Naturterapi en praksisberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturterapi en praksisberetning"

Transkript

1 Naturterapi en praksisberetning Af Lasse Thomas Edlev I denne artikel vil jeg give et eksempel på, hvordan naturterapi kan gribes an i praksis. Helt særlige omstændigheder har gjort det muligt at præsentere et indblik i en klientens terapeutiske proces. Klienten hedder Hanne Skov, er 48 år, bor i Sønderjylland og arbejder til hverdag i skiftehold på et mejeri. Efter at have læst udkastet til artiklen ønskede Hanne ikke være anonym, for, som hun skrev, Jeg har ikke noget problem med at blive genkendt. Jeg syntes kun det er fantastisk, hvis jeg på nogen måde kan være med til at inspirere andre til at prøve denne form for terapi. Samtidig kan det måske være med til at fremme forståelsen for naturen og dens fantastiske egenskaber også på dette punkt. Artiklen er en slags reportage fra en terapeutisk session på fire timer i naturen. Oplevelsen af forløbet nedskrev Hanne og jeg uafhængigt af hinanden. Som klient fokuserede Hanne på sine personlige oplevelser og den proces, som naturterapien satte i gang hos hende. Som terapeut dokumenterede jeg forløbet ved at tage noter undervejs og fotografere de naturscenarier, vi under turen dvælede ved, iagttog og samtalede om. Den empiri, jeg således indsamlede, renskrev jeg umiddelbart efter forløbet, hvorefter jeg lagde den i skuffen en tid. Anderledes gjorde Hanne, idet hun satte sig for at føre logbog i tiden, der fulgte. I logbogen noterede hun sine erindringer og beskrev sin løbende proces. Bortset fra, at Hanne straks fik tilsendt kopier af

2 2 de fotografier, jeg tog undervejs, så udvekslede vi først vores respektive materialer tre måneder senere. Udsættelsen skete for at give Hanne behørig tid til uforstyrret at kunne bearbejde sine oplevelser. Det var interessant den dag, da vi tilsendte hinanden vores skriverier og kunne sammenholde de forskellige iagttagelser og oplevelse, vi hver især havde hæftet os ved. Udvekslingen gav anledning til en tankevækkende mailkorrespondance, hvor vi stillede hinanden uddybende spørgsmål. Hanne valgte at lægge sit materiale til grund for en eksamensopgave på HEG (Human Education Group), mens jeg med denne artikel har benyttet lejligheden til at beskrive betydningen af naturterapi ud fra såvel en terapeuts som en klients perspektiv. At finde sit sted En skyet og blæsende søndag morgen i november skal det så være. Hanne pakker sin lille bil med støvler og varmt overtøj og kører over Fyn til Røsnæs, hvor vi har aftalt at mødes ved min lille træhytte, der er smukt beliggende i et kuperet landskab direkte ud til overdrev, skrænter og stand ved Kalundborg Fjord. Da Hanne ankommer, viser jeg hende rundt på min naturgrund og beder hende udpeget det sted, hvor hun har mest lyst til, at vi indledningsvis slår os ned. Det må du bestemme, siger hun høfligt, som en anden hensynsfuld gæst, der ikke vil være til unødigt besvær. Det er faktisk din første opgave i dag, svarer jeg. Du skal mærke godt efter, hvor du har det bedst med, at vi sætter os. Finde et sted, hvor du føler dig rigtig tilpas, hvor du kan trække vejret dybt og lande efter din lange køretur. Imens laver jeg os en kop te. Jeg trækker mig for en stund tilbage og lader Hanne selv vælge sit sted. Denne opgave kræver, at man giver sig tid og ro til at mærke sin fysiske krop og dens behov samtidig med, at man åbner sig for at fornemme kvaliteten i de sanseindtryk, der byder sig til i de forskellige miljøer. Man kan sige, at det er en øvelse i at ankomme til et nyt sted og få sig selv helt med. Hanne kaster sig fuldt og helt ind i opgaven, og går på egen hånd stille rundt og fornemmer, hvordan det føles at sidde i hytten, i shelteret, i gårdhaven og ved havedammen. Da jeg kommer ud med den dampende te, har hun bestemt sig for terrassen, selv om der også var rart flere af de andre steder, fortæller hun og fortsætter, Her er rimelig læ og en fantastisk udsigt, som jeg ikke kan stå for efter at have siddet næsten tre timer i bil og virkelig trænger til frisk luft. I sin logbog noterer Hanne sidenhen følgende om sin ankomst til Røsnæs. Noget af det første, jeg bliver opmærksom på, er den stilhed, der er. Der er ikke en masse menneskeskabt støj, men udelukkende naturens

3 3 lyde. Det, at jeg som klient får mulighed for selv at finde det sted, vi skal opholde os til at starte med, skaber en afslappet og tryg stemning. Jeg slipper ret hurtig den anspændthed, jeg føler på grund af, at jeg ikke rigtig ved, hvad der skal foregå. Jeg føler mig meget tryg ved, at det er mig selv, der vælger. At slippe kontrol Pakket ind i uldtæpper sætter vi os med udsigt over fjorden, hvor bølger med hvide skumtoppe ruller mod kysten i lange serier. Synet fascinerer tydeligvis Hanne, som synes at hvile opmærksomt i indtrykket. Efter en stund spørger jeg, hvad der fanger hendes blik. Bølgerne og deres kraft, svarer hun. De skyller så uhindret mod land og renser alt. Man kan lade sig flyde med, overgive kontrollen og blive befriet. Vi sidder tavse en stund med vinden i ansigtet og blikket rettet mod havet. Jeg spørger til Hannes oplevelse af vejr og landskab, og hun fortæller om en dejlig følelse hun får, når hun sådan sidder og drømmer sig fri af kontrol. Fri af arbejdsliv, familie alt kræver jo at blive styret. Som jeg sidder her, kan jeg slappe af. Det er mærkeligt, at man sådan kan være dybt fascineret og draget af hav, bølger og blæst, når man som jeg er vandskræk, siger hun med et lille skævt smil. Hanne er vant med meditation, så det er ingen sag for mig at guide en lille øvelse i nærværende tilstedeværelse. Med lukkede øjne retter vi opmærksomheden mod egen krop og vejrtrækning. Herefter mod sanseindtryk fra den ydre verden. Vi giver accept til alt i os og omkring os. Herefter sidder vi en stund sammen i ro og stilhed. Nu hvor meditationen er slut så sidder jeg og kigger på himlen, lyset og skyerne, skriver Hanne siden hen i sin logbog. Jeg bemærker en lys, klar blå stribe midt på den ellers lidt grå himmel og fortæller Lasse, at den

4 4 får mig til at tænke på, at uanset hvor mørk, grå og trist tingene er, så er der altid noget lyst og godt ved det også. Om naturterapi Inden vi begiver os af sted på tur, skal vi afstemme vore forventninger og aftale præmisser for dagens session. Hanne har siddet og fået lyst til at komme til stranden. Hun har ikke behov for at udpege et bestemt problem eller tema at gå i terapi på. Det lader vi derfor stå åbent; så får vi se, hvad Hannes naturoplevelser i sig selv vil bringe frem. Naturterapi betragter jeg som en oplevelsesorienteret terapi, der forudsætter, at man møder klienten på en ligeværdig og indfølende måde. Man fokuserer på de oplevelser og indskydelser, som klienten har, og som kan give anledning til at forløse og bevidstgøre kropslige sanseindtryk, følelser og tankesæt. Ofte kan naturterapi føre til øget afklaring af personlige værdier og eksistentielle spørgsmål. Rationalet er, at naturen kan fremkalde livfulde sanseindtryk, så kroppen spænder af og selvhelbredende processer i både krop og sind stimuleres. Sindstilstanden præges typisk af større kreativitet, flere associationer og mere symbolsk ladede oplevelser end dem, som en mere kontrolleret dagsbevidsthed almindeligvis inviterer til. Det kan forklares på den måde, at når sanserne stimuleres og kroppen slapper af, så lettes presset på sindet, hvorved bevidstheden får bedre adgang til kropsfornemmelser, følelser og sindbilleder, som kan hente materiale frem fra det ubevidste. Det er disse oplevelser, som både kan have selvhelbredende effekt og gøres til genstand for terapeutisk bearbejdning. Som terapeut må man observere og lytte sig ind til, hvordan klienten reagerer og udtrykker sig omkring de sanseindtryk, følelser og tanker, der vækkes i ham eller hende. Man bemærker sig de reaktioner og indfald, som klienten får det være sig interesse for former, farver, mønstre, figurer, stemninger, symboler og hvad der ellers springer klienten i øjnene. Og man er opmærksom på, hvordan klienten har det med landskab, naturtype, vejr, årstid, elementer, grønne vækster og andre levende organismer, som sanserne indfanger. En naturterapeutisk session kan have en gåtur som omdrejningspunkt, hvis den tilrettelægges således, at den får klienten til at bevæge sig på en afspændt og nærværende måde med fuld opmærksomhed på sanseindtryk, kropsfornemmelser, følelser og associationer. Hvis man undervejs vælger at sætte eller lægger sig ned, vil man opdage, at bevidstheden typisk ændrer fokus. Det at ligge ned vil for eksempel ofte befordre en mere fri og drømmeagtig sindstilstand, hvilket både kan berige og begrænse kvaliteten af en ønsket proces. Det er vanskeligt at give præcise retningslinjer for, hvordan man som terapeut konkret skal gå frem i forhold til klienten. Som udgangspunkt kan man dog sige, at man altid skal søge at støtte klienten i at dvæle nærværende i de indtryk og oplevelser, som griber hans eller hendes opmærksomhed. Det kan være en støtte, hvis man spejler klienten undervejs gennem sin måde at gå i interaktion på. Man gør klogt i at holde tilbage med overflødig samtale og i videst mulig omfang lader det være op til klienten at byde op til dialog med de spontane ytringer og refleksioner, som han eller hun selv får lyst til at dele. Det er af stor betydning, at man som terapeut holder igen med at udtrykke sin egen mulige tolkning af klientens oplevelser. Når og hvis man vil nævne sin egen opfattelse, bør det ske, når man klart fornemmer,

5 5 det kan give god mening i klientens videre proces. Samtidig må man ikke præsentere det, man har på hjertet, som en dom eller sandhed, men derimod blot som et muligt bud i forlængelse af klientens egne refleksioner. Men bør således altid forsøge at komme længst muligt alene ved at understøtte klienten i sine egne bestræbelser på at gøre sig erkendelser og opnå øget selvindsigt. Herigennem skabes de bedste forudsætninger for, at klientens egne iboende ressourcer og selvhelbredende mekanismer kan blive aktiveret. At lokalisere terapeutiske temaer Psykoterapeuten Ruth Cohn (1980) argumenterer for, at de vigtigste terapeutiske temaer i livet ofte er ubevidste og må kaldes frem udenom den kritiske, logiske dagsbevidsthed. Det er på dette punkt naturoplevelser kan noget særligt, hvis man da formår at gå åbent ind i oplevelserne og villigt lader sig bevæge af de stemninger, der vækkes, og de symbolske betydninger, der kan springe frem. Ifølge Cohn skal såvel sanser, følelser som intellekt involveres i den terapeutiske proces, men ikke nødvendigvis på samme tid. Hvis sanseindtryk får overvægt, skabes afhængighed og tab af mening. Hvis følelser får overvægt, øges forvirringen. Og hvis intellektet dominerer, kan den terapeutiske proces blokeres og erstattes af død læring. Kunsten er derfor at bringe både krop, sanser, følelser og refleksion i frugtbart, indbyrdes samspil. En sådan dynamik kan man som terapeut fremme gennem den måde, man støtter og vejleder på. Naturen kan ved sin sanselige stimulation af krop og psyke yderligere bidrage til at understøtte klienten i retning af at føle sig mere fri og levende. I naturen mærker mange hurtigt, at de begynder at slappe mere af, opgiver deres behov for kontrol og i det hele taget føler sig mere hele som mennesker. Den vitaliserede krop, det åbne stemningsleje og den sensitive bevidsthed, som naturen bidrager til at kalde frem, kan skabe særlig årvågenhed i forhold til egne kropsfornemmelser, følelser og inspirationer. Hermed kan stærke naturoplevelser melde sig med stor intensitet og dybde samtidig med, at de aktualiserer og perspektiverer vigtige spørgsmål og temaer i ens liv. Det er her, det terapeutisk potentiale kommer inden for rækkevidde; det er her, der kan ligge et tilbud om befriende forløsning, øget selvindsigt og personlig vækst. Tre praktiske principper Over for Hanne foreslår jeg i al sin enkelthed, at vi under vores terapeutiske session i naturen følger disse tre principper: For det første skal vi gå den første strækning tyst og langsomt på en måde, som nogen vil kalde mindful walking: Vi forsøger at være fuldt ud opmærksomme på hvert skridt, vi tager, og åbner os for alle ydre og indre indtryk. I den meditation, vi indledte med på terrassen, har vi allerede trænet det at være til stede i ro og sanselig åbenhed. For det andet er Hanne velkommen til at standse op hvor som helst på turen, når hun får lyst. Hun må meget gerne sætte ord på sine iagttagelser og indtryk, men skal ikke føle sig presset hertil. Hun skal heller ikke

6 6 bekymre sig om tid og rute, den tage jeg ansvar for. Hun kan forvente, at jeg spørger ind til hendes oplevelser i forlængelse af det, hun selv vælger at fortælle. Smalltalk, der blot spreder fokus, skal vi søge at undgå. For det tredje er Hanne undervejs meget velkommen til at indsamle naturting, som på den ene eller anden måde taler til hende. Jeg tager en rummelig stofpose til tingene med, ligesom jeg medbringer notesblok og fotoapparat. Hermed kan vi på stedet bedre fastholde tanker, oplevelser og indtryk til senere bearbejdning. Siden hen beskriver Hanne i sin logbog essensen af, hvad hun forstår, det går ud på: Vi skal gå stille og roligt ned til vandet og jeg skal bruge alle mine sanser. Lyde, duft, synsindtryk. Men også mærke jorden og omgivelserne. Være bevidst om stedet og hvordan det er, at være på denne tur. Jeg skal lade mig lede af mine sanser og følelser i forhold til omgivelserne. Af sted på tur Indledningsvis opfordrer jeg Hanne til at have fuld opmærksomhed på hvert eneste trin, hun tager. Hvordan foden møder jorden, hvordan den støtter hende og hvordan støvlesnuderne atter slipper jorden og sætter af. Først kræver det fuld fokus, men snart falder det os begge enkelt og ligetil at bevæge os ved mindful walking, der giver god jordforbindelse og ro i krop og sind. Hermed bliver der nu overskud til at løfte blikket og lade det søge frit ud i landskabet og betragte vegetation, himmel og hav. Jeg lader Hanne går forrest, så hun kan angive en rytme, der passer hende og standse op, hvor hun måtte få lyst. Som Hanne selv efterfølgende beskriver det, så går vi stille ned af stien mod vandet. Sanserne er skarpe nu. Lyde, lugte og synsindtryk. Det hele er i gang. Jeg er meget afslappet, men også lidt spændt på hvad der vil

7 7 dukke op. Men der går ikke lang tid, så forsvinder alle tanker omkring, hvad der skal ske, og jeg er bare til stede her og nu med alle sanser åbne. Jeg sluger alle indtryk. Men sjovt nok, så er det meget nemt bare at slippe alle de ting, der ellers normalt fylder meget i min hverdag. Det er som om, de nærmest ikke eksisterer. Der er meget stille og alligevel ikke. Det blæser voldsomt, men det er ikke ubehageligt eller koldt. Det er sådan set dejligt at blive rigtigt gennemblæst. Det føles meget mere intenst, når man samtidig også kan mærke den kraft, der er i naturen. På et senere tidspunkt i sin proces reflekterer Hanne videre: Det, at vi begynder med en form for øvelse i mindfulness, har den betydning for mig, at jeg får mulighed for at rette mit fokus på mig selv og de følelser, jeg har, og kan slippe den sidste anspændthed. Samtidig er øvelsen med til at få sindet og tankerne til at falde til ro, så jeg kan koncentrere mig om at være til stede i nuet og rette alle sanser mod den natur, der er omkring mig og samtidig også mærke, hvad der sker inden i mig. Det er rart at gå den første del af turen i stilhed. Stemningen virker så naturlig afslappet. Der er ikke nogen følelse af pres i forhold til at skulle sige noget, eller med mange ord forklare, hvad jeg rummer af tanker og følelser. Det, at jeg har naturen at støtte mig til i form af synsindtryk, lyd og duft, gør det nemmere at sætte ord på. Samtalen kommer, når jeg er parat. Det er en meget nænsom form for terapi. Jeg oplever at få mulighed for at koble tanker og følelser, og at lade disse få lov at forplante sig helt ned i kroppen. Blokeringer, som måske kunne stå i vejen for en god, dybdegående terapi, synes at være sluppet. Vindblæste krat som sindbillede Efter at have gået ca. 10 minutter nærmer vi os kystskrænterne. Jeg bemærker, at Hanne standser fascineret op og betragter et krat af træer og buske, som vestenvinden har givet form som en stor, trimmet pude, der breder sig fra en lavning og op ad en skråning. Selv skriver hun senere herom:

8 8 Vi går ad nogle små stier, nogle steder blæser det meget og andre steder er der mere læ. Der er meget bakket og stierne er små og snoede. Jeg stopper op et sted og kigger lidt på en skråning, hvor der er en stor klynge af små træer eller nok nærmere buske. De står meget tæt og det ser nærmest ud som om de læner sig op af skråningen. I situationen har vi en kort ordveksling. Fantastisk sted!, siger Hanne, krattet er ganske lavt og forblæst i kanterne - og inde i midten klumper træerne sig tæt sammen. Hvad tiltaler dig mest?, spørger jeg. Det må være trygt og godt at stå inde i midten, men der virker samtidig ret kedeligt - der er lidt for megen beskyttelse. Så hellere stå i kanten, hvor der er mere liv, siger Hanne, og studser åbenlyst over sin egen udtalelse. Jeg lytter, betragter stedet sammen med Hanne og noterer diskret vores replikskifte. Et par fotos tager jeg også, så vi har muligheden for siden hen at genkalde os situationen, om vi får brug for at gå dybere. Sætningen lidt for megen beskyttelse skal vise sig at blive en central nøgle, der bebuder et vigtigt terapeutisk tema, som ubevidst synes at trænge sig på hos Hanne. Hendes tanker begynder at kredse om barndommen. De følelser, som synet af krattet vækker, får hende til at tænke på en kamp, hun havde med sin mor. Samtidig undrer hun sig over, hvordan svundne barndomsminder kan vækkes ved synet af et tilfældigt krat. Denne oplevelse skal vise sig at blive indledningen til en serie af symbolsk ladede sindbilleder, der fremkaldes af naturoplevelser og bidrager til at sætte fokus på forskellige aspekter ved Hannes opvækst, som trin for trin tematiserer relationen til hendes mor. Ved at leve sig ind i, hvordan det må føles at opholde sig midt i krattet, kommer hun til at tænke på, hvordan hendes mor altid prøvede at beskytte hende mod omverdenen. Ved tilsvarende at leve sig ind i, hvordan det må føles at opholde sig i randen af krattet, kommer hun til at tænke på, hvor meget hun som barn prøvede at gøre sig fri af moderens faste greb. Den kamp for frigørelse, som Hanne udkæmpede med sin mor, havde den pris, at hun måtte give afkald på sin mors beskyttelse. Det førte til, at Hanne gennem sin barndom fik mange knubs og oparbejdede en følelse af, at være et svigtet og forladt menneske. Denne sammenhæng begynder Hanne i dette øjeblik svagt at ane. Hanne har til dato haft det indtryk af sin mor, at hun var et menneske, der svigtede Hanne, når Hanne mest behøvede hende. Men langsomt begynder det nu at gå op for Hanne, at hendes mor rent faktisk gjorde, hvad hun kunne, for at hjælpe og beskytte hende. Morens evner rakte blot ikke til at hjælpe hende på den måde, som Hanne havde behov for. På dette tidspunkt under turen, hvor vi blot har dvælet ved synet af krattet, og er på vej mod stranden, går Hanne i sit stille sind og forundrer over, hvorfor synet af krattet berører hende så dybt. Den fulde sammenhæng står hende først helt klart langt senere i processen, hvor den ledsages af dyb lettelse i både krop og sind.

9 9 Den sparsomme ordveksling, vi endnu har haft, er fuldt tilstrækkelig for mig til at bliver klar over, at Hanne er et menneske, der har let ved at spejle sig i naturen og opleve den symbolsk. Det er ikke alle mennesker, der uden videre er i stand til det. Nogle har brug for en serie af enkle, indledende øvelser for at kunne åbne sig og gå dybere i oplevelsen. Hannes indlevelsesevne og parathed lover godt for hendes videre forløb. Meditativ oplevelse i strandkanten Vi træder ud på en tangvold i vandkanten, hvor bølgerne sprøjter Hanne om støvlerne. I sin logbog beskriver hun efterfølgende sit indtryk. Nu er jeg så nået ned på stranden. Hold da op Havets brusen Duften af hav... Det fantastiske lys, når solen skinner på vandet. Så er alle sanser vågnet op og bliver næsten overstimuleret. Det er bare så fantastisk. Jeg får lyst til at røre ved det hele. Jeg føler mig meget lille i forhold til havet og dets styrke, men det er ikke skræmmende på nogen måde. Det er en utrolig følelse. Det virker som om, det skyller alt det gamle udtjente væk for at gøre plads til det nye. Især lyden af vandet virker så beroligende og afstressende. Det gør, at tankerne bliver meget mere klare omkring, hvad jeg oplever her i naturen. Alt støj er helt væk. Det er i sig selv er en skøn fornemmelse. Der bliver plads til nye tanker, nye indtryk, nyt syn på livet. En skøn forening af terapi og mindfulness. Kan tænke klart og har en utrolig indre fred. Alt er som det skal være. Jeg er nærmest i meditativ tilstand.

10 10 Da Hanne har sundet sig lidt efter mødet med havet fortæller hun mig med få ord, hvor fascineret hun er og tilføjer, at hun som barn mange gange forsøgte at lære at svømme, men hver eneste gang vandet nåede hende til lårene, og hun ville lægge sig ned i det, blev hun grebet af angst. Hun undrer sig over, at hun elsker hav og storm så højt samtidig med, at hun har vandskræk. Hjemme i Sønderjylland tager hun jævnligt ud til Vesterhavet - draget af det stormende hav og længslen efter at blive blæst igennem. Hanne er under turen noget mere stille, sansende og reflekterende end hun er udadvendt og talende. Ægte, autentiske og inderlige oplevelser er ofte kendetegnet ved, at klienten sjældent er særlig snaksaglig eller ivrig efter at overbevise terapeuten om at opleve noget fantastisk. Som terapeut kan man kommer ud for klienter, der forsøger at tvinge sig selv til oplevelser, som derfor kommer til at virke fortænkte og konstruerede. Det kan bero på klientens præstationskrav og et ubevidst ønske om at ville tilfredsstille terapeutens forventninger. For stærkt et forsvar og for megen fri fantasi kan ligeledes lægge hindringer i vejen for en frugtbar, terapeutisk proces. I sessionen med Hanne er jeg dog ikke et øjeblik i tvivl om, at hendes oplevelser er ægte og inderlige.

11 11 Flash back til barndommen Vi går hen ad stranden og Hanne samler pludselig et stykke tang op, som hun får lyst til at røre ved, fordi, som hun senere beretter, det ser lidt underligt ud. Det er som om jeg bare SKAL røre ved det, og jeg kan ikke sige hvorfor. Underligt Jeg føler det næsten, som da jeg var barn og altid skulle røre ved det hele. Som om jeg ser med fingrene. Og så pludselig kommer jeg til at tænke på min mor. Og at hun nok ville sige HOLD OP, du bliver våd og beskidt. Hun sagde ofte til mig, at jeg burde have været en dreng så meget, som jeg altid svinede mig til. Det er altså sært at stå på stranden på Røsnæs og så pludselig høre sin mor komme med formaninger om, hvad man må og ikke må. Det afholder mig dog ikke fra at røre ved dette stykke tang og bliver betaget. Jeg mærker rigtigt på det og nyder dets gyldne farve. Skrænter og tanker i skred Over tang og rullesten vandrer vi videre langs stranden. Brusende bølger skyller ind fra havet til den ene side, og til den anden rejser klinterne sig brat. Hannes opmærksomhed fanges af de friske skred, hvor bøl-

12 12 ger, vind og regn nyligt har høvlet og spulet jorden kraftigt. Tydelige, smukke lag af ler, grus og sten træder frem i fascinerende mønstre. Men det, som Hannes blik især indfanges af, er nøgne, blottede planterødder og jordstængler, der har fået berøvet deres fodfæste og nu stritter og dingler hjælpeløst ud i luften. I sin logbog skriver Hanne sidenhen følgende: Står lidt og kigger på dette og pludselig får jeg en følelse af, at noget må forsvinde for, at der kan blive plads til noget nyt. Tanken går igen til min mor, som døde en uge efter, at jeg havde født mit første barn. Faktisk døde hun præcis den dag, jeg havde termin med ham. Men skæbnen ville, at jeg fødte ham en uge før, så hun nåede at se ham én gang inden hun døde. Det hele forgik i december lige op til jul for 23 år siden. I dag står jeg så her på Røsnæs med et indre billede af mødet mellem min mor og min nyfødte søn, der nu tager sig ud som et utroligt smukt øjeblik i livet. Et øjeblik, der ellers har stået i min erindring som noget utroligt sørgeligt. Men den sorg, jeg gennem livet har forbundet med det flygtige møde mellem min mor og lille søn, er nu pludselig væk og erstattet af noget smuk. Jeg accepterer, at sådan skulle dét være. Jeg betragter Hanne, mens hun kigger på skræntens natursceneri. Jeg forsøger ikke at leve mig ind i det motiv, der har fanget hendes opmærksomhed. Det er klienten, man skal rette sin indføling mod, og ikke det motiv, som er genstand for klienten opmærksomhed. Som terapeut er det en vigtig professionel opgave at fastholde sit greb om terapien og gøre klienten tryg frem for at fortabe sig i egne oplevelser og processer. Mens vi går videre ad stranden, deler Hanne nogle af sine tanker og følelser med mig. Hun er tydeligvis berørt. Hun fortæller, at det gør stort indtryk på hende, at noget i naturen forgår, mens andet får plads. At det faktisk giver en god følelse, overrasker hende. De klinter, vi nu passerer, har stejle skråninger med skiftende lag af sand og silt. De mange huller i skrænten vidner om, at her holder en koloni af digesvaler til i ynglesæsonen. Det er efterårsstormene og de årlige skred, som de små fugle kan takke for, at der altid opstår nye egnede steder, hvor de kan grave ind i klinten og bygge rede. Ved dette syn smiler Hanne. Hun føler sig bekræftet i, at noget, der kan virke som ren destruktion, faktisk skaber plads til nyt liv. Flere gamle erindringer fra Hannes liv dukker op. Hændelser omkring død og fødsel. Hun undrer sig over, hvorfor disse tanker dukker op lige her og nu; hvorfor skrænten får hende til at tænke på en svunden tid. Det er nærmest som om, at de gamle erindringer springer direkte ud af landskabet. Overraskende nok virker minderne mindre frygtindgydende på hende end tidligere. De forekommer hende ikke længere så destruktive og meningsløse. Skrænt, skred, rødder og blæst virker forvandlende på Hanne og hendes opfattelse af livet. Viser hende, at naturens elementer i alt sin hærgen kan skabe stor skønhed og give plads til, at noget nyt kan opstå. Det

13 13 virker som om naturen renser, forløser og giver løfte om nyt liv. Smertefulde erindringer ændrer karakter, når de indfattes i et smukt natursceneri. Det er, hvad Hanne oplever. Livets cyklus er smuk Alt er jo cyklisk, sådan MÅ det være, siger Hanne stille, mens hendes blik glider hen over den eroderede kystskrænt med de mange blottede rødder og indflyvningshuller. Fødsel og død følges ad, er hinandens forudsætning. Sådan tænker jeg lige nu. Det føles helt rigtigt. Og ja, forandring SKAL der til! Vi går videre hen ad stranden med vinden i ansigtet og lyden af rullende bølger i ørerne. På et tidspunkt begynder Hanne at fortælle flere detaljer om den dag for 23 år siden, da hun uventet mistede sin mor. Hun oplevede det som morens sidste og voldsomme svigt i en lang række. Her på stranden begynder Hanne at finde mening og accept gennem de mange tilbageblik, der åbenbarer sig i nyt lys. Jeg lytter opmærksomt. Selv om der måske ikke er så meget nyt og overraskende i Hannes pointe om livets cyklus, så blive ordene sagt med en inderlighed, der synes at komme fra et sted dybt inde i Hanne, hvor ordene bliver følt og erkendt med krop og sind, ikke blot tænkt og udtalt. Siden hen skrev Hanne selv herom: Livets cyklus! Wow en følelse det er SÅ fantastisk. Jeg er forundret, glad og lettet over at slippe den sorg, som har fyldt så meget i mit liv. En enorm byrde bliver fjernet fra mine skuldre. Tanken om, at jeg også selv engang skal herfra, strejfer mig også. Men det betyder intet. Det kommer bag på mig, da jeg i et svar til Lasse hører mig selv fortælle, hvor fint jeg pludselig har det med liv og død. Det er en dejlig følelse, som jeg i øvrigt stadig har. Vi har nu tilbagelagt omkring halvdelen af den planlagte tur i det landskab, jeg kender så godt og har fulgt udviklingen af gennem mange år. Kysterosion gør, at digesvalerne hvert eneste år kan finde jomfruelige klinter at grave deres gange og redekamre i. Mange steder stritter rødder af følfod ud af skrænten, og selv om de er blottede og forrevne, så er deres jordstængler så vidt forgrenede, at der til foråret igen vil vrimle med gule, livskraftige blomster. Jeg ville fint kunne fortælle om flere naturfænomener til støtte for Hannes betragtninger, men jeg holder sådanne naturfaglige iagttagelser og ræsonnementer for mig selv. Til tider kan det være en fordel at være erfaren naturvejleder, men det er en rolle, der ikke skal overspilles, når man optræder som terapeut. I visse tilfælde kan det være frugtbart at anspore en klient til at gøre sig nye iagttagelser af naturen, men i forhold til Hanne, er dette ganske overflødigt. Hun synes meget præcist og intuitivt selv at kunne mærker hvilke indtryk, der føles vigtige for hendes proces. Og hun gør fint brug af sin opmærksomhed, sanser med stor intensitet og har god kontakt til både sine kropslige fornemmelser og følelsesmæssige impulser. Samtidig formår hun løbende at reflektere over sine oplevelser, uden at hendes tankevirksomhed blokerer for hendes sensitivitet. Strandting med symbolik Som vi går dér hen ad stranden, får Hanne øje på en lille sten med lyse, rødlige farver. Den får mig til at tænke på lys og varme, siger hun. Det næste, hun får øje på, er et meget smukt krabbeskjold. Det må jeg

14 14 også bare have med, siger hun og tilføjer, at det får hende til at tænke på sin barndom, hvor hun altid samlede den slags ting op, og hendes mor reagerede med at sige, Hvad vil du dog med den!. Vi går et stykke i tavshed og nærmer os det sted, hvor vi skal begive os op i land. Hanne skriver siden hen i sin logbog, at hun på dette tidspunkt har fundet en fantastisk indre ro og en enorm lyst til at suge så mange sanseindtryk til sig som muligt. Hanne finder et par sidste ting på stranden, som hun efterfølgende ligeledes omtaler i logbogen. Nu bliver min opmærksomhed fanget af et stykke træ, der har været ild i, men som ikke er brændt helt op. Overfalden er sodet kraftigt af flammerne, men omkring træets kerne er der bevaret en fantastisk struktur, der er så smuk stadigvæk. Kommer til at tænke på den indre skønhed, der er i mennesker, men som ofte er skjult bag en medtaget overflade. I situationen ser jeg blot Hanne tavs betragte det brændte stykke træ. Snart finder hun en flad flintesten, som vi falder i snak om. Hun bemærker, at stenen har en sort midte med en hvid rand, hvilket giver hende følgende association. For mig symboliserer den hvide kant den facade, som mennesker viser udadtil, fortæller Hanne, mens hun vender og drejer stenen i sin hånd. Det sorte område rummer alt det, de gemmer inde bagved, og som de forsøger at skjule. Mennesker, der viser en falsk facade, har jeg det ikke så godt med. Hvordan tror du stenen ville se ud, hvis den var et billede på dig, spørger jeg.

15 15 Jeg håber, den ville være mere lys, selv om der nok ville være lidt mørkt tilbage at kigge på, svarer Hanne med et smil og fortsætter, idet hun peger: Det lille grå parti dér på stenen, det er nok mest mig. Jeg tror, det viser, at en del af mit mørke er ved at gå i opløsning efter at jeg har arbejdet med mig selv. En fordel ved at samle ting i naturen er, at man kan tage dem med sig hjem for senere at betragte dem nærmere og genkalde sig oplevelsen, stemningen og tankerne. Det kan gøres sammen med en terapeut eller ved selvrefleksion. Her kan man så vælge at gå dybere i den symbolik, som tingene repræsenterer, ved for eksempel at tegne dem og se, hvad der kan dukker op under denne proces. På et senere tidspunkt tager Hanne flintstenen frem og noterer i sin logbog: Nu, her, efterfølgende, når jeg sidder og kigger på stenen, så passer den nok utrolig godt på mig og den enorme vrede og skuffelse, jeg har haft i forhold til min mor. Og at jeg nu med tiden har formået at slippe en del af vreden og kun står tilbage med den lille grå del, jeg stadig mangler at slippe. Måske det vil lykkes nu. Det føles i det mindste som om, der er blevet blæst mange dystre tanker væk fra mit sind. Og jeg har bevaret billedet i mig af havet og bølgerne, der skyller det gamle væk. Det giver mig en dejlig, let fornemmelse. Meditativ udsigt På vej op ad skrænterne finder vi en bænk, hvor vi sætter os og skuer ud over strand og hav. Fjordens bølgende vandflade tager farve af de blytunge skyer og den funklende sol, der rammer havets bølger og danner flimrende mønstre. Begge overgiver vi os for en stund til den sanselige nydelse, som solen og den uimodståelige udsigt inviterer til. Da vi vender vores opmærksomhed tilbage, fortæller Hanne, at hun oplever det på den måde, at hun nærmest forsvinder ind i himmel og hav i en form for meditativ tilstand. Især de grå og sorte skyer, som solen gennembryder med sine stråler, virker dybt fascination på hende.

16 16 Senere skriver hun i sin logbog: Jeg sidder lidt og kigger ud over vandet og tilbage på stranden. Tænker på, hvad der egentlig er sket på turen. Jeg tager afsked med stranden og vandet. Og mest med den tanke, nu at tage afsked med den del af mig selv, som ikke gør noget godt for mig mere. Jeg lader det blive tilbage på stranden, så vandet med tiden kan skylle det væk. Beskrivelserne i logbogen vidner om, at Hanne under turen har langt flere følelser, fornemmelser og overvejelser end dem, hun vælger eller ser sig i stand til at dele med mig undervejs. Det er ligeledes tydeligt, at der sker en udvikling i hendes tolkning af oplevelserne, efterhånden som hun får dem på afstand og har haft lejlighed til at reflektere mere. Det ses tydeligt af den forskel, der er mellem de udsagn, jeg noterer Hanne for at sige i situationen, og de vendinger, hun over tid formulerer i logbogen. Netop derfor kan det være vigtigt at opfordre klienten til at føre en form for logbog, så de mange kalejdoskopiske indtryk kan fastholdes, give eftertanke og understøtte den videre proces. Vi sætter nu kurs hjemad mod min hytte. Det vil sige, Hanne er desorienteret med hensyn til hvilken retningen, vi skal gå. Jeg havde fuldstændig mistet min stedsans, noterer hun sig efterfølgende og fortsætter. Jeg følger bare med og har travlt med at suge alle indtryk til mig. Jeg nyder turen i fulde drag. Tankerne kredser stadig om, hvad der lige er hændt. Det giver en følelse af lethed. Jeg finder et par kogler og tænker på, hvordan de sætter nye frø. Der skal være plads til alt det nye, der bliver sået. Livets cyklus igen. Stoppede lidt for at studere et par små svampe. De er utroligt lyse i forhold til omgivelserne. Det studser jeg lidt over. Men får så den tanke, at det er okay at skille sig ud. Det er okay at være anderledes, falde uden for fra mængden, stå ved sig selv, som man nu engang er og har det bedst med at være Symbolik i naturoplevelser De fleste kender givet vis til det at vågne af en natlig drøm, som man får lyst til at tolke, fordi den efterlader én med særlige følelser og stærke indtryk, der i symboliksprog synes at kommentere ens liv. På lignende måde kan det symbolske indhold i en naturoplevelse søges tolket ved at anskue det som en mulig replik eller spejling af ens levede liv. Ved at bringe sig i en mindful eller meditativ bevidsthedstilstand kan man opleve naturen symbolsk og samtidig være tilstrækkelig årvågen til, at man klart kan observere sine kropsfornemmeler, følelser og tanker. Man kan endda, ved at dvæle dybt i oplevelsen, forstærke sine associationer og få symbolikken til at tegne sig om muligt endnu klarere. Alene, eller med hjælp fra en terapeut, kan man reflektere over, hvad symbolikken kan handle om. Måske peger de på smertefulde erindringer, uløste konflikter, drømmende forhåb-

17 17 ninger eller slumrende ressourcer. Symbolik kan opfattes som et sprog, der gør det muligt at forstå og kommunikere med et dybere niveau af ens bevidsthed. Det skal i denne forbindelse nævnes, at Hanscarl Leuner (1984) har været mig en vigtig inspirationskilde, når det gælder terapeutisk arbejde med natursymbolik. Leuner udviklede for efterhånden mange år siden en psykoterapeutisk metode kaldet Symboldrama, som tager afsæt i klientens iboende evne til at visualisere naturscenerier med højt symbolsk indhold. Metoden er i dag udbredt i Sverige, men praktiseres stort set ikke i Danmark. Kendetegnende for symbolik er, at den præsenterer en form for helhed eller essens af følelser, forestillinger og fornemmelser. Faktisk er det ikke altid nødvendigt at fortolke symbolikken i en oplevelse for at få skelsættende glæde af den. Det vil jeg tro, de fleste kender fra kunstneriske oplevelser, der i sig selv kan gøre et uudsletteligt indtryk. Som digteren Per Højholt skal have sagt om kunst, kan den få én til gispende at genkende det, man ikke vidste fandtes. Det at give sig hen til stærke kunst- eller naturoplevelser kan i sig selv skabe forvandling. Symbolik kan virke helende på det ubevidste sind, når man blot nyder, rummer eller forsoner sig med oplevelsen i sig selv, og det den repræsenterer. Hvis man for eksempel oplever noget i naturen, der associerer til fænomenet død, kan man forholde sig til dette indtryk som et rent symbol, der for den enkelte kan repræsentere såvel uhygge og frygt som liv og kredsløb. I første omgang behøver man ikke nødvendigvis søge dybere og mærke et muligt tab af en nær slægtning eller en fortrængt dødsangst. Muligheden kan være inden for rækkevidde, men det er ikke ensbetydende med, at man absolut skal genkalde sig hele sættet af traumatiske følelser. Man kan vælge at forbliver på symbolplanet og blot forsone sig med erkendelsen af, at død eksisterer som et faktum og livsvilkår. I praksis kan man måske i al sin enkelthed tage en dyb indånding og lade følelsen af accept trænge dybt ned i ens krop og væsen. At forblive på symbolplanet, når man har en stærk naturoplevelse, kan for nogen være lettere at overskue end at skulle konfronteres med fortrængte følelser, tilgrundliggende årsager og analytiske refleksikoner. Metoderne kan dog kombineres. I naturterapi kan man således vælge at arbejde med hele spekteret fra den rå naturoplevelse til den reflekterede analyse. Dette giver mange trin og niveauer at praktisere naturterapi på, hvilket er vigtigt at huske i mødet med den enkelte klient og dennes forudsætninger. Det er og bliver således et valg under ansvar, hvordan man konkret griber naturterapi an. Hvornår man finder det tilstrækkeligt at lade klienten dvæle og heles i ren oplevelse, og hvornår man finder det vigtigt at søge dybere og gribe en mulig lejlighed til at forløse traumer og fremdrage ressourcer forankret i krop og psyke.

18 18 Forløbets afrunding Tilbage ved hytten foreslår jeg Hanne at sætte sig på terrassen og pakke sig godt ind i tæpper, mens jeg henter lidt frokost. Med udsigt til fjorden får hun sig selv en stille stund. Om denne skriver hun siden hen følgende: Jeg får lov til at sidde i stilhed, fordøje alle mine indtryk og kigge på de ting, jeg har fundet på turen. En lidt underlig samling, men symbolikken i tingene er nu meget tydelig. Der er ligesom et fælles tema: Accept af livets gang. Noget må forgå for at give plads og næring til det nye. Accept af et tab, og at noget nyt bliver givet mig i stedet. Hold da op, det giver ro og indre glæde at sidde her med den tanke i bevidstheden og føle, at det er helt okay at livet er sådan. Samtidig er jeg klar over, at der vil dukke mange ting op, når jeg først sidder hjemme og skal til at skrive om turen og mine oplevelser.

19 19 Hvordan har du det?, spørger jeg, da jeg kommer tilbage. Jeg sidder og reflekter over de mange indtryk, svarer Hanne. Det er pudsigt, at bedst som man kigger på noget, man tror blot er natur, så sætter der sig noget helt andet igennem. Indtryk, der relaterer sig til forhold i livet, som berører mig dyb. Tanker og følelser, der ikke strejfer mig til hverdag, dukker op. Pludselig kommer jeg til at tænke på min mor, det har jeg ikke gjort meget de seneste år. Jeg kommer til at filosofere over livets cyklus. Forstå dybt og helt, at ting må forgå, for at nyt kan opstå. Det er ikke tanker, som jeg plejer at have. Jeg oplever nu at se tingene i nyt perspektiv - på en konkret måde i naturen, som jeg kan forholde mig til. Hannes sprogbrug er mere fyldigt og reflekterende nu end under turen, og jeg finder tiden moden til at spørge nærmere ind til hendes oplevelser og de betydninger, hun tillægger dem. Jeg har haft megen vrede mod min mor, fortæller Hanne. Synes det var uretfærdigt, at hun altid svigtede mig. Endda tillod sig pludseligt at dø. Men lige nu er jeg i stand til at acceptere det. Erkende, at det er den slags, man kan lære at forlige sig med. Det har jeg aldrig rigtigt formået, selv om jeg da har forsøgt. Lige efter min mors død forsøgte jeg at tale mig tilrette med hende, sådan rent meditativt. Mens mine børn var små, gled hun lidt i baggrunden, der var jo så meget andet at se til. Senere forsøgte jeg at genoptage temaet i terapi. Det var den form for terapi, hvor jeg talte til hende på en tom stol og hun til mig, når jeg satte mig i hendes sted. I løbet af dagen i dag, næsten 23 år efter hende død, er jeg så kommet et sted hen, hvor jeg ikke har været før. Jeg oplever det som en stor indre ro. Kan forsone mig med min mor. Føler virkelig, at jeg accepterer al tings tilstand. Det er som om jeg undervejs på turen har fået foræret en masse oplysninger om mig selv, der har fået mig til at indse, at min mor elskede mig mindst lige så meget, som ethvert andet barn bliver elsket. Og at min mor desperat forsøgte at beskytte mig - på hendes måde. Hun ville mig kun det bedste. Det er som om at den vrede, jeg har rettet mod hende, forsvinder. Den er ganske langsomt blevet blæst ud af mit sind. Jeg begynder at se, hvor svær en situation min mor ofte stod i. Jeg oplever virkelig, at naturterapi er en fredfyldt måde, hvor tingene kommer helt af sig selv. Det er anderledes end noget, jeg tidligere har prøvet. Det er godt jeg nu har en køretur på 3 time foran mig, så jeg lige kan fordøje indtrykkene inden jeg kommer hjem, siger Hanne med et eftertænksomt smil på læberne. Side hen nedskriver Hanne følgende om denne stund i sin logbog: Wow, det giver noget at tænke over på turen hjem. Jeg føler mig meget lettet. Ser de samlede temaer som Accept, Tilgivelse og Forandring. Alt den vrede og sorg, jeg har båret på i så mange år, løsner sit greb. Jeg ved, hvad min næste tid vil komme til at bestå af. Jeg skal arbejde med at komme til bunds i dette. Først dér vil jeg være i stand til at forandre mit liv. Så når jeg nu skal køre hjem, så er det til et nyt kapitel i mit liv. Det mest underlige er, det ikke kun er noget, der foregår i mit hoved. Jeg kan mærke det i hele kroppen. Jeg slapper af, har en rolig vejrtrækning. Og det er ikke kun udadtil. Jeg kan mærke det helt ind i hver en del af mig. Og jeg kan mærke, at glæden ved at være i livet nu virkelig fylder mig. En boblende glæde, der spreder sig ud i hele systemet. Nu ved jeg, at fra dette øjeblik vil mit liv være forandret, ikke at det hele sker på én gang, men jeg har startet en proces, som vil forandre mig og mit liv. Fastholdelse gennem visualisering Afslutningsvis guider jeg en kort visualisering, hvor Hanne med lukkede øjnene skal forsøge at forestille sig at være tilbage på standen i den stemning og ro, hun der fandt. Det falder ikke Hanne spor svært, og hun mener selv, at hun fremover vil kunne finde tilbage til dette sted i sig ved at visualisere meditativt. Hun behøver således ikke frygte for at miste følelsen af ro og accept for bestandigt, hvis den skulle forsvinde for en stund.

20 20 Vi beslutter nu i fællesskab, at terapien hermed er afsluttet. Hanne vil, når hun kommer hjem, nedskrive sine oplevelser og processer. Det er disse, som jeg i udvalg har krydret denne artikel med. De genstande, som Hanne fandt på stranden, vil hun gerne have med hjem. Og desuden lover jeg straks at sende hende de elektroniske fotos, jeg undervejs har taget. Vi taler lidt om, hvordan Hanne kan arbejde videre med det samlede materiale med eller uden yderligere terapeutisk bistand. Så tager vi afsked. Klientens videre proces På turen hjem - og i de følgende dage og uger - dukkede der for Hanne igen og igen nye erindringer og tanker op. En mega lang, fantastisk proces, skriver hun, da der er gået et par måneder. Det er en stor hjælp at kunne støtte sig til tingene fra stranden og fotografierne. Når jeg skriver, dukker mange fortrængte tanker og følelser op, og jeg kan begynde at danne linjer fra min barndom og op til mit liv nu. Jeg synes, jeg kan blive ved med at komme i tanken om noget. Brudstykker fra turen samler sig, og jeg ser nye sammenhænge i mit liv. Personlige mønstre træder samtidig tydeligere frem. Jeg har tidligere haft lidt svært ved at få hul herpå, og nu, da det er lykkedes, er det bare med at holde ved. Jeg oplever, at naturterapi på en meget nænsom måde kan finde ind til glemte følelse og episoder i mit liv, som har brug for at bliver bearbejdet. Jeg er sikker på, at havde jeg ikke været på Røsnæs, ville det have taget mig enormt lang tid bare at få hul herpå. Den største gave, jeg har fået, er, at jeg for første gang siden min mors død har holdt jul med mine børn og virkelig følt glæde herved. Det er en fantastisk følelse. Det har vist mig, hvor stærkt et redskab naturterapi er, selv om jeg godt ved, det ikke er sikkert, at alle andre vil kunne få et lige så stort udbytte. Naturterapeutens rolle og kompetencer Mange naturvejledere og andre, der beskæftiger sig med natur og formidling, har givet vis gode forudsætninger for umiddelbart at yde forskellige målgrupper god hjælp til fysisk og psykisk restituering i naturen. Hvis man vil begive sig af med egentlig naturterapi, kræver det naturligvis, at man har tilstrækkeligt med kompetencer. I den eksamensopgave til HEG (Human Education Group), som Hanne afleverer fire måneder efter sin naturterapi, skriver hun følgende om terapeutens rolle. Det er vigtigt, at terapeuten er opmærksom på, hvor klienten er parat til at bevæge sig hen og ikke presser noget igennem. Der skal der være plads til, at processen kan ændre retning undervejs. Terapeuten skal følge klienten og være meget opmærksom på, hvad der sker. Være parat til at gribe ind med spørgsmål på de rette tidspunkter. Terapeuten skal stille uddybende spørgsmål, som kan hjælpe klienten til at finde ind til kernen af, hvad der fremkalder de forskellige følelser og tanker. Det skal gøres nænsomt og i klientens tempo. Det kræver god intuition og stor empati at begive sig af med naturterapi. Desuden er det nødvendigt at være relevant uddannet og have gjort sig terapeutiske erfaringer under kyndig supervision. En måde at komme i gang på kan være at søge ind i tværfagligt samarbejde, hvor man tilsammen kan dække de påkrævede kompetencer. Erfaringerne fra blandt andet haveterapi viser, at det giver mange fordele at kunne supplere hinanden og kombinere forskellige fagligheder. Det er mit indtryk, at flere og flere læger, psykologer, psykoterapeuter, ergoterapeuter og stressbehandlere mv. ser positivt på muligheden af at inddrage naturoplevelser, friluftsliv og mindfulness i forskellig form for behandling. Afslutningsvis vil jeg pointere, at det kræver varsomhed at begive sig af med naturterapi. Selv kaster jeg mig ikke ud i noget, jeg ikke mener at have tilstrækkelige forudsætninger for. Eksempelvis ville jeg være stærkt

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR tema: MINDFULNESS I MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR Tekst: Heidi Strandberg Andreasen Alle oplever angst og nervøsitet i løbet af deres liv. For nogle kan dette dog blive så voldsomt og invaliderende, at

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Afslut dine relationer. ordentligt

Afslut dine relationer. ordentligt Din personlige udvikling Ofte er vi ikke klar over, hvor meget det påvirker vores fremtidige liv, når vi ikke får sagt ordentlig farvel til dem, der betyder noget for os. Dem, vi bliver uvenner med eller

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker MINDFULNESS for særligt sensitive mennesker m ø b e r g s f o r l a g Mindfulness for særligt sensitive mennesker af Susanne Møberg www.moeberg.dk Møbergs Forlag, 2010 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-988993-5-8

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Legogaven fra Danmark

Legogaven fra Danmark Kapitel 12 Bire havde det ikke godt. Han trivedes ikke og udviklede sig ikke lige så let som mange af de andre. Den lille dreng kunne skifte karakter på et splitsekund. Det var som at se Dr. Jekyll og

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015

Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015 Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015 med Elaine Aron og Lise og Martin August Bestyrelsen i HSP foreningen var blandt de 500 deltagere i seminaret. Oplæg med Elaine Aron Hovedemnet

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Meditative velvære. Af Verner Bekker

Meditative velvære. Af Verner Bekker Meditative velvære Af Verner Bekker Som regel defineres meditation som en stille indre lytten efter afkobling af tankeprocesserne og total fysisk afspænding. Meditation giver mulighed for at trække sig

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Eksempel 7B: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER

Eksempel 7B: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER ksempel 7B: Kasper ksemplet består af tre LA-beskrivelser, som bygger på hændelsesforløb, der finder sted inden for relativ afgrænset periode. Disse tre beskrivelser samt andre kilder danner grundlag for

Læs mere

Fokuserings Institut

Fokuserings Institut Skandinavisk Fokuserings Institut for personlig indsigt Danmark - Finland - Norge - Sverige http://focusing.dk/ Fokuserings Institut Den verdenskendte metode "FOKUSERING - Hør hvad din krop fortæller dig".

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015.

Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015. Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015. Efter en uge i Toscana, hvor du har trænet Mindfulness hver dag og nydt naturen, stedet, maden og livet, vil du komme hjem med fornyet ro, energi og overskud.

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael En voksen for tidligt født, Louise, omtaler et terapiforløb, når hun bl.a. skriver sådan i et tidligere nummer af Livsbladet : - Jeg oplevede

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere