Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi"

Transkript

1 Danel Stn, hans teor des bydnng musktap Nels Kandd nbal Aalborg Psykrske musktap, Sygehus. Ph.d., lektor Desuden ved co-studeled Aalborg Unvst Musktapuddannelsen Musktapklnkken Aalborg Unvst. Mal: Resumé: l. Deft Artklen præsentes tag udgangspunkt nle hans teor mø begreb, Danel Stn s ud fra tre sk hans mdværk: Barns ntpsonelle unvs (1991), Modskabskonstellonen (1997) hoved- nuværende øjeblk (2004). Dsse værks relevans musktap børes. Vde belyses bydnngen plttur, d Stns anvend/nddrag arbejd musktapteor Stn klde. ved S slutnng gennemgå gves hvlken eksempl muskta- anvendelse Stns begreb hold tl musktap klnsk prakss psykrsk reg. Indlednng Stn mdl v bedt redaktonen skrve en te artkel tdsskrft Danel ble- Men Stn son, tank 1 denbydnng,hansptryk allførst vl kort beskrve mt ndtap. hls teor opgave ht velkmen: musk- faglge sammenhænge: manden, mødt ham såvel ht opleve stort ham psonlgt sknngssammenhæng udbytte 1995 Første gang hørte Stn tale, var bndelse en endagskonfence lkon. stude hans teorske pub- allede Hlev Sygehus København. var ske tdspunkt kendt st mågaven ved vl ndlednngsvs artkel vælge beskrve løse Stns opnelle vgtgste arbejde Barns Intpso- Unvs (1991), han var aktuelt vgtgste eft nddrage publkon eksempl begreb musktapsknng, dkonstellonen færd udgve ben Modskabs- kæmpe (1997). Stn stod længelse h d nddrag se, dan Stn. vl meg talte audtorum. klarede - samme sne teor en måde, så de Stn den musktapsknng blev anvendt publkon -lttur nplekse:mdledeenlangstrømtank td syntes ståelge uhyre k- genelt. beskrve, Afslutnngsvs ledes selv vl anvendt korte træk de - nærmest ød ud ham. anvend hans tank mt klnske arbejde oplevede Stn ovbevsende uden, være da agtende. han holdt st Samme keynote-edrag oplevelse havde nden psykren. Vdenskongressen burg Musktap Ham- 1Danel N. Stn, (f. 1934), M.D., æresprofessor psykol Geneve Unvst Svejts, lektor psykr Cornell Medcal School. s e-mal adresse : 4 Dansk Musktap 2005, 2(2)

2 Danel Stn, hans teor des bydnng musktap nar I 1996 musktapeut delt Stn Gammel sksem- Slot. H k mulghed præsente Vrå mne ph.d.-projekt. tank ham oplevede bndelse selvfølgelg mt mesten. meg specelt Ved skulle lejlghed holde lærte oplæg Stn mgn,vgtgtladeandre arbejde kræve vde ejskab ens en tank, ste dan, man skrev, udlægges: Stn - var mt me projekt ntess end svare hjælpe mg klare sne han egne blev tank tvvl de., hvad bemærkede, brændte mn sknng, talte var, følgende anekdote: ved navn En meg Jack dygtg drev polt bankrøv vanvd. Da de endelg fangede tl ham, blev røv han du spurgt: alle dsse Jack, k. Htl svarede Jack: Ford ban- ren gav d, pengene tdspunkt!. vældg Hsto- meg opmærk menng nødvendgheden mg: blev, søge hvs dhen, kke man skal pengene sn sknng. Hvs kke gå man død gen opleves sjovt, hvs væsentlg, kke sknn så lave den? - Stns Ovenstående dynamske beskrv måde mt holde ndtryk sg tl vden oensvåbenfremværedefensv sknng. s tlgang tl teor protektonstsk. hans dynamske S tænkemåde an kan eksempel nes hans revson sn gennembruds-teor næv- Barns I den første Intpsonelle udgave ben Unvs fremlægg (1991). Stn argument sn teor blandt selvs an udvklng., selvnemmels lagengvenrækkefølge.dennesestlles udvkles successvt, dvs. lag d sden argument tvvl bl.a. mulgheden Colwn Trewarthen, tsubjektvttlstedealledefrøds- len., n- tag Stn konsekvensen modtag følgende den: I den krtkken revdede udgave rev. ben successve syn delvs koncept te dynamske synes være hold Stns tl kenegn. teor D han tløbende ndes en række revd eksempl vdeudvkl, dan sne sempl egne teor te optræd begreb. hans Aktuelle nyeste b ek- b nuværende `vtalts-aekt' øjeblk (2004), `protonarrve begre- dynamsklgangkankplceanvendelsen enhed' revdes udvkles. Denne v klare ståelsen henvsnng Stns tl hvlke teor, denton kræ- man benytt. Stns teor begreb I World 1985 of udgv the Infant, Stn The d ovsættes Intpsonal dansk Barns ntpsonelle unvs tl Ben udgør en mlepæl udvklngspsykolsk dannelse: psykoanalytsk teorgende Stn syn mår dannelsen opstlle barns sammenhænnemmelse, d ntegr den nyeste selvrske sknng analytsk udvklngssyn. empns psykske ytt udvklng teorske fra fokus syn bar- ndre' tl fokus ` ntaktonelle'. ` Kvalten s gvels ntaktonen blv gørende mellem barn vklngen barns selvnemmelse udlonsmåde. te skft ndehold så re- en krtk den klasssk analytske ob- Dansk Musktap 2005, 2(2) 5

3 Nels nbal jektrelonsteorske (Se Stn 1991, kap. 10). udvklngsståelse. nyt Stn udvklngspsykolsk ntroduc baggrund syn spædbarn: h barn central stand hans tl hypotese realtsteste., Denne spæd- hypotese tonelle udvklngspsykolske står modsætnng tl opftelse den trad- spædbarn prmært styr ubevdste. vgtgste Ud fra begreb, mn vurdng, Stn nle præsent de `prævbalt', Barns ntpsonelle `relonsdæn', unvs følgende: tsaekt', `RIG'' (repræsenton `vtal- ntakton, d blev genals), `selvnemmels' selv',`subjektvtselv'`vbaltselv'),`m- plct (`gryende selv', `knenng' `selv--anden eksplct vden', `aektv selv--anden'. stemmgådybdendssebegreb. lgg uden artkels ram- henvs d kan hentes ste tl mn pdf-l ph.d.-handlng, adresse: følgende hannbal/. Se kaptel 3-5. vede Stn oplevels argument (expences) desuden grundlag, le- mønst, de kke-bevdste barn (mplctte) dann. Dsse relonelle vedrør måd have sg mønstre andre spll nd alt fra regulng selv dele ndre ndre oplevels følelseslv tl andre. oplevelsen fasænknng S n (den nyt orale, skrv gentale, Stn fallske Freuds barns ødpale udvklng fase), fokus sn selvnemmelse ste argument dtl knyttede, relonsdæn. ledes dsse selvnemmels Stn sætt des være relonsdæn aktve lv gennem. t- Hvt relonsdæne kenegn ved 6 Dansk Musktap 2005, 2(2) sn. speckke H km måde successve ntage nd andre. I ste fas udvkles selvnemmelsne blle de succesvt, prævbale selvnemmels lag lag. Og dtve hele lv. De tlhør d mplctte ak- bevdstheden. bevdsthedråde d uden Stn den prævbale tydelggør lgeledes, bevdsthed hvad d oplevemåde, sk førnyekmunkvemulghed,så når barn tlegn sg spr. Spr nngsdannelse, skabe fællesmenng, mulgheden fælles byd- en hstore st eg lv. Men skabe tveægg sværd. drv så en kle nd mellem neloplevelse:denleves,denre- præsentes to samtdge m ntpsovbale relonsdæn vbalt (bd. blv s. 171). me De præ- mndre utlgængelge ell mplctte. Spr ell vrkelge, en tendens mens tl andre blve typ opft oplevels fremgøres. skrv vde: D (spr) tale ytt splt. Stn relngen nd upsonlge så strakte nveau, lgg mplct spr, abtane dvs. nveau, bort fra karakts psonlge de andre sponlnsgråd (bd. s. 171). Forløb re- kvens udvklng den kke psonlge ordentlgt, udvklng konseftende d rsko udvklng - kke-ntegr selv større ell mndre grad. Lgeledes hvad d organs opstll Stn vores en farngsdannelse. vgtg tese tydnng tal dannelsen vtaltsaektnes ndre repræsenton. be- tlstande, ntensten barn oplev, de handlng gørende. For eksempel oplevelsen d blve - løft, : dan, spse, lege osv. meg Den ell måde, n ldt, sk no-

4 Danel Stn, hans teor des bydnng musktap g tl genalsede egår. Dsse repræsenton levede oplevels blv d have andre, måden må- beskrve proces ny. Den hedonstske ces, 2 men tone tllægges så kke bydnng samme motvende pro- bydnng (lyst/ulyst) tdlge. skrve Dsse kke-sprlg teor gv ntakton mulghed således be- menhæng. beskrve anvendte process Stns muskalsk prævbale sam- begreb kalsk ntakton tl undsøge mt ph.d.-projekt beskrve (nbal mus- st ph.d.-projekt 2001), Ulla Holck ntakton anvendte `Kmunkalsk'samsplmusktap(Holck,2002). Stn Begreb skrv, dan aektv barn stemnng, udvkl en d ntsubjektv begeledes hyppgt vden anvendt dele musktapsammenhænge. følels, l- Constellon I 1995 udgav ovs Stn tl The dansk Mothhood han dels udvkl en teor 1997, blve mor, lng dels mødre beskrv børn. tapeutsk Stn gør behanddelgt, når en kvnde blv gravd, ændres ty- en nurlg s proces, psyke fundamentalt. vrk den te tapeutske pens tema. dagsorden Stn vdeudvkl ændre fokus ta- b vs tank specelt fra Barns hold Intpsonelle tl, dan barn Un- udvkl ntroduc sne bl.a. ndre begreb repræsenton. `proto-narrve enhed', tve følelsesmd beskrv, ledes meg de aek- n egår - blv tl skema, dan ldt narrv, `v---andre'. d d tale anvend en slags or tællng - men en sprløs tællng, - den benævnes proto-narrv. 2Hedonstsk: lyststyr De barns vrkelge selvoplevelse epsod, d lgg dannelse tl grund dre repræsenton, daglgdagens små n- `hstorske' mærke følelsen løb. sult, F.eks. gve udtryk hstoren følelse, eltfaldesøvneftfølgende.hsåvel deft få n spse eventu- plot dsse element, en dramsk d følge spændngslnje. Stn grundlag farng vores. måde Et barns organse første år oplevels utallge sådanne proto-narrv. bges følge regule Stn egne ud fra følels, dsse, opleve barns sg evne selv tl dele (Ibd, s.117). oplevelse andre udvkles For børn tapeut behandlng, d mødre ben meg mødre levant. S før nævnt beskrv han psykske re- han andrng beskrv lgeledes hos den gravde hvlke skellge kvnde måd, proces. man kan arbejde ansku tapeutsk tapen system, man kan kme nd ad skellge veje. Man kan eksempel arbejde - (den modens dynamske repræsenton tlgang), man kan sn arbejde mor mor-barn-tapeut), `system`( eksempel optræd mor-barn ell tapeutske rum ell man kan arbejde tapeut-klent-relonen. dalen nddrag Stn sn ph.d.-handlng Bl.a. Gro Tron- tl blkke analyse musktap beskrvelse (Trondalen, sgnkante 2004). øje- fra I Stn 2004 udk nuværende den eløbgt øjeblk seneste (2004), b oprndelgt: chothapyandevydaylfe,ov- s The Present Ment n Psysteds tl dansk te blad, lge Ben ndhol anmeldes beskrves an- så nærme brnges te ntvew blad. Ben Stn, kon Dansk Musktap 2005, 2(2) 7

5 Nels nbal gl Stn allede de talte tank psykotap, Gl. Vrå Slot Stn talte ved lejlghed bydnngen res: vtaltsaekt tydelggø- dskut en arbejdsgruppe, spørgsmål kal : CPSG Hvad 3, d pents stenen vtaltsaekt beskrves grundporale tl ståelsen øjeblks tem-, vgtgste de husk oplevelse psykotap? bydnngsfuldt?. Hvad du dynamk. Prøv stlle dg, te s fyrværk. Denne oplevelse Gruppen `den rgtge k tolknng', frem tl, folk husk, ofte kke men (ofte) øjeblk en temporal dynamk, d rakten vl være stgende ntenst mens dmod klenten ofte træd stuon, ud rollne tapeuten sprng stg ndtl klmaks, den en m autentsk møde. far dng'. luften så sluttes `spæntvedynamkøjeblk;ennarrv te eksempel den aekgruppen På baggrund CPSG nå dsse frem tank tl en model, arbejds- skft. struktur ndehold vtale aektve handl kke-tolkelge dele en tapeutsk d fektv Alle øjeblkke ndehold en sådan - mndre dynamk. bydnng. Nle vgtge, andre skrv proces(stn 1996 dsse al. bestående 1998). Stn to be- relonen: lag frskende Saml kan sges, ben gv - a) sonelle eksplctte lag d ndehold lag, ell `, ntpces nyt syn den tapeutske pro- ' v tal lnjne'. sætt fokus alt d sk `mellem nd, Stns tankegange rap, mange måd relevante muskte- b) jektve mplctte lag, d lag, ndehold ell måd, ntsub- kan da muskalsk ntakton menngsfuldt tal,samtdgt v foldes ovsættes tl begrebsappar, skken, ud. Meg, d aktves mu- karakt d kan deles en handlng, hvad kkænkov,mensvgør,menbare nop mplct vden. N v gør. tskkontekstmenngsfuldtbeskrves- fektve Lgeledes kan musk en musktapeublk Stns (2004) seneste ndehold b en ftende nuværende øjeskrvelse,hva`nu',danopstår, be- h kontur en narrv struktur; denværesammenmuskken,n- dehold tælles n relonen måken bydnng struktures osv. kke ståelsen mndst hvlrapeutske process. Stn optag te- vtale aektve skellge skft. grad ntenst skellen mellem opleve n så tale balsng oplevede. dentsk I hans tmnol tale n v- sk,denstanddstanc d dsse Endelgt styrkes argument lade fældestykkd.følgestnkke process blve tavse, hvt tl- hold tl den oprndelge oplevelse. altd Stn I vde nuværende sne begreb. øjeblk Ikke arbejd vbalse nødvendgt hændels ell vbal hensgtsmæssgt tap(stn, mndst 2004). musktap En tese psykren. men Mn så egen gæld farng 3The Boston Change Process Study Group (CPSG), nævnt alfabsk rækkefølge: Nada Bruschwel- Stn, Alexandra M. Harrson, Karlen Lyons-Ruth, Alexand C. Morgan, Jemy P. Nahum, Lous W. Sand, Danel N. Stn Edward Z. Tronck. Se bl.a. Stn al (1998) 8 Dansk Musktap 2005, 2(2)

6 Danel Stn, hans teor des bydnng musktap fra nes psykren mndre nødvendg,, vbalsng når klenten kan blev sykemåde, kendt mens klent, muskkens d tapeutske kke kend ell vr- kend peutske, de behøv muskalske vbalsng process få tanng ud dsse. melkon men, bdrag Stn væsentlgt krt tl sne musktapteoren. pubbale ntaktonsfelt Kortlægnngen den prævbale prævlevemåde samt ntegronen dsse teor op- psykotapeutskprakssstorværd vores peutske måde process beskrve. te stå måske musktaden psykrske råde, børnesær n- udvklngrå samt al musktap t mod øvrge prmære klentgrupp, relonskpenc fokus r- den grundlæggende relonelle dynamk. Anvendelse musktapltturen Stn nden Stn ovenstående, allede, vær anvendt ttgt nævnt nden handlng musktapsknngen. anvend hans teor Nle prmære tolknngskontekst (nbal, 2001; dre nddrag Holck, 2002, hans teor Trondalen, me 2004), sekundært an- ell 2002;Gred,2004;deBack,2004).Forsknngrådne kmentende (Moe, 2001; Elefant, bal, 2001; Moe 2001; dækk de psykr Back, 2004 (n- Trondalen, 2004) børn bydelge funktonsnedsættels (Holck, 2002; Elefant, 2004). 2002) samt musktapteor (Gred, udgvels Stns teor musktap: ses så anvendt H skal andre nævnes Pavlcevc (1997), d den kort ste nddrag Stn ndplac hans teor før- Bonde en musktapeutsk al. (2001) gør. kontekst, lge vendt Stn ses refence hele en tag række hyppgt andre budgvels an- Rolvsjord (2002); de sene Daves år (Buttton al. (2004); Stge, (2002), Hadley, (2003); Walln (2002); al. (2000)), lge d refes tl ham (Erkklä dvse tdsskrftsartkl (1997), nbal (1999), musktap Møll Bjg, 2004, Kennar(2000), Irgenstonen, (1994), Rolvsjord (1998), Schögl Leh- (1998) Wrangsjö (1994)). række musktapeut samlede ndtryk opft, Stns en lang greb teor bgende vedkmende be- d så krtske musktapteoren. røst: Lef Edward D Ottesen ste Kennar eløbg, stødt den, første grundlæggende ene- genelt krtsk hold ndstll tl den ov dynamske Stn teor an, tænkemåde. d manglende Kennar men vdenskabelg blandt dybe evdens sg Stns Kennars teor. ovvejels, Ønsk man henvse tl dskussonsum Nordc vl (http://www.hsf.no/njmt/ndex.ss). Journal of Musc Thapy's hjemmesde Dansk Musktap 2005, 2(2) 9

7 Nels nbal Mn anvendelse Stn klnsk prakss nden psykren prsent casevgnt Kneselv subjektvt selv musktap En vbaltapgrundordmoblsngsbesvær.hunendagnose kvnde henvses tl musktap, da kke mår arbejde psonlghedsstyrraektvustabltype.hunenmeg lavselvfølelsevendallefrustronmodsgselv.teudløs ofte selvskadende adfærd. Da søg kontakt mød henvend blv mg hurtgt tl, konfront blv, uskk når selv, kan d kke mule sg havn frustron en stor sg følelse umage utlstrækkelghed. samarbejde, men te meg sk så selvkrtsk. muskken. Stuonen Hun gør synes sg n fastlåst. jektvt. tydelgt At udtrykke dele grundlæggende n, næsten problem umulgt ntsub- Tl gengæld synes kontakt sne egne ndre nemmels. (kneselv). udtryk ndehold te genkendelge kan så høres nvarante muskken. struktur, Hendes så muskalske dlnj antydnng puls. Tl gengæld næsten umulgt melo- være aktv ntsubjektve råde. Hun deltag kke aktvt hvaddkandelesmellemos.hendesmådeværedenmuskalske handlngen dan muskken skal lyde d kke andre vl relon møde vrk. te s egår negve mplct. ventnng Hvs tl måden msk meg svag lav en muskalsk ramme, kan holde dyna- sg selv, men så snart blv mndste tydelg spejl fokus mg, mst st fokus st eg udtryk. te før frustron, d da tror vs sg, uegn tl musktap. angst kke være tydelgt god nok, h udstllngsvndue tale ovførngsmale, dsse konkt. muskken Ud fra blv te pspektv udgangspunkt tydelgt, når skal kontakt sg selv fung blv end når en regulende arbejd anden(selv kontakt anden), ntsubjektv mndre udvekslng. konktfyldt skkens tapeutske funkton starten løb funge Mu- sted, kan undsøge udtrykke st ndre, uden skulle have lykkedes fokus den anden. efthånden. te Langt selvsagt svært opbygges, en allance men d udvkles en nye relon nye repræsenton, kke 10 Dansk Musktap 2005, 2(2)

8 Danel Stn, hans teor des bydnng musktap vent s evne krtk tl ntsubjektv tør mærke sg handlng selv. Mod slutnngen relonen løb uden muskken sg selv blev ntakton. markant ændr. Hun ovvældes Hun kan kke skfte mellem negve fokus tank eksblt følels når blve `kke bår lyd ov godt', s kke vbale mndst udtryk. synes Hun blv nye me talende, begynd reekte me nuanc. Stns dels begreb en måde kneselv stå s ntsubjektvt manglende relonelle selv anvendes kpencedelstldentemellemressourcekonktråd h 4 4 For ydlge nmon henvs tl mn ph.d. handlng, d kan hentes nt følgende adresse: hannbal/. Nuværende Øjeblk udgangspunkt beskrvelse den tapeutske proces. En musktap yngre kvnde ndled bordlne sge, psonlghedsstyrrelse egentlg helst km vlle splle tl vl, trmesætt. men ved kke, Hun tæll magt te,. Implct d undsøg n gne vl dele følelsen ' tøve'. Hendes passvt, dependens en del s almene problemstllng. Hun veksl mellem ved andre føle bestemm. tryghed ved Hun føl andre sg tag trukk ov, rundt føle manegen. frustron vl sge, styrende, behagelgt frustrende samme td. mulghed Vælg, vendt oplev ovlade kke meg mød plads tl, følelsen, d kke hjælp. te vl føre oplevelsen vsnng. e spllrm,ellkanvælgefokusegvepladstls mulghed: kan vælge fokuse s ønske tøven. vælg mest kontakt sdste,. da opft ønsk s kmunke tøven, tl den, følelse okay tøve kke ambton s vegne. Men hvad d vl kan så ske gne hvs ankende spll s trmne. ntv, Hun spørg respond d, ved trmne,menskalværepfekt.sgtl: kme kontakt præstonsangst. Hun vl gne splle vanskelgt, prøve n man kke kend, hvs skal være pfekt Dansk Musktap 2005, 2(2) 11

9 Nels nbal frastarten.ogsvar:såmanopgvhånd.vsdd ldt mærk mg. For te dlemma. Konkten en præms skulle tydelg være pfekt både opgvende samme td, ønsk, ankende annstrument,menkankkevælge.stuonensynesuløselg.. vælg tlbyde mulgheden vælge ovskuelg. vælg tage gør ntv ud fra den eslår ovbevsnng, en spllegel, arbej d meg sangstværesynlgaktvkonfrontendelgenu. te rollen kan være den hjælpeløse. en modovførng, eslår, v får hv `manpul' vælg en klangskål. sg nd te gangen. kan V spll. gøre. Deft Deft to ton skal v skftes tl slut tl fr mprovson. splle en tone Hun ad oplevtrygtsynesslppsgselvløs.isammesesson prøv mod andre tl nstrument, splle trmne. men først næste sesson, Forløb d slås an beskrv en tapeutsk vgtgheden samtale., Stns være opmærk tank nuværende de tema øjeblk Havde valgt mne en øjne me en klasssk hjælp tl holdemåde, få te fokus tolk tydelge s frem. førng, svar ell modstand, havde så sgnal en mplct ov- vsnng ntsubjektve den felt følelse mellem klenten bragte nd tapeuten rumm. For udvde vgtgt, kunne følge proces de veje den følg. gennemgang S slutnng Stns arbejde kpre lghed musktap vl nævne anvendesemploven.essenteltmg, alje, synes meg vgtg. en Inspr llle de tap, relonelle process, udspll sg tle process Stns tank lært øjeblkke værden subte,menbundgrunddentske, måske skellgt udtryk alt ef- stlle. Især når en tap blv vrr te hvad enten de løb samtale ell musk. følge kke Stn an, hvad tegn d, egår. n Forvrrng nyt sk artkel, søgt gve llle ndblk Stns ftende arbejde relonen. råde, gør Penten n andledes, bevæg sg nd mange s relevans musktap. D børt. emn dskusson, kke han/ vrrng, kke kend. kke søg Hvs gøre tllad dres kan kun henvse tl egne ang' fjne den, så gv plads `no- udgvels. arbejd tl læsnng Stns egne en mulg ny ntsubjektv dmenson relonen.far,såkanvære anvende tl Stns håb, mn anvendelse dre teor tank kan nspre an- musktapeut dsse des tl så klnske tlegne vrke sg `talende' muskken, beskrev ek- musktapeut. 12 Dansk Musktap 2005, 2(2)

10 Danel Stn, hans teor des bydnng musktap Ltturlste Bonde, L.O. al. (2001) Musktap: Når ord kke slår tl en håndb musktapens teor prakss Danmark. Århus: Forlag Klm. Buttton, M. (2004) Musc and Meanng. Openng Mnds n the Carng and Healng Professons. Oxd: Radcle Medcal Press, 168p. Daves, A. al. (2002) Musc Thapy and Group Work. Sound Cpany. London: Jessca Kngsley Publshs. de Back, J. (2004) Musc and Psychoss the transton fr sensoral play to muscal m by psychotc pents n a musc thapeutc process. Ph.d. handlng fra den ntnonale skskole Musktap, Aalborg Unvst. Elefant, C. (2002) Enhancng Cmuncon n Grls wth Rt Syndre through Songs n Musc Thapy. Ph.d. handlng fra den ntnonale skskole Musktap, Aalborg Unvst. Erkklä, J. (1997) Muscal Improvson and Drawngs as Tools n the Musc Thapy of Chldren. Nordc Journal of Musc Thapy, 6(2), pp Garred, R. (2004) An Inqury nto the Role of Musc and of Words n Creve Musc Thapy. Ph.d. handlng fra den ntnonale skskole Musktap, Aalborg Unvst. Hadley, S. (Ed.)(2003) Psychodynamc Musc Thapy Case Studes. Glsum, NH: Barcelona Publshs. nbal, N. (1999) The Clent's Potental Thapeutc Insght Assessed through the Ablty to Reect Vbally and Muscally. Nordc Journal of Musc Thapy, vol. 8(1). pp nbal, N. (2001) Prævbal ovførng musktap - kvaltv undsøgelse ovførngsprocess den muskalske ntakton. Ph.d. handlng fra Insttut Musk Musktap, Aalborg Unvst. Holck, U. (2002) `Kmunkalsk' sammenspl musktap. Kvaltve vdeoanalys muskalske gestske ntakton børn bydelge funktonsnedsættels, d børn autsme. Ph.d. handlng fra Insttut Musk Musktap, Aalborg Unvst. Irgens-Møll, I. & Bjg, M. (2004) Postv relonsfarng børn musktap. Dansk Musktap, 1 (4), s Kennar, L.E.O. (2000) Developng Mnds Pholy and Muscalty. The role of theory of development of psonalty and pholy n clncal thnkng llustred by the eect of takng an evolutonary pspectve. Nordc Journal of Musc Thapy, 9(1), pp Lehtonen, K. (1994) Is Musc an Archac Form of Thnkng? Nordc Journal of Musc Thapy, 3(1), pp Moe, T. (2001) Resttuende faktor gruppap psykrske pent bas en modkon Guded Imagy and Musc (GIM). Ph.d. handlng fra Insttut Musk Musktap, Aalborg Unvst. Pavlcevc, M. (1997) Musc thapy n context. London: Jessca Kngsley Publshs. Rolvsjord, R. (1998) Anoth Story about Edward. Nordc Journal of Musc Thapy, 7(2), pp Rolvsjord, R. (2002) Når muskken blr språk. Muskalsk kmunkasjon muskktap - dalektsk pspektv. Oslo: Unpub lag. Schögl, B. (1998) Musc as a Tool n Cmuncons Research. Nordc Journal of Musc Thapy, 7(1), pp Stn, D.N. (1991) Barns Intpsonelle Unvs, København: s Rzels Forlag Stn, D.N. (1997) Modskabskonstallonen, København: s Rzels Forlag Stn, D.N.; Sand, L.W.; Nehum, J.P.; Harrson, A.M.; Lyons-Ruth, K.; Morgan, A.C.; Dansk Musktap 2005, 2(2) 13

11 Nels nbal Brunschwel-Stn, N.; Tronck, E.Z. (1998) Non-Intprve Mechansms n Psychoanalytc Thapy. Intnonal Journal of Psychoanalyss, vol. 79. pp Stn, D.N. (2004) nuværende øjeblk psykotap hvdagslv. København: s Rzels Forlag. Stge, B. (2002) Culture Cented Musc Thapy. Glsum, NH: Barcelona Publcons. Trondalen, G. (2004). Klngende relasjon en musktapstude av sgn- kante øyeblkk muskalsk samspl unge mennesk anoreks. Ph.d. handlng, Norges Muskhøgskole. Walln, N.L.; Mk, B. and Brown, S. (Eds.)(2000) The Orgns of Musc. London: A Bradd Book. Wrangsjö, B. (1994) När själven möts uppstår musk Danel Stns självteor. Nordc Journal of Musc Thapy, 3(2), pp Dansk Musktap 2005, 2(2)

Indholdsfortegnelse. Forord 2 Redaktionen. Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi 4 Niels Hannibal

Indholdsfortegnelse. Forord 2 Redaktionen. Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi 4 Niels Hannibal Indholdstegnelse Forord 2 Redakton Danel Stn, hans teor des bydnng musktap 4 Nels Hannbal De nuvrde jeblkke 15 Intvew Danel Stn. Af Ire Chrstans Musktapeutske tlbud tl voksne udvklngshme 22 Elzabh Schwartz

Læs mere

De nuvrende jeblikke. Om interviewet. et interview med Daniel Stern.

De nuvrende jeblikke. Om interviewet. et interview med Daniel Stern. nuvr jeblkke Ba fa tlvrels adgang tl bestemt psykotap td: udfold `nuvr sg mellem jeblkke', td nu. hovemn Tapeut ntvew Danel Stn. Ire Cand.psych., Chrstans Psykol Nyt adjunkt februar 2005 Danmarks (2005,

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

TNS Gallup - Public Ishøj kommune Borgerservice

TNS Gallup - Public Ishøj kommune Borgerservice TNS Gallup - Publc kommune Borgsvce Borgpanel, 1. undsøgelse 2009 Publc Meto Målgruppe: Borge kommune Meto: Intnetbaset undsøgelse (CAWI) Stkprøvestørrelse: 437 borge Undsøgelsen gennemført pon 16. jun-2.

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Pionerserien { Sren M uhlhausen

Pionerserien { Sren M uhlhausen Pons { Sr M uhlhaus Sr M uhlhaus { aktv mdl musktap specalpdagkk Elzabh Schwartz Fysotapeut, musk, lem bestyrels DFMT Kontakt: elzabh.mal@gmal.c Sr M uhlhaus Sør son, Radosymfonorkestr. Mühlhaus 1953 Heft

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Socialdemokraterne i Ishøj

Socialdemokraterne i Ishøj Bladredaktonen: Bladredakton: ansvarshavende e-mal: 2xbjre@shoejby.dk Tlf. 32 84 56 65 ansvarshavende e-mal: 2xbjre@shoejby.dk Tlf.: 32 84 56 65 Ole Bjørstorp e-mal: obj@shoj.dk Tlf.: 43 99 68 44 Ole Bjørstorp

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Region Hovedstaden. Kvalitetspris 2011

Region Hovedstaden. Kvalitetspris 2011 Regon Hovedstaden Kvaltetsprs 2011 Kvaltetsprs 2011 Indhold Forord ved Helle Ulrchsen, Regonsdrektør... 4 Kvaltets-prs 2011 Bspebjg Hosptal ESBL Intventonsprojektet... 6 Bspebjg Hosptal Ortrsk sengesnt...

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori Afdelngen for erhvervsrettet voksen Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mal uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejlednng tl udarbejdelse forandrngsteor 1. Udarbejdelse

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an ;..... ' an IWMMh f,, N DEI STJERNE Jul 1972 121. Årgang Nummer 7 I det fængsel dag de langt Guds stedet stedet krg Nummer Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE WILLIAM H. BENNETT, assstent tl De Tolvs Råd

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist?

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist? ARBEJDER ER I ENHVER KÆMPE SIG FORSØGER DER SYNDIKALIST, EN DER AT UD betragt d klassske syndkalsme stll spørgsmålet, hvorvdt tl fnton s se tds arbejdskampe E. J. Af Hobsbawm d Hobsbawm E. J. ds d kvasrevolut,

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Typografi & ombrydning

Typografi & ombrydning Typr & brydnng Regørelse Typr & brydnng Opgav Blledtekst te fktv opgave, d består to opslag tre artkl d handl socale. Artklne fun rapport socale albranch. Dagrammet første opslag lavet Illustror, udgangspunkt

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter Kpetenceråde Efter klassetrn Efter 7. klassetrn Efter 9. klassetrn Mundtlg deltage korte og enkle samtaler konkrete hverdagsemner på deltage kortere samtaler og gve korte, fremstllnger af almndelge stuatoner

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj I IEL D, & A /74 : - : 1tr 34 1. I stj Foto: Mkkel H.A. d ek andsdelsholdenes fo mål: Landsdelsholdene har tl formål at samle gymnaster og nstruktører fra desforenngens lokalforennger: for at nsprere og

Læs mere

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9 B BLIK L I K OG R RØR Ø R OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Syddanmark Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Nr. 41 Novemb 2013 Årg. 12

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Ny behandlingsform på vej frem

Ny behandlingsform på vej frem chokbølg Ny behandlngsm vej frem Chokbølgap være altnv tl krurgske ndgreb, m d gl danske undsøgels effekt AF FYSIOTERAPEUT MIKKEL ORRY AMBY FOTO LARS HORN, behandlng, extracorporeal lthotrpsy shock kært

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Krkeblad Krkelg vejvser Vestre krke Graver krketjener: Morten Gert Hansen Krkevej 18, 7560 tlf. 21 20 27 43 mal: hjermvkrkegaard@gmal.com Snepræst: Jonas Serner-Pedersen Krkevej 9, 7560 tlf. 97 46 41 14

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger:

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger: RHEINLÆNDER-POLKA. På Læsø kaldes dansen en jysk-fynsk. I Jylland bruger man udtrykket "en fynbo". Her på Fyn sger v en rhenlænder-polka - hvad mon dansen hedder rhen-landet? Dansen går march-tempo. På

Læs mere

Kvalitet af indsendte måledata

Kvalitet af indsendte måledata Notat ELT2004-112 Aktørafregg Dato: 23. aprl 2004 Sagsr.: 5584 Dok.r.: 185972 v1 Referece: NIF/AFJ Kvaltet af dsedte måledata I Damark er det etvrksomhederes opgave at måle slutforbrug, produkto og udvekslg

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141 Hovedgård Skole... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 5 Indsatsområder og resultater... 5 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 8 ndsatsområder...

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 PP RolleProfl RolleProfl tllng: Regnskabschef Afdelng: rft Vrksomhed: Navnløs A/ Evalueret af: Bogholdergruppen 9.0.009 enne rapport er udleveret af: IOVER A/ Telegade K - 0 Taastrup Tlf. + 0 Person Profl

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

Udgivet af Steelcon A/S. Udsendes til vore kunder og forretningspartnere. Steelcon News på engelsk og dansk kan ses på www.steelcon.

Udgivet af Steelcon A/S. Udsendes til vore kunder og forretningspartnere. Steelcon News på engelsk og dansk kan ses på www.steelcon. NEWS NEWS NEWS. kvartal 0 Udgv A/S. Udss kund rnngstne. gelsk www.elcon.c Gelt Godt år! vklng/fretd vklng/fretd Gelt s vson n chneys s vson ønsk arbej, s s vson vson s n n n chneys chneys chneys før, t

Læs mere

SYGEPTEJE AFHÆI{GER. TItI.il)

SYGEPTEJE AFHÆI{GER. TItI.il) SYGEPI.EJE W AF ANETTE REINHOLD, CAND.CUR., OG KATE DYBDAL, SIUD.CUR.. ILLUSTRATION: BODIL MOTICH SYGEPTEJE AFHÆI{GER TItI.l) J6 Gensd,g tlld mellem pøt,ent og sygeplejerske erkke en selufølge, men den

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

D 20686 E. m:.\ S I II IC N I. lust 1967-116. Årgang

D 20686 E. m:.\ S I II IC N I. lust 1967-116. Årgang m:.\ D 20686 E S I II IC N I lust 1967-116. Årgang August vore I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 6 1967 116. Årg. INDHOLD Det onde dage og en advarsel

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii ORGINAL EKS~MPL4R dåto 1r~17-2t/, -~ 9 LDk4II~PL11~N~. ft 12. w~dvut~ n~kkaj~1o.n,jrw MHRJIFFtE1~~BY, NARIH1ER k~ummune M...t... O~ Indholdsfortegnelse Sde REDEGØRELSE Generelt Lokalpanens område Lokapanens

Læs mere

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116.

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116. MAJ 116. DEN NR. 3 STJERNE 1967 ÅRG. D 20 686 E hmlen. I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3- Maj 1967-116. Arg. INDHOLD Det ædleste kald lvet. Af Præsdent

Læs mere

Become the new MOK-intern!

Become the new MOK-intern! Nr 11 17. nov. 43. Årg. 2010/2011 ISSN 1904-3163 Become the new MOK-ntern! MOK søger en ny "ntern", som efter at have gennemført det ntensve "ntern-program", vl være blandt verdens bedste tl at MOK'e!

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag Afdelng for Epdemolog Afdelng for Bostatstk 6. SEESTER Epdemolog og Bostatstk Opgaver tl 3. uge, fredag Data tl denne opgave stammer fra. Bland: An Introducton to edcal Statstcs (Exercse 11E ). V har hentet

Læs mere

KLIK ind på www.hakoah.dk

KLIK ind på www.hakoah.dk jublæumsskrft 1 1 1 2 INDHOLD INDHOLD JUBILÆUMSSKRIFT JUBILÆUMSSKRIFT KLIK nd på www.hakoah.dk KLIK nd på www.hakoah.dk 4 INDLEDNING 4 INDLEDNING 5 EN HILSEN FRA 5 HAKOAHS FORMAND EN HILSEN FRA - MARTIN

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere