FAKTIS s Terapihave. Tekst og fotos af Marie Leer Jørgensen Haver & Sundhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAKTIS s Terapihave. Tekst og fotos af Marie Leer Jørgensen Haver & Sundhed"

Transkript

1 FAKTIS s Terapihave Tekst og fotos af Marie Leer Jørgensen Haver & Sundhed

2 Indholdsfortegnelse Kontekst - Beliggenhed, areal- og jordbeskrivelse - Terapihavens brugere og deres behov - Terapihavens formål Mål for terapihavens design Teori og forskning om design af terapihaver - Naturens helende effekt - Designanbefalinger til terapihaver - Design af terapihaver til flygtninge- og indvandrerkvinder Designguidelines for FAKTI s terapihave - Haven skal være tryg og komfortabel: tryg, tilgængelig, sikkerhed, klimatiske hensyn - Haven skal være inspirerende og fremme rehabilitering: Inspirationsfotos Haveplan for FAKTI s terapihave Planteliste

3 Kontekst Terapihaven skal designes i en eksisterende fysisk kontekst, den skal bruges til bestemte formål og indrettes så den møder og støtter brugerne i deres behov. Brugerne i denne sammenhæng er dels foreningen FAKTI, som skal drive haven, dels de mennesker som kommer i FAKTI og som derfor vil blive brugerne af haven. Disse faktorer er afdækket gennem møder og interviews med initiativtager og sproglærer i FAKTI, Mette Brehm Jensen, opmåling og besigtigelse af arealet og en workshop med 10 kvinder med flygtninge og indvandrerbaggrund. Terapihavens beliggenhed, areal- og jordbeskrivelse Terapihaven skal placeres på Bispebjerg Bakke 2, Utterslev, 2400 København. Arealet ligger i dag uberørt hen. Arealet udgør ca. 425 m 2 og er en del af en større matr. 15a, som tilhører Bispebjerg Kulturcenter, Københavns Kommune. På matriklen ligger som nærmeste nabo mod vest en spejderhytte. Arealet har hidtil været benyttet til spejdernes aktiviteter. Et skel mellem spejderforeningen og jordstykket er blevet optrukket i starten af april Intentionen er at etablere et massivt tujahegn til afgrænsning af terapihaven mod spejderhytten og Bispebjerg Bakke. Et vildt voksende hegn med blandet bevoksning afgrænser arealet mod øst og syd. Naboen her er en kolonihaveforening. Mod syd står to store gamle hasler i skel. Op til skellet i syd ligger et stort skur. Til skellet mod øst ligger to mindre kolonihavehuse. Den 2. april 2014 På billedet til venstre ses haven fra nord mod syd. På billedet til højre ses haven fra syd mod Bispebjerg Bakke i nord. Der er i dag vild bevoksning på grunden i form af større træer; fyr og ahorn, samt små buske og brombærkrat. Grunden skråner fra nord mod syd i et fald på ca. 1 meter. Der må derfor forventes noget udjævningsarbejde på grunden under havens anlæggelse. Derudover findes en udgravet bålplads med en diameter på ca. 5. m. og spejdernes brændeskur på grunden. Grunden er i henhold til Københavns Kommune lettere forurenet. Dette betyder i praksis, at kommunen anbefaler, tilførsel af ren og frisk jord til dyrkning af fødevarer. 1

4 brug af handsker, når der arbejdes med den eksisterende jord. Der er ingen dokumenteret sundhedsfare knyttet at spise fødevarer dyrket i lettere forurenet jord. Se dokumentation herfor i TV- programmet Bonderøven kommer til byen: kommer- til- byen/bonderoeven- kommer- til- byen/ Da der fortsat foregår forskning på feltet, anbefaler konsulenten, at FAKTI følger kommunens anbefalinger ud fra et sikkerhedshensyn. Terapihavens brugere FAKTI FAKTI er en forening, som arbejder med at forbedre vilkårene for trivsel, for kvinder med flygtninge -og indvandre baggrund, og dermed også kvindernes familier. Ca. 800 kvinder er tilknyttet FAKTI. I gennemsnit besøger ca. 50 brugere FAKTI dagligt. FAKTI holder til på Bispebjerg Bakke 6, 2400 Københaven N. FAKTI drives med tilskud fra Københavns Kommune. FAKTI har tilknyttet fast personale, som i dagtimerne tilbyder undervisning i dansk, café seminarer, som fremmedsprog, gymnastik, afspænding, mindfulness og yoga. Udover den daglige leder, er der tilknyttet en socialrådgiver som uvildigt vejleder kvinderne i sociale og økonomiske anliggender. en sygeplejerske, som fx er brobygger mellem lægen og kvinde, vejleder om sundhedsrelaterede forhold, herunder sund kost, motion og søvn. tre sproglærere, som underviser i dansk som andet sprog en frivillig afspændingspædagog og tolke. FAKTI er desuden et åbent mødested, som bruges af flygtninge- og indvandrekvinder til afholdelse af egne igangsatte aktiviteter fx biograf, spisning, kreative værksteder. Kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund Haven målrettes FAKTI s brugere. Det er flygtninge- og indvandrerkvinder primært fra lande som Afganistan, Irak, Iran, men der kommer også kvinder fra Syrien, Libanon, Marokko, Tyrkiet og Bosnien. Aldersmæssigt er der tale om et bredt spektrum fra helt unge kvinder til ældre kvinder op til ca. 65 år. Mange af kvinderne er stærkt traumatiserede og har svære fysiske og psykiske lidelser, herunder PTSD efter krigsoplevelser, tortur, voldtægt og tab af nærtstående. Mange har smerter og har svært ved at gå og bruge deres krop optimalt, og bruger hjælpemidler som stok, gangstativ eller kørestol. Nogle kvinder har absolut ingen fysiske eller mentale ressourcer mens andre, ofte yngre med uddannelser har flere ressourcer. Kvinderne kommer i FAKTI for at deltage i aktiviteter, opleve fællesskab og socialisere med andre eller bare for at finde ro til at sove. Både den sociale eller sundhedsmæssige vejledning er meget efterspurgt. 2

5 De færreste af kvinderne taler godt dansk. De lever isoleret fra det danske samfund, ofte under stærk social kontrol fra egne etniske sociale miljøer. Mange lever i anstrengte familieforhold i Danmark med vold og kriminalitet. Aldersmæssigt er spektret bredt. Mange får medicin mod fx uro, angst, smerter, depression, psykiske lidelser mm. Dette og kvindernes situation som helhed gør at mange er yderst følsomme for temperatur og lyspåvirkning. En workshop med 10 kvinder afholdt i FAKTI den 19. marts 2014 viste, at halvdelen af kvinderne har positive minder om dyrkning af planter som fx mynte, tomater, kartofler og frugter som morbær, granatæble og abrikos. En nævner håndarbejde med blomstermotiv. Mange kan lide blomster som dahlia og roser. En kan ikke lide blomster. Mange har positive minder og positive følelser som glæde og frihed knyttet til udendørs leg i barndommen. Terapihavens Formål FAKTI tilbyder ikke terapi i haven af dertil uddannet terapeutisk personale. Målet er, at ophold og aktiviteter i haven vil fremme kvindernes egen rehabiliteringsproces. Haven skal bruges som led i FAKTIs daglige virksomhed. FAKTIs personale vil bruge haven som ramme om en række aktiviteter som allerede foregår indendørs i FAKTI og til nye haverelaterede aktiviteter. Haven vil desuden kunne benyttes af FAKTI s brugere uden følgeskab af personalet. Haven skal være ramme om aktiviteter som: - personlige samtaler med kvinderne og FAKTIs vejledende personale - udendørs klasselokale, til undervisning af ca. 15 deltagere i dansk - gymnastik, yoga, mindfulness ca. 15 stk. deltagere - et frirum i positive naturlige grønne omgivelser - et sted hvor det er tilladt at lege og slå sig løs - udendørs hvile og afslapning sidde og liggepladser ønskes - udendørs madlavning og te- drikning, ønsker mobilt udekøkken med gas - afholdelse af familiedage 50 deltagere - dyrkning af grøntsager og blomster på friland - dyrkning i drivhus - diverse have- og naturaktiviteter fx pileflet, tørre urter, se på fugle. Mål for terapihavens design Filosofien er at designe terapihaven, så den kan møde og støtte brugerne i deres behov. Der udledes fire overordnede mål for designet af FAKTI s terapihave: - Mulighed for stor variation af aktiviteter (nævnt ovenfor) i haven både i større eller mindre grupper eller af enkelt personer. - Haven skal være tryg og sikker at færdes i og tilgængelig for alle. - Haven skal fremme følelsen af at høre hjemme, gennem velkendte planter, blomster, afgrøder og aktiviteter kan haven medvirke til at opfylde behov for at høre hjemme. 3

6 - Haven skal tilbyde et frirum med positive sanseindtryk, til kreativ og fri udfoldelse, hvor hverdagens trængsler og problemer kan glemmes for en tid. Terapihavens design skal desuden baseres på den miljøpsykologiske teori og forskning om helende haver og design af terapihaver, samt best practice for terapihaver. Som baggrundsviden til FAKTI findes i følgende afsnit, en gennemgang af den relevante miljøpsykologiske teori og forskning, som ligger til grund for udviklingen af konkrete designguidelines for FAKTI s terapihave. Teori og forskning om design af terapihaver Naturens helende effekt Miljøpsykologisk teori og forskning viser, at natur og haver kan medvirke til at forbedre psykisk, fysisk og social velvære. Udsigt til og ophold i trygge positive naturlige grønne omgivelser reducerer stress og øger evnen til at håndtere stress og dermed bedres menneskers fysiske og psykiske velbefindende. Sådanne omgivelser kaldes restorative og står i modsætning til menneskeskabte bymiljøer. Trygge grønne omgivelser med spredt bevoksning, blomster, ufarlige dyr og vand fremmer positive følelser og er særligt restorative. Den sundhedsfremmende effekt er større, hvis omgivelserne tilbyder mulighed for fysisk bevægelse, social støtte og oplevelse af kontrol. Ophold i trygge grønne omgivelser giver endvidere mulighed for mental restitution og genopladning af evnen til at koncentrere sig og udføre dagligdagens krævende arbejdsopgaver. For at dette kan ske, skal omgivelserne opleves som overskuelige og velordnede og samtidig udfordre os vores nysgerrighed og tilbyde komplekse og fascinerende sanseindtryk. Ophold i trygge veldesignede grønne omgivelser, som giver desuden mulighed for mental restitution. Det vil sige genopladning af evnen til at koncentrere sig og udføre dagligdagens krævende arbejdsopgaver. Indenfor den ergoterapeutiske forståelsesramme er det at være i meningsfuld aktivitet centralt for menneskers trivsel og velvære. Haverummet tilbyder mange typer af aktiviteter som i høj grad kan tilpasses den enkeltes behov og som derved bliver meningsfulde. Ligeledes er der i havemiljø mulighed for kreativ udfoldelse. Forskning indikerer, at naturaktiviteter har den mest restorative betydning i forhold til andre aktiviteter. Svenske forskere har vist, at mennesker med højt stressniveau foretrækker aktiviteter som at gå eller hvile i naturmiljøer. Miljøpsykologisk forskning og erfaringer fra især rehabiliteringshaverne i Alnarp på Sveriges Landbrugsuniversitet og Göteborg i Sverige viser, at haver og naturbaseret rehabilitering kan hjælpe mennesker med stress og stressrelaterede sygdomme til at finde vej gennem krisen. Mennesker med stress har ofte ubalance mellem sanser, følelser og kognition. De befinder sig i en eksistentiel krise. Kombinationen mellem specielt designede haver, meningsfulde haveaktiviteter og terapeutisk personale har en fysisk og psykisk rehabiliterende virkning. Naturkontakt og meningsfulde aktiviteter kan medvirke til, at mennesker oplever trøst, støtte, minder, positive følelser, identitet, selvværd, at føle sig hjemme i nye omgivelser og 4

7 delagtighed i en større mening og åbner op for refleksion og nyorientering i livet. Haven og haveaktiviteterne medvirker således på mange niveauer til at finde vej gennem krisen. Konceptet fra Sverige er importeret til Danmark med terapihaven Nacadia som blev etableret i Hørsholm i 2011 af Københavns Universitet. Formålet med Nacadia er at behandle stressrelaterede sygdomme og forskning. En konceptmodel for terapihaver blev udviklet i 2008 forud for havens etablering. I Nacadia blev der i 2011 behandlet 8 mandlige veteraner med PTSD. Designanbefalinger til terapihaver Designanbefalinger til terapihaver bygger på miljøpsykologisk forskning, som viser, at mennesker generelt oplever grønområder i otte forskellige sansedimensioner/karakterer og søger sig til de forskellige typer af omgivelser i lyset af deres konkrete behov for mental og fysisk stimuli. Mennesker foretrækker generelt grønområder med følgende karakterer: fredfyldt (stille og uforstyrret), efterfulgt af rumligt (oplevelse af at komme ind i en anden verden, følelse af rigeligt med plads og frihed, men alligevel sammenhæng/ helhed fx skovfølelse), vildt (livskraftig og fritvoksende planter), artsrigt (stor variation i planter og dyr), trygt (at være omgærdet, kunne slappe af og lege), kulturhistorie (fx fountain, dekorative planter, haveanlæg), åbent (åbent men afgrænset, plant terræn fx klippet græs og udsigt, inviterer til mange forskellige aktiviteter) og social (mødeplads fx café, underholdning). Det er ideelt, hvis en terapihave for stressramte kan tilbyde alle otte karakterer, men nogle karakterer er vigtigere og bør prioriteres frem for andre. Mennesker med højt stressniveau foretrækker således oplevelsesværdierne: trygt, vildt og artsrigt og ingen eller en nedtonet social dimension. Dette vil være de mest restorative miljøer for stressede mennesker Figuren nedenfor viser at mennesker med mindst mental styrke, nederst i pyramiden, har brug for naturkontakt og indadvendt aktivitet. Når den mentale styrke øges bliver det udadvendte og sociale engagement gradvist større mens behovet for den vilde natur mindskes. 5

8 Københavns Universitet, 2008 Forskning, som knytter naturkvaliteter til aktiviteter, viser, at mennesker med højt stressniveau foretrækker a) aktiviteter relateret til dyr fx se på, fodre eller lege med dyr i områder, der opleves artsrigt, eller trygt og b) at hvile fx, trække frisk luft, se vilde planter eller skyer, være i fred i vilde naturlig omgivelser. Design af terapihaver til flygtninge- og indvandrerkvinder Der findes ikke specifikke designanbefalinger til terapihaver til den målgruppe, der arbejdes med i FAKTI. Kvinderne med flygtninge- og indvandrerbaggrund har nogle fælles problemstillinger, og samtidig er de alle individer med forskellige behov. I bogen Healing Fields (2002) berettes om vellykkede erfaringer fra England med rehabilitering af flygtninge og asylansøgere af begge køn, hvor psykoterapi kombineres med dyrkning og haveaktiviteter. Bogen fremstiller, hvordan havebrug og haveaktiviteter, kan bruges som nøglen til rehabilitering af denne målgruppe. Havens elementer og aktiviteter leverer et rigt symbolsk materiale der kan nedbryder sprogbarrierer og sætte ord på grufulde oplevelser, sorg og savn. Kreativ udfoldelse i haven kan føre til nyorientering og den fysiske tilknytning til jorden i haven være med til at skabe tilhørsforhold i deres ny land og give tro på fremtiden. Fællesskab og glæde opnås gennem aktiviteter som fx brødbagning i udendørs ovn eller årstidsfester. Der findes både i England og USA positive erfaringer med at tilbyde havemiljøer og haveterapi til krigsveteraner. Forskning om havedesign til denne målgruppe er ny og meget begrænset. Studier viser, at veteraner foretrækker kvaliteter som stille vand, vildlevende ufarlige små dyr 6

9 som insekter, sommerfugle og fugle. Der bør stilles særlige krav til design for tryghed hverken for åbent eller for lukket. Guidelines for denne målgruppe er kontrol, trygt, høj sikkerhed, rum, sansestimuli, undgå stærkt lys, genskin, familiært, steder at være alene og sammen med andre, rygeområder, familieområder, hundeområder og undgåelse af negative distraktioner som kan minde om krigszonen. Forskning i havers betydning for ældre viser, at natur og haver i nærmiljøet, har overordentlig stor betydning for ældres trivsel. I forhold til de allersvageste ældre i plejebolig er et komfortabelt design afgørende for anvendelsen af udemiljøet og et inspirerende design, afgørende for havens terapeutiske værdi. Genkendelige vækster i haven og i de fysiske omgivelser kan fx føre til oplevelsen af at føle sig hjemme i plejeboligen. Det vil være relevant at basere FAKTI s terapihave på den eksisterende viden og designteori om terapihaver, som primært vedrører stressramte vesterlændinge og mennesker i livskriser. Dette begrundes med, at kvinderne i FAKTI også er mennesker i dyb mental krise, ligesom mennesker med stress og udmatningsdepression. Brugerne i FAKTI er plaget af diverse stressrelaterede fysiske og psykiske symptomer som følge af krigstraumer, og designet bør tage særlige hensyn til dette faktum. Her kan erfaringer fra terapihaver for krigsveteraner være aktuel at inddrage. Erfaringer og forskning fra bl.a. haver for ældre ved plejeboliger er ligeledes relevant, da haver viser sig at kunne fremme følelser af fællesskab, tilhørsforhold, identitet og øge følelsen af at høre hjemme i nye omgivelser og kulturelle rammer. 7

10 Designguidelines for FAKTI S terapihave Det refererede miljøpsykologiske teori og forskning samt de overordnede mål med designet for FAKTI s terapihave har inspireret til udvikling af følgende designguidelines for FAKTI s terapihave. En guideline består af et overordnet mål for FAKTI s terapihave og følges op af en beskrivelse af hvordan målet nås gennem design, indretning, materiale og plantevalg. Haven skal være tryg og komfortabel Er haven tryg og komfortabel, giver det kvinderne lyst til og glæde ved at være i haven. Dette er en forudsætning for havens brug. Dette opnås med følgende designguidelines for terapihaven. Tryghed Haven omkranses mod nord og vest af et 1,8 m. højt tuja- hegn. Mod øst og syd renses der ud i den eksisterende hæk og den suppleres med nye forskellige planter, som i størstedelen af sæsonen vil være grøn eller tæt, og dermed afskærme mod kig ind udefra. Den levende hæk klippes i den maximalt tilladte hegnshøjde på 1,8 m. Andet kan aftales med naboerne. Det foreslås, at visse planter i hækken som syren, mirabel og røn får lov at vokse op og bryde hækhøjden med hele kroner. Haven bliver således afgrænset og brugerne skærmet mod indkig udefra. I selve haven etableres desuden en række trygge opholdspladser i forskellige rum i haven. Disse pladser omgærdes helt eller delvist med beplantning, hvilket tillader kvinderne privathed fra havens øvrige brugere. Der etableres altid planter eller hegn bag en siddeplads. Tilgængelig Tilgængelighed 1 opnås ved, at etablere mange siddepladser i haven og i hegnet. Siddepladser etableres med bevoksning i ryggen. Stier anlægges med fast belægning i 1 m. bredde med jævn overflade. Stier uden fast belægning etableres med jævne overflader og græsset klippes jævnligt, så de tillader passage. Stierne skal så vidt muligt følge bløde kurver frem for vinkelrette. sikre, at området tillader rollatorer og kørestole, herunder vendepladser for kørestole, som skal have en vendediameter på min. 1, 6 m. i drivhuset. indretning af højbede og trædæk med mindre stolper til at holde i ved hjørnerne. trapper op til trædæk etableres med gelænder. højbede etableres i forskellige højde, så de tillader brug af kørestolsbrugere, stående og siddende mennesker, evt. med siddebræt langs siden og bord som kørestolsbrugere kan sidde under 2. der undgås materiale som reflekterer solens lys. Arbejdsredskaber, ophæng, hjælpemidler, som tager hensyn til manglende førlighed og styrke, anskaffes. 1 Bogen Haver for fysisk svagere mennesker. Om havens indretning og muligheder fra 1993 af Birgit Lindskov, Det Jyske Haveselskab, kan anbefales. 2 Do. 8

11 Sikkerhed Trædæk under træ bygges i siddehøjde ca cm. over jorden. Trinhøjden på trappen bygget med max 14 cm. højde. Stier jævne. Klimatiske hensyn I drivhuset sikres tørvejr og læ, når det regner og blæser. Siddepladser etableres i både skyggefulde og solrige områder, så der er valgfrihed. Der afskærmes for vind og sol med hegn og planter. Der benyttes gardiner til drivhuset, som kan trækkes for, hvis solen generer brugerne i drivhuset. Haven skal være inspirerende og fremme rehabilitering Grønne og naturlige byggematerialer Planter fra træer, buske, grøntsager og blomster udgør havens primære byggestene. Desuden anvendes naturlige stabile elementer som store sten, sand, vand, grus og træ til at opdele, indrette, afgrænse og understrege temaer og skabe skønhed terapihaven. Et eksempel er indgangen, hvor den besøgende inviteres indenfor gennem en pergola bevokset med kaprifolier og klematis og bydes velkommen af den lille plads med magnoliatræet. Der anvendes så lidt menneskeskabt materiale som muligt, men drivhuset er vigtigt, for at forlænge sæsonen og mulighederne i haven. Der anvendes en stor variation af planter, som med deres forskelle og årstidsvariationer med skud, knop, blomst, frugt og efterårsfarver i sig selv stimulerer og vækker sanserne og samtidig tiltrækker smådyr og insekter. Mange trygge, mindre og grønne haverum For at imødekomme både FAKTI s ønsker om mulighed for mange forskellige aktiviteter og for at fremme kvindernes mentale og fysiske skabes derudover en inspirerende have med mange haverum med forskellige oplevelseskvaliteter og aktivitetsmuligheder. Disse rum kan kvinderne vælge til eller fra alt efter deres konkrete mentale og fysiske tilstand og deraf følgende behov for social kontakt, hvile, aktivitet. Dette giver kvinderne mulighed for udfordringer og udvikling i deres egen takt såvel mentalt, fysik og socialt i havens miljø. I terapihaven designes otte haverum med forskellige temaer: skovhaven, vandhaven, aktivitetshaven, drivhuset, nyttehaven, urtehaven, hvilehaven og fælleshaven. Disse haverum har forskellige oplevelsesværdier, niveauer af krav og forskellige aktivitets- og socialiserings muligheder I den nordvestlige del af haven mod Bispebjerg Bakke vil oplevelsen af tryghed være mindst pga. trafik og færdsel langs vejen. Dette søges løst ved afskærmning med beplantning bærmispel og espalier, som skærmer hvilehaven mod vej og indgang. Skovhaven, hvile- og vandhaven giver mulighed for hvile og privathed. Flere kan også hvile samtidig i hvile- og vandhaven. Andre af terapihavens rum tilbyder aktiviteter eller samvær, alene, i mindre grupper eller i større grupper fx aktivitetshaven, drivhuset og nyttehaven. 9

12 Midlertidig tilflugt Når besøgeren åbner lågen til terapihaven opleves en overskuelig tryg og fredfyldt grøn oase, hvor stier fører den besøgende rundt til nye oplevelser. Der er tale om et modstykke til by- og boligmiljøet udenfor, og det skal føles som komme ind i en anden verden. Bekymringer og hverdagens problemer kan glemmes bort for en tid til fordel for positive inspirerende sanseindtryk, velvære og afslapning. I haven er det lysten, der driver værket. Besøgeren kan vælge bare at være til og nyde eller vælge at udføre lystfyldte aktiviteter. I haven stilles ingen krav til den besøgende. Nysgerrighed og fascination Stien fører besøgeren rundt til nye og inspirerende temaer og oplevelser undervejs. Både de forskellige haverum med forskellig stemninger og oplevelsesværdier og planteeffekter langs de snoede stier, er med til at vække nysgerrighed og fascination. Et eksempel kan være mødet med den hvidblomstrende jasmin med de lyse blade og cornus alba elegantissima med hvidemønstrede blade som lyser op i skovens skyggefulde rum, et espalier med bær og æbler, roser som blomstrer i hegnet. Det kan være fisk, som slår med halen i søen. Dufte fra jasmin og roser. Fugle som bader i urtespiralen. Duften af mynte, som vækker minder fra barndommens have. Let forståelig og enkel i sin opbygning En grussti leder den besøgende gennem skovhaven. Øvrige stier udgøre af slået græs. Der arbejdes med runde og firkantede former. Der arbejdes med ruminddelinger som indbyder til forskellige aktiviteter og oplevelser. Det er oplagt at navngive de forskellige rum. Vildhed I skovhaven etableres et vildtvoksende skovmiljø, med vækster i forskellige lag. Der etableres et bunddække svarende til skovbundens variation med bla. anemoner, skovmærker, bregner, skovjordbær, lungeurt mm. og slyngplanter, som vokser op ad hegn og træerne fx kaprifolie, klematis og vedben. I havens nordvestligste hjørne bygges et stengærde, som med tiden vil blive tilgroet med mos og lav. Omkring stengærde vokser bregner og store og små konvaller. Siddepladser muliggør længerevarende ophold i skoven. Besøgeren vil ved havens indgang opleve at træde ind i en vild have og kan følge stien mod højre og straks være i skovhaven. Artsrigdom Der arbejdes i det meste af haven med en stor variation af planter. Artsrigdommen er særlig stor i urtespiralen, som opbygges efter permakulturelle principper til en højde på ca. 1 m. Spiralen vil kunne rumme mange typer vækster, heraf nogle som normalt trives i andre klimazoner. Der plantes vækster som tiltrækker alt fra smådyr, insekter, sommerfugle og fugle. Der sættes fuglekasser til forskellige fugle op i alle træer. Søen og bassinet i urtespiralen medvirker til gode livsvilkår for smådyr og fugle. 10

13 Passive og aktive meningsfyldte haveaktiviteter og bevægelse Stisystemet indbyder til, at den besøgende kan gå en runde i haven og nyde de mange forskellige indtryk og følge med i havens udvikling fra besøg til besøg. I havens hegn, på trædækket omkring ahorntræet, i små nicher med udsigt til søen, i drivhuset skabes sidde- og liggepladser, hvor der kan soves, hviles og slappes af i nær kontakt til naturen. Havens indretning indbyder til en række haveaktiviteter. Højbedene ude og inde i drivhuset skal dyrkes med grøntsager og sommerblomster hvert år. Anden bevoksning skal vedligeholdes, hækken klippes, staudebede og urtespiralen luges, græsset slås, buske beskæres, bær og frugter plukkes. Vedligeholdelse og dyrkning er meningsfulde aktiviteter, som endvidere styrker motorik og muskulatur. Ophold i solen forbedrer d- vitamin niveauet hvilket styrker knoglerne. Der er mange muligheder for at hvile og slappe af, når dette er behovet. Der etableres en kompostbunke, så haven kan blive selvforsynende med gødning. Grønt køkkenaffald fra FAKTI hældes i komposten sammen med haveaffald. At passe komposten er meningsfyldt og hårdt arbejde. Mobile arbejdsborde kan køres ind og ud fra drivhuset efter ønske. Et mobilt udekøkken med gasblus opbevares i skuret og køres ud, når der skal laves mad af afgrøderne eller når der skal være fest i haven. Et bålfad opbevares bag drivhuset og hentes frem efter behov. Der etableres et el- udtag i skur og drivhus. Her kan koges vand til kaffe og te og lyset kan tændes om aftenen. Social støtte og samvær Omkring borde i drivhuset eller udenfor kan forskellige kreative eller kulturelle aktiviteter og håndværk eller håndarbejde finde sted som fx pileflet, snedkeri, maleri, broderi. I havens findes forskellige pladser både udenfor og inde i drivhuset, hvor kvinderne enten enkeltvis eller i grupper kan mødes og samtale med hinanden. På græsplænerne øst for søen og under ahornen i terapihavens nordøstlige hjørne, kan der undervises i fx mindfulness, afspænding eller yoga af personalet fra FAKTI. Brødbagning i den udendørs ovn er en lystfyldt og sansestimulerende samværsform og kan anvendes i daglige eller mere festlige sammenhænge. Mobilt udekøkken kan rulles ud af skuret og de høstede bær og grøntsager kan tilberedes. Bålfadet kan benyttes som samlingspunkt til stille nydelse, kontemplation og fællesskab. 11

14 Vand og sand Vand er et vigtigt element terapihaven. Vandet har stor symbolværdi. I terapihaven etableres en lille stillestående sø. Der kan blandt flygtninge- og indvandrerkvinderne være nogle, som er sårbarhed overfor lyden af vand. Søen placeres dér, hvor der allerede er udgravet til bålplads. Her er sollys og denne placering sparer på anlægsudgifterne. På østsiden af søen kan den besøgende komme helt ned til vandlinjen og kan træde ud og sidde på en flad sten i søen. I vandet vokser åkander og andre vandplanter. Der kan sættes fisk ud. På vestsiden skabes et frodigt bælte med skyggetålende og lidt grovere stauder. På østsiden lægges sand og der plantes høje græsser i tuer. Her kan man finde fred og egen ro mellem græs tuer, mens fødderne hviler i sand eller vand på en varm sommerdag. I urtespiralen findes en miniature sø. Sanseindtryk at kunne komme tæt på naturen Dyrkningen vil foregå i højbede med forskellige højder, hvilket tillader, at alle kan komme tæt på jorden og deltage. Der fyldes ren jord i højbedene, så der kan arbejdes uden handsker. I resten af haven, hvor jorden formodes at være lettere forurenet, arbejdes med handsker på, når der er jordkontakt. Stierne, sidde- og hvilepladser indrettes i tæt kontakt til naturen fx etableres et trædæk under ahorntræ. Det er muligt at opnå skovfølelse i skovhaven, strandfølelse ved søen og eksotisk frodighed i drivhuset. Plantevalg og farver Baseret på erfaringer fra Alnarp vælges nedtonede farver til terapihaven. Hvide, blå og pastel farver vælges til fordel for de kraftige røde, orange og gule farver. Kraftige kontraster som rød mod grøn skal undgås. Der tænkes i stor variation i vækster, vækster til alle årstider, vækster som kvinderne kender fra hjemlandene, planter og materialer med forskelligt symbolsprog fx en gammel træstub, en stor sten, tidsler, smukke stikkende roser mm. Kraftigt duftende planter kan være for voldsomme for nogle besøgende og bør derfor plantes på steder, hvor brugeren kan vælge dem til og fra. Tilknytning til fortiden Der plantes blivende vækster fra kvindernes hjemlande, som kan klare det danske klima. Et morbærtræ plantes i haven, mens abrikos og vindruer plantes i drivhus. Appelsiner, citroner og nerier kan placeres i krukker, da de skal indendørs om vinteren. Der plantes roser og jasmin. Brugerne inddrages i valg af etårige vækster som grøntsager og blomster i højbede. 12

15 Inspirationsfotos Skovhaven Fotos fra skovbunden i Göteborgs Botaniske Have. Vandhaven Eksempler på to små stille søer fra henholdsvis terapihave i Alnarp og Nacadia. 13

16 Hvilehaven Dette trædæk er fra Nacadia i Hørsholm og inspirationen til trædækket i FAKTI s terapihave. I FAKTI s have foreslås trædækket etableret omkring to ahorntræer. FAKTI s trædæk skal dog være mere tilgængeligt og sikkert og skal derfor kun hæves 42 cm. over jorden, med trappetrin på max. 14 cm. Denne højde muliggør også, at trædækket kan tjene som siddeplads. 14

17 Drivhuset Drivhus kan anvendes til meget andet end dyrkning. Det kan bruges til håndværk, håndarbejde, socialt samvær, undervisning, samtaler, hvile, nydelse. Her fotos fra Gröna Rehab i Göteborg og fra Terapihaven i Alnarp. En brændeovn kan forlænge sæsonen i drivhuset. Dette foto viser et mobilt arbejdsbord fra Nacadia. Bordet kan laves i forskellige højder og dermed imødekomme forskellige brugeres behov. Ideen er god til FAKTI s terapihave, da bordene kan køres ud og ind i drivhuset alt efter vejret og brugernes ønsker. 15

18 Nyttehaven - Højbede og Arbejdsborde Disse fotos er eksempler på højbede i forskellige materialer og i forskellige højder. Forskellige højder kan møde forskellige brugeres forskellige behov. Skal der arbejdes i siddende stilling fra siden, kan der etableres et siddebræt på siden af højbedet. Bedene bør da have en højde på cm. Der kan etableres arbejdsborde fx i forlængelse af bedet så man sidde med benene inde under. Skal der arbejdes stående bør bedene have en højde på cm. kvinder der står ca. 95 cm. I FAKTI s terapihave foreslås højbede i forskellige højder og med et arbejdsbord for kørestolsbrugere i den ene ende. Bedene kan designes i samarbejde med kvinderne, så deres præferencer imødekommes. 16

19 Fælleshaven Ovn Denne ovn er står hos Aarstiderne på Krogerup Avlsgård i Humlebæk. 17

20 Urtehaven Urtespiralen og dens etablering beskrives detaljeret i bog af Irmela Eckenbrecht 18

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have LOGO2TH_Lille_NEGrød Antistresshave Modelhave i Geografisk Have ANTISTRESSHAVEN I GEOGRAFISK HAVE Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur

Læs mere

Oplæg til Syddjurs kommune om udeområder til ældre og personer med demens. 1 of 13

Oplæg til Syddjurs kommune om udeområder til ældre og personer med demens. 1 of 13 Oplæg til Syddjurs kommune om udeområder til ældre og personer med demens. 1 of 13 2 of 13 Terapihaver for personer med demens Mål: at kunne genskabe tabte følelser og minder i en have, som er et godt

Læs mere

Antistresshave. Læs mere. Modelhave i Geografisk Have

Antistresshave. Læs mere. Modelhave i Geografisk Have Antistresshave Læs mere Modelhave i Geografisk Have Antistresshaven i Geografisk Have Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur og grønne

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

Frodige uderum ved stier og huse

Frodige uderum ved stier og huse Frodige uderum ved stier og huse Blomstrende sommerfuglebuske, tæt grønt bunddække og et væld af stauder lad os få mangfoldigheden tilbage. Buske og stauder sætter sanserne i spil og giver afslappende

Læs mere

Natur - H.C. Andersen Haven

Natur - H.C. Andersen Haven Natur - H.C. Andersen Haven Park med ådal og bymæssigt præg Eventyrhaven er på 2,8 ha (28.000 kvm) og hovedindtrykket af en stille og frodig park er bevaret fra parkens tidligste år. En stor kvalitet ved

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Hvad gør kirkegården til et godt sted for de pårørende?

Hvad gør kirkegården til et godt sted for de pårørende? Hvad gør kirkegården til et godt sted for de pårørende? Kirkegårdskonferencen, Nyborg, 2015 Anne Dahl Refshauge Adjunkt, Ph.d., Landskabsarkitekt MDL Natur & Sundhedsgruppen Sektion for Landskabsarkitektur

Læs mere

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Udarbejdet på baggrund af vurderingsrapporten; Dambakken, 3 og 6. aug. 2009 ved Marianne Lyhne.

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

Uderum for alle og til alle

Uderum for alle og til alle Uderum for alle og til alle Udearealer skal have forskellige rum Udearealerne skal (ligesom vi gør i vores boliger) indrettes i forskellige rum alt efter vores behov for ophold, aktivitet og opbevaring.

Læs mere

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN FOLKETS PARK Folkets Park har allerede en stærk historie: Fortællingen om Naturen som bryder gennem stenbroen. Vi bevarer og forstærker denne historie om at naturen gør sit indtog i byen. En vulkan symboliserer

Læs mere

Morgenfruen. HAVEDESIGN af Tycho Holcomb & Karoline Nolsø Aaen. Udebørnehaven

Morgenfruen. HAVEDESIGN af Tycho Holcomb & Karoline Nolsø Aaen. Udebørnehaven Udebørnehaven Morgenfruen HAVEDESIGN af Tycho Holcomb & Karoline Nolsø Aaen Fra havelågen føres du gennem skoven af bærbuske, frugt- og nøddetræer til en lysåbning i det grønne. I det fjerne hjørne skimter

Læs mere

Sæt fokus på det aktive liv Vi sætter fokus på det aktive liv for at:

Sæt fokus på det aktive liv Vi sætter fokus på det aktive liv for at: Sæt fokus på det aktive liv At bevæge sig både fysisk og mentalt er vigtigt igennem hele livet. I Favrskov Kommune sætter vi derfor fokus på dagligdagens små aktiviteter til at styrke krop og sind. Når

Læs mere

www.dorteklattschou.dk/medlemsside

www.dorteklattschou.dk/medlemsside 1 Feng Shui optimerer de fysiske rammer omkring os. Kan bl.a. bruges til at skabe positiv energi ( chi ) og til at fjerne ubalancer omkring os. Feng Shui stammer fra Østens filosofi og betyder vind/vand.

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD Leg Naturoplevelser Mangfoldighed Rumlig variation Fordybelse Risiko 1 FOR INDRETNING AF UDEAREALER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INTRODUKTION Udearealerne for børnehusenes

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Anlægsgartner Hegn Naturpleje

Anlægsgartner Hegn Naturpleje Anlægsgartner Hegn Naturpleje Passion er drivkraften Når du vælger Vejle Anlægsteknik til at etablere grønne områder, haveanlæg, indkørsler og indhegning, gør vi det med passion og fokus på kvalitet.

Læs mere

Ny bydel i Odense skal sikre bedre livskvalitet for demente

Ny bydel i Odense skal sikre bedre livskvalitet for demente Ny bydel i Odense skal sikre bedre livskvalitet for demente Af Morten Larsen, Glenn Pedersen, Camilla Fejerskov, Dan Nielsen, Sebastian Odsgaard, Lotte Jeppesen Ok- fonden vil i tæt samarbejde med Odense

Læs mere

Gør dig nogle overvejelser, inden

Gør dig nogle overvejelser, inden Af Tine Edinger og Susie Helsing Nielsen. Foto: Tine Edinger Gør dig nogle overvejelser, inden du anlægger en duftende terrasse: Det er vigtigt at vælge forskellige blomster, der blomstrer i hele udendørssæsonen,

Læs mere

Opgavekort til Stjerneløb

Opgavekort til Stjerneløb Opgavekort til Stjerneløb Her finder du otte opgavekort, som kan bruges til et stjerneløb enten i forløbet Fit for fight eller Træk vejret. Til en klasse på 25-30 elever er det en god ide at lave et løb

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Indsatsområder i prioriteret rækkefølge tidsmæssigt

Indsatsområder i prioriteret rækkefølge tidsmæssigt FREDENSBJERGPARKEN GENEREL PLEJE Klipning af pur mellem boligblokke. Beskæring af beplantninger frem til renovering eller udskiftning. Vedligeholdelse af nyplantninger efter 3 års etableringspleje. 11.

Læs mere

Med kroppen i naturen

Med kroppen i naturen Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Udfordringen: Børns

Læs mere

Det er en god ide, at stiklingeformere de af havens planter, man er særlig glad for. Det er sjovt og det er nemt og det er tid nu;

Det er en god ide, at stiklingeformere de af havens planter, man er særlig glad for. Det er sjovt og det er nemt og det er tid nu; Det er en god ide, at stiklingeformere de af havens planter, man er særlig glad for. Det er sjovt og det er nemt og det er tid nu; Træagtige stiklinger skæres/klippes af skud fra samme år, efter at de

Læs mere

Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl

Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl Af Grethe Lindholm Pedersen, psykoterapeut og indehaver af Helseværkstedet Helseværkstedet i Jelling har gennem de seneste 4 år ca. en gang om måneden

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Det er intet mindre end en kæmpe glæde her at kunne berette om vores foreløbige resultater med etablering af sansehave på det ny strandparkcenter.

Det er intet mindre end en kæmpe glæde her at kunne berette om vores foreløbige resultater med etablering af sansehave på det ny strandparkcenter. Juni 2013 Sansehave på strandparkcentret. Det er intet mindre end en kæmpe glæde her at kunne berette om vores foreløbige resultater med etablering af sansehave på det ny strandparkcenter. Hvorfor er det

Læs mere

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven Noter fra havevandring på Terrasserne 14. september 2015.09.15 Vi havde en rigtig fin vandring sammen med Allan. 10 12 medlemmer trodsede udsigten til regn og deltog nogle stødte til, andre faldt fra.

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

Bynatur og livskvalitet

Bynatur og livskvalitet AARHUS UNIVERSITET Bynatur og livskvalitet FAGUS høstkonferanse Lars Kjerulf Petersen Institut for Miljøvidenskab, AU-Roskilde 1 Projekt LiNaBy Formål: Undersøge samspillet mellem livsstil og naturkvalitet

Læs mere

Haven. Et helejet Realdaniaselskab

Haven. Et helejet Realdaniaselskab Haven Er haven vigtig? Timer anvendt på havearbejde Anvendelse af haven Hvad består haven af? Beløb anvendt på haven Hvor købes planter, blomster, buske mv.? Bekæmpelsesmidler mod ukrudt og skadedyr Hvem

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Notat vedrørende søområdet Side 1 Baggrund Grundejerforeningen Smidstup Strandpark ønsker at få set på deres lille søområde med nye øjne samt fokus på de rekreative

Læs mere

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde Engagement, tillid og samarbejde Vi viser vejen! Et godt børneliv kræver synlige og troværdige voksne, der kan og vil vise vej. Vi er professionelle! Vi er et engageret personale, som tør stå ved vores

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Lys, luft og bevægelighed

Lys, luft og bevægelighed Det sted, vi bor og lever Hvis der er pænt og trygt, hvor vi bor. Hvis der er cykelstier og kort til grønne områder. Hvis der er butikker, skoler og børnehaver i nærheden. Ja, så er der større muligheder

Læs mere

Elementbeskrivelser - Beplantning

Elementbeskrivelser - Beplantning Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 18 Elementbeskrivelser - Beplantning Overstregede elementer indgår ikke i denne entreprise. Beplantning: Element PRYDBUSKE BUNDDÆKKENDE BUSKE BUSKET KRAT KLIPPET

Læs mere

OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE

OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Vibesgate 17 N-0356 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE LIDT

Læs mere

Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle!

Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle! Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle! Kender du det lille private skovområde Råen i Vetterslev? I den sydligste del af Ringsted Kommune, lidt øst for Vetterslev findes

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

ROMALT FRISKOLE - SKITSEFORSLAG

ROMALT FRISKOLE - SKITSEFORSLAG ROMALT FRISKOLE - SKITSEFORSLAG Idéoplæg for udearealer Beskrivelse af udearealer: Naturen og nærmiljøet omkring skolen rummer et stort potentiale: Det er her man får det første indtryk af skolen, det

Læs mere

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Jeg hedder Lis, jeg er gift med Ole, vi bor Skovforte 10 Christiansfeld. Vi har en voksen datter Rikke som bor i nærheden sammen med Lasse og deres søn Gustav,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen i høring.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen i høring. FORSLAG FÆLLES GÅRDhave Masnedøgadekarréen Masnedøgade 1-9, Jagtvej 207-209, Drejøgade 2-10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen

Læs mere

Sommernyhedsbrev juni 2015

Sommernyhedsbrev juni 2015 Sommernyhedsbrev juni 2015 Lille spire top Jeg vil spire op Og i morgen er jeg en blomst Hvad tror du jeg bli r? Jeg ved det ikke men Jeg ved jeg er Den lille grønne spire spire top I løbet af foråret

Læs mere

HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG

HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG POPULUS landskabsarkitektur, CVR: 36463295 Langebrogade 6J, 4., 1411 København K, www.populus-co.dk SITUATIONSANALYSE OMRÅDE og EJENDOMME SITUATIONSANALYSE

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

Inspiration til bevægelse i naturen

Inspiration til bevægelse i naturen Inspiration til bevægelse i naturen Af Nina Schriver, fysioterapeut og ph.d., ejer af firmaet movementum. I Kærehave projektet blev move nnature konceptet, som jeg har udviklet, brugt i undervisningen

Læs mere

Udendørs opholdsarealer

Udendørs opholdsarealer Udendørs opholdsarealer Denne DCUM-vejledning handler om udendørs opholdsarealer på uddannelsessteder. en beskriver, hvorfor udendørs opholdsarealer er vigtige, hvordan de bør udformes og hvilken fordel

Læs mere

Makeupartistens have og plantesalg

Makeupartistens have og plantesalg Makeupartistens have og plantesalg Plante liste Her er vort udvalg af: Stauder Buske Krydderurter Træer Side 2 Akebia Quinata kaldes også for klatreagurk eller chokoladevin og farven er vel også nærmest

Læs mere

Nordborg Golfklub. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018.

Nordborg Golfklub. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018. Denne plan er udarbejdet af baneudvalget med input og ideer fra personer rundt om baneudvalget. Denne udviklingsplan vil beskrive banepleje og målsætning

Læs mere

Intro. Plan. Evaluering. Dagplejebarnet i naturen. Inspiration. Dokumentation og tegn på læring. Forløb med læringsmål.

Intro. Plan. Evaluering. Dagplejebarnet i naturen. Inspiration. Dokumentation og tegn på læring. Forløb med læringsmål. Intro Inspiration Dagplejebarnet i naturen Plan Forløb med læringsmål Dokumentation og tegn på læring Evaluering Egen evaluering Fælles reflektion Udeliv Baggrund for projektet I dagplejen har vi arbejdet

Læs mere

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Illustration af Toosbuys Torv set fra Storegade Mer a kite ur hverd gen! www.movearkitektur.dk Eng i blomsterflor Åen løber I forbindelse med områdefornyelsesprojektet

Læs mere

Den Interaktive Legeplads

Den Interaktive Legeplads Den Interaktive Legeplads Af: Sidsel Bjerregaard/karch/0ktober 2006 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Research/workshop via probes af børns leg på Hansted Skole 3. Evaluering af workshop på Hansted Skole

Læs mere

Kløverstier Brøndbyøster

Kløverstier Brøndbyøster Kløverstier Brøndbyøster Blå rute Forår Brøndby kommune Naturbeskrivelse Når kulden slipper sit tag, og dagene bliver længere, springer skoven ud. Foråret er en skøn tid, hvor dyrene kommer ud af deres

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

golddigger Fire hovedværker

golddigger Fire hovedværker Fire hovedværker GOLDdigger tager afsæt i fire af P.C. Skovgaards landskabsmalerier. Disse hovedværker er udgangspunkt for udforskning af tre perspektiver på Skovgaards identitet som menneske: Hans personlige,

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

Hvorfor sundhed i naturen? E V A S K Y T T E, S U N D H E D S N E T V Æ R K E T T E M A D A G O M S U N D H E D I N A T U R E N, 1 2.

Hvorfor sundhed i naturen? E V A S K Y T T E, S U N D H E D S N E T V Æ R K E T T E M A D A G O M S U N D H E D I N A T U R E N, 1 2. Hvorfor sundhed i naturen? E V A S K Y T T E, S U N D H E D S N E T V Æ R K E T T E M A D A G O M S U N D H E D I N A T U R E N, 1 2. J U N I 2 0 1 2 Hvad er særligt ved naturen? Naturen Har ingen iboende

Læs mere

pragthave med stauder 68 BO BEDRE Nr. 8 2012. Af Hanne Gabel Christensen

pragthave med stauder 68 BO BEDRE Nr. 8 2012. Af Hanne Gabel Christensen pragthave med stauder og græsser Tag med til en have i Østsjælland, og oplev Marianne Follings udsøgte fornemmelse for at sætte planter sammen. Hun blander stauder og græsser, så bede bliver en farveoplevelse,

Læs mere

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord REGNBED Et regnbed tilbageholder regnvandet i din have, hvilket både bidrager til løsning af oversvømmelsesproblemer der kan opstå ved skybrud samt bidrager til en mere frodig have. vold af opgravet jord

Læs mere

EN HYLDEST TIL LIVET. en livsguide. Trine Jarlby

EN HYLDEST TIL LIVET. en livsguide. Trine Jarlby EN HYLDEST TIL LIVET en livsguide Trine Jarlby Indholdfortegnelse Præsentation... 4 Forord... 6 Stress... 8 Glæde... 14 Kemi... 17 Selvværd... 21 Dilemma... 28 Angst... 35 Etik, moral... 38 Skyld, skam...

Læs mere

Orangeri til Gl. Holtegaard

Orangeri til Gl. Holtegaard Orangeri til Gl. Holtegaard Pavillon: Pavillonen til Gl. Holtegaards barokhave er et rum udspændt mellem barokken og øjeblikket. Pavillonen er formet som en irregulær cylinder. Udgangspunktet er den barokke

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

BMV Børnemiljøvudering

BMV Børnemiljøvudering BMV Børnemiljøvudering Daginstitution: Vittrup Gl. Mejeri 2017 Ny lov ang. BMV. Der skal laves en skriftelig BMV, som bruges til at beskrive, vurdere og udvikle børnemiljøet. Sundhed Legepladsen Fysisk

Læs mere

GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen

GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen Beslutning beslutning FÆLLES FÆLLES GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gade 2-12, Lange Müllers Gade 20- Otto 22, Landskronagade Mallings Gade 2-12, 57-67 Lange

Læs mere

Energi og glæde hele året sådan undgår du stress og vintertræthed

Energi og glæde hele året sådan undgår du stress og vintertræthed Energi og glæde hele året sådan undgår du stress og vintertræthed Af Doreen Møller Holmquist, Natur- og stressvejleder og ejer af kursusvirksomheden Mind4nature Hvert år rammes mange danskere af vintertræthed

Læs mere

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund.

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. Forslag til indretning af tag-etage i Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. v. arkitekter cand. arch. Trine og Kåre Birk 04.09.2011 Nuværende etageplan Nuværende indretning Problemformulering Tagetagen

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

På kanten mellem by og land. Belægning på stierne

På kanten mellem by og land. Belægning på stierne På kanten mellem by og land Belægning på stierne Indhold Fonden Ryslinge Skulpturpark Vision og mål 3 Projektbeskrivelse Ryslinge Skulpturpark 4 Stiforløb Siddepladser Budget Hovedstier 5 Bistier 6 Trædestier

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Kolding. Borgere med psykiske vanskeligheder er ligeså motiveret for livsstilsændringer som almenbefolkningen.

Kolding. Borgere med psykiske vanskeligheder er ligeså motiveret for livsstilsændringer som almenbefolkningen. 29.9.2016 Kolding Borgere med psykiske vanskeligheder er ligeså motiveret for livsstilsændringer som almenbefolkningen. Professor Merete Nordentoft. Det gør en forskel. Om livstilsændringer i socialpsykiatrien.

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle

OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle Side 1 OKKERHYTTE Okkerhytten er en udstillingspavillon udformet som et træskrin, som hænger svævende over Vestermølles lille okkerdam. En stabil trebuktømmerkonstruktion,

Læs mere

Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet.

Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet. 1 September 2012 Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet. Friarealerne i Hyldespjældet er planlagt med idé og omhu. De gennemgående stræder og torve er beplantet med ahorn (spidsløn) for stræderne

Læs mere

Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse

Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse Af Per Bach, formand for sociale entreprenører, Danmark og Anne Mette Hilker, bestyrelsesmedlem Haverefugiet Haverefugiet var oprindelig en stor projektide

Læs mere

Udfoldelses og Læringsmuligheder fra legeplads til uderum i Furesø Kommune

Udfoldelses og Læringsmuligheder fra legeplads til uderum i Furesø Kommune Udfoldelses og Læringsmuligheder fra legeplads til uderum i Furesø Kommune SKEMA Stedets navn: Antal børn: Alderstrin: Uderummets størrelse (kvm): Samlet legeværdi Sanser/Æstetiske oplevelser. Følesans,

Læs mere

Materiale til fondsøgning

Materiale til fondsøgning Materiale til fondsøgning Indhold Vision/Mål 3 Oversigtskort 4 Beplantning 5 Skoven Hegnet mod nord Hvidtjørnssavanne Mod Ellehavevej Skulpturerne 10 Stierne 11 Belægning på hovedstierne Indgang 13 Belægning

Læs mere

Tema: Natur og naturfænomener. Sammenhæng. I Børnehuset Chili arbejder vi aktivt og dynamisk med den pædagogiske læreplan.

Tema: Natur og naturfænomener. Sammenhæng. I Børnehuset Chili arbejder vi aktivt og dynamisk med den pædagogiske læreplan. Tema: Natur og naturfænomener Sammenhæng Hvorfor vil vi arbejde med dette tema? Hvad er det vi vil gøre noget ved? I Børnehuset Chili arbejder vi aktivt og dynamisk med den pædagogiske læreplan. Vi har

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Hyperaktivitet Smerter. Motorisk & psykisk uro. Sanseforstyrrelser. Depression. Angst. Spasticitet

Hyperaktivitet Smerter. Motorisk & psykisk uro. Sanseforstyrrelser. Depression. Angst. Spasticitet Hyperaktivitet Smerter Motorisk & psykisk uro Søvnforstyrrelser Depression Sanseforstyrrelser Stress Angst KoncentrationsBESVÆR Spasticitet Forskning dokumenterer effekten Protac Kugledynen forbedrer ADHD-børns

Læs mere

Rigets Have. Siden har velvillige donorer, en kreativ landskabsarkitekt og mange timers hårdt fysisk arbejde gjort drømme til virkelighed.

Rigets Have. Siden har velvillige donorer, en kreativ landskabsarkitekt og mange timers hårdt fysisk arbejde gjort drømme til virkelighed. Rigets Have "Rigets Have" blev indviet en solskinsfyldt septemberdag i 2006, med manér og fuld musik. Rigtig mange mennesker var mødt op og der var en tydelig glæde over at kunne tage haven i brug. Som

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Du skal ikke være snæversynet, men være åben og nysgerrig for musik er liv! Hvis du kun vil spille heavy, så bliver du skuffet!

Du skal ikke være snæversynet, men være åben og nysgerrig for musik er liv! Hvis du kun vil spille heavy, så bliver du skuffet! Musik I musikhjemmegruppen handler det om sammenspil, glæde og nysgerrighed og en lyst til at lege med musik på mange forskellige måder. Vi skal finde musikalske elementer og strukturer og vi skal udforske

Læs mere

Elementbeskrivelser - Beplantning

Elementbeskrivelser - Beplantning Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 15 Elementbeskrivelser - Beplantning Overstregede elementer indgår ikke i denne entreprise. Element PRYDBUSKE BUNDDÆKKENDE BUSKE BUSKET FRUGTBUSKE KRAT BUSKET MED

Læs mere

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side Indholdsfortegnelse: Græs Brugsplæne 2 Græsflade 3 Fælledgræs 4 Naturgræs 5 Buske Bunddækkende buske 6 Prydbuske 7 Busket 8 Krat 9 Hæk Hæk 10 Fritvoksende hæk 11 Hegn 12 Træer Fritvoksende træer 13 Trægrupper

Læs mere

http://www.haven.dk/print.asp?x=&type=content&detail=21942

http://www.haven.dk/print.asp?x=&type=content&detail=21942 Page 1 of 5 I stedet for at regnvandet løber ud i kloakken, kan du lede vandet til et regnbed i haven. I regnbedet opsamles og opbevares vandet, indtil det af sig selv synker ned i jorden eller fordamper

Læs mere

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

Læs mere

Tid til haven. Havetips uge 43

Tid til haven. Havetips uge 43 Tid til haven Havetips uge 43 Af: Marianne Bachmann Andersen Hvad bruger man kvæder til? Billede: Kvaeder.jpg Lige nu er det tid til at få høstet kvæderne. De klart lysende frugter på de hårdt belastede

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

2 af 10 - Uderum for alle til alle

2 af 10 - Uderum for alle til alle Uderum for alle til alle Opholdsplads v P-plads kan godt være hyggelig når Pplads er grøn! (Uglevang DAB) Halvprivat zone som beboere bruger (sibeliusparken DAB) Uderum skal have forskellige rum Det kan

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Kløverstier Brøndbyøster

Kløverstier Brøndbyøster Kløverstier Brøndbyøster Blå rute Efterår Brøndby kommune Naturbeskrivelse I løbet af efteråret skifter skoven karakter. Grønne blade skifter farve og gule, orange, røde og brune nuancer giver et fantastisk

Læs mere

Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål. Emnet "Klassen og kammeraterne" indeholder følgende spørgsmål

Emnet Generel tilfredshed indeholder følgende spørgsmål. Emnet Klassen og kammeraterne indeholder følgende spørgsmål Spørgsmål Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål Er du glad for din skole? Er du glad for dine lærere? Hvor tit... - glæder du dig til at komme i skole? Hvor tit... - glæder du dig til

Læs mere

Puljemidler fra Rebild Kommunes byzonemidler 65.000 kr.

Puljemidler fra Rebild Kommunes byzonemidler 65.000 kr. Øster Hornum Borgerforening, 1 April 2014. Forskønnelse af Nibevej gennem Øster Hornum. Puljemidler fra Rebild Kommunes byzonemidler 65.000 kr. Beskrivelse af projekt Overordnet ide: At byens eksisterende

Læs mere