kvt. 1. kvt. % ændring / Europa, Mellemøsten & Afrika Nordamerika Asien & Oceanien (2) Latinamerika Omsætning Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr.23, Side 12 af 16

13 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af Bilag 3: Pengestrømsopgørelse 3 kvt. 3 kvt. Resultat efter skat Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt Betalt selskabsskat (336) (237) Renteindbetalinger - 13 Renteudbetalinger (50) (62) Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital (Stigning)/fald i tilgodehavender (209) (233) (Stigning)/fald i varebeholdninger (129) (37) Stigning/(fald) i varekreditorer mv. (309) 71 Stigning/(fald) i valutaregulering (5) - Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer Køb af immaterielle aktiver (12) (35) Køb af materielle aktiver 2 - Salg af materielle aktiver (548) (781) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (558) (816) ekskl. opkøbsaktivitet Frie pengestrømme før opkøb Køb af aktiviteter og selskaber (621) - Frie pengestrømme efter opkøb Finansiering Lånoptagelse Afdrag på lånoptagelse (264) (136) Køb af egne aktier - (762) Salg af egne aktier Betalt udbytte (690) (602) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (535) (1.326) Nettopengestrømme 79 (138) Urealiseret gevinst/tab på valuta og finansielle aktiver, som indgår i likvide reserver (16) 12 Likviditetsforskydning, netto 63 (126) Likvide reserver pr. 1. januar Likvide reserver pr. 30. september Uudnyttede garanterede kreditfaciliteter udgjorde mio. kr. pr. 30. september. Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr.23, Side 13 af 16

14 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af Bilag 4: Balance og egenkapitalopgørelse 4.1 Balance Aktiver 30. sept. 30. sept. 31. dec. Færdiggjorte it-udviklingsprojekter Erhvervede patenter, licenser og knowhow Goodwill It-udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under opførelse Materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Øvrige finansielle aktiver (ikke-rentebærende) Investering i associeret virksomhed Andre tilgodehavender Langfristede aktiver Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Tilgodehavender Øvrige finansielle aktiver (ikke-rentebærende) Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr.23, Side 14 af 16

15 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af Passiver 30. sept. 30. sept. 31. dec. Aktiekapital Andre reserver Overført overskud Minoritetsinteresser Egenkapital Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser Finansielle forpligtelser (rentebærende) Finansielle forpligtelser (ikke-rentebærende) Langfristede forpligtelser Finansielle forpligtelser (rentebærende) Finansielle forpligtelser (ikke-rentebærende) Hensatte forpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Skyldig skat Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Passiver Egenkapitalopgørelse I alt Aktiekapital Tilhørende aktionærerne i Novozymes A/S Penge- Valutakursreguleringeafdækninstrøms- Overført overskud Minoritetsinteresser I alt Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat (1) Øvrig totalindkomst (217) 75 (142) (142) Totalindkomst - (217) (1) Salg/køb af egne aktier, netto Nedskrivning af aktiekapital (11) Udbytte (690) (690) - (690) Aktiebaseret aflønning Skat af egenkapitalposter Egenkapitalbevægelser (11) (217) (1) Egenkapital pr. 30. september Egenkapital pr. 1. januar (33) Periodens resultat Øvrig totalindkomst Totalindkomst Salg/køb af egne aktier, netto (608) (608) (608) Udbytte (600) (600) (2) (602) Aktiebaseret aflønning Skat af egenkapitalposter (7) (7) (7) Egenkapitalbevægelser (1) 382 Egenkapital pr. 30. september (28) Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr.23, Side 15 af 16

16 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af Bilag 5: Endelig åbningsbalance for Beta Renewables S.p.A. samt andre transaktioner Antaget dagsværdi af overtagne aktiver og forpligtelser: Immaterielle aktiver 224 Kapitalandel i associeret virksomhed 55 Tilgodehavender fra salg og andre tilgodehavender 104 Udskudt skatteaktiv 71 Overtagne nettoaktiver 454 Købspris: Kontant vederlag 669 Købspris i alt 669 Goodwill 215 Beta Renewables S.p.A. Den 5. november indtrådte Novozymes i en fælles ledet virksomhed med Beta Renewables S.p.A. og købte i forbindelse hermed 9,95% af aktierne i Beta Renewables S.p.A. Formålet med den fælles ledede virksomhed er at markedsføre, demonstrere og garantere cellulosebaserede biobrændstofløsninger baseret på Beta Renewables S.p.A.s og Novozymes' teknologier. Pr. 30. september var opgørelsen af de overtagne aktiver tilendebragt. Den endelige opgørelse har medført indregning af goodwill, 215 mio. kr., immaterielle aktiver, 224 mio. kr. (mod tidligere rapporteret 510 mio. kr.), og et udskudt skatteaktiv, 71 mio. kr. Andre transaktioner Der er ikke foretaget andre væsentlige opkøb i løbet af 3. kvartal. Bilag 6: Nye produkter lanceret i 1. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt. Novozymes Viscozyme Wheat HT: En varmestabil xylanaseenzymløsning, som effektivt reducerer viskositeten og dermed giver driftsmæssig fleksibilitet, lavere energiforbrug og højere udbytte ved produktion af ethanol på basis af hvede og andre kornsorter Novozymes Olexa : En proteaseenzymløsning, som øger mængden af udvundet majsolie til oprensning i ethanolproduktion og samtidig øger ethanoludbyttet ved at forbedre gærens sundhedstilstand under gæringsprocessen Novozymes Spirizyme Achieve: En enestående saccharificeringsenzymløsning, som forbedrer omdannelsen af dekstriner til glukose til ethanolgæring ved at frigøre fiberbundet stivelse, som ellers er utilgængelig for traditionelle gæringsløsninger Novozymes Blaze Evity 16 L: En flydende proteaseenzymløsning med en ny, borfri stabiliseringsteknologi (DSAA), der giver uovertruffen stabilitet i geler, gel-packs og flydende vaskemidler til maskinopvask Peltec X-Zyme fra Novozymes og Lanxess: Produktet optimerer udblødning og kalkning, hvorved lædergarverier kan forbedre kvaliteten af huder, samtidig med at de kan nedbringe mængden af kemikalier og væsentligt øge effektivitet og bæredygtighed Bilag 7: Selskabsmeddelelser for (eksklusive ledelsens handel med Novozymes' aktier, storaktionærmeddelelser og status for tilbagekøb af egne aktier) 7. januar Virksomhedskalender 21. januar Ny administrerende direktør i Novozymes: Peder Holk Nielsen 21. januar Koncernregnskab for 31. januar Novozymes køber enzymforretning af canadiske Iogen Corporation 7. februar Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Novozymes A/S 22. februar Opkøbet af Iogen Corporations enzymforretning gennemført 28. februar Novozymes A/S ordinær generalforsamling 5. april Nedsættelse af aktiekapital 25. april Delårsrapport for 1. kvartal 30. april Opdateret virksomhedskalender 17. juni Ændring i salgsrapportering 9. august Delårsrapport for 1. halvår 18. september Novozymes og Raízen indleder samarbejde om cellulosebaseret ethanol 25. oktober Delårsrapport for første 3 kvartaler Bilag 8: Finansiel kalender 21. januar 2014 Koncernregnskab for 26. februar 2014 Ordinær generalforsamling 2014 Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr.23, Side 16 af 16

Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat

Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat Delårsrapport for 1. kvartal 2014 24. april 2014 Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat Resultaterne for salgsvækst, indtjening og pengestrømme var stærke i 1. kvartal 2014. Som

Læs mere

1. KVARTAL. Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne. resultat fastholdes

1. KVARTAL. Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne. resultat fastholdes 1. KVARTAL Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne til organisk salgsvækst og resultat fastholdes I 1. kvartal 2016 steg salget 2% organisk og 1% i danske kroner i forhold til 1. kvartal

Læs mere

DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009

DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009 DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009 29. april 2009 Solid resultatfremgang og 5% salgsvækst i danske kroner i 1. kvartal. Forventning til årets resultat fastholdes. Forventning til salget påvirket af lav

Læs mere

Solide finansielle resultater i 2015; for 2016 forventes 8-10% stigning i årets resultat på trods af udfordringer for salgsvæksten

Solide finansielle resultater i 2015; for 2016 forventes 8-10% stigning i årets resultat på trods af udfordringer for salgsvæksten 2015 Solide finansielle resultater i 2015; for 2016 forventes 8-10% stigning i årets resultat på trods af udfordringer for salgsvæksten 2015: Salget steg 4% organisk og 12% i danske kroner. Resultat af

Læs mere

1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta

1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta Delårsrapport for 1. kvartal 2015 23. april 2015 1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta Salget i 1. kvartal 2015 steg 8% organisk og 18% i danske kroner i forhold

Læs mere

1. halvår som forventet. Helårsforventningerne til organisk salgsvækst og overskudsgrad fastholdes

1. halvår som forventet. Helårsforventningerne til organisk salgsvækst og overskudsgrad fastholdes Delårsrapport for 9. august som forventet. Helårsforventningerne til organisk salgsvækst og overskudsgrad fastholdes forløb planmæssigt. Den organiske salgsvækst var 6% (5% i danske kroner, 6% i lokal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 16. august Salg og indtjening i 1. halvår som forventet; helårsforventninger til vækst i resultat af primær drift øges; forventninger til salgsvækst justeres inden for det tidligere

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret.

Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret. Børsmeddelelse 28. april 2005, koncernregnskab første kvartal 2005 Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret. Salget i første kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Koncernregnskab for 2013. 2013 som ventet; positive forventninger til 2014. 21. januar 2014

Koncernregnskab for 2013. 2013 som ventet; positive forventninger til 2014. 21. januar 2014 21. januar 2014 som ventet; positive forventninger til 2014 Alle finansielle mål for blev nået eller overgået efter gode resultater i 4. kvartal. Den organiske salgsvækst var 7% (5% i danske kroner, 8%

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Børsmeddelelse 29. april 2004 Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Novozymes har fået en god start på året. Forventningerne til resultat af primær drift opjusteres, hovedsagelig grundet valutakursudviklingen.

Læs mere

KONCERNREGNSKAB FOR 3. KVARTAL 2007

KONCERNREGNSKAB FOR 3. KVARTAL 2007 KONCERNREGNSKAB FOR 3. KVARTAL 2007 25. oktober 2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening for Novozymes. Salget steg 15% i de tre første kvartaler. Omregnet til danske kroner var væksten 11%. Resultat

Læs mere

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2010 29. april 2010 Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret Væksten i 1. kvartal kommer fra en god udvikling i underliggende salg og indtjening samt

Læs mere

1. halvår på niveau med forventningerne; forventningen til årets resultat opjusteres

1. halvår på niveau med forventningerne; forventningen til årets resultat opjusteres Delårsrapport for 14. august på niveau med forventningerne; forventningen til årets resultat opjusteres Salgsvæksten i var på niveau med forventningerne og lå inden for det spænd, der var meldt ud for

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 Børsmeddelelse 5. november 2003 Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 For de første tre kvartaier steg resultat efter skat med 19% til 539 mio. kr. fra 452 mio. kr. De frie pengestrømme,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes

Børsmeddelelse, Novozymes Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab 1. kvartal 2006 26. april 2006 Novozymes fik en god start på 2006 med en vækst i resultat af primær drift på 14% og en vækst i salget på 11%. Forventningerne til

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

KONCERNREGNSKAB FOR 2008

KONCERNREGNSKAB FOR 2008 KONCERNREGNSKAB FOR 2008 22. januar 2009 Godt 2008-resultat. Nye, øgede langsigtede mål. Vækstforventning til 2009. Høj salgsvækst for 2008 13% i lokal valuta. Årets indtjening var også meget tilfredsstillende.

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Helårsforventningerne til resultat fastholdes. Salgsvæksten justeret

Helårsforventningerne til resultat fastholdes. Salgsvæksten justeret 1H Helårsforventningerne til resultat fastholdes. Salgsvæksten justeret 6. august 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015. Selskabsmeddelelse nr. 37 Salget i 1. halvår 2015 steg 5% organisk og 15% i danske

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR DE FØRSTE 3 KVARTALER 2012

DELÅRSRAPPORT FOR DE FØRSTE 3 KVARTALER 2012 DELÅRSRAPPORT FOR DE FØRSTE 3 KVARTALER 25. oktober 12% vækst i resultat af primær drift i de første. Helårsforventningerne til indtjening og pengestrømme fastholdes Salgsvæksten var 6% i danske kroner

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret) Til: Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 19 2005/06 4. juli 2006 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret) Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes Økonomiske

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2008 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2008 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 16/2008 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2008 (urevideret) Økonomiske resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Danfoss A/S Pressemeddelelse Kvartalsrapport for 1. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research,

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s

Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s Den 6. august 2008 Selskabsmeddelelse nr. 12-08 Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s Der forventes uændret et resultat før skat for 2008 på 20-40 mio. kr. Negativ tendens på annoncemarkederne. Fortsat

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010 Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Omsætning på DKK 272 mio. mod

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS LED LIGHT DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2014 Thomas Juul Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere