Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi"

Transkript

1 Danel Stn, hans teor des bydnng musktap Nels Kandd nbal Aalborg Psykrske musktap, Sygehus. Ph.d., lektor Desuden ved co-studeled Aalborg Unvst Musktapuddannelsen Musktapklnkken Aalborg Unvst. Mal: Resumé: l. Deft Artklen præsentes tag udgangspunkt nle hans teor mø begreb, Danel Stn s ud fra tre sk hans mdværk: Barns ntpsonelle unvs (1991), Modskabskonstellonen (1997) hoved- nuværende øjeblk (2004). Dsse værks relevans musktap børes. Vde belyses bydnngen plttur, d Stns anvend/nddrag arbejd musktapteor Stn klde. ved S slutnng gennemgå gves hvlken eksempl muskta- anvendelse Stns begreb hold tl musktap klnsk prakss psykrsk reg. Indlednng Stn mdl v bedt redaktonen skrve en te artkel tdsskrft Danel ble- Men Stn son, tank 1 denbydnng,hansptryk allførst vl kort beskrve mt ndtap. hls teor opgave ht velkmen: musk- faglge sammenhænge: manden, mødt ham såvel ht opleve stort ham psonlgt sknngssammenhæng udbytte 1995 Første gang hørte Stn tale, var bndelse en endagskonfence lkon. stude hans teorske pub- allede Hlev Sygehus København. var ske tdspunkt kendt st mågaven ved vl ndlednngsvs artkel vælge beskrve løse Stns opnelle vgtgste arbejde Barns Intpso- Unvs (1991), han var aktuelt vgtgste eft nddrage publkon eksempl begreb musktapsknng, dkonstellonen færd udgve ben Modskabs- kæmpe (1997). Stn stod længelse h d nddrag se, dan Stn. vl meg talte audtorum. klarede - samme sne teor en måde, så de Stn den musktapsknng blev anvendt publkon -lttur nplekse:mdledeenlangstrømtank td syntes ståelge uhyre k- genelt. beskrve, Afslutnngsvs ledes selv vl anvendt korte træk de - nærmest ød ud ham. anvend hans tank mt klnske arbejde oplevede Stn ovbevsende uden, være da agtende. han holdt st Samme keynote-edrag oplevelse havde nden psykren. Vdenskongressen burg Musktap Ham- 1Danel N. Stn, (f. 1934), M.D., æresprofessor psykol Geneve Unvst Svejts, lektor psykr Cornell Medcal School. s e-mal adresse : 4 Dansk Musktap 2005, 2(2)

2 Danel Stn, hans teor des bydnng musktap nar I 1996 musktapeut delt Stn Gammel sksem- Slot. H k mulghed præsente Vrå mne ph.d.-projekt. tank ham oplevede bndelse selvfølgelg mt mesten. meg specelt Ved skulle lejlghed holde lærte oplæg Stn mgn,vgtgtladeandre arbejde kræve vde ejskab ens en tank, ste dan, man skrev, udlægges: Stn - var mt me projekt ntess end svare hjælpe mg klare sne han egne blev tank tvvl de., hvad bemærkede, brændte mn sknng, talte var, følgende anekdote: ved navn En meg Jack dygtg drev polt bankrøv vanvd. Da de endelg fangede tl ham, blev røv han du spurgt: alle dsse Jack, k. Htl svarede Jack: Ford ban- ren gav d, pengene tdspunkt!. vældg Hsto- meg opmærk menng nødvendgheden mg: blev, søge hvs dhen, kke man skal pengene sn sknng. Hvs kke gå man død gen opleves sjovt, hvs væsentlg, kke sknn så lave den? - Stns Ovenstående dynamske beskrv måde mt holde ndtryk sg tl vden oensvåbenfremværedefensv sknng. s tlgang tl teor protektonstsk. hans dynamske S tænkemåde an kan eksempel nes hans revson sn gennembruds-teor næv- Barns I den første Intpsonelle udgave ben Unvs fremlægg (1991). Stn argument sn teor blandt selvs an udvklng., selvnemmels lagengvenrækkefølge.dennesestlles udvkles successvt, dvs. lag d sden argument tvvl bl.a. mulgheden Colwn Trewarthen, tsubjektvttlstedealledefrøds- len., n- tag Stn konsekvensen modtag følgende den: I den krtkken revdede udgave rev. ben successve syn delvs koncept te dynamske synes være hold Stns tl kenegn. teor D han tløbende ndes en række revd eksempl vdeudvkl, dan sne sempl egne teor te optræd begreb. hans Aktuelle nyeste b ek- b nuværende `vtalts-aekt' øjeblk (2004), `protonarrve begre- dynamsklgangkankplceanvendelsen enhed' revdes udvkles. Denne v klare ståelsen henvsnng Stns tl hvlke teor, denton kræ- man benytt. Stns teor begreb I World 1985 of udgv the Infant, Stn The d ovsættes Intpsonal dansk Barns ntpsonelle unvs tl Ben udgør en mlepæl udvklngspsykolsk dannelse: psykoanalytsk teorgende Stn syn mår dannelsen opstlle barns sammenhænnemmelse, d ntegr den nyeste selvrske sknng analytsk udvklngssyn. empns psykske ytt udvklng teorske fra fokus syn bar- ndre' tl fokus ` ntaktonelle'. ` Kvalten s gvels ntaktonen blv gørende mellem barn vklngen barns selvnemmelse udlonsmåde. te skft ndehold så re- en krtk den klasssk analytske ob- Dansk Musktap 2005, 2(2) 5

3 Nels nbal jektrelonsteorske (Se Stn 1991, kap. 10). udvklngsståelse. nyt Stn udvklngspsykolsk ntroduc baggrund syn spædbarn: h barn central stand hans tl hypotese realtsteste., Denne spæd- hypotese tonelle udvklngspsykolske står modsætnng tl opftelse den trad- spædbarn prmært styr ubevdste. vgtgste Ud fra begreb, mn vurdng, Stn nle præsent de `prævbalt', Barns ntpsonelle `relonsdæn', unvs følgende: tsaekt', `RIG'' (repræsenton `vtal- ntakton, d blev genals), `selvnemmels' selv',`subjektvtselv'`vbaltselv'),`m- plct (`gryende selv', `knenng' `selv--anden eksplct vden', `aektv selv--anden'. stemmgådybdendssebegreb. lgg uden artkels ram- henvs d kan hentes ste tl mn pdf-l ph.d.-handlng, adresse: følgende hannbal/. Se kaptel 3-5. vede Stn oplevels argument (expences) desuden grundlag, le- mønst, de kke-bevdste barn (mplctte) dann. Dsse relonelle vedrør måd have sg mønstre andre spll nd alt fra regulng selv dele ndre ndre oplevels følelseslv tl andre. oplevelsen fasænknng S n (den nyt orale, skrv gentale, Stn fallske Freuds barns ødpale udvklng fase), fokus sn selvnemmelse ste argument dtl knyttede, relonsdæn. ledes dsse selvnemmels Stn sætt des være relonsdæn aktve lv gennem. t- Hvt relonsdæne kenegn ved 6 Dansk Musktap 2005, 2(2) sn. speckke H km måde successve ntage nd andre. I ste fas udvkles selvnemmelsne blle de succesvt, prævbale selvnemmels lag lag. Og dtve hele lv. De tlhør d mplctte ak- bevdstheden. bevdsthedråde d uden Stn den prævbale tydelggør lgeledes, bevdsthed hvad d oplevemåde, sk førnyekmunkvemulghed,så når barn tlegn sg spr. Spr nngsdannelse, skabe fællesmenng, mulgheden fælles byd- en hstore st eg lv. Men skabe tveægg sværd. drv så en kle nd mellem neloplevelse:denleves,denre- præsentes to samtdge m ntpsovbale relonsdæn vbalt (bd. blv s. 171). me De præ- mndre utlgængelge ell mplctte. Spr ell vrkelge, en tendens mens tl andre blve typ opft oplevels fremgøres. skrv vde: D (spr) tale ytt splt. Stn relngen nd upsonlge så strakte nveau, lgg mplct spr, abtane dvs. nveau, bort fra karakts psonlge de andre sponlnsgråd (bd. s. 171). Forløb re- kvens udvklng den kke psonlge ordentlgt, udvklng konseftende d rsko udvklng - kke-ntegr selv større ell mndre grad. Lgeledes hvad d organs opstll Stn vores en farngsdannelse. vgtg tese tydnng tal dannelsen vtaltsaektnes ndre repræsenton. be- tlstande, ntensten barn oplev, de handlng gørende. For eksempel oplevelsen d blve - løft, : dan, spse, lege osv. meg Den ell måde, n ldt, sk no-

4 Danel Stn, hans teor des bydnng musktap g tl genalsede egår. Dsse repræsenton levede oplevels blv d have andre, måden må- beskrve proces ny. Den hedonstske ces, 2 men tone tllægges så kke bydnng samme motvende pro- bydnng (lyst/ulyst) tdlge. skrve Dsse kke-sprlg teor gv ntakton mulghed således be- menhæng. beskrve anvendte process Stns muskalsk prævbale sam- begreb kalsk ntakton tl undsøge mt ph.d.-projekt beskrve (nbal mus- st ph.d.-projekt 2001), Ulla Holck ntakton anvendte `Kmunkalsk'samsplmusktap(Holck,2002). Stn Begreb skrv, dan aektv barn stemnng, udvkl en d ntsubjektv begeledes hyppgt vden anvendt dele musktapsammenhænge. følels, l- Constellon I 1995 udgav ovs Stn tl The dansk Mothhood han dels udvkl en teor 1997, blve mor, lng dels mødre beskrv børn. tapeutsk Stn gør behanddelgt, når en kvnde blv gravd, ændres ty- en nurlg s proces, psyke fundamentalt. vrk den te tapeutske pens tema. dagsorden Stn vdeudvkl ændre fokus ta- b vs tank specelt fra Barns hold Intpsonelle tl, dan barn Un- udvkl ntroduc sne bl.a. ndre begreb repræsenton. `proto-narrve enhed', tve følelsesmd beskrv, ledes meg de aek- n egår - blv tl skema, dan ldt narrv, `v---andre'. d d tale anvend en slags or tællng - men en sprløs tællng, - den benævnes proto-narrv. 2Hedonstsk: lyststyr De barns vrkelge selvoplevelse epsod, d lgg dannelse tl grund dre repræsenton, daglgdagens små n- `hstorske' mærke følelsen løb. sult, F.eks. gve udtryk hstoren følelse, eltfaldesøvneftfølgende.hsåvel deft få n spse eventu- plot dsse element, en dramsk d følge spændngslnje. Stn grundlag farng vores. måde Et barns organse første år oplevels utallge sådanne proto-narrv. bges følge regule Stn egne ud fra følels, dsse, opleve barns sg evne selv tl dele (Ibd, s.117). oplevelse andre udvkles For børn tapeut behandlng, d mødre ben meg mødre levant. S før nævnt beskrv han psykske re- han andrng beskrv lgeledes hos den gravde hvlke skellge kvnde måd, proces. man kan arbejde ansku tapeutsk tapen system, man kan kme nd ad skellge veje. Man kan eksempel arbejde - (den modens dynamske repræsenton tlgang), man kan sn arbejde mor mor-barn-tapeut), `system`( eksempel optræd mor-barn ell tapeutske rum ell man kan arbejde tapeut-klent-relonen. dalen nddrag Stn sn ph.d.-handlng Bl.a. Gro Tron- tl blkke analyse musktap beskrvelse (Trondalen, sgnkante 2004). øje- fra I Stn 2004 udk nuværende den eløbgt øjeblk seneste (2004), b oprndelgt: chothapyandevydaylfe,ov- s The Present Ment n Psysteds tl dansk te blad, lge Ben ndhol anmeldes beskrves an- så nærme brnges te ntvew blad. Ben Stn, kon Dansk Musktap 2005, 2(2) 7

5 Nels nbal gl Stn allede de talte tank psykotap, Gl. Vrå Slot Stn talte ved lejlghed bydnngen res: vtaltsaekt tydelggø- dskut en arbejdsgruppe, spørgsmål kal : CPSG Hvad 3, d pents stenen vtaltsaekt beskrves grundporale tl ståelsen øjeblks tem-, vgtgste de husk oplevelse psykotap? bydnngsfuldt?. Hvad du dynamk. Prøv stlle dg, te s fyrværk. Denne oplevelse Gruppen `den rgtge k tolknng', frem tl, folk husk, ofte kke men (ofte) øjeblk en temporal dynamk, d rakten vl være stgende ntenst mens dmod klenten ofte træd stuon, ud rollne tapeuten sprng stg ndtl klmaks, den en m autentsk møde. far dng'. luften så sluttes `spæntvedynamkøjeblk;ennarrv te eksempel den aekgruppen På baggrund CPSG nå dsse frem tank tl en model, arbejds- skft. struktur ndehold vtale aektve handl kke-tolkelge dele en tapeutsk d fektv Alle øjeblkke ndehold en sådan - mndre dynamk. bydnng. Nle vgtge, andre skrv proces(stn 1996 dsse al. bestående 1998). Stn to be- relonen: lag frskende Saml kan sges, ben gv - a) sonelle eksplctte lag d ndehold lag, ell `, ntpces nyt syn den tapeutske pro- ' v tal lnjne'. sætt fokus alt d sk `mellem nd, Stns tankegange rap, mange måd relevante muskte- b) jektve mplctte lag, d lag, ndehold ell måd, ntsub- kan da muskalsk ntakton menngsfuldt tal,samtdgt v foldes ovsættes tl begrebsappar, skken, ud. Meg, d aktves mu- karakt d kan deles en handlng, hvad kkænkov,mensvgør,menbare nop mplct vden. N v gør. tskkontekstmenngsfuldtbeskrves- fektve Lgeledes kan musk en musktapeublk Stns (2004) seneste ndehold b en ftende nuværende øjeskrvelse,hva`nu',danopstår, be- h kontur en narrv struktur; denværesammenmuskken,n- dehold tælles n relonen måken bydnng struktures osv. kke ståelsen mndst hvlrapeutske process. Stn optag te- vtale aektve skellge skft. grad ntenst skellen mellem opleve n så tale balsng oplevede. dentsk I hans tmnol tale n v- sk,denstanddstanc d dsse Endelgt styrkes argument lade fældestykkd.følgestnkke process blve tavse, hvt tl- hold tl den oprndelge oplevelse. altd Stn I vde nuværende sne begreb. øjeblk Ikke arbejd vbalse nødvendgt hændels ell vbal hensgtsmæssgt tap(stn, mndst 2004). musktap En tese psykren. men Mn så egen gæld farng 3The Boston Change Process Study Group (CPSG), nævnt alfabsk rækkefølge: Nada Bruschwel- Stn, Alexandra M. Harrson, Karlen Lyons-Ruth, Alexand C. Morgan, Jemy P. Nahum, Lous W. Sand, Danel N. Stn Edward Z. Tronck. Se bl.a. Stn al (1998) 8 Dansk Musktap 2005, 2(2)

6 Danel Stn, hans teor des bydnng musktap fra nes psykren mndre nødvendg,, vbalsng når klenten kan blev sykemåde, kendt mens klent, muskkens d tapeutske kke kend ell vr- kend peutske, de behøv muskalske vbalsng process få tanng ud dsse. melkon men, bdrag Stn væsentlgt krt tl sne musktapteoren. pubbale ntaktonsfelt Kortlægnngen den prævbale prævlevemåde samt ntegronen dsse teor op- psykotapeutskprakssstorværd vores peutske måde process beskrve. te stå måske musktaden psykrske råde, børnesær n- udvklngrå samt al musktap t mod øvrge prmære klentgrupp, relonskpenc fokus r- den grundlæggende relonelle dynamk. Anvendelse musktapltturen Stn nden Stn ovenstående, allede, vær anvendt ttgt nævnt nden handlng musktapsknngen. anvend hans teor Nle prmære tolknngskontekst (nbal, 2001; dre nddrag Holck, 2002, hans teor Trondalen, me 2004), sekundært an- ell 2002;Gred,2004;deBack,2004).Forsknngrådne kmentende (Moe, 2001; Elefant, bal, 2001; Moe 2001; dækk de psykr Back, 2004 (n- Trondalen, 2004) børn bydelge funktonsnedsættels (Holck, 2002; Elefant, 2004). 2002) samt musktapteor (Gred, udgvels Stns teor musktap: ses så anvendt H skal andre nævnes Pavlcevc (1997), d den kort ste nddrag Stn ndplac hans teor før- Bonde en musktapeutsk al. (2001) gør. kontekst, lge vendt Stn ses refence hele en tag række hyppgt andre budgvels an- Rolvsjord (2002); de sene Daves år (Buttton al. (2004); Stge, (2002), Hadley, (2003); Walln (2002); al. (2000)), lge d refes tl ham (Erkklä dvse tdsskrftsartkl (1997), nbal (1999), musktap Møll Bjg, 2004, Kennar(2000), Irgenstonen, (1994), Rolvsjord (1998), Schögl Leh- (1998) Wrangsjö (1994)). række musktapeut samlede ndtryk opft, Stns en lang greb teor bgende vedkmende be- d så krtske musktapteoren. røst: Lef Edward D Ottesen ste Kennar eløbg, stødt den, første grundlæggende ene- genelt krtsk hold ndstll tl den ov dynamske Stn teor an, tænkemåde. d manglende Kennar men vdenskabelg blandt dybe evdens sg Stns Kennars teor. ovvejels, Ønsk man henvse tl dskussonsum Nordc vl (http://www.hsf.no/njmt/ndex.ss). Journal of Musc Thapy's hjemmesde Dansk Musktap 2005, 2(2) 9

7 Nels nbal Mn anvendelse Stn klnsk prakss nden psykren prsent casevgnt Kneselv subjektvt selv musktap En vbaltapgrundordmoblsngsbesvær.hunendagnose kvnde henvses tl musktap, da kke mår arbejde psonlghedsstyrraektvustabltype.hunenmeg lavselvfølelsevendallefrustronmodsgselv.teudløs ofte selvskadende adfærd. Da søg kontakt mød henvend blv mg hurtgt tl, konfront blv, uskk når selv, kan d kke mule sg havn frustron en stor sg følelse umage utlstrækkelghed. samarbejde, men te meg sk så selvkrtsk. muskken. Stuonen Hun gør synes sg n fastlåst. jektvt. tydelgt At udtrykke dele grundlæggende n, næsten problem umulgt ntsub- Tl gengæld synes kontakt sne egne ndre nemmels. (kneselv). udtryk ndehold te genkendelge kan så høres nvarante muskken. struktur, Hendes så muskalske dlnj antydnng puls. Tl gengæld næsten umulgt melo- være aktv ntsubjektve råde. Hun deltag kke aktvt hvaddkandelesmellemos.hendesmådeværedenmuskalske handlngen dan muskken skal lyde d kke andre vl relon møde vrk. te s egår negve mplct. ventnng Hvs tl måden msk meg svag lav en muskalsk ramme, kan holde dyna- sg selv, men så snart blv mndste tydelg spejl fokus mg, mst st fokus st eg udtryk. te før frustron, d da tror vs sg, uegn tl musktap. angst kke være tydelgt god nok, h udstllngsvndue tale ovførngsmale, dsse konkt. muskken Ud fra blv te pspektv udgangspunkt tydelgt, når skal kontakt sg selv fung blv end når en regulende arbejd anden(selv kontakt anden), ntsubjektv mndre udvekslng. konktfyldt skkens tapeutske funkton starten løb funge Mu- sted, kan undsøge udtrykke st ndre, uden skulle have lykkedes fokus den anden. efthånden. te Langt selvsagt svært opbygges, en allance men d udvkles en nye relon nye repræsenton, kke 10 Dansk Musktap 2005, 2(2)

8 Danel Stn, hans teor des bydnng musktap vent s evne krtk tl ntsubjektv tør mærke sg handlng selv. Mod slutnngen relonen løb uden muskken sg selv blev ntakton. markant ændr. Hun ovvældes Hun kan kke skfte mellem negve fokus tank eksblt følels når blve `kke bår lyd ov godt', s kke vbale mndst udtryk. synes Hun blv nye me talende, begynd reekte me nuanc. Stns dels begreb en måde kneselv stå s ntsubjektvt manglende relonelle selv anvendes kpencedelstldentemellemressourcekonktråd h 4 4 For ydlge nmon henvs tl mn ph.d. handlng, d kan hentes nt følgende adresse: hannbal/. Nuværende Øjeblk udgangspunkt beskrvelse den tapeutske proces. En musktap yngre kvnde ndled bordlne sge, psonlghedsstyrrelse egentlg helst km vlle splle tl vl, trmesætt. men ved kke, Hun tæll magt te,. Implct d undsøg n gne vl dele følelsen ' tøve'. Hendes passvt, dependens en del s almene problemstllng. Hun veksl mellem ved andre føle bestemm. tryghed ved Hun føl andre sg tag trukk ov, rundt føle manegen. frustron vl sge, styrende, behagelgt frustrende samme td. mulghed Vælg, vendt oplev ovlade kke meg mød plads tl, følelsen, d kke hjælp. te vl føre oplevelsen vsnng. e spllrm,ellkanvælgefokusegvepladstls mulghed: kan vælge fokuse s ønske tøven. vælg mest kontakt sdste,. da opft ønsk s kmunke tøven, tl den, følelse okay tøve kke ambton s vegne. Men hvad d vl kan så ske gne hvs ankende spll s trmne. ntv, Hun spørg respond d, ved trmne,menskalværepfekt.sgtl: kme kontakt præstonsangst. Hun vl gne splle vanskelgt, prøve n man kke kend, hvs skal være pfekt Dansk Musktap 2005, 2(2) 11

9 Nels nbal frastarten.ogsvar:såmanopgvhånd.vsdd ldt mærk mg. For te dlemma. Konkten en præms skulle tydelg være pfekt både opgvende samme td, ønsk, ankende annstrument,menkankkevælge.stuonensynesuløselg.. vælg tlbyde mulgheden vælge ovskuelg. vælg tage gør ntv ud fra den eslår ovbevsnng, en spllegel, arbej d meg sangstværesynlgaktvkonfrontendelgenu. te rollen kan være den hjælpeløse. en modovførng, eslår, v får hv `manpul' vælg en klangskål. sg nd te gangen. kan V spll. gøre. Deft Deft to ton skal v skftes tl slut tl fr mprovson. splle en tone Hun ad oplevtrygtsynesslppsgselvløs.isammesesson prøv mod andre tl nstrument, splle trmne. men først næste sesson, Forløb d slås an beskrv en tapeutsk vgtgheden samtale., Stns være opmærk tank nuværende de tema øjeblk Havde valgt mne en øjne me en klasssk hjælp tl holdemåde, få te fokus tolk tydelge s frem. førng, svar ell modstand, havde så sgnal en mplct ov- vsnng ntsubjektve den felt følelse mellem klenten bragte nd tapeuten rumm. For udvde vgtgt, kunne følge proces de veje den følg. gennemgang S slutnng Stns arbejde kpre lghed musktap vl nævne anvendesemploven.essenteltmg, alje, synes meg vgtg. en Inspr llle de tap, relonelle process, udspll sg tle process Stns tank lært øjeblkke værden subte,menbundgrunddentske, måske skellgt udtryk alt ef- stlle. Især når en tap blv vrr te hvad enten de løb samtale ell musk. følge kke Stn an, hvad tegn d, egår. n Forvrrng nyt sk artkel, søgt gve llle ndblk Stns ftende arbejde relonen. råde, gør Penten n andledes, bevæg sg nd mange s relevans musktap. D børt. emn dskusson, kke han/ vrrng, kke kend. kke søg Hvs gøre tllad dres kan kun henvse tl egne ang' fjne den, så gv plads `no- udgvels. arbejd tl læsnng Stns egne en mulg ny ntsubjektv dmenson relonen.far,såkanvære anvende tl Stns håb, mn anvendelse dre teor tank kan nspre an- musktapeut dsse des tl så klnske tlegne vrke sg `talende' muskken, beskrev ek- musktapeut. 12 Dansk Musktap 2005, 2(2)

10 Danel Stn, hans teor des bydnng musktap Ltturlste Bonde, L.O. al. (2001) Musktap: Når ord kke slår tl en håndb musktapens teor prakss Danmark. Århus: Forlag Klm. Buttton, M. (2004) Musc and Meanng. Openng Mnds n the Carng and Healng Professons. Oxd: Radcle Medcal Press, 168p. Daves, A. al. (2002) Musc Thapy and Group Work. Sound Cpany. London: Jessca Kngsley Publshs. de Back, J. (2004) Musc and Psychoss the transton fr sensoral play to muscal m by psychotc pents n a musc thapeutc process. Ph.d. handlng fra den ntnonale skskole Musktap, Aalborg Unvst. Elefant, C. (2002) Enhancng Cmuncon n Grls wth Rt Syndre through Songs n Musc Thapy. Ph.d. handlng fra den ntnonale skskole Musktap, Aalborg Unvst. Erkklä, J. (1997) Muscal Improvson and Drawngs as Tools n the Musc Thapy of Chldren. Nordc Journal of Musc Thapy, 6(2), pp Garred, R. (2004) An Inqury nto the Role of Musc and of Words n Creve Musc Thapy. Ph.d. handlng fra den ntnonale skskole Musktap, Aalborg Unvst. Hadley, S. (Ed.)(2003) Psychodynamc Musc Thapy Case Studes. Glsum, NH: Barcelona Publshs. nbal, N. (1999) The Clent's Potental Thapeutc Insght Assessed through the Ablty to Reect Vbally and Muscally. Nordc Journal of Musc Thapy, vol. 8(1). pp nbal, N. (2001) Prævbal ovførng musktap - kvaltv undsøgelse ovførngsprocess den muskalske ntakton. Ph.d. handlng fra Insttut Musk Musktap, Aalborg Unvst. Holck, U. (2002) `Kmunkalsk' sammenspl musktap. Kvaltve vdeoanalys muskalske gestske ntakton børn bydelge funktonsnedsættels, d børn autsme. Ph.d. handlng fra Insttut Musk Musktap, Aalborg Unvst. Irgens-Møll, I. & Bjg, M. (2004) Postv relonsfarng børn musktap. Dansk Musktap, 1 (4), s Kennar, L.E.O. (2000) Developng Mnds Pholy and Muscalty. The role of theory of development of psonalty and pholy n clncal thnkng llustred by the eect of takng an evolutonary pspectve. Nordc Journal of Musc Thapy, 9(1), pp Lehtonen, K. (1994) Is Musc an Archac Form of Thnkng? Nordc Journal of Musc Thapy, 3(1), pp Moe, T. (2001) Resttuende faktor gruppap psykrske pent bas en modkon Guded Imagy and Musc (GIM). Ph.d. handlng fra Insttut Musk Musktap, Aalborg Unvst. Pavlcevc, M. (1997) Musc thapy n context. London: Jessca Kngsley Publshs. Rolvsjord, R. (1998) Anoth Story about Edward. Nordc Journal of Musc Thapy, 7(2), pp Rolvsjord, R. (2002) Når muskken blr språk. Muskalsk kmunkasjon muskktap - dalektsk pspektv. Oslo: Unpub lag. Schögl, B. (1998) Musc as a Tool n Cmuncons Research. Nordc Journal of Musc Thapy, 7(1), pp Stn, D.N. (1991) Barns Intpsonelle Unvs, København: s Rzels Forlag Stn, D.N. (1997) Modskabskonstallonen, København: s Rzels Forlag Stn, D.N.; Sand, L.W.; Nehum, J.P.; Harrson, A.M.; Lyons-Ruth, K.; Morgan, A.C.; Dansk Musktap 2005, 2(2) 13

11 Nels nbal Brunschwel-Stn, N.; Tronck, E.Z. (1998) Non-Intprve Mechansms n Psychoanalytc Thapy. Intnonal Journal of Psychoanalyss, vol. 79. pp Stn, D.N. (2004) nuværende øjeblk psykotap hvdagslv. København: s Rzels Forlag. Stge, B. (2002) Culture Cented Musc Thapy. Glsum, NH: Barcelona Publcons. Trondalen, G. (2004). Klngende relasjon en musktapstude av sgn- kante øyeblkk muskalsk samspl unge mennesk anoreks. Ph.d. handlng, Norges Muskhøgskole. Walln, N.L.; Mk, B. and Brown, S. (Eds.)(2000) The Orgns of Musc. London: A Bradd Book. Wrangsjö, B. (1994) När själven möts uppstår musk Danel Stns självteor. Nordc Journal of Musc Thapy, 3(2), pp Dansk Musktap 2005, 2(2)

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1.

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1. 47 årg. 2012/2013 SSN 1904-3400 K M E D C Ø B MedcnOrgansonnes Kmunkonsorgan, Årgang 47, Numm 6 - oktob 2014 GENERALFORSAMLNG 10. oktob kl. 17 Stutklubb Dagsor følge tægtne dn mng tæll! STEM 6. oktob dne

Læs mere

LEJLIGHEDEN BEBoErBLaD for BoLIGkoNtorEt I fredericia BLaD Nr. 2 ÅrGaNG 2010

LEJLIGHEDEN BEBoErBLaD for BoLIGkoNtorEt I fredericia BLaD Nr. 2 ÅrGaNG 2010 Blad nr. 2 Årgang 2010 LEJLIGHEDEN Beboblad bolgkontoret Fredca S 23 Nyt hovedbestyrels ved mænne Ls Gregs Flemmng Lorz Else-Mare Gøhns Bt Klndt Ands Ghetto H eftåret dskusson regngs brug Landsbyggefonns

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Hvem vinder årets gyldne pumpe?

Hvem vinder årets gyldne pumpe? 46 årg. 2013/2014 ISSN 19043163 MedcnerOrgansatonernes Kommunkatonsorgan Årgang 46 Nummer 31 28. maj 2014 Den 8. Jul klokken 2005 fejrer v de nye læger! Kom se dem deres fneste puds før de blver sendt

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

2014 i ord og billeder

2014 i ord og billeder 1300 kursst går Ranrs HF & VUC, r har 125 medarbejre. Skolens toårge HF egn sg unge, r vl have en gymnasal uddannelse, mens enkeltfag fagpakk VUC egn sg bå unge voksne med fag fra 9. klasse højeste gymnasale

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

Capital Asset Pricing Modellen

Capital Asset Pricing Modellen Captal Asset Prcng Modellen og det danske aktearked Bachelorprojekt af Thoas Klesdorff Hougaard Vejleder Lone Sauelsen Afleverngsdato.05.006 Erhvervsøkono/HA-uddannelsen Insttut for Safundsvdenskab og

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Kreativt program. - kæledæggen eller møgungen? TEMA: kreative bevægelsesformer. om undervisning på tilvalg i eksamens-

Kreativt program. - kæledæggen eller møgungen? TEMA: kreative bevægelsesformer. om undervisning på tilvalg i eksamens- 37 Krevt prram TEMA: kreve bevægelsesm kæledægg ell møgung? Af Ulla Ws, Freksbg HFkursus At navge kaos? ovvejels Erfarng om unvsnng tlvalg eksams dræt krevt prramdscpln slag tl elem Nle kvaltet t gør arbejde

Læs mere

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden 13. oktober 1994 2. årgang nr. 17 BRYGGEBLADET ARVEN EFTER SOJAKAGEN 300.000 tons forurenet jord skal bortskaffes Mulge deponerngssted e r udpeget Mængden af forurenet jord, som skal fjernes efter Dansk

Læs mere

srå ese Helena Horstedt

srå ese Helena Horstedt II\retrNINreIlE C o utur eteknkker o g ov er d ådge m a teraler er omdrejnngspunkt Helena Hbrstedts stl, som også er kendetegnende for en ny generafon af svenske desgnere. Her er godt desgn nemlg g med

Læs mere

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte CYKELTURE med Grøn Gude Gentofte Kolofon: Cykelture med Grøn Gude Gentofte 3. oplag 2. udgave Oktober 2011 Trykt 4000 eksemplarer Klder: Gentofte Kommune, Slots- og Ejendomsstyrelsen med flere Udvklet

Læs mere

'^^M^^nå. M5^hi. ^^mti

'^^M^^nå. M5^hi. ^^mti '^^M^^nå. M5^h ^^mt r m^ MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENooPFkRIST. XXI EFTERLADTE OPTEGNELSER AF GENERALFISKAL PETER ULDALL DRONNING CAROLINE MATHILDES DEFENSOR GYLDENDALSKE BOGHANDEL

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut.

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. I artiklen beskrives arbejdet i familier der er ramt af en reaktion i forbindelse med graviditet og

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

- Lindvang & Frederiksen -

- Lindvang & Frederiksen - Peter er meget urolig og grænsesøgende i sin opførsel. En dag hvor han deltager i musikterapigruppen spiller han på tromme. Sammen med de andre i gruppen kan han blive i den rytmiske struktur i samspillet.

Læs mere

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015 Resume: Dette bachelor projekt har til formål at belyse problemformuleringen: Hvorledes spiller relationer mellem pædagog og borger med varige nedsatte psykiske funktionsnedsættelser ind på kommunikationen?

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

1. Mundtlig kommunikation

1. Mundtlig kommunikation 1. MUNDTLIG KOMMUNIKATION 9 1. Mundtlig kommunikation Pernille Frisch Introduktion A. Hvad er kommunikation? B. Kommunikationens svære kunst C. Ansvarlig kommunikation D. Transaktionsanalyse E. Konflikthåndtering

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere