Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi"

Transkript

1 Danel Stn, hans teor des bydnng musktap Nels Kandd nbal Aalborg Psykrske musktap, Sygehus. Ph.d., lektor Desuden ved co-studeled Aalborg Unvst Musktapuddannelsen Musktapklnkken Aalborg Unvst. Mal: Resumé: l. Deft Artklen præsentes tag udgangspunkt nle hans teor mø begreb, Danel Stn s ud fra tre sk hans mdværk: Barns ntpsonelle unvs (1991), Modskabskonstellonen (1997) hoved- nuværende øjeblk (2004). Dsse værks relevans musktap børes. Vde belyses bydnngen plttur, d Stns anvend/nddrag arbejd musktapteor Stn klde. ved S slutnng gennemgå gves hvlken eksempl muskta- anvendelse Stns begreb hold tl musktap klnsk prakss psykrsk reg. Indlednng Stn mdl v bedt redaktonen skrve en te artkel tdsskrft Danel ble- Men Stn son, tank 1 denbydnng,hansptryk allførst vl kort beskrve mt ndtap. hls teor opgave ht velkmen: musk- faglge sammenhænge: manden, mødt ham såvel ht opleve stort ham psonlgt sknngssammenhæng udbytte 1995 Første gang hørte Stn tale, var bndelse en endagskonfence lkon. stude hans teorske pub- allede Hlev Sygehus København. var ske tdspunkt kendt st mågaven ved vl ndlednngsvs artkel vælge beskrve løse Stns opnelle vgtgste arbejde Barns Intpso- Unvs (1991), han var aktuelt vgtgste eft nddrage publkon eksempl begreb musktapsknng, dkonstellonen færd udgve ben Modskabs- kæmpe (1997). Stn stod længelse h d nddrag se, dan Stn. vl meg talte audtorum. klarede - samme sne teor en måde, så de Stn den musktapsknng blev anvendt publkon -lttur nplekse:mdledeenlangstrømtank td syntes ståelge uhyre k- genelt. beskrve, Afslutnngsvs ledes selv vl anvendt korte træk de - nærmest ød ud ham. anvend hans tank mt klnske arbejde oplevede Stn ovbevsende uden, være da agtende. han holdt st Samme keynote-edrag oplevelse havde nden psykren. Vdenskongressen burg Musktap Ham- 1Danel N. Stn, (f. 1934), M.D., æresprofessor psykol Geneve Unvst Svejts, lektor psykr Cornell Medcal School. s e-mal adresse : 4 Dansk Musktap 2005, 2(2)

2 Danel Stn, hans teor des bydnng musktap nar I 1996 musktapeut delt Stn Gammel sksem- Slot. H k mulghed præsente Vrå mne ph.d.-projekt. tank ham oplevede bndelse selvfølgelg mt mesten. meg specelt Ved skulle lejlghed holde lærte oplæg Stn mgn,vgtgtladeandre arbejde kræve vde ejskab ens en tank, ste dan, man skrev, udlægges: Stn - var mt me projekt ntess end svare hjælpe mg klare sne han egne blev tank tvvl de., hvad bemærkede, brændte mn sknng, talte var, følgende anekdote: ved navn En meg Jack dygtg drev polt bankrøv vanvd. Da de endelg fangede tl ham, blev røv han du spurgt: alle dsse Jack, k. Htl svarede Jack: Ford ban- ren gav d, pengene tdspunkt!. vældg Hsto- meg opmærk menng nødvendgheden mg: blev, søge hvs dhen, kke man skal pengene sn sknng. Hvs kke gå man død gen opleves sjovt, hvs væsentlg, kke sknn så lave den? - Stns Ovenstående dynamske beskrv måde mt holde ndtryk sg tl vden oensvåbenfremværedefensv sknng. s tlgang tl teor protektonstsk. hans dynamske S tænkemåde an kan eksempel nes hans revson sn gennembruds-teor næv- Barns I den første Intpsonelle udgave ben Unvs fremlægg (1991). Stn argument sn teor blandt selvs an udvklng., selvnemmels lagengvenrækkefølge.dennesestlles udvkles successvt, dvs. lag d sden argument tvvl bl.a. mulgheden Colwn Trewarthen, tsubjektvttlstedealledefrøds- len., n- tag Stn konsekvensen modtag følgende den: I den krtkken revdede udgave rev. ben successve syn delvs koncept te dynamske synes være hold Stns tl kenegn. teor D han tløbende ndes en række revd eksempl vdeudvkl, dan sne sempl egne teor te optræd begreb. hans Aktuelle nyeste b ek- b nuværende `vtalts-aekt' øjeblk (2004), `protonarrve begre- dynamsklgangkankplceanvendelsen enhed' revdes udvkles. Denne v klare ståelsen henvsnng Stns tl hvlke teor, denton kræ- man benytt. Stns teor begreb I World 1985 of udgv the Infant, Stn The d ovsættes Intpsonal dansk Barns ntpsonelle unvs tl Ben udgør en mlepæl udvklngspsykolsk dannelse: psykoanalytsk teorgende Stn syn mår dannelsen opstlle barns sammenhænnemmelse, d ntegr den nyeste selvrske sknng analytsk udvklngssyn. empns psykske ytt udvklng teorske fra fokus syn bar- ndre' tl fokus ` ntaktonelle'. ` Kvalten s gvels ntaktonen blv gørende mellem barn vklngen barns selvnemmelse udlonsmåde. te skft ndehold så re- en krtk den klasssk analytske ob- Dansk Musktap 2005, 2(2) 5

3 Nels nbal jektrelonsteorske (Se Stn 1991, kap. 10). udvklngsståelse. nyt Stn udvklngspsykolsk ntroduc baggrund syn spædbarn: h barn central stand hans tl hypotese realtsteste., Denne spæd- hypotese tonelle udvklngspsykolske står modsætnng tl opftelse den trad- spædbarn prmært styr ubevdste. vgtgste Ud fra begreb, mn vurdng, Stn nle præsent de `prævbalt', Barns ntpsonelle `relonsdæn', unvs følgende: tsaekt', `RIG'' (repræsenton `vtal- ntakton, d blev genals), `selvnemmels' selv',`subjektvtselv'`vbaltselv'),`m- plct (`gryende selv', `knenng' `selv--anden eksplct vden', `aektv selv--anden'. stemmgådybdendssebegreb. lgg uden artkels ram- henvs d kan hentes ste tl mn pdf-l ph.d.-handlng, adresse: følgende hannbal/. Se kaptel 3-5. vede Stn oplevels argument (expences) desuden grundlag, le- mønst, de kke-bevdste barn (mplctte) dann. Dsse relonelle vedrør måd have sg mønstre andre spll nd alt fra regulng selv dele ndre ndre oplevels følelseslv tl andre. oplevelsen fasænknng S n (den nyt orale, skrv gentale, Stn fallske Freuds barns ødpale udvklng fase), fokus sn selvnemmelse ste argument dtl knyttede, relonsdæn. ledes dsse selvnemmels Stn sætt des være relonsdæn aktve lv gennem. t- Hvt relonsdæne kenegn ved 6 Dansk Musktap 2005, 2(2) sn. speckke H km måde successve ntage nd andre. I ste fas udvkles selvnemmelsne blle de succesvt, prævbale selvnemmels lag lag. Og dtve hele lv. De tlhør d mplctte ak- bevdstheden. bevdsthedråde d uden Stn den prævbale tydelggør lgeledes, bevdsthed hvad d oplevemåde, sk førnyekmunkvemulghed,så når barn tlegn sg spr. Spr nngsdannelse, skabe fællesmenng, mulgheden fælles byd- en hstore st eg lv. Men skabe tveægg sværd. drv så en kle nd mellem neloplevelse:denleves,denre- præsentes to samtdge m ntpsovbale relonsdæn vbalt (bd. blv s. 171). me De præ- mndre utlgængelge ell mplctte. Spr ell vrkelge, en tendens mens tl andre blve typ opft oplevels fremgøres. skrv vde: D (spr) tale ytt splt. Stn relngen nd upsonlge så strakte nveau, lgg mplct spr, abtane dvs. nveau, bort fra karakts psonlge de andre sponlnsgråd (bd. s. 171). Forløb re- kvens udvklng den kke psonlge ordentlgt, udvklng konseftende d rsko udvklng - kke-ntegr selv større ell mndre grad. Lgeledes hvad d organs opstll Stn vores en farngsdannelse. vgtg tese tydnng tal dannelsen vtaltsaektnes ndre repræsenton. be- tlstande, ntensten barn oplev, de handlng gørende. For eksempel oplevelsen d blve - løft, : dan, spse, lege osv. meg Den ell måde, n ldt, sk no-

4 Danel Stn, hans teor des bydnng musktap g tl genalsede egår. Dsse repræsenton levede oplevels blv d have andre, måden må- beskrve proces ny. Den hedonstske ces, 2 men tone tllægges så kke bydnng samme motvende pro- bydnng (lyst/ulyst) tdlge. skrve Dsse kke-sprlg teor gv ntakton mulghed således be- menhæng. beskrve anvendte process Stns muskalsk prævbale sam- begreb kalsk ntakton tl undsøge mt ph.d.-projekt beskrve (nbal mus- st ph.d.-projekt 2001), Ulla Holck ntakton anvendte `Kmunkalsk'samsplmusktap(Holck,2002). Stn Begreb skrv, dan aektv barn stemnng, udvkl en d ntsubjektv begeledes hyppgt vden anvendt dele musktapsammenhænge. følels, l- Constellon I 1995 udgav ovs Stn tl The dansk Mothhood han dels udvkl en teor 1997, blve mor, lng dels mødre beskrv børn. tapeutsk Stn gør behanddelgt, når en kvnde blv gravd, ændres ty- en nurlg s proces, psyke fundamentalt. vrk den te tapeutske pens tema. dagsorden Stn vdeudvkl ændre fokus ta- b vs tank specelt fra Barns hold Intpsonelle tl, dan barn Un- udvkl ntroduc sne bl.a. ndre begreb repræsenton. `proto-narrve enhed', tve følelsesmd beskrv, ledes meg de aek- n egår - blv tl skema, dan ldt narrv, `v---andre'. d d tale anvend en slags or tællng - men en sprløs tællng, - den benævnes proto-narrv. 2Hedonstsk: lyststyr De barns vrkelge selvoplevelse epsod, d lgg dannelse tl grund dre repræsenton, daglgdagens små n- `hstorske' mærke følelsen løb. sult, F.eks. gve udtryk hstoren følelse, eltfaldesøvneftfølgende.hsåvel deft få n spse eventu- plot dsse element, en dramsk d følge spændngslnje. Stn grundlag farng vores. måde Et barns organse første år oplevels utallge sådanne proto-narrv. bges følge regule Stn egne ud fra følels, dsse, opleve barns sg evne selv tl dele (Ibd, s.117). oplevelse andre udvkles For børn tapeut behandlng, d mødre ben meg mødre levant. S før nævnt beskrv han psykske re- han andrng beskrv lgeledes hos den gravde hvlke skellge kvnde måd, proces. man kan arbejde ansku tapeutsk tapen system, man kan kme nd ad skellge veje. Man kan eksempel arbejde - (den modens dynamske repræsenton tlgang), man kan sn arbejde mor mor-barn-tapeut), `system`( eksempel optræd mor-barn ell tapeutske rum ell man kan arbejde tapeut-klent-relonen. dalen nddrag Stn sn ph.d.-handlng Bl.a. Gro Tron- tl blkke analyse musktap beskrvelse (Trondalen, sgnkante 2004). øje- fra I Stn 2004 udk nuværende den eløbgt øjeblk seneste (2004), b oprndelgt: chothapyandevydaylfe,ov- s The Present Ment n Psysteds tl dansk te blad, lge Ben ndhol anmeldes beskrves an- så nærme brnges te ntvew blad. Ben Stn, kon Dansk Musktap 2005, 2(2) 7

5 Nels nbal gl Stn allede de talte tank psykotap, Gl. Vrå Slot Stn talte ved lejlghed bydnngen res: vtaltsaekt tydelggø- dskut en arbejdsgruppe, spørgsmål kal : CPSG Hvad 3, d pents stenen vtaltsaekt beskrves grundporale tl ståelsen øjeblks tem-, vgtgste de husk oplevelse psykotap? bydnngsfuldt?. Hvad du dynamk. Prøv stlle dg, te s fyrværk. Denne oplevelse Gruppen `den rgtge k tolknng', frem tl, folk husk, ofte kke men (ofte) øjeblk en temporal dynamk, d rakten vl være stgende ntenst mens dmod klenten ofte træd stuon, ud rollne tapeuten sprng stg ndtl klmaks, den en m autentsk møde. far dng'. luften så sluttes `spæntvedynamkøjeblk;ennarrv te eksempel den aekgruppen På baggrund CPSG nå dsse frem tank tl en model, arbejds- skft. struktur ndehold vtale aektve handl kke-tolkelge dele en tapeutsk d fektv Alle øjeblkke ndehold en sådan - mndre dynamk. bydnng. Nle vgtge, andre skrv proces(stn 1996 dsse al. bestående 1998). Stn to be- relonen: lag frskende Saml kan sges, ben gv - a) sonelle eksplctte lag d ndehold lag, ell `, ntpces nyt syn den tapeutske pro- ' v tal lnjne'. sætt fokus alt d sk `mellem nd, Stns tankegange rap, mange måd relevante muskte- b) jektve mplctte lag, d lag, ndehold ell måd, ntsub- kan da muskalsk ntakton menngsfuldt tal,samtdgt v foldes ovsættes tl begrebsappar, skken, ud. Meg, d aktves mu- karakt d kan deles en handlng, hvad kkænkov,mensvgør,menbare nop mplct vden. N v gør. tskkontekstmenngsfuldtbeskrves- fektve Lgeledes kan musk en musktapeublk Stns (2004) seneste ndehold b en ftende nuværende øjeskrvelse,hva`nu',danopstår, be- h kontur en narrv struktur; denværesammenmuskken,n- dehold tælles n relonen måken bydnng struktures osv. kke ståelsen mndst hvlrapeutske process. Stn optag te- vtale aektve skellge skft. grad ntenst skellen mellem opleve n så tale balsng oplevede. dentsk I hans tmnol tale n v- sk,denstanddstanc d dsse Endelgt styrkes argument lade fældestykkd.følgestnkke process blve tavse, hvt tl- hold tl den oprndelge oplevelse. altd Stn I vde nuværende sne begreb. øjeblk Ikke arbejd vbalse nødvendgt hændels ell vbal hensgtsmæssgt tap(stn, mndst 2004). musktap En tese psykren. men Mn så egen gæld farng 3The Boston Change Process Study Group (CPSG), nævnt alfabsk rækkefølge: Nada Bruschwel- Stn, Alexandra M. Harrson, Karlen Lyons-Ruth, Alexand C. Morgan, Jemy P. Nahum, Lous W. Sand, Danel N. Stn Edward Z. Tronck. Se bl.a. Stn al (1998) 8 Dansk Musktap 2005, 2(2)

6 Danel Stn, hans teor des bydnng musktap fra nes psykren mndre nødvendg,, vbalsng når klenten kan blev sykemåde, kendt mens klent, muskkens d tapeutske kke kend ell vr- kend peutske, de behøv muskalske vbalsng process få tanng ud dsse. melkon men, bdrag Stn væsentlgt krt tl sne musktapteoren. pubbale ntaktonsfelt Kortlægnngen den prævbale prævlevemåde samt ntegronen dsse teor op- psykotapeutskprakssstorværd vores peutske måde process beskrve. te stå måske musktaden psykrske råde, børnesær n- udvklngrå samt al musktap t mod øvrge prmære klentgrupp, relonskpenc fokus r- den grundlæggende relonelle dynamk. Anvendelse musktapltturen Stn nden Stn ovenstående, allede, vær anvendt ttgt nævnt nden handlng musktapsknngen. anvend hans teor Nle prmære tolknngskontekst (nbal, 2001; dre nddrag Holck, 2002, hans teor Trondalen, me 2004), sekundært an- ell 2002;Gred,2004;deBack,2004).Forsknngrådne kmentende (Moe, 2001; Elefant, bal, 2001; Moe 2001; dækk de psykr Back, 2004 (n- Trondalen, 2004) børn bydelge funktonsnedsættels (Holck, 2002; Elefant, 2004). 2002) samt musktapteor (Gred, udgvels Stns teor musktap: ses så anvendt H skal andre nævnes Pavlcevc (1997), d den kort ste nddrag Stn ndplac hans teor før- Bonde en musktapeutsk al. (2001) gør. kontekst, lge vendt Stn ses refence hele en tag række hyppgt andre budgvels an- Rolvsjord (2002); de sene Daves år (Buttton al. (2004); Stge, (2002), Hadley, (2003); Walln (2002); al. (2000)), lge d refes tl ham (Erkklä dvse tdsskrftsartkl (1997), nbal (1999), musktap Møll Bjg, 2004, Kennar(2000), Irgenstonen, (1994), Rolvsjord (1998), Schögl Leh- (1998) Wrangsjö (1994)). række musktapeut samlede ndtryk opft, Stns en lang greb teor bgende vedkmende be- d så krtske musktapteoren. røst: Lef Edward D Ottesen ste Kennar eløbg, stødt den, første grundlæggende ene- genelt krtsk hold ndstll tl den ov dynamske Stn teor an, tænkemåde. d manglende Kennar men vdenskabelg blandt dybe evdens sg Stns Kennars teor. ovvejels, Ønsk man henvse tl dskussonsum Nordc vl (http://www.hsf.no/njmt/ndex.ss). Journal of Musc Thapy's hjemmesde Dansk Musktap 2005, 2(2) 9

7 Nels nbal Mn anvendelse Stn klnsk prakss nden psykren prsent casevgnt Kneselv subjektvt selv musktap En vbaltapgrundordmoblsngsbesvær.hunendagnose kvnde henvses tl musktap, da kke mår arbejde psonlghedsstyrraektvustabltype.hunenmeg lavselvfølelsevendallefrustronmodsgselv.teudløs ofte selvskadende adfærd. Da søg kontakt mød henvend blv mg hurtgt tl, konfront blv, uskk når selv, kan d kke mule sg havn frustron en stor sg følelse umage utlstrækkelghed. samarbejde, men te meg sk så selvkrtsk. muskken. Stuonen Hun gør synes sg n fastlåst. jektvt. tydelgt At udtrykke dele grundlæggende n, næsten problem umulgt ntsub- Tl gengæld synes kontakt sne egne ndre nemmels. (kneselv). udtryk ndehold te genkendelge kan så høres nvarante muskken. struktur, Hendes så muskalske dlnj antydnng puls. Tl gengæld næsten umulgt melo- være aktv ntsubjektve råde. Hun deltag kke aktvt hvaddkandelesmellemos.hendesmådeværedenmuskalske handlngen dan muskken skal lyde d kke andre vl relon møde vrk. te s egår negve mplct. ventnng Hvs tl måden msk meg svag lav en muskalsk ramme, kan holde dyna- sg selv, men så snart blv mndste tydelg spejl fokus mg, mst st fokus st eg udtryk. te før frustron, d da tror vs sg, uegn tl musktap. angst kke være tydelgt god nok, h udstllngsvndue tale ovførngsmale, dsse konkt. muskken Ud fra blv te pspektv udgangspunkt tydelgt, når skal kontakt sg selv fung blv end når en regulende arbejd anden(selv kontakt anden), ntsubjektv mndre udvekslng. konktfyldt skkens tapeutske funkton starten løb funge Mu- sted, kan undsøge udtrykke st ndre, uden skulle have lykkedes fokus den anden. efthånden. te Langt selvsagt svært opbygges, en allance men d udvkles en nye relon nye repræsenton, kke 10 Dansk Musktap 2005, 2(2)

8 Danel Stn, hans teor des bydnng musktap vent s evne krtk tl ntsubjektv tør mærke sg handlng selv. Mod slutnngen relonen løb uden muskken sg selv blev ntakton. markant ændr. Hun ovvældes Hun kan kke skfte mellem negve fokus tank eksblt følels når blve `kke bår lyd ov godt', s kke vbale mndst udtryk. synes Hun blv nye me talende, begynd reekte me nuanc. Stns dels begreb en måde kneselv stå s ntsubjektvt manglende relonelle selv anvendes kpencedelstldentemellemressourcekonktråd h 4 4 For ydlge nmon henvs tl mn ph.d. handlng, d kan hentes nt følgende adresse: hannbal/. Nuværende Øjeblk udgangspunkt beskrvelse den tapeutske proces. En musktap yngre kvnde ndled bordlne sge, psonlghedsstyrrelse egentlg helst km vlle splle tl vl, trmesætt. men ved kke, Hun tæll magt te,. Implct d undsøg n gne vl dele følelsen ' tøve'. Hendes passvt, dependens en del s almene problemstllng. Hun veksl mellem ved andre føle bestemm. tryghed ved Hun føl andre sg tag trukk ov, rundt føle manegen. frustron vl sge, styrende, behagelgt frustrende samme td. mulghed Vælg, vendt oplev ovlade kke meg mød plads tl, følelsen, d kke hjælp. te vl føre oplevelsen vsnng. e spllrm,ellkanvælgefokusegvepladstls mulghed: kan vælge fokuse s ønske tøven. vælg mest kontakt sdste,. da opft ønsk s kmunke tøven, tl den, følelse okay tøve kke ambton s vegne. Men hvad d vl kan så ske gne hvs ankende spll s trmne. ntv, Hun spørg respond d, ved trmne,menskalværepfekt.sgtl: kme kontakt præstonsangst. Hun vl gne splle vanskelgt, prøve n man kke kend, hvs skal være pfekt Dansk Musktap 2005, 2(2) 11

9 Nels nbal frastarten.ogsvar:såmanopgvhånd.vsdd ldt mærk mg. For te dlemma. Konkten en præms skulle tydelg være pfekt både opgvende samme td, ønsk, ankende annstrument,menkankkevælge.stuonensynesuløselg.. vælg tlbyde mulgheden vælge ovskuelg. vælg tage gør ntv ud fra den eslår ovbevsnng, en spllegel, arbej d meg sangstværesynlgaktvkonfrontendelgenu. te rollen kan være den hjælpeløse. en modovførng, eslår, v får hv `manpul' vælg en klangskål. sg nd te gangen. kan V spll. gøre. Deft Deft to ton skal v skftes tl slut tl fr mprovson. splle en tone Hun ad oplevtrygtsynesslppsgselvløs.isammesesson prøv mod andre tl nstrument, splle trmne. men først næste sesson, Forløb d slås an beskrv en tapeutsk vgtgheden samtale., Stns være opmærk tank nuværende de tema øjeblk Havde valgt mne en øjne me en klasssk hjælp tl holdemåde, få te fokus tolk tydelge s frem. førng, svar ell modstand, havde så sgnal en mplct ov- vsnng ntsubjektve den felt følelse mellem klenten bragte nd tapeuten rumm. For udvde vgtgt, kunne følge proces de veje den følg. gennemgang S slutnng Stns arbejde kpre lghed musktap vl nævne anvendesemploven.essenteltmg, alje, synes meg vgtg. en Inspr llle de tap, relonelle process, udspll sg tle process Stns tank lært øjeblkke værden subte,menbundgrunddentske, måske skellgt udtryk alt ef- stlle. Især når en tap blv vrr te hvad enten de løb samtale ell musk. følge kke Stn an, hvad tegn d, egår. n Forvrrng nyt sk artkel, søgt gve llle ndblk Stns ftende arbejde relonen. råde, gør Penten n andledes, bevæg sg nd mange s relevans musktap. D børt. emn dskusson, kke han/ vrrng, kke kend. kke søg Hvs gøre tllad dres kan kun henvse tl egne ang' fjne den, så gv plads `no- udgvels. arbejd tl læsnng Stns egne en mulg ny ntsubjektv dmenson relonen.far,såkanvære anvende tl Stns håb, mn anvendelse dre teor tank kan nspre an- musktapeut dsse des tl så klnske tlegne vrke sg `talende' muskken, beskrev ek- musktapeut. 12 Dansk Musktap 2005, 2(2)

10 Danel Stn, hans teor des bydnng musktap Ltturlste Bonde, L.O. al. (2001) Musktap: Når ord kke slår tl en håndb musktapens teor prakss Danmark. Århus: Forlag Klm. Buttton, M. (2004) Musc and Meanng. Openng Mnds n the Carng and Healng Professons. Oxd: Radcle Medcal Press, 168p. Daves, A. al. (2002) Musc Thapy and Group Work. Sound Cpany. London: Jessca Kngsley Publshs. de Back, J. (2004) Musc and Psychoss the transton fr sensoral play to muscal m by psychotc pents n a musc thapeutc process. Ph.d. handlng fra den ntnonale skskole Musktap, Aalborg Unvst. Elefant, C. (2002) Enhancng Cmuncon n Grls wth Rt Syndre through Songs n Musc Thapy. Ph.d. handlng fra den ntnonale skskole Musktap, Aalborg Unvst. Erkklä, J. (1997) Muscal Improvson and Drawngs as Tools n the Musc Thapy of Chldren. Nordc Journal of Musc Thapy, 6(2), pp Garred, R. (2004) An Inqury nto the Role of Musc and of Words n Creve Musc Thapy. Ph.d. handlng fra den ntnonale skskole Musktap, Aalborg Unvst. Hadley, S. (Ed.)(2003) Psychodynamc Musc Thapy Case Studes. Glsum, NH: Barcelona Publshs. nbal, N. (1999) The Clent's Potental Thapeutc Insght Assessed through the Ablty to Reect Vbally and Muscally. Nordc Journal of Musc Thapy, vol. 8(1). pp nbal, N. (2001) Prævbal ovførng musktap - kvaltv undsøgelse ovførngsprocess den muskalske ntakton. Ph.d. handlng fra Insttut Musk Musktap, Aalborg Unvst. Holck, U. (2002) `Kmunkalsk' sammenspl musktap. Kvaltve vdeoanalys muskalske gestske ntakton børn bydelge funktonsnedsættels, d børn autsme. Ph.d. handlng fra Insttut Musk Musktap, Aalborg Unvst. Irgens-Møll, I. & Bjg, M. (2004) Postv relonsfarng børn musktap. Dansk Musktap, 1 (4), s Kennar, L.E.O. (2000) Developng Mnds Pholy and Muscalty. The role of theory of development of psonalty and pholy n clncal thnkng llustred by the eect of takng an evolutonary pspectve. Nordc Journal of Musc Thapy, 9(1), pp Lehtonen, K. (1994) Is Musc an Archac Form of Thnkng? Nordc Journal of Musc Thapy, 3(1), pp Moe, T. (2001) Resttuende faktor gruppap psykrske pent bas en modkon Guded Imagy and Musc (GIM). Ph.d. handlng fra Insttut Musk Musktap, Aalborg Unvst. Pavlcevc, M. (1997) Musc thapy n context. London: Jessca Kngsley Publshs. Rolvsjord, R. (1998) Anoth Story about Edward. Nordc Journal of Musc Thapy, 7(2), pp Rolvsjord, R. (2002) Når muskken blr språk. Muskalsk kmunkasjon muskktap - dalektsk pspektv. Oslo: Unpub lag. Schögl, B. (1998) Musc as a Tool n Cmuncons Research. Nordc Journal of Musc Thapy, 7(1), pp Stn, D.N. (1991) Barns Intpsonelle Unvs, København: s Rzels Forlag Stn, D.N. (1997) Modskabskonstallonen, København: s Rzels Forlag Stn, D.N.; Sand, L.W.; Nehum, J.P.; Harrson, A.M.; Lyons-Ruth, K.; Morgan, A.C.; Dansk Musktap 2005, 2(2) 13

11 Nels nbal Brunschwel-Stn, N.; Tronck, E.Z. (1998) Non-Intprve Mechansms n Psychoanalytc Thapy. Intnonal Journal of Psychoanalyss, vol. 79. pp Stn, D.N. (2004) nuværende øjeblk psykotap hvdagslv. København: s Rzels Forlag. Stge, B. (2002) Culture Cented Musc Thapy. Glsum, NH: Barcelona Publcons. Trondalen, G. (2004). Klngende relasjon en musktapstude av sgn- kante øyeblkk muskalsk samspl unge mennesk anoreks. Ph.d. handlng, Norges Muskhøgskole. Walln, N.L.; Mk, B. and Brown, S. (Eds.)(2000) The Orgns of Musc. London: A Bradd Book. Wrangsjö, B. (1994) När själven möts uppstår musk Danel Stns självteor. Nordc Journal of Musc Thapy, 3(2), pp Dansk Musktap 2005, 2(2)

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist?

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist? ARBEJDER ER I ENHVER KÆMPE SIG FORSØGER DER SYNDIKALIST, EN DER AT UD betragt d klassske syndkalsme stll spørgsmålet, hvorvdt tl fnton s se tds arbejdskampe E. J. Af Hobsbawm d Hobsbawm E. J. ds d kvasrevolut,

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Typografi & ombrydning

Typografi & ombrydning Typr & brydnng Regørelse Typr & brydnng Opgav Blledtekst te fktv opgave, d består to opslag tre artkl d handl socale. Artklne fun rapport socale albranch. Dagrammet første opslag lavet Illustror, udgangspunkt

Læs mere

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9 B BLIK L I K OG R RØR Ø R OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Syddanmark Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Nr. 41 Novemb 2013 Årg. 12

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

Become the new MOK-intern!

Become the new MOK-intern! Nr 11 17. nov. 43. Årg. 2010/2011 ISSN 1904-3163 Become the new MOK-ntern! MOK søger en ny "ntern", som efter at have gennemført det ntensve "ntern-program", vl være blandt verdens bedste tl at MOK'e!

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 PP RolleProfl RolleProfl tllng: Regnskabschef Afdelng: rft Vrksomhed: Navnløs A/ Evalueret af: Bogholdergruppen 9.0.009 enne rapport er udleveret af: IOVER A/ Telegade K - 0 Taastrup Tlf. + 0 Person Profl

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

SikkerhedSStandarder

SikkerhedSStandarder SkkhedSStandard SIKKERHEDSSTANDARDER & testprocedur TESTPROCEDURER ndhold Forord...4 ord...4 Forskell skell standard drektv...5 5 Standard ISO SO 7176 del 19 Om moblt udstyr hjul tl brug motorkøretøj...20...20

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11 Nummer DEV STJERNE November 1975 124. årgang 11 WElxdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE November 1975 124. årgang Nummer 11 Det første Præsdentskab Spencer W. Kmball N. Eldon

Læs mere

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang DEN STJERNE Nr. 7 Jul 1970 119. Årgang og deres Asen Asen. Evangelets Asen. sn dets Det nsprerende budskab af ÆLDSTE MARK E. PETERSEN, medlem af De Tolvs Råd. D~E~NdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

. 7. med 10. Samtidig 9. sprog 22. 23. Fadet 25 " 37. Vi 38. Det 51. er 52 " 50. noget 62. i 63. vejen 64

. 7. med 10. Samtidig 9. sprog 22. 23. Fadet 25  37. Vi 38. Det 51. er 52  50. noget 62. i 63. vejen 64 Holm 0 1 såmænd 2 så 3 snart 4 tl 5 salg 6 7 Samtdg 9 med 10 11 v 12 lær 13 vd 14 15 kde 16 17 lær 18 v 19 vores 20 første 21 spr 22 23 Fa 25 med 26 grønsag 27 rykkes 28 op 29 30 ovn 31 samtdg 32 med 33

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

Capital Asset Pricing Modellen

Capital Asset Pricing Modellen Captal Asset Prcng Modellen og det danske aktearked Bachelorprojekt af Thoas Klesdorff Hougaard Vejleder Lone Sauelsen Afleverngsdato.05.006 Erhvervsøkono/HA-uddannelsen Insttut for Safundsvdenskab og

Læs mere

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder FY0 Oblgatorsk laboratoreøvelse O p t k Hold E: Hold: D Jacob Chrstase Alevergsdato: 3. aprl 003 Morte Olese Adreas Lyder Idholdsortegelse Idholdsortegelse Forål...3 Måleresultater...4. Salelser...4. Spredelse...5.3

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag Møt 15. oktober d WILLY VED Forløber Tømrerkro 1871 MARKVAD Socalmokret,»D Internonale Arbejng Danmark«, stftet på et mø Tømrerkro, Alga 27, d 15. oktober 1871. Ugeblat Socalst bragte nr. 15, lørdag d

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1.

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1. 47 årg. 2012/2013 SSN 1904-3400 K M E D C Ø B MedcnOrgansonnes Kmunkonsorgan, Årgang 47, Numm 6 - oktob 2014 GENERALFORSAMLNG 10. oktob kl. 17 Stutklubb Dagsor følge tægtne dn mng tæll! STEM 6. oktob dne

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET 2001

AALBORG UNIVERSITET 2001 AALBORG UNIVERSITET 001 P-1 PROJEKT GRUPPE B 16 STORGRUPPE 01 DEN TEKNISK - NATURVIDENSKABELIGE BASISUDDANNELSE P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 AALBORG UNIVERSITET Den Teknsk-naturvdenskabelge

Læs mere

Grafisk Design give-aways 2

Grafisk Design give-aways 2 Grfk Degn k f r G Degn y w e v g 2 Grfk Degn ntore 3 Grfk Degn outdoor 4 k f r G Degn onlne 5 Grfk Degn Redegørele Opgven Jeg kulle mmen med en f vore AD'ere - Rmu, lve et oplæg tl Skorngen hvor v vlgte

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Beder-Malling Bio-Local

Beder-Malling Bio-Local = 4 4 4 4 1 - + - - =+ =+ 4 4 Beder-Mallng Bo-Local ksempel på omdannelse et selvstændgt bysamfund -3 -q < 1 1 Bltln-t[lAlll lt G B 0-10G[1 2050 rr nslnrpl på nvrulrrlru r nu suå Bysn[ruln Beder-Mallng

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4 ApH..,zs 127^ årgang, Nummer 4 D E! don STJEHW . Organ AprU978 for Jesu Krst Krke af 127. årgang Sdste Dages Hellge Nummer 4 Det øverste Præsdentskab: Spencer W. Kmball, N. Eldon Tanner, Maron G. Romney.

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

LEJLIGHEDEN BEBoErBLaD for BoLIGkoNtorEt I fredericia BLaD Nr. 2 ÅrGaNG 2010

LEJLIGHEDEN BEBoErBLaD for BoLIGkoNtorEt I fredericia BLaD Nr. 2 ÅrGaNG 2010 Blad nr. 2 Årgang 2010 LEJLIGHEDEN Beboblad bolgkontoret Fredca S 23 Nyt hovedbestyrels ved mænne Ls Gregs Flemmng Lorz Else-Mare Gøhns Bt Klndt Ands Ghetto H eftåret dskusson regngs brug Landsbyggefonns

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Jr Superfos. Dammann-Luxol ais Tune lufthavn. Asfaltentreprisen udført af Superfos Dammann-Luxol als

Jr Superfos. Dammann-Luxol ais Tune lufthavn. Asfaltentreprisen udført af Superfos Dammann-Luxol als 1. januar sammensluttes Superfos Dammann als og A/S Luxol. Det er vort hàb, at den tlld, der har været vst os, må blve over ført tl vort nye selskab: Jr Superfos Dammann-Luxol as Tune lufthavn. Asfaltentreprsen

Læs mere

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G N.B. S G E N E R A L F O R S A M L N G TORDSDAG DEN 25. JANUAR AFHOLDT NB ST ARLGE GENERALFORSAMLNG pa NØRHERREDHUS. DER VAR GANSKE FNT FREMMØDE. UDOVER BESTYRELSEN VAR DER GODT 60 MEDLEMMER OG FORÆLDREREPRÆSENTANTER.

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprram Regon Sjælland Almen medcn Gynækol obstetrk, Nykøbng Falster Sygehus September 2014 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen

Læs mere

Husholdningsbudgetberegner

Husholdningsbudgetberegner Chrstophe Kolodzejczyk & Ncola Krstensen Husholdnngsbudgetberegner En model for husholdnngers daglgvareforbrug udarbejdet for Penge- og Pensonspanelet Publkatonen Husholdnngsbudgetberegner En model for

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Detektionsgraenser og isotopidentifikation

Detektionsgraenser og isotopidentifikation INlSmf 6 DET FJERDE NORDISKE RADIO0KOLOGISEMINAR 27. FEBRUAR. MARTS 985 GOL, NORGE Detektongraener og otopdentfkaton Sven Poul Ntlen Foraganlaeg R» DK4000 Roklde INDLEDNING Ved det nordke mnemnar 67 februar

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Tl beboerne afdelng 31 LSV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhusdk wwwalmenbo-aarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI

Læs mere