S S Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S 5211 - S 5781. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 915 130"

Transkript

1 S S 5781 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr

2 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7 Råd om sikkerhed og advarsler Miljøbeskyttelse...18 Inden brug...22 Anvendelse af det medleverede tilbehør...28 Brug...30 Ledning...30 Støvsugeren tændes og slukkes Valg af sugestyrke...36 Ventilen til finindstilling af sugestyrke åbnes...40 Parkering, transport og opbevaring...42 Vedligeholdelse Hvor kan støvsugerposer og filtre købes? Hvilke støvsugerposer og filtre skal anvendes? Hvornår skal støvsugerposen udskiftes? Hvordan udskiftes støvsugerposen?...54 Hvornår skal udblæsningsluftfilteret udskiftes? Indikator for udskiftning af udblæsningsluftfilter Hvordan udskiftes et Air Clean udblæsningsluftfilter? Hvordan udskiftes et Active Air Clean eller et Active HEPA udblæsningsluftfilter? Alternativt udblæsningsluftfilter Hvornår skal støvrumsfilteret udskiftes? Hvordan udskiftes støvrumsfilteret? Hvornår skal batteriet i fjernbetjeningsgriberøret udskiftes? Hvordan udskiftes batteriet i fjernbetjeningsgriberøret? Hvornår skal trådfanget udskiftes? Hvordan udskiftes trådfanget? Vedligeholdelse Småfejl...74 Ekstra tilbehør

3 no - Innhold no - Innhold Beskrivelse av støvsugeren....7 Sikkerhetsregler...12 Aktivt miljøvern...19 Før bruk...23 Bruk av standardutstyr Bruk...31 Tilkoblingskabel...31 Støvsugeren på/av...33 Valg av sugekraft...37 Åpning av falskluftregulatoren...41 Parkering, transport og oppbevaring...43 Vedlikehold...47 Hvor kan støvposer og filtre kjøpes...49 Hvilke støvposer og filtre er riktige? Når skal støvposen byttes? Hvordan byttes støvposen? Når skal utblåsningsfilteret byttes? Indikator for bytte av utblåsningsfilter Hvordan byttes utblåsningsfilteret Air Clean? Hvordan byttes utblåsningsfiltrene Active Air Clean og Active HEPA...61 Innsetting av et annet utblåsningsfilter...65 Når skal motorbeskyttelsesfilteret byttes?...67 Hvordan byttes motorbeskyttelsesfilteret? Når skal batteriet på fjernstyringshåndtaket skiftes? Hvordan skiftes batteriet på fjernstyringshåndtaket? Når skal trådløfterne byttes? Hvordan byttes trådløfterne ut?...71 Vedlikehold...73 Feil/Service...75 Ekstrautstyr

4 sv - Innehåll sv - Innehåll Beskrivning av dammsugaren...9 Säkerhetsanvisningar och varningar...14 Bidra till att skona miljön...19 Innan dammsugaren används...23 Använda tillbehör...29 Användning...31 Anslutningskabel Koppla in och stänga av dammsugaren Välja sugeffekt Öppna ventilen för finjustering av sugstyrkan...41 Parkering, transport och förvaring...43 Skötsel...47 Var får jag tag i dammpåsar och filter? Vilka dammpåsar och filter ska jag använda? När byter jag dammpåse?...51 Hur byter jag dammpåse?...55 När byter jag utblåsningsfilter? Indikator för byte av utblåsningsfilter...57 Hur byter jag Air Clean-filter? Hur byter jag utblåsningsfiltren Active Air Clean och Active HEPA? Sätta i annat utblåsningsfilter...65 När byter jag motorfilter?...67 Hur byter jag motorfilter?...67 När byter jag batteri till fjärrstyrningshandtaget? Hur byter jag batteri på fjärrstyrningshandtaget? När byter jag trådlyftar? Hur byter jag trådlyftar? Rengöring...73 Störningar/Miele service Extra tillbehör

5 fi - Sisällysluettelo fi - Sisällysluettelo Laitteen osat...9 Tärkeitä turvallisuusohjeita...16 Pidä huolta ympäristöstäsi...19 Ennen käyttöönottoa...23 Vakiovarustelden käyttö Laitteen käyttö Verkkoliitäntäjohto...31 Mattosuuttimen käynnistäminen ja pysäyttäminen...33 Imutehon säädin...37 Ilmamäärän säätimen käyttö...41 Taukoteline, kantaminen ja säilyttäminen...43 Hoito...47 Mistä saan uusia pölypusseja ja suodattimia? Mistä tiedän, millaisia pölypusseja ja suodattimia ostan? Milloin pölypussi tulisi vaihtaa? Miten vaihdan pölypussin? Milloin poistoilmansuodatin tulisi vaihtaa? Poistoilmansuodattimen vaihdon osoitin Miten vaihdan Air Clean -suodattimen? Miten vaihdan Active Air Clean ja Active HEPA -suodattimen? Poistoilmansuodattimen tyypin vaihtaminen...65 Milloin moottorinsuojasuodatin tulisi vaihtaa? Miten vaihdan moottorinsuojasuodattimen? Milloin kauko-ohjauskahvan paristo tulisi vaihtaa? Miten vaihdan kauko-ohjauskahvan pariston? Milloin vaihdan suuttimien tarrapinnat? Miten vaihdan suuttimien tarrapinnat? Puhdistus Häiriöt / Huolto...75 Lisävarusteet

6 da - Billedet viser støvsugeren med maksimalt udstyr. Nogle modeller leveres som standard med et af nedenstående mundstykker, som ikke er vist på tegningen. Med disse støvsugere følger en separat brugsanvisning for det pågældende mundstykke: Elektrobørste, akku-elektrobørste ACCU NOVA, turbobørste, Classic Allergotec. no - Bildet viser støvsugeren med maksimalt utstyr. Noen av modellene har ett av følgende munnstykker som standardutstyr, som ikke er vist på bildet. Bruksanvisning for det enkelte munnstykket er vedlagt disse støvsugerne: Elektrobørste og turbobørste. 6

7 da - Beskrivelse af støvsugeren Griberør (afhængig af model med ventil til indstilling af sugestyrken) * +/--taster til indstilling af sugestyrken * Standby-tast til korte støvsugningspauser * Lysdiode * Låseknap Teleskoprør * Knapper til regulering af teleskoprøret * Cylinderstuds Stik til elektrobørste * Låseknap til støvrumslåg Støvrumsfilter (motorbeskyttelse) Støvsugerpose Gulvmundstykke * Håndtag Holder til afdækningskappen til elektrobørstestikket Rørholder (på begge sider af støvsugeren) Udblæsningsluftfilter * Fodkontakt til automatisk ledningsoprul Regulator til indstilling af sugestyrke * Ledning Indikator for udskiftning af udblæsningsluftfilter (reset-knap) * Kontrollampe for overophedning * Parkeringssystem Standby-kontrollampe * Fodkontakt Tænd/Sluk Knap til åbning af tilbehørskassette Indikator for udskiftning af støvsugerpose Alt efter model kan støvsugeren være udstyret med mere eller mindre af det udstyr, der er markeret med *. no - Beskrivelse av støvsugeren Håndtak (avhengig av modell med falskluftregulator) * Taster + / - for innstilling av sugekraft * Standby-tast for korte pauser * LED * Utløsertast Teleskoprør * Reguleringsknapper for teleskoprør * Sugestuss Stikkontakt for elektrobørste * Utløsertast for støvromsdeksel Motorbeskyttelsesfilter Støvpose Gulvmunnstykke * Bærehåndtak Holder for dekselet til elektrobørstens stikkontakt Sugerørholder (på begge sider av støvsugeren) Utblåsningsfilter * Fottast for automatisk kabelinntrekk Sugekraftvelger * Tilkoblingskabel Indikator for bytte av utblåsningsfilter (reset-tast) * Termovarsellampe * Parksystem Standby-lampe * Fottast på/av Utløsertast for tilbehørsrom Indikator for bytte av støvpose * Dette utstyret kan variere fra modell til modell, evt. er ikke utstyr på alle modeller. 7

8 sv - Bilden visar maximal utrustning för dammsugaren. En del dammsugare är standardutrustade med något av följande tillbehör som inte finns på bild i denna bruksanvisning. Till dessa dammsugare medföljer en separat bruksanvisning för det aktuella tillbehöret: elektroborste, batteridrivet motormunstycke ACCU NOVA, turboborste eller golvmunstycke Classic Allergotec. fi - Kuvassa näkyvät kaikki mahdolliset pölynimurimalleissa esiintyvät ominaisuudet. Joissakin malleissa on jo valmiiksi vakiovarusteena jokin seuraavista lisävarusteista, jotka eivät näy tässä kuvassa. Näiden pölynimureiden mukana toimitetaan erillinen käyttöohje kyseisestä varusteesta: moottoroitu mattosuutin, akkutoiminen mattosuutin ACCU NOVA, turbo-mattosuutin, lattia-mattosuutin Classic Allergotec 8

9 sv - Beskrivning av dammsugaren Handtag (med ventil för finjustering av sugstyrkan beroende på modell) * + / --knappar för inställning av sugeffekt * Standby-knapp för kortare pauser under dammsugningen * Lysdiod * Låsknapp Teleskoprör * Inställningsknappar för teleskopröret * Slanganslutning Kontakt för elektroborste * Låsknapp för dammlocket Motorfilter Dammpåse Golvmunstycke * Bärhandtag Hållare för locket för elektroborstens uttag Rörhållare (på båda sidor av dammsugaren) Utblåsningsfilter * Fotknapp för automatisk kabelvinda Sugeffektsväljare * Anslutningskabel Indikator för byte av utblåsningsfilter (återställningsknapp) * Indikatorlampa för överhettningsskydd * Parkeringssystem Indikatorlampa för standby-funktionen * Fotknapp Till/Från Låsknapp för tillbehörsfacket Dammindikator för byte av dammpåse * Beroende på modell kan utrustning märkt med * ha ett annat utförande alternativt inte ingå i dammsugarens utrustning. fi - Laitteen osat Kädensija (kaikissa malleissa ei ilmamäärän säädintä) * Imutehon säätöpainikkeet + / -* Valmiustilan painike lyhyitä imurointitaukoja varten * LED-merkkivalo * Irrotuspainike Teleskooppiputki * Teleskooppiputken säätöpainikkeet * Imuvarsi Moottoroidun mattosuuttimen sähköliitäntä * Pölysäiliön kannen aukaisin Moottorinsuojasuodatin Pölypussi Lattia-mattosuutin * Kantokahva Moottoroidun mattosuuttimen sähköliitännän suojuksen pidike Imuputken kannatin (imurin molemmilla puolilla) Poistoilmansuodatin * Johdon kelauspainike Imutehon säädin * Verkkoliitäntäjohto Poistoilmansuodattimen vaihdon osoitin (Reset-painike) * Lämpötilanrajoittimen merkkivalo * Taukoteline Valmiustilan merkkivalo * Käynnistys-/pysäytyspainike Suutinkotelon aukaisin Pölymäärän osoitin Tähdellä * merkityt yksityiskohdat voivat vaihdella ulkonäöltään eri pölynimurimalleissa, joissakin malleissa eräät ominaisuudet puuttuvat kokonaan. 9

10 da - Råd om sikkerhed og advarsler da - Råd om sikkerhed og advarsler Denne støvsuger overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog forårsage skader på personer og genstande. Læs venligst brugsanvisningen nøje, før støvsugeren tages i brug. Derved undgås skader på både personer og støvsuger. Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer af støvsugeren. Retningslinjer vedrørende brugen Denne støvsuger er beregnet til anvendelse i private husholdninger eller på lignende steder, som f.eks. i butikker, på kontorer eller lignende arbejdsomgivelser i landbrugsbedrifter til kundebrug i ferieboliger og lign. Støvsugeren må kun anvendes til husholdningsmæssig brug til støvsugning af tørt snavs. Den må aldrig anvendes på mennesker eller dyr. Anden anvendelse eller eventuel ombygning/ændring af støvsugeren sker på egen risiko og kan muligvis være farlig. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af forkert anvendelse eller fejlbetjening. Personer, der på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene støvsugeren sikkert, må ikke anvende den uden opsyn eller vejledning fra en ansvarlig person. Sikkerhed i forbindelse med børn Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af støvsugeren. Lad dem aldrig lege med støvsugeren. Børn må kun bruge støvsugeren uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den korrekt, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. Modeller med fjernbetjeningsgriberør: Batterierne må ikke komme i børnehænder. Teknisk sikkerhed Kontroller, at tilslutningsforholdene i huset stemmer overens med angivelserne på typeskiltet på støvsugeren (netspænding og frekvens). Disse data skal stemme overens for at undgå beskadigelse af støvsugeren. Sikringen skal være 16 A eller 10 A. Kontroller støvsugeren for synlige skader før brug. Tag aldrig en beskadiget støvsuger i brug. Det kan være farligt! Reparation inden reklamationsfristens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles reklamationsordning. Stikket på støvsugeren (afhængig af model) må kun anvendes til de Miele elektrobørster, der er nævnt i brugsanvisningen. På undersiden af griberøret er der et metalindlæg, som skal forhindre, at brugeren bliver påvirket af statisk elektricitet. Sørg for at berøre dette metalindlæg under støvsugningen. Løft aldrig støvsugeren i ledningen, og træk ikke i ledningen, men i stikket, når det skal tages ud af stikkontakten. Ledningen må ikke trækkes over skarpe kanter eller komme i klemme, f.eks. under en dør. Undgå så vidt muligt at køre over ledningen med støvsugeren. Ledning, stik og stikkontakt kan blive beskadiget og dermed være til fare for brugeren. Brug aldrig støvsugeren, hvis ledning, stik eller stikkontakt er beskadiget. Brug ikke støvsugeren, hvis ledningen er beskadiget. En beskadiget ledning udgør en sikkerhedsrisiko. En beskadiget ledning må kun udskiftes komplet med kabeltromle. Udskiftningen bør af sikkerhedsmæssige grunde foretages af Miele Teknisk Service. Reparation bør kun udføres af Miele Teknisk Service. Reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig fare for brugeren og er ikke omfattet af Mieles reklamationsordning. 10

11 da - Råd om sikkerhed og advarsler Støvsugeren skal være slukket, når der skiftes tilbehør. Dette er især vigtigt, hvis der skal tilsluttes en elektro- eller turbobørste. Sluk altid for støvsugeren efter brug og før reparation/vedligeholdelse. Træk stikket ud af stikkontakten. Støvsugeren må aldrig komme i vand, men må kun rengøres med en let fugtig klud. Fugtighed i støvsugeren kan give elektrisk stød. Den daglige brug Brug aldrig støvsugeren uden støvsugerpose, støvrums- og udblæsningsluftfilter. Ellers kan den blive beskadiget. Støvrumslåget kan ikke lukkes, hvis der ikke er sat nogen støvsugerpose i. Forsøg ikke at lukke låget med magt. Brug aldrig støvsugeren til brændende eller glødende genstande, som f.eks. cigaretter, aske eller kul. Der kan gå ild i støvsugeren! Brug aldrig støvsugeren til at støvsuge væske eller fugtigt snavs op. Det kan give betydelige funktionsforstyrrelser og eventuelt medføre kortslutning. Nyrensede små tæpper og væg til væg-tæpper skal ligeledes være helt tørre, før de støvsuges. Brug aldrig støvsugeren til tonerstøv. Toner fra f.eks. printere og kopimaskiner kan være elektrisk ledende. Desuden kan der være risiko for, at det ikke filtreres fra i støvsugerens filtersystem og derfor blæses ud i rummet. Brug ikke støvsugeren til letantændelige eller eksplosive stoffer eller gasser og ikke på steder, hvor sådanne stoffer opbevares. Støvsugeren kan eksplodere. Brug ikke støvsugeren til tunge, hårde genstande eller genstande med skarpe kanter. Støvsugeren kan blive blokeret og beskadiget. Undgå at komme i nærheden af hovedet med mundstykket eller støvsugerrøret, når støvsugeren er tændt. Man kan komme til skade. Vær opmærksom på indikatoren for udskiftning af støvsugerpose, og kontroller og udskift eventuelt støvsugerposen, når indikatoren viser, at posen er fyldt. Kontroller og udskift eventuelt samtidig støvrumsfilteret og udblæsningsluftfilteret. En fyldt støvsugerpose eller snavsede filtre mindsker støvsugerens sugeeffekt. Desuden kan støvsugeren blive så varm, at sikkerhedstermostaten afbryder den. Se afsnittet Småfejl. Batterihåndtering (modeller med fjernbetjeningsgriberør): Der må ikke anvendes genopladelige batterier. Batterier må ikke kortsluttes, ikke genoplades og ikke kastes ind i ild. Risiko for eksplosion! Bortskaffelse af batteriet: Fjern batteriet fra fjernbetjeningsgriberøret, og bortskaf det via det offentlige indsamlingssystem. Smid ikke batteriet ud sammen med husholdningsaffald. Tilbehør Miele elektrobørsten er et motordrevet ekstraudstyr, der er specielt beregnet til Miele støvsugere. Af sikkerhedsmæssige grunde må støvsugeren ikke bruges med en elektrobørste fra en anden producent. Ved støvsugning med en Miele elektro- eller turbo-børste må den roterende børstevalse ikke berøres. Risiko for kvæstelser. Ved støvsugning med griberøret uden mundstykke skal man sikre sig, at røret ikke er beskadiget. Risiko for kvæstelser. Støvsugerposer er ikke genbrugsposer. Anvend dem kun én gang. Tilstoppede porer i posematerialet reducerer støvsugerens sugeeffekt. Brug kun støvsugerposer, filtre og tilbehør med det originale Miele-logo. Kun ved brug af originale dele kan producenten garantere for sikkerheden. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der måtte opstå som følge af tilsidesættelse af ovennævnte råd om sikkerhed og advarsler. 11

12 no - Sikkerhetsregler no - Sikkerhetsregler Denne støvsugeren oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Ukyndig bruk kan likevel føre til skader på personer og gjenstander. Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke støvsugeren. Du beskytter deg selv og andre og unngår skader på støvsugeren. Ta godt vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier! Forskriftsmessig bruk Denne støvsugeren er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder, som f.eks.: i butikker, på kontorer og liknende steder på gårdsbruk av kunder i hoteller, moteller og andre typer bofellesskap. Støvsugeren skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig i en husholdning, til støvsuging av tørt støv. Mennesker og dyr må ikke støvsuges med støvsugeren. Andre bruksmåter, ombygginger eller forandringer av støvsugeren skjer på egen risiko og kan innebære fare. Miele er ikke ansvarlig for skader som skyldes annen bruk enn det støvsugeren er bestemt for eller feil betjening. Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene støvsugeren på en sikker måte, må ikke bruke denne støvsugeren uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. Barn i husholdningen Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av støvsugeren. Ikke la barn leke med støvsugeren. Barn får bare bruke støvsugeren uten tilsyn, hvis betjeningen er forklart slik at de kan håndtere støvsugeren på en sikker måte. Barn må kunne forstå mulige farer ved feil betjening. For modeller med fjernstyringshåndtak: Pass på at barn ikke får tak i batteriene. Teknisk sikkerhet Sammenlign tilkoblingsdataene på støvsugerens typeskilt (nettspenning og frekvens) med dataene for el-nettet. Disse dataene må stemme overens, ellers kan støvsugeren bli skadet. Det elektriske anlegget må ha minst 10 A sikring. Kontroller før bruk om støvsugeren har synlige skader. Ikke ta i bruk en skadet støvsuger. En skadet støvsuger kan utsette brukeren for fare! Reparasjon av støvsugeren i garantitiden skal bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader. Stikkontakten på støvsugeren (avhengig av modell) skal bare brukes for Miele elektrobørster som er nevnt i denne bruksanvisningen. På undersiden av håndtaket er det et metallinnlegg for å unngå ubehagelige virkninger av elektrostatiske utladninger. Pass på å holde hånden rundt dette metallinnlegget når du støvsuger. Ikke bruk tilkoblingskabelen til å bære støvsugeren og ikke ta tak i kabelen for å trekke støpselet ut av stikkontakten! Ikke trekk tilkoblingskabelen over skarpe kanter og ikke klem den fast, f.eks. under dører. Unngå å kjøre over kabelen ofte med støvsugeren. Tilkoblingskabel, støpsel og stikkontakt kan bli skadet og sette din sikkerhet i fare. Da må ikke støvsugeren brukes. Støvsugeren må ikke brukes hvis tilkoblingskabelen er skadet. En skadet tilkoblingskabel kan sette din sikkerhet i fare. En skadet tilkoblingskabel skal byttes ut komplett med kabeltrommel. Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele eller av Mieles serviceavdeling. Reparasjoner skal bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele. Ukyndig utførte reparasjoner kan føre til betydelig fare for brukeren. 12

13 no - Sikkerhetsregler Slå av støvsugeren når du skifter tilbehør; det er spesielt viktig ved tilkobling av en elektro- eller turbobørste. Slå av støvsugeren etter bruk og før rengjøring/vedlikehold. Trekk ut støpselet. Støvsugeren må ikke dyppes i vann. Rengjør den bare med tørr eller litt fuktig klut. Fuktighet i støvsugeren innebærer fare for elektrisk støt. Forskriftsmessig bruk Ikke bruk støvsugeren uten støvpose, motorbeskyttelsesfilter og utblåsningsfilter. Den kan bli skadet. Hvis det ikke er satt inn støvpose, kan ikke støvromsdekselet lukkes. Ikke bruk makt! Ikke støvsug brennende eller glødende gjenstander, f.eks. sigaretter eller tilsynelatende sloknet aske eller kull. Støvsugeren kan begynne å brenne. Ikke bruk støvsugeren til å suge opp væsker eller fuktig smuss. Det kan føre til betydelige funksjonsfeil. Dessuten kan beskyttelsen mot elektrisk støt bli redusert. Tepper og teppegulv som er våtrenset eller behandlet med sjampo, må tørke helt før de støvsuges. Tonerstøv må ikke støvsuges! Toner som brukes f.eks. til skrivere eller kopimaskiner, kan ha elektrisk ledeevne. Dessuten er det mulig at toneren ikke blir helt utfiltrert av støvsugerens filtersystem. Via viften kan toneren da havne i romluften igjen. Ikke støvsug lettantennelige eller eksplosive stoffer eller gasser og ikke støvsug på steder hvor slike stoffer oppbevares! Støvsugeren kan eksplodere. Ikke støvsug tunge, harde eller skarpe gjenstander. De kan blokkere støvsugeren og skade den. Unngå å komme i nærheten av hodet med et munnstykke eller sugerøret mens du støvsuger. Fare for skade! Hold øye med støvindikatoren og kontroller eller bytt ut støvposen når støvindikatoren viser at støvposen er full. Kontroller eller bytt også utblåsningsfilteret og motorbeskyttelsesfilteret samtidig. En full støvpose eller tette filtre reduserer støvsugerens sugekraft. Dessuten kan støvsugeren bli så varm at termostaten kobler ut støvsugeren, se kapittel Feil. Viktig ved omgang med batterier (for modeller med fjernstyringshåndtak): Ikke bruk oppladbare batterier. Ikke kortslutt batterier, ikke lad dem opp og ikke kast dem inn i flammer. Eksplosjonsfare! Kassering av batteriet: Ta batteriet ut av fjernstyringshåndtaket og lever det på offentlig miljøstasjon. Ikke kast batteriet som husholdningsavfall. Tilbehør En Miele elektrobørste er et motorisk drevet tilleggsapparat, spesielt for Miele støvsugere. Det er av sikkerhetsgrunner ikke tillatt å bruke støvsugeren med en elektrobørste fra en annen produsent. Når du støvsuger med en Miele elektro- eller turbobørste, må du ikke ta på børstevalsen mens den er i gang. Fare for skade! Pass på når du støvsuger med griperøret uten påsatt tilbehør, at røret ikke er skadet. Fare for skade! Støvposer er engangsartikler! De skal ikke brukes flere ganger. Tilstoppede porer reduserer støvsugerens sugekraft. Bruk bare støvposer, filtre og tilbehør med "original Miele"-logo. Produsenten kan bare garantere sikkerheten for disse. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke blir fulgt. 13

14 sv - Säkerhetsanvisningar och varningar sv - Säkerhetsanvisningar och varningar Dammsugaren uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan leda till personskador och skador på föremål. Läs bruksanvisningen noga innan dammsugaren tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på dammsugaren. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte! Användningsområde Denna dammsugare är avsedd att användas i hushåll eller i hushållsliknande miljöer. Dammsug endast torrt damm/torr smuts med dammsugaren. Den får inte användas på människor och djur. Alla andra användningsområden, ombyggnader och förändringar av dammsugaren är inte tillåtna. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått vid otillåten eller felaktig användning. Personer, särskilt barn som inte kan använda dammsugaren på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en vuxen person. Om det finns barn i hemmet Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av dammsugaren. Låt inte barn leka med dammsugaren. Barn får endast använda dammsugaren utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda dammsugaren på ett felaktigt sätt om de ska använda den. För modeller med fjärrstyrningshandtag: Se till att barn inte får tag i batterierna. Teknisk säkerhet Jämför anslutningsuppgifterna (nätspänning och frekvens) på dammsugarens typskylt med dem som gäller för elnätet. Dessa data måste ovillkorligen överensstämma för att det inte ska uppstå skador på dammsugaren. Eluttaget måste ha en säkring av typen 16 A eller 10 A. Kontrollera dammsugaren med avseende på synliga yttre skador innan den tas i bruk. Ta inte dammsugaren i bruk om den är skadad. En skadad dammsugare kan utgöra en fara. Under den lagstadgade reklamationsfristen får reparationer endast utföras av Miele service eller av Miele auktoriserad serviceverkstad, annars kan garantibestämmelserna inte åberopas om det skulle uppstå fel på dammsugaren vid senare tillfälle. Kontakten på dammsugaren (beroende på modell) får endast användas för den elektroborste från Miele som anges i bruksanvisningen. På undersidan av greppröret till denna dammsugare finns en metallinfällning för att minska obehagliga effekter av statisk elektricitet. Se till att handen vidrör denna metallinfällning vid dammsugning. Anslutningskabeln får inte användas för att bära dammsugaren. Dra inte ut stickproppen ur vägguttaget genom att dra i anslutningskabeln. Dra inte anslutningkabeln över vassa kanter och kläm den inte under t ex dörrar. Undvik att rulla dammsugaren över anslutningskabeln alltför mycket! Anslutningskabel, stickpropp och vägguttag kan skadas och därmed utgöra en säkerhetsrisk. Dammsugaren får inte användas om skador på något av ovanstående har uppstått. Använd inte dammsugaren om anslutningskabeln är skadad. En skadad anslutningskabel kan innebära en säkerhetsrisk. En skadad anslutningskabel måste av säkerhetsskäl bytas ut mot en kabel komplett med kabeltrumma. Av säkerhetsskäl får bytet endast utföras av en auktoriserad fackman eller av Miele service. Reparation av dammsugaren bör endast utföras av Miele service eller av Miele auktorierad serviceverkstad. Ej fackmässigt utförda reparationer kan innebära allvarlig fara för användaren. Stäng av dammsugaren vid byte av tillbehör. Det är särskilt viktigt vid anslutning av en turboeller elektroborste. 14

15 sv - Säkerhetsanvisningar och varningar Stäng alltid av dammsugaren när den har använts och före rengöring och/eller underhåll. Dra ut stickproppen ur vägguttaget. Doppa aldrig dammsugaren i vatten och rengör den endast med en torr eller lätt fuktig trasa. Kommer det in fukt i dammsugaren föreligger risk för elektriska stötar. Användningsområde Använd inte dammsugaren utan dammpåse, utblåsnings- eller motorfilter. Dammsugaren kan då skadas. Om det inte finns dammpåse i dammsugaren kan locket inte stängas. Försök inte att stänga locket med våld. Dammsug aldrig glödande föremål som t ex cigaretter, aska eller kol. Dammsugaren kan fatta eld. Dammsug inte vätskor eller annan fuktig smuts. Det kan leda till avsevärda funktionsstörningar. Dessutom kan skyddet mot elektriska stötar försämras. Låt våta eller schamponerade mattor torka helt innan de dammsugs. Dammsug inte pulver från en tonerkassett. Tonerpulver som används itexskrivare eller kopiatorer kan leda ström. Dessutom kan filtersystemet eventuellt inte filtrera allt pulver som via utblåsningsluften kan hamna i rumsluften igen. Dammsug aldrig lättantändligt eller explosivt material eller gaser och dammsug inte heller på platser där sådana ämnen finns. Dammsugaren kan explodera. Dammsug inga tunga, hårda föremål eller föremål med vassa kanter. Dammsugarslangen kan blockeras och dammsugaren skadas. Undvik att komma nära ansiktet med munstycken och sugrör när dammsugaren är inkopplad. Risk för skador. Kontrollera dammindikatorn och kontrollera och/eller byt dammpåse när indikatorn visar att dammpåsen är full. När dammpåsen byts bör även utblåsnings- och motorfiltret kontrolleras och/eller bytas. En full dammpåse och igensatta filter minskar dammsugarens sugeffekt. Dessutom kan dammsugaren bli så varm att överhettningsskyddet stänger av dammsugaren, se avsnittet Störningar. Viktigt vid hantering av batteriet (för modeller med fjärrstyrningshandtag): Det är inte tillåtet att använda uppladdningsbara batterier. Kortslut inte batterierna, ladda inte upp dem och kasta inte in dem i eld. Explosionsrisk! Förbrukade batterier: Avlägsna batteriet ur fjärrstyrningshandtaget och lämna in batteriet för återvinning. Kasta inte batteriet i hushållssoporna. Tillbehör Mieles elektroborste är ett motordrivet tillbehör, speciellt avsett för Mieles dammsugare. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att använda dammsugaren tillsammans med elektroborste av annan tillverkare. Stoppa inte in fingrarna i elektro- och turboborstens vals när dammsugaren är på. Risk för skador. Se till att handtaget inte skadas vid dammsugning utan munstycke. Risk för skador. Dammpåsar är engångsartiklar. Använd inte samma dammpåse flera gånger. Igentäppta porer i dammpåsen reducerar dammsugarens sugeffekt. Använd endast Miele originaldammpåsar, filter och tillbehör med "Original Miele"-logotyp. Tillverkaren kan endast garantera säkerheten vid användning av originaldelar och originaltillbehör. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. 15

16 fi - Tärkeitä turvallisuusohjeita fi - Tärkeitä turvallisuusohjeita Tämä imuri täyttää sähkölaitteille asetetut turvallisuusmääräykset. Laitteen asiaton käyttö voi kuitenkin johtaa henkilö- ja esinevahinkoihin. Lue käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää pölynimuria. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat laitteen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje laitteen mukana. Määräystenmukainen käyttö Tämä pölynimuri on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä, esimerkiksi: myymälät, toimistot ja pienyritysten työtilat. maatilat. loma-asunnot yms. asuintilat, joissa laite tarjotaan yksittäisten asiakkaiden käyttöön. Käytä pölynimuria vain kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä ja vain kuivien pintojen imurointiin. Imurilla ei saa imuroida ihmisiä eikä eläimiä. Imurin käyttäminen kaikkiin muihin tarkoituksiin on kiellettyä. Imuriin ei myöskään saa tehdä muutos- ja lisäystöitä. Miele ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen asiattomasta tai vääränlaisesta käytöstä. Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään pölynimuria turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä vajavuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä imurin toiminnasta, eivät saa käyttää tätä imuria ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta. Jos kotonasi on lapsia Valvo lapsia, jotka oleskelevat pölynimurin läheisyydessä. Älä koskaan anna lasten leikkiä pölynimurilla. Lapset saavat käyttää pölynimuria ilman valvontaa ainoastaan, jos heitä on opastettu laitteen toimintaan siten, että he osaavat käyttää laitetta turvallisesti ja että he tunnistavat laitteen vääränlaiseen käyttöön liittyvät vaaratilanteet. Jos imurissa on kauko-ohjauskahva: älä anna paristojen joutua lasten käsiin. Tekninen turvallisuus Varmista että sähköverkon jännite ja taajuus vastaavat pölynimurin arvokilvessä ilmoitettuja jännitettä ja taajuutta, ennen kuin liität pistotulpan pistorasiaan. Pistorasian on oltava suojattu joko 16 A:n tai 10 A:n hitaalla sulakkeella. Tarkista imuri ennen sen käyttöä ulkoisten vaurioiden varalta. Älä käytä imuria, jos siinä on jokin vika. Viallinen imuri voi vaarantaa turvallisuutesi. Pölynimurin takuuaikana tehtävät korjaukset on jätettävä aina Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäväksi, muuten takuu ei enää korvaa korjauksen jälkeen ilmeneviä vikoja. Imurissa olevaan moottoroidun mattosuuttimen sähköliitäntään (ei kaikissa malleissa) saa liittää ainoastaan tässä käyttöohjeessa mainitun Mielen moottoroidun mattosuuttimen. Imurin kädensijan alla on metallipidike, jonka avulla vältyt epämiellyttäviltä staattisen sähkön purkauksilta. Varmista aina imuroidessasi, että kätesi koskettaa tätä metallipidikettä. Älä vedä tai kanna pölynimuria sähköjohdosta. Älä myöskään irrota pistotulppaa pistorasiasta vetämällä johdosta. Älä vedä sähköjohtoa terävien reunojen yli ja varo puristamasta johtoa esim. oven väliin. Varo ajamasta toistuvasti imurilla sähköjohdon päälle. Sähköjohto, pistotulppa ja pistorasia voivat vahingoittua ja vaarantaa turvallisuutesi. Tällöin imuria ei saa enää käyttää. Älä käytä pölynimuria, jos sen sähköjohdossa näkyy vaurioita. Vaurioitunut sähköjohto voi vaarantaa turvallisuutesi. Vaurioitunut sähköjohto on vaihdettava johtokelaa myöten uuteen. Sähköjohdon ja johtokelan saa vaihtaa ainoastaan Mielen valtuuttama huoltoliike. Pölynimuria saa korjata ainoastaan Mielen valtuuttama huoltoliike. Asiattomista korjauksista voi aiheutua vaaratilanteita laitteen käyttäjälle. 16

17 fi - Tärkeitä turvallisuusohjeita Kytke pölynimuri aina pois päältä, kun vaihdat imurin varusteita; tämä on erityisen tärkeää, kun käytät moottoroitua mattosuutinta tai turbo-mattosuutinta. Kytke pölynimuri pois päältä ja irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen laitteen huoltoa tai korjausta. Vedä pistotulppa pistorasiasta. Puhdista imuri ainoastaan kuivalla tai kostealla rievulla. Imuria ei saa koskaan upottaa veteen. Laitteen sisään päässyt kosteus aiheuttaa oikosulun vaaran. Asianmukainen käyttö Älä koskaan käytä imuria ilman pölypussia, moottorinsuojasuodatinta tai poistoilmansuodatinta. Pölynimuri voi vahingoittua. Jos imurissa ei ole pölypussia, pölysäiliön kansi ei mene kiinni. Älä yritä sulkea kantta väkisin. Älä imuroi hehkuvaa tuhkaa tai hiiliä, esimerkiksi savukkeentumppeja, sillä ne saattavat sytyttää pölynimurin tuleen. Älä imuroi pölynimurilla nesteitä tai märkää likaa, sillä ne voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä tai heikentää sähköiskusuojausta. Kun puhdistat kokolattiamattoja vaahtopesuaineella, anna pesuaineen kuivua täysin ennen imurointia. Älä imuroi värikasettien värijauhetta. Värijauhe, jota käytetään esimerkiksi lasertulostimissa tai kopiokoneissa, voi johtaa sähköä. Lisäksi hienojakoinen jauhe voi kulkeutua suodattimen läpi ja levitä puhaltimen kautta takaisin huoneilmaan. Älä imuroi helposti syttyviä tai räjähtäviä nesteitä tai kaasuja. Älä myöskään imuroi tiloissa, jossa säilytetään tällaisia aineita. Muussa tapauksessa pölynimuri saattaa aiheuttaa räjähdyksen. Älä imuroi painavia, kovia tai teräväkulmaisia esineitä. Ne saattavat tukkia pölynimurin ja vahingoittaa sitä. Varo pitämästä suuttimia tai avointa imuputkea kasvojen lähettyvillä, kun imuri on käynnissä. Voit vahingoittaa itsesi. Tarkista pölymäärä pölymäärän osoittimesta säännöllisin väliajoin ja vaihda pölypussi, kun osoitin näyttää sen olevan täynnä. Tarkista samalla ja vaihda tarvittaessa myös poistoilman- ja moottorinsuojasuodattimet. Täysinäinen pölypussi tai tukkeutunut suodatin heikentävät imurin imutehoa huomattavasti. Lisäksi pölynimuri voi kuumeta liikaa, jolloin pölynimurin lämpötilanrajoitin laukeaa (ks. kohtaa Häiriöt ). Tärkeää huomattavaa paristojen käsittelyssä (vain malleissa, joissa on kauko-ohjauskahva): Älä käytä ladattavia paristoja. Älä aseta paristoja oikosulkuun, älä yritä ladata niitä äläkä heitä niitä avotuleen. Räjähdysvaara! Paristojen hävittäminen: Irrota kauko-ohjauskahvan paristo ja vie se paristojen keräyspisteeseen. Älä hävitä paristoa tavallisen talousjätteen mukana. Varusteet Mielen moottoroitu mattosuutin on omalla käyttömoottorilla toimiva mattosuutin, joka on tarkoitettu nimenomaan Miele-pölynimureita varten. Oman turvallisuutesi vuoksi tässä pölynimurissa ei saa käyttää muiden valmistajien moottorikäyttöisiä mattosuuttimia. Kun käytät moottoroitua mattosuutinta tai Mielen turbo-mattosuutinta, älä koske suuttimen pyörivään harjatelaan. Voit vahingoittaa itsesi. Kun imuroit pelkkää kädensijaa käyttäen, ilman mitään suuttimia, varo loukkaamasta itseäsi erittäin voimakkaan imutehon vuoksi. Pölypussit ovat kertakäyttöisiä. Älä käytä niitä uudelleen. Tukkeutuneet pölypussin huokoset heikentävät imurin imutehoa huomattavasti. Käytä ainoastaan pölypusseja, suodattimia ja lisävarusteita, joissa on "Original Miele"-logo. Valmistaja voi taata ainoastaan alkuperäisten Miele-varaosien moitteettoman toiminnan. Mikäli pölynimuria käytetään ohjeiden vastaisesti tai huolimattomasti, vastuu syntyvistä esine- ja henkilövahingoista lankeaa tuotteen käyttäjälle. 17

18 da Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter støvsugeren mod transportskader. Emballagen er valgt ud fra miljømæssige hensyn og kan således genbruges. Genbrug af emballage sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Bortskaffelse af støvsugerposer og filtre Miele støvsugerposer og filtre er fremstillet af miljøvenlige materialer. Filtrene kan komme i skraldespanden sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette er også tilfældet med støvsugerposerne, såfremt de ikke indeholder specielle former for snavs, der ikke kan gå i det almindelige husholdningsaffald. 18

19 no sv fi Aktivt miljøvern Kassering av salgsemballasjen Emballasjen beskytter støvsugeren mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av støvposen og filtrene Støvposen og filtrene er laget av miljøvennlige materialer. Filtrene kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Dette gjelder også støvposen, hvis den ikke inneholder forbudte avfallsstoffer. Bidra till att skona miljön Hantering av förpackning Förpackningen/emballaget skyddar dammsugaren mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackningen för återvinning. Hantering av dammpåsar och filter Dammpåsarna och filtren är tillverkade av miljövänliga material. Filtren kan du kasta i hushållssoporna. Du kan även kasta dammpåsarna i hushållssoporna så länge de inte innehåller någon smuts som inte får kastas bland hushållssopor. Pidä huolta ympäristöstäsi Myyntipakkauksen hävittäminen Pakkaus suojaa pölynimuria vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkausmateriaalit on valmistettu luonnossa hajoavista ja uusiokäyttöön soveltuvista materiaaleista. Kun palautat pakkausmateriaalin kiertoon, säästät raaka-aineita ja vähennät syntyvien jätteiden määrää. Jälleenmyyjä huolehtii yleensä kuljetuspakkauksen talteenotosta. Suodattimien ja pölypussien hävittäminen Suodattimet ja pölypussit on valmistettu luonnossa hajoavista materiaaleista. Suodattimet voit hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Sama pätee pölypusseihin edellyttäen, että olet imuroinut vain tavallista huonepölyä ja roskia. 19

20 da Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af et gammelt produkt Tag støvsugerposen og de brugte filtre ud af støvsugeren, inden den bortskaffes, og smid dem ud som almindeligt husholdningsaffald. Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det fjernes. 20

S 360 - S 388. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 276 530

S 360 - S 388. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 276 530 S 360 - S 388 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 07 276 530 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren..........................................................

Læs mere

S 5210 - S 5780. j Brugsanvisning støvsugere. N Bruksanvisning støvsugere. S Bruksanvisning dammsugare. f Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr.

S 5210 - S 5780. j Brugsanvisning støvsugere. N Bruksanvisning støvsugere. S Bruksanvisning dammsugare. f Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. S 5210 - S 5780 j Brugsanvisning støvsugere N Bruksanvisning støvsugere S Bruksanvisning dammsugare f Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 06 829 901 j j Beskrivelse af støvsugeren..........................................................

Læs mere

S 2110 - S 2180. da - Brugsanvisning støvsugere. no - Bruksanvisning støvsugere. sv - Bruksanvisning dammsugare. - Käyttöohje pölynimurit

S 2110 - S 2180. da - Brugsanvisning støvsugere. no - Bruksanvisning støvsugere. sv - Bruksanvisning dammsugare. - Käyttöohje pölynimurit S 2110 - S 2180 da - Brugsanvisning støvsugere no - Bruksanvisning støvsugere sv - Bruksanvisning dammsugare fi - Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 07 287 410 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7

Læs mere

S 4212 - S 4782. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 354 330

S 4212 - S 4782. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 354 330 S 4212 - S 4782 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 07 354 330 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7

Læs mere

Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS15. M.-Nr. 10 130 290

Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS15. M.-Nr. 10 130 290 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS15 M.-Nr. 10 130 290 da... 4 no... 24 sv... 43 fi... 64 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri Dammsugare Støvsuger Pölynimuri Støvsuger 1200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

PÅSLÖS DAMMSUGARE POSELØS STØVSUGER PÖLYPUSSITON PÖLYNIMURI POSELØS STØVSUGER

PÅSLÖS DAMMSUGARE POSELØS STØVSUGER PÖLYPUSSITON PÖLYNIMURI POSELØS STØVSUGER PÅSLÖS DAMMSUGARE POSELØS STØVSUGER PÖLYPUSSITON PÖLYNIMURI POSELØS STØVSUGER 1200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

S S 388. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr

S S 388. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr S 360 - S 388 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 09 351 220 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren..........................................................

Læs mere

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Tillykke med din nye Easy Clean 370/470 støvsuger til oprejst støvsugning. Denne brugsanvisning gælder for både Easy Clean 370 og Easy Clean 470. Maskinbeskrivelse:

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

DAMMSUGARE STØVSUGER PÖLYNIMURI STØVSUGER

DAMMSUGARE STØVSUGER PÖLYNIMURI STØVSUGER DAMMSUGARE STØVSUGER PÖLYNIMURI STØVSUGER 1600 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

DAMMSUGARE STØVSUGER PÖLYNIMURI STØVSUGER

DAMMSUGARE STØVSUGER PÖLYNIMURI STØVSUGER DAMMSUGARE STØVSUGER PÖLYNIMURI STØVSUGER 1400 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

PÅSLÖS DAMMSUGARE POSELØS STØVSUGER PÖLYPUSSITON PÖLYNIMURI POSELØS STØVSUGER

PÅSLÖS DAMMSUGARE POSELØS STØVSUGER PÖLYPUSSITON PÖLYNIMURI POSELØS STØVSUGER Art. 14-944 PÅSLÖS DAMMSUGARE POSELØS STØVSUGER PÖLYPUSSITON PÖLYNIMURI POSELØS STØVSUGER 1200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: SE ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Effekt:....................1200 W Spänningsmatning:.........230 V,50 Hz Skyddsklass:..............Klass II, IPX0 Sugkraft:..................>15 kpa Volym:....................18

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Art. 14-7954;14-7955 TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual SE Art. 14-7954, 14-7955

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

7040_7043_7046_CF_UVN_0315.indd 1 2015-06-03 09:05:34

7040_7043_7046_CF_UVN_0315.indd 1 2015-06-03 09:05:34 7040_7043_7046_CF_UVN_0315.indd 1 2015-06-03 09:05:34 Bruksanvisning - svenska...sida 4-8 Brugsanvisning - dansk...side 9-13 Bruksanvisning - norsk...side 14-18 Käyttöohjeet - suomi...sivu 19-23 Instructions

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

Handdammsugare Håndstøvsuger Pikaimuri Håndstøvsuger

Handdammsugare Håndstøvsuger Pikaimuri Håndstøvsuger Handdammsugare Håndstøvsuger Pikaimuri Håndstøvsuger 1400 W 2008 Biltema Nordic Services AB SE Handdammsugare 1400 W VIKTIGT! Läs igenom och följ bruksanvisningen, speciellt säkerhetsinstruktionerna, för

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

CENTRALDAMMSUGARE SENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRALSTØVSUGER

CENTRALDAMMSUGARE SENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE SENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRALSTØVSUGER SE CENTRALDAMMSUGARE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER För att minska risken för brand, elektriska stötar eller personskador bör alla säkerhetsinstruktioner

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

Teleskopstige. Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus

Teleskopstige. Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus Teleskopstege inkl. klämskydd med klembeskyttelse Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus inkl. fingerbeskyttelse MAX 150 kg SE Teleskopstege inkl. klämskydd Instruktionsmanual för teleskopisk aluminiumstege

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon. 4 x USB ladestation

4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon. 4 x USB ladestation 4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon Latausasema 4 x USB 4 x USB ladestation Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

STIGA FREECLIP 8211-2204-02

STIGA FREECLIP 8211-2204-02 STIG FREECLIP 82-2204-02 S SVENSK 6 5 3 4 4 2 2 2 2 E B C B C. 9x (M6) 2. 4x(M6x30mm) 3. x(m6x35mm) 4. 2x(M6x28mm) 5. x(m6x73mm) 6. x(m6x63mm) 2 DNSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs instruktionerne omhyggeligt

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB www.pondteam.com 1 DANSK : Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden denne LED Ring

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Ara Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska INSTRUKTIONER FÖR VARMLUFTSSTYLER ALLMÄN BESKRIVNING INSTRUKTIONER FÖR DIN SÄKERHET Försiktighet:

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08 Centralstøvsugere Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk 823 0001 010 Edition 1 2003-08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsregler Tekniske data Brugsanvisning

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere