Forfatterhåndbog _forfatterhaand_3k.indd :15:17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forfatterhåndbog. 72214_forfatterhaand_3k.indd 1 20-06-2008 08:15:17"

Transkript

1 Forftterhåndbog 72214_forftterhnd_3k.indd :15:17

2 Er mnuskriptet klr til indlevering? Alle niveuer i teksten er mrkeret klrt med smme skriftstørrelse og skrifttype for hvert niveu. Evt. tl- og bogstvmrkering f niveuer er konsekvent gennemført. Afsnit i teksten er mks. en hlv side. Kpitel- og deloverskrifter er korte. Der er ikke indrykning ved kpitelstrt, efter mellemrubrikker, citter, figurer, tbeller og blnke linjer. Ved lle ndre fsnit er der indrykning med tbultor. Der er konsekvent vlgt mellem fod- og slutnoter. Noter er plceret efter sluttegn. 1 Det er tydeligt mrkeret med kntede prenteser smt ekstr linjer ovenfor og nedenfor, hvor billeder, figurer og tbeller skl plceres. Alle billedfiler er nvngivet, så det fremgår klrt, hvor billederne hører til. Særformteringer (bokse, listeskbeloner mv.) er udeldt. Ønske om særlig opstillingsmåde er mrkeret i kntet prentes. Litterturlisten eller litterturlisterne følger konsekvent en bestemt model. Minimum findes oplysninger om forftter- eller redktørnvn, publiktionens titel, nummer på tidsskrift, dto på visrtikel eller tv-progrm, årstl (om muligt også på websider), udgivelsessted og relevnte oplysninger om udgve se eksempler næste side. Der refereres og citeres præcist og på smme måde lle steder se eksempler næste side. Ved ntologier hr redktøren vlgt, om der citeres efter bestemte udgver, herunder om der citeres efter originl eller oversættelse. Citter på mere end c. to linjer er rykket ind og omgivet f ekstr linjer ovenfor og nedenfor. Cittionstegn er krøllede og vender på den smme måde mnuskriptet igennem: sådn eller sådn og for citt i cittet: sådn eller sådn. På engelsk ltid sådn og sådn. Der er vlgt mellem de godkendte kommsystemer, og der er konsekvens i nvendelsen også hele vejen igennem ntologier. Strtkomm, med komm forn ledsætning, nbefles. Understregninger er udeldt, kursiv er nvendt med måde, og fed er ikke brugt i brødteksten. Mnuskriptet er læst igennem for korrekturfejl f.eks. om: Anvendelsen f bindestreg (-) eller tnkestreg ( ) er korrekt sådn her. Årstl er skrevet fx Der er husket mellemrum ved procent- og prgrftegn ( 1 og 1 %). Initiler er opført korrekt uden mellemrum (H.C. Andersen). Forkortelser er korrekte (f.eks. eller fx, m.m., bl.., c., osv., dvs., o.k., mv.), og der er konsekvens i nvendelsen også hele vejen igennem ntologier. Årtier skrives med postrof (1990 erne), ikke ud i ét. Ordene udover, lngtfr, overfor, udenfor og indenfor er skrevet i et eller to ord fhængigt f, om der er styrelse i sætningen. Mn skriver f.eks. huset overfor og huset over for vores hus. Der er brugt stort eller lille bogstv efter kolon, fhængigt f om der følger en helsætning efter kolonet eller ej. Hvis der gør, skrives med stort, ellers med lille. Der bruges tre tøve- eller udeldelsesprikker omkrnset f mellemrum: bl bl. Billeder og tegninger er klr til trykning (se vejledning). Ophvsret på billeder og tekster er om muligt fklret. Arhus Universitetsforlg Tel Fx _forftterhnd_3k.indd :15:17

3 Mnuskriptet fleveres elektronisk (f.eks. vedhæftet e-mil eller på cd-rom) som én smmenhængende Word-fil og er fremsendt i print. En kort biogrfi for lle redktører og forfttere er inkluderet i mnuskriptet med ngivelse f uddnnelse, rbejdssted og relevnte publiktioner. Ved ntologier hr fgredktøren vlgt en opstillingsmodel og formidlet den til bidrgyderne. To reklmetekster (på 400 og 1100 tegn inkl. mellemrum) om bogen er medsendt. Alle redktører og forftteres dresser findes på en særskilt liste. Kontrkten er underskrevet og returneret til forlget. Kopier f evt. bevillingsskrivelser vedr. tryktilskud er sendt til forlget. Referencer og litterturliste Det vrierer fr fgområde til fgområde, hvordn mn refererer og udrbejder litterturlister, og måden fhænger også f skrivestilen i mnuskriptet. Forlget ccepterer en række forskellige modeller, når blot oplysningerne gør det muligt for læseren t finde den kilde, der henvises til, og nøjgtig det sted, der citeres fr og når blot, der er konsekvens i metode og opstilling. Ved ntologier er det vigtigt, t fgredktøren vælger en model og formidler den til bidrgyderne. Eksempler på litterturlister 1. Andersen, Torben: Reflekterende processer smtler og smtler om smtlerne, Københvn 1996 Argyris, Christin og Schön, Dorthe: Orgniztionl lerning: A theory of ction perspective. Reding, Mss Brrett, Fredrick J. og Cooperrider, Dniel: Genertive metphor intervention: A new pproch for working with systems divided by conflict nd cught in defensive perception in The journl of pplied behviorl Science 36 Oestrich, Irene: Supervision og vedligeholdelse f fglige færdigheder in Oestrich, I. & Holm, L.: Kognitiv miljøterpi, Københvn Andersen, T. (1996). Reflekterende processer smtler og smtler om smtlerne. Københvn: Dnsk psykologisk Forlg Argyris, C. & Schön, D. (1978). Orgniztionl lerning: A theory of ction perspective. Reding, Mss: Addison Wesley. Brrett, F.J. & Cooperrider, D.L. (1990). Genertive metphor intervention: A new pproch for working with systems divided by conflict nd cught in defensive perception. The journl of pplied behviorl Science, 36 (2), Oestrich, I. (2001). Supervision og vedligeholdelse f fglige færdigheder. I: Oestrich, I. & Holm, L. (red.). Kognitiv miljøterpi. Københvn: Dnsk psykologisk Forlg. Eksempler på cittionsteknikker 1. Ældres seksulitet beskrives her ud fr en intr- og interpsykisk synsvinkel, hvor både biologiske, fysiologiske og kulturelle forhold kn spille ind på, hvordn den ældre opftter sig selv og gerer i det seksuelle univers. Som Hrold Oppenheimer beskriver det i Ageing nd Sexul Reltions (1991), er det dog vnskeligt t belyse området klrt: 2. The fct tht sexulity is normlly privte mtter hs two consequences: the usul socil chnnels for diffusion of informtion operte inefficiently; nd when sex does enter the public domin, it tends to provoke unesiness nd discomfort (s. 872). Ældres seksulitet beskrives her ud fr en intr- og interpsykisk synsvinkel, hvor både biologiske, fysiologiske og kulturelle forhold kn spille ind på, hvordn den ældre opftter sig selv og gerer i det seksuelle univers. 3. The fct tht sexulity is normlly privte mtter hs two consequences: the usul socil chnnels for diffusion of informtion operte inefficiently; nd when sex does enter the public domin, it tends to provoke unesiness nd discomfort. Oppenheimer, 1991, s Både biologiske, fysiologiske og kulturelle forhold kn spille ind på, hvordn den ældre opftter sig selv og gerer i det seksuelle univers, men det er vnskeligt t udrede hvordn, fordi det t tle om seksulitet kn vække ubehg (Oppenheimer 1991: 872). Arhus Universitetsforlg Tel Fx _forftterhnd_3k.indd :15:17

4 Gode råd om illustrtioner Illustrtionsmterile til bøger er ofte en kompliceret sg. Det bedste resultt opnås gennem et tæt smrbejde mellem forftteren/redktøren og forlget, når det gælder indhentning f rettigheder og fremskffelse f forlæg i en egnet kvlitet. En række spørgsmål kn med fordel fklres, inden mnuskriptet indleveres til forlget: Hvilken form kn illustrtioner indleveres i? Forftteren/redktøren kn indlevere de ønskede billeder i form f lysbilleder/dis, negtiver, fremkldte fotos eller originle mlerier og tegninger. Bøger, hvori billederne optræder, kn ofte også bruges. Det er vigtigt, t lle scnninger foretges f eksperter, og opgven bør næsten ltid overldes til forlget. Digitle billeder er principielt også nvendelige, men billeder fr internettet er sjældent f tilstrækkelig god kvlitet med mindre der er tle om særligt højtopløste billeder, der er hentet fr fx et billedrkiv netop med henblik på tryk. Hvd kræves, før illustrtioner er klr til trykning? Hvilke illustrtioner skl der indhentes rettigheder til? Billeder er generelt beskyttet f ophvsretsloven, og der skl indhentes tilldelse fr og betles honorr til ophvsmnden eller den instns, der repræsenterer vedkommende. Værker kn dog frit benyttes, når der er gået 70 år fr ophvsmndens død. I visse tilfælde kn fotos frit benyttes 50 år efter deres optgelse, det gælder fotos, der ikke klssificeres som værker. Er der tle om et foto f et kunstværk, vil både kunstneren og fotogrfen typisk hve ophvsrettigheder. Hvordn fklres rettigheder? Copydn repræsenterer en række inden- og udenlndske kunstnere. Ansøgningsskem vedr. rettigheder findes på Også en række museer hr rettigheder til kunstværker, og rettighederne søges ved henvendelse til museet. Ved indhentning f rettigheder er det vigtigt t præcisere, hvis illustrtionen også skl bruges i en e-bogs-udgve til distribution over internettet. De fleste f forlgets bøger udgives simultnt i en ppirudgve og en e-bogs-udgve. Billeders opløsning skl være mindst 300 dpi, stregtegninger dog minimum 600 dpi og helst 1200 dpi målt på billedet i den størrelse, det skl gengives i. Smtidig er det vigtigt, t der er tilstrækkeligt med frvenuncer. Om krvene er opfyldt, kn undersøges i et billedbehndlingsprogrm som fx Photoshop. Hvordn må digitle billeder redigeres? Omformtér, beskær eller rediger ldrig et billede, undld t komprimere det, og indsæt ikke tekst eller grfik i billedet. Fremsend i stedet det originle mterile med elementerne hver for sig og en forklring. Som regel er egnede digitle billeder så store, t de ikke kn sendes pr. e-mil, men må brændes på en cd eller dvd. Arhus Universitetsforlg Tel Fx _forftterhnd_3k.indd :15:18

5 Redktion og produktion Målet En vellykket bog kræver nturligvis et godt mnuskript. Men det er også nødvendigt med smrbejde, tid, omhu, kretivitet og lyst hvis forftteren og forlget smmen skl nå målet: t skbe den bedst mulige bog. Det vil sige en bog, som begge prter er fuldt tilfredse med, og som hr den højst mulige kvlitet i indhold og form, fr tnke til tegnsætning. Alle redktions- og produktionsprocesser er rettet mod t nå dette mål, og forftteren kn derfor forvente t møde medspil, modspil og smspil i redktions- og produktionsprocessen. Overordnet: proces og tid Et typisk redktions- og produktionsforløb strækker sig over tre overordnede fser: ntgelse, redktion og produktion. Hvor lng tid, det smlet set tger t lve en bog, vrierer krftigt. Mnge personer er involverede, før mnuskriptet er forvndlet til en bog, der står på boghndlens hylder eller kn købes vi forlgets hjemmeside. Forftterens rolle er selvfølgelig størst, men en række ndre ktører er også på bnen: forlgsredktør, korrekturlæser, grfiker, trykkerifolk (dtp er, pldekopist, trykker), bogbinder, mrkedsføringsgent, slgsrepræsentnt, it-nsvrlig, frgtmnd, dministrtion og boghndler. En tommelfingerregel er, t et smlet forløb vrer seks-ni måneder, men det kn være både kortere og længere, fhængigt f omstændighederne. Det er fgørende, t forftteren er ktiv i hele processen og rbejder med mnuskriptet i det tempo, der er ftlt med forlget. Forlget ktiverer en række interne og eksterne processer for hver enkelt bog, og forsinkelser kn derfor mngedobles, hvis flere produktioner kolliderer. Om et mnuskript kn ntges til udgivelse, beslutter forlget efter en vurdering f dets kvlitet formidlingsmæssigt som fgligt. Hvd ngår det specifikt fglige, konsulterer forlget ltid eksterne fgeksperter, og lle indkomne mnuskripter udsættes principielt for peer review (fgfællebedømmelse). Formålet er t sikre den højst mulige kvlitet i forlgets bøger. Et peer review foretges f en eller flere ufhængige forskere, der befinder sig på (mindst) smme niveu som den forftter, hvis bog skl bedømmes. Peer revieweren skl hve ekspertviden om bogens emne, og målet med bedømmelsesprocessen er t vurdere bogens stringent fglige kvlitet. Det er således peer reviewerens opgve t fgøre, om bogen præsenterer ny indsigt og om den hr en form, så resultterne efterprøvelige eller nvendelige i ny forskning. Hvis bogen ntges, bruges peer reviewet desuden i den videre redktionelle proces. Redktion Forlgsredktøren rådgiver forftteren med det formål t gøre mnuskriptet indbydende og fokuseret, så bogen rmmer sin målgruppe, og dens indsigter kommer tydeligt til udtryk. Stringent fglig kritik foretges f peer reviewere mens forlgets redktører primært koncentrerer sig om formidlingen. Smtidig er de trænede i t læse videnskbelige mnuskripter og kender til en lng række forskellige fgkonventioner. Derudover træder forlgsredktøren til med billedredktionelle bemærkninger og vurderer bl.. illustrtioners smspil med teksten. Rådgivningen f forftteren finder sted på mnge områder og kn bestå i: Forslg til, hvordn den overordnede røde tråd kn gøres tilstrækkeligt stærk. Eksempelvis mrkering f, hvordn fsnit kn flyttes rundt eller slettes og skitsering f, hvor nye dele kunne udfylde huller i teksten. Detilsproglig gennemskrivning, så sproget bliver både flydende, klrt, stimulerende, præcist og bl.. herigennem udstråler fglig utoritet. Hjælp til t fstholde en gennemgående stil, der er tilpsset såvel intentionen med bogen som dens målgruppe. Tips til t øge læserppellen, fx udpegning f oplgte pssger eller fsnit, der kn fungere som krog og trække læseren ind i teksten. Ideer til, hvordn rgumenter skærpes, så de er smmenhængende og lette t følge. Arhus Universitetsforlg Tel Fx _forftterhnd_3k.indd :15:18

6 Bud på, hvordn citter bedst tjener det formål, forftteren ønsker, de skl hve. Sprring om vlg f henvisningsmåder, notesystem og opsætning f litterturliste. Støtte til t opnå konsekvens på lle niveuer. Korrekturrettelser. Udbyttet f den efterfølgende professionelle korrektur bliver større, hvis så mnge fejl som muligt er fnget, inden mnuskriptet sendes til korrekturlæseren. Det redktionelle rbejde herunder revision f engelsksprogede tekster er forlgets kernekompetence, og l erfring viser, t ethvert mnuskript forbedres væsentligt ved en grundig redktion. Berbejdningen sker dog ltid med øje for både forftterens og forlgets forestilling om den optimle bog og forudsætter derfor et nært smrbejde. Redktionens tidsforløb Redktionsprocessen hr flere fser. Et typisk forløb kn være som skitseret nedenfor (lle tidsngivelser er omtrentlige og kn vriere krftigt efter konkrete omstændigheder og mnuskriptets krkter): 1. Forftteren, forlgsredktøren og forlgsdirektøren holder et indledende møde, hvor der træffes ftle om bogens krkter. Her får forftteren også udleveret Forfttermppen, som bl.. rummer en oversigt ( Tjekliste ) over, hvordn mnuskriptet gøres klr til indlevering. Er der tle om en ntologi, repræsenterer ntologiens fgredktør ( forftteren ) lle bidrgydere, og l kommuniktion mellem forlg og bidrgydere foregår vi fgredktøren. 2. Mnuskriptet sendes til peer review, og vurderingen sendes efterfølgende til forftteren. Fsens vrighed: fr to uger til to måneder. 3. Forftteren retter mnuskriptet til efter en overvejelse f peer reviewet. Desuden gennemrbejdes det efter forlgets tjekliste, og dernæst sendes mnuskriptet til forlgsredktøren fx vedhæftet en e-mil eller på en cd-rom og desuden gerne i print (særligt vigtigt, hvis der er ikke-dnske bogstver eller figurer med). Eventuelt mnglende illustrtioner og rettigheder skffes i et smrbejde mellem forftteren og forlgsredktøren. I Forftterhåndbogen findes en stribe gode råd om illustrtioner. Fsens vrighed: Gerne mks. to-tre uger men så længe, det er nødvendigt, 4. Forlgsredktøren går nu mnuskriptet igennem på mnge plner og ser nærmere på bl.. stil og genre, sproglige enkeltformuleringer, tekstens forløb, rgumenttionens smmenhæng, referencemådens dynmik, konsekvens etc. Fsens vrighed: to uger. 5. Forftteren vurderer nu forlgsredktørens ændringsforslg og retter mnuskriptet til derefter direkte i Word-dokumentet, som derefter returneres til forlgsredktøren. Fr dette tidspunkt kn forftteren kun rette oversete korrekturfejl og lignende, mens deciderede omskrivninger ikke kn foretges. Fsens vrighed: gerne mks. to-tre uger. 6. Forlgsredktøren gennemgår lle ændringer. Fsens vrighed: et pr dge. 7. Mnuskriptet sendes til professionel korrekturlæsning. Fsens vrighed: en til tre uger. 8. Forftteren vurderer korrekturlæserens rettelser og fører de relevnte ind i Word-dokumentet, som derefter returneres til forlgsredktøren. Fsens vrighed: gerne mks. to-tre uger. 9. Forlgsredktøren og forftteren giver i fællesskb grfikeren oplæg til omslg, som forlgets grfiker udrbejder. Bgsidetekst skrives i et smrbejde mellem forftteren, forlgsredktøren og forlgets mrkedsføringschef. 10. Forlgsredktøren gennemgår for en sikkerheds skyld, t lle korrekturrettelser er med. Fsens vrighed: et pr dge. Produktion Efter endt redigering sættes bogproduktionen i gng. Også her gælder, t lle tidsngivelser er omtrentlige og kn vriere krftigt. 1. Mnuskriptet sendes til grfikeren, som tilrettelægger bogen og giver mnuskriptet bogformt, (ombryder den). Herefter fremsendes en førstekorrektur i print. Er der mnge illustrtioner, lves evt. Arhus Universitetsforlg Tel Fx _forftterhnd_3k.indd :15:18

7 korrekturrunde uden indplcerede illustrtioner, (en spltekorrektur). Fsens vrighed: to-tre uger. 2. Smmen gennemgår forftteren og forlgsredktøren førstekorrekturen. Fsens vrighed: gerne mks. to-tre uger. 3. Rettelser i førstekorrektur sendes til grfikeren og udførelsen kontrolleres efterfølgende f forlgsredktøren i ndenkorrekturen. Fsens vrighed: to-tre uger. 4. Smmen gennemgår forftteren og forlgsredktøren ndenkorrekturen og proceduren fr førstekorrekturen gentges så mnge korrekturrunder, der er nødvendige for t udrydde lle fejl, som regel tre. Fsens vrighed: (per korrekturrunde) gerne mks. en uge plus to uger til indførelsen og kontrol f rettelser. 8. Det trykte rk køres til bogbinderen, som binder bogen ind (flser rkene og hænger dem ind i omslget). Fsens vrighed: en-to eller to-tre uger, fhængigt f om bogen hr blødt eller stift bind. 9. Bogen trnsporteres til forlgets lger. Ved nkomst kontktes forftteren strks. 10. Bøgerne køres fr forlgets lger til Nordisk Bog Center, (NBC), hvorfr der distribueres bøger til lndets boghndlere. 11. Officiel udgivelse finder sted to-fire uger efter, t bogen er leveret. I Forftterhåndbogen findes udførlig informtion om mrkedsføringsindstsen. 5. Når det færdige mnuskript foreligger, kn der evt. genereres et indeks. Der er flere fremgngsmåder, der lle kræver en væsentlig indsts f forftteren. Sikrest er den mnuelle metode, hvor forftteren mrkerer indeksordene i mnuskriptet og noterer sidetllene i tilhørende lister. Forlgsredktøren sender derefter listen til trykkeriet, som føjer den til mnuskriptet. En nden god mulighed er t forftteren opretter indekset i Word-filen. Fsens vrighed: gerne mks. to uger. 6. Trykkeriet sender et prøvetryk, et verisprint, f omslget. Det smme gælder i nogle tilfælde for illustrtioner, der behøver en ekstr kvlitetskontrol. Prøvetrykket godkendes f forlgsredktøren og evt. forftteren, og derefter sendes det til trykning. Fsens vrighed: gerne mks. et pr dge. 7. Efter korrekturrunderne lver trykkeriet et digitlt prøvetryk (en blåkopi). Forftteren og forlgsredktøren kontrollerer, t lle sider sidder, hvor de skl, t sideovergngene er korrekte, t illustrtioner mv. er korrekt plceret og beskåret, t speciltegn stdig er korrekte. Dokumentet er rippet, hvor hver enkelt side er låst og forsynet med de informtioner, der skl bruges i trykprocessen. Denne fse er derfor ikke en sidste korrekturrunde i gængs forstnd. Efter godkendelse trykkes bogen. Fsens vrighed: gerne mks. et pr dge. Arhus Universitetsforlg Tel Fx _forftterhnd_3k.indd :15:18

8 Mrkedsføring Forlgets mrkedsføring er ltid tilpsset den enkelte bog. Vi indrykker i nogle tilfælde nnoncer i lndsdækkende viser for udgivelser med et stort potentile men ofte er det en mere speciliseret indsts, der skl til. Afgørende for mrkedsføringen er også et tæt smrbejde mellem forlget og bøgernes forftter/ redktør. Smrbejde om reklmetekster og relevnte modtgere Den enkelte bogs forftter/redktør hr førstehåndskendskb til bogen og kn ofte indkredse den potentielle målgruppe mere præcist end forlget. Vi beder derfor forftter/redktør om t løse tre konkrete opgver: At skrive to udkst til reklmetekster ét på 400 tegn inkl. mellemrum og ét på 1100 tegn inkl. mellemrum. Reklmeteksterne bliver revideret i et smrbejde mellem forlg og forftter/redktør, sådn t der hele tiden foreligger de bedst mulige tekster på forlgets hjemmeside, i foldere, nnoncer, ktloger, boghndlernes søgesystem, på bogens bgside osv. Reklmeteksterne skl på en indbydende og fængende måde præsentere hovednliggendet med bogen. Deres funktion er t åbne bogen mod publikum, smtidig med t de er loyle over for bogens projekt og stil. At komme med ideer til pressemeddelelsen, der udsendes til viser og elektroniske mssemedier totre uger før udgivelsen. I pressemeddelelsen gælder det om t trække netop de elementer i en bog frem, som kn tiltrække opmærksomhed og vække en journlists nysgerrighed. At udpege relevnte modtgere f presseeksemplrer, pressemeddelelser og frieksemplrer. Som udgngspunkt bruges forlgets dtbse over tidsskrifter, mssemedier og nøglepersoner. Fr denne dtbse genereres som regel et fkrydsningsskem, der tilsendes forftter/redktør forud for udgivelsen. Afkrydsningsskemet sendes tilbge til forlget i udfyldt stnd smmen med eventuelle supplerende forslg til modtgere. Ofte ligger det store slgspotentile i t få undervisere til t nbefle en bog eller sætte den på pensumlisten. Derfor udsender forlget gerne frieksemplrer til undervisere eller ndre relevnte nøglepersoner. Tilbgemelding Forftter/redktør bliver løbende orienteret om den omtle, bogen får. Forlget bonnerer på en udklipsservice, der løbende sender nmeldelser og omtler fr dnske dg- og ugeblde. Tidsskrifter sender normlt to eksemplrer f en nmeldelse til forlget. Forlget kopierer udklippene, smler dem og sender dem videre til forftter/redktør. Mrkedsføringens fokusområder Forlget foretger mnge målrettede indstser i løbet f en bogs liv fr den første informtion til boghndlerne længe før bogens udgivelse til inkludering i temfoldere op til fem år efter. Nogle f de væsentligste tiltg og ktører præsenteres nedenfor. Boghndlere Forlget hr siden 2002 smrbejdet med en sælger, der besøger en lng række f lndets boghndlere både forår og efterår og præsenterer nogle f årets udgivelser. Tilsvrende hr forlget distributører i såvel Englnd som USA, der holder en tæt kontkt med de vigtigste kdemiske boglder og universiteter og forestår mrkedsføringen f forlgets bøger. Omtrent en måned før udgivelsen f en bog nnonceres den gennem et nyhedsbrev til lle lndets c. 365 boghndlere smt til udvlgte boglder i resten f Norden. Udgivelsen f bøger på ndre sprog end dnsk nnonceres gennem et nyhedsbrev til vores distributører, som inkluderer bogen i deres slgsmterile til boghndlerne. Desuden sendes nyhedsbrevet for fremmedsprogede bøger direkte til større boglder i Kontinentleurop, Norden og enkelte ndre steder i verden. Måneder forud for udgivelsen bliver forlgets titler registreret i boghndlernes interne søgesystem, hvilket Arhus Universitetsforlg Tel Fx _forftterhnd_3k.indd :15:18

9 giver boghndlerne mulighed for nemt og hurtigt t søge vores bøger elektronisk og t bestille de ønskede eksemplrer. Forlgets bøger lgerføres og distribueres f Gyldendl-selskbet NBC, og det sikrer boghndlerne leverncer fr dg til dg. Dgspresse To-tre uger forud for udgivelsen udsender forlget presseeksemplrer og en pressemeddelelse til en række redktioner på lndsdækkende og regionle medier. Pressemeddelelser med en opfordring til t rekvirere bogen med henblik på nmeldelse eller omtle udsendes smtidig til en række både freelncere og fstnstte journlister. I enkelte tilfælde tger forlget personlig kontkt til udvlgte journlister og redktører. Elektronisk nyhedsbrev Senest på udgivelsesdgen for de enkelte bøger sender forlget et elektronisk nyhedsbrev ud til 8000 personer i forlgets krtotek, og tllet vokser konstnt. Tidsskrifter Det er f stor betydning for en videnskbelig bogs gennemslgskrft, t den bliver omtlt eller nmeldt i fglige tidsskrifter. Udgngspunktet for mrkedsføringen over for tidsskrifter vil typisk være et fkrydsningsskem genereret fr forlgets dtbse og udfyldt f forftter/redktør der smtidig ltid opfordres til t levere supplerende forslg. Nyhedsktlog Forlget udsender de fleste år i september-oktober et nyhedsktlog, hvori lle årets udgivelser præsenteres med forside, en kort tekst og formelle oplysninger. Ktloget trykkes typisk i c eksemplrer, som fordeles til boghndlere og lærenstlter og sendes direkte til lle forlgets kunder i Norden. Nyhedsktloget er også centrlt for mrkedsføringen f forlgets titler på bogmessen i Forum, Københvn. Foldere og bestillingssedler Forftter/redktør kn rekvirere bestillingssedler for de enkelte bøger til brug på konferencer, seminrer m.m. Bestillingssedlerne er et A4 rk trykt i frver, der i stil med pressemeddelelser og nyhedsbreve er lyoutet med bogens forside som bærende grfisk element. Hvert år fremstiller forlget desuden en række foldere eller temktloger, hvori lle forlgets nyere udgivelser inden for et bestemt fgområde (fx rkæologi, litterturforskning, historie eller teologi) er smlet. Disse foldere udsendes med lle relevnte bøger og som indstik i fglige tidsskrifter. Hjemmeside På forlgets hjemmeside kn mn få oplysninger om forlget og købe forlgets bøger. Forfttere og redktører er meget velkomne til t få lgt deres e-mildresse og link til egen hjemmeside ind på forlgets hjemmeside. Oplysningerne kn sendes til forlgets webredktør på: Bogmesser Forlget deltger ltid i de to vigtigste, årligt tilbgevendende bogmesser bogmessen i Forum, Københvn, og den interntionle bogmesse i Frnkfurt smt lejlighedsvis i ndre bogmesser og rrngementer f lignende krkter. Bogklubber Med udgivelse i en bogklub når bogen en stor læserskre. Vi præsenterer udvlgte bøger for især Smlerens Bogklub, men også for mere fgspecifikke bogklubber. Nyhedsbreve til udlndet Hvert forår og efterår fremstilles desuden nyhedsbrevet New Books from Arhus University Press, hvor de nyeste bøger på ndre sprog end dnsk præsenteres, herf er de fleste på engelsk. Nyhedsbrevet er et vigtigt slgsredskb for forlgets distributører i udlndet og ved den interntionle bogmesse i Frnkfurt og udsendes desuden til kdemiske boglder over hele Europ. Arhus Universitetsforlg Tel Fx _forftterhnd_3k.indd :15:18

10 72214_forftterhnd_3k.indd :15:18

Exitforløb for kriminalitetstruede unge

Exitforløb for kriminalitetstruede unge Exitforløb for kriminlitetstruede unge Exit Nu tilbyder et exitforløb til kriminlitetstruede unge i lderen 15-29 år. Vi rbejder indenfor lovgivningen omkring fst kontktperson, efterværn, bostøtte og mentorstøtte

Læs mere

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS INTERNATIONAL KLASSIFIKATION AF FUNKTIONSEVNE, FUNKTIONSEVNENEDSÆTTELSE OG HELBREDSTILSTAND Udrbejdet f MrselisborgCentret, 2005 En spørgeskemundersøgelse

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

Regneregler for brøker og potenser

Regneregler for brøker og potenser Regneregler for røker og potenser Roert Josen 4. ugust 009 Indhold Brøker. Eksempler......................................... Potenser 7. Eksempler......................................... 8 I de to fsnit

Læs mere

Diverse. Ib Michelsen

Diverse. Ib Michelsen Diverse Ib Michelsen Ikst 2008 Forsidebilledet http://www.smtid.dk/visen/billede.php?billedenr69 Version: 0.02 (2-1-2009) Diverse (Denne side er A-2 f 32 sider) Indholdsfortegnelse Regning med procent

Læs mere

Trigonometri. Matematik A niveau

Trigonometri. Matematik A niveau Trigonometri Mtemtik A niveu Arhus Teh EUX Niels Junge Trigonometri Sinus Cosinus Tngens Her er definitionen for Cosinus Sinus og Tngens Mn kn sige t osinus er den projierede på x-ksen og sinus er den

Læs mere

Spil- og beslutningsteori

Spil- og beslutningsteori Spil- og eslutningsteori Peter Hrremoës Niels Brock 26. novemer 2 Beslutningsteori De økonomiske optimeringssitutioner, vi hr set på hidtil, hr været helt deterministiske. Det vil sige t vores gevinst

Læs mere

Potens regression med TI-Nspire

Potens regression med TI-Nspire Potensvækst og modellering - Mt-B/A 2.b 2007-08 Potens regression med TI-Nspire Vi tger her udgngspunkt i et eksempel med tovværk, hvor mn får oplyst en tbel over smmenhængen mellem dimeteren (xdt) i millimeter

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

TAL OG BOGSTAVREGNING

TAL OG BOGSTAVREGNING TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter,

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

Projektstyring. Dag 5

Projektstyring. Dag 5 Akdemifget Projektstyring Dg 5 m/u PRINCE2 Foundtion certificering i smrbejde med PRINCE2 is Registered Trde Mrk of the Office of Government Commerce in the United Kingdom nd other countries. Humn fctor

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

og betydningen af saglige argumenter. Prismodtageren i 2013 er journalist Martin Krasnik.

og betydningen af saglige argumenter. Prismodtageren i 2013 er journalist Martin Krasnik. ktlog 2013/14 Columus er et fondsejet forlg, der er stiftet f Foreningen f lærere i smfundsfg (FALS) for t levere de fgligt edste øger til de lveste priser. Smfundsfg hr i fire årtier været vores hovedfg,

Læs mere

DEN NY VERDEN vol. 37, nr. 1 International handel og vandel - WTO fra Marrakesh til Cancún

DEN NY VERDEN vol. 37, nr. 1 International handel og vandel - WTO fra Marrakesh til Cancún Interntionl hndel og vndel - WTO fr Mrrkesh til Cncún DIIS - Københvn - 2004 1 Efter gennemførelsen f ftlen om tekstil og beklædning (ATC) Fr MFA til ATC Beklædningsindustrien hr spillet en fgørende rolle

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1 for udrejdelse f dokumenttion til rug for registrering efter ilg 8 i registreringsekendtgørelsen 1 Af nedenstående skemer fremgår, hvilke oplysninger Plntedirektortet hr rug for ved vurdering f, om virksomheden

Læs mere

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal.

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal. Regneregler. Simple regler for regning med tl. Vi rejder l.. med følgende fire regningsrter: plus (), minus ( ), gnge () og dividere (: eller røkstreg, se senere), eller med fremmedord : ddition, sutrktion,

Læs mere

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul Integrlregning del ( ( 6 Krsten Juul Indhold 6 Uestemt integrl8 6 Sætning om eksistens stmunktioner 8 6 Oplæg til "regneregler or integrl"8 6 Regneregler or uestemt integrl 9 68 Foreredelse til "integrtion

Læs mere

abc Resultat af foranalysen vedrørende en reduktion af den danske stats aktiepost i Post Danmark A/S

abc Resultat af foranalysen vedrørende en reduktion af den danske stats aktiepost i Post Danmark A/S bc Resultt f fornlysen vedrørende en reduktion f den dnske stts ktiepost i Post Dnmrk A/S Mj 2003 Vigtigt Oplysningerne i dette dokument er uddrg fr eller bseret på oplysninger, som NM Rothschild & Sons

Læs mere

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Cross Boule 1 Forord Cross Boule når som helst og hvor som helst Dnsk Arejder Idrætsforund er glde for t kunne præsentere Cross Boule - et oldspil, hvor lle kn være med. Spillet

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf 2. del. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf 2. del. 2008 Karsten Juul Bogstvregning En indledning for st og f. del 008 Krsten Juul ) )( ( ) ( ) ( Indold 0. Gnge to prenteser....,, osv... 7. Kvdrtsætninger... 0. Brøer. del... Bogstvregning. En indledning for st og f.. del.

Læs mere

Matematik. Kompendium i faget. Tømrerafdelingen. 1. Hovedforløb. a 2 = b 2 + c 2 2 b c cos A. cos A = b 2 + c 2 - a 2 2 b c

Matematik. Kompendium i faget. Tømrerafdelingen. 1. Hovedforløb. a 2 = b 2 + c 2 2 b c cos A. cos A = b 2 + c 2 - a 2 2 b c Kompendium i fget Mtemtik Tømrerfdelingen 1. Hovedforlø. Trigonometri nvendes til eregning f snd længde og snd vinkel i profiler. Sinus Cosinus Tngens 2 2 + 2 2 os A os A 2 + 2-2 2 Svendorg Erhvervsskole

Læs mere

Differentialregning. integralregning

Differentialregning. integralregning Differentilregning og integrlregning Ib Micelsen Ikst 013 Indoldsfortegnelse Tegneøvelser...3 Introduktion... Definition f differentilkvotient og tngent...6 Tngentældninger...7 Den fledte funktion...7

Læs mere

Trivsel. har vi råd til at lade være? Resultatet af 250 medarbejdere og lederes arbejde den 10. september 2010. Ideer til inspiration

Trivsel. har vi råd til at lade være? Resultatet af 250 medarbejdere og lederes arbejde den 10. september 2010. Ideer til inspiration 10. november 2010 Trivsel hr vi råd til t lde være? Resulttet f 250 medrbejdere og lederes rbejde den 10. september 2010 1? Det er vigtigt t prioritere og fstholde det gode rbejde med trivsel på rbejdspldserne

Læs mere

Analyse 30. januar 2015

Analyse 30. januar 2015 30. jnur 2015 Større dnsk indkomstulighed skyldes i høj grd stigende kpitlindkomster Af Kristin Thor Jkosen Udgivelsen f Thoms Pikettys Kpitlen i det 21. århundrede hr fstedkommet en del diskussion f de

Læs mere

Brug og anerkendelse af dansksprogede dokumenter ved forvaltningsmyndigheder og domstole

Brug og anerkendelse af dansksprogede dokumenter ved forvaltningsmyndigheder og domstole Jørgen Kühl Brug og nerkendelse f dnsksprogede dokumenter ved forvltningsmyndigheder og domstole Bggrund Det dnske mindretl i Sydslesvig er et nerkendt ntionlt mindretl i Forundsrepulikken Tysklnd og Slesvig-Holsten.

Læs mere

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning 1 Opstkning og fstkning, fremdregning og tilgeregning 1.1 Fremdregning og tilgeregning...2 1.2 Æskeregning...2 1.3 Høseringe-regning, indkodning og fkodning...3 1.4 Vndret tilgeregning, t dnse en ligning...3

Læs mere

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a.

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a. 5. FORSKRIFT FOR EN POTENSFUNKTION Vi hr i vores gennemgng f de forskellige funktionstper llerede være inde på udtrk, som indeholder forskellige potenser f I dette kpitel skl vi se på forskellige tper

Læs mere

Èn samlet leasingløsning

Èn samlet leasingløsning Vi smler din håndtering f IT Vi hr kombineret vores kompetencer med hrdwre og softwre således, t du kun skl bruge et enkelt telefonnummer når du skl hve styr på din IT. For et fst beløb pr. måned kn du

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

Michel Mandix (2010) INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 EN TREKANTS VINKELSUM... 3 PYTHAGORAS LÆRESÆTNING... 4 SINUSRELATIONERNE... 4 COSINUSRELATIONERNE...

Michel Mandix (2010) INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 EN TREKANTS VINKELSUM... 3 PYTHAGORAS LÆRESÆTNING... 4 SINUSRELATIONERNE... 4 COSINUSRELATIONERNE... MATEMATIK NOTAT MATEMATISKE EVISER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX SIDSTE REVISION: FERUAR 04 Michel Mndi (00) Side f 35 Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:... EN TREKANTS VINKELSUM... 3 PYTHAGORAS

Læs mere

SLRTV Beretning 2004. Dagsorden..side 2. Forslag til forretningsorden...side 3. Politisk beretning...side 4

SLRTV Beretning 2004. Dagsorden..side 2. Forslag til forretningsorden...side 3. Politisk beretning...side 4 Indhold Dgsorden..side 2 Forslg til forretningsorden...side 3 Politisk eretning...side 4 - Lex Osen og dens konsekvenser...side 4 - De ikke-kommercielle medier konference..side 10 - Forstærket smrejde...side

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 3. Differentialligninger

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 3. Differentialligninger Mtemtikkens msterier - på et højt niveu f Kenneth Hnsen 3. Differentilligninger N N N 3 A A k k Indholdsfortegnelse 3. Introduktion 3. Dnmiske sstemer 3 3.3 Seprtion f de vrible 8 3.4 Vækstmodeller 8 3.5

Læs mere

Matematik - introduktion. Martin Lauesen February 23, 2011

Matematik - introduktion. Martin Lauesen February 23, 2011 Mtemtik - introduktion Mrtin Luesen Februry 23, 2011 1 Contents 1 Aritmetik og elementær lgebr 3 1.1 Symboler............................... 3 1.1.1 ligheder............................ 4 1.1.2 uligheder...........................

Læs mere

BIH FOREBYGGELSE AF REVNER. Notat. Vejledningen omfatter: Konstruktive forhold...side 3-6. Svind i letbeton og beton...side 7. Udtørring...

BIH FOREBYGGELSE AF REVNER. Notat. Vejledningen omfatter: Konstruktive forhold...side 3-6. Svind i letbeton og beton...side 7. Udtørring... Nott FOREBYGGELSE AF REVNER Vejledningen omftter: Konstruktive forhold...side 3-6 Svind i letbeton og beton...side 7 Udtørring...side 8-9 Fugtmåling...side 10 Mlerbehndling...side 11 Fliseopsætning...side

Læs mere

ffi' Røg- og varmealarm Betjen ingsvejled n ing

ffi' Røg- og varmealarm Betjen ingsvejled n ing %«ide Fyrnetics ffi' Røg- g vrmelrm Betjen ingsvejled n ing z3 VAC netdrevne lrmer med mutighed fr smmenkbling, mde[: 2SF23l9Ht, 2SF23l9 H I R, 2S F23l9H I RE, 35F23/9H1, 35F23/9HlR s 35F23/9HlRE Alrmer

Læs mere

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner Elementær Mtemtik Alger Anlytisk geometri Trigonometri Funktioner Ole Witt-Hnsen Køge Gymnsium 0 Indhold Indhold... Kp. Tl og regning med tl.... De nturlige tl.... Regneregler for nturlige tl.... Kvdrtsætningerne.....

Læs mere

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP... 2 1.Bggrund... 2 2.Køekrftpritet hvd er det?... 2 3.Formål og orgnistion... 3 4.Brugere og nvendelsesområder... 3

Læs mere

Hva ka jeg bruge mine fødder til? 2. oplag

Hva ka jeg bruge mine fødder til? 2. oplag Rytmik Grete Downlodversion i Den Dynmiske Trio Grete Møller Andersen Vivi Grøn Sune Slminen Hv k jeg bruge mine fødder til? 2. oplg Rytmik Grete i Den Dynmiske Trio Grete Møller Andersen Vivi Grøn Sune

Læs mere

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER Brugervejledning RS-216 - AIA kl. 1 RS-224 - AIA kl. 2 RS-232 - AIA kl. 3 Indholdsortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INTRODUKTION...3 1. System oversigt:...3

Læs mere

gratis magasin Opskrifter på lækker og hurtig mad Friske frosne grøntsager & frugt hele året rundt n u m m e r 01 / 2 012

gratis magasin Opskrifter på lækker og hurtig mad Friske frosne grøntsager & frugt hele året rundt n u m m e r 01 / 2 012 minus 18 grtis mgsin o Opskrifter på lækker og hurtig md Friske frosne grøntsger & frugt hele året rundt n u m m e r 01 / 2 012 En frisk verden på frost 2 Let middgsmden med frosne grøntsger Md med mnge

Læs mere

Kompendium. Matematik HF C niveau. Frederiksberg HF Kursus. Lars Bronée 2014

Kompendium. Matematik HF C niveau. Frederiksberg HF Kursus. Lars Bronée 2014 Kompendium Mtemtik HF C niveu π Frederiksberg HF Kursus Lrs Bronée 04 Mil: post@lrsbronee.dk Web: www.lrsbronee.dk Indholdsfortegnelse: Forord Det grundlæggende Ligningsløsning 8 Procentregning Rentesregning

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug OWNER S MANUAL BRUGERVEJLEDNING AIRCONDITIONANLÆG Til lmindelig brug (SPLIT TYPE) DANSK DN Indendørs enhed RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Læs mere

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI 2013 RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI INDHOLDSFORTEGNELSE 02 Indholdsfortegnelse 03 Indledning 04 Resumé 04 Oversigt over målopfyldelse

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

KIRKEBLAD. Der. var en. 14. oktober 1917-14. oktober 2007. Gud Faders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed!

KIRKEBLAD. Der. var en. 14. oktober 1917-14. oktober 2007. Gud Faders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed! Der KIRKEBLAD vr en FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer,sfnældksfn123k39843948 3 September 2007 22. Årgng 14. oktober 1917-14. oktober 2007 Gud Fders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed!

Læs mere

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk Vielsesringe Designer og guldsmed Jn Jørgensen Siden 1995 hr Jn Jørgensen hft egen virksomhed, hvor nturen i det rske og åne Nordjyllnd hr givet inspirtion til det meste f designet. Smykker i de ædleste

Læs mere

EII Electrolux. Vedr.: Vaskerirenovering - Infanterivej. Ejerforeni ngen Infanterivej 14-92 Infanterivej 14-32 8930 Randers N@

EII Electrolux. Vedr.: Vaskerirenovering - Infanterivej. Ejerforeni ngen Infanterivej 14-92 Infanterivej 14-32 8930 Randers N@ EII Electrolux Ejerforeni ngen Infnterivej 14-92 Infnterivej 14-32 8930 Rnders N@ Att.: Jimmy Ghristinsen Vskeri : DAro 27.02.09 nlbudsnr. 106097 vores REF. Jesper Krmisholt/Alex Nielsen AFDELING Electrolux

Læs mere

Bæredygtige bygge- og anlægsprojekter i Næstved Kommune

Bæredygtige bygge- og anlægsprojekter i Næstved Kommune Bæredygtige bygge- og nlægsprojekter i Næstved Kommune Her finder du E Forord 3 Indledning og læsevejledning 5 Generelt om bæredygtig projektering 6-7 Påvirkning f kulturmiljøer 8-9 Mteriler 10-12 l 13

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele Hurtig instlltionsvejledning Strt her HL-2135W / (Kun EU) HL-2270DW Før du første gng tger denne mskine i rug, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning, så du kn opsætte og instllere din mskine.

Læs mere

(a k cos kx + b k sin kx) k=1. cos θk = sin θ 1 ak. , b k. k=1

(a k cos kx + b k sin kx) k=1. cos θk = sin θ 1 ak. , b k. k=1 SEKTION 7 FOURIERANALYSE 7 Fouriernlyse Periodiske funktioner er vigtige i mnge smmenhænge, både videnskbeligt og teknisk Vi vil normlisere, så ntger, t perioden er π Disse funktioner er bedst nlyseret

Læs mere

LQ hl&itqi,ie. AlaN(JHaqs.en 19.ÅRGANG. Så er det tid til betaling af kontingent.

LQ hl&itqi,ie. AlaN(JHaqs.en 19.ÅRGANG. Så er det tid til betaling af kontingent. Reserveret Post nmrk Så er det tid til betling f kontingent. Hvidovre LQ hl&itqi,ie 19.ÅRGANG AlN(JHqs.en A ') te1re rt EBRUAR 21 265 Hvidovre Medlemmerne hr i læsende stund fået tilsendt opkrævningen.

Læs mere

hvor A er de ydre kræfters arbejde på systemet og Q er varmen tilført fra omgivelserne til systemet.

hvor A er de ydre kræfters arbejde på systemet og Q er varmen tilført fra omgivelserne til systemet. !#" $ "&% (')"&*,+.-&/102%435"&6,+879$ *1')*&: or et system, hvor kun den termiske energi ændres, vil tilvæksten E term i den termiske energi være: E term A + Q hvor A er de ydre kræfters rbejde på systemet

Læs mere

SPAM 7. netsikker nu!

SPAM 7. netsikker nu! netsikker nu! Mj 2006 Test dig selv Hvor sikker er du på nettet? Tg testen på gsiden og se, hvor højt du sorer, når du går i krig med spim, spm og psswords. 16 Bliv online med dine ørn Hvorfor styrer kvinder

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

netsikker nu! Alder ingen hindring

netsikker nu! Alder ingen hindring netsikker nu! O k t o e r 2 0 0 7 Alder ingen hindring Flere og flere seniorer tger internettet til sig. De hr nemlig opdget, t internettet yder på et utl f muligheder. Derfor sætter denne udgve f netsikker

Læs mere

Deloitte" Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Deloitte Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 " Missin Afrik Revisinsprtkllt til årsrpprt 2012 Indhldsfrtegnelse Side 1. Revisin f årsregnskbet 1.1 Ä.rsregnskbet L2 Frhld f væsentlig betydning fr vurdering f årsregnskbet 1.2.1 Generelle it-kntrller

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

japm MEl) l'nderstottelse AF DEN HJELMSTJERNE-ROSENKRONESKE STIFTELSE.

japm MEl) l'nderstottelse AF DEN HJELMSTJERNE-ROSENKRONESKE STIFTELSE. LIBER CENSUS DANIÆ. KONG VALDEMAR DEN ANDENS JORDEBOG, UDGIVET OG OPLYST AK O. NIELSEN, Rr. phil, Arkivr. japm MEl) l'nderstottelse AF DEN HJELMSTJERNE-ROSENKRONESKE STIFTELSE. KUBEN RAVN. C). E. C. G

Læs mere

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne?

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne? Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS www.ntln.dk I det følgende eskrives: Opsummering

Læs mere

Integralregning. Erik Vestergaard

Integralregning. Erik Vestergaard Integrlregning Erik Vestergrd Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, Hderslev 4 Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Indledning 4. Stmfunktioner 4. Smmenhængen

Læs mere

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul Kot om Potenssmmenhænge 011 Ksten Juul Dette hæfte indeholde pensum i potenssmmenhænge, heunde popotionle og omvendt popotionle vible, fo gymnsiet og hf. Indhold 1. Ligning og gf fo potenssmmenhænge...

Læs mere

Brandsikring af ventilationskanaler

Brandsikring af ventilationskanaler Brndsikring f ventiltionsknler Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 November 2 010 Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 3. udgve, 2009 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Runde knler

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Ekstraktion af spektre og chromatogrammer vha. kemometriske teknikker

Ekstraktion af spektre og chromatogrammer vha. kemometriske teknikker Ekstrktion f spektre og chromtogrmmer vh kemometriske teknikker Nogle kemometriske teknikker til seprtion f spektre og chromtogrmmer er undersøgt mhp utomtisering f dtehndlingen f NMR-chromtogrmmer Teknikkerne

Læs mere

Induktive, fotoceller, kapacitive og ultralydssensorer

Induktive, fotoceller, kapacitive og ultralydssensorer Induktive, fotoceller, kpcitive og ultrlydssensorer HOVEDKATALOG NEW Op til 500 br induktive følere med lng tstefstnd til højtryksinstlltioner (series 500P) Op til 500 br induktive følere i miniture byggeform

Læs mere

VIESMANN. VITOPLEX 100-LS Lavtryksdampkedel Dampydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel varmeydelse 170 til 1450 kw. Datablad. VITOPLEX 100-LS Type SXD

VIESMANN. VITOPLEX 100-LS Lavtryksdampkedel Dampydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel varmeydelse 170 til 1450 kw. Datablad. VITOPLEX 100-LS Type SXD VIESMANN VITOPLEX 100-LS Lvtryksdmpkedel Dmpydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel vrmeydelse 170 til 1450 kw Dtbld Best.nr.: se prislisten, priser oplyses på forespørgsel VITOPLEX 100-LS Type SXD Olie-/gs-tretrækskedel

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

En aktiv NY fluorformel i Danmark

En aktiv NY fluorformel i Danmark En ktiv NY fluorformel i Dnmrk Fordeler målrettet fluorid på tndoverflderne Giver øget fluoridkonentrtion i og omkring tnden Fremmer reminerlisering f egyndende riesngre Øger tændernes modstndskrft over

Læs mere

Ny efterskole - Smededal Efterskole, Mørkøv.

Ny efterskole - Smededal Efterskole, Mørkøv. TORNVED KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-14 for en delf Mørkøv by - Smededlsgården - Ny efterskole - Smededl Efterskole, Mørkøv. I henhold til kommuneplnloven (lov nr. 287 f 26. juni 1975) fstsættes herved følgende

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Forfatter hos Samfundslitteratur

Forfatter hos Samfundslitteratur Forfatter hos Samfundslitteratur Indhold Velkommen hos Samfundslitteratur 1 Om udgivelsesprocessen 2 Forlagsredaktion 3 Udarbejdelse af manuskriptet 3 Redaktion af det samlede manuskript 3 Omslag og bagsidetekst

Læs mere

FORMELSAMLING. Indholdsfortegnelse

FORMELSAMLING. Indholdsfortegnelse FOMELSAMLNG ndholdsfortegnelse ndholdsfortegnelse... EL-LÆE...3 Ohm s lov:...3 Effekt lov:...3 egler ved måling:...3 egler ved serieforbindelser:...3 egler ved prllelforbindelser:...4 egler ved blndede

Læs mere

Symboler Anvendt i Denne Vejledning

Symboler Anvendt i Denne Vejledning Brugerhåndbog Symboler Anvendt i Denne Vejledning Sikkerhedssymboler Dokumenttionen og projektoren bruger grfiske symboler til t vise, hvordn projektoren bruges på en sikker måde. Symbolerne og deres betydning

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

IPA FITTINGS TIL REHAU NORDIC

IPA FITTINGS TIL REHAU NORDIC IP FITTINGS TIL REHU NORDIC DESIGN PLUS 2014 /S J. PETERSENS BESLGFBRIK JCOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00 3 BESLG TIL REHU NORDIC DESIGN PLUS Indholdsfortegnelse REHU Nordic Design

Læs mere

Blowerdoor test med Termograferingsrapport

Blowerdoor test med Termograferingsrapport Blowerdoor test med Termogrferingsrpport For Skætterivej 53 4300 Holbæk. Udført d. 6.2 & 12.2.12008 Af Ole Lentz Hnsen Sknsehgevej 5, 4581 Rørvig. Tlf.: 59 91 94 80 & 61 60 43 86 www.olelentz.dk mil@olelentz.dk

Læs mere

Pythagoras sætning. I denne note skal vi give tre forskellige beviser for Pythagoras sætning:

Pythagoras sætning. I denne note skal vi give tre forskellige beviser for Pythagoras sætning: Pythgors sætning I denne note skl i gie tre forskellige eiser for Pythgors sætning: Pythgors sætning I en retinklet treknt, hor den rette inkel etegnes med, gælder: + = eis 1 Ld os tegne et stort kdrt

Læs mere

CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER

CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 4. udgve, 2011 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 1 2013 Runde

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX)

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Silkeorg -0- MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) FACITLISTE Udrejdet f mtemtiklærere fr HF, HHX, HTX & STX. PS: Hvis du opdger

Læs mere

Grafisk Design give-aways 2

Grafisk Design give-aways 2 Grfk Degn k f r G Degn y w e v g 2 Grfk Degn ntore 3 Grfk Degn outdoor 4 k f r G Degn onlne 5 Grfk Degn Redegørele Opgven Jeg kulle mmen med en f vore AD'ere - Rmu, lve et oplæg tl Skorngen hvor v vlgte

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Medieinformation 2010 GO-CARD

Medieinformation 2010 GO-CARD Medieinformation 2010 GO-CARD KONCEPT GO-CARD er reklame på gratis postkort, som er målrettet unge trendsættere. GO-CARD postkort er et velegnet medie til kulturelle og humanitære budskaber samt virksomheder

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK SYSTEMBESLAG

A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK SYSTEMBESLAG /S J. PETERSENS ESLGFRIK SYSTEMESLG - grundlagt 189 - /S J. PETERSENS ESLGFRIK FORSLG TIL TRÆPROFILER ESLG FOR SIDEHÆNGTE OG SIDESTYREDE VINDUER OG DØRE ESLG FOR TOPHÆNGTE OG TOPSTYREDE VINDUER SIKRINGSESLG

Læs mere

Manuskriptvejledning

Manuskriptvejledning Manuskriptvejledning Kuml-artikler Brødtekst Overskrifter skrives på separat linje med store og små bogstaver og aldrig punktum efter. Overskrifterne bør adskilles fra den foregående tekst med en blank

Læs mere

Dokumentkamera Brugerhåndbog

Dokumentkamera Brugerhåndbog Dokumentkmer Brugerhåndbog Vigtige sikkerhedsnvisninger Læs denne Brugerhåndbog, og følg sikkerhedsnvisningerne for dokumentkmeret. Opbevr håndbogen til senere brug. Advrsel Ps på Dette symbol ngiver oplysninger,

Læs mere

I forældrenes fodspor

I forældrenes fodspor D Indig Nummer 18 31. okober 26 I forældrene fodpor A f C h e f k o n u l e n D v i d J e n e n, d j @ d i. d k 3 Finlnd om koleekempel Finlnd udløer i dg de fglige poenile i lng flere koleelever, end

Læs mere

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS eller hvordan man får redaktionen til at klappe i hænderne og indlægger sig uvisnelig hæder Overordnet: Formaterne i dette stylesheet skal generelt overholdes.

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere