Foreningen C. G. Jungs venner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen C. G. Jungs venner"

Transkript

1 1

2 Foreningen C. G. Jungs venner Foreningen C. G. Jungs Venner er et forum for udbredelse af kendskabet til den analytiske psykologis idéer og tanker, sådan som de tænkes og praktiseres i dag. Foreningen er samlingssted for debat, kritisk stillingtagen og udveksling af erfaringer. Foreningen arrangerer foredrag, seminarer og work-shops. Entrépris: Entrépris til de enkelte foredrag er 130,- kr. Heraf udgør de 40,- kr medlemskab af foreningen. Det er således ikke længere muligt at tegne separat medlemskab. Sted: Hvis ikke andet er anført finder foredragene sted på Folkestedet, Carl Blochs gade 28, 8000 Århus C. Kaffe og te serveres i pausen. Alle er velkomne! Mailing-liste: Det er muligt at tilmelde sig foreningens mailing-liste ved at sende en mail til Her udsendes meddelelser om foredrag, evt. ændringer og andre relevante meddelelser. Links: Jung foreningen København: International hjemmeside: 2

3 Velkommen til en ny række foredrag i Foreningen C. G. Jungs Venner! Vi har som vanligt bestræbt os på at sammensætte et varieret program med den bredde, der kendetegner analytisk psykologi: Herunder en oversigt over sæsonens foredrag: 26. Oktober 2014 Individuation og alkymi i Karen Blixens Babettes gæstebud, James Bulman-May 16. November 2014 Selvets mørke sider, Dorte Odde 22. Februar 2015 Jung som vejleder for mig som speciallæge i psykiatri, Henning Laugesen 22. Marts 2015 Depression - Drøm og Individuation Et anderledes syn på depression, Eva Gyberg 26. April 2015 Midtvejs på vor vandring gennem livet, Henriette Heide Jørgensen Se nærmere omtale af foredragene på de følgende sider. Ved at sende en mail til foreningen kan du komme på vores mailingliste. Her udsender vi meddelelser om kommende foredrag, evt. aflysninger og andre relevante oplysninger: Du kan også orientere dig om foredragene på vores hjemmeside (aktuelle beskeder udsendes via mail): Bestyrelsen ønsker god fornøjelse og på gensyn! Bestyrelsen for C. G. Jungs Venner, Århus 3

4 Individuation og alkymi i Karen Blixens Babettes gæstebud James Bulman-May søndag den 26. oktober 2014 fra I Jungs paradigme er alkymiens funktion ikke skabelsen af det fysiske guld, men snarere det filosofiske guld, aurum non vulgi; via eksperimenter bevidstgjorde alkymisten underbevidste lag i psyken og opnåede derved selvindsigt, som Jung benævnte individuation. Selve processen kan foregå på mange planer og gengives i litteraturen ofte metaforisk. I Karen Blixens Babettes Gæstebud kan den kulinariske proces ses som en refleksion af alkymiens paradigme. Gennem en læsning af Babettes Gæstebud vil vi identificere og diskutere alkymistiske symboler og undersøge deres funktion i teksten. Hvis tiden tillader det, vil vi se uddrag af Gabriel Axels film version. Medbring evt. kompendium med alkymistiske emblemer fra tidligere foredrag. James Bulman-May, PhD underviser på Århus Universitet som ekstern lektor i Cultural Studies og InterculturalCommunication. Desuden underviser han på den internationale linje på Jung Instituttet i Zürich og oversætter dansk /engelsk begge veje. Hans PhD omhandlede alkymiens rolle som referencemyte i den australske forfatter og nobelpristager Patrick Whites værker. 4

5 Selvets mørke sider At gå i analyse og at arbejde med sig selv, ofte i mange år, men også at arbejde som analytiker involverer os som mennesker på en dyb og grundlæggende måde. I den proces støder man på de mørke sider af tilværelsen: fx angsten for at være sig selv eller fortvivelse over ikke at ville være sig selv, smerten ved at forstå at livet er endeligt eller hvor ensomt det var for én at vokse op. Mørke refererer altså her til den fortvivlelse, smerte og kamp (i nogle tilfælde i form af arketypiske forsvar) der er en del af det at blive sig selv, at individuere sig både på et eksistentielt og et psykologisk niveau. Men hvordan skal vi forstå disse mørke sider i forhold til selvet og individuationen? Er selvet i jungiansk sammenhæng ikke et harmonisk og entydigt felt uden mørke? Eller er det? Jeg vil i dette foredrag argumentere for at de mørke sider af tilværelsen skal forstås som en integreret og uadskillelig del af selvets arketype og at Jung formentlig også så det på den måde. Spørgsmålet er imidlertid hvad det så betyder for vores begreb om og forståelse af selvet. Hvordan skal vi forstå et selv som både rummer mørke og lys, splittelse og helhed? Hvordan giver det mening? Dorte Odde, mag.art i kultursociologi, ph.d; specialist i eksistentiel rådgivningsvidenskab og filosofisk coaching; seniorkandidat ved Jung-instituttet, København. Har privat praksis i Århus og København Dorte Odde søndag den 16. november 2014 fra

6 Jung som vejleder for mig som speciallæge i psykiatri Henning Laugesen søndag den 22. februar 2015 fra Siden jeg under medicin studiet supplerede med kurser ved Jytte og Preben Grønkjær på folkeuniversitetet, har Carl Gustav Jungs psykologi været et vigtigt redskab til at forstå mennesker med psykisk sygdom. Jeg har særligt interreseret mig for mennesker med samtidig misbrug af alkohol og stoffer, kriminalitet og sociale problemer. Siden starten på 2013 har jeg lært og bruger neurofeedback som et af mange behandlingsmetoder. Relationen er det vigtigste redskab i min undersøgelse og behandling. C. G. Jung byder på en model til at forstå både det normale og det sygelige. Jeg vil prøve at give et indblik i mine erfaringer. Henning Laugesen Speciallæge i Psykiatri siden 2010 selvstændig i Misbrugspsykiatrisk Klinik. 6

7 Depression - Drøm og Individuation. Et anderledes syn på depression Eva Gyberg søndag den 22. marts 2015 fra Sideløbende med mit arbejde som bioanalytiker, har jeg i mange år forholdt mig til og arbejdet med mine drømme. Et behov der opstod i begyndelsen af 80 erne, hvor jeg i forlængelse af et psykisk sammenbrud, fik en meget energifyldt og påtrængende drøm. Sammenbruddet blev dengang diagnosticeret, som en maniodepressiv psykose. Men jeg valgte den tilbudte behandling fra og efterfølgende fandt jeg viden og inspiration på Folkeuniversitet i Århus til at forholde mig til og til at arbejde med mine drømme. Drømmene blev således sammen med det at tegne og male det bærende i min dialog med det ubevidste. Ligesom jeg i perioder har haft meget glæde og gavn af at gå i analyse. I mit oplæg vil jeg belyse, hvordan mine drømme, sammenholdt med den viden, jeg har erhvervet mig om C. G. Jung og hans menneskesyn har åbnet op til en kreativ impuls., som må være det C. G. Jung kalder for en individuationsproces. Bioanalytiker (og arbejder deltids som sådan på Tranehaven i Ordrup) - har et diplom i analytisk psykologi fra Folkeuniversitetet i Århus. - har gennemført det 2- årige kursus forløb i analytisk psykoterapi, som en godkendt af C.G.Jung Instituttet i København. (Jeg afsluttede med en skriftlig opgave, som jeg forsvarede mundtlig og derfor også her har diplom herfra) - har en 1 årig Voksenunderviser uddannelse fra Århus Dag- og Aftenseminarium. 7

8 Midtvejs på vor vandring gennem livet - Dante Henriette Heide Jørgensen søndag den 26. april 2015 fra Med udgangspunkt i Dantes guddommelige komedie, vil jeg i dette foredrag se på midtlivskrisen og dens psykologi. Midtlivskrisen indeholder ofte en psykologisk proces, hvor gamle mønstre afvikles og nye etableres. Det kan beskrives som en overgang fra en tilstand til en anden. Hvad Dante beskriver som en konkret rejse, kan også anskues som symboler på en psykologisk rejse, og som sådan vil den i dette foredrag blive brugt til at beskrive midtlivskrisens psykologi og de transformationsprocesser, der ofte findes der. Men også beskrivelser af overgangsriter og deres kendetegn vil blive inddraget til belysning. I den primitive kultur dannede riter rammen om forandringen fra en status til en anden fx pubertetsriterne, men og så ægteskabsriter mv. Hvad riten siger i sit billedsprog og forestillingsverden som en konkret virkelighed, det sker som en psykologisk proces i analysen. Påstanden er at, Dantes fortælling, primitive kulturers overgangsriter og analysen lever af samme arketype, nemlig en initiations arketype. Så ved at se på riterne og Dantes fortælling og orientere os i deres forestillinger, får vi nogle symbolske billeder, som vi måske kan genkende i og fra analysen. Henriette Heide-Jørgensen er jungiansk analytiker (IAAP) med praksis i Århus og Nordborg. Uddannet fra C.G. Jung Instituttet, København, vicestudieleder ved samme og formand for bestyrelsen i C.G. Juns Venner Århus. Cand. teol og deltidsansat sognepræst ved Sct. Marie kirke, Sønderborg 8

9 C.G. Jung Instituttet København indbyder til mini-konference om SEKSUALITET i det terapeutiske rum Lørdag d. 4. og søndag d. 5. oktober2 013 i terapihuset Hvidehus i Valby. Martin Schmidt,London: The erotic and eroticised transference in the consulting room OG Sexual identities in the consulting room: asexual,presexual, heterosexual, homosexual, bisexual and transgender identities and their dynamics Suzanne Gieser. Stokholm, The couple as sexual reality and symbolic/archetypal expression OG Building the symbolic space; mentalization and dialogue tools C.G. Jung Instituttet København holder i 2015 et 1-årigt grundkursus i Analytisk Psykologi Baseret på Jungiansk teori og praksis Et1-årigt kursusforløb, der gennem en kombination af teori og praksis vil introduceredeltagerne til grundbegreberne i den analytiske psykologi og give forståelse for og indsig i, hvordan den indre og ydre verden interagerer og har indflydelse på - alle aspekter af psykologisk udvikling - relationelle evner i arbejds-, gruppe- og familiesammenhænge. - komplekseproblemstillinger i individet og kulturen. Undervisningen vil foregå ved lærere på Jung instituttet. Kurset er en blanding af internatsophold, dagunder-visning samt to konferencer. Internaterne foregår på kursuscentret Villa Fjord høj i Skælskør; eksternaterne foregår i terapihuset Hvidehus i Valby. Se programmet og læs om optagelseskrav samt praktiske oplysninger på 9

10 Annoncer Jungiansk analytiker Medlem af IAAP, DSAP-DK og Dansk Psykoterapeutforening Henriette Heide-Jørgensen Praksis i Århus og Nordborg Telefon mail: For nærmere information om terapi, analyse og andre tilbud se 10

11 Annoncer Jungiansk analyse og psykoterapi Praksis i Århus og København Dorte Odde mag.art. ph.d. filosofisk rådgiver T: For nærmere information om analyse, terapi, foredrag og kurser, se hjemmeside. 11

12 C. G. Jungs Venner Jungs Venners Bestyrelse: Henriette Heide-Jørgensen, forkvinde Claudine Stensgaard Nielsen Christel Bormann Eva Marie Ømark Eva Gyberg Jørgensen Adresse: Foreningen C. G. Jungs Venner Henriette Heide-Jørgensen Nordborgvej Nordborg Tlf

Johannes Åbenbaring: Gud som øverste dommer. Lammet i midten symboliserer Jesus. Illustration fra spansk udgave af Johannes Åbenbaring, 11. årh.

Johannes Åbenbaring: Gud som øverste dommer. Lammet i midten symboliserer Jesus. Illustration fra spansk udgave af Johannes Åbenbaring, 11. årh. Johannes Åbenbaring: Gud som øverste dommer. Lammet i midten symboliserer Jesus. Illustration fra spansk udgave af Johannes Åbenbaring, 11. årh. Foredrag og studiekredse 2003-2004 Foreningen C. G. Jungs

Læs mere

Program 2013 / 2014. Mandala malet af en af Jungs patienter. http://endofthegame.net

Program 2013 / 2014. Mandala malet af en af Jungs patienter. http://endofthegame.net Program 2013 / 2014 Mandala malet af en af Jungs patienter. http://endofthegame.net Velkommen til sæsonen 2013 / 2014 i Jung Foreningen, København! Det er med stor glæde, vi endnu engang kan præsentere

Læs mere

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder Skolen for Recovery - For mennesker med psykiske sårbarheder Efterårskurser 2013 www.skolenforrecovery.dk Indholdsfortegnelse Om Skolen for Recovery s. 2 Undervisere s. 4 Kurser: Kreativt Værksted s. 5

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon Evaluering af private psykoterapeutuddannelser sskabelon 5. udgave 2012 Institutnavn: Dato for fremsendelse: Kære uddannelsesinstitut I gennemfører selvevaluering ved at beskrive, hvordan I lever op til

Læs mere

UNGEKONFERENCE 8. - 9. MAJ 2012. De lykkelige unge. Unge Rusmidler Samfund

UNGEKONFERENCE 8. - 9. MAJ 2012. De lykkelige unge. Unge Rusmidler Samfund UNGEKONFERENCE 8. - 9. MAJ 2012 De lykkelige unge Unge Rusmidler Samfund VELKOMMEN Udgiver Perron 3, Slagelse Kommune Ansvarshavende Pedro Michael Tekst & foto Perron 3, oplægsholdere og Colourbox Layout

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

Maria Blichfeldt Tlf: 53500545 Mail: maria.blichfeldt@gmail.com. Mail: clara.herskind1@gmail.com. Anne-Sofie Fredslund Tlf: 29674946.

Maria Blichfeldt Tlf: 53500545 Mail: maria.blichfeldt@gmail.com. Mail: clara.herskind1@gmail.com. Anne-Sofie Fredslund Tlf: 29674946. Velkommen til foråret 2015! Kære skønne studerende på Psykologisk Institut. I Kursusgruppen er vi glade for at kunne tilbyde jer kurser og foredrag igen i dette semester. Vi er stolte af, i dette forår

Læs mere

TR kursustilbud 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015

TR kursustilbud 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015 Kære tillidsrepræsentant og suppleant Velkommen til vores TR kursuskatalog med tilbud til dig i 2015. Vi glæder os til at møde dig på vores møder og kurser. Også i 2015

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Praktisk information 2. Foredrag: Reklamens psykologi 3. Foredrag: Mit liv som voksen med ADHD 4

Indholdsfortegnelse. Praktisk information 2. Foredrag: Reklamens psykologi 3. Foredrag: Mit liv som voksen med ADHD 4 Indholdsfortegnelse Kære medstuderende, Det er med stor glæde, at vi fra Kursusgruppen kan tilbyde hele fire foredrag og seks kurser i foråret 2012. Både emnerne og oplægsholderne er valgt med omhu, så

Læs mere

SAB-NYT. Leder /// 3. Anni og overgivelsen /// 5. Mirza og drømmene /// 15. Fakta om drømmetydning /// 21. Sundhedsautorisation /// 29

SAB-NYT. Leder /// 3. Anni og overgivelsen /// 5. Mirza og drømmene /// 15. Fakta om drømmetydning /// 21. Sundhedsautorisation /// 29 S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Anni og overgivelsen /// 5 Mirza og drømmene /// 15 Fakta om drømmetydning /// 21 Sundhedsautorisation

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER ALLE kan deltage på Folkeuniversitetet og der stilles ingen krav om forkundskaber, eksaminer eller uddannelse Sekretariat Vi har sekretariat på Syddansk Universitet (SDU), Niels Bohrs

Læs mere

agapenyt Infonummer Nummer 3 2011 Parvis.dk Psyktro-linien Spændingsfeltet mellem tro og psykologi Kurser og inspiration

agapenyt Infonummer Nummer 3 2011 Parvis.dk Psyktro-linien Spændingsfeltet mellem tro og psykologi Kurser og inspiration agapenyt Infonummer Nummer 3 2011 Parvis.dk Psyktro-linien Spændingsfeltet mellem tro og psykologi Kurser og inspiration Agape - planche 5 til foldevæg.i1 1 20-05-2008 14:00:07 agape Agape ønsker på folkekirkelig

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense

zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense Danmarks mest omfattende Massageterapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver. Nr. 1 Februar 2010

Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver. Nr. 1 Februar 2010 Nr. 1 Februar 2010 Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver Fra redaktøren er medlemsblad for Psykoterapeut Foreningen - Foreningen

Læs mere

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling 2006 meta hodos efteruddannelse INDLEDNING: meta hodos efteruddannelse er udviklet på basis af mange års gode erfaringer

Læs mere

program Halv pris! Dansk Sygeplejeråd for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Efterår 2012

program Halv pris! Dansk Sygeplejeråd for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Efterår 2012 program Halv pris! for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Dansk Sygeplejeråd Efterår 2012 Folkeuniversiteterne i Esbjerg, Kolding og Odense Kære DSR-medlem Få ny viden og inspiration og

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Fødselsdepression - et hav af muligheder

Fødselsdepression - et hav af muligheder Fødselsdepression - et hav af muligheder Et sociologisk perspektiv på jordemoderens sundhedsfremmende arbejde Bachelorprojekt af Camilla Beckmann 63080116, Katrine Pilgaard Møller 63080157 og Helene Anja

Læs mere

MEDLEMSBLAD Nr. 22 APrIL 2011 NOrDSJæLLANDS LOKALAFDELINg ADHD

MEDLEMSBLAD Nr. 22 APrIL 2011 NOrDSJæLLANDS LOKALAFDELINg ADHD MEDLEMSBLAD Nr. 22 APrIL 2011 NOrDSJæLLANDS LOKALAFDELINg ADHD Indhold ADHDnordsjælland side 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Velkommen til den nye bestyrelse 11 Voksencafé 13 Start af nye grupper 15 Idéer til

Læs mere

Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse 2013-2016 -o0o-

Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse 2013-2016 -o0o- 1 Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse 2013-2016 -o0o- 1) Vedfelt Instituttets formål, menneskesyn og værdigrundlag 2) Optagelseskriterier 3) Uddannelsens struktur og indhold a) Videnskabeligt udgangspunkt,

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Zenius Academy. Hvornår er du den, du er, når du er den, du gerne vil være lige nu? Uddannelseskatalog

Zenius Academy. Hvornår er du den, du er, når du er den, du gerne vil være lige nu? Uddannelseskatalog Zenius Academy NLP HYPNOSE COACHING Hvornår er du den, du er, når du er den, du gerne vil være lige nu? Uddannelseskatalog Om Zenius Academy Zenius Academy tilbyder det bedste indenfor personlig udvikling.

Læs mere

Kulturel dannelse som socialt projekt

Kulturel dannelse som socialt projekt Kulturel dannelse som socialt projekt Af Helle Wind Poulsen Indledning I en verden fuld af nybrydende eksperimenterende litteratur og en mangefacetteret og levende formidling af mest nyt og mindre gammelt,

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere