Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative forandringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative forandringer"

Transkript

1 Modul 8 J. nr Modul 8_FIA_ ebo Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative forandringer 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole Gældende fra forår

2 Modulets tema Modulet retter sig mod skader i bevægeapparatet opstået ved overbelastning, traumer eller på grund af degenerative lidelser. Modulet retter sig mod forebyggelse, undersøgelse og behandling, herunder metoder og principper for smertedæmpning ved akutte skader og degenerative forandringer. Desuden retter modulet sig mod manuelle undersøgelses- og behandlingsteknikker der understøtter patientens/borgerens mulighed og forudsætning for kvalitativ bevægelse. Modulet kan tilrettelægges med fokus på en eller flere aldersgrupper og/eller modtagergrupper, dog vil målgrupper med ændret bevægelighed og/eller smerter i nakke og ryg altid indgå. Fokus er på rollen som behandler. Modulets overordnede indhold, formål Indhold: Fysioterapiteori og metode Manuel vævsundersøgelse og behandling Træning og bevægelse Målemetoder, test og validitet Sygdomslære Videnskabsteori og metode (naturvidenskabelige fag) Modulets læringsudbytter Efter modulet kan den studerende: 1. Redegøre for skadesmekanismer i bevægeapparatet, herunder humant vævs biomekaniske egenskaber og teorier om fysisk stresspåvirkning 2. Identificere akutte vævsskader i det muskeloskeletale system herunder anvendelse af billeddiagnostik 3. Redegøre for vævsreaktioner i forbindelse med overbelastning (overload/overuse) af væv 4. Redegøre for neurofysiologiske mekanismer i forbindelse med akut smerte 5. Redegøre for principper for forebyggelse af akutte skader 6. Redegøre for biomekaniske og fysiologiske forandringer ved udvalgte ryglidelser 7. Planlægge, demonstrere og justere, samt evaluere anvendelse af elektrisk - og fysisk stimulation til smertedæmpning og påvirkning af vævsheling 8. Planlægge, demonstrere og justere og evaluere træningsforløb rettet mod forebyggelse af skader, reduktion af gentagelse af skader samt opheling af skader 9. Planlægge, udføre, justere og evaluere anvendelse af udvalgte manuelle teknikker og træningsprincipper til smertedæmpning, vævsheling og påvirkning af bevægelighed 10. Demonstrere og redegøre for behandling til akutte skader 2

3 ECTS for fagområder og fag Fysioterapeutiske fag 12 ECTS Fysioterapiteori og metode 4 ECTS Manuel vævsundersøgelse og behandling 3 ECTS Træning og bevægelse 3 ECTS Målemetoder, test og validitet 2 ECTS Øvrige sundhedsvidenskabelige fag 2 ECTS Sygdomslære 2 ECTS Naturvidenskabelige fag 1 ECTS Videnskabsteori og metode 1 ECTS Indhold: Fysioterapiteori og metode Teorier og deres anvendelse i undersøgelse og behandling af muskuloskeletale lidelser pga. akutte skader og degenerative forandringer Taping El-terapi og fysisk stimulation til smertedæmpning og påvirkning af vævsheling Manuel vævsundersøgelse og behandling Undersøgelse og behandling relateret til ryg, nakke og bækken samt akutte skader og degenerative forandringer i ekstremiteterne Træning og bevægelse Træning rettet mod primær og sekundær forebyggelse Individuel træning og holdtræning rettet mod genoptræning Målemetoder, test og validitet Specifikke tests o Indflydelse på klinisk beslutningstagning o Vurdering af udvalgte tests Laboratorieøvelse i ledmåling Målemetoder herunder spørgeskemaer til vurdering af patienterne og behandlingernes resultat Sygdomslære Almen patologi Reumatologi Ortopædkirurgi Videnskabsteori og metode (naturvidenskabelige fag) Deskriptiv statistik Statistik til vurdering af tests kvalitet (jf. Målemetoder) Validitet og reliabilitet (i dybden) Screening og diagnostik (kort) Kritisk læsning (kvantitativ) 3

4 Læringsaktiviteter 4

5 Bedømmelse Jf. gældende Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser og jf. Lokalt tillæg 4 til Studieordningen: Prøver og anvendte bedømmelsesformer. Forudsætninger for godkendelse af modulet Den studerende skal have bestået prøven for modul 8 Prøvens formalia Modulet afsluttes med en ekstern teoretisk prøve med udgangspunkt i en praktisk demonstration Prøven bedømmes efter 7-trinsskala Grundlaget for bedømmelsen bygger på eksaminandens individuelle præstation Prøvens grundlag Prøven tilrettelægges som en ekstern teoretisk prøve, i hvilken der indgår en individuel praktisk og mundtlig del. Den praktiske demonstration kan indeholde undersøgelse, manuel behandling samt målemetoder til at evaluere behandlingen (evt. suppleret med øvelser og forebyggende tiltag). Der tages udgangspunkt i en case, og der eksamineres i planlægning, udførsel, justering og evaluering af en behandlingsseance. Prøvens forløb Mandag i 9. moduluge udleveres 10 cases. Hver patientcase indeholder journaluddrag samt uddrag af anamnese og evt. funktionsundersøgelse. Prøven foregår fra mandag i 10. moduluge. 15 minutter inden prøvens start trækker den studerende én af de 10 cases. Tidsramme: Eksaminanden redegør kort for overvejelser i forhold til casen og for valg af behandling (5 minutter) Praktisk demonstration (25 minutter) Uddybende spørgsmål fra censor og eksaminator (10 minutter) Næste eksaminand trækker case (5 minutter) Votering og feedback (10 minutter) Medier til prøven: De studerende er medier for hinanden og koordinerer det med hinanden, således at alle skal have været til eksamination/prøve før de kan være medier her dog undtaget den første studerende den første dag. Mediet for denne studerende skal være en af de studerende, der skal til eksamination/prøve første dag. Besvarelsens form En praktisk demonstration på et medie. Bedømmelseskriterier Bedømmelsesgrundlaget er direkte afledt af modulets læringsudbytter. Den studerende bedømmes på udvalgte læringsudbytter. 5

6 Vilkår for reprøve/ny bedømmelse Den studerende går til reprøve med udgangspunkt i de samme cases. Se i øvrigt gældende Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser samt gældende Eksamensreglement for Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus. Den studerende sørger selv for at aftale med medie til reprøven. Hvis den studerende først går til reprøve sammen med et senere hold, gås til prøve i pågældende holds cases. 6

7 Litteratur modul 8 (altid nyeste udgave) Obligatorisk litteratur Beyer N., Lund H. & Klinge K. Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering. København: Munksgaard Clarkson, H.M. & Gilewich, G.B.: Musculoskeletal assessment Joint Range of Motion and Manual Muscle Strength. Philadelphia: Williams and Wilkins Cook, C.E. & Hegedus, E.J. Orthopedic Physical Examination Tests: An Evidence-based Approach. New Jersey: Prentice Hall eller 2013-udgaven: Hegedus EJ & Cook EC. Orthopedic Physical Examination Tests: An Evidence-based Approach. Boston:Pearson Everett, T. Human Movement. An introductory text. Edinburgh: Elsevier Churchill Livingstone Harbo, M. & Lisby, H. El-terapi. København: FADL s Forlag Kaltenborn, F. Manual Mobilisation of the joints, vol. 1. The extremities. Oslo: Norli Lind P. Ryggen. København: Munksgaard (tidligere udgaver er fra FADLs Forlag) Linde, N. & Borg, J. Lærebog i massage, manuel vævsbehandling for fysioterapeuter. København: Munksgaard. Lund H; Bjørnlund IB & Bjørnlund IB, Sjöberg NE (red.) Basisbog i fysioterapi. København: Munksgaard Danmark Lund H & Røgind H Statistik i ord. København: Munksgaard Jacobsen, J.S.; Steengaard-Pedersen, K.; Tarp, U.; Manniche, C.; Pødenphant, J.S.: Reumatologi. København: FADL s Forlag Sneppen O, Bunger C, Hvid I. Ortopædisk kirurgi. København.: FADL`s Forlag Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering Ondt i ryggen: forekomst, behandling og forebyggelse i et MTV-perspektiv. København: Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering Fysioterapeutuddannelsen i Århus. Anatomisk palpation og massage. Århus.: Fysioterapeutuddannelsen i Århus (købes på uddannelsen) Vyberg, M.: Patologi og Farmakologi. København: FADL s Forlag Samt udvalgte artikler Supplerende litteratur Aftales med underviser Bilag Bilag 1: Detaljeret indholdsbeskrivelse Bilag 2: Standardmodulplan 7

8 Bilag 1 Detaljeret indholdsbeskrivelse Hovedemne Delemner Underemner Teorier og deres anvendelse i undersøgelse og behandling af muskuloskeletale lidelser pga. akutte skader og degenerative forandringer Fysioterapiteori og metode Undersøgelse og behandling relateret til Ryg Nakke Bækken Ekstremiteter Fx Mekanisk diagnostik og terapi (MDT) Psykosociale risikofaktorer Overuse/overload-skader RICE(-M) Kontrol af bevægelse, fx relateret til Hofte Bækken Columna Skulder Reflektorisk hæmning forårsaget af fx smerte og hævelse Facilitering og inhibering af muskelaktivitet Frakturheling anvendt i fysioterapi Manuel vævsundersøgelse og behandling Taping El-terapi og fysisk stimulation til smertedæmpning og påvirkning af vævsheling Undersøgelse og behandling relateret til ryg, nakke og bækken samt akutte skader og degenerative forandringer i ekstremiteterne Taping til fx Restriktion af bevægelse Facilitering af muskelaktivitet Inhibering af muskelaktivitet Holdningskorrektion TENS Ultralyd Laser Ledmobilisering Massage Anvendelse af tørre og fedtede håndgreb Teknikker til vævsheling Tværmassage Soft tissue Neurodynamisk undersøgelse og behandling (NDU) Anatomisk palpation Regio Nuchae (rep.) Regio Dorsi (rep.) Region Colli anterior et 8

9 Træning og bevægelse Målemetoder test og validitet Træning rettet mod primær og sekundær forebyggelse Individuel træning og holdtræning rettet mod genoptræning Specifikke tests - Indflydelse på klinisk beslutningstagning - Vurdering af udvalgte tests Laboratorieøvelser Målemetoder herunder spørgeskemaer til vurdering af patienterne og behandlingernes resultat lateralis Regio abdominalis Udvalgte patient-cases Træning af neuromuskulær kontrol Styrketræning Stabilitetstræning Udspænding Bassintræning Holdtræning til udvalgte patientgrupper, fx patienter med kroniske smerter, RA, fibromyalgi, rygoperation, knæoperation Træning til påvirkning af bevægelse og vævsheling: Stabilitetstræning Excentrisk træning Tests og undersøgelsesmetoder til modulets emner Vurdering af modulets tests og målemetoders kvalitet Laboratoriøvelser: diskutere testprotokol herunder intern og ekstern validitet Spørgeskemaer, fx FABQ SF36 Sygdomslære Almen patologi Evt. inflammation og heling (hvis der stadig er behov for det ift behandling) Reumatologi Rygsygdomme Discusprolaps Idrætsskader Ortopædkirurgi Ryglidelser Luksationer og bløddelslæsioner Videnskabsteori og metode (nat.) Deskriptiv statistik Skalatyper Deskriptiv statistik til alle skalatyper, herunder data fra laboratorieøvelsen 9

10 Bilag 2 Standardmodulplan denne ser ikke præcis sådan ud for de enkelte hold når undervisningen er endeligt planlagt Fys Modul 8 uge 46/17 47/18 48/19 49/20 50/21 51/22 01/23 02/24 03/25 04/26 MODUL 8 Tilrettet (hkro) FAG ETCS 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d i alt FM Fysioterapi teori og metode ELT Elterapi f f 1f 19 MVB Manuel vævsus og beh (øt) TB Træning og bevægelse MTV Målemetoder, test og validitet f 22 SYL Sygdomslære PAT Patologi 2 f 2 SYL Sygdomslære RHE Reumatologi f f f 8 SYL Sygdomslære 2 4 ORT Ortopædkirugi f f 6 VID Videnskabsteori og metode nat f f f 6 I ALT Modulprøve på modul 8 forløber over 3 dage i std uge 10 10

Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning

Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Modul 2 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 2_FIA_12-08-2015 ebo Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I April 2014 Studieaktiviteter for modul 4 Forudsætninger for modulet Fagelementer

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modul 13 Valgfag. Gældende pr. 25. august 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Næstved og Roskilde University College Sjælland

Modul 13 Valgfag. Gældende pr. 25. august 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Næstved og Roskilde University College Sjælland Modul 13 Valgfag i Næstved og Roskilde University College Sjælland Revideret juli 2014. Tilmelding sker forår 2014/afvikling efterår 2014 Bilag 1 A: Vigtige oplysninger vedrørende tilmelding til valgfag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kompleks klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK nr.

Læs mere

Muskuloskeletalt. Forum. 5. årgang. November 2005. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for

Muskuloskeletalt. Forum. 5. årgang. November 2005. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for Muskuloskeletalt Forum 4 5. årgang November 2005 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin & Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi Cochrane review om konservativ behandling af hovedpine

Læs mere

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet:

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet: VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet handler

Læs mere

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015 STUDIEGUIDE for studiepakken Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme Syddansk Universitet 2014-2015 Side1 Del I: Overblik over Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme... 5 Studiepakkens profil...

Læs mere

Behandling af en patient med hovedpine, fra et temporomandibulær perspektiv. University college zealand campus Roskilde

Behandling af en patient med hovedpine, fra et temporomandibulær perspektiv. University college zealand campus Roskilde Temporomandibulær Hovedpine Behandling af en patient med hovedpine, fra et temporomandibulær perspektiv - En case rapport. Udarbejdet af: Vejleder Organisation Tanja Lund og Nicolaj Iversen Annette Jørgensen

Læs mere

IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN

IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN MED UDSTRÅLENDE SYMPTOMER TIL ARMEN (CERVIKAL RADIKULOPATI) 2015 Titel: National Klinisk Retningslinje for

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Ergoterapeutuddannelsen i Odense Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse November 2009 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse Modul 2... 1 Undervisningsplan

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus

Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Studieordning September 2006 Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Jysk Center for Videregående Uddannelse Revideret juli 2007 Efter indhentet

Læs mere