Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773"

Transkript

1 Artikel: Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi se eventuelt Forfatters adresse Speciallægepraksis, Mejlgade 28, over gården, 2., 8000 Aarhus C. com»alt usagt binder energi«, siger de franske psykoanalytikere. Hvor gammel skal man mon være før dette udsagn holder? Ifølge artiklens forfatter, er selv spædbørn med en skæv start på livet modtagelige for det meningsbærende i at få fortalt deres korte, men smertefulde historie inklusive de tilhørende følelser af en faguddannet person. Læs her om teori og erfaring og få udfordret egne forestillinger. At sætte ord på barnets perspektiv er godt for børn. Mange vil nok mene, at man først kan lave terapi med børn, når de er gamle nok til at tale og forstå, hvad der kan være sket, og når de bevidst kan huske og dermed også bevidst udtrykke deres følelser omkring traumatiske eller belastende begivenheder. Måske har en del hørt tale om legeterapi, hvor et barn ses i et legerum med et standardiseret sæt legesager, og hvor terapeuten dels observerer, dels interagerer med barnet i legen og endelig gør sig bestræbelser på at forstå og eventuelt tolke på, hvad det mon handler om, det barnet leger. Men så skal barnet være gammelt nok eller udviklet nok til at kunne lege, kan man sige. Legeterapi kan praktiseres på flere måder som psykodynamisk orienteret legeterapi, som jungiansk inspireret sandplay eller som egentlig psykoanalyse af børn. Spædbarnsterapi i Paris I 1980 erne og 1990 erne udviklede flere franske psykoanalytikere i Paris en metode til at forstå og behandle de børn, de mødte, børn som ofte var helt små spædbørn uden sprog. De to mest betydningsfulde var Françoise Dolto (1) og Caroline Eliacheff (2). Ud fra den psykoanalytiske tankegang oplevede de spædbørnenes symptomer, der ofte var både fysiske og psykiske, som udtryk for traumer og/eller psykiske belastninger i børnenes liv. 1

2 Børnepsykiatri De talte med børnenes forældre eller andre, som kendte deres historie nogle gange var der tale om børn på børnehjem og de fortalte på en kærlig, respektfuld og følelsesmæssigt nærværende måde videre til børnene, hvad der var sket i deres liv. Samtidig satte de ord på de følelser, som de forestillede sig, at børnene kunne have. Gang på gang oplevede de, at børnene ret hurtigt fik det bedre efter disse»samtaler«. Svær eksemlidelse og vejrtrækningssymptomer blev beskrevet i hurtig bedring efter terapien (2). Spædbarnsterapi i Danmark I Danmark er denne metode gennem de seneste år tilpasset forholdene her af psykolog Inger Thormann, gennem mange år ansat på Skodsborg Observations- og Behandlingshjem (lukket 2011) og psykoterapeut Inger Poulsen, Familiehuset i Horsens. De to har netop udgivet den første danske bog om spædbarnsterapi (3). Bogen er anmeldt andetsteds i Månedsskriftet. I bogen kan man læse om behandlingsforløb, hvor baggrundshistorien og ordene til barnet i terapien refereres, både til helt små børn, til større børn og til voksne. Der er børn, der på grund af sociale forhold eller psykisk sygdom hos forældrene ikke kan bo hos deres forældre og derfor er på børnehjem eller i plejefamilie. Der er børn, der er født for tidligt eller har en alvorlig eller kronisk sygdom, og som derfor gentagne gange udsættes for indgreb/behandling, som kan være belastende for barnet. Der er også børn, der har været udsat for belastende begivenheder omkring adoption. Der er her tale om terapeutiske forløb ved fagpersoner med terapeutisk uddannelse og erfaring. Som læge i almen praksis er det væsentligt at kende til denne mulighed for behandling, også til helt små børn. 2Månedsskrift for almen praksis oktober 2013 Den spædbarnsterapeutiske metode i almen praksis og andre steder Derudover beskrives måder, hvor man som fagperson kan bruge spædbarnsterapiens metode i mange forhold, hvor børn er i svære situationer for eksempel i lægelige sammenhænge, hvor man kan være nødt til at foretage indgreb eller behandling overfor børn, som jo ofte ikke forstår, hvad der sker, og mange gange er der tale om ubehagelige eller skræmmende situationer. Meget ofte eller altid? kan man hjælpe børn ved at tale til og med dem om det, der skal ske. Uanset barnets alder og indgrebets art kan det være af stor betydning for barnet, at man direkte etablerer kontakt med barnet og fortæller, hvad der skal ske, så vidt muligt ud fra en forståelse af eller formodning om, hvordan det vil kunne opleves i barnets perspektiv. Den spædbarnsterapeutiske metode kan bruges af andre faggrupper af en sundhedsplejerske i en families hjem, af en socialrådgiver i forbindelse med iværksættelse af foranstaltninger, herunder anbringelser uden for hjemmet og af lærere og pædagoger i det daglige arbejde.

3 Når lægen roligt, i kontakt med barnet, fortæller, hvad der skal ske, beroliges både barn og mor. Foto: Colourbox. Man kan gøre sig overvejelser om, hvorvidt et spædbarn forstår ordene, der kan blive sagt. Det er der også mange, der har gjort. De franske psykoanalytikere lagde sig op ad filosoffen Lacan, der mente, at børn havde et indre sprog fra fødslen andre mener det ikke, men det, der klart mærkes i situationerne, er, at barnet forstår de følelser, der formidles sammen med ordene til barnet og ordene er vigtige, for at den, der taler til barnet, formidler de relevante følelser. Når lægen klart og roligt, i kontakt med barnet, fortæller, hvad der skal ske, beroliges både barn og mor, og mulighederne for at gennemføre det, der er planlagt, på en for barnet rolig måde, øges betragteligt. Som de franske psykoanalytikere sagde, er hypotesen, at»alt usagt binder energi«, og dermed kan der være risiko for en begrænset eller skæv udvikling hos et barn, der har været udsat for belastende begivenheder, uden at der er talt med barnet om det på barnets niveau, naturligvis. Eksempler fra småbørnspsykiatrien Som børnepsykiater med mange års erfaring med spæd- og småbørn på børnepsykiatrisk afdeling har jeg i adskillige tilfælde praktiseret spædbarnsterapi. Min personlige erfaring er overvejende i forhold til børn i socialt belastende sammenhænge og børn med psykisk syge forældre, men også for tidligt fødte børn. For nogle år siden så jeg en dreng på fem år, der havde været på krisecenter med sin mor og lillesøster, efter at faren havde slået moren, mens børnene var til stede. Han reagerede anderledes end sin søster, virkede mere påvirket og var nu på børnehjem i en periode, mens han 3

4 4Månedsskrift for almen praksis oktober 2013 Børnepsykiatri blev undersøgt og behandlet på børnepsykiatrisk afdeling mens forældrene fandt sammen igen på en konstruktiv måde. Faren opsøgte selv behandling hos psykiater og kom i medikamentel behandling for ADHD og depression lidelser, som havde medført alkoholmisbrug og voldsomt temperament. Begge forældre deltog i at udarbejde historien til drengen, og den del var i sig selv meget gavnlig for forældrene de kom begge til at stå ved det, der var sket, som drengen jo kendte til, fordi han var til stede. Med forældrene på hver sin side af barnet fortalte jeg drengen historien over seks gange, helt fra før graviditeten og frem til»nu«. Efter hver del af historien kunne han lege eller tegne en tid. Han var en meget urolig dreng, men i de minutter, hvor jeg talte, blev han helt rolig og lyttende. Forældrene oplevede mere ro hos drengen i tiden efter terapien. De fik historien med hjem, så de kunne læse den igen, hvis drengen bad om det. Drengen kom hjem igen, og familien er fortsat samlet. I mit arbejde med helt små børn har jeg flere gange med børn på 6-8 mdr. fortalt dem om deres mors psykiske tilstand. For eksempel kom jeg på hjemmebesøg hos en mor med en dreng på ca. 6 mdr. Hun var diagnosticeret med bipolar lidelse og havde været deprimeret og stresset i de første måneder af barnets liv, men nu havde hun det betydelig bedre. Jeg havde kendt familien fra graviditeten. Barnet havde i de første måneder ikke oplevet det godt og nærende at se ind i sin mors øjne som det ofte sker for børn af deprimerede mødre og han gjorde det fortsat ikke meget. Når en mor har det godt, vil barnet kunne»spejle sig selv i sin mors øjne«, som det har brug for. Hvis hun er deprimeret eller på anden måde belastet, ser barnet mors stemning i stedet og søger derfor sjældent eller ikke øjenkontakt. Derimod så denne dreng meget længe og meget intenst på mig, da jeg satte mig ved siden af dem. En mor vil ofte forklare det med, at»det er spændende at se på en ny, fremmed på besøg«men det er for forenklet og ofte helt forkert, for barnet skal være og vise sig mest trygt i forhold til mor/forældrene. Jeg talte med ham, samtidig med at jeg havde øjenkontakt med ham, og opfordrede ham til at se på sin mor for at finde ud af, om hun var med på, at han så på mig men det gjorde han ikke. Jeg talte derefter med ham om hans mors tilstand og sagde:»dengang du var helt lille, havde din mor det ikke godt, men nu har hun det meget bedre, og hun vil gerne passe godt på dig«. Drengen så da på sin mor og smilede til hende, og hun mærkede det og smilede tilbage. Derefter blev han ved med at se på sin mor kun kortvarigt så han lidt på mig! Dette var ikke forberedt og aftalt som et terapeutisk forløb, men effekten var tydelig også for moren i den næste tid. Jeg gentog det, næste gang jeg så dem, og det samme skete igen. Præcist da jeg sagde, at»nu har hun det bedre «, så han på sin mor. Nogle børn, der er født for tidligt, henvises til børnepsykiatrisk

5 afdeling med urolig adfærd og mistanke om ADHD. Der kan være mange grunde til uro ud over ADHD hos for tidligt fødte børn: Traumer i forbindelse med fødslen og den tidligste tid. Afsmitning fra forældrenes bekymring og ængstelse for, om barnet overlevede. Usikkerhed og uklarhed i opdragelse og grænsesætning som følge af de tidlige bekymringer for barnet. Specifikke eller generelle indlæringsvanskeligheder hos barnet. Alle disse forhold bør vurderes, inden der stilles diagnose. I nogle situationer kan det være relevant med spædbarnsterapi, hvor barnet sammen med sine forældre får fortalt sin historie, inklusive ord om, hvordan forældrene havde det og hvordan barnet mon selv havde det dengang. Som nævnt kan der have været mange ubehagelige forhold for barnet, som ikke blev benævnt, da det skete. I nogle tilfælde kan barnet komme til mere ro med sin historie og dermed fremtræde mindre uroligt i andre kan der naturligvis være tale om ADHD og indikation for medikamentel behandling herfor. Endelig kan et barn få mere ro af terapien og derefter have mere begrænset behov for medicin, da baggrunden for uro kan være sammensat af flere forhold. Hvem kan have gavn af spædbarnsterapi? De børn, der kommer til almindelige undersøgelser og behandlinger hos lægen, kan altid, uanset alder, have gavn af at få at vide, hvad der skal ske og at man lytter til barnets mulige usikkerhed og utryghed. Det vil sige»spædbarnsterapiens metode«. Desuden kan man i almen praksis møde mange forskellige børn, som kan være påvirkede af noget, der er sket for dem i deres liv. Hvis barnet virker tilpas og velfungerende, kan det sagtens være, at der ikke er behov for yderligere der kan dog ikke så sjældent være børn, der reagerer på belastninger ved at blive overtilpassede. Det er noget sværere at opdage, men viden om dette kan øge opmærksomheden omkring denne gruppe børn. Man kan tale med forældre om eventuelle adfærdsændringer hos barnet. Man kan i almen praksis møde børn, også helt små børn uden sprog endnu, som har en utilpasset adfærd, for spædbørnenes vedkommende med enten specifikke symptomer eller mere generelle vanskeligheder med at etablere gode rytmer og regulering af spisning, søvn, følelser, opmærksomhed og aktivitet. Når man taler med forældrene om deres livsomstændigheder sygdomme, arbejdsløshed, skilsmisse, død, trafikuheld og andet kan der være forskellige belastninger i en familie, som man måske kun har tænkt på kunne påvirke de voksne og måske større børn, men ikke de helt små. Derfor har man i familien sjældent tænkt på at tale med de yngste om begivenhederne, men det kan være af 5

6 Børnepsykiatri stor betydning at hjælpe forældre til at gøre det eller eventuelt at henvise til en terapeut, der kan praktisere spædbarnsterapi nogle gange vil der kun være behov for et kort forløb, andre gange et noget længere behandlingsforløb, afhængigt af forholdene for barnet og familien. Hvor kan man få spædbarnsterapi? Via Dansk Institut for Spædbarnsterapis hjemmeside: kan man finde listen over terapeuter. Metoden praktiseres derudover i Familiehuset i Horsens og på Spædbarnspsykiatrisk Afsnit, Afsnit A, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Risskov Økonomiske interessekonflikter: ingen angivet. Litteratur 1. Dolto F. Samtaler om børn og psykoanalyse. København: Hans Reitzels Forlag, Eliacheff C. Krop og skrig. Valbygårdserien. København: Borgen, Thormann I, Poulsen I. Spædbarnsterapi. København: Hans Reitzels Forlag, Månedsskrift for almen praksis oktober 2013

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut.

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003 Børnesamtalen Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Karen-Asta Bo, socialrådgiver og lektor, Den sociale Højskole i København. Er

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut.

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. I artiklen beskrives arbejdet i familier der er ramt af en reaktion i forbindelse med graviditet og

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Problemer efter abort

Problemer efter abort Problemer efter abort Evalueringsrapport MØDREHJÆLPEN Mejlgade 8 8000 Århus Telefon 86 19 50 99 Fax 87 30 36 18 E-mail: mhj@mhjaarhus.dk Indholdsfortegnelse Resume:...3 MODELPROJEKT: Når det går skævt

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer 1332 FOREBYGGELSE Kommunikation og samtale om adfærdsændringer Anette Søgaard Nielsen Vi anvender både den styrende, den følgende og den vejledende kommunikationsstil i vore professionelle samtaler i sundhedsvæsenet.

Læs mere

Bilag 1: Interview med institutionsleder fra børne- og familieinstitution i København

Bilag 1: Interview med institutionsleder fra børne- og familieinstitution i København Bilag 1: Interview med institutionsleder fra børne- og familieinstitution i København I: Som sagt så kommer vi fra Roskilde Universitet, og vi er i gang med vores første semester, hvor vi har valgt at

Læs mere

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn NORMALITET OG SELVDESTRUKTIVITET Interview: Liv Johns Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn Det er både skræmmende, provokerende og fascinerende at møde personer, der insisterer og kæmper for

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM SEKSUELLE OVERGREB RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN Børn som vidner i sager om seksuelle overgreb BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Uddannelsesmotiverende samtaler med unge. en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014

Uddannelsesmotiverende samtaler med unge. en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014 Uddannelsesmotiverende samtaler med unge en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014 Forord Denne rapport beskriver og giver konkrete eksempler på uddannelsesmotiverende

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere