FAKTIS s Terapihave. Tekst og fotos af Marie Leer Jørgensen Haver & Sundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAKTIS s Terapihave. Tekst og fotos af Marie Leer Jørgensen Haver & Sundhed"

Transkript

1 FAKTIS s Terapihave Tekst og fotos af Marie Leer Jørgensen Haver & Sundhed

2 Indholdsfortegnelse Kontekst - Beliggenhed, areal- og jordbeskrivelse - Terapihavens brugere og deres behov - Terapihavens formål Mål for terapihavens design Teori og forskning om design af terapihaver - Naturens helende effekt - Designanbefalinger til terapihaver - Design af terapihaver til flygtninge- og indvandrerkvinder Designguidelines for FAKTI s terapihave - Haven skal være tryg og komfortabel: tryg, tilgængelig, sikkerhed, klimatiske hensyn - Haven skal være inspirerende og fremme rehabilitering: Inspirationsfotos Haveplan for FAKTI s terapihave Planteliste

3 Kontekst Terapihaven skal designes i en eksisterende fysisk kontekst, den skal bruges til bestemte formål og indrettes så den møder og støtter brugerne i deres behov. Brugerne i denne sammenhæng er dels foreningen FAKTI, som skal drive haven, dels de mennesker som kommer i FAKTI og som derfor vil blive brugerne af haven. Disse faktorer er afdækket gennem møder og interviews med initiativtager og sproglærer i FAKTI, Mette Brehm Jensen, opmåling og besigtigelse af arealet og en workshop med 10 kvinder med flygtninge og indvandrerbaggrund. Terapihavens beliggenhed, areal- og jordbeskrivelse Terapihaven skal placeres på Bispebjerg Bakke 2, Utterslev, 2400 København. Arealet ligger i dag uberørt hen. Arealet udgør ca. 425 m 2 og er en del af en større matr. 15a, som tilhører Bispebjerg Kulturcenter, Københavns Kommune. På matriklen ligger som nærmeste nabo mod vest en spejderhytte. Arealet har hidtil været benyttet til spejdernes aktiviteter. Et skel mellem spejderforeningen og jordstykket er blevet optrukket i starten af april Intentionen er at etablere et massivt tujahegn til afgrænsning af terapihaven mod spejderhytten og Bispebjerg Bakke. Et vildt voksende hegn med blandet bevoksning afgrænser arealet mod øst og syd. Naboen her er en kolonihaveforening. Mod syd står to store gamle hasler i skel. Op til skellet i syd ligger et stort skur. Til skellet mod øst ligger to mindre kolonihavehuse. Den 2. april 2014 På billedet til venstre ses haven fra nord mod syd. På billedet til højre ses haven fra syd mod Bispebjerg Bakke i nord. Der er i dag vild bevoksning på grunden i form af større træer; fyr og ahorn, samt små buske og brombærkrat. Grunden skråner fra nord mod syd i et fald på ca. 1 meter. Der må derfor forventes noget udjævningsarbejde på grunden under havens anlæggelse. Derudover findes en udgravet bålplads med en diameter på ca. 5. m. og spejdernes brændeskur på grunden. Grunden er i henhold til Københavns Kommune lettere forurenet. Dette betyder i praksis, at kommunen anbefaler, tilførsel af ren og frisk jord til dyrkning af fødevarer. 1

4 brug af handsker, når der arbejdes med den eksisterende jord. Der er ingen dokumenteret sundhedsfare knyttet at spise fødevarer dyrket i lettere forurenet jord. Se dokumentation herfor i TV- programmet Bonderøven kommer til byen: kommer- til- byen/bonderoeven- kommer- til- byen/ Da der fortsat foregår forskning på feltet, anbefaler konsulenten, at FAKTI følger kommunens anbefalinger ud fra et sikkerhedshensyn. Terapihavens brugere FAKTI FAKTI er en forening, som arbejder med at forbedre vilkårene for trivsel, for kvinder med flygtninge -og indvandre baggrund, og dermed også kvindernes familier. Ca. 800 kvinder er tilknyttet FAKTI. I gennemsnit besøger ca. 50 brugere FAKTI dagligt. FAKTI holder til på Bispebjerg Bakke 6, 2400 Københaven N. FAKTI drives med tilskud fra Københavns Kommune. FAKTI har tilknyttet fast personale, som i dagtimerne tilbyder undervisning i dansk, café seminarer, som fremmedsprog, gymnastik, afspænding, mindfulness og yoga. Udover den daglige leder, er der tilknyttet en socialrådgiver som uvildigt vejleder kvinderne i sociale og økonomiske anliggender. en sygeplejerske, som fx er brobygger mellem lægen og kvinde, vejleder om sundhedsrelaterede forhold, herunder sund kost, motion og søvn. tre sproglærere, som underviser i dansk som andet sprog en frivillig afspændingspædagog og tolke. FAKTI er desuden et åbent mødested, som bruges af flygtninge- og indvandrekvinder til afholdelse af egne igangsatte aktiviteter fx biograf, spisning, kreative værksteder. Kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund Haven målrettes FAKTI s brugere. Det er flygtninge- og indvandrerkvinder primært fra lande som Afganistan, Irak, Iran, men der kommer også kvinder fra Syrien, Libanon, Marokko, Tyrkiet og Bosnien. Aldersmæssigt er der tale om et bredt spektrum fra helt unge kvinder til ældre kvinder op til ca. 65 år. Mange af kvinderne er stærkt traumatiserede og har svære fysiske og psykiske lidelser, herunder PTSD efter krigsoplevelser, tortur, voldtægt og tab af nærtstående. Mange har smerter og har svært ved at gå og bruge deres krop optimalt, og bruger hjælpemidler som stok, gangstativ eller kørestol. Nogle kvinder har absolut ingen fysiske eller mentale ressourcer mens andre, ofte yngre med uddannelser har flere ressourcer. Kvinderne kommer i FAKTI for at deltage i aktiviteter, opleve fællesskab og socialisere med andre eller bare for at finde ro til at sove. Både den sociale eller sundhedsmæssige vejledning er meget efterspurgt. 2

5 De færreste af kvinderne taler godt dansk. De lever isoleret fra det danske samfund, ofte under stærk social kontrol fra egne etniske sociale miljøer. Mange lever i anstrengte familieforhold i Danmark med vold og kriminalitet. Aldersmæssigt er spektret bredt. Mange får medicin mod fx uro, angst, smerter, depression, psykiske lidelser mm. Dette og kvindernes situation som helhed gør at mange er yderst følsomme for temperatur og lyspåvirkning. En workshop med 10 kvinder afholdt i FAKTI den 19. marts 2014 viste, at halvdelen af kvinderne har positive minder om dyrkning af planter som fx mynte, tomater, kartofler og frugter som morbær, granatæble og abrikos. En nævner håndarbejde med blomstermotiv. Mange kan lide blomster som dahlia og roser. En kan ikke lide blomster. Mange har positive minder og positive følelser som glæde og frihed knyttet til udendørs leg i barndommen. Terapihavens Formål FAKTI tilbyder ikke terapi i haven af dertil uddannet terapeutisk personale. Målet er, at ophold og aktiviteter i haven vil fremme kvindernes egen rehabiliteringsproces. Haven skal bruges som led i FAKTIs daglige virksomhed. FAKTIs personale vil bruge haven som ramme om en række aktiviteter som allerede foregår indendørs i FAKTI og til nye haverelaterede aktiviteter. Haven vil desuden kunne benyttes af FAKTI s brugere uden følgeskab af personalet. Haven skal være ramme om aktiviteter som: - personlige samtaler med kvinderne og FAKTIs vejledende personale - udendørs klasselokale, til undervisning af ca. 15 deltagere i dansk - gymnastik, yoga, mindfulness ca. 15 stk. deltagere - et frirum i positive naturlige grønne omgivelser - et sted hvor det er tilladt at lege og slå sig løs - udendørs hvile og afslapning sidde og liggepladser ønskes - udendørs madlavning og te- drikning, ønsker mobilt udekøkken med gas - afholdelse af familiedage 50 deltagere - dyrkning af grøntsager og blomster på friland - dyrkning i drivhus - diverse have- og naturaktiviteter fx pileflet, tørre urter, se på fugle. Mål for terapihavens design Filosofien er at designe terapihaven, så den kan møde og støtte brugerne i deres behov. Der udledes fire overordnede mål for designet af FAKTI s terapihave: - Mulighed for stor variation af aktiviteter (nævnt ovenfor) i haven både i større eller mindre grupper eller af enkelt personer. - Haven skal være tryg og sikker at færdes i og tilgængelig for alle. - Haven skal fremme følelsen af at høre hjemme, gennem velkendte planter, blomster, afgrøder og aktiviteter kan haven medvirke til at opfylde behov for at høre hjemme. 3

6 - Haven skal tilbyde et frirum med positive sanseindtryk, til kreativ og fri udfoldelse, hvor hverdagens trængsler og problemer kan glemmes for en tid. Terapihavens design skal desuden baseres på den miljøpsykologiske teori og forskning om helende haver og design af terapihaver, samt best practice for terapihaver. Som baggrundsviden til FAKTI findes i følgende afsnit, en gennemgang af den relevante miljøpsykologiske teori og forskning, som ligger til grund for udviklingen af konkrete designguidelines for FAKTI s terapihave. Teori og forskning om design af terapihaver Naturens helende effekt Miljøpsykologisk teori og forskning viser, at natur og haver kan medvirke til at forbedre psykisk, fysisk og social velvære. Udsigt til og ophold i trygge positive naturlige grønne omgivelser reducerer stress og øger evnen til at håndtere stress og dermed bedres menneskers fysiske og psykiske velbefindende. Sådanne omgivelser kaldes restorative og står i modsætning til menneskeskabte bymiljøer. Trygge grønne omgivelser med spredt bevoksning, blomster, ufarlige dyr og vand fremmer positive følelser og er særligt restorative. Den sundhedsfremmende effekt er større, hvis omgivelserne tilbyder mulighed for fysisk bevægelse, social støtte og oplevelse af kontrol. Ophold i trygge grønne omgivelser giver endvidere mulighed for mental restitution og genopladning af evnen til at koncentrere sig og udføre dagligdagens krævende arbejdsopgaver. For at dette kan ske, skal omgivelserne opleves som overskuelige og velordnede og samtidig udfordre os vores nysgerrighed og tilbyde komplekse og fascinerende sanseindtryk. Ophold i trygge veldesignede grønne omgivelser, som giver desuden mulighed for mental restitution. Det vil sige genopladning af evnen til at koncentrere sig og udføre dagligdagens krævende arbejdsopgaver. Indenfor den ergoterapeutiske forståelsesramme er det at være i meningsfuld aktivitet centralt for menneskers trivsel og velvære. Haverummet tilbyder mange typer af aktiviteter som i høj grad kan tilpasses den enkeltes behov og som derved bliver meningsfulde. Ligeledes er der i havemiljø mulighed for kreativ udfoldelse. Forskning indikerer, at naturaktiviteter har den mest restorative betydning i forhold til andre aktiviteter. Svenske forskere har vist, at mennesker med højt stressniveau foretrækker aktiviteter som at gå eller hvile i naturmiljøer. Miljøpsykologisk forskning og erfaringer fra især rehabiliteringshaverne i Alnarp på Sveriges Landbrugsuniversitet og Göteborg i Sverige viser, at haver og naturbaseret rehabilitering kan hjælpe mennesker med stress og stressrelaterede sygdomme til at finde vej gennem krisen. Mennesker med stress har ofte ubalance mellem sanser, følelser og kognition. De befinder sig i en eksistentiel krise. Kombinationen mellem specielt designede haver, meningsfulde haveaktiviteter og terapeutisk personale har en fysisk og psykisk rehabiliterende virkning. Naturkontakt og meningsfulde aktiviteter kan medvirke til, at mennesker oplever trøst, støtte, minder, positive følelser, identitet, selvværd, at føle sig hjemme i nye omgivelser og 4

7 delagtighed i en større mening og åbner op for refleksion og nyorientering i livet. Haven og haveaktiviteterne medvirker således på mange niveauer til at finde vej gennem krisen. Konceptet fra Sverige er importeret til Danmark med terapihaven Nacadia som blev etableret i Hørsholm i 2011 af Københavns Universitet. Formålet med Nacadia er at behandle stressrelaterede sygdomme og forskning. En konceptmodel for terapihaver blev udviklet i 2008 forud for havens etablering. I Nacadia blev der i 2011 behandlet 8 mandlige veteraner med PTSD. Designanbefalinger til terapihaver Designanbefalinger til terapihaver bygger på miljøpsykologisk forskning, som viser, at mennesker generelt oplever grønområder i otte forskellige sansedimensioner/karakterer og søger sig til de forskellige typer af omgivelser i lyset af deres konkrete behov for mental og fysisk stimuli. Mennesker foretrækker generelt grønområder med følgende karakterer: fredfyldt (stille og uforstyrret), efterfulgt af rumligt (oplevelse af at komme ind i en anden verden, følelse af rigeligt med plads og frihed, men alligevel sammenhæng/ helhed fx skovfølelse), vildt (livskraftig og fritvoksende planter), artsrigt (stor variation i planter og dyr), trygt (at være omgærdet, kunne slappe af og lege), kulturhistorie (fx fountain, dekorative planter, haveanlæg), åbent (åbent men afgrænset, plant terræn fx klippet græs og udsigt, inviterer til mange forskellige aktiviteter) og social (mødeplads fx café, underholdning). Det er ideelt, hvis en terapihave for stressramte kan tilbyde alle otte karakterer, men nogle karakterer er vigtigere og bør prioriteres frem for andre. Mennesker med højt stressniveau foretrækker således oplevelsesværdierne: trygt, vildt og artsrigt og ingen eller en nedtonet social dimension. Dette vil være de mest restorative miljøer for stressede mennesker Figuren nedenfor viser at mennesker med mindst mental styrke, nederst i pyramiden, har brug for naturkontakt og indadvendt aktivitet. Når den mentale styrke øges bliver det udadvendte og sociale engagement gradvist større mens behovet for den vilde natur mindskes. 5

8 Københavns Universitet, 2008 Forskning, som knytter naturkvaliteter til aktiviteter, viser, at mennesker med højt stressniveau foretrækker a) aktiviteter relateret til dyr fx se på, fodre eller lege med dyr i områder, der opleves artsrigt, eller trygt og b) at hvile fx, trække frisk luft, se vilde planter eller skyer, være i fred i vilde naturlig omgivelser. Design af terapihaver til flygtninge- og indvandrerkvinder Der findes ikke specifikke designanbefalinger til terapihaver til den målgruppe, der arbejdes med i FAKTI. Kvinderne med flygtninge- og indvandrerbaggrund har nogle fælles problemstillinger, og samtidig er de alle individer med forskellige behov. I bogen Healing Fields (2002) berettes om vellykkede erfaringer fra England med rehabilitering af flygtninge og asylansøgere af begge køn, hvor psykoterapi kombineres med dyrkning og haveaktiviteter. Bogen fremstiller, hvordan havebrug og haveaktiviteter, kan bruges som nøglen til rehabilitering af denne målgruppe. Havens elementer og aktiviteter leverer et rigt symbolsk materiale der kan nedbryder sprogbarrierer og sætte ord på grufulde oplevelser, sorg og savn. Kreativ udfoldelse i haven kan føre til nyorientering og den fysiske tilknytning til jorden i haven være med til at skabe tilhørsforhold i deres ny land og give tro på fremtiden. Fællesskab og glæde opnås gennem aktiviteter som fx brødbagning i udendørs ovn eller årstidsfester. Der findes både i England og USA positive erfaringer med at tilbyde havemiljøer og haveterapi til krigsveteraner. Forskning om havedesign til denne målgruppe er ny og meget begrænset. Studier viser, at veteraner foretrækker kvaliteter som stille vand, vildlevende ufarlige små dyr 6

9 som insekter, sommerfugle og fugle. Der bør stilles særlige krav til design for tryghed hverken for åbent eller for lukket. Guidelines for denne målgruppe er kontrol, trygt, høj sikkerhed, rum, sansestimuli, undgå stærkt lys, genskin, familiært, steder at være alene og sammen med andre, rygeområder, familieområder, hundeområder og undgåelse af negative distraktioner som kan minde om krigszonen. Forskning i havers betydning for ældre viser, at natur og haver i nærmiljøet, har overordentlig stor betydning for ældres trivsel. I forhold til de allersvageste ældre i plejebolig er et komfortabelt design afgørende for anvendelsen af udemiljøet og et inspirerende design, afgørende for havens terapeutiske værdi. Genkendelige vækster i haven og i de fysiske omgivelser kan fx føre til oplevelsen af at føle sig hjemme i plejeboligen. Det vil være relevant at basere FAKTI s terapihave på den eksisterende viden og designteori om terapihaver, som primært vedrører stressramte vesterlændinge og mennesker i livskriser. Dette begrundes med, at kvinderne i FAKTI også er mennesker i dyb mental krise, ligesom mennesker med stress og udmatningsdepression. Brugerne i FAKTI er plaget af diverse stressrelaterede fysiske og psykiske symptomer som følge af krigstraumer, og designet bør tage særlige hensyn til dette faktum. Her kan erfaringer fra terapihaver for krigsveteraner være aktuel at inddrage. Erfaringer og forskning fra bl.a. haver for ældre ved plejeboliger er ligeledes relevant, da haver viser sig at kunne fremme følelser af fællesskab, tilhørsforhold, identitet og øge følelsen af at høre hjemme i nye omgivelser og kulturelle rammer. 7

10 Designguidelines for FAKTI S terapihave Det refererede miljøpsykologiske teori og forskning samt de overordnede mål med designet for FAKTI s terapihave har inspireret til udvikling af følgende designguidelines for FAKTI s terapihave. En guideline består af et overordnet mål for FAKTI s terapihave og følges op af en beskrivelse af hvordan målet nås gennem design, indretning, materiale og plantevalg. Haven skal være tryg og komfortabel Er haven tryg og komfortabel, giver det kvinderne lyst til og glæde ved at være i haven. Dette er en forudsætning for havens brug. Dette opnås med følgende designguidelines for terapihaven. Tryghed Haven omkranses mod nord og vest af et 1,8 m. højt tuja- hegn. Mod øst og syd renses der ud i den eksisterende hæk og den suppleres med nye forskellige planter, som i størstedelen af sæsonen vil være grøn eller tæt, og dermed afskærme mod kig ind udefra. Den levende hæk klippes i den maximalt tilladte hegnshøjde på 1,8 m. Andet kan aftales med naboerne. Det foreslås, at visse planter i hækken som syren, mirabel og røn får lov at vokse op og bryde hækhøjden med hele kroner. Haven bliver således afgrænset og brugerne skærmet mod indkig udefra. I selve haven etableres desuden en række trygge opholdspladser i forskellige rum i haven. Disse pladser omgærdes helt eller delvist med beplantning, hvilket tillader kvinderne privathed fra havens øvrige brugere. Der etableres altid planter eller hegn bag en siddeplads. Tilgængelig Tilgængelighed 1 opnås ved, at etablere mange siddepladser i haven og i hegnet. Siddepladser etableres med bevoksning i ryggen. Stier anlægges med fast belægning i 1 m. bredde med jævn overflade. Stier uden fast belægning etableres med jævne overflader og græsset klippes jævnligt, så de tillader passage. Stierne skal så vidt muligt følge bløde kurver frem for vinkelrette. sikre, at området tillader rollatorer og kørestole, herunder vendepladser for kørestole, som skal have en vendediameter på min. 1, 6 m. i drivhuset. indretning af højbede og trædæk med mindre stolper til at holde i ved hjørnerne. trapper op til trædæk etableres med gelænder. højbede etableres i forskellige højde, så de tillader brug af kørestolsbrugere, stående og siddende mennesker, evt. med siddebræt langs siden og bord som kørestolsbrugere kan sidde under 2. der undgås materiale som reflekterer solens lys. Arbejdsredskaber, ophæng, hjælpemidler, som tager hensyn til manglende førlighed og styrke, anskaffes. 1 Bogen Haver for fysisk svagere mennesker. Om havens indretning og muligheder fra 1993 af Birgit Lindskov, Det Jyske Haveselskab, kan anbefales. 2 Do. 8

11 Sikkerhed Trædæk under træ bygges i siddehøjde ca cm. over jorden. Trinhøjden på trappen bygget med max 14 cm. højde. Stier jævne. Klimatiske hensyn I drivhuset sikres tørvejr og læ, når det regner og blæser. Siddepladser etableres i både skyggefulde og solrige områder, så der er valgfrihed. Der afskærmes for vind og sol med hegn og planter. Der benyttes gardiner til drivhuset, som kan trækkes for, hvis solen generer brugerne i drivhuset. Haven skal være inspirerende og fremme rehabilitering Grønne og naturlige byggematerialer Planter fra træer, buske, grøntsager og blomster udgør havens primære byggestene. Desuden anvendes naturlige stabile elementer som store sten, sand, vand, grus og træ til at opdele, indrette, afgrænse og understrege temaer og skabe skønhed terapihaven. Et eksempel er indgangen, hvor den besøgende inviteres indenfor gennem en pergola bevokset med kaprifolier og klematis og bydes velkommen af den lille plads med magnoliatræet. Der anvendes så lidt menneskeskabt materiale som muligt, men drivhuset er vigtigt, for at forlænge sæsonen og mulighederne i haven. Der anvendes en stor variation af planter, som med deres forskelle og årstidsvariationer med skud, knop, blomst, frugt og efterårsfarver i sig selv stimulerer og vækker sanserne og samtidig tiltrækker smådyr og insekter. Mange trygge, mindre og grønne haverum For at imødekomme både FAKTI s ønsker om mulighed for mange forskellige aktiviteter og for at fremme kvindernes mentale og fysiske skabes derudover en inspirerende have med mange haverum med forskellige oplevelseskvaliteter og aktivitetsmuligheder. Disse rum kan kvinderne vælge til eller fra alt efter deres konkrete mentale og fysiske tilstand og deraf følgende behov for social kontakt, hvile, aktivitet. Dette giver kvinderne mulighed for udfordringer og udvikling i deres egen takt såvel mentalt, fysik og socialt i havens miljø. I terapihaven designes otte haverum med forskellige temaer: skovhaven, vandhaven, aktivitetshaven, drivhuset, nyttehaven, urtehaven, hvilehaven og fælleshaven. Disse haverum har forskellige oplevelsesværdier, niveauer af krav og forskellige aktivitets- og socialiserings muligheder I den nordvestlige del af haven mod Bispebjerg Bakke vil oplevelsen af tryghed være mindst pga. trafik og færdsel langs vejen. Dette søges løst ved afskærmning med beplantning bærmispel og espalier, som skærmer hvilehaven mod vej og indgang. Skovhaven, hvile- og vandhaven giver mulighed for hvile og privathed. Flere kan også hvile samtidig i hvile- og vandhaven. Andre af terapihavens rum tilbyder aktiviteter eller samvær, alene, i mindre grupper eller i større grupper fx aktivitetshaven, drivhuset og nyttehaven. 9

12 Midlertidig tilflugt Når besøgeren åbner lågen til terapihaven opleves en overskuelig tryg og fredfyldt grøn oase, hvor stier fører den besøgende rundt til nye oplevelser. Der er tale om et modstykke til by- og boligmiljøet udenfor, og det skal føles som komme ind i en anden verden. Bekymringer og hverdagens problemer kan glemmes bort for en tid til fordel for positive inspirerende sanseindtryk, velvære og afslapning. I haven er det lysten, der driver værket. Besøgeren kan vælge bare at være til og nyde eller vælge at udføre lystfyldte aktiviteter. I haven stilles ingen krav til den besøgende. Nysgerrighed og fascination Stien fører besøgeren rundt til nye og inspirerende temaer og oplevelser undervejs. Både de forskellige haverum med forskellig stemninger og oplevelsesværdier og planteeffekter langs de snoede stier, er med til at vække nysgerrighed og fascination. Et eksempel kan være mødet med den hvidblomstrende jasmin med de lyse blade og cornus alba elegantissima med hvidemønstrede blade som lyser op i skovens skyggefulde rum, et espalier med bær og æbler, roser som blomstrer i hegnet. Det kan være fisk, som slår med halen i søen. Dufte fra jasmin og roser. Fugle som bader i urtespiralen. Duften af mynte, som vækker minder fra barndommens have. Let forståelig og enkel i sin opbygning En grussti leder den besøgende gennem skovhaven. Øvrige stier udgøre af slået græs. Der arbejdes med runde og firkantede former. Der arbejdes med ruminddelinger som indbyder til forskellige aktiviteter og oplevelser. Det er oplagt at navngive de forskellige rum. Vildhed I skovhaven etableres et vildtvoksende skovmiljø, med vækster i forskellige lag. Der etableres et bunddække svarende til skovbundens variation med bla. anemoner, skovmærker, bregner, skovjordbær, lungeurt mm. og slyngplanter, som vokser op ad hegn og træerne fx kaprifolie, klematis og vedben. I havens nordvestligste hjørne bygges et stengærde, som med tiden vil blive tilgroet med mos og lav. Omkring stengærde vokser bregner og store og små konvaller. Siddepladser muliggør længerevarende ophold i skoven. Besøgeren vil ved havens indgang opleve at træde ind i en vild have og kan følge stien mod højre og straks være i skovhaven. Artsrigdom Der arbejdes i det meste af haven med en stor variation af planter. Artsrigdommen er særlig stor i urtespiralen, som opbygges efter permakulturelle principper til en højde på ca. 1 m. Spiralen vil kunne rumme mange typer vækster, heraf nogle som normalt trives i andre klimazoner. Der plantes vækster som tiltrækker alt fra smådyr, insekter, sommerfugle og fugle. Der sættes fuglekasser til forskellige fugle op i alle træer. Søen og bassinet i urtespiralen medvirker til gode livsvilkår for smådyr og fugle. 10

13 Passive og aktive meningsfyldte haveaktiviteter og bevægelse Stisystemet indbyder til, at den besøgende kan gå en runde i haven og nyde de mange forskellige indtryk og følge med i havens udvikling fra besøg til besøg. I havens hegn, på trædækket omkring ahorntræet, i små nicher med udsigt til søen, i drivhuset skabes sidde- og liggepladser, hvor der kan soves, hviles og slappes af i nær kontakt til naturen. Havens indretning indbyder til en række haveaktiviteter. Højbedene ude og inde i drivhuset skal dyrkes med grøntsager og sommerblomster hvert år. Anden bevoksning skal vedligeholdes, hækken klippes, staudebede og urtespiralen luges, græsset slås, buske beskæres, bær og frugter plukkes. Vedligeholdelse og dyrkning er meningsfulde aktiviteter, som endvidere styrker motorik og muskulatur. Ophold i solen forbedrer d- vitamin niveauet hvilket styrker knoglerne. Der er mange muligheder for at hvile og slappe af, når dette er behovet. Der etableres en kompostbunke, så haven kan blive selvforsynende med gødning. Grønt køkkenaffald fra FAKTI hældes i komposten sammen med haveaffald. At passe komposten er meningsfyldt og hårdt arbejde. Mobile arbejdsborde kan køres ind og ud fra drivhuset efter ønske. Et mobilt udekøkken med gasblus opbevares i skuret og køres ud, når der skal laves mad af afgrøderne eller når der skal være fest i haven. Et bålfad opbevares bag drivhuset og hentes frem efter behov. Der etableres et el- udtag i skur og drivhus. Her kan koges vand til kaffe og te og lyset kan tændes om aftenen. Social støtte og samvær Omkring borde i drivhuset eller udenfor kan forskellige kreative eller kulturelle aktiviteter og håndværk eller håndarbejde finde sted som fx pileflet, snedkeri, maleri, broderi. I havens findes forskellige pladser både udenfor og inde i drivhuset, hvor kvinderne enten enkeltvis eller i grupper kan mødes og samtale med hinanden. På græsplænerne øst for søen og under ahornen i terapihavens nordøstlige hjørne, kan der undervises i fx mindfulness, afspænding eller yoga af personalet fra FAKTI. Brødbagning i den udendørs ovn er en lystfyldt og sansestimulerende samværsform og kan anvendes i daglige eller mere festlige sammenhænge. Mobilt udekøkken kan rulles ud af skuret og de høstede bær og grøntsager kan tilberedes. Bålfadet kan benyttes som samlingspunkt til stille nydelse, kontemplation og fællesskab. 11

14 Vand og sand Vand er et vigtigt element terapihaven. Vandet har stor symbolværdi. I terapihaven etableres en lille stillestående sø. Der kan blandt flygtninge- og indvandrerkvinderne være nogle, som er sårbarhed overfor lyden af vand. Søen placeres dér, hvor der allerede er udgravet til bålplads. Her er sollys og denne placering sparer på anlægsudgifterne. På østsiden af søen kan den besøgende komme helt ned til vandlinjen og kan træde ud og sidde på en flad sten i søen. I vandet vokser åkander og andre vandplanter. Der kan sættes fisk ud. På vestsiden skabes et frodigt bælte med skyggetålende og lidt grovere stauder. På østsiden lægges sand og der plantes høje græsser i tuer. Her kan man finde fred og egen ro mellem græs tuer, mens fødderne hviler i sand eller vand på en varm sommerdag. I urtespiralen findes en miniature sø. Sanseindtryk at kunne komme tæt på naturen Dyrkningen vil foregå i højbede med forskellige højder, hvilket tillader, at alle kan komme tæt på jorden og deltage. Der fyldes ren jord i højbedene, så der kan arbejdes uden handsker. I resten af haven, hvor jorden formodes at være lettere forurenet, arbejdes med handsker på, når der er jordkontakt. Stierne, sidde- og hvilepladser indrettes i tæt kontakt til naturen fx etableres et trædæk under ahorntræ. Det er muligt at opnå skovfølelse i skovhaven, strandfølelse ved søen og eksotisk frodighed i drivhuset. Plantevalg og farver Baseret på erfaringer fra Alnarp vælges nedtonede farver til terapihaven. Hvide, blå og pastel farver vælges til fordel for de kraftige røde, orange og gule farver. Kraftige kontraster som rød mod grøn skal undgås. Der tænkes i stor variation i vækster, vækster til alle årstider, vækster som kvinderne kender fra hjemlandene, planter og materialer med forskelligt symbolsprog fx en gammel træstub, en stor sten, tidsler, smukke stikkende roser mm. Kraftigt duftende planter kan være for voldsomme for nogle besøgende og bør derfor plantes på steder, hvor brugeren kan vælge dem til og fra. Tilknytning til fortiden Der plantes blivende vækster fra kvindernes hjemlande, som kan klare det danske klima. Et morbærtræ plantes i haven, mens abrikos og vindruer plantes i drivhus. Appelsiner, citroner og nerier kan placeres i krukker, da de skal indendørs om vinteren. Der plantes roser og jasmin. Brugerne inddrages i valg af etårige vækster som grøntsager og blomster i højbede. 12

15 Inspirationsfotos Skovhaven Fotos fra skovbunden i Göteborgs Botaniske Have. Vandhaven Eksempler på to små stille søer fra henholdsvis terapihave i Alnarp og Nacadia. 13

16 Hvilehaven Dette trædæk er fra Nacadia i Hørsholm og inspirationen til trædækket i FAKTI s terapihave. I FAKTI s have foreslås trædækket etableret omkring to ahorntræer. FAKTI s trædæk skal dog være mere tilgængeligt og sikkert og skal derfor kun hæves 42 cm. over jorden, med trappetrin på max. 14 cm. Denne højde muliggør også, at trædækket kan tjene som siddeplads. 14

17 Drivhuset Drivhus kan anvendes til meget andet end dyrkning. Det kan bruges til håndværk, håndarbejde, socialt samvær, undervisning, samtaler, hvile, nydelse. Her fotos fra Gröna Rehab i Göteborg og fra Terapihaven i Alnarp. En brændeovn kan forlænge sæsonen i drivhuset. Dette foto viser et mobilt arbejdsbord fra Nacadia. Bordet kan laves i forskellige højder og dermed imødekomme forskellige brugeres behov. Ideen er god til FAKTI s terapihave, da bordene kan køres ud og ind i drivhuset alt efter vejret og brugernes ønsker. 15

18 Nyttehaven - Højbede og Arbejdsborde Disse fotos er eksempler på højbede i forskellige materialer og i forskellige højder. Forskellige højder kan møde forskellige brugeres forskellige behov. Skal der arbejdes i siddende stilling fra siden, kan der etableres et siddebræt på siden af højbedet. Bedene bør da have en højde på cm. Der kan etableres arbejdsborde fx i forlængelse af bedet så man sidde med benene inde under. Skal der arbejdes stående bør bedene have en højde på cm. kvinder der står ca. 95 cm. I FAKTI s terapihave foreslås højbede i forskellige højder og med et arbejdsbord for kørestolsbrugere i den ene ende. Bedene kan designes i samarbejde med kvinderne, så deres præferencer imødekommes. 16

19 Fælleshaven Ovn Denne ovn er står hos Aarstiderne på Krogerup Avlsgård i Humlebæk. 17

20 Urtehaven Urtespiralen og dens etablering beskrives detaljeret i bog af Irmela Eckenbrecht 18

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have LOGO2TH_Lille_NEGrød Antistresshave Modelhave i Geografisk Have ANTISTRESSHAVEN I GEOGRAFISK HAVE Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse

Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse Af Per Bach, formand for sociale entreprenører, Danmark og Anne Mette Hilker, bestyrelsesmedlem Haverefugiet Haverefugiet var oprindelig en stor projektide

Læs mere

Med kroppen i naturen

Med kroppen i naturen Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Udfordringen: Børns

Læs mere

Rigets Have. Siden har velvillige donorer, en kreativ landskabsarkitekt og mange timers hårdt fysisk arbejde gjort drømme til virkelighed.

Rigets Have. Siden har velvillige donorer, en kreativ landskabsarkitekt og mange timers hårdt fysisk arbejde gjort drømme til virkelighed. Rigets Have "Rigets Have" blev indviet en solskinsfyldt septemberdag i 2006, med manér og fuld musik. Rigtig mange mennesker var mødt op og der var en tydelig glæde over at kunne tage haven i brug. Som

Læs mere

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Illustration af Toosbuys Torv set fra Storegade Mer a kite ur hverd gen! www.movearkitektur.dk Eng i blomsterflor Åen løber I forbindelse med områdefornyelsesprojektet

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

Opgavekort til Stjerneløb

Opgavekort til Stjerneløb Opgavekort til Stjerneløb Her finder du otte opgavekort, som kan bruges til et stjerneløb enten i forløbet Fit for fight eller Træk vejret. Til en klasse på 25-30 elever er det en god ide at lave et løb

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på

Læs mere

Makeupartistens have og plantesalg

Makeupartistens have og plantesalg Makeupartistens have og plantesalg Plante liste Her er vort udvalg af: Stauder Buske Krydderurter Træer Side 2 Akebia Quinata kaldes også for klatreagurk eller chokoladevin og farven er vel også nærmest

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Inspiration til bevægelse i naturen

Inspiration til bevægelse i naturen Inspiration til bevægelse i naturen Af Nina Schriver, fysioterapeut og ph.d., ejer af firmaet movementum. I Kærehave projektet blev move nnature konceptet, som jeg har udviklet, brugt i undervisningen

Læs mere

Pensionist- og nyttehaver

Pensionist- og nyttehaver Pensionist- og nyttehaver Herlev Kommune 2014 Et aktivt og socialt samvær I Herlev Kommunes 118 pensionisthaver og 272 nyttehaver, kan borgerne leje en have og dyrke blomster, urter og frugt. I haverne

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD T I L M E DA R B E J D E R E I DAG I N S T I T U T I O N E R O G DAG P L E J E 13 JORDEN I KØBENHAVN ER FORURENET MEN IKKE MERE END, AT VI SELV KAN TAGE HÅND OM DET

Læs mere

Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning

Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Problemformulering:... 2 Løsningsforslag overordnet:... 3 Områdedefinitioner

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

UNDERVISERARK / FACIT

UNDERVISERARK / FACIT Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE KONCEPT LBF Basisrenovering plus mindst mulige nødvendige ekstra ustøttede arbejder BEBOERE Ældre ægtepar, som altid har boet i bebyggelsen. Ønsker at alt skal være som

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer Dokumentation til Grønne Spirer I det sidste års tid har vi arbejdet meget intens for at gøre børnene i SpireVium mere bevidste om, hvad der kan findes i naturen i de forskellige årstider. Vi har også

Læs mere

Daghaver i Randers. Daghaverne er en grøn perle i et område, som før i tiden kaldtes Randers' Chicago på grund af sociale problemer.

Daghaver i Randers. Daghaverne er en grøn perle i et område, som før i tiden kaldtes Randers' Chicago på grund af sociale problemer. 2 I Jennumparken i har beboere lejet nyttehaver siden 1990. Randrusianere med forskellig etnisk baggrund dyrker grøntsager og blomster og mødes med deres naboer i Daghaverne. Daghaverne er en grøn perle

Læs mere

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov også for mennesker med funktionshæmninger Af Sanne Jensen, socialpædagog med videreuddannelse i specialpædagogik, friluftslivsvejleder, gymnastik- og kano-/kajakinstruktør.

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Modelprogram for terapihaver til fremtidens Kræftrådgivninger

Modelprogram for terapihaver til fremtidens Kræftrådgivninger Modelprogram for terapihaver til fremtidens Kræftrådgivninger Udarbejdet foråret 2010 af Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet for Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med Realdania Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Oceaner af klasse og stil

Oceaner af klasse og stil Oceaner af klasse og stil 80 cm MOVE Kom godt igang Når du får lyst til at udsmykke dit hjem med et dekorativt akvarium, bør du starte med at vælge den bedst egnede plads. Placeringen skal være der, hvor

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Den Interaktive Legeplads

Den Interaktive Legeplads Den Interaktive Legeplads Af: Sidsel Bjerregaard/karch/0ktober 2006 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Research/workshop via probes af børns leg på Hansted Skole 3. Evaluering af workshop på Hansted Skole

Læs mere

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest)

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 PLAN Natur, friluftsliv og sundhed LOA-projektet rum og rammer for aktivt udeliv Fysiske

Læs mere

Planter påvirker dit velvære

Planter påvirker dit velvære 12 Planter påvirker dit velvære Planters betydning for indeklimaet Jeg vil her nævne nogle meget interessante undersøgelser. Rumforskningscentret NASA i USA har i mange år forsket i forbedring af luft

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Termometeret. Overbliksrapport

Termometeret. Overbliksrapport Overbliksrapport Rapportstatus Dagtilbuddets navn Viben... Antal reflektionsskemaer i rapporten... Refleksionsskemaets navn Viben24B... Dato for rapportudskrivningen 3--24... God fornøjelse! 2 Læsevejledning

Læs mere

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige Læs før du handler { august 2011 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } skvalderkål utroskab løbetur motorcykler forsikringer rabarber tema: smerte Av! Vi dulmer vores hverdag med panodil, også selv

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Brochure 2014. Funktionelt Dansk Design Langtidsholdbart Værditilførende Vedligeholdelsesfrit. INDHOLDSFORTEGNELSE OUTSIDE Brochure 2013/2014

Brochure 2014. Funktionelt Dansk Design Langtidsholdbart Værditilførende Vedligeholdelsesfrit. INDHOLDSFORTEGNELSE OUTSIDE Brochure 2013/2014 Brochure 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE OUTSIDE Brochure 2013/2014 OUTSIDE Havemiljøer side 1 OUTSIDE Plantekummer side 2 OUTSIDE Plantekummer side 3 OUTSIDE Plantekummer side 4 OUTSIDE Plantekummer side 5 OUTSIDE

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Himmelsk hortensia. Dyrk dem i krukker og bede

Himmelsk hortensia. Dyrk dem i krukker og bede Af Anita Banner og Susie Helsing Nielsen. Foto: Sari Tammikari Dyrk dem i Himmelsk hortensia Hortensia er et elsket indslag i haven, uanset om den vokser i større busketter, midt i staudebedet eller i

Læs mere

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 1 I kan forvente noget om Natur og friluftsliv er attraktivt Natur og friluftsliv styrker børns

Læs mere

Legepladsen i Solbyen

Legepladsen i Solbyen Legepladsen i Solbyen opstod i sin tid på de sidste ubebyggede grunde. Legepladsen har været truet flere gange af byggeplaner men er ved fælles indsats fra beboerne i Solbyen blevet reddet. Legepladsen

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen NORDISK MILJØMÆRKNING Grundlæg fremtiden Grundvand betyder meget i Danmark. I modsætning til andre lande er dansk drikkevand baseret på grundvand, der kun kræver en let rensning. Vi bor ovenpå vores drikkevand.

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

AKTIVITETSGUIDE NØRREBRO BISPEBJERG

AKTIVITETSGUIDE NØRREBRO BISPEBJERG AKTIVITETSGUIDE NØRREBRO BISPEBJERG Med aktivitetsguiden for Nørrebro og Bispebjerg vil vi gerne inspirere institutioner i området til at bruge lokalområdet i det pædagogiske arbejde med råvarer, mad og

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Træningscenter Hollufgård: træning i naturen. Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune

Træningscenter Hollufgård: træning i naturen. Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune Træningscenter Hollufgård: træning i naturen Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune I forbindelse med træningscenter Hollufgård ligger et kæmpe parkområde med tilhørende skov, hvor det

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere

Studietur til Sävsjö og Enköping. Juni 2011

Studietur til Sävsjö og Enköping. Juni 2011 Studietur til Sävsjö og Enköping Juni 2011 2 svenske byer med en tydelig parkprofil Enköping ligger ca. 30 km. fra Stokholm. Der er knap 40.000 indbyggere i kommunen Sävsjö ligger midt i Småland mellem

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Gode råd til kattens adfærd

Gode råd til kattens adfærd Gode råd til kattens adfærd Adfærdsproblemer hos katte Ind imellem udvikler kattens adfærd sig til at blive et problem for familien. Det kan være frustrerende, at katten pludselig bliver urenlig eller

Læs mere

En god start med din nye kat

En god start med din nye kat En god start med din nye kat Ny kat i hjemmet At få en kat i familien er dejligt for alle parter. Og der vil ikke gå lang tid, før den lille ny har indtaget sin plads i familien. Der er dog et par ting,

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen 1 Tilsyn med legepladser i dagplejehjem 2 Forord Alle børn skal kunne lege trygt på legepladserne i s dagpleje. Legepladserne skal derfor indrettes således, at der er mindst mulig risiko for, at børnene

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Værdigrundlag og læreplan

Værdigrundlag og læreplan Værdigrundlag og læreplan Fuglereden er en integreret institution, hvor vuggestuen og børnehaven blev sammenlagt i august 2010. At slå to institutioner, to personalegrupper, to kulturer og to faglige kontekster

Læs mere

Jerk W. Langer. Videnskabs-journalist Læge Forfatter. Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer. www.jerk.dk

Jerk W. Langer. Videnskabs-journalist Læge Forfatter. Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer. www.jerk.dk www.jerk.dk jerk@langer.dk Jerk W. Langer Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer OBS! - Omfattet af lov om ophavsrettigheder. - Må ikke kopieres. Videnskabs-journalist Læge Forfatter

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv?

Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv? Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv? Vi ved, set ud fra et voksenperspektiv, at natur og udeliv er afgørende

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Børns udvikling og naturen

Børns udvikling og naturen Børns udvikling og naturen Hvordan man som professionel voksen understøtter børnenes udvikling af sanser, krop, hjerne og følelser med naturen som løftestang 45 minutter Sanserne vores adgang til verden

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere